Bavíme se všichni už 20 let!!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bavíme se všichni už 20 let!!!"

Transkript

1 Podzim 2010 ŽHAVÍK Informační občasník střediska Oheň Most Bavíme se všichni už 20 let!!! Víkendové oslavy Sázení Lípy Slavnostní odhalení památníku v Lomu Mezistřediskové soutěže Setkání po 20 letech Zábavné odpoledne pro veřejnost 1

2 Jsme tu již 20 let Za dvacet let od obnovení činnosti prošly skautskými oddíly v Mostě stovky dětí a dospívajících, řada z nich se aktivně podílí na životě v našem městě i jinde. Za dvacet let své činnosti má za sebou středisko nejen desetitisíce hodin oddílových programů, výprav a táborů, ale také řadu projektů přesahujících hranice střediska Historie mosteckých skautů sahá až do roku 1923, nicméně vzhledem k několikerému zakázání skautingu u nás slavíme nyní dvacet let od obnovení činnosti v závěru roku Myslím, že počet skautů, kteří za tu dobu střediskem prošli, se pohybuje v čtyřciferných číslech. Připomenutí výročí se bude prolínat celým rokem Čeká nás již tradičně několik jarních táborů, pořádání akcí pro děti ve městě, letní tábory a na podzim vše vyvrcholí víkendovými oslavami. říká vedoucí střediska Michal Tarant. Řada dospělých členů střediska se pak významně podílí na celostátních či krajských aktivitách Junáka. Mostečtí skauti tak stáli např. u zrodu nového programu pro vlčata a světlušky, pořádají celostátní vůdcovský kurz Quo vadis, akce pro oddíly z celého kraje Mostecké Botičky, Hokejový turnaj, každoročně připravují několik akcí pro veřejnost ve městě a spolupodílí se na organizaci Mosteckých slavností. Několik činovníků také zastávalo či dosud zastávají pozice na krajské i ústřední úrovni organizace (krajská rada Junáka, Náčelnictvo Junáka). 10 pobytů ve Švýcarsku 2100 dětí 58 letních táborů účast na světovém Jamboree 46 jarníh táborů pořádání celostátních akcí více jak 3600 schůzek Silvestrovské akce publikace o naší činnosti víkendových výprav 100 akcí pro veřejnost 2 velké výstavy humanitární sbírky 2 krajská kola skautsých závodů dětské dny 13 ročníků Mosteckých Botiček rádcovské a vůdcovské kurzy roverské expedice 2

3 Hledáme bývalé členy a pamětníky Máte nějaké fotografie z činnosti skautských oddílů v minulosti? Pamatujete první dny, týdny a měsíce po sametové revoluci? Byli jste na prvních táborech mosteckých skautů v devadesátých letech? Skautovali v prvních letech po revoluci? Rádi vás znovu uvidíme! Rádi bychom si zkopírovali vaše materiály do našeho archivu nebo do připravované publikace mapující DVACET LET ZNOVUOBNOVENÍ SKAUTINGU NA MOSTECKU! V souvislosti s dvacátým výročím znovuobnovení skautingu v Mostě a devadesátiletým výročím vzniku prvního skautského oddílu na Mostecku hledáme pamětníky a bývalé členy oddílů v Mostě. Rádi bychom všechny pozvali na naše malé oslavy těchto výročí, které se uskuteční 9. října od 16 hodin v našich klubovnách. Přijďte se podívat do našich kluboven! Rezervujte si termín 9.října 2010! Oslavte s námi 20 let! Těšíme se na Vás/na Tebe!!! 3

4 Bavíme se všichni, už 20 let Rádi bychom na víkend října 2010 vyzvali všechny naše současné vedoucí a další činovníky, bývalé členy střediska, přátele a partnery skautského střediska, aby si společně připomněli dvacetileté výročí a někteří se možná po letech setkali. Slavíme 20 let svobodné existence v Mostě a 90 let výročí od vzniku prvního skautského oddílu na Mostecku! Víkendové oslavy se uskuteční v našich současných klubovnách v budově býv. 13. ZŠ v Mostě. Program oslav 20 let skautingu v Mostě slavnostní otevření zrekonstruovaného památníku v Lomu střediskový oheň v Kaňonu mezioddílové a mezistřediskové soutěže setkání bývalých členů střediska zábavné odpoledne pro veřejnost výstava o naší činnosti a mnoho dalších překvapení (výstava se uskuteční v rámci všech akcí v prostorách kluboven) Historie mosteckých skautů sahá až do roku 1923, nicméně vzhledem k několikerému zakázání skautingu u nás slavíme nyní dvacet let od obnovení činnosti v závěru roku Počet skautů, kteří za tu dobu střediskem prošli, se pohybuje v čtyřciferných číslech. Připomenutí výročí se prolíná celým rokem Proběhlo již tradičně několik jarních a letních táborů, pořádání akcí pro děti ve městě, desítky víkendových akcí, okresní a krajské kolo závodů vlčat a světlušek, krajské setkání Mostecké Botičky, rozvoz Betlémského světla. vyvrcholení - víkendové oslavy října

