KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / KVĚTEN 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / KVĚTEN 2006"

Transkript

1 1

2 Foto na titulní straně M. Karásek: Kaple sv. Kříže. Kritický stav hladiny řeky Moravy několik dní ohrožoval město Kroměříž a jeho obyvatele. Foto na str. 2: M. Karásek 2

3 EDITORIAL Budou se opakovat? V úterý 28. března od 16 hodin zasedala povodňová komise města Kroměříže. Projednávala aktuální situaci na řece Moravě. V Kroměříži od rána platí druhý stupeň povodňové aktivity a vzhledem k nepříznivé prognóze hydrometeorologů se dá předpokládat, že hladina řeky v Kroměříži vystoupí až na úroveň třetího stupně, tedy na stav ohrožení. Dne 29. března po 12. hodině dosáhla hladina řeky Moravy 600 cm, což je III. stupeň povodňové aktivity. Ve h byla hladina na úrovni 614 cm. Stále se očekává mírně vzrůstající tendence. Povodňové hlídky pravidelně kontrolují potenciálně ohrožené lokality. Obyvatelé města jsou o aktuální situaci informováni. Povodňová komise zajistila dodávku pytlů s pískem. V lokalitě nad jezem Strž přetéká voda z koryta řeky do inundačního prostoru. Evakuace obyvatel se zatím nepředpokládá, ale záchranný systém je z preventivních důvodů aktivován. Dne 30. března po 9. hodině přetrvává III. stupeň povodňové aktivity. Stav vody v řece Moravě v Kroměříži přesahuje 680 cm, tendence stoupající. V 8 hodin byla uzavřena lávka pro pěší mezi Erbenovým a Švabinského nábřežím, začala demontáž železného zábradlí. Byly zahájeny preventivní terénní úpravy na břehu u Podzámecké zahrady. V 10 h dosahuje hladina výšky 694 cm, tendence vzrůstající. Vzniká nebezpečí zaplavení prameniš pitné vody. Předseda povodňové komise Petr Dvořáček rozhodl provést navýšení nejnižšího místa pravého břehu Moravy podél Podzámecké zahrady a nejnižší části břehu v úseku ulice Za Oskolí. Podle sdělení přístrojů dosáhla Morava v Kroměříži ve h úrovně 705 cm. Voda se nad městem rozlévá do lužních lesů a polí a vtéká do říčky Moštěnky. Na břehu Moštěnky pokračuje technika ve zpevňování břehu. Komise požádala Hasičský záchranný sbor o provedení dočasného ochranného opatření pomocí pryžových stěn v úseku na levém břehu dolního toku Moravy ve městě. Pokračování na str. 2 OBSAH Budou se povodně opakovat? Ocenění vynikajících pedagogů... 5 Areál Domova důchodců Na Kopečku je prodán... 6 Pozvánka na oslavy Dne dětí... 7 Kroměříž oslavila Den země... 8 Velikonoční jarmark... 9 Odborníci řešili problematiku úrazovosti dětí Anketa se zastupitelkami města Kroměříže Město vydalo vyhlášku o volném pohybu psů Sv. Antonín Paduánský se přesunul při stavbě křižovatky Nabídka kulturně společenských programů Kroměříž láká turisty z Vídně Podzámecká zahrada se z nedávných katastrof ještě nevzpamatovala Jaroslava Moserová: Bude nám chybět Svátek poezie Naplnila se mnohaletá touha věřících Čeští kočující herci v Kroměříži Z antarktického ostrova James Ross je do Kroměříže kilometrů Představujeme kroměřížský sport a sportovce Citát na květen: V politice jsou nebezpeční ti, kteří si myslí, že jsou neomylní. Jaroslava Moserová Web stránka Kroměřížský zpravodaj:

4 Budou se opakovat? Dne 31. března - od ranních hodin zaznamenává město pokles hladiny řeky Moravy. Ke kulminaci došlo kolem 3. hodiny ranní na maximální hodnotě 720 cm!!! Stav vody v 8 hodin cm, v 10 hodin pokles na 696 cm, ve 14 h 680 cm. V průběhu noci bylo na potřebných místech rozmístěno pytlů s pískem. Nadále přetrvává III. stupeň povodňové aktivity, tedy stav ohrožení. Dne 1. dubna je naměřena kolísavá výška hladiny mezi cm. Dne 3. dubna zaznamenává hladina vody v Kroměříži v 11 hodin stav 672 cm. Pokračují práce na zpevňování a navyšování břehů řeky Moravy a říčky Moštěnky. Po víkendovém výpadku elektrické energie ukládá komise řediteli VaK zajistit v co nejkratší době umístění náhradního zdroje k přečerpávací šnekové stanici odpadních vod u letiště. Dne 4. dubna v 8 hodin se hladina Moravy pohybovala na úrovni 659 cm, do 13 hodin klesla na 651 cm. Očekává se klesající tendence. Starosta do odvolání zrušil pravidelná jednání krizového štábu a povodňové komise. Dne 5. dubna ve 13 hodin hladina řeky stále klesá, dosahuje 592 cm. Tendence klesající. Povodňová komise města Kroměříže ruší III. stupeň povodňové aktivity a vyhlašuje II. stupeň - stav pohotovosti. Z tiskových zpráv povodňové komise města Kroměříže vybral M. Karásek Investice do protipovodňových opatření se vyplatily Protipovodňová opatření vybudovaná po katastrofálních záplavách v roce 1997 zachránila v nedávných dnech mnoho obcí v kraji před rozvodněnou Moravou a jejími přítoky. Podle informací České tiskové kanceláře investovalo město Kroměříž od povodní před devíti lety 200 milionů korun. Obce a města, které se spoléhaly pouze na slíbenou pomoc státu, byly většinou znovu pod vodou. Ale i tak je pořád co zlepšovat. V Kroměříži se letos na jaře zpevňovaly a navyšovaly hráze a břehy, a to nejen podél řeky Moravy, ale také na některých menších tocích. Nové ochranné bariéry zůstanou už jako trvalá protipovodňová opatření. Jen díky těmto krokům způsobila povodeň ve městě minimální škody. M. Karásek Aktuální informace povodňové komise města Kroměříže 4 Od vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity instalovalo město Kroměříž na svých oficiálních stránkách mimořádné aktuální informace o stavu hladiny a průtoku řeky Moravy s možností získání informací o stavu celého povodí. Údaje se měnily každou půlhodinu. V nejvypjatějších okamžicích byly stránky tak sledované, že připojení vyžadovalo chvíle trpělivosti. -kam-

5 V den narození J. A. Komenského získali ocenění nejlepší učitelé Starosta města Kroměříže Petr Dvořáček blahopřeje k ocenění nejlepším pedagogům regionu. Foto: -kam- Ocenění za mimořádnou pedagogickou práci, vykonanou nad rámec běžných povinností, převzaly 28. března v obřadní síni kroměřížské radnice čtyři ředitelky a šest učitelek mateřských a základních škol nejen z Kroměříže, ale také z Koryčan, Ratají, Zdounek, Chropyně, Zborovic a Pravčic. Chceme především poděkovat všem, kteří trvale a každodenně posilují úroveň školství v regionu Kroměřížska. A snaží se, aby výuka byla co nejlepší, nejúčinnější a dělala čest celému našemu školství, řekl ve slavnostním projevu starosta Kroměříže Petr Dvořáček, který spolu se starosty uvedených obcí úspěšným učitelům ocenění předával. Jsou to učitelé, kteří každoročně posunují pomyslnou la ku kvality vyučování, kteří v posledních letech mění tradiční vyučovací postupy na nové, progresivní formy. Jejich netradiční přístupy si zaslouží pozornost, poznamenal Jiří Pánek z Odboru školství, mládeže a sportu Městského úřadu. Za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace ocenil práci učitelů i Zlínský kraj. Z Kroměříže se na slavnostní ocenění dostavily Mgr. Petra Fečková, ředitelka Základní školy, Albertova a PaedDr. Marie Kirilenková, ředitelka Základní školy praktické a Základní školy speciální Kroměříž. -kam- Zápis do Základní umělecké školy Kroměříž na školní rok 2006/2007 se koná v budově školy v Janské ulici a probíhá v oborech: hudební; výtvarný; taneční; literárně dramatický. I. termín: 15., 16. a 17. května, II. termín 12. a 13. června vždy od 13 do 17 hodin. 5

