Přechod k demokracii v Československu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přechod k demokracii v Československu"

Transkript

1 Ústav politologie Filozofické fakulty UK Přechod k demokracii v Československu Jméno vyučujícího PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Kontakt Forma kursu a časový rozsah LS 1/1 Forma atestace povinný kurz pro magisterské studium, zkouška číslo kurzu v SIS: APO Požadavky k atestacím Zkouška prezentace referátu na zvolené téma v kurzu v rozsahu 20 min Ústní zkouška Podmínkou složení zkoušky bude jednak prezentace referátu na zvolené téma v kurzu v rozsahu 20 min, a jednak složení ústní zkoušky. Stručná charakteristika obsahu Předmět je věnován základním charakteristikám procesu politické, ekonomické a sociální transformace české společnosti po roce Obsah kurzu kurz představuje týdně 90 min přednášky a 45 minut semináře, v němž budou vždy dva studenti prezentovat referát v rozsahu 20 min. 1. Změny ve stranickém vedení v roce Aktivizace protikomunistických aktivit a reakce režimu. Studentská demonstrace a otazníky s ní spojené. 2. Institucionalizace revoluce: vznik OF a VPN. Jednání zástupců opozice s držiteli moci o uskutečnění politických změn ( ) 3. Symbol vítězství opozice: "Havel na Hrad!" Cesta opozičního vůdce do nejvyšší státní funkce ( ) 4. Demontáž institucí totalitního státu. Tvorba nového politického establishmentu (od ledna 1990 do červnových voleb). Vytváření pluralitního systému politických stran 5. Boj o charakter ekonomické reformy a jeho důsledky pro nový politický systém (vývoj od voleb do prosince 1990, počátek rozpadu OF). Bilance prvního roku revoluce. 6. První svobodné volby v červnu Nové volební zákony, výsledky a důsledky voleb. 7. Začátek velkých změn. (Vývoj od ledna 1991 do začátku velké privatizace). Rozpad OF a vznik jeho nástupnických stran (ODS, OH), česko-slovenské státoprávní spory, první pád V. 1

2 Mečiara - rozpad VPN a vznik HZDS, odchod sovětských vojsk z ČS, spory o pojetí privatizace 8. Klausova ekonomická reforma - skutečná revoluce: strategie, průběh privatizace, sociální důsledky transformace 9. Průběh ekonomické reformy a proměny politického systému v období od listopadu 1991 do voleb 1992: kupónová privatizace, transformace zemědělství, spory prezidenta s federálním shromážděním, česko-slovenská jednání o státoprávním uspořádání 10. Volby v červnu 1992: průběh, výsledky, důsledky: vítězství ODS a HZDS 11. Rozpad Československa. Vývoj od voleb 1992 do konce roku 1992: ustavení politických orgánů po volbách, jednání o vyřešení česko-slovenských vztahů, zrození myšlenky řízeného zániku společného státu Základní literatura Bureš, Jan: Občanské fórum, Metropolitní univerzita Praha a Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Praha-Plzeň, 2008 Rychlík, Jan: Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy , Bratislava, 2002 Spěváček, Vojtěch a kol.: Transformace české ekonomiky. Politické, ekonomické a sociální aspekty, Linde, Praha, 2002 Stein, Eric: Česko - Slovensko. Konflikt - roztržka rozpad, Praha, 2000 Suk, Jiří: Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize, Praha, Prostor, 2003 Šafaříková, Vlasta a kol.: "Transformace české společnosti ", Brno, Doplněk, 1996 Literatura: Krize a pád komunistického režimu Literatura k činnosti opozice do roku 1989 Rozšiřující literatura Blažek, Petr (eds.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu , Dokořán, Praha, 2005 Císařovská, B.; Prečan, V.: Charta 77: Dokumenty , sv. 1-3, ÚSD, Praha, 2007 Havel, Václav: Spisy 3. Eseje a jiné texty z let , Torst, Praha, 1999 Spisy 4. Eseje a jiné texty z let Dálkový výslech, Torst, Praha, 1999 Spisy 5. Dopisy Olze, Torst, Praha, 1999 Hlušičková, R; Císařovská, B.: Hnutí za občanskou svobodu , Maxdorf, Praha, 1994 Hlušičková, R.; Otáhal, M. (eds.): Čas demokratické iniciativy. Sborník dokumentů, Praha, 1993 Jičínský, Z.: Charta 77 a právní stát, Doplněk, Brno, 1995 Kokoška, S.; Kokošková, Z.: Obroda: klub za socialistickou přestavbu. Dokumenty, Maxdorf, Praha, 1996 Pithart, Petr: Osmašedesátý, Praha, 1990 Prečan, Vilém: Charta , Bratislava, 1990 Prečan, Vilém: Charta Od morální k demokratické revoluci. Dokumentace, ČSDS a ÚSD AVČR, Praha, 1990 Rupnik, Jacques: Jiná Evropa, Praha, 1992 Otáhal, M.: Opozice, moc, společnost 1969/1989, Maxdorf, Praha, 1994 Otáhal, M.: Studenti a komunistická moc v českých zemích , Dokořán, Praha, 2003 Tůma, O.: Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén, Maxdorf, Praha, 1995 Vaněk, M.: Nedalo se tady dýchat. Ekologie v českých zemích, Maxdorf, Praha, 1996 Vaněk, Miroslav a kol.: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80.letech v Československu, ÚSD, Praha, 2002 Vaněk, Miroslav (eds.): Mocní? A bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace, Prostor, Praha, 2006 Vaněk, Miroslav; Urbášek, Pavel (eds.): Vítězové? Poražení?. Životopisná interview I., II., Prostor, Praha,

