Vážení spoluobčané, ochotu pracovat ochotu komunikovat ochotu naslouchat poctivé a přímé jednání zodpovědnost vytrvalost optimismus osobní iniciativu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, ochotu pracovat ochotu komunikovat ochotu naslouchat poctivé a přímé jednání zodpovědnost vytrvalost optimismus osobní iniciativu"

Transkript

1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Vážení spoluobčané, pro nadcházející volební období našeho městského zastupitelstva jsme připravili 15člennou kandidátku, sestavenou ze členů KDU ČSL i z občanů bez politické příslušnosti. Všichni z nás vnímají politiku jako SLUŽBU. Město Klobouky u Brna, život v něm, mezilidské vztahy i okolní krajina nám nejsou lhostejné, a proto vám, občanům Klobouk, nabízíme: ochotu pracovat ochotu komunikovat ochotu naslouchat poctivé a přímé jednání zodpovědnost vytrvalost optimismus osobní iniciativu Pro plnohodnotný život lidí všech věkových kategorií v kvalitním městě s kvalitním životním prostředím.

2 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1. Mgr. Petr Hrádek, středoškolský učitel 2. Mgr. Pavel Klement, středoškolský učitel 3. Petr Šebesta, elektrikář 4. Bohumír Bálka, živnostník 5. Ing. Veronika Huková, zahr. a krajinná architektka 6. Dagmar Nečasová, administrativní pracovnice 7. Jaroslav Válek, živnostník 8. Josef Němec, zahradník 9. Miloš Krupica, strojník 10. Mgr. Martin Doležel, středoškolský učitel 11. Ing. Eva Šerháková, středoškolská učitelka 12. Mgr. Daniela Marcollová, studijní referentka 13. Květoslava Mazancová, důchodkyně 14. Alena Zajíčková, účetní 15. Marie Polášková, fyzioterapeutka

3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

5 Komunistická strana Čech a Moravy Zde byl prostor pro volební program KSČM. Jelikož jsme neobdrželi žádné materiály zůstává tento prostor prázdný.

6 Komunistická strana Čech a Moravy Zde byl prostor pro volební program KSČM. Jelikož jsme neobdrželi žádné materiály zůstává tento prostor prázdný.

