CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, LISTOPAD 2008 / ČÍSLO 11. Všechno na světě má svou příčinu. Čingiz Ajtmatonov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, LISTOPAD 2008 / ČÍSLO 11. Všechno na světě má svou příčinu. Čingiz Ajtmatonov"

Transkript

1 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, LISTOPAD 2008 / ČÍSLO 11. Všechno na světě má svou příčinu. Čingiz Ajtmatonov 17. LISTOPAD - DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII V našich novodobých dějinách se zapsal datum 17. listopadu hned dvakrát. V posledních letech je toto datum spojováno s událostmi v roce Není od věci, připomenout si události mnohem starší. 17. listopad 1939 V roce 1939 v noci ze listopad došlo k rozsáhlému zatýkání v řadách českých studentů v Praze, v Brně a Příbrami. Studenti, kteří byli zatčeni v Praze byli internováni v bývalých Dělostřeleckých kasárnách v Praze-Ruzyni. Zde došlo k popravě devíti představitelů studentských organizací. Tomuto dramatickému vývoji předcházelo potlačení tiché demonstrace 28. října 1939 na Václavském náměstí, kterou zorganizovali studenti u příležitosti 21. výročí vzniku Československé republiky. Okupační moc zasáhla proti demonstrantům s použitím pořádkové policie a jednotek SS. Během zásahu došlo ke zranění studenta lékařské fakulty Jana Opletala, který o několik dní později následkům zranění podlehl. Pohřbu Opletala se 15. listopadu zúčastnili tisíce studentů a jejich setkání přerostlo v další protinacistickou demonstraci proběhla v Berlíně za účasti Adolfa Hitlera porada, kde byla schválena akce nesoucí název "Sonderaktion Prag vom 17. November 1939". Výsledkem porady bylo rozhodnutí o uzavření českých vysokých škol na dobu tří let, zatčení a popravení vedoucích představitelů studentské organizace a internace stovek studentů v koncentračních táborech. Vysokoškolské objekty byly dány k dispozici gestapu, SS, wehrmachtu a německým vysokým školám. Některým českým studentům se podařilo před zatýkáním uprchnout přes Slovensko, Maďarsko a Balkán k naší zahraniční armádě. Ve Velké Británii došlo u příležitosti prvního výročí tragických událostí v Praze ke schůzi představitelů studentů 26 národů. Tato schůze, konající se v Caxton Hall v Londýně, přijala Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu, které je považováno za faktické vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním dnem studentstva. Klecanský zpravodaj listopad

2 O padesát let později 17. listopad 1989 Z OBSAHU: I v tomto případě hrají hlavní roli studenti, kteří Úvodník na tento den svolali pokojnou demonstraci k 50. výročí listopadových událostí Studentský průvod byl 17. listopad zastaven brutálním zásahem komunistické policie Volby 2008 v Praze na Národní třídě. Policejní agrese vyústila Práce v obci - str. 3+4 v masové protikomunistické demonstrace a následně i v generální stávku. Postupně byla komunistická strana zbavena politické moci, byla ustavena vláda národního porozumění a prezidentem byl 29. prosince zvolen Václav Havel. Přechod od komunistické totality k demokracii byl završen svobodnými volbami v červnu Proces, který byl těmito událostmi započat byl později označen jako Sametová revoluce. Pozn.: Kolem Sametové revoluce existuje stále velká řada nezodpovězených otázek a konspiračních teorií, které se zabývají myšlenkou, že tehdejší vládní struktury spolu s StB o celé události věděly a zda nebyla revoluce částečně připravena a brutální zásah měl být nástrojem vnitropolitického boje o moc v komunistické straně. -dh- (zdroj: Wikipedia) Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje Výsledky volebního okrsku 1. a 2. v Klecanech Celkem zapsaných voličů: Počet odevzdaných hlasů: 833 Počet platných hlasů: 830 Č.strany Název Počet hlasů 47 ODS Nez. starostové pro kraj ČSSD KSČM Strana Zelených Koalice Stř. kraj Volba pro pr. blok 6 5 Středočeši 5 27 Národní strana 4 32 Strana zdravého rozumu 4 28 Nejen hasiči 3 37 Strana důstojného života 2 53 Dělnická strana 1 2 Klecanský zpravodaj listopad 2008

