Přechod k demokracii v Československu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přechod k demokracii v Československu"

Transkript

1 Ústav politologie Filozofické fakulty UK Přechod k demokracii v Československu Jméno vyučujícího PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Kontakt Forma kursu a časový rozsah LS 1/1 Forma atestace povinný kurz pro magisterské studium, zkouška číslo kurzu v SIS: APO Požadavky k atestacím Zkouška prezentace referátu na zvolené téma v kurzu v rozsahu 20 min Ústní zkouška Podmínkou složení zkoušky bude jednak prezentace referátu na zvolené téma v kurzu v rozsahu 20 min, a jednak složení ústní zkoušky. Stručná charakteristika obsahu Předmět je věnován základním charakteristikám procesu politické, ekonomické a sociální transformace české společnosti po roce Obsah kurzu kurz představuje týdně 90 min přednášky a 45 minut semináře, v němž budou vždy dva studenti prezentovat referát v rozsahu 20 min. 1. Změny ve stranickém vedení v roce Aktivizace protikomunistických aktivit a reakce režimu. Studentská demonstrace a otazníky s ní spojené. 2. Institucionalizace revoluce: vznik OF a VPN. Jednání zástupců opozice s držiteli moci o uskutečnění politických změn ( ) 3. Symbol vítězství opozice: "Havel na Hrad!" Cesta opozičního vůdce do nejvyšší státní funkce ( ) 4. Demontáž institucí totalitního státu. Tvorba nového politického establishmentu (od ledna 1990 do červnových voleb). Vytváření pluralitního systému politických stran 5. Boj o charakter ekonomické reformy a jeho důsledky pro nový politický systém (vývoj od voleb do prosince 1990, počátek rozpadu OF). Bilance prvního roku revoluce. 6. První svobodné volby v červnu Nové volební zákony, výsledky a důsledky voleb. 7. Začátek velkých změn. (Vývoj od ledna 1991 do začátku velké privatizace). Rozpad OF a vznik jeho nástupnických stran (ODS, OH), česko-slovenské státoprávní spory, první pád V. 1

2 Mečiara - rozpad VPN a vznik HZDS, odchod sovětských vojsk z ČS, spory o pojetí privatizace 8. Klausova ekonomická reforma - skutečná revoluce: strategie, průběh privatizace, sociální důsledky transformace 9. Průběh ekonomické reformy a proměny politického systému v období od listopadu 1991 do voleb 1992: kupónová privatizace, transformace zemědělství, spory prezidenta s federálním shromážděním, česko-slovenská jednání o státoprávním uspořádání 10. Volby v červnu 1992: průběh, výsledky, důsledky: vítězství ODS a HZDS 11. Rozpad