CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, LISTOPAD 2008 / ČÍSLO 11. Všechno na světě má svou příčinu. Čingiz Ajtmatonov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, LISTOPAD 2008 / ČÍSLO 11. Všechno na světě má svou příčinu. Čingiz Ajtmatonov"

Transkript

1 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, LISTOPAD 2008 / ČÍSLO 11. Všechno na světě má svou příčinu. Čingiz Ajtmatonov 17. LISTOPAD - DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII V našich novodobých dějinách se zapsal datum 17. listopadu hned dvakrát. V posledních letech je toto datum spojováno s událostmi v roce Není od věci, připomenout si události mnohem starší. 17. listopad 1939 V roce 1939 v noci ze listopad došlo k rozsáhlému zatýkání v řadách českých studentů v Praze, v Brně a Příbrami. Studenti, kteří byli zatčeni v Praze byli internováni v bývalých Dělostřeleckých kasárnách v Praze-Ruzyni. Zde došlo k popravě devíti představitelů studentských organizací. Tomuto dramatickému vývoji předcházelo potlačení tiché demonstrace 28. října 1939 na Václavském náměstí, kterou zorganizovali studenti u příležitosti 21. výročí vzniku Československé republiky. Okupační moc zasáhla proti demonstrantům s použitím pořádkové policie a jednotek SS. Během zásahu došlo ke zranění studenta lékařské fakulty Jana Opletala, který o několik dní později následkům zranění podlehl. Pohřbu Opletala se 15. listopadu zúčastnili tisíce studentů a jejich setkání přerostlo v další protinacistickou demonstraci proběhla v Berlíně za účasti Adolfa Hitlera porada, kde byla schválena akce nesoucí název "Sonderaktion Prag vom 17. November 1939". Výsledkem porady bylo rozhodnutí o uzavření českých vysokých škol na dobu tří let, zatčení a popravení vedoucích představitelů studentské organizace a internace stovek studentů v koncentračních táborech. Vysokoškolské objekty byly dány k dispozici gestapu, SS, wehrmachtu a německým vysokým školám. Některým českým studentům se podařilo před zatýkáním uprchnout přes Slovensko, Maďarsko a Balkán k naší zahraniční armádě. Ve Velké Británii došlo u příležitosti prvního výročí tragických událostí v Praze ke schůzi představitelů studentů 26 národů. Tato schůze, konající se v Caxton Hall v Londýně, přijala Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu, které je považováno za faktické vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním dnem studentstva. Klecanský zpravodaj listopad

2 O padesát let později 17. listopad 1989 Z OBSAHU: I v tomto případě hrají hlavní roli studenti, kteří Úvodník na tento den svolali pokojnou demonstraci k 50. výročí listopadových událostí Studentský průvod byl 17. listopad zastaven brutálním zásahem komunistické policie Volby 2008 v Praze na Národní třídě. Policejní agrese vyústila Práce v obci - str. 3+4 v masové protikomunistické demonstrace a následně i v generální stávku. Postupně byla komunistická strana zbavena politické moci, byla ustavena vláda národního porozumění a prezidentem byl 29. prosince zvolen Václav Havel. Přechod od komunistické totality k demokracii byl završen svobodnými volbami v červnu Proces, který byl těmito událostmi započat byl později označen jako Sametová revoluce. Pozn.: Kolem Sametové revoluce existuje stále velká řada nezodpovězených otázek a konspiračních teorií, které se zabývají myšlenkou, že tehdejší vládní struktury spolu s StB o celé události věděly a zda nebyla revoluce částečně připravena a brutální zásah měl být nástrojem vnitropolitického boje o moc v komunistické straně. -dh- (zdroj: Wikipedia) Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje Výsledky volebního okrsku 1. a 2. v Klecanech Celkem zapsaných voličů: Počet odevzdaných hlasů: 833 Počet platných hlasů: 830 Č.strany Název Počet hlasů 47 ODS Nez. starostové pro kraj ČSSD KSČM Strana Zelených Koalice Stř. kraj Volba pro pr. blok 6 5 Středočeši 5 27 Národní strana 4 32 Strana zdravého rozumu 4 28 Nejen hasiči 3 37 Strana důstojného života 2 53 Dělnická strana 1 2 Klecanský zpravodaj listopad 2008

3 ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA Zastupitelé se sešli na svém zasedání 25. září a jednali za přítomnosti tří hostů a mizivého počtu klecanských občanů o jedenácti bodech. Z množství projednávaných bodů uvádíme například ten, že bylo dokončeno veřejné osvětlení v Mírové ulici a od 2. září je v provozu. V příštím roce by se měla opravit ulice U lékárny. Vypracování projektové dokumentace už bylo zadáno. Město Klecany je členem Sdružení obcí dotčených leteckým provozem letiště Ruzyně. Návrh sdružení je, aby letiště dávalo nějaké platby do okolí, tak jak je to ve světě, ale zatím pro to není ani legislativa, ani vůle, takže příspěvky zůstávají v rovině darů. Letošní částku 368 tis. Kč, která z toho důvodu přišla jako dotace, lze použít na péči o zeleň, ochranu proti hluku, ochranu ovzduší a odpadové hospodářství. Starosta dále sdělil, že podle požadavku Základní a Mateřské školy Klecany je potřeba zajistit od září 2009 větší počet míst ve školce. Na začátku letošního školního roku nebylo v MŠ možno umístit dvacet dětí. Pro seniory v Domě s pečovatelskou službou (dřívějším pavilónu školky) byla vybrána budova v Dolních kasárnách, v těsné blízkosti bytů, v kterých žijí občané postižení povodní. Tu odborní pracovníci upraví tak, aby zde vznikly pokoje se sociálním zařízením, společné prostory a prostory pro pečovatelky. Všechno s ohledem na nové hygienické předpisy a na bezbariérová opatření. Práce proběhnou přes zimu. Pak dojde k postupnému přestěhování seniorů, k opravě a přípravě pavilónu pro děti. Podle zkušeností v Odolena Vodě kontaktovalo vedení města Farní charitu Neratovice. Po zprávě k tomuto bodu a po rozpravě schválili zastupitelé dohodu s FCH Neratovice o poskytování sociálních služeb v Klecanech. Schválili také nákup vozidla (formou leasingových splátek) pro FCH, středisko Klecany, které bude v majetku města Klecany. Zastupitelé také schválili veřejnoprávní smlouvu s obcí Zdiby na zabezpečení činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany. Z několika informací, které zazněly před závěrem zasedání, vyjímáme zprávu o podzimní výsadbě stromů, kdy - mimo jiné - v aleji Do kaštan budou vysazeny nové stromky na doplnění aleje, nebo jako náhrada stromů poškozených automobilovým provozem a průmyslovými exhalacemi. Zápis ze zasedání je vyvěšen na úřední desce Městského úřadu. Zdena Lomová PRÁCE V OBCI srpen - říjen 2008 Areál Dolních Kasáren - údržba zeleně v celém areálu (sekání trávy, vyřezávání náletových dřevin atd.) - malování pokojů a údržbářské práce na ubytovně MěÚ - dílna MěÚ - oprava převoznické lodě pro přívoz - svářečské práce pro firmy v areálu DK Klecanský zpravodaj listopad