5 Křižovatka mosteckých skautů na internetu hledáte aktuální informace o: skautském oddíle v Mostě a okolí? jarním nebo letním táboře? pokyny k akcím o víkendu? lubovnách? termínech schůzek a dalších akcích? nebo jen hledáte: fotky z akcí historické okénko skautingu na Mostecku? elektronickou podobu Výroční zprávy nebo časopisu Žhavík? pak hledejte na Další weby našich oddílů: webové stránky střediska dodal Michal Vostárek 5

6 Letní tábory 2010 Tábořiště v Líčově na Kaplicku, v Nových Hamrech v Krušných horách a v Kryštofových Hamrech u Vejprt v průběhu letních prázdnin zaplní děti z mosteckých skautských oddílů. Schopnost postarat se o sebe, umět se prosadit v kolektivu a pracovat v týmu si přivážejí děti ze skautských táborů. Program je postaven tak, aby děti na táborech nejen odpočívaly, hrály si a sportovaly, ale aby skutečně prožily sounáležitost s přírodou i táborovým kolektivem. Termíny a místa táborů: tábor 1.oddíl Dravci, Nové Hamry v Krušných horách tábor 6.oddíl Čtyřlístek, Líčov u Benešova nad Černou tábor 1.oddíl Šídla; Kryštofovy Hamry minitábor 9. oddíl Medvíďata (předškoláci); Kryštofovy Hamry provoz tábora na Úterském potoce Čtyřlístek na táboře v Líčově V rámci letošních letních táborů s mosteckými skautskými oddíly vyjelo do přírody více jak 130 dětí o které se starala dvacítka vedoucích. Symbolickým rámcem táborů je vždy nějaký příběh či hra např. děti z oddílu Čtyřlístek prožili v Novohradských horách souboj pirátských posádek, mostecká Šídla projížděla Evropou křížem krážem. Na táborech nechybí množství sportu, pohybových her, výletů a skautské praxe. Skautské tábory jsou určené především pro děti, které navštěvují oddíly pravidelně v průběhu roku. Tábor je vrcholem jejich činnosti. Děti nejezdí na tábor s nikým cizím, ostatní účastníky i své vedoucí dobře znají. Průměrná délka skautského tábora je 16 dní. Pro mladší děti tábor trvá zpravidla dva týdny, pro starší tři i čtyři týdny. Průměrná cena čtrnáctidenního skautského tábora se pohybuje mezi 2600, a 2900, korunami. Mostečtí Mohykáni také zajistili hladký provoz tábořiště na Úterském potoce, kde v letošním roce tábořila sedmdesátka skautů z 2. střediska v Neštěmicích. Rozvodněná říčka Černá v Líčově 6

7 Rádcovský kurz MOREK 2009/2010 V Lounech a v Mostě se uskutečnil 3.ročník rádcovského kurzu MOREK určený pro rádce a rádkyně ze středisek ve skautském okrese Most. Víkend pracovně nazvaný přistáváme navazoval na předchozí úkoly zadané skautským družinám v uplynulých 5 měsících. Programově pak navázal na první víkend kurzu, který se konal v říjnu 2009 a na předchozí ročník kurzu probíhající na podzim roku Cílem rádcovského kurzu bylo naučit frekventanty samostatnému vedení a hlavně přípravy programu pro družinové schůzky. Lektorský tým ve složení Majkl, Tkanička, Růžek a Kapuca spolu s dalšími pomocníky se snažili mnoha metodami přiblížit účastníkům kurzu možnost zpestření připravovaného programu. V rámci kurzu si účastníci vyzkoušeli mnoho simulačních a doplňkových her rozvíjejících společnou komunikaci, týmového ducha, důležité body skautské stezky, sportu i logického myšlení. STARTUJEME *** LETÍME *** PŘISTÁVÁME První víkend kurzu, nazvaný startujeme, proběhl již v říjnu minulého roku v Mostě. Na jeho konci bylo účastníkům představeno celkem pět úkolů, které je budou čekat během následujících měsíců. Cílem plnění úkolů bylo posílit spolupráci členů družin a družin v oddíle, schopnost dělení práce mezi členy týmu, vzájemnou spolupráci při řešení úkolů, poznávání zajímavých míst ve svém okolí či příprava konkrétního programu na velkou Mikulášskou besídku. Zadané úkoly: 1.úkol Obrázky z blikající krabičky tvorba fotopříběhu na libovolné téma s členy své družiny, následné zpracování do prezentace a zaslání pořadatelům 2.úkol Znáte své město? hledání zajímavých míst, zpracování posteru a odeslání fotografie pořadatelům Bonusový úkol program na Mikulášskou besídku 3.úkol Co budeme dělat tvorba konkrétního návrhu programu na 20 družinových schůzek, odeslání a konzultace s pořadateli 4.úkol Vymyslete logo rádcovského kurzu MOREK návrh grafického loga rádcovského kurzu pro další ročníky Vypracování jednotlivých úkolů bylo čistě v režii rádců a rádkyň účastníků kurzu, samozřejmě ve spolupráci s vedením oddílů. Úkoly následně ohodnotili pořadatelé a na druhém víkendu také všichni sami navzájem. Vzešlo tak pořadí oddílů a výsledků práce na úkolech: 1. místo Sovy Litvínov 2. místo Dinosauři Louny 3. místo děvčata Louny 4. místo Šídla Most 5. místo Mohykáni Most Druhého víkendu kurzu se zúčastnila, bohužel, pouze polovina účastníků. Přesto pro ně byl připraven skvělý program zasazený do zážitkové hry. Vše odstartovalo v pátek na nádraží v Mostě u vlaku. Přítomní obdrželi jízdenku na vlak a místo, kam se dopravit místo zvané AŠTAB (klubovny lounských skautů). A protože jsme se rozhodli zanechat celou hru v oparu tajemna, zeptejte se účastníků kurzu jaké to bylo? V sobotu odpoledne na hru navázala zpětná vazba a následoval program zaměřený na vyhodnocení zadaných úkolů. Po večeři jsme si pak zopakovali základy pro přípravu zajímavých schůzek a programů, oddílového a družinového plánování. Před večerkou nás ještě čekaly pravé skautské aktivity hra připravená na základě známe společenské hry. V neděli dopoledne přišlo vyvrcholení kurzu a závěr. Tím byl návrat k vlastnostem, které by každý z rádců měl mít a nebo ke kterým by se měl chtít přiblížit. 7