6 Kroměřížské radnici se podařilo prodat areál bývalého domova důchodců Etapa prodeje velkých nemovitostí, která byla odstartována převodem armádního majetku na město a doplněna snahou radnice prodat některé budovy ve městě, v Kroměříži skončila. Ve čtvrtek 6. dubna totiž kroměřížští zastupitelé prodali areál bývalého Domova důchodců v ulici Na Kopečku, který byl posledním z velkých objektů na prodej v nabídce města. Do výběrového řízení se přihlásila jediná společnost, PMS Reality, která o areál měl zájem už v průběhu loňského roku. Ucházela se o nemovitosti Na Kopečku opakovaně, ale vzhledem k některým komplikacím k prodeji nedošlo, vysvětlil místostarosta Kroměříže Petr Sedláček. 6 Zejména šlo o stav objektů a některé související právní vztahy. Společnost nyní dala najevo, že její zájem trvá, ovšem požádala radnici o doplnění záměru prodeje o dva body. Zájemce navrhl kvůli ucelenému řešení svých podnikatelských záměrů doplnit záměr prodeje o přiléhající garáž, kterou dnes využívá pečovatelská služba. Druhým bodem je úprava úhrady kupní ceny, a to formou splátkového kalendáře, kdy poslední splátka se uskuteční do 20. prosince tohoto roku, vysvětlil Sedláček. Podle něj jinak společnost akceptovala celkovou výši kupní ceny 20 milionů korun i další podmínky prodeje schválené začátkem března zastupitelstvem. Změny v záměru zastupitelé jednohlasně podpořili a po jejich schválení mohlo dojít k samotnému prodeji. Vzhledem k tomu, že společnost podala přihlášku, zaplatila požadovanou milionovou kauci v řádném termínu a souhlasila se všemi dalšími podmínkami, byl prodej zastupitelstvem bez problémů schválen, dodal Sedláček s tím, že vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí se uskuteční až po úhradě poslední splátky. Podle starosty města Petra Dvořáčka se v případě areálu Na Kopečku jednalo o poslední velké objekty na lukrativním místě v centru města, které radnice prodávala. Žádné další budovy podobného typu už ze strany města na prodej nebudou, upozornil starosta. -kam- Kroměříž o městské tržiště nepřijde Kroměřížští radní rozhodovali o osudu městského tržiště ve Vejvanovského ulici. S otázkou týkající se budoucnosti tohoto prostoru se na radní obrátily Kroměřížské technické služby, které tržiště provozují. Mezi variantami, které ředitel Kroměřížských technických služeb Leo Berka radním nastínil, bylo i úplné zrušení tržiště. Tuto variantu ale radní neschválili. Úvahy o zrušení tržiště se objevily poté, co radnice v minulém roce prodala dům č. 387, který s tržnicí sousedí. S novým majitelem přišly Kroměřížské technické služby o zázemí pro správce a také o přístup k elektrickému proudu a pitné vodě. Protože musíme budovu okamžitě opustit, velmi významně se provoz tržiště ztíží. Kromě toho tržiště v poslední době není v zájmu pozornosti velkého množství občanů města, přestože má dlouholetou tradici, vysvětlil Leo Berka s tím, že pro zachování provozu by bylo vhodné mít k dispozici alespoň tekoucí pitnou vodu. Návrh zrušit jediné městské tržiště však radní neakceptovali. Jednoznačně jsme podpořili variantu zachovat stávající tržiště, uvedl místostarosta Petr Sedláček. Podle něj Kroměřížské technické služby zázemí, o které prodejem budovy přišly, nutně nepotřebují. Problém je ale skutečně s vodou. Pokud se na tržišti prodává ovoce, zelenina, přísady a podobný sortiment, zdroj tekoucí vody je nezbytný. Proto jsme se dohodli, že na tržišti vybudujeme potřebné zázemí pro odběr vody s tím, že při současném rozsahu a prodávaném sortimentu není potřeba zachovat elektrický rozvaděč, dodal Sedláček. Tržiště ve Vejvanovského ulici je vymezeno výhradně pro prodej ovoce, zeleniny, květin, sazenic a semen rostlin a jiných výpěstků či produktů domácího charakteru.

7 DEN DĚTÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE 7 Den plný zábavy, her a soutěží k Mezinárodnímu dni dětí Divákům se představí unikátní letecká show historických letounů z 1. světové války a současná letecká technika Armády ČR včetně manévrování bitevního vrtulníku. Děti mohou využít možnosti projíž ky na koních a velbloudovi, nebo si prohlédnou různá hospodářská zvířata, už tradičně se s moderní technikou předvedou Hasičský záchranný sbor a Zdravotní záchranná služba. Kroměříž - sobota 27. května od 8.30 hodin na letišti a vodní ploše Bagrák. Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA Národní dobrovolnické centrum vás zvou na konferenci Dobrovolnictví ochrana před sociálním vyloučením, která se koná v Kroměříži, městě památek UNESCO, května 2006 v zasedací síni Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Husovo náměstí 535/21, Kroměříž. Záštitu nad konferencí převzali: PhDr. Vladimír Špidla, člen Evropské komise, a PhDr. Zdeněk Szpak, radní Zlínského kraje pro sociální věci, národnostní otázky a menšiny. Na realizaci konference spolupracují: Dobrovolnické centrum Spektrum Kroměříž a Město Kroměříž. Téma konference: V roce 2005 Evropský parlament přijal zprávu o sociálním začleňování, ve které konstatuje, že v nových členských státech je třeba zlepšit postavení menšin, starších osob, ohrožených dětí, nemocných a zdravotně postižených, stejně jako osob o ně dlouhodobě pečujících, ale také žen, osob vstupujících na trh práce, uprchlíků, bezdomovců a dalších ohrožených skupin. Členské státy byly Evropským parlamentem vyzvány, aby zapojily zejména nevládní organizace, církevní i laická sdružení a odborové a zaměstnanecké organizace do aktivního boje proti sociálnímu vyloučení, aniž by nahrazovaly úsilí vyvíjené veřejnými orgány členských států. Cílem v pořadí šesté konference s tematikou dobrovolnictví je představit dobrovolnictví jako formu aktivit politiky zaměstnanosti s důrazem na ohrožené skupiny, například absolventy škol, ženy po mateřské dovolené a nezaměstnané v předdůchodovém věku; na konkrétních příkladech seznámit s možnostmi dobrovolné osobní asistence u starších, zdravotně postižených i ve školách jako nástroje sociálního začlenění dobrovolných asistentů i jejich klientů. Konference se zúčastní zástupci územních samospráv, zastupitelé obcí, krajů i státních orgánů, úřadů práce a škol i zástupci neziskových organizací realizujících dobrovolnické programy.