3 Memoáry Ash, Timothy Garton: "Rok zázraků 89," Praha, 1991 Bartuška, Václav: "Polojasno. Pátrání po vinících 17. listopadu 1989", Praha, 1990, 2009 Horáček, Michal: "Jak pukaly ledy", Praha, 1990 Jakeš, Miloš: "Dva roky generálním tajemníkem," Praha, 1996 Sbírky dokumentů Grónský, Ján: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa IV. ( ), Karolinum, Praha, 2007 Hanzel, Vladimír: "Zrychlený tep dějin,"praha, 1991 Hvížďala, Karel: "Výslech revolucionářů z roku '89," Praha, 2000 Otáhal; Sládek: "Deset pražských dnů Listopad 1989.Dokumentace," Praha, 1990 Otáhal, Milan - Vaněk, Miroslav: "Sto studentských revolucí," Praha, Lidové noviny Poslední hurá. Stenografické záznamy z mimořádného jednání ÚVKSČ v listopadu 1989, Praha, "Proměny politického systému v Československu na přelomu 89-90," (Nadace H.Bölla), Praha, 1995 Suk, Jiří: "Občanské fórum. Listopad - prosinec díl - události," Brno, 1997 Suk, Jiří: "Občanské fórum. Listopad - prosinec díl - dokumenty," Brno, 1998 Analýzy Brod, Toman a kol.: "Proč jsme v listopadu vyšli do ulic," Brno, 1999 Bureš, Jan: Občanské fórum, Metropolitní univerzita Praha a Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Praha-Plzeň, 2007 Husák, Petr: "Česká cesta ke svobodě. Revoluce či co?," Praha, 1999 Krejčí, Oskar: "Proč to prasklo aneb hovory o demokracii a sametové revoluci'," Praha, 1991 Kdo vyhraje volby 92?, Praha, 1992 Kubín, Ľuboš: Rola politických elít při zmene režimu na Slovensku, Bratislava, 2002 Otáhal, Milan: "Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu. Klub nezávislé inteligence," Brno, 1999 Přibáň, Jiří: Disidenti práva. O revolucích roku 1989, fikcích legality a soudobé verzi spol.smlouvy, SLON, Praha, 1991 Suk, Jiří: Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize, Praha, Prostor, 2003 Valeš, Lukáš (eds.): Rok 1989 v Plzni a západních Čechách, Plzeň, ZČU, 2003 Vykoukal, Jiří; Litera, Bohuslav; Tejchman, Miroslav: "Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku ", Praha, Libri, 2000 Literatura: Transformace české společnosti po roce 1989: Teorie tranzice Brokl, L.: Problémy přechodu k pluralitní demokracii Sociologický časopis, 1990 č. 4, s Dvořáková, Vladimíra; Kunc, Jiří: "O přechodech k demokracii", Praha, 1994 Gallego, Ferran: El Mito de La Transicion: La Crisis del Franquismo y Los Origenes de La Democracia ( ), Critica, Barcelona, 2008 Huntington, Samuel P..: Political Order in Changing Societies, New Haven, 1968,1996 Will More Countries Become Democratic?, in: Political Science Quarterly, Vol. 99, No. 2, 1984, How Countries Democratize, in: Political Science Quarterly, Vol. 106, No. 4, , The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, 1991, University of Oklahoma Press Johnson, Ch.: Revolution and the Social Systém, Stanford University Press, 1964 Karl, Terry L.; Schmitter, P.C.: Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe. International Social Science Journal, 1991, 129 Kitschelt, H.: The Formation of Party Systems in East Central Europe, Politics and Society, 1992, roč. 20, č. 1, s

