Zápis. ze 6. schůze komise tělovýchovy a sportu, konané dne v SOŠ informatiky a spojů Kolín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. ze 6. schůze komise tělovýchovy a sportu, konané dne 1.6. 2015 v SOŠ informatiky a spojů Kolín"

Transkript

1 Zápis ze 6. schůze komise tělovýchovy a sportu, konané dne v SOŠ informatiky a spojů Kolín Přítomni: MUDr. Balík, p. Čejka, p. Čtvrtečka, Mgr. Herčík, p. Holoubek, p. Sarauer, p. Smejkal, p. Sodoma, p. Šotola, p. Těšitel, Mgr. Tuček Omluveni: Mgr. Prachař, Mgr. Zeman Nepřítomni: Dále přítomni: Mgr. Kesner vedoucí OŠKS, Ing. Jiráčková OŠKS 1. Schválení programu 2. Kontrola zápisu 3. Kontrola čerpání finančních prostředků 4. Kolínské sportovní dny ZŠ 5. Dotazníky za I. pololetí 6. Projednání žádostí 7. Různé Program schůze 1. Program schůze byl bez doplňků schválen 2. Kontrola zápisu Průběh schůze soutěž středních škol je připraven dopis ředitelům, bude rozeslán odložené žádosti PTA Kolín kvůli nejasnostem se sídlem nejasnosti přetrvávají i po změně sídla majitele klubu Usnesení č. 44: Komise vzhledem k tomu, že není jasné sídlo PTA Kolín jako sportovního klubu ani vztah mezi PTA Kolín jako sportovním klubem a PTA Kolín sportovním areálem, odkládá projednání opravených žádostí o dotaci do doby konečného vyjasnění těchto záležitostí. Jednáním s představiteli klubu komise pověřuje Mgr. Tučka. odložená žádost FK Kolín stolní tenis - nebyla doplněna Usnesení č. 45: Komise vzhledem k tomu, že žádost nebyla doplněna ani po urgenci, stanovuje termín zářijové schůze jako poslední možnost projednání žádosti. Pokud nebude žádost o náležitosti doplněna ani k tomuto termínu, bude zamítnuta.

2 3. Kontrola čerpání finančních prostředků Mgr. Tuček seznámil komisi se stavem čerpání finančních prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu komise v roce 2015 k datu konání schůze 4. Kolínské sportovní dny ZŠ 2015 soutěže byly slavnostně zahájeny na atletickém stadiónu; vše je připraveno závěrečný ceremoniál proběhne v pondělí 8.6. v 10:00 hod. v amfiteátru na Kmochově ostrově, ozvučení i ceny zajištěny, vystoupení mažoretky Srdíčko a Fitstudio Arena závěrečné zhodnocení proběhne v úterý v restauraci Vodní svět 5. Dotazníky za I. pololetí 2015 pracovní komise ve složení p. Holoubek, p. Sodoma, p. Šotola a Mgr. Tuček provedla kontrolu všech dotazníků a jejich vyhodnocení a předkládá komisi návrh na rozdělení dotací v 1. pololetí následující kluby a oddíly dotazník neodevzdaly či odevzdaly s nedostatky: - AFK Kolín neodevzdal dotazník - FK Kolín stolní tenis nedoloženy výsledky - Remerx-Merida Team Kolín neodevzdal dotazník - Lokomotiva Kolín horolezecký oddíl nedoložen seznam členů - SSK DDM Kolín nedoložen seznam členů - Potkali se u Kolína jako sídlo uvádí Červené Pečky (je třeba prověřit i to, zda jsou skutečně registrovaným klubem) - Czech Enduro Junior Team Kolín nedoložen seznam členů Usnesení č. 46: Komise stanoví výši paušálních dotací na činnost klubů, které nevyvíjejí soutěžní činnost či v kolínských podmínkách nemohou reálně získat bodovaná umístění v mistrovských soutěžích, v I. pololetí roku 2015 na 3 500,- Kč (jedná se o zálohovou dotaci ve výši cca 50% předpokládaného paušálu na celý rok). Zároveň stanoví výši paušálních dotací na činnost v I. pololetí roku 2015 klubům tanečním a klubům úpolových a bojových sportů takto: Fitstudio Arena ,- Kč, Sokol Kolín karate 3 000,- Kč, TK CrossDance Kolín ,- Kč, SK Sambo Kolín 5 000,- Kč, Dance Club Inferno ,- Kč, Taehan Kolín ,- Kč, TK Duende Kolín ,- Kč, TK Bohuslava Matiáše Kolín 7 600,- Kč, Ju-Jutsu Kolín 8 000,- Kč (jedná se o paušál na celý rok 2015). Usnesení č. 47: Komise doplňuje do seznamu klubů a oddílů, kterým je poskytována dotace na údržbu, nově areál BC Kolín v Sendražicích s ohodnocením 1 bod. Zároveň komise vyjímá z toho seznamu areál PTA Kolín, neboť není ve vlastnictví ani dlouhodobém pronájmu sportovního klubu. Dotaci klubu Potkali se u Kolína na údržby skály u Kohoutova mlýna na Pašince pozastavuje do doby, než bude vyjasněno sídlo klubu a jeho registrace.

