KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / KVĚTEN 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / KVĚTEN 2006"

Transkript

1 1

2 Foto na titulní straně M. Karásek: Kaple sv. Kříže. Kritický stav hladiny řeky Moravy několik dní ohrožoval město Kroměříž a jeho obyvatele. Foto na str. 2: M. Karásek 2

3 EDITORIAL Budou se opakovat? V úterý 28. března od 16 hodin zasedala povodňová komise města Kroměříže. Projednávala aktuální situaci na řece Moravě. V Kroměříži od rána platí druhý stupeň povodňové aktivity a vzhledem k nepříznivé prognóze hydrometeorologů se dá předpokládat, že hladina řeky v Kroměříži vystoupí až na úroveň třetího stupně, tedy na stav ohrožení. Dne 29. března po 12. hodině dosáhla hladina řeky Moravy 600 cm, což je III. stupeň povodňové aktivity. Ve h byla hladina na úrovni 614 cm. Stále se očekává mírně vzrůstající tendence. Povodňové hlídky pravidelně kontrolují potenciálně ohrožené lokality. Obyvatelé města jsou o aktuální situaci informováni. Povodňová komise zajistila dodávku pytlů s pískem. V lokalitě nad jezem Strž přetéká voda z koryta řeky do inundačního prostoru. Evakuace obyvatel se zatím nepředpokládá, ale záchranný systém je z preventivních důvodů aktivován. Dne 30. března po 9. hodině přetrvává III. stupeň povodňové aktivity. Stav vody v řece Moravě v Kroměříži přesahuje 680 cm, tendence stoupající. V 8 hodin byla uzavřena lávka pro pěší mezi Erbenovým a Švabinského nábřežím, začala demontáž železného zábradlí. Byly zahájeny preventivní terénní úpravy na břehu u Podzámecké zahrady. V 10 h dosahuje hladina výšky 694 cm, tendence vzrůstající. Vzniká nebezpečí zaplavení prameniš pitné vody. Předseda povodňové komise Petr Dvořáček rozhodl provést navýšení nejnižšího místa pravého břehu Moravy podél Podzámecké zahrady a nejnižší části břehu v úseku ulice Za Oskolí. Podle sdělení přístrojů dosáhla Morava v Kroměříži ve h úrovně 705 cm. Voda se nad městem rozlévá do lužních lesů a polí a vtéká do říčky Moštěnky. Na břehu Moštěnky pokračuje technika ve zpevňování břehu. Komise požádala Hasičský záchranný sbor o provedení dočasného ochranného opatření pomocí pryžových stěn v úseku na levém břehu dolního toku Moravy ve městě. Pokračování na str. 2 OBSAH Budou se povodně opakovat? Ocenění vynikajících pedagogů... 5 Areál Domova důchodců Na Kopečku je prodán... 6 Pozvánka na oslavy Dne dětí... 7 Kroměříž oslavila Den země... 8 Velikonoční jarmark... 9 Odborníci řešili problematiku úrazovosti dětí Anketa se zastupitelkami města Kroměříže Město vydalo vyhlášku o volném pohybu psů Sv. Antonín Paduánský se přesunul při stavbě křižovatky Nabídka kulturně společenských programů Kroměříž láká turisty z Vídně Podzámecká zahrada se z nedávných katastrof ještě nevzpamatovala Jaroslava Moserová: Bude nám chybět Svátek poezie Naplnila se mnohaletá touha věřících Čeští kočující herci v Kroměříži Z antarktického ostrova James Ross je do Kroměříže kilometrů Představujeme kroměřížský sport a sportovce Citát na květen: V politice jsou nebezpeční ti, kteří si myslí, že jsou neomylní. Jaroslava Moserová Web stránka Kroměřížský zpravodaj:

4 Budou se opakovat? Dne 31. března - od ranních hodin zaznamenává město pokles hladiny řeky Moravy. Ke kulminaci došlo kolem 3. hodiny ranní na maximální hodnotě 720 cm!!! Stav vody v 8 hodin cm, v 10 hodin pokles na 696 cm, ve 14 h 680 cm. V průběhu noci bylo na potřebných místech rozmístěno pytlů s pískem. Nadále přetrvává III. stupeň povodňové aktivity, tedy stav ohrožení. Dne 1. dubna je naměřena kolísavá výška hladiny mezi cm. Dne 3. dubna zaznamenává hladina vody v Kroměříži v 11 hodin stav 672 cm. Pokračují práce na zpevňování a navyšování břehů řeky Moravy a říčky Moštěnky. Po víkendovém výpadku elektrické energie ukládá komise řediteli VaK zajistit v co nejkratší době umístění náhradního zdroje k přečerpávací šnekové stanici odpadních vod u letiště. Dne 4. dubna v 8 hodin se hladina Moravy pohybovala na úrovni 659 cm, do 13 hodin klesla na 651 cm. Očekává se klesající tendence. Starosta do odvolání zrušil pravidelná jednání krizového štábu a povodňové komise. Dne 5. dubna ve 13 hodin hladina řeky stále klesá, dosahuje 592 cm. Tendence klesající. Povodňová komise města Kroměříže ruší III. stupeň povodňové aktivity a vyhlašuje II. stupeň - stav pohotovosti. Z tiskových zpráv povodňové komise města Kroměříže vybral M. Karásek Investice do protipovodňových opatření se vyplatily Protipovodňová opatření vybudovaná po katastrofálních záplavách v roce 1997 zachránila v nedávných dnech mnoho obcí v kraji před rozvodněnou Moravou a jejími přítoky. Podle informací České tiskové kanceláře investovalo město Kroměříž od povodní před devíti lety 200 milionů korun. Obce a města, které se spoléhaly pouze na slíbenou pomoc státu, byly většinou znovu pod vodou. Ale i tak je pořád co zlepšovat. V Kroměříži se letos na jaře zpevňovaly a navyšovaly hráze a břehy, a to nejen podél řeky Moravy, ale také na některých menších tocích. Nové ochranné bariéry zůstanou už jako trvalá protipovodňová opatření. Jen díky těmto krokům způsobila povodeň ve městě minimální škody. M. Karásek Aktuální informace povodňové komise města Kroměříže 4 Od vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity instalovalo město Kroměříž na svých oficiálních stránkách mimořádné aktuální informace o stavu hladiny a průtoku řeky Moravy s možností získání informací o stavu celého povodí. Údaje se měnily každou půlhodinu. V nejvypjatějších okamžicích byly stránky tak sledované, že připojení vyžadovalo chvíle trpělivosti. -kam-

