Bilanč ní tiskova konferenče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bilanč ní tiskova konferenče"

Transkript

1 Bilanč ní tiskva knferenče 29. ledna 2015 Zákn kultuře Legislativní blast návrh zákna byl v září 2014 rzeslán d meziresrtníh připmínkvéh řízení, jehž výsledkem byl, že návrh zákna nebyl předlžen vládě k prjednání, ale některé z institutů, které návrh bsahval, budu upraveny v nvele zákna č. 203/2006 Sb., některých druzích pdpry kultury. Jedná se zejména úpravu definice veřejných kulturních služeb, na základě čehž by měl mj. být, p důkladném eknmickém vyhdncení, umžněn zvýhdněný přístup ke kulturním službám (snížené vstupné pr určité kategrie sb, vlné dny v týdnu pr vstup d kulturních bjektů atp.). D návrhu nvely tht zákna by měla být rvněž dplněna ustanvení státní kulturní plitice, krajské kulturní plitice a radě pr kulturu jak pradníh rgánu. Ministerstv kultury vyhdntí i další pdněty vzešlé z meziresrtníh připmínkvéh řízení k návrhu zákna kultuře. Zákn veřejnprávní instituci v kultuře MK zadal u externích subjektů zpracvání analýz činnsti a hspdaření státních, krajských i becních příspěvkvých rganizací půsbících v kultuře. Tyt analýzy jsu zaměřeny na srvnání jedntlivých právních frem a na vliv právní frmy na hspdaření těcht rganizací. Analýzy budu bsahvat rvněž srvnání rganizačníh a eknmickéh mdelu se zahraničím (EU) a vyhdncení prblematiky pracvněprávních vztahů a dměňvání zaměstnanců těcht rganizací. Na základě výsledků analýz (únr 2015) bude zpracván věcný záměr zákna a na něj bude navazvat předlžení návrhu zákna veřejnprávní instituci v kultuře. Nvý zákn chraně památkvéh fndu prbíhají práce expertníh týmu na paragrafvém znění. Cílem je vytvření zákna, který přesněji vymezí veřejný zájem na chraně památkvéh fndu a v návaznsti na správní řád, stavební zákn, daňvé předpisy a další právní nrmy vytvří účinné a transparentní pdmínky pr zajištění ptimální péče památkvý fnd mtivující vlastníky památkvéh fndu k jeh průběžné údržbě, která je nejlepším způsbem pr uchvání jeh hdnt. Dalším cílem je rvněž výrazné zpružnění a zefektivnění systému památkvé péče zejména využitím kmunikačních a infrmačních technlgií. Je tedy ptřeba nastavit nvě pravidla tak, aby nedcházel ke škdám a úbytku kulturníh dědictví. Jedntlivé fáze přípravy a zpracvání materiálu jsu průběžně knzultvány a prjednávány s externím expertním týmem vedeným náměstkyní pr kulturní dědictví PhDr. A. Matuškvu. 1

2 Nvela autrskéh zákna Materiál je průběžně prjednáván s dtčenými ministerstvy a dalšími zainteresvanými subjekty a zájmvými uskupeními. Návrh zákna má být předlžen vládě v červnu Předpkládaný termín nabytí účinnsti zákna je leden Ministerstvem připravená nvela autrskéh zákna, která transpnuje směrnici prdlužení dby chrany autrských práv k hudebním nahrávkám z 50 na 70 let a směrnici některých pvlených způsbech užití siřelých děl, byla p pakvaném prjednání v Parlamentu přijata a nabyla účinnsti Ministerstv aktuálně připravuje další, bsahvě širší nvelu autrskéh zákna, která by měla být předlžena d knce května tht rku. Tat nvela bude především transpnvat rzsáhlu nvu směrnici klektivní správě. V pdstatě tím bude řešen dluhdbý záměr ministerstva zavést úpravu, která čast kritizvaný výkn klektivní správy učiní pr veřejnst srzumitelnější a naprst transparentní, a t včetně tvrby sazebníků dměn. Nvela také, k naplnění prgramvéh prhlášení vlády, zjednduší pskytvání licencí pr určitá užití předmětů chrany v rámci tzv. rzšířené klektivní správy. Nvela zákna Českém rzhlasu Pslanecké sněmvně je předlžena vládní nvela zákna Českém rzhlasu, jejímž hlavním cílem je umžnit Českému rzhlasu rzšíření mžnsti šíření stanice mluvenéh slva. Změny mediálních záknů bude se jednat nvely zákna prvzvání rzhlasvéh a televizníh vysílání, zákna Českém rzhlasu a zákna České televizi důvdem změn je zejména aktualizace těcht předpisů v suvislsti s vývjem v blasti technlgií, aplikační praxí a pravidly pr státní pdpru ve veřejnprávním vysílání. Byla zřízena pracvní skupina, které se účastní zástupci Českéh rzhlasu, České televize a jejich Rad, Rady pr rzhlasvé a televizní vysílání, zástupce Vlebníh výbru Pslanecké sněmvny a dbrníci na mediální práv předlžení vládě v květnu 2015, pkud jde nvelu zákna prvzvání rzhlasvéh a televizníh vysílání resp. v prsinci 2015, pkud jde nvely záknů Českém rzhlasu a České televizi. 2

