Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: RsDr. Mgr.Zbyněk Domin, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Slavka Krystová Florková, MBA, ředitelka Realizátoři: vedení školy, pedagogický sbor a zaměstnanci školy Platnost pro období: ŠR 2014/2015

2 1. Aktuální charakteristika školy 1.1. Počet žáků školy ve školním roce 2014/15 je 78 denního studia Počet pedagogů ve školním roce 2014/15 je Specializace a zaměření školy. Střední odborná škola ochrany osob a majetku je střední odbornou školou, která připravuje ve čtyřletém denní studiu žáky pro práci zaměřenou na bezpečnostně právní činnost, veřejné pořádkové služby a ochranu osob a majetku Studijní obory Veřejnosprání činnost (Právní administrativa - 3. A, 4. A) čtyřleté studium, kód M/01. Studijní obor je určen pro absolventy ZŠ, kteří se profesně zajímají o administrativní práci v: justici (kanceláře advokátů, právníků, notářů, soudů) orgánech státní správy a samosprávy vykonávajících správu sociální a správu na úseku katastru nemovitostí a v realitních kancelářích Bezpečnostně právní činnost (Ochrana osoba a majetku) (1. A, 2. A, 3. A., 4. A) čtyřleté studium, kód M/01. Studijní obor je určen pro absolventy ZŠ, kteří se profesně orientují na práci v: Policii ČR, obecní (městské) policii bezpečnostních agenturách státní správě Veřejně pořádková činnost tříleté nadstavbové dálkové studium L/501 Studijní obor je určen pro absolventy učebních oborů, kteří se profesně orientují na práci v: Policii ČR, obecní (městské) policii bezpečnostních agenturách státní správě Umístění školy v Karviné. Škola se nachází poblíž centra města. Nachází v bezprostřední blízkosti autobusových zastávek. Z autobusového a vlakového nádraží se k ní dá dopravit prostředky MHD do 10 minut. Je tedy velmi dobře dostupná, a to jak pro žáky z Karviné, tak i pro dojíždějící Způsob (auto)evaluace žáků a pedagogů. Tato je na škole zajištěna mj. systémem pravidelných a nepravidelných anket a dotazníků: vnější evaluace školy zpětnovazebnými dotazníky; každoroční sociometrické dotazníky klimatu tříd;

3 školní zpětnovazební dotazníky pedagogů na vyžádání školního parlamentu, třídních kolektivů, vedení školy nebo pedagoga (autoevaluace); orientační testování žáka na přítomnost OPL; anketa o nejlepšího pedagoga/žáka školy; situační ankety/dotazníky administrované dle aktuální potřeby vedení, pedagogů či školního parlamentu (žáků) Aktuální nabídka školy žákům/rodičům Stálá nabídka minimálně 7 hodin tělesné a speciální tělesné výchovy týdně; nadlimitní hodiny jsou zajišťovány jako povinně volitelný předmět a také systémem školního doučování základy speleoalpinistického výcviku pravidelná několikadenní soustředění základy střelecké přípravy - pravidelná několikadenní soustředění pobyty v horském prostředí v rekreačních střediskách Beskyd autoškola se slevami pro žáky školy aktivní činnost v kroužcích Judo, Taekwondo ubytování pro žáky se vzdálenými bydlišti aktivní činnost ve školním parlamentu 1 včetně řady aktivit, které organizuje aktivní účast na školních a mimoškolních akcích Výchovné aktivity Program Pomoc v nouzi efektivní nástroj výchovné pomoci s nadměrnou absencí, nedostatečnými studijními výsledky apod. anketa o nejlepšího žáka (Školní superžák) školy a nejlepšího pedagoga (Školní Amos) organizované střídavě každý druhý rok adaptační kurz 1. ročníků 2. Východiska realizace školní prevence 2.1. Aktuální stav rizikových projevů chování Nedaří se/trvá Z anonymních dotazníků vyplývá, že cca 10 % žáků experimentovalo/experimentuje občas s návykovými látkami, hl. marihuana, extáze. Přes rozsáhlou výchovnou výukovou i mimo výukovou práci je tento stav konstantní. 1 Školní parlament. Na škole žákovským samosprávným orgánem, který se podílí na organizaci školníhoživota (organizují či spoluorganizují školní a mimoškolní akce) a tlumočí názory a připomínky žáků pedagogům, zástupcům vedení školy a pedagogické radě. Členové jsou každoročně voleni v tajných volbách svými spolužáky.