7 Občanská demokratická strana Vážení spoluobčané, předkládáme Vám program, s kterým se budeme ucházet o Vaši přízeň v nadcházejících volbách do městského zastupitelstva. Naším cílem při psaní tohoto programu bylo v maximální možné míře realisticky vystihnout potřeby města a jeho obyvatel. Všechny body našeho programu považujeme za důležité, přesto na první místo dáváme investiční projekty, jelikož jejich zajištění bude nejtěžší a tím pádem i nejdůležitější. PROJEKTY, INVESTICE, VÝSTAVBA Nechceme stavět žádné vzdušné zámky a slibovat nesplnitelné. Základem pro tento bod jsou proto akce již rozpracované, jejichž úspěšné dokončení je pro Klobouky životně důležité. Jsme si velice dobře vědomi že největším oříškem bude jejich finanční zabezpečení. Ujišťujeme vás ale, že uděláme vše pro jejich zdárný průběh. 1. Podpora dokončení vybudování kanalizační sítě (ulice Dlouhá, Starohorská, Lesní, Sadová, Hájek, Příhon, Břízová, Krajní, Plotní, Chaloupky, Údolní, Brněnská, Císařova, Újezd) 2. Podpora provedení rekonstrukce náměstí a zámeckého nádvoří s vybudováním autobusového nádraží s příslušenstvím (Čekárna, WC, bufet, noviny) 3. Podpora protipovodňových úprav klobouckého potoka V současné době probíhá územní řízení a připravuje se projektová dokumentace pro stavební povolení 4. Vybudování vozovky, chodníku a veřejného osvětlení v ulici Wolfova V současné době je vyhotovena projektová dokumentace vydáno stavební povolení. Problém v získání dotace na toto akci celková investice cca 5 mil. Kč 5. Vybudování dětského hřiště v prostorách MěSOŠ pro účely MŠ 6. MěSOŠ příprava rekonstrukce kotelny, a dále i střechy, zateplení budovy, výměna oken 7. Připravit dokončení protipovodňových úprav výstavba poldrů nad Kloboukami V současné době vyhotovena studie, nutno zakotvit v novém územním plánu města 8. Zpracování projektu na kanalizaci v Bohumilicích s přípravou na ČOV, v návaznosti na již zhotovenou studii 9. Zajištění opravy místních komunikací v Bohumilicích. Do územního plánu zařadit točnu pro autobusy 10. Oprava bývalé MŠ v Bohumilicích 11. Rekonstrukce sokolovny V současné době zpracována studie oprav. Problém v získání dotace celková investice cca 45 mil. Kč 12. Výměna oken a oprava fasády zámku od náměstí a z boků V současné době je vyhotovena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení včetně vyjádření památkářů investice cca 5 mil. Kč 13. ZŠ + MěVG - příprava zateplení budovy a výměna oken 14. Vybudování dětského hřiště v prostorách v areálu ZŠ pro účely ŠD a rodiče s dětmi z okolí areálu ZŠ bytovky SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA - Zajistit kvalitní služby Městského úřadu - Čisté a zdravé městské finance nepřipustit zvýšení zadlužení města, naopak aktivně pracovat na jejím snížení - Ochrana majetku města, jeho účelné a úsporné využívání vyřešit situaci s nepoužívaným majetkem, hledat cesty k jeho využití. Jmenovitě Peclova vila a budova bývalého kina. Vzhledem k finanční situaci městské pokladny zvolit buď dlouhodobý pronájem, nebo prodej. - Podpora podnikání a místní program zaměstnanosti - Pořádek a čistota ve městě a kvalitní práce městské policie, včasné a odborné opravy vozovek, chodníků a ostatní sítí. - Podpora dopravní obslužnosti především zachovat stávající rozsah veřejné hromadné dopravy MIKROREGION, TURISTIKA Aktivně vyhledávat spojení s mikroregionem, vzájemná výměna informací a zkušeností. Oprášit projekt cyklostezek a zvýšit úsilí v propagaci Klobouk jako turisticky zajímavé lokality. K tomuto využít zejména KIC, zpravodaj Větrný mlýn a městský web. KULTURA, SPORT A OSTATNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Podpora kulturních, sportovních a jiných zájmových aktivit pro smysluplné využití volného času ŠKOLA Udržet kapacitu a úroveň škol ve městě. Zlepšit prostředí technickými úpravami budov (viz. bod programu Projekty, investice, výstavba) SOCIÁLNÍ OBLAST Kromě toho, co již zaznělo, tj. zajištění kvalitních služeb Městského úřadu dále: - zvýšit standard sociálních služeb rozšířením Pečovatelské služby - úzce spolupracovat s ÚP, nejen v oblasti veřejně prospěšných prací - zbudovat parkoviště u zdravotního střediska a projednat se zástupci společnosti Zdravotní středisko Klobouky, s.r.o. vybudování výtahu na středisku, z tohoto parkoviště, přes přízemí do I. patra ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Udržovat životní prostředí, zejména s ohledem na odpad Zlepšit životní prostředí, jak už bylo zmíněno v bodě programu Projekty, investice, výstavba, budováním kanalizace, úpravou potoka a ostatními protipovodňovými úpravami Zajistit důsledné fungování náhradní výsadby za pokácené stromy vyčleněním vhodných lokalit naplánovaných odbornou studií OSTATNÍ AKTIVITY Zvyšovat spokojenost občanů kromě jiného i takovými drobnostmi jako je rozšíření vodovodu na místním hřbitově, tak aby nebylo nutno nosit vodu zbytečně desítky metrů. Těm kdo dočetli až sem děkují za pozornost Kandidáti za Občanskou demokratickou stranu pro volby do Zastupitelstva města v r. 2010

