Přechod k demokracii v Československu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přechod k demokracii v Československu"

Transkript

1 Ústav politologie Filozofické fakulty UK Přechod k demokracii v Československu Jméno vyučujícího PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Kontakt Forma kursu a časový rozsah LS 1/1 Forma atestace povinný kurz pro magisterské studium, zkouška číslo kurzu v SIS: APO Požadavky k atestacím Zkouška prezentace referátu na zvolené téma v kurzu v rozsahu 20 min Ústní zkouška Podmínkou složení zkoušky bude jednak prezentace referátu na zvolené téma v kurzu v rozsahu 20 min, a jednak složení ústní zkoušky. Stručná charakteristika obsahu Předmět je věnován základním charakteristikám procesu politické, ekonomické a sociální transformace české společnosti po roce Obsah kurzu kurz představuje týdně 90 min přednášky a 45 minut semináře, v němž budou vždy dva studenti prezentovat referát v rozsahu 20 min. 1. Změny ve stranickém vedení v roce Aktivizace protikomunistických aktivit a reakce režimu. Studentská demonstrace a otazníky s ní spojené. 2. Institucionalizace revoluce: vznik OF a VPN. Jednání zástupců opozice s držiteli moci o uskutečnění politických změn ( ) 3. Symbol vítězství opozice: "Havel na Hrad!" Cesta opozičního vůdce do nejvyšší státní funkce ( ) 4. Demontáž institucí totalitního státu. Tvorba nového politického establishmentu (od ledna 1990 do červnových voleb). Vytváření pluralitního systému politických stran 5. Boj o charakter ekonomické reformy a jeho důsledky pro nový politický systém (vývoj od voleb do prosince 1990, počátek rozpadu OF). Bilance prvního roku revoluce. 6. První svobodné volby v červnu Nové volební zákony, výsledky a důsledky voleb. 7. Začátek velkých změn. (Vývoj od ledna 1991 do začátku velké privatizace). Rozpad OF a vznik jeho nástupnických stran (ODS, OH), česko-slovenské státoprávní spory, první pád V. 1

2 Mečiara - rozpad VPN a vznik HZDS, odchod sovětských vojsk z ČS, spory o pojetí privatizace 8. Klausova ekonomická reforma - skutečná revoluce: strategie, průběh privatizace, sociální důsledky transformace 9. Průběh ekonomické reformy a proměny politického systému v období od listopadu 1991 do voleb 1992: kupónová privatizace, transformace zemědělství, spory prezidenta s federálním shromážděním, česko-slovenská jednání o státoprávním uspořádání 10. Volby v červnu 1992: průběh, výsledky, důsledky: vítězství ODS a HZDS 11. Rozpad