Bilanč ní tiskova konferenče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bilanč ní tiskova konferenče"

Transkript

1 Bilanč ní tiskva knferenče 29. ledna 2015 Zákn kultuře Legislativní blast návrh zákna byl v září 2014 rzeslán d meziresrtníh připmínkvéh řízení, jehž výsledkem byl, že návrh zákna nebyl předlžen vládě k prjednání, ale některé z institutů, které návrh bsahval, budu upraveny v nvele zákna č. 203/2006 Sb., některých druzích pdpry kultury. Jedná se zejména úpravu definice veřejných kulturních služeb, na základě čehž by měl mj. být, p důkladném eknmickém vyhdncení, umžněn zvýhdněný přístup ke kulturním službám (snížené vstupné pr určité kategrie sb, vlné dny v týdnu pr vstup d kulturních bjektů atp.). D návrhu nvely tht zákna by měla být rvněž dplněna ustanvení státní kulturní plitice, krajské kulturní plitice a radě pr kulturu jak pradníh rgánu. Ministerstv kultury vyhdntí i další pdněty vzešlé z meziresrtníh připmínkvéh řízení k návrhu zákna kultuře. Zákn veřejnprávní instituci v kultuře MK zadal u externích subjektů zpracvání analýz činnsti a hspdaření státních, krajských i becních příspěvkvých rganizací půsbících v kultuře. Tyt analýzy jsu zaměřeny na srvnání jedntlivých právních frem a na vliv právní frmy na hspdaření těcht rganizací. Analýzy budu bsahvat rvněž srvnání rganizačníh a eknmickéh mdelu se zahraničím (EU) a vyhdncení prblematiky pracvněprávních vztahů a dměňvání zaměstnanců těcht rganizací. Na základě výsledků analýz (únr 2015) bude zpracván věcný záměr zákna a na něj bude navazvat předlžení návrhu zákna veřejnprávní instituci v kultuře. Nvý zákn chraně památkvéh fndu prbíhají práce expertníh týmu na paragrafvém znění. Cílem je vytvření zákna, který přesněji vymezí veřejný zájem na chraně památkvéh fndu a v návaznsti na správní řád, stavební zákn, daňvé předpisy a další právní nrmy vytvří účinné a transparentní pdmínky pr zajištění ptimální péče památkvý fnd mtivující vlastníky památkvéh fndu k jeh průběžné údržbě, která je nejlepším způsbem pr uchvání jeh hdnt. Dalším cílem je rvněž výrazné zpružnění a zefektivnění systému památkvé péče zejména využitím kmunikačních a infrmačních technlgií. Je tedy ptřeba nastavit nvě pravidla tak, aby nedcházel ke škdám a úbytku kulturníh dědictví. Jedntlivé fáze přípravy a zpracvání materiálu jsu průběžně knzultvány a prjednávány s externím expertním týmem vedeným náměstkyní pr kulturní dědictví PhDr. A. Matuškvu. 1