4 Přetrvávají podprůměrné studijní výsledky u řady žáků. Bohužel, podle výsledků dotazníkových metod zaměřených na tento jev, nemá většina žáků zájem o zlepšení. Jako hlavní motiv udává špatný morální stav společnosti, který průběžné kvalitní studium nepodporuje Přes výbornou stravovací úroveň školní jídelny s nabídkou třech jídel stále přetrvává cca stravování žáků mimo školní jídelnu; počet stravujících žáků se však letos nepatrně zvýšil. Aktuálně neprobíhají sportovní a jiné soutěže mezi jednotlivými školami SOŠ Osvědčuje se Programem výchovných komisí, který zviditelnil neprospívající žáky a žáky s nadprůměrnou absencí dochází ke snižování počtu žáků, kteří ze studijních důvodů ukončují studium na škole. Výrazně se v posledních letech zlepšilo skupinové klima tříd, zejména včasnou a preventivní výchovnou prací. Z anonymních dotazníků vyplývá, že se počet pravidelných kuřáků ustálil na cca % žáků. Osvědčuje se spolupráce s Vojenskou akademií v Brně, ve které letos již po třetí organizuje škola několikadenní výcvik vybraných žáků zájemců o studium a službu v armádě. Žáci téměř 100% dodržují nošení uniforem na školních akcích a reprezentaci školy při různých mimoškolních aktivitách. Většina žáků využívá stravování v prostorách školy; cca 20 % se stravuje ve školní jídelně s výběrem tří jídel a 60 % žáků využívá rychlé občerstvení prostřednictvím školního bufetu Aktuální cíle prevence trvají Rozvoj a prohlubování pozitivního klimatu třídních kolektivů, pedagogického sboru i celkového klimatu školy a následně i pozitivních vztahů zástupců školy k ostatnímu prostředí (okolí školy, město, občané, příroda, lidské produkty...). Cílená podpora zdravého životní stylu 2. Snižování výskytu rizikových projevů chování a zvyšování odolnosti vůči nim a včasná intervence v případech jejich výskytu. Podpora vzdělávání pedagogů a rozvoj jejich odborných kompetencí v oblasti prevence. Rozvoj aktivní vzájemné spolupráce s rodiči žáků. 2 Zodpovědností za vlastní zdraví, zdravou výživou, osobní a duševní hygienou, pohybovou aktivitou, pevnými sexuální vztahy a absencí návykových látek k sociálnímu, psychickému a fyzickému zdraví.

