Vážení spoluobčané, ochotu pracovat ochotu komunikovat ochotu naslouchat poctivé a přímé jednání zodpovědnost vytrvalost optimismus osobní iniciativu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, ochotu pracovat ochotu komunikovat ochotu naslouchat poctivé a přímé jednání zodpovědnost vytrvalost optimismus osobní iniciativu"

Transkript

1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Vážení spoluobčané, pro nadcházející volební období našeho městského zastupitelstva jsme připravili 15člennou kandidátku, sestavenou ze členů KDU ČSL i z občanů bez politické příslušnosti. Všichni z nás vnímají politiku jako SLUŽBU. Město Klobouky u Brna, život v něm, mezilidské vztahy i okolní krajina nám nejsou lhostejné, a proto vám, občanům Klobouk, nabízíme: ochotu pracovat ochotu komunikovat ochotu naslouchat poctivé a přímé jednání zodpovědnost vytrvalost optimismus osobní iniciativu Pro plnohodnotný život lidí všech věkových kategorií v kvalitním městě s kvalitním životním prostředím.

2 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1. Mgr. Petr Hrádek, středoškolský učitel 2. Mgr. Pavel Klement, středoškolský učitel 3. Petr Šebesta, elektrikář 4. Bohumír Bálka, živnostník 5. Ing. Veronika Huková, zahr. a krajinná architektka 6. Dagmar Nečasová, administrativní pracovnice 7. Jaroslav Válek, živnostník 8. Josef Němec, zahradník 9. Miloš Krupica, strojník 10. Mgr. Martin Doležel, středoškolský učitel 11. Ing. Eva Šerháková, středoškolská učitelka 12. Mgr. Daniela Marcollová, studijní referentka 13. Květoslava Mazancová, důchodkyně 14. Alena Zajíčková, účetní 15. Marie Polášková, fyzioterapeutka

3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

5 Komunistická strana Čech a Moravy Zde byl prostor pro volební program KSČM. Jelikož jsme neobdrželi žádné materiály zůstává tento prostor prázdný.

6 Komunistická strana Čech a Moravy Zde byl prostor pro volební program KSČM. Jelikož jsme neobdrželi žádné materiály zůstává tento prostor prázdný.