Československa. Vývoj od voleb 1992 do konce roku 1992: ustavení politických orgánů po volbách, jednání o vyřešení česko-slovenských vztahů, zrození myšlenky řízeného zániku společného státu Základní literatura Bureš, Jan: Občanské fórum, Metropolitní univerzita Praha a Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Praha-Plzeň, 2008 Rychlík, Jan: Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy , Bratislava, 2002 Spěváček, Vojtěch a kol.: Transformace české ekonomiky. Politické, ekonomické a sociální aspekty, Linde, Praha, 2002 Stein, Eric: Česko - Slovensko. Konflikt - roztržka rozpad, Praha, 2000 Suk, Jiří: Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize, Praha, Prostor, 2003 Šafaříková, Vlasta a kol.: "Transformace české společnosti ", Brno, Doplněk, 1996 Literatura: Krize a pád komunistického režimu Literatura k činnosti opozice do roku 1989 Rozšiřující literatura Blažek, Petr (eds.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu , Dokořán, Praha, 2005 Císařovská, B.; Prečan, V.: Charta 77: Dokumenty , sv. 1-3, ÚSD, Praha, 2007 Havel, Václav: Spisy 3. Eseje a jiné texty z let , Torst, Praha, 1999 Spisy 4. Eseje a jiné texty z let Dálkový výslech, Torst, Praha, 1999 Spisy 5. Dopisy Olze, Torst, Praha, 1999 Hlušičková, R; Císařovská, B.: Hnutí za občanskou svobodu , Maxdorf, Praha, 1994 Hlušičková, R.; Otáhal, M. (eds.): Čas demokratické iniciativy. Sborník dokumentů, Praha, 1993 Jičínský, Z.: Charta 77 a právní stát, Doplněk, Brno, 1995 Kokoška, S.; Kokošková, Z.: Obroda: klub za socialistickou přestavbu. Dokumenty, Maxdorf, Praha, 1996 Pithart, Petr: Osmašedesátý, Praha, 1990 Prečan, Vilém: Charta , Bratislava, 1990 Prečan, Vilém: Charta Od morální k demokratické revoluci. Dokumentace, ČSDS a ÚSD AVČR, Praha, 1990 Rupnik, Jacques: Jiná Evropa, Praha, 1992 Otáhal, M.: Opozice, moc, společnost 1969/1989, Maxdorf, Praha, 1994 Otáhal, M.: Studenti a komunistická moc v českých zemích , Dokořán, Praha, 2003 Tůma, O.: Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén, Maxdorf, Praha, 1995 Vaněk, M.: Nedalo se tady dýchat. Ekologie v českých zemích, Maxdorf, Praha, 1996 Vaněk, Miroslav a kol.: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80.letech v Československu, ÚSD, Praha, 2002 Vaněk, Miroslav (eds.): Mocní? A bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace, Prostor, Praha, 2006 Vaněk, Miroslav; Urbášek, Pavel (eds.): Vítězové? Poražení?. Životopisná interview I., II., Prostor, Praha,

