LISTOAD PROSINEC 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOAD PROSINEC 2009"

Transkript

1 LISTOAD PROSINEC 2009 "...Prostě jim to navrhnu. Havel bude prezident..." hm no když myslíš

2 Akce na prosinec a leden! Datum Den Třída Akce, místo Pá Q O Evropská unie, setkání s V. Špidlou Po Út O Prezentace ZMP St P O Besídka v kině od 16, Pá P O Sportovní den Po Ředitelské volno Út Ředitelské volno Sobota všichni běžkaři novoroční přechod Jizerek Už je to tady zase! Blíţí se začátek nového roku 2010 a všichni milovníci Jizerských hor se těší na tradiční novoroční přechod Jizerek. Tentokrát půjdeme opačným směrem. Nejprve se svezeme vlakem do Harachova a pak se svezeme na běţkách aţ na Smědavu nebo aţ do Nového Města podrobnosti budou na nástěnce školy. Těšte se Stále je vypsán konkurz na místa v časopise GF BOD. Záleţí jen na Vás, co byste chtěli pro časopis dělat. (sportovního redaktora, grafiku, psát články, starat se o webovou podobu stránek, tvořit kříţovky, psát kritiku, básničky, písničky, psát o tom co se vám líbí nebo naopak nelíbí, napsat kam se poděli absolventi naší školy, atd. moţností je mnoho a záleţí jen na vás na studentech, jak bude časopis vypadat teď a jak v budoucnu) Všichni zájemci se hlaste u šéfredaktorky Luisy Pavlíkové (kvinta) 2

3 Turnaj (nejen)pedagogických pracovníků ve VOLEJBALE. I letos pořádala Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlnat turnaj pedagogických pracovníků, přátel školy a přátel volejbalu v odbíjené, tedy ve VOLEJBALU. A na to, ţe se turnaj hrál 13. v pátek, nikdo ohledy nebral. Nám (profesorům) toto datum pomohlo v losu do skupiny B, která byla pro nás poněkud výhodnější. Za GF startovala hned tři druţstva: GF A - Absolventi GF (Mates Drechsler a spol.) Krošlíci - Současní studenti GF (Petr Melka, Jan Harcuba, Jarda Ullmann, Martin Čuba a student SŠHaL Martin Krošlák) 3

4 GF B - Profesoři GF (Lucie Šímová, Petra Lţičařová, Zuzana Likavcová (absolventka), Jan Drechsler (absolvent), Dušan Šoltys, Pavel Čumpelík, Pavel Štryncl, Nikolaj Kirakosjan, Milan Schleider) Všichni hráli dobře a nebýt toho, ţe GF studenti si vlastně sami prohráli souboj s GF profesory, dopadlo vše jinak. Profesoři ovšem prestiţní zápas zvládli a tím si zadělali na vítězství ve skupině B. Nutno říci, ţe skupina A byla mnohem silnější a zápasy byly o to dramatičtější. Nakonec však tuto skupinu vyhráli favorité absolventi GF. Vítězové obou skupin se utkali o celkové vítězství v turnaji. A vy uţ jistě tušíte, kdo to byl! Ano opět Gymnázium Frýdlant. Samozřejmě absolventi. Profesoři gymnázia, podpořeni také dvěma skvělými absolventy, skončili na druhém místě. Druzí ze skupin se utkali o třetí a čtvrté místo. Na všechny pak čekaly krásné ceny velké koláče, které hladoví volejbalisté hned snědli. 4

