Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu výročí založení školy na Bařinách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách"

Transkript

1 HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 18 - ŘÍJEN ZDARMA. Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu 120. výročí založení školy na Bařinách která se koná v neděli 14. října 2007 od 14 hodin v bařinské škole v Huslenkách Škola okolo roku 1907 škola v roce 2007 Slavnostní odpoledne zahájí odhalení pamětní desky profesora Josefa Válka a Gustava Adolfa Říčana, kterým bylo v letošním roce uděleno in memoriam čestné občanství obce Huslenky Jste všichni srdečně zváni! SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, jak je jistě všem nám známo, naše obec vznikla rozdělením původní obce Hovězí na dvě samostatné obce Hovězí a Huslenky. V minulosti je nutno p5ipomenout léta 1887, kdy na Bařinách byla založena vesnická škola ročník a rok 1895, kdy byla dokončena stavba zděného evangelického kostela. Proto pokládám za velmi významné a důležité v dnešní moderní a uspěchané době zastavit se, podívat se kolem sebe, kdo vedle nás žije, kde žijeme a s kým žijeme. Krajina kolem nás je tou nejkrásnější, jakou znám. Překrásná příroda, zdravý vzduch, květena našich luk a ještě určitě mnoho dalších věcí nám mohou závidět široko daleko. To vše patří k našemu rodnému Valašsku, kde již v minulosti za mnohem tvrdších podmínek žili naši rodičové, prarodičové a byli to právě oni, kteří nám zachovali velké přírodní bohatství. O rozvoj naší obce se mimo jiné zasloužila celá řada moudrých a vzdělaných lidí. Dovolte, abych představil alespoň ty, kteří se zapsali do historie naší obce výrazněji. Profesor Josef Válek - historik, národopisec, největší znalec Valašska, narozen ve Vsetíně Jeho cílem bylo povznést Valašsko mravně, kulturně, ale i hospodářsky. Vytvořil mapy, které byly využity při mírových jednání o hranice československé republiky po 1. světové válce. V roce 1906 se stěhuje na samotu na Bařiny (Hovězí - Kychová č. 605), kde se věnoval studium Valašska do všech detailů - především přírodě. Protože tomu bude 70 let, kdy se s námi rozloučil (15.12.), dovoluji si jeho jméno vzpomenout. Gustav Adolf Říčan - další významná osobnost Valašska. Botanik, přírodovědec, českobratrský evangelický farář, jimž byl zvolen v roce Měl velkou autoritu mezi členy sboru i občany - působil zde do roku Dnešní Galovské louky vděčí právě Říčanovi za svou dosavadní existenci, neboť byl velkým milovníkem přírody a mimo jiné založil i herbář naší květeny. V roce 2006 jsme mohli dokonce shlédnout výstavu jeho botanických sbírek ve Valašském Mezříčí. Zemřel v roce1939. Letos by oslavil 140. narozeniny. Možná právě proto bylo z iniciativy našich občanů zastupitelstvu navrženo, aby při příležitosti 120. výročí založení školy a 70-ti letého úmrtí p. profesora a 140. výročí narození p. faráře, bylo čestné občanství uděleno alespoň in memoriam těmto velikánům. Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 11. června 2007 tento návrh projednalo a udělení čestného občanství Josefu Válkovi a G. A. Říčanovi jednomyslně schválilo. A tak v den oslav 120. výročí školy budete moci shlédnout odhalení pamětní desky na ZŠ Bařiny věnované těmto osobnostem. Oldřich Surala starosta obce Huslenky