3 Memoáry Ash, Timothy Garton: "Rok zázraků 89," Praha, 1991 Bartuška, Václav: "Polojasno. Pátrání po vinících 17. listopadu 1989", Praha, 1990, 2009 Horáček, Michal: "Jak pukaly ledy", Praha, 1990 Jakeš, Miloš: "Dva roky generálním tajemníkem," Praha, 1996 Sbírky dokumentů Grónský, Ján: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa IV. ( ), Karolinum, Praha, 2007 Hanzel, Vladimír: "Zrychlený tep dějin,"praha, 1991 Hvížďala, Karel: "Výslech revolucionářů z roku '89," Praha, 2000 Otáhal; Sládek: "Deset pražských dnů Listopad 1989.Dokumentace," Praha, 1990 Otáhal, Milan - Vaněk, Miroslav: "Sto studentských revolucí," Praha, Lidové noviny Poslední hurá. Stenografické záznamy z mimořádného jednání ÚVKSČ v listopadu 1989, Praha, "Proměny politického systému v Československu na přelomu 89-90," (Nadace H.Bölla), Praha, 1995 Suk, Jiří: "Občanské fórum. Listopad - prosinec díl - události," Brno, 1997 Suk, Jiří: "Občanské fórum. Listopad - prosinec díl - dokumenty," Brno, 1998 Analýzy Brod, Toman a kol.: "Proč jsme v listopadu vyšli do ulic," Brno, 1999 Bureš, Jan: Občanské fórum, Metropolitní univerzita Praha a Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Praha-Plzeň, 2007 Husák, Petr: "Česká cesta ke svobodě. Revoluce či co?," Praha, 1999 Krejčí, Oskar: "Proč to prasklo aneb hovory o demokracii a sametové revoluci'," Praha, 1991 Kdo vyhraje volby 92?, Praha, 1992 Kubín, Ľuboš: Rola politických elít při zmene režimu na Slovensku, Bratislava, 2002 Otáhal, Milan: "Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu. Klub nezávislé inteligence," Brno, 1999 Přibáň, Jiří: Disidenti práva. O revolucích roku 1989, fikcích legality a soudobé verzi spol.smlouvy, SLON, Praha, 1991 Suk, Jiří: Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize, Praha, Prostor, 2003 Valeš, Lukáš (eds.): Rok 1989 v Plzni a západních Čechách, Plzeň, ZČU, 2003 Vykoukal, Jiří; Litera, Bohuslav; Tejchman, Miroslav: "Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku ", Praha, Libri, 2000 Literatura: Transformace české společnosti po roce 1989: Teorie tranzice Brokl, L.: Problémy přechodu k pluralitní demokracii Sociologický časopis, 1990 č. 4, s Dvořáková, Vladimíra; Kunc, Jiří: "O přechodech k demokracii", Praha, 1994 Gallego, Ferran: El Mito de La Transicion: La Crisis del Franquismo y Los Origenes de La Democracia ( ), Critica, Barcelona, 2008 Huntington, Samuel P..: Political Order in Changing Societies, New Haven, 1968,1996 Will More Countries Become Democratic?, in: Political Science Quarterly, Vol. 99, No. 2, 1984, How Countries Democratize, in: Political Science Quarterly, Vol. 106, No. 4, , The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, 1991, University of Oklahoma Press Johnson, Ch.: Revolution and the Social Systém, Stanford University Press, 1964 Karl, Terry L.; Schmitter, P.C.: Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe. International Social Science Journal, 1991, 129 Kitschelt, H.: The Formation of Party Systems in East Central Europe, Politics and Society, 1992, roč. 20, č. 1, s