8 Piráti obsadili Hněvín V sobotu 10. dubna se na mosteckém Hněvíně uskutečnilo základní kolo Závodu vlčat a světlušek. Na závod, jehož symbolikou byly pirátské zkoušky a dovednosti se z celého okresu Most, sjelo 9 hlídek světlušek a vlčat. Na pirátskou stezku se tak postupně vydala padesátka dětí ze středisek Most, Litvínov a Louny. Závod pro světlušky a vlčata se koná v rámci naší organizace jednou za dva roky a jeho vítězové postupují do krajského kola a mají šanci probojovat se do kola celostátního. Celou sobotu připravil pro všechny účastníky klub Kmene dospělých Uroboros ve spolupráci s mnoha dalšími pomocníky z řad členů střediska nebo oddílu Čtyřlístek. Ruku k dílu přiložili také doprovody soutěžních hlídek z Litvínova a Loun. na pirátské stezce bylo připraveno 11 náročných úkolů A co vše bylo na pirátské stezce připraveno? S čím se museli naši budoucí plavčíci pirátských lodí potýkat? Tak například bylo nutné zvládnout ošetření poraněných pirátů (znalost první pomoci), rozeznat druhy zvěře, rostlin (příroda), umět se orientovat v dopravě (znalost dopravních značek), opravit pirátskou loď (manuální zručnost), udržet se na stožáru či překonat jednoduchou překážku (fyzická zdatnost), vyluštit tajnou zprávu (logické myšlení), poradit si v různých situacích při plavbě na moři (schopnost řešit problémové situace), umět najít cizí slova ve slovníku, příjezd lodi nebo přečíst informaci z mapy (schopnost vyhledávat informace), poradit a správně nasměrovat (schopnost komunikovat), nakrmit hladové piráty (kuchařské dovednosti). Na závěr na všechny čekal záludný úkol s nákresem plánku cesty, po které vedla pirátská stezka (schopnost orientace). s piráty bojovala také Medvíďata Pirátské stezky se však nezúčastnili jen vlčata a světlušky. Na ranní start od Hvězdárny na Hněvíně se vydala také naše Medvíďata (předškoláci 9. oddíl Medvíďata Most) spolu se svými rodiči. A nebylo jich zrovna málo, sešlo se jich bezmála čtyřicet. Na pirátskou stezku se Medvíďata vydala v malých tlupách, aby zvládla nástrahy protřelých pirátů, v případě potřeby, společně. S čím si museli poradit Medvíďata? Medvíďata zatloukala hřebíky mnohdy lépe než rodiče Medvíďata (v závorce jejich rodiče) musela zvládnout ošetřit odřené koleno nebo říznutí (umělé dýchání), poznat zvířátka a říct jména taťky nebo mamky (hádanky od piráta), prozradit pirátovi své celé jméno (určit podle fotky místo odkud to je), najít část pokladu (seskládat indicie), poskládat obrázky (těžší verze), strefit se do namalovaného dortu (z větší dálky), najít 10 rozdílů na obrázku (rozštípat poleno) a mnoho dalších úkolů. 8