4 Boleslavka Po dlouhých letech práce na inženýrských sítích, komunikaci v této lokalitě a nutnosti v poslední fázi výstavby provést dešťovou kanalizaci v ulici V Boleslavce jsme mohli dokončit pokládku zámkové dlažby. Práce byly zakončeny a až na drobné nedodělky byla ukončena jedna etapa podpory rozvoje bydlení v Klecanech. Nešlo vždy vše hladce a docházelo i ke konfliktům a různým střetům. Přesto patří poděkování Všem, kteří si touto stavbou prošli, pracovali na ní, podíleli se na vedení anebo se jich přímo dotýkala jako nových sousedů. Na některých parcelách bude dále docházet k výstavbě rodinných domů a tak buďme ohleduplní k sousedům, stavebníkům, ale především k samotnému dílu. Práce v obci Průběžná údržba zeleně v Klecanech, Klecánkách a na Drastech (sekání trávy, úprava živých plotů, prořezu stromů, vyřezávání náletových dřevin, zálivka nově vysázených dřevin, hrabání listí atd.) Některá kontejnerová stání prošla rekonstrukcí a rozšířením (nové obrubníky, zámková dlažba, terénní práce, zídka) jako Na Sídlišti, v ulici U Školky (2 stání), Na Vinici a v Pionýrské ulici. Nově byly zakoupeny koše na psí exkrementy, které jsme rozmístnili po obci a doufáme, že jsou na místech, která vyhovují majitelům psů. Pokud jsou místa, kde může dojít k doplnění těchto košů uvítáme každý návrh. V Mírové ulici provedla f. Scom s.r.o. nové VO s 9 lampami a opravu části komunikace. Stavební dozor zde vykonával a vše zařizoval p. Martin Marek, kterému tímto děkujeme. U zdravotního střediska došlo k pokládce zámkové dlažby před vstupem na dětské oddělení, místo je vylepšeno záhonkem. Prostor za vraty je vyčištěn a nově upraven zámkovou dlažbou se spádem od budovy (dříve zatékalo do sklepení). V zahradě se poklidilo a odvezlo vše nepotřebné. V Klecánkách Průběžně se opravuje dešťová kanalizace v ulici Do Klecánek (odstraňuje se staré vedení vody, které bylo vedeno vně trubek), došlo k opravě poškozeného zábradlí, f. Čakus provedla částečnou opravu komunikace od mlýna směrem k ČOV, před dokončením je napojení domů přes potok do kanalizace, podtlaková kanalizace je dokončena a připravena k předání VKM do předčasného užívání a následné kolaudace a f. Astrapark dokončila práce na opravě spodní části potoka. Ivo Kurhajec, starosta 4 Nejaktuálnější informace ze života města Klecany na Informační web portál města přinášející 2-3x týdně aktuální informace z kultury, práce MěÚ, reportáže z akcí, fotogalerie, ale i přehled činnosti ZŠ a MŠ, Sokola, Skautu... Klecanský zpravodaj listopad 2008

5 AKTUÁLNĚ Koncem října proběhla výměna popelnic a to z důvodu změny svozové společnosti. Svoz komunálního odpadu zajišťovala firma Ipodec a od listopadu 2008 toto zajišťuje firma České sběrné suroviny. Firma Ipodec odebrala nádoby na domácí odpad a kontejnery, které měla ve svém majetku. České sběrné suroviny městu dodaly své nádoby na TKO a kontejnery na tříděný odpad. Pro občany města nenastává žádná změna, všechny nádoby budou vyváženy do konce roku beze změny. Od 1. ledna 2009 budou vydávány nálepky po zaplacení poplatku za TKO k označení nádob s logem České sběrné suroviny. V případě, že poplatek za TKO nebude zaplacen do konce března 2009, nádoby bez nálepky Českých sběrných surovin nebudou vyváženy. MěÚ ProLogis park Úžice u Kralup nad Vltavou, dálnice D8 Významná mezinárodní logistická společnost přijme do nového distribučního centra v Úžicích u Kralup nad Vltavou SKLADNÍKY Požadujeme: ŘP na VZV - zručnost - odpovědnost, samostatnost, spolehlivost Nabízíme: Zázemí silné mezinárodní společnosti - Odpovídající ohodnocení - Zaměstnanecké benefity - Příspěvek na dopravu Kontakt: Jana Těšínská mob: Klecanský zpravodaj listopad

