LISTOAD PROSINEC 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOAD PROSINEC 2009"

Transkript

1 LISTOAD PROSINEC 2009 "...Prostě jim to navrhnu. Havel bude prezident..." hm no když myslíš

2 Akce na prosinec a leden! Datum Den Třída Akce, místo Pá Q O Evropská unie, setkání s V. Špidlou Po Út O Prezentace ZMP St P O Besídka v kině od 16, Pá P O Sportovní den Po Ředitelské volno Út Ředitelské volno Sobota všichni běžkaři novoroční přechod Jizerek Už je to tady zase! Blíţí se začátek nového roku 2010 a všichni milovníci Jizerských hor se těší na tradiční novoroční přechod Jizerek. Tentokrát půjdeme opačným směrem. Nejprve se svezeme vlakem do Harachova a pak se svezeme na běţkách aţ na Smědavu nebo aţ do Nového Města podrobnosti budou na nástěnce školy. Těšte se Stále je vypsán konkurz na místa v časopise GF BOD. Záleţí jen na Vás, co byste chtěli pro časopis dělat. (sportovního redaktora, grafiku, psát články, starat se o webovou podobu stránek, tvořit kříţovky, psát kritiku, básničky, písničky, psát o tom co se vám líbí nebo naopak nelíbí, napsat kam se poděli absolventi naší školy, atd. moţností je mnoho a záleţí jen na vás na studentech, jak bude časopis vypadat teď a jak v budoucnu) Všichni zájemci se hlaste u šéfredaktorky Luisy Pavlíkové (kvinta) 2

3 Turnaj (nejen)pedagogických pracovníků ve VOLEJBALE. I letos pořádala Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlnat turnaj pedagogických pracovníků, přátel školy a přátel volejbalu v odbíjené, tedy ve VOLEJBALU. A na to, ţe se turnaj hrál 13. v pátek, nikdo ohledy nebral. Nám (profesorům) toto datum pomohlo v losu do skupiny B, která byla pro nás poněkud výhodnější. Za GF startovala hned tři druţstva: GF A - Absolventi GF (Mates Drechsler a spol.) Krošlíci - Současní studenti GF (Petr Melka, Jan Harcuba, Jarda Ullmann, Martin Čuba a student SŠHaL Martin Krošlák) 3

4 GF B - Profesoři GF (Lucie Šímová, Petra Lţičařová, Zuzana Likavcová (absolventka), Jan Drechsler (absolvent), Dušan Šoltys, Pavel Čumpelík, Pavel Štryncl, Nikolaj Kirakosjan, Milan Schleider) Všichni hráli dobře a nebýt toho, ţe GF studenti si vlastně sami prohráli souboj s GF profesory, dopadlo vše jinak. Profesoři ovšem prestiţní zápas zvládli a tím si zadělali na vítězství ve skupině B. Nutno říci, ţe skupina A byla mnohem silnější a zápasy byly o to dramatičtější. Nakonec však tuto skupinu vyhráli favorité absolventi GF. Vítězové obou skupin se utkali o celkové vítězství v turnaji. A vy uţ jistě tušíte, kdo to byl! Ano opět Gymnázium Frýdlant. Samozřejmě absolventi. Profesoři gymnázia, podpořeni také dvěma skvělými absolventy, skončili na druhém místě. Druzí ze skupin se utkali o třetí a čtvrté místo. Na všechny pak čekaly krásné ceny velké koláče, které hladoví volejbalisté hned snědli. 4

5 Týden vědy a techniky Akademie věd (skupina paní prof. Šímové) Ve čtvrtý listopadový den několik studentů kvinty a sexty vyrazilo do hlavního města. Počasí jim moc nepřálo, z Černého mostu jeli metrem a neţ stihli projít Národní třídu a dojít aţ k Akademii věd České republiky, byli jiţ značně promočení. K hezkému výletu nám moc nepřispívalo ani to, ţe někteří z nás byli pověřeni zodpovědným úkolem dopravit se na místo sami, a navíc, být tam na čas. Tuším, ţe bylo udáno čtvrt na jedenáct a pět minut, nicméně ne úplně zdraví jedinci ještě ve čtvrt s beznadějí v očích obcházeli Národní divadlo a matně tápali v paměti, kudy, ţe se to minule dalo obejít. Znáte to, výlet jako kaţdý jiný. Prostě burani z vesnice v Praze! Focení a návštěvy luxusních a zrovna tak luxusně předraţených kaváren, nákupy oblečení (nutno podotknout, ţe výletu se účastnily především dívky). Při čekání na opozdilce jsme si v AV prošli výstavu o Charlesu Darwinovi, známé osobnosti lidských dějin, o které ví snad kaţdý. Vsadím se ale, ţe o něm nikdo neví tolik, jako tvůrce výstavy. Čtrnáct obrovských pláten popsaných textem. Postupovali jsme od desky k desce a pečlivě pročítali Darwinův ţivotopis. Prošli jsme si několik dalších výstav, mimo jiné výstavu o osvětlení, která znázorňovala hlavní důvody toho, proč uţ hvězdy nikdy neuvidíme tak krásné jako naši předkové. Nejvíce z exponátů nás, gympláky, zaujala skleněná vitrína s modelem města. Strávili jsme u ní snad hodinu. Hlavní program nás čekal v jednu hodinu. Přednáška Mgr. Lukáše Číţka, doktora filosofie z biologického centra Akademie věd s názvem Les krásných zombií: kolaps biologické rozmanitosti jihomoravské Amazonie. Povídal nám o ohroţených druzích motýlů. A my se těšili na zombíky. Domů se vracíme kolem sedmé. Kateřina Mauerová 9. Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky Ve středu 4.listopadu se několik studentů Gymnázia Frýdlant v doprovodu paní profesorky Flecknové vydalo do Prahy. Cílem cesty byla návštěva ústavů Akademie věd České republiky (AV ČR) a Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT). První naše zastávka byla na Mikrobiologickém ústavu AV v Krči. Ukázali nám různé druhy elektronových mikroskopů např. rastrující, který zobrazuje morfologii nebo přístroj na molekulární spektrometrii. Ten se pouţívá k identifikaci látek a obsahuje 200dm 3 dusíku a 5