3 Oblast památkvé péče Otevření zreknstruvané Květné zahrady v Krměříži (památka UNESCO). Úspěšné čerpání evrpských dtací z integrvanéh peračníh prgramu (IOP) dknčvání prjektů: - Lednick-valtický areál (0,5 mld.) - Tepelský klášter (0,5 mld.) - Kladrubský hřebčín (300 mil.) Nárdní kulturní památky Nařízením vlády České republiky č. 106/2014 Sb. ze dne byl prhlášen dalších 25 kulturních památek za nárdní kulturní památku. Tent knvlut, ačkliv jsu zde zastupeny i jiné typy kulturníh dědictví, byl zaměřen zejména na památky lidvé architektury a industriální dědictví, které nejsu dpsud dpvídajícím způsbem zastupeny a v sučasné dbě jsu i nejvíce hrženy. Za zmínku stjí například subr hrnických památek v Březvých Hrách datvaných d 13. stletí, vdní pila v Penikvě s plně funkčním strjním vybavením, neb vynikající dklady těžby kvů v Krušnhří (mincvna v Jáchymvě neb důl Mauritius v Hřebečné). Mezi dalšími je vhdné upzrnit na subr plavebních kanálů na Šumavě, který představuje ucelený systém hspdářskéh využití šumavských lesů, z lidvé architektury pak na Janatův mlýn v Buřanech, usedlsti v Telecí, v Čisté u Litmyšle či Mikuláštíkv fjtství v Jasenné. Ministerstv na základě prvedené analýzy navrhuje v rce 2015 zavedení každrčníh vlnéh vstupnéh ve třech vybraných dnech (1. června - Mezinárdní den dětí, 28. září Den české státnsti, 28. října Den vzniku samstatnéh českslvenskéh státu). Pr rganizvané šklní skupiny připravujeme vlné vstupné alespň jeden den v měsíci. Již v rce 2014 byla v blasti vlnéh vstupnéh navázána splupráce s pdnikatelským sektrem, který frmu spnzrskéh daru umžňuje celrční vlný vstup např. v Mravské galerii. MK usiluje rzšíření bdbné splupráce i na další PO. Reknstrukce a zpřístupnění nvých prstr a expzic v dsavadních památkách např. zámek Hlubká nad Vltavu, Bečv nad Teplu včetně mdelu kreativních uměleckých aktivit dětí. UNESCO Změna stanviska UNESCO ve prspěch zachvání táčivéh hlediště v barkní zahradě zámku v Českém Krumlvě. devzdání nminační dkumentace k česk-německé žádsti zápis Hrnické kulturní krajiny Krušnhří/Erzgebirge na Seznam světvéh dědictví UNESCO. 3

