Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014 Perinatologické centrum, České Budějovice strana 2 Rozhovor s Vladimírem Macíkem, ředitelem výstavby strana 3 Sportovní OHLympijské hry 2014 strana 5

2 obsah 5/2014 Úvodník Ing. Jana Komárka, obchodního a technického ředitele 1 Perinatologické centrum, přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu nemocnice České Budějovice 2 Rozhovor s Vladimírem Macíkem, ředitelem výstavby 3 Sportovní OHLympijské hry OHL ŽS, a.s. nastupuje do Slovinska 11 Mistři ČR a II. vicemistři Evropy 2013 z Říčan 9 Podchod ve Zlíně je hotov 10 Foto na titulní straně: Interiérová část hlavního kulturního prostoru Kunsthalle realizovaného OHL ŽS SK, a.s. v Košicích. Informace o tomto projektu přineseme v dalším čísle časopisu. Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Jana Chocholová, Jana Botková Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R 19/75 ze dne 31. října 1995.

3 úvodník 5/ Vážení kolegové, milí čtenáři, nezpochybnitelným faktem, že počet úspěšně dokončených projektů v zahraničí roste a podíl zahraničí na celkovém obratu firmy stoupá. V současné době prudce stoupá význam zahraničí pro naši firmu. V původních záměrech představovalo spíše šanci na zvýšení obratu firmy nad rámec dlouhodobě standardně dosažitelného obratu v České republice. Současná přetrvávající krize oboru stavebnictví v České republice však ze zahraničí dělá jeden z mála prostředků umožňujících alespoň vyrovnat propad domácích tržeb (a samozřejmě i zisku). Úspěšné podnikání v ČR jistě musí zůstat i nadále základem pro naši firmu, ale zvýšení podílu zahraničí je nepochybně do budoucna prostou nutností. Současné hledání záchrany v zahraničí je již patrné při pohledu na skladbu tzv. dlouhodobé zásoby práce. Objem hodnoty projektů, které stojí před námi a na které jsou uzavřeny smlouvy, osciluje okolo 22 miliard korun a podíl zahraničí na tomto objemu je již téměř dvoutřetinový. blíží se doba dovolených, tedy období, které je pro velkou část z nás spojeno již tradičně s tu blízkým nebo někdy vzdálenějším zahraničím. Hranice z větší části mizí, vzdálenosti se zkracují, svět se nám jaksi zmenšuje a stává se tak více dostupným. Pro naši stavební firmu je však pojem zahraničí spojený již delší dobu spíše s prací než jen s dovolenou. Přibližně před dvaceti roky začala naše společnost provádět první kroky v oblasti zahraničního obchodu, které tehdy souvisely s rozdělením federativní republiky, kdy se zahraničím stalo Slovensko. Reálné úvahy o práci v zahraničí začaly až po nákupech železničních technologií, jejichž produktivita byla tak vysoká, že ČR začala být pro jejich využití velmi omezená. Rov- Ing. Jan Komárek, obchodní a technický ředitel něž potřeba diverzifikovat riziko, to znamená nepracovat pouze pro jednu železniční správu, vedla k zahájení prvních marketingových kroků ve státech střední Evropy, především ve státech jazykově příbuzných, tedy ve slovanských zemích. Naše firma se postupně stala nejen železniční, ale i univerzální firmou a i některé další obory se ukázaly schopné exportu, nejprve především obory mostů a tunelů, ekologické projekty, obor elektro a postupně i další. Doteď jsme více úspěšní především v našem tradičním domácím zahraničí, mezi které počítám zejména Slovensko, Polsko, Bulharsko, státy bývalé Jugoslávie Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu a Černou Horu. Snažíme se více zapustit kořeny v Rumunsku a Moldavii, působíme v donedávna pro nás exotických zemích jako je Kazachstán, Ázerbájdžán a Turecko, hledáme výraznější úspěch v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku a nevyhýbáme se ani některým dalším zemím, z nichž asi největší diskusi přinášejí aktuálně vrcholící jednání o výstavbě železniční trati v Ghaně na africkém kontinentě. Vzdálenosti se zkracují, svět se zmenšuje, ale obchodní svět se nám naopak rozšiřuje. Není to samozřejmě obchod bez rizik. Je jistě naší povinností jakýkoliv krok do zahraničí z hlediska možných rizik vždy velice pečlivě posoudit. Nezbytnost rozšíření zahraničního obchodu naší firmy nás však staví před povinnost vyhodnotit si i rizika toho, že tento krok neuděláme. Při integraci s holdingem OHL byl jedním z hlavních momentů výběru tohoto strategického partnera faktor chuti expandovat z České republiky do zahraničí, především do střední a východní Evropy. Ačkoliv původní představy o expanzi do zahraničí byly pravděpodobně více optimistické, než ukazuje dnešní realita, je P. S. Již v předstihu si dovoluji Vám všem popřát krásnou dovolenou, ve vztahu k tomuto článku zejména tu zahraniční. O nové náměty na podnikání v zahraničí se s námi, prosím, podělte! Jan Komárek