5 V den narození J. A. Komenského získali ocenění nejlepší učitelé Starosta města Kroměříže Petr Dvořáček blahopřeje k ocenění nejlepším pedagogům regionu. Foto: -kam- Ocenění za mimořádnou pedagogickou práci, vykonanou nad rámec běžných povinností, převzaly 28. března v obřadní síni kroměřížské radnice čtyři ředitelky a šest učitelek mateřských a základních škol nejen z Kroměříže, ale také z Koryčan, Ratají, Zdounek, Chropyně, Zborovic a Pravčic. Chceme především poděkovat všem, kteří trvale a každodenně posilují úroveň školství v regionu Kroměřížska. A snaží se, aby výuka byla co nejlepší, nejúčinnější a dělala čest celému našemu školství, řekl ve slavnostním projevu starosta Kroměříže Petr Dvořáček, který spolu se starosty uvedených obcí úspěšným učitelům ocenění předával. Jsou to učitelé, kteří každoročně posunují pomyslnou la ku kvality vyučování, kteří v posledních letech mění tradiční vyučovací postupy na nové, progresivní formy. Jejich netradiční přístupy si zaslouží pozornost, poznamenal Jiří Pánek z Odboru školství, mládeže a sportu Městského úřadu. Za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace ocenil práci učitelů i Zlínský kraj. Z Kroměříže se na slavnostní ocenění dostavily Mgr. Petra Fečková, ředitelka Základní školy, Albertova a PaedDr. Marie Kirilenková, ředitelka Základní školy praktické a Základní školy speciální Kroměříž. -kam- Zápis do Základní umělecké školy Kroměříž na školní rok 2006/2007 se koná v budově školy v Janské ulici a probíhá v oborech: hudební; výtvarný; taneční; literárně dramatický. I. termín: 15., 16. a 17. května, II. termín 12. a 13. června vždy od 13 do 17 hodin. 5

6 Kroměřížské radnici se podařilo prodat areál bývalého domova důchodců Etapa prodeje velkých nemovitostí, která byla odstartována převodem armádního majetku na město a doplněna snahou radnice prodat některé budovy ve městě, v Kroměříži skončila. Ve čtvrtek 6. dubna totiž kroměřížští zastupitelé prodali areál bývalého Domova důchodců v ulici Na Kopečku, který byl posledním z velkých objektů na prodej v nabídce města. Do výběrového řízení se přihlásila jediná společnost, PMS Reality, která o areál měl zájem už v průběhu loňského roku. Ucházela se o nemovitosti Na Kopečku opakovaně, ale vzhledem k některým komplikacím k prodeji nedošlo, vysvětlil místostarosta Kroměříže Petr Sedláček. 6 Zejména šlo o stav objektů a některé související právní vztahy. Společnost nyní dala najevo, že její zájem trvá, ovšem požádala radnici o doplnění záměru prodeje o dva body. Zájemce navrhl kvůli ucelenému řešení svých podnikatelských záměrů doplnit záměr prodeje o přiléhající garáž, kterou dnes využívá pečovatelská služba. Druhým bodem je úprava úhrady kupní ceny, a to formou splátkového kalendáře, kdy poslední splátka se uskuteční do 20. prosince tohoto roku, vysvětlil Sedláček. Podle něj jinak společnost akceptovala celkovou výši kupní ceny 20 milionů korun i další podmínky prodeje schválené začátkem března zastupitelstvem. Změny v záměru zastupitelé jednohlasně podpořili a po jejich schválení mohlo dojít k samotnému prodeji. Vzhledem k tomu, že společnost podala přihlášku, zaplatila požadovanou milionovou kauci v řádném termínu a souhlasila se všemi dalšími podmínkami, byl prodej zastupitelstvem bez problémů schválen, dodal Sedláček s tím, že vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí se uskuteční až po úhradě poslední splátky. Podle starosty města Petra Dvořáčka se v případě areálu Na Kopečku jednalo o poslední velké objekty na lukrativním místě v centru města, které radnice prodávala. Žádné další budovy podobného typu už ze strany města na prodej nebudou, upozornil starosta. -kam- Kroměříž o městské tržiště nepřijde Kroměřížští radní rozhodovali o osudu městského tržiště ve Vejvanovského ulici. S otázkou týkající se budoucnosti tohoto prostoru se na radní obrátily Kroměřížské technické služby, které tržiště provozují. Mezi variantami, které ředitel Kroměřížských technických služeb Leo Berka radním nastínil, bylo i úplné zrušení tržiště. Tuto variantu ale radní neschválili. Úvahy o zrušení tržiště se objevily poté, co radnice v minulém roce prodala dům č. 387, který s tržnicí sousedí. S novým majitelem přišly Kroměřížské technické služby o zázemí pro správce a také o přístup k elektrickému proudu a pitné vodě. Protože musíme budovu okamžitě opustit, velmi významně se provoz tržiště ztíží. Kromě toho tržiště v poslední době není v zájmu pozornosti velkého množství občanů města, přestože má dlouholetou tradici, vysvětlil Leo Berka s tím, že pro zachování provozu by bylo vhodné mít k dispozici alespoň tekoucí pitnou vodu. Návrh zrušit jediné městské tržiště však radní neakceptovali. Jednoznačně jsme podpořili variantu zachovat stávající tržiště, uvedl místostarosta Petr Sedláček. Podle něj Kroměřížské technické služby zázemí, o které prodejem budovy přišly, nutně nepotřebují. Problém je ale skutečně s vodou. Pokud se na tržišti prodává ovoce, zelenina, přísady a podobný sortiment, zdroj tekoucí vody je nezbytný. Proto jsme se dohodli, že na tržišti vybudujeme potřebné zázemí pro odběr vody s tím, že při současném rozsahu a prodávaném sortimentu není potřeba zachovat elektrický rozvaděč, dodal Sedláček. Tržiště ve Vejvanovského ulici je vymezeno výhradně pro prodej ovoce, zeleniny, květin, sazenic a semen rostlin a jiných výpěstků či produktů domácího charakteru.

7 DEN DĚTÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE 7 Den plný zábavy, her a soutěží k Mezinárodnímu dni dětí Divákům se představí unikátní letecká show historických letounů z 1. světové války a současná letecká technika Armády ČR včetně manévrování bitevního vrtulníku. Děti mohou využít možnosti projíž ky na koních a velbloudovi, nebo si prohlédnou různá hospodářská zvířata, už tradičně se s moderní technikou předvedou Hasičský záchranný sbor a Zdravotní záchranná služba. Kroměříž - sobota 27. května od 8.30 hodin na letišti a vodní ploše Bagrák. Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA Národní dobrovolnické centrum vás zvou na konferenci Dobrovolnictví ochrana před sociálním vyloučením, která se koná v Kroměříži, městě památek UNESCO, května 2006 v zasedací síni Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Husovo náměstí 535/21, Kroměříž. Záštitu nad konferencí převzali: PhDr. Vladimír Špidla, člen Evropské komise, a PhDr. Zdeněk Szpak, radní Zlínského kraje pro sociální věci, národnostní otázky a menšiny. Na realizaci konference spolupracují: Dobrovolnické centrum Spektrum Kroměříž a Město Kroměříž. Téma konference: V roce 2005 Evropský parlament přijal zprávu o sociálním začleňování, ve které konstatuje, že v nových členských státech je třeba zlepšit postavení menšin, starších osob, ohrožených dětí, nemocných a zdravotně postižených, stejně jako osob o ně dlouhodobě pečujících, ale také žen, osob vstupujících na trh práce, uprchlíků, bezdomovců a dalších ohrožených skupin. Členské státy byly Evropským parlamentem vyzvány, aby zapojily zejména nevládní organizace, církevní i laická sdružení a odborové a zaměstnanecké organizace do aktivního boje proti sociálnímu vyloučení, aniž by nahrazovaly úsilí vyvíjené veřejnými orgány členských států. Cílem v pořadí šesté konference s tematikou dobrovolnictví je představit dobrovolnictví jako formu aktivit politiky zaměstnanosti s důrazem na ohrožené skupiny, například absolventy škol, ženy po mateřské dovolené a nezaměstnané v předdůchodovém věku; na konkrétních příkladech seznámit s možnostmi dobrovolné osobní asistence u starších, zdravotně postižených i ve školách jako nástroje sociálního začlenění dobrovolných asistentů i jejich klientů. Konference se zúčastní zástupci územních samospráv, zastupitelé obcí, krajů i státních orgánů, úřadů práce a škol i zástupci neziskových organizací realizujících dobrovolnické programy.

