CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, LISTOPAD 2008 / ČÍSLO 11. Všechno na světě má svou příčinu. Čingiz Ajtmatonov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, LISTOPAD 2008 / ČÍSLO 11. Všechno na světě má svou příčinu. Čingiz Ajtmatonov"

Transkript

1 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, LISTOPAD 2008 / ČÍSLO 11. Všechno na světě má svou příčinu. Čingiz Ajtmatonov 17. LISTOPAD - DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII V našich novodobých dějinách se zapsal datum 17. listopadu hned dvakrát. V posledních letech je toto datum spojováno s událostmi v roce Není od věci, připomenout si události mnohem starší. 17. listopad 1939 V roce 1939 v noci ze listopad došlo k rozsáhlému zatýkání v řadách českých studentů v Praze, v Brně a Příbrami. Studenti, kteří byli zatčeni v Praze byli internováni v bývalých Dělostřeleckých kasárnách v Praze-Ruzyni. Zde došlo k popravě devíti představitelů studentských organizací. Tomuto dramatickému vývoji předcházelo potlačení tiché demonstrace 28. října 1939 na Václavském náměstí, kterou zorganizovali studenti u příležitosti 21. výročí vzniku Československé republiky. Okupační moc zasáhla proti demonstrantům s použitím pořádkové policie a jednotek SS. Během zásahu došlo ke zranění studenta lékařské fakulty Jana Opletala, který o několik dní později následkům zranění podlehl. Pohřbu Opletala se 15. listopadu zúčastnili tisíce studentů a jejich setkání přerostlo v další protinacistickou demonstraci proběhla v Berlíně za účasti Adolfa Hitlera porada, kde byla schválena akce nesoucí název "Sonderaktion Prag vom 17. November 1939". Výsledkem porady bylo rozhodnutí o uzavření českých vysokých škol na dobu tří let, zatčení a popravení vedoucích představitelů studentské organizace a internace stovek studentů v koncentračních táborech. Vysokoškolské objekty byly dány k dispozici gestapu, SS, wehrmachtu a německým vysokým školám. Některým českým studentům se podařilo před zatýkáním uprchnout přes Slovensko, Maďarsko a Balkán k naší zahraniční armádě. Ve Velké Británii došlo u příležitosti prvního výročí tragických událostí v Praze ke schůzi představitelů studentů 26 národů. Tato schůze, konající se v Caxton Hall v Londýně, přijala Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu, které je považováno za faktické vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním dnem studentstva. Klecanský zpravodaj listopad

2 O padesát let později 17. listopad 1989 Z OBSAHU: I v tomto případě hrají hlavní roli studenti, kteří Úvodník na tento den svolali pokojnou demonstraci k 50. výročí listopadových událostí Studentský průvod byl 17. listopad zastaven brutálním zásahem komunistické policie Volby 2008 v Praze na Národní třídě. Policejní agrese vyústila Práce v obci - str. 3+4 v masové protikomunistické demonstrace a následně i v generální stávku. Postupně byla komunistická strana zbavena politické moci, byla ustavena vláda národního porozumění a prezidentem byl 29. prosince zvolen Václav Havel. Přechod od komunistické totality k demokracii byl završen svobodnými volbami v červnu Proces, který byl těmito událostmi započat byl později označen jako Sametová revoluce. Pozn.: Kolem Sametové revoluce existuje stále velká řada nezodpovězených otázek a konspiračních teorií, které se zabývají myšlenkou, že tehdejší vládní struktury spolu s StB o celé události věděly a zda nebyla revoluce částečně připravena a brutální zásah měl být nástrojem vnitropolitického boje o moc v komunistické straně. -dh- (zdroj: Wikipedia) Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje Výsledky volebního okrsku 1. a 2. v Klecanech Celkem zapsaných voličů: Počet odevzdaných hlasů: 833 Počet platných hlasů: 830 Č.strany Název Počet hlasů 47 ODS Nez. starostové pro kraj ČSSD KSČM Strana Zelených Koalice Stř. kraj Volba pro pr. blok 6 5 Středočeši 5 27 Národní strana 4 32 Strana zdravého rozumu 4 28 Nejen hasiči 3 37 Strana důstojného života 2 53 Dělnická strana 1 2 Klecanský zpravodaj listopad 2008

3 ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA Zastupitelé se sešli na svém zasedání 25. září a jednali za přítomnosti tří hostů a mizivého počtu klecanských občanů o jedenácti bodech. Z množství projednávaných bodů uvádíme například ten, že bylo dokončeno veřejné osvětlení v Mírové ulici a od 2. září je v provozu. V příštím roce by se měla opravit ulice U lékárny. Vypracování projektové dokumentace už bylo zadáno. Město Klecany je členem Sdružení obcí dotčených leteckým provozem letiště Ruzyně. Návrh sdružení je, aby letiště dávalo nějaké platby do okolí, tak jak je to ve světě, ale zatím pro to není ani legislativa, ani vůle, takže příspěvky zůstávají v rovině darů. Letošní částku 368 tis. Kč, která z toho důvodu přišla jako dotace, lze použít na péči o zeleň, ochranu proti hluku, ochranu ovzduší a odpadové hospodářství. Starosta dále sdělil, že podle požadavku Základní a Mateřské školy Klecany je potřeba zajistit od září 2009 větší počet míst ve školce. Na začátku letošního školního roku nebylo v MŠ možno umístit dvacet dětí. Pro seniory v Domě s pečovatelskou službou (dřívějším pavilónu školky) byla vybrána budova v Dolních kasárnách, v těsné blízkosti bytů, v kterých žijí občané postižení povodní. Tu odborní pracovníci upraví tak, aby zde vznikly pokoje se sociálním zařízením, společné prostory a prostory pro pečovatelky. Všechno s ohledem na nové hygienické předpisy a na bezbariérová opatření. Práce proběhnou přes zimu. Pak dojde k postupnému přestěhování seniorů, k opravě a přípravě pavilónu pro děti. Podle zkušeností v Odolena Vodě kontaktovalo vedení města Farní charitu Neratovice. Po zprávě k tomuto bodu a po rozpravě schválili zastupitelé dohodu s FCH Neratovice o poskytování sociálních služeb v Klecanech. Schválili také nákup vozidla (formou leasingových splátek) pro FCH, středisko Klecany, které bude v majetku města Klecany. Zastupitelé také schválili veřejnoprávní smlouvu s obcí Zdiby na zabezpečení činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany. Z několika informací, které zazněly před závěrem zasedání, vyjímáme zprávu o podzimní výsadbě stromů, kdy - mimo jiné - v aleji Do kaštan budou vysazeny nové stromky na doplnění aleje, nebo jako náhrada stromů poškozených automobilovým provozem a průmyslovými exhalacemi. Zápis ze zasedání je vyvěšen na úřední desce Městského úřadu. Zdena Lomová PRÁCE V OBCI srpen - říjen 2008 Areál Dolních Kasáren - údržba zeleně v celém areálu (sekání trávy, vyřezávání náletových dřevin atd.) - malování pokojů a údržbářské práce na ubytovně MěÚ - dílna MěÚ - oprava převoznické lodě pro přívoz - svářečské práce pro firmy v areálu DK Klecanský zpravodaj listopad