4 devzdání frmuláře 2B k zařazení statku na indikativní seznam pr účely buducí sérivé nadnárdní a přeshraniční nminace zn. Významné lázně Evrpy (4 české plžky Karlvy Vary, Mariánské a Františkvy Lázně, Luhačvice) participující státy: Splkvá republika Německ, Rakuská republika, Itálie, Belgické králvství, Francuzská republika, Spjené králvství Velké Británie a Severníh Irska a v sučasnsti jsu z hlediska přínsu pr nminaci psuzvány. Integrvaný reginální perační prgram ministerstv intenzívně splupracuje s Ministerstvem pr místní rzvj. Pdařil se mu prsadit pdpru reknstrukce památek na Seznamu světvéh dědictví UNESCO, památek tzv. čekatelů na zápis na Seznam světvéh dědictví UNESCO, nárdních kulturních památek a tzv. čekatelů na prhlášení za nárdní kulturní památky, pdpru muzeí a knihven a patření směřující k vyšší bezpečnsti návštěvníků, sbírek a fndů, ke zlepšení jejich dstupnsti. Oblast muzeí a galerií Uknčení prvizria v Nárdní galerii uvedení d funkce Dc. Jiříh Fajta k MK spustí v rce 2015 v stré verzi prjekt Legislativní mapa vývzů hlavním cílem je pdstatné zefektivnění a zjedndušení administrativních činnstí MK a jeh příspěvkvých rganizací při vývzu sbírkvých předmětů d zahraničí. V rce 2014 byl prjekt testván ve zkušební verzi prstřednictvím Mravskéh zemskéh muzea a jeh metdickéh pracviště pr infrmační technlgie v muzejnictví CITeM. Mdernizace elektrnických prgramů v blasti muzeí a galerií: CES (Centrální evidence sbírek) a DEMUS - Rzvj systému pr elektrnicku správu muzejních sbírek CES prgramvé řešení státní správy v suvislsti se Strategií digitalizace kulturníh bsahu. Jedním z hlavních cílů prjektu je náhrada stávajícíh způsbu ff line předávání dat mezi muzei a MK (zajištuje prgram CESik. CES n-line bude navržen jak webvský infrmační systém, díky tmu bude systém multiplatfrmní a bude tak mžné jej pužívat také na mbilních zařízeních jak jsu tablety, případně tzv. chytré mbilní telefny. Jedná se další rzvj českéh muzejnictví tak, aby se přiblížil evrpským i světvým trendům v blasti zprstředkvávání kulturníh dědictví, vzdělansti, infrmační splečnsti, chraně i prezentaci muzejních sbírek. DEMUS prjekt navazuje na pčítačvý systém Dkumentace a Evidence Muzejních Sbírek z rku Cílem prjektu je vytvřit nvý systém pr správu 4

5 sbírek, který bude dpvídat sučasným pžadavkům s trendům jak v blasti infrmačních technlgií, tak v blasti evidence a správy sbírek v muzeích a galeriích. Cílem prjektu je rvněž zajištění interperability s Centrální evidencí sbírek muzejní pvahy Ministerstva kultury (CES) tak, aby uživatelé nemuseli ze zákna pvinnu evidenci CES zpracvávat duplicitně. Mdernizvaný idemus tak bude prpjen s CES na datvé úrvni. Dalším cílem pak bude usnadnění mžnstí výměny dat s prdukty dalších stran a t jak v rámci ČR (nárdní prezentační prtál esbírky), tak v rámci mezinárdních prjektů, jak např. Eurpeana. Oblast živéh umění Řešení dtačních prgramů v blasti živéh umění v rce 2014 prbíhala vnitřní analýza, na základě které MK připravuje zavedení jedntnéh evidenčníh, dtačníh a grantvéh systému. Sučasně připravuje kncepci pdpry významných hudebních festivalů, kupříkladu na základě srvnání uměleckéh přínsu a eknmických ukazatelů snaha parametrizaci. Pdpra vývzu české kultury jak nástrje pr navazvání, psilvání a rzšiřvání mezinárdních plitických vztahů ČR a dsahvání becných cílů české zahraniční plitiky. MK ve splupráci s MZV, MPO a MMR inicival vytvření infrmační a knzultační platfrmy, jenž má zefektivnit infrmvání hlavních partnerů svých kncepčních záměrech. MK ČR připravil návrh Memranda splupráci MK s MZV a MPO. Materiál je průběžně prjednáván s dtčenými ministerstvy a dalšími subjekty. Pdpra amatérských uměleckých aktivit a reginální kultury prstřednictvím dtačních prgramů MK např.: - Pdpra kulturních aktivit příslušníků nárdnstních menšin žijících v České republice 58 prjektů ve výši ,- Kč. - Pdpra integrace příslušníků rmské menšiny - 23 prjektů ve výši ,- Kč. - Pdpra kulturních aktivit zdravtně pstižených bčanů a senirů 76 prjektů ve výši ,- Kč. - Pdpra tradiční lidvé kultury 63 prjektů ve výši ,- Kč. - Pdpra neprfesinálních uměleckých aktivit 226 prjektů v celkvé výši ,- Kč - Pdpra zahraničních kntaktů v blasti neprfesinálních uměleckých aktivit 51 prjektů v celkvé výši ,- Kč - Prgram pskytvání příspěvků na tvůrčí neb studijní účely v blasti neprfesinálníh umění a tradiční lidvé kultury 3 prjekty pdpřeny celkvu částku ,- Kč - Pdpra zájmvých kulturních mimuměleckých aktivit 8 prjektů v celkvé výši ,- Kč 5