8 Na Velkém náměstí se oslavoval Den Země Celodenním zábavným programem pro děti, pojmenovaným Barevný den, zahájila ve čtvrtek 20. dubna kroměřížská radnice letošní oslavy Dne Země, které se každoročně konají v rámci projektu Zdravé město. Dějištěm stěžejní akce se stalo Velké náměstí, kde se už od dopoledních hodin bavily a soutěžily kroměřížské děti z mateřských a základních škol. Celý program byl jako každý rok motivován tříděním odpadů z domácností a řídila ho společnost EKO-KOM ve spolupráci s BIO- PASEM Kroměříž. Program je zaměřen na děti předškolního a školního věku. Jsou to totiž právě ony, kdo má v domácnostech za úkol vynášet domovní odpad. Myslíme si, že když k třídění motivujeme právě tuto cílovou skupinu, může se to časem projevit v praxi, je přesvědčena místostarostka Kroměříže Olga Sehnalová. Součástí dne plného her, soutěží a zábavně-naučných přednášek bylo i vyhodnocení soutěže ve sběru papíru ve školních družinách. Z rekordního nasbíraného množství a s ním i z jednoznačného vítězství se mohou radovat školáci z družiny Základní školy Švabinského nábřeží, kterým se podařilo nasbírat celkem sedm tisíc osm set padesát kilogramů, což je na jednoho žáka neuvěřitelných šedesát kilogramů. -kam- 8

9 Velikonoční jarmark se vydařil Velikonoční jarmark, který se uskutečnil 7. dubna na Velkém náměstí, přilákal ke stánkům s tradičními velikonočními výrobky velké množství dospělých i dětí. Stánky s laciným textilem, asijskými botami a peruánskou muzikou budou už pouze na jarmarcích na Hanáckém náměstí. Velikonoční tradice připomněli tanečníci a tanečnice z folklórního souboru Malá Rusava. Foto: -kam- 9

10 Odborníci řešili problematiku úrazovosti dětí Střední zdravotnická škola v Kroměříži 4. dubna hostila druhý ročník konference Bezpečná škola. Kroměříž se stala pořadatelem setkání díky členství v celosvětové síti Bezpečných komunit, přičemž projekt Bezpečná škola je jednou z novinek této sítě, spadající pod Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Kroměřížská Základní škola Zachar dokonce v loňském roce získala jako druhá škola na světě titul Bezpečná škola, vysvětlila vedoucí kroměřížského pracoviště Zdravotního ústavu ve Zlíně Jarmila Číhalová. Účastníci setkání, jež spojuje problematika úrazovosti ve školách a školských zařízeních, se do Kroměříže sjeli z celé České republiky. Záštitu nad konferencí přijali hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš a starosta města Kroměříže Petr Dvořáček, který také jednání zahájil. Úrazovost dětí, ale i starost o bezpečí v podobě eliminace agresivity či šikany jsou témata v poslední době stále více aktuální. Neúprosné statistické údaje jsou dostatečně výmluvné. Úmrtnost dětí vinou úrazu na mladších 14 let dosahuje v České republice 8,47, například ve Švédsku 3,8, v jiných vyspělých evropských zemích se pohybuje okolo 4,2-4,7, ale třeba v pobaltských státech dosahuje hrozivého údaje 20. Podle Veroniky Benešové z Centra úrazové prevence 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy bychom problematiků dětské úrazovosti, zejména ve školách, neměli brát na lehkou váhu. V roce 2004 muselo být v České republice ambulantně ošetřeno dětí, což je 30 procent dětské populace. Podíváme-li se na tento problém z užšího pohledu škol, ve školských zařízeních došlo v témže roce k úrazům, nejčastěji v hodinách tělesné výchovy a o přestávkách, popsala situaci Veronika Benešová. S poznatky a zkušenostmi z vývoje projektu Zdravé město Kroměříž a Bezpečná komunita seznámila přítomné vedoucí kroměřížského pracoviště Zdravotního ústavu ve Zlíně Jarmila Číhalová. Cílem projektu není dosahování různých ocenění, ta jen potvrzují, že jdeme správnou cestou. Ale do roku 2015 chceme různými prostředky snížit počet úrazů v kroměřížské populaci o 30 procent proti údajům z roku 2001, upřesnila Jarmila Číhalová. S průběžnými výsledky práce, kterou se snaží naplnit náročná kriteria projektu Bezpečná škola, přišli zástupci základních škol Albertova - Zachar, Zeyerova - Slovan, U Sýpek, Komenského a Gymnázia Kroměříž. Pořadateli druhého ročníku konference Bezpečná škola byly město Kroměříž, Střední zdravotnická škola Kroměříž, kroměřížské pracoviště Zdravotního ústavu ve Zlíně a Oblastní spolek Českého červeného kříže. M. Karásek 10

11 Odborná konference na téma vzdělávání v průmyslu ČR V pořadí už třetí ročník odborné konference s tematikou vzdělávání a výcviku v průmyslu ČR, kterou pořádaly Sdružení automobilového průmyslu a Vzdělávací agentura Kroměříž, se uskutečnil za účasti místopředsedy vlády ČR a ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha 13. dubna v Kroměříži. Projekt IQ Auto, který se zpočátku jen obtížně dostával do povědomí partnerů, se nyní může pyšnit tím, že firmy, úřady práce i odborné školy začínají brát jako samozřejmou součást své nejbližší budoucnosti uzavírání partnerských smluv. V tomto období je už uzavřeno 51 partnerských smluv, spolupracuje 72 firem, 31 úřadů práce a 85 středních a vyšších odborných škol. A další se stále hlásí. Celý Seminář o cestovním ruchu V posledních březnových dnech letošního roku se uskutečnil v našem městě ve spolupráci s agenturou Czech tourism odborný marketingový seminář o cestovním ruchu. Díky iniciativě členů Kroměřížska sdružení pro cestovní ruch se tu sešli zástupci turistického oblasti Střední Morava, aby se seznámili a připravili na realizaci projektu Mediální podpora domácího cestovního ruchu v ČR. Tento projekt v celkovém rozsahu 35 mil. Kč je spolufinancován z prostředků Evropské unie a jeho cílem je zvýšit zájem občanů o dovolenou v ČR. Obsahem mediální podpory je reklama v celostátním tisku, v rozhlase, na internetu a letákové akce v prostředcích hromadné dopravy ve velkých městech. Na závěr semináře byla utvořena marketingová skupina pro Střední Moravu, ve které jsou za Kroměřížsko tři zástupci. Semináře se zúčastnili v rámci 11 jeden sektor průmyslu, automobilový, zvedl varovně hlas o nutnosti změnit přístup ke vzdělávání a výcviku s cílem připravit nové pracovníky do průmyslu podle požadavků nejbližší i vzdálené budoucnosti, uvedl Jiří Herodes, předseda řícího výboru projektu. -kam- svého odborného vzdělávání i žáci kroměřížských středních škol se zaměřením na cestovní ruch. Měli možnost se prakticky seznámit s řešením marketingové strategie státní agentury Czech tourism při realizaci celostátního projektu. Projekt se bude realizovat v tomto a příštím roce a účast v něm může pomoci s minimálními náklady zviditelnit Kroměřížsko v rámci ČR. -OK-