6 ZRADYMĚSTA 22. září - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé rady k bodu č. 10 vedení města projednalo s f. DHV CR snížení ceny o 20 % tj ,- na pořízení Strategického plánu 2. č.j. 2074/08 vzala na vědomí žádost o dotaci Judo klubu ZŠ Klecany a pověřila vedení města k zjištění dalších informací ohledně klubu do příští rady 3. č.j. 2078/08 vzala na vědomí neprominutí zmeškaného termínu žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ve školní družině, pověřuje starostu města jednáním na Krajském úřadě Středočeského kraje 4. č.j. 2067/08 byla seznámena s aktuálním seznamem žáků ZŠ Klecany, celkový počet žáků je byla projednána situace se strážní službou k jednání byl pozván p. Herdisc 6. starosta informoval o jednání s ředitelem firmy Ipodec ing. Karlem Vančurou, bude provedena inventura nádob na TKO v majetku firmy Ipodec v Klecanech, o termínu budou občané informováni 29. září - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé rady bod č. 2 č.j. 2074/08 k žádosti o dotaci Judo klubu, schválila částku ,- Kč, příspěvek pro Judo klub 2. vzala na vědomí zápis komise životního prostředí ze dne ohledně spalování odpadu v domácnostech, sběr biologického odpadu, nepovolené kácení stromů v klecanském háji 3. č.j. 2113/08 projednala žádost Pozemkového fondu ČR o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků na soukromé osoby, pověřila vedení města vypracováním odpovědi do 30 dnů 4. č.j. 2116/08 projednala žádost o povolení překopu silnice a napojení vodovodní přípojky a vodovodního řadu na základě vydaného stavebního povolení č.j. 1179/P/St/2006 k RD p. ing. Sedliačika, pověřila vedení města dalším jednáním 5. č.j. 2142/08, 2141/08 projednala úpravu rozpočtu na rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009 ZŠ a MŠ Klecany a předá finančnímu výboru k dalšímu projednání 6. projednala situaci ohledně dopravního značení, zrcadel a měřičů rychlosti, souhlas s umístěním dop. značení dala Policie ČR- DI Praha-venkov a odbor dopravy Brandýs n.l. zpracovává rozhodnutí 13. října - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé rady: v bodě č.7 jsou splněny všechny úkoly 2. Č.j. 2276/08 schválila příspěvek na Havelské posvícení částku ,- Kč 3. Č.j. 2277/08 schválila příspěvek 500,- Kč sdružení SOS dětských vesniček 4. Byla seznámena s výsledky inventury nádob na TKO provedené f. IPODEC Čisté město. Ing. Karel Vančura ředitel společnosti objasnil úskalí kontroly a navrhl případná řešení vzniklé situace. Do budou předloženy kompletní výsledky 6 Klecanský zpravodaj listopad 2008

7 5. Č.j. 2228/08 schválila žádost o povolení k vypouštění odpadních vod z domácí čističky odpadních vod do vod povrchových pí. Marešové zastoupené MUDr. Hájkem na pozemku par. č. 222/14 v kat. Klecany 6. Č.j. 2216/08 vzala na vědomí ukončení ubytovací činnosti v penzionu U sv. Václava k 31. srpnu Schválila finanční odměnu ,- Kč pro Ing. Jana Novotného, který vykonával práci obecního kronikáře v Klecanech od r do r Děkujeme za práci a přejeme pevné zdraví 20. října - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé rady bod 4 byla seznámena s výsledky inventarizace nádob na TKO, kterou provedla f. Ipodec a.s. 2. Schválila změnu svozové společnosti od , svoz komunálního odpadu bude zajišťovat f. České sběrné suroviny a.s., výměna nádob na TKO bude probíhat od do Vzala na vědomí protokol o kontrole č. 16 z kontrolního výboru 4. Vzala na vědomí zrušení pozemkové parcely č. 517 v k.ú. Hoštice u Vodochod Katastrálním úřadem. Tento pozemek byl zapsán duplicitně na Kat. úřadě. 5. Byla seznámena s kontrolou matriční agendy, která proběhla dne Kontrolu provedla pracovnice MěÚ Brandýs n. L., práce matriky je v souladu s právními předpisy. 6. Vzala na vědomí výkaz majetku ZŠ a MŠ Klecany za leden až září 2008, předá finančnímu výboru města. 7. Vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2007/ Schválila prodej kolového bagru Bělorus, na základě výsledku druhého kola výběrového řízení za částku ,- Kč. ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zeleně - kácení a prořezy rizikových stromů prováděné i horolezeckou technikou - likvidace pařezů frézováním - štěpkování větví - zakládání trávníků a pokládka travních koberců - sekání a provzdušňování travnatých ploch - střihání živých plotů - úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků - sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů - automatické závlahové systémy - návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad EDUARD PACÁK - MOBIL Klecanský zpravodaj listopad

8 O učitelích v Základní umělecké škole Klecany Charakter školy vytváří lidé tedy učitelé, kteří v ní působí. Proto Vás stručně seznámím se všemi, kteří tu naši ZUŠKU vytváří. Aby neměl někdo pocit, že někomu nadbíhám, vezmu to hezky podle abecedy: Jan Aleš učí od září kromě hudební nauky také hru na flétnu, saxofon a klávesy. Pan učitel je univerzální hudebník je výborný dechař, klavírista a navíc na filozofické fakultě dokončuje studium teorie hudby a současně studuje na Ježkově konzervatoři klavír. Do školy vnesl svěží vítr, žáky vede k modernímu pojetí hry a jeho moderování koncertů je vtipné a osvěžující pro všechny diváky. Adriana Barthová zkušená paní učitelka, která svou prací žije a každý pokrok a úspěch je odměnou za její nesmírnou aktivitu a energii, kterou v hodinách vydává. Jako absolventka AMU je vynikající klavírní metodička, která děti dokonale připravuje na všechna vystoupení. Barbora Hubáčková nastoupila do rozjetého výborně řízeného vlaku paní učitelkou Šoltysovou a neměla to vůbec jednoduché, ale díky její kreativitě a nadšení se dostala do pedagogického procesu velmi rychle a všichni se již můžete těšit na velkou prosincovou výstavu výtvarného oboru, na které se budou prezentovat i žáci této mladé krásné paní učitelky. Zuzana Kollárová Pokorná se již stává neoddělitelnou stálicí naší školy. Díky jejímu citlivému a tvůrčímu přístupu práci s dětmi se vyšplhaly počty v dramatickém oboru na číslo 50, což je historický rekord v dějinách školy. Paní učitelka je usměvavá, klidná já při návštěvě jejich hodin mám chuť na žáky křičet něco o tom, ať jsou ukáznění, tišší, ale paní učitelka mi vždy taktně a s úsměvem vysvětlí, že v dramatické výchově se musí děti uvolnit a nesmí se jejich aktivita a emoce ničím potlačovat. Já ji věřím a obdivuji její trpělivost (protože na to já bych nervy neměla). Pavel Kopecký je kytarista, mistr na jazzového hraní na kytaru. Je oblíbený, protože umí a dovede to předat i svým žákům. Je také naprosto klidný a vyvážený, působí občas plaše, ale jakmile s ním začnete debatovat o kytaře a žácích, stává se hovorným. Navíc mu všechny učitelky závidíme jeho kudrnaté lokny a stále vyzvídáme, jak to dělá, že se mu tak kudrnatí (návod na úpravu Pavel stále tají). Irena Kratochvílová jako zástupkyně vyučuje také hru na flétnu. Ale jak vyučuje! Dá se říci, na co paní zástupkyně sáhne, to přemění v zlato. Její žáci se pravidelně umísťují na předních místech na celostátních soutěžích nejhůř byli druzí. Paní zástupkyně proslavuje naši školu daleko za hranicemi Prahy-východ, za což ji patří velké ocenění, neboť doma má roční Emilku a hodného pana Miroslava, díky němuž vše zvládá na jedničku. Dagmar Kristenová nová paní učitelka na klavír, velmi si ji vážíme, je profesorkou na pražské konzervatoři a navíc studovala a přednášela v Austrálii, takže má nekonečně mnoho 8 Klecanský zpravodaj listopad 2008

9 zkušeností a postřehů, které využijí také naši učitelé klavíristé. Helena Malíková paní učitelka-zpěvačka velkého formátu. Určitě byste ji nepřehlédli, je vždy krásně barevná a dokáže stejně bravurně vyučovat zpěv. Má vynikající výsledky a my jsme moc rádi, že jsme ji získali pro naši školu alespoň na částečný úvazek. Petr Michalec učitel hry na flétnu a klarinet, je dalším velkým oživením naší školy a našich akcí. Pan učitel udržuje výbornou náladu ve sboru, je vtipný, zábavný a hlavně pracovitý snaží se, aby jeho žáci co nejvíce vystupovali na nejrůznějších koncertech. Jeho netradiční doprovody jsou vždy třešničkou na dortu třídních koncertů, které uvádí nekonvenčně a s veselou myslí. Karel Nový náš další dechař. Pan učitel byl první, kdo ve škole založil kvarteto a nyní si plní sny o tom, že všichni jeho žáci budou hrát hlavně na lesní roh a trubku. A moc se mu to daří. Pan učitel je velmi vyrovnaný, klidný, toho tak něco nerozhází. Je dokonalý i při vyplňování dokumentace, což je pro některé učitele nezvládnutelný oříšek. Pavlína Rézová mladá paní učitelka v tanečním oboru, která sice vystudovala taneční konzervatoř výrazového tance Duncán centre, ale její názory na taneční umění jsou velmi otevřené. Nebrání se žádnému stylu a dokonce se tajně přiznala, že v mládí vyhrála Miss Aerobik. Martin Roušar slavný muzikant ze skupiny Tři sestry vyučuje v Odolena Vodě flétny a klarinet. I když je slavný, přesto je milý uctivý a pracovitý. Je ochotný být vždy nápomocen při akcích školy a je tak až hodný, že občas nabídne vedení školy (tedy mně) i volňásky na Tři sestry. Adélína Růžičková naše mladá klavíristka, která je duchovně zaměřená a zabývá se nejen technikou hry žáků, ale zajímá ji také duše dítěte. Ve společnosti svých mladších kolegů učitelů je nejšťastnější, to potom člověk neví, jestli nemá co do činění s partou nezbedných rozpustilých dětí. Fillip Subbotin velký umělec a klavírista, který kromě vystudovaného moskevského hudebního institutu si ještě rozvíjí vzdělání na pražské AMU u profesora Moravce. Pan učitel vyučuje nejen techniku hry, ale klade důraz také na filosofického chápaní hudby, jejího působení a vnímání. Pozorovat jeho práci s dětmi je jako poslouchat hudební skladbu. Dušan Šoltys - jako absolvent dvou uměleckých vysokých škol je také výborně teoreticky vyzbrojen. Snaží se nutit žáky, aby nejen tvořili, ale také přemýšleli a hledali, co je dobré, co je kvalita, jak ze sebe dostat to pravé a nefalšované ego. Hodnocení prací na konci hodiny je velkou školou nejen o dovednostech studentů, ale také o jejich osobnosti a hodnotách, které žáci zatím jen tuší. Ludmila Štětinová je studentkou AMU a učitelkou houslí. Je sice mladá, ale velmi zkušená, jelikož jako dcera paní učitelky na housle, prožila většinu dětství v umělecké škole, kde hrála, hrála a zase hrála. Maminka (vynikající učitelka) ji nutila často a svědomitě cvičit (paní učitelka se ve slabé chvilce přiznává, že se jí mnohdy vůbec, ale vůbec nechtělo). Přesto vše překonala a teď sklízí plody své pilnosti z dětství. Lubomír Urban pan učitel hry na kytaru je typickým představitel bohéma, což obsahuje asi to, že vnímá pouze kytaru, žáka a skladbu a ostatní věci kolem se pro něj stávají nepochopitelnými, nepolapitelnými a složitými. Proto musíme občas nebo spíše často panu učiteli připomínat, že má odevzdat to či ono. Ale já se na něj nezlobím, protože vím, že má děti rád a učit ho baví. Jana Vaňková naše paní učitelka na zpěv a klavír, která má už za sebou velké životní zkušenosti. Máme ji velmi rádi, protože ji obdivujeme, kolik síly a energie stále vynakládá ve vyučovacím procesu. Je ochotná v krizových situacích dodat vždy Klecanský zpravodaj listopad