6 - Prgram na pdpru reginálních kulturních tradic 21 prjektů pdpřen v celkvé výši ,- Kč Eknmická blast Vyhlášena a uzavřena výzva z tzv. Nrskéh finančníh mechanismu v blasti kulturníh dědictví v bjemu 420 mil. Kč a v blasti pdpry sučasnéh umění v bjemu 42 mil. Kč. Schválen dfinancvání schématu pdpry filmvých pbídek v rce 2014 ve výši 300 mil. Kč. Zabezpečení finančníh krytí prgramu péče Nárdní kulturní pklad na rky v bjemu 1 mld. Kč rčně schválen v ukazatelích v střednědbém výhledu. V rzpčtu je pamatván na významné kulturní instituce reknstrukce Nárdníh muzea, Nárdníh divadla, Nárdní galerie již byly zahájeny přípravné práce k zahájení reknstrukce budvy Státní pery Praha v rce reknstrukce hlavní budvy Nárdníh muzea (alkace cca 3,18 mld. Kč, bude snížena na základě výsledku výběrvéh řízení). - dknčení reknstrukce a revitalizace Klementina II. etapa NK (720 mil. Kč), - reknstrukce histrické budvy UPM (418 mil. Kč), - výstavba centrálníh depzitáře UPM (432 mil. Kč), - kmplexní reknstrukce histrické a prvzní budvy Státní pery (715 mil. Kč), - výstavba archivníh areálu Hradišťk II NFA (187 mil. Kč), - dknčení reknstrukce bývalé budvy FS NM (165 mil. Kč). Dsažení histricky nejvyšší hladiny rzpčtu 10,9 mld., cž je 0,89% ze státníh rzpčtu, k čemuž jsme se přihlásili v prgramvém prhlášení vlády. V r chceme dsáhnut 1%. Oprti půvdním předpkladům dšl k navýšení 2,3 mld. (rzpčet ,4 mld. Kč, ,9 mld. Kč). MK identifikval rizika a přijal patření ve frmě zavedení systémvéh pjetí integrace infrmačních systémů v resrtu MK a mdernizace všech systémvých řešení. Byl dsažen zefektivnění vnitřníh kntrlníh systému, ptimalizace nastavení eknmických systémů, knslidace řízení finančních tků a důslednéh sledvání čerpání finančních prstředků. Dále MK připravil spuštění elektrnickéh běhu všech dkladů na MF. MK zpřísnil vnitřní pravidla pr nakládání s finančními prstředky státníh rzpčtu. Na pli IT jsme prvedli kntrlu stavu prvzvané ICT infrastruktury a aplikací včetně smluv a servisních smluv, rzběhli jsme systém pr centrální evidenci smluv, prvedli jsme v před-termínu nápravná patření k zjištění NKÚ. V listpadu 2014 byla certifikvána (dle zákna č. 365/2000 Sb. ISVS) Infrmační kncepce MK jak 6