4 Linz, J. J.: Totalitarian and Authoritarian Regimes, Boulder, London, 2000 Linz, J. J.; Stepan, A.: The Breakdown of Democratic Regimes. Europe, The John Hopkins University Press Baltimore, 1994 Linz, J. J.; Stepan, A.: Problems of Democratic Transition and Consolidation, The John Hopkins University Press Baltimore, 1996 Ženíšek, M.: Přechody k demokracii v teorii a praxi, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2006 Kubát, Michal: Postkomunismus a demokracie.politika ve středovýchodní Evropě, Praha, Dokořán, 2003 Rustow, D. : Transitions to Democracy: Towards a Dynamic Model, Comparative Politics, 1970, č. 2, s Staniszkis, Jadwiga: Postkomunismus. Zrod hádanky, CDK, Brno, 2006 Szelényi, S.; Szelényi, I.; Poster, W. R.: Interests and Symbols in Post-Communist Political Culture: the Case of Hungary, American Sociological Review, 1996, č. 61, s Wightman, Gordon (ed.): Party Formation in East-Central Europe: Post-communist Politics in Czechoslovakia, Hungary, Poland and Bulgaria, Edward Elgar, Aldershot, 1995 Obecné analýzy české/československé tranzice: Blanchard, O.a kol.: Reform in Eastern Europe, London,1994 (MIT) Gjuričová, A.; Kopeček, M. (eds.): Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989, Paseka, Praha-Litomyšl, 2008 Hlavová, Viera a kol.: Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod , Bratislava, LIC, 2002 Měchýř, J.: "Velký převrat či snad revoluce sametová?" Praha, 1999 (viz zde široký seznam další literatury k tématu) Rychlík, Jan: Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy , Bratislava, 2002 Stein, Eric: Česko - Slovensko. Konflikt - roztržka rozpad, Praha, 2000 Šaradín, Pavel (eds.): Desetiletí, Olomouc, Periplum, 2003 Šafaříková, Vlasta a kol.: "Transformace české společnosti ", Brno, Doplněk, 1996 Šútovec, Milan: Semióza ako politikum alebo "Pomlčková vojna, Bratislava, Kalligram, 1999 Vodička, Karel: Dělení Československa. Deset let poté, Praha, 2003 Znoj, Milan; Pehr, Michal (eds.): Josef Lux a česká politika 90. let, sborník z konference, ÚPOL FFUK, Praha, 2005 Žák, Václav: "Rizika mobilizační politiky", Praha, Český spisovatel, 1997 Ekonomická reforma a sociální změny Breňová, Lubomíra a kol.: Změny ekonomického prostředí a jejich dopad na podniky, Praha, NHÚ, 2003 Frič, Pavol a kol.: "Korupce na český způsob", Praha, 1999 Haukanes, Haldis: Velká dramata-obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova, SLON, Praha, 2004 Holý, Ladislav: "Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti", Slon, Praha, 2001 Husák, Petr: "Budování kapitalismu v Čechách", Praha, 1997 Chung-Si Ahn; Chon-Pyo Lee: Politics and Economy of Regime Transformations: Case Studies of South Korea and Central European Countries, Seoul National University Press, Seoul, 1995 Ježek, Tomáš: Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky, Oeconomica, Praha, 2006 kolektiv autorů: Co se stane, když se zhasne? Dvě podoby české privatizace, Prostor, Praha, 2004 Komárek, Valtr: Prognóza a program, Praha, 1990 Loužek, Marek a kol.: Kupónová privatizace. Sborník textů, Praha, CEP, 2002 Loužek, Marek (eds.): Patnáct let od obnovení kapitalismu v naší zemi, sborník textů, Praha, CEP, č.47/2006 (zde vzadu v seznamu literatury najdete další literaturu k ekonomické reformě) Machonin, P.; Tuček, M. a kol.: "Česká společnost v transformaci. K proměnám sociální struktury," Praha, SLON, 2000 Machonin, P.: Československá společnost v transformaci, SLON, Praha, 1996 Strategie sociální transformace české společnosti, Brno, 1996 Sociální transformace a modernizace, Praha, SLON, 1997 Mlčoch, L.: "Zastřená vize ekonomické transformace.česká ekonomika mezi minulostí a budoucností (Institucionální pohled).,"praha, Karolinum, 1997 Úvahy o české ekonomické transformaci, Praha, 2000 Mlčoch, L.; Machonin, P.; Sojka, M.: "Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989", Praha,