6 300dm 3 helia. Pokud by došlo k úniku těchto látek z přístroje, byla by laboratoř do několika sekund plná těchto plynů a obsluha by se mohla maximálně 2x nadýchnout, neţ by zmrzla. Pak jsme si vyslechli krátkou přednášku o činnosti ústavu a jeho úspěších. Druhou zastávkou byla exkurze na VŠCHT v Dejvicích. Ještě před školou se k nám připojili bývalí studenti našeho gymnázia, Monika Hubková a Standa Staněk, kteří nyní studují na VŠCHT. Paní profesorka nám dohodla návštěvu ústavu Kvasné chemie a malého pivovaru. Všemi místnostmi nás provedl Dr. Štrba, ukázal vše zajímavé a zodpověděl naše dotazy. V analytické laboratoři nám ukázali chromatografy potřebné k rozboru piv. Mě osobně zaujalo, ţe škola spolupracuje s budějovickým pivovarem Budvar, pro který kaţdý měsíc analyzuje piva a zjišťuje, zda mají správný obsah i chuť. Návštěva malého školního pivovaru byla opravdu velmi zajímavá. Ujal se nás sládek, který nejdříve hovořil o třicetileté historii pivovaru. Pivovárek patří k unikátům v Evropě především kvůli své malé velikosti. Dále pak jsme si vyslechli, z jakých surovin se pivo vyrábí a co ovlivňuje jeho 6

7 chuť, barvu, hořkost a procento alkoholu. Ukázal nám vzorky sladu. Popsal, jak dlouho pivo musí zrát, aby bylo opravdu dobré, a které pivovary zkracují proces kvašení. Piva pak chutnají podobně a rozdíl mezi nimi dokáţe rozpoznat jen opravdový znalec. Zajímavé byly i informace o zbytcích z výroby piva jako je např.: mláto. Poslední místnost byla spilka, kde pivo kvasí a dozrává. Jen pro zajímavost, kaţdý student 5. ročníku oboru kvasná chemie musí při závěrečné zkoušce vyrobit své pivo (asi 70 dm 3 ). Poslední zastávka byla na Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Poprvé jsme zavítali do místnosti, kde se zabývají obranou rostlin. Jak vůbec vysvětlit obranu rostlin? Kaţdá rostlina, pokud ji napadne ať uţ houba nebo třeba plíseň, se začne proti nim bránit a trvá i několik týdnů neţ vůbec poznáme, ţe s rostlinkou něco není v pořádku, ale to uţ je většinou pozdě a rostlinka zahyne. Proto vědci zjišťují, jak předejít tomu, aby rostlinka nezahynula. A jak to vůbec zjišťují? Nechají rostlinky napadnout různými houbami a sledují její chování. Měří třeba mnoţství chlorofylu v listech. Velice zajímavé bylo místo, kde se zabývají stresy rostlin. Na rostlinu působí několik nepříznivých vlivů (sucho, nedostatek světla, zvířata, která ji poţírají, vlivy působení člověka ) rostlina má také velkou nevýhodu, ţe je zakořeněna do půdy. Rostlina se nemůţe aktivně pohybovat, a tak se vědci zajímají o to, jak problém vyřeší. Také nám ukázali své skleníky, kde si pěstují modelové rostlinky a předvedli nám, jak se o takové rostliny musejí starat. V těchto sklenících uţ nenajdeme půdu, ale pouze počítače, které vše řídí (intenzitu světla, teplotu apod.). Na památku kaţdý z nás dostal semínka tabáku připravená na vyklíčení ve skleněné nádobě. Akce v Praze se povedla a uţ se těšíme na další exkurze na odborná pracoviště AV ČR. Jan Ramzer (septima Muchomůrka svítí na počest Edisona Aneta Čabová a Zdeňka Javůrková, obě ze sexty, se zúčastnily, se svým svítidlem Muchomůrka, projektu pro děti a mládeţ nazvaného "Budiţ světlo ", který se konal v Liberci u příleţitosti odhalení lampy Edison od Jaroslava Róny Muchomůrka bude ještě v prosinci vystavena v Oblastní galerii a bude tak přispívat k vánoční atmosféře Zdena Hrdinová 7