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby PERINATOLOGICKÉ CENTRUM, přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu nemocnice České Budějovice Divize 5 Plzeň pod vedením Václava Šáleného započala 28. dubna 2014 stavbu nového moderního specializovaného centra pro novorozence Perinatologie v českobudějovické nemocnici. Perinatologické centrum bude dokončeno na podzim příštího roku. Uvnitř nového pavilonu se budou nacházet všechna pracoviště porodnické části ženského oddělení a specializované novorozenecké pracoviště. To budějovické běžně pečuje nejen o zdravá miminka, ale i o novorozence s těžkými komplikacemi. V nové budově se budou moci lékaři lépe postarat o matku i dítě, které ohrožuje rizikové těhotenství nebo těžký poporodní stav. Hlavním záměrem stavby je soustředění porodnické části ženského oddělení a novorozenecké oddělení na jednom místě, zamezení přesunů novopečených maminek z jedné budovy do druhé, zlepšení kvality operačních sálů a prostor pro jednotku intenzivní péče. Ve stávající budově porodnice jsou také nevyhovující sociální zařízení a prostory pro banky mateřského mléka. Základní údaje Název zakázky PERINATOLOGICKÉ CENTRUM - přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu Zadavatel Nemocnice České Budějovice, a.s. Projektant AGP nova spol. s.r.o. Vedoucí projektu Václav Šálený Stavbyvedoucí Martin Němeček Technická příprava Richard Suchý, Jana Zabilková, Ondrej Balihar Termín zahájení Termín dokončení Cena Kč bez DPH Pavilon Perinatologie bude oddělený, se samostatným příjezdem a zároveň bude účelově propojený s pavilony v areálu nemocnice pomocí nové nadzemní spojovací chodby ve třetím nadzemním podlaží. Soustava nadzemních chodeb spojuje všechny pavilony nemocnice. Každé podlaží budovy je zcela provozně odlišné od ostatních. Ve druhém patře budou oddělení JIP a oddělení Neonatologie, ve třetím budou porodní pokoje a ve čtvrtém nadstandardní lůžkové pokoje šestinedělí. Vystupující část třetího podlaží je zcela záměrně navržena odlišně. Bude zvýrazněna jiným povrchem a řešením fasády a porodní pokoje budou odlišeny i jinými okny než v ostatních podlažích. Toto odlišení koresponduje s řešením lehké nástavby nad třetí patro stávajícího pavilonu. Cílem návrhu bylo vytvořit veselou a příjemnou architekturu evokující zrození nového života. Stavební práce budou trvat 540 dní a Perinatologické centrum bude dokončeno na podzim roku Jana Chocholová, referent obchodního provozu

5 5/ rozhovor Rozhovor s VLADIMÍREM MACÍKEM, ředitelem výstavby V červnu tohoto roku se rozhodl ukončit po 42 letech svoji profesní činnost u OHL ŽS, a.s., pan Ing. Vladimír Macík, elitní ředitel výstavby a správný chlap se slovenským temperamentem a moravskou bodrostí, který v tomto roce úspěšně dokončí i největší projekt v historii společnosti. Využil jsem tedy této poslední příležitosti a požádal jsem pana ředitele o rozhovor. Není na odchod do důchodu přece jen ještě brzo? Myslím si, že umění odejít by mělo platit nejen ve sportu, ale i v profesním životě každého člověka. Svou profesní kariéru jsem začal 1. července 1969 a k letošnímu 30. červnu 2014 to tedy bude 45 roků, co se pohybuji ve stavařině. Z toho 42 roků u naší společnosti, která v různém čase měnila svoje názvy až po dnešní název OHL ŽS, a.s. Na závěr své profesní činnosti jsem měl možnost řídit realizaci největšího projektu v historii naší společnosti. Přes všechny počáteční těžkosti při výstavbě bylo dosaženo předepsaných parametrů a dnes můžu s klidným svědomím říct, že odcházím s pocitem dobře vykonané práce. Které okamžiky byly ve Vaší kariéře klíčové? Pro to, že jsem se stal stavařem, bylo klíčové moje setkání se strýcem, který mne jako zedník bral již jako malého kluka na fušky. Nejdřív jsem mu čistil zednické nádobíčko, později, až jsem nabral trochu síly, jsem dostával možnost něco ze zedničiny udělat. Tak jsem přičichl ke stavařině a už mne to nepustilo. Můžu říct, že se mi splnil dětský sen, protože stavařem jsem chtěl být již od dětství. Když se podívám zpět na svůj profesní život, tak pro mne určitě bylo důležité setkání se Zdeňkem Packem, se kterým jsem pracoval na stavbách v Jižních Čechách. Od toho jsem se učil jak po odborné stránce, tak i komunikaci se všemi účastníky výstavby. Dalším člověkem, kterého bych chtěl zmínit a který měl vliv na můj profesní život, byl výrobní náměstek ředitele podniku Karel Přikryl. Ing. Vladimír Macík, ředitel výstavby