4 Linz, J. J.: Totalitarian and Authoritarian Regimes, Boulder, London, 2000 Linz, J. J.; Stepan, A.: The Breakdown of Democratic Regimes. Europe, The John Hopkins University Press Baltimore, 1994 Linz, J. J.; Stepan, A.: Problems of Democratic Transition and Consolidation, The John Hopkins University Press Baltimore, 1996 Ženíšek, M.: Přechody k demokracii v teorii a praxi, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2006 Kubát, Michal: Postkomunismus a demokracie.politika ve středovýchodní Evropě, Praha, Dokořán, 2003 Rustow, D. : Transitions to Democracy: Towards a Dynamic Model, Comparative Politics, 1970, č. 2, s Staniszkis, Jadwiga: Postkomunismus. Zrod hádanky, CDK, Brno, 2006 Szelényi, S.; Szelényi, I.; Poster, W. R.: Interests and Symbols in Post-Communist Political Culture: the Case of Hungary, American Sociological Review, 1996, č. 61, s Wightman, Gordon (ed.): Party Formation in East-Central Europe: Post-communist Politics in Czechoslovakia, Hungary, Poland and Bulgaria, Edward Elgar, Aldershot, 1995 Obecné analýzy české/československé tranzice: Blanchard, O.a kol.: Reform in Eastern Europe, London,1994 (MIT) Gjuričová, A.; Kopeček, M. (eds.): Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989, Paseka, Praha-Litomyšl, 2008 Hlavová, Viera a kol.: Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod , Bratislava, LIC, 2002 Měchýř, J.: "Velký převrat či snad revoluce sametová?" Praha, 1999 (viz zde široký seznam další literatury k tématu) Rychlík, Jan: Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy , Bratislava, 2002 Stein, Eric: Česko - Slovensko. Konflikt - roztržka rozpad, Praha, 2000 Šaradín, Pavel (eds.): Desetiletí, Olomouc, Periplum, 2003 Šafaříková, Vlasta a kol.: "Transformace české společnosti ", Brno, Doplněk, 1996 Šútovec, Milan: Semióza ako politikum alebo "Pomlčková vojna, Bratislava, Kalligram, 1999 Vodička, Karel: Dělení Československa. Deset let poté, Praha, 2003 Znoj, Milan; Pehr, Michal (eds.): Josef Lux a česká politika 90. let, sborník z konference, ÚPOL FFUK, Praha, 2005 Žák, Václav: "Rizika mobilizační politiky", Praha, Český spisovatel, 1997 Ekonomická reforma a sociální změny Breňová, Lubomíra a kol.: Změny ekonomického prostředí a jejich dopad na podniky, Praha, NHÚ, 2003 Frič, Pavol a kol.: "Korupce na český způsob", Praha, 1999 Haukanes, Haldis: Velká dramata-obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova, SLON, Praha, 2004 Holý, Ladislav: "Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti", Slon, Praha, 2001 Husák, Petr: "Budování kapitalismu v Čechách", Praha, 1997 Chung-Si Ahn; Chon-Pyo Lee: Politics and Economy of Regime Transformations: Case Studies of South Korea and Central European Countries, Seoul National University Press, Seoul, 1995 Ježek, Tomáš: Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky, Oeconomica, Praha, 2006 kolektiv autorů: Co se stane, když se zhasne? Dvě podoby české privatizace, Prostor, Praha, 2004 Komárek, Valtr: Prognóza a program, Praha, 1990 Loužek, Marek a kol.: Kupónová privatizace. Sborník textů, Praha, CEP, 2002 Loužek, Marek (eds.): Patnáct let od obnovení kapitalismu v naší zemi, sborník textů, Praha, CEP, č.47/2006 (zde vzadu v seznamu literatury najdete další literaturu k ekonomické reformě) Machonin, P.; Tuček, M. a kol.: "Česká společnost v transformaci. K proměnám sociální struktury," Praha, SLON, 2000 Machonin, P.: Československá společnost v transformaci, SLON, Praha, 1996 Strategie sociální transformace české společnosti, Brno, 1996 Sociální transformace a modernizace, Praha, SLON, 1997 Mlčoch, L.: "Zastřená vize ekonomické transformace.česká ekonomika mezi minulostí a budoucností (Institucionální pohled).,"praha, Karolinum, 1997 Úvahy o české ekonomické transformaci, Praha, 2000 Mlčoch, L.; Machonin, P.; Sojka, M.: "Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989", Praha,