2 Pozdrav z družební obce Jasenice V tomto roku si Vaša základná škola pripomína 120. výročie vzniku. Je to skutočne veľmi významná časť histórie, počas ktorej Vašu školu navštevovalo určite veľa jedincov, na ktorých je v dnešnej dobe hrdá, tak ako je to v našej obci. Škola, to je symbol základnej múdrosti a vzdelanosti ľudí v obci. Našu základnú školu riadia a pracujú v nej prevažne ženy, ako je to vo väčšine základných škôl. Tieto ženy sa vo veľkej miere podieľajú na zachovaní dobrých vzťahov a prehlbovaní družobných podujatí s Vašou obcou Huslenky. Gustav Adolf Říčan proslul za hranicemi naší obce především jako botanik zkoumající místní květenu. Členové evangelického sboru v Huslenkách na něj však vzpomínají především jako na svého faráře. G. A. Říčan působil v Hovězí (Huslenkách) v letech a byl zde prvním farářem samostatného evangelického sboru. Náboženský život místních evangelíků se samozřejmě nepočíná až z příchodem Gustava Adolfa Říčana. I díky blízkosti cest, po nichž přicházeli z Uher tajní kazatelé, podařilo se evangelickou víru v oblasti udržet i v dobách náboženského útisku. Velká chudoba však neumožnila evangelíkům v Hovězí založit si po vydání tolerančního patentu vlastní samostatný sbor. Většina z nich náležela k dolnímu sboru augsburského vyznání na Vsetíně, menšina pak k vsetínskému reformovanému hornímu sboru. G. A. Říčan přišel do Hovězí v roce 1894 jako vikář. I tento jeho příchod byl zřejmě dalším impulsem, který přispěl k osamostatnění evangelického sboru v Hovězí (Huslenkách), což se konečně podařilo počátkem roku Už v samostatném sboru byl G. A. Říčan instalován za faráře 28. srpna Počátky působení faráře Říčana byly spjaté s mnoha těžkostmi. Především bylo nutné dokončit stavbu nového kamenného kostela. Stavba započatá již v roce 1873 se stále zpožďovala, také vinou zřícení věže do již rozestavěného kostela v roce Hrubá stavba byla dokončena ještě před příchodem G. A. Říčana do sboru; interiéry, včetně oltáře, kazatelny a podlah pak až v roce I v rozestavěném kostele však již pravidelně probíhaly bohoslužby. G. A. Říčan prožil spolu se svým sborem i těžké období první světové války. Právě v takových chvílích, jako byli obě světové války, ale také například kolektivizace v 50. letech, všichni evangelíci nejvíce upínali své zraky ke kazatelně Som veľmi rada, že družba medzi obcami Huslenky a Jasenica obsiahla už viaceré organizácie, inštitúcie ako len obecné úrady. Týka sa to hasičov, športovcov, rodín a myslím, že už aj školských zariadení. Preto si dovolím pri tejto príležitosti, želať Vám veľa úspechov v ďalšej Vami veľmi záslužnej práci a našej družbe zaželať dlhé a úprimné priateľstvo. Táňa Kňažková starostka obce Jasenica Gustav Adolf Říčan, farář evangelického sboru v Hovězí (v Huslenkách) a očekávali potěchu z Božího slova. Na sklonku roku 1918 došlo k události, která významným způsobem ovlivnila život všech evangelíků v Čechách a na Moravě - na prosincovém synodu v Praze došlo k sloučení církví augsburského (luterského) a helvétského (reformovaného) vyznaní v jedinou Českobratrskou církev evangelickou. Na Valašsku se však nově vzniklá unie prosazovala jenom pomalu. Evangelíci z obce, hlásící se k reformované tradici, stále tvrdošíjně docházeli do vsetínského horného sboru a nezapojovali se do sborového života kolem kostela v Huslenkách. I přes velikou snahu faráře Říčana se reformovaní evangelíci zapojili do života sboru plně až za působení druhého faráře Václava Matoulka. Evangelický sbor v Huslenkách je jeden z menšiny sborů v Českobratrské církvi evangelické vycházející z luterské tradice. Ta se dodnes projevuje zčásti v podobě bohoslužeb i ve vnitřním vybavení kostela (jako v jednom z mála evangelických kostelů se v něm nachází oltář, dokonce s oltářním obrazem). Paradoxně však všichni jeho duchovní správci sboru podobou své zbožnosti i teologickými důrazy inklinovali spíše k tradici reformované, což ovlivnilo i celkový charakter sboru. Gustav Adolf Říčan měl, jak o se to o něm píše v publikaci Vítaje na Hovězí, velkou autoritu nejen mezi členy sboru, ale i mezi ostatními občany. Svou prací v oblasti botaniky proslul daleko za hranicemi naší obce. Svoji autoritu uplatňoval i jako farář sboru. Žijící pamětníci vzpomínají na hodiny náboženství, kdy pozorně naslouchali jeho výkladům biblických textů, a neodvážili se při hodině vyrušovat jakýmkoliv zlobením (autorita faráře byla tehdy daleko samozřejmější než