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS U něj jsem obdivoval pracovní nasazení a taky skutečnost, že neměl problém přiznat omyl při některých svých rozhodnutích. Oba považuji za odborníky na svém místě. Kolik projektů jste za celý profesní život odřídil? Můj profesní život je bohatý, ale nestavěl jsem stavby s tím, že je budu počítat. Můžu však říct, že v posledních dvaceti letech jsem se ve stavebních sdruženích s jinými stavebními firmami podílel na řízení velkých dopravních staveb, hlavně na rychlostních koridorech Českých drah. Těch jsem celkem odřídil šest. Na závěr mé stavařské kariéry to byla stavba Silnice I/42 Brno, VMO, Dobrovského B, kterou naše společnost realizovala jako vedoucí účastník sdružení společně s Metrostavem a Subterrou. Všechny tyto projekty byly realizovány v miliardových hodnotách a za plného provozu. Na kterou ze svých staveb vzpomínáte nejraději a která byla nejhorší? Tato optika posuzování staveb je mi cizí. Rád vzpomínám na všechny stavby, které jsem kdy realizoval. Já je posuzuji podle složitosti. Nejsložitější byla poslední stavba v Brně. Finančních prostředků bylo málo a realizace probíhala za plného provozu, kdy lidem za zády jezdilo denně až vozidel. Stavba neměla žádné plochy pro zařízení staveniště a v konečném důsledku byl každý metr čtvereční plochy stavby proměněn na nějaký stavební objekt. K tomu je potřeba přičíst nestandardní postup na straně objednatele, kdy docházelo během výstavby k častým personálním změnám v obsazení na jeho straně. Tato situace velmi komplikovala plynulost výstavby a kontinuitu v rozhodovacím procesu na straně objednatele. S tím vším jsme se museli jako realizační tým vypořádat. Výsledek však stojí za to. K dnešnímu dni můžu sdělit, že poslední audit provedený Supervizorem objednaným MD ČR a SFDI a závěrečné vyhodnocení stavby z pohledu ZBV hodnotí po všech stránkách jako stavbu splňující Zákon č. 137/2006 Sb. Navíc stavba získala několik ocenění od odborné veřejnosti z oboru dopravní stavitelství: Dopravní stavba ČR roku 2012, Stavba Jihomoravského kraje roku 2012, Stavba ČR roku 2013 a jeden ze stavebních objektů získal ocenění Mostní objekt ČR roku Existuje projekt, který by přece jenom dokázal zvrátit Vaše rozhodnutí odejít? Takový projekt nějakou dobu existoval. Jak určitě víte, pocházím ze Slovenska, konkrétně z oblasti Liptova. Nebudu zastírat, že jsem určitý čas uvažoval o účasti na řízení stavby, která se má v této oblasti realizovat. Bohužel v době, kdy jsem zvažoval svůj podíl na realizaci stavby, se kolem ní vedla velmi zdlouhavá a komplikovaná jednání, která oddalovala její zahájení. Proto jsem se nakonec rozhodl, že se už do této akce nezapojím. Roky mi neubývají a ve svém věku nemusím všechno a hlavně nemám zájem uhnat si infarkt ve svém rodném kraji. Existuje nějaké poselství nebo rada, kterou byste chtěl předat mladším kolegům? Nemám ambice udělovat rady ani poselství nikomu. Stavebnictví je v patové situaci. Cenová válka jej devastuje a vede to k degeneraci stavebních firem, které už neumějí stavět, jen obchodovat. Dnes stavební firmy pouze přeprodávají celé zakázky a pak realizátorům pod nejrůznějšími záminkami ani nezaplatí za odvedenou práci. Mám obavy z toho, že to potká i společnost OHL ŽS. Realizace je o týmové spolupráci všech účastníků výstavby. Projektant by si měl uvědomit, že jen čáruje a pokud udělá chybu v projektu, dá se to opravit rychle a levně. Zhotovitel by měl vědět, že ne všechno co fakturuje, mu objednatel musí zaplatit. Objednatel by měl mít jasno, co očekává za svoje peníze a co si objednává. Nemůže si objednat perníkovou chaloupku a pak chtít pětihvězdičkový hotel. Bohužel, všichni se odvolávají na pravidla FIDIC, která jsou nejen podle mne velmi nedokonalá. Máte už nějaký plán, čím se budete v důchodu zabývat? Klasik říká nejen prací živ je člověk. Ale teď vážně. Ještě nemám o důchod ani požádáno, takže nemám žádné zvláštní plány. Až to nastane, budu dělat všechno tak jak doposud, s výjimkou každodenního dojíždění do práce. Máme velkou zahradu a práce na zahradě mne baví. Vzhledem k tomu, že jsem pro neustálé cestování za prací nezažil vlastní děti jako malé, chci si užít alespoň vnoučat. Jinak bych chtěl trochu cestovat po republice a podívat se na místa, kde jsem ještě nebyl. Je toho hodně. A taky bych si přál svézt se po nové dálnici D1 Hubová Ivachnová až na Liptov. Snad se toho dožiji. Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem bývalým i současným kolegům za spolupráci. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsou lidi, díky nimž je svět výjimečný a krásný. Většina z Vás jste byli pro mne takovými lidmi, kteří uměli svět nejen potěšit a rozesmát, ale i obejmout a dát naději. Naše přátelství bylo výjimečné a mluvení často zbytečné Za všechno, co jsem s Vámi prožil a zažil, Vám moc děkuji. Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a taky práce, ale za reálné ceny. S pozdravem a úctou Vladimír Děkuji Vám za rozhovor a přeji vše dobré do dalších let. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

7 5/ sportovní činnost Sportovní OHLYMPIJSKÉ HRY 2014 Jednou z každoročních jistot a radostí, které společnost svým zaměstnancům nabízí, jsou Sportovní hry, které i v letošním roce vyhlásil předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti OHL ŽS Ing. Michal Štefl. Navázal tak na dlouholetou tradici a jednalo se již o 19. ročník této unikátní akce. Ve shodě s olympijskou myšlenkou jsme k účasti přizvali také zástupce spřátelených obchodních společností. V letošním roce přijeli kolegové ze společností ŽPSV a.s. a OHL ŽS SK, a.s., TOMI - REMONT a.s., přičemž další pozvané společnosti a kolegové ze vzdálenějších teritorií se, bohužel, omluvili. Ústředním motivem, který měl podtrhovat pohodový a oddychový charakter akce, byla v letošním roce tématika havajského ostrova. Místem setkání byl již tradiční Camping dobrodružné výchovy a vzdělávání, který svoji polohou, zázemím a personálním obsazením plně vyhovuje charakteru her a našim požadavkům. kteří pracují u jedné firmy a jsou podobně sportovně naladěni. Soutěže umožnily účast všem zaměstnancům skutečným sportovcům i účastníkům, kteří sice nesportují denně, ale oplývají nadšením, touhou po nových zážitcích a chutí bavit se, vzájemně se poznat a odpočinout si od každodenních starostí a pracovních problémů. Cílem her bylo nejen sportovní vyžití a utužení vazeb v rámci existujících pracovních týmů, k čemuž sloužily tradiční soutěžní disciplíny fotbal, volejbal, cross country na horských kolech, přespolní běh a dobrodružná hra ale i vzájemné poznání a vytvoření nových vztahů. Vzhledem k tomu, že charakter našich činností v rámci České republiky a dalších evropských zemí nedovoluje vzájemné poznání s kolegy pracujícími v jiném regionu, nebo zemi, je existence Sportovních her ideální příležitostí k osobnímu setkání lidí,

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Hry byly zahájeny v pátek 23. května předsedou představenstva a generálním ředitelem panem Ing. Michalem Šteflem, který poděkoval zaměstnancům za jejich dosavadní výkony a připomněl, že v tomto a příštím roce nás čeká výrazně vyšší objem práce, takže Sportovní hry jsou možná jednou z posledních příležitostí k relaxaci a načerpání sil před výkony, které budeme muset na plánovaných projektech v budoucnu podat. FOTBAL Letošního fotbalového utkání se stejně jako vloni zúčastnilo devět družstev a zápasy proběhly na dvou kvalitně připravených hřištích. Bohužel se nám nepodařilo oživit zápasy přítomností objednaných profesionálních rozhodčích, kteří svoji přítomnost museli na poslední chvíli odřeknout, ale i tak se nám podařilo odehrát řadu kvalitních a spravedlivě posuzovaných zápasů. Vítězství bylo o to cennější, že je získali reprezentanti týmu OHL ŽS s názvem Tarjeta Amarilla, sestaveného a vedeného kapitánem Jaroslavem Šandrem s hráči Jindrou Benešem, Janem Rotreklem, Markem Doležalem, Lukášem Obhlídalem, Markem Burianem, Janem Musilem a Romanem Invaldem. Na druhém místě se umístil další z týmů OHL ŽS nazvaný Pražáci s kapitánem Josefem Petráskem a třetí místo obsadili kolegové z AZ servisu. Mimo zmíněných týmů se na stupni vítězů objevila se speciálním oceněním za boření genderových stereotypů Zuzana Lokšenicová z OHL ŽS SK, která se opět neohroženě postavila do brány svého týmu a podala zde výborný výkon. Dalším oceněným byl její týmový kolega, který si druhý rok po sobě způsobil při hře zranění, avšak je odhodlaný zúčastnit se her i v příštím roce a smolnou sérii tak ukončit.

