Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské"

Transkript

1

2 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

3 Demokracie znamená diskuzi T.G.Masaryk Masarykovy debaty jsou projekt, jehož primárním cílem je kultivovat a rozvíjet věřejnou debatu v České republice. Projekt vznikl díky aktivitě skupiny studentů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kteří se pro realizaci projektu rozhodli na podzim roku Organizátoři Masarykových debat se domnívají, že většina českých veřejných debat trpí implicitní či explicitní názorovou preferencí, která odráží vidění pořadatele diskuze. Masarykovy debaty by měly do českého prostředí přivést v tomto směru vyváženost. Té by se mělo dosáhnout použitím nového, v České republice dosud nepoužívaného, debatního formátu. 3

4 Formát Masarykových debat Debaty mají předem zadanou tezi (například Česká republika by měla stáhnout svůj vojenský kontingent z Afghánistánu ) a řečníci se dělí podle toho, či s ní souhlasí, nebo ne. V jednom týmu jsou dva řečníci. Každý řečník má stejný čas na svůj úvodní projev. Na začátku všichni řečníci, střídavě z obou stran, prezentují důvody, proč zastávají dané stanovisko. Žádná z úvodních řečí by neměla trvat déle než 7 minut a ideálně by na sebe měly navazovat. Po úvodních proslovech následuje diskuze, kterou řídí moderátor. Otázky může klást moderátor, řečníci navzájem nebo publikum. Formát Masarykových debat kopíruje debaty organizované Oxford Union, největším debatním klubem na světě, kde se takové debaty konají každý týden. Podobnou tradici mají i další studentské debatní spolky. V roce 2002 tento formát veřejných diskuzí převzala britská organizace Inteligence Squared, která dnes již každoročně organizuje několik desítek takovýchto debat ve Spojených státech, Velké Británii, Austrálii, Hong Kongu a nejnověji také na Ukrajině. Pro popularizaci tohoto formátu udělala hodně také BBC, National Public Radio, Newsweek a časopis The Economist. Oxfordských debat se zúčastňují intelektuální lídří ve svých oborech jako Paul Krugman, Shashi Tharoor, Fareed Zakria a Richard Dawkins. 4

5 Výhody a cíle zvoleného formátu Kritická diskuze Podoba většiny současných veřejných debat a konferencí je taková, že konzervativní instituce zvou na svoje akce konzervativní řečníky, liberálové liberální. Diskuze v této formě není diskuzí, ale ideologickou masáží. Nedochází k střetu myšlenek, divák si nedokáže vytvořit ucelený a komplexní názor na dané téma. Formát Masarykových debat naopak střet myšlenek podporuje, jelikož nutně vyžaduje zastoupení obou názorových stran. Dynamická diskuze Oxfordské debaty, které jsou předlohou pro MD, mají jasnou strukturu a omezenou délku. Dalším problémem českých veřejných diskuzí je totiž neatraktivnost pro širší publikum. V různých panelových diskuzích mají řečníci alokovaný určitý časový úsek (15-20 minut) a interakce mezi nimi je minimální. Publikum tak ztrácí pozornost při dlouhých referátech panelistů. V Masarykových debatách mají naopak řečníci přidělený větší počet kratších bloků a střídají se představitelé souhlasící a nesouhlasící strany. To vede k atraktivnější výměně názorů a i samotné řečníky tlačí do kompaktnější prezentace svých postojů, čímž debata získává na celkové dynamičnosti. Střet českých intelektuálních elit vedoucí k popularizaci kritické diskuze nad aktuálními tématy Cílem oxfordských debat není vědecká rigoróznost, ale popularizace a kritický pohled na témata, o kterých se v naší zemi autenticky nediskutuje. Považujeme to za možnost jak prezentovat aktuální společenské kontroverze substantivním způsobem. Debat se zúčastňují české intelektuální elity, které díky své autoritě mohou poukázat na různé názorové kontroverze velmi přesvědčivým způsobem. Masarykovy debaty poskytují těmto elitám dosud chybějící platformu, na které můžou své názory veřejně konfrontovat. 5

