Vážení spoluobčané, ochotu pracovat ochotu komunikovat ochotu naslouchat poctivé a přímé jednání zodpovědnost vytrvalost optimismus osobní iniciativu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, ochotu pracovat ochotu komunikovat ochotu naslouchat poctivé a přímé jednání zodpovědnost vytrvalost optimismus osobní iniciativu"

Transkript

1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Vážení spoluobčané, pro nadcházející volební období našeho městského zastupitelstva jsme připravili 15člennou kandidátku, sestavenou ze členů KDU ČSL i z občanů bez politické příslušnosti. Všichni z nás vnímají politiku jako SLUŽBU. Město Klobouky u Brna, život v něm, mezilidské vztahy i okolní krajina nám nejsou lhostejné, a proto vám, občanům Klobouk, nabízíme: ochotu pracovat ochotu komunikovat ochotu naslouchat poctivé a přímé jednání zodpovědnost vytrvalost optimismus osobní iniciativu Pro plnohodnotný život lidí všech věkových kategorií v kvalitním městě s kvalitním životním prostředím.

2 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1. Mgr. Petr Hrádek, středoškolský učitel 2. Mgr. Pavel Klement, středoškolský učitel 3. Petr Šebesta, elektrikář 4. Bohumír Bálka, živnostník 5. Ing. Veronika Huková, zahr. a krajinná architektka 6. Dagmar Nečasová, administrativní pracovnice 7. Jaroslav Válek, živnostník 8. Josef Němec, zahradník 9. Miloš Krupica, strojník 10. Mgr. Martin Doležel, středoškolský učitel 11. Ing. Eva Šerháková, středoškolská učitelka 12. Mgr. Daniela Marcollová, studijní referentka 13. Květoslava Mazancová, důchodkyně 14. Alena Zajíčková, účetní 15. Marie Polášková, fyzioterapeutka

3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

5 Komunistická strana Čech a Moravy Zde byl prostor pro volební program KSČM. Jelikož jsme neobdrželi žádné materiály zůstává tento prostor prázdný.

6 Komunistická strana Čech a Moravy Zde byl prostor pro volební program KSČM. Jelikož jsme neobdrželi žádné materiály zůstává tento prostor prázdný.