4 Boleslavka Po dlouhých letech práce na inženýrských sítích, komunikaci v této lokalitě a nutnosti v poslední fázi výstavby provést dešťovou kanalizaci v ulici V Boleslavce jsme mohli dokončit pokládku zámkové dlažby. Práce byly zakončeny a až na drobné nedodělky byla ukončena jedna etapa podpory rozvoje bydlení v Klecanech. Nešlo vždy vše hladce a docházelo i ke konfliktům a různým střetům. Přesto patří poděkování Všem, kteří si touto stavbou prošli, pracovali na ní, podíleli se na vedení anebo se jich přímo dotýkala jako nových sousedů. Na některých parcelách bude dále docházet k výstavbě rodinných domů a tak buďme ohleduplní k sousedům, stavebníkům, ale především k samotnému dílu. Práce v obci Průběžná údržba zeleně v Klecanech, Klecánkách a na Drastech (sekání trávy, úprava živých plotů, prořezu stromů, vyřezávání náletových dřevin, zálivka nově vysázených dřevin, hrabání listí atd.) Některá kontejnerová stání prošla rekonstrukcí a rozšířením (nové obrubníky, zámková dlažba, terénní práce, zídka) jako Na Sídlišti, v ulici U Školky (2 stání), Na Vinici a v Pionýrské ulici. Nově byly zakoupeny koše na psí exkrementy, které jsme rozmístnili po obci a doufáme, že jsou na místech, která vyhovují majitelům psů. Pokud jsou místa, kde může dojít k doplnění těchto košů uvítáme každý návrh. V Mírové ulici provedla f. Scom s.r.o. nové VO s 9 lampami a opravu části komunikace. Stavební dozor zde vykonával a vše zařizoval p. Martin Marek, kterému tímto děkujeme. U zdravotního střediska došlo k pokládce zámkové dlažby před vstupem na dětské oddělení, místo je vylepšeno záhonkem. Prostor za vraty je vyčištěn a nově upraven zámkovou dlažbou se spádem od budovy (dříve zatékalo do sklepení). V zahradě se poklidilo a odvezlo vše nepotřebné. V Klecánkách Průběžně se opravuje dešťová kanalizace v ulici Do Klecánek (odstraňuje se staré vedení vody, které bylo vedeno vně trubek), došlo k opravě poškozeného zábradlí, f. Čakus provedla částečnou opravu komunikace od mlýna směrem k ČOV, před dokončením je napojení domů přes potok do kanalizace, podtlaková kanalizace je dokončena a připravena k předání VKM do předčasného užívání a následné kolaudace a f. Astrapark dokončila práce na opravě spodní části potoka. Ivo Kurhajec, starosta 4 Nejaktuálnější informace ze života města Klecany na Informační web portál města přinášející 2-3x týdně aktuální informace z kultury, práce MěÚ, reportáže z akcí, fotogalerie, ale i přehled činnosti ZŠ a MŠ, Sokola, Skautu... Klecanský zpravodaj listopad 2008

5 AKTUÁLNĚ Koncem října proběhla výměna popelnic a to z důvodu změny svozové společnosti. Svoz komunálního odpadu zajišťovala firma Ipodec a od listopadu 2008 toto zajišťuje firma České sběrné suroviny. Firma Ipodec odebrala nádoby na domácí odpad a kontejnery, které měla ve svém majetku. České sběrné suroviny městu dodaly své nádoby na TKO a kontejnery na tříděný odpad. Pro občany města nenastává žádná změna, všechny nádoby budou vyváženy do konce roku beze změny. Od 1. ledna 2009 budou vydávány nálepky po zaplacení poplatku za TKO k označení nádob s logem České sběrné suroviny. V případě, že poplatek za TKO nebude zaplacen do konce března 2009, nádoby bez nálepky Českých sběrných surovin nebudou vyváženy. MěÚ ProLogis park Úžice u Kralup nad Vltavou, dálnice D8 Významná mezinárodní logistická společnost přijme do nového distribučního centra v Úžicích u Kralup nad Vltavou SKLADNÍKY Požadujeme: ŘP na VZV - zručnost - odpovědnost, samostatnost, spolehlivost Nabízíme: Zázemí silné mezinárodní společnosti - Odpovídající ohodnocení - Zaměstnanecké benefity - Příspěvek na dopravu Kontakt: Jana Těšínská mob: Klecanský zpravodaj listopad