3 ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA Zastupitelé se sešli na svém zasedání 25. září a jednali za přítomnosti tří hostů a mizivého počtu klecanských občanů o jedenácti bodech. Z množství projednávaných bodů uvádíme například ten, že bylo dokončeno veřejné osvětlení v Mírové ulici a od 2. září je v provozu. V příštím roce by se měla opravit ulice U lékárny. Vypracování projektové dokumentace už bylo zadáno. Město Klecany je členem Sdružení obcí dotčených leteckým provozem letiště Ruzyně. Návrh sdružení je, aby letiště dávalo nějaké platby do okolí, tak jak je to ve světě, ale zatím pro to není ani legislativa, ani vůle, takže příspěvky zůstávají v rovině darů. Letošní částku 368 tis. Kč, která z toho důvodu přišla jako dotace, lze použít na péči o zeleň, ochranu proti hluku, ochranu ovzduší a odpadové hospodářství. Starosta dále sdělil, že podle požadavku Základní a Mateřské školy Klecany je potřeba zajistit od září 2009 větší počet míst ve školce. Na začátku letošního školního roku nebylo v MŠ možno umístit dvacet dětí. Pro seniory v Domě s pečovatelskou službou (dřívějším pavilónu školky) byla vybrána budova v Dolních kasárnách, v těsné blízkosti bytů, v kterých žijí občané postižení povodní. Tu odborní pracovníci upraví tak, aby zde vznikly pokoje se sociálním zařízením, společné prostory a prostory pro pečovatelky. Všechno s ohledem na nové hygienické předpisy a na bezbariérová opatření. Práce proběhnou přes zimu. Pak dojde k postupnému přestěhování seniorů, k opravě a přípravě pavilónu pro děti. Podle zkušeností v Odolena Vodě kontaktovalo vedení města Farní charitu Neratovice. Po zprávě k tomuto bodu a po rozpravě schválili zastupitelé dohodu s FCH Neratovice o poskytování sociálních služeb v Klecanech. Schválili také nákup vozidla (formou leasingových splátek) pro FCH, středisko Klecany, které bude v majetku města Klecany. Zastupitelé také schválili veřejnoprávní smlouvu s obcí Zdiby na zabezpečení činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany. Z několika informací, které zazněly před závěrem zasedání, vyjímáme zprávu o podzimní výsadbě stromů, kdy - mimo jiné - v aleji Do kaštan budou vysazeny nové stromky na doplnění aleje, nebo jako náhrada stromů poškozených automobilovým provozem a průmyslovými exhalacemi. Zápis ze zasedání je vyvěšen na úřední desce Městského úřadu. Zdena Lomová PRÁCE V OBCI srpen - říjen 2008 Areál Dolních Kasáren - údržba zeleně v celém areálu (sekání trávy, vyřezávání náletových dřevin atd.) - malování pokojů a údržbářské práce na ubytovně MěÚ - dílna MěÚ - oprava převoznické lodě pro přívoz - svářečské práce pro firmy v areálu DK Klecanský zpravodaj listopad

4 Boleslavka Po dlouhých letech práce na inženýrských sítích, komunikaci v této lokalitě a nutnosti v poslední fázi výstavby provést dešťovou kanalizaci v ulici V Boleslavce jsme mohli dokončit pokládku zámkové dlažby. Práce byly zakončeny a až na drobné nedodělky byla ukončena jedna etapa podpory rozvoje bydlení v Klecanech. Nešlo vždy vše hladce a docházelo i ke konfliktům a různým střetům. Přesto patří poděkování Všem, kteří si touto stavbou prošli, pracovali na ní, podíleli se na vedení anebo se jich přímo dotýkala jako nových sousedů. Na některých parcelách bude dále docházet k výstavbě rodinných domů a tak buďme ohleduplní k sousedům, stavebníkům, ale především k samotnému dílu. Práce v obci Průběžná údržba zeleně v Klecanech, Klecánkách a na Drastech (sekání trávy, úprava živých plotů, prořezu stromů, vyřezávání náletových dřevin, zálivka nově vysázených dřevin, hrabání listí atd.) Některá kontejnerová stání prošla rekonstrukcí a rozšířením (nové obrubníky, zámková dlažba, terénní práce, zídka) jako Na Sídlišti, v ulici U Školky (2 stání), Na Vinici a v Pionýrské ulici. Nově byly zakoupeny koše na psí exkrementy, které jsme rozmístnili po obci a doufáme, že jsou na místech, která vyhovují majitelům psů. Pokud jsou místa, kde může dojít k doplnění těchto košů uvítáme každý návrh. V Mírové ulici provedla f. Scom s.r.o. nové VO s 9 lampami a opravu části komunikace. Stavební dozor zde vykonával a vše zařizoval p. Martin Marek, kterému tímto děkujeme. U zdravotního střediska došlo k pokládce zámkové dlažby před vstupem na dětské oddělení, místo je vylepšeno záhonkem. Prostor za vraty je vyčištěn a nově upraven zámkovou dlažbou se spádem od budovy (dříve zatékalo do sklepení). V zahradě se poklidilo a odvezlo vše nepotřebné. V Klecánkách Průběžně se opravuje dešťová kanalizace v ulici Do Klecánek (odstraňuje se staré vedení vody, které bylo vedeno vně trubek), došlo k opravě poškozeného zábradlí, f. Čakus provedla částečnou opravu komunikace od mlýna směrem k ČOV, před dokončením je napojení domů přes potok do kanalizace, podtlaková kanalizace je dokončena a připravena k předání VKM do předčasného užívání a následné kolaudace a f. Astrapark dokončila práce na opravě spodní části potoka. Ivo Kurhajec, starosta 4 Nejaktuálnější informace ze života města Klecany na Informační web portál města přinášející 2-3x týdně aktuální informace z kultury, práce MěÚ, reportáže z akcí, fotogalerie, ale i přehled činnosti ZŠ a MŠ, Sokola, Skautu... Klecanský zpravodaj listopad 2008

5 AKTUÁLNĚ Koncem října proběhla výměna popelnic a to z důvodu změny svozové společnosti. Svoz komunálního odpadu zajišťovala firma Ipodec a od listopadu 2008 toto zajišťuje firma České sběrné suroviny. Firma Ipodec odebrala nádoby na domácí odpad a kontejnery, které měla ve svém majetku. České sběrné suroviny městu dodaly své nádoby na TKO a kontejnery na tříděný odpad. Pro občany města nenastává žádná změna, všechny nádoby budou vyváženy do konce roku beze změny. Od 1. ledna 2009 budou vydávány nálepky po zaplacení poplatku za TKO k označení nádob s logem České sběrné suroviny. V případě, že poplatek za TKO nebude zaplacen do konce března 2009, nádoby bez nálepky Českých sběrných surovin nebudou vyváženy. MěÚ ProLogis park Úžice u Kralup nad Vltavou, dálnice D8 Významná mezinárodní logistická společnost přijme do nového distribučního centra v Úžicích u Kralup nad Vltavou SKLADNÍKY Požadujeme: ŘP na VZV - zručnost - odpovědnost, samostatnost, spolehlivost Nabízíme: Zázemí silné mezinárodní společnosti - Odpovídající ohodnocení - Zaměstnanecké benefity - Příspěvek na dopravu Kontakt: Jana Těšínská mob: Klecanský zpravodaj listopad