7 Občanská demokratická strana Vážení spoluobčané, předkládáme Vám program, s kterým se budeme ucházet o Vaši přízeň v nadcházejících volbách do městského zastupitelstva. Naším cílem při psaní tohoto programu bylo v maximální možné míře realisticky vystihnout potřeby města a jeho obyvatel. Všechny body našeho programu považujeme za důležité, přesto na první místo dáváme investiční projekty, jelikož jejich zajištění bude nejtěžší a tím pádem i nejdůležitější. PROJEKTY, INVESTICE, VÝSTAVBA Nechceme stavět žádné vzdušné zámky a slibovat nesplnitelné. Základem pro tento bod jsou proto akce již rozpracované, jejichž úspěšné dokončení je pro Klobouky životně důležité. Jsme si velice dobře vědomi že největším oříškem bude jejich finanční zabezpečení. Ujišťujeme vás ale, že uděláme vše pro jejich zdárný průběh. 1. Podpora dokončení vybudování kanalizační sítě (ulice Dlouhá, Starohorská, Lesní, Sadová, Hájek, Příhon, Břízová, Krajní, Plotní, Chaloupky, Údolní, Brněnská, Císařova, Újezd) 2. Podpora provedení rekonstrukce náměstí a zámeckého nádvoří s vybudováním autobusového nádraží s příslušenstvím (Čekárna, WC, bufet, noviny) 3. Podpora protipovodňových úprav klobouckého potoka V současné době probíhá územní řízení a připravuje se projektová dokumentace pro stavební povolení 4. Vybudování vozovky, chodníku a veřejného osvětlení v ulici Wolfova V současné době je vyhotovena projektová dokumentace vydáno stavební povolení. Problém v získání dotace na toto akci celková investice cca 5 mil. Kč 5. Vybudování dětského hřiště v prostorách MěSOŠ pro účely MŠ 6. MěSOŠ příprava rekonstrukce kotelny, a dále i střechy, zateplení budovy, výměna oken 7. Připravit dokončení protipovodňových úprav výstavba poldrů nad Kloboukami V současné době vyhotovena studie, nutno zakotvit v novém územním plánu města 8. Zpracování projektu na kanalizaci v Bohumilicích s přípravou na ČOV, v návaznosti na již zhotovenou studii 9. Zajištění opravy místních komunikací v Bohumilicích. Do územního plánu zařadit točnu pro autobusy 10. Oprava bývalé MŠ v Bohumilicích 11. Rekonstrukce sokolovny V současné době zpracována studie oprav. Problém v získání dotace celková investice cca 45 mil. Kč 12. Výměna oken a oprava fasády zámku od náměstí a z boků V současné době je vyhotovena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení včetně vyjádření památkářů investice cca 5 mil. Kč 13. ZŠ + MěVG - příprava zateplení budovy a výměna oken 14. Vybudování dětského hřiště v prostorách v areálu ZŠ pro účely ŠD a rodiče s dětmi z okolí areálu ZŠ bytovky SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA - Zajistit kvalitní služby Městského úřadu - Čisté a zdravé městské finance nepřipustit zvýšení zadlužení města, naopak aktivně pracovat na jejím snížení - Ochrana majetku města, jeho účelné a úsporné využívání vyřešit situaci s nepoužívaným majetkem, hledat cesty k jeho využití. Jmenovitě Peclova vila a budova bývalého kina. Vzhledem k finanční situaci městské pokladny zvolit buď dlouhodobý pronájem, nebo prodej. - Podpora podnikání a místní program zaměstnanosti - Pořádek a čistota ve městě a kvalitní práce městské policie, včasné a odborné opravy vozovek, chodníků a ostatní sítí. - Podpora dopravní obslužnosti především zachovat stávající rozsah veřejné hromadné dopravy MIKROREGION, TURISTIKA Aktivně vyhledávat spojení s mikroregionem, vzájemná výměna informací a zkušeností. Oprášit projekt cyklostezek a zvýšit úsilí v propagaci Klobouk jako turisticky zajímavé lokality. K tomuto využít zejména KIC, zpravodaj Větrný mlýn a městský web. KULTURA, SPORT A OSTATNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Podpora kulturních, sportovních a jiných zájmových aktivit pro smysluplné využití volného času ŠKOLA Udržet kapacitu a úroveň škol ve městě. Zlepšit prostředí technickými úpravami budov (viz. bod programu Projekty, investice, výstavba) SOCIÁLNÍ OBLAST Kromě toho, co již zaznělo, tj. zajištění kvalitních služeb Městského úřadu dále: - zvýšit standard sociálních služeb rozšířením Pečovatelské služby - úzce spolupracovat s ÚP, nejen v oblasti veřejně prospěšných prací - zbudovat parkoviště u zdravotního střediska a projednat se zástupci společnosti Zdravotní středisko Klobouky, s.r.o. vybudování výtahu na středisku, z tohoto parkoviště, přes přízemí do I. patra ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Udržovat životní prostředí, zejména s ohledem na odpad Zlepšit životní prostředí, jak už bylo zmíněno v bodě programu Projekty, investice, výstavba, budováním kanalizace, úpravou potoka a ostatními protipovodňovými úpravami Zajistit důsledné fungování náhradní výsadby za pokácené stromy vyčleněním vhodných lokalit naplánovaných odbornou studií OSTATNÍ AKTIVITY Zvyšovat spokojenost občanů kromě jiného i takovými drobnostmi jako je rozšíření vodovodu na místním hřbitově, tak aby nebylo nutno nosit vodu zbytečně desítky metrů. Těm kdo dočetli až sem děkují za pozornost Kandidáti za Občanskou demokratickou stranu pro volby do Zastupitelstva města v r. 2010

