1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2"

Transkript

1 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Sociální služby a služby klientům Zdravotnická a ošetřovatelská péče Podíl financování a kapacita Budova - stav, údržba, opravy Prezentace a spolupráce s veřejností 9 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI Struktura a počty zaměstnanců Průměrné platové třídy, průměrná mzda Vzdělávání zaměstnanců, BOZP PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ Výnosy Náklady Finanční majetek Odpisy Pohledávky a závazky Dotace Investice PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ Vybrané zůstatky hlavní knihy Finanční krytí peněžních fondů KONTROLNÍ ČINNOST Plán kontrolní činnosti Hodnocení kontrolní činosti INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 20 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

2 Název organizace : Sídlo : Domov pro seniory Okružní příspěvková organizace Okružní 832/29, Brno-Lesná IČ : Bankovní spojení : Komerční banka Brno-město Číslo účtu : /0100 Kontakty : telefon fax webové stránky Statutární orgán : Mgr. Barbora Dvořáková telefon PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov pro seniory je ústavní zařízení, které je součástí sociálních služeb města Brna a s účinností nového Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách se transformuje z Domova penzionu pro důchodce na Domov pro seniory. Posláním našeho domova je poskytnout oporu lidem seniorského věku při překonávání obtíží spojených s Dne bylo Jihomoravským krajským úřadem vydáno Rozhodnutí o registraci dvou služeb: Domov pro seniory Centrum denních služeb Hospodaření příspěvkové organizace bylo vyrovnané, v roce 2009 činily celkové výnosy tis. Kč a celkové náklady dosáhly tis Kč. Kladný hospodářský výsledek je 12 tis.kč. 3

3 1.1. SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY KLIENTŮM Obyvatelům jsou poskytovány služby ubytovací, stravovací, sociálně ošetřovatelské podle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. V průběku roku byly uživatelům vysvětlovány změny podle nového zákona a byli seznamování se všemi novými skutečnostmi, které pro ně z této změny vyplývají. Ze strany uživatel nebyly žádné písemné stížnosti, ani ze strany jejich příbuzných. Většina uživatelů využila tříleté přechodné období. Smlouvy jsou uzavírány s nově přijatými uživateli a s obyvateli jejichž zdravotní stav to vyžaduje a sami o službu požádali. K jsou uzavřeny smlouvy se všemiuživateli. Pohyb obyvatel mužů žen celkem Přijato Ukončilo pobyt z toho : zemřelo odešlo do jiného zařízení odešlo do soukromí Průměrný věk obyvatel je 84,1let, věková struktura vyplývá z následujícího grafu : 5% Věková struktura klientů 65% 30% nad 90 Vybudováním Centra denních služeb se vytvořil prostor, pro vzájemné setkávání uživatel a obyvatel domova. Společně využívají aktivizačních činností jako je pečení, posezení u kávy, keramika, výtvarné techniky, dechová cvičení, společné kulturní akce, výlety. Uživatelé využívají možnosti vyúky práce s počítačem a internetem. V zařízení pracují dobrovolníci v těchto aktivitách - jóga, kanisterapie, muzikoterapie Pro duchovní potřeby je 1x měsíčně konána bohoslužba ve společenské místnosti. Ve spolupráci s ÚMČ Brno - sever nezapomínáme na významná životní jubilea našich obyvatel blahopřáním a drobným dárkem. 4

4 Přehled kulturních a společenských akcí pro obyvatele DpS : Zájezdy : Besedy : Soutěže: Vystoupení : Ostatní akce : Anthropos -Brno Nebovidy- jízdárna Rašov- návštěva na rodinném ranči Vranov u Brna Vinný sklep Blučina ZOO Brno- předvánoční posezení Cyklus besed o historii Brna Besedy s knihovnicí Besedy s cestovalteli Hudební odpoledne O Evropské unii O osobnostech O nej jablkový moučník Petanque s DpS Podpěrova MŠ Slavíčkova ZŠ Cyrilometodějská ZUŠ - Blansko MU-Brno Taneční konzervatoř-nejedlého Čarodějnický ples Divadlo Slunečnice Oslava 100. narozenin obyvatelky Grilování Jdeme na jedno/ Cukrárna Zahradní slavnost Divadelní dílny Výroba adventních věnečků Mikulášská besídka za účasti rodinných příslušníků vernisáž fotografií obyvatel Adventní svíce - posezení u rozžatých adventních svící Pečení cukroví Vánoční posezení s vystoupení souboru Antea Rybova vánoční mše - poslech Silvestrovské posezení 1.2. SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNICKÁ PÉČE 5