5 Týden vědy a techniky Akademie věd (skupina paní prof. Šímové) Ve čtvrtý listopadový den několik studentů kvinty a sexty vyrazilo do hlavního města. Počasí jim moc nepřálo, z Černého mostu jeli metrem a neţ stihli projít Národní třídu a dojít aţ k Akademii věd České republiky, byli jiţ značně promočení. K hezkému výletu nám moc nepřispívalo ani to, ţe někteří z nás byli pověřeni zodpovědným úkolem dopravit se na místo sami, a navíc, být tam na čas. Tuším, ţe bylo udáno čtvrt na jedenáct a pět minut, nicméně ne úplně zdraví jedinci ještě ve čtvrt s beznadějí v očích obcházeli Národní divadlo a matně tápali v paměti, kudy, ţe se to minule dalo obejít. Znáte to, výlet jako kaţdý jiný. Prostě burani z vesnice v Praze! Focení a návštěvy luxusních a zrovna tak luxusně předraţených kaváren, nákupy oblečení (nutno podotknout, ţe výletu se účastnily především dívky). Při čekání na opozdilce jsme si v AV prošli výstavu o Charlesu Darwinovi, známé osobnosti lidských dějin, o které ví snad kaţdý. Vsadím se ale, ţe o něm nikdo neví tolik, jako tvůrce výstavy. Čtrnáct obrovských pláten popsaných textem. Postupovali jsme od desky k desce a pečlivě pročítali Darwinův ţivotopis. Prošli jsme si několik dalších výstav, mimo jiné výstavu o osvětlení, která znázorňovala hlavní důvody toho, proč uţ hvězdy nikdy neuvidíme tak krásné jako naši předkové. Nejvíce z exponátů nás, gympláky, zaujala skleněná vitrína s modelem města. Strávili jsme u ní snad hodinu. Hlavní program nás čekal v jednu hodinu. Přednáška Mgr. Lukáše Číţka, doktora filosofie z biologického centra Akademie věd s názvem Les krásných zombií: kolaps biologické rozmanitosti jihomoravské Amazonie. Povídal nám o ohroţených druzích motýlů. A my se těšili na zombíky. Domů se vracíme kolem sedmé. Kateřina Mauerová 9. Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky Ve středu 4.listopadu se několik studentů Gymnázia Frýdlant v doprovodu paní profesorky Flecknové vydalo do Prahy. Cílem cesty byla návštěva ústavů Akademie věd České republiky (AV ČR) a Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT). První naše zastávka byla na Mikrobiologickém ústavu AV v Krči. Ukázali nám různé druhy elektronových mikroskopů např. rastrující, který zobrazuje morfologii nebo přístroj na molekulární spektrometrii. Ten se pouţívá k identifikaci látek a obsahuje 200dm 3 dusíku a 5

6 300dm 3 helia. Pokud by došlo k úniku těchto látek z přístroje, byla by laboratoř do několika sekund plná těchto plynů a obsluha by se mohla maximálně 2x nadýchnout, neţ by zmrzla. Pak jsme si vyslechli krátkou přednášku o činnosti ústavu a jeho úspěších. Druhou zastávkou byla exkurze na VŠCHT v Dejvicích. Ještě před školou se k nám připojili bývalí studenti našeho gymnázia, Monika Hubková a Standa Staněk, kteří nyní studují na VŠCHT. Paní profesorka nám dohodla návštěvu ústavu Kvasné chemie a malého pivovaru. Všemi místnostmi nás provedl Dr. Štrba, ukázal vše zajímavé a zodpověděl naše dotazy. V analytické laboratoři nám ukázali chromatografy potřebné k rozboru piv. Mě osobně zaujalo, ţe škola spolupracuje s budějovickým pivovarem Budvar, pro který kaţdý měsíc analyzuje piva a zjišťuje, zda mají správný obsah i chuť. Návštěva malého školního pivovaru byla opravdu velmi zajímavá. Ujal se nás sládek, který nejdříve hovořil o třicetileté historii pivovaru. Pivovárek patří k unikátům v Evropě především kvůli své malé velikosti. Dále pak jsme si vyslechli, z jakých surovin se pivo vyrábí a co ovlivňuje jeho 6

7 chuť, barvu, hořkost a procento alkoholu. Ukázal nám vzorky sladu. Popsal, jak dlouho pivo musí zrát, aby bylo opravdu dobré, a které pivovary zkracují proces kvašení. Piva pak chutnají podobně a rozdíl mezi nimi dokáţe rozpoznat jen opravdový znalec. Zajímavé byly i informace o zbytcích z výroby piva jako je např.: mláto. Poslední místnost byla spilka, kde pivo kvasí a dozrává. Jen pro zajímavost, kaţdý student 5. ročníku oboru kvasná chemie musí při závěrečné zkoušce vyrobit své pivo (asi 70 dm 3 ). Poslední zastávka byla na Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Poprvé jsme zavítali do místnosti, kde se zabývají obranou rostlin. Jak vůbec vysvětlit obranu rostlin? Kaţdá rostlina, pokud ji napadne ať uţ houba nebo třeba plíseň, se začne proti nim bránit a trvá i několik týdnů neţ vůbec poznáme, ţe s rostlinkou něco není v pořádku, ale to uţ je většinou pozdě a rostlinka zahyne. Proto vědci zjišťují, jak předejít tomu, aby rostlinka nezahynula. A jak to vůbec zjišťují? Nechají rostlinky napadnout různými houbami a sledují její chování. Měří třeba mnoţství chlorofylu v listech. Velice zajímavé bylo místo, kde se zabývají stresy rostlin. Na rostlinu působí několik nepříznivých vlivů (sucho, nedostatek světla, zvířata, která ji poţírají, vlivy působení člověka ) rostlina má také velkou nevýhodu, ţe je zakořeněna do půdy. Rostlina se nemůţe aktivně pohybovat, a tak se vědci zajímají o to, jak problém vyřeší. Také nám ukázali své skleníky, kde si pěstují modelové rostlinky a předvedli nám, jak se o takové rostliny musejí starat. V těchto sklenících uţ nenajdeme půdu, ale pouze počítače, které vše řídí (intenzitu světla, teplotu apod.). Na památku kaţdý z nás dostal semínka tabáku připravená na vyklíčení ve skleněné nádobě. Akce v Praze se povedla a uţ se těšíme na další exkurze na odborná pracoviště AV ČR. Jan Ramzer (septima Muchomůrka svítí na počest Edisona Aneta Čabová a Zdeňka Javůrková, obě ze sexty, se zúčastnily, se svým svítidlem Muchomůrka, projektu pro děti a mládeţ nazvaného "Budiţ světlo ", který se konal v Liberci u příleţitosti odhalení lampy Edison od Jaroslava Róny Muchomůrka bude ještě v prosinci vystavena v Oblastní galerii a bude tak přispívat k vánoční atmosféře Zdena Hrdinová 7