5 Potůček, Martin a kol.: Putování českou budoucností, Gutenberg, Praha, 2003 Roško, Róbert: "Občan a transformácia", Sociologický ústav SAV, 1997 Spěváček, Vojtěch a kol.: Transformace české ekonomiky. Politické, ekonomické a sociální aspekty, Linde, Praha, 2002 Šulc, Zdislav: "Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu ", Brno, 1998 Šulc, Zdislav: Vize a skutečnost české transformace , Praha, 2002 Švejnar, Jan a kol.: Česká republika a ekonomická transformace ve střední a východní Evropě, Academia, Praha, 1997 Tuček, Milan a kol.: Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí, Praha, SLON, 2003 Večerník, Jiří (eds.): Zpráva o vývoji české společnosti , Praha, 1998 Večerník, Jiří a kol.: "Občan a trží ekonomika", Praha, 1998 Žídek, Libor: Transformace české ekonomiky , C.H. Beck, Praha, 2006 Analýzy vývoje ústavně-politického a stranického systému Brokl, L.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky, SLON, Praha, 1997 Dvořáková, V.; Gerloch, A. (eds.): Krystalizace struktury politických stran v ČR po roce 1989, ČSPV, Praha, 1996 Fiala, P. a kol.. "Komunismus v České republice", Brno, Masarykova univerzita, 1999 Fiala, P. a kol.: Politický extremismus a radikalismus v České republice, MPÚ, MU Brno, 1998 Fiala,P.;Herbut,R. a kol.: Středoevropské systémy politických stran, Brno, MPÚ, 2003 Fiala, P.; Holzer, J.a kol.: Politické strany ve střední a východní Evropě, MPÚ, Brno, 2002 Fiala, P.; Mikš, F. (eds.): Česká konzervativní a liberální politika, CDK, Brno, 2000 Gerloch, A.; Hřebejk, J.; Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky, Prospektrum, Praha, 2003 Hloušek, Vít;Kopeček, L.: Rudí a růžoví.transformace komunistických stran, MPÚ, Brno, 2002 Holzer, Jan (ed.): Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách, MPÚ, Brno, 2000 Chrastilová, B.; Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na čs. a český právní řád, Praha, 2003 Jičínský, Z.: Ústavněprávní a politické problémy České republiky, Praha, Victoria Publishing, 1995 Čs. parlament v polistopadovém vývoji, Praha, 1993 Problémy československé politiky, Praha, 1993 Ústava České republiky v politické praxi. Výběr článků a parlamentních vystoupení z let , Linde, Praha, 2007 Keane, John: Václav Havel. Politická tragédie v šesti dějstvích, Praha, 1999 Krejčí, Oskar: Kdo vyhraje volby 92, Praha, 1992 Kubát, Michal: Postkomunismus a demokracie.politika ve středovýchodní Evropě, Dokořán, Praha, 2003 Kubát, Michal a kol.: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, Praha, 2004 Kunc, J.: Stranické systémy v re/konstrukci: Belgie, Itálie, Španělsko, Československo, Česká republika, SLON, Praha, 2000 Mansfeldová, Z.; Kroupa, A. (eds.): Participace a zájmové organizace v České republice, SLON, Praha, 2005 Mareš, M. (ed.): Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989, CDK, Brno, 2003 Mitrofanov, A.: "Za fasádou Lidového domu, Česká sociální demokracie : lidé a události," Praha, Aurora, 1998 Mrklas, L.: Koncept stranických rodin a české politické strany (nejen) po listopadu 1989, in: Dvořáková, V.; Heroutová, A. (eds.): II. kongres českých politologů, ČSPV, Praha, 2003 Novák, M.: Utváření stranického systému v českých zemích, Politologický časopis, 1999, č. 2, s Pecka, E.: Politická kultura v ČR, VŠE, Praha, 2000 Pecka, J.: Odsun sovětských vojsk z Československa : dokumenty, Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996 Pšeja, P.: Stranický systém ČR. Politické strany a jejich vývoj , CDK, Brno, 2005 Vodička, K.; Cabada, L.: Politický systém České republiky. Historie a současnost, Portál, Praha, 2003 Memoáry a politické texty: Cigánek, F.: Kronika demokratického parlamentu: , Cesty, Praha, 1992 Havel, Václav: Spisy 6. Projevy z let Letní přemítání, Torst, Praha, 1999 Spisy 7. Projevy a jiné texty z let , Torst, Praha, 1999 Spisy 8. Projevy a jiné texty Prosím stručně. Odcházení, Torst, Praha, 2007 Klaus, Václav: "Rok - málo či mnoho v dějinách země", Praha, 1993 "Obhajoba zapomenutých myšlenek", Praha, 1997 "Česká cesta," Profile, Praha,