6 ZRADYMĚSTA 22. září - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé rady k bodu č. 10 vedení města projednalo s f. DHV CR snížení ceny o 20 % tj ,- na pořízení Strategického plánu 2. č.j. 2074/08 vzala na vědomí žádost o dotaci Judo klubu ZŠ Klecany a pověřila vedení města k zjištění dalších informací ohledně klubu do příští rady 3. č.j. 2078/08 vzala na vědomí neprominutí zmeškaného termínu žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ve školní družině, pověřuje starostu města jednáním na Krajském úřadě Středočeského kraje 4. č.j. 2067/08 byla seznámena s aktuálním seznamem žáků ZŠ Klecany, celkový počet žáků je byla projednána situace se strážní službou k jednání byl pozván p. Herdisc 6. starosta informoval o jednání s ředitelem firmy Ipodec ing. Karlem Vančurou, bude provedena inventura nádob na TKO v majetku firmy Ipodec v Klecanech, o termínu budou občané informováni 29. září - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé rady bod č. 2 č.j. 2074/08 k žádosti o dotaci Judo klubu, schválila částku ,- Kč, příspěvek pro Judo klub 2. vzala na vědomí zápis komise životního prostředí ze dne ohledně spalování odpadu v domácnostech, sběr biologického odpadu, nepovolené kácení stromů v klecanském háji 3. č.j. 2113/08 projednala žádost Pozemkového fondu ČR o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků na soukromé osoby, pověřila vedení města vypracováním odpovědi do 30 dnů 4. č.j. 2116/08 projednala žádost o povolení překopu silnice a napojení vodovodní přípojky a vodovodního řadu na základě vydaného stavebního povolení č.j. 1179/P/St/2006 k RD p. ing. Sedliačika, pověřila vedení města dalším jednáním 5. č.j. 2142/08, 2141/08 projednala úpravu rozpočtu na rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009 ZŠ a MŠ Klecany a předá finančnímu výboru k dalšímu projednání 6. projednala situaci ohledně dopravního značení, zrcadel a měřičů rychlosti, souhlas s umístěním dop. značení dala Policie ČR- DI Praha-venkov a odbor dopravy Brandýs n.l. zpracovává rozhodnutí 13. října - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé rady: v bodě č.7 jsou splněny všechny úkoly 2. Č.j. 2276/08 schválila příspěvek na Havelské posvícení částku ,- Kč 3. Č.j. 2277/08 schválila příspěvek 500,- Kč sdružení SOS dětských vesniček 4. Byla seznámena s výsledky inventury nádob na TKO provedené f. IPODEC Čisté město. Ing. Karel Vančura ředitel společnosti objasnil úskalí kontroly a navrhl případná řešení vzniklé situace. Do budou předloženy kompletní výsledky 6 Klecanský zpravodaj listopad 2008

7 5. Č.j. 2228/08 schválila žádost o povolení k vypouštění odpadních vod z domácí čističky odpadních vod do vod povrchových pí. Marešové zastoupené MUDr. Hájkem na pozemku par. č. 222/14 v kat. Klecany 6. Č.j. 2216/08 vzala na vědomí ukončení ubytovací činnosti v penzionu U sv. Václava k 31. srpnu Schválila finanční odměnu ,- Kč pro Ing. Jana Novotného, který vykonával práci obecního kronikáře v Klecanech od r do r Děkujeme za práci a přejeme pevné zdraví 20. října - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé rady bod 4 byla seznámena s výsledky inventarizace nádob na TKO, kterou provedla f. Ipodec a.s. 2. Schválila změnu svozové společnosti od , svoz komunálního odpadu bude zajišťovat f. České sběrné suroviny a.s., výměna nádob na TKO bude probíhat od do Vzala na vědomí protokol o kontrole č. 16 z kontrolního výboru 4. Vzala na vědomí zrušení pozemkové parcely č. 517 v k.ú. Hoštice u Vodochod Katastrálním úřadem. Tento pozemek byl zapsán duplicitně na Kat. úřadě. 5. Byla seznámena s kontrolou matriční agendy, která proběhla dne Kontrolu provedla pracovnice MěÚ Brandýs n. L., práce matriky je v souladu s právními předpisy. 6. Vzala na vědomí výkaz majetku ZŠ a MŠ Klecany za leden až září 2008, předá finančnímu výboru města. 7. Vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2007/ Schválila prodej kolového bagru Bělorus, na základě výsledku druhého kola výběrového řízení za částku ,- Kč. ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zeleně - kácení a prořezy rizikových stromů prováděné i horolezeckou technikou - likvidace pařezů frézováním - štěpkování větví - zakládání trávníků a pokládka travních koberců - sekání a provzdušňování travnatých ploch - střihání živých plotů - úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků - sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů - automatické závlahové systémy - návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad EDUARD PACÁK - MOBIL Klecanský zpravodaj listopad