8 Harmonizační kurz. DIKTÁT (Kvinta 2009/2010) Nedaleko Josefova Dolu v Jizerských horách leţí malá osada, jeţ se nazývá Mariánskohorské boudy. Jedna z dřevěných bud nabídla útočiště 25studentům Gymnázia Frýdlant a jejich učitelům. Luxusní ubytování čítalo nejen pohodlná lůţka ve třech pokojích, ale i vlastní vytápění, hygienický záchod, výkonné osvětlení a, zejména po vydatnějším dešti, tekoucí vodu. Zájemci si mohli téţ připlatit za výtečnou polopenzi v podobě uzeninového guláše, dej mu pánbů věčnou slávu, Hanuše. Kromě různých her a aktivit hrála nejvýznamnější roli ergoterapie, jeţ nenápadnou formou rozvíjí průřezové téma osobnostní a sociální výchova. Šli jsme tedy s dobou a zcela vyhověli nejpřísnějším poţadavkům Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky. Zlatým hřebem měl být orientační závod po jizerských kopcích. Záhy se však pro většinu účastníků změnil v závod desorientační. Snad navţdy mi v paměti uvízla legendární věta: Špidla říkal, ţe máme jít po lesní cestě. Je milé, ţe mi mí studenti věří více neţ mapě. A cíl? Jestli bylo cílem kurzu zharmonizovat kolektiv, nemůţu říci, ţe by se vše vydařilo tak, jak jsem si představoval. Myslím, ţe cíl byl z větší části splněn, ale na druhou stranu ještě bude třeba s vámi pracovat. Dobře vám tak. 8

9 Zdravotnický kurz pedagogických pracovníků GF. Listopadové ředitelské volno pro studenty a ještě další dva dny navíc jsme vyuţili k proškolení učitelů gymnázia ve zdravovědě. Kurz byl odborně veden pracovníky Červeného kříţe (manţely Němcovými), kteří kladli důraz zejména na praktické dovednosti, coţ se nám všem líbilo. Ovšem ani v teorii jsme nemohli zaostat a tak jsme na konci školení byli otestování z obého, teorie i praxe. O testování jsme věděli uţ dopředu, přesto test nebyl tou hlavní motivací k učení a získávání základních zdravotnických dovedností. Hlavním motorem byla skutečnost, ţe si všichni uvědomujeme důleţitost zdravotnické osvěty mezi lidmi, zejména mezi pracovníky ve školství. Vţdyť různá zranění jsou bohuţel nedílnou součástí sportovních aktivit, školních výletů, ale i obyčejných přestávek. Ráno - v pondělí jsme učebnu č. 24 proměnili v polní lazaret a učili se mnoho uţitečných věcí: Jak zabezpečit místo dopravní nehody, jak správně telefonovat na tísňovou linku (lépe volat 155), jak diagnostikovat poranění, jak zastavit krvácení, jak uloţit člověka do zotavovací polohy, jak provádět protišoková opatření, jak provádět oţivování, co dělat při poranění hrudníku, pánve, hlavy, jak ošetřit popáleniny, ale také neúrazové stavy jako jsou angina pectoris, astmatický či epileptický záchvat. Prostě paráda! Určitě byste si uţili všichni. Uţ jen sledovat učitele, jak se snaţí poradit si se zadaným úkolem. 9

10 Rozhovor Martin Mejstřík V roce 1989 jste byl zdánlivě obyčejný sedmadvacetiletý student, osvětlete nám tedy, co Vás vedlo k významné účasti v demonstracích? Byla nějaká událost poslední kapkou? Za prvé nás komunisti hodně štvali a určitě mně pomohl osobní střet s mocí. Jedna z věcí, o kterých jsem tady mluvil, je, ţe jsem se nedostal na gymnázium do Liberce a musel jsem jít na učiliště. To mně sice svým způsobem nevadilo, protoţe si myslím, ţe ne všichni lidi musí být študovaní, prostě máme dvě ruce, i já se uţivím. Ale na druhou stranu to člověka mrzelo, chtěl jsem studovat. Druhá věc byla, kdyţ mě vyhodili z pedagogické fakulty. Já chtěl opravdu moc učit. Člověk se rozhodne pro nějakou profesi, sní o tom, ţe se stane tím, co si zvolí a ono to nejde kvůli komunistům. Vyhodili mě a strašně mně tím zkomplikovali ţivot. Pak to byly kaţdodenní absurdity. Nemohli jsme cestovat na západ, nebyly tady kloudné noviny, chyběly nám informace, byly zakázané kníţky, filmy, určití autoři. Nebyl zde vůbec kontakt se svobodným světem, ţili jsme opravdu za ţeleznou zadrátovanou oponou nabitou proudem, který vţdy, kdyţ jsme se pokusili prorazit, nás spálil nebo seţehl. Také nás rovnou mohli zastřelit na hranicích. Čili kdo ţil v tom systému, touţil po něčem jiném. K naší nespokojenosti přispívala i reakce komunistické moci v době, kdy uţ všude ve světě, tedy v tom východním bloku, probíhaly změny po vzoru tehdejšího Sovětského svazu, nastartované Gorbačovem. Tady se pořád nic nehýbalo a my jsme se snaţili s mocí vést nějaký dialog, ale vţdycky to končilo pendreky a rozbitými hlavami. A posledním impulzem byl samozřejmě zásah na Národní třídě. Tam jsme pochopili, ţe uţ tu moc musíme porazit, ţe uţ s ní ţádný dialog vést nechceme. Působil jste v Občanském fóru, můžete nám jmenovat vaše politické požadavky? Bylo jich sedm, já si je všechny nepamatuji, ale určitě tam bylo vyšetření masakru na Národní třídě. Chtěli jsme vědět podrobnosti o těch zraněných a případně zabitých lidech a chtěli jsme potrestání viníků. Důleţité bylo, ţe jsme poţadovali, aby to byla parlamentní vyšetřovací komise, nicméně aby tam byli zástupci studentů i Občanského fóra. Dále tam byly ryze politické poţadavky: odstoupení tehdejšího politbyra, které bylo vedené Milošem Jakešem, zrušení čtvrtého ústavního článku o vedoucí úloze KSČ, vyhlášení svobodných voleb a zároveň jsme svolávali generální stávku na 27. listopad, coţ bylo podstatné, protoţe jsme potřebovali získat podporu dělníků. Co jste si od svých zásahů, tedy všech stávek a demonstrací, slibovali? Čeho jste chtěli docílit a jak si myslíte, že to bylo úspěšné? Účastníci těch prvních demonstrací určitě nepřemýšleli o tom, ţe změní reţim. Dokonce si myslím, ţe ani na Albertov, jsme 17. listopadu nešli s tím, ţe ho změníme. My jsme chtěli jenom tu domluvu, chtěli jsme se bavit o tom, kudy tato země půjde dál, protoţe všechny okolní země uţ nastoupily na cestu k demokracii. Tato země byla neuvěřitelně ekonomicky, morálně a ekologicky zhuntovaná. Ekologie tam hrála obrovskou roli. Chtěli jsme se s těmi, kteří vládnou bavit o tom, jak chtějí zemi z krize vyvést. Chtěli jsme, aby odešli staří. Ti, kteří nastoupili po roce 68. Všichni jsme věděli, ţe byli dosazeni ruskými tanky, které převálcovaly Praţské jaro. Ţádali jsme, aby byli nahrazeni mladší generací, byť jsme věděli, ţe to budou komunisti. Mladší byli přece jenom více nakloněni reformám. Moţná s tímto jsme šli na ten Albertov, ale nikdo z nás netušil, ţe 17. listopadu zahájíme proces, který skončí rozbitím komunistické moci. I kdyţ v pondělí 20. listopadu uţ jsme věděli, ţe ano. Jak lidé vnímali, když se začalo veřejně diskutovat o autorech jako Václav Havel, kteří byli předtím zakázáni, nebo třeba o Chartě 77? Já jsem byl šéfem stávkového výboru, který se scházel jednou denně v našem fakultním divadle Disk. Bylo to, co se týče Prahy, asi čtyřicet, padesát lidí. Pak se ještě jednou nebo dvakrát za týden scházel celostátní výbor, zástupci všech vysokých škol z Československa. Ale byli jsme mladí a revolučně naladění. Avšak kdyţ jsem tam přišel s poţadavkem, aby byl Václav Havel prezident, rozpoutala se debata, která trvala asi deset hodin. Ani ti mladí lidé nebyli schopni to připustit, protoţe všichni měli Václava Havla za 10

11 nepřítele lidu. Tou komunistickou propagandou byli opravdu tak infiltrovaní, ţe ani ta mladá generace si to nedokázala připustit. Nakonec se mi podařilo je zlomit, ale byl to opravdu obrovský boj. Třeba naše divadelní škola, nebo AMU - film a hudba, jsme s Václavem Havlem jako autorem přišli do styku častěji a znali jsme ho jako dramatika, spisovatele, ne jako disidenta. I přes to, ţe jej ti lidé takto neznali, poměrně rychle ho přijali jako vůdce, osobnost, které si váţili. Přesvědčil lidi, vyzařovala z něj upřímnost a důvěryhodnost. Postupem doby k němu lidé získali důvěru. I kdyţ moţná potom národ vkládal přílišné naděje do těch lidí, včetně mě, a byli pak bohuţel zklamáni. Vy jste se od roku 1988 účastnil protikomunistických demonstrací, které jste také fotografoval a potkával jste se tam s lidmi jako Tomki Němec nebo Jan Šibík. Vídáte se s nimi i dnes? S Honzou Šibíkem ne. Honza Šibík je trošku starší a odjinud. Pracoval pro Mladý svět, byl takový přirozeně zdrţenlivý. Potom začal létat po celém světě a fotit masakry. Kde se co semele, tak tam je Šibík. Fotí války a tak. S Tomki Němcem se stýkám, jsme přátelé. Jak vzpomínáte na společné okamžiky? Tomki Němec studoval FAMU, ale studoval ji dálkově, je taky starší. Ale byl mně blíţ, protoţe dělal FAMU a Šibík uţ byl pryč, v novém světě, jako pracující člověk. Kdeţto Tomki dělal naši školu, taky je takový trošku otevřenější. Vzpomínám si na jeden zajímavý moment. Šli jsme z Albertova průvodem po nábřeţí a zahýbali jsme na Národní třídu. Byli jsme plní euforie a já mu říkal: Hele, Tomki, končej prostě, komáči uţ prostě nemaj šanci se udrţet, protoţe těch lidí je tolik. Třicet, padesát tisíc... A Tomki mi tenkrát říkal: Hele, já cejtim v kostech nějakej průser. Stáli jsme na rohu Národního divadla, tam, kde průvod zahýbal do Národní. Já ho přesvědčoval: Tomki, neblbni, maluješ čerta na zeď, tohle uţ nezastavěj, prostě těch lidí je tolik. Trvalo to deset minut, neţ nás tam pak zavřeli. Měl pravdu. Co třeba společně výstavy fotografií, neproběhly, neplánujete? Já jsem nebyl profík, já fotil jako fotograf amatér. Jen jsem chtěl dokumentovat dobu. Já nejsem člověk do davu, nejsem vlastně ţádný vůdce, to ze mě udělali oni. Jsem poměrně plachý člověk a nemám rád dav. Necítím se v něm dobře. Taky nejsem ţádný táborový řečník. Musím říct, ţe jsem tím docela trpěl. Bylo v podstatě shodou náhod, ţe jsem musel stanout v čele tolika lidí a mít takovou zodpovědnost. 11