dnes ) Jako přísného, ale spravedlivého učitele si jej pamatují i žáci z hodin přírodopisu na základní škole v Huslenkách. Jak vnímáme - my, evangelíci v Huslenkách - odkaz G. A. Říčana dnes? Sbor si váží všech svých farářů, kteří zde v minulosti působili. Všichni byli silnými osobnostmi a individualitami a nesmazatelně se vryli do paměti věřících. Všichni zde také působili poměrně dlouho dobu a ovlivňovali nejen chod sboru, ale také obce. Gustav Adolf Říčan byl v nejlepším slova smyslu jedním z nich. Byl prvním farářem samotného sboru a svou prací položil základy, na které mohli další faráři směle navázat. Při vědomí toho si staršovstvo sboru velice váží pozornosti, kterou obec i základní škola v Huslenkách památce faráře a botanika Gustava Adolfa Říčana věnuje. Sami se chystáme při 110. výročí své samotné existence (v roce 2009) památku všech svých duchovních pastýřů, ale také kurátorů a ostatních dělníků na vinici Páně náležitě připomenout. Chtěl bych, milí přátelé, využít prostoru, kterého se mi dostalo, a srdečně Vás pozvat na všechny akce spojené s udělením čestného občanství G. A. Říčanovi a profesorovi Josefu Válkovi. Zároveň Vás chci pozvat k návštěvě našeho sboru. Tradice, jakkoliv slavná a pamětihodná, má význam jen pokud ústí v živou přítomnost. A náš evangelický sbor v Huslenkách je, jak se domníváme, místem kde to žije. Tak vnímáme především význam G. A. Říčana i ostatních duchovních pastýřů sboru - že i svou přičinlivostí způsobili, že naše obec je dodnes místem, kde se můžeme těšit z Božího slova. Za to patří dík jim a především Pánu Bohu. Jiří Palán, farář sboru ČCE V Huslenkách Rádi bychom touto cestou poděkovali Fondu kultury Zlínského kraje za dotaci ,- Kč na dokončení odvlhčení evangelického kostela v Huslenkách. Bez této i dalších finančních darů by opravy nebylo možné dokončit. Všem dárcům děkujeme. V letošním roce 2007 si připomeneme 140. výročí jeho narození. Narodil se v Borové u Přibyslavi jako syn tamního rolníka a barvíře. Vystudoval teologii nejprve ve Vídni a následně i v německých městech Rostock a Erlang. Poté byl krátkou dobu vikářem v Opatovicích a v Hodslavicích. V roce 1895 byl zvolen za vikáře v Huslenkách - tehdy ještě v obci Hovězí. (Huslenky se oddělily od Hovězí v r. 1949). Zpočátku zde bydlel v soukromí, než se v roce 1895 postavila farní budova, na jejíž stavbu bylo použito dřevo ze starého kostela, který stával na místě dnešního hřbitova v huslenské údolí. V roce 1897 byl zvolen farářem v Hovězí Huslenkách. Byl tady prvním evangelickým farářem. I když nový kostel nebyl ještě zcela dostavěn, bohoslužby se konaly od r.1892 již v něm. V témže roce 1897 se v Černíkově oženil s Adélou Bohdankou Lány a měli spolu 6 dětí. S výjimkou dvou let , které strávil v Hradci Králové jako farář sboru českobratrské církve evangelické a správce tamního Lutherova ústavu (ten založil jeho tchán Eduard Lány v r pro žáky středních škol) působil až do r v Hovězí - Huslenkách. Poté odchází do výslužby. Prof. Josef Válek - národopisec a historik ( ) 15. prosince 2007 tomu bude 70 let, co zemřel profesor Josef Válek historik, národopisec, velký znalec Valašska. Připomeňme si dnes v krátkosti jeho životopis, jeho práci a celoživotní dílo. Všechna jeho snaha směřovala k tomu, aby Valašsko, které tolik miloval povznesl mravně, kulturně a hospodářsky. Z tohoto důvodu usilovně pátral po historických událostech v životě valašského lidu. Narodil se na Vsetíně 31. srpna 1871, vystudoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a filozofickou fakultu pražské Karlovy univerzity. Poté působil jako profesor na obchodní akademii v Brně a to od roku Již jako student se v době čilého národopisného ruchu s velkou pílí spolupodílí na uspořádání Umělecké národopisné výstavy ve Vsetíně v roce Když se připravovala Národopisná výstava československá v Praze v roce 1895, byl známý