6 Dosavadní aktivity projektu K dnešnímu dni se uskutečnily na půdě Fakulty sociální studií v Brně dvě debaty. Pilotní debata se uskutečnila 8. prosince 2010 a byla věnována tezi Moderní levice je jenom marketingový tah. Tato debata přilákala do publika přibližně 200 zájemců nejen z řad místních studentů. Druhá debata se zabývala tématem jaderné energetiky. Teze zněla: Česká republika by měla stavět nové jaderné reaktory. Tato debata se konala 9. března 2011 a do auly FSS se na ni přišlo podívat přes 300 diváků. Mezi osobnosti, které se staly aktéry debat projektu MD, patří bývalý ministr pro životní prostředí Martin Bursík, jaderný fyzik a předseda nadace Charta 77 prof. František Janouch, bývalý člen vedení Strany zelených a šéfredaktor deníku Referendum Jakub Patočka nebo slovenský konzervativní politolog Tomáš Zálešák. 6

7 V současné době je ve stádiu příprav další debata, která se uskuteční 21. září Teze této debaty bude odrážet velmi aktuální společenské téma a sice kontroverzi kolem žádosti o zrušení KSČM. Na tuto debatu přislíbil svou účast senátor Jaromír Štětina, který dlouhodobě usiluje o zrušení KSČM. Proti zákazu bude debatovat místopředseda Senátu PČR Petr Pithart. Organizátoři pracují na dostatečné propagaci projektu jako takového, nejen jednotlivých debat. Za tímto účelem byly v únoru 2011 zprovozněny webové stránky Projekt má též svou prezentaci na sociálních sítích (Facebook, Twitter). Tým Masarykových debat také jedná s Českou televizí o možnosti budoucí spolupráce. 7

8 Napsali o nás Masarykovy debaty se setkávají se zájmem ze strany médií. Zmínka o projektu se objevila nejen na stránkách studentských periodik a serverů. O akcích Masarykových debat informovala například i Mladá fronta DNES na stránkách svého brněnského vydání. Reportáž z debaty přinesl také server Euroskop.cz. Z hojné účasti je vidět, že tato problematika lidi zajímá, řekl jeden z přítomných studentů. munimedia.cz Plná aula studentů, čtyři odborníci a výbušné téma. Taková byla druhá debata z cyklu Masarykových debat, která se na začátku března konala na Fakultě sociálních studií. časopis Halas Přestože debata o budoucnosti jaderné energetiky v České republice aktuálně nezabírá první stránky novin, zájem o ni projevilo několik stovek studentů Masarykovy univerzity, kteří zaplnili včera v podvečer aulu FSS do posledního místa. Přesněji řečeno do poslední židle, posledního místa na okenním parapetu a poslední mezery na stání. lemur.cz Kdo nás podporuje prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity (MU) doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Přírodovědecké fakulty MU prof. PhDr. Josef Krob, CSc., děkan Filosofické fakulty MU doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., děkan Ekonomicko-správní fakulty MU prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., děkan Fakulty informatiky MU doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., zástupce děkana Pedagogické fakulty MU prof. PhDr. Ivo Možný, CSc., bývalý děkan Fakulty sociálních studií MU, profesor sociologie doc. PhDr. Stanislav Balík,Ph.D., vedoucí Katedry politologie na Fakultě sociálních studií doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., přednosta Ústavu lékařské etiky Lékařské fakulty MU doc. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D., vedoucí Ústavu filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě MU JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph. D., soudkyně Nejvyššího správního soudu a členka Výboru pro výběr soudců Soudu pro veřejnou službu EU doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., docent Katedry politologie Fakulty sociálních studií MU 8

9 Plány a cíle projektu Organizátoři projektu Masarkovy debaty mají za cíl pořádat nadále debaty v pravidelném měsíčním cyklu. Výběr témat bude odrážet aktuální společenské a světové události. Hlavní zaměření vybraných tezí by mělo mít na paměti jejich potencionální vztah k české společnosti. Jedním z dalších cílů do budoucna je vytváření audio-vizuálních záznamů debat, které by byly posléze volně přístupné z webových stránek projektu. Tím by se povaha projektu přibližovala k původní myšlence, která chápe veřejnou diverzifikovanou diskuzi jako velmi potřebnou pro českou společnost a z tohoto důvodu by výstupy projektu měly disponovat potenciálem dostat se k co největšímu množství zájemců. Samozřejmostí je také potřeba pravidelných aktualizací a správy webových stránek. 9