7 základní strategický dkument, na který naváže vytvření dkumentu Strategie ICT (plánvaný termín 1. Q 2015). Na základě zjištěných skutečnstí byly zpracvány investiční záměry a realizvány následující prjekty: rzběhli jsme analyticku fázi prjektu pr zavedení efektivníh finančníh řízení a plánvání Business Intelligence (vytvření sfistikvanéh systému mapující vzájemné datvé tky, umžňující transparentní prezentaci (nejen) eknmických dat, připravujeme analyticku a realizační fázi implementace Jedntnéh evidenčníh, dtačníh a grantvéh systému (JEGIS), jakž i kmplexní náhradu Systému pr OCN včetně nutnsti vybudvat dluhdbý archiv pr datvé artefakty, kde je pvinnst tyt uchvávat p dbu 50 let. připravujeme vznik rbustní ICT infrastruktury umžňující zavedení e-culture jak klíčvéh prjektu pr elektrnicku interpretaci kulturních statků nejširší veřejnsti, ať již dbrné či laické. V rámci plnění bdu vládníh prhlášení tevřené a efektivní státní správě přichází i MK se svým prjektem Otevřená kultura - transparentní prezentace klíčvých eknmických infrmací a ukazatelů, včetně publikace smluv a faktur nad Kč prstřednictvím internetvé stánky. Další důležitá témata Výrčí úmrtí M. Jana Husa - v resrtu se připravuje řada akcí, které byly předlženy vládě k infrmaci. Byla pskytnuta finanční pmc ve výši 20 mil Kč na pravu Památníku v Husinci. Výrčí narzení Karla IV. Na ministerstvu byl zřízen pracvní tým ke krdinaci úklů v resrtu a ke kmunikaci s dalšími subjekty (Pslanecká sněmvna, Senát, Univerzita Karlva, kraje). Na základě usnesení Nárdní kmise pr přípravu Oslav 700. výrčí narzení Karla IV. ze dne byl Ministerstv kultury pvěřen krdinací příprav výrčníh prgramu. Za tímt účelem se uskutečnil něklik pracvních setkání zástupců hlavních participujících resrtů a institucí (MŠMT, MZV, MMR, AVČR, UK, Arcibiskupství pražské, NPÚ). Připravujeme splečný materiál d vlády, kterým by byl stanven přesný pstup zajištění příprav a realizace výrčníh prgramu. Materiál bude vládě předlžen pčátkem jara V r dále prběhl mimřádné dtační řízení na pdpru akcí 550. výrčí mírvé mise Jiříh z Pděbrad. Jednal se pdpru prjektů přádaných ve městě Pděbrady u příležitsti tét významné histrické událsti. V rámci tht prjektu byl pdpřen 6 samstatných kulturních akcí ve výši ,- Kč. Další akce, 7