Československa. Vývoj od voleb 1992 do konce roku 1992: ustavení politických orgánů po volbách, jednání o vyřešení česko-slovenských vztahů, zrození myšlenky řízeného zániku společného státu Základní literatura Bureš, Jan: Občanské fórum, Metropolitní univerzita Praha a Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Praha-Plzeň, 2008 Rychlík, Jan: Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy , Bratislava, 2002 Spěváček, Vojtěch a kol.: Transformace české ekonomiky. Politické, ekonomické a sociální aspekty, Linde, Praha, 2002 Stein, Eric: Česko - Slovensko. Konflikt - roztržka rozpad, Praha, 2000 Suk, Jiří: Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize, Praha, Prostor, 2003 Šafaříková, Vlasta a kol.: "Transformace české společnosti ", Brno, Doplněk, 1996 Literatura: Krize a pád komunistického režimu Literatura k činnosti opozice do roku 1989 Rozšiřující literatura Blažek, Petr (eds.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu , Dokořán, Praha, 2005 Císařovská, B.; Prečan, V.: Charta 77: Dokumenty , sv. 1-3, ÚSD, Praha, 2007 Havel, Václav: Spisy 3. Eseje a jiné texty z let , Torst, Praha, 1999 Spisy 4. Eseje a jiné texty z let Dálkový výslech, Torst, Praha, 1999 Spisy 5. Dopisy Olze, Torst, Praha, 1999 Hlušičková, R; Císařovská, B.: Hnutí za občanskou svobodu , Maxdorf, Praha, 1994 Hlušičková, R.; Otáhal, M. (eds.): Čas demokratické iniciativy. Sborník dokumentů, Praha, 1993 Jičínský, Z.: Charta 77 a právní stát, Doplněk, Brno, 1995 Kokoška, S.; Kokošková, Z.: Obroda: klub za socialistickou přestavbu. Dokumenty, Maxdorf, Praha, 1996 Pithart, Petr: Osmašedesátý, Praha, 1990 Prečan, Vilém: Charta , Bratislava, 1990 Prečan, Vilém: Charta Od morální k demokratické revoluci. Dokumentace, ČSDS a ÚSD AVČR, Praha, 1990 Rupnik, Jacques: Jiná Evropa, Praha, 1992 Otáhal, M.: Opozice, moc, společnost 1969/1989, Maxdorf, Praha, 1994 Otáhal, M.: Studenti a komunistická moc v českých zemích , Dokořán, Praha, 2003 Tůma, O.: Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén, Maxdorf, Praha, 1995 Vaněk, M.: Nedalo se tady dýchat. Ekologie v českých zemích, Maxdorf, Praha, 1996 Vaněk, Miroslav a kol.: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80.letech v Československu, ÚSD, Praha, 2002 Vaněk, Miroslav (eds.): Mocní? A bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace, Prostor, Praha, 2006 Vaněk, Miroslav; Urbášek, Pavel (eds.): Vítězové? Poražení?. Životopisná interview I., II., Prostor, Praha,