5 Potůček, Martin a kol.: Putování českou budoucností, Gutenberg, Praha, 2003 Roško, Róbert: "Občan a transformácia", Sociologický ústav SAV, 1997 Spěváček, Vojtěch a kol.: Transformace české ekonomiky. Politické, ekonomické a sociální aspekty, Linde, Praha, 2002 Šulc, Zdislav: "Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu ", Brno, 1998 Šulc, Zdislav: Vize a skutečnost české transformace , Praha, 2002 Švejnar, Jan a kol.: Česká republika a ekonomická transformace ve střední a východní Evropě, Academia, Praha, 1997 Tuček, Milan a kol.: Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí, Praha, SLON, 2003 Večerník, Jiří (eds.): Zpráva o vývoji české společnosti , Praha, 1998 Večerník, Jiří a kol.: "Občan a trží ekonomika", Praha, 1998 Žídek, Libor: Transformace české ekonomiky , C.H. Beck, Praha, 2006 Analýzy vývoje ústavně-politického a stranického systému Brokl, L.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky, SLON, Praha, 1997 Dvořáková, V.; Gerloch, A. (eds.): Krystalizace struktury politických stran v ČR po roce 1989, ČSPV, Praha, 1996 Fiala, P. a kol.. "Komunismus v České republice", Brno, Masarykova univerzita, 1999 Fiala, P. a kol.: Politický extremismus a radikalismus v České republice, MPÚ, MU Brno, 1998 Fiala,P.;Herbut,R. a kol.: Středoevropské systémy politických stran, Brno, MPÚ, 2003 Fiala, P.; Holzer, J.a kol.: Politické strany ve střední a východní Evropě, MPÚ, Brno, 2002 Fiala, P.; Mikš, F. (eds.): Česká konzervativní a liberální politika, CDK, Brno, 2000 Gerloch, A.; Hřebejk, J.; Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky, Prospektrum, Praha, 2003 Hloušek, Vít;Kopeček, L.: Rudí a růžoví.transformace komunistických stran, MPÚ, Brno, 2002 Holzer, Jan (ed.): Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách, MPÚ, Brno, 2000 Chrastilová, B.; Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na čs. a český právní řád, Praha, 2003 Jičínský, Z.: Ústavněprávní a politické problémy České republiky, Praha, Victoria Publishing, 1995 Čs. parlament v polistopadovém vývoji, Praha, 1993 Problémy československé politiky, Praha, 1993 Ústava České republiky v politické praxi. Výběr článků a parlamentních vystoupení z let , Linde, Praha, 2007 Keane, John: Václav Havel. Politická tragédie v šesti dějstvích, Praha, 1999 Krejčí, Oskar: Kdo vyhraje volby 92, Praha, 1992 Kubát, Michal: Postkomunismus a demokracie.politika ve středovýchodní Evropě, Dokořán, Praha, 2003 Kubát, Michal a kol.: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, Praha, 2004 Kunc, J.: Stranické systémy v re/konstrukci: Belgie, Itálie, Španělsko, Československo, Česká republika, SLON, Praha, 2000 Mansfeldová, Z.; Kroupa, A. (eds.): Participace a zájmové organizace v České republice, SLON, Praha, 2005 Mareš, M. (ed.): Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989, CDK, Brno, 2003 Mitrofanov, A.: "Za fasádou Lidového domu, Česká sociální demokracie : lidé a události," Praha, Aurora, 1998 Mrklas, L.: Koncept stranických rodin a české politické strany (nejen) po listopadu 1989, in: Dvořáková, V.; Heroutová, A. (eds.): II. kongres českých politologů, ČSPV, Praha, 2003 Novák, M.: Utváření stranického systému v českých zemích, Politologický časopis, 1999, č. 2, s Pecka, E.: Politická kultura v ČR, VŠE, Praha, 2000 Pecka, J.: Odsun sovětských vojsk z Československa : dokumenty, Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996 Pšeja, P.: Stranický systém ČR. Politické strany a jejich vývoj , CDK, Brno, 2005 Vodička, K.; Cabada, L.: Politický systém České republiky. Historie a současnost, Portál, Praha, 2003 Memoáry a politické texty: Cigánek, F.: Kronika demokratického parlamentu: , Cesty, Praha, 1992 Havel, Václav: Spisy 6. Projevy z let Letní přemítání, Torst, Praha, 1999 Spisy 7. Projevy a jiné texty z let , Torst, Praha, 1999 Spisy 8. Projevy a jiné texty Prosím stručně. Odcházení, Torst, Praha, 2007 Klaus, Václav: "Rok - málo či mnoho v dějinách země", Praha, 1993 "Obhajoba zapomenutých myšlenek", Praha, 1997 "Česká cesta," Profile, Praha,