8 Komunistická strana Čech a Moravy Vážení spoluobčané Dovolte mi jako lídrovi kandidátky za ODS v nadcházejících volbách do městského zastupitelstva podělit se s Vámi o několik důležitých postřehů. NEJPRVE PÁR SLOV K NAŠÍ KANDIDÁTCE. Naší maximální snahou bylo vybrat lidi důvěryhodné a schopné. To jak se nám to podařilo, posoudíte sami brzy ve volbách. Již teď mohu říct, že naši kandidáti prokázali svoje schopnosti racionálně a konstruktivně jednat, při sestavování volebního programu. Na naší kandidátce dostali příležitost vedle zralých a zkušených také mladí se svými vizemi, LIDÉ Z RŮZNÝCH OBORŮ, KTERÉ SPOJUJE OPTIMISMUS, ODVAHA, CHUŤ DO PRÁCE A REALISTICKÝ POHLED NA SOUČASNÝ SVĚT. Sestavit volební program který by zohledňoval současnou nelehkou finanční situaci nejen Klobouk, nebylo jednoduché. Nepodlehli jsme však vábení naplnit náš program lacinými sliby. Jsme si velice dobře vědomi faktu, že peníze budou alfou i omegou úspěšného plnění úkolů. FINANČNÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ MÁME K DISPOZICI NESMÍME PROJÍST, ALE MUSÍME JE S ROZMYSLEM INVESTOVAT. Musíme je investovat do projektů, které přináší městu úspory a tak se nám všem opět brzy vrátí. Takovými projekty jsou zateplení budov, či modernizace nevyhovující kotelny. Musíme je investovat do projektů, které z podstatné části hradí stát, fondy Evropské unie, nebo jiné, třeba i soukromé subjekty, na které je možno sehnat dotace. Musíme je investovat do naší mládeže a do služeb naším občanům Nemůžeme si dovolit žádnou větší akci financovanou samostatně z naší pokladny. V tomto směru možná někomu můžeme připadnout jako pesimisté. Taková je ale realita. Nechceme být v dalších volbách označeni za ty co pouze zvýšili zadlužení města. MY ALE NEJSME PESIMISTÉ. VÍME JAK SEHNAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z DOTACÍ A TAKÉ SE O TO POSTARÁME. PROTO SI PLNĚ STOJÍME ZA ZÁKLADNÍM BODEM NAŠEHO PROGRAMU Projekty, investice, výstavba NEZAPOMÍNÁME ALE ANI NA DALŠÍ POTŘEBNÉ OBLASTI správy a rozvoje Klobouk, o kterých se můžete dočíst v našem programu. Nechci ho zde tedy citovat, ale o jednom bodě se zmíním. Tím je rozvoj města, který není závislý jenom na penězích, ale spíše na práci, na koncepci, propagaci a chuti. Cílenou propagací, při využití stávajících prostředků a spoluprací s okolními obcemi, bychom chtěli přilákat do Klobouk turisty. Jsem přesvědčen, že Klobouky mají co nabídnout, jenom je třeba to pěkně zabalit a prodat. Jedním z takových projektů je, v okolí již dobře fungující, vinařská turistika. Kloboucko by se mělo zapojit do sítě vinařských a turistických cyklostezek. Turistika je totiž jedním z nezanedbatelných zdrojů příjmů, nejen pro městskou pokladnu. A už jsme zase u těch peněz Pevně věřím, že si vyberete nejen z našeho programu, ale také z naší kandidátky. Kandidát - příjmení, jméno, titul věk povolání 1. Vašulka Ladislav 49 podnikatel 2. Pavlík Jaroslav Ing. 54 živnostník 3. Adámková Marie 21 studentka 4. Blanář Roman 49 podnikatel 5. Pokorný Přemysl RNDr. 53 ředitel gymnázia 6. Zvonař Jaroslav Ing. 62 energetik 7. Bobek Zdeněk RNDr. 61 starosta 8. Gavlík Jan Ing. 44 stavební inženýr 9. Volek Pavel 30 skladník 10. Bank Daniel 42 obchodní zástupce 11. Vítková Vladimíra 47 podnikatelka - Autoškola 12. Bedřich Ladislav 53 údržbář 13. Pučálková Milena 48 pečovatelka 14. Pavlíková Hana 47 ekonomka 15. Prokešová Zdeňka 52 zdravotní sestra LADISLAV VAŠULKA Pokud vás zajímají blíže naše názory, nejen na místní politiku, ale i na jiná celospolečenská témata, podívejte se na webové stránky Místního sdružení ODS Klobouky. Najdete je na adrese: Naleznete zde pochopitelně také náš program pro komunální volby, naši kandidátku, bližší pohled na některé body programu, a také různé zajímavé odkazy a informace. Například v jednom z posledních příspěvků si můžete přečíst o návštěvě Evropského parlamentu ve Štrasburku.