8 Komunistická strana Čech a Moravy Vážení spoluobčané Dovolte mi jako lídrovi kandidátky za ODS v nadcházejících volbách do městského zastupitelstva podělit se s Vámi o několik důležitých postřehů. NEJPRVE PÁR SLOV K NAŠÍ KANDIDÁTCE. Naší maximální snahou bylo vybrat lidi důvěryhodné a schopné. To jak se nám to podařilo, posoudíte sami brzy ve volbách. Již teď mohu říct, že naši kandidáti prokázali svoje schopnosti racionálně a konstruktivně jednat, při sestavování volebního programu. Na naší kandidátce dostali příležitost vedle zralých a zkušených také mladí se svými vizemi, LIDÉ Z RŮZNÝCH OBORŮ, KTERÉ SPOJUJE OPTIMISMUS, ODVAHA, CHUŤ DO PRÁCE A REALISTICKÝ POHLED NA SOUČASNÝ SVĚT. Sestavit volební program který by zohledňoval současnou nelehkou finanční situaci nejen Klobouk, nebylo jednoduché. Nepodlehli jsme však vábení naplnit náš program lacinými sliby. Jsme si velice dobře vědomi faktu, že peníze budou alfou i omegou úspěšného plnění úkolů. FINANČNÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ MÁME K DISPOZICI NESMÍME PROJÍST, ALE MUSÍME JE S ROZMYSLEM INVESTOVAT. Musíme je investovat do projektů, které přináší městu úspory a tak se nám všem opět brzy vrátí. Takovými projekty jsou zateplení budov, či modernizace nevyhovující kotelny. Musíme je investovat do projektů, které z podstatné části hradí stát, fondy Evropské unie, nebo jiné, třeba i soukromé subjekty, na které je možno sehnat dotace. Musíme je investovat do naší mládeže a do služeb naším občanům Nemůžeme si dovolit žádnou větší akci financovanou samostatně z naší pokladny. V tomto směru možná někomu můžeme připadnout jako pesimisté. Taková je ale realita. Nechceme být v dalších volbách označeni za ty co pouze zvýšili zadlužení města. MY ALE NEJSME PESIMISTÉ. VÍME JAK SEHNAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z DOTACÍ A TAKÉ SE O TO POSTARÁME. PROTO SI PLNĚ STOJÍME ZA ZÁKLADNÍM BODEM NAŠEHO PROGRAMU Projekty, investice, výstavba NEZAPOMÍNÁME ALE ANI NA DALŠÍ POTŘEBNÉ OBLASTI správy a rozvoje Klobouk, o kterých se můžete dočíst v našem programu. Nechci ho zde tedy citovat, ale o jednom bodě se zmíním. Tím je rozvoj města, který není závislý jenom na penězích, ale spíše na práci, na koncepci, propagaci a chuti. Cílenou propagací, při využití stávajících prostředků a spoluprací s okolními obcemi, bychom chtěli přilákat do Klobouk turisty. Jsem přesvědčen, že Klobouky mají co nabídnout, jenom je třeba to pěkně zabalit a prodat. Jedním z takových projektů je, v okolí již dobře fungující, vinařská turistika. Kloboucko by se mělo zapojit do sítě vinařských a turistických cyklostezek. Turistika je totiž jedním z nezanedbatelných zdrojů příjmů, nejen pro městskou pokladnu. A už jsme zase u těch peněz Pevně věřím, že si vyberete nejen z našeho programu, ale také z naší kandidátky. Kandidát - příjmení, jméno, titul věk povolání 1. Vašulka Ladislav 49 podnikatel 2. Pavlík Jaroslav Ing. 54 živnostník 3. Adámková Marie 21 studentka 4. Blanář Roman 49 podnikatel 5. Pokorný Přemysl RNDr. 53 ředitel gymnázia 6. Zvonař Jaroslav Ing. 62 energetik 7. Bobek Zdeněk RNDr. 61 starosta 8. Gavlík Jan Ing. 44 stavební inženýr 9. Volek Pavel 30 skladník 10. Bank Daniel 42 obchodní zástupce 11. Vítková Vladimíra 47 podnikatelka - Autoškola 12. Bedřich Ladislav 53 údržbář 13. Pučálková Milena 48 pečovatelka 14. Pavlíková Hana 47 ekonomka 15. Prokešová Zdeňka 52 zdravotní sestra LADISLAV VAŠULKA Pokud vás zajímají blíže naše názory, nejen na místní politiku, ale i na jiná celospolečenská témata, podívejte se na webové stránky Místního sdružení ODS Klobouky. Najdete je na adrese: Naleznete zde pochopitelně také náš program pro komunální volby, naši kandidátku, bližší pohled na některé body programu, a také různé zajímavé odkazy a informace. Například v jednom z posledních příspěvků si můžete přečíst o návštěvě Evropského parlamentu ve Štrasburku.