8 Na Velkém náměstí se oslavoval Den Země Celodenním zábavným programem pro děti, pojmenovaným Barevný den, zahájila ve čtvrtek 20. dubna kroměřížská radnice letošní oslavy Dne Země, které se každoročně konají v rámci projektu Zdravé město. Dějištěm stěžejní akce se stalo Velké náměstí, kde se už od dopoledních hodin bavily a soutěžily kroměřížské děti z mateřských a základních škol. Celý program byl jako každý rok motivován tříděním odpadů z domácností a řídila ho společnost EKO-KOM ve spolupráci s BIO- PASEM Kroměříž. Program je zaměřen na děti předškolního a školního věku. Jsou to totiž právě ony, kdo má v domácnostech za úkol vynášet domovní odpad. Myslíme si, že když k třídění motivujeme právě tuto cílovou skupinu, může se to časem projevit v praxi, je přesvědčena místostarostka Kroměříže Olga Sehnalová. Součástí dne plného her, soutěží a zábavně-naučných přednášek bylo i vyhodnocení soutěže ve sběru papíru ve školních družinách. Z rekordního nasbíraného množství a s ním i z jednoznačného vítězství se mohou radovat školáci z družiny Základní školy Švabinského nábřeží, kterým se podařilo nasbírat celkem sedm tisíc osm set padesát kilogramů, což je na jednoho žáka neuvěřitelných šedesát kilogramů. -kam- 8

9 Velikonoční jarmark se vydařil Velikonoční jarmark, který se uskutečnil 7. dubna na Velkém náměstí, přilákal ke stánkům s tradičními velikonočními výrobky velké množství dospělých i dětí. Stánky s laciným textilem, asijskými botami a peruánskou muzikou budou už pouze na jarmarcích na Hanáckém náměstí. Velikonoční tradice připomněli tanečníci a tanečnice z folklórního souboru Malá Rusava. Foto: -kam- 9

10 Odborníci řešili problematiku úrazovosti dětí Střední zdravotnická škola v Kroměříži 4. dubna hostila druhý ročník konference Bezpečná škola. Kroměříž se stala pořadatelem setkání díky členství v celosvětové síti Bezpečných komunit, přičemž projekt Bezpečná škola je jednou z novinek této sítě, spadající pod Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Kroměřížská Základní škola Zachar dokonce v loňském roce získala jako druhá škola na světě titul Bezpečná škola, vysvětlila vedoucí kroměřížského pracoviště Zdravotního ústavu ve Zlíně Jarmila Číhalová. Účastníci setkání, jež spojuje problematika úrazovosti ve školách a školských zařízeních, se do Kroměříže sjeli z celé České republiky. Záštitu nad konferencí přijali hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš a starosta města Kroměříže Petr Dvořáček, který také jednání zahájil. Úrazovost dětí, ale i starost o bezpečí v podobě eliminace agresivity či šikany jsou témata v poslední době stále více aktuální. Neúprosné statistické údaje jsou dostatečně výmluvné. Úmrtnost dětí vinou úrazu na mladších 14 let dosahuje v České republice 8,47, například ve Švédsku 3,8, v jiných vyspělých evropských zemích se pohybuje okolo 4,2-4,7, ale třeba v pobaltských státech dosahuje hrozivého údaje 20. Podle Veroniky Benešové z Centra úrazové prevence 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy bychom problematiků dětské úrazovosti, zejména ve školách, neměli brát na lehkou váhu. V roce 2004 muselo být v České republice ambulantně ošetřeno dětí, což je 30 procent dětské populace. Podíváme-li se na tento problém z užšího pohledu škol, ve školských zařízeních došlo v témže roce k úrazům, nejčastěji v hodinách tělesné výchovy a o přestávkách, popsala situaci Veronika Benešová. S poznatky a zkušenostmi z vývoje projektu Zdravé město Kroměříž a Bezpečná komunita seznámila přítomné vedoucí kroměřížského pracoviště Zdravotního ústavu ve Zlíně Jarmila Číhalová. Cílem projektu není dosahování různých ocenění, ta jen potvrzují, že jdeme správnou cestou. Ale do roku 2015 chceme různými prostředky snížit počet úrazů v kroměřížské populaci o 30 procent proti údajům z roku 2001, upřesnila Jarmila Číhalová. S průběžnými výsledky práce, kterou se snaží naplnit náročná kriteria projektu Bezpečná škola, přišli zástupci základních škol Albertova - Zachar, Zeyerova - Slovan, U Sýpek, Komenského a Gymnázia Kroměříž. Pořadateli druhého ročníku konference Bezpečná škola byly město Kroměříž, Střední zdravotnická škola Kroměříž, kroměřížské pracoviště Zdravotního ústavu ve Zlíně a Oblastní spolek Českého červeného kříže. M. Karásek 10

11 Odborná konference na téma vzdělávání v průmyslu ČR V pořadí už třetí ročník odborné konference s tematikou vzdělávání a výcviku v průmyslu ČR, kterou pořádaly Sdružení automobilového průmyslu a Vzdělávací agentura Kroměříž, se uskutečnil za účasti místopředsedy vlády ČR a ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha 13. dubna v Kroměříži. Projekt IQ Auto, který se zpočátku jen obtížně dostával do povědomí partnerů, se nyní může pyšnit tím, že firmy, úřady práce i odborné školy začínají brát jako samozřejmou součást své nejbližší budoucnosti uzavírání partnerských smluv. V tomto období je už uzavřeno 51 partnerských smluv, spolupracuje 72 firem, 31 úřadů práce a 85 středních a vyšších odborných škol. A další se stále hlásí. Celý Seminář o cestovním ruchu V posledních březnových dnech letošního roku se uskutečnil v našem městě ve spolupráci s agenturou Czech tourism odborný marketingový seminář o cestovním ruchu. Díky iniciativě členů Kroměřížska sdružení pro cestovní ruch se tu sešli zástupci turistického oblasti Střední Morava, aby se seznámili a připravili na realizaci projektu Mediální podpora domácího cestovního ruchu v ČR. Tento projekt v celkovém rozsahu 35 mil. Kč je spolufinancován z prostředků Evropské unie a jeho cílem je zvýšit zájem občanů o dovolenou v ČR. Obsahem mediální podpory je reklama v celostátním tisku, v rozhlase, na internetu a letákové akce v prostředcích hromadné dopravy ve velkých městech. Na závěr semináře byla utvořena marketingová skupina pro Střední Moravu, ve které jsou za Kroměřížsko tři zástupci. Semináře se zúčastnili v rámci 11 jeden sektor průmyslu, automobilový, zvedl varovně hlas o nutnosti změnit přístup ke vzdělávání a výcviku s cílem připravit nové pracovníky do průmyslu podle požadavků nejbližší i vzdálené budoucnosti, uvedl Jiří Herodes, předseda řícího výboru projektu. -kam- svého odborného vzdělávání i žáci kroměřížských středních škol se zaměřením na cestovní ruch. Měli možnost se prakticky seznámit s řešením marketingové strategie státní agentury Czech tourism při realizaci celostátního projektu. Projekt se bude realizovat v tomto a příštím roce a účast v něm může pomoci s minimálními náklady zviditelnit Kroměřížsko v rámci ČR. -OK-