6 ZRADYMĚSTA 22. září - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé rady k bodu č. 10 vedení města projednalo s f. DHV CR snížení ceny o 20 % tj ,- na pořízení Strategického plánu 2. č.j. 2074/08 vzala na vědomí žádost o dotaci Judo klubu ZŠ Klecany a pověřila vedení města k zjištění dalších informací ohledně klubu do příští rady 3. č.j. 2078/08 vzala na vědomí neprominutí zmeškaného termínu žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ve školní družině, pověřuje starostu města jednáním na Krajském úřadě Středočeského kraje 4. č.j. 2067/08 byla seznámena s aktuálním seznamem žáků ZŠ Klecany, celkový počet žáků je byla projednána situace se strážní službou k jednání byl pozván p. Herdisc 6. starosta informoval o jednání s ředitelem firmy Ipodec ing. Karlem Vančurou, bude provedena inventura nádob na TKO v majetku firmy Ipodec v Klecanech, o termínu budou občané informováni 29. září - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé rady bod č. 2 č.j. 2074/08 k žádosti o dotaci Judo klubu, schválila částku ,- Kč, příspěvek pro Judo klub 2. vzala na vědomí zápis komise životního prostředí ze dne ohledně spalování odpadu v domácnostech, sběr biologického odpadu, nepovolené kácení stromů v klecanském háji 3. č.j. 2113/08 projednala žádost Pozemkového fondu ČR o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků na soukromé osoby, pověřila vedení města vypracováním odpovědi do 30 dnů 4. č.j. 2116/08 projednala žádost o povolení překopu silnice a napojení vodovodní přípojky a vodovodního řadu na základě vydaného stavebního povolení č.j. 1179/P/St/2006 k RD p. ing. Sedliačika, pověřila vedení města dalším jednáním 5. č.j. 2142/08, 2141/08 projednala úpravu rozpočtu na rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009 ZŠ a MŠ Klecany a předá finančnímu výboru k dalšímu projednání 6. projednala situaci ohledně dopravního značení, zrcadel a měřičů rychlosti, souhlas s umístěním dop. značení dala Policie ČR- DI Praha-venkov a odbor dopravy Brandýs n.l. zpracovává rozhodnutí 13. října - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé rady: v bodě č.7 jsou splněny všechny úkoly 2. Č.j. 2276/08 schválila příspěvek na Havelské posvícení částku ,- Kč 3. Č.j. 2277/08 schválila příspěvek 500,- Kč sdružení SOS dětských vesniček 4. Byla seznámena s výsledky inventury nádob na TKO provedené f. IPODEC Čisté město. Ing. Karel Vančura ředitel společnosti objasnil úskalí kontroly a navrhl případná řešení vzniklé situace. Do budou předloženy kompletní výsledky 6 Klecanský zpravodaj listopad 2008

7 5. Č.j. 2228/08 schválila žádost o povolení k vypouštění odpadních vod z domácí čističky odpadních vod do vod povrchových pí. Marešové zastoupené MUDr. Hájkem na pozemku par. č. 222/14 v kat. Klecany 6. Č.j. 2216/08 vzala na vědomí ukončení ubytovací činnosti v penzionu U sv. Václava k 31. srpnu Schválila finanční odměnu ,- Kč pro Ing. Jana Novotného, který vykonával práci obecního kronikáře v Klecanech od r do r Děkujeme za práci a přejeme pevné zdraví 20. října - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé rady bod 4 byla seznámena s výsledky inventarizace nádob na TKO, kterou provedla f. Ipodec a.s. 2. Schválila změnu svozové společnosti od , svoz komunálního odpadu bude zajišťovat f. České sběrné suroviny a.s., výměna nádob na TKO bude probíhat od do Vzala na vědomí protokol o kontrole č. 16 z kontrolního výboru 4. Vzala na vědomí zrušení pozemkové parcely č. 517 v k.ú. Hoštice u Vodochod Katastrálním úřadem. Tento pozemek byl zapsán duplicitně na Kat. úřadě. 5. Byla seznámena s kontrolou matriční agendy, která proběhla dne Kontrolu provedla pracovnice MěÚ Brandýs n. L., práce matriky je v souladu s právními předpisy. 6. Vzala na vědomí výkaz majetku ZŠ a MŠ Klecany za leden až září 2008, předá finančnímu výboru města. 7. Vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2007/ Schválila prodej kolového bagru Bělorus, na základě výsledku druhého kola výběrového řízení za částku ,- Kč. ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zeleně - kácení a prořezy rizikových stromů prováděné i horolezeckou technikou - likvidace pařezů frézováním - štěpkování větví - zakládání trávníků a pokládka travních koberců - sekání a provzdušňování travnatých ploch - střihání živých plotů - úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků - sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů - automatické závlahové systémy - návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad EDUARD PACÁK - MOBIL Klecanský zpravodaj listopad

8 O učitelích v Základní umělecké škole Klecany Charakter školy vytváří lidé tedy učitelé, kteří v ní působí. Proto Vás stručně seznámím se všemi, kteří tu naši ZUŠKU vytváří. Aby neměl někdo pocit, že někomu nadbíhám, vezmu to hezky podle abecedy: Jan Aleš učí od září kromě hudební nauky také hru na flétnu, saxofon a klávesy. Pan učitel je univerzální hudebník je výborný dechař, klavírista a navíc na filozofické fakultě dokončuje studium teorie hudby a současně studuje na Ježkově konzervatoři klavír. Do školy vnesl svěží vítr, žáky vede k modernímu pojetí hry a jeho moderování koncertů je vtipné a osvěžující pro všechny diváky. Adriana Barthová zkušená paní učitelka, která svou prací žije a každý pokrok a úspěch je odměnou za její nesmírnou aktivitu a energii, kterou v hodinách vydává. Jako absolventka AMU je vynikající klavírní metodička, která děti dokonale připravuje na všechna vystoupení. Barbora Hubáčková nastoupila do rozjetého výborně řízeného vlaku paní učitelkou Šoltysovou a neměla to vůbec jednoduché, ale díky její kreativitě a nadšení se dostala do pedagogického procesu velmi rychle a všichni se již můžete těšit na velkou prosincovou výstavu výtvarného oboru, na které se budou prezentovat i žáci této mladé krásné paní učitelky. Zuzana Kollárová Pokorná se již stává neoddělitelnou stálicí naší školy. Díky jejímu citlivému a tvůrčímu přístupu práci s dětmi se vyšplhaly počty v dramatickém oboru na číslo 50, což je historický rekord v dějinách školy. Paní učitelka je usměvavá, klidná já při návštěvě jejich hodin mám chuť na žáky křičet něco o tom, ať jsou ukáznění, tišší, ale paní učitelka mi vždy taktně a s úsměvem vysvětlí, že v dramatické výchově se musí děti uvolnit a nesmí se jejich aktivita a emoce ničím potlačovat. Já ji věřím a obdivuji její trpělivost (protože na to já bych nervy neměla). Pavel Kopecký je kytarista, mistr na jazzového hraní na kytaru. Je oblíbený, protože umí a dovede to předat i svým žákům. Je také naprosto klidný a vyvážený, působí občas plaše, ale jakmile s ním začnete debatovat o kytaře a žácích, stává se hovorným. Navíc mu všechny učitelky závidíme jeho kudrnaté lokny a stále vyzvídáme, jak to dělá, že se mu tak kudrnatí (návod na úpravu Pavel stále tají). Irena Kratochvílová jako zástupkyně vyučuje také hru na flétnu. Ale jak vyučuje! Dá se říci, na co paní zástupkyně sáhne, to přemění v zlato. Její žáci se pravidelně umísťují na předních místech na celostátních soutěžích nejhůř byli druzí. Paní zástupkyně proslavuje naši školu daleko za hranicemi Prahy-východ, za což ji patří velké ocenění, neboť doma má roční Emilku a hodného pana Miroslava, díky němuž vše zvládá na jedničku. Dagmar Kristenová nová paní učitelka na klavír, velmi si ji vážíme, je profesorkou na pražské konzervatoři a navíc studovala a přednášela v Austrálii, takže má nekonečně mnoho 8 Klecanský zpravodaj listopad 2008