9 5/ VOLEJBAL I v této disciplíně se utkal stejný počet týmů jako v loňském roce, takže na hřiště postupně nastoupily čtyři týmy, z nichž nejlepší byl opět ředitelský BEACH BUM S s kapitánem Petrem Jandáskem a dalšími hráči Pavlem Urbánkem, Markem Musiolem, Karolem Bozánem, Lubošem Buršíkem, Janem Hauserem a hráčkami Irinou Ivanovnou a Petrou Jandáskovou. Ti tentokrát odsunuli na druhé místo tým OHULA ŽPSV s kapitánem Vlastimilem Štefánkem. Třetí místo potom zaujali kolegové z OHL ŽS SK z týmu Ohromně Hodní Lidé s kapitánem Petrem Mičunkem. HORSKÉ KOLO CROSS COUNTRY Soutěž na horských kolech byla v tomto roce ochuzena o tradiční účastnici a vítězku Katku Holečkovou, takže na start jednoho okruhu tratě se v kategorii žen postavila pouze Linda Hofmanová a Hana Leicmanová, u kterých více než touha po vítězství převládl pocit sounáležitosti, takže v poklidném tempu a ruku v ruce projely cílovou páskou společně a svorně se tak postavily na stupně vítězů. Ke startu do dvou okruhů členité tratě se potom postavilo kolem desítky účastníků, a ačkoliv složení závodníků bylo oživeno o nové tváře, do čela se tradičně propracoval Dušan Navrátil z OHL ŽS, následovaný Daliborem Musilem z AZ servisu. Třetí místo po rozhodujícím souboji v cílové rovince obsadil Mirek Zeman, rovněž z OHL ŽS. PŘESPOLNÍ BĚH V minulých letech jsme se pokoušeli oživovat složení her různými typy orientačních běhů, které však neměly očekávanou početní účast. Proto jsme se letos rozhodli využít narůstající popularity dálkových běhů, jejichž protagonisty jsou zejména kolegové z pražské divize, účastnící se pravidelně pražských půlmaratonů. Letošní přespolní běh, který jsme byli zvyklí vídat v dávných dobách konání Sportovní her, tak přilákal více než desítku účastníků. V kategorii žen, které běžely pouze jedno kolo, doběhly do cíle, rovněž ve svorném objetí, Hana Leicmanová a Šárka Garšicová, zatímco v kategorii mužů se po profesionálním výkonu objevil jako první v cíli Dušan Navrátil následovaný Milanem Musilem a Petrem Krčmářem, všichni z OHL ŽS. V cíli pak řada účastníků projevila zájem o organizaci triatlonu, což určitě vnímám jako zajímavý návrh pro příští ročník her. DOBRODRUŽNÁ HRA Tato disciplína s řadou stanovišť pro sportovce i nesportovce byla koncipována v havajském duchu a díky příznačnému slunečnému počasí a přípravě jednotlivých týmů, které vzaly vážně výzvu organizátorů,