2 Nvela autrskéh zákna Materiál je průběžně prjednáván s dtčenými ministerstvy a dalšími zainteresvanými subjekty a zájmvými uskupeními. Návrh zákna má být předlžen vládě v červnu Předpkládaný termín nabytí účinnsti zákna je leden Ministerstvem připravená nvela autrskéh zákna, která transpnuje směrnici prdlužení dby chrany autrských práv k hudebním nahrávkám z 50 na 70 let a směrnici některých pvlených způsbech užití siřelých děl, byla p pakvaném prjednání v Parlamentu přijata a nabyla účinnsti Ministerstv aktuálně připravuje další, bsahvě širší nvelu autrskéh zákna, která by měla být předlžena d knce května tht rku. Tat nvela bude především transpnvat rzsáhlu nvu směrnici klektivní správě. V pdstatě tím bude řešen dluhdbý záměr ministerstva zavést úpravu, která čast kritizvaný výkn klektivní správy učiní pr veřejnst srzumitelnější a naprst transparentní, a t včetně tvrby sazebníků dměn. Nvela také, k naplnění prgramvéh prhlášení vlády, zjednduší pskytvání licencí pr určitá užití předmětů chrany v rámci tzv. rzšířené klektivní správy. Nvela zákna Českém rzhlasu Pslanecké sněmvně je předlžena vládní nvela zákna Českém rzhlasu, jejímž hlavním cílem je umžnit Českému rzhlasu rzšíření mžnsti šíření stanice mluvenéh slva. Změny mediálních záknů bude se jednat nvely zákna prvzvání rzhlasvéh a televizníh vysílání, zákna Českém rzhlasu a zákna České televizi důvdem změn je zejména aktualizace těcht předpisů v suvislsti s vývjem v blasti technlgií, aplikační praxí a pravidly pr státní pdpru ve veřejnprávním vysílání. Byla zřízena pracvní skupina, které se účastní zástupci Českéh rzhlasu, České televize a jejich Rad, Rady pr rzhlasvé a televizní vysílání, zástupce Vlebníh výbru Pslanecké sněmvny a dbrníci na mediální práv předlžení vládě v květnu 2015, pkud jde nvelu zákna prvzvání rzhlasvéh a televizníh vysílání resp. v prsinci 2015, pkud jde nvely záknů Českém rzhlasu a České televizi. 2

3 Oblast památkvé péče Otevření zreknstruvané Květné zahrady v Krměříži (památka UNESCO). Úspěšné čerpání evrpských dtací z integrvanéh peračníh prgramu (IOP) dknčvání prjektů: - Lednick-valtický areál (0,5 mld.) - Tepelský klášter (0,5 mld.) - Kladrubský hřebčín (300 mil.) Nárdní kulturní památky Nařízením vlády České republiky č. 106/2014 Sb. ze dne byl prhlášen dalších 25 kulturních památek za nárdní kulturní památku. Tent knvlut, ačkliv jsu zde zastupeny i jiné typy kulturníh dědictví, byl zaměřen zejména na památky lidvé architektury a industriální dědictví, které nejsu dpsud dpvídajícím způsbem zastupeny a v sučasné dbě jsu i nejvíce hrženy. Za zmínku stjí například subr hrnických památek v Březvých Hrách datvaných d 13. stletí, vdní pila v Penikvě s plně funkčním strjním vybavením, neb vynikající dklady těžby kvů v Krušnhří (mincvna v Jáchymvě neb důl Mauritius v Hřebečné). Mezi dalšími je vhdné upzrnit na subr plavebních kanálů na Šumavě, který představuje ucelený systém hspdářskéh využití šumavských lesů, z lidvé architektury pak na Janatův mlýn v Buřanech, usedlsti v Telecí, v Čisté u Litmyšle či Mikuláštíkv fjtství v Jasenné. Ministerstv na základě prvedené analýzy navrhuje v rce 2015 zavedení každrčníh vlnéh vstupnéh ve třech vybraných dnech (1. června - Mezinárdní den dětí, 28. září Den české státnsti, 28. října Den vzniku samstatnéh českslvenskéh státu). Pr rganizvané šklní skupiny připravujeme vlné vstupné alespň jeden den v měsíci. Již v rce 2014 byla v blasti vlnéh vstupnéh navázána splupráce s pdnikatelským sektrem, který frmu spnzrskéh daru umžňuje celrční vlný vstup např. v Mravské galerii. MK usiluje rzšíření bdbné splupráce i na další PO. Reknstrukce a zpřístupnění nvých prstr a expzic v dsavadních památkách např. zámek Hlubká nad Vltavu, Bečv nad Teplu včetně mdelu kreativních uměleckých aktivit dětí. UNESCO Změna stanviska UNESCO ve prspěch zachvání táčivéh hlediště v barkní zahradě zámku v Českém Krumlvě. devzdání nminační dkumentace k česk-německé žádsti zápis Hrnické kulturní krajiny Krušnhří/Erzgebirge na Seznam světvéh dědictví UNESCO. 3

4 devzdání frmuláře 2B k zařazení statku na indikativní seznam pr účely buducí sérivé nadnárdní a přeshraniční nminace zn. Významné lázně Evrpy (4 české plžky Karlvy Vary, Mariánské a Františkvy Lázně, Luhačvice) participující státy: Splkvá republika Německ, Rakuská republika, Itálie, Belgické králvství, Francuzská republika, Spjené králvství Velké Británie a Severníh Irska a v sučasnsti jsu z hlediska přínsu pr nminaci psuzvány. Integrvaný reginální perační prgram ministerstv intenzívně splupracuje s Ministerstvem pr místní rzvj. Pdařil se mu prsadit pdpru reknstrukce památek na Seznamu světvéh dědictví UNESCO, památek tzv. čekatelů na zápis na Seznam světvéh dědictví UNESCO, nárdních kulturních památek a tzv. čekatelů na prhlášení za nárdní kulturní památky, pdpru muzeí a knihven a patření směřující k vyšší bezpečnsti návštěvníků, sbírek a fndů, ke zlepšení jejich dstupnsti. Oblast muzeí a galerií Uknčení prvizria v Nárdní galerii uvedení d funkce Dc. Jiříh Fajta k MK spustí v rce 2015 v stré verzi prjekt Legislativní mapa vývzů hlavním cílem je pdstatné zefektivnění a zjedndušení administrativních činnstí MK a jeh příspěvkvých rganizací při vývzu sbírkvých předmětů d zahraničí. V rce 2014 byl prjekt testván ve zkušební verzi prstřednictvím Mravskéh zemskéh muzea a jeh metdickéh pracviště pr infrmační technlgie v muzejnictví CITeM. Mdernizace elektrnických prgramů v blasti muzeí a galerií: CES (Centrální evidence sbírek) a DEMUS - Rzvj systému pr elektrnicku správu muzejních sbírek CES prgramvé řešení státní správy v suvislsti se Strategií digitalizace kulturníh bsahu. Jedním z hlavních cílů prjektu je náhrada stávajícíh způsbu ff line předávání dat mezi muzei a MK (zajištuje prgram CESik. CES n-line bude navržen jak webvský infrmační systém, díky tmu bude systém multiplatfrmní a bude tak mžné jej pužívat také na mbilních zařízeních jak jsu tablety, případně tzv. chytré mbilní telefny. Jedná se další rzvj českéh muzejnictví tak, aby se přiblížil evrpským i světvým trendům v blasti zprstředkvávání kulturníh dědictví, vzdělansti, infrmační splečnsti, chraně i prezentaci muzejních sbírek. DEMUS prjekt navazuje na pčítačvý systém Dkumentace a Evidence Muzejních Sbírek z rku Cílem prjektu je vytvřit nvý systém pr správu 4