6 "Ekonomická teorie a realita transformačních procesů,"management Press, Praha, 1995 Komárek, Valtr: Mé pády a vzestupy, Praha, 1992 Kotas, Jiří V.: Klaus a jeho éra. Stručná anatomie Neuvěřitelného, Praha, 2003 Mandler, Emanuel: Nebát se a nekrást? Výběr ze statí a článků z let 1995/1998, Praha, 1998 Pithart, Petr: Po devětaosmedesátém: Kdo jsme?, Bratislava, Brno, 1998 Pithart, Petr: Devětaosmdesátý, Academia, Praha, 2009 Stoniš, Marek; Havlík, Petr: Klaus a ti druzí. Osobní inventura Petra Havlíka, Praha,

Forma výuky předmětu: přednáška 2/0. Stručná anotace předmětu

Forma výuky předmětu: přednáška 2/0. Stručná anotace předmětu Název předmětu: Forma studia: Typ předmětu: Zařazení předmětu do studijního plánu: Český politický systém DENNÍ 2MVES povinný 2. ročník, 3. semestr Forma výuky předmětu: přednáška 2/0 Způsob ukončení předmětu:

Více

Ústav politologie Filozofické fakulty UK. Občanské fórum

Ústav politologie Filozofické fakulty UK. Občanské fórum Ústav politologie Filozofické fakulty UK Jméno vyučujícího PhDr. Jan Bureš (jan.bures@ff.cuni.cz) Forma kursu a časový rozsah LS 1/1 Forma atestace volitelný kurz, zápočet číslo kurzu v SIS: APOV30055

Více

Seznam příloh: Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č.

Seznam příloh: Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. Seznam příloh: Příloha č. 1: Struktura a aktéři intermediárního systému Příloha č. 2: Typologie základních intermediárních aktérů Příloha č. 3: Výsledky voleb do polského Sejmu v letech 1989-1993 Příloha

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Politický systém ČR; PSCZ, PLSB

Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad, PhD. Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Rozsah výuky: 2/1 Počet kreditů:

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ

Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Základy politologie; KSV/ZPOB; KSV/ PLTZ Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad; Mgr. Petr Lazar Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Zapisují studenti

Více

PhDr. Jan Bureš, Ph.D.

PhDr. Jan Bureš, Ph.D. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Publikační činnost a vystoupení na konferencích: Monografie Občanské fórum, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2007, 303 stran, ISBN 978-80- 7380-087-1 Kolektivní

Více

Ke kořenům Havlova pojetí Občanského fóra / 66 Definice Občanského fóra / 75 Neexistovalo jednoduché řešení / 78

Ke kořenům Havlova pojetí Občanského fóra / 66 Definice Občanského fóra / 75 Neexistovalo jednoduché řešení / 78 labyrint18.qxd 7.2.2005 14:57 StrÆnka 9 Předmluva 9 Obsah Úvod / 15 Přístup k tématu / 15 Listopad 89 a věc revoluce / 18 Revoluce bez revolucionářů / 21 Povaha přechodného období / 28 Poděkování / 34

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti

Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti PhDr. Jan Outlý, Ph.D. DATUM A MÍSTO NAROZENÍ 18. říjen 1976, Nové Město na Moravě VZDĚLÁNÍ 2000 Mgr. (obor politologie evropská studia); Filozofická

Více

Veřejná politika II. Metodický list číslo 1

Veřejná politika II. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Veřejná politika II Metodický list číslo 1 Tematický celek Občanská společnost v demokratickém systému Tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat

Více

Příklady evropských politických. systémů

Příklady evropských politických. systémů EPS III Příklady evropských politických Klasické demokracie Francie Velká Británie Itálie SRN Přechody k demokracii Španělsko Nové demokracie Polsko Slovensko Česká republika systémů Literatura a zdroje

Více

Další řešitelé: Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. FSS MU, katedra MVES Tel: Fax:

Další řešitelé: Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. FSS MU, katedra MVES Tel: Fax: Číslo projektu Název 1J 002/04-DP1 Političtí aktéři v procesu evropeizace a internacionalizace politického prostoru ČR Doba řešení 1.7. 2004 30.6. 2009 Řešitel (spoluřešitelé) Řešitel: Prof. PhDr. Petr

Více

VÁCLAV KLAUS NAROVINU. Hovory V. K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude

VÁCLAV KLAUS NAROVINU. Hovory V. K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude VÁCLAV KLAUS NAROVINU / Hovory V. K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude Obsah Kdo je Václav Klaus otázka ambicí Z basketbalisty vědátorem Sikova reforma socialismu Klub mladých ekonomů První

Více

OBSAH ( ) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13

OBSAH ( ) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13 OBSAH ( 1989-1992) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13 V III. Československá federace od listopadu 1989 do z á n ik u společného státu Čechů a Slováků

Více

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie Předměty platné pro studenty bakalářského studia AHS100003 Dějiny starověku (Marek, Prchlík, Souček)