10 připravené žáky, kteří zazpívají, zahrají na neplánovaných akcích. Je také schopná korepetitorka, takže bývá častou i aktivní účastnicí koncertů. Takže to je ve stručnosti celý sbor. Pokud mám ještě něco sdělit o sobě, tak prozradím, že se mi se všemi učiteli pracuje velmi dobře, i když mě někdy do stavu šílenství uvádí tím, jak neodevzdávají předepsanou dokumentaci a já jim stále vyhrožuji nejhrůznějšími tresty. Ale co vím jistě je to, že všichni mají své žáky rádi, proto jim to potajmu jisté prohřešky odpouštím. A taky jsem zapomněla, učím ty nejskvělejší děti z Klecan. Na další setkání na listopadovém koncertě dne se těší Dana Snížková ředitelka ZUŠ. CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ ŠKOLE V ZÁŘÍ A ŘÍJNU A PŘIJELY TANKY 1968 Třída 9. A shlédla v rámci výuky dějepisu 18. září výstavu a přijely tanky 1968, která byla uspořádána ke čtyřicátému výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Výstava probíhala v budově a před budovou Národního muzea na Václavském náměstí a jednotlivými exponáty a doprovodným programem zatahovala návštěvníky do srpnových událostí před čtyřiceti lety. Žáci si mohli přečíst dobové nápisy a plakáty, kterými Pražané reagovali v 68. roce na vpád cizích armád do naší vlasti. Součástí expozice byly také osudy mnoha občanů naší republiky, kterým okupace ovlivnila celý život. CESTA DO PATAGONIE se žáci 2. stupně naší školy pomocí filmu DINOSAUŘI 3D: Giganti Patagonie vypravili až do Jižní Ameriky. Průvodcem jim byl paleontolog Rodolfo Coria, který se zabývá výzkumem druhohorních obrů. Pomocí technologie 3D všichni vnímali dinosaury nejen zrakem, ale téměř všemi smysly. Tento film zároveň názorně osvětlil příčiny vyhynutí pravěkých gigantů. Kino IMAX nás opět nezklamalo. Lucie Pechová, Eva Staňková SPORTOVNÍ DEN V NAŠÍ ŠKOLE Ve Středu se uskutečnily zápasy ve vybíjené pro holky a ve fotbalu pro kluky. Ve vybíjené mezi sebou zápasily 4 týmy a ve fotbalu také. Jako první byl v 10:50 nástup všech týmů na školním hřišti, kde stál náš pan ředitel V. Lacina, který byl rozhodčí pro fotbal, a po jeho boku paní učitelka Eva Staňková, která byla rozhodčí pro vybíjenou. Hned na začátku byli také představeni členové tohoto nejlepšího sportovního a jediného školního časopisu Branky Hody Modřiny. U kluků byli naši reportéři: Lucka Nováková (redaktorka a fotografka) a Ondřej Nouza (kamera) a u holek Tereza Gerhátová (redaktorka a zaskakující fotografka) Tomáš David (redaktor a konzultant), 10 Klecanský zpravodaj listopad 2008

11 Pavla Brožová (fotografka) a stylové křoví v redakční radě dělal Marek Kovač, z našich sportovně založených pedagogů také fotila paní učitelka Štembergová. Jakmile tato ceremonie skončila, šlo se na věc. Holky do tělocvičny a kluci zůstali venku na hřišti. Focení některých hráček bylo velmi náročné, protože občas se nepodařilo zachytit ten pravý okamžik. Už v půli zápasů bylo mnoho hráček vyčerpáno, jen z týmu Černých fleků Vierky Chochrunové byl očividně vidět elán, který měly hráčky pro hru. Po ukončení zápasů jsme se opět sešli na školním hřišti, kde se oznámily výsledky a předaly ceny. Ve vybíjené vyhrálo družstvo Vierky Chochrunové a ve fotbale tým Filipa Kolaříka. Oba dva týmy byly plnohodnotně oceněny gratulací, diplomem a pohárem. Pohled na zablácené nohy kluků mě samotnou trochu zděsil. Ale i tak doufám, že takováto akce není v tomto školním roce poslední. Pavla Brožová 9.A ADAPTAČNÍ KURZ ŠESTÉ TŘÍDY Psal se začátek školního roku 2008/2009 a pro šesťáky to byl okamžik, kdy pokročili zase o kus dál do nového školního života. Po prázdninách přešli z prvního na druhý stupeň. Někteří spolužáci je opustili a přestoupili na víceletá gymnázia a naopak přibyli do 6. A spolužáci noví. Jelikož se spolu chtěli všichni dobře seznámit i s novou paní třídní učitelkou, podnikli třídenní výlet do dalekého rekreačního střediska Březová u Rokytnice nad Rokytnou. Na cestu se vydali s několika přestupy vlakem až do moravské Třebíče, odtud autobusem do vesničky Veverka a pak ještě dva kilometry s batohy na zádech pěšky do sportovního střediska STAN. Celé tři dny byly naplněné atraktivními i adrenalinovými aktivitami posilujícími kolektiv, odvahu i spolupráci. Program vedl vedoucí jménem Hor, který děti dokázal nadchnout pro každou hru. Šesťáci si zahráli paintball, stříleli z luku i ze vzduchovky, lozili ve výškách po lanech, zdolávali tzv. Rambo dráhu a měli i hodně času pro zábavu. Výlet se vydařil a všichni se vrátili z úžasnými zážitky. BYLO NÁS PĚT Pátek 3. října byl pro čtvrtou, pátou a šestou třídu kulturním dnem. Tyto třídy se společně vypravily s třídními učitelkami do pražského divadla Gong na představení Karla Poláčka Bylo nás pět. Vystoupení bylo podáno vtipně a poutavě a herci dokázali svými výkony děti zaujmout. VÝLET NA MÍSTA, KUDY SE PROCHÁZEL PRAOTEC ČECH Sedmáci a šesťáci navštívili v pátek 26. září nedalekou horu Říp, se kterou je spjata pověst o počátcích našeho národa, pověst o praotci Čechovi. Kopec zdolali s velkou námahou nejednoduchou cestou necestou. Nahoře se kochali nádherným výhledem, neboť tento den byl krásný a slunečný a viditelnost byla výborná. Prohlédli si také zvenku a zevnitř románskou rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Osobně se tak podívali na místo, o kterém se učí v hodinách dějepisu, literatury a občanské výchovy. Alena Dočkalová Klecanský zpravodaj listopad