5 sbírek, který bude dpvídat sučasným pžadavkům s trendům jak v blasti infrmačních technlgií, tak v blasti evidence a správy sbírek v muzeích a galeriích. Cílem prjektu je rvněž zajištění interperability s Centrální evidencí sbírek muzejní pvahy Ministerstva kultury (CES) tak, aby uživatelé nemuseli ze zákna pvinnu evidenci CES zpracvávat duplicitně. Mdernizvaný idemus tak bude prpjen s CES na datvé úrvni. Dalším cílem pak bude usnadnění mžnstí výměny dat s prdukty dalších stran a t jak v rámci ČR (nárdní prezentační prtál esbírky), tak v rámci mezinárdních prjektů, jak např. Eurpeana. Oblast živéh umění Řešení dtačních prgramů v blasti živéh umění v rce 2014 prbíhala vnitřní analýza, na základě které MK připravuje zavedení jedntnéh evidenčníh, dtačníh a grantvéh systému. Sučasně připravuje kncepci pdpry významných hudebních festivalů, kupříkladu na základě srvnání uměleckéh přínsu a eknmických ukazatelů snaha parametrizaci. Pdpra vývzu české kultury jak nástrje pr navazvání, psilvání a rzšiřvání mezinárdních plitických vztahů ČR a dsahvání becných cílů české zahraniční plitiky. MK ve splupráci s MZV, MPO a MMR inicival vytvření infrmační a knzultační platfrmy, jenž má zefektivnit infrmvání hlavních partnerů svých kncepčních záměrech. MK ČR připravil návrh Memranda splupráci MK s MZV a MPO. Materiál je průběžně prjednáván s dtčenými ministerstvy a dalšími subjekty. Pdpra amatérských uměleckých aktivit a reginální kultury prstřednictvím dtačních prgramů MK např.: - Pdpra kulturních aktivit příslušníků nárdnstních menšin žijících v České republice 58 prjektů ve výši ,- Kč. - Pdpra integrace příslušníků rmské menšiny - 23 prjektů ve výši ,- Kč. - Pdpra kulturních aktivit zdravtně pstižených bčanů a senirů 76 prjektů ve výši ,- Kč. - Pdpra tradiční lidvé kultury 63 prjektů ve výši ,- Kč. - Pdpra neprfesinálních uměleckých aktivit 226 prjektů v celkvé výši ,- Kč - Pdpra zahraničních kntaktů v blasti neprfesinálních uměleckých aktivit 51 prjektů v celkvé výši ,- Kč - Prgram pskytvání příspěvků na tvůrčí neb studijní účely v blasti neprfesinálníh umění a tradiční lidvé kultury 3 prjekty pdpřeny celkvu částku ,- Kč - Pdpra zájmvých kulturních mimuměleckých aktivit 8 prjektů v celkvé výši ,- Kč 5

6 - Prgram na pdpru reginálních kulturních tradic 21 prjektů pdpřen v celkvé výši ,- Kč Eknmická blast Vyhlášena a uzavřena výzva z tzv. Nrskéh finančníh mechanismu v blasti kulturníh dědictví v bjemu 420 mil. Kč a v blasti pdpry sučasnéh umění v bjemu 42 mil. Kč. Schválen dfinancvání schématu pdpry filmvých pbídek v rce 2014 ve výši 300 mil. Kč. Zabezpečení finančníh krytí prgramu péče Nárdní kulturní pklad na rky v bjemu 1 mld. Kč rčně schválen v ukazatelích v střednědbém výhledu. V rzpčtu je pamatván na významné kulturní instituce reknstrukce Nárdníh muzea, Nárdníh divadla, Nárdní galerie již byly zahájeny přípravné práce k zahájení reknstrukce budvy Státní pery Praha v rce reknstrukce hlavní budvy Nárdníh muzea (alkace cca 3,18 mld. Kč, bude snížena na základě výsledku výběrvéh řízení). - dknčení reknstrukce a revitalizace Klementina II. etapa NK (720 mil. Kč), - reknstrukce histrické budvy UPM (418 mil. Kč), - výstavba centrálníh depzitáře UPM (432 mil. Kč), - kmplexní reknstrukce histrické a prvzní budvy Státní pery (715 mil. Kč), - výstavba archivníh areálu Hradišťk II NFA (187 mil. Kč), - dknčení reknstrukce bývalé budvy FS NM (165 mil. Kč). Dsažení histricky nejvyšší hladiny rzpčtu 10,9 mld., cž je 0,89% ze státníh rzpčtu, k čemuž jsme se přihlásili v prgramvém prhlášení vlády. V r chceme dsáhnut 1%. Oprti půvdním předpkladům dšl k navýšení 2,3 mld. (rzpčet ,4 mld. Kč, ,9 mld. Kč). MK identifikval rizika a přijal patření ve frmě zavedení systémvéh pjetí integrace infrmačních systémů v resrtu MK a mdernizace všech systémvých řešení. Byl dsažen zefektivnění vnitřníh kntrlníh systému, ptimalizace nastavení eknmických systémů, knslidace řízení finančních tků a důslednéh sledvání čerpání finančních prstředků. Dále MK připravil spuštění elektrnickéh běhu všech dkladů na MF. MK zpřísnil vnitřní pravidla pr nakládání s finančními prstředky státníh rzpčtu. Na pli IT jsme prvedli kntrlu stavu prvzvané ICT infrastruktury a aplikací včetně smluv a servisních smluv, rzběhli jsme systém pr centrální evidenci smluv, prvedli jsme v před-termínu nápravná patření k zjištění NKÚ. V listpadu 2014 byla certifikvána (dle zákna č. 365/2000 Sb. ISVS) Infrmační kncepce MK jak 6