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS a akci dokreslily dokonale připravenými kostýmy, byla pravou perlou a ozdobou celých her. Vedle atraktivních havajských krásek a opálených surfařů stojí za zmínku i trojice psů Šárky Brodíkové, kteří rovněž přišli v havajských kostýmech, a po právu sklidili zasloužený obdiv. Jednotlivé disciplíny nebyly nijak fyzicky náročné a byly do značné míry laděny v souladu s havajskou tématikou. Tuto atmosféru patrně nejvýstižněji dokreslila atrakce surfu ve vlnách, která je modifikací na známého elektrického býka. Uprostřed modré vlny připomínající nafukovačky byl umístěn skutečný surf, jehož nečekané pohyby na domnělých vlnách znamenaly pro účastníky těžký zápas s rovnováhou. Přesto se našli takoví, kteří se na surfu udrželi déle než minutu a ustáli všechny nástrahy, které byly ve stroji naprogramovány. Na dalším stanovišti čekalo několik obručí, které bylo nutné ladně rozvlnit kolem boků a udržet je v pohybu co nejdéle. Na oddych po tomto výkonu se hned vedle pilo pivo na čas, jinde se jezdila jízda zručnosti na mini kole a na dalším stanovišti se hrál jakýsi pomyslný golf s létajícími talíři, které bylo s co nejmenším počtem hodů nutné umístit do speciálních košů. Jezdilo se v pneumatice od traktoru, kde čtveřice hráčů vezla vytyčenou dráhou pátého kolegu ukrytého ve středu pneumatiky. Na beach volejbalovém hřišti jsme překonávali odpor připjatého gumového lana a plazili se pískem k nejzazším metám. Spojujícím prvkem všech disciplín ale byla dobrá nálada, radost z krásného počasí a možnost, vyzkoušet si netradiční aktivity, které vypadaly zdánlivě jednoduše. V dobrodružné hře se na prvním místě umístil tým Čuníci z AZ servisu, jehož jméno mělo charakterizovat míru zarudnutí kůže členů týmu při pobytu na prvním letošním slunci. Na druhém místě se umístil tým z OHL ŽS s názvem Humu humu tvořený Zbyňkem Javůrkem, Hankou Bedrošovou, Gábinou Pavlíkovou, Martinem Kudláčkem a Lubomírem Burešem, následovaný českobudějovickým týmem OHL ŽS s názvem Jižani, zastoupený Zuzanou Macků, Petrou Jannovou, Martinem Vastlem, Hanou Urbánkovou, Davidem Čapkem a Karlem Hanzlíkem. Gratulujeme a znovu děkujeme všem, kteří přišli oblečeni do kostýmů, přičemž obdržená poukázka na míchaný nápoj, kterou rozdávali pořadatelé, byla pouze symbolickým oceněním jejich snahy a schopnosti udělat si legraci sami ze sebe. Díky tomu, že soutěže byly tentokrát dokončeny už během odpoledne, ceny vítězům jsme stihli předat již v pozdním odpoledni, tedy dříve, než někteří účastníci vyrazili k domovu. V průběhu večera se o výbornou náladu během večera tradičně postarala pozvaná kapela Zelená pára. Ta, po předchozích letech experimentování s kapelami různých hudebních žánrů, opět naprosto vyhovovala všem účastníkům, které dokázala strhnout k tanci i dvě hodiny po půlnoci. Bezproblémové zvládnutí průběhu her a jednotlivých soutěží by nebylo možné bez přispění obětavých dobrovolníků, kterým patřil náš dík už na místě, ale chceme jim poděkovat ještě jednou i na stránkách časopisu. Byl to zejména Jindřich Beneš, který si vzal na starosti soutěž ve fotbale, a Karol Bozán, který se ujal role vedoucího soutěže ve volejbale. Spolu s nimi se na organizačním zajištění her podílela Hana Krystiánová, Eva Ziklová, Ivana Bergmanová, Lenka Ištvanová a mnozí další. Tradiční podíl na přípravě a organizaci akce mají i zaměstnanci Centra dobrodružné výchovy a vzdělávání Baldovec, zejména Ing. Mirko Marcín, manažer střediska, a jeho programový vedoucí Lukáš Ovečka, který se po letech na Baldovec vrátil a byl v tomto roce ideovým spoluautorem Dobrodružné hry a realizátorem všech našich přání. Oba se v maximální míře snažili zajistit našim zaměstnancům vše k úplnému sportovnímu a kulturnímu vyžití tak, aby všichni odjížděli domů odpočatí a spokojení. Hlavní poděkování patří generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Ing. Michalu Šteflovi, který akci vyhlásil a zaštítil. Spolu s ním se na krytí finančních nákladů spojených s akcí podílel také závod Česká republika. Akci dále významně podpořil předseda rady předsedů OSŽ Oldřich Sobol. Ceny pro vítěze věnovaly také ŽPSV a AZ SERVIS. Všem jmenovaným rovněž děkujeme. Mírným zklamáním pro nás byla neúčast mnoha přihlášených a nominovaných, se kterými jsme počítali do soutěží a měli jsme pro ně připravené také stravování. Naopak velice poděkovat musíme všem sto sedmdesáti účastníkům za výbornou atmosféru, urputnost při všech soutěžích, smysl pro humor, stylové oblečení, přístup a celkové nadšení, přičemž věřím, že při jubilejních dvacátých Sportovních hrách, které nás čekají v příštím roce, přesáhne počet účastníků dvě stovky. Na viděnou! Jan Rupp a Hana Krystiánová, odbor Řízení lidských zdrojů

11 5/ podporujeme MISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY A II. VICEMISTŘI EVROPY 2013 z Říčan Uběhla sezóna roku 2013 a mažoretky Pusinky, vedené zaměstnankyní divize 1 OHL ŽS, a.s., Ivanou Bergmanovou, vstupují do soutěžní sezóny Říčanské Pusinky v současné době mají 45 členů ve třech skupinách. Protože se řady mažoretek rozrostly, rozšířily se i řady trenérů, kterými jsou aktivní mažoretky. Všem trenérkám patří za jejich práci velké díky, jelikož ji vykonávají bez jakéhokoliv finančního ohodnocení. Největší odměnou jsou pro nás slzy štěstí, medaile na krku a úspěch na republikové i evropské úrovni. Nejmenší děvčata ve věku 6-10 let, navštěvující skupinu Pusinky 3, v loňském roce vybojovala postup na Mistrovství Moravy, a to ze 4. místa oblastního kola, což bylo pro nás trenéry velkým překvapením. Pusinky 2 se kvalifikovaly ze 3. místa a nejstarší juniorky, Pusinky 1, se kvalifikovaly titulem Mistr oblasti a následně vybojovaly titul Mistr Moravy a Slezska. Dalším postupem bylo Mistrovství České republiky, kde děvčata vybojovala mezi velkou konkurencí titul Mistr České republiky. Nestačily jsme se ještě ani vzpamatovat z toho, že nám na krku visí vysněné zlaté medaile, v rukou držíme putovní talíř Mistra ČR a bylo to pár vteřin, kdy dozněla krásná státní hymna a pan moderátor Viktor Janč si nás znovu volal na pódium. A to ne jen proto, aby děvčata odtančila exhibici Mistra ČR choreografie Cancan, ale především aby nám prezident svazu mažoretek předal křišťálovou vázu a cenu Czech open. Ta patří úplně nejlepší choreografii pódiové formace za rok 2013 a vybírá se ze všech věkových kategorií. Tímto úspěchem se Pusinky nominovaly na Mistrovství Evropy, které se konalo na začátku října v norském Lillehammeru. I přesto, že tato výprava byla velmi finančně náročná, díky našim sponzorům jsme se na cestu vydaly. Ta trvala nekonečných 36 hodin autobusem, ale vyplatila se nám. V hale olympijských vítězů, Říčanské mažoretky Pusinky se svojí trenérkou Ivanou Bergmanovou (uprostřed).