12 Anketa se zastupitelkami města Kroměříže Mají ženy své místo v politice? Redakce Kroměřížského zpravodaje se obrátila na členky Zastupitelstva města Kroměříže s otázkami, týkajícími se jejich činnosti v komunální politice. V městském zastupitelstvu mají jasnou převahu muži - ze 27 členů je sedm žen. Čím to je, že se více ženám nechce obětovat svůj čas veřejným zájmům? Odvaha jim nepochybně neschází. Ty, které se politice věnují profesionálně nebo poloprofesionálně, se v ní pohybují jako ryba ve vodě. A ještě zvládají rodinu. Jiným stačí pouze potěšení ze spokojené rodiny. Zde jsou anketní otázky: 1. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla pracovat v komunální politice? 2. Přijímají vás muži jako rovnocenného partnera? Nepoci ujete nějaké náznaky diskriminace? 3. Proč podle vás patří ženy do politiky? Čím jsou v politickém životě prospěšné? 4. Co pokládáte za svůj doposud největší úspěch? (Rozumí se v činnosti ZMK) 5. Myslíte si, že se ženy v politickém rozhodování odlišují od mužských kolegů? Pokud ano - čím? MUDr. Jarmila Číhalová (US-DEU) hygienička 1. Stejně jako řada našich obyvatel i já jsem nespokojená s mnohými věcmi kolem sebe. Říkala jsem si, že jako zastupitelka budu mít možnost alespoň některé věci ovlivnit či měnit. 2. Se všemi členy zastupitelstva, a jsou to muži či ženy, mám korektní vztahy. Naše postavení je naprosto rovnocenné. Od žádného kolegy jsem nikdy nepocítila sebemenší náznak diskriminace. 3. Ženy tvoří o něco více než polovinu populace. Asi bychom dnes těžko hledali nějakou činnost, která je doménou pouze mužů. Ženy se dovedou prosadit ve vědě, výzkumu, sportu, umění a mnoha a mnoha dalších oblastech. Jak uvádím dál, přístup mužů a žen je poněkud odlišný. Rozhodně si myslím, že oba přístupy se mohou krásně doplňovat. Z těchto důvodů se domnívám, že zastoupení žen i v politice je prospěšné. 4. Byla jsem zvolena za stranu, která má v zastupitelstvu pouze dva členy. Z tohoto důvodu, ale také díky rozložení sil v zastupitelstvu, je téměř nemožné, aby tito dva prosadili některé věci. Nicménějako zastupitelka předsedám komisi RMK pro projekt Bezpečná komunita. Jeho cílem je snížit počet a závažnost úrazů. Světová zdravotnická organizace Kroměříži již v r jako 78. městu na světě a prvnímu městu ve střední a východní Evropě udělila titul Bezpečná komunita. Tento titul však bereme spíš jako povzbuzení v naší práci. Spokojená budu, až se nám opravdu prokazatelně sníží počet úrazů u obyvatel našeho města Ženy jsou při jakékoliv činnosti pečlivější a zodpovědnější, při rozhodování zvažují všechna pro a proti, aby nikomu nebylo zbytečně ublíženo; muži zase řeší věci s větším nadhledem, mnohdy bez zbytečných emocí. A to platí v životě stejně jako v politice. Mgr. Jitka Dvořáková (ODS) místostarostka 1. V přelomovém období v roce 1989 jsem kandidovala za Občanské fórum do Městského zastupitelstva Kroměříž. Občané si mě zvolili a já jsem přijala funkci zástupkyně starosty, protože jsem chtěla být součástí toho, co nazýváme řešení věcí veřejných, zvláště v počátečním období, kdy lidé očekávali okamžité změny. Zákony se tvořily pomalu a právní normy pokulhávaly za společenským vývojem a já jsem chtěla pomoci řešit to, co se na území města změnit dalo. A v neposlední řadě to byl a doposud je můj pozitivní vztah k lidem a snaha jim pomoci. 2. Nepoci uji žádnou formu diskriminace, i když si myslím, že žena musí vynaložit mnohem více energie, aby se prosadila. Někdy dochází samozřejmě k jiskření, které se však netýká věcí politických, ale dynamika a rychlost řeči se zvyšuje při výměně názorů při řešení různých problémů občanů města. 3. Ženy by měly být součástí politického života. Dovedou přistupovat ke každé práci pragmaticky, rychleji se rozhodovat, lépe si zorganizovat čas, protože vědí: kdo se postará o domácnost, když ne já? 4. Za svůj největší osobní úspěch považuji přípravu a převedení škol mateřských a základních do právní subjektivity a udržení sítě školských zařízení i přes

13 snahy rušit některá zařízení v období, kdy klesala porodnost. Prozíravost Zastupitelstva města Kroměříže na rozdíl od jiných měst se potvrdila zvláště te, kdy počet narozených dětí stoupá a všechna předškolní zařízení jsou naplněna. 5. Ženy mají větší trpělivost, nejsou náchylné k radikálním řešením, jsou přístupné k rozumným kompromisům, citlivější k některým problémům občanů a liší se také ochotou naslouchat jiným. Ing. Věra Nováková (ČSSD) ekolog 1. Již několik let jsem byla členkou ČSSD, když mi přišla nabídka kandidovat do Zastupitelstva města Kroměříže. Tuto nabídku jsem přijala. V Kroměříží žiji od narození a práci, která souvisí s životem tohoto města, jsem považovala za velmi zajímavou. 2. Náznaky diskriminace v ZMK nepoci uji. 3. Adekvátní k otázce: Proč jsou v politice muži? 4. Nemohu konkretizovat, nebo činnost zastupitelstva je kolektivní práce všech členů. 5. Nevšimla jsem si, že by názory žen byly v opozici proti mužům. Na problémy města se díváme tak, aby byly prospěšné pro občany. Jana Valerová (nezávislá za KDU-ČSL) ředitelka SVČ 1. K rozhodnutí vstoupit do komunální politiky mě přivedla nutnost být informována o dění ve městě a mít možnost chod událostí ovlivnit. 2. Na první část otázky odpovídám ano. Diskriminaci jsem nikdy nepocítila ani v náznaku. Domnívám se, že pokud žena ve funkci vystupuje a jedná věcně, korektně, má na věci jasný názor a umí jej obhájit, kolegové muži nemají důvod a ani možnost diskriminaci rozvinout. 3. Ženy patří do politiky stejně tak jako muži a stejně jako muži jsou v ní více či méně úspěšné. V otázce problém nevidím, proto jej ani neřeším. 4. Ohlédnu-li se zpátky, žádný výrazný úspěch za sebou nevidím. Spíše jen neokázalou práci, běžnou a samozřejmou. Drobné úspěchy, které okolí ani člověk sám často příliš nevnímá. To si spíše pamatuji neúspěchy. Například jak jsem se marně stavěla proti štědrému financování I. ligy basketbalu nebo proti prodeji domů na Velkém náměstí. 5. Jistě ne příliš. Snad jen tím, že jsou vnímavější k sociálním otázkám, dovedou se lépe vcítit do problémů spoluobčanů a zejména se důrazněji zastávají dětí. MUDr. Olga Sehnalová, MBA (ČSSD) lékařka 1. Myslím, že práce v komunální politice může být zajímavá pro každého, kdo se zajímá o dění ve svém okolí, kdo má ke svému městu nějaký vztah a komu není jedno, co se tady děje či naopak neděje a co by se podle jeho názoru třeba dít mohlo. Myslím, že to je společný motiv drtivé většiny těch, kteří pracují v komunální politice. Jsem ráda, že jsem měla v uplynulém období možnost se na dění ve městě z pozice místostarostky podílet a snad některé věci posunout dopředu směrem, který považuji za správný. 2. Vždy se budu bránit nějakému paušálnímu hodnocení. Záleží na typu člověka, se kterým jednáte. Existují lidé, kteří jsou přesvědčeni o vlastní neomylnosti, což pro jednání rovnocenných partnerů není právě ten nejlepší vklad. 3. Nerozumím vaší otázce. A je smutné, že ji vůbec pokládáte. 4. Rozhodování zastupitelstva je vždy kolektivní, proto ani zásluhy ani neúspěchy nejsou dílem jednoho více či méně osvíceného jedince. Jsou však některé kroky, o kterých člověk může říci, že se v nich angažoval o něco více než v jiných. Za svůj osobní vklad považuji celkovou agendu bezbariérovosti ve městě, vůbec vnímání tohoto problému a velký pokrok, ke kterému v této souvislosti za poslední léta došlo. V předchozím období pak nastartování projektu regenerace sídliště Zachar II, náš velký dluh, který jsme k této nedokončené lokalitě v Kroměříži měli. Ale myslím, že obecně se podařilo dotáhnout do konce dost dobrých věcí, zejména když finanční možnosti tohoto zastupitelstva jsou díky prodejům vojenského a dalšího městského majetku mnohem větší než 13