12 Je pravda, ţe pár fotek jsem poslal přes kamaráda, který ţil v Paříţi. Tak pár mých fotek vyšlo v nějakých francouzských novinách. Ale to byla spíš náhoda. Dělal jsem to pro lidi, protoţe jsem jim to chtěl ukázat, co se děje v Praze, aby pochopili, ţe komunisté lţou. Jak jste spokojen s tím dvacetiletým demokratickým vývojem? Kam myslíte, že to dospělo a jaký je v tom rozdíl v porovnání s minulostí? Bezesporu je to lepší. Ať je demokracie, jaká je. Myslím, ţe jsme taková poloviční, nebo dvoutřetinová demokracie. Určitě nefunguje dobře, ale pořád je to samozřejmě lepší neţ ta diktatura. Já jsem velký kritik toho, co se tady děje. Jsem hodně zklamaný tím, co se stalo v devadesátých letech a děje teď. Na druhou stranu, to, ţe jsme svrhli komunismus a vstoupili do Evropské unie, je naše obrovská šance, v tom jsem obrovský optimista. Naše generace uţ toho moc dobrého nebo lepšího neudělá. Nyní začíná vládnout a určitě není lepší neţ generace osmašedesátníků, kteří vládli v devadesátých letech. Co mě naplňuje optimismem je vaše generace, těším se na to, ţe se toho doţiji, ţe vy to konečně dotáhnete do správného konce a začne to fungovat. Jak myslíte, že by se na vaši situaci dívali dnešní středoškolští a vysokoškolští studenti? Máte pocit, že kdyby byli na vašem místě, udělali by to, co vy, možná by byli ještě odvážnější, šli by do toho s větší vervou, nebo by naopak zašli do ústraní a raději by se od té věci distancovali a přenechali ji jiným? To je zajímavá otázka. Nedávno jsem měl povídání na mojí škole, na AMU, s vysokoškolskými studenty. Hodně jsme se bavili o tom, jak stávka probíhala, co jsme chtěli, proč jsme byli tak naštvaní a tvrdí a musím říct, ţe tím byli trošku zaskočeni. Pojem Sametová revoluce totiţ všechno překryl. Zejména v těch prvních dnech jsme opravdu nevěděli, jestli nás nezabijí, jestli fakulty nerozstřílí jako v Číně. A byli takoví šílenci, kteří to chtěli udělat. Z tohoto byli studenti trochu vyděšení a sami pro sebe si řešili, jestli by byli schopni do toho jít. Já si myslím, ţe ano. Protoţe studenti jsou vţdy revoltující. A jenom v české historii, kdyţ se podíváte do roku 1848, tak to byli studenti, kteří začali revoluční kvas. Sice byl potlačený, ale v roce 1939 se studenti pokusili postavit nacistům a v roce 1948, to byli opět studenti, kteří vyšli do ulic a které zmlátili cestou za Edvardem Benešem těsně před tím, neţ se komunisté chopili moci. Chtěli Beneše varovat a dostali nařezáno od jednotek Ministerstva vnitra, protoţe vnitro uţ měli v nadvládě komunisti. Katka reaguje: Nedovedu si představit, že bychom něco takového udělali, ale to je dáno patrně tím, v jaké společnosti žijeme. Pokud byste ţila v tom reţimu, tak to dokáţete. Autoritativní reţimy jdou proti lidské přirozenosti. Jsou to reţimy, které svobodu potlačují, a kaţdý mladý člověk je toho plný. Má plno ideálů a první je, ţe chce mít křídla, chovat se svobodně a ne být pod nějakou botou zadupaný do země. Já si myslím, ţe mladí lidé se vţdy vzepřou nebo se o to pokusí. Proto mám pocit, ţe i Charta byla zaskočená, protoţe tady dvacet let vytvářela odboj, jediná skupina mající několik set, moţná tisíc lidí, kterých však kaţdopádně bylo dosti málo. Vydrţeli 12