hudební skladatel Leoš Janáček pověřen Národopisným odborem pro hudbu na Moravě sestavením obrazu lidové hudby na Moravě. Ten požádal nejdříve faráře z Valašské Polanky A. Přibyla o spolupráci a po jeho odmítnutí se obrátil tehdy ještě na studenta, vsetínského rodáka Josefa Válka. Ten se tohoto úkolu ujal se ctí i přes své mládí 23 let. Valašská osada patřila na národopisné výstavě v Praze mezi největší atrakce a měla 10 objektů. Byla umístěna blízko vchodu na výstaviště a byla tvořena pasekářskou usedlostí i s chlévem, postníkem a jinými stavbami, vystavěnou podle vzoru usedlosti z Nového Hrozenkova, dále valašskou kolibou i s košárem, valašskou pilou, křivačkárnou, roubenou studnou, sušírnou ovoce, zvoničkou, branou a hospodou Na posledním groši, kde vyhrávala slavná Pelánova kapela. Tuto hospodu během výstavy navštívilo přes 200 tis.návštěvníků, mj. i významné osobnosti kulturního světa: Mikoláš Aleš, Svatopluk Čech, Alois Jirásek, K. V. Rais, Jaroslav Vrchlický, Jaroslav Kvapil, V. V. Štech a další. A tak se Valašsko, jeden z nejchudších krajů, dostalo do povědomí mnoha umělců, ale i široké veřejnosti. Materiál na výstavu osady se připravoval na Vsetíně. Dřevěné trámy a jednotlivé díly byly na jaře 1895 naloženy na vagóny a přepraveny vlakem do Prahy, kde se sestavovaly dohromady. Výstava se konala od května do září Jako penzista bydlel nejdříve ve Valašském Meziříčí, poté se přestěhoval na Vsetín, kde 6. července 1939 zemřel. Byl pochován na hřbitově v huslenském údolí do hrobu svého nejstaršího syna. G. A. Říčan měl velkou autoritu nejen mezi členy sboru, ale i mezi ostatními občany. Zvláštní pozornost věnuje společenstvům původního krytu a výskytu vzácných rostlin, mezi které patří např. čeleď vstavačovitých, dále pralesu ve Velkých Karlovicích, horským loukám a pastvinám, na nichž našel vzácné druhy karpatské flóry, které se na Moravě již nevyskytují. Dnešní chráněné Galovské lúky na Hrachovci v Huslenkách vděčí právě Říčanovi za svou dosavadní existenci. Velkým vzorem, zejména co se týče systematické tvorby herbářů se stal pro G. A. Říčana katolický kněz a botanik František Gogela ( ). Na přelomu 19. a 20. století botanizoval zejména v západní polovině Hostýnských vrchů. Své sběry uspořádal do několika rozsáhlých herbářů, z nichž 19-ti svazkový herbář označený jako valašský daroval muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí. Dnes je uložen v botanických sbírkách MRV ve Val.Meziříčí. Hlavní období intenzivní botanické činnosti G. A. Říčana spadá do let 20. století. V té době již více než 20 let působil v Hovězí - Huslenkách a byl dobře obeznámen s okolní krajinou. Jeho přírodovědné zaměření bylo široké a tak zpočátku tvořil sbírku entomologickou, především se zaměřil na louky a motýly domácí i cizokrajné. Věnoval se rovněž geologii a vytvořil sbírku hornin okresu Vsackého. Především však v botanice dokázal navázat na své předchůdce jako byl Jan Bubela a František Gogola a učinil velký pokrok v botanickém poznání Valašska. Své poznatky publikovat v řadě odborných časopisů: ve Sborníku P ř í r o d o v ě d e c k é s p o l e č n o s t i v Moravské Ostravě, ve Sborníku Klubu přírodovědeckého v Brně, ve Věstníku Klubu přírodovědeckého v Prostějově, ve Vědě přírodně aj. Spolupracoval rovněž s profesorem Josefem Válkem, který taky bydlel v naší obci a patřil v té době k nejlepším znalcům Valašska. Redigoval časopis Naše Valašsko, v němž jsou otištěny některé příspěvky a statě G. A. Říčana. V pozůstalosti prof. Válka, která je uložena ve státním okresním archívu ve Vsetíně najdeme několik dopisů od G. A. Říčana, ve kterých se na něj obrací o radu a osobní setkání. Vrcholem jeho botanické činnosti je dílo z r Květena okresu vsetínského a valašsko meziříčského, kterou vydal 1895 a zúčastnily se jí všechny kraje v republice. Celková návštěva výstavního areálu čítala přes 2 miliