Bilanč ní tiskova konferenče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bilanč ní tiskova konferenče"

Transkript

1 Bilanč ní tiskva knferenče 29. ledna 2015 Zákn kultuře Legislativní blast návrh zákna byl v září 2014 rzeslán d meziresrtníh připmínkvéh řízení, jehž výsledkem byl, že návrh zákna nebyl předlžen vládě k prjednání, ale některé z institutů, které návrh bsahval, budu upraveny v nvele zákna č. 203/2006 Sb., některých druzích pdpry kultury. Jedná se zejména úpravu definice veřejných kulturních služeb, na základě čehž by měl mj. být, p důkladném eknmickém vyhdncení, umžněn zvýhdněný přístup ke kulturním službám (snížené vstupné pr určité kategrie sb, vlné dny v týdnu pr vstup d kulturních bjektů atp.). D návrhu nvely tht zákna by měla být rvněž dplněna ustanvení státní kulturní plitice, krajské kulturní plitice a radě pr kulturu jak pradníh rgánu. Ministerstv kultury vyhdntí i další pdněty vzešlé z meziresrtníh připmínkvéh řízení k návrhu zákna kultuře. Zákn veřejnprávní instituci v kultuře MK zadal u externích subjektů zpracvání analýz činnsti a hspdaření státních, krajských i becních příspěvkvých rganizací půsbících v kultuře. Tyt analýzy jsu zaměřeny na srvnání jedntlivých právních frem a na vliv právní frmy na hspdaření těcht rganizací. Analýzy budu bsahvat rvněž srvnání rganizačníh a eknmickéh mdelu se zahraničím (EU) a vyhdncení prblematiky pracvněprávních vztahů a dměňvání zaměstnanců těcht rganizací. Na základě výsledků analýz (únr 2015) bude zpracván věcný záměr zákna a na něj bude navazvat předlžení návrhu zákna veřejnprávní instituci v kultuře. Nvý zákn chraně památkvéh fndu prbíhají práce expertníh týmu na paragrafvém znění. Cílem je vytvření zákna, který přesněji vymezí veřejný zájem na chraně památkvéh fndu a v návaznsti na správní řád, stavební zákn, daňvé předpisy a další právní nrmy vytvří účinné a transparentní pdmínky pr zajištění ptimální péče památkvý fnd mtivující vlastníky památkvéh fndu k jeh průběžné údržbě, která je nejlepším způsbem pr uchvání jeh hdnt. Dalším cílem je rvněž výrazné zpružnění a zefektivnění systému památkvé péče zejména využitím kmunikačních a infrmačních technlgií. Je tedy ptřeba nastavit nvě pravidla tak, aby nedcházel ke škdám a úbytku kulturníh dědictví. Jedntlivé fáze přípravy a zpracvání materiálu jsu průběžně knzultvány a prjednávány s externím expertním týmem vedeným náměstkyní pr kulturní dědictví PhDr. A. Matuškvu. 1