9 Česká strana sociálně demokratická OBČANÉ PRO OBČANY Vážení spoluobčané z Klobouk a Bohumilic, mezi kandidujícími subjekty se poprvé v komunálních volbách v Kloboukách objevuje kandidátka s logem ČSSD. Je to logické vyústění situace, kdy kloboučtí voliči dali nejvíce hlasů této straně i v parlamentních volbách. Na rozdíl od červnových voleb se komunální volby dotknou občanů přímo a oni sami rozhodnou o nasměrování politiky v Kloboukách a Bohumilicích na další čtyři roky. Ne všechno mohou ovlivnit v době krize místní zastupitelé, ale zásadní věci pro rozvoj Klobouk a Bohumilic ano. Kandidáti si kladou tyto otázky: Komunikace MÚ občan Je komunikace představitelů MÚ s občany vždy na takové úrovni, která odpovídá tomu, že MÚ je zde pro občana a ne naopak? Webové stránky Jsou WS obsažné s možností veřejné komunikace se starostou? Informují dostatečně o dění v mikroregionu Hustopečsko, zvlášť v sousedních obcích? Informují o dění v Sokolu, sboru dobrovolných hasičů, školách, spolcích? Vyhledává je každý rád, nebo lépe řečeno ví o nich někdo? Informovanost občanů Je všeobecné povědomí o nejbližších plánech vedení města v rozvoji služeb, zdravotnictví, bezpečnosti, životního prostředí? Ví každý o celkovém zadlužení obce? Je známé celkové množství finančních prostředků, se kterými město hospodaří? Jsou průhledná výběrová řízení? Je kontrolována kvalita odvedené práce při rekonstrukci např. hasičské zbrojnice? Dotace z EU, kraje, SFŽP, regionálních operačních programů Jsou maximálně využity nabízené prostředky k využití rozvoje Klobouk a Bohumilic? Děti a mládež Mají naši nejmenší předškoláci hřiště a koutky odpovídající jejich věku? Mají náctiletí a mládež klub nebo jiný objekt k využití? Je nutné mít sál tělocvičny MěOš jen pro tělesnou výchovu studentů a nevyužít ji i pro občany města na pořádání různých kulturních akcí místo již nevyhovující Sokolovny? Bohumilice Ví každý z Klobouk, že občané Bohumilic nemají žádnou kulturní místnost a místní kanalizace a komunikace jsou na ubohé úrovni? Dopravní obslužnost Je známé, že nově otevřená komunikace na Nádražní nezlepšila dopravní komfort pro pracující, studující i nemocné cestující do Brna hlavně ze spodní poloviny Klobouk, nebyla dána možnost občanům ji připomínkovat a změnit jízdní řád tak, aby nebyla spodní část Klobouk autobusy neobsluhovaná po velké úseky dne?