12 Anketa se zastupitelkami města Kroměříže Mají ženy své místo v politice? Redakce Kroměřížského zpravodaje se obrátila na členky Zastupitelstva města Kroměříže s otázkami, týkajícími se jejich činnosti v komunální politice. V městském zastupitelstvu mají jasnou převahu muži - ze 27 členů je sedm žen. Čím to je, že se více ženám nechce obětovat svůj čas veřejným zájmům? Odvaha jim nepochybně neschází. Ty, které se politice věnují profesionálně nebo poloprofesionálně, se v ní pohybují jako ryba ve vodě. A ještě zvládají rodinu. Jiným stačí pouze potěšení ze spokojené rodiny. Zde jsou anketní otázky: 1. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla pracovat v komunální politice? 2. Přijímají vás muži jako rovnocenného partnera? Nepoci ujete nějaké náznaky diskriminace? 3. Proč podle vás patří ženy do politiky? Čím jsou v politickém životě prospěšné? 4. Co pokládáte za svůj doposud největší úspěch? (Rozumí se v činnosti ZMK) 5. Myslíte si, že se ženy v politickém rozhodování odlišují od mužských kolegů? Pokud ano - čím? MUDr. Jarmila Číhalová (US-DEU) hygienička 1. Stejně jako řada našich obyvatel i já jsem nespokojená s mnohými věcmi kolem sebe. Říkala jsem si, že jako zastupitelka budu mít možnost alespoň některé věci ovlivnit či měnit. 2. Se všemi členy zastupitelstva, a jsou to muži či ženy, mám korektní vztahy. Naše postavení je naprosto rovnocenné. Od žádného kolegy jsem nikdy nepocítila sebemenší náznak diskriminace. 3. Ženy tvoří o něco více než polovinu populace. Asi bychom dnes těžko hledali nějakou činnost, která je doménou pouze mužů. Ženy se dovedou prosadit ve vědě, výzkumu, sportu, umění a mnoha a mnoha dalších oblastech. Jak uvádím dál, přístup mužů a žen je poněkud odlišný. Rozhodně si myslím, že oba přístupy se mohou krásně doplňovat. Z těchto důvodů se domnívám, že zastoupení žen i v politice je prospěšné. 4. Byla jsem zvolena za stranu, která má v zastupitelstvu pouze dva členy. Z tohoto důvodu, ale také díky rozložení sil v zastupitelstvu, je téměř nemožné, aby tito dva prosadili některé věci. Nicménějako zastupitelka předsedám komisi RMK pro projekt Bezpečná komunita. Jeho cílem je snížit počet a závažnost úrazů. Světová zdravotnická organizace Kroměříži již v r jako 78. městu na světě a prvnímu městu ve střední a východní Evropě udělila titul Bezpečná komunita. Tento titul však bereme spíš jako povzbuzení v naší práci. Spokojená budu, až se nám opravdu prokazatelně sníží počet úrazů u obyvatel našeho města Ženy jsou při jakékoliv činnosti pečlivější a zodpovědnější, při rozhodování zvažují všechna pro a proti, aby nikomu nebylo zbytečně ublíženo; muži zase řeší věci s větším nadhledem, mnohdy bez zbytečných emocí. A to platí v životě stejně jako v politice. Mgr. Jitka Dvořáková (ODS) místostarostka 1. V přelomovém období v roce 1989 jsem kandidovala za Občanské fórum do Městského zastupitelstva Kroměříž. Občané si mě zvolili a já jsem přijala funkci zástupkyně starosty, protože jsem chtěla být součástí toho, co nazýváme řešení věcí veřejných, zvláště v počátečním období, kdy lidé očekávali okamžité změny. Zákony se tvořily pomalu a právní normy pokulhávaly za společenským vývojem a já jsem chtěla pomoci řešit to, co se na území města změnit dalo. A v neposlední řadě to byl a doposud je můj pozitivní vztah k lidem a snaha jim pomoci. 2. Nepoci uji žádnou formu diskriminace, i když si myslím, že žena musí vynaložit mnohem více energie, aby se prosadila. Někdy dochází samozřejmě k jiskření, které se však netýká věcí politických, ale dynamika a rychlost řeči se zvyšuje při výměně názorů při řešení různých problémů občanů města. 3. Ženy by měly být součástí politického života. Dovedou přistupovat ke každé práci pragmaticky, rychleji se rozhodovat, lépe si zorganizovat čas, protože vědí: kdo se postará o domácnost, když ne já? 4. Za svůj největší osobní úspěch považuji přípravu a převedení škol mateřských a základních do právní subjektivity a udržení sítě školských zařízení i přes

13 snahy rušit některá zařízení v období, kdy klesala porodnost. Prozíravost Zastupitelstva města Kroměříže na rozdíl od jiných měst se potvrdila zvláště te, kdy počet narozených dětí stoupá a všechna předškolní zařízení jsou naplněna. 5. Ženy mají větší trpělivost, nejsou náchylné k radikálním řešením, jsou přístupné k rozumným kompromisům, citlivější k některým problémům občanů a liší se také ochotou naslouchat jiným. Ing. Věra Nováková (ČSSD) ekolog 1. Již několik let jsem byla členkou ČSSD, když mi přišla nabídka kandidovat do Zastupitelstva města Kroměříže. Tuto nabídku jsem přijala. V Kroměříží žiji od narození a práci, která souvisí s životem tohoto města, jsem považovala za velmi zajímavou. 2. Náznaky diskriminace v ZMK nepoci uji. 3. Adekvátní k otázce: Proč jsou v politice muži? 4. Nemohu konkretizovat, nebo činnost zastupitelstva je kolektivní práce všech členů. 5. Nevšimla jsem si, že by názory žen byly v opozici proti mužům. Na problémy města se díváme tak, aby byly prospěšné pro občany. Jana Valerová (nezávislá za KDU-ČSL) ředitelka SVČ 1. K rozhodnutí vstoupit do komunální politiky mě přivedla nutnost být informována o dění ve městě a mít možnost chod událostí ovlivnit. 2. Na první část otázky odpovídám ano. Diskriminaci jsem nikdy nepocítila ani v náznaku. Domnívám se, že pokud žena ve funkci vystupuje a jedná věcně, korektně, má na věci jasný názor a umí jej obhájit, kolegové muži nemají důvod a ani možnost diskriminaci rozvinout. 3. Ženy patří do politiky stejně tak jako muži a stejně jako muži jsou v ní více či méně úspěšné. V otázce problém nevidím, proto jej ani neřeším. 4. Ohlédnu-li se zpátky, žádný výrazný úspěch za sebou nevidím. Spíše jen neokázalou práci, běžnou a samozřejmou. Drobné úspěchy, které okolí ani člověk sám často příliš nevnímá. To si spíše pamatuji neúspěchy. Například jak jsem se marně stavěla proti štědrému financování I. ligy basketbalu nebo proti prodeji domů na Velkém náměstí. 5. Jistě ne příliš. Snad jen tím, že jsou vnímavější k sociálním otázkám, dovedou se lépe vcítit do problémů spoluobčanů a zejména se důrazněji zastávají dětí. MUDr. Olga Sehnalová, MBA (ČSSD) lékařka 1. Myslím, že práce v komunální politice může být zajímavá pro každého, kdo se zajímá o dění ve svém okolí, kdo má ke svému městu nějaký vztah a komu není jedno, co se tady děje či naopak neděje a co by se podle jeho názoru třeba dít mohlo. Myslím, že to je společný motiv drtivé většiny těch, kteří pracují v komunální politice. Jsem ráda, že jsem měla v uplynulém období možnost se na dění ve městě z pozice místostarostky podílet a snad některé věci posunout dopředu směrem, který považuji za správný. 2. Vždy se budu bránit nějakému paušálnímu hodnocení. Záleží na typu člověka, se kterým jednáte. Existují lidé, kteří jsou přesvědčeni o vlastní neomylnosti, což pro jednání rovnocenných partnerů není právě ten nejlepší vklad. 3. Nerozumím vaší otázce. A je smutné, že ji vůbec pokládáte. 4. Rozhodování zastupitelstva je vždy kolektivní, proto ani zásluhy ani neúspěchy nejsou dílem jednoho více či méně osvíceného jedince. Jsou však některé kroky, o kterých člověk může říci, že se v nich angažoval o něco více než v jiných. Za svůj osobní vklad považuji celkovou agendu bezbariérovosti ve městě, vůbec vnímání tohoto problému a velký pokrok, ke kterému v této souvislosti za poslední léta došlo. V předchozím období pak nastartování projektu regenerace sídliště Zachar II, náš velký dluh, který jsme k této nedokončené lokalitě v Kroměříži měli. Ale myslím, že obecně se podařilo dotáhnout do konce dost dobrých věcí, zejména když finanční možnosti tohoto zastupitelstva jsou díky prodejům vojenského a dalšího městského majetku mnohem větší než 13