8 O učitelích v Základní umělecké škole Klecany Charakter školy vytváří lidé tedy učitelé, kteří v ní působí. Proto Vás stručně seznámím se všemi, kteří tu naši ZUŠKU vytváří. Aby neměl někdo pocit, že někomu nadbíhám, vezmu to hezky podle abecedy: Jan Aleš učí od září kromě hudební nauky také hru na flétnu, saxofon a klávesy. Pan učitel je univerzální hudebník je výborný dechař, klavírista a navíc na filozofické fakultě dokončuje studium teorie hudby a současně studuje na Ježkově konzervatoři klavír. Do školy vnesl svěží vítr, žáky vede k modernímu pojetí hry a jeho moderování koncertů je vtipné a osvěžující pro všechny diváky. Adriana Barthová zkušená paní učitelka, která svou prací žije a každý pokrok a úspěch je odměnou za její nesmírnou aktivitu a energii, kterou v hodinách vydává. Jako absolventka AMU je vynikající klavírní metodička, která děti dokonale připravuje na všechna vystoupení. Barbora Hubáčková nastoupila do rozjetého výborně řízeného vlaku paní učitelkou Šoltysovou a neměla to vůbec jednoduché, ale díky její kreativitě a nadšení se dostala do pedagogického procesu velmi rychle a všichni se již můžete těšit na velkou prosincovou výstavu výtvarného oboru, na které se budou prezentovat i žáci této mladé krásné paní učitelky. Zuzana Kollárová Pokorná se již stává neoddělitelnou stálicí naší školy. Díky jejímu citlivému a tvůrčímu přístupu práci s dětmi se vyšplhaly počty v dramatickém oboru na číslo 50, což je historický rekord v dějinách školy. Paní učitelka je usměvavá, klidná já při návštěvě jejich hodin mám chuť na žáky křičet něco o tom, ať jsou ukáznění, tišší, ale paní učitelka mi vždy taktně a s úsměvem vysvětlí, že v dramatické výchově se musí děti uvolnit a nesmí se jejich aktivita a emoce ničím potlačovat. Já ji věřím a obdivuji její trpělivost (protože na to já bych nervy neměla). Pavel Kopecký je kytarista, mistr na jazzového hraní na kytaru. Je oblíbený, protože umí a dovede to předat i svým žákům. Je také naprosto klidný a vyvážený, působí občas plaše, ale jakmile s ním začnete debatovat o kytaře a žácích, stává se hovorným. Navíc mu všechny učitelky závidíme jeho kudrnaté lokny a stále vyzvídáme, jak to dělá, že se mu tak kudrnatí (návod na úpravu Pavel stále tají). Irena Kratochvílová jako zástupkyně vyučuje také hru na flétnu. Ale jak vyučuje! Dá se říci, na co paní zástupkyně sáhne, to přemění v zlato. Její žáci se pravidelně umísťují na předních místech na celostátních soutěžích nejhůř byli druzí. Paní zástupkyně proslavuje naši školu daleko za hranicemi Prahy-východ, za což ji patří velké ocenění, neboť doma má roční Emilku a hodného pana Miroslava, díky němuž vše zvládá na jedničku. Dagmar Kristenová nová paní učitelka na klavír, velmi si ji vážíme, je profesorkou na pražské konzervatoři a navíc studovala a přednášela v Austrálii, takže má nekonečně mnoho 8 Klecanský zpravodaj listopad 2008

9 zkušeností a postřehů, které využijí také naši učitelé klavíristé. Helena Malíková paní učitelka-zpěvačka velkého formátu. Určitě byste ji nepřehlédli, je vždy krásně barevná a dokáže stejně bravurně vyučovat zpěv. Má vynikající výsledky a my jsme moc rádi, že jsme ji získali pro naši školu alespoň na částečný úvazek. Petr Michalec učitel hry na flétnu a klarinet, je dalším velkým oživením naší školy a našich akcí. Pan učitel udržuje výbornou náladu ve sboru, je vtipný, zábavný a hlavně pracovitý snaží se, aby jeho žáci co nejvíce vystupovali na nejrůznějších koncertech. Jeho netradiční doprovody jsou vždy třešničkou na dortu třídních koncertů, které uvádí nekonvenčně a s veselou myslí. Karel Nový náš další dechař. Pan učitel byl první, kdo ve škole založil kvarteto a nyní si plní sny o tom, že všichni jeho žáci budou hrát hlavně na lesní roh a trubku. A moc se mu to daří. Pan učitel je velmi vyrovnaný, klidný, toho tak něco nerozhází. Je dokonalý i při vyplňování dokumentace, což je pro některé učitele nezvládnutelný oříšek. Pavlína Rézová mladá paní učitelka v tanečním oboru, která sice vystudovala taneční konzervatoř výrazového tance Duncán centre, ale její názory na taneční umění jsou velmi otevřené. Nebrání se žádnému stylu a dokonce se tajně přiznala, že v mládí vyhrála Miss Aerobik. Martin Roušar slavný muzikant ze skupiny Tři sestry vyučuje v Odolena Vodě flétny a klarinet. I když je slavný, přesto je milý uctivý a pracovitý. Je ochotný být vždy nápomocen při akcích školy a je tak až hodný, že občas nabídne vedení školy (tedy mně) i volňásky na Tři sestry. Adélína Růžičková naše mladá klavíristka, která je duchovně zaměřená a zabývá se nejen technikou hry žáků, ale zajímá ji také duše dítěte. Ve společnosti svých mladších kolegů učitelů je nejšťastnější, to potom člověk neví, jestli nemá co do činění s partou nezbedných rozpustilých dětí. Fillip Subbotin velký umělec a klavírista, který kromě vystudovaného moskevského hudebního institutu si ještě rozvíjí vzdělání na pražské AMU u profesora Moravce. Pan učitel vyučuje nejen techniku hry, ale klade důraz také na filosofického chápaní hudby, jejího působení a vnímání. Pozorovat jeho práci s dětmi je jako poslouchat hudební skladbu. Dušan Šoltys - jako absolvent dvou uměleckých vysokých škol je také výborně teoreticky vyzbrojen. Snaží se nutit žáky, aby nejen tvořili, ale také přemýšleli a hledali, co je dobré, co je kvalita, jak ze sebe dostat to pravé a nefalšované ego. Hodnocení prací na konci hodiny je velkou školou nejen o dovednostech studentů, ale také o jejich osobnosti a hodnotách, které žáci zatím jen tuší. Ludmila Štětinová je studentkou AMU a učitelkou houslí. Je sice mladá, ale velmi zkušená, jelikož jako dcera paní učitelky na housle, prožila většinu dětství v umělecké škole, kde hrála, hrála a zase hrála. Maminka (vynikající učitelka) ji nutila často a svědomitě cvičit (paní učitelka se ve slabé chvilce přiznává, že se jí mnohdy vůbec, ale vůbec nechtělo). Přesto vše překonala a teď sklízí plody své pilnosti z dětství. Lubomír Urban pan učitel hry na kytaru je typickým představitel bohéma, což obsahuje asi to, že vnímá pouze kytaru, žáka a skladbu a ostatní věci kolem se pro něj stávají nepochopitelnými, nepolapitelnými a složitými. Proto musíme občas nebo spíše často panu učiteli připomínat, že má odevzdat to či ono. Ale já se na něj nezlobím, protože vím, že má děti rád a učit ho baví. Jana Vaňková naše paní učitelka na zpěv a klavír, která má už za sebou velké životní zkušenosti. Máme ji velmi rádi, protože ji obdivujeme, kolik síly a energie stále vynakládá ve vyučovacím procesu. Je ochotná v krizových situacích dodat vždy Klecanský zpravodaj listopad