3 Usnesení č. 48: Komise stanovuje termín pro doplnění všech výše uvedených nedostatků v dotaznících za I. pololetí na Kluby a oddíly, které k tomuto datu nedoplní potřebné údaje či neodevzdají dotazník, ztrácí nárok na dotaci za I. pololetí. Usnesení č. 49: Komise doporučuje radě města schválit na základě dotazníků za I. pololetí roku 2015 navrhovanou výši dotací na činnost sportovních klubů v souladu se schválenými kritérii na jejich přidělování a schválit výši příspěvků na údržbu. Tabulka rozdělení dotací je přílohou tohoto zápisu. 6. Projednání žádostí žádost SK Sambo Kolín o dotaci ve výši 7 000,- Kč na Kolínský pohár ve florbalu Usnesení č. 50: Komise vzhledem k tomu, že se nejedná o registrovaný florbalový klub, nedoporučuje radě města schválení dotace SK Sambo Kolín na Kolínský pohár ve florbalu. žádost Klubu lodních modelářů Kolín o dotaci ve výši 4 000,- Kč na Soutěž historických modelů plachetnic Usnesení č. 51: Komise vzhledem k tomu, že žádost splňuje všechny náležitosti, doporučuje vedoucímu OŠKS schválení dotace KLM Kolín na Soutěž historických plachetnic ve výši 4 000,- Kč z kapitoly Akce na dopravu, náklady na rozhodčí, diplomy a ceny. žádost Z&S Apache Team Kolín o dotaci ve výši ,- Kč na závod UCI MTB World Cup v Albstadtu Usnesení č. 52: Komise vzhledem k tomu, že se jedná o reprezentaci města a žádost má všechny náležitosti, doporučuje radě města schválení dotace Z&S Apache Teamu Kolín na závod UCI MTB World Cup v Albstadtu ve výši 6 000,- Kč na ubytování, dopravu a startovné z kapitoly Reprezentace. žádost Sportovního oddílu plavání Kolín o dotaci ve výši ,- Kč na Podzimní cenu Kolína