3 Memoáry Ash, Timothy Garton: "Rok zázraků 89," Praha, 1991 Bartuška, Václav: "Polojasno. Pátrání po vinících 17. listopadu 1989", Praha, 1990, 2009 Horáček, Michal: "Jak pukaly ledy", Praha, 1990 Jakeš, Miloš: "Dva roky generálním tajemníkem," Praha, 1996 Sbírky dokumentů Grónský, Ján: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa IV. ( ), Karolinum, Praha, 2007 Hanzel, Vladimír: "Zrychlený tep dějin,"praha, 1991 Hvížďala, Karel: "Výslech revolucionářů z roku '89," Praha, 2000 Otáhal; Sládek: "Deset pražských dnů Listopad 1989.Dokumentace," Praha, 1990 Otáhal, Milan - Vaněk, Miroslav: "Sto studentských revolucí," Praha, Lidové noviny Poslední hurá. Stenografické záznamy z mimořádného jednání ÚVKSČ v listopadu 1989, Praha, "Proměny politického systému v Československu na přelomu 89-90," (Nadace H.Bölla), Praha, 1995 Suk, Jiří: "Občanské fórum. Listopad - prosinec díl - události," Brno, 1997 Suk, Jiří: "Občanské fórum. Listopad - prosinec díl - dokumenty," Brno, 1998 Analýzy Brod, Toman a kol.: "Proč jsme v listopadu vyšli do ulic," Brno, 1999 Bureš, Jan: Občanské fórum, Metropolitní univerzita Praha a Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Praha-Plzeň, 2007 Husák, Petr: "Česká cesta ke svobodě. Revoluce či co?," Praha, 1999 Krejčí, Oskar: "Proč to prasklo aneb hovory o demokracii a sametové revoluci'," Praha, 1991 Kdo vyhraje volby 92?, Praha, 1992 Kubín, Ľuboš: Rola politických elít při zmene režimu na Slovensku, Bratislava, 2002 Otáhal, Milan: "Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu. Klub nezávislé inteligence," Brno, 1999 Přibáň, Jiří: Disidenti práva. O revolucích roku 1989, fikcích legality a soudobé verzi spol.smlouvy, SLON, Praha, 1991 Suk, Jiří: Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize, Praha, Prostor, 2003 Valeš, Lukáš (eds.): Rok 1989 v Plzni a západních Čechách, Plzeň, ZČU, 2003 Vykoukal, Jiří; Litera, Bohuslav; Tejchman, Miroslav: "Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku ", Praha, Libri, 2000 Literatura: Transformace české společnosti po roce 1989: Teorie tranzice Brokl, L.: Problémy přechodu k pluralitní demokracii Sociologický časopis, 1990 č. 4, s Dvořáková, Vladimíra; Kunc, Jiří: "O přechodech k demokracii", Praha, 1994 Gallego, Ferran: El Mito de La Transicion: La Crisis del Franquismo y Los Origenes de La Democracia ( ), Critica, Barcelona, 2008 Huntington, Samuel P..: Political Order in Changing Societies, New Haven, 1968,1996 Will More Countries Become Democratic?, in: Political Science Quarterly, Vol. 99, No. 2, 1984, How Countries Democratize, in: Political Science Quarterly, Vol. 106, No. 4, , The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, 1991, University of Oklahoma Press Johnson, Ch.: Revolution and the Social Systém, Stanford University Press, 1964 Karl, Terry L.; Schmitter, P.C.: Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe. International Social Science Journal, 1991, 129 Kitschelt, H.: The Formation of Party Systems in East Central Europe, Politics and Society, 1992, roč. 20, č. 1, s