Více

VÝVOJ EVROPSKÝCH POLITICKÝCH SYSTÉMŮ II

VÝVOJ EVROPSKÝCH POLITICKÝCH SYSTÉMŮ II Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz VÝVOJ EVROPSKÝCH POLITICKÝCH SYSTÉMŮ II SYLABUS PRO LETNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/VPSE2) Vyučující:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Tématické bloky: 1. Politická komparace a její místo v politické vědě, cíle, metody 2. Politické systémy, druhy demokracie 3.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

PhDr. Jan Bureš, Ph.D. - Curriculum Vitae

PhDr. Jan Bureš, Ph.D. - Curriculum Vitae Datum narození: 9.11. 1975 Kontakt: janbures@centrum.cz PhDr. Jan Bureš, Ph.D. - Curriculum Vitae Dosažené vzdělání: 2007: doktorské studium v oboru Politologie na Ústavu politologie FF UK v Praze (Ph.D.)

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

ÚVOD DO POLITOLOGIE I.

ÚVOD DO POLITOLOGIE I. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz ÚVOD DO POLITOLOGIE I. SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (KPE/UPL1) ZIMNÍ SEMESTR Mgr.

Více

NÁVRAT K DEMOKRACII jaro 1968 Alexander Dubček 21. srpna 1968 okupace obnovena Gustav Husák pronásledování normalizace

NÁVRAT K DEMOKRACII jaro 1968 Alexander Dubček 21. srpna 1968 okupace obnovena Gustav Husák pronásledování normalizace NÁVRAT K DEMOKRACII Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vývojem České republiky při návratu k demokracii. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. NÁVRAT

Více

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD)

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Více

Sociologické problémy současného světa

Sociologické problémy současného světa Sociologické problémy současného světa Školní rok 2005/2006 letní semestr Přednášející: Prof. Ing. František Zich, DrSc Cíl předmětu: Seznámit studenty s problematikou otevřených aktuálních otázek soudobého

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. XVI. ročník

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. XVI. ročník Katedra společenských věd Pedagogická fakulta Univerzity Palackého a Olomoucké centrum otevřeného vzdělávání za finanční podpory: American Embassy Prague U.S. Department of State Award Specifics SEZ800-09GR047

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky Název tématického celku: Trh, stát a neziskový sektor regulátory v životě společnosti Cíl: Seznámit studenty s problematikou

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily J A K U B C H A R V Á T, P h. D. DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily KARIÉRA Od 2010 Metropolitní univerzita Praha o. p. s., Praha, ČR od 1. září 2010 tajemník katedry

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Česká společnost čtvrtstoletí po té. Mezi univerzalitou a partikularitou idejí a kontinuitami a diskontinuitami vývoje

Česká společnost čtvrtstoletí po té. Mezi univerzalitou a partikularitou idejí a kontinuitami a diskontinuitami vývoje Miloš Havelka (FHS UK) Olomouc 23. 10. 2014 Česká společnost čtvrtstoletí po té Mezi univerzalitou a partikularitou idejí a kontinuitami a diskontinuitami vývoje 1989-2014 str. 2 UNIVERZALITA/obecnost

Více

ÚVOD DO POLITOLOGIE I. SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 (KPE/UPL1) ZIMNÍ SEMESTR

ÚVOD DO POLITOLOGIE I. SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 (KPE/UPL1) ZIMNÍ SEMESTR Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz ÚVOD DO POLITOLOGIE I. SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 (KPE/UPL1) ZIMNÍ SEMESTR Mgr.

Více

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2009/10 dle studijního plánu

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2009/10 dle studijního plánu Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2009/10 dle studijního plánu Předměty platné pro studenty bakalářského studia AHS100003 Dějiny starověku Zk (Marek, Prchlík, Souček) AHS100004 Duchovní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut politologických studií Darina Mandíková Přechod k demokracii v Československu v roce 1989 z hlediska teorie tranzice Diplomová práce Praha 2008

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

20 let Ústavy České republiky

20 let Ústavy České republiky 20 let Ústavy České republiky Ohlédnutí zpět a pohled vpřed Vědecká konference pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. vedoucí Katedry ústavního a evropského práva V Plzni dne 13. července 2015 Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky Státní rigorózní

Více

Aktéři a instituce. Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika. Martin Potůček

Aktéři a instituce. Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika. Martin Potůček Aktéři a instituce Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček Aktéři Instituce O čem bude tato přednáška? Vztah aktérů a institucí Stát jako instituce a aktér Teorie institucionalismu zaměřeného

Více

NA ÚZEMÍ ČR a

NA ÚZEMÍ ČR a VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÉ NA ÚZEMÍ ČR 11.6. a 12.6. 2004 Obsah materiálu: Výsledky hlasování celkem str. 2 Výsledky hlasování v okrscích str. 4 Porovnání místních výsledků s celostátními str.