14 Anketa se zastupitelkami města Kroměříže v minulém volebním období. Z akcí, které považuji za úspěšné, je to například nový dům zvláštního určení na Lutopecké ulici, nový Domov důchodců na Riegrově náměstí, rekonstrukce plaveckého bazénu, který po převzetí městem začal konečně sloužit více veřejnosti, vybudování některých nových komunikací v dopravně rizikových lokalitách (stále je jich dost na dokončení, zejména chodníky v lokalitě Lutopecká, Chropyňská, Kotojedská a další ). Za dobrý start považuji i úspěšné naskočení do vlaku evropských strukturálních fondů a financování například nákupu nových nízkopodlažních autobusů MHD či projektů Azylového domu v Kroměříži a řady dalších. Vždy je samozřejmě možné se zamýšlet nad tím, zda jsou všechny vynaložené prostředky věnovány do těch nejpotřebnějších akcí. Ale i tady platí, že pro každý záměr je nutné mít souhlas alespoň 14 ze 27 zastupitelů. 5. Nevzpomínám si v uplynulém období na rozhodování, kde by hlasovaly ženy proti mužům. 14 Ing. Olga Sehnalová (ČSSD) zemědělská inženýrka 1. V komunální politice jsem již pracovala v letech a po čtyřech letech jsem se do ní opět vrátila. Nebyly a nejsou mi lhostejné potřeby a problémy občanů i města samotného a je mojí povinností se podílet na jejich řešení. Je to jistě motivace všech, kteří se rozhodnou kandidovat a posléze, pokud jsou občany zvoleni, do komunální politiky vstoupí. 2. Náznaky diskriminace nepoci uji. Pokud všichni členové zastupitelstva, jak ženy tak muži, pracují na stejných problémech, není tomu jinak. 3. Na otázku odpovídám pozměněnou otázkou - Proč si myslíte, že muži patří do politiky a čím jsou v politickém životě prospěšnější? Prospěšní jsou ženy i muži stejným dílem, protože ve svém pohledu na danou řešenou záležitost se vzájemně doplňují, což přispívá k vyváženému pohledu na věc. 4. Zde musím rozlišit postavení v ZMK. Pokud jste voleným zástupcem města (starosta, místostarostové, členové rady), máte možnost se věnovat okruhu problémů, které jsou vám určeny. Nevolení zastupitelé se věnují práci ve výborech a komisích. Za svůj úspěch považuji práci v Sociální komisi RMK, která se od svého jmenování schází každý měsíc a jejíž výsledky jednání jsou podkladem pro rozhodování v Bytové komisi RMK a dalších. Komise je tým, který je sestaven z odborníků na sociální oblast ve městě a jejíž členové přispívají ke spravedlivým rozhodnutím, pokud se týká žádostí občanů. 5. Ženy bývají ve svém rozhodování uvážlivější, hledají konkrétní odpově na své pochyby jak rozhodnout. Pokud pracují v komisích Rady města, jejich pohled na projednávané materiály je jasný a kompetentní. Nemyslím si však, že takové jednání je doménou pouze žen. Ing. Esma Opravilová (KSČM) se ankety z důvodu pracovního vytížení v zahraničí nezúčastnila. připravil -kam- Klubové večery se stávají tradicí Mezi úspěšné aktivity Klubu UNESCO Kroměříž se řadí i pravidelné pořádání klubových večerů. Klubové večery nejsou určeny pouze členům Klubu UNESCO, ale srdečně jsou na ně zváni i zájemci z řad široké veřejnosti. Vstup je volný a témata klubových večerů jsou volena aktuálně tak, aby korespondovala s aktivitami a idejemi světové organizace UNESCO. Mimo získání zajímavých informací nabízí klubové večery i možnosti setkání s významnými osobnostmi. Další klubový večer se uskuteční v úterý dne 2. května od 16 hodin v přednáškovém sále Knihovny Kroměřížska. Je realizován ve spolupráci s kroměřížskými školami přidruženými k UNESCO (ZŠ U Sýpek, ZŠ Zachar, Gymnáziem Kroměříž, TSOŠ veterinární Kroměříž a SZŠ Kroměříž). Bude věnován prezentaci činnosti škol UNESCO a účastníci budou mít možnost seznámit se s nadstandardními aktivitami v duchu idejí UNESCO, které zmíněné školy realizují. Na setkání s členy Klubu UNESCO, pedagogy, žáky a studenty, rodiči i kroměřížskou veřejností se těší pořadatelé. Za výbor Klubu UNESCO RNDr. Eva Šílová, ředitelka ZŠ, Kroměříž, U Sýpek 1462

15 Volný pohyb psů musí být v souladu s novou vyhláškou i dalšími právními předpisy Kroměřížská radnice začátkem března upravila podmínky pro volný pohyb psů ve městě. Vydala obecně závaznou vyhlášku, která vymezuje lokality, v nichž se mohou psi pohybovat volně. Všude jinde musí majitel vodit psa na vždy na vodítku a je-li vodítko delší než tři metry, pak i s nasazeným náhubkem tak, aby pes neobtěžoval jiné osoby a zvířata a neohrožoval jejich zdraví, životy nebo majetek. Lokalitami, které jsou vymezeny pro volný pohyb psů, jsou jednak všechny místní části, jednak určené parcely v Lutopecké ulici a v zadní části biocentra Bagrák. Území pro volný pohyb psů je v obou lokalitách přesně vymezen vyhláškou a majitelé psů by se s ním měli seznámit, aby předešli případným potížím. Vedle porušení vyhlášky totiž může být volný pohyb psů mimo vymezené lokality v rozporu i s jinými právními předpisy. Jednak s občanským zákoníkem, který volný pohyb psů upravuje, a zejména se zákonem o myslivosti, který ukládá povinnost zajistit klid zvěři. Tento zákon dává v případě podezření z přestupku myslivecké stráži, která má status veřejného činitele, pravomoc kontrolovat totožnost majitele psů. Pokud by lidé její pokyny nerespektovali, může myslivecká stráž ukládat pokuty v blokovém řízení. Zákon také myslivecké stráži v krajním případě dovoluje usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než dvě stě metrů od nejbližší obytné nemovitosti pronásledují zvěř. Tyto informace by měli majitelé psů vzít na vědomí zejména proto, že obě vymezené lokality přímo navazují na myslivecké honitby. Smyslem městské vyhlášky není trestat všechny majitele, kteří mají svého psa momentálně puštěného bez vodítka. Šlo nám o stanovení jasných pravidel pro případ, že venčení psi někde budou dělat problémy ostatním obyvatelům, vysvětlil místostarosta Kroměříže Petr Sedláček. Lokality určené pro volný pohyb psů budou v nejbližší době zřetelně označeny a obyvatelé různými způsoby informováni o jejich konkrétním vymezení. Přesné vymezení lokalit určených k volnému pohybu psů: Část za domem v č.p a 1411 v Lutopecké ulici, parcela číslo 470/1, parcela číslo 475, parcela číslo 3751, parcela číslo 3752, parcela číslo 2885/1, parcela číslo 2885/2, parcela číslo Lokalita Bagrák, vyměřená část parcely číslo 1110/2 (viz obr.). 1. Území vymezené pro volný pohyb psů. 15