7 základní strategický dkument, na který naváže vytvření dkumentu Strategie ICT (plánvaný termín 1. Q 2015). Na základě zjištěných skutečnstí byly zpracvány investiční záměry a realizvány následující prjekty: rzběhli jsme analyticku fázi prjektu pr zavedení efektivníh finančníh řízení a plánvání Business Intelligence (vytvření sfistikvanéh systému mapující vzájemné datvé tky, umžňující transparentní prezentaci (nejen) eknmických dat, připravujeme analyticku a realizační fázi implementace Jedntnéh evidenčníh, dtačníh a grantvéh systému (JEGIS), jakž i kmplexní náhradu Systému pr OCN včetně nutnsti vybudvat dluhdbý archiv pr datvé artefakty, kde je pvinnst tyt uchvávat p dbu 50 let. připravujeme vznik rbustní ICT infrastruktury umžňující zavedení e-culture jak klíčvéh prjektu pr elektrnicku interpretaci kulturních statků nejširší veřejnsti, ať již dbrné či laické. V rámci plnění bdu vládníh prhlášení tevřené a efektivní státní správě přichází i MK se svým prjektem Otevřená kultura - transparentní prezentace klíčvých eknmických infrmací a ukazatelů, včetně publikace smluv a faktur nad Kč prstřednictvím internetvé stánky. Další důležitá témata Výrčí úmrtí M. Jana Husa - v resrtu se připravuje řada akcí, které byly předlženy vládě k infrmaci. Byla pskytnuta finanční pmc ve výši 20 mil Kč na pravu Památníku v Husinci. Výrčí narzení Karla IV. Na ministerstvu byl zřízen pracvní tým ke krdinaci úklů v resrtu a ke kmunikaci s dalšími subjekty (Pslanecká sněmvna, Senát, Univerzita Karlva, kraje). Na základě usnesení Nárdní kmise pr přípravu Oslav 700. výrčí narzení Karla IV. ze dne byl Ministerstv kultury pvěřen krdinací příprav výrčníh prgramu. Za tímt účelem se uskutečnil něklik pracvních setkání zástupců hlavních participujících resrtů a institucí (MŠMT, MZV, MMR, AVČR, UK, Arcibiskupství pražské, NPÚ). Připravujeme splečný materiál d vlády, kterým by byl stanven přesný pstup zajištění příprav a realizace výrčníh prgramu. Materiál bude vládě předlžen pčátkem jara V r dále prběhl mimřádné dtační řízení na pdpru akcí 550. výrčí mírvé mise Jiříh z Pděbrad. Jednal se pdpru prjektů přádaných ve městě Pděbrady u příležitsti tét významné histrické událsti. V rámci tht prjektu byl pdpřen 6 samstatných kulturních akcí ve výši ,- Kč. Další akce, 7

