Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: Bukovany 132 IČO Vedení školy: ředitelka Mgr. Božena Lužová Kontakt: Tel Zřizovatel: Obec Bukovany, Bukovany 222 Telef Školská rada: předsedkyně Petra Šibalová, vychovatelka Kamila Horáčková, za zákonné zástupce Jaroslav Vašulka, člen zastupitelstva Datum zřízení Součásti školy: Základní škola vyučovalo se 23 žáků Mateřská škola zapsáno 25 dětí Školní družina zapsáno 23 žáků Školní jídelna výdejna Nepovinný předmět náboženství přihlášeno 12 žáků - 1 -

2 Škola je malotřídní integrované zařízení Zvolený vzdělávací program ŠVP Škola nás baví od Materiální vybavení školy Učebny 2 Školní družina 1, využívá hřiště, sokolovnu, školní zahradu Sportovní zařízení škola nemá vlastní tělocvičnu, využívá sokolovnu, dvě hřiště, školní zahradu Žákovský nábytek třídy jsou vybaveny nastavitelnými lavicemi a židlemi Vybavení technikou počítačový kout se čtyřmi počítači, v každé třídě dva počítače, připojení na internet. V každé třídě interaktivní tabule, dva notebooky. Škola disponuje výukovými programy, moderními pomůckami. Žáci dostávají učebnice se schválenými doložkami. Prostředí školy je estetické. Údaje o žácích I. třída - 15 žáků : 1. ročník 5 žáků 3. ročník 10 žáků II.třída - 8 žáků : 2. ročník 5 žáků 4. ročník 3 žáci Přehled pracovníků školy pracovníků celkem 7 učitelů ZŠ 2 vychovatelů ZŠ 1 učitelů MŠ 2 správních zaměstnanců 2 Údaje o pedagogických pracovnících Ředitelka úv 1,0 stupeň vzdělání VŠ aprobace I. stupeň Učitelka ZŠ úv 1,0 VŠ aprobace I. stupeň Vychovatelka ŠD úv 0,6 SŠ, vyučuje neaprobovaně úv. 0,4 Ved. uč. MŠ úv. 1,0 SŠ aprobace MŠ Učitelka MŠ úv. 1,0 SŠ aprobace MŠ - 2 -

3 Údaje o nepedagogických pracovnících Školnice úv. 1,0 vzdělání SOU Uklizečka, výdej stravy úv. 1,0 vzdělání SOU Zápis k povinné školní docházce dětí přijatých do první třídy 9 Z toho počet dětí po odkladu 3 odkladů pro šk. r. 2014/15 2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Třída žáků Prospělo Vyznamenání Neprospělo Nehodnoceno Celkový přehled žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Údaje o zameškaných hodinách žáků omluvených hodin omluvených hodin na žáka neomluvených hodin neomluvených hodin na žáka , Prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracovánu Školní preventivní strategii a Minimální preventivní program. ŠPS byla zahrnuta do ŠVP jako dodatek. Ředitelka školy spolu s metodikem prevence koordinuje aktivity školy. Školní metodik prevence je Mgr. Markéta Cutáková. Zpráva je přiložena

4 EVVO Hodnocení výsledků práce v oblasti EVVO je součástí výroční zprávy. Zpráva je přiložena. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Kurzů na podporu DVPP se zúčastnily vyučující v souladu s plánem personálního rozvoje. Byly to tyto kurzy: Právní předpisy, EVVO, vzdělávání metodika prevence Zdravotnické znalosti všichni zaměstnanci Projekty Ovoce do školy škola pokračovala v tomto projektu. Smlouvu o dodávkách uzavřela opět s dodavatelem Wastex Zlín. Žáci každý týden dostávali čerstvé ovoce i zeleninu. Toto bylo využito i ve výuce. Celoroční projekt Žáček spolupráce MŠ a ZŠ Společné hodiny výchov HV, VV, TV, PČ, rozvíjení čtenářské gramotnosti, společná vystoupení na veřejnosti, návštěvy kulturních pořadů, výukové programy Spolupráce se subjekty DDM Kyjov, PPP Kyjov, VIS Bílé Karpaty, místní pěvecké sbory, přírodovědný oddíl Ráčci, TJ Družba oddíl žáci, ČZS, ČSOP, místní knihovna Spolupráce s okolními školami ZŠ Komenského Kyjov, ZŠ Sobůlky, Nechvalín a Lovčice Účast v soutěžích Požární ochrana očima dětí výtvarná soutěž Prezentace školy na veřejnosti - Vánoční zpívání u kapličky - Vánoční trhy prodej výrobků - Vánoční hvězdička posezení v čase adventním - Tříkrálová sbírka - Velikonoční klepání, obchůzka chlapců po dědině - Program ke Svátku matek v sále Sokolovny - 4 -