5 3. Aktuální plánované preventivní aktivity pro ŠR 2014/ SPECIFICKÁ PREVENCE Informační a sociálně postojové aktivity Typ akce Forma akce/cílová skupina termín Zodpovídá Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku branně adaptační čtyřdenní soustředění/žáci, s třídním učitelem, VP a učitelem STV - září 14 Akce: Střelec ve škole projektový den zaměřený na prezentaci teroristické akce ve spolupráci s PČR, záchranáři, hasiči září 14 vedení školy, učitel STV, VP, TU: Godál, Domin, Bolková vedení školy + PČR Účast na festivalu Ekofilm Karviná Jednorázová akce/vybraní žáci říjen 14 TU: Kempná, Bolková Branně poznávací soustředění ve spolupráci Několikadenní akce/vybraní žáci zájemci o uč. Šamal, Godál s Vojenskou akademií v Brně studium/službu v armádě říjen 14 Konverzační maraton projektový den/žáci školy listopad 14 TU: uč. Bolková, Kempná Účast na akci Volba povolání dny prezentace školy/žáci, pedagog Karviná, Havířov, Orlová ZŘŠ Skýpalová, uč. Domin, + vybraní učitelé Školní Mikuláš aneb držíme se českých tradic projektový den/žáci školy prosinec 14 koordinátor školního parlamentu Veletrh Gaudeamus školní profesně orientační akce pro žáky - výchovný poradce Domin listopad 14 (individuálně dle zájmu žáků) divadelní představení Kytice školní akce pro žáky 2. a 4. ročníku uč. Bolková, Kempu 9. prosinec 14 Den sportovně zábavný předvánoční projektový den/žáci školy 19. prosinec 14 uč. Godál Den otevřených dveří informační dny pro žáky a rodiče, kteří se zajímají o studium na škole , A ZŘŠ Skýpalová, uč. Domin divadelní představení Poprask na laguně školní akce pro žáky školy 29. leden 15 TU: Bolková, Kempná, Godál, Domin Účast na nadačních sbírkách Bílá pastelka, charitativní jednodenní sbírky v areálu školy a koordinátor školního parlamentu Světluška mimi něj/žáci, pedagogové, zaměstnanci školy - září 14 a březen 15 Třídní výlety s asistencí rodičů dobrovolníků jednorázová /žáci, rodiče, pedagogové TU 4. čtvrtletí ŠR Práce školního parlamentu (ŠP) školní žákovský orgán/žáci, rodiče, koordinátor školního parlamentu pedagogové - průběžně Slavnostní večer maturantů školní akce pro maturanty, rodiče a TU maturitní třída uč. Godál zaměstnance školy leden 15 Valentýn v Hosaně jednorázová charitativně postojová družební koordinátor školního parlamentu akce/žáci, členové SP - únor 15 Účast na státních zkouškách v psaní na TE jednorázová možnost žáků zvýšit svou uč. Domin kvalifikaci/žáci - cca duben 15 Den Země projektový ekologický den/žáci školy 22. ZŘŠ Skýpalová duben 15 Čarodejnický den projektový den/žáci školy 30. duben 15 třídní učitelé Grilujeme s Hosanou a spol. jednorázová charitativně postojová družební koordinátor školního parlamentu akce/žáci, členové SP - květen 15 Exkurze EVVO akce/vybraní žáci školy květen 15 uč. koordinátor EVVO Všichni za jeden provaz Projektový den/žáci školy - květen/červen 15 uč. Domin, členové SP Operační porady ŠP 1krát za měsíc, žáci, hosté koordinátor školního parlamentu Práce školní rady průběžná min. 2krát ročně/rodiče, pedagogové (členové rady) Praxe žáků 2. a 3. ročníků profesní praxe u obecní policie, úřadech - průběžně předseda školní rady ZŘŠ Skýpalová

6 Spolupráce s bezpečnostní agenturou - účast jednorázové akce/žáci vedení školy žáku v pozicích pracovníků ochranky na veřejných akcích Návštěva nápravného zařízení jednodenní naučná exkurze/žáci, pedagog vedení školy Návštěva PČR jednodenní naučná exkurze/žáci, pedagog vedení školy Akce: anketa o nejoblíbenějšího učitele školy výběr, volba, vyhlášení nej. žáka školy/šp, koordinátor školního parlamentu Školní Amos žáci školy, pedagogové, březen15 Školní družstvo v městské florballové lize sportovní akce/vybraní žáci školy uč. STV P.Godál Činnost environmentálního koordinátora průběžné anketní a informační aktivity pro envi. koordinátor žáky, pedagogy, zam. Branně sportovní lyžařské soustředění několikadenní soustředění sportovní pro žáky uč. STV Godál, Pella 1. ročníku a zájemce - Branně sportovní speleoalpinistické několikadenní soustředění sportovní pro žáky uč. STV Godál, Pella soustředění 2. ročníku a zájemce - Branně sportovní střelecké soustředění několikadenní soustředění sportovní pro žáky uč. STV Godál, Pella 3. ročníku a zájemce - Návštěvy kulturních a sportovních akcí jednorázové zpravidla kulturní akce filmová vedení školy, uč. B. Bolková, TU a divadelní představení/žáci, pedagogové Rychlá záchranná služba Jednodenní exkurze/žáci 2. ročníku, pedagog uč. Kempná Kynologie Jednodenní exkurze/žáci 2. ročníku, pedagog uč. Kempná Soud/soudní přelíčení Jednodenní exkurze/žáci 2. a 3. ročníku, pedagog uč. Svoboda, Halák Poradenské aktivity Typ akce Forma akce/cílová skupina Zodpovídá Beseda s rodiči 1. ročníků jednorázová /rodiče, červen 15 TU 1. ročníku, VP Pedagogické porady pravidelné porady pedagogů, vedení ZŘŠ Skýpalová Vedení IVP žáků se speciálními vzdělávacími pravidelná činnost/žáci, pedagové, vedení VP Domin potřebami Servis poradenských orgánů, institucí, informace o kontaktech, způsobech práce a VP/metodik Domin (dále jen VP) organizací odborných kompetencích poradenských.. org. Metodický seminář pro žáky 4. ročníků metodická podpora žáků k maturitě, VP pomaturitní studium říjen 14 Metodický seminář pro žáky 3. ročníků metodická podpora žáků k maturitě, VP pomaturitní studium březen15 Sociometrie tříd měření klimatu tříd a práce s ním říjen 14 VP Vnitřní evaluace školy administrace zpětnovazebných dotazníků VP pedagogům dle potřeby Třídní schůzky pravidelná konzultační a informační setkání ZŘŠ Skýpalová, třídní učitelé s rodiči (min.2krát ročně) Konzultace pro žáky a rodiče konzultační hodiny: pedagogové, VP pedagogů,vp/medodika/žáci, rodiče, vedení Program výchovných komisí: Pomoc v nouzi systémový konzultační a poradenský program ZŘŠ, VP se žáky s nadměrnou absencí a nedostatečnými studijními výsledky/žáci, rodiče, pedagogové, vedení

