Vážení spoluobčané, ochotu pracovat ochotu komunikovat ochotu naslouchat poctivé a přímé jednání zodpovědnost vytrvalost optimismus osobní iniciativu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, ochotu pracovat ochotu komunikovat ochotu naslouchat poctivé a přímé jednání zodpovědnost vytrvalost optimismus osobní iniciativu"

Transkript

1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Vážení spoluobčané, pro nadcházející volební období našeho městského zastupitelstva jsme připravili 15člennou kandidátku, sestavenou ze členů KDU ČSL i z občanů bez politické příslušnosti. Všichni z nás vnímají politiku jako SLUŽBU. Město Klobouky u Brna, život v něm, mezilidské vztahy i okolní krajina nám nejsou lhostejné, a proto vám, občanům Klobouk, nabízíme: ochotu pracovat ochotu komunikovat ochotu naslouchat poctivé a přímé jednání zodpovědnost vytrvalost optimismus osobní iniciativu Pro plnohodnotný život lidí všech věkových kategorií v kvalitním městě s kvalitním životním prostředím.

2 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1. Mgr. Petr Hrádek, středoškolský učitel 2. Mgr. Pavel Klement, středoškolský učitel 3. Petr Šebesta, elektrikář 4. Bohumír Bálka, živnostník 5. Ing. Veronika Huková, zahr. a krajinná architektka 6. Dagmar Nečasová, administrativní pracovnice 7. Jaroslav Válek, živnostník 8. Josef Němec, zahradník 9. Miloš Krupica, strojník 10. Mgr. Martin Doležel, středoškolský učitel 11. Ing. Eva Šerháková, středoškolská učitelka 12. Mgr. Daniela Marcollová, studijní referentka 13. Květoslava Mazancová, důchodkyně 14. Alena Zajíčková, účetní 15. Marie Polášková, fyzioterapeutka

3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

5 Komunistická strana Čech a Moravy Zde byl prostor pro volební program KSČM. Jelikož jsme neobdrželi žádné materiály zůstává tento prostor prázdný.

6 Komunistická strana Čech a Moravy Zde byl prostor pro volební program KSČM. Jelikož jsme neobdrželi žádné materiály zůstává tento prostor prázdný.

7 Občanská demokratická strana Vážení spoluobčané, předkládáme Vám program, s kterým se budeme ucházet o Vaši přízeň v nadcházejících volbách do městského zastupitelstva. Naším cílem při psaní tohoto programu bylo v maximální možné míře realisticky vystihnout potřeby města a jeho obyvatel. Všechny body našeho programu považujeme za důležité, přesto na první místo dáváme investiční projekty, jelikož jejich zajištění bude nejtěžší a tím pádem i nejdůležitější. PROJEKTY, INVESTICE, VÝSTAVBA Nechceme stavět žádné vzdušné zámky a slibovat nesplnitelné. Základem pro tento bod jsou proto akce již rozpracované, jejichž úspěšné dokončení je pro Klobouky životně důležité. Jsme si velice dobře vědomi že největším oříškem bude jejich finanční zabezpečení. Ujišťujeme vás ale, že uděláme vše pro jejich zdárný průběh. 1. Podpora dokončení vybudování kanalizační sítě (ulice Dlouhá, Starohorská, Lesní, Sadová, Hájek, Příhon, Břízová, Krajní, Plotní, Chaloupky, Údolní, Brněnská, Císařova, Újezd) 2. Podpora provedení rekonstrukce náměstí a zámeckého nádvoří s vybudováním autobusového nádraží s příslušenstvím (Čekárna, WC, bufet, noviny) 3. Podpora protipovodňových úprav klobouckého potoka V současné době probíhá územní řízení a připravuje se projektová dokumentace pro stavební povolení 4. Vybudování vozovky, chodníku a veřejného osvětlení v ulici Wolfova V současné době je vyhotovena projektová dokumentace vydáno stavební povolení. Problém v získání dotace na toto akci celková investice cca 5 mil. Kč 5. Vybudování dětského hřiště v prostorách MěSOŠ pro účely MŠ 6. MěSOŠ příprava rekonstrukce kotelny, a dále i střechy, zateplení budovy, výměna oken 7. Připravit dokončení protipovodňových úprav výstavba poldrů nad Kloboukami V současné době vyhotovena studie, nutno zakotvit v novém územním plánu města 8. Zpracování projektu na kanalizaci v Bohumilicích s přípravou na ČOV, v návaznosti na již zhotovenou studii 9. Zajištění opravy místních komunikací v Bohumilicích. Do územního plánu zařadit točnu pro autobusy 10. Oprava bývalé MŠ v Bohumilicích 11. Rekonstrukce sokolovny V současné době zpracována studie oprav. Problém v získání dotace celková investice cca 45 mil. Kč 12. Výměna oken a oprava fasády zámku od náměstí a z boků V současné době je vyhotovena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení včetně vyjádření památkářů investice cca 5 mil. Kč 13. ZŠ + MěVG - příprava zateplení budovy a výměna oken 14. Vybudování dětského hřiště v prostorách v areálu ZŠ pro účely ŠD a rodiče s dětmi z okolí areálu ZŠ bytovky SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA - Zajistit kvalitní služby Městského úřadu - Čisté a zdravé městské finance nepřipustit zvýšení zadlužení města, naopak aktivně pracovat na jejím snížení - Ochrana majetku města, jeho účelné a úsporné využívání vyřešit situaci s nepoužívaným majetkem, hledat cesty k jeho využití. Jmenovitě Peclova vila a budova bývalého kina. Vzhledem k finanční situaci městské pokladny zvolit buď dlouhodobý pronájem, nebo prodej. - Podpora podnikání a místní program zaměstnanosti - Pořádek a čistota ve městě a kvalitní práce městské policie, včasné a odborné opravy vozovek, chodníků a ostatní sítí. - Podpora dopravní obslužnosti především zachovat stávající rozsah veřejné hromadné dopravy MIKROREGION, TURISTIKA Aktivně vyhledávat spojení s mikroregionem, vzájemná výměna informací a zkušeností. Oprášit projekt cyklostezek a zvýšit úsilí v propagaci Klobouk jako turisticky zajímavé lokality. K tomuto využít zejména KIC, zpravodaj Větrný mlýn a městský web. KULTURA, SPORT A OSTATNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Podpora kulturních, sportovních a jiných zájmových aktivit pro smysluplné využití volného času ŠKOLA Udržet kapacitu a úroveň škol ve městě. Zlepšit prostředí technickými úpravami budov (viz. bod programu Projekty, investice, výstavba) SOCIÁLNÍ OBLAST Kromě toho, co již zaznělo, tj. zajištění kvalitních služeb Městského úřadu dále: - zvýšit standard sociálních služeb rozšířením Pečovatelské služby - úzce spolupracovat s ÚP, nejen v oblasti veřejně prospěšných prací - zbudovat parkoviště u zdravotního střediska a projednat se zástupci společnosti Zdravotní středisko Klobouky, s.r.o. vybudování výtahu na středisku, z tohoto parkoviště, přes přízemí do I. patra ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Udržovat životní prostředí, zejména s ohledem na odpad Zlepšit životní prostředí, jak už bylo zmíněno v bodě programu Projekty, investice, výstavba, budováním kanalizace, úpravou potoka a ostatními protipovodňovými úpravami Zajistit důsledné fungování náhradní výsadby za pokácené stromy vyčleněním vhodných lokalit naplánovaných odbornou studií OSTATNÍ AKTIVITY Zvyšovat spokojenost občanů kromě jiného i takovými drobnostmi jako je rozšíření vodovodu na místním hřbitově, tak aby nebylo nutno nosit vodu zbytečně desítky metrů. Těm kdo dočetli až sem děkují za pozornost Kandidáti za Občanskou demokratickou stranu pro volby do Zastupitelstva města v r. 2010