2 Nvela autrskéh zákna Materiál je průběžně prjednáván s dtčenými ministerstvy a dalšími zainteresvanými subjekty a zájmvými uskupeními. Návrh zákna má být předlžen vládě v červnu Předpkládaný termín nabytí účinnsti zákna je leden Ministerstvem připravená nvela autrskéh zákna, která transpnuje směrnici prdlužení dby chrany autrských práv k hudebním nahrávkám z 50 na 70 let a směrnici některých pvlených způsbech užití siřelých děl, byla p pakvaném prjednání v Parlamentu přijata a nabyla účinnsti Ministerstv aktuálně připravuje další, bsahvě širší nvelu autrskéh zákna, která by měla být předlžena d knce května tht rku. Tat nvela bude především transpnvat rzsáhlu nvu směrnici klektivní správě. V pdstatě tím bude řešen dluhdbý záměr ministerstva zavést úpravu, která čast kritizvaný výkn klektivní správy učiní pr veřejnst srzumitelnější a naprst transparentní, a t včetně tvrby sazebníků dměn. Nvela také, k naplnění prgramvéh prhlášení vlády, zjednduší pskytvání licencí pr určitá užití předmětů chrany v rámci tzv. rzšířené klektivní správy. Nvela zákna Českém rzhlasu Pslanecké sněmvně je předlžena vládní nvela zákna Českém rzhlasu, jejímž hlavním cílem je umžnit Českému rzhlasu rzšíření mžnsti šíření stanice mluvenéh slva. Změny mediálních záknů bude se jednat nvely zákna prvzvání rzhlasvéh a televizníh vysílání, zákna Českém rzhlasu a zákna České televizi důvdem změn je zejména aktualizace těcht předpisů v suvislsti s vývjem v blasti technlgií, aplikační praxí a pravidly pr státní pdpru ve veřejnprávním vysílání. Byla zřízena pracvní skupina, které se účastní zástupci Českéh rzhlasu, České televize a jejich Rad, Rady pr rzhlasvé a televizní vysílání, zástupce Vlebníh výbru Pslanecké sněmvny a dbrníci na mediální práv předlžení vládě v květnu 2015, pkud jde nvelu zákna prvzvání rzhlasvéh a televizníh vysílání resp. v prsinci 2015, pkud jde nvely záknů Českém rzhlasu a České televizi. 2

3 Oblast památkvé péče Otevření zreknstruvané Květné zahrady v Krměříži (památka UNESCO). Úspěšné čerpání evrpských dtací z integrvanéh peračníh prgramu (IOP) dknčvání prjektů: - Lednick-valtický areál (0,5 mld.) - Tepelský klášter (0,5 mld.) - Kladrubský hřebčín (300 mil.) Nárdní kulturní památky Nařízením vlády České republiky č. 106/2014 Sb. ze dne byl prhlášen dalších 25 kulturních památek za nárdní kulturní památku. Tent knvlut, ačkliv jsu zde zastupeny i jiné typy kulturníh dědictví, byl zaměřen zejména na památky lidvé architektury a industriální dědictví, které nejsu dpsud dpvídajícím způsbem zastupeny a v sučasné dbě jsu i nejvíce hrženy. Za zmínku stjí například subr hrnických památek v Březvých Hrách datvaných d 13. stletí, vdní pila v Penikvě s plně funkčním strjním vybavením, neb vynikající dklady těžby kvů v Krušnhří (mincvna v Jáchymvě neb důl Mauritius v Hřebečné). Mezi dalšími je vhdné upzrnit na subr plavebních kanálů na Šumavě, který představuje ucelený systém hspdářskéh využití šumavských lesů, z lidvé architektury pak na Janatův mlýn v Buřanech, usedlsti v Telecí, v Čisté u Litmyšle či Mikuláštíkv fjtství v Jasenné. Ministerstv na základě prvedené analýzy navrhuje v rce 2015 zavedení každrčníh vlnéh vstupnéh ve třech vybraných dnech (1. června - Mezinárdní den dětí, 28. září Den české státnsti, 28. října Den vzniku samstatnéh českslvenskéh státu). Pr rganizvané šklní skupiny připravujeme vlné vstupné alespň jeden den v měsíci. Již v rce 2014 byla v blasti vlnéh vstupnéh navázána splupráce s pdnikatelským sektrem, který frmu spnzrskéh daru umžňuje celrční vlný vstup např. v Mravské galerii. MK usiluje rzšíření bdbné splupráce i na další PO. Reknstrukce a zpřístupnění nvých prstr a expzic v dsavadních památkách např. zámek Hlubká nad Vltavu, Bečv nad Teplu včetně mdelu kreativních uměleckých aktivit dětí. UNESCO Změna stanviska UNESCO ve prspěch zachvání táčivéh hlediště v barkní zahradě zámku v Českém Krumlvě. devzdání nminační dkumentace k česk-německé žádsti zápis Hrnické kulturní krajiny Krušnhří/Erzgebirge na Seznam světvéh dědictví UNESCO. 3