4 Linz, J. J.: Totalitarian and Authoritarian Regimes, Boulder, London, 2000 Linz, J. J.; Stepan, A.: The Breakdown of Democratic Regimes. Europe, The John Hopkins University Press Baltimore, 1994 Linz, J. J.; Stepan, A.: Problems of Democratic Transition and Consolidation, The John Hopkins University Press Baltimore, 1996 Ženíšek, M.: Přechody k demokracii v teorii a praxi, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2006 Kubát, Michal: Postkomunismus a demokracie.politika ve středovýchodní Evropě, Praha, Dokořán, 2003 Rustow, D. : Transitions to Democracy: Towards a Dynamic Model, Comparative Politics, 1970, č. 2, s Staniszkis, Jadwiga: Postkomunismus. Zrod hádanky, CDK, Brno, 2006 Szelényi, S.; Szelényi, I.; Poster, W. R.: Interests and Symbols in Post-Communist Political Culture: the Case of Hungary, American Sociological Review, 1996, č. 61, s Wightman, Gordon (ed.): Party Formation in East-Central Europe: Post-communist Politics in Czechoslovakia, Hungary, Poland and Bulgaria, Edward Elgar, Aldershot, 1995 Obecné analýzy české/československé tranzice: Blanchard, O.a kol.: Reform in Eastern Europe, London,1994 (MIT) Gjuričová, A.; Kopeček, M. (eds.): Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989, Paseka, Praha-Litomyšl, 2008 Hlavová, Viera a kol.: Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod , Bratislava, LIC, 2002 Měchýř, J.: "Velký převrat či snad revoluce sametová?" Praha, 1999 (viz zde široký seznam další literatury k tématu) Rychlík, Jan: Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy , Bratislava, 2002 Stein, Eric: Česko - Slovensko. Konflikt - roztržka rozpad, Praha, 2000 Šaradín, Pavel (eds.): Desetiletí, Olomouc, Periplum, 2003 Šafaříková, Vlasta a kol.: "Transformace české společnosti ", Brno, Doplněk, 1996 Šútovec, Milan: Semióza ako politikum alebo "Pomlčková vojna, Bratislava, Kalligram, 1999 Vodička, Karel: Dělení Československa. Deset let poté, Praha, 2003 Znoj, Milan; Pehr, Michal (eds.): Josef Lux a česká politika 90. let, sborník z konference, ÚPOL FFUK, Praha, 2005 Žák, Václav: "Rizika mobilizační politiky", Praha, Český spisovatel, 1997 Ekonomická reforma a sociální změny Breňová, Lubomíra a kol.: Změny ekonomického prostředí a jejich dopad na podniky, Praha, NHÚ, 2003 Frič, Pavol a kol.: "Korupce na český způsob", Praha, 1999 Haukanes, Haldis: Velká dramata-obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova, SLON, Praha, 2004 Holý, Ladislav: "Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti", Slon, Praha, 2001 Husák, Petr: "Budování kapitalismu v Čechách", Praha, 1997 Chung-Si Ahn; Chon-Pyo Lee: Politics and Economy of Regime Transformations: Case Studies of South Korea and Central European Countries, Seoul National University Press, Seoul, 1995 Ježek, Tomáš: Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky, Oeconomica, Praha, 2006 kolektiv autorů: Co se stane, když se zhasne? Dvě podoby české privatizace, Prostor, Praha, 2004 Komárek, Valtr: Prognóza a program, Praha, 1990 Loužek, Marek a kol.: Kupónová privatizace. Sborník textů, Praha, CEP, 2002 Loužek, Marek (eds.): Patnáct let od obnovení kapitalismu v naší zemi, sborník textů, Praha, CEP, č.47/2006 (zde vzadu v seznamu literatury najdete další literaturu k ekonomické reformě) Machonin, P.; Tuček, M. a kol.: "Česká společnost v transformaci. K proměnám sociální struktury," Praha, SLON, 2000 Machonin, P.: Československá společnost v transformaci, SLON, Praha, 1996 Strategie sociální transformace české společnosti, Brno, 1996 Sociální transformace a modernizace, Praha, SLON, 1997 Mlčoch, L.: "Zastřená vize ekonomické transformace.česká ekonomika mezi minulostí a budoucností (Institucionální pohled).,"praha, Karolinum, 1997 Úvahy o české ekonomické transformaci, Praha, 2000 Mlčoch, L.; Machonin, P.; Sojka, M.: "Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989", Praha,