5 - Slavnost Slabikáře za přítomnosti rodičů a prarodičů - Spolupráce se zahrádkáři výzdoba sokolovny k Velikonocům - Jarní a podzimní sběr papíru organizuje škola i pro veřejnost - Prezentace výtvarných prací žáků v Bukovanských listech a v místní kabelovce - Vydání školního časopisu Školníček - Poskytování informací na webových stránkách školy ZE ŽIVOTA ŠKOLY Září slavnostní zahájení školního roku, vítání prváků za přítomnosti rodičů, starostky a předškoláků divadlo ve škole Africká pohádka Říjen podzimní sběr papíru ve spolupráci s rodiči výukový program Bioodpady ve spolupráci s Leader Kyjovské Slovácko školní projekt Vzduch: vycházka na Bukovanský mlýn, Drakiáda výchovný koncert Hudební potěšení výstava knih spojená s prodejem dopravní kurz na DDM Kyjov 2. ročník Chodec projekt Žáček společná hodina Hv prváci a předškoláci Listopad dopravní kurz Cyklista, DDM Kyjov, 4.ročník Slavnost slabikáře třídní schůzky, volba školské rady Divadlo Radost v Brně Mach a Šebestová Prosinec Mikulášská nadílka přišel Mikuláš, anděl i čert Vánoční trhy v Sokolovně prodej výrobků dopravní kurz Cyklista, 4. ročník Vánoční hvězdička posezení s rodiči a prarodiči, výchovný koncert vánoční besídka dětí MŠ a ZŠ vystoupení v Dědině u kapličky zpívání koled u vánočního stromu - 5 -

6 Leden Tříkrálová sbírka účast žáků naší školy dopravní kurz Cyklista žáků 4. ročníku pololetní konzultace s rodiči zápis do 1. třídy Únor dopravní kurz žáků 4.ročníku loutkové divadlo ve škole Krtkův dárek školní zimní olympiáda jarní prázdniny tematický den Fašaňk, tanec podšable Březen dopravní kurz žáků 4. ročníku výukový program VIS Bílé Karpaty Návštěva u krtka slavnostní otevření rekonstruované místní knihovny Duben dopravní kurz v Kyjově 4. Ročník sběr papíru ve spolupráci s rodiči družina navštívila muzeum v Kyjově velikonoční dílny Fašaňky, fašaňky, Velká noc ide pořad ve strážnickém skanzenu dopravní kurz žáků 2. ročníku Chodec velikonoční dílna ve škole, pletení pomlázek, barvení vajíček konzultace s rodiči divadlo ve škole Ze života hmyzu preventivní program Veselé zoubky pro 1. ročník ve spolupráci s drogerií Dm Květen Svátek matek vystoupení žáků, prodej výrobků Domova Horizont závěr dopravního kurzu žáků 4. ročníku jízdy na kolech výukový program VIS Bílé Karpaty Život ve vodě a u vody focení žáků Baťův kanál plavba lodí, výukový program Voda přítel a nepřítel - 6 -

7 Červen Den dětí promítání v mobilním planetáriu z Brna exkurze do místního vodojemu ve spolupráci s VAK taneční vystoupení v Kyjově ZUŠ výlet k hasičům do Kyjova školní výlet ZOO Lešná turnaj ve vybíjené o putovní pohár v Nechvalíně sportovní den jízdy zručnosti na kolech společné odpoledne dětí v družině se školou Sobůlky vydání vysvědčení, předání odměn za sběr pomerančové kůry, papíru a pet víček, rozloučení se čtvrťáky Škola spolupracovala s rodiči při sběru pomerančové kůry, papíru a víček od pet lahví. Celkem bylo do nákupny ve Strážnici odevzdáno 69 kg pomerančové kůry. Úspěšný byl také sběr papíru, odevzdáno kg. Škola obsadila 1. místo mezi sedmnácti školami za nejvyšší průměr na žáka. Získala odměnu 3 000,- Kč od firmy EKOR. Letos také žáci sbírali víčka od pet lahví, nasbírali 150 kg. Mgr. Božena Lužová, ředitelka školy Srpen

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Bukovany, srpen 2012-1 - Charakteristika školy Škola je malotřídní integrované zařízení. Její součástí je mateřská škola a školní družina.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně, okres Praha západ Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ adresa školy Za Školou 55,

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace , Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pozlovice,, Výroční zpráva je vypracována v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. a zahrnuje období školního roku 2012/2013 Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1 Část I. Základní údaje o škole Škola Název školy: Sídlo školy: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka školy 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009 školní rok 2009/2010 Strana:1/10 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Ve Štramberku 14. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka školy Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2. UČEBNÍ PLÁN 5 3. PRACOVNÍCI ŠKOLY 6 4. ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ 6 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 7 5. 1. Prospěch a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (Obsahuje 10 stran textu)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (Obsahuje 10 stran textu) Základní škola Nelahozeves, okres Mělník www.zsnelahozeves.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (Obsahuje 10 stran textu) Podklady projednány pedagogickou radou školy dne 25.6. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod 549 06 Bohuslavice 175 IČO: 71003223 TELEFON: 491 495 115 E-MAIL:zs-bohuslavice@post.cz mobil: 739 203 117 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace 747 63 Hrabyně 70 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více