4 devzdání frmuláře 2B k zařazení statku na indikativní seznam pr účely buducí sérivé nadnárdní a přeshraniční nminace zn. Významné lázně Evrpy (4 české plžky Karlvy Vary, Mariánské a Františkvy Lázně, Luhačvice) participující státy: Splkvá republika Německ, Rakuská republika, Itálie, Belgické králvství, Francuzská republika, Spjené králvství Velké Británie a Severníh Irska a v sučasnsti jsu z hlediska přínsu pr nminaci psuzvány. Integrvaný reginální perační prgram ministerstv intenzívně splupracuje s Ministerstvem pr místní rzvj. Pdařil se mu prsadit pdpru reknstrukce památek na Seznamu světvéh dědictví UNESCO, památek tzv. čekatelů na zápis na Seznam světvéh dědictví UNESCO, nárdních kulturních památek a tzv. čekatelů na prhlášení za nárdní kulturní památky, pdpru muzeí a knihven a patření směřující k vyšší bezpečnsti návštěvníků, sbírek a fndů, ke zlepšení jejich dstupnsti. Oblast muzeí a galerií Uknčení prvizria v Nárdní galerii uvedení d funkce Dc. Jiříh Fajta k MK spustí v rce 2015 v stré verzi prjekt Legislativní mapa vývzů hlavním cílem je pdstatné zefektivnění a zjedndušení administrativních činnstí MK a jeh příspěvkvých rganizací při vývzu sbírkvých předmětů d zahraničí. V rce 2014 byl prjekt testván ve zkušební verzi prstřednictvím Mravskéh zemskéh muzea a jeh metdickéh pracviště pr infrmační technlgie v muzejnictví CITeM. Mdernizace elektrnických prgramů v blasti muzeí a galerií: CES (Centrální evidence sbírek) a DEMUS - Rzvj systému pr elektrnicku správu muzejních sbírek CES prgramvé řešení státní správy v suvislsti se Strategií digitalizace kulturníh bsahu. Jedním z hlavních cílů prjektu je náhrada stávajícíh způsbu ff line předávání dat mezi muzei a MK (zajištuje prgram CESik. CES n-line bude navržen jak webvský infrmační systém, díky tmu bude systém multiplatfrmní a bude tak mžné jej pužívat také na mbilních zařízeních jak jsu tablety, případně tzv. chytré mbilní telefny. Jedná se další rzvj českéh muzejnictví tak, aby se přiblížil evrpským i světvým trendům v blasti zprstředkvávání kulturníh dědictví, vzdělansti, infrmační splečnsti, chraně i prezentaci muzejních sbírek. DEMUS prjekt navazuje na pčítačvý systém Dkumentace a Evidence Muzejních Sbírek z rku Cílem prjektu je vytvřit nvý systém pr správu 4