8 knané v rámci tht prjektu, byly pdpřeny v rámci jedntlivých dtačních prgramů dbrů ministerstva. Státní kulturní plitika předsedvi vlády byl kncem rku předlžen návrh nvé Státní kulturní plitiky na léta (s výhledem d rku 2025) se žádstí dklad termínu. Důvdem byl ustavvání zastupitelstev, rad a kmisí p becních vlbách, které prbíhal až d knce listpadu Ministerstv chce ttiž návrh prjednat i se statutárními městy. Byl dknčen dkument Integrvaná strategie využití pdpry kultury v kntextu Strategie sudržnsti a byl předlžen Ministerstvu pr místní rzvj. Strategie je zaměřena na definvání pririt naplňujících prgramvé prhlášení vlády v blasti důsledně využít fndů Evrpské unie. Kulturní plitika má ambici na jedné straně dřešit nesplněné úkly platné kulturní plitiky, např. dknčení refrmy veřejné správy v kultuře při pdpře reginálních kulturních zařízení (hlavně divadel, která jsu zřizvána městy), mtivace mecenášů k vyšší pdpře kultury, na druhé straně navrhnut vládě řešení témat nvých, vycházejících zejména z prgramvéh prhlášení, jak je pdpra kulturních a kreativních průmyslů prsazení mdelu eculture v rámci přechdu na egvernment a reidentifikace pslání nárdních kulturních institucí v kntextu 100. výrčí vyhlášení samstatnéh státu. Významné zahraniční aktivity U příležitsti 25. výrčí Sametvé revluce a Rku české hudby 2014 připravil Ministerstv kultury ČR ve splupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Pslanecku sněmvnu Parlamentu ČR zcela jedinečnu prezentaci české kultury ve Spjených státech amerických. V listpadu se d New Yrku, na míst svéh zrzení, vrátila jedna z nejznámějších symfnií světa, Symfnie č. 9 e mll, p. 95 Z Nvéh světa Antnína Dvřáka. Na místě světvé premiéry, v jedné z nejslavnějších kncertních síní světa, zazněly tóny Nvsvětské v pdání České filharmnie pd vedením Jiříh Bělhlávka. Ve stejný den byl v České nárdní budvě na Manhattanu slavnstně vystaven riginální rukpis tht hudebníh díla, který je dnes přísně střeženým sbírkvým předmětem českéh Nárdníh muzea. Své síly tak spjily dvě významné kulturní instituce, Nárdní muzeum a Česká filharmnie, aby symblicky vrátily Nvsvětsku na míst jejíh vzniku. Tent významný kulturní pčin symblizuje mimřádný dar České republiky u příležitsti 25. výrčí pádu železné pny, znvunabytí svbdy a demkracie v Českých zemích, výraz díkuvzdání a symbl transatlantické kulturní vazby. Oslavy našeh významnéh výrčí vyvrchlily dhalením busty prezidenta Václava Havla v Kngresu Spjených států amerických. Jedná se významný signál vůči našim přátelům a tradičním spjencům ve Spjených státech. Je důkazem th, že transatlantických vazeb, na jejichž upevnění nese velku zásluhu právě prezident Václav Havel, si stále vážíme a pvažujeme za jeden ze základních pilířů naší zahraniční plitiky. 8

9 Naplňvání zákna majetkvém vyrvnání s církvemi a nábženskými splečnstmi - Nárdní památkvý ústav 2 dhdy vydání majetku: Putní kstel sv. Jana Nepmuckéh na Zelené hře (ŘKF Žďár nad Sázavu) Klášter v Milevsku (Králvská kannie premnstrátů na Strahvě) (připravuje se vydání Arcibiskupskéh zámku v Krměříži) - Nárdní galerie vydán 29 brazů 4 právněným subjektům Z 295 pdaných výzev (mvité i nemvité věci) dpsud nebyl prjednán 54. U zemědělských nemvitstí nebyly s 12 pdaných žádstí prjednané 3. 9

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE

eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE 16. 7. 2015 Ing. Jsef Praks, OPŘIT MK 1 eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE - NÁVRH

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE

e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE 3. 12. 2015 Ing. Jsef Praks, OPŘIT MK 1 e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE - NÁVRH STRATEGIE Základní

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014

Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014 Zpráva plnění úklů ulžených v Kncepci bydlení České republiky d rku 2020 za rk 2014 III. Zpráva plnění úklů ulžených v Kncepci bydlení České republiky d rku 2020 (dále jen Zpráva ) je předkládána na základě

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

na léta 2012-2014 KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V JIHLAVĚ

na léta 2012-2014 KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V JIHLAVĚ Přílha: JID 147620/2011/MMJ, č. j. MMJ/OŠKT/1320/2011 Kncepce rzvje kultury v Jihlavě v letech 2012-2014 KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V JIHLAVĚ na léta 2012-2014 Kncepce rzvje kultury v Jihlavě na léta 2012

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Zápis ze setkání koordinační skupiny Systém včasného varování před novými drogami EWS. 9. března 2012, 13:00 15:00 hod.

Zápis ze setkání koordinační skupiny Systém včasného varování před novými drogami EWS. 9. března 2012, 13:00 15:00 hod. NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 Zápis ze setkání

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 I. Splečnst Academy center.p.s. byla ntářským zápisem zakládající listiny zalžena dne 21. 4. 2008. Její zakladatelem je pan Ing. Jsef Mráz (540430/1078) bytem

Více

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v rce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Úvd Metdický

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/ Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Setkání s řediteli SŠ a VOŠ

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datum a čas:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více