10 připravené žáky, kteří zazpívají, zahrají na neplánovaných akcích. Je také schopná korepetitorka, takže bývá častou i aktivní účastnicí koncertů. Takže to je ve stručnosti celý sbor. Pokud mám ještě něco sdělit o sobě, tak prozradím, že se mi se všemi učiteli pracuje velmi dobře, i když mě někdy do stavu šílenství uvádí tím, jak neodevzdávají předepsanou dokumentaci a já jim stále vyhrožuji nejhrůznějšími tresty. Ale co vím jistě je to, že všichni mají své žáky rádi, proto jim to potajmu jisté prohřešky odpouštím. A taky jsem zapomněla, učím ty nejskvělejší děti z Klecan. Na další setkání na listopadovém koncertě dne se těší Dana Snížková ředitelka ZUŠ. CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ ŠKOLE V ZÁŘÍ A ŘÍJNU A PŘIJELY TANKY 1968 Třída 9. A shlédla v rámci výuky dějepisu 18. září výstavu a přijely tanky 1968, která byla uspořádána ke čtyřicátému výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Výstava probíhala v budově a před budovou Národního muzea na Václavském náměstí a jednotlivými exponáty a doprovodným programem zatahovala návštěvníky do srpnových událostí před čtyřiceti lety. Žáci si mohli přečíst dobové nápisy a plakáty, kterými Pražané reagovali v 68. roce na vpád cizích armád do naší vlasti. Součástí expozice byly také osudy mnoha občanů naší republiky, kterým okupace ovlivnila celý život. CESTA DO PATAGONIE se žáci 2. stupně naší školy pomocí filmu DINOSAUŘI 3D: Giganti Patagonie vypravili až do Jižní Ameriky. Průvodcem jim byl paleontolog Rodolfo Coria, který se zabývá výzkumem druhohorních obrů. Pomocí technologie 3D všichni vnímali dinosaury nejen zrakem, ale téměř všemi smysly. Tento film zároveň názorně osvětlil příčiny vyhynutí pravěkých gigantů. Kino IMAX nás opět nezklamalo. Lucie Pechová, Eva Staňková SPORTOVNÍ DEN V NAŠÍ ŠKOLE Ve Středu se uskutečnily zápasy ve vybíjené pro holky a ve fotbalu pro kluky. Ve vybíjené mezi sebou zápasily 4 týmy a ve fotbalu také. Jako první byl v 10:50 nástup všech týmů na školním hřišti, kde stál náš pan ředitel V. Lacina, který byl rozhodčí pro fotbal, a po jeho boku paní učitelka Eva Staňková, která byla rozhodčí pro vybíjenou. Hned na začátku byli také představeni členové tohoto nejlepšího sportovního a jediného školního časopisu Branky Hody Modřiny. U kluků byli naši reportéři: Lucka Nováková (redaktorka a fotografka) a Ondřej Nouza (kamera) a u holek Tereza Gerhátová (redaktorka a zaskakující fotografka) Tomáš David (redaktor a konzultant), 10 Klecanský zpravodaj listopad 2008