9 Česká strana sociálně demokratická OBČANÉ PRO OBČANY Vážení spoluobčané z Klobouk a Bohumilic, mezi kandidujícími subjekty se poprvé v komunálních volbách v Kloboukách objevuje kandidátka s logem ČSSD. Je to logické vyústění situace, kdy kloboučtí voliči dali nejvíce hlasů této straně i v parlamentních volbách. Na rozdíl od červnových voleb se komunální volby dotknou občanů přímo a oni sami rozhodnou o nasměrování politiky v Kloboukách a Bohumilicích na další čtyři roky. Ne všechno mohou ovlivnit v době krize místní zastupitelé, ale zásadní věci pro rozvoj Klobouk a Bohumilic ano. Kandidáti si kladou tyto otázky: Komunikace MÚ občan Je komunikace představitelů MÚ s občany vždy na takové úrovni, která odpovídá tomu, že MÚ je zde pro občana a ne naopak? Webové stránky Jsou WS obsažné s možností veřejné komunikace se starostou? Informují dostatečně o dění v mikroregionu Hustopečsko, zvlášť v sousedních obcích? Informují o dění v Sokolu, sboru dobrovolných hasičů, školách, spolcích? Vyhledává je každý rád, nebo lépe řečeno ví o nich někdo? Informovanost občanů Je všeobecné povědomí o nejbližších plánech vedení města v rozvoji služeb, zdravotnictví, bezpečnosti, životního prostředí? Ví každý o celkovém zadlužení obce? Je známé celkové množství finančních prostředků, se kterými město hospodaří? Jsou průhledná výběrová řízení? Je kontrolována kvalita odvedené práce při rekonstrukci např. hasičské zbrojnice? Dotace z EU, kraje, SFŽP, regionálních operačních programů Jsou maximálně využity nabízené prostředky k využití rozvoje Klobouk a Bohumilic? Děti a mládež Mají naši nejmenší předškoláci hřiště a koutky odpovídající jejich věku? Mají náctiletí a mládež klub nebo jiný objekt k využití? Je nutné mít sál tělocvičny MěOš jen pro tělesnou výchovu studentů a nevyužít ji i pro občany města na pořádání různých kulturních akcí místo již nevyhovující Sokolovny? Bohumilice Ví každý z Klobouk, že občané Bohumilic nemají žádnou kulturní místnost a místní kanalizace a komunikace jsou na ubohé úrovni? Dopravní obslužnost Je známé, že nově otevřená komunikace na Nádražní nezlepšila dopravní komfort pro pracující, studující i nemocné cestující do Brna hlavně ze spodní poloviny Klobouk, nebyla dána možnost občanům ji připomínkovat a změnit jízdní řád tak, aby nebyla spodní část Klobouk autobusy neobsluhovaná po velké úseky dne?