13 dvacet let stát v opozici vůči reţimu je obdivuhodné, ale byli to mladí lidé, kteří nakonec udělali změnu, převrat. Starší se před mladé potom přehoupli a zasedli do ministerských křesel, coţ je však přirozené, starší mají zkušenosti. Ale zkrátka mladí lidé budou vţdy potencionální rozbuškou. Na jakého z profesorů, na frýdlantském gymnáziu, nejraději vzpomínáte? Určitě Dušan Šoltys a Antonín Sedláček, který uţ před deseti lety zemřel, učil českou literaturu a dějepis a Dušan zeměpis a tělocvik. Oni byli, jak dvojčata. Nerozlučná dvojice, která nám byla nejblíţe. Nebáli se komunistů a nebáli se s námi mluvit otevřeně, coţ v té době nikdo nedělal. Všichni říkali něco jiného navenek, oficiálně a něco jiného doma v soukromí. Kdyţto tito dva profesoři dokázali říct leccos, co nám otvíralo oči. A byl mezi nimi také rozhodně pan profesor Holas. Máte pocit, že pokud jsou ve vládě dvě hlavní a dvě menší politické strany, má vůbec nezávislý senátor šanci se prosadit? Má. Já jsem to na sobě vyzkoušel. Pokud máte dobrou motivaci, hodně energie, chuti, zkušeností, tak se dá mnoho. Myslím, ţe jsem za těch šest let udělal obrovský kus práce. Opravdu jsem se snaţil napravit to, co pokazily politické elity v roce 1990 a v letech následujících a to, co jim podle mě naprostá většina národa vyčítá, ţe se nevyrovnaly s komunismem, nepotrestaly ţádné komunistické špičky, které měly na svědomí devastaci země. Dokonce nedokázaly odsoudit ani vlastizrádce z roku Na nepodmíněné tresty bylo dosouzeno asi osm lidí za dvacet let. Já si zvolil jako klíč k uzdravení společnosti právě toto. Myslím, ţe to je základ, protoţe my jsme nikdy nedokázali pojmenovat zlo, odsoudit ho a postavit komunistickou ideologii mimo zákon. A kaţdý zločinec a zločinecká ideologie musí stanout mimo zákon, jinak se společnost nemá šanci uzdravit. Bohuţel Václav Havel, Václav Klaus toto neudělali. Myslím si, ţe zneuţili naše heslo Nejsme jako oni. Na demonstraci jsme sice volali Nejsme jako oni, ale nemysleli jsme tím, ţe nebudou potrestáni komunističtí zločinci. Jako nezávislý senátor, zastupitel nebo poslanec, máte obrovskou výhodu, ţe můţete říkat, co si myslíte, ţe je správné a pravda. Na druhou stranu to má obrovskou nevýhodu. Pokud chcete něco prosadit, tak za sebou nemáte tu partaj. Chybí vám finanční prostředky, experti, zázemí, které partaj poskytuje. Navzdory tomu, ač to nemohu generalizovat, si stále myslím, ţe jsou určité typy lidí jako já, kteří nemůţou vstoupit do ţádné politické strany. Asi bychom to nevydrţeli ani jeden. Ani ta strana, ani já. Jediným řešením zůstává být nezávislým. Já nejsem stádový člověk, svým způsobem jsem spíš vţdy byl solitér, i kdyţ dokáţu postavit tým a dokáţu lidi řídit a spolupracovat s nimi. Naopak jsou lidé, kteří potřebují to stádo, potřebují být obklopeni ostatními a ubezpečovat se, ţe jejich názor je správný, protoţe to Franta říká taky. Já jsem měl vţdycky svoji hlavu a co říká Franta, mě nikdy moc nezajímalo. Luisa Pavlíková & Kateřina Mauerová 13

14 Workshop aneb Poláczek ve třídě kvinta 2008/2009 (letošní rok sexta) V pátek se třída sexta zúčastnila česko-polského příhraničního projektu Poláczek. Prvního Workshopu na naší škole, který předcházel i workshopu divadelního projektu Neissepiraten zveřejněného v minulém čísle školních novin. A jaké to bylo? Takže, co se týká zítřka, zúčastníte se jako třída Workshopu. Jde o to, že přijdou Poláci a Češi, nějak si vás rozdělí, asi ve stylu Projektového dne. Mluvení bude více na vás, než na nich, odpověděla paní profesorka Flecknová na naše nechápavé dotazy, které před začátkem samotné hodiny šuměly ve třídě. My budeme mluvit? Cože? No to zase bude. My jsme tak neuvěřitelně nekomunikativní třída, že když se někdo zeptá: Nějaké dotazy? najednou je po celé hodině ve třídě konečně hrobový ticho. A ještě budeme rozdělený? Supeeer, takhle jsem měla šanci, že si mě třeba nevšimnou, ozvalo se nakvašeně v lavici za mnou. A skutečnost? Skvělé, zábavné a zajímavé. Nadšení všech z toho, ţe se nebudou učit, vzápětí vystřídalo nadšení ze samotného projektu. Po třetí vyučovací hodině se před dveřmi naší třídy objevila skupina mladých lidí a začaly přípravy učebny vedle nás. Se zvoněním došlo k rozdělení podle hodin IVT a my se se zvědavostí přemístili o učebnu dál. Přivítaly nás milé úsměvy dvou slečen součastně se záblesky fotoaparátu a samotný program začal. Čeština a polština může být často matoucí, protože si jsou některá slova dosti podobná, aniž by byl podobný i význam. Například, když vám nějaký Polák řekne, že szukać <šukáš>, tak ve skutečnosti nesouloží, ale něco hledá, proto si zahrajeme takovou hru. Zatímco jedna z nás bude ukazovat polsky napsaná slova, vzadu budou slova českého významu. Vy se vždy postavíte k tomu slovu, u kterého myslíte, že daný význam znamená. Ale náš program pokračoval. Nebo jsem snad jen já nevěděla, ţe stolica znamená česky hlavní město, sklep znamená obchod či, ţe se cesta řekne droga? Pokračovali jsme přes povídání, s čím máme spjaté Polsko my samotní, kreslili jsme plakáty a hráli hry. Pověděli jsme si, proč se samotná polština od češtiny tak odlišila, kdyţ i my původně pouţívali místo háčků sz, cz a další. Na tabuli pomalu rostlo schéma vývoje jazyků ve světě a třídu plnil smích a přátelská atmosféra. Crrrrrr, ozvalo se a nejeden člověk ve třídě s sebou nečekaně trhl. Uteklo to. Pomalu se náš Workshop chýlí ke konci a my musíme všem poděkovat. Spolupracovalo se s vámi moc krásně a bylo vidět, že se nad danými otázkami zamýšlíte. O to nás to potěšilo víc a kdoví? Třeba se ještě uvidíme. Naše organizace pořádá pro mladé lidi mnoho takovýchto programů, stejně jako cesty a kurzy do zahraničí, různé dobrovolné akce a každý, kdo by měl zájem, se může přidat. Mějte se moc krásně a zase někdy příště, poslední úsměv, rozloučení a my, leč neradi, odcházeli domů. Jenţe já sama nemůţu mluvit za všechny, protoţe i po měsících, které jiţ od samotné akce uběhly, ze mě mluví nadšení. Pár názorů a připomínek ostatních se mi však nasbírat podařilo, ačkoli jsou vesměs podobné. Klára Bernatová Bylo to super, moc se mi to líbilo. Bála jsem se, ţe to bude nějaká hloupost, a ţe se budu nudit, ale bylo to fajn, vtipný a umím aspoň něco polsky. Klidně bych si dala repete 14