5 Potůček, Martin a kol.: Putování českou budoucností, Gutenberg, Praha, 2003 Roško, Róbert: "Občan a transformácia", Sociologický ústav SAV, 1997 Spěváček, Vojtěch a kol.: Transformace české ekonomiky. Politické, ekonomické a sociální aspekty, Linde, Praha, 2002 Šulc, Zdislav: "Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu ", Brno, 1998 Šulc, Zdislav: Vize a skutečnost české transformace , Praha, 2002 Švejnar, Jan a kol.: Česká republika a ekonomická transformace ve střední a východní Evropě, Academia, Praha, 1997 Tuček, Milan a kol.: Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí, Praha, SLON, 2003 Večerník, Jiří (eds.): Zpráva o vývoji české společnosti , Praha, 1998 Večerník, Jiří a kol.: "Občan a trží ekonomika", Praha, 1998 Žídek, Libor: Transformace české ekonomiky , C.H. Beck, Praha, 2006 Analýzy vývoje ústavně-politického a stranického systému Brokl, L.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky, SLON, Praha, 1997 Dvořáková, V.; Gerloch, A. (eds.): Krystalizace struktury politických stran v ČR po roce 1989, ČSPV, Praha, 1996 Fiala, P. a kol.. "Komunismus v České republice", Brno, Masarykova univerzita, 1999 Fiala, P. a kol.: Politický extremismus a radikalismus v České republice, MPÚ, MU Brno, 1998 Fiala,P.;Herbut,R. a kol.: Středoevropské systémy politických stran, Brno, MPÚ, 2003 Fiala, P.; Holzer, J.a kol.: Politické strany ve střední a východní Evropě, MPÚ, Brno, 2002 Fiala, P.; Mikš, F. (eds.): Česká konzervativní a liberální politika, CDK, Brno, 2000 Gerloch, A.; Hřebejk, J.; Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky, Prospektrum, Praha, 2003 Hloušek, Vít;Kopeček, L.: Rudí a růžoví.transformace komunistických stran, MPÚ, Brno, 2002 Holzer, Jan (ed.): Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách, MPÚ, Brno, 2000 Chrastilová, B.; Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na čs. a český právní řád, Praha, 2003 Jičínský, Z.: Ústavněprávní a politické problémy České republiky, Praha, Victoria Publishing, 1995 Čs. parlament v polistopadovém vývoji, Praha, 1993 Problémy československé politiky, Praha, 1993 Ústava České republiky v politické praxi. Výběr článků a parlamentních vystoupení z let , Linde, Praha, 2007 Keane, John: Václav Havel. Politická tragédie v šesti dějstvích, Praha, 1999 Krejčí, Oskar: Kdo vyhraje volby 92, Praha, 1992 Kubát, Michal: Postkomunismus a demokracie.politika ve středovýchodní Evropě, Dokořán, Praha, 2003 Kubát, Michal a kol.: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, Praha, 2004 Kunc, J.: Stranické systémy v re/konstrukci: Belgie, Itálie, Španělsko, Československo, Česká republika, SLON, Praha, 2000 Mansfeldová, Z.; Kroupa, A. (eds.): Participace a zájmové organizace v České republice, SLON, Praha, 2005 Mareš, M. (ed.): Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989, CDK, Brno, 2003 Mitrofanov, A.: "Za fasádou Lidového domu, Česká sociální demokracie : lidé a události," Praha, Aurora, 1998 Mrklas, L.: Koncept stranických rodin a české politické strany (nejen) po listopadu 1989, in: Dvořáková, V.; Heroutová, A. (eds.): II. kongres českých politologů, ČSPV, Praha, 2003 Novák, M.: Utváření stranického systému v českých zemích, Politologický časopis, 1999, č. 2, s Pecka, E.: Politická kultura v ČR, VŠE, Praha, 2000 Pecka, J.: Odsun sovětských vojsk z Československa : dokumenty, Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996 Pšeja, P.: Stranický systém ČR. Politické strany a jejich vývoj , CDK, Brno, 2005 Vodička, K.; Cabada, L.: Politický systém České republiky. Historie a současnost, Portál, Praha, 2003 Memoáry a politické texty: Cigánek, F.: Kronika demokratického parlamentu: , Cesty, Praha, 1992 Havel, Václav: Spisy 6. Projevy z let Letní přemítání, Torst, Praha, 1999 Spisy 7. Projevy a jiné texty z let , Torst, Praha, 1999 Spisy 8. Projevy a jiné texty Prosím stručně. Odcházení, Torst, Praha, 2007 Klaus, Václav: "Rok - málo či mnoho v dějinách země", Praha, 1993 "Obhajoba zapomenutých myšlenek", Praha, 1997 "Česká cesta," Profile, Praha,