10 Česká strana sociálně demokratická Turistické centrum Jsou Klobouky napojeny na turistické a informační centrum v Brně, aby prezentovali nejstarší muzeum na Moravě a větřák? Příjezd do Klobouk Je příjezd do Klobouk ze všech tří stran opravdu důstojným a příjemným příjezdem do města pro obyvatele i návštěvníky? Je okolí komunikace k Větřáku, která je součástí cyklostezek, dostatečně udržované? Jsou mnohé otázky, které si můžeme ještě položit, ale naši kandidáti jsou tu proto, aby obsah těchto i jiných a složitějších problémů byl naplněn a odpověď na položené otázky byla ANO. Kandidáti na kandidátce ČSSD: 1. Hana Dršková 2. Emil Rašner 3. Růžena Zvonařová 4. David Kot 5. Vlastimil Machala 6. Pavel Josef Buchta 7. Bronislava Hutáková 8. Bc. Radek Holásek 9. Ladislav Grabovský 10. Ladislav Effenberger 11. Vlastimil Adam 12. Jan Kubík 13. Karel Hroudný 14. Mgr. Jiří Dostál 15. Bc. Diana Kubíková Věřím, že kandidáti ČSSD Vám budou ve Vašem městě stejně prospěšní jako náš tým ČSSD ve vedení Jihomoravského kraje. Víte, že i v době hospodářské krize náš kraj vedený ČSSD hospodaří s přebytkem a díky chytrým řešením, která upřednostňujeme před hloupými škrty, kraj ušetří např. 300 mil. Kč za elektřinu? Víte, že za více než 900 mil. Kč v každém jihomoravském okrese vybudujeme nový domov důchodců, abychom snížili o cca 600 deficit míst pro seniory? Víte, že od roku 2008 ČSSD prosadila každoroční dotace z krajského rozpočtu na rozvoj venkova přes 80 mil. Kč a pro dobrovolné hasiče 35 mil. Kč? Uspořené finanční prostředky budeme věnovat dalšímu rozvoji měst a obcí včetně podpory čerpání fondů EU, kterou nesmyslně škrtla od pro města a obce, neziskové organizace či podnikatele vláda ODS, TOP09 a VV. Podporuji jako hejtman Vaše kandidáty ČSSD a věřím, že dostanou Váš hlas. Jsme Váš tým. Michal Hašek

11 Sdružení nestraníků Toto letí, už zase volby! Vážení spoluobčané, opravdu ten čas letí. Mám před sebou pamflet z roku 2006, který oběhl Klobouky před minulými volbami, s cílem obsadit radnici. Dnes o jeho jednotlivých bodech nemíním polemizovat, to je za námi. V jeho závěru se praví: Zbavme konečně Klobouky prachu i bláta a to nejen v rovině morální. Dejme jim důstojné místo v rámci regionu a pokusme se o to, aby brzy rozkvetlo. Podepsáno: Sedm statečných Chtěl bych si s Vámi popovídat jako člen zastupitelstva tehdejšího konkurenčního hnutí o práci rady a zastupitelstva v minulém volebním období, o tom čeho jsem byl svědkem a jsem si musel vytrpět. Pro mne a mé voliče totiž nerozkvetlo! Tak jako žádá opravu budova zámku a rekonstrukce náměstí, což bude výrazná změna k lepšímu, tak je nutná i změna uvnitř radnice složení rady a zastupitelstva! V brzké době proběhnou komunální volby. V Kloboukách kandiduje šest volebních stran a hnutí, což by mohlo být 90 kandidátů. Je mezi nimi i řada mladých, kterým je třeba dát důvěru. Jsou nezatíženi minulostí a jejich charakterové vlastnosti jsou v mnohém lepší než u nás starších. Uplynulo 21 let od tak zvané sametové revoluce, já to tak nenazývám, říkám tomu předání moci. Myslím si, že Klobouky by si zasloužily zastupitelstvo bez starých struktur, normalizátorů, kádrováků, absolventů VÚMLU a nomenklaturních kádrů. Chce to se nad tím v klidu zamyslet, nebýt k situaci lhostejní a října jít k volbám a volit dle své nejlepší vůle. Volit tak, aby začalo rozkvétat. Výsledek voleb bude obrázkem toho, jak to s naším městečkem myslíme do budoucna, záleží-li nám více na věcech veřejných, či na kariéře a osobním prospěchu. Volit tak, aby tvůj zastupitel nemusel hlasovat pro prodej a skupování městských pozemků v době krize za hubičku, nemusel sledovat odsouhlasení drobné zakázky odstranění věcného břemene pod objektem člena rady, nebyl svědkem šizení podloží chodníku na ulici Zahradní a nemusel se dotazovat na výši a obsah víceprací třeba na hasičárně. Volit tak, aby nebyl svědkem výběrových řízení, kdy vyhrávají firmy o dražší než ty ostatní, aby se nemusel dotazovat kam legálně zmizelo z Klobouk m2 žulových kostek a m žulových obrubníků (tyto byly v majetku Jihomoravského kraje). Jeden z mých spolužáků, který se před 30 lety trvale usadil v Palermu, mi kdysi vyprávěl o provázanosti radních a stavebních firem. U nás se toto neděje, my jsme dál, u nás šéfové stavebních firem sedí v radě. O nějakém střetu zájmu nemůže přece být žádná řeč! Volit tak, aby nám alespoň ty kostky z náměstí taktéž někam nezmizly, volit tak, aby si rada na uvolněné místo nedosazovala osoby blízké svých kamarádů bez výběrového řízení. No, to by prozatím stačilo, proč ten nářek? V Kloboukách poslední čtyři roky vládla pouze rada, zastupitelstvu se k odsouhlasení podstrčilo pouze to, co uznala za vhodné. Z toho mnohé prošlo hlasováním díky semknutosti hnutí vzniklého z recesních a pouličních srandiček jedné ulice v horní části města. Ještě maličkost. Když jsem nedávno chodil po Kloboukách a přesvědčoval některé občany aby kandidovali, zastavil mě můj vrstevník a říká: A ty si nepamatuješ, když tady vládla mafie a scházeli se ve vinopě, vždyť už k tomu zase spějeme! Pamatuji se velice dobře jak jsme jako kluci obdivovali ty zaparkované Tatry 603 a Volhy, mocní jednali u vínka. Dávám mu za pravdu, pouze ta autíčka jsou jiných značek. Pokud se tyto řádky někoho dotkly, tak se omlouvám. Jeden V.I.P. radní mi kdysi řekl, že do zastupitelstva chodím jenom blábolit. Děkuji Vám za trpělivost a října na shledanou S úctou Miroslav Navrátil