8 Harmonizační kurz. DIKTÁT (Kvinta 2009/2010) Nedaleko Josefova Dolu v Jizerských horách leţí malá osada, jeţ se nazývá Mariánskohorské boudy. Jedna z dřevěných bud nabídla útočiště 25studentům Gymnázia Frýdlant a jejich učitelům. Luxusní ubytování čítalo nejen pohodlná lůţka ve třech pokojích, ale i vlastní vytápění, hygienický záchod, výkonné osvětlení a, zejména po vydatnějším dešti, tekoucí vodu. Zájemci si mohli téţ připlatit za výtečnou polopenzi v podobě uzeninového guláše, dej mu pánbů věčnou slávu, Hanuše. Kromě různých her a aktivit hrála nejvýznamnější roli ergoterapie, jeţ nenápadnou formou rozvíjí průřezové téma osobnostní a sociální výchova. Šli jsme tedy s dobou a zcela vyhověli nejpřísnějším poţadavkům Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky. Zlatým hřebem měl být orientační závod po jizerských kopcích. Záhy se však pro většinu účastníků změnil v závod desorientační. Snad navţdy mi v paměti uvízla legendární věta: Špidla říkal, ţe máme jít po lesní cestě. Je milé, ţe mi mí studenti věří více neţ mapě. A cíl? Jestli bylo cílem kurzu zharmonizovat kolektiv, nemůţu říci, ţe by se vše vydařilo tak, jak jsem si představoval. Myslím, ţe cíl byl z větší části splněn, ale na druhou stranu ještě bude třeba s vámi pracovat. Dobře vám tak. 8

9 Zdravotnický kurz pedagogických pracovníků GF. Listopadové ředitelské volno pro studenty a ještě další dva dny navíc jsme vyuţili k proškolení učitelů gymnázia ve zdravovědě. Kurz byl odborně veden pracovníky Červeného kříţe (manţely Němcovými), kteří kladli důraz zejména na praktické dovednosti, coţ se nám všem líbilo. Ovšem ani v teorii jsme nemohli zaostat a tak jsme na konci školení byli otestování z obého, teorie i praxe. O testování jsme věděli uţ dopředu, přesto test nebyl tou hlavní motivací k učení a získávání základních zdravotnických dovedností. Hlavním motorem byla skutečnost, ţe si všichni uvědomujeme důleţitost zdravotnické osvěty mezi lidmi, zejména mezi pracovníky ve školství. Vţdyť různá zranění jsou bohuţel nedílnou součástí sportovních aktivit, školních výletů, ale i obyčejných přestávek. Ráno - v pondělí jsme učebnu č. 24 proměnili v polní lazaret a učili se mnoho uţitečných věcí: Jak zabezpečit místo dopravní nehody, jak správně telefonovat na tísňovou linku (lépe volat 155), jak diagnostikovat poranění, jak zastavit krvácení, jak uloţit člověka do zotavovací polohy, jak provádět protišoková opatření, jak provádět oţivování, co dělat při poranění hrudníku, pánve, hlavy, jak ošetřit popáleniny, ale také neúrazové stavy jako jsou angina pectoris, astmatický či epileptický záchvat. Prostě paráda! Určitě byste si uţili všichni. Uţ jen sledovat učitele, jak se snaţí poradit si se zadaným úkolem. 9