9 Cesta kolem světa na Resslu, aneb 120 světlušek a vlčat závodilo v Mostě /Deník Mostecka, / Třiadvacítka dětských týmů z celého Ústeckého kraje se o víkendu sjela do Mostu, kde se konal Závod vlčat a světlušek. Jde o celostátní soutěž, které se účastní přes dětí. V Ústeckém kraji se regionálního kola zúčastnilo 138 dětí. K účasti v regionálním kole musel dětský tým postoupit, v jakési kvalifikaci, a vyhrát kolo základní. Těch se v našem kraji uskutečnilo celkem šest. Příběh Williho Foga a jeho sázka, že není nikdo lepší, kdo by překonal jeho rekord, za který on zvládl cestu kolem světa. To byl symbolický rámec, který provázel soutěžní týmy doslova celým víkendem, říká Roman Lošťák, hlavní rozhodčí závodu. A tak se do Mostu sjeli odvážní dobrodruzi, kteří se rozhodli, že se o překonání rekordu pokusí, dodává Michal Tarant, velitel závodu. Vše začalo v pátek, kdy se v mosteckém Repre uskutečnilo představování těch nejodvážnějších, kteří se rozhodli riskovat a pokusit se o co nejrychlejší cestu kolem světa. Na všechny pak čekala ještě večerní ohňová šou. Sobota byla dnem závodu. Pro účastníky byl připraven historický autobus, který je dopravil na start. Zde proběhlo slavnostní zahájení a postupně odstartovalo všech třiadvacet soutěžních týmů. Ty se na cestě kolem světa musely vypořádat s mnohými nástrahami, které na ně v různých zemích čekaly, tak například bylo nutné si poradit s dopravními značkami, vybrat z jízdního řádku správný vlak, opravit loď, připravit drobné pohoštění, ošetřit různá poranění, vyluštit zprávu v cizím jazyce nebo se zorientovat v mapě. Z každé země si soutěžní týmy přinesly artefakt, jako důkaz pro Williho Foga, že danou zemi navštívily. Cesta kolem světa byla náročná, ale co je povzbudivé, žádný soutěžní tým se na ní neztratil. A jak to celé dopadlo? Byl rekord překonán? Podařilo se zvládnout cestu kolem světa pod 80 dnů? To byly otázky, které byly objasněny všem až v neděli dopoledne. Williho Foga překonaly jen dva soutěžní týmy Sněženky z Děčína a Káňata z Litvínova. Tyto dva soutěžní týmy také postupujíc do celostátního kola závodu. Ostatním odvážlivcům překonání rekordu uteklo o více či méně dní, cestu však zvládly a zasloužily si také hodnotnou odměnu. Kategorie vlčat (soutěžilo celkem 14 týmů) 1.místo Káňata Litvínov 2.místo Ostříži Ústí nad Labem 3.místo Půljunáci Šluknov Kategorie světlušek (soutěžilo celkem 9 týmů) 1.místo Sněženky Děčín 2.místo Veverčata Roudnice nad Labem 3.místo Červená šestka Neštěmice vítězná hlídka Káňat z Litvínova Závod na cestě kolem světa byl ukončen a Willi Fog nakonec musel uznat, že jeho rekord byl překonán. Ocenil také odvahu účastníků, jejich schopnost spolupracovat a komunikovat v obtížných situacích. Účastníkům tak nezbudou jen hodnotné ceny, ale také množství zážitků z víkendového setkání v Mostě. 9

