Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014 Perinatologické centrum, České Budějovice strana 2 Rozhovor s Vladimírem Macíkem, ředitelem výstavby strana 3 Sportovní OHLympijské hry 2014 strana 5

2 obsah 5/2014 Úvodník Ing. Jana Komárka, obchodního a technického ředitele 1 Perinatologické centrum, přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu nemocnice České Budějovice 2 Rozhovor s Vladimírem Macíkem, ředitelem výstavby 3 Sportovní OHLympijské hry OHL ŽS, a.s. nastupuje do Slovinska 11 Mistři ČR a II. vicemistři Evropy 2013 z Říčan 9 Podchod ve Zlíně je hotov 10 Foto na titulní straně: Interiérová část hlavního kulturního prostoru Kunsthalle realizovaného OHL ŽS SK, a.s. v Košicích. Informace o tomto projektu přineseme v dalším čísle časopisu. Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Jana Chocholová, Jana Botková Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R 19/75 ze dne 31. října 1995.

3 úvodník 5/ Vážení kolegové, milí čtenáři, nezpochybnitelným faktem, že počet úspěšně dokončených projektů v zahraničí roste a podíl zahraničí na celkovém obratu firmy stoupá. V současné době prudce stoupá význam zahraničí pro naši firmu. V původních záměrech představovalo spíše šanci na zvýšení obratu firmy nad rámec dlouhodobě standardně dosažitelného obratu v České republice. Současná přetrvávající krize oboru stavebnictví v České republice však ze zahraničí dělá jeden z mála prostředků umožňujících alespoň vyrovnat propad domácích tržeb (a samozřejmě i zisku). Úspěšné podnikání v ČR jistě musí zůstat i nadále základem pro naši firmu, ale zvýšení podílu zahraničí je nepochybně do budoucna prostou nutností. Současné hledání záchrany v zahraničí je již patrné při pohledu na skladbu tzv. dlouhodobé zásoby práce. Objem hodnoty projektů, které stojí před námi a na které jsou uzavřeny smlouvy, osciluje okolo 22 miliard korun a podíl zahraničí na tomto objemu je již téměř dvoutřetinový. blíží se doba dovolených, tedy období, které je pro velkou část z nás spojeno již tradičně s tu blízkým nebo někdy vzdálenějším zahraničím. Hranice z větší části mizí, vzdálenosti se zkracují, svět se nám jaksi zmenšuje a stává se tak více dostupným. Pro naši stavební firmu je však pojem zahraničí spojený již delší dobu spíše s prací než jen s dovolenou. Přibližně před dvaceti roky začala naše společnost provádět první kroky v oblasti zahraničního obchodu, které tehdy souvisely s rozdělením federativní republiky, kdy se zahraničím stalo Slovensko. Reálné úvahy o práci v zahraničí začaly až po nákupech železničních technologií, jejichž produktivita byla tak vysoká, že ČR začala být pro jejich využití velmi omezená. Rov- Ing. Jan Komárek, obchodní a technický ředitel něž potřeba diverzifikovat riziko, to znamená nepracovat pouze pro jednu železniční správu, vedla k zahájení prvních marketingových kroků ve státech střední Evropy, především ve státech jazykově příbuzných, tedy ve slovanských zemích. Naše firma se postupně stala nejen železniční, ale i univerzální firmou a i některé další obory se ukázaly schopné exportu, nejprve především obory mostů a tunelů, ekologické projekty, obor elektro a postupně i další. Doteď jsme více úspěšní především v našem tradičním domácím zahraničí, mezi které počítám zejména Slovensko, Polsko, Bulharsko, státy bývalé Jugoslávie Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu a Černou Horu. Snažíme se více zapustit kořeny v Rumunsku a Moldavii, působíme v donedávna pro nás exotických zemích jako je Kazachstán, Ázerbájdžán a Turecko, hledáme výraznější úspěch v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku a nevyhýbáme se ani některým dalším zemím, z nichž asi největší diskusi přinášejí aktuálně vrcholící jednání o výstavbě železniční trati v Ghaně na africkém kontinentě. Vzdálenosti se zkracují, svět se zmenšuje, ale obchodní svět se nám naopak rozšiřuje. Není to samozřejmě obchod bez rizik. Je jistě naší povinností jakýkoliv krok do zahraničí z hlediska možných rizik vždy velice pečlivě posoudit. Nezbytnost rozšíření zahraničního obchodu naší firmy nás však staví před povinnost vyhodnotit si i rizika toho, že tento krok neuděláme. Při integraci s holdingem OHL byl jedním z hlavních momentů výběru tohoto strategického partnera faktor chuti expandovat z České republiky do zahraničí, především do střední a východní Evropy. Ačkoliv původní představy o expanzi do zahraničí byly pravděpodobně více optimistické, než ukazuje dnešní realita, je P. S. Již v předstihu si dovoluji Vám všem popřát krásnou dovolenou, ve vztahu k tomuto článku zejména tu zahraniční. O nové náměty na podnikání v zahraničí se s námi, prosím, podělte! Jan Komárek