8 Komunistická strana Čech a Moravy Vážení spoluobčané Dovolte mi jako lídrovi kandidátky za ODS v nadcházejících volbách do městského zastupitelstva podělit se s Vámi o několik důležitých postřehů. NEJPRVE PÁR SLOV K NAŠÍ KANDIDÁTCE. Naší maximální snahou bylo vybrat lidi důvěryhodné a schopné. To jak se nám to podařilo, posoudíte sami brzy ve volbách. Již teď mohu říct, že naši kandidáti prokázali svoje schopnosti racionálně a konstruktivně jednat, při sestavování volebního programu. Na naší kandidátce dostali příležitost vedle zralých a zkušených také mladí se svými vizemi, LIDÉ Z RŮZNÝCH OBORŮ, KTERÉ SPOJUJE OPTIMISMUS, ODVAHA, CHUŤ DO PRÁCE A REALISTICKÝ POHLED NA SOUČASNÝ SVĚT. Sestavit volební program který by zohledňoval současnou nelehkou finanční situaci nejen Klobouk, nebylo jednoduché. Nepodlehli jsme však vábení naplnit náš program lacinými sliby. Jsme si velice dobře vědomi faktu, že peníze budou alfou i omegou úspěšného plnění úkolů. FINANČNÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ MÁME K DISPOZICI NESMÍME PROJÍST, ALE MUSÍME JE S ROZMYSLEM INVESTOVAT. Musíme je investovat do projektů, které přináší městu úspory a tak se nám všem opět brzy vrátí. Takovými projekty jsou zateplení budov, či modernizace nevyhovující kotelny. Musíme je investovat do projektů, které z podstatné části hradí stát, fondy Evropské unie, nebo jiné, třeba i soukromé subjekty, na které je možno sehnat dotace. Musíme je investovat do naší mládeže a do služeb naším občanům Nemůžeme si dovolit žádnou větší akci financovanou samostatně z naší pokladny. V tomto směru možná někomu můžeme připadnout jako pesimisté. Taková je ale realita. Nechceme být v dalších volbách označeni za ty co pouze zvýšili zadlužení města. MY ALE NEJSME PESIMISTÉ. VÍME JAK SEHNAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z DOTACÍ A TAKÉ SE O TO POSTARÁME. PROTO SI PLNĚ STOJÍME ZA ZÁKLADNÍM BODEM NAŠEHO PROGRAMU Projekty, investice, výstavba NEZAPOMÍNÁME ALE ANI NA DALŠÍ POTŘEBNÉ OBLASTI správy a rozvoje Klobouk, o kterých se můžete dočíst v našem programu. Nechci ho zde tedy citovat, ale o jednom bodě se zmíním. Tím je rozvoj města, který není závislý jenom na penězích, ale spíše na práci, na koncepci, propagaci a chuti. Cílenou propagací, při využití stávajících prostředků a spoluprací s okolními obcemi, bychom chtěli přilákat do Klobouk turisty. Jsem přesvědčen, že Klobouky mají co nabídnout, jenom je třeba to pěkně zabalit a prodat. Jedním z takových projektů je, v okolí již dobře fungující, vinařská turistika. Kloboucko by se mělo zapojit do sítě vinařských a turistických cyklostezek. Turistika je totiž jedním z nezanedbatelných zdrojů příjmů, nejen pro městskou pokladnu. A už jsme zase u těch peněz Pevně věřím, že si vyberete nejen z našeho programu, ale také z naší kandidátky. Kandidát - příjmení, jméno, titul věk povolání 1. Vašulka Ladislav 49 podnikatel 2. Pavlík Jaroslav Ing. 54 živnostník 3. Adámková Marie 21 studentka 4. Blanář Roman 49 podnikatel 5. Pokorný Přemysl RNDr. 53 ředitel gymnázia 6. Zvonař Jaroslav Ing. 62 energetik 7. Bobek Zdeněk RNDr. 61 starosta 8. Gavlík Jan Ing. 44 stavební inženýr 9. Volek Pavel 30 skladník 10. Bank Daniel 42 obchodní zástupce 11. Vítková Vladimíra 47 podnikatelka - Autoškola 12. Bedřich Ladislav 53 údržbář 13. Pučálková Milena 48 pečovatelka 14. Pavlíková Hana 47 ekonomka 15. Prokešová Zdeňka 52 zdravotní sestra LADISLAV VAŠULKA Pokud vás zajímají blíže naše názory, nejen na místní politiku, ale i na jiná celospolečenská témata, podívejte se na webové stránky Místního sdružení ODS Klobouky. Najdete je na adrese: Naleznete zde pochopitelně také náš program pro komunální volby, naši kandidátku, bližší pohled na některé body programu, a také různé zajímavé odkazy a informace. Například v jednom z posledních příspěvků si můžete přečíst o návštěvě Evropského parlamentu ve Štrasburku.