Více

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku 1. Anotace V této práci bych se zaobírala tím, zda existovaly jiné možnosti/návrhy uspořádání Československa než jen na základě 2

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

PhDr. Petr Sokol, Mgr. Michal Šabatka Metodický list číslo 1

PhDr. Petr Sokol, Mgr. Michal Šabatka  Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu BK_FP Fundraising v politice PhDr. Petr Sokol, Mgr. Michal Šabatka sokol@cevro.cz, michalsabatka@gmail.com Metodický list číslo 1 Název tématického bloku:

Více

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College Úvodem V posledních letech se objevilo hodnocení transformačního procesu v ČR i na Slovensku Hodnocení pozitivní (i.e. Loužek, 1999) Hodnocení

Více

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti,

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti, SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY Vážení studenti, dostává se vám do ruky seznam doporučené literatury k testům NSZ - ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon 20. 6. 2014, Brno Připravil: Mgr. Eva Taterová, M.A. Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon XVII. Mezinárodní kolokvium

Více

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA Historie 13 Otázka číslo: 1 Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA jedním ze států USA samostatným státem, který je s USA spojen ekonomickou unií Otázka číslo: 2 V roce 1979 začal SSSR

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

pohledem teatrologie východiska zkoumání a základní bibliografie

pohledem teatrologie východiska zkoumání a základní bibliografie Yorick / Libor Vodička 59 Yorick Libor Vodička / Sametová revoluce pohledem teatrologie východiska zkoumání a základní bibliografie Události podzimu a zimy roku 1989 v Československu jsou v novodobých

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

VYBRANÁ TÉMATA. Maďarsko volby 2006 (9/2007) Sandra Hrachová. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut

VYBRANÁ TÉMATA. Maďarsko volby 2006 (9/2007) Sandra Hrachová. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut VYBRANÁ TÉMATA Maďarsko volby 2006 (9/2007) Sandra Hrachová Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Vybraná témata 9/2007 červenec 2007 2 Obsah: POLITICKÝ SYSTÉM...

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy

Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy Michal Kubát Výzkum Komunistické strany Čech a Moravy trpí v české politické vědě jistou ambivalencí. Na jedné straně se jedná o politickou stranu,

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

Český politický systém Liberálně-konzervativní akademie 26/27 Struktura přednášky Moderní česká politika několik úvodních poznámek Ústavní předpoklady Politické strany a stranický systém Volební systémy

Více

Uspořádání antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael Špirit, Institut pro studium literatury, o. p. s. (partner projektu)

Uspořádání antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael Špirit, Institut pro studium literatury, o. p. s. (partner projektu) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Uspořádání antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Politické strany. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014

Politické strany. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 Politické strany Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.12 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: leden 2014 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2002 rozpočtový výbor 636 USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za

Více

PARLAMENTNÍ VOLBY 1946 A ČESKOSLOVENSKO

PARLAMENTNÍ VOLBY 1946 A ČESKOSLOVENSKO Československé parlamentní volby roku 1946 v české, slovenské a evropské historiografii Václava Horčáková PARLAMENTNÍ VOLBY 1946 A ČESKOSLOVENSKO (souvislosti, prognózy, fakta, následky) Brno 31. května

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 Moc a politika v 21. století / Jiří Bílý a kolektiv

Více

Knihovna Eurocentra Pardubice

Knihovna Eurocentra Pardubice Knihovna Eurocentra Pardubice Autor Titul Rok vydání Nakladatel Signatura Obecně o EU BRDEK, M., VYCHOVA, H. Evropská vzdělávací politika 2004 ASPI Publishing EC PCE 120 Nakladatelství CIHELKOVÁ, E., JAKŠ,

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří

Institut politologických studií den otevřených dveří Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 16. 19. srpna 2015 XXII.

Více

Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů MVZ 413

Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů MVZ 413 1 Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulta sociálních studií MASARYKOVA UNIVERSITA Brno, Joštova 10 Česká republika telefon: 00 420 549 49 4996, fax: 00 420-549 49 1920 Vybrané problémy

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s.