5 Zdravotnická a ošetřovatelská péče je uživatelům poskytována v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a v souladu s novým zákonem č. 108/2006 Sb. Z důvodu zabezpečení nepřetržitého provozu a zajištění kvalitních služeb došlo k nárustu pracovníků soc. péče. Lékařská péče je zajišťována praktickou lékařkou podle potřeb uživatelů Zdravotní skladba obyvatel : mobilní 54 částečně mobilní 20 imobilní 5 inkontinentní (částečně) 15 diabetici 10 alkoholici 0 zbaveni způsobilosti k práv. úkonům 0 návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům 0 příspěvek na péči 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň zažádáno bez pnp 29% 25% 10% 6% 16% 14% Stravování - druhy diet : diabetická Připravují se i ostatní diety podle indikací lékaře. šetřící normální Vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v přímé péči: Vzdělávání pracovníků v přímé péči probíhá v souladu se zákonem č.108/2006 a standardy sociálních služeb formou seminářů a odborných stáží podle individuálních vzdělávacích plánů. Semináře : Individuální plánování průběhu sociální služby Komunikace se seniory, umění naslouchat Trénink paměti Hypertenze - krytá hrozba CMP,IM Dietní režim, výživa seniorů Péče o kůži, prevence kožních defektů Péče o imobilního klienta Zdravá komunikace Trénink jak získat klienta na účast na péči Psychický vývoj ve stáří Umění doprovázet V rámci rehabilitační péče je v DpS poskytována : 6

6 fyzikální terapie magnetoterapie ultrazvuk interdyn VAS (interferenční proudy) parafin, rašelinové zábaly vodoléčba (perličkové koupele) masáže (reflexní, klasická, měkké techniky, sujoku, aromaterapie) Celkem bylo poskytnuto individuální 7707 rehabilitačních výkonů. skupinová léčebná tělesná výchova : nácvik chůze, polohování, rotoped, relaxace Rehabilitace je poskytována kvalifikovaným fyzioterapeutem a uživatelé často využívají nejen rehabilitaci jednotlivců, ale i skupinová cvičení. Kvalitní poskytování rehabilitace a odborně vedené cvičení se projevuje na fyzické zdatnosti uživatel a jejich duševní pohodě. V zařízení poskytujeme i masáže, které provádí fyzioterapeut a pracovník soc. péče, který má masážní kurzy v souladu s požadavky na vzdělání. Při masážích se využívají i orientální masáže, které mají dobrý vliv na celkový stav uživatelů. Při všech zdravotnických činnostech je chráněno soukromí uživatelů osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem a vnitřním předpisem. a ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem a vnitřním předpisem PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA 7 Podíl financování

7 služba Domov pro seniory Náklady Výnosy Podíl MMB Podíl dotace 1 obyv./1měs. 1 obyv./1měs. 1 obyv./1měs. ze SR obyv./1měs % 100% 39% 50% 11% služba Centrum denních služeb náklady Kč výnosy Kč Podíl MMB Podíl dotace ze SR % 55% 15% 30% Podíl financování DpS Náklady Výnosy Podíl města Kapacita DpS 66 Kapacita CDS 10 pobyt 100 obědy Stav ke dni Stav ke dni /90 (z toho 11 mužů) Průměrný věk klientů 84,1 Průměrný věk klientů 72,6 Komentář K bylo v evidenci 63 uživatel. Kapacita nebyla naplněna z důvodu úmrtí partnerů u dvou manželských párů, jedna uživatelka odešla do soukromí k 15. prosinci. Výnosy na 1 obyvatele se podařilo zvýšit na Kč za měsíc díky příspěvku na péči a přijímání nových i stávajících uživatelů do režimu Domova. Celkový nárůst nákladů je spojen s navýšením mezd pro další pracovníky nutné k zabezpečení nepřetržitého provozu, dále úpravami a vybavením obytných jednotek. Na zvýšení nákladů se podílí zvýšení spotřeby energií a použití investičního fondu na opravy koupelen, oprava centrální koupelny, chodníků v zahradě, vjezdové brány vybavení zázemí pro pracovníky v přímé péči ve 2. poschodí a výměna oken v přízemí a 1. poschodí. CDS poskytuje službu pro uživatele, kteří žijí ve své domácnosti a využívaní nabízených služeb jim umožňuje žít ve svém prostředí. Celkem bylo uzavřeno 232 smluv, ale uživatelé využívají jenom některé služby a v různé dny BUDOVA - STAV, ÚDRŽBA, OPRAVY