10 Národní oldskautské jamboree, aneb i dospěláci skautují Miletín (u Hořic v podkrkonoší) 4. 6.června 2010 Bylo to první, historické JAMBOREE oldskautů v ČR. Z Ústeckého kraje se účastnilo 17 zástupců. Cílem bylo sejít se s přáteli z jiných koutů republiky, zavzpomínat na společné zážitky a také trochu zkusit sportovat při soutěžích. Sobotní dopoledne však bylo oficiální, po slavnostním nástupu následoval průvod městem na náměstí, kde až do oběda vyhrávala Královéhradecká skautská kapela, účastník jamboree ve Francii v r účastníci měli možnost navštívit Erbenovo muzeum nebo cukrárny, kde se daly nakoupit Miletínské modlitbičky, skvělé místní perníčky. Zejména si zaslouží vyzdvihnout skautský čtyřboj. Vyzdvihnout proto, že ani tak nešlo o body nebo čas, ale byla to prostě LEGRACE! Nezapomenutelný byl také orientační běh v areálu základny. Organizátoři také během soboty zajistili besedy se zajímavými osobnostmi. Chybět samozřejmě nemohla soutěž vyjímání ježka z klece, kde bylo dosaženo neuvěřitelného výkonu 5 sekund! Je však nutno dodat, že ta ježkova klec (dřevěná) byla 1metr velká! Celkový počet účastníků je těžko odhadnout, stále někdo přijížděl nebo se chystal odjet, ale ta největší množina byla patrně u slavnostního sobotního ohně, odhadem 250 účastníků. Myslím, že žádný z účastníků nezapomene na oba večerní ohně. V pátek to byl oheň přátelský, opravdu moc dobře se u něj sedělo a hlavně zpívalo s kapelou jamboree (Slim, Anděl a Panda. Oheň se podařilo zapálit bratru Márovi z Frýdku jednou jiskřičkou. V sobotu to pak byl slavnostní oheň, který se zapaloval slavnostně pomocí ohně kanadských dřevorubců a pochodní. Ke kapele se přidal i bratr monsignore biskup Radkovský z Plzně. A aby se lépe zpívalo, přijel pěvecký sbor roverů Cantuta. Monsignore biskup Radkovský z Plzně pak v neděli celebroval bohoslužbu v krásném místním kostele. Byl to nezapomenutelný zážitek a opravdu to stálo za to, tak trošku i proto, že se neobyčejně vydařilo počasí (to zajišťoval bratr Hvězdář). /Aifelovka/ Činnost 8. oddílu Klubu dospělých Uroboros Most V roce 2010 má 8.oddíl KD Uroboros Most deset členů. Hlavní činností členů klubu je aktivní činnost ve výchovných jednotkách v rámci mosteckého skautského střediska, výkon mnoha různých funkcích na úrovni střediska, okresu, kraje i vyšších orgánů Junáka nebo pracovních skupin Náčelnictva Junáka či Náčelnictva Kmene dospělých Junáka. Mezi tradiční akce klubu v posledních letech: Společný rodinný silvestr Valné hromady klubu Účast na národním jamboree Přípravy a realizace okresního a krajského kola závodů Spolupráce při zajištění Mosteckých Botiček Spolupráce a zajištění táborů v oddílech Rozvoz Betlémského světla a mnoho dalších 10

11 Podařilo se v klubovnách Během ledna došlo v našich klubovnách k několika velmi výrazným změnám. Ohromné poděkování za tyto změny a za významnou práci patří Růžkovi, Láďovi, Čáryfukovi, Králíkovi, Sirce a Milošovi a mnohým dalším, kteří se na přestavbě kluboven podíleli. Díky!!! Hned nad schody na vás vykoukne nový koberec s nově řešeným posezením s novými potahy na křeslech. V klubovně Medvíďat byl proveden nový veselejší e- mailový nátěr. K výrazné změně došlo u Čtyřlístku, kde byla vybudován nadzemní prostor pro uložení drobného materiálu, část této klubovny byla také vymalována. U Šídel došlo ke změně, kterou nepoznáte na první pohled změna se nachází pod kobercem vyrovnali jsme také podlahu. Mezi nejnákladnější a nejvýznamnější akce patří vybudování nové kuchyňské linky s mnoha skříňkami a novými elektrickými kamny. Do prostoru nové kuchyňky bylo nutné dovést kabel a zalištovat jej. Do kluboven je také v nejbližší době v plánu zapojit internet a ještě více zpříjemnit vstupní prostor u botníku a posezení na chodbě, které jistě potěší rodiče čekající na své děti při schůzkách. Výše uvedené akce byly provedeny v prvním pololetí roku 2010 a náklady jsou odhadnuty na 29 tisíc Kč. Budeme rádi za další pomoc rodičů V případě zájmu o poskytnutí dobrovolného příspěvku a vystavení darovací smlouvy kontaktujte Michal Tarant, tel ; S ohledem na finanční možnosti bychom v budoucnu rádi realizovali: Nákup sportovního vybavení (lana, sítě, míče, lakrosové pálky.) cca. 25 tisíc Obnova tábornického vybavení (plachty na stavby, podsadové plachty, polní umývárny, klasické stany na výpravy) cca. 80 tisíc Obnova tábornického kuchyňského vybavení (nové hrnce, várnice, nože a skladovací nádoby) cca. 90 tisíc Průtokový ohřívač, lednice a digestoř do nové kuchyně cca 13 tis Nákup elektrocentrály, křovinořezu a motorové pily cca. 60 tisíc AUDIO vybavení střediska pro realizaci akcí a uchovávání materiálů (videokamera, fotoaparát, PC s multimediálními funkcemi, dataprojektor, ozvučení) cca. 70 tisíc 11

12 Děkujeme!!! Oddíly mosteckého skautského střediska V našich oddílech Oslovujeme děti od čtyř let Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje 26 hlavních a 80 dalších aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další. skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností Konkrétní podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých se výchovná činnost uskutečňuje společně pro chlapce a děvčata, jinde je samostatná. Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem. Jak je to u nás? Jaký oddíl je pro koho? 9.oddíl Medvíďata děti od 4 do 7 let vedoucí: A. Jiráková- tel: oddíl Dravci děti od 7 let vedoucí: L. Vrabec - tel: oddíl Čtyřlístek děti od 7 do 11 let vedoucí: M. Tarant - tel: oddíl Nová Ves děti od 7 do 11 let vedoucí: M. Kubíková - tel: oddíl Šídla děvčata od 11 let vedoucí: A. Jirákovátel: oddíl Uroboros dospělí členové Junáka 12