14 Anketa se zastupitelkami města Kroměříže v minulém volebním období. Z akcí, které považuji za úspěšné, je to například nový dům zvláštního určení na Lutopecké ulici, nový Domov důchodců na Riegrově náměstí, rekonstrukce plaveckého bazénu, který po převzetí městem začal konečně sloužit více veřejnosti, vybudování některých nových komunikací v dopravně rizikových lokalitách (stále je jich dost na dokončení, zejména chodníky v lokalitě Lutopecká, Chropyňská, Kotojedská a další ). Za dobrý start považuji i úspěšné naskočení do vlaku evropských strukturálních fondů a financování například nákupu nových nízkopodlažních autobusů MHD či projektů Azylového domu v Kroměříži a řady dalších. Vždy je samozřejmě možné se zamýšlet nad tím, zda jsou všechny vynaložené prostředky věnovány do těch nejpotřebnějších akcí. Ale i tady platí, že pro každý záměr je nutné mít souhlas alespoň 14 ze 27 zastupitelů. 5. Nevzpomínám si v uplynulém období na rozhodování, kde by hlasovaly ženy proti mužům. 14 Ing. Olga Sehnalová (ČSSD) zemědělská inženýrka 1. V komunální politice jsem již pracovala v letech a po čtyřech letech jsem se do ní opět vrátila. Nebyly a nejsou mi lhostejné potřeby a problémy občanů i města samotného a je mojí povinností se podílet na jejich řešení. Je to jistě motivace všech, kteří se rozhodnou kandidovat a posléze, pokud jsou občany zvoleni, do komunální politiky vstoupí. 2. Náznaky diskriminace nepoci uji. Pokud všichni členové zastupitelstva, jak ženy tak muži, pracují na stejných problémech, není tomu jinak. 3. Na otázku odpovídám pozměněnou otázkou - Proč si myslíte, že muži patří do politiky a čím jsou v politickém životě prospěšnější? Prospěšní jsou ženy i muži stejným dílem, protože ve svém pohledu na danou řešenou záležitost se vzájemně doplňují, což přispívá k vyváženému pohledu na věc. 4. Zde musím rozlišit postavení v ZMK. Pokud jste voleným zástupcem města (starosta, místostarostové, členové rady), máte možnost se věnovat okruhu problémů, které jsou vám určeny. Nevolení zastupitelé se věnují práci ve výborech a komisích. Za svůj úspěch považuji práci v Sociální komisi RMK, která se od svého jmenování schází každý měsíc a jejíž výsledky jednání jsou podkladem pro rozhodování v Bytové komisi RMK a dalších. Komise je tým, který je sestaven z odborníků na sociální oblast ve městě a jejíž členové přispívají ke spravedlivým rozhodnutím, pokud se týká žádostí občanů. 5. Ženy bývají ve svém rozhodování uvážlivější, hledají konkrétní odpově na své pochyby jak rozhodnout. Pokud pracují v komisích Rady města, jejich pohled na projednávané materiály je jasný a kompetentní. Nemyslím si však, že takové jednání je doménou pouze žen. Ing. Esma Opravilová (KSČM) se ankety z důvodu pracovního vytížení v zahraničí nezúčastnila. připravil -kam- Klubové večery se stávají tradicí Mezi úspěšné aktivity Klubu UNESCO Kroměříž se řadí i pravidelné pořádání klubových večerů. Klubové večery nejsou určeny pouze členům Klubu UNESCO, ale srdečně jsou na ně zváni i zájemci z řad široké veřejnosti. Vstup je volný a témata klubových večerů jsou volena aktuálně tak, aby korespondovala s aktivitami a idejemi světové organizace UNESCO. Mimo získání zajímavých informací nabízí klubové večery i možnosti setkání s významnými osobnostmi. Další klubový večer se uskuteční v úterý dne 2. května od 16 hodin v přednáškovém sále Knihovny Kroměřížska. Je realizován ve spolupráci s kroměřížskými školami přidruženými k UNESCO (ZŠ U Sýpek, ZŠ Zachar, Gymnáziem Kroměříž, TSOŠ veterinární Kroměříž a SZŠ Kroměříž). Bude věnován prezentaci činnosti škol UNESCO a účastníci budou mít možnost seznámit se s nadstandardními aktivitami v duchu idejí UNESCO, které zmíněné školy realizují. Na setkání s členy Klubu UNESCO, pedagogy, žáky a studenty, rodiči i kroměřížskou veřejností se těší pořadatelé. Za výbor Klubu UNESCO RNDr. Eva Šílová, ředitelka ZŠ, Kroměříž, U Sýpek 1462

15 Volný pohyb psů musí být v souladu s novou vyhláškou i dalšími právními předpisy Kroměřížská radnice začátkem března upravila podmínky pro volný pohyb psů ve městě. Vydala obecně závaznou vyhlášku, která vymezuje lokality, v nichž se mohou psi pohybovat volně. Všude jinde musí majitel vodit psa na vždy na vodítku a je-li vodítko delší než tři metry, pak i s nasazeným náhubkem tak, aby pes neobtěžoval jiné osoby a zvířata a neohrožoval jejich zdraví, životy nebo majetek. Lokalitami, které jsou vymezeny pro volný pohyb psů, jsou jednak všechny místní části, jednak určené parcely v Lutopecké ulici a v zadní části biocentra Bagrák. Území pro volný pohyb psů je v obou lokalitách přesně vymezen vyhláškou a majitelé psů by se s ním měli seznámit, aby předešli případným potížím. Vedle porušení vyhlášky totiž může být volný pohyb psů mimo vymezené lokality v rozporu i s jinými právními předpisy. Jednak s občanským zákoníkem, který volný pohyb psů upravuje, a zejména se zákonem o myslivosti, který ukládá povinnost zajistit klid zvěři. Tento zákon dává v případě podezření z přestupku myslivecké stráži, která má status veřejného činitele, pravomoc kontrolovat totožnost majitele psů. Pokud by lidé její pokyny nerespektovali, může myslivecká stráž ukládat pokuty v blokovém řízení. Zákon také myslivecké stráži v krajním případě dovoluje usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než dvě stě metrů od nejbližší obytné nemovitosti pronásledují zvěř. Tyto informace by měli majitelé psů vzít na vědomí zejména proto, že obě vymezené lokality přímo navazují na myslivecké honitby. Smyslem městské vyhlášky není trestat všechny majitele, kteří mají svého psa momentálně puštěného bez vodítka. Šlo nám o stanovení jasných pravidel pro případ, že venčení psi někde budou dělat problémy ostatním obyvatelům, vysvětlil místostarosta Kroměříže Petr Sedláček. Lokality určené pro volný pohyb psů budou v nejbližší době zřetelně označeny a obyvatelé různými způsoby informováni o jejich konkrétním vymezení. Přesné vymezení lokalit určených k volnému pohybu psů: Část za domem v č.p a 1411 v Lutopecké ulici, parcela číslo 470/1, parcela číslo 475, parcela číslo 3751, parcela číslo 3752, parcela číslo 2885/1, parcela číslo 2885/2, parcela číslo Lokalita Bagrák, vyměřená část parcely číslo 1110/2 (viz obr.). 1. Území vymezené pro volný pohyb psů. 15