10 Rozhovor Martin Mejstřík V roce 1989 jste byl zdánlivě obyčejný sedmadvacetiletý student, osvětlete nám tedy, co Vás vedlo k významné účasti v demonstracích? Byla nějaká událost poslední kapkou? Za prvé nás komunisti hodně štvali a určitě mně pomohl osobní střet s mocí. Jedna z věcí, o kterých jsem tady mluvil, je, ţe jsem se nedostal na gymnázium do Liberce a musel jsem jít na učiliště. To mně sice svým způsobem nevadilo, protoţe si myslím, ţe ne všichni lidi musí být študovaní, prostě máme dvě ruce, i já se uţivím. Ale na druhou stranu to člověka mrzelo, chtěl jsem studovat. Druhá věc byla, kdyţ mě vyhodili z pedagogické fakulty. Já chtěl opravdu moc učit. Člověk se rozhodne pro nějakou profesi, sní o tom, ţe se stane tím, co si zvolí a ono to nejde kvůli komunistům. Vyhodili mě a strašně mně tím zkomplikovali ţivot. Pak to byly kaţdodenní absurdity. Nemohli jsme cestovat na západ, nebyly tady kloudné noviny, chyběly nám informace, byly zakázané kníţky, filmy, určití autoři. Nebyl zde vůbec kontakt se svobodným světem, ţili jsme opravdu za ţeleznou zadrátovanou oponou nabitou proudem, který vţdy, kdyţ jsme se pokusili prorazit, nás spálil nebo seţehl. Také nás rovnou mohli zastřelit na hranicích. Čili kdo ţil v tom systému, touţil po něčem jiném. K naší nespokojenosti přispívala i reakce komunistické moci v době, kdy uţ všude ve světě, tedy v tom východním bloku, probíhaly změny po vzoru tehdejšího Sovětského svazu, nastartované Gorbačovem. Tady se pořád nic nehýbalo a my jsme se snaţili s mocí vést nějaký dialog, ale vţdycky to končilo pendreky a rozbitými hlavami. A posledním impulzem byl samozřejmě zásah na Národní třídě. Tam jsme pochopili, ţe uţ tu moc musíme porazit, ţe uţ s ní ţádný dialog vést nechceme. Působil jste v Občanském fóru, můžete nám jmenovat vaše politické požadavky? Bylo jich sedm, já si je všechny nepamatuji, ale určitě tam bylo vyšetření masakru na Národní třídě. Chtěli jsme vědět podrobnosti o těch zraněných a případně zabitých lidech a chtěli jsme potrestání viníků. Důleţité bylo, ţe jsme poţadovali, aby to byla parlamentní vyšetřovací komise, nicméně aby tam byli zástupci studentů i Občanského fóra. Dále tam byly ryze politické poţadavky: odstoupení tehdejšího politbyra, které bylo vedené Milošem Jakešem, zrušení čtvrtého ústavního článku o vedoucí úloze KSČ, vyhlášení svobodných voleb a zároveň jsme svolávali generální stávku na 27. listopad, coţ bylo podstatné, protoţe jsme potřebovali získat podporu dělníků. Co jste si od svých zásahů, tedy všech stávek a demonstrací, slibovali? Čeho jste chtěli docílit a jak si myslíte, že to bylo úspěšné? Účastníci těch prvních demonstrací určitě nepřemýšleli o tom, ţe změní reţim. Dokonce si myslím, ţe ani na Albertov, jsme 17. listopadu nešli s tím, ţe ho změníme. My jsme chtěli jenom tu domluvu, chtěli jsme se bavit o tom, kudy tato země půjde dál, protoţe všechny okolní země uţ nastoupily na cestu k demokracii. Tato země byla neuvěřitelně ekonomicky, morálně a ekologicky zhuntovaná. Ekologie tam hrála obrovskou roli. Chtěli jsme se s těmi, kteří vládnou bavit o tom, jak chtějí zemi z krize vyvést. Chtěli jsme, aby odešli staří. Ti, kteří nastoupili po roce 68. Všichni jsme věděli, ţe byli dosazeni ruskými tanky, které převálcovaly Praţské jaro. Ţádali jsme, aby byli nahrazeni mladší generací, byť jsme věděli, ţe to budou komunisti. Mladší byli přece jenom více nakloněni reformám. Moţná s tímto jsme šli na ten Albertov, ale nikdo z nás netušil, ţe 17. listopadu zahájíme proces, který skončí rozbitím komunistické moci. I kdyţ v pondělí 20. listopadu uţ jsme věděli, ţe ano. Jak lidé vnímali, když se začalo veřejně diskutovat o autorech jako Václav Havel, kteří byli předtím zakázáni, nebo třeba o Chartě 77? Já jsem byl šéfem stávkového výboru, který se scházel jednou denně v našem fakultním divadle Disk. Bylo to, co se týče Prahy, asi čtyřicet, padesát lidí. Pak se ještě jednou nebo dvakrát za týden scházel celostátní výbor, zástupci všech vysokých škol z Československa. Ale byli jsme mladí a revolučně naladění. Avšak kdyţ jsem tam přišel s poţadavkem, aby byl Václav Havel prezident, rozpoutala se debata, která trvala asi deset hodin. Ani ti mladí lidé nebyli schopni to připustit, protoţe všichni měli Václava Havla za 10