16 Centrum celoživotního učení vyřadilo první absolventy Poslední březnový den byl v Knihovně Kroměřížska slavnostně ukončen první vzdělávací modul akreditovaných rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané z kroměřížského regionu. Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní působností převzali absolventi kurzu Šance pro nadané děti 16 z rukou zástupkyně ředitelky Knihovny Kroměřížska a vedoucí projektu Daniely Hebnarové a lektorky Evy Typltové. Centrum celoživotního učení je určeno především lidem, kteří nemohou dlouhodobě sehnat zaměstná- Vedoucí projektu Daniela Hebnarová (vlevo) a lektorka kurzu Eva Typltová předávají osvědčení absolventům rekvalifikačních kurzů. Foto: -kamní. Knihovna Kroměřížska, která je nositelem projektu, získala na pět vzdělávacích modulů prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky finanční prostředky. Jako jediná knihovna v České republice se úspěšně zapojila do operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a úspěšným výsledkem je prvních 25 rekvalifikantů. Centrum celoživotního učení pokračuje dál ve svých dalších aktivitách, to znamená, že zahájilo výuku v novém kurzu. Tato forma rekvalifikace pomůže nezaměstnaným při hledání volných míst a pracovních příležitostí na internetových stránkách, naučí je využívat zaměstnaneckého poradenství v informační síti a používat internetu k vyhledávání informací o pracovních možnostech v různých podnicích. O rekvalifikační kurzy v Centru celoživotního vzdělávání v Knihovně Kroměřížska je mezi nezaměstnanými stále značný zájem. M. Karásek Máte doma zvídavé a nadané dítě? Pak je tato informace určena právě vám. Základní škola U Sýpek v Kroměříži otevírá od září třídu (studijní skupinu) pro mimořádně nadané žáky. Výběr žáků provádí psychologové pedagogicko-psychologických poraden, kteří se věnují mimořádně nadaným dětem, a proběhne formou diagnostického dne ve spolupráci s Centrem nadání, o.s., a Mensou České republiky. Diagnostický den na ZŠ U Sýpek se uskuteční v pátek 5. května od 9 do 17 hodin. Co během pátečního dne nabízíme? Získáte možnost zjistit aktuální úroveň schopností a studijních předpokladů vašich dětí. Testování zašti ují pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, kteří jsou proškoleni v problematice péče o nadané děti. Výsledek testování předškoláků je směrodatný i pro vstup dítěte do třídy (studijní skupiny) pro nadané žáky, 1. třídu (studijní skupinu) pro nadané žáky otvírá ZŠ U Sýpek od září Pro starší žáky (od 8 do 15 let) je výsledek vhodný k posouzení studijních schopností a směru výběru další vzdělávací dráhy. Budete mít možnost udělat si představu o vhodných odpoledních aktivitách pro své děti, které jsou nabízeny ZŠ U Sýpek a Mensou. Získáte informace o vhodných výchovných strategiích a vzdělávací péči o své děti z pohledu zkušených psychologů a pedagogů. Ceny diagnostických služeb: komplexní diagnostika dětí předškolního a školního věku 650 Kč; vstupní testování Mensy ČR 190 Kč. Přihlašování: ON-LINE na hlavní stránce: (viz kalendář akcí). Osobně nebo telefonicky: ZŠ U Sýpek Kroměříž, tel (bez předběžného přihlášení je možné přijít, ale nebudete mít jistotu, že na vás při individuálních testech přijde řada). Vstupní testování do Mensy je od 6 let (tedy i pro dospělé). Děti mladší 15 let potřebují k testování svolení zákonného zástupce, u předškolních dětí očekáváme doprovod rodičů. Vzhledem k faktu, že je testování organizováno i v dopoledních hodinách, prosíme, abyste do poznámek při přihlašování uvedli, zda máte zájem pouze o odpolední čas testování. Pedagogové ZŠ U Sýpek

17 Sv. Antonín Paduánský se přesunul při stavbě křižovatky Vzhledem ke stavbě kruhového objezdu na Velehradské ulici u supermarketu LIDL musela být přesunuta socha sv. Antonína Paduánského s Ježíškem. Přesuneme ji tak, aby byla v ose křižovatky a celkově zapadala do nového prostoru. Je to přibližně o sedm metrů, sdělil nám umělecký restaurátor a akademický sochař Josef Petr z Tlumačova. Barokní sochu vytvořil neznámý autor v roce Od té doby byla několikrát restaurována, jak je uvedeno na pamětní desce na podstavci. V současné době památku, evidovanou na Ústředním seznamu kulturních památek ČR, žádný restaurátorský zásah nečeká. O svolení k přemístění figury a podstavce požádalo město Kroměříž ministerstvo kultury, protože z důvodu zvýšení dopravní bezpečnosti řeší současnou pětiramennou křižovatku na kruhový objezd. Socha sv. Antonína Paduánského, pokud by zůstala na původním místě, by byla excentricky umístěna v uvažovaném ozeleněném prostoru, který vznikne uprostřed rondelu. Nyní bude zasazena uprostřed zeleně, což barokní památce zajistí důstojnou pozici i z hlediska estetického, je uvedeno v odůvodnění žádosti města Kroměříže. M. Karásek Akademický sochař a umělecký restaurátor Josef Petr s pomocníkem pečlivě sňali za pomoci jeřábu sochu sv. Antonína Paduánského a věnovali se přemístění podstavce, který barokní mistři upevnili dost bytelně. Spojení s podzemní částí překvapilo i zkušeného restaurátora. Foto: -kam- S výsadbou nových stromků pomáhali kroměřížští školáci Více než sto třicet mladých stromků vysadila v uplynulých dnech kroměřížská radnice na svém území. Výsadbu mají na starosti zaměstnanci Kroměřížských technických služeb, těm ale letos pomáhala téměř stovka dětí z několika kroměřížských základních škol. Výsadba mladých stromků se uskutečnila v termínu od 10. do 14. dubna v ulicích Nábělkova, Fügnerova, Žižkova, Úprkova a Svatopluka Čecha. Dalších 12 stromů se objevilo také v místní části Trávník. Většinou 17 se jednalo o okrasné jabloně, kaliny, magnólie, jasany a turecké lísky, přiblížil druhovou skladbu vysazených stromů Martin Posolda z odboru služeb kroměřížské radnice. Podle něj s výsadbou pomohli školáci ze základních škol Oskol, Slovan a Zachar. Myslím, že děti byly rády, že se mohly samy na výsadbě podílet a dokonce je neodradilo ani ne příliš pěkné počasí v minulém týdnu. Školáci také přislíbili, že o vysazené stromy budou pečovat i v průběhu roku, dodal Posolda. -pz-