9 Česká strana sociálně demokratická OBČANÉ PRO OBČANY Vážení spoluobčané z Klobouk a Bohumilic, mezi kandidujícími subjekty se poprvé v komunálních volbách v Kloboukách objevuje kandidátka s logem ČSSD. Je to logické vyústění situace, kdy kloboučtí voliči dali nejvíce hlasů této straně i v parlamentních volbách. Na rozdíl od červnových voleb se komunální volby dotknou občanů přímo a oni sami rozhodnou o nasměrování politiky v Kloboukách a Bohumilicích na další čtyři roky. Ne všechno mohou ovlivnit v době krize místní zastupitelé, ale zásadní věci pro rozvoj Klobouk a Bohumilic ano. Kandidáti si kladou tyto otázky: Komunikace MÚ občan Je komunikace představitelů MÚ s občany vždy na takové úrovni, která odpovídá tomu, že MÚ je zde pro občana a ne naopak? Webové stránky Jsou WS obsažné s možností veřejné komunikace se starostou? Informují dostatečně o dění v mikroregionu Hustopečsko, zvlášť v sousedních obcích? Informují o dění v Sokolu, sboru dobrovolných hasičů, školách, spolcích? Vyhledává je každý rád, nebo lépe řečeno ví o nich někdo? Informovanost občanů Je všeobecné povědomí o nejbližších plánech vedení města v rozvoji služeb, zdravotnictví, bezpečnosti, životního prostředí? Ví každý o celkovém zadlužení obce? Je známé celkové množství finančních prostředků, se kterými město hospodaří? Jsou průhledná výběrová řízení? Je kontrolována kvalita odvedené práce při rekonstrukci např. hasičské zbrojnice? Dotace z EU, kraje, SFŽP, regionálních operačních programů Jsou maximálně využity nabízené prostředky k využití rozvoje Klobouk a Bohumilic? Děti a mládež Mají naši nejmenší předškoláci hřiště a koutky odpovídající jejich věku? Mají náctiletí a mládež klub nebo jiný objekt k využití? Je nutné mít sál tělocvičny MěOš jen pro tělesnou výchovu studentů a nevyužít ji i pro občany města na pořádání různých kulturních akcí místo již nevyhovující Sokolovny? Bohumilice Ví každý z Klobouk, že občané Bohumilic nemají žádnou kulturní místnost a místní kanalizace a komunikace jsou na ubohé úrovni? Dopravní obslužnost Je známé, že nově otevřená komunikace na Nádražní nezlepšila dopravní komfort pro pracující, studující i nemocné cestující do Brna hlavně ze spodní poloviny Klobouk, nebyla dána možnost občanům ji připomínkovat a změnit jízdní řád tak, aby nebyla spodní část Klobouk autobusy neobsluhovaná po velké úseky dne?

10 Česká strana sociálně demokratická Turistické centrum Jsou Klobouky napojeny na turistické a informační centrum v Brně, aby prezentovali nejstarší muzeum na Moravě a větřák? Příjezd do Klobouk Je příjezd do Klobouk ze všech tří stran opravdu důstojným a příjemným příjezdem do města pro obyvatele i návštěvníky? Je okolí komunikace k Větřáku, která je součástí cyklostezek, dostatečně udržované? Jsou mnohé otázky, které si můžeme ještě položit, ale naši kandidáti jsou tu proto, aby obsah těchto i jiných a složitějších problémů byl naplněn a odpověď na položené otázky byla ANO. Kandidáti na kandidátce ČSSD: 1. Hana Dršková 2. Emil Rašner 3. Růžena Zvonařová 4. David Kot 5. Vlastimil Machala 6. Pavel Josef Buchta 7. Bronislava Hutáková 8. Bc. Radek Holásek 9. Ladislav Grabovský 10. Ladislav Effenberger 11. Vlastimil Adam 12. Jan Kubík 13. Karel Hroudný 14. Mgr. Jiří Dostál 15. Bc. Diana Kubíková Věřím, že kandidáti ČSSD Vám budou ve Vašem městě stejně prospěšní jako náš tým ČSSD ve vedení Jihomoravského kraje. Víte, že i v době hospodářské krize náš kraj vedený ČSSD hospodaří s přebytkem a díky chytrým řešením, která upřednostňujeme před hloupými škrty, kraj ušetří např. 300 mil. Kč za elektřinu? Víte, že za více než 900 mil. Kč v každém jihomoravském okrese vybudujeme nový domov důchodců, abychom snížili o cca 600 deficit míst pro seniory? Víte, že od roku 2008 ČSSD prosadila každoroční dotace z krajského rozpočtu na rozvoj venkova přes 80 mil. Kč a pro dobrovolné hasiče 35 mil. Kč? Uspořené finanční prostředky budeme věnovat dalšímu rozvoji měst a obcí včetně podpory čerpání fondů EU, kterou nesmyslně škrtla od pro města a obce, neziskové organizace či podnikatele vláda ODS, TOP09 a VV. Podporuji jako hejtman Vaše kandidáty ČSSD a věřím, že dostanou Váš hlas. Jsme Váš tým. Michal Hašek

11 Sdružení nestraníků Toto letí, už zase volby! Vážení spoluobčané, opravdu ten čas letí. Mám před sebou pamflet z roku 2006, který oběhl Klobouky před minulými volbami, s cílem obsadit radnici. Dnes o jeho jednotlivých bodech nemíním polemizovat, to je za námi. V jeho závěru se praví: Zbavme konečně Klobouky prachu i bláta a to nejen v rovině morální. Dejme jim důstojné místo v rámci regionu a pokusme se o to, aby brzy rozkvetlo. Podepsáno: Sedm statečných Chtěl bych si s Vámi popovídat jako člen zastupitelstva tehdejšího konkurenčního hnutí o práci rady a zastupitelstva v minulém volebním období, o tom čeho jsem byl svědkem a jsem si musel vytrpět. Pro mne a mé voliče totiž nerozkvetlo! Tak jako žádá opravu budova zámku a rekonstrukce náměstí, což bude výrazná změna k lepšímu, tak je nutná i změna uvnitř radnice složení rady a zastupitelstva! V brzké době proběhnou komunální volby. V Kloboukách kandiduje šest volebních stran a hnutí, což by mohlo být 90 kandidátů. Je mezi nimi i řada mladých, kterým je třeba dát důvěru. Jsou nezatíženi minulostí a jejich charakterové vlastnosti jsou v mnohém lepší než u nás starších. Uplynulo 21 let od tak zvané sametové revoluce, já to tak nenazývám, říkám tomu předání moci. Myslím si, že Klobouky by si zasloužily zastupitelstvo bez starých struktur, normalizátorů, kádrováků, absolventů VÚMLU a nomenklaturních kádrů. Chce to se nad tím v klidu zamyslet, nebýt k situaci lhostejní a října jít k volbám a volit dle své nejlepší vůle. Volit tak, aby začalo rozkvétat. Výsledek voleb bude obrázkem toho, jak to s naším městečkem myslíme do budoucna, záleží-li nám více na věcech veřejných, či na kariéře a osobním prospěchu. Volit tak, aby tvůj zastupitel nemusel hlasovat pro prodej a skupování městských pozemků v době krize za hubičku, nemusel sledovat odsouhlasení drobné zakázky odstranění věcného břemene pod objektem člena rady, nebyl svědkem šizení podloží chodníku na ulici Zahradní a nemusel se dotazovat na výši a obsah víceprací třeba na hasičárně. Volit tak, aby nebyl svědkem výběrových řízení, kdy vyhrávají firmy o dražší než ty ostatní, aby se nemusel dotazovat kam legálně zmizelo z Klobouk m2 žulových kostek a m žulových obrubníků (tyto byly v majetku Jihomoravského kraje). Jeden z mých spolužáků, který se před 30 lety trvale usadil v Palermu, mi kdysi vyprávěl o provázanosti radních a stavebních firem. U nás se toto neděje, my jsme dál, u nás šéfové stavebních firem sedí v radě. O nějakém střetu zájmu nemůže přece být žádná řeč! Volit tak, aby nám alespoň ty kostky z náměstí taktéž někam nezmizly, volit tak, aby si rada na uvolněné místo nedosazovala osoby blízké svých kamarádů bez výběrového řízení. No, to by prozatím stačilo, proč ten nářek? V Kloboukách poslední čtyři roky vládla pouze rada, zastupitelstvu se k odsouhlasení podstrčilo pouze to, co uznala za vhodné. Z toho mnohé prošlo hlasováním díky semknutosti hnutí vzniklého z recesních a pouličních srandiček jedné ulice v horní části města. Ještě maličkost. Když jsem nedávno chodil po Kloboukách a přesvědčoval některé občany aby kandidovali, zastavil mě můj vrstevník a říká: A ty si nepamatuješ, když tady vládla mafie a scházeli se ve vinopě, vždyť už k tomu zase spějeme! Pamatuji se velice dobře jak jsme jako kluci obdivovali ty zaparkované Tatry 603 a Volhy, mocní jednali u vínka. Dávám mu za pravdu, pouze ta autíčka jsou jiných značek. Pokud se tyto řádky někoho dotkly, tak se omlouvám. Jeden V.I.P. radní mi kdysi řekl, že do zastupitelstva chodím jenom blábolit. Děkuji Vám za trpělivost a října na shledanou S úctou Miroslav Navrátil