11 nepřítele lidu. Tou komunistickou propagandou byli opravdu tak infiltrovaní, ţe ani ta mladá generace si to nedokázala připustit. Nakonec se mi podařilo je zlomit, ale byl to opravdu obrovský boj. Třeba naše divadelní škola, nebo AMU - film a hudba, jsme s Václavem Havlem jako autorem přišli do styku častěji a znali jsme ho jako dramatika, spisovatele, ne jako disidenta. I přes to, ţe jej ti lidé takto neznali, poměrně rychle ho přijali jako vůdce, osobnost, které si váţili. Přesvědčil lidi, vyzařovala z něj upřímnost a důvěryhodnost. Postupem doby k němu lidé získali důvěru. I kdyţ moţná potom národ vkládal přílišné naděje do těch lidí, včetně mě, a byli pak bohuţel zklamáni. Vy jste se od roku 1988 účastnil protikomunistických demonstrací, které jste také fotografoval a potkával jste se tam s lidmi jako Tomki Němec nebo Jan Šibík. Vídáte se s nimi i dnes? S Honzou Šibíkem ne. Honza Šibík je trošku starší a odjinud. Pracoval pro Mladý svět, byl takový přirozeně zdrţenlivý. Potom začal létat po celém světě a fotit masakry. Kde se co semele, tak tam je Šibík. Fotí války a tak. S Tomki Němcem se stýkám, jsme přátelé. Jak vzpomínáte na společné okamžiky? Tomki Němec studoval FAMU, ale studoval ji dálkově, je taky starší. Ale byl mně blíţ, protoţe dělal FAMU a Šibík uţ byl pryč, v novém světě, jako pracující člověk. Kdeţto Tomki dělal naši školu, taky je takový trošku otevřenější. Vzpomínám si na jeden zajímavý moment. Šli jsme z Albertova průvodem po nábřeţí a zahýbali jsme na Národní třídu. Byli jsme plní euforie a já mu říkal: Hele, Tomki, končej prostě, komáči uţ prostě nemaj šanci se udrţet, protoţe těch lidí je tolik. Třicet, padesát tisíc... A Tomki mi tenkrát říkal: Hele, já cejtim v kostech nějakej průser. Stáli jsme na rohu Národního divadla, tam, kde průvod zahýbal do Národní. Já ho přesvědčoval: Tomki, neblbni, maluješ čerta na zeď, tohle uţ nezastavěj, prostě těch lidí je tolik. Trvalo to deset minut, neţ nás tam pak zavřeli. Měl pravdu. Co třeba společně výstavy fotografií, neproběhly, neplánujete? Já jsem nebyl profík, já fotil jako fotograf amatér. Jen jsem chtěl dokumentovat dobu. Já nejsem člověk do davu, nejsem vlastně ţádný vůdce, to ze mě udělali oni. Jsem poměrně plachý člověk a nemám rád dav. Necítím se v něm dobře. Taky nejsem ţádný táborový řečník. Musím říct, ţe jsem tím docela trpěl. Bylo v podstatě shodou náhod, ţe jsem musel stanout v čele tolika lidí a mít takovou zodpovědnost. 11

12 Je pravda, ţe pár fotek jsem poslal přes kamaráda, který ţil v Paříţi. Tak pár mých fotek vyšlo v nějakých francouzských novinách. Ale to byla spíš náhoda. Dělal jsem to pro lidi, protoţe jsem jim to chtěl ukázat, co se děje v Praze, aby pochopili, ţe komunisté lţou. Jak jste spokojen s tím dvacetiletým demokratickým vývojem? Kam myslíte, že to dospělo a jaký je v tom rozdíl v porovnání s minulostí? Bezesporu je to lepší. Ať je demokracie, jaká je. Myslím, ţe jsme taková poloviční, nebo dvoutřetinová demokracie. Určitě nefunguje dobře, ale pořád je to samozřejmě lepší neţ ta diktatura. Já jsem velký kritik toho, co se tady děje. Jsem hodně zklamaný tím, co se stalo v devadesátých letech a děje teď. Na druhou stranu, to, ţe jsme svrhli komunismus a vstoupili do Evropské unie, je naše obrovská šance, v tom jsem obrovský optimista. Naše generace uţ toho moc dobrého nebo lepšího neudělá. Nyní začíná vládnout a určitě není lepší neţ generace osmašedesátníků, kteří vládli v devadesátých letech. Co mě naplňuje optimismem je vaše generace, těším se na to, ţe se toho doţiji, ţe vy to konečně dotáhnete do správného konce a začne to fungovat. Jak myslíte, že by se na vaši situaci dívali dnešní středoškolští a vysokoškolští studenti? Máte pocit, že kdyby byli na vašem místě, udělali by to, co vy, možná by byli ještě odvážnější, šli by do toho s větší vervou, nebo by naopak zašli do ústraní a raději by se od té věci distancovali a přenechali ji jiným? To je zajímavá otázka. Nedávno jsem měl povídání na mojí škole, na AMU, s vysokoškolskými studenty. Hodně jsme se bavili o tom, jak stávka probíhala, co jsme chtěli, proč jsme byli tak naštvaní a tvrdí a musím říct, ţe tím byli trošku zaskočeni. Pojem Sametová revoluce totiţ všechno překryl. Zejména v těch prvních dnech jsme opravdu nevěděli, jestli nás nezabijí, jestli fakulty nerozstřílí jako v Číně. A byli takoví šílenci, kteří to chtěli udělat. Z tohoto byli studenti trochu vyděšení a sami pro sebe si řešili, jestli by byli schopni do toho jít. Já si myslím, ţe ano. Protoţe studenti jsou vţdy revoltující. A jenom v české historii, kdyţ se podíváte do roku 1848, tak to byli studenti, kteří začali revoluční kvas. Sice byl potlačený, ale v roce 1939 se studenti pokusili postavit nacistům a v roce 1948, to byli opět studenti, kteří vyšli do ulic a které zmlátili cestou za Edvardem Benešem těsně před tím, neţ se komunisté chopili moci. Chtěli Beneše varovat a dostali nařezáno od jednotek Ministerstva vnitra, protoţe vnitro uţ měli v nadvládě komunisti. Katka reaguje: Nedovedu si představit, že bychom něco takového udělali, ale to je dáno patrně tím, v jaké společnosti žijeme. Pokud byste ţila v tom reţimu, tak to dokáţete. Autoritativní reţimy jdou proti lidské přirozenosti. Jsou to reţimy, které svobodu potlačují, a kaţdý mladý člověk je toho plný. Má plno ideálů a první je, ţe chce mít křídla, chovat se svobodně a ne být pod nějakou botou zadupaný do země. Já si myslím, ţe mladí lidé se vţdy vzepřou nebo se o to pokusí. Proto mám pocit, ţe i Charta byla zaskočená, protoţe tady dvacet let vytvářela odboj, jediná skupina mající několik set, moţná tisíc lidí, kterých však kaţdopádně bylo dosti málo. Vydrţeli 12