7 Občanská demokratická strana Vážení spoluobčané, předkládáme Vám program, s kterým se budeme ucházet o Vaši přízeň v nadcházejících volbách do městského zastupitelstva. Naším cílem při psaní tohoto programu bylo v maximální možné míře realisticky vystihnout potřeby města a jeho obyvatel. Všechny body našeho programu považujeme za důležité, přesto na první místo dáváme investiční projekty, jelikož jejich zajištění bude nejtěžší a tím pádem i nejdůležitější. PROJEKTY, INVESTICE, VÝSTAVBA Nechceme stavět žádné vzdušné zámky a slibovat nesplnitelné. Základem pro tento bod jsou proto akce již rozpracované, jejichž úspěšné dokončení je pro Klobouky životně důležité. Jsme si velice dobře vědomi že největším oříškem bude jejich finanční zabezpečení. Ujišťujeme vás ale, že uděláme vše pro jejich zdárný průběh. 1. Podpora dokončení vybudování kanalizační sítě (ulice Dlouhá, Starohorská, Lesní, Sadová, Hájek, Příhon, Břízová, Krajní, Plotní, Chaloupky, Údolní, Brněnská, Císařova, Újezd) 2. Podpora provedení rekonstrukce náměstí a zámeckého nádvoří s vybudováním autobusového nádraží s příslušenstvím (Čekárna, WC, bufet, noviny) 3. Podpora protipovodňových úprav klobouckého potoka V současné době probíhá územní řízení a připravuje se projektová dokumentace pro stavební povolení 4. Vybudování vozovky, chodníku a veřejného osvětlení v ulici Wolfova V současné době je vyhotovena projektová dokumentace vydáno stavební povolení. Problém v získání dotace na toto akci celková investice cca 5 mil. Kč 5. Vybudování dětského hřiště v prostorách MěSOŠ pro účely MŠ 6. MěSOŠ příprava rekonstrukce kotelny, a dále i střechy, zateplení budovy, výměna oken 7. Připravit dokončení protipovodňových úprav výstavba poldrů nad Kloboukami V současné době vyhotovena studie, nutno zakotvit v novém územním plánu města 8. Zpracování projektu na kanalizaci v Bohumilicích s přípravou na ČOV, v návaznosti na již zhotovenou studii 9. Zajištění opravy místních komunikací v Bohumilicích. Do územního plánu zařadit točnu pro autobusy 10. Oprava bývalé MŠ v Bohumilicích 11. Rekonstrukce sokolovny V současné době zpracována studie oprav. Problém v získání dotace celková investice cca 45 mil. Kč 12. Výměna oken a oprava fasády zámku od náměstí a z boků V současné době je vyhotovena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení včetně vyjádření památkářů investice cca 5 mil. Kč 13. ZŠ + MěVG - příprava zateplení budovy a výměna oken 14. Vybudování dětského hřiště v prostorách v areálu ZŠ pro účely ŠD a rodiče s dětmi z okolí areálu ZŠ bytovky SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA - Zajistit kvalitní služby Městského úřadu - Čisté a zdravé městské finance nepřipustit zvýšení zadlužení města, naopak aktivně pracovat na jejím snížení - Ochrana majetku města, jeho účelné a úsporné využívání vyřešit situaci s nepoužívaným majetkem, hledat cesty k jeho využití. Jmenovitě Peclova vila a budova bývalého kina. Vzhledem k finanční situaci městské pokladny zvolit buď dlouhodobý pronájem, nebo prodej. - Podpora podnikání a místní program zaměstnanosti - Pořádek a čistota ve městě a kvalitní práce městské policie, včasné a odborné opravy vozovek, chodníků a ostatní sítí. - Podpora dopravní obslužnosti především zachovat stávající rozsah veřejné hromadné dopravy MIKROREGION, TURISTIKA Aktivně vyhledávat spojení s mikroregionem, vzájemná výměna informací a zkušeností. Oprášit projekt cyklostezek a zvýšit úsilí v propagaci Klobouk jako turisticky zajímavé lokality. K tomuto využít zejména KIC, zpravodaj Větrný mlýn a městský web. KULTURA, SPORT A OSTATNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Podpora kulturních, sportovních a jiných zájmových aktivit pro smysluplné využití volného času ŠKOLA Udržet kapacitu a úroveň škol ve městě. Zlepšit prostředí technickými úpravami budov (viz. bod programu Projekty, investice, výstavba) SOCIÁLNÍ OBLAST Kromě toho, co již zaznělo, tj. zajištění kvalitních služeb Městského úřadu dále: - zvýšit standard sociálních služeb rozšířením Pečovatelské služby - úzce spolupracovat s ÚP, nejen v oblasti veřejně prospěšných prací - zbudovat parkoviště u zdravotního střediska a projednat se zástupci společnosti Zdravotní středisko Klobouky, s.r.o. vybudování výtahu na středisku, z tohoto parkoviště, přes přízemí do I. patra ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Udržovat životní prostředí, zejména s ohledem na odpad Zlepšit životní prostředí, jak už bylo zmíněno v bodě programu Projekty, investice, výstavba, budováním kanalizace, úpravou potoka a ostatními protipovodňovými úpravami Zajistit důsledné fungování náhradní výsadby za pokácené stromy vyčleněním vhodných lokalit naplánovaných odbornou studií OSTATNÍ AKTIVITY Zvyšovat spokojenost občanů kromě jiného i takovými drobnostmi jako je rozšíření vodovodu na místním hřbitově, tak aby nebylo nutno nosit vodu zbytečně desítky metrů. Těm kdo dočetli až sem děkují za pozornost Kandidáti za Občanskou demokratickou stranu pro volby do Zastupitelstva města v r. 2010