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS kde jsme měly tu čest tančit, holky vybojovaly titul II. Vicemistr Evropy Za tímto úspěchem stojí mnoho hodin, dní, víkendů a týdnů dřiny holek, hektolitry vypocených sil, a to především při tréninku na mistrovství Evropy. Na něj jsme musely trénovat venku na fotbalovém hřišti, protože pravidla vyžadují pokrytí taneční plochy metrů, a to bohužel náš říčanský kulturní dům nemá. V současné době jsme již vstoupily do sezóny Nevím, zda je možné pokořit veleúspěšný loňský rok, ale děláme vše proto, abychom se opět kvalifikovaly do co nejvyšší možné soutěže, tedy na Mistrovství Evropy mažoretek. Mezi sólisty již máme nové tituly a medaile, nejvyšší aktuálně Mistryni Moravy a Slezska Nikolu Valešovou, v duu také Mistryně Moravy Eriku Slámovou a Karlu Zelinkovou a naše nejmenší šestileté také vybojovaly nějakou tu medaili. Soutěže skupin nás teprve čekají a věřím, že i letos budou děvčata dobře reprezentovat Říčany, Jihomoravský kraj a třeba i Českou republiku. Děkuji všem, kdo nás podporují, děkuji obci za podporu mládeže a děkuji za velkou morální podporu společnosti OHL ŽS. Ivana Bergmanová, asistentka ředitelky Divize 1 Brno a výkonného ředitele Teritoria ČR naše stavby PODCHOD VE ZLÍNĚ je hotov Podchod z náměstí Práce k bývalému továrnímu areálu firem Baťa a Svit již plně slouží veřejnosti. Jeho rekonstrukci realizovala brněnská divize 1 závodu ČR OHL ŽS, a.s. Podchod byl dlouhodobě označován Zlíňany za jednu z ostud města. Jeho důkladná rekonstrukce začala v září loňského roku, vzhled i funkčnost celého tohoto prostoru doznaly během ní zásadních změn. Došlo k odstranění nadzemních objektů ze strany náměstí Práce, instalaci nového eskalátoru, výtahu a veřejného osvětlení, opravě sociálních zařízení a modernizaci některých vnitřních částí. Celý prostor budou nyní hlídat tři kamery, které obsluhují strážníci Městské policie. Práce začaly v září loňského roku. Celkové náklady dosáhly výše čtyřicet a půl milionu korun bez DPH, z nich pětaosmdesát procent uhradí dotace z Evropské unie, prozradil náměstek primátora Jiří Kadeřábek. Dodal, že původní odhad nákladů dosáhl výše 68 milionů korun, snížení se podařilo dosáhnout vysoutěžením této zakázky. Proměna podchodu je od počátku velmi sledovanou stavbou. Velkou diskusi vyvolává například to, zda budou nekryté schody a eskalátor plnit svou funkci i za nepřízně počasí. Podle odborníků problémy v tomto směru určitě nenastanou. Schodiště je vybaveno elektrickým vytápěním, krýt není nutné ani eskalátor. Je navržen tak, aby fungoval za jakýchkoliv povětrnostních podmínek, ujistil Petr Hloušek z Odboru realizace investičních akcí magistrátu. Řada dotazů se týká také šířky a sklonu schodů do podchodu z náměstí Práce. Vše je stejné jak bylo. Protože se však nově sestupuje po nezakrytém schodišti, u řady lidí to opticky vyvolává pocit, že jdou po prudších schodech než dříve. Mohu ale všechny ujistit, že tomu tak není, sdělil Jiří Kadeřábek. Nový vzhled podchodu vzešel z veřejné architektonické soutěže. Realita se od vítězného návrhu liší v jedné z vnitřních stran, kde sídlí provozovny podnikatelů, oproti původní vizualizaci nebyla odstraněna ani věžička při vstupu ze strany bývalého továrního areálu. Důvodem je to, že se radnice nedohodla na stavebních úpravách s majiteli. Město nabídlo výstavbu nových obchodních prostor v ceně šest milionů korun, obchodníci však požadovali jejich převod do osobního vlastnictví, kompenzace v řádu milionů korun a k tomu další benefity, například nové výlohy nebo bezpečnostní mříže. Na to jsme nemohli přistoupit, byly to přemrštěné požadavky. Bez jejich souhlasu ale celý podchod rekonstruovat nešlo. Pozemky, na kterých mají své provozovny, mají pronajaté na padesát let, tedy až do roku 2042, vysvětlil Jiří Kadeřábek. V rámci přestavby podchodu byly v jeho bezprostřední blízkosti položeny nové betonové dlaždice, které nahradily původní asfalt. Protože se jedná o chodníky, mají zde vozidla vjezd zakázán, což zvyšuje bezpečnost chodců. Na dodržování zákazu bude dohlížet Městská policie. Rekonstrukce podchodu je jedním ze tří projektů, které v současné době mění podobu centra Zlína. Přestavba Gahurova prospektu v prostoru před Kongresovým centrem je již hotová, v průběhu léta bude dokončena proměna parku Komenského a přilehlé ulice Školní. Podle tiskové zprávy Statutárního města Zlína zpracoval útvar Kancelář GŘ

13 5/ ze světa OHL ŽS nastupuje do Slovinska Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Kranj a Výstavba kanalizační sítě v Kranji, Bitnje -Žabnica a Kokrica V roce 2013 se Závodu zahraniční výstavby Teritorium G díky obchodnímu nasazení podařilo získat dvě zakázky v překrásném Slovinsku, těsně pod horami na hranicích s Rakouskem. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci čistírny odpadních vod a výstavbu kanalizační sítě v Kranji a okolí. V říjnu roku 2013 se začalo s realizací kanalizace, následující rok, po průtazích ze strany občanů, pak i čistírna Kranj, jejíž výstavba byla zahájena 10. dubna Jedná se o první získané projekty ve Slovinsku, které OHL ŽS začalo v této zemi realizovat. Během roku 2013 a 2014 se podařilo získat nejen výše uvedené zakázky, ale i zakázky další Obchvat u Škofja Loky, Modernizaci železnice Dolga Gora Poljane a Rekonstrukci silnice Dolenja Trebuša Želin. Pro představu, stavba čistírny v Kranji má hodnotu 19,7 milionu euro, kanalizace pak 10,9 mil. euro. Obě stavby realizujeme ve sdružení s místním zkušeným partnerem Gorenjska gradbena družba d. d. (GGD) v Kranji. Lídrem ve sdružení je u projektu kanalizace GGD, u čistírny pak OHL ŽS. Na obou stavbách je mezi účastníky sdružení poměr 60:40 ve prospěch OHL ŽS. Projekt je hrazen z 85 % z kohezního fondu EU a 15 % městem Kranj. Stavby jsou součástí projektu Gorki II, který by měl dokončit rozšíření kanalizační sítě města Kranj a okolí, napojit je na novou čistírnu odpadních vod a zvýšit tak kvalitu života. Dokončením projektu Gorki II je plánováno do konce roku První zakázka OHL ŽS, a.s., v Republice Slovinsko byla zahájena slavnostním výkopem, kterého se zúčastnili: (zleva) ředitel organizační složky OHL ŽS ve Slovinsku Mgr. Srdjan Prtina, starosta obce Naklo Marko Mravlja, starosta města Kranj Mohor Bogataj, ředitel Gorenjske Gradbene Družby Branko Žiberna dipl.inž.grad. a místostarosta obce Šenčur Ciril Kozjek.