13 dvacet let stát v opozici vůči reţimu je obdivuhodné, ale byli to mladí lidé, kteří nakonec udělali změnu, převrat. Starší se před mladé potom přehoupli a zasedli do ministerských křesel, coţ je však přirozené, starší mají zkušenosti. Ale zkrátka mladí lidé budou vţdy potencionální rozbuškou. Na jakého z profesorů, na frýdlantském gymnáziu, nejraději vzpomínáte? Určitě Dušan Šoltys a Antonín Sedláček, který uţ před deseti lety zemřel, učil českou literaturu a dějepis a Dušan zeměpis a tělocvik. Oni byli, jak dvojčata. Nerozlučná dvojice, která nám byla nejblíţe. Nebáli se komunistů a nebáli se s námi mluvit otevřeně, coţ v té době nikdo nedělal. Všichni říkali něco jiného navenek, oficiálně a něco jiného doma v soukromí. Kdyţto tito dva profesoři dokázali říct leccos, co nám otvíralo oči. A byl mezi nimi také rozhodně pan profesor Holas. Máte pocit, že pokud jsou ve vládě dvě hlavní a dvě menší politické strany, má vůbec nezávislý senátor šanci se prosadit? Má. Já jsem to na sobě vyzkoušel. Pokud máte dobrou motivaci, hodně energie, chuti, zkušeností, tak se dá mnoho. Myslím, ţe jsem za těch šest let udělal obrovský kus práce. Opravdu jsem se snaţil napravit to, co pokazily politické elity v roce 1990 a v letech následujících a to, co jim podle mě naprostá většina národa vyčítá, ţe se nevyrovnaly s komunismem, nepotrestaly ţádné komunistické špičky, které měly na svědomí devastaci země. Dokonce nedokázaly odsoudit ani vlastizrádce z roku Na nepodmíněné tresty bylo dosouzeno asi osm lidí za dvacet let. Já si zvolil jako klíč k uzdravení společnosti právě toto. Myslím, ţe to je základ, protoţe my jsme nikdy nedokázali pojmenovat zlo, odsoudit ho a postavit komunistickou ideologii mimo zákon. A kaţdý zločinec a zločinecká ideologie musí stanout mimo zákon, jinak se společnost nemá šanci uzdravit. Bohuţel Václav Havel, Václav Klaus toto neudělali. Myslím si, ţe zneuţili naše heslo Nejsme jako oni. Na demonstraci jsme sice volali Nejsme jako oni, ale nemysleli jsme tím, ţe nebudou potrestáni komunističtí zločinci. Jako nezávislý senátor, zastupitel nebo poslanec, máte obrovskou výhodu, ţe můţete říkat, co si myslíte, ţe je správné a pravda. Na druhou stranu to má obrovskou nevýhodu. Pokud chcete něco prosadit, tak za sebou nemáte tu partaj. Chybí vám finanční prostředky, experti, zázemí, které partaj poskytuje. Navzdory tomu, ač to nemohu generalizovat, si stále myslím, ţe jsou určité typy lidí jako já, kteří nemůţou vstoupit do ţádné politické strany. Asi bychom to nevydrţeli ani jeden. Ani ta strana, ani já. Jediným řešením zůstává být nezávislým. Já nejsem stádový člověk, svým způsobem jsem spíš vţdy byl solitér, i kdyţ dokáţu postavit tým a dokáţu lidi řídit a spolupracovat s nimi. Naopak jsou lidé, kteří potřebují to stádo, potřebují být obklopeni ostatními a ubezpečovat se, ţe jejich názor je správný, protoţe to Franta říká taky. Já jsem měl vţdycky svoji hlavu a co říká Franta, mě nikdy moc nezajímalo. Luisa Pavlíková & Kateřina Mauerová 13