8 Komunistická strana Čech a Moravy Vážení spoluobčané Dovolte mi jako lídrovi kandidátky za ODS v nadcházejících volbách do městského zastupitelstva podělit se s Vámi o několik důležitých postřehů. NEJPRVE PÁR SLOV K NAŠÍ KANDIDÁTCE. Naší maximální snahou bylo vybrat lidi důvěryhodné a schopné. To jak se nám to podařilo, posoudíte sami brzy ve volbách. Již teď mohu říct, že naši kandidáti prokázali svoje schopnosti racionálně a konstruktivně jednat, při sestavování volebního programu. Na naší kandidátce dostali příležitost vedle zralých a zkušených také mladí se svými vizemi, LIDÉ Z RŮZNÝCH OBORŮ, KTERÉ SPOJUJE OPTIMISMUS, ODVAHA, CHUŤ DO PRÁCE A REALISTICKÝ POHLED NA SOUČASNÝ SVĚT. Sestavit volební program který by zohledňoval současnou nelehkou finanční situaci nejen Klobouk, nebylo jednoduché. Nepodlehli jsme však vábení naplnit náš program lacinými sliby. Jsme si velice dobře vědomi faktu, že peníze budou alfou i omegou úspěšného plnění úkolů. FINANČNÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ MÁME K DISPOZICI NESMÍME PROJÍST, ALE MUSÍME JE S ROZMYSLEM INVESTOVAT. Musíme je investovat do projektů, které přináší městu úspory a tak se nám všem opět brzy vrátí. Takovými projekty jsou zateplení budov, či modernizace nevyhovující kotelny. Musíme je investovat do projektů, které z podstatné části hradí stát, fondy Evropské unie, nebo jiné, třeba i soukromé subjekty, na které je možno sehnat dotace. Musíme je investovat do naší mládeže a do služeb naším občanům Nemůžeme si dovolit žádnou větší akci financovanou samostatně z naší pokladny. V tomto směru možná někomu můžeme připadnout jako pesimisté. Taková je ale realita. Nechceme být v dalších volbách označeni za ty co pouze zvýšili zadlužení města. MY ALE NEJSME PESIMISTÉ. VÍME JAK SEHNAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z DOTACÍ A TAKÉ SE O TO POSTARÁME. PROTO SI PLNĚ STOJÍME ZA ZÁKLADNÍM BODEM NAŠEHO PROGRAMU Projekty, investice, výstavba NEZAPOMÍNÁME ALE ANI NA DALŠÍ POTŘEBNÉ OBLASTI správy a rozvoje Klobouk, o kterých se můžete dočíst v našem programu. Nechci ho zde tedy citovat, ale o jednom bodě se zmíním. Tím je rozvoj města, který není závislý jenom na penězích, ale spíše na práci, na koncepci, propagaci a chuti. Cílenou propagací, při využití stávajících prostředků a spoluprací s okolními obcemi, bychom chtěli přilákat do Klobouk turisty. Jsem přesvědčen, že Klobouky mají co nabídnout, jenom je třeba to pěkně zabalit a prodat. Jedním z takových projektů je, v okolí již dobře fungující, vinařská turistika. Kloboucko by se mělo zapojit do sítě vinařských a turistických cyklostezek. Turistika je totiž jedním z nezanedbatelných zdrojů příjmů, nejen pro městskou pokladnu. A už jsme zase u těch peněz Pevně věřím, že si vyberete nejen z našeho programu, ale také z naší kandidátky. Kandidát - příjmení, jméno, titul věk povolání 1. Vašulka Ladislav 49 podnikatel 2. Pavlík Jaroslav Ing. 54 živnostník 3. Adámková Marie 21 studentka 4. Blanář Roman 49 podnikatel 5. Pokorný Přemysl RNDr. 53 ředitel gymnázia 6. Zvonař Jaroslav Ing. 62 energetik 7. Bobek Zdeněk RNDr. 61 starosta 8. Gavlík Jan Ing. 44 stavební inženýr 9. Volek Pavel 30 skladník 10. Bank Daniel 42 obchodní zástupce 11. Vítková Vladimíra 47 podnikatelka - Autoškola 12. Bedřich Ladislav 53 údržbář 13. Pučálková Milena 48 pečovatelka 14. Pavlíková Hana 47 ekonomka 15. Prokešová Zdeňka 52 zdravotní sestra LADISLAV VAŠULKA Pokud vás zajímají blíže naše názory, nejen na místní politiku, ale i na jiná celospolečenská témata, podívejte se na webové stránky Místního sdružení ODS Klobouky. Najdete je na adrese: Naleznete zde pochopitelně také náš program pro komunální volby, naši kandidátku, bližší pohled na některé body programu, a také různé zajímavé odkazy a informace. Například v jednom z posledních příspěvků si můžete přečíst o návštěvě Evropského parlamentu ve Štrasburku.