10 Česká strana sociálně demokratická Turistické centrum Jsou Klobouky napojeny na turistické a informační centrum v Brně, aby prezentovali nejstarší muzeum na Moravě a větřák? Příjezd do Klobouk Je příjezd do Klobouk ze všech tří stran opravdu důstojným a příjemným příjezdem do města pro obyvatele i návštěvníky? Je okolí komunikace k Větřáku, která je součástí cyklostezek, dostatečně udržované? Jsou mnohé otázky, které si můžeme ještě položit, ale naši kandidáti jsou tu proto, aby obsah těchto i jiných a složitějších problémů byl naplněn a odpověď na položené otázky byla ANO. Kandidáti na kandidátce ČSSD: 1. Hana Dršková 2. Emil Rašner 3. Růžena Zvonařová 4. David Kot 5. Vlastimil Machala 6. Pavel Josef Buchta 7. Bronislava Hutáková 8. Bc. Radek Holásek 9. Ladislav Grabovský 10. Ladislav Effenberger 11. Vlastimil Adam 12. Jan Kubík 13. Karel Hroudný 14. Mgr. Jiří Dostál 15. Bc. Diana Kubíková Věřím, že kandidáti ČSSD Vám budou ve Vašem městě stejně prospěšní jako náš tým ČSSD ve vedení Jihomoravského kraje. Víte, že i v době hospodářské krize náš kraj vedený ČSSD hospodaří s přebytkem a díky chytrým řešením, která upřednostňujeme před hloupými škrty, kraj ušetří např. 300 mil. Kč za elektřinu? Víte, že za více než 900 mil. Kč v každém jihomoravském okrese vybudujeme nový domov důchodců, abychom snížili o cca 600 deficit míst pro seniory? Víte, že od roku 2008 ČSSD prosadila každoroční dotace z krajského rozpočtu na rozvoj venkova přes 80 mil. Kč a pro dobrovolné hasiče 35 mil. Kč? Uspořené finanční prostředky budeme věnovat dalšímu rozvoji měst a obcí včetně podpory čerpání fondů EU, kterou nesmyslně škrtla od pro města a obce, neziskové organizace či podnikatele vláda ODS, TOP09 a VV. Podporuji jako hejtman Vaše kandidáty ČSSD a věřím, že dostanou Váš hlas. Jsme Váš tým. Michal Hašek