8 Budova Domova uvedena do provozu v roce 1994, je pravidelně udržovaná V roce 2009 proběhla výměna oken v obytných jednotkách za plastová. Postupnou pokládkou PVC namísto koberců a bezbarierovou úpravou podlah dochází k přeměně na bezbariérové bydlení. Provádíme nezbytné úpravy kuchyňských koutů, vybavení nábytkem odpovídajícím potřebám seniorů. Především nákup lůžek a sedacího nábytku. Pro potřeby personálu i uživatel bylo zřízena sesterna ve 2. poschodí. V zahradě byly opraveny chodníky a vjezdová brána. Zahradnickou firmou byla realizována úprava části zahrady s výsadbou okrasných dřevin. Vzhledem k transformaci muselo být provedeno sdružení elektroměrů na jedno odběrné místo. V průběhu roku byly prováděny běžné opravy v obytných jednotkách, provozních místnostech, revize a servis výtahů, výměníkové stanice, chladících zařízení, vzduchotechniky, technologie kuchyně, plynových a elektr. spotřebičů, elektrorozvodů podle časového harmonogramu. V souladu s požární dokumentací se provádí kontrola hasicích přístrojů a požárních hydrantů. Průběžně je prováděna dezinsekce, deratizace a sanitární dny ve stravovacím provozu. Jednou ročně jsou prováděny technické kontroly obytných jednotek, je zjišťován stav zařízení a sanitární techniky PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ

9 V důsledku transformace Domova penzionu na Domov pro seniory je naší snahou informovat širokou veřejnost o nově poskytovaných službách. K tomu využíváme letáky i sdělovací prostředky jako jsou tisk a rozhlas. Veřejnost je o změnách informována v bulletinu městské části "SEVERNÍK", Pro účely prezentace jsou využívány informační letáky, internetové stránky tisk a digitální videozáznam o poskytovaných službách. Zapojili jsme se do celonárodní akce "Týden sociálních služeb" pořádané APSS. Po celý rok jsme aktivně spolupracovali s MŠ Slavíčkova a senior klubem. Naše uživatelky se zapojily do pletení obvazů pro malomocné v Indii, které byly předány řádovým sestrám, které nás seznámily s cílem této akce. K setkávání s veřejností s uživateli dochází při vernisážích, autorských čteních, které pořádáme ve společenské místnosti 2. poschodí. Pokračovala spolupráce se školami : MU Brno - fakulta sociálních věd - lékařská fakulta - PdF katedra sociální pegagogiky MZLU - fakulta lesnicko - dřevařská UP Olomouc PdF - speciálně ped. andragogika UK Bratislava- lékařská fakulta Vyšší odborná škola sociální Brno, Pionýrská ul., obor sociální práce Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Kroměříž SŠZ Merhauova obor nutriční terapeuti Vyšší odborná škola sociálních služeb Brno, Kotlářská EDUCAnet Brno- informační technologie Mš Slavíčkova ZŠ Blažkova, Herčíkova, Zieberlichova Studenti středních,vyšších a vysokých škol spolupracovali s naším domovem formou odborné praxe, spoluprací při dotazníkových šetřeních a exkurzích. Téma studentských prací: Transformace Domovapro seniory Okružní Supervize v sociální práci v České republice Informovanost seniorů v kvalitě výživy Optimalizace nábytku pro seniory 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 10

10 STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ 2.1. STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ Průměrný Plán Skutečnost přepočtený evidenční stav 32 31,5 Limit pracovníků byl dodržen. Úspora byla ovlivněna postupným přijímáním nových zaměstnanců a sníženým pracovním úvazkem sociálních pracovnic. Struktura zaměstnanců 12% 29% 38% 15% 6% Střední zdrav. pracovník Pracovník sociální péče Sociální pracovník Hospodářsko správní pracovník Manuálně pracující 2.2. Přepočtené počty zaměstnanců a průměrná platová třída Fyzický Průměrný Průměrná Průměrná Kategorie stav k přep. stav plat. třída mzda zdrav. pracovníci 4 3,60 9,1 Prac.soc.péče 13 11,40 4,5 Sociální prac. 2 1,70 8,5 Manuálně prac ,00 4 THP 5 4,80 9 CELKEM 34 31,50 5, Plánovaná průměrná mzda byla ,- Kč, skutečná průměrná mzda činila ,- Kč. Na zvýšení průměrné mzdy se podílí zákonné navýšení platů, které proběhlo během roku Pro hodnocení zaměstnanců jsou zpracována kriteria hodnocení. Kvalifikační struktura zaměstnanců : 11 počet zam. z toho

11 Stupeň vzdělání celkem muži ženy základní vyučení střední s maturitou vysokoškolské CELKEM Přírůstky a úbytky zaměstnanců ukončení přijati nárůst nárůst Kategorie 2009/2008 zdrav. pracovníci 1 1, Prac.soc.péče 1 3, Sociální prac. 0 0, Manuálně prac. 0 0, THP 1 1, CELKEM 3 5, VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, BOZP Soustavná pozornost je věnována vzdělávání zaměstnanců DpS, zúčastňují se vzdělávacích akcí zaměřených především na prohlubování kvalifikace, změny v legislativě, hygienických předpisů. K profesnímu růstu patří i supervize, která je zajištěna smluvně supervizorem. Pravidelně jsou zajišťována vstupní a opakovaná školení BOZP a PO, vybrané profese se zúčastňují ve stanovených termínech proškolení. Vzdělávací akce byly zaměřeny na zavádění standardů kvality sociální péče, individuálního plánování, na komunikaci s klienty a další akce v souladu s plánem vzdělávacích aktivit na rok V roce 2009 probíhalo vzdělávání ve spolupráci se vzdělávací agenturou a bylo umožněno setkávání s pracovníky z jiných zařízení. V rámci stanovené preventivní zdravotní péče se zaměstnanci podrobují vstupním a periodickým lékařským prohlídkám i očkování. V průběhu roku 2009 byly zaznamenány dva pracovní úrazy. Nebyla porušena bezpečnost práce. Oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví je věnována náležitá pozornost, každoročně v dubnu probíhají prověrky BOZP, závěry a zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Organizace má zpracováno vyhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců, rovněž je vypracována a schválena orgány hygienického dozoru kategorizace prací dle zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění. Zaměstnancům jsou poskytovány OOPP podle vnitřní směrnice. 3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 3.1. VÝNOSY

12 Účet VÝNOSY Rozpočet Skutečnost Plnění 2008 upravený 2009 v % (RU) 601 Tržby za vlastní výkony 0 0 0, Tržby z prodeje služeb , Úroky , Zúčtování fondů , Jiné ostatní výnosy ,00 65 Tržby z prodeje majetku, rezervy, časové rozlišení 0 0 0, Provozní dotace MMB , Dotace ze SR ,50 Tř. 6 Výnosy celkem ,06 Hospodářský výsledek v tis. Kč Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek (+,-) Komentář V roce 2009 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši ,49 Kč. V rámci závazného finančního vypořádání s rozpočtem města bylo navrženo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku takto : do fondu odměn 9 655,00 do rezervního fondu 2 414,49 Z prostředků rezervního fondu budou uhrazeny nepředpokládané výdaje organizace a havarijní opravy. Prostředky fondu odměn budou použity na částečné pokrytí nárůstu mezd v roce v roce NÁKLADY Rozpočet Skutečnost Plnění 2009 Účet NÁKLADY upravený 2009 v % (RU) 501 Spotřeba materiálu ,00