12 PROGRAM V LISTOPADU Podzimní dílna - příprava na drakiádu hodin. Stavění draků, materiál je zajištěn. Vstupné 30,- Kč, příplatek podle spotřebovaného materiálu. Počet míst je omezen, je nutné se včas přihlásit Drakiáda hodin. Sraz na hřišti před Dolními kasárnami. Draka a špekáčky s sebou Korálkování hodin. Výroba vánočních ozdob z korálků. Lektorka Drahomíra Fejtková, cena 350,- Kč Paličkování hodin. Lektorka Eva Krsová, cena lekce 100,- Kč Relaxační metody hodin. Lektorka Evženie Štěpánková Vánoční dílna hodin. Výroba vánočních dárků. Decoupage, patchworkové dárky a ozdoby, smaltované šperky. Vstupné 30,- Kč a příspěvek na materiál Šablonování triček hodin. Cena trička 100,- Kč Paličkování hodin. Lektorka Eva Krsová, cena lekce 100,- Kč Vánoční jarmark hodin. Společná akce kulturní komise Rady města, Pravého Hradce a klecanských škol. Divadlo pro děti, kouzelník, zdobení perníčků, výroba adventních věnců, prodej tradičních dárků, vystoupení Klenoty. Přihlásit se můžete na tel po 19. hodině, nebo e- mailem na adrese Písemnou přihlášku můžete vhodit do schránky na městském úřadě. Elektronickou přihlášku najdete na našich internetových stránkách 12 Klecanský zpravodaj listopad 2008

13 Zprávy z místa činu ( V.B.Třebízského, Romeo a Julie): Poděkování za vstupné Děkujeme všem divákům, kteří navštívili představení Romea a Julii. Z vybraného vstupného jsme měli nejen velikou radost, ale také mnoho užitku. Nevyhlášená soutěž: UŽ JSTE PLATIL U KOLEGYNĚ?, která vzplála mezi dvojicemi amorků, dopadla jednoznačně ve prospěch dvojice Faustýna+Anička, kterým jste do pokladničky přidali 1x více nežli sestrám Benešovým. Se slovy jednoho s teenagerů: Ty nepustily nikoho. Vám ještě jednou děkujeme a příště opět nashledanou. Zachovejte nám přízeň i štědrost. Wanted by Klecanská divadelní společnost Lorda Ochota hledá kdo v sobotu natáčel představení Romea a Julie v Třebízského parku? Prosíme o laskavý kontakt, neb se nám nepodařilo zajistit filmový záznam. Budeme rádi i za fotografie a zprostředkování kontaktu. S informacemi se obraťte na mail adresu: nebo na MěÚ paní Janě Klausové. Klecanská divadelní společnost Lorda Ochota vítá mezi své členy kohokoliv, kdo by se rád uplatnil na prknech, která znamenají svět. Nebojte se přihlásit, u nás bude každý za hvězdu. To Vám garantuje: Na sobotu 18. října 2008 připravili skauti od 10 hod na náměstí V. B. Třebízského v parku před farou a na srubu skautského střediska Havran zajímavé soutěžní disciplíny pro děti od 6 let. Děti byly vyzvány k tomu, aby pomohli zraněnému Spidermanovi přemoci Zeleného Goblina. Všechny soutěžní disciplíny byly netradiční a z velké části vyzkoušely zručnost a šikovnost dětí při překonávání lanových překážek. Po zvládnutí všech soutěžních úkolů musely děti svést boj se Zeleným Goblinem na zahradě skautského srubu a získat tak za svoje snažení něco sladkého, něco praktického a něco na hraní. Nikdo neodešel s prázdnou a hlavně se celé dopoledne všichni dobře bavili. Příjemné dopoledne umocnilo krásné slunečné počasí. Díky všem, kdo se na přípravě soutěží podíleli a samozřejmě i všem nadšeným soutěžícím. -dh- Klecanský zpravodaj listopad