6 "Ekonomická teorie a realita transformačních procesů,"management Press, Praha, 1995 Komárek, Valtr: Mé pády a vzestupy, Praha, 1992 Kotas, Jiří V.: Klaus a jeho éra. Stručná anatomie Neuvěřitelného, Praha, 2003 Mandler, Emanuel: Nebát se a nekrást? Výběr ze statí a článků z let 1995/1998, Praha, 1998 Pithart, Petr: Po devětaosmedesátém: Kdo jsme?, Bratislava, Brno, 1998 Pithart, Petr: Devětaosmdesátý, Academia, Praha, 2009 Stoniš, Marek; Havlík, Petr: Klaus a ti druzí. Osobní inventura Petra Havlíka, Praha,

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s. Univerzitní středisko Plzeň Koterovská 85 326 00 Plzeň Tel: +420 725 337 816 E-mail: cabada@mup.cz Pracovna č. 2501 (Plzeň), č. 306

Více

Z periferie do centra Evropy

Z periferie do centra Evropy Miloš Brunclík a Zbyněk Klíč (eds.) Z periferie do centra Evropy 20 let vývoje vztahu ČR k EU copyright CEVRO Institut, o.p.s. 2009 ISBN: 978-80-87125-07-6 Obsah Poděkování....................................

Více

62 Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy

62 Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy JAN RYCHLÍK ČESKÁ A SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE O OBDOBÍ KOMUNISMU V ČESKOSLOVENSKU ČESKÁ A SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE O DěJINÁCH KOMUNISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA PřED ROKEM 1989 Oficiální marxisticko-leninská

Více

Katedra politologie Institutu politologických studií

Katedra politologie Institutu politologických studií www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 2 ISSN 1803 8220 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra VYMĚTAL, Petr (2014). Postkomunistický stát a jeho kapacity: jak to změřit? Acta Politologica 6, 2, 140-153.

Více

Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy

Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy Michal Kubát Výzkum Komunistické strany Čech a Moravy trpí v české politické vědě jistou ambivalencí. Na jedné straně se jedná o politickou stranu,

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

Občanská společnost a její význam v období Pražského jara

Občanská společnost a její význam v období Pražského jara studie a články Občanská společnost a její význam v období Pražského jara TOMÁŠ VILÍMEK Letošní rok se stal rokem připomenutí si celé řady význačných událostí československých dějin. Tak je tomu i v případě

Více

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad; Mgr. Petr Lazar Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Zapisují studenti

Více

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ studie a články Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ Miloš Jakeš po 17. listopadu 1989 Vrchní velitel Lidových milicí a generální ta jemník ÚV KSČ Miloš Jakeš mezi svými, Praha, únor 1989 Foto: Jan

Více

3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945

3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945 3-4/2005 SOU OBÉ DùJINY Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945 Soudobé dějiny XII / 2 415 SOUDOBÉ DĚJINY XII / 3-4 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR 416 Soudobé dějiny XII / 3 4 Z POVĚŘENÍ

Více

Sociální a demografcký profl voličského zázemí českých politických stran *

Sociální a demografcký profl voličského zázemí českých politických stran * Sociální a demografcký profl voličského zázemí českých politických stran * Daniel Kunštát The social and demographic Profle of the electoral Background of the Czech political Parties Abstract: The aim

Více

SOUDOBÉ DĚJINY XVIII / 3 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR

SOUDOBÉ DĚJINY XVIII / 3 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR SOUDOBÉ DĚJINY XVIII / 3 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR Z POVĚŘENÍ ÚSTAVU PRO SOUDOBÉ DĚJINY SPOLU S REDAKČNÍM KRUHEM ŘÍDÍ Oldřich Tůma a Milan Drápala REDAKČNÍ KRUH: Eva Broklová, Milan Drápala, Stanislav

Více

Jan Rychlík ROZDĚLENÍ ČESKO- SLOVENSKA 1989 1992

Jan Rychlík ROZDĚLENÍ ČESKO- SLOVENSKA 1989 1992 Jan Rychlík ROZDĚLENÍ ČESKO- SLOVENSKA 989 992 Jan Rychlík ROZDĚLENÍ ČESKO- SLOVENSKA 989 992 V Y Š E H R A D Tato práce vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P2 Historie

Více

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

E-LOGOS ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 2/2013

E-LOGOS ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 2/2013 E-LOGOS ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 2/2013 University of Economics Prague Občanská společnost z pohledu pluralisty e Marek Loužek Abstract The paper aims to put the civil society in

Více

Věněk Šilhán (12. února 1927-9. května 2009) (citováno z Wikipedie)

Věněk Šilhán (12. února 1927-9. května 2009) (citováno z Wikipedie) Na následujících stránkách najdete stručný přehled zapomenutých aktérů ekonomické reformy z let 1989-2000. Vybral jsem jejich portréty a nejdůležitější články. Výběr je nahodilý a omlouvám se všem, na

Více

Krajněpravicové politické strany v zemích V4: historie a současnost

Krajněpravicové politické strany v zemích V4: historie a současnost Krajněpravicové politické strany v zemích V4: historie a současnost Josef Smolík 1 Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno Right-Wing Political Parties in V4 Countries: History and Present.