18 KONCERTY Úterý 9. května v h - Koncert komorních souborů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Koncert Kruhu přátel hudby. Dům kultury Kroměříž. Čtvrtek 18. května v h - 05 & Radeček - koncert pro mládež pod záštitou poslankyně PSP ČR Michaely Šojdrové (KDU-ČSL). Velké náměstí Kroměříž. Středa 24. května v 19 h - Gentlemen Singers Od renesance po spirituály. Od gregoriánského chorálu po 21. století. Úpravy českých a moravských lidových písní. Světové písně a spirituály. Pořádá Art Collegium Manský sál Arcibiskupského zámku. Absolventské koncerty žáků hudebního oboru Základní umělecké školy Kroměříž. * Středa 3. května v 17 h - Kaple sv. Kříže. * Čtvrtek 4. května v h - sál ZUŠ. * Čtvrtek 11. května v h - sál ZUŠ. * Pondělí 15. května v 17 h - Kaple sv. Kříže. * Pondělí 22. května v 16 h - sál ZUŠ. * Čtvrtek 25. května v h - sál ZUŠ. KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / KVĚTEN 2006 NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PROGRAMŮ V KROMĚŘÍŽI JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ Jarní inspirace pro členy klubu. Úterý 16. května od 17 hodin - Hudební vizitka Jazz Clubu Kroměříž na vernisáži Jitky Jarmarové v kavárně Slávia. Neděle 21. května od 14 h - Přehlídka country kapel na Pohodě U Přemysla na Bagráku v Kroměříži. Středa 24. května od h - Kabaret Ratajský drak. Klub Starý pivovar v Kroměříži. Pondělí 29. května od 17 hodin - Přehlídka skupin a bandů na přístavišti U Moravuse v Kroměříži, Erbenovo nábřeží. Oživování řeky, cyklostezky a jiné aktivity. Vychutnejte si jaro s námi. Jazz Club Kroměříž. Více najdete na nových www stránkách: jazzkm.blog.cz HUDEBNÍ AKADEMIE Středa 10. května v h - Giacomo Puccini: Madam Butterfly. (Victoria de Los Angeles, Jussi Björling). Poslechový pořad. Přednáškový sál Knihovny Kroměřížska. POEZIE Středa 17. května v h - Kontrasty - pásmo poezie studentů Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Klub Starý pivovar. PŘEDNÁŠKY Čtvrtek 18. května v 10 a 13 hodin - Ekologická výchova v knihovnách - ekologická přednáška pro 18 knihovníky kroměřížského regionu. Přednáškový sál Knihovny Kroměřížska. Sobota 20. května v 9 h - Duchovní univerzita BYTÍ vás zve na filozofické zamyšlení Tomáše Pfeiffera nad dotazy posluchačů v rámci cyklu Tvore lidského stupně, staň se člověkem. Jde o biotroniku, což je vedle léčby i lidským hledáním nejen životní filozofie, ale i zcela prozaických otázek běžného života. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska. Pátek 26. května v 10 hodin - Člověk, řemeslo a víno v tradici regionu. Historie osídlení v oblasti, vztah člověka a přírody v minulosti a nyní. Přednáška ve spolupráci s ČSOP Planorbis. Přednáškový sál Knihovny Kroměřížska. VÝSTAVY Památník Maxe Švabinského - přehlídka všech období a technik tvorby kroměřížského rodáka. Muzeum Kroměřížska. Příroda a člověk - Fauna, flóra a archeologické nálezy z regionu - například keltské osídlení Hostýna a stopy Slovanů. Muzeum Kroměřížska. Výstava Secesní šperk - první výstava v České republice. Přehlídka doplněná dalšími secesními uměleckými artefakty nebo replikami Muchových šperků podle dosud nerealizovaných návrhů. Vernisáž za přítomnosti Jarmily Mucha Plockové se koná 4. května v 17 hodin. Výstava potrvá do 11. června. Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska. Výstava Stani Domanského: Fotky ze šuplíku. Vernisáž výstavy se koná 4. května v 17 hodin. Výstava potrvá do 31. května. Knihovna Kroměřížska. Výstava prací studentů Fakulty architektury STU Bratislava - P. Gajdarik, D. Chupáč a D. Ševela. Malba, kresba, koláž, grafika, architektura. Otevřena vždy od 10 do 14 h mimo So a Ne. Výstava potrvá do 19. května. Kongresový sál SŠ-COPT Kroměříž, Nábělkova ul. Výstava obrazů - Vladimíra Hlavinková - členka Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska. Výstava potrvá do 6. května. Kavárna Slávia Kroměříž. Výstava obrazů ruského malíře Ilka (Alexandra Iljuščenka. Vernisáž výstavy se uskuteční 19. května v 19 hodin. Výstava potrvá do konce května, poté se přemístí, ale opět se vrátí a bude přístupná po celý srpen, září i říjen. Zámecká galerie Arcibiskupského zámku. Výstava Čistota půl zdraví aneb Péče o lidské tělo od pravěku po současnost. Přibližně dvě stovky sbírkových předmětů dokumentují péči o lidské tělo. Výstava potrvá do 28. května. Muzeum Kroměřížska.