5 sbírek, který bude dpvídat sučasným pžadavkům s trendům jak v blasti infrmačních technlgií, tak v blasti evidence a správy sbírek v muzeích a galeriích. Cílem prjektu je rvněž zajištění interperability s Centrální evidencí sbírek muzejní pvahy Ministerstva kultury (CES) tak, aby uživatelé nemuseli ze zákna pvinnu evidenci CES zpracvávat duplicitně. Mdernizvaný idemus tak bude prpjen s CES na datvé úrvni. Dalším cílem pak bude usnadnění mžnstí výměny dat s prdukty dalších stran a t jak v rámci ČR (nárdní prezentační prtál esbírky), tak v rámci mezinárdních prjektů, jak např. Eurpeana. Oblast živéh umění Řešení dtačních prgramů v blasti živéh umění v rce 2014 prbíhala vnitřní analýza, na základě které MK připravuje zavedení jedntnéh evidenčníh, dtačníh a grantvéh systému. Sučasně připravuje kncepci pdpry významných hudebních festivalů, kupříkladu na základě srvnání uměleckéh přínsu a eknmických ukazatelů snaha parametrizaci. Pdpra vývzu české kultury jak nástrje pr navazvání, psilvání a rzšiřvání mezinárdních plitických vztahů ČR a dsahvání becných cílů české zahraniční plitiky. MK ve splupráci s MZV, MPO a MMR inicival vytvření infrmační a knzultační platfrmy, jenž má zefektivnit infrmvání hlavních partnerů svých kncepčních záměrech. MK ČR připravil návrh Memranda splupráci MK s MZV a MPO. Materiál je průběžně prjednáván s dtčenými ministerstvy a dalšími subjekty. Pdpra amatérských uměleckých aktivit a reginální kultury prstřednictvím dtačních prgramů MK např.: - Pdpra kulturních aktivit příslušníků nárdnstních menšin žijících v České republice 58 prjektů ve výši ,- Kč. - Pdpra integrace příslušníků rmské menšiny - 23 prjektů ve výši ,- Kč. - Pdpra kulturních aktivit zdravtně pstižených bčanů a senirů 76 prjektů ve výši ,- Kč. - Pdpra tradiční lidvé kultury 63 prjektů ve výši ,- Kč. - Pdpra neprfesinálních uměleckých aktivit 226 prjektů v celkvé výši ,- Kč - Pdpra zahraničních kntaktů v blasti neprfesinálních uměleckých aktivit 51 prjektů v celkvé výši ,- Kč - Prgram pskytvání příspěvků na tvůrčí neb studijní účely v blasti neprfesinálníh umění a tradiční lidvé kultury 3 prjekty pdpřeny celkvu částku ,- Kč - Pdpra zájmvých kulturních mimuměleckých aktivit 8 prjektů v celkvé výši ,- Kč 5

6 - Prgram na pdpru reginálních kulturních tradic 21 prjektů pdpřen v celkvé výši ,- Kč Eknmická blast Vyhlášena a uzavřena výzva z tzv. Nrskéh finančníh mechanismu v blasti kulturníh dědictví v bjemu 420 mil. Kč a v blasti pdpry sučasnéh umění v bjemu 42 mil. Kč. Schválen dfinancvání schématu pdpry filmvých pbídek v rce 2014 ve výši 300 mil. Kč. Zabezpečení finančníh krytí prgramu péče Nárdní kulturní pklad na rky v bjemu 1 mld. Kč rčně schválen v ukazatelích v střednědbém výhledu. V rzpčtu je pamatván na významné kulturní instituce reknstrukce Nárdníh muzea, Nárdníh divadla, Nárdní galerie již byly zahájeny přípravné práce k zahájení reknstrukce budvy Státní pery Praha v rce reknstrukce hlavní budvy Nárdníh muzea (alkace cca 3,18 mld. Kč, bude snížena na základě výsledku výběrvéh řízení). - dknčení reknstrukce a revitalizace Klementina II. etapa NK (720 mil. Kč), - reknstrukce histrické budvy UPM (418 mil. Kč), - výstavba centrálníh depzitáře UPM (432 mil. Kč), - kmplexní reknstrukce histrické a prvzní budvy Státní pery (715 mil. Kč), - výstavba archivníh areálu Hradišťk II NFA (187 mil. Kč), - dknčení reknstrukce bývalé budvy FS NM (165 mil. Kč). Dsažení histricky nejvyšší hladiny rzpčtu 10,9 mld., cž je 0,89% ze státníh rzpčtu, k čemuž jsme se přihlásili v prgramvém prhlášení vlády. V r chceme dsáhnut 1%. Oprti půvdním předpkladům dšl k navýšení 2,3 mld. (rzpčet ,4 mld. Kč, ,9 mld. Kč). MK identifikval rizika a přijal patření ve frmě zavedení systémvéh pjetí integrace infrmačních systémů v resrtu MK a mdernizace všech systémvých řešení. Byl dsažen zefektivnění vnitřníh kntrlníh systému, ptimalizace nastavení eknmických systémů, knslidace řízení finančních tků a důslednéh sledvání čerpání finančních prstředků. Dále MK připravil spuštění elektrnickéh běhu všech dkladů na MF. MK zpřísnil vnitřní pravidla pr nakládání s finančními prstředky státníh rzpčtu. Na pli IT jsme prvedli kntrlu stavu prvzvané ICT infrastruktury a aplikací včetně smluv a servisních smluv, rzběhli jsme systém pr centrální evidenci smluv, prvedli jsme v před-termínu nápravná patření k zjištění NKÚ. V listpadu 2014 byla certifikvána (dle zákna č. 365/2000 Sb. ISVS) Infrmační kncepce MK jak 6