11 Pavla Brožová (fotografka) a stylové křoví v redakční radě dělal Marek Kovač, z našich sportovně založených pedagogů také fotila paní učitelka Štembergová. Jakmile tato ceremonie skončila, šlo se na věc. Holky do tělocvičny a kluci zůstali venku na hřišti. Focení některých hráček bylo velmi náročné, protože občas se nepodařilo zachytit ten pravý okamžik. Už v půli zápasů bylo mnoho hráček vyčerpáno, jen z týmu Černých fleků Vierky Chochrunové byl očividně vidět elán, který měly hráčky pro hru. Po ukončení zápasů jsme se opět sešli na školním hřišti, kde se oznámily výsledky a předaly ceny. Ve vybíjené vyhrálo družstvo Vierky Chochrunové a ve fotbale tým Filipa Kolaříka. Oba dva týmy byly plnohodnotně oceněny gratulací, diplomem a pohárem. Pohled na zablácené nohy kluků mě samotnou trochu zděsil. Ale i tak doufám, že takováto akce není v tomto školním roce poslední. Pavla Brožová 9.A ADAPTAČNÍ KURZ ŠESTÉ TŘÍDY Psal se začátek školního roku 2008/2009 a pro šesťáky to byl okamžik, kdy pokročili zase o kus dál do nového školního života. Po prázdninách přešli z prvního na druhý stupeň. Někteří spolužáci je opustili a přestoupili na víceletá gymnázia a naopak přibyli do 6. A spolužáci noví. Jelikož se spolu chtěli všichni dobře seznámit i s novou paní třídní učitelkou, podnikli třídenní výlet do dalekého rekreačního střediska Březová u Rokytnice nad Rokytnou. Na cestu se vydali s několika přestupy vlakem až do moravské Třebíče, odtud autobusem do vesničky Veverka a pak ještě dva kilometry s batohy na zádech pěšky do sportovního střediska STAN. Celé tři dny byly naplněné atraktivními i adrenalinovými aktivitami posilujícími kolektiv, odvahu i spolupráci. Program vedl vedoucí jménem Hor, který děti dokázal nadchnout pro každou hru. Šesťáci si zahráli paintball, stříleli z luku i ze vzduchovky, lozili ve výškách po lanech, zdolávali tzv. Rambo dráhu a měli i hodně času pro zábavu. Výlet se vydařil a všichni se vrátili z úžasnými zážitky. BYLO NÁS PĚT Pátek 3. října byl pro čtvrtou, pátou a šestou třídu kulturním dnem. Tyto třídy se společně vypravily s třídními učitelkami do pražského divadla Gong na představení Karla Poláčka Bylo nás pět. Vystoupení bylo podáno vtipně a poutavě a herci dokázali svými výkony děti zaujmout. VÝLET NA MÍSTA, KUDY SE PROCHÁZEL PRAOTEC ČECH Sedmáci a šesťáci navštívili v pátek 26. září nedalekou horu Říp, se kterou je spjata pověst o počátcích našeho národa, pověst o praotci Čechovi. Kopec zdolali s velkou námahou nejednoduchou cestou necestou. Nahoře se kochali nádherným výhledem, neboť tento den byl krásný a slunečný a viditelnost byla výborná. Prohlédli si také zvenku a zevnitř románskou rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Osobně se tak podívali na místo, o kterém se učí v hodinách dějepisu, literatury a občanské výchovy. Alena Dočkalová Klecanský zpravodaj listopad

12 PROGRAM V LISTOPADU Podzimní dílna - příprava na drakiádu hodin. Stavění draků, materiál je zajištěn. Vstupné 30,- Kč, příplatek podle spotřebovaného materiálu. Počet míst je omezen, je nutné se včas přihlásit Drakiáda hodin. Sraz na hřišti před Dolními kasárnami. Draka a špekáčky s sebou Korálkování hodin. Výroba vánočních ozdob z korálků. Lektorka Drahomíra Fejtková, cena 350,- Kč Paličkování hodin. Lektorka Eva Krsová, cena lekce 100,- Kč Relaxační metody hodin. Lektorka Evženie Štěpánková Vánoční dílna hodin. Výroba vánočních dárků. Decoupage, patchworkové dárky a ozdoby, smaltované šperky. Vstupné 30,- Kč a příspěvek na materiál Šablonování triček hodin. Cena trička 100,- Kč Paličkování hodin. Lektorka Eva Krsová, cena lekce 100,- Kč Vánoční jarmark hodin. Společná akce kulturní komise Rady města, Pravého Hradce a klecanských škol. Divadlo pro děti, kouzelník, zdobení perníčků, výroba adventních věnců, prodej tradičních dárků, vystoupení Klenoty. Přihlásit se můžete na tel po 19. hodině, nebo e- mailem na adrese Písemnou přihlášku můžete vhodit do schránky na městském úřadě. Elektronickou přihlášku najdete na našich internetových stránkách 12 Klecanský zpravodaj listopad 2008

13 Zprávy z místa činu ( V.B.Třebízského, Romeo a Julie): Poděkování za vstupné Děkujeme všem divákům, kteří navštívili představení Romea a Julii. Z vybraného vstupného jsme měli nejen velikou radost, ale také mnoho užitku. Nevyhlášená soutěž: UŽ JSTE PLATIL U KOLEGYNĚ?, která vzplála mezi dvojicemi amorků, dopadla jednoznačně ve prospěch dvojice Faustýna+Anička, kterým jste do pokladničky přidali 1x více nežli sestrám Benešovým. Se slovy jednoho s teenagerů: Ty nepustily nikoho. Vám ještě jednou děkujeme a příště opět nashledanou. Zachovejte nám přízeň i štědrost. Wanted by Klecanská divadelní společnost Lorda Ochota hledá kdo v sobotu natáčel představení Romea a Julie v Třebízského parku? Prosíme o laskavý kontakt, neb se nám nepodařilo zajistit filmový záznam. Budeme rádi i za fotografie a zprostředkování kontaktu. S informacemi se obraťte na mail adresu: nebo na MěÚ paní Janě Klausové. Klecanská divadelní společnost Lorda Ochota vítá mezi své členy kohokoliv, kdo by se rád uplatnil na prknech, která znamenají svět. Nebojte se přihlásit, u nás bude každý za hvězdu. To Vám garantuje: Na sobotu 18. října 2008 připravili skauti od 10 hod na náměstí V. B. Třebízského v parku před farou a na srubu skautského střediska Havran zajímavé soutěžní disciplíny pro děti od 6 let. Děti byly vyzvány k tomu, aby pomohli zraněnému Spidermanovi přemoci Zeleného Goblina. Všechny soutěžní disciplíny byly netradiční a z velké části vyzkoušely zručnost a šikovnost dětí při překonávání lanových překážek. Po zvládnutí všech soutěžních úkolů musely děti svést boj se Zeleným Goblinem na zahradě skautského srubu a získat tak za svoje snažení něco sladkého, něco praktického a něco na hraní. Nikdo neodešel s prázdnou a hlavně se celé dopoledne všichni dobře bavili. Příjemné dopoledne umocnilo krásné slunečné počasí. Díky všem, kdo se na přípravě soutěží podíleli a samozřejmě i všem nadšeným soutěžícím. -dh- Klecanský zpravodaj listopad