11 Sdružení nestraníků Toto letí, už zase volby! Vážení spoluobčané, opravdu ten čas letí. Mám před sebou pamflet z roku 2006, který oběhl Klobouky před minulými volbami, s cílem obsadit radnici. Dnes o jeho jednotlivých bodech nemíním polemizovat, to je za námi. V jeho závěru se praví: Zbavme konečně Klobouky prachu i bláta a to nejen v rovině morální. Dejme jim důstojné místo v rámci regionu a pokusme se o to, aby brzy rozkvetlo. Podepsáno: Sedm statečných Chtěl bych si s Vámi popovídat jako člen zastupitelstva tehdejšího konkurenčního hnutí o práci rady a zastupitelstva v minulém volebním období, o tom čeho jsem byl svědkem a jsem si musel vytrpět. Pro mne a mé voliče totiž nerozkvetlo! Tak jako žádá opravu budova zámku a rekonstrukce náměstí, což bude výrazná změna k lepšímu, tak je nutná i změna uvnitř radnice složení rady a zastupitelstva! V brzké době proběhnou komunální volby. V Kloboukách kandiduje šest volebních stran a hnutí, což by mohlo být 90 kandidátů. Je mezi nimi i řada mladých, kterým je třeba dát důvěru. Jsou nezatíženi minulostí a jejich charakterové vlastnosti jsou v mnohém lepší než u nás starších. Uplynulo 21 let od tak zvané sametové revoluce, já to tak nenazývám, říkám tomu předání moci. Myslím si, že Klobouky by si zasloužily zastupitelstvo bez starých struktur, normalizátorů, kádrováků, absolventů VÚMLU a nomenklaturních kádrů. Chce to se nad tím v klidu zamyslet, nebýt k situaci lhostejní a října jít k volbám a volit dle své nejlepší vůle. Volit tak, aby začalo rozkvétat. Výsledek voleb bude obrázkem toho, jak to s naším městečkem myslíme do budoucna, záleží-li nám více na věcech veřejných, či na kariéře a osobním prospěchu. Volit tak, aby tvůj zastupitel nemusel hlasovat pro prodej a skupování městských pozemků v době krize za hubičku, nemusel sledovat odsouhlasení drobné zakázky odstranění věcného břemene pod objektem člena rady, nebyl svědkem šizení podloží chodníku na ulici Zahradní a nemusel se dotazovat na výši a obsah víceprací třeba na hasičárně. Volit tak, aby nebyl svědkem výběrových řízení, kdy vyhrávají firmy o dražší než ty ostatní, aby se nemusel dotazovat kam legálně zmizelo z Klobouk m2 žulových kostek a m žulových obrubníků (tyto byly v majetku Jihomoravského kraje). Jeden z mých spolužáků, který se před 30 lety trvale usadil v Palermu, mi kdysi vyprávěl o provázanosti radních a stavebních firem. U nás se toto neděje, my jsme dál, u nás šéfové stavebních firem sedí v radě. O nějakém střetu zájmu nemůže přece být žádná řeč! Volit tak, aby nám alespoň ty kostky z náměstí taktéž někam nezmizly, volit tak, aby si rada na uvolněné místo nedosazovala osoby blízké svých kamarádů bez výběrového řízení. No, to by prozatím stačilo, proč ten nářek? V Kloboukách poslední čtyři roky vládla pouze rada, zastupitelstvu se k odsouhlasení podstrčilo pouze to, co uznala za vhodné. Z toho mnohé prošlo hlasováním díky semknutosti hnutí vzniklého z recesních a pouličních srandiček jedné ulice v horní části města. Ještě maličkost. Když jsem nedávno chodil po Kloboukách a přesvědčoval některé občany aby kandidovali, zastavil mě můj vrstevník a říká: A ty si nepamatuješ, když tady vládla mafie a scházeli se ve vinopě, vždyť už k tomu zase spějeme! Pamatuji se velice dobře jak jsme jako kluci obdivovali ty zaparkované Tatry 603 a Volhy, mocní jednali u vínka. Dávám mu za pravdu, pouze ta autíčka jsou jiných značek. Pokud se tyto řádky někoho dotkly, tak se omlouvám. Jeden V.I.P. radní mi kdysi řekl, že do zastupitelstva chodím jenom blábolit. Děkuji Vám za trpělivost a října na shledanou S úctou Miroslav Navrátil