7 základní strategický dkument, na který naváže vytvření dkumentu Strategie ICT (plánvaný termín 1. Q 2015). Na základě zjištěných skutečnstí byly zpracvány investiční záměry a realizvány následující prjekty: rzběhli jsme analyticku fázi prjektu pr zavedení efektivníh finančníh řízení a plánvání Business Intelligence (vytvření sfistikvanéh systému mapující vzájemné datvé tky, umžňující transparentní prezentaci (nejen) eknmických dat, připravujeme analyticku a realizační fázi implementace Jedntnéh evidenčníh, dtačníh a grantvéh systému (JEGIS), jakž i kmplexní náhradu Systému pr OCN včetně nutnsti vybudvat dluhdbý archiv pr datvé artefakty, kde je pvinnst tyt uchvávat p dbu 50 let. připravujeme vznik rbustní ICT infrastruktury umžňující zavedení e-culture jak klíčvéh prjektu pr elektrnicku interpretaci kulturních statků nejširší veřejnsti, ať již dbrné či laické. V rámci plnění bdu vládníh prhlášení tevřené a efektivní státní správě přichází i MK se svým prjektem Otevřená kultura - transparentní prezentace klíčvých eknmických infrmací a ukazatelů, včetně publikace smluv a faktur nad Kč prstřednictvím internetvé stánky. Další důležitá témata Výrčí úmrtí M. Jana Husa - v resrtu se připravuje řada akcí, které byly předlženy vládě k infrmaci. Byla pskytnuta finanční pmc ve výši 20 mil Kč na pravu Památníku v Husinci. Výrčí narzení Karla IV. Na ministerstvu byl zřízen pracvní tým ke krdinaci úklů v resrtu a ke kmunikaci s dalšími subjekty (Pslanecká sněmvna, Senát, Univerzita Karlva, kraje). Na základě usnesení Nárdní kmise pr přípravu Oslav 700. výrčí narzení Karla IV. ze dne byl Ministerstv kultury pvěřen krdinací příprav výrčníh prgramu. Za tímt účelem se uskutečnil něklik pracvních setkání zástupců hlavních participujících resrtů a institucí (MŠMT, MZV, MMR, AVČR, UK, Arcibiskupství pražské, NPÚ). Připravujeme splečný materiál d vlády, kterým by byl stanven přesný pstup zajištění příprav a realizace výrčníh prgramu. Materiál bude vládě předlžen pčátkem jara V r dále prběhl mimřádné dtační řízení na pdpru akcí 550. výrčí mírvé mise Jiříh z Pděbrad. Jednal se pdpru prjektů přádaných ve městě Pděbrady u příležitsti tét významné histrické událsti. V rámci tht prjektu byl pdpřen 6 samstatných kulturních akcí ve výši ,- Kč. Další akce, 7