13 502 Spotřeba energií , Opravy a udržování , Cestovné , Náklady na reprezentaci , Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákon. sociální pojištění , Ostatní sociální pojištění , Zákon. sociální náklady , Ostatní sociální náklady , Ostatní daně a poplatky 1 1 0, Úroky 0 0 0, Manka a škody 0 9 0, Jiné ostatní náklady , Odpisy , Zůst. cena DHM, DNM 0 0 0, Daň z příjmů 0 0 0,00 Tř. 5 Náklady celkem ,00 Komentář Spotřeba materiálu transformace na Domov pro seniory a zavedení nové služby zvýšilo spotřebu materiálu - podrobněji popsáno v kapitole Spotřeba energie zvýšení platby za el. energii souvisí s převodem plateb uživatel na poskytovatele Opravy proběhla výměna oken v I. patře a přízemí. Byly opraveny chodníky a vjezdová brána. Průběžne se změnou uživatel jsou prováděny úpravy obytných jednot, tak, aby byly zcela bezbariérové. V závěru roku proběhla oprava koupelen. Byly zřízeno jednou oběrné místo elektrické energie Náklady na reprezentaci prostředky na reprezentaci jsou čerpány na životní výročí obyvatel. V roce 2009 proběhla oslava 100. narozenin uživatelky DpS a životní výročí oslavil větší počet uživatel než v roce Manka a škody při namátkové kontrole a následné mimořádné inventarizaci bylo zjištěno zaviněné manko ve stravovacím provozu. Odpovědný pracovník škodu uhradil. Prostředky z rozpočtu na rok 2009 byly čerpány rovnoměrně v souladu se schváleným finančním plánem. ODPISY Kč ,- Odpisy v roce 2009 byly čerpány v souladu s odpisovým plánem FINANČNÍ MAJETEK Finanční majetek k Kč

14 241 Běžný účet ,07 Depozitní účet3 642, Účet FKSP ,90 24 Celkem bankovní ,28 účty 261 Pokladna , Ceniny 854,00 CELKEM ,28 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Majetkový účet Stav k Dlouhodobý hmotný majetek 021/10 Budovy ,00 021/20 Stavby 0,00 022/30 Energetické a 209 hnací 100,00 stroje 022/40 Pracovní stroje a zařízení 546,00 022/50 Přístroje a zvl. 793 tech. 102,00 zařízení 022/60 Dopravní prostředky ,00 022/70 Inventář ,00 031/00 Pozemky ,00 032/00 Umělecká díla 12 a předměty 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Drobný dlouhodobý ,00 hm. majetek Nehmotný majetek 013/00 Dlouhodobý nehmotný 0,00 majetek 018/00 Drobný dlouhod. 162 nehmot. 368,00 majetek CELKEM , POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 15 POHLEDÁVKY

15 Účet č. Název účtu Kč 314/01 Záloha na materiál 9 646,00 314/11 Záloha na elektrickou ,00 energii 314/12 Záloha na plyn 6 420,00 314/20 Záloha na tisk 1 096, Pohledávky za 10 zdravotními 554,30 pojišťovnami 378/42 Pohledávky - vratky 3 428,00 za stravu CELKEM ,30 ZÁVAZKY Účet č. Název účtu Kč 321/70 Dodavatelé ,67 325/30 Ostatní závazky98 534,00 331/00 Zaměstnanci ,00 336/10-21 Zúčtování s institucemi-soc.a ,00 zdrav.poj. 342/10,20 Daň ze mzdy ,00 379/60 Penzijní připojištění 4 000,00 - přísp.zaměstnav. 379/70 Srážky z mezd převody 244,00 na os.účty zam. 379/71 Výkony soudních 3 734,00 rozhodnutí 379/76 Stravné uživatelé ,00 CDS 379/77 Závazky 4 518,00 CELKEM ,67 Organizace nemá nedobytné pohledávky a své závazky v termínu uhradila DOTACE požadované ze státního rozpočtu byly poskytnuty plné výši na službu: Domov pro seniory ve výši tis. Kč Centrum denních služeb ve výši 808 tis. Kč Dotace byly použity v souladu se žádostí na mzdy a vybavení DpS i CDS nábytkem odpovídajícím potřebám seniorů. Především lůžka a sedací nábytek INVESTICE V průběhu roku 2009 neprobíhaly žádné investiční akce. Investiční příspěvek nebyl požadován. 4. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 16 v tis. Kč FOND INVESTIČNÍ Stav Tvorba Čerpání Stav

16 k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl z odpisů z DHM a 852 DNM 852 Nákup DHM Převod z rezervního fondu0 0 oprava koupelen Výnos z prodeje DHM Investiční dotace MMB 0 0 Investiční dotace ze SR a SF0 0 Ostatní 0 0 Celkem tvorba Celkem čerpání Stav Tvorba FOND REZERVNÍ Čerpání k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl ze zlepš. výsledku hosp Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady 0 0 Peněžní dary Úhrada ztráty za předchozí léta Oprava účtování Posílení investičního fondu rozdělení VH za rok Ostatní použití darů Stav Celkem tvorba Celkem čerpání Stav Tvorba k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl ze zlepš. výsledku hosp Překročení prostředků na platy 0 0 Ostatní Oprava účtování rozdělení VH za rok FOND ODMĚN Čerpání Celkem tvorba Celkem čerpání 0 0 Stav Stav Tvorba k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl do fondu na vrub nákladů Úhrada potřeb zaměstnanců Příděl ze zlepš. výsledku hosp Ostatní FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Čerpání Celkem tvorba Celkem čerpání Stav Zdrojem investičního fondu jsou odpisy. Z investičního fondu bylo pokryto pořízení multifunkčního kopírovacího zařízení, nákup vestavěné skřínky a oprava koupelen v obytných jednotkách. Z fodnu odměn a rezervního fondu v roce 2009 nebylo čerpáno. Z FKSP byly čerpány především prostředky na příspěvek na obědy zaměstnanců a příspěvek na penzijní pojištění. Ze zlepšeného hospodářského výsledku byl doplněn rezervní fond a fond odměn VYBRANÉ ZŮSTATKY HLAVNÍ KNIHY 17 Účet Oběžná aktiva MD a jejich zdroje 112 Materiál na skladě ,70 D

17 241 Běžný účet , FKSP účet , Depozitní účet , Pokladna , Ceniny 854,00 Pohledávky (3.6.) ,30 Závazky (3.6.) , Náklady příštích 25 období 689, Výdaje příštích období , Dohadné účty 24 aktivní 000, Dohadné položky pasivní ,01 5 Náklady hlavní činnosti 355,51 6 Výnosy hlavní činnosti , Fond oběžných aktiv , Fond odměn , FKSP , Fond rezervní , Fond reprodukce majetku ,40 CELKEM , , FINANČNÍ KRYTÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ Účet č. Zůstatky fondů k Kč 911 Fond odměn , Fond rezervní , Fond reprodukce majetku ,40 CELKEM ,54 Finanční krytí fondů Kč Kč Stav BÚ a pokladny ,95 Pohledávky ,30 Zůstatky fondů ,54 Závazky ,00 CELKEM , ,54 Úhrn závazků a zůstatků fondů je nižší než úhrn stavu běžných účtů, pokladny a pohledávek. Z toho vyplývá, že fondy jsou finančně pokryty a organizace má dostatek prostředků k pokrytí svých závazků. 5. KONTROLNÍ ČINNOST PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

18 PŘEDMĚT KONTROLY TERMÍN ODPOVÍDÁ Preventivní prohlídky PO 1x měsíčně ředitelka DpS Dodržování předpisů BOZPprůběžně ředitelka DpS Interní audit organizace průběžně ředitelka DpS - zhodnocení rizik a dodržování dle plánu předpisů IA interní auditor - kontrola účetnictví - kontrola hospodaření Čerpání rozpočtu DpS 1x měsíčně ved.ekon.prov.úseku Inventarizace - majetek DpS (DNM,DDNM,DHM,DDHM) 1x ročně ved.ekon.prov.úseku - majetek SP (DNM,DDNM,DHM,DDHM) 1x ročně ved. stravov.úseku - prádlo, OOPP 1x ročně ved.zdravot.úseku - potraviny, obaly 4x ročně ved.stravov.úseku - ceniny (poštovní známky) 2x ročně ved.ekon.prov.úseku - depozita 2x ročně ved.ekon.prov.úseku - finanční hotovost v pokladně1x ročně, ved.ekon.prov.úseku + namátkově Spotřeba pohonných hmot, deník jízd, vozový sešit průběžně ved.ekon.prov.úseku Zajištění provozu stravovacího úseku - dodržování technologických průběžně postupů ved.stravov.úseku - dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů - kontrola skladů a lednic - kontrola HACCP - kontrola zaměstnanců (sobotní a nedělní služby) Zajištění provozu soc. zdravotnického úseku - dodržování hygienických předpisů průběžně ved.soc. zdravot.úseku - kontrola úklidů - kontrola prádelny - kontrola používání správné desinfekce - kontrola zaměstnanců (odpolední, sobotní a nedělní služby) - kontrola výdeje stravy- kvalita, průběžně množství ved. soc. zdravot. úseku Hospodaření s čistícími 2x ročně ved.soc. zdravot.úseku a pracími prostředky Celkový stav obytných jednotek 1x ročně ředitelka DpS ved.ekon.prov.úseku ved.soc. zdravot.úseku Stav budovy, zahrady, příslušenství dle potřeby ředitelka DpS Dodržování pracovní dobynamátkově ředitelka DpS vedoucí úseků Čerpání dovolené zaměstnanců 4x ročně vedoucí úseků Sledování termínů revizní činnosti průběžně technický pracovník 5.2. VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI 19 Kontrolní činnost organizace probíhá jednak na úrovni vnitřního kontrolního systému a interního auditu, jednak na úrovni kontrol veřejnosprávních, řídících a dalších