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní vývoj a ústavní systém ČR 2 Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámení s ústavním systémem České republiky a jeho komparaci s některými

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

TEORIE A ANALÝZA POLITIKY SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017 (KPE/TAP)

TEORIE A ANALÝZA POLITIKY SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017 (KPE/TAP) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz TEORIE A ANALÝZA POLITIKY SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017 (KPE/TAP) Doc. PhDr. Tomáš

Více

Ukončená habilitační a jmenovací řízení

Ukončená habilitační a jmenovací řízení Ukončená habilitační a jmenovací řízení Ukončená habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Uchazeč/ka Řízení Obor Jmenován/a k datu PhDr. Martin GREGOR, Ph.D. Habilitační Ekonomické teorie 01/12/2016

Více

Český stát od r do současnosti

Český stát od r do současnosti Český stát od r. 1918 do současnosti Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora/autorky. Vytvořeno v MS Office PowerPoint 2010. Škola vlastní licence k software, pomocí kterých

Více

Řazeno dle kódu EC PLZ

Řazeno dle kódu EC PLZ Řazeno dle kódu EC PLZ Kód Autor Název Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 01 PITROVÁ, M., FIALA, P. Evropská unie CDK, 2005 743 Obecné EC PLZ 04 a, b ZAHRADNÍK, P. Vstup do : přínosy a náklady C.H. Beck, 2003

Více

Národní porozumění a Listopad 1989. 93

Národní porozumění a Listopad 1989. 93 JAN BUREš NÁRODNÍ POROZUMěNÍ A LISTOPAD 1989. KONSENZUS JAKO VÝCHODISKO Z POLITICKÉ KRIZE V ROCE 1989 V ČESKOSLOVENSKU Ve svém příspěvku bych se chtěl pokusit analyzovat průběh politických změn, které

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Jan Bureš Jakub Charvát Petr Just Martin Štefek ČESKÁ DEMOKRACIE PO ROCE Institucionální základy českého politického systému

Jan Bureš Jakub Charvát Petr Just Martin Štefek ČESKÁ DEMOKRACIE PO ROCE Institucionální základy českého politického systému Jan Bureš Jakub Charvát Petr Just Martin Štefek ČESKÁ DEMOKRACIE PO ROCE 1989 Institucionální základy českého politického systému Jan Bureš Jakub Charvát Petr Just Martin Štefek ČESKÁ DEMOKRACIE PO ROCE

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS

Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS Predmet: Globalistika Vyučujúci: Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. mobil:+420 731 505 363 E-mail: jaroslav.vencalek@osu.cz Študijný program:

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

Sociální politika. Sylabus předmětu

Sociální politika. Sylabus předmětu Sociální politika Sylabus předmětu Identifikace Denní bakalářské studium oboru sociální politika a sociální práce. Rozsah a zařazení předmětu: jarní semestr Zakončení: zkouška (splnení průběžných úkolů

Více

Archiv aktualit - 2013

Archiv aktualit - 2013 Archiv aktualit - 2013 Jak ovlivní vznik prostoru volného obchodu ekonomiky USA a EU Kdy: 27. listopad 2013, 17:00-19:00 hodin Doktorandská konference k 20. výročí založení Grantové agentury UK Kdy: 27.

Více

Ruská identita (KAP/RI) 2011/2012 letní semestr KAP FF ZČU PhDr. Vladimír Naxera

Ruská identita (KAP/RI) 2011/2012 letní semestr KAP FF ZČU PhDr. Vladimír Naxera Ruská identita (KAP/RI) 2011/2012 letní semestr KAP FF ZČU PhDr. Vladimír Naxera vnaxera@kap.zcu.cz Stručná anotace kurzu Kurz Ruská identita je povinným kurzem ve druhém semestru studia v oboru Mezinárodní

Více

Střední Evropa. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Katedra filosofie a religionistiky TF JU

Střední Evropa. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Katedra filosofie a religionistiky TF JU Střední Evropa Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Katedra filosofie a religionistiky TF JU Východní Evropa či Střední Evropa? Sergej Lavrov a Karl Schwarzenberg (únor 2009) geopolitická relevance pojmu střední

Více

EUROCENTRUM BRNO Odborná knihovnička EC listopad 2006

EUROCENTRUM BRNO Odborná knihovnička EC listopad 2006 Kód Autor Název rok vydání vydání nakladatel strany anotace EC BR01 2x PITROVÁ Markéta, FIALA Petr Evropská unie 2006 1.vydání CDS 743 obecně EC BR02 Nigrin, T.; Řiháčková, V.; Weiss, T. (eds.) Evropský

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Demokracie ve slovenském politickém prostředí / Jiří Bílý a kolektiv ISBN 978-80-7556-003-2 Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman

Více

Výukový materiál. Rok 1989

Výukový materiál. Rok 1989 Projekt KONFLIKTNÍ MÍSTA PAMĚTI Rok 1989 1 Projekt KONFLIKTNÍ MÍSTA PAMĚTI Výukový materiál Rok 1989 Projekt KONFLIKTNÍ MÍSTA PAMĚTI Rok 1989 2 Cíle Žáci 1. seznámí se s odlišnými pohledy na události roku

Více