19 Výstava k výročí ing. arch. Jana Zavřela ( ). Pořádá Švabinského kruh přátel výtvarného umění ve spolupráci s městem Kroměříž. Vernisáž se uskuteční 23. května v 15 hodin. Vestibul radnice, Velké náměstí, Kroměříž. DIVADLO Sobota 13. května v 18 hodin - Hoz Rohling: Tenkrát v San José. Lehce erotická westernová komedie. Jubilejní desáté divadelní představení Vlastenecké omladiny - českého divadla z Vídně. Sokolský dům, Tř. 1. máje 214. Pondělí 22. května v h - W. Douglas Home: Kachna na pomerančích. Hrají: V. Žilková, M. Stropnický, J. Š astný, A. Hanychová. Dům kultury Kroměříž. ZÁBAVA Neděle 14. května od 14 h do 17 h - Den matek. Program: hudební skupina ATI, zábava a soutěže pro děti, dárek pro maminky. Pořadatel OO KDU-ČSL Kroměříž. Velké náměstí Kroměříž. Sobota 27. května od 8.30 h - DEN DĚTÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE. Dopoledne plné zábavy, her a soutěží, s přehlídkou historických letadel a další překvapení. Kroměřížské letiště a okolí Bagráku. SVČ ŠIPKA 14. května od 15 hodin - VYSTOUPENÍ AEROBIKU na Velkém nám. 20. května od hodin - SRDÍČKOVÉ ODPO- LEDNE, Bezručův park. 27. května od 9 hodin - DOPRAVNÍ SOUTĚŽE - letiště. 27. května od 6 hodin - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁ- DEŽE - Hráza. PO-PÁ od 8 do 12 hodin - INTERNET ZDARMA - pro veřejnost - počítačová učebna SVČ. KINO NADSKLEPÍ května - ERASMUS 2 - romantická komedie z produkce Velké Británie/Francie. Jen v 17 h května - Hooligans - kriminální drama z produkce Velké Británie/USA. Jen v h května - Univerzální uklízečka - britská komedie s Rowanem Atkinsonem. V 17 a h května - První po Bohu - vynikající ruský válečný příběh o námořnících z ponorky. V 17 a h května - Bambi 2 - americký film v české verzi. Jen v 17 h května - Hostel - americký thriller. Jen v h května - Doba ledová 2 - americký film v české verzi. Jen v 17 h května - Obchodník se smrtí - americký film. Jen v h května - Mlha - americký thriller. Jen v h května - Účastníci zájezdu - nová česká komedie podle stejnojmenného románu M. Viewegha. V 17 a h května - Match Point - britsko-americký thriller. Jen v 17 h května - Faktotum - norsko-americký dramatický film. Jen v h. DĚTSKÉ FILMY 6. května - Krtek filmová hvězda - české pásmo krátkých příběhů populárního krtečka. 20. května - O princezně, která všechno viděla - české pohádkové pásmo. Představení začínají vždy v h. VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA 15. května - Život Briana - britský film z dílny Monthy Python. 22. května - DOO WOP - francouzský filmový příběh. 29. května - Křižník Potěmkin - ruský klasický film. Představení začínají vždy v h. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Pravidelná setkávání každou středu v 17 h v 2. poschodí budovy bývalé Palackého školy, Tovačovského ul. 3. května - Řecké ostrovy - diapozitivy manž. Šmídovi. 10. května - Lucembursko - Ardenny - diapozitivy dr. Gardavský. 17. května - Putování do Kralic za Biblí kralickou a prohlídka Telče - diapozitivy p. Mekyska. 24. května - Orientem do Sv. země - 4. část. Diapozitivy p. Pospíšil. 31. května - Nejkrásnější národní parky světa - Video p. Levec. JASPIS - KLUB MLADÝCH Moravcova 430/16, tel Setkání v pondělí v 16 až 19 h; úterý v 14 až 16 h (pro let), v h (pro let); ve středu a čtvrtek v 14 až 17 h. Úterý 2. května - Ping-pongový turnaj Úterý 9. května - Gangster párty (netradiční zábava v černých brýlích) Úterý 16. května - Hejbni kostrou (klubové hry podle vašeho vkusu) Úterý 23. května - Cool club (pohodová zábava pro každého) Úterý 30. května - Jak se žije v cizině (veselé příhody o tom, jak se žije v cizí zemi, když neumíš jazyk) 19

20 Pozvánka na oslavy 61. výročí ukončení II. světové války a osvobození Kroměříže Divadelní předplatné - říjen - prosinec Říjen - William Shakespeare: Král Richard III. Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Říjen - Aldo Nikolaj: Nebyla to PÁTÁ, byla to DEVÁTÁ. Agentura Harlekýn Praha. Hrají: J. Carda, J. Švandová, R. Hrušínský. Listopad - Bricaire Lassayques: Velká zebra aneb Jak se to jmenuje. AP-Prosper Praha. Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová, J. Dulava, N. Boudová, M. Hudečková, O. Brancuzský. Prosinec - Josef Dvořák podle A. Jiráska: Lucerna aneb Boj o lípu. Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Hrají: J. Dvořák, M. Duchek, K. Gult, P. Filipovská. Předprodej bude zahájen v květnu v Domě kultury v Kroměříži. Předprodej vstupenek: Po 10-16h, Út h, St h, Čt h, Pá h. Černí baroni se opět sejdou u svého pomníku Už po čtvrté se pétépáci - vojenské útvary PTP-VTNP sejdou 16. května v hodin u pomníku na Husově náměstí v Kroměříži. Připomenou si křivdy, které na nich napáchal komunistický režim na začátku padesátých let minulého století. K vojenskému útvaru PTP byli zařazováni muži, kteří nesouhlasili s tehdejším totalitním režimem. Byli to nejen branci, ale i starší muži. Nedostali zbraně a museli tvrdě pracovat v dolech, kamenolomech, stavěli silnice a podobně. Komunistický režim je chtěl zlikvidovat, záměrně nebyli poučováni o bezpečnosti práce. Tak se Poděkování Diakonie Broumov a Úpice, sběrné středisko Církve československé husitské, děkují všem, kteří darovali věci na humanitární sbírku oděvů pro potřebné. Zvláště pak děkujeme za peněžité dary 3. května v 11 h pietní akt s položením věnců u hlavního památníku padlých na hřbitově v Kroměříži. V h pietní akt u hrobu generála Ludvíka Svobody za účasti příslušníků I. čs. armádního sboru a členů společnosti přátel L. Svobody. 4. května položení věnců k památníkům a pomníkům padlých občanů města. Ve h premiéra dokumentárního filmu Vzpoura přišla před šedesáti lety (z jubilejních oslav osvobození v roce 2005), Klub Velehradská. 9. května v 11 h pietní akt s položením věnců u památníku rumunské armády na náměstí Míru před Justiční akademií za účasti představitelů rumunského velvyslanectví a zástupců města. na přepravu. Vybralo se Kč. Budou použity na zaplacení dvou plně naložených vagonů darovaných věcí. Další podzimní sbírka bude s největší pravděpodobností koncem září. Bude včas v tisku a na plakátech oznámena. Pokud by 20 stalo, že mnozí pétépáci tragicky zahynuli. Byl mezi nimi i kroměřížský občan - voják Arnošt Chytil. Zůstal po něm malý syn. Pohřeb proběhl bez vojenských poct a rodina se dočkala odškodnění až po roce Autorkou plastiky na Husově náměstí je akademická sochařka Otilie Šuterová-Demelová. Nazvala ji Přesvědčení. Vyjadřuje sílu, ušlechtilost, pevnost a vůli k odporu pronásledovaných lidí k totalitnímu režimu. Je poděkováním všem, kteří hájili své ideje svobody, humanismu a víry. Mgr. Jaroslava Nováková někdo chtěl pomoci při sběru věcí u vagonů, a se přihlásí na Farním úřadě CČSH u farářky Mgr. Jany Chaloupkové, tel Ještě jednou děkujeme za všechny potřebné! Jana Chaloupková

Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje

Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Konference - Kroměříž 7.5.2009 Ing. Marie Pokorná manažerka partnerského

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Chceme dobrovolníka do knihovny? Tak jak to udělat.

Chceme dobrovolníka do knihovny? Tak jak to udělat. Chceme dobrovolníka do knihovny? Tak jak to udělat. Seminář Regionální funkce knihoven. Pardubice 20. 11. 2013 Mgr. Zuzana Ježková Obec Petrůvky počet obyvatel: 83 V pátek dne 22. dubna 2011 proběhlo

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Povodňový plán B Ě L Á

Povodňový plán B Ě L Á Povodňový plán B Ě L Á Vodní tok: Oleška S přítokem : Tampelačka Správce toku: Povodí Labe Zpracoval: Vladimír Svoboda Poslední aktualizace: 15.1.2004 B) Druh a rozsah ohrožení Ohrožená místa Č.p., majitel,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Seznam organizací a veřejných služeb

Seznam organizací a veřejných služeb Seznam organizací a veřejných služeb Vážení klienti a zájemci o sociální službu, Nabízíme Vám pár praktických tipů a kontaktů, kde můžete najít potřebné informace nebo kam se můžete obrátit při vyhledávání

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více