14 21. listopad Světový den televize Televize? To slovo pochází napůl z latiny a napůl z řečtiny. Z toho nemůže vzejít nic dobrého, napsal svého času C. P. Scott, vydavatel deníku Manchester Guardian. V té době však ještě netušil, že se televize stane fenoménem. Někdo ji miluje, někdo nenávidí, jiný tvrdí, že ji k životu nepotřebuje a další ji zapíná už ráno při snídani a v noci u ní spokojeně usne. Světový den televize byl přijat Valným shromážděním OSN Jako první v roce 1929 zahájila vysílání britská televizní stanice BBC. V Německu se začalo vysílat v roce 1935 a v USA v roce Skutečný rozmach vysílání nastal však až po 2. světové válce, kdy zahájilo přenos na 500 televizních stanic, mezi nimi v roce 1953 také Československá televize. Zavzpomínejme s nostalgií na černobílé obrazovky nebo na ty barevné zrnící, nevylepšené možností příjmu digitálního vysílání a televizi i sobě popřejme do budoucích časů hodně technických vymožeností, málo bezduchých reklam i dobrou skladbu programů. Ale to už je spíše úkol pro její tvůrce než pro televizi jako takovou. JH Nové knihy v klecanské knihovně Na pokraji temnoty Erskin B. Nauč se kreslit Curto R.M. Záhady a taje české historie Bílek J. Rok kohouta Boučková T. Generál Jeho Veličenstva Maurier D. Poslední návrat Cimický J. Azurová noc Swann C. Smrt zeměměřiče Slavíček J. Brány Říma Iggulden C. Vzpomínka Dne 12. listopadu to bude 5 let co odešel Pepa Harag. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte se mnou. Miluška 14 Klecanský zpravodaj listopad 2008

15 Zdena Tomášová se ptá Evy Stanislavové Evo, podařilo se ti založit Klecanskou divadelní společnost Lorda Ochota a nastudovat s ní hru O Romeovi a Julii. Inspirovala tě k tomu úspěšná Vánoční hra Blanky Laurychové? S Blankou Laurychovou jsme se kdysi potkaly na náměstí V.B.Třebízského a slíbily si, že já jí pomohu se založením pěveckého souboru a ona mě se založením souboru hereckého. Léta plynula a vznikly Lakomé Barky, potom pěvecký sbor Klenota. Ukázalo se, že část Klenoty by ráda okusila i prkna, která znamenají svět. To dokázali Vánoční hrou. Já jsem s divadelní hrou stále otálela. Nechtělo se mi chodit od domu k domu a žadonit: pojďte si zahrát, vždyť to nic není. Také se mi nechtělo uvést hru v malé místnosti na Městském úřadě. Moje téma žádalo - oproti intimnější Vánoční hře - daleko větší prostor a atmosféru pravého divadla Nakonec mě Jiří Koktan různými úskoky donutil scénář napsat a já se rozhodla, že bude hezky a že hru sehrajeme pod širým nebem. Jestli se nám tohle podaří pokaždé, nevím, ale počasí vyšlo a vše ostatní také Jak se ti podařilo dát dohromady tolik nadšenců? Opřela jsem se o jádro Klenoty a pak jsem chodila od domu k domu a žadonila: pojďte si zahrát, vždyť to nic není! Skóre Klenota versus Žadonění bylo 19:1. To znamená, že jsem užadonila jednu Helču Melíškovou, ale jsem za ni nesmírně ráda. Ostatní šperky jsou z Klenoty. Zdá se, že si dokážete poradit s nedostatkem mužů, ale máš nějaký nápad, jak je do společnosti nalákat? Ano, ačkoliv u Žadonění jsem se orientovala především na muže, na tomto poli jsem neměla pražádného úspěchu. Doufám, že se to v budoucnu promění a že na moji Výzvu, aby se muži nestyděli, se tentokrát ohlásí první Stateční. A myslíš, že se ti podaří získat také nějaké starší děti? Já myslím, že by to bylo úžasné. Už teď je věkový rozdíl mezi nejmladší a nejstarší herečkou dost velký. Ano, na tomto poli jsem také nebyla valně úspěšná. Jedno takové starší dítě slečna - začala chodit, ale nedostávalo se jí té výdrže. Nevadí, doufám, že i na tomto poli se nám urodí Co by ti nejvíc pomohlo ve tvé další práci? Už se těšíme na další kus. Pomohl by mi DIVADELNÍ SÁL a VÝTVARNÝ KROUŽEK nadšenců, kteří připraví kulisy a našijí kostýmy!!!! Doufám. Klecanský zpravodaj listopad