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby PERINATOLOGICKÉ CENTRUM, přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu nemocnice České Budějovice Divize 5 Plzeň pod vedením Václava Šáleného započala 28. dubna 2014 stavbu nového moderního specializovaného centra pro novorozence Perinatologie v českobudějovické nemocnici. Perinatologické centrum bude dokončeno na podzim příštího roku. Uvnitř nového pavilonu se budou nacházet všechna pracoviště porodnické části ženského oddělení a specializované novorozenecké pracoviště. To budějovické běžně pečuje nejen o zdravá miminka, ale i o novorozence s těžkými komplikacemi. V nové budově se budou moci lékaři lépe postarat o matku i dítě, které ohrožuje rizikové těhotenství nebo těžký poporodní stav. Hlavním záměrem stavby je soustředění porodnické části ženského oddělení a novorozenecké oddělení na jednom místě, zamezení přesunů novopečených maminek z jedné budovy do druhé, zlepšení kvality operačních sálů a prostor pro jednotku intenzivní péče. Ve stávající budově porodnice jsou také nevyhovující sociální zařízení a prostory pro banky mateřského mléka. Základní údaje Název zakázky PERINATOLOGICKÉ CENTRUM - přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu Zadavatel Nemocnice České Budějovice, a.s. Projektant AGP nova spol. s.r.o. Vedoucí projektu Václav Šálený Stavbyvedoucí Martin Němeček Technická příprava Richard Suchý, Jana Zabilková, Ondrej Balihar Termín zahájení Termín dokončení Cena Kč bez DPH Pavilon Perinatologie bude oddělený, se samostatným příjezdem a zároveň bude účelově propojený s pavilony v areálu nemocnice pomocí nové nadzemní spojovací chodby ve třetím nadzemním podlaží. Soustava nadzemních chodeb spojuje všechny pavilony nemocnice. Každé podlaží budovy je zcela provozně odlišné od ostatních. Ve druhém patře budou oddělení JIP a oddělení Neonatologie, ve třetím budou porodní pokoje a ve čtvrtém nadstandardní lůžkové pokoje šestinedělí. Vystupující část třetího podlaží je zcela záměrně navržena odlišně. Bude zvýrazněna jiným povrchem a řešením fasády a porodní pokoje budou odlišeny i jinými okny než v ostatních podlažích. Toto odlišení koresponduje s řešením lehké nástavby nad třetí patro stávajícího pavilonu. Cílem návrhu bylo vytvořit veselou a příjemnou architekturu evokující zrození nového života. Stavební práce budou trvat 540 dní a Perinatologické centrum bude dokončeno na podzim roku Jana Chocholová, referent obchodního provozu

5 5/ rozhovor Rozhovor s VLADIMÍREM MACÍKEM, ředitelem výstavby V červnu tohoto roku se rozhodl ukončit po 42 letech svoji profesní činnost u OHL ŽS, a.s., pan Ing. Vladimír Macík, elitní ředitel výstavby a správný chlap se slovenským temperamentem a moravskou bodrostí, který v tomto roce úspěšně dokončí i největší projekt v historii společnosti. Využil jsem tedy této poslední příležitosti a požádal jsem pana ředitele o rozhovor. Není na odchod do důchodu přece jen ještě brzo? Myslím si, že umění odejít by mělo platit nejen ve sportu, ale i v profesním životě každého člověka. Svou profesní kariéru jsem začal 1. července 1969 a k letošnímu 30. červnu 2014 to tedy bude 45 roků, co se pohybuji ve stavařině. Z toho 42 roků u naší společnosti, která v různém čase měnila svoje názvy až po dnešní název OHL ŽS, a.s. Na závěr své profesní činnosti jsem měl možnost řídit realizaci největšího projektu v historii naší společnosti. Přes všechny počáteční těžkosti při výstavbě bylo dosaženo předepsaných parametrů a dnes můžu s klidným svědomím říct, že odcházím s pocitem dobře vykonané práce. Které okamžiky byly ve Vaší kariéře klíčové? Pro to, že jsem se stal stavařem, bylo klíčové moje setkání se strýcem, který mne jako zedník bral již jako malého kluka na fušky. Nejdřív jsem mu čistil zednické nádobíčko, později, až jsem nabral trochu síly, jsem dostával možnost něco ze zedničiny udělat. Tak jsem přičichl ke stavařině a už mne to nepustilo. Můžu říct, že se mi splnil dětský sen, protože stavařem jsem chtěl být již od dětství. Když se podívám zpět na svůj profesní život, tak pro mne určitě bylo důležité setkání se Zdeňkem Packem, se kterým jsem pracoval na stavbách v Jižních Čechách. Od toho jsem se učil jak po odborné stránce, tak i komunikaci se všemi účastníky výstavby. Dalším člověkem, kterého bych chtěl zmínit a který měl vliv na můj profesní život, byl výrobní náměstek ředitele podniku Karel Přikryl. Ing. Vladimír Macík, ředitel výstavby