19 orgánů státní správy. Zhodnocení výsledků řídících kontrol a interního auditu Systém řídící kontroly zavedený v DpS je dostatečně účinný, přiměřený a průkazný Důraz je kladen na předběžnou kontrolu, jejímž důsledným prováděním se minimalizují rizika spojená s plánovanými finančními operacemi. Zařízení má na základě zákona o finanční kontrole zpracovanou analýzu rizik, katalog rizik a řazení priorit rizik. Organizace řádně plní předmět registrovaných sociálních služeb - pobytové služby v Domově pro seniory a ambulantní služby v Centrum denních služeb. Na tyto činnost nebyly zaznamenány žádné stížnosti. Při řídících kontrolách nebyla zjištěna manka, škody ani závažné nedostatky. Byla uzavřena smlouva s novým interním auditorem, který postupuje podle plánu interního auditu schváleného ředitelkou a dodržuje Etický kodex interního auditora veřejné správy. Na základě prováděných auditů jsou zpracovány zprávy, které obsahují zjištění, doporučení a závěry auditora. Ve sledovaném období nebyly zjištěny závažnější nedostatky, vzniklé problémy jsou řešeny v součinnosti s interním auditorem. Průběžně probíhala konzultační činnost vedení s interním auditorem. Interní audit byl zaměřen především na : - finanční audit (správnost údajů v účetních a jiných výkazech) - audit systému (např. úhrady od pojišťoven) - účtování a čerpání dotace - předběžnou a průběžnou finanční kontrolu Na základě auditních zjištění lze konstatovat, že zákon 320/2001 Sb. i prováděcí vyhlášky jsou v naší organizace uplatňovány, jsou přijímána opatření ke zvýšení účinnosti kontroly předcházení rizik jejich objektivní analýzou a stanovením priorit. Vnější kontroly provedené v organizaci - Veřejnosprávní kontrola provedená OSP MMB - Státní hygienická kontrola provedená KHS Brno ve stravovacím provozu - Řídící kontrola OSP MMB - Následná veřejnosprávní kontrola provedená OKA MMB - Kontrola MSSZ Brno Závěr : Kontrolními orgány nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Zjištěné nedostatky byly ihned odstraněny a postupováno podle přijatých doporučení. Vůči organizaci nebyly uplatněny žádné sankce. 6. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ k Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2009 podle Směrnice č. 17/2008 ředitelky DpS, ve které byl stanoven způsob provádění inventarizací, časový harmonogram inventarizačních prací a jmenováni členové Ústřední inventarizační komise a Dílčích inventarizačních komisí. Fyzická inventarizace dlouhodobého

20 hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, OOPP a majetku vedeného v operativní evidenci byla provedena k Rozdíl mezi inventurním stavem k a rozvahovým dnem byl doložen přehledem přírůstků a úbytků majetku za měsíc listopad a prosinec Fyzická inventarizace zásob, pokladní hotovosti a cenin byla provedena k Ostatní majetek a závazky byly dokladově inventarizovány k Členové inventarizačních komisí byli proškoleni, o provedených inventurách vyhotovili Inventarizační zápisy. Ústřední inventarizační komise projednala závěry DIK s tím, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Rok 2009 byl třetím rokem transformace z Domova penzionu na Domov pro seniory. Transformace je spojena s navýšením nákladů na vytvoření zázemí pro personál a vytvoření prostředí odpovídající cílové skupině uživatel - seniorů, kteří pro svůj věk nebo onemocnění potřebují pomoc druhé osoby. Naše zařízení poskytuje také službu Centrum denních služeb, tato služba se postupně dostává do podvědomí veřejnosti a přibývají uživatelé na denní pobyty. Je velmi přínosné společné setkávání, které přináší vzájemné obohacení. Uživatelé domova se tak setkávájí s realitou všedního dne a uživatelé Centra zjišťují, že život v domově může být radostný i přes obtíže seniorského věku.

21

22

23

24

25

26

27 8

28 9

29

30

31 12

32 v tis. Kč Skutečnost Srovnání v % /8 0 0, , , , ,00 0 0, , , ,49 Kč Kč 13 v tis. Kč Skutečnost Srovnání v % / ,29

33 , , , , , , , , ,86 0 0, ,00 0 0,00 0 0, , ,36 0 0,00 0 0, ,67

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace... 4 2 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením...

Více

Domov pro seniory Okružní příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

Domov pro seniory Okružní příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Domov pro seniory Okružní příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 1 1.1. Sociální služby a služby klientům 2 1.2. Zdravotnická a ošetřovatelská

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 16.12.2009 byla na rok 2010 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015 Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka) e-mail: uspdomecky@tiscali.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 2

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 2 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 2 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita 6 1.4. Prezentace

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A ROK 2010 I. Plnění ní úkolů v oblasti hlavní i organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 Zpracovaly: Helena Hinková, ředitelka školy Jitka Jelínková, ekonomka Grafická úprava: Marie Vlčková, knihovnice-archivářka

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních 13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací...328 Výkaz

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...3 1 VEDENÍ DOMOVA...4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK...5 2.1 Zdravotní úsek...6 2.2 Sociální úsek...7 2.2.1

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich,ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace OBSAH strana A. Základní údaje 2-4 B. Přehled o činnosti 4-11 B.1 Zaměření 5 B.2 Organizační

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 č.j.: 815/2009/mesz. Předkládá: Výchovný ústav, středisko

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Obchodní akademie Frýdek-Místek Palackého 123, p. o. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 IČ: 00601373 OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 3 Údaje o počtech žáků...

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace. Jesle Frýdek-Místek za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace. Jesle Frýdek-Místek za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek za rok 2013 Jesle Frýdek-Místek příspěvková organizace ul. Brožíkova 40, 738 01 Frýdek-Místek Bankovní spojení: GE Money Bank

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 215 Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, Metylovice 62, dále jen PO Zřizovatel: Obec Metylovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 O B S A H 1. Úvod....

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

S M Ě R N I C E K V E D E N Í P O K L A D N Y

S M Ě R N I C E K V E D E N Í P O K L A D N Y SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 04.1.2011 Pořadové číslo: 02/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E K V E D E N Í P O K L A D N Y Změny: p.č. č. předpisu název

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2015 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor Identifikátor zařízení: 600

Více

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2008 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Č.2/2005 O KORUNOVÉ A VALUTOVÉ POKLADNĚ VEDENÉ V ÚP NPÚ

SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Č.2/2005 O KORUNOVÉ A VALUTOVÉ POKLADNĚ VEDENÉ V ÚP NPÚ Národní památkový ústav Valdštejnské nám. č. 3 Praha 1 Malá Strana SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Č.2/2005 O KORUNOVÉ A VALUTOVÉ POKLADNĚ VEDENÉ V ÚP NPÚ Státní příspěvková organizace Národní památkový

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Sušické kulturní centrum /SKC/ Sociální služby města Sušice /SSMS/ Při hodnocení hospodaření příspěvkových organizací vycházím ze schválených

Více

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova.

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 1. Slovo ředitelky Vyhodnocení poskytování služby v roce 2011 Do roku 2011 jsme vstoupili se záměrem postupně zavést paliativní péči, podporovat u klientů klidné dožití v prostředí,

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY 11 VÝCHODISKA PRO

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav I. Běžné rozpočtové příjmy Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 236.478,20 tis. Kč byl k 30. 4. 2004 naplněn

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o.

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2009 1 Obsah strana I. Základní údaje 3 II. Organizační struktura 3 III. Základní prohlášení Klíče 3 IV. Historie 4 V. Sociální služby 5 V.1 Denní stacionář

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Ředitel: Mgr. Jaroslav Skála Datum: 11. 02. 2015 Děčín Obsah Obsah...

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016 Zásady RM č. 2/215 Příloha č. : 1/1 Strana č. 1/2 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 216 Barvířská 269, 47 1 Česká Lípa 1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy Výdaje: skutečnost

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby VZOR Příloha č. 4 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (v případě

Více

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627

Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a. příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 ZPRÁVA O ČIINNOSTII ORGANIIZACE ZA ROK 2009 O B S A H 1. Úvod....

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více