14 21. listopad Světový den televize Televize? To slovo pochází napůl z latiny a napůl z řečtiny. Z toho nemůže vzejít nic dobrého, napsal svého času C. P. Scott, vydavatel deníku Manchester Guardian. V té době však ještě netušil, že se televize stane fenoménem. Někdo ji miluje, někdo nenávidí, jiný tvrdí, že ji k životu nepotřebuje a další ji zapíná už ráno při snídani a v noci u ní spokojeně usne. Světový den televize byl přijat Valným shromážděním OSN Jako první v roce 1929 zahájila vysílání britská televizní stanice BBC. V Německu se začalo vysílat v roce 1935 a v USA v roce Skutečný rozmach vysílání nastal však až po 2. světové válce, kdy zahájilo přenos na 500 televizních stanic, mezi nimi v roce 1953 také Československá televize. Zavzpomínejme s nostalgií na černobílé obrazovky nebo na ty barevné zrnící, nevylepšené možností příjmu digitálního vysílání a televizi i sobě popřejme do budoucích časů hodně technických vymožeností, málo bezduchých reklam i dobrou skladbu programů. Ale to už je spíše úkol pro její tvůrce než pro televizi jako takovou. JH Nové knihy v klecanské knihovně Na pokraji temnoty Erskin B. Nauč se kreslit Curto R.M. Záhady a taje české historie Bílek J. Rok kohouta Boučková T. Generál Jeho Veličenstva Maurier D. Poslední návrat Cimický J. Azurová noc Swann C. Smrt zeměměřiče Slavíček J. Brány Říma Iggulden C. Vzpomínka Dne 12. listopadu to bude 5 let co odešel Pepa Harag. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte se mnou. Miluška 14 Klecanský zpravodaj listopad 2008

15 Zdena Tomášová se ptá Evy Stanislavové Evo, podařilo se ti založit Klecanskou divadelní společnost Lorda Ochota a nastudovat s ní hru O Romeovi a Julii. Inspirovala tě k tomu úspěšná Vánoční hra Blanky Laurychové? S Blankou Laurychovou jsme se kdysi potkaly na náměstí V.B.Třebízského a slíbily si, že já jí pomohu se založením pěveckého souboru a ona mě se založením souboru hereckého. Léta plynula a vznikly Lakomé Barky, potom pěvecký sbor Klenota. Ukázalo se, že část Klenoty by ráda okusila i prkna, která znamenají svět. To dokázali Vánoční hrou. Já jsem s divadelní hrou stále otálela. Nechtělo se mi chodit od domu k domu a žadonit: pojďte si zahrát, vždyť to nic není. Také se mi nechtělo uvést hru v malé místnosti na Městském úřadě. Moje téma žádalo - oproti intimnější Vánoční hře - daleko větší prostor a atmosféru pravého divadla Nakonec mě Jiří Koktan různými úskoky donutil scénář napsat a já se rozhodla, že bude hezky a že hru sehrajeme pod širým nebem. Jestli se nám tohle podaří pokaždé, nevím, ale počasí vyšlo a vše ostatní také Jak se ti podařilo dát dohromady tolik nadšenců? Opřela jsem se o jádro Klenoty a pak jsem chodila od domu k domu a žadonila: pojďte si zahrát, vždyť to nic není! Skóre Klenota versus Žadonění bylo 19:1. To znamená, že jsem užadonila jednu Helču Melíškovou, ale jsem za ni nesmírně ráda. Ostatní šperky jsou z Klenoty. Zdá se, že si dokážete poradit s nedostatkem mužů, ale máš nějaký nápad, jak je do společnosti nalákat? Ano, ačkoliv u Žadonění jsem se orientovala především na muže, na tomto poli jsem neměla pražádného úspěchu. Doufám, že se to v budoucnu promění a že na moji Výzvu, aby se muži nestyděli, se tentokrát ohlásí první Stateční. A myslíš, že se ti podaří získat také nějaké starší děti? Já myslím, že by to bylo úžasné. Už teď je věkový rozdíl mezi nejmladší a nejstarší herečkou dost velký. Ano, na tomto poli jsem také nebyla valně úspěšná. Jedno takové starší dítě slečna - začala chodit, ale nedostávalo se jí té výdrže. Nevadí, doufám, že i na tomto poli se nám urodí Co by ti nejvíc pomohlo ve tvé další práci? Už se těšíme na další kus. Pomohl by mi DIVADELNÍ SÁL a VÝTVARNÝ KROUŽEK nadšenců, kteří připraví kulisy a našijí kostýmy!!!! Doufám. Klecanský zpravodaj listopad

16 PALETA BAREV Se zkracující se délkou slunečního svitu pomalu ustupuje krása letniček i sytá zeleň v korunách stromů. Zatímco letničky na podzim ukončují svou jednoletou pouť, nabídka barev, kterou nám poskytují původně zelené listy je opravdu bohatá. Na své si přijdou milovníci sluneční žluti, měděných odstínů, jasně i temně oranžové. Tím ale škála barev zdaleka nekončí. Některé listy zůstávají zelené, jen sytost jejich zabarvení se zmírní, jiné rozehrají symfonii červených tónů a ořešáky doplní paletu podzimních barev o hnědou až černou. Pokud by se však člověk domníval, že tato barevná hitparáda je přírodou vytvářena pouze k jeho estetické potěše, pak by se hluboce mýlil. Krásné barevné změny listí jsou cestou, jejímž prostřednictvím se strom chrání. Aby strom přežil nadcházející těžké zimní časy, potřebuje vytvořit dostatečné zásoby živin a minerálů, které získává právě z listů před jejich odumřením a odpadnutím. Jejich letní zelené zabarvení má na svědomí chlorofyl (z řeckého chloros zelený). Ten zachycuje sluneční záření nezbytné pro fotosyntézu, při které vznikají stavební látky. Množství chlorofylu v listu překryje další oranžová a žlutá barviva (karotenoidy), uložená v listech. S klesající intenzitou slunečního záření dochází k omezení fotosyntézy a postupnému rozkladu zelených chlorofylů. A právě v této chvíli přicházejí ke slovu žluté a oranžové karotenoidy. U některých dřevin obsahujících větší množství rozpustných cukrů (např. javory) se v tomto období začínají tvořit další barviva tzv. antokyany, které jsou zodpovědné za odstíny červené a purpurové. Vhodně namíchaný koktejl z uvedených barviv může při podzimních toulkách parkem způsobit opojení i zapřísáhlému abstinentovi. Ve skutečnosti je vše ještě složitější. Svůj neoddiskutovatelný vliv má i počasí. Nejkrásnějšího zbarvení listů se dočkáme za sucha a chladna. Podzimní paletu barev nám rozpijí časté deště a málo světla, protože vlhko a stín intenzitě zabarvení nesvědčí. S končícím podzimem jsou dřeviny a nejen ony připraveny k zimnímu spánku. Pesimista by řekl, že umírají. Ale naštěstí máme optimisticky laděného Karla Čapka a jeho Zahradníkův rok, ve kterém tento velikán české literatury promlouvá řečí stromů: Říkám vám, smrt není; není ani spánek. Rosteme jenom z doby do doby. Musíme mít s životem trpělivost, neboť je věčný. JH Naši listopadoví jubilanti: Peřinová Marie(79), Hubinka Karel (71), Ledecká Eva (72), Mouchová Věra (78), Kmotorková Bohumila (77), Osadchykh Mykhaylo (75), Svobodová Libuše (72), Vávra Václav (71), Kotková Božena (85), Šafaříková Milada (88), Mervart Václav (78), Pátková Jana (70), Přibylová Zdenka (87), Koubová Milada (72), Dvořáková Milena (78), Šebek Zdeněk (73), Štěpánová Marie (84) 16 Klecanský zpravodaj listopad 2008