9 zkušeností a postřehů, které využijí také naši učitelé klavíristé. Helena Malíková paní učitelka-zpěvačka velkého formátu. Určitě byste ji nepřehlédli, je vždy krásně barevná a dokáže stejně bravurně vyučovat zpěv. Má vynikající výsledky a my jsme moc rádi, že jsme ji získali pro naši školu alespoň na částečný úvazek. Petr Michalec učitel hry na flétnu a klarinet, je dalším velkým oživením naší školy a našich akcí. Pan učitel udržuje výbornou náladu ve sboru, je vtipný, zábavný a hlavně pracovitý snaží se, aby jeho žáci co nejvíce vystupovali na nejrůznějších koncertech. Jeho netradiční doprovody jsou vždy třešničkou na dortu třídních koncertů, které uvádí nekonvenčně a s veselou myslí. Karel Nový náš další dechař. Pan učitel byl první, kdo ve škole založil kvarteto a nyní si plní sny o tom, že všichni jeho žáci budou hrát hlavně na lesní roh a trubku. A moc se mu to daří. Pan učitel je velmi vyrovnaný, klidný, toho tak něco nerozhází. Je dokonalý i při vyplňování dokumentace, což je pro některé učitele nezvládnutelný oříšek. Pavlína Rézová mladá paní učitelka v tanečním oboru, která sice vystudovala taneční konzervatoř výrazového tance Duncán centre, ale její názory na taneční umění jsou velmi otevřené. Nebrání se žádnému stylu a dokonce se tajně přiznala, že v mládí vyhrála Miss Aerobik. Martin Roušar slavný muzikant ze skupiny Tři sestry vyučuje v Odolena Vodě flétny a klarinet. I když je slavný, přesto je milý uctivý a pracovitý. Je ochotný být vždy nápomocen při akcích školy a je tak až hodný, že občas nabídne vedení školy (tedy mně) i volňásky na Tři sestry. Adélína Růžičková naše mladá klavíristka, která je duchovně zaměřená a zabývá se nejen technikou hry žáků, ale zajímá ji také duše dítěte. Ve společnosti svých mladších kolegů učitelů je nejšťastnější, to potom člověk neví, jestli nemá co do činění s partou nezbedných rozpustilých dětí. Fillip Subbotin velký umělec a klavírista, který kromě vystudovaného moskevského hudebního institutu si ještě rozvíjí vzdělání na pražské AMU u profesora Moravce. Pan učitel vyučuje nejen techniku hry, ale klade důraz také na filosofického chápaní hudby, jejího působení a vnímání. Pozorovat jeho práci s dětmi je jako poslouchat hudební skladbu. Dušan Šoltys - jako absolvent dvou uměleckých vysokých škol je také výborně teoreticky vyzbrojen. Snaží se nutit žáky, aby nejen tvořili, ale také přemýšleli a hledali, co je dobré, co je kvalita, jak ze sebe dostat to pravé a nefalšované ego. Hodnocení prací na konci hodiny je velkou školou nejen o dovednostech studentů, ale také o jejich osobnosti a hodnotách, které žáci zatím jen tuší. Ludmila Štětinová je studentkou AMU a učitelkou houslí. Je sice mladá, ale velmi zkušená, jelikož jako dcera paní učitelky na housle, prožila většinu dětství v umělecké škole, kde hrála, hrála a zase hrála. Maminka (vynikající učitelka) ji nutila často a svědomitě cvičit (paní učitelka se ve slabé chvilce přiznává, že se jí mnohdy vůbec, ale vůbec nechtělo). Přesto vše překonala a teď sklízí plody své pilnosti z dětství. Lubomír Urban pan učitel hry na kytaru je typickým představitel bohéma, což obsahuje asi to, že vnímá pouze kytaru, žáka a skladbu a ostatní věci kolem se pro něj stávají nepochopitelnými, nepolapitelnými a složitými. Proto musíme občas nebo spíše často panu učiteli připomínat, že má odevzdat to či ono. Ale já se na něj nezlobím, protože vím, že má děti rád a učit ho baví. Jana Vaňková naše paní učitelka na zpěv a klavír, která má už za sebou velké životní zkušenosti. Máme ji velmi rádi, protože ji obdivujeme, kolik síly a energie stále vynakládá ve vyučovacím procesu. Je ochotná v krizových situacích dodat vždy Klecanský zpravodaj listopad