Více

Analýza ideově-programového profilu švédské Levicové strany z hlediska politického extremismu a radikalismu Pavel Maškarinec 1 Abstract: An Analysis of the Ideological-programmatic Profile of the Swedish

Více

STATI. Proměny a problémy české sociální politiky*

STATI. Proměny a problémy české sociální politiky* STATI Proměny a problémy české sociální politiky* JIŘÍ VEČERNÍK** Sociologický ústav AV ČR, Praha Changes and Issues in Czech Social Policy Abstract: The article describes the development of Czech social

Více

Kapitoly z dějin sociální práce

Kapitoly z dějin sociální práce E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í D u š a

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

Jan Čulík, Tomáš Pecina Obálka Štěpán Kotrba ISV nakladatelství, Britské listy, 2001 ISBN 80-85866-78-1

Jan Čulík, Tomáš Pecina Obálka Štěpán Kotrba ISV nakladatelství, Britské listy, 2001 ISBN 80-85866-78-1 5 Jan Čulík, Tomáš Pecina Obálka Štěpán Kotrba ISV nakladatelství, Britské listy, 2001 ISBN 80-85866-78-1 6 Úvodem Úvodem V polovině prosince 2000 se vzbouřila redakce zpravodajství České televize proti

Více

Mongolský volební systém a jeho účinky na systém politických stran v letech 1992 2006

Mongolský volební systém a jeho účinky na systém politických stran v letech 1992 2006 Mongolský volební systém a jeho účinky na systém politických stran v letech 1992 2006 Pavel Maškarinec Resumé This article deals with the electoral system to the Mongolian unicameral parliament The Great

Více

Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996 2010: hledání možných příčin politického zemětřesení

Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996 2010: hledání možných příčin politického zemětřesení Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996 2010: hledání možných příčin politického zemětřesení SEÁN HANLEY* University College London Dynamics of New Party Formation in the Czech Republic

Více

www.komunistickepravo.cz

www.komunistickepravo.cz Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.) KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU Kapitoly z dějin bezpráví Vzor citace: Anna Šabatová OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD V TEORII A V PRAXI (1945 1989) Šabatová,

Více

Stranická patronáž a její vztah ke korupci a klientelismu: teoretický koncept a nástin uplatnění v postkomunistickém prostředí 1

Stranická patronáž a její vztah ke korupci a klientelismu: teoretický koncept a nástin uplatnění v postkomunistickém prostředí 1 Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review, ISSN 1212-7817 Ročník XVI, Číslo 4, s. 264 287/ Volume XVI, Issue 4, pp. 264 287 DOI: 10.5817/CEPSR.2014.4.264 (c) Mezinárodní

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

CIVILIA. Odborná revude pro didaktiku společenských věd

CIVILIA. Odborná revude pro didaktiku společenských věd CIVILIA Odborná revude pro didaktiku společenských věd Historický vývoj občanství: diferencované občanství Tomáš Jarmara Globalizace a regionalismus z evropského a českého pohledu David Hampl Adult education

Více

O KOMPARATIVNÍ POLITOLOGII A SOUČASNÉ ČESKÉ POLITICE

O KOMPARATIVNÍ POLITOLOGII A SOUČASNÉ ČESKÉ POLITICE O KOMPARATIVNÍ POLITOLOGII A SOUČASNÉ ČESKÉ POLITICE MICHAL KUBÁT TOMÁŠ LEBEDA A KOL. KAROLINUM O komparativní politologii a současné české politice Michal Kubát, Tomáš Lebeda a kol. Recenzoval: prof.

Více

Postavení politických stran maďarské národnostní menšiny ve slovenském stranickém systému

Postavení politických stran maďarské národnostní menšiny ve slovenském stranickém systému Postavení politických stran maďarské národnostní menšiny ve slovenském stranickém systému Ondřej Kopa 1 Abstract: The Position of Magyar Minority Political Parties in the Slovak Party System. This article

Více