8 knané v rámci tht prjektu, byly pdpřeny v rámci jedntlivých dtačních prgramů dbrů ministerstva. Státní kulturní plitika předsedvi vlády byl kncem rku předlžen návrh nvé Státní kulturní plitiky na léta (s výhledem d rku 2025) se žádstí dklad termínu. Důvdem byl ustavvání zastupitelstev, rad a kmisí p becních vlbách, které prbíhal až d knce listpadu Ministerstv chce ttiž návrh prjednat i se statutárními městy. Byl dknčen dkument Integrvaná strategie využití pdpry kultury v kntextu Strategie sudržnsti a byl předlžen Ministerstvu pr místní rzvj. Strategie je zaměřena na definvání pririt naplňujících prgramvé prhlášení vlády v blasti důsledně využít fndů Evrpské unie. Kulturní plitika má ambici na jedné straně dřešit nesplněné úkly platné kulturní plitiky, např. dknčení refrmy veřejné správy v kultuře při pdpře reginálních kulturních zařízení (hlavně divadel, která jsu zřizvána městy), mtivace mecenášů k vyšší pdpře kultury, na druhé straně navrhnut vládě řešení témat nvých, vycházejících zejména z prgramvéh prhlášení, jak je pdpra kulturních a kreativních průmyslů prsazení mdelu eculture v rámci přechdu na egvernment a reidentifikace pslání nárdních kulturních institucí v kntextu 100. výrčí vyhlášení samstatnéh státu. Významné zahraniční aktivity U příležitsti 25. výrčí Sametvé revluce a Rku české hudby 2014 připravil Ministerstv kultury ČR ve splupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Pslanecku sněmvnu Parlamentu ČR zcela jedinečnu prezentaci české kultury ve Spjených státech amerických. V listpadu se d New Yrku, na míst svéh zrzení, vrátila jedna z nejznámějších symfnií světa, Symfnie č. 9 e mll, p. 95 Z Nvéh světa Antnína Dvřáka. Na místě světvé premiéry, v jedné z nejslavnějších kncertních síní světa, zazněly tóny Nvsvětské v pdání České filharmnie pd vedením Jiříh Bělhlávka. Ve stejný den byl v České nárdní budvě na Manhattanu slavnstně vystaven riginální rukpis tht hudebníh díla, který je dnes přísně střeženým sbírkvým předmětem českéh Nárdníh muzea. Své síly tak spjily dvě významné kulturní instituce, Nárdní muzeum a Česká filharmnie, aby symblicky vrátily Nvsvětsku na míst jejíh vzniku. Tent významný kulturní pčin symblizuje mimřádný dar České republiky u příležitsti 25. výrčí pádu železné pny, znvunabytí svbdy a demkracie v Českých zemích, výraz díkuvzdání a symbl transatlantické kulturní vazby. Oslavy našeh významnéh výrčí vyvrchlily dhalením busty prezidenta Václava Havla v Kngresu Spjených států amerických. Jedná se významný signál vůči našim přátelům a tradičním spjencům ve Spjených státech. Je důkazem th, že transatlantických vazeb, na jejichž upevnění nese velku zásluhu právě prezident Václav Havel, si stále vážíme a pvažujeme za jeden ze základních pilířů naší zahraniční plitiky. 8

9 Naplňvání zákna majetkvém vyrvnání s církvemi a nábženskými splečnstmi - Nárdní památkvý ústav 2 dhdy vydání majetku: Putní kstel sv. Jana Nepmuckéh na Zelené hře (ŘKF Žďár nad Sázavu) Klášter v Milevsku (Králvská kannie premnstrátů na Strahvě) (připravuje se vydání Arcibiskupskéh zámku v Krměříži) - Nárdní galerie vydán 29 brazů 4 právněným subjektům Z 295 pdaných výzev (mvité i nemvité věci) dpsud nebyl prjednán 54. U zemědělských nemvitstí nebyly s 12 pdaných žádstí prjednané 3. 9

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená Název: STUDIE PROVEDITELNOSTI II - pravená Část I. Výzvy - Elektrnická spisvá služba Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. Výzvy

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 Ministerstv pr místní rzvj Akční plán ke Kncepci státní plitiky cestvníh ruchu 2014-2020 Na bdbí 2015 2016 Verze 2 30.4.2015 (úprava dne 21. 7. 2015) Obsah 1 Úvd... 2 1.1 Přehled cílů a pririt Kncepce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VR ČSTS ZA ROK 2004

ZPRÁVA O ČINNOSTI VR ČSTS ZA ROK 2004 ZPRÁVA O ČINNOSTI VR ČSTS ZA ROK 2004 Obsah: 1. Hlavní úkly 1.1. Mezinárdní splupráce, zahraniční (nesprtvní) reprezentace 1.2. Organizace 1.3. Marketing a PR 1.4. Legislativa 1.5. Odbrná činnst 1.5.1.

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více