10 připravené žáky, kteří zazpívají, zahrají na neplánovaných akcích. Je také schopná korepetitorka, takže bývá častou i aktivní účastnicí koncertů. Takže to je ve stručnosti celý sbor. Pokud mám ještě něco sdělit o sobě, tak prozradím, že se mi se všemi učiteli pracuje velmi dobře, i když mě někdy do stavu šílenství uvádí tím, jak neodevzdávají předepsanou dokumentaci a já jim stále vyhrožuji nejhrůznějšími tresty. Ale co vím jistě je to, že všichni mají své žáky rádi, proto jim to potajmu jisté prohřešky odpouštím. A taky jsem zapomněla, učím ty nejskvělejší děti z Klecan. Na další setkání na listopadovém koncertě dne se těší Dana Snížková ředitelka ZUŠ. CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ ŠKOLE V ZÁŘÍ A ŘÍJNU A PŘIJELY TANKY 1968 Třída 9. A shlédla v rámci výuky dějepisu 18. září výstavu a přijely tanky 1968, která byla uspořádána ke čtyřicátému výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Výstava probíhala v budově a před budovou Národního muzea na Václavském náměstí a jednotlivými exponáty a doprovodným programem zatahovala návštěvníky do srpnových událostí před čtyřiceti lety. Žáci si mohli přečíst dobové nápisy a plakáty, kterými Pražané reagovali v 68. roce na vpád cizích armád do naší vlasti. Součástí expozice byly také osudy mnoha občanů naší republiky, kterým okupace ovlivnila celý život. CESTA DO PATAGONIE se žáci 2. stupně naší školy pomocí filmu DINOSAUŘI 3D: Giganti Patagonie vypravili až do Jižní Ameriky. Průvodcem jim byl paleontolog Rodolfo Coria, který se zabývá výzkumem druhohorních obrů. Pomocí technologie 3D všichni vnímali dinosaury nejen zrakem, ale téměř všemi smysly. Tento film zároveň názorně osvětlil příčiny vyhynutí pravěkých gigantů. Kino IMAX nás opět nezklamalo. Lucie Pechová, Eva Staňková SPORTOVNÍ DEN V NAŠÍ ŠKOLE Ve Středu se uskutečnily zápasy ve vybíjené pro holky a ve fotbalu pro kluky. Ve vybíjené mezi sebou zápasily 4 týmy a ve fotbalu také. Jako první byl v 10:50 nástup všech týmů na školním hřišti, kde stál náš pan ředitel V. Lacina, který byl rozhodčí pro fotbal, a po jeho boku paní učitelka Eva Staňková, která byla rozhodčí pro vybíjenou. Hned na začátku byli také představeni členové tohoto nejlepšího sportovního a jediného školního časopisu Branky Hody Modřiny. U kluků byli naši reportéři: Lucka Nováková (redaktorka a fotografka) a Ondřej Nouza (kamera) a u holek Tereza Gerhátová (redaktorka a zaskakující fotografka) Tomáš David (redaktor a konzultant), 10 Klecanský zpravodaj listopad 2008

11 Pavla Brožová (fotografka) a stylové křoví v redakční radě dělal Marek Kovač, z našich sportovně založených pedagogů také fotila paní učitelka Štembergová. Jakmile tato ceremonie skončila, šlo se na věc. Holky do tělocvičny a kluci zůstali venku na hřišti. Focení některých hráček bylo velmi náročné, protože občas se nepodařilo zachytit ten pravý okamžik. Už v půli zápasů bylo mnoho hráček vyčerpáno, jen z týmu Černých fleků Vierky Chochrunové byl očividně vidět elán, který měly hráčky pro hru. Po ukončení zápasů jsme se opět sešli na školním hřišti, kde se oznámily výsledky a předaly ceny. Ve vybíjené vyhrálo družstvo Vierky Chochrunové a ve fotbale tým Filipa Kolaříka. Oba dva týmy byly plnohodnotně oceněny gratulací, diplomem a pohárem. Pohled na zablácené nohy kluků mě samotnou trochu zděsil. Ale i tak doufám, že takováto akce není v tomto školním roce poslední. Pavla Brožová 9.A ADAPTAČNÍ KURZ ŠESTÉ TŘÍDY Psal se začátek školního roku 2008/2009 a pro šesťáky to byl okamžik, kdy pokročili zase o kus dál do nového školního života. Po prázdninách přešli z prvního na druhý stupeň. Někteří spolužáci je opustili a přestoupili na víceletá gymnázia a naopak přibyli do 6. A spolužáci noví. Jelikož se spolu chtěli všichni dobře seznámit i s novou paní třídní učitelkou, podnikli třídenní výlet do dalekého rekreačního střediska Březová u Rokytnice nad Rokytnou. Na cestu se vydali s několika přestupy vlakem až do moravské Třebíče, odtud autobusem do vesničky Veverka a pak ještě dva kilometry s batohy na zádech pěšky do sportovního střediska STAN. Celé tři dny byly naplněné atraktivními i adrenalinovými aktivitami posilujícími kolektiv, odvahu i spolupráci. Program vedl vedoucí jménem Hor, který děti dokázal nadchnout pro každou hru. Šesťáci si zahráli paintball, stříleli z luku i ze vzduchovky, lozili ve výškách po lanech, zdolávali tzv. Rambo dráhu a měli i hodně času pro zábavu. Výlet se vydařil a všichni se vrátili z úžasnými zážitky. BYLO NÁS PĚT Pátek 3. října byl pro čtvrtou, pátou a šestou třídu kulturním dnem. Tyto třídy se společně vypravily s třídními učitelkami do pražského divadla Gong na představení Karla Poláčka Bylo nás pět. Vystoupení bylo podáno vtipně a poutavě a herci dokázali svými výkony děti zaujmout. VÝLET NA MÍSTA, KUDY SE PROCHÁZEL PRAOTEC ČECH Sedmáci a šesťáci navštívili v pátek 26. září nedalekou horu Říp, se kterou je spjata pověst o počátcích našeho národa, pověst o praotci Čechovi. Kopec zdolali s velkou námahou nejednoduchou cestou necestou. Nahoře se kochali nádherným výhledem, neboť tento den byl krásný a slunečný a viditelnost byla výborná. Prohlédli si také zvenku a zevnitř románskou rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Osobně se tak podívali na místo, o kterém se učí v hodinách dějepisu, literatury a občanské výchovy. Alena Dočkalová Klecanský zpravodaj listopad