12 Sdružení nestraníků Vážení spoluobčané. Volební program Sdružení nestraníků Nejdříve Vám chceme poděkovat za to, že Vám není lhostejná situace v našem městě a rozhodli jste se volit své spoluobčany do klobouckého zastupitelstva na příští volební období. Víme, že v současné době prožívá světová ekonomika krizi. Sledujeme veškerá úsporná opatření vlády ČR. Toto vše se promítá i do komunální sféry. Nechceme slibovat nemožné. Chceme bojovat o přísun finančních prostředků pro naše město. Máme zájem a naším cílem je vybavit město zařízeními, po kterých občané touží, na která čekají a která potřebují ke spokojenému životu v Kloboukách u Brna. A o tom je náš volební program. Investiční výstavba: Vybudovat a vybavit v Kloboukách dětské hřiště Zvelebovat nadále sportovní areály v Hájku a za školou Provést rekonstrukci budovy sokolovny a přístavbu přísálí Uskutečnit rekonstrukci a modernizaci náměstí Míru Zahájit dlouho plánovanou úpravu potoka Myjavka Opravit komunikaci v ulici Újezd Získat finanční prostředky a zahájit opravu domu zvaného Peclova vila Provést úpravu místního hřbitova tak, aby jeho úroveň odpovídala požadavkům moderní doby Usilovat o vyčistění potoka v Bohumilicích tak, aby bylo zamezeno znečistění místní kanalizace Bytová politika: Podpora podnikání a služeb občanům: Doprava: Bezpečnost: Zdravotnictví a sociální péče: Školství: Kultura a sport: Státní správa a samospráva: V rámci územního plánování podporovat individuální bytovou výstavbu Podporovat vytváření konkurenčního prostředí v jednotlivých oborech obchodu a služeb Chránit spotřebitele kontrolou podnikatelské solidnosti a etiky Nalézt ve městě vhodné místo k vybudování parkoviště nákladních aut Usilovat o dokonalou spolupráci se službou Policie ČR Přispět v maximální míře k ochraně soukromého majetku Zavést systém veřejně prospěšných prací pro obtížně umístitelné uchazeče o zaměstnání Zvětšit počet parkovacích míst u zdravotního střediska propojením komunikace v nádvoří budovy zámku s parkovištěm v ulici Úvozní Zajistit rozvoj obou našich středních škol Provést výměnu části oken a zateplení budovy ZŠ Ve školách zřizovaných městem zajistit optimální provozní podmínky zaměstnanců Podporovat školství ve městě jako celek, odpovídající potřebám dětí, rodičů a celého regionu Podporovat vznik a činnost klubů, spolků a sportovních oddílů Finančně přispívat na konkrétní kulturní a sportovní akce Provést rekonstrukci fasád a výměnu oken budovy zámku Docílit větší návštěvnosti městského muzea Větší pozornost věnovat podpoře sportu v našem městě Rozšířit a zefektivnit řádnou informovanost občanů a práci radnice Na radnici zkvalitnit systém vyřizování požadavků a stížností občanů Vážení spoluobčané. Volební programy mnoha stran v našem městě si budou často velmi podobné. V naší kandidátce je mnoho mladých, schopných občanů našeho města, kteří cítí potřebu pracovat pro zvelebování Klobouk, kteří mají zájem dát našemu městu novou tvář. Uvědomujeme si, že definitivní návrat České republiky mezi vyspělé země je přímo závislý na Vaší spokojenosti v běžném životě doma. Chceme k Vaší spokojenosti přispět a ucházíme se o Váši přízeň. K a n d i d á t n í l i s t i n a 1. Miroslav N a v r á t i l, 58 let, stavební technik 2. Bořek R i c h t e r, 33 let, podnikatel 3. Jindřich K o u b e k ml., 38 let, podnikatel 4. Petr U r b a n, 34 let, podnikatel 5. Mgr. Leona P e t r á š o v á, 41 let, učitelka 6. Mgr. Pavel K o t r l a, 30 let, učitel 7. Zdeňka T o l a r o v á, 52 let, administrativní pracovnice 8. Dušan P r o c h á z k a, 31 let, stolař 9. Bc. Barbora N e č a s o v á, 23 let, studentka 10. Jiří P á l e n í k, 69 let, důchodce 11. Jaroslav B o b e k, 38 let, podnikatel 12. Pavel V o l e k, 60 let, podnikatel 13. Stanislav H o n z í r e k, 41 let, výpravčí 14. Josef H á č e k, 58 let, podnikatel 15. Zdeněk P i l á t, 21 let, student