9 Česká strana sociálně demokratická OBČANÉ PRO OBČANY Vážení spoluobčané z Klobouk a Bohumilic, mezi kandidujícími subjekty se poprvé v komunálních volbách v Kloboukách objevuje kandidátka s logem ČSSD. Je to logické vyústění situace, kdy kloboučtí voliči dali nejvíce hlasů této straně i v parlamentních volbách. Na rozdíl od červnových voleb se komunální volby dotknou občanů přímo a oni sami rozhodnou o nasměrování politiky v Kloboukách a Bohumilicích na další čtyři roky. Ne všechno mohou ovlivnit v době krize místní zastupitelé, ale zásadní věci pro rozvoj Klobouk a Bohumilic ano. Kandidáti si kladou tyto otázky: Komunikace MÚ občan Je komunikace představitelů MÚ s občany vždy na takové úrovni, která odpovídá tomu, že MÚ je zde pro občana a ne naopak? Webové stránky Jsou WS obsažné s možností veřejné komunikace se starostou? Informují dostatečně o dění v mikroregionu Hustopečsko, zvlášť v sousedních obcích? Informují o dění v Sokolu, sboru dobrovolných hasičů, školách, spolcích? Vyhledává je každý rád, nebo lépe řečeno ví o nich někdo? Informovanost občanů Je všeobecné povědomí o nejbližších plánech vedení města v rozvoji služeb, zdravotnictví, bezpečnosti, životního prostředí? Ví každý o celkovém zadlužení obce? Je známé celkové množství finančních prostředků, se kterými město hospodaří? Jsou průhledná výběrová řízení? Je kontrolována kvalita odvedené práce při rekonstrukci např. hasičské zbrojnice? Dotace z EU, kraje, SFŽP, regionálních operačních programů Jsou maximálně využity nabízené prostředky k využití rozvoje Klobouk a Bohumilic? Děti a mládež Mají naši nejmenší předškoláci hřiště a koutky odpovídající jejich věku? Mají náctiletí a mládež klub nebo jiný objekt k využití? Je nutné mít sál tělocvičny MěOš jen pro tělesnou výchovu studentů a nevyužít ji i pro občany města na pořádání různých kulturních akcí místo již nevyhovující Sokolovny? Bohumilice Ví každý z Klobouk, že občané Bohumilic nemají žádnou kulturní místnost a místní kanalizace a komunikace jsou na ubohé úrovni? Dopravní obslužnost Je známé, že nově otevřená komunikace na Nádražní nezlepšila dopravní komfort pro pracující, studující i nemocné cestující do Brna hlavně ze spodní poloviny Klobouk, nebyla dána možnost občanům ji připomínkovat a změnit jízdní řád tak, aby nebyla spodní část Klobouk autobusy neobsluhovaná po velké úseky dne?