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS U něj jsem obdivoval pracovní nasazení a taky skutečnost, že neměl problém přiznat omyl při některých svých rozhodnutích. Oba považuji za odborníky na svém místě. Kolik projektů jste za celý profesní život odřídil? Můj profesní život je bohatý, ale nestavěl jsem stavby s tím, že je budu počítat. Můžu však říct, že v posledních dvaceti letech jsem se ve stavebních sdruženích s jinými stavebními firmami podílel na řízení velkých dopravních staveb, hlavně na rychlostních koridorech Českých drah. Těch jsem celkem odřídil šest. Na závěr mé stavařské kariéry to byla stavba Silnice I/42 Brno, VMO, Dobrovského B, kterou naše společnost realizovala jako vedoucí účastník sdružení společně s Metrostavem a Subterrou. Všechny tyto projekty byly realizovány v miliardových hodnotách a za plného provozu. Na kterou ze svých staveb vzpomínáte nejraději a která byla nejhorší? Tato optika posuzování staveb je mi cizí. Rád vzpomínám na všechny stavby, které jsem kdy realizoval. Já je posuzuji podle složitosti. Nejsložitější byla poslední stavba v Brně. Finančních prostředků bylo málo a realizace probíhala za plného provozu, kdy lidem za zády jezdilo denně až vozidel. Stavba neměla žádné plochy pro zařízení staveniště a v konečném důsledku byl každý metr čtvereční plochy stavby proměněn na nějaký stavební objekt. K tomu je potřeba přičíst nestandardní postup na straně objednatele, kdy docházelo během výstavby k častým personálním změnám v obsazení na jeho straně. Tato situace velmi komplikovala plynulost výstavby a kontinuitu v rozhodovacím procesu na straně objednatele. S tím vším jsme se museli jako realizační tým vypořádat. Výsledek však stojí za to. K dnešnímu dni můžu sdělit, že poslední audit provedený Supervizorem objednaným MD ČR a SFDI a závěrečné vyhodnocení stavby z pohledu ZBV hodnotí po všech stránkách jako stavbu splňující Zákon č. 137/2006 Sb. Navíc stavba získala několik ocenění od odborné veřejnosti z oboru dopravní stavitelství: Dopravní stavba ČR roku 2012, Stavba Jihomoravského kraje roku 2012, Stavba ČR roku 2013 a jeden ze stavebních objektů získal ocenění Mostní objekt ČR roku Existuje projekt, který by přece jenom dokázal zvrátit Vaše rozhodnutí odejít? Takový projekt nějakou dobu existoval. Jak určitě víte, pocházím ze Slovenska, konkrétně z oblasti Liptova. Nebudu zastírat, že jsem určitý čas uvažoval o účasti na řízení stavby, která se má v této oblasti realizovat. Bohužel v době, kdy jsem zvažoval svůj podíl na realizaci stavby, se kolem ní vedla velmi zdlouhavá a komplikovaná jednání, která oddalovala její zahájení. Proto jsem se nakonec rozhodl, že se už do této akce nezapojím. Roky mi neubývají a ve svém věku nemusím všechno a hlavně nemám zájem uhnat si infarkt ve svém rodném kraji. Existuje nějaké poselství nebo rada, kterou byste chtěl předat mladším kolegům? Nemám ambice udělovat rady ani poselství nikomu. Stavebnictví je v patové situaci. Cenová válka jej devastuje a vede to k degeneraci stavebních firem, které už neumějí stavět, jen obchodovat. Dnes stavební firmy pouze přeprodávají celé zakázky a pak realizátorům pod nejrůznějšími záminkami ani nezaplatí za odvedenou práci. Mám obavy z toho, že to potká i společnost OHL ŽS. Realizace je o týmové spolupráci všech účastníků výstavby. Projektant by si měl uvědomit, že jen čáruje a pokud udělá chybu v projektu, dá se to opravit rychle a levně. Zhotovitel by měl vědět, že ne všechno co fakturuje, mu objednatel musí zaplatit. Objednatel by měl mít jasno, co očekává za svoje peníze a co si objednává. Nemůže si objednat perníkovou chaloupku a pak chtít pětihvězdičkový hotel. Bohužel, všichni se odvolávají na pravidla FIDIC, která jsou nejen podle mne velmi nedokonalá. Máte už nějaký plán, čím se budete v důchodu zabývat? Klasik říká nejen prací živ je člověk. Ale teď vážně. Ještě nemám o důchod ani požádáno, takže nemám žádné zvláštní plány. Až to nastane, budu dělat všechno tak jak doposud, s výjimkou každodenního dojíždění do práce. Máme velkou zahradu a práce na zahradě mne baví. Vzhledem k tomu, že jsem pro neustálé cestování za prací nezažil vlastní děti jako malé, chci si užít alespoň vnoučat. Jinak bych chtěl trochu cestovat po republice a podívat se na místa, kde jsem ještě nebyl. Je toho hodně. A taky bych si přál svézt se po nové dálnici D1 Hubová Ivachnová až na Liptov. Snad se toho dožiji. Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem bývalým i současným kolegům za spolupráci. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsou lidi, díky nimž je svět výjimečný a krásný. Většina z Vás jste byli pro mne takovými lidmi, kteří uměli svět nejen potěšit a rozesmát, ale i obejmout a dát naději. Naše přátelství bylo výjimečné a mluvení často zbytečné Za všechno, co jsem s Vámi prožil a zažil, Vám moc děkuji. Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a taky práce, ale za reálné ceny. S pozdravem a úctou Vladimír Děkuji Vám za rozhovor a přeji vše dobré do dalších let. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

7 5/ sportovní činnost Sportovní OHLYMPIJSKÉ HRY 2014 Jednou z každoročních jistot a radostí, které společnost svým zaměstnancům nabízí, jsou Sportovní hry, které i v letošním roce vyhlásil předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti OHL ŽS Ing. Michal Štefl. Navázal tak na dlouholetou tradici a jednalo se již o 19. ročník této unikátní akce. Ve shodě s olympijskou myšlenkou jsme k účasti přizvali také zástupce spřátelených obchodních společností. V letošním roce přijeli kolegové ze společností ŽPSV a.s. a OHL ŽS SK, a.s., TOMI - REMONT a.s., přičemž další pozvané společnosti a kolegové ze vzdálenějších teritorií se, bohužel, omluvili. Ústředním motivem, který měl podtrhovat pohodový a oddychový charakter akce, byla v letošním roce tématika havajského ostrova. Místem setkání byl již tradiční Camping dobrodružné výchovy a vzdělávání, který svoji polohou, zázemím a personálním obsazením plně vyhovuje charakteru her a našim požadavkům. kteří pracují u jedné firmy a jsou podobně sportovně naladěni. Soutěže umožnily účast všem zaměstnancům skutečným sportovcům i účastníkům, kteří sice nesportují denně, ale oplývají nadšením, touhou po nových zážitcích a chutí bavit se, vzájemně se poznat a odpočinout si od každodenních starostí a pracovních problémů. Cílem her bylo nejen sportovní vyžití a utužení vazeb v rámci existujících pracovních týmů, k čemuž sloužily tradiční soutěžní disciplíny fotbal, volejbal, cross country na horských kolech, přespolní běh a dobrodružná hra ale i vzájemné poznání a vytvoření nových vztahů. Vzhledem k tomu, že charakter našich činností v rámci České republiky a dalších evropských zemí nedovoluje vzájemné poznání s kolegy pracujícími v jiném regionu, nebo zemi, je existence Sportovních her ideální příležitostí k osobnímu setkání lidí,