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Kanalizace: Ve třech vesnicích přiléhajících k městu Kranj jsou dosud používány septiky a žumpy, nyní budou napojeny na kanalizační síť. Jak už to bývá obvyklé, kanalizace prochází těsně mezi jednotlivými domy, kde není výjimkou, že místní občané již při realizaci monitoringu volají na policii, že se jim v blízkosti domu pohybují čeští pracovníci s fotoaparátem, většinou jen s nepříliš dobrými znalostmi slovinštiny a natáčí všechny detaily jejich více či méně upravených domů. Kanalizace by měla být hotova v dubnu ČOV: Nová čistírna odpadních vod vyroste na volné ploše vedle čistírny staré, která již nesplňuje požadavky na čistotu vypouštěných vod a také již nestačí z hlediska kapacity, zvláště pak po připojení dalších Realizační tým na ČOV a Kanalizaci: Závod zahraniční výstavby, teritorium G s výkonným ředitelem Ing. Zdeňkem Zedníčkem Obchodní zastoupení v Ljubljani ředitel Mgr. Srdjan Prtina s asistentkou Oliverou Radovanič Vedoucí projektu Ing. Viktor Zachariev Stavbyvedoucí Ing. Zbyšek Pietrus a Ing. Vojtěch Slabý Administrátorka a překladatelka Monika Dočkalová, dipl. prav. (UN) Administrátorka v Brně Hana Minaříková vesnic, ve kterých se nyní realizuje výstavba kanalizační sítě. Čistírna je koncipována na použití nejnovějších systémů čištění, jednotlivé nádrže budou zakryty kvůli blízkosti rodinných domů. Projekt připravilo sdružení tří projekčních firem, dvou slovinských a jedné firmy ze Spolkové republiky Německo. Bohužel, tak jak to někdy bývá i v tuzemsku, kvalita projektu je slabým článkem při výstavbě. Koordinací jednotlivých řemesel s návazností na technologii se příliš nikdo nezabýval, některé chyby a nedostatky jsou až příliš okaté. I přes tyto nedostatky je ale nutné postupovat dopředu a nezabývat se příliš minulostí, hlavně proto, že termín pro dokončení je enormně krátký 550 dní. Stavba má končit v říjnu 2015, následovat bude 180 dní trvající zkušební provoz. Ing. Viktor Zachariev, vedoucí projektu BLAHOPŘÁNÍ V květnu 2014 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 45 let pracuje u společnosti Jiří Orság, specialista zakázky a obchodu (středisko 1121) 20 let pracují u společnosti Jan Křenek, řidič speciálních vozidel (středisko 6145) Pavel Popelka, obsluha zemních a příbuzných strojů (středisko 6142) Marian Průdek, stavební dělník (středisko A262) Dagmar Rozkošná, referent výchovy a vzdělávání (středisko 1011) 15 let pracují u společnosti Ing. Viktor Zachariev, vedoucí projektu (středisko G621) Ladislav Holba, zedník (středisko A232) Petr Dohnal, stavební zámečník (středisko A232) Dne dovršil Ing. Michal Štefl, 20 let svého působení v pozici generálního ředitele společnosti. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví a vytrvalosti do dalších let. Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

15 5/ STŘEDISKO SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE NABÍZÍ: Stříkaná hydroizolace OHL ŽS, a.s., středisko Speciálních technologií A283 kontaktní osoba: Ing. Milan Matějíček, vedoucí střediska tel.: strojem REAKU VÝHODY: bezešvé spoje strojní aplikace snadná realizace problematických detailů chemická odolnost odolnost proti mechanickému poškození vysoká přilnavost k podkladu vysoká průtažnost, překlenutí trhlin POUŽITÍ: pozemní stavby ploché střechy, přímo pojížděné garáže, spodní stavba dopravní stavby izolace mostů vodohospodářské stavby izolace nádrží POPIS SYSTÉMU: dvousložková izolační membrána je na polyuretanové bázi k mísení obou složek polyuretanu dochází za horka v aplikační trysce izolační membrána vytvrzuje do sekund, poté je už pochůzná VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY: 2013 Sportovní areál PPV parkoviště, VUT v Brně 2012 Sanace žel. mostu Dolní loučky 2011 ČS Orlová Lutyně oprava střechy 2010 Rozšíření TS R110 kv Mikulov izolace vany 2009 Hala myčky osobních vozů, Odstavné nádraží Brno 2009 Žel.most na trati Bystřice Český Těšín 2009 Dálniční most na D1 v km 256,326, Kojetín

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Teritorium Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Závod Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Závod Mechanizace a produkční centra divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice středisko Doprava a mechanizace tel.: , fax.: středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: ,

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS Tisková konference ODS Praha, 7. května 2010 Výstavba dopravní infrastruktury v ČR V posledních letech se podařilo významně urychlit rozvoj sítě dálnic (D)

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře BALTSKÁ PREMIÉRA I přes propad obou českých posádek v pátečních rozjížďkách, bylo dosaženo úspěchu v podobě 32. místa posádky

Více

Nabídka pořádání MMČR 2014 2017

Nabídka pořádání MMČR 2014 2017 Nabídka pořádání MMČR 2014 2017 Obsah > Představení projektu 1/ Základní informace 2/ Vize 3/ Lokalita 4/ Konsorcium pořadatelů 5/ Hlavní benefity akce 6/ Potenciál růstu 7/ Mediální podpora 8/ Mediální