10 Česká strana sociálně demokratická Turistické centrum Jsou Klobouky napojeny na turistické a informační centrum v Brně, aby prezentovali nejstarší muzeum na Moravě a větřák? Příjezd do Klobouk Je příjezd do Klobouk ze všech tří stran opravdu důstojným a příjemným příjezdem do města pro obyvatele i návštěvníky? Je okolí komunikace k Větřáku, která je součástí cyklostezek, dostatečně udržované? Jsou mnohé otázky, které si můžeme ještě položit, ale naši kandidáti jsou tu proto, aby obsah těchto i jiných a složitějších problémů byl naplněn a odpověď na položené otázky byla ANO. Kandidáti na kandidátce ČSSD: 1. Hana Dršková 2. Emil Rašner 3. Růžena Zvonařová 4. David Kot 5. Vlastimil Machala 6. Pavel Josef Buchta 7. Bronislava Hutáková 8. Bc. Radek Holásek 9. Ladislav Grabovský 10. Ladislav Effenberger 11. Vlastimil Adam 12. Jan Kubík 13. Karel Hroudný 14. Mgr. Jiří Dostál 15. Bc. Diana Kubíková Věřím, že kandidáti ČSSD Vám budou ve Vašem městě stejně prospěšní jako náš tým ČSSD ve vedení Jihomoravského kraje. Víte, že i v době hospodářské krize náš kraj vedený ČSSD hospodaří s přebytkem a díky chytrým řešením, která upřednostňujeme před hloupými škrty, kraj ušetří např. 300 mil. Kč za elektřinu? Víte, že za více než 900 mil. Kč v každém jihomoravském okrese vybudujeme nový domov důchodců, abychom snížili o cca 600 deficit míst pro seniory? Víte, že od roku 2008 ČSSD prosadila každoroční dotace z krajského rozpočtu na rozvoj venkova přes 80 mil. Kč a pro dobrovolné hasiče 35 mil. Kč? Uspořené finanční prostředky budeme věnovat dalšímu rozvoji měst a obcí včetně podpory čerpání fondů EU, kterou nesmyslně škrtla od pro města a obce, neziskové organizace či podnikatele vláda ODS, TOP09 a VV. Podporuji jako hejtman Vaše kandidáty ČSSD a věřím, že dostanou Váš hlas. Jsme Váš tým. Michal Hašek

11 Sdružení nestraníků Toto letí, už zase volby! Vážení spoluobčané, opravdu ten čas letí. Mám před sebou pamflet z roku 2006, který oběhl Klobouky před minulými volbami, s cílem obsadit radnici. Dnes o jeho jednotlivých bodech nemíním polemizovat, to je za námi. V jeho závěru se praví: Zbavme konečně Klobouky prachu i bláta a to nejen v rovině morální. Dejme jim důstojné místo v rámci regionu a pokusme se o to, aby brzy rozkvetlo. Podepsáno: Sedm statečných Chtěl bych si s Vámi popovídat jako člen zastupitelstva tehdejšího konkurenčního hnutí o práci rady a zastupitelstva v minulém volebním období, o tom čeho jsem byl svědkem a jsem si musel vytrpět. Pro mne a mé voliče totiž nerozkvetlo! Tak jako žádá opravu budova zámku a rekonstrukce náměstí, což bude výrazná změna k lepšímu, tak je nutná i změna uvnitř radnice složení rady a zastupitelstva! V brzké době proběhnou komunální volby. V Kloboukách kandiduje šest volebních stran a hnutí, což by mohlo být 90 kandidátů. Je mezi nimi i řada mladých, kterým je třeba dát důvěru. Jsou nezatíženi minulostí a jejich charakterové vlastnosti jsou v mnohém lepší než u nás starších. Uplynulo 21 let od tak zvané sametové revoluce, já to tak nenazývám, říkám tomu předání moci. Myslím si, že Klobouky by si zasloužily zastupitelstvo bez starých struktur, normalizátorů, kádrováků, absolventů VÚMLU a nomenklaturních kádrů. Chce to se nad tím v klidu zamyslet, nebýt k situaci lhostejní a října jít k volbám a volit dle své nejlepší vůle. Volit tak, aby začalo rozkvétat. Výsledek voleb bude obrázkem toho, jak to s naším městečkem myslíme do budoucna, záleží-li nám více na věcech veřejných, či na kariéře a osobním prospěchu. Volit tak, aby tvůj zastupitel nemusel hlasovat pro prodej a skupování městských pozemků v době krize za hubičku, nemusel sledovat odsouhlasení drobné zakázky odstranění věcného břemene pod objektem člena rady, nebyl svědkem šizení podloží chodníku na ulici Zahradní a nemusel se dotazovat na výši a obsah víceprací třeba na hasičárně. Volit tak, aby nebyl svědkem výběrových řízení, kdy vyhrávají firmy o dražší než ty ostatní, aby se nemusel dotazovat kam legálně zmizelo z Klobouk m2 žulových kostek a m žulových obrubníků (tyto byly v majetku Jihomoravského kraje). Jeden z mých spolužáků, který se před 30 lety trvale usadil v Palermu, mi kdysi vyprávěl o provázanosti radních a stavebních firem. U nás se toto neděje, my jsme dál, u nás šéfové stavebních firem sedí v radě. O nějakém střetu zájmu nemůže přece být žádná řeč! Volit tak, aby nám alespoň ty kostky z náměstí taktéž někam nezmizly, volit tak, aby si rada na uvolněné místo nedosazovala osoby blízké svých kamarádů bez výběrového řízení. No, to by prozatím stačilo, proč ten nářek? V Kloboukách poslední čtyři roky vládla pouze rada, zastupitelstvu se k odsouhlasení podstrčilo pouze to, co uznala za vhodné. Z toho mnohé prošlo hlasováním díky semknutosti hnutí vzniklého z recesních a pouličních srandiček jedné ulice v horní části města. Ještě maličkost. Když jsem nedávno chodil po Kloboukách a přesvědčoval některé občany aby kandidovali, zastavil mě můj vrstevník a říká: A ty si nepamatuješ, když tady vládla mafie a scházeli se ve vinopě, vždyť už k tomu zase spějeme! Pamatuji se velice dobře jak jsme jako kluci obdivovali ty zaparkované Tatry 603 a Volhy, mocní jednali u vínka. Dávám mu za pravdu, pouze ta autíčka jsou jiných značek. Pokud se tyto řádky někoho dotkly, tak se omlouvám. Jeden V.I.P. radní mi kdysi řekl, že do zastupitelstva chodím jenom blábolit. Děkuji Vám za trpělivost a října na shledanou S úctou Miroslav Navrátil