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Hry byly zahájeny v pátek 23. května předsedou představenstva a generálním ředitelem panem Ing. Michalem Šteflem, který poděkoval zaměstnancům za jejich dosavadní výkony a připomněl, že v tomto a příštím roce nás čeká výrazně vyšší objem práce, takže Sportovní hry jsou možná jednou z posledních příležitostí k relaxaci a načerpání sil před výkony, které budeme muset na plánovaných projektech v budoucnu podat. FOTBAL Letošního fotbalového utkání se stejně jako vloni zúčastnilo devět družstev a zápasy proběhly na dvou kvalitně připravených hřištích. Bohužel se nám nepodařilo oživit zápasy přítomností objednaných profesionálních rozhodčích, kteří svoji přítomnost museli na poslední chvíli odřeknout, ale i tak se nám podařilo odehrát řadu kvalitních a spravedlivě posuzovaných zápasů. Vítězství bylo o to cennější, že je získali reprezentanti týmu OHL ŽS s názvem Tarjeta Amarilla, sestaveného a vedeného kapitánem Jaroslavem Šandrem s hráči Jindrou Benešem, Janem Rotreklem, Markem Doležalem, Lukášem Obhlídalem, Markem Burianem, Janem Musilem a Romanem Invaldem. Na druhém místě se umístil další z týmů OHL ŽS nazvaný Pražáci s kapitánem Josefem Petráskem a třetí místo obsadili kolegové z AZ servisu. Mimo zmíněných týmů se na stupni vítězů objevila se speciálním oceněním za boření genderových stereotypů Zuzana Lokšenicová z OHL ŽS SK, která se opět neohroženě postavila do brány svého týmu a podala zde výborný výkon. Dalším oceněným byl její týmový kolega, který si druhý rok po sobě způsobil při hře zranění, avšak je odhodlaný zúčastnit se her i v příštím roce a smolnou sérii tak ukončit.

9 5/ VOLEJBAL I v této disciplíně se utkal stejný počet týmů jako v loňském roce, takže na hřiště postupně nastoupily čtyři týmy, z nichž nejlepší byl opět ředitelský BEACH BUM S s kapitánem Petrem Jandáskem a dalšími hráči Pavlem Urbánkem, Markem Musiolem, Karolem Bozánem, Lubošem Buršíkem, Janem Hauserem a hráčkami Irinou Ivanovnou a Petrou Jandáskovou. Ti tentokrát odsunuli na druhé místo tým OHULA ŽPSV s kapitánem Vlastimilem Štefánkem. Třetí místo potom zaujali kolegové z OHL ŽS SK z týmu Ohromně Hodní Lidé s kapitánem Petrem Mičunkem. HORSKÉ KOLO CROSS COUNTRY Soutěž na horských kolech byla v tomto roce ochuzena o tradiční účastnici a vítězku Katku Holečkovou, takže na start jednoho okruhu tratě se v kategorii žen postavila pouze Linda Hofmanová a Hana Leicmanová, u kterých více než touha po vítězství převládl pocit sounáležitosti, takže v poklidném tempu a ruku v ruce projely cílovou páskou společně a svorně se tak postavily na stupně vítězů. Ke startu do dvou okruhů členité tratě se potom postavilo kolem desítky účastníků, a ačkoliv složení závodníků bylo oživeno o nové tváře, do čela se tradičně propracoval Dušan Navrátil z OHL ŽS, následovaný Daliborem Musilem z AZ servisu. Třetí místo po rozhodujícím souboji v cílové rovince obsadil Mirek Zeman, rovněž z OHL ŽS. PŘESPOLNÍ BĚH V minulých letech jsme se pokoušeli oživovat složení her různými typy orientačních běhů, které však neměly očekávanou početní účast. Proto jsme se letos rozhodli využít narůstající popularity dálkových běhů, jejichž protagonisty jsou zejména kolegové z pražské divize, účastnící se pravidelně pražských půlmaratonů. Letošní přespolní běh, který jsme byli zvyklí vídat v dávných dobách konání Sportovní her, tak přilákal více než desítku účastníků. V kategorii žen, které běžely pouze jedno kolo, doběhly do cíle, rovněž ve svorném objetí, Hana Leicmanová a Šárka Garšicová, zatímco v kategorii mužů se po profesionálním výkonu objevil jako první v cíli Dušan Navrátil následovaný Milanem Musilem a Petrem Krčmářem, všichni z OHL ŽS. V cíli pak řada účastníků projevila zájem o organizaci triatlonu, což určitě vnímám jako zajímavý návrh pro příští ročník her. DOBRODRUŽNÁ HRA Tato disciplína s řadou stanovišť pro sportovce i nesportovce byla koncipována v havajském duchu a díky příznačnému slunečnému počasí a přípravě jednotlivých týmů, které vzaly vážně výzvu organizátorů,