13 Nové stezky vlčat a světlušek jsou tu Výchovný program Junáka zahrnuje všechny prostředky, kterými se snažíme naplnit poslání skautingu. Posláním je všestranný rozvoj osobnosti v souladu s principy skautingu. Evoluce ve skautingu? Výchovný program se naplňuje a vytváří v jednotlivých oddílech, kterým poskytuje celkový rámec výchovný program Junáka. Nový výchovný program Junáka je projektem, který má inovovat současné výchovné prostředky na národní úrovni tak, aby odpovídaly současné době a zájmům dnešních dětí a mladých lidí. Ten na národní úrovni určuje a nabízí vůdcům oddílu různorodou škálu prostředků pro jejich činnost. Co se skrývá pod novým programem? Skauting na celém světě vychovává mladé lidi k všestrannosti, odpovědnosti, otevřenosti, samostatnosti a životu v duchu skautských hodnot. Jednou za čas je potřeba v každé skautské organizaci výchovný program revidovat, aby byl atraktivní a současný. Nový program nemění základní principy a poslání. Nemění se ani skautská metoda, která nás odlišuje od jiných dětský sdružení, nové jsou jen prostředky, díky kterým lépe naplníme náš skautský program a poslání. Název nový program může být zavádějící nazýváme ho nový, aby bylo zřejmé, že ho tvoří nové prostředky. Platba registračního poplatku doplatek pro rok 2010 Registrační doplatek 200,- Kč se týká všech, kteří v únoru neplatili celou výši (500,-/550,-) registrace. Doplatek 200,- je nutné uhradit do vedoucímu oddílu. Registrační doplatek není možné platit bezhotovostně!!! 13

14 Junák na svém čtvrtém startu A.Oličová: Historie a činnost Junáka na Mostecku po II. světové válce; diplomová práce "Sametová" revoluce v Československu na sklonku roku 1989 se stala podnětem pro další, doufejme, již poslední pokus o obnoveni činnosti Junáka. Vychází opět z velice silných historických tradic, ale také z moderních zkušeností organizace, jež neměla nikdy zaniknout především v zájmu morální a mravní výchovy mládeže. Dnešní mladá a mladší generace se se skauty setkala spíše jen náhodně v dobových dokumentech a v ohmataných knihách, jež už dlouho nevyšly, čí ve filmech jiné než tuzemské výroby. V závěru roku 1989 je MNV v Mostě oznámeno, že místní Junák je už po čtvrté, po bezmála dvacetileté odmlce připraven postavit se na rychlý start. Páni radní tuto iniciativu vítají, a i Občanské fórum nabízí všestrannou pomoc... A tak Junácí na Mostecku, kteří začali rychlostí blesku formovat své řady, odesílají koncem roku na konto dětské onkologie v Praze přes ,- Kčs. Přitom pořádají první rádcovský kurs s orientačním během dětí. Dne 11. ledna 1990 se konala 1. valná hromada čínovníků mosteckého Junáka. Přihlašují se další desítky dětí a mládeže. Mostecký Junák, stejně jako jeho celostátní bratr, se tedy ocitá na svém čtvrtém startu, a může si tedy opět zazpívat svou hymnu, jejímž autorem je Karel Kovařovic: "Junáci vzhůru, volá den. Luh květem kývá orosen, sluníčko blankytem pílí, před námi pouť vede k cíli. :Junáci, vzhůru, volá den!:..." Až dnes můžeme plně pochopit smysluplný život všech poválečných vedoucích Junáka. Neznali ani pořádně soukromí, každou svou volnou chvíli věnovali oddílu - dětem. Bohužel společnost brala jejich obětavost často jako jakousi samozřejmost, a většinou jim ani neuměla vyjádřit svou vděčnost, i když na ni většina junáckých činitelů nikdy nečekala. I naši prarodiče brali jako samozřejmost fakt, že mohou bez obav svěřit své děti junáckým táborům, aniž by se o ně museli bát. Věděli dobře, že je o děti spolehlivě postaráno. 14