12 Sdružení nestraníků Vážení spoluobčané. Volební program Sdružení nestraníků Nejdříve Vám chceme poděkovat za to, že Vám není lhostejná situace v našem městě a rozhodli jste se volit své spoluobčany do klobouckého zastupitelstva na příští volební období. Víme, že v současné době prožívá světová ekonomika krizi. Sledujeme veškerá úsporná opatření vlády ČR. Toto vše se promítá i do komunální sféry. Nechceme slibovat nemožné. Chceme bojovat o přísun finančních prostředků pro naše město. Máme zájem a naším cílem je vybavit město zařízeními, po kterých občané touží, na která čekají a která potřebují ke spokojenému životu v Kloboukách u Brna. A o tom je náš volební program. Investiční výstavba: Vybudovat a vybavit v Kloboukách dětské hřiště Zvelebovat nadále sportovní areály v Hájku a za školou Provést rekonstrukci budovy sokolovny a přístavbu přísálí Uskutečnit rekonstrukci a modernizaci náměstí Míru Zahájit dlouho plánovanou úpravu potoka Myjavka Opravit komunikaci v ulici Újezd Získat finanční prostředky a zahájit opravu domu zvaného Peclova vila Provést úpravu místního hřbitova tak, aby jeho úroveň odpovídala požadavkům moderní doby Usilovat o vyčistění potoka v Bohumilicích tak, aby bylo zamezeno znečistění místní kanalizace Bytová politika: Podpora podnikání a služeb občanům: Doprava: Bezpečnost: Zdravotnictví a sociální péče: Školství: Kultura a sport: Státní správa a samospráva: V rámci územního plánování podporovat individuální bytovou výstavbu Podporovat vytváření konkurenčního prostředí v jednotlivých oborech obchodu a služeb Chránit spotřebitele kontrolou podnikatelské solidnosti a etiky Nalézt ve městě vhodné místo k vybudování parkoviště nákladních aut Usilovat o dokonalou spolupráci se službou Policie ČR Přispět v maximální míře k ochraně soukromého majetku Zavést systém veřejně prospěšných prací pro obtížně umístitelné uchazeče o zaměstnání Zvětšit počet parkovacích míst u zdravotního střediska propojením komunikace v nádvoří budovy zámku s parkovištěm v ulici Úvozní Zajistit rozvoj obou našich středních škol Provést výměnu části oken a zateplení budovy ZŠ Ve školách zřizovaných městem zajistit optimální provozní podmínky zaměstnanců Podporovat školství ve městě jako celek, odpovídající potřebám dětí, rodičů a celého regionu Podporovat vznik a činnost klubů, spolků a sportovních oddílů Finančně přispívat na konkrétní kulturní a sportovní akce Provést rekonstrukci fasád a výměnu oken budovy zámku Docílit větší návštěvnosti městského muzea Větší pozornost věnovat podpoře sportu v našem městě Rozšířit a zefektivnit řádnou informovanost občanů a práci radnice Na radnici zkvalitnit systém vyřizování požadavků a stížností občanů Vážení spoluobčané. Volební programy mnoha stran v našem městě si budou často velmi podobné. V naší kandidátce je mnoho mladých, schopných občanů našeho města, kteří cítí potřebu pracovat pro zvelebování Klobouk, kteří mají zájem dát našemu městu novou tvář. Uvědomujeme si, že definitivní návrat České republiky mezi vyspělé země je přímo závislý na Vaší spokojenosti v běžném životě doma. Chceme k Vaší spokojenosti přispět a ucházíme se o Váši přízeň. K a n d i d á t n í l i s t i n a 1. Miroslav N a v r á t i l, 58 let, stavební technik 2. Bořek R i c h t e r, 33 let, podnikatel 3. Jindřich K o u b e k ml., 38 let, podnikatel 4. Petr U r b a n, 34 let, podnikatel 5. Mgr. Leona P e t r á š o v á, 41 let, učitelka 6. Mgr. Pavel K o t r l a, 30 let, učitel 7. Zdeňka T o l a r o v á, 52 let, administrativní pracovnice 8. Dušan P r o c h á z k a, 31 let, stolař 9. Bc. Barbora N e č a s o v á, 23 let, studentka 10. Jiří P á l e n í k, 69 let, důchodce 11. Jaroslav B o b e k, 38 let, podnikatel 12. Pavel V o l e k, 60 let, podnikatel 13. Stanislav H o n z í r e k, 41 let, výpravčí 14. Josef H á č e k, 58 let, podnikatel 15. Zdeněk P i l á t, 21 let, student

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

VOLEBNÍ PROGRAM. Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva. v Sadské

VOLEBNÍ PROGRAM. Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva. v Sadské VOLEBNÍ PROGRAM Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva v Sadské ----------------- 10. a 11. října 2014 ----------------- Vážení spoluobčané! Rozhodně nepatříme

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

Drnovice. Komunální volby konané ve dnech 10. a 11. října. JUDr. Zuzana Hermanová lídr kandidátky ODS do Zastupitelstva. Mám ráda naši obec! č.

Drnovice. Komunální volby konané ve dnech 10. a 11. října. JUDr. Zuzana Hermanová lídr kandidátky ODS do Zastupitelstva. Mám ráda naši obec! č. Drnovice Komunální volby 2014 konané ve dnech 10. a 11. října JUDr. Zuzana Hermanová lídr kandidátky ODS do Zastupitelstva Mám ráda naši obec! VOLTE č.6 Vážení spoluobčané Co se nám podařilo Uplynuly čtyři

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 Miloš Gregor Alena Macková 8. října 2012 Podpora podnikání a nová pracovní místa? Dejme prostor podnikání. Vytvoříme ;m pracovní místa.? Zachování stávající sítě

Více

Volební program sdružení ML100

Volební program sdružení ML100 Volební program sdružení ML100 verze 20. 8. 2014 ML100 Město na 100% www.ml100.cz strana 1 z 5 Transparentní radnice spolupracující s občany Radnice by měla fungovat jako živá organizace, kde všichni pracují

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur Programové prohlášení Rady města Chrudim Rada města Chrudim v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu stran ČSSD, SNK ED, Koalice pro Chrudim, VV,TOP09 a Strany svobodných občanů, vzešlých z komunálních