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS a akci dokreslily dokonale připravenými kostýmy, byla pravou perlou a ozdobou celých her. Vedle atraktivních havajských krásek a opálených surfařů stojí za zmínku i trojice psů Šárky Brodíkové, kteří rovněž přišli v havajských kostýmech, a po právu sklidili zasloužený obdiv. Jednotlivé disciplíny nebyly nijak fyzicky náročné a byly do značné míry laděny v souladu s havajskou tématikou. Tuto atmosféru patrně nejvýstižněji dokreslila atrakce surfu ve vlnách, která je modifikací na známého elektrického býka. Uprostřed modré vlny připomínající nafukovačky byl umístěn skutečný surf, jehož nečekané pohyby na domnělých vlnách znamenaly pro účastníky těžký zápas s rovnováhou. Přesto se našli takoví, kteří se na surfu udrželi déle než minutu a ustáli všechny nástrahy, které byly ve stroji naprogramovány. Na dalším stanovišti čekalo několik obručí, které bylo nutné ladně rozvlnit kolem boků a udržet je v pohybu co nejdéle. Na oddych po tomto výkonu se hned vedle pilo pivo na čas, jinde se jezdila jízda zručnosti na mini kole a na dalším stanovišti se hrál jakýsi pomyslný golf s létajícími talíři, které bylo s co nejmenším počtem hodů nutné umístit do speciálních košů. Jezdilo se v pneumatice od traktoru, kde čtveřice hráčů vezla vytyčenou dráhou pátého kolegu ukrytého ve středu pneumatiky. Na beach volejbalovém hřišti jsme překonávali odpor připjatého gumového lana a plazili se pískem k nejzazším metám. Spojujícím prvkem všech disciplín ale byla dobrá nálada, radost z krásného počasí a možnost, vyzkoušet si netradiční aktivity, které vypadaly zdánlivě jednoduše. V dobrodružné hře se na prvním místě umístil tým Čuníci z AZ servisu, jehož jméno mělo charakterizovat míru zarudnutí kůže členů týmu při pobytu na prvním letošním slunci. Na druhém místě se umístil tým z OHL ŽS s názvem Humu humu tvořený Zbyňkem Javůrkem, Hankou Bedrošovou, Gábinou Pavlíkovou, Martinem Kudláčkem a Lubomírem Burešem, následovaný českobudějovickým týmem OHL ŽS s názvem Jižani, zastoupený Zuzanou Macků, Petrou Jannovou, Martinem Vastlem, Hanou Urbánkovou, Davidem Čapkem a Karlem Hanzlíkem. Gratulujeme a znovu děkujeme všem, kteří přišli oblečeni do kostýmů, přičemž obdržená poukázka na míchaný nápoj, kterou rozdávali pořadatelé, byla pouze symbolickým oceněním jejich snahy a schopnosti udělat si legraci sami ze sebe. Díky tomu, že soutěže byly tentokrát dokončeny už během odpoledne, ceny vítězům jsme stihli předat již v pozdním odpoledni, tedy dříve, než někteří účastníci vyrazili k domovu. V průběhu večera se o výbornou náladu během večera tradičně postarala pozvaná kapela Zelená pára. Ta, po předchozích letech experimentování s kapelami různých hudebních žánrů, opět naprosto vyhovovala všem účastníkům, které dokázala strhnout k tanci i dvě hodiny po půlnoci. Bezproblémové zvládnutí průběhu her a jednotlivých soutěží by nebylo možné bez přispění obětavých dobrovolníků, kterým patřil náš dík už na místě, ale chceme jim poděkovat ještě jednou i na stránkách časopisu. Byl to zejména Jindřich Beneš, který si vzal na starosti soutěž ve fotbale, a Karol Bozán, který se ujal role vedoucího soutěže ve volejbale. Spolu s nimi se na organizačním zajištění her podílela Hana Krystiánová, Eva Ziklová, Ivana Bergmanová, Lenka Ištvanová a mnozí další. Tradiční podíl na přípravě a organizaci akce mají i zaměstnanci Centra dobrodružné výchovy a vzdělávání Baldovec, zejména Ing. Mirko Marcín, manažer střediska, a jeho programový vedoucí Lukáš Ovečka, který se po letech na Baldovec vrátil a byl v tomto roce ideovým spoluautorem Dobrodružné hry a realizátorem všech našich přání. Oba se v maximální míře snažili zajistit našim zaměstnancům vše k úplnému sportovnímu a kulturnímu vyžití tak, aby všichni odjížděli domů odpočatí a spokojení. Hlavní poděkování patří generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Ing. Michalu Šteflovi, který akci vyhlásil a zaštítil. Spolu s ním se na krytí finančních nákladů spojených s akcí podílel také závod Česká republika. Akci dále významně podpořil předseda rady předsedů OSŽ Oldřich Sobol. Ceny pro vítěze věnovaly také ŽPSV a AZ SERVIS. Všem jmenovaným rovněž děkujeme. Mírným zklamáním pro nás byla neúčast mnoha přihlášených a nominovaných, se kterými jsme počítali do soutěží a měli jsme pro ně připravené také stravování. Naopak velice poděkovat musíme všem sto sedmdesáti účastníkům za výbornou atmosféru, urputnost při všech soutěžích, smysl pro humor, stylové oblečení, přístup a celkové nadšení, přičemž věřím, že při jubilejních dvacátých Sportovních hrách, které nás čekají v příštím roce, přesáhne počet účastníků dvě stovky. Na viděnou! Jan Rupp a Hana Krystiánová, odbor Řízení lidských zdrojů

11 5/ podporujeme MISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY A II. VICEMISTŘI EVROPY 2013 z Říčan Uběhla sezóna roku 2013 a mažoretky Pusinky, vedené zaměstnankyní divize 1 OHL ŽS, a.s., Ivanou Bergmanovou, vstupují do soutěžní sezóny Říčanské Pusinky v současné době mají 45 členů ve třech skupinách. Protože se řady mažoretek rozrostly, rozšířily se i řady trenérů, kterými jsou aktivní mažoretky. Všem trenérkám patří za jejich práci velké díky, jelikož ji vykonávají bez jakéhokoliv finančního ohodnocení. Největší odměnou jsou pro nás slzy štěstí, medaile na krku a úspěch na republikové i evropské úrovni. Nejmenší děvčata ve věku 6-10 let, navštěvující skupinu Pusinky 3, v loňském roce vybojovala postup na Mistrovství Moravy, a to ze 4. místa oblastního kola, což bylo pro nás trenéry velkým překvapením. Pusinky 2 se kvalifikovaly ze 3. místa a nejstarší juniorky, Pusinky 1, se kvalifikovaly titulem Mistr oblasti a následně vybojovaly titul Mistr Moravy a Slezska. Dalším postupem bylo Mistrovství České republiky, kde děvčata vybojovala mezi velkou konkurencí titul Mistr České republiky. Nestačily jsme se ještě ani vzpamatovat z toho, že nám na krku visí vysněné zlaté medaile, v rukou držíme putovní talíř Mistra ČR a bylo to pár vteřin, kdy dozněla krásná státní hymna a pan moderátor Viktor Janč si nás znovu volal na pódium. A to ne jen proto, aby děvčata odtančila exhibici Mistra ČR choreografie Cancan, ale především aby nám prezident svazu mažoretek předal křišťálovou vázu a cenu Czech open. Ta patří úplně nejlepší choreografii pódiové formace za rok 2013 a vybírá se ze všech věkových kategorií. Tímto úspěchem se Pusinky nominovaly na Mistrovství Evropy, které se konalo na začátku října v norském Lillehammeru. I přesto, že tato výprava byla velmi finančně náročná, díky našim sponzorům jsme se na cestu vydaly. Ta trvala nekonečných 36 hodin autobusem, ale vyplatila se nám. V hale olympijských vítězů, Říčanské mažoretky Pusinky se svojí trenérkou Ivanou Bergmanovou (uprostřed).