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 Miloš Gregor Alena Macková 8. října 2012 Podpora podnikání a nová pracovní místa? Dejme prostor podnikání. Vytvoříme ;m pracovní místa.? Zachování stávající sítě

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur Programové prohlášení Rady města Chrudim Rada města Chrudim v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu stran ČSSD, SNK ED, Koalice pro Chrudim, VV,TOP09 a Strany svobodných občanů, vzešlých z komunálních

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u konaného dne

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Poděkování za podporu v parlamentních volbách

Poděkování za podporu v parlamentních volbách Čtvrtletník vydávaný Sociálně demokratickou stranou ve Slavkově u Brna Ročník 2010 ŘÍJEN www.cssd-slavkov.com ZDARMA Poděkování za podporu v parlamentních volbách Vaši důvěru nezklamu a tak jako i v minulých

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Programové prohlášení na volební období 2014-2018

Programové prohlášení na volební období 2014-2018 Programové prohlášení na volební období 2014-2018 uzavřeno níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hnutí ANO 2011: Mgr. Jaroslav Němec, nar. 25. 3. 1966, bytem Velehradská 4248/24a,

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Vyhodnocení I. části dotazníku pro starosty ORP Břeclav. Zpracoval: KMOS Milan Sedláček

Vyhodnocení I. části dotazníku pro starosty ORP Břeclav. Zpracoval: KMOS Milan Sedláček Vyhodnocení I. části dotazníku pro starosty ORP Břeclav Zpracoval: KMOS Milan Sedláček . V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi? pomoc při krizových

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 27. - 28. května 2010 - obec Běrunice

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 27. - 28. května 2010 - obec Běrunice Volby do Poslanecké sněmovny ČR 27. - 28. května 2010 - obec Běrunice celk. Č.str. Název strany Běrunice Běruničky V.Výkleky Vlkov n.l. Slibovice hlasů Procento voličů celkem 56% 55% 61% 55% 56% 66% 110

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Jan Čopík Radek Kopřiva Úvod Nové Město nad Metují je administrativně součástí okresu Náchod a Královéhradeckého kraje. Podle sčítání

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 Liberecký kraj a jeho řádné fungování je pro Vás, jeho obyvatele,

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více