6 "Ekonomická teorie a realita transformačních procesů,"management Press, Praha, 1995 Komárek, Valtr: Mé pády a vzestupy, Praha, 1992 Kotas, Jiří V.: Klaus a jeho éra. Stručná anatomie Neuvěřitelného, Praha, 2003 Mandler, Emanuel: Nebát se a nekrást? Výběr ze statí a článků z let 1995/1998, Praha, 1998 Pithart, Petr: Po devětaosmedesátém: Kdo jsme?, Bratislava, Brno, 1998 Pithart, Petr: Devětaosmdesátý, Academia, Praha, 2009 Stoniš, Marek; Havlík, Petr: Klaus a ti druzí. Osobní inventura Petra Havlíka, Praha,

Politický systém ČR; PSCZ, PLSB

Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad, PhD. Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Rozsah výuky: 2/1 Počet kreditů:

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad; Mgr. Petr Lazar Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Zapisují studenti

Více

PhDr. Jan Bureš, Ph.D.

PhDr. Jan Bureš, Ph.D. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Publikační činnost a vystoupení na konferencích: Monografie Občanské fórum, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2007, 303 stran, ISBN 978-80- 7380-087-1 Kolektivní

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti

Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti PhDr. Jan Outlý, Ph.D. DATUM A MÍSTO NAROZENÍ 18. říjen 1976, Nové Město na Moravě VZDĚLÁNÍ 2000 Mgr. (obor politologie evropská studia); Filozofická

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Tématické bloky: 1. Politická komparace a její místo v politické vědě, cíle, metody 2. Politické systémy, druhy demokracie 3.

Více

VÁCLAV KLAUS NAROVINU. Hovory V. K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude

VÁCLAV KLAUS NAROVINU. Hovory V. K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude VÁCLAV KLAUS NAROVINU / Hovory V. K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude Obsah Kdo je Václav Klaus otázka ambicí Z basketbalisty vědátorem Sikova reforma socialismu Klub mladých ekonomů První

Více

PhDr. Jan Bureš, Ph.D. - Curriculum Vitae

PhDr. Jan Bureš, Ph.D. - Curriculum Vitae Datum narození: 9.11. 1975 Kontakt: janbures@centrum.cz PhDr. Jan Bureš, Ph.D. - Curriculum Vitae Dosažené vzdělání: 2007: doktorské studium v oboru Politologie na Ústavu politologie FF UK v Praze (Ph.D.)

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD)

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Více

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily J A K U B C H A R V Á T, P h. D. DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily KARIÉRA Od 2010 Metropolitní univerzita Praha o. p. s., Praha, ČR od 1. září 2010 tajemník katedry

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. vedoucí Katedry ústavního a evropského práva V Plzni dne 13. července 2015 Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky Státní rigorózní

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

ÚVOD DO POLITOLOGIE I. SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 (KPE/UPL1) ZIMNÍ SEMESTR

ÚVOD DO POLITOLOGIE I. SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 (KPE/UPL1) ZIMNÍ SEMESTR Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz ÚVOD DO POLITOLOGIE I. SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 (KPE/UPL1) ZIMNÍ SEMESTR Mgr.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College Úvodem V posledních letech se objevilo hodnocení transformačního procesu v ČR i na Slovensku Hodnocení pozitivní (i.e. Loužek, 1999) Hodnocení

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon 20. 6. 2014, Brno Připravil: Mgr. Eva Taterová, M.A. Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon XVII. Mezinárodní kolokvium

Více

Aktéři a instituce. Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika. Martin Potůček

Aktéři a instituce. Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika. Martin Potůček Aktéři a instituce Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček Aktéři Instituce O čem bude tato přednáška? Vztah aktérů a institucí Stát jako instituce a aktér Teorie institucionalismu zaměřeného

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy

Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy Michal Kubát Výzkum Komunistické strany Čech a Moravy trpí v české politické vědě jistou ambivalencí. Na jedné straně se jedná o politickou stranu,

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

Uspořádání antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael Špirit, Institut pro studium literatury, o. p. s. (partner projektu)

Uspořádání antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael Špirit, Institut pro studium literatury, o. p. s. (partner projektu) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Uspořádání antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti,

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti, SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY Vážení studenti, dostává se vám do ruky seznam doporučené literatury k testům NSZ - ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS

Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS Predmet: Globalistika Vyučujúci: Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. mobil:+420 731 505 363 E-mail: jaroslav.vencalek@osu.cz Študijný program:

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Národní porozumění a Listopad 1989. 93

Národní porozumění a Listopad 1989. 93 JAN BUREš NÁRODNÍ POROZUMěNÍ A LISTOPAD 1989. KONSENZUS JAKO VÝCHODISKO Z POLITICKÉ KRIZE V ROCE 1989 V ČESKOSLOVENSKU Ve svém příspěvku bych se chtěl pokusit analyzovat průběh politických změn, které

Více

Archiv aktualit - 2013

Archiv aktualit - 2013 Archiv aktualit - 2013 Jak ovlivní vznik prostoru volného obchodu ekonomiky USA a EU Kdy: 27. listopad 2013, 17:00-19:00 hodin Doktorandská konference k 20. výročí založení Grantové agentury UK Kdy: 27.