15 Marek Baborák Jo byl pěknej myslím si, ţe byl...pěknej...a bylo by pěkný, kdyby se uskutečnil znovu. Jitka Babcová Workshop předčil jak očekávání moje, tak si myslím, ţe i ostatních. Probíhal v přátelském duchu a zábavném stylu. Myslím, ţe jsme si to všichni patřičně uţili a rozhodně bych si ho dala znovu. Zajímavé informace a odkazy Tato akce na naší škole není ojedinělá a kaţdý, kdo má zájem se můţe připojit, zúčastnit a stát se samotnou součástí mnoha podobných programů. Společnost LOS Liberecká občanská společnost je nevládní nezisková organizace, jejíţ hlavním cílem je netradiční vzdělání mladých lidí převáţně v oblasti interkulturního vzdělávání, výchovy k občanství a osobního rozvoje. Mezi hlavní cíle však patří i spolupráce mezi jednotlivými školami či národy. Jsou tu pro všechny mladé lidi ve věkové hranici 13 aţ 30 let, ale i pro pracovníky s mládeţí, školitele a učitele či celá vzdělávací zařízení a školy. Zprostředkovává různé výměnné pobyty a projekty, které napomáhají k rozvití osobnosti ve společnosti a veřejném ţivotě. Časté jsou i mezinárodní projekty neformálního vzdělávání podobně jako jiţ proběhlý workshop. Nabízí však mnoho dalšího od vzdělávacích kurzů interkulturního učení, výchovy k občanství či řízení projektů a komunikačních dovedností. Podívejte se sami. Nejenţe se dozvíte daleko více, ale moţnost je i aktivního zapojení: O samotném projektu PoláCzek se můţete dozvědět mnoho a ještě více zde: Kateřina Václavková Přejeme všem hodně štěstí v novém roce 2010! 15

16 SNADNÉ SUDOKU TĚŢKÉ STŘEDNÍ OBTÍŢNOST STŘEDNÍ OBTÍŢNOST ŘEŠENÍ 16

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Dějiny Sovětského svazu

Dějiny Sovětského svazu Dějiny Sovětského svazu Sovětský svaz (zkr. SSSR) bylo dřívější Rusko. Sovětským svazem se stalo v roce po ruské bolševické revoluci v roce 1917 za První světové války vedením Vladimíra Iljičem Lenina.

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří by se svými mateřskými jazyky ani nebyli schopni domluvit.

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list práce s interaktivní tabulí - výchovné styly, vliv rodiny na vývoj osobnosti námět k diskusi - výchovné styly Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 5 3 7 8 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

18. dubna 1. května 2011

18. dubna 1. května 2011 školní rok 2010/2011 16. číslo 18. dubna 1. května 2011 Aktuální vydání pro vás připravili: Lucie Ješátková, Matěj Boháček, Vladislav Sibal a David Žák ÚVODNÍK Vítáme vás u dalšího čísla Deváťáckých novin,

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Člověk je tvor společenský Metodický list

Člověk je tvor společenský Metodický list Člověk je tvor společenský Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - skupiny živočichů, odlišnost sociálních skupin, pravidla kamarádství diskuse - důvody lidské potřeby společnosti Obecné

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Předem nezbývá nic jiného, než poděkovat vedení našeho SC, že mi a mým kamarádům tento výjezd umožnili a zprostředkovali nám lupeny.