14 Workshop aneb Poláczek ve třídě kvinta 2008/2009 (letošní rok sexta) V pátek se třída sexta zúčastnila česko-polského příhraničního projektu Poláczek. Prvního Workshopu na naší škole, který předcházel i workshopu divadelního projektu Neissepiraten zveřejněného v minulém čísle školních novin. A jaké to bylo? Takže, co se týká zítřka, zúčastníte se jako třída Workshopu. Jde o to, že přijdou Poláci a Češi, nějak si vás rozdělí, asi ve stylu Projektového dne. Mluvení bude více na vás, než na nich, odpověděla paní profesorka Flecknová na naše nechápavé dotazy, které před začátkem samotné hodiny šuměly ve třídě. My budeme mluvit? Cože? No to zase bude. My jsme tak neuvěřitelně nekomunikativní třída, že když se někdo zeptá: Nějaké dotazy? najednou je po celé hodině ve třídě konečně hrobový ticho. A ještě budeme rozdělený? Supeeer, takhle jsem měla šanci, že si mě třeba nevšimnou, ozvalo se nakvašeně v lavici za mnou. A skutečnost? Skvělé, zábavné a zajímavé. Nadšení všech z toho, ţe se nebudou učit, vzápětí vystřídalo nadšení ze samotného projektu. Po třetí vyučovací hodině se před dveřmi naší třídy objevila skupina mladých lidí a začaly přípravy učebny vedle nás. Se zvoněním došlo k rozdělení podle hodin IVT a my se se zvědavostí přemístili o učebnu dál. Přivítaly nás milé úsměvy dvou slečen součastně se záblesky fotoaparátu a samotný program začal. Čeština a polština může být často matoucí, protože si jsou některá slova dosti podobná, aniž by byl podobný i význam. Například, když vám nějaký Polák řekne, že szukać <šukáš>, tak ve skutečnosti nesouloží, ale něco hledá, proto si zahrajeme takovou hru. Zatímco jedna z nás bude ukazovat polsky napsaná slova, vzadu budou slova českého významu. Vy se vždy postavíte k tomu slovu, u kterého myslíte, že daný význam znamená. Ale náš program pokračoval. Nebo jsem snad jen já nevěděla, ţe stolica znamená česky hlavní město, sklep znamená obchod či, ţe se cesta řekne droga? Pokračovali jsme přes povídání, s čím máme spjaté Polsko my samotní, kreslili jsme plakáty a hráli hry. Pověděli jsme si, proč se samotná polština od češtiny tak odlišila, kdyţ i my původně pouţívali místo háčků sz, cz a další. Na tabuli pomalu rostlo schéma vývoje jazyků ve světě a třídu plnil smích a přátelská atmosféra. Crrrrrr, ozvalo se a nejeden člověk ve třídě s sebou nečekaně trhl. Uteklo to. Pomalu se náš Workshop chýlí ke konci a my musíme všem poděkovat. Spolupracovalo se s vámi moc krásně a bylo vidět, že se nad danými otázkami zamýšlíte. O to nás to potěšilo víc a kdoví? Třeba se ještě uvidíme. Naše organizace pořádá pro mladé lidi mnoho takovýchto programů, stejně jako cesty a kurzy do zahraničí, různé dobrovolné akce a každý, kdo by měl zájem, se může přidat. Mějte se moc krásně a zase někdy příště, poslední úsměv, rozloučení a my, leč neradi, odcházeli domů. Jenţe já sama nemůţu mluvit za všechny, protoţe i po měsících, které jiţ od samotné akce uběhly, ze mě mluví nadšení. Pár názorů a připomínek ostatních se mi však nasbírat podařilo, ačkoli jsou vesměs podobné. Klára Bernatová Bylo to super, moc se mi to líbilo. Bála jsem se, ţe to bude nějaká hloupost, a ţe se budu nudit, ale bylo to fajn, vtipný a umím aspoň něco polsky. Klidně bych si dala repete 14