16 Centrum celoživotního učení vyřadilo první absolventy Poslední březnový den byl v Knihovně Kroměřížska slavnostně ukončen první vzdělávací modul akreditovaných rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané z kroměřížského regionu. Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní působností převzali absolventi kurzu Šance pro nadané děti 16 z rukou zástupkyně ředitelky Knihovny Kroměřížska a vedoucí projektu Daniely Hebnarové a lektorky Evy Typltové. Centrum celoživotního učení je určeno především lidem, kteří nemohou dlouhodobě sehnat zaměstná- Vedoucí projektu Daniela Hebnarová (vlevo) a lektorka kurzu Eva Typltová předávají osvědčení absolventům rekvalifikačních kurzů. Foto: -kamní. Knihovna Kroměřížska, která je nositelem projektu, získala na pět vzdělávacích modulů prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky finanční prostředky. Jako jediná knihovna v České republice se úspěšně zapojila do operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a úspěšným výsledkem je prvních 25 rekvalifikantů. Centrum celoživotního učení pokračuje dál ve svých dalších aktivitách, to znamená, že zahájilo výuku v novém kurzu. Tato forma rekvalifikace pomůže nezaměstnaným při hledání volných míst a pracovních příležitostí na internetových stránkách, naučí je využívat zaměstnaneckého poradenství v informační síti a používat internetu k vyhledávání informací o pracovních možnostech v různých podnicích. O rekvalifikační kurzy v Centru celoživotního vzdělávání v Knihovně Kroměřížska je mezi nezaměstnanými stále značný zájem. M. Karásek Máte doma zvídavé a nadané dítě? Pak je tato informace určena právě vám. Základní škola U Sýpek v Kroměříži otevírá od září třídu (studijní skupinu) pro mimořádně nadané žáky. Výběr žáků provádí psychologové pedagogicko-psychologických poraden, kteří se věnují mimořádně nadaným dětem, a proběhne formou diagnostického dne ve spolupráci s Centrem nadání, o.s., a Mensou České republiky. Diagnostický den na ZŠ U Sýpek se uskuteční v pátek 5. května od 9 do 17 hodin. Co během pátečního dne nabízíme? Získáte možnost zjistit aktuální úroveň schopností a studijních předpokladů vašich dětí. Testování zašti ují pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, kteří jsou proškoleni v problematice péče o nadané děti. Výsledek testování předškoláků je směrodatný i pro vstup dítěte do třídy (studijní skupiny) pro nadané žáky, 1. třídu (studijní skupinu) pro nadané žáky otvírá ZŠ U Sýpek od září Pro starší žáky (od 8 do 15 let) je výsledek vhodný k posouzení studijních schopností a směru výběru další vzdělávací dráhy. Budete mít možnost udělat si představu o vhodných odpoledních aktivitách pro své děti, které jsou nabízeny ZŠ U Sýpek a Mensou. Získáte informace o vhodných výchovných strategiích a vzdělávací péči o své děti z pohledu zkušených psychologů a pedagogů. Ceny diagnostických služeb: komplexní diagnostika dětí předškolního a školního věku 650 Kč; vstupní testování Mensy ČR 190 Kč. Přihlašování: ON-LINE na hlavní stránce: (viz kalendář akcí). Osobně nebo telefonicky: ZŠ U Sýpek Kroměříž, tel (bez předběžného přihlášení je možné přijít, ale nebudete mít jistotu, že na vás při individuálních testech přijde řada). Vstupní testování do Mensy je od 6 let (tedy i pro dospělé). Děti mladší 15 let potřebují k testování svolení zákonného zástupce, u předškolních dětí očekáváme doprovod rodičů. Vzhledem k faktu, že je testování organizováno i v dopoledních hodinách, prosíme, abyste do poznámek při přihlašování uvedli, zda máte zájem pouze o odpolední čas testování. Pedagogové ZŠ U Sýpek

17 Sv. Antonín Paduánský se přesunul při stavbě křižovatky Vzhledem ke stavbě kruhového objezdu na Velehradské ulici u supermarketu LIDL musela být přesunuta socha sv. Antonína Paduánského s Ježíškem. Přesuneme ji tak, aby byla v ose křižovatky a celkově zapadala do nového prostoru. Je to přibližně o sedm metrů, sdělil nám umělecký restaurátor a akademický sochař Josef Petr z Tlumačova. Barokní sochu vytvořil neznámý autor v roce Od té doby byla několikrát restaurována, jak je uvedeno na pamětní desce na podstavci. V současné době památku, evidovanou na Ústředním seznamu kulturních památek ČR, žádný restaurátorský zásah nečeká. O svolení k přemístění figury a podstavce požádalo město Kroměříž ministerstvo kultury, protože z důvodu zvýšení dopravní bezpečnosti řeší současnou pětiramennou křižovatku na kruhový objezd. Socha sv. Antonína Paduánského, pokud by zůstala na původním místě, by byla excentricky umístěna v uvažovaném ozeleněném prostoru, který vznikne uprostřed rondelu. Nyní bude zasazena uprostřed zeleně, což barokní památce zajistí důstojnou pozici i z hlediska estetického, je uvedeno v odůvodnění žádosti města Kroměříže. M. Karásek Akademický sochař a umělecký restaurátor Josef Petr s pomocníkem pečlivě sňali za pomoci jeřábu sochu sv. Antonína Paduánského a věnovali se přemístění podstavce, který barokní mistři upevnili dost bytelně. Spojení s podzemní částí překvapilo i zkušeného restaurátora. Foto: -kam- S výsadbou nových stromků pomáhali kroměřížští školáci Více než sto třicet mladých stromků vysadila v uplynulých dnech kroměřížská radnice na svém území. Výsadbu mají na starosti zaměstnanci Kroměřížských technických služeb, těm ale letos pomáhala téměř stovka dětí z několika kroměřížských základních škol. Výsadba mladých stromků se uskutečnila v termínu od 10. do 14. dubna v ulicích Nábělkova, Fügnerova, Žižkova, Úprkova a Svatopluka Čecha. Dalších 12 stromů se objevilo také v místní části Trávník. Většinou 17 se jednalo o okrasné jabloně, kaliny, magnólie, jasany a turecké lísky, přiblížil druhovou skladbu vysazených stromů Martin Posolda z odboru služeb kroměřížské radnice. Podle něj s výsadbou pomohli školáci ze základních škol Oskol, Slovan a Zachar. Myslím, že děti byly rády, že se mohly samy na výsadbě podílet a dokonce je neodradilo ani ne příliš pěkné počasí v minulém týdnu. Školáci také přislíbili, že o vysazené stromy budou pečovat i v průběhu roku, dodal Posolda. -pz-