4 Usnesení č. 53: doporučuje radě města schválení dotace Sportovnímu oddílu plavání Kolín na Podzimní cenu Kolína ve výši ,- Kč na pronájem, diplomy, ceny a propagační materiály. žádost LTC Kolín o dotaci ve výši 6 000,- Kč na nábor do tenisové školičky Usnesení č. 54: Komise vzhledem k tomu, že žádost má všechny náležitosti, doporučuje vedoucímu OŠKS schválení dotace LTC Kolín na nábor do tenisové školičky ve výši 5 000,- Kč z kapitoly Akce na speciální tenisové míče, rakety a diplomy. Hlasování: žádost LTC Kolín o dotaci ve výši 3 000,- Kč na Posvícenský turnaj Usnesení č. 55: doporučuje vedoucímu OŠKS schválení dotace LTC Kolín na Posvícenský turnaj ve výši 3 000,- Kč na tenisové míče, diplomy, medaile a rozhodčí z kapitoly Akce. žádost LTC Kolín o dotaci ve výši 2 500,- Kč na Zahajovací turnaj sezóny Usnesení č. 56: doporučuje vedoucímu OŠKS schválení dotace LTC Kolín na Zahajovací turnaj sezóny ve výši 2 500,- Kč na tenisové míče, diplomy, medaile a rozhodčí z kapitoly Akce. žádost BC Kolín o dotaci ve výši ,- Kč na Den dětí a Streetball Cup Usnesení č. 57: doporučuje radě města schválení dotace BC Kolín na Den dětí a Streetball Cup ve výši ,- Kč na trička pro účastníky, ceny, ozvučení, materiální a technické zabezpečení z kapitoly Akce. Hlasování: žádost Sokola Sendražice o dotaci ve výši ,- Kč na oslavy 40 let družby Sokola Sendražice a fotbalového klubu Frankenheim (SRN) Usnesení č. 58: Komise vzhledem k tomu, že se jedná o reprezentaci města a žádost má všechny náležitosti, doporučuje vedoucímu schválení dotace Sokolu Sendražice na oslavy

5 40 let družby mezi Sendražicemi a Frankenheimem ve výši 5 000,- Kč na poháry, medaile a pronájem sálu z kapitoly Akce. 7. Různé Ing. Jiráčková informovala o složité situaci s upomínáním některých klubů o dodání vyúčtování a potřebných náležitostí Usnesení č. 59: Komise rozhodla, že pokud klub nedodá potřebné doklady a náležitosti v daném termínu, bude jednou upomenut. Pokud nezareaguje na tuto upomínku do 10 pracovních dnů, ztrácí nárok na přidělení dotace. Příští schůze komise se uskuteční v pondělí 7. září 2015 od hod. v SOŠ informatiky a spojů. Mgr. Jiří Tuček předseda komise Mgr. Petr Kesner vedoucí OŠKS

Přítomni: Omluveni: Hosté: Předsedající: Miroslav Tutter MBA. - předseda. Usnášení schopná: Program jednání:

Přítomni: Omluveni: Hosté: Předsedající: Miroslav Tutter MBA. - předseda. Usnášení schopná: Program jednání: Zápis z 1. jednání Sportovní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015 konané dne 25.02.2015 od 17:00 do 19:28 h, v místnosti č. 142, 1. patro, ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 Seznam členů komise:

Více

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 Z Á S A D Y pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

13. F o t balový z pravodaj

13. F o t balový z pravodaj 13. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 22. listopadu 2010 Číslo..28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Výkonný výbor OFS Zápis č.13 z jednání VV OFS konaného dne 10.listopadu 2010

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 4. 2012

USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 4. 2012 USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 4. 2012 USNESENÍ Č. 80/2012 Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Michaely Budské uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 27. schůze konané dne 29.06.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 27. schůze konané dne 29.06.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 27. schůze konané dne 29.06.2015. Usnesení č. 27/816/2015 27/824/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007. Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov Začátek: 15 00 hod Přítomní: členové VV:, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Jiří Dufek, Zdeněk Pelc, František Podolník,

Více

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013 Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013 USNESENÍ č. 333/13/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli z 8. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 11. dubna 2006, 17:00 19:00 (začátek odloený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha

Více

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy

Více

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění Příloha č.11 ZMČ 6/31 Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) v oblasti tělovýchovy a sportu I. Úvod Poskytnutí

Více

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2012

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2012 Vyhlášené programy: Hl. m. Praha vyhlašuje usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1131 ze dne 16.8.2011 Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2012 I. Úprava školních sportovišť

Více

Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově

Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Veith, p. Malina, p. Jíra, p.

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 24. března 2015 v zasedací místnosti ČRK v Praze 7, U Pergamenky 3 Přítomni: Omluveni: Program:

Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 24. března 2015 v zasedací místnosti ČRK v Praze 7, U Pergamenky 3 Přítomni: Omluveni: Program: Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 24. března 2015 v zasedací místnosti ČRK v Praze 7, U Pergamenky 3 Přítomni: Dr. Ing. Jaroslav Bažant, OK1WF, Ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, Petr Chvátal,

Více