7 3.2. NESPECIFICKÁ PREVENCE Informační a sociálně postojové aktivity Typ akce Forma akce/cílová skupina Zodpovídá Charitativní akce a akce pro městské děti a mládež Činnost sportovních oddílů: JUDO, Taekwondo jednorázové charitativní a sociálně postojové družební akce/žáci, členové SP průběžná sportovní zájmová aktivita/žáci, pedagog, rodiče, veřejnost koordinátor školního parlamentu uč. Godál, uč. Šamal Školní žákovská knihovnička zapůjčování odborné literatury, DVD sekretariát: A. Vagundová 4. Partneři školy PČR Karviná, Okresní ředitelství Karviná Městská policie Karviná, kontaktní osoba: L. Greň, preventista SVČ Juventus Karviná, kontaktní osoba: Jan Firla, ředitel Věznice Karviná, kontaktní osoba: PaedDr. Pavla Kubíčková, vedoucí oddělení výkonu trestu ZŠ Družby Karviná, kontaktní osoba: Mgr. Jan Pavelka, ředitel ZŠ Komenského, kontaktní osoba: Mgr. Marie Filipcová, ředitelka PPP Karviná, kontaktní osoba: Bc. Eliška Szekelová, oblastní metodik 5. Hodnocení efektivity MPP Vyhodnocení primárního preventivního programu je realizováno: 1krát za rok závěrečnou zprávou o MPP 3 (porovnání s předchozí ZZ o MPP), výsledy sociometrických dotazníků, výsledky programu výchovných komisí: Pomoc v nouzi. Zpracoval RSDr. Mgr. Zbyněk Domin, výchovný poradce a školní metodik prevence. Schválil Ing. Slavka Krystová Florková, MBA, ředitelka školy. Karviná 10. září ZZ o MPP je komplexním vyhodnocením věcné podstaty realizace jednotlivých akcí a aktivit, dává přehled o počtech účastníků, finančních nákladech, schopnosti realizovat jednotlivé programy apod.

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964. Preventivní program

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964. Preventivní program Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Masarykova 1313, 735 14 Orlová-Lutyně budova B, Polní 964 Preventivní program školní rok 2013/2014 OBSAH : 1. Výchozí podmínky 2. Cíle preventivního programu

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Výroční zpráva 2011/2012 Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, červenec 2008 (Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání a výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008)

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Ing. Alena Kvízová výchovná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014 2015 V souladu s dlouhodobou strategií prevence rizikového chování je vypracován školním metodikem prevence sociálně patologických jevů tento

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Karviné 25. září 2012 Předkládá: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA ředitelka školy č.j. SOŠOOM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 1 Obsah výroční zprávy o činnosti školy a) základní údaje o škole 3 b) přehled oborů vzdělání 4 c) rámcový popis

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více