15 bratrem Antonínem Benjamínem Svojsíkem... Vzpomeňme proto alespoň některá čistá junácká srdce. O velkém a charakterním člověku Dr. Rudolfu Plajneroví by se dala napsat celá kniha. Zapomenout nelze na Andulku Veselou-Florianovu, vedoucí prvního dívčího oddílu v Chudeříně-Litvínově 3. V letech aktivně pracovala v náčelnictvu dívčího kmene. Bohouš Petržíla, vedoucí oddílu chlapců v Chudeříně, jenž odešel ze života dobrovolně - jednou z příčin jeho předčasného odchodu bylo určitě i zrušení Junáka, které velice těžce nesl. Nezapomeneme na Mílu Libovickou, okrskovou z Mostu, na bratra Jana Uhlíře z Třebušic, na Dr. Vláďu Černého, na Andulku Srpovou, Jiřího Kunu a Josefa Trunce - všechny z Mostu. Nezapomenutelnou zůstane i Vlasta Koseová, a tak bychom mohli vzpomínat celou řadu dalších, celým svým srdcem zapálených junáků v čele se zakladatelem hnutí Co všechno přináší skauting mládeži i dospělým, všichni skauti a skautky vždy věděli a ví. Těm ostatním chci říci, že to skauti v žádné době neměli příliš lehké. Vždy se od nich žádalo více, než od ostatních, oni však tento požadavek rádi plnili a často dávali i víc. Přesto, anebo právě proto, byli vždy prvními, jež byli vládnoucími režimy likvidováni. Nejprve to byli počátkem okupace nacisté; po válce skauti znovu povstali a v nebývalé intenzitě pokračovali ve své práci. Po roce 1948 však byli junáci opět rozpuštěni. Junácké oddíly se vrhly do obnovení své činnosti s obrovským elánem na jaře roku 1968, kdy během pouhých dvou a půl měsíce práce stačily ještě kvalitně připravit své letní tábory. Červen 1970 však znamenal opětné, tentokrát už úřední zrušení junácké organizace - skauti v srpnu 1970 sami ukončili svou činnost, aby mnozí z nich pokračovali v jiných zájmových organizacích. Komu tedy skauting vadil a proč? Tvrzení o scestné ideologii, škodlivé naší republice, je absurdní a nemůže za žádných okolností obstát. První bod skautského zákona zní:"milovati vlast svou, republiku Československou a sloužiti jí věrně v každé době!" Tento příkaz skauti naplňovali vždy. Stovky skautů bojovaly proti fašistickému nepříteli jak v domácí ilegalitě, tak v zahraničním odboji - jmenujme namátkou oba vnuky prezidenta Masaryka, syna prezidenta Svobody; skauty byli i hrdinové SSSR Sochor, Otakar Jaroš, kapitán Nálepka, Vit Nejedlý, či Jan Smudek. Z blízkého okolí nesmíme opomenout skauty - bratry Hornofy ze Souše, z nichž Olda zahynul v koncentračním táboře. Krásnou tradici se v období temna stal každoroční výšlap na beskydskou Ivančinu, kde každý účastník pomáhal vlastnoručně přineseným kamenem - někdy i z velké dálky, při budování působivé mohyly - pomníku skautům, umučeným ke konci války. Tuto tradicí udržovali trampové i za cenu oběti a pronásledováni. Akce byla v této době pod neustálým dozorem, nejednou byli účastnici výstupu rozehnáni, až nakonec byla přístupové cesta na Ivančinu zcela zrušena. Komu a proč vadila Ivančina? Jaký byl rozdíl mezi umučenými skauty a ostatními umučenými příslušníky odboje? Proč ne pomníky i skautům? Vždyť tato "ideologicky nepřijatelná" organizace se ihned po válce zapojila do mírového života takzvanou skautskou dvouletkou, a v rámci této akce skauti odpracovali pro svou republiku statisíce hodin zdarma. Byli mezi nimi i jedinci, kteří měli na kontě 400 až 700 odpracovaných hodin. Ani rok 1968 nebyl výjimkou, byla vyhlášena akce Milion hodin republice. A opět tisíce brigádnických hodin zdarma pro svou milovanou zem. Ve vesničce SDS v Doubí u Karlových Varů stojí domek postavený tehdy z peněz vydělaných junáky. A k dnešnímu dni, krátce po svém čtvrtém startu, se mohou junáci pochlubit těmito výsledky, - pomoc při mikulášských besídkách, - finanční sbírka na dětskou onkologii v Praze dosáhla téměř Kčs, - sbírka na Rumunsko a na psí útulek v Klukovicích u Prahy. Junáci však do budoucna chtějí mnohem víc. Rádi by neskautskou veřejnost opět přesvědčili o užitečnosti své činnosti. Aby se již brzy mohli pochlubit autoritou, jakou mají třeba skauti - harceři v Polsku. Před půl rokem psal Mladý svět v článku o Harcerech mimo jiné: "... pokud harcer v kroji stopuje na silnici, zastaví mu okamžitě první auto..." Rozhodnutí znovu obrodit, již po čtvrté, skauting je úkol těžký, ale přitom krásný a ušlechtilý, jež nám přinese ovoce v příští mladé a nejmladší generaci. Je na skautech, aby dělali svou práci dobře, aby tak skauting zaujal nezastupitelné místo v dějinách lidské kultury a jeho snah. Skauti musí vždy "Být připraveni" dát lidem do ruky kompas k cestě ke dnům lepším, než byly ty v posledních letech. Musí se však stát junáky skutečnými, ve svém nitru, a ne pouze tím, že nosí odznak a kroj. 15