12 Sdružení nestraníků Vážení spoluobčané. Volební program Sdružení nestraníků Nejdříve Vám chceme poděkovat za to, že Vám není lhostejná situace v našem městě a rozhodli jste se volit své spoluobčany do klobouckého zastupitelstva na příští volební období. Víme, že v současné době prožívá světová ekonomika krizi. Sledujeme veškerá úsporná opatření vlády ČR. Toto vše se promítá i do komunální sféry. Nechceme slibovat nemožné. Chceme bojovat o přísun finančních prostředků pro naše město. Máme zájem a naším cílem je vybavit město zařízeními, po kterých občané touží, na která čekají a která potřebují ke spokojenému životu v Kloboukách u Brna. A o tom je náš volební program. Investiční výstavba: Vybudovat a vybavit v Kloboukách dětské hřiště Zvelebovat nadále sportovní areály v Hájku a za školou Provést rekonstrukci budovy sokolovny a přístavbu přísálí Uskutečnit rekonstrukci a modernizaci náměstí Míru Zahájit dlouho plánovanou úpravu potoka Myjavka Opravit komunikaci v ulici Újezd Získat finanční prostředky a zahájit opravu domu zvaného Peclova vila Provést úpravu místního hřbitova tak, aby jeho úroveň odpovídala požadavkům moderní doby Usilovat o vyčistění potoka v Bohumilicích tak, aby bylo zamezeno znečistění místní kanalizace Bytová politika: Podpora podnikání a služeb občanům: Doprava: Bezpečnost: Zdravotnictví a sociální péče: Školství: Kultura a sport: Státní správa a samospráva: V rámci územního plánování podporovat individuální bytovou výstavbu Podporovat vytváření konkurenčního prostředí v jednotlivých oborech obchodu a služeb Chránit spotřebitele kontrolou podnikatelské solidnosti a etiky Nalézt ve městě vhodné místo k vybudování parkoviště nákladních aut Usilovat o dokonalou spolupráci se službou Policie ČR Přispět v maximální míře k ochraně soukromého majetku Zavést systém veřejně prospěšných prací pro obtížně umístitelné uchazeče o zaměstnání Zvětšit počet parkovacích míst u zdravotního střediska propojením komunikace v nádvoří budovy zámku s parkovištěm v ulici Úvozní Zajistit rozvoj obou našich středních škol Provést výměnu části oken a zateplení budovy ZŠ Ve školách zřizovaných městem zajistit optimální provozní podmínky zaměstnanců Podporovat školství ve městě jako celek, odpovídající potřebám dětí, rodičů a celého regionu Podporovat vznik a činnost klubů, spolků a sportovních oddílů Finančně přispívat na konkrétní kulturní a sportovní akce Provést rekonstrukci fasád a výměnu oken budovy zámku Docílit větší návštěvnosti městského muzea Větší pozornost věnovat podpoře sportu v našem městě Rozšířit a zefektivnit řádnou informovanost občanů a práci radnice Na radnici zkvalitnit systém vyřizování požadavků a stížností občanů Vážení spoluobčané. Volební programy mnoha stran v našem městě si budou často velmi podobné. V naší kandidátce je mnoho mladých, schopných občanů našeho města, kteří cítí potřebu pracovat pro zvelebování Klobouk, kteří mají zájem dát našemu městu novou tvář. Uvědomujeme si, že definitivní návrat České republiky mezi vyspělé země je přímo závislý na Vaší spokojenosti v běžném životě doma. Chceme k Vaší spokojenosti přispět a ucházíme se o Váši přízeň. K a n d i d á t n í l i s t i n a 1. Miroslav N a v r á t i l, 58 let, stavební technik 2. Bořek R i c h t e r, 33 let, podnikatel 3. Jindřich K o u b e k ml., 38 let, podnikatel 4. Petr U r b a n, 34 let, podnikatel 5. Mgr. Leona P e t r á š o v á, 41 let, učitelka 6. Mgr. Pavel K o t r l a, 30 let, učitel 7. Zdeňka T o l a r o v á, 52 let, administrativní pracovnice 8. Dušan P r o c h á z k a, 31 let, stolař 9. Bc. Barbora N e č a s o v á, 23 let, studentka 10. Jiří P á l e n í k, 69 let, důchodce 11. Jaroslav B o b e k, 38 let, podnikatel 12. Pavel V o l e k, 60 let, podnikatel 13. Stanislav H o n z í r e k, 41 let, výpravčí 14. Josef H á č e k, 58 let, podnikatel 15. Zdeněk P i l á t, 21 let, student

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

Svěřte Tábor opět do pravých rukou

Svěřte Tábor opět do pravých rukou Přijďte ke komunálním volbám v pátek 20., anebo v sobotu 21. října! Svěřte Tábor opět do pravých rukou www.ods.cz volební noviny ODS Tábor říjen 2006 Tábor je největší z mých koníčků, říká kandidátka na

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Čas na správnou volbu

Čas na správnou volbu Čas na správnou volbu Komunální volby 2014 SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 a Starostové a nezávislí SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 PŘEDVOLEBNÍ Představí se Vám v něm 6 volebních subjektů se svým hodnocením uplynulého volebního období i volebními programy svých stran nebo

Více

Dostavba sportovní haly rozděluje boskovické lídry

Dostavba sportovní haly rozděluje boskovické lídry KAŽDÝ DEN ČERSTVÉ ZPRÁVY zrcadlo.net ročník 8 číslo 19 úterý 16. září 2014 cena 12 Kč / předplatné 10 Kč INZERCE PLASTOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA &DVEŘE 800 280 800 www.vpo.cz Bezpečnější přechody Chodci v Kunštátě

Více

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace Volební program pro komunální volby 2014 Litomyšl pro všechny generace Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou programový materiál České strany sociálně demokratické pro nadcházející komunální volby,

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

PŘEDSTAVUJÍ SE MÍSTNÍ VOLEBNÍ STRANY OPRAVA BOŽÍCH MUK V PÍSNICI NOVÁ ULICE V LIBUŠI JE OKROVÁ CO SE DĚJE V NAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

PŘEDSTAVUJÍ SE MÍSTNÍ VOLEBNÍ STRANY OPRAVA BOŽÍCH MUK V PÍSNICI NOVÁ ULICE V LIBUŠI JE OKROVÁ CO SE DĚJE V NAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 10 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 6 OPRAVA BOŽÍCH MUK V PÍSNICI NOVÁ ULICE V LIBUŠI JE OKROVÁ CO SE DĚJE V NAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH PŘEDSTAVUJÍ SE MÍSTNÍ VOLEBNÍ STRANY PREVENCE ČERNÝCH SKLÁDEK: VÍCE KONTEJNERŮ

Více

Z RCA DLO STAVBA BYDLENÍ ZAHRADA

Z RCA DLO STAVBA BYDLENÍ ZAHRADA Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO ˇ 23. brezna 2007 Ročník VI. Číslo 6 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA PAPÍRU KŮŽÍ EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12,

Více

59. KLICPERÙV CHLUMEC 2006 ZAÈÍNÁ MISTROVSTVÍ ÈR 2006 V REININGU ZÁ ITKY Z RYBÁØSKÉHO TÁBORA DDM

59. KLICPERÙV CHLUMEC 2006 ZAÈÍNÁ MISTROVSTVÍ ÈR 2006 V REININGU ZÁ ITKY Z RYBÁØSKÉHO TÁBORA DDM 59. KLICPERÙV CHLUMEC 2006 ZAÈÍNÁ MISTROVSTVÍ ÈR 2006 V REININGU ZÁ ITKY Z RYBÁØSKÉHO TÁBORA DDM INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZÁVODY MOPEDŮ SE KONALY V NOVÉ PODOBĚ XXV. ROČNÍK CHLUMECKÉHO VOLEJBALOVÉHO LÉTA

Více

Rožnov umí získat evropské dotace

Rožnov umí získat evropské dotace V lokalitě Balkán se může stavět Ministerstvo zrušilo rozhodnutí ČIŽP Čtěte na straně 2 Předvolební rozhovory podruhé Ptali jsme se lídrů jednotlivých kandidátek Čtěte na straně 4!!!! Odhalení reliéfu

Více

Samospráva Pardubického kraje

Samospráva Pardubického kraje Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Úvodní slovo hejtmana 2 Samospráva od vzniku Pardubického kraje 3 Výsledky krajských voleb

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy?

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy? Noviny volebního sdružení Volby do zastupitelstva 10. 11. října 2014 ekonomika Základní úkol: zbavme město dluhů podnikání Město pomáhá podnikatelům veřejný prostor Slezanku musíme oživit Vychází v říjnu

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje o zajímavé ceny na poslední stran Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA Všímavost je velká pomoc Vážení spoluobčané, okamžiky změny letopočtu, kdy se právě uplynuvší rok stává minulostí, přímo vybízí

Více