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Český politický systém Liberálně-konzervativní akademie 26/27 Struktura přednášky Moderní česká politika několik úvodních poznámek Ústavní předpoklady Politické strany a stranický systém Volební systémy

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

securitas imperii 23 (02/2013)

securitas imperii 23 (02/2013) securitas imperii 23 (02/2013) Miroslav Novák K aplikaci pojmu totalitarismus na komunistické systémy: obecné problémy a česká specifika Petr Placák Fašismus jako radikální lidová revoluce Poznámky k

Více

Knihovna Eurocentra Pardubice

Knihovna Eurocentra Pardubice Knihovna Eurocentra Pardubice Autor Titul Rok vydání Nakladatel Signatura Obecně o EU BRDEK, M., VYCHOVA, H. Evropská vzdělávací politika 2004 ASPI Publishing EC PCE 120 Nakladatelství CIHELKOVÁ, E., JAKŠ,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Řazeno dle kódu EC PLZ

Řazeno dle kódu EC PLZ Řazeno dle kódu EC PLZ Kód Autor Název Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 01 PITROVÁ, M., FIALA, P. Evropská unie CDK, 2005 743 Obecné EC PLZ 04 a, b ZAHRADNÍK, P. Vstup do : přínosy a náklady C.H. Beck, 2003

Více

EUROCENTRUM BRNO Odborná knihovnička EC listopad 2006

EUROCENTRUM BRNO Odborná knihovnička EC listopad 2006 Kód Autor Název rok vydání vydání nakladatel strany anotace EC BR01 2x PITROVÁ Markéta, FIALA Petr Evropská unie 2006 1.vydání CDS 743 obecně EC BR02 Nigrin, T.; Řiháčková, V.; Weiss, T. (eds.) Evropský

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Výukový materiál. Rok 1989

Výukový materiál. Rok 1989 Projekt KONFLIKTNÍ MÍSTA PAMĚTI Rok 1989 1 Projekt KONFLIKTNÍ MÍSTA PAMĚTI Výukový materiál Rok 1989 Projekt KONFLIKTNÍ MÍSTA PAMĚTI Rok 1989 2 Cíle Žáci 1. seznámí se s odlišnými pohledy na události roku

Více

Král, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C.H.Beck 2003.

Král, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C.H.Beck 2003. ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN PRÁVO Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. Praha, Úřad vlády ČR 2005. Černá, J., Vacík, A.: Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Plzeň, Aleš Čeněk

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Cesta od myšlenky k finální úpravě knihy Sylabus k přednášce Redakční zpracování

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodický list č. 1 Název tématického celku: ÚSTAVNÍ SYSTÉMY OBECNĚ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Střední Evropa. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Katedra filosofie a religionistiky TF JU

Střední Evropa. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Katedra filosofie a religionistiky TF JU Střední Evropa Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Katedra filosofie a religionistiky TF JU Východní Evropa či Střední Evropa? Sergej Lavrov a Karl Schwarzenberg (únor 2009) geopolitická relevance pojmu střední

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Mizerov, Majakovského 2219 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Podoba demokracie v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi bývalého komunistického bloku

Podoba demokracie v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi bývalého komunistického bloku Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Podoba demokracie v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi bývalého komunistického bloku Michal Rýneš Plzeň 2012 Západočeská univerzita v

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století

5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská

Více

Pavel Maškarinec. Abstract

Pavel Maškarinec. Abstract Komparace systémových projevů totalitního panství NDR a Československa v letech 1953 1968 v rovině politického pluralismu a způsobů jeho potírání Pavel Maškarinec Abstract Comparative analysis of the system

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

Lucia Pastirčíková 1

Lucia Pastirčíková 1 Kopeček, Lubomír: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 628 stran, ISBN 978-80-7325-113-0. Lucia Pastirčíková 1 Docent Lubomír Kopeček, působící

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ úvodní setkání Sociální zabezpečení / LS 2015 1. POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2006 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Dílčí program KULTURA 2014-2020

Dílčí program KULTURA 2014-2020 Dílčí program KULTURA 2014-2020 Podprogram Kultura Mezinárodní projekty Literární překlady Sítě Platformy Mezinárodní projekty spolupráce Dílčí program Kultura CULBURB - Umělecká akupunktura předměstí

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

Program konference (aktualizace V.)