16 PALETA BAREV Se zkracující se délkou slunečního svitu pomalu ustupuje krása letniček i sytá zeleň v korunách stromů. Zatímco letničky na podzim ukončují svou jednoletou pouť, nabídka barev, kterou nám poskytují původně zelené listy je opravdu bohatá. Na své si přijdou milovníci sluneční žluti, měděných odstínů, jasně i temně oranžové. Tím ale škála barev zdaleka nekončí. Některé listy zůstávají zelené, jen sytost jejich zabarvení se zmírní, jiné rozehrají symfonii červených tónů a ořešáky doplní paletu podzimních barev o hnědou až černou. Pokud by se však člověk domníval, že tato barevná hitparáda je přírodou vytvářena pouze k jeho estetické potěše, pak by se hluboce mýlil. Krásné barevné změny listí jsou cestou, jejímž prostřednictvím se strom chrání. Aby strom přežil nadcházející těžké zimní časy, potřebuje vytvořit dostatečné zásoby živin a minerálů, které získává právě z listů před jejich odumřením a odpadnutím. Jejich letní zelené zabarvení má na svědomí chlorofyl (z řeckého chloros zelený). Ten zachycuje sluneční záření nezbytné pro fotosyntézu, při které vznikají stavební látky. Množství chlorofylu v listu překryje další oranžová a žlutá barviva (karotenoidy), uložená v listech. S klesající intenzitou slunečního záření dochází k omezení fotosyntézy a postupnému rozkladu zelených chlorofylů. A právě v této chvíli přicházejí ke slovu žluté a oranžové karotenoidy. U některých dřevin obsahujících větší množství rozpustných cukrů (např. javory) se v tomto období začínají tvořit další barviva tzv. antokyany, které jsou zodpovědné za odstíny červené a purpurové. Vhodně namíchaný koktejl z uvedených barviv může při podzimních toulkách parkem způsobit opojení i zapřísáhlému abstinentovi. Ve skutečnosti je vše ještě složitější. Svůj neoddiskutovatelný vliv má i počasí. Nejkrásnějšího zbarvení listů se dočkáme za sucha a chladna. Podzimní paletu barev nám rozpijí časté deště a málo světla, protože vlhko a stín intenzitě zabarvení nesvědčí. S končícím podzimem jsou dřeviny a nejen ony připraveny k zimnímu spánku. Pesimista by řekl, že umírají. Ale naštěstí máme optimisticky laděného Karla Čapka a jeho Zahradníkův rok, ve kterém tento velikán české literatury promlouvá řečí stromů: Říkám vám, smrt není; není ani spánek. Rosteme jenom z doby do doby. Musíme mít s životem trpělivost, neboť je věčný. JH Naši listopadoví jubilanti: Peřinová Marie(79), Hubinka Karel (71), Ledecká Eva (72), Mouchová Věra (78), Kmotorková Bohumila (77), Osadchykh Mykhaylo (75), Svobodová Libuše (72), Vávra Václav (71), Kotková Božena (85), Šafaříková Milada (88), Mervart Václav (78), Pátková Jana (70), Přibylová Zdenka (87), Koubová Milada (72), Dvořáková Milena (78), Šebek Zdeněk (73), Štěpánová Marie (84) 16 Klecanský zpravodaj listopad 2008

17 Pozvánka na poslední fotbalová utkání podzimního kola MUŽI A Klecany A Vyšehořovice A 14:00 domácí utkání Mukařov A Klecany A 14: Klecany A V. Popovice 13:30 domácí utkání MUŽI B Klecany B Jirny 14:00 Sokol Veltěž Klecany B Od. Voda 14:00 Sokol Veltěž Kojetice Klecany B 13:30 DOROST Úvaly B Klecany 10:15 ŽÁCI Stříbrná Skalice Klecany 10: Klecany Úvaly 10:15 domácí utkání Mirošovice Klecany 10:15 PŘÍPRAVKA Zeleneč Klecany 12:30 Co nového se děje na fotbalovém hřišti? V prostoru za oběma bránami se budují ochranné sítě a dva stožáry osvětlení. Sloupy mají modrou barvu a sítě budou samozřejmě žluté. Na sítích se počítá s umístěním reklam sponzorů fotbalového klubu (informace pro event. sponzory). PŘIJĎTE SI ZACVIČIT Od září probíhají opět hodiny aerobiku a bodystylingu v tělocvičně ZŠ Klecany. AEROBIK PO od 20:00 velká tělocvična ČT od 20:00 velká tělocvična PILATES ÚT od 20:00 malá tělocvična v podzemí budovy ZUŠ (Bodystyling - Posilovací cviky) S sebou se vezměte ručník, pití a 20,- Kč. Klecanský zpravodaj listopad

18 Zaměstnání s budoucností! Práce v Praze 9 - IHNED! Příležitost pro: Zručné, pečlivé, technicky zaměřené muže i ženy, i aktivní důchodce Absolventy SOU, SŠ elektro nebo strojní Montážní operátor Pouze ranní směny + možnost přesčasů a sobotních směn s vyšším příplatkem 5 týdnů dovolené Příležitost profesního růstu, i v zahraničí Moderní pracovní prostředí Výborná dostupnost - 10 minut z metra Černý Most BUS č. 220 z Černého Mostu Výstup zastávka PACEŘICKÁ, hala C4 5 minut od vlakového nádraží Horní Počernice, možnost parkování u haly Volejte, pište: či Náborové centrum MANPOWER VGP Park Horní Počernice 18 Klecanský zpravodaj listopad 2008

19 Klub pro rodiče a děti Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 9 do 10,30 hodin v prostorách družiny ZŠ Klecany (budova B) Program: Hrátky s miminky, cvičení rodičů s většími dětmi (1,5 až 2 roky), zpívánky a tanečky. Účastnický poplatek bude vybírán ve výši 40,- Kč za jedno dítě; 50,- Kč za dvě a více dětí. Maminkám současně nabízíme zvýhodněnou cenu za 10 vstupů - 350,- Kč za jedno dítě; 450 Kč za dvě a více dětí. Po dobu programu je vám k dispozici herna. Od října připravujeme cvičení v tělocvičně. Město Klecany děkuje všem svým partnerům za trvalou podporu kulturních a společenských akcí

20 Vydává Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany za obsah odpovídá P. Šebková s redakční radou. Redakční rada: D. Horová, J. Klausová, J. Homoláčová Info o inzerci - J. Klausová MěÚ tel.: Zpravodaj MK ČR E IČO: Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne každého měsíce. Vychází k 5. dni každého měsíce. Cena výtisku: Kč 7,- Číslo 11/2008, vychází dne

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod.

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2) Projednání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více