18 KONCERTY Úterý 9. května v h - Koncert komorních souborů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Koncert Kruhu přátel hudby. Dům kultury Kroměříž. Čtvrtek 18. května v h - 05 & Radeček - koncert pro mládež pod záštitou poslankyně PSP ČR Michaely Šojdrové (KDU-ČSL). Velké náměstí Kroměříž. Středa 24. května v 19 h - Gentlemen Singers Od renesance po spirituály. Od gregoriánského chorálu po 21. století. Úpravy českých a moravských lidových písní. Světové písně a spirituály. Pořádá Art Collegium Manský sál Arcibiskupského zámku. Absolventské koncerty žáků hudebního oboru Základní umělecké školy Kroměříž. * Středa 3. května v 17 h - Kaple sv. Kříže. * Čtvrtek 4. května v h - sál ZUŠ. * Čtvrtek 11. května v h - sál ZUŠ. * Pondělí 15. května v 17 h - Kaple sv. Kříže. * Pondělí 22. května v 16 h - sál ZUŠ. * Čtvrtek 25. května v h - sál ZUŠ. KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / KVĚTEN 2006 NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PROGRAMŮ V KROMĚŘÍŽI JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ Jarní inspirace pro členy klubu. Úterý 16. května od 17 hodin - Hudební vizitka Jazz Clubu Kroměříž na vernisáži Jitky Jarmarové v kavárně Slávia. Neděle 21. května od 14 h - Přehlídka country kapel na Pohodě U Přemysla na Bagráku v Kroměříži. Středa 24. května od h - Kabaret Ratajský drak. Klub Starý pivovar v Kroměříži. Pondělí 29. května od 17 hodin - Přehlídka skupin a bandů na přístavišti U Moravuse v Kroměříži, Erbenovo nábřeží. Oživování řeky, cyklostezky a jiné aktivity. Vychutnejte si jaro s námi. Jazz Club Kroměříž. Více najdete na nových www stránkách: jazzkm.blog.cz HUDEBNÍ AKADEMIE Středa 10. května v h - Giacomo Puccini: Madam Butterfly. (Victoria de Los Angeles, Jussi Björling). Poslechový pořad. Přednáškový sál Knihovny Kroměřížska. POEZIE Středa 17. května v h - Kontrasty - pásmo poezie studentů Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Klub Starý pivovar. PŘEDNÁŠKY Čtvrtek 18. května v 10 a 13 hodin - Ekologická výchova v knihovnách - ekologická přednáška pro 18 knihovníky kroměřížského regionu. Přednáškový sál Knihovny Kroměřížska. Sobota 20. května v 9 h - Duchovní univerzita BYTÍ vás zve na filozofické zamyšlení Tomáše Pfeiffera nad dotazy posluchačů v rámci cyklu Tvore lidského stupně, staň se člověkem. Jde o biotroniku, což je vedle léčby i lidským hledáním nejen životní filozofie, ale i zcela prozaických otázek běžného života. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska. Pátek 26. května v 10 hodin - Člověk, řemeslo a víno v tradici regionu. Historie osídlení v oblasti, vztah člověka a přírody v minulosti a nyní. Přednáška ve spolupráci s ČSOP Planorbis. Přednáškový sál Knihovny Kroměřížska. VÝSTAVY Památník Maxe Švabinského - přehlídka všech období a technik tvorby kroměřížského rodáka. Muzeum Kroměřížska. Příroda a člověk - Fauna, flóra a archeologické nálezy z regionu - například keltské osídlení Hostýna a stopy Slovanů. Muzeum Kroměřížska. Výstava Secesní šperk - první výstava v České republice. Přehlídka doplněná dalšími secesními uměleckými artefakty nebo replikami Muchových šperků podle dosud nerealizovaných návrhů. Vernisáž za přítomnosti Jarmily Mucha Plockové se koná 4. května v 17 hodin. Výstava potrvá do 11. června. Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska. Výstava Stani Domanského: Fotky ze šuplíku. Vernisáž výstavy se koná 4. května v 17 hodin. Výstava potrvá do 31. května. Knihovna Kroměřížska. Výstava prací studentů Fakulty architektury STU Bratislava - P. Gajdarik, D. Chupáč a D. Ševela. Malba, kresba, koláž, grafika, architektura. Otevřena vždy od 10 do 14 h mimo So a Ne. Výstava potrvá do 19. května. Kongresový sál SŠ-COPT Kroměříž, Nábělkova ul. Výstava obrazů - Vladimíra Hlavinková - členka Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska. Výstava potrvá do 6. května. Kavárna Slávia Kroměříž. Výstava obrazů ruského malíře Ilka (Alexandra Iljuščenka. Vernisáž výstavy se uskuteční 19. května v 19 hodin. Výstava potrvá do konce května, poté se přemístí, ale opět se vrátí a bude přístupná po celý srpen, září i říjen. Zámecká galerie Arcibiskupského zámku. Výstava Čistota půl zdraví aneb Péče o lidské tělo od pravěku po současnost. Přibližně dvě stovky sbírkových předmětů dokumentují péči o lidské tělo. Výstava potrvá do 28. května. Muzeum Kroměřížska.

19 Výstava k výročí ing. arch. Jana Zavřela ( ). Pořádá Švabinského kruh přátel výtvarného umění ve spolupráci s městem Kroměříž. Vernisáž se uskuteční 23. května v 15 hodin. Vestibul radnice, Velké náměstí, Kroměříž. DIVADLO Sobota 13. května v 18 hodin - Hoz Rohling: Tenkrát v San José. Lehce erotická westernová komedie. Jubilejní desáté divadelní představení Vlastenecké omladiny - českého divadla z Vídně. Sokolský dům, Tř. 1. máje 214. Pondělí 22. května v h - W. Douglas Home: Kachna na pomerančích. Hrají: V. Žilková, M. Stropnický, J. Š astný, A. Hanychová. Dům kultury Kroměříž. ZÁBAVA Neděle 14. května od 14 h do 17 h - Den matek. Program: hudební skupina ATI, zábava a soutěže pro děti, dárek pro maminky. Pořadatel OO KDU-ČSL Kroměříž. Velké náměstí Kroměříž. Sobota 27. května od 8.30 h - DEN DĚTÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE. Dopoledne plné zábavy, her a soutěží, s přehlídkou historických letadel a další překvapení. Kroměřížské letiště a okolí Bagráku. SVČ ŠIPKA 14. května od 15 hodin - VYSTOUPENÍ AEROBIKU na Velkém nám. 20. května od hodin - SRDÍČKOVÉ ODPO- LEDNE, Bezručův park. 27. května od 9 hodin - DOPRAVNÍ SOUTĚŽE - letiště. 27. května od 6 hodin - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁ- DEŽE - Hráza. PO-PÁ od 8 do 12 hodin - INTERNET ZDARMA - pro veřejnost - počítačová učebna SVČ. KINO NADSKLEPÍ května - ERASMUS 2 - romantická komedie z produkce Velké Británie/Francie. Jen v 17 h května - Hooligans - kriminální drama z produkce Velké Británie/USA. Jen v h května - Univerzální uklízečka - britská komedie s Rowanem Atkinsonem. V 17 a h května - První po Bohu - vynikající ruský válečný příběh o námořnících z ponorky. V 17 a h května - Bambi 2 - americký film v české verzi. Jen v 17 h května - Hostel - americký thriller. Jen v h května - Doba ledová 2 - americký film v české verzi. Jen v 17 h května - Obchodník se smrtí - americký film. Jen v h května - Mlha - americký thriller. Jen v h května - Účastníci zájezdu - nová česká komedie podle stejnojmenného románu M. Viewegha. V 17 a h května - Match Point - britsko-americký thriller. Jen v 17 h května - Faktotum - norsko-americký dramatický film. Jen v h. DĚTSKÉ FILMY 6. května - Krtek filmová hvězda - české pásmo krátkých příběhů populárního krtečka. 20. května - O princezně, která všechno viděla - české pohádkové pásmo. Představení začínají vždy v h. VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA 15. května - Život Briana - britský film z dílny Monthy Python. 22. května - DOO WOP - francouzský filmový příběh. 29. května - Křižník Potěmkin - ruský klasický film. Představení začínají vždy v h. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Pravidelná setkávání každou středu v 17 h v 2. poschodí budovy bývalé Palackého školy, Tovačovského ul. 3. května - Řecké ostrovy - diapozitivy manž. Šmídovi. 10. května - Lucembursko - Ardenny - diapozitivy dr. Gardavský. 17. května - Putování do Kralic za Biblí kralickou a prohlídka Telče - diapozitivy p. Mekyska. 24. května - Orientem do Sv. země - 4. část. Diapozitivy p. Pospíšil. 31. května - Nejkrásnější národní parky světa - Video p. Levec. JASPIS - KLUB MLADÝCH Moravcova 430/16, tel Setkání v pondělí v 16 až 19 h; úterý v 14 až 16 h (pro let), v h (pro let); ve středu a čtvrtek v 14 až 17 h. Úterý 2. května - Ping-pongový turnaj Úterý 9. května - Gangster párty (netradiční zábava v černých brýlích) Úterý 16. května - Hejbni kostrou (klubové hry podle vašeho vkusu) Úterý 23. května - Cool club (pohodová zábava pro každého) Úterý 30. května - Jak se žije v cizině (veselé příhody o tom, jak se žije v cizí zemi, když neumíš jazyk) 19