8 knané v rámci tht prjektu, byly pdpřeny v rámci jedntlivých dtačních prgramů dbrů ministerstva. Státní kulturní plitika předsedvi vlády byl kncem rku předlžen návrh nvé Státní kulturní plitiky na léta (s výhledem d rku 2025) se žádstí dklad termínu. Důvdem byl ustavvání zastupitelstev, rad a kmisí p becních vlbách, které prbíhal až d knce listpadu Ministerstv chce ttiž návrh prjednat i se statutárními městy. Byl dknčen dkument Integrvaná strategie využití pdpry kultury v kntextu Strategie sudržnsti a byl předlžen Ministerstvu pr místní rzvj. Strategie je zaměřena na definvání pririt naplňujících prgramvé prhlášení vlády v blasti důsledně využít fndů Evrpské unie. Kulturní plitika má ambici na jedné straně dřešit nesplněné úkly platné kulturní plitiky, např. dknčení refrmy veřejné správy v kultuře při pdpře reginálních kulturních zařízení (hlavně divadel, která jsu zřizvána městy), mtivace mecenášů k vyšší pdpře kultury, na druhé straně navrhnut vládě řešení témat nvých, vycházejících zejména z prgramvéh prhlášení, jak je pdpra kulturních a kreativních průmyslů prsazení mdelu eculture v rámci přechdu na egvernment a reidentifikace pslání nárdních kulturních institucí v kntextu 100. výrčí vyhlášení samstatnéh státu. Významné zahraniční aktivity U příležitsti 25. výrčí Sametvé revluce a Rku české hudby 2014 připravil Ministerstv kultury ČR ve splupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Pslanecku sněmvnu Parlamentu ČR zcela jedinečnu prezentaci české kultury ve Spjených státech amerických. V listpadu se d New Yrku, na míst svéh zrzení, vrátila jedna z nejznámějších symfnií světa, Symfnie č. 9 e mll, p. 95 Z Nvéh světa Antnína Dvřáka. Na místě světvé premiéry, v jedné z nejslavnějších kncertních síní světa, zazněly tóny Nvsvětské v pdání České filharmnie pd vedením Jiříh Bělhlávka. Ve stejný den byl v České nárdní budvě na Manhattanu slavnstně vystaven riginální rukpis tht hudebníh díla, který je dnes přísně střeženým sbírkvým předmětem českéh Nárdníh muzea. Své síly tak spjily dvě významné kulturní instituce, Nárdní muzeum a Česká filharmnie, aby symblicky vrátily Nvsvětsku na míst jejíh vzniku. Tent významný kulturní pčin symblizuje mimřádný dar České republiky u příležitsti 25. výrčí pádu železné pny, znvunabytí svbdy a demkracie v Českých zemích, výraz díkuvzdání a symbl transatlantické kulturní vazby. Oslavy našeh významnéh výrčí vyvrchlily dhalením busty prezidenta Václava Havla v Kngresu Spjených států amerických. Jedná se významný signál vůči našim přátelům a tradičním spjencům ve Spjených státech. Je důkazem th, že transatlantických vazeb, na jejichž upevnění nese velku zásluhu právě prezident Václav Havel, si stále vážíme a pvažujeme za jeden ze základních pilířů naší zahraniční plitiky. 8

9 Naplňvání zákna majetkvém vyrvnání s církvemi a nábženskými splečnstmi - Nárdní památkvý ústav 2 dhdy vydání majetku: Putní kstel sv. Jana Nepmuckéh na Zelené hře (ŘKF Žďár nad Sázavu) Klášter v Milevsku (Králvská kannie premnstrátů na Strahvě) (připravuje se vydání Arcibiskupskéh zámku v Krměříži) - Nárdní galerie vydán 29 brazů 4 právněným subjektům Z 295 pdaných výzev (mvité i nemvité věci) dpsud nebyl prjednán 54. U zemědělských nemvitstí nebyly s 12 pdaných žádstí prjednané 3. 9

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více