17 Pozvánka na poslední fotbalová utkání podzimního kola MUŽI A Klecany A Vyšehořovice A 14:00 domácí utkání Mukařov A Klecany A 14: Klecany A V. Popovice 13:30 domácí utkání MUŽI B Klecany B Jirny 14:00 Sokol Veltěž Klecany B Od. Voda 14:00 Sokol Veltěž Kojetice Klecany B 13:30 DOROST Úvaly B Klecany 10:15 ŽÁCI Stříbrná Skalice Klecany 10: Klecany Úvaly 10:15 domácí utkání Mirošovice Klecany 10:15 PŘÍPRAVKA Zeleneč Klecany 12:30 Co nového se děje na fotbalovém hřišti? V prostoru za oběma bránami se budují ochranné sítě a dva stožáry osvětlení. Sloupy mají modrou barvu a sítě budou samozřejmě žluté. Na sítích se počítá s umístěním reklam sponzorů fotbalového klubu (informace pro event. sponzory). PŘIJĎTE SI ZACVIČIT Od září probíhají opět hodiny aerobiku a bodystylingu v tělocvičně ZŠ Klecany. AEROBIK PO od 20:00 velká tělocvična ČT od 20:00 velká tělocvična PILATES ÚT od 20:00 malá tělocvična v podzemí budovy ZUŠ (Bodystyling - Posilovací cviky) S sebou se vezměte ručník, pití a 20,- Kč. Klecanský zpravodaj listopad

18 Zaměstnání s budoucností! Práce v Praze 9 - IHNED! Příležitost pro: Zručné, pečlivé, technicky zaměřené muže i ženy, i aktivní důchodce Absolventy SOU, SŠ elektro nebo strojní Montážní operátor Pouze ranní směny + možnost přesčasů a sobotních směn s vyšším příplatkem 5 týdnů dovolené Příležitost profesního růstu, i v zahraničí Moderní pracovní prostředí Výborná dostupnost - 10 minut z metra Černý Most BUS č. 220 z Černého Mostu Výstup zastávka PACEŘICKÁ, hala C4 5 minut od vlakového nádraží Horní Počernice, možnost parkování u haly Volejte, pište: či Náborové centrum MANPOWER VGP Park Horní Počernice 18 Klecanský zpravodaj listopad 2008

19 Klub pro rodiče a děti Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 9 do 10,30 hodin v prostorách družiny ZŠ Klecany (budova B) Program: Hrátky s miminky, cvičení rodičů s většími dětmi (1,5 až 2 roky), zpívánky a tanečky. Účastnický poplatek bude vybírán ve výši 40,- Kč za jedno dítě; 50,- Kč za dvě a více dětí. Maminkám současně nabízíme zvýhodněnou cenu za 10 vstupů - 350,- Kč za jedno dítě; 450 Kč za dvě a více dětí. Po dobu programu je vám k dispozici herna. Od října připravujeme cvičení v tělocvičně. Město Klecany děkuje všem svým partnerům za trvalou podporu kulturních a společenských akcí

20 Vydává Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany za obsah odpovídá P. Šebková s redakční radou. Redakční rada: D. Horová, J. Klausová, J. Homoláčová Info o inzerci - J. Klausová MěÚ tel.: Zpravodaj MK ČR E IČO: Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne každého měsíce. Vychází k 5. dni každého měsíce. Cena výtisku: Kč 7,- Číslo 11/2008, vychází dne

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Zajímavosti: Proč se na podzim zbarvuje listí

Zajímavosti: Proč se na podzim zbarvuje listí Jarošovky ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 15. 11. 2010, ročník: 2., č. 5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková 1 Zajímavosti: Proč se

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 9.12. 2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Josef Tesárek, Zdeněk Žaloudek. Program:

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 19/2011 konaného dne od 16,05 hod. do 18,10 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 19/2011 konaného dne od 16,05 hod. do 18,10 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

přípravy na Bezpečnou sobotu čištění ul. Nerudova a okolo Fabráku úklid naplavenin po deštích kontrola vodojemů - úpravy dispečinku

přípravy na Bezpečnou sobotu čištění ul. Nerudova a okolo Fabráku úklid naplavenin po deštích kontrola vodojemů - úpravy dispečinku Datum 1.6. 2.6. 3.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. VPS stříhání živých plotů na hřbitově sekání a hrabání trávy hřbitov sekání trávy hřiště Rašínova sekání trávy ZŠ a MŠ postřiky Slovany sekání trávy Na Spojce referentské

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více