12 Sdružení nestraníků Vážení spoluobčané. Volební program Sdružení nestraníků Nejdříve Vám chceme poděkovat za to, že Vám není lhostejná situace v našem městě a rozhodli jste se volit své spoluobčany do klobouckého zastupitelstva na příští volební období. Víme, že v současné době prožívá světová ekonomika krizi. Sledujeme veškerá úsporná opatření vlády ČR. Toto vše se promítá i do komunální sféry. Nechceme slibovat nemožné. Chceme bojovat o přísun finančních prostředků pro naše město. Máme zájem a naším cílem je vybavit město zařízeními, po kterých občané touží, na která čekají a která potřebují ke spokojenému životu v Kloboukách u Brna. A o tom je náš volební program. Investiční výstavba: Vybudovat a vybavit v Kloboukách dětské hřiště Zvelebovat nadále sportovní areály v Hájku a za školou Provést rekonstrukci budovy sokolovny a přístavbu přísálí Uskutečnit rekonstrukci a modernizaci náměstí Míru Zahájit dlouho plánovanou úpravu potoka Myjavka Opravit komunikaci v ulici Újezd Získat finanční prostředky a zahájit opravu domu zvaného Peclova vila Provést úpravu místního hřbitova tak, aby jeho úroveň odpovídala požadavkům moderní doby Usilovat o vyčistění potoka v Bohumilicích tak, aby bylo zamezeno znečistění místní kanalizace Bytová politika: Podpora podnikání a služeb občanům: Doprava: Bezpečnost: Zdravotnictví a sociální péče: Školství: Kultura a sport: Státní správa a samospráva: V rámci územního plánování podporovat individuální bytovou výstavbu Podporovat vytváření konkurenčního prostředí v jednotlivých oborech obchodu a služeb Chránit spotřebitele kontrolou podnikatelské solidnosti a etiky Nalézt ve městě vhodné místo k vybudování parkoviště nákladních aut Usilovat o dokonalou spolupráci se službou Policie ČR Přispět v maximální míře k ochraně soukromého majetku Zavést systém veřejně prospěšných prací pro obtížně umístitelné uchazeče o zaměstnání Zvětšit počet parkovacích míst u zdravotního střediska propojením komunikace v nádvoří budovy zámku s parkovištěm v ulici Úvozní Zajistit rozvoj obou našich středních škol Provést výměnu části oken a zateplení budovy ZŠ Ve školách zřizovaných městem zajistit optimální provozní podmínky zaměstnanců Podporovat školství ve městě jako celek, odpovídající potřebám dětí, rodičů a celého regionu Podporovat vznik a činnost klubů, spolků a sportovních oddílů Finančně přispívat na konkrétní kulturní a sportovní akce Provést rekonstrukci fasád a výměnu oken budovy zámku Docílit větší návštěvnosti městského muzea Větší pozornost věnovat podpoře sportu v našem městě Rozšířit a zefektivnit řádnou informovanost občanů a práci radnice Na radnici zkvalitnit systém vyřizování požadavků a stížností občanů Vážení spoluobčané. Volební programy mnoha stran v našem městě si budou často velmi podobné. V naší kandidátce je mnoho mladých, schopných občanů našeho města, kteří cítí potřebu pracovat pro zvelebování Klobouk, kteří mají zájem dát našemu městu novou tvář. Uvědomujeme si, že definitivní návrat České republiky mezi vyspělé země je přímo závislý na Vaší spokojenosti v běžném životě doma. Chceme k Vaší spokojenosti přispět a ucházíme se o Váši přízeň. K a n d i d á t n í l i s t i n a 1. Miroslav N a v r á t i l, 58 let, stavební technik 2. Bořek R i c h t e r, 33 let, podnikatel 3. Jindřich K o u b e k ml., 38 let, podnikatel 4. Petr U r b a n, 34 let, podnikatel 5. Mgr. Leona P e t r á š o v á, 41 let, učitelka 6. Mgr. Pavel K o t r l a, 30 let, učitel 7. Zdeňka T o l a r o v á, 52 let, administrativní pracovnice 8. Dušan P r o c h á z k a, 31 let, stolař 9. Bc. Barbora N e č a s o v á, 23 let, studentka 10. Jiří P á l e n í k, 69 let, důchodce 11. Jaroslav B o b e k, 38 let, podnikatel 12. Pavel V o l e k, 60 let, podnikatel 13. Stanislav H o n z í r e k, 41 let, výpravčí 14. Josef H á č e k, 58 let, podnikatel 15. Zdeněk P i l á t, 21 let, student