12 PROGRAM V LISTOPADU Podzimní dílna - příprava na drakiádu hodin. Stavění draků, materiál je zajištěn. Vstupné 30,- Kč, příplatek podle spotřebovaného materiálu. Počet míst je omezen, je nutné se včas přihlásit Drakiáda hodin. Sraz na hřišti před Dolními kasárnami. Draka a špekáčky s sebou Korálkování hodin. Výroba vánočních ozdob z korálků. Lektorka Drahomíra Fejtková, cena 350,- Kč Paličkování hodin. Lektorka Eva Krsová, cena lekce 100,- Kč Relaxační metody hodin. Lektorka Evženie Štěpánková Vánoční dílna hodin. Výroba vánočních dárků. Decoupage, patchworkové dárky a ozdoby, smaltované šperky. Vstupné 30,- Kč a příspěvek na materiál Šablonování triček hodin. Cena trička 100,- Kč Paličkování hodin. Lektorka Eva Krsová, cena lekce 100,- Kč Vánoční jarmark hodin. Společná akce kulturní komise Rady města, Pravého Hradce a klecanských škol. Divadlo pro děti, kouzelník, zdobení perníčků, výroba adventních věnců, prodej tradičních dárků, vystoupení Klenoty. Přihlásit se můžete na tel po 19. hodině, nebo e- mailem na adrese Písemnou přihlášku můžete vhodit do schránky na městském úřadě. Elektronickou přihlášku najdete na našich internetových stránkách 12 Klecanský zpravodaj listopad 2008

13 Zprávy z místa činu ( V.B.Třebízského, Romeo a Julie): Poděkování za vstupné Děkujeme všem divákům, kteří navštívili představení Romea a Julii. Z vybraného vstupného jsme měli nejen velikou radost, ale také mnoho užitku. Nevyhlášená soutěž: UŽ JSTE PLATIL U KOLEGYNĚ?, která vzplála mezi dvojicemi amorků, dopadla jednoznačně ve prospěch dvojice Faustýna+Anička, kterým jste do pokladničky přidali 1x více nežli sestrám Benešovým. Se slovy jednoho s teenagerů: Ty nepustily nikoho. Vám ještě jednou děkujeme a příště opět nashledanou. Zachovejte nám přízeň i štědrost. Wanted by Klecanská divadelní společnost Lorda Ochota hledá kdo v sobotu natáčel představení Romea a Julie v Třebízského parku? Prosíme o laskavý kontakt, neb se nám nepodařilo zajistit filmový záznam. Budeme rádi i za fotografie a zprostředkování kontaktu. S informacemi se obraťte na mail adresu: nebo na MěÚ paní Janě Klausové. Klecanská divadelní společnost Lorda Ochota vítá mezi své členy kohokoliv, kdo by se rád uplatnil na prknech, která znamenají svět. Nebojte se přihlásit, u nás bude každý za hvězdu. To Vám garantuje: Na sobotu 18. října 2008 připravili skauti od 10 hod na náměstí V. B. Třebízského v parku před farou a na srubu skautského střediska Havran zajímavé soutěžní disciplíny pro děti od 6 let. Děti byly vyzvány k tomu, aby pomohli zraněnému Spidermanovi přemoci Zeleného Goblina. Všechny soutěžní disciplíny byly netradiční a z velké části vyzkoušely zručnost a šikovnost dětí při překonávání lanových překážek. Po zvládnutí všech soutěžních úkolů musely děti svést boj se Zeleným Goblinem na zahradě skautského srubu a získat tak za svoje snažení něco sladkého, něco praktického a něco na hraní. Nikdo neodešel s prázdnou a hlavně se celé dopoledne všichni dobře bavili. Příjemné dopoledne umocnilo krásné slunečné počasí. Díky všem, kdo se na přípravě soutěží podíleli a samozřejmě i všem nadšeným soutěžícím. -dh- Klecanský zpravodaj listopad

14 21. listopad Světový den televize Televize? To slovo pochází napůl z latiny a napůl z řečtiny. Z toho nemůže vzejít nic dobrého, napsal svého času C. P. Scott, vydavatel deníku Manchester Guardian. V té době však ještě netušil, že se televize stane fenoménem. Někdo ji miluje, někdo nenávidí, jiný tvrdí, že ji k životu nepotřebuje a další ji zapíná už ráno při snídani a v noci u ní spokojeně usne. Světový den televize byl přijat Valným shromážděním OSN Jako první v roce 1929 zahájila vysílání britská televizní stanice BBC. V Německu se začalo vysílat v roce 1935 a v USA v roce Skutečný rozmach vysílání nastal však až po 2. světové válce, kdy zahájilo přenos na 500 televizních stanic, mezi nimi v roce 1953 také Československá televize. Zavzpomínejme s nostalgií na černobílé obrazovky nebo na ty barevné zrnící, nevylepšené možností příjmu digitálního vysílání a televizi i sobě popřejme do budoucích časů hodně technických vymožeností, málo bezduchých reklam i dobrou skladbu programů. Ale to už je spíše úkol pro její tvůrce než pro televizi jako takovou. JH Nové knihy v klecanské knihovně Na pokraji temnoty Erskin B. Nauč se kreslit Curto R.M. Záhady a taje české historie Bílek J. Rok kohouta Boučková T. Generál Jeho Veličenstva Maurier D. Poslední návrat Cimický J. Azurová noc Swann C. Smrt zeměměřiče Slavíček J. Brány Říma Iggulden C. Vzpomínka Dne 12. listopadu to bude 5 let co odešel Pepa Harag. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte se mnou. Miluška 14 Klecanský zpravodaj listopad 2008