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS kde jsme měly tu čest tančit, holky vybojovaly titul II. Vicemistr Evropy Za tímto úspěchem stojí mnoho hodin, dní, víkendů a týdnů dřiny holek, hektolitry vypocených sil, a to především při tréninku na mistrovství Evropy. Na něj jsme musely trénovat venku na fotbalovém hřišti, protože pravidla vyžadují pokrytí taneční plochy metrů, a to bohužel náš říčanský kulturní dům nemá. V současné době jsme již vstoupily do sezóny Nevím, zda je možné pokořit veleúspěšný loňský rok, ale děláme vše proto, abychom se opět kvalifikovaly do co nejvyšší možné soutěže, tedy na Mistrovství Evropy mažoretek. Mezi sólisty již máme nové tituly a medaile, nejvyšší aktuálně Mistryni Moravy a Slezska Nikolu Valešovou, v duu také Mistryně Moravy Eriku Slámovou a Karlu Zelinkovou a naše nejmenší šestileté také vybojovaly nějakou tu medaili. Soutěže skupin nás teprve čekají a věřím, že i letos budou děvčata dobře reprezentovat Říčany, Jihomoravský kraj a třeba i Českou republiku. Děkuji všem, kdo nás podporují, děkuji obci za podporu mládeže a děkuji za velkou morální podporu společnosti OHL ŽS. Ivana Bergmanová, asistentka ředitelky Divize 1 Brno a výkonného ředitele Teritoria ČR naše stavby PODCHOD VE ZLÍNĚ je hotov Podchod z náměstí Práce k bývalému továrnímu areálu firem Baťa a Svit již plně slouží veřejnosti. Jeho rekonstrukci realizovala brněnská divize 1 závodu ČR OHL ŽS, a.s. Podchod byl dlouhodobě označován Zlíňany za jednu z ostud města. Jeho důkladná rekonstrukce začala v září loňského roku, vzhled i funkčnost celého tohoto prostoru doznaly během ní zásadních změn. Došlo k odstranění nadzemních objektů ze strany náměstí Práce, instalaci nového eskalátoru, výtahu a veřejného osvětlení, opravě sociálních zařízení a modernizaci některých vnitřních částí. Celý prostor budou nyní hlídat tři kamery, které obsluhují strážníci Městské policie. Práce začaly v září loňského roku. Celkové náklady dosáhly výše čtyřicet a půl milionu korun bez DPH, z nich pětaosmdesát procent uhradí dotace z Evropské unie, prozradil náměstek primátora Jiří Kadeřábek. Dodal, že původní odhad nákladů dosáhl výše 68 milionů korun, snížení se podařilo dosáhnout vysoutěžením této zakázky. Proměna podchodu je od počátku velmi sledovanou stavbou. Velkou diskusi vyvolává například to, zda budou nekryté schody a eskalátor plnit svou funkci i za nepřízně počasí. Podle odborníků problémy v tomto směru určitě nenastanou. Schodiště je vybaveno elektrickým vytápěním, krýt není nutné ani eskalátor. Je navržen tak, aby fungoval za jakýchkoliv povětrnostních podmínek, ujistil Petr Hloušek z Odboru realizace investičních akcí magistrátu. Řada dotazů se týká také šířky a sklonu schodů do podchodu z náměstí Práce. Vše je stejné jak bylo. Protože se však nově sestupuje po nezakrytém schodišti, u řady lidí to opticky vyvolává pocit, že jdou po prudších schodech než dříve. Mohu ale všechny ujistit, že tomu tak není, sdělil Jiří Kadeřábek. Nový vzhled podchodu vzešel z veřejné architektonické soutěže. Realita se od vítězného návrhu liší v jedné z vnitřních stran, kde sídlí provozovny podnikatelů, oproti původní vizualizaci nebyla odstraněna ani věžička při vstupu ze strany bývalého továrního areálu. Důvodem je to, že se radnice nedohodla na stavebních úpravách s majiteli. Město nabídlo výstavbu nových obchodních prostor v ceně šest milionů korun, obchodníci však požadovali jejich převod do osobního vlastnictví, kompenzace v řádu milionů korun a k tomu další benefity, například nové výlohy nebo bezpečnostní mříže. Na to jsme nemohli přistoupit, byly to přemrštěné požadavky. Bez jejich souhlasu ale celý podchod rekonstruovat nešlo. Pozemky, na kterých mají své provozovny, mají pronajaté na padesát let, tedy až do roku 2042, vysvětlil Jiří Kadeřábek. V rámci přestavby podchodu byly v jeho bezprostřední blízkosti položeny nové betonové dlaždice, které nahradily původní asfalt. Protože se jedná o chodníky, mají zde vozidla vjezd zakázán, což zvyšuje bezpečnost chodců. Na dodržování zákazu bude dohlížet Městská policie. Rekonstrukce podchodu je jedním ze tří projektů, které v současné době mění podobu centra Zlína. Přestavba Gahurova prospektu v prostoru před Kongresovým centrem je již hotová, v průběhu léta bude dokončena proměna parku Komenského a přilehlé ulice Školní. Podle tiskové zprávy Statutárního města Zlína zpracoval útvar Kancelář GŘ