15 Marek Baborák Jo byl pěknej myslím si, ţe byl...pěknej...a bylo by pěkný, kdyby se uskutečnil znovu. Jitka Babcová Workshop předčil jak očekávání moje, tak si myslím, ţe i ostatních. Probíhal v přátelském duchu a zábavném stylu. Myslím, ţe jsme si to všichni patřičně uţili a rozhodně bych si ho dala znovu. Zajímavé informace a odkazy Tato akce na naší škole není ojedinělá a kaţdý, kdo má zájem se můţe připojit, zúčastnit a stát se samotnou součástí mnoha podobných programů. Společnost LOS Liberecká občanská společnost je nevládní nezisková organizace, jejíţ hlavním cílem je netradiční vzdělání mladých lidí převáţně v oblasti interkulturního vzdělávání, výchovy k občanství a osobního rozvoje. Mezi hlavní cíle však patří i spolupráce mezi jednotlivými školami či národy. Jsou tu pro všechny mladé lidi ve věkové hranici 13 aţ 30 let, ale i pro pracovníky s mládeţí, školitele a učitele či celá vzdělávací zařízení a školy. Zprostředkovává různé výměnné pobyty a projekty, které napomáhají k rozvití osobnosti ve společnosti a veřejném ţivotě. Časté jsou i mezinárodní projekty neformálního vzdělávání podobně jako jiţ proběhlý workshop. Nabízí však mnoho dalšího od vzdělávacích kurzů interkulturního učení, výchovy k občanství či řízení projektů a komunikačních dovedností. Podívejte se sami. Nejenţe se dozvíte daleko více, ale moţnost je i aktivního zapojení: O samotném projektu PoláCzek se můţete dozvědět mnoho a ještě více zde: Kateřina Václavková Přejeme všem hodně štěstí v novém roce 2010! 15

16 SNADNÉ SUDOKU TĚŢKÉ STŘEDNÍ OBTÍŢNOST STŘEDNÍ OBTÍŢNOST ŘEŠENÍ 16

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Křemežský veletrh 1992 I.ročník

Křemežský veletrh 1992 I.ročník Křemežský veletrh 1992 I.ročník V letošním roce se koná již 24. ročník Křemežského veletrhu.výročí to není kulaté,přesto stojí za připomenutí. Koná se totiž ve stejných dnech, v jakých se konal ten první

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 %

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Počet odpovědí: 76 Souhrn Uveď své pohlaví Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Uveď třídu 1A 10 13 % 1B 8 11 % 2A 11 15 % 3A 10 13 % 3B 14 19 % 4A 13 17 % 4B 9 12 % Měli by přednášku Sex, AIDS, Vztahy slyšet i

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin.

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Bajtík 1/2011 Den otevřených dveří Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Pozvěte své rodiče, příbuzné, kamarády a

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny:

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny: Tělo a stres garant: Radovan Faktor členové expertní skupiny: Martina Miňhová Bára Stoláriková Nikola Žůrková Marek Hanuš Zdeněk Lerch Jan Čížek Michal Kdolský Daniel Punčochář Zdeněk Janoušek Filip Wágner

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Názory účastníků projektu Mosty partnerství Ostrava Cadenberge

Názory účastníků projektu Mosty partnerství Ostrava Cadenberge Názory účastníků projektu Mosty partnerství Ostrava Cadenberge Účastníků projektu jsme se zeptali, co jim přinesla účast na projektu, co je potěšilo, překvapilo, zklamalo (odpovědi neprošly jazykovou úpravou

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Příklad dobré praxe XVIII

Příklad dobré praxe XVIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

Co si představíš pod samotným pojmem komunismus, co se ti vybaví?

Co si představíš pod samotným pojmem komunismus, co se ti vybaví? Identifikace pamětníka: žena 61 let matka dělnice, otec hajný vyučení dělnice (obuvnice), nyní důchodkyně místo narození, předchozí bydliště Česká Kamenice nynější bydliště Janov u Litomyšle Co si představíš

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ aktivita ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ ANOTACE: Žáci se prostřednictvím skutečných příběhů židovských žen za druhé světové války seznámí s problematikou holocaustu a diskutují na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Více

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil.

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil. 1. úkol Prvním úkolem je posouzení možností a výběr druhu obnovitelné energie, která by byla vhodná pro to, abychom na našem tábořišti mohli vyrobit takové množství energie, které by rozsvítilo alespoň

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností 2. ODPOVĚDNOST ÚPLNÁ Zdroj: kol. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc 2001, z latiny: responsibilita odpovědnost, od slova odpověď KOMU? Vůdci? Svědomí? Bohu? Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 7. číslo listopad 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 7. číslo listopad 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 7. číslo listopad 2010 Tak zase začínáme I když se to nezdá, jsme už dva měsíce školou povinní. Ano, je to tak, mnozí

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy se zúčastnily

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více