15 Zdena Tomášová se ptá Evy Stanislavové Evo, podařilo se ti založit Klecanskou divadelní společnost Lorda Ochota a nastudovat s ní hru O Romeovi a Julii. Inspirovala tě k tomu úspěšná Vánoční hra Blanky Laurychové? S Blankou Laurychovou jsme se kdysi potkaly na náměstí V.B.Třebízského a slíbily si, že já jí pomohu se založením pěveckého souboru a ona mě se založením souboru hereckého. Léta plynula a vznikly Lakomé Barky, potom pěvecký sbor Klenota. Ukázalo se, že část Klenoty by ráda okusila i prkna, která znamenají svět. To dokázali Vánoční hrou. Já jsem s divadelní hrou stále otálela. Nechtělo se mi chodit od domu k domu a žadonit: pojďte si zahrát, vždyť to nic není. Také se mi nechtělo uvést hru v malé místnosti na Městském úřadě. Moje téma žádalo - oproti intimnější Vánoční hře - daleko větší prostor a atmosféru pravého divadla Nakonec mě Jiří Koktan různými úskoky donutil scénář napsat a já se rozhodla, že bude hezky a že hru sehrajeme pod širým nebem. Jestli se nám tohle podaří pokaždé, nevím, ale počasí vyšlo a vše ostatní také Jak se ti podařilo dát dohromady tolik nadšenců? Opřela jsem se o jádro Klenoty a pak jsem chodila od domu k domu a žadonila: pojďte si zahrát, vždyť to nic není! Skóre Klenota versus Žadonění bylo 19:1. To znamená, že jsem užadonila jednu Helču Melíškovou, ale jsem za ni nesmírně ráda. Ostatní šperky jsou z Klenoty. Zdá se, že si dokážete poradit s nedostatkem mužů, ale máš nějaký nápad, jak je do společnosti nalákat? Ano, ačkoliv u Žadonění jsem se orientovala především na muže, na tomto poli jsem neměla pražádného úspěchu. Doufám, že se to v budoucnu promění a že na moji Výzvu, aby se muži nestyděli, se tentokrát ohlásí první Stateční. A myslíš, že se ti podaří získat také nějaké starší děti? Já myslím, že by to bylo úžasné. Už teď je věkový rozdíl mezi nejmladší a nejstarší herečkou dost velký. Ano, na tomto poli jsem také nebyla valně úspěšná. Jedno takové starší dítě slečna - začala chodit, ale nedostávalo se jí té výdrže. Nevadí, doufám, že i na tomto poli se nám urodí Co by ti nejvíc pomohlo ve tvé další práci? Už se těšíme na další kus. Pomohl by mi DIVADELNÍ SÁL a VÝTVARNÝ KROUŽEK nadšenců, kteří připraví kulisy a našijí kostýmy!!!! Doufám. Klecanský zpravodaj listopad

16 PALETA BAREV Se zkracující se délkou slunečního svitu pomalu ustupuje krása letniček i sytá zeleň v korunách stromů. Zatímco letničky na podzim ukončují svou jednoletou pouť, nabídka barev, kterou nám poskytují původně zelené listy je opravdu bohatá. Na své si přijdou milovníci sluneční žluti, měděných odstínů, jasně i temně oranžové. Tím ale škála barev zdaleka nekončí. Některé listy zůstávají zelené, jen sytost jejich zabarvení se zmírní, jiné rozehrají symfonii červených tónů a ořešáky doplní paletu podzimních barev o hnědou až černou. Pokud by se však člověk domníval, že tato barevná hitparáda je přírodou vytvářena pouze k jeho estetické potěše, pak by se hluboce mýlil. Krásné barevné změny listí jsou cestou, jejímž prostřednictvím se strom chrání. Aby strom přežil nadcházející těžké zimní časy, potřebuje vytvořit dostatečné zásoby živin a minerálů, které získává právě z listů před jejich odumřením a odpadnutím. Jejich letní zelené zabarvení má na svědomí chlorofyl (z řeckého chloros zelený). Ten zachycuje sluneční záření nezbytné pro fotosyntézu, při které vznikají stavební látky. Množství chlorofylu v listu překryje další oranžová a žlutá barviva (karotenoidy), uložená v listech. S klesající intenzitou slunečního záření dochází k omezení fotosyntézy a postupnému rozkladu zelených chlorofylů. A právě v této chvíli přicházejí ke slovu žluté a oranžové karotenoidy. U některých dřevin obsahujících větší množství rozpustných cukrů (např. javory) se v tomto období začínají tvořit další barviva tzv. antokyany, které jsou zodpovědné za odstíny červené a purpurové. Vhodně namíchaný koktejl z uvedených barviv může při podzimních toulkách parkem způsobit opojení i zapřísáhlému abstinentovi. Ve skutečnosti je vše ještě složitější. Svůj neoddiskutovatelný vliv má i počasí. Nejkrásnějšího zbarvení listů se dočkáme za sucha a chladna. Podzimní paletu barev nám rozpijí časté deště a málo světla, protože vlhko a stín intenzitě zabarvení nesvědčí. S končícím podzimem jsou dřeviny a nejen ony připraveny k zimnímu spánku. Pesimista by řekl, že umírají. Ale naštěstí máme optimisticky laděného Karla Čapka a jeho Zahradníkův rok, ve kterém tento velikán české literatury promlouvá řečí stromů: Říkám vám, smrt není; není ani spánek. Rosteme jenom z doby do doby. Musíme mít s životem trpělivost, neboť je věčný. JH Naši listopadoví jubilanti: Peřinová Marie(79), Hubinka Karel (71), Ledecká Eva (72), Mouchová Věra (78), Kmotorková Bohumila (77), Osadchykh Mykhaylo (75), Svobodová Libuše (72), Vávra Václav (71), Kotková Božena (85), Šafaříková Milada (88), Mervart Václav (78), Pátková Jana (70), Přibylová Zdenka (87), Koubová Milada (72), Dvořáková Milena (78), Šebek Zdeněk (73), Štěpánová Marie (84) 16 Klecanský zpravodaj listopad 2008