13 5/ ze světa OHL ŽS nastupuje do Slovinska Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Kranj a Výstavba kanalizační sítě v Kranji, Bitnje -Žabnica a Kokrica V roce 2013 se Závodu zahraniční výstavby Teritorium G díky obchodnímu nasazení podařilo získat dvě zakázky v překrásném Slovinsku, těsně pod horami na hranicích s Rakouskem. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci čistírny odpadních vod a výstavbu kanalizační sítě v Kranji a okolí. V říjnu roku 2013 se začalo s realizací kanalizace, následující rok, po průtazích ze strany občanů, pak i čistírna Kranj, jejíž výstavba byla zahájena 10. dubna Jedná se o první získané projekty ve Slovinsku, které OHL ŽS začalo v této zemi realizovat. Během roku 2013 a 2014 se podařilo získat nejen výše uvedené zakázky, ale i zakázky další Obchvat u Škofja Loky, Modernizaci železnice Dolga Gora Poljane a Rekonstrukci silnice Dolenja Trebuša Želin. Pro představu, stavba čistírny v Kranji má hodnotu 19,7 milionu euro, kanalizace pak 10,9 mil. euro. Obě stavby realizujeme ve sdružení s místním zkušeným partnerem Gorenjska gradbena družba d. d. (GGD) v Kranji. Lídrem ve sdružení je u projektu kanalizace GGD, u čistírny pak OHL ŽS. Na obou stavbách je mezi účastníky sdružení poměr 60:40 ve prospěch OHL ŽS. Projekt je hrazen z 85 % z kohezního fondu EU a 15 % městem Kranj. Stavby jsou součástí projektu Gorki II, který by měl dokončit rozšíření kanalizační sítě města Kranj a okolí, napojit je na novou čistírnu odpadních vod a zvýšit tak kvalitu života. Dokončením projektu Gorki II je plánováno do konce roku První zakázka OHL ŽS, a.s., v Republice Slovinsko byla zahájena slavnostním výkopem, kterého se zúčastnili: (zleva) ředitel organizační složky OHL ŽS ve Slovinsku Mgr. Srdjan Prtina, starosta obce Naklo Marko Mravlja, starosta města Kranj Mohor Bogataj, ředitel Gorenjske Gradbene Družby Branko Žiberna dipl.inž.grad. a místostarosta obce Šenčur Ciril Kozjek.

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Kanalizace: Ve třech vesnicích přiléhajících k městu Kranj jsou dosud používány septiky a žumpy, nyní budou napojeny na kanalizační síť. Jak už to bývá obvyklé, kanalizace prochází těsně mezi jednotlivými domy, kde není výjimkou, že místní občané již při realizaci monitoringu volají na policii, že se jim v blízkosti domu pohybují čeští pracovníci s fotoaparátem, většinou jen s nepříliš dobrými znalostmi slovinštiny a natáčí všechny detaily jejich více či méně upravených domů. Kanalizace by měla být hotova v dubnu ČOV: Nová čistírna odpadních vod vyroste na volné ploše vedle čistírny staré, která již nesplňuje požadavky na čistotu vypouštěných vod a také již nestačí z hlediska kapacity, zvláště pak po připojení dalších Realizační tým na ČOV a Kanalizaci: Závod zahraniční výstavby, teritorium G s výkonným ředitelem Ing. Zdeňkem Zedníčkem Obchodní zastoupení v Ljubljani ředitel Mgr. Srdjan Prtina s asistentkou Oliverou Radovanič Vedoucí projektu Ing. Viktor Zachariev Stavbyvedoucí Ing. Zbyšek Pietrus a Ing. Vojtěch Slabý Administrátorka a překladatelka Monika Dočkalová, dipl. prav. (UN) Administrátorka v Brně Hana Minaříková vesnic, ve kterých se nyní realizuje výstavba kanalizační sítě. Čistírna je koncipována na použití nejnovějších systémů čištění, jednotlivé nádrže budou zakryty kvůli blízkosti rodinných domů. Projekt připravilo sdružení tří projekčních firem, dvou slovinských a jedné firmy ze Spolkové republiky Německo. Bohužel, tak jak to někdy bývá i v tuzemsku, kvalita projektu je slabým článkem při výstavbě. Koordinací jednotlivých řemesel s návazností na technologii se příliš nikdo nezabýval, některé chyby a nedostatky jsou až příliš okaté. I přes tyto nedostatky je ale nutné postupovat dopředu a nezabývat se příliš minulostí, hlavně proto, že termín pro dokončení je enormně krátký 550 dní. Stavba má končit v říjnu 2015, následovat bude 180 dní trvající zkušební provoz. Ing. Viktor Zachariev, vedoucí projektu BLAHOPŘÁNÍ V květnu 2014 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 45 let pracuje u společnosti Jiří Orság, specialista zakázky a obchodu (středisko 1121) 20 let pracují u společnosti Jan Křenek, řidič speciálních vozidel (středisko 6145) Pavel Popelka, obsluha zemních a příbuzných strojů (středisko 6142) Marian Průdek, stavební dělník (středisko A262) Dagmar Rozkošná, referent výchovy a vzdělávání (středisko 1011) 15 let pracují u společnosti Ing. Viktor Zachariev, vedoucí projektu (středisko G621) Ladislav Holba, zedník (středisko A232) Petr Dohnal, stavební zámečník (středisko A232) Dne dovršil Ing. Michal Štefl, 20 let svého působení v pozici generálního ředitele společnosti. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví a vytrvalosti do dalších let. Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