Předem nezbývá nic jiného, než poděkovat vedení našeho SC, že mi a mým kamarádům tento výjezd umožnili a zprostředkovali nám lupeny. Předem nezbývá nic jiného, než poděkovat vedení našeho SC, že mi a mým kamarádům tento výjezd umožnili a zprostředkovali nám lupeny. Děkuju :-) Už je tomu asi 5 let co jsem začal snít tenhle sen. Kdysi

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Tipněte si, kde se stala chyba? Tady jsou ty texty. Co jim říkáte? No, váš text

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

KAŽDODENNÍ ŽIVOT V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU

KAŽDODENNÍ ŽIVOT V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU KAŽDODENNÍ ŽIVOT V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU Projekt 9. ročníku ve školním roce 2010/2011 Koordinátor: Mgr. David Mikoláš CÍLE 1) Hlavní cíl: Žák na základě řízeného rozhovoru s pamětníkem, konzultace

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

NÁVRAT K DEMOKRACII jaro 1968 Alexander Dubček 21. srpna 1968 okupace obnovena Gustav Husák pronásledování normalizace

NÁVRAT K DEMOKRACII jaro 1968 Alexander Dubček 21. srpna 1968 okupace obnovena Gustav Husák pronásledování normalizace NÁVRAT K DEMOKRACII Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vývojem České republiky při návratu k demokracii. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. NÁVRAT

Více

Přílohy. Příloha č. 1: Hloubkový rozhovor s Matějem Stránským 1 (rozhovor)

Přílohy. Příloha č. 1: Hloubkový rozhovor s Matějem Stránským 1 (rozhovor) Přílohy Příloha č. 1: Hloubkový rozhovor s Matějem Stránským 1 (rozhovor) Matěj Stránský spolupracuje s časopisem Respekt od roku 2001. Po změně formátu se stal stálým fotografem časopisu. V následujícím

Více

POHLEDY NA AG LETOS POSLEDNÍ SKAUTI NA AG GENIUS LOCI AG STUDENTI POZDRAV RA- DOST A DOBRO JSTE SPOKOJENÍ NA AG? VAŠE ODPOVĚDI

POHLEDY NA AG LETOS POSLEDNÍ SKAUTI NA AG GENIUS LOCI AG STUDENTI POZDRAV RA- DOST A DOBRO JSTE SPOKOJENÍ NA AG? VAŠE ODPOVĚDI DM-AG reportáž SKAUTI NA AG AG reportáž POZDRAV RA- DOST A DOBRO Fotoreportáž GENIUS LOCI AG STUDENTI Ankety JSTE SPOKOJENÍ NA AG? VAŠE ODPOVĚDI AG reportáž AG ZVENČÍ Absolventi JAKUB HLADKÝ (PO SVOJEM)

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu?

Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu? Informace z výzkumu Trendy 1/ Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu? Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí Dumelang, sanibonani, absheni, nda, ralotsha, thobela, more... tak to jsou jedny z pozdravů, které můžete slyšet v naší škole. Ale abych nenarušila tradici, tak i dnes začínám změnami, které se u nás udály.

Více

Máme únor, a tak. Orgie.

Máme únor, a tak. Orgie. 50 FOTOVIDEO ÚNOR 2015 PRAXE / Máme únor, a tak Orgie. PETR JAN JURAČKA www.juracka.eu juracka@natur.cuni.cz www.facebook.com/petrjanjuracka Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky,

Více

Od totality k demokracii

Od totality k demokracii Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_21 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

BOUDOIR fotografie. Michal Mikláš fotograf

BOUDOIR fotografie. Michal Mikláš fotograf BOUDOIR fotografie Michal Mikláš fotograf www.michalmiklas.cz Už dlouho jsem chtěla nafotit fotky ve stylu boudoir a Michal pro mě byl jasná volba. Jeho fotky, styl focení, to, jak zachycuje důležité okamžiky

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Mizerov, Majakovského 2219 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Ambasadoři klubů SENSEN z celého Česka v Praze.

Ambasadoři klubů SENSEN z celého Česka v Praze. Ambasadoři klubů SENSEN z celého Česka v Praze. Pozvánku obdržel náš ambasador Josef Procházka již 11. 4. 2015 od Ing. Dagmar Kuncové, která svolávala ambasadory z celých Čech do Sovových mlýnů 14. května

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Pánem svého času Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Pánem svého času Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka nabízí žákům možnost samostatně

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Rostliny stavba těla Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rostliny stavba těla Stručná anotace učební jednotky Ţáci se seznamují

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ludvík Vaculík

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ludvík Vaculík ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ Ludvík Vaculík 1926 Interaktivní výukový materiál Česká literatura II. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Sedlčanské psaní na klávesnici PC

Sedlčanské psaní na klávesnici PC Vážení přátelé, začal nový školní rok a s ním přichází další ročník školního časopisu Isšáček. V tomto úvodním čísle se setkáte s informacemi, které je třeba sdělit na začátku. Představíme vám nové učitele,

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Průšvihy (českých dějin) odsun Němců po 2.sv. válce Časový rozsah lekce 2 po sobě jdoucí vyučovací

Více

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Z Wigymu P řed pár týdny jsem několik maturantů zaskočila pár otázkami ohledně jejich maturit. Tady jsou. Ptáte se, jak tito čtyři maturanti dopadli? Jsou z nich absolventi, což znamená, že DOBŘE. Blahopřejeme

Více

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36 meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 3 06.09.2016 11:42:36 MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 4 06.09.2016 11:42:36 MYSLÍŠ, ŽE SI MOJE KAMARÁDKY PŘEDSTAVUJÍ, ŽE SE MNOU MAJÍ SEX?

Více