17 Pozvánka na poslední fotbalová utkání podzimního kola MUŽI A Klecany A Vyšehořovice A 14:00 domácí utkání Mukařov A Klecany A 14: Klecany A V. Popovice 13:30 domácí utkání MUŽI B Klecany B Jirny 14:00 Sokol Veltěž Klecany B Od. Voda 14:00 Sokol Veltěž Kojetice Klecany B 13:30 DOROST Úvaly B Klecany 10:15 ŽÁCI Stříbrná Skalice Klecany 10: Klecany Úvaly 10:15 domácí utkání Mirošovice Klecany 10:15 PŘÍPRAVKA Zeleneč Klecany 12:30 Co nového se děje na fotbalovém hřišti? V prostoru za oběma bránami se budují ochranné sítě a dva stožáry osvětlení. Sloupy mají modrou barvu a sítě budou samozřejmě žluté. Na sítích se počítá s umístěním reklam sponzorů fotbalového klubu (informace pro event. sponzory). PŘIJĎTE SI ZACVIČIT Od září probíhají opět hodiny aerobiku a bodystylingu v tělocvičně ZŠ Klecany. AEROBIK PO od 20:00 velká tělocvična ČT od 20:00 velká tělocvična PILATES ÚT od 20:00 malá tělocvična v podzemí budovy ZUŠ (Bodystyling - Posilovací cviky) S sebou se vezměte ručník, pití a 20,- Kč. Klecanský zpravodaj listopad

18 Zaměstnání s budoucností! Práce v Praze 9 - IHNED! Příležitost pro: Zručné, pečlivé, technicky zaměřené muže i ženy, i aktivní důchodce Absolventy SOU, SŠ elektro nebo strojní Montážní operátor Pouze ranní směny + možnost přesčasů a sobotních směn s vyšším příplatkem 5 týdnů dovolené Příležitost profesního růstu, i v zahraničí Moderní pracovní prostředí Výborná dostupnost - 10 minut z metra Černý Most BUS č. 220 z Černého Mostu Výstup zastávka PACEŘICKÁ, hala C4 5 minut od vlakového nádraží Horní Počernice, možnost parkování u haly Volejte, pište: či Náborové centrum MANPOWER VGP Park Horní Počernice 18 Klecanský zpravodaj listopad 2008

19 Klub pro rodiče a děti Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 9 do 10,30 hodin v prostorách družiny ZŠ Klecany (budova B) Program: Hrátky s miminky, cvičení rodičů s většími dětmi (1,5 až 2 roky), zpívánky a tanečky. Účastnický poplatek bude vybírán ve výši 40,- Kč za jedno dítě; 50,- Kč za dvě a více dětí. Maminkám současně nabízíme zvýhodněnou cenu za 10 vstupů - 350,- Kč za jedno dítě; 450 Kč za dvě a více dětí. Po dobu programu je vám k dispozici herna. Od října připravujeme cvičení v tělocvičně. Město Klecany děkuje všem svým partnerům za trvalou podporu kulturních a společenských akcí

20 Vydává Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany za obsah odpovídá P. Šebková s redakční radou. Redakční rada: D. Horová, J. Klausová, J. Homoláčová Info o inzerci - J. Klausová MěÚ tel.: Zpravodaj MK ČR E IČO: Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne každého měsíce. Vychází k 5. dni každého měsíce. Cena výtisku: Kč 7,- Číslo 11/2008, vychází dne

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Listopad 2014 / číslo 11 Klecanský zpravodaj listopad 2014 JUBILANTI V LISTOPADU Marie Peřinová

Více

Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví.

Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví. CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, ČERVEN 2009 / ČÍSLO 6. Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví. DESET LET NAŠEHO ZVONU VÁCLAV Krásné nedělní

Více

Vánoční dílna. Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU

Vánoční dílna. Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVI, PROSINEC 2007 / ČÍSLO 12. Mám za to, že se děti snáze dobrotou

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIV, Květen 2015 / číslo 5 Klecanský zpravodaj květen

Více

JARNÍ ROVNODENNOST. Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Fulghum

JARNÍ ROVNODENNOST. Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Fulghum CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, BŘEZEN 2009 / ČÍSLO 3. Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Fulghum JARNÍ ROVNODENNOST 20. 3. 2009 ve 12 h a 43 min. SEČ vstupuje Slunce

Více

KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Leden 2013 / číslo 1

KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Leden 2013 / číslo 1 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Děti z MŠ Klecany v Kutné Hoře na Betlémování Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Leden 2013 / číslo 1 Klecanský zpravodaj leden 2013

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2010 Slavnost na novém hřišti V sobotu 9. 10. 2010 bylo ve sliveneckém fotbalovém areálu slavnostně uvedeno do užívání nové tréninkové hřiště

Více

A je tady podzim. listopad. Nové školní. Nový projekt. Seznam lékařů. hřiště str. 19 1. Coca-Coly str. 8. v Praze 14 str. 15 17

A je tady podzim. listopad. Nové školní. Nový projekt. Seznam lékařů. hřiště str. 19 1. Coca-Coly str. 8. v Praze 14 str. 15 17 Listy Prahy14 listopad měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 11/2011 A je tady podzim Nový projekt Seznam lékařů Nové školní Coca-Coly str. 8 v Praze 14 str. 15 17 hřiště str. 19

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového www.cesbrod.cz. Ze společnosti Jak dál s odpadem? Osobnosti Helena Procházková.

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového www.cesbrod.cz. Ze společnosti Jak dál s odpadem? Osobnosti Helena Procházková. Ročník 52. / listopad 2013 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového www.cesbrod.cz Ze společnosti Jak dál s odpadem? Osobnosti Helena Procházková Píšete nám Petice 7 24 35 38 Foto: Zdenka

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz prosinec 2006, ročník XVI, číslo 6 dnešní vydání Týneckých listů je posledním v letošním

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

INFORMACE. P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A

INFORMACE. P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A INFORMACE 42 0 0 7 P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A stojí za přečtení Praha rozšiřuje sběr bioodpadu str. 4 Společný nájem bytu

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSVA PRAHY 20

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSVA PRAHY 20 11/2014 Ročník 62 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSVA PRAHY 20 POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY VÁCLAVU HAVLOVI Kalendář akcí v Horních Počernicích v listopadu 2014 DO 2. 11. VÝSTAVA DĚTÍ A MLÁDEŽE:

Více