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Výsledky MČR v alpském lyžování neslyšících, pořádaném SK Skivelo neslyšících Olomouc na Pradědu 19. -21.3.2006 SLALOM 20.3.2006 Předžáci 1996-1995

Výsledky MČR v alpském lyžování neslyšících, pořádaném SK Skivelo neslyšících Olomouc na Pradědu 19. -21.3.2006 SLALOM 20.3.2006 Předžáci 1996-1995 Výsledky MČR v alpském lyžování neslyšících, pořádaném SK Skivelo neslyšících Olomouc na Pradědu 19. -21.3.2006 Skoro všichni účastníci M ČR v alpském lyžování ČSNS 2006 SLALOM 20.3.2006 Předžáci 1996-1995

Více

S nordic walking holí vydej se do okolí

S nordic walking holí vydej se do okolí Název akce EXTREME NORDIC WALKING MARATON 2013 Projekt spolupráce 12/017/4210a/672/000048 Datum a 28.9.2013, Bystřice pod Hostýnem - Lázně místo Partnerské MAS KMAS: MAS Podhostýnska, o. s. PMAS: O. s.

Více

Mezinárodní akademické mistrovství ČR v inline bruslení závod na 21 km

Mezinárodní akademické mistrovství ČR v inline bruslení závod na 21 km Mezinárodní akademické mistrovství ČR v inline bruslení závod na 21 km Pořadatel: Slezská univerzita v Opavě z pověření ČESKÉ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU Datum soutěže: sobota 18. září 2011 Místo soutěže:

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014

MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014 MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014 27.9. až 5.10. 2014 - CHORVATSKO - ostrov MALI LOŠINJ Ve dnech 27.9.2014 až 5.10.2014 proběhl v Chorvatsku na ostrově Mali Lošinj seminář moderního sportovního karate

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

Sponzoři soutěže učňů 2015

Sponzoři soutěže učňů 2015 Soutěž učňů 2015 Lubomír Čeleda, ředitel soutěže učňů Brno 2015 23. a 24. dubna proběhl v Brně další ročník soutěže budoucích chlaďařů. V následujícím článku najdete kompletní zprávu o průběhu soutěže

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Výroční zpráva výkonného výboru SK Slavia Jesenice za rok 2014

Výroční zpráva výkonného výboru SK Slavia Jesenice za rok 2014 Výroční zpráva výkonného výboru SK Slavia Jesenice za rok 2014 Výroční zpráva výkonného výboru za rok 2014 1 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 4 Stav hráčské základny... 4 Výkonný výbor... 4 Revizní komise...

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu:

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu: Kalkulační MANUÁL Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb 3. vydání Partner Kalkulačního manuálu: obalka 2011.indd 1-2 26.10.2011 10:26:57 Kalkulační manuál Základní

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

AKTIV OFS a KFS. Nymburk, 25.2.2011

AKTIV OFS a KFS. Nymburk, 25.2.2011 AKTIV OFS a KFS Nymburk, 25.2.2011 SPORTOVNĚ - TECHNICKÉ ODDĚLENÍ Zaměření - Sportovní rozvoj fotbalu - Vzdělávaní trenérů - Reprezentační úsek - Kooperace a koordinace s jinými složkami ČMFS ve sportovní

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

CZECH ATHLETIC FESTIVAL

CZECH ATHLETIC FESTIVAL CZECH ATHLETIC FESTIVAL VELKÁ CENA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2008 3. ročník evropského atletického mítinku SVĚTOVÝ ATLETICKÝ DEN IAAF 2008 OLYMPIC HOPES 2008 3. ročník evropského atletického mítinku

Více

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Ve středu 14. května 2014 vybrala odborná porota soutěžní projekty, které jsou NOMINOVÁNY NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2013. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: CÍLEM SOUTĚŽE, vypisované

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje KONTAKT: Markéta Valtrová Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o. Tel.: + 3 9 7 E-mail: marketa_valtrova@goodyear.com Martin Stehlík Weber Shandwick Tel.: + 8 367 E-mail: mstehlik@webershandwick.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015

Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015 Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015 Navzdory velké konkurenci získala dostavba budovy ZŠ v Dobřichovicích čestný titul Stavba roku 2015. Cenu uděluje odborná veřejnost. Sdílet článek: Facebook Twitter

Více

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích 1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích Podle čl. 9 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci a

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY 1. 2. 3. 4. Hotel McLimon - Šenov u Nového Jičína, Hotel 3*, Pavel Toman - majitel Jedna z podmínek programu Evropské unie pro získání dotací. Nebylo, naše úroveň

Více

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Vážení sportovní přátelé, Dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil uplynulou soutěžní sezonu, která pro nás opět byla velmi úspěšná. Hlavně díky Vaší podpoře dosáhla

Více

Český svaz plážového tenisu

Český svaz plážového tenisu Český svaz plážového tenisu Co je plážový tenis? Plážový tenis je nejčastěji popisován jako směsice tenisu, badmintonu a také plážového volejbalu. Hraje se na dvorci, který je rozměrem identický s dvorcem

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna B c. R O M A N A O N

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Základní škola Benešov, Jiráskova 888 pod záštitou města Benešov,ve spolupráci s KR AŠSK a SK Benešov pořádají kvalifikaci v Poháru Josefa Masopusta

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

36. YONEX CZECH INTERNATIONAL SOUČÁST INTERNATIONAL SERIES ZAŘAZENÝ DO OLYMPIJSKÉ KVALIFIKACE 2007/2008 BRNO 20. ZÁŘÍ 23.

36. YONEX CZECH INTERNATIONAL SOUČÁST INTERNATIONAL SERIES ZAŘAZENÝ DO OLYMPIJSKÉ KVALIFIKACE 2007/2008 BRNO 20. ZÁŘÍ 23. ORGANIZÁTOR: POŘADATEL: MÍSTO KONÁNÍ: 36. YONEX CZECH INTERNATIONAL SOUČÁST INTERNATIONAL SERIES ZAŘAZENÝ DO OLYMPIJSKÉ KVALIFIKACE 2007/2008 BRNO 20. ZÁŘÍ 23. ZÁŘÍ 2007 ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ZÁTOPKOVA

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 26. května 2015 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. V úterý 26. května 2015

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více