Více

Koaliční smlouva. mezi

Koaliční smlouva. mezi Koaliční smlouva mezi Sdružením Nezávislých Kandidátů - Otevřené Úvaly, Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou v Zastupitelstvu města Úvaly v období 2014 2018 Politické

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u konaného dne

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk Č. j.: 18/2014-ZO-CEV Ve Vimperku dne 22.08.2014 o volbách, kandidátní listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů (sdružení nezávislých kandidátů) pro volby do zastupitelstva obce Vacov, konané

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu

Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu Dotazníkové šetření mezi starosty a zastupiteli probíhalo etapově prostřednictvím e-mailu a osobním jednáním na v období červen 2013 až květen 2014. Toto šetření

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

VOLBY DO POSLANECKÉ a

VOLBY DO POSLANECKÉ a VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 9.6. a 20.6. 998 Obsah materiálu: Výsledky hlasování celkem str. 2 Výsledky hlasování v okrscích str. 3 Porovnání místních výsledků s celostátními str. 0 Volební

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr.

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr. Registrační úřad: 5520 Zastupitelstvo: 5520 Obvod: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Mgr. Jozef Leškovský 36 správce farnosti 2 Ing. René Hartl 56 soukromý podnikatel Senožaty

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016 VÝSLEDKY V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU Celk. Okrsky Zpracováno v % Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Volební program pro Jihočeský kraj LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY

Volební program pro Jihočeský kraj LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY Volební program pro Jihočeský kraj LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY Milí spoluobčané, chci Vám poděkovat za dlouhodobou podporu ČSSD, jenom díky Vašim hlasům můžeme uskutečňovat náš program jak ve vládě, tak i

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Starovice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 5. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Poděkování za podporu v parlamentních volbách

Poděkování za podporu v parlamentních volbách Čtvrtletník vydávaný Sociálně demokratickou stranou ve Slavkově u Brna Ročník 2010 ŘÍJEN www.cssd-slavkov.com ZDARMA Poděkování za podporu v parlamentních volbách Vaši důvěru nezklamu a tak jako i v minulých

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Název tématu Postavení obcí v systému veřejné správy v České republice a jejich vztah k orgánům státní správy Analýza

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

Programové prohlášení na volební období 2014-2018

Programové prohlášení na volební období 2014-2018 Programové prohlášení na volební období 2014-2018 uzavřeno níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hnutí ANO 2011: Mgr. Jaroslav Němec, nar. 25. 3. 1966, bytem Velehradská 4248/24a,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ a

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ a VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 15.10. a 16.10.2010 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST A.1 Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí A.1.1 Informovat občany o činnosti veřejné správy A.1.2 Zajistit zpětnou vazbu A.1.3 Umožnit

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Štěpánov nad Svratkou okres... Žďár nad Sázavou konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 27. - 28. května 2010 - obec Běrunice

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 27. - 28. května 2010 - obec Běrunice Volby do Poslanecké sněmovny ČR 27. - 28. května 2010 - obec Běrunice celk. Č.str. Název strany Běrunice Běruničky V.Výkleky Vlkov n.l. Slibovice hlasů Procento voličů celkem 56% 55% 61% 55% 56% 66% 110

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

TYP NÁZEV POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ A KOALICE VYLOSOVANÉ ČÍSLO

TYP NÁZEV POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ A KOALICE VYLOSOVANÉ ČÍSLO Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2012 I. podle

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Chrast okres... Chrudim konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Dne 23. dubna 2008 byl schválen zastupitelstvem města upravený rozpočet pro rok 2008. Jeho zveřejnění v účetně přesném členění bylo provedeno ve Zpravodaji, mimoto

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev

Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev Projektu Studentské volby 2016 do krajských zastupitelstev se ve dnech 20. až 21. září 2016 zúčastnilo 254 škol: 124 gymnázií, 136 středních

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 26. 01. 2016 V 18.00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOMNÍ: Barbier, Červenka, Duchajová, Gutová (později), Hlava, Chvoj, Kozel, Paznocht, OMLUVENI: Melíšek UVÍTÁNÍ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více