15 5/ STŘEDISKO SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE NABÍZÍ: Stříkaná hydroizolace OHL ŽS, a.s., středisko Speciálních technologií A283 kontaktní osoba: Ing. Milan Matějíček, vedoucí střediska tel.: strojem REAKU VÝHODY: bezešvé spoje strojní aplikace snadná realizace problematických detailů chemická odolnost odolnost proti mechanickému poškození vysoká přilnavost k podkladu vysoká průtažnost, překlenutí trhlin POUŽITÍ: pozemní stavby ploché střechy, přímo pojížděné garáže, spodní stavba dopravní stavby izolace mostů vodohospodářské stavby izolace nádrží POPIS SYSTÉMU: dvousložková izolační membrána je na polyuretanové bázi k mísení obou složek polyuretanu dochází za horka v aplikační trysce izolační membrána vytvrzuje do sekund, poté je už pochůzná VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY: 2013 Sportovní areál PPV parkoviště, VUT v Brně 2012 Sanace žel. mostu Dolní loučky 2011 ČS Orlová Lutyně oprava střechy 2010 Rozšíření TS R110 kv Mikulov izolace vany 2009 Hala myčky osobních vozů, Odstavné nádraží Brno 2009 Žel.most na trati Bystřice Český Těšín 2009 Dálniční most na D1 v km 256,326, Kojetín

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Teritorium Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Závod Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Závod Mechanizace a produkční centra divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice středisko Doprava a mechanizace tel.: , fax.: středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: ,

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Rozhovor s Oldřichem Zlámalem strana 3 Víceúčelová aula pro Jihočeskou univerzitu dokončena strana 6 Radkova Lhota nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s., za rok 2014 strana 2 V Brně na Besední začíná výstavba nového kulturního centra strana 5 Rozhovor se Zdeňkem Heikenwälderem

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok 2013 strana 2 2/2014 Sportovní hala na Slovanech je po rekonstrukci opět v provozu Most Hradecká přes rondel strana 7 strana

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Splnila jsem si sen TV PROGRAM

Splnila jsem si sen TV PROGRAM Nejmodernější novinový projekt v ČR tištěný náklad 160 114 výtisků v severočeském regionu Konečně noviny, na které jste čekali bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji plnobarevné

Více

Starostové zklidňují dopravu ve městech

Starostové zklidňují dopravu ve městech Hlavní téma StavEBnICtví ZaměřEno na DětSKÁ HřIŠtě měsíčník pro firmy a veřejnou správu duben 2012 Stavebnictví očima václava Matyáše 4 Stavební projekty měst a obcí 5 SPECIÁL BYTOVÁ družstva na návštěvě

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Jasný vítěz voleb v Říčanech

Jasný vítěz voleb v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách Slovo úvodem Vladimír

Více

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 7 3/2010 První etapa rekonstrukce náměstí dokončena V podmínkách smlouvy o poskytnutí finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Více

10 Běžec s olympijskou pochodní

10 Běžec s olympijskou pochodní 1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/arcelormittal Ostrava/Srpen 2012, ročník III., číslo 7 10 Běžec s olympijskou pochodní Daniel Suchanek byl jedním z 8000 běžců, kteří nesli olympijskou

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář 2 / 2013 Potřebujeme funkční železnici říká šéf SŽDC Jiří Kolář Hora jako ementál tunel napříč Gotthardem Nové zbraně v boji s hlukem kolem tratí ubude betonu POVODNĚ 2013 1 Editorial Editorial obvykle

Více

3/2015. Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa. Výstroj hokejového brankáře. Antonín Baťa. Hrob Dominika Čipery

3/2015. Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa. Výstroj hokejového brankáře. Antonín Baťa. Hrob Dominika Čipery Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa 3/2015 Antonín Baťa 8 Výstroj hokejového brankáře 12 Hrob Dominika Čipery 19 staré fotky 2 1 Vážení čtenáři, s měsícem březnem

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Nový most slouží veřejnosti

Nový most slouží veřejnosti Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Červen 2008 Ročník XIV Nové sklady leteckého paliva na základně v Náměšti nad Oslavou slavnostně předány strana 3 Projekt Lužická Nisa o krok blíže k dokončení strana

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 8 vyšlo v září 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 8 vyšlo v září 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 8 vyšlo v září 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Kladenská

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11

Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11 Plzeňský kraj Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11 Rozhovor s posilami FC Viktoria Plzeň Dotační programy pro podporu mládeže a sportu Nemocnice podepsaly smlouvy Obsah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Více

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman 2/2014 Boj o třídy na gymnáziích 6 Historie budovy bývalého soudu 12 Nedělní hradní prohlídky 20 staré fotky Vážení čtenáři, děkujeme vám za fotografie, které

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 15 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Stavbě obchvatu už soud nebrání Stavbě obchvatu, na kterou netrpělivě čeká celé město, které potřebuje ulevit

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938 8/2011 Tradičním problémem města je doprava 4 Zálesák z Mladcové 13 Festival Zlínské besedování

Více

1-2 leden-únor. Příloha: Sběrový kalendář. Guvernérce se u nás líbilo

1-2 leden-únor. Příloha: Sběrový kalendář. Guvernérce se u nás líbilo 1-2 leden-únor 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Rozhovor se starostou města Romanem Fabešem Starostovat v Telči je radost (ale i starost) Konec starého a začátek nového roku je tradičně dobou bilancování. Navíc,

Více

Těžaři věnují kraji patnáct milionů

Těžaři věnují kraji patnáct milionů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 30. května 2014 ZDARMA Břehule se vrátily hnízdit na Vršany Strom partnerství zasadili starostové ve Strupčicích Těžaři věnují kraji patnáct milionů Ze zedníka

Více