10 Možná témata dalších debat Feminismus v dnešní době nemá opodstatnění Homosexuálové nemohou vychovávat děti Celibát katolických kněží je přežitek Bez jaderné energie se neobejdeme Protest je legitimní forma politické participace Sametová revoluce neměla dělat kompromisy s komunisty Chceme volit prezidenta přímo! Domácí porody jsou přirozené a žádoucí Zrušme Senát Chceme si dál platit média veřejné služby Ať žijí hypermarkety Příliš mnoho vysokoškoláků nepřináší ČR užitek Zakažme kouření a alkohol Ať si extrémisté říkají, co chtějí Stáhněme české vojáky z Afgánistánu (Iráku) Evropská unie je příliš vstřícná vůči Rusku Zákon o třetím odboji není zbytečný Jíst maso je vražda! Kvóty pomohou postavení žen ve společnosti Akademie věd je státem nedostatečně podporovaná Legalizujme eutanazii/prostituci Legalizujme lehké drogy Romové jsou v ČR diskriminovaní ČR musí co nejdříve přijmout Euro Zvíře není věc! Palestina musí být uznána jako nezávislý stát Pornografie je užitečná Kontakty https://picasaweb.google.com/masarykovydebaty 10

11 Za podporu Masarykových debat a spolupráci děkujeme Hlavním partnerům Partnerům 11

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva Akademické centrum studentských aktivit Výroèní zpráva 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvod... 4 Organizace a personální zajištění... 6 Činnosti roku 2004... 9 Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty. Tomáš Garrigue Masaryk 1 Obsah Naše témata... 4 Evropské hodnoty v médiích... 5 Struktura organizace... 6 Naši lidé...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK 08007 Název projektu: Národní kontaktní centrum

Více

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah Nový děkan FHS Stalo se na UHK 1. 3. února 2006 pořádala Katedra informačních technologií FIM Univerzity Hradec Králové 5. konferenci ZNALOSTI. 2. února 2006 navštívil Univerzitu Hradec Králové za účelem

Více

4. Akademické shromáždění XIII 11. Celostátní konference studentů. Strojařské schody s novým rekordem. Prezident Václav Klaus navštívil VUT v Brně

4. Akademické shromáždění XIII 11. Celostátní konference studentů. Strojařské schody s novým rekordem. Prezident Václav Klaus navštívil VUT v Brně 2003 XIII 11 4. Akademické shromáždění Strojařské schody s novým rekordem Prezident Václav Klaus navštívil VUT v Brně Celostátní konference studentů Obsah 3... NESMĚLÉ VYZNÁNÍ VRANOVSKÉHO PAULÁNSKÉHO POUSTEVNÍKA

Více

securitas imperii Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26.

securitas imperii Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26. Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26. února 2013 ZPRÁVY 170 Při příležitosti 5. výročí vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR)

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE Výroční zpráva Annual Report 2006 Úvodem o roce 2006 v ČRDM Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

Mezinárodní vědecká konference

Mezinárodní vědecká konference K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS) v Českých Budějovicích,

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

V Krnově se zahraniční studenti učili česky

V Krnově se zahraniční studenti učili česky Listopad 2007 Ročník 13/1 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) V Krnově se zahraniční studenti učili česky O letošním létě získala Slezská univerzita další novou zkušenost - na jejím krnovském pracovišti

Více

Roverský mikulášský seminár 2005 TOTALITA an eb ces ta tam a zas e zpátky Juná k - sva z skautu a skautek ÈR Totalita Nepřichází sama od sebe, ale od lidí k lidem. Může přijít znovu. Je proto i nyní živým

Více

Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii

Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii Výroční zpráva 2013 (c) Association Etudiants et jeunes professionnels tchèques en France, 2014 Text: Lenka Belková, Marek Kubišta, Martin Polívka, Lucie

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do 5 FOTO: ARCHIV MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do kterého byla vtažena

Více

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI.

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. Akademik VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. 2012 3 Z obsahu Úspěšní absolventi... 16-19 Ivo Vondrák: Networking mezi univerzitou a aplikační sférou je klíčový... 10 Studenti

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů. Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.)

VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů. Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.) VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.) Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více