16 Děkujeme za podporu v roce 2010 pan Ivan Ondřejka pan Pavel Kouda Tento časopis slouží k informování rodičů dětí mosteckého skautského střediska. Vydal: Junák svaz skautů a skautek ČR středisko Oheň Most; září 2010; vytištěno 150 ks 16

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů Obsah 3 Skauting a středisko Moravská Třebová 4 Akce pro veřejnost 7 Akce našeho střediska 10 I. oddíl Bílá stopa 12 II. oddíl 14 III. oddíl Patoca 16 IV. oddíl Jamamby 18 VI. oddíl 19 Klub oldskautů 20

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013 Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Výroční zpráva za rok 2013 Bludov 2013 Autor textů: Jan Juránek Hanes, Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jiřího Znoje

Více

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT září říjen 2014 ročník 52, číslo 4 VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE MIZEJÍCÍ SKAUTING I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO JAKÝ BYL VÁŠ NEJHEZČÍ ZÁŽITEK Z LETOŠNÍHO TÁBORA?

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Naše téma: Jaro v dětských spolcích. číslo 3/2015 ARCHA. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. foto Dominik David

Naše téma: Jaro v dětských spolcích. číslo 3/2015 ARCHA. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. foto Dominik David Naše téma: Jaro v dětských spolcích číslo 3/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Dominik David Představujeme: Kondor SAFE mapoval dobrovolníky s dětmi a mládeží Sametky

Více

LETNÍ TÁBORY TOTALITY A DNEŠKA Z POHLEDU VEDOUCÍHO

LETNÍ TÁBORY TOTALITY A DNEŠKA Z POHLEDU VEDOUCÍHO Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce LETNÍ TÁBORY TOTALITY A DNEŠKA Z POHLEDU VEDOUCÍHO Vedoucí práce: Mgr. Richard Macků Autor práce: Aneta

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být Naše téma: Prázdniny, jak mají být číslo 4/2011 ARCHA Tábory, tábory, tábory... foto Michal Fanta Misha Představujeme: Slezská diakonie S Markétou Votavovou o Tamjdemu Úvodník Prázdniny, jak mají být Zpravodaj

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka tisk a grafická úprava: Zbyněk Jiroušek Jerry na textové přípravě se podíleli: Myšlenkové

Více

SOKOL. Ještě nepatřím do starého železa. Časopis České obce sokolské

SOKOL. Ještě nepatřím do starého železa. Časopis České obce sokolské Časopis České obce sokolské SOKOL březen 2013 Sokolové vzdali poctu T. G. Masarykovi Sokolské prapory vlály v Lánech i na Hradčanském náměstí Tajemství úspěchu vršovických judistů Dva členové oddílu reprezentovali

Více

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany Duben 2011 Zpravodaj Obce Vysočany Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Úvodní slovo...3 Rozpočet obce Vysočany - rok 2011...4 Informace k vydání prvního občanského průkazu...6 Informace Policie ČR...6 První

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc Naše téma: Dětský spolek = naše hobby číslo 2/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Jana Nováčková Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Upřímně bych si přál, tedy i dětem, aby právě jim vydržela fantazie a chu zvídat a hledat něco nového, aby jim nic nepřipadalo zbytečné

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Pranostiky na září. Obsah

Pranostiky na září. Obsah Obsah q Pranostiky na září Zprávy z radnice q Starostovo okénko q Vážení spoluobčané q Oznámení q Výběrové řízení q Co nového na Vysočině? Co se děje q Víte, že... q Kaplička na Pálovské v novém q Uplynulo

Více

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24)

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) PIONÝRA 7 březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ VYPALOVANÍ DO DŘEVA 2013 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) Pionýři na Ledovce Když jsem v minulém čísle Mozaiky

Více

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM Naše téma: Nejen podsady a kotlík číslo 1/2011 ARCHA Zpravodaj o výchove a využití volného casu detí a mládeže Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou Představujeme: Český svaz chovatelů foto Marek Krajči

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

6 únor. Umačkáni dětmi Představení projektu. Hrajte si s chudobou a diskriminací hry a aktivity pro oddíly

6 únor. Umačkáni dětmi Představení projektu. Hrajte si s chudobou a diskriminací hry a aktivity pro oddíly MOZAIKA PIONÝRA 6 únor 2011 Umačkáni dětmi Představení projektu Hrajte si s chudobou a diskriminací hry a aktivity pro oddíly Novinky na stánku Mozaika trička, mikiny, flash disky 7 18 Čeští cestovatelé

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2008 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Jen se, zimo, zeptej Česká rada dětí a mládeže slaví kulaté jubileum Anketa: Co byste popřáli ČRDM do dalších let? Na tábory s MŠMT Výměna

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči www.obec-staric.cz e-mail: obec.staric@iol.cz číslo 2 zdarma červen 2008 Z jednání Zastupitelsta obce Staříč 17. března 2008 členové ZO například schválili žádosti o

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Nové parkoviště na Klučovské Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ze sportu Memoriál prof. Jaroslava Pelikána Z historie

Více