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Poděkování za podporu v parlamentních volbách

Poděkování za podporu v parlamentních volbách Čtvrtletník vydávaný Sociálně demokratickou stranou ve Slavkově u Brna Ročník 2010 ŘÍJEN www.cssd-slavkov.com ZDARMA Poděkování za podporu v parlamentních volbách Vaši důvěru nezklamu a tak jako i v minulých

Více

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 Miloš Gregor Alena Macková 8. října 2012 Podpora podnikání a nová pracovní místa? Dejme prostor podnikání. Vytvoříme ;m pracovní místa.? Zachování stávající sítě

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Na základě mandátu od občanů Náchoda, vyjádřeného ve volbách do Zastupitelstva města Náchoda ve dnech 10. a 11. října

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 Kandidátní listina č. 7 Komunální volby 10. - 11.října 2014 Milí spoluobčané, vážení voliči, v říjnu letošního roku nás čekají další komunální volby na období 2014 2018. Občanská

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09

VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 www.top09.cz/moravskykrumlov VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 PRO MORAVSKÝ KRUMLOV KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010 15. a 16. října Vážení občané Moravského Krumlova, dovolte, abych Vás tímto oslovil s žádostí o podporu Vašich

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Kandidátní listina pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Název zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části): Hlavní město Praha Název koalice: Národní kongres

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

TOP 09 vidí v našem městě mnoho výhod. Naši kandidáti jsou dlouholetými a hrdými občany. Mezi výhody jimi preferované patří např.:

TOP 09 vidí v našem městě mnoho výhod. Naši kandidáti jsou dlouholetými a hrdými občany. Mezi výhody jimi preferované patří např.: Město Světlá nad Sázavou se změnilo a nadále se mění. TOP 09 svým výběrem kandidátů dává příležitost novým tvářím. Kombinuje členy strany s nezávislými osobnostmi. Tito lidé jsou zárukou kvalitních řešení

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

SWOT analýza školy únor 2004

SWOT analýza školy únor 2004 SWOT analýza školy únor 2004 Analýza byla prováděna se záměrem zmapovat podmínky školy pro zavádění vznikajícího ŠVP ZV do práce školy. Tyto podmínky vyhodnocovali vedení školy, pedagogové, provozní zaměstnanci,

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Moravskoslezský kraj. Čas Přidat. David Sventek

Moravskoslezský kraj. Čas Přidat. David Sventek Moravskoslezský kraj Čas Přidat David Sventek Konkurenceschopnost Kraj nepotřebuje jen správce, kraj si zaslouží architekty a stavitele Rámec strategie rozvoje Moravskoslezského kraje Správa kraje nezbytný

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více