Program konference (aktualizace V.) Teorie a praxe sociálního státu v Evropě ve 20. století Cesty k sociálnímu státu (Mezinárodní vědecká konference, Praha 14. 16. listopad 2011) A. Pondělí 14. 11. 2011: Program konference (aktualizace V.)

Více

Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodních vztahů

Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodních vztahů Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy Teorie mezinárodních vztahů 1. Anarchie v perspektivě realistického, liberálního a sociálně konstruktivistického přístupu 2. Formování pojetí

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE Opora pro studium. Mgr. Jiří Mašata

NEZISKOVÉ ORGANIZACE Opora pro studium. Mgr. Jiří Mašata ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

Jan Bureš Jakub Charvát Petr Just Martin Štefek ČESKÁ DEMOKRACIE PO ROCE 1989. Institucionální základy českého politického systému

Jan Bureš Jakub Charvát Petr Just Martin Štefek ČESKÁ DEMOKRACIE PO ROCE 1989. Institucionální základy českého politického systému Jan Bureš Jakub Charvát Petr Just Martin Štefek ČESKÁ DEMOKRACIE PO ROCE 1989 Institucionální základy českého politického systému Jan Bureš Jakub Charvát Petr Just Martin Štefek ČESKÁ DEMOKRACIE PO ROCE

Více

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 23. 10. - 24. 10. 2014 v Brně Konference Slaďování soukromého a pracovního

Více

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel Místo/Rok vydání Anotace ECCB 74 Dienstbier J., Dienstbierová J., Had M., Matějka Z., Stach S., Štouračová

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Naše vlast - historické dědictví Metodický list

Naše vlast - historické dědictví Metodický list Naše vlast - historické dědictví Metodický list skupinová práce s interaktivní tabulí - události českých dějin, prezidenti Československa a ČR list ke kopírování - prezidenti ČR Obecné informace k řadě

Více

Změna hodnotových preferencí české společnosti a tvůrců zahraniční politiky jako jeden z předpokladů transformace české zahraniční politiky 1

Změna hodnotových preferencí české společnosti a tvůrců zahraniční politiky jako jeden z předpokladů transformace české zahraniční politiky 1 Změna hodnotových preferencí české společnosti a tvůrců zahraniční politiky jako jeden z předpokladů transformace české zahraniční politiky 1 Change of Value Preferences of Czech Society and of Foreign

Více

Výzva studentům navazujících magisterských oborů Politologie a Mezinárodní vztahy, kteří budou v ak. roce 2015/16 vypracovávat diplomovou práci

Výzva studentům navazujících magisterských oborů Politologie a Mezinárodní vztahy, kteří budou v ak. roce 2015/16 vypracovávat diplomovou práci Výzva studentům navazujících magisterských oborů Politologie a Mezinárodní vztahy, kteří budou v ak. roce 2015/16 vypracovávat diplomovou práci Vážené studentky, vážení studenti, na stránkách KAP v sekci

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Potřebujeme vizi a strategie! Prof. PhDr. Martin POTŮČEK, CSc. MSc. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy http://www.martinpotucek.

Potřebujeme vizi a strategie! Prof. PhDr. Martin POTŮČEK, CSc. MSc. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy http://www.martinpotucek. Potřebujeme vizi a strategie! Prof. PhDr. Martin POTŮČEK, CSc. MSc. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy http://www.martinpotucek.cz TÝDEN NEKLIDU Filozofická fakulta UK, 28. února 2012 Je vize pro

Více

V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita

V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita 17.listopad roku 1989 si nejvíce spojujeme se svobodou, demokracií, změnou, ale

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více