20 Pozvánka na oslavy 61. výročí ukončení II. světové války a osvobození Kroměříže Divadelní předplatné - říjen - prosinec Říjen - William Shakespeare: Král Richard III. Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Říjen - Aldo Nikolaj: Nebyla to PÁTÁ, byla to DEVÁTÁ. Agentura Harlekýn Praha. Hrají: J. Carda, J. Švandová, R. Hrušínský. Listopad - Bricaire Lassayques: Velká zebra aneb Jak se to jmenuje. AP-Prosper Praha. Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová, J. Dulava, N. Boudová, M. Hudečková, O. Brancuzský. Prosinec - Josef Dvořák podle A. Jiráska: Lucerna aneb Boj o lípu. Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Hrají: J. Dvořák, M. Duchek, K. Gult, P. Filipovská. Předprodej bude zahájen v květnu v Domě kultury v Kroměříži. Předprodej vstupenek: Po 10-16h, Út h, St h, Čt h, Pá h. Černí baroni se opět sejdou u svého pomníku Už po čtvrté se pétépáci - vojenské útvary PTP-VTNP sejdou 16. května v hodin u pomníku na Husově náměstí v Kroměříži. Připomenou si křivdy, které na nich napáchal komunistický režim na začátku padesátých let minulého století. K vojenskému útvaru PTP byli zařazováni muži, kteří nesouhlasili s tehdejším totalitním režimem. Byli to nejen branci, ale i starší muži. Nedostali zbraně a museli tvrdě pracovat v dolech, kamenolomech, stavěli silnice a podobně. Komunistický režim je chtěl zlikvidovat, záměrně nebyli poučováni o bezpečnosti práce. Tak se Poděkování Diakonie Broumov a Úpice, sběrné středisko Církve československé husitské, děkují všem, kteří darovali věci na humanitární sbírku oděvů pro potřebné. Zvláště pak děkujeme za peněžité dary 3. května v 11 h pietní akt s položením věnců u hlavního památníku padlých na hřbitově v Kroměříži. V h pietní akt u hrobu generála Ludvíka Svobody za účasti příslušníků I. čs. armádního sboru a členů společnosti přátel L. Svobody. 4. května položení věnců k památníkům a pomníkům padlých občanů města. Ve h premiéra dokumentárního filmu Vzpoura přišla před šedesáti lety (z jubilejních oslav osvobození v roce 2005), Klub Velehradská. 9. května v 11 h pietní akt s položením věnců u památníku rumunské armády na náměstí Míru před Justiční akademií za účasti představitelů rumunského velvyslanectví a zástupců města. na přepravu. Vybralo se Kč. Budou použity na zaplacení dvou plně naložených vagonů darovaných věcí. Další podzimní sbírka bude s největší pravděpodobností koncem září. Bude včas v tisku a na plakátech oznámena. Pokud by 20 stalo, že mnozí pétépáci tragicky zahynuli. Byl mezi nimi i kroměřížský občan - voják Arnošt Chytil. Zůstal po něm malý syn. Pohřeb proběhl bez vojenských poct a rodina se dočkala odškodnění až po roce Autorkou plastiky na Husově náměstí je akademická sochařka Otilie Šuterová-Demelová. Nazvala ji Přesvědčení. Vyjadřuje sílu, ušlechtilost, pevnost a vůli k odporu pronásledovaných lidí k totalitnímu režimu. Je poděkováním všem, kteří hájili své ideje svobody, humanismu a víry. Mgr. Jaroslava Nováková někdo chtěl pomoci při sběru věcí u vagonů, a se přihlásí na Farním úřadě CČSH u farářky Mgr. Jany Chaloupkové, tel Ještě jednou děkujeme za všechny potřebné! Jana Chaloupková

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek U rodinného hrobu armádního generála a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody na kroměřížském hřbitově si občané města, zástupci ruské ambasády, členové ČSBS, Sdružení válečných veteránů ČR - Zlínský kraj a členové

Více

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde 2 Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde uskutečnil Kroměřížský majáles, jehož hlavním tahounem se stala

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006 1 Knihu Úklona mému městu pokřtil mešním vínem starosta Petr Dvořáček. Foto na obálce M. Karásek V ulici Na Kopečku byl 19. října dopoledne vysazen strom Pavlovnie plstnatá, který se tak stal symbolem

Více

Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara.

Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara. 2 Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara. Replika historického letadla Blériot XI se veřejnosti představila

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007 1 Foto stavby dálnice pořídil z ptačí perspektivy v závěru roku 2006 Aleš Karban. Foto na titulní straně: M. Karásek Dům kultury v Kroměříži změnil svou tvář, ale na počátku roku 2007 není stále přestavba

Více

Místostarostka Olga Sehnalová míří do Evropského parlamentu

Místostarostka Olga Sehnalová míří do Evropského parlamentu Lípu přátelství seniorů Nitry a Kroměříže zasadili 26. června v blízkosti městské sportovní haly v Nitře při příležitosti slavnostního zahájení I. ročníku Sportovní olympiády seniorů primátor Nitry Jozef

Více

Na titulní straně: Podzámeckou zahradu čekají v příštím období razantní změny. Kroměříž a Kroměřížsko se prezentovalo na veletrzích turistického

Na titulní straně: Podzámeckou zahradu čekají v příštím období razantní změny. Kroměříž a Kroměřížsko se prezentovalo na veletrzích turistického 2 Na titulní straně: Podzámeckou zahradu čekají v příštím období razantní změny. Kroměříž a Kroměřížsko se prezentovalo na veletrzích turistického ruchu v Brně (na horním snímku M. Karáska) a v Bratislavě

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu Soutěž o nejzajímavější květinovou výzdobu domů a balkonů právě začíná...čtěte na str. 3 Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ Kroměříž zakázala pouliční a podomní prodej...čtěte

Více

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů Žižkovské pivobraní se koná 5. a 6. června na Parukářce str. 20 Veletrh posky to vatelů sociálních a návazných služeb str. 18 Husité brali svoji víru jako úkol shůry, říká Petr Hušek, ředitel husovských

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní Zpravodaj Města Litomyšle 8 6. srpna 2008 Ročník XVIII. Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní V sobotu 5. července skončil jubilejní padesátý ročník mezinárodního operního festivalu Smetanova

Více

Vítej, Ostravo, v Trojhalí!

Vítej, Ostravo, v Trojhalí! Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 3 Město má stabilní rating 4 Máte zaplaceno za odpad? 5 Novou tramvají číslo 15 8 Seriál rad a tipů pro seniory (2) 11 Před divadelní sezonou 12 H. Navrátilová

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více

Rumunská velvyslankyně se zajímala o výročí osvobození Kroměříže i o krásy města SLOVO ÚVODEM

Rumunská velvyslankyně se zajímala o výročí osvobození Kroměříže i o krásy města SLOVO ÚVODEM Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ 2015 6 Dětské dopravní hřiště ožilo při soutěžích zdravotníků a cyklistů čtěte na str. 3 a 6 Smlouvy uzavírané městem budou k dispozici na

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 číslo 4 ročník XVIII Vychází 7. března 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Kácení stromů ve městě str. 2 Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 Nemocnice umí léčit chronické rány str. 11 Muzeum připravuje

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE březen 2015 NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY > více str. 18 PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ > více str. 5 Najdete nás také na Facebooku www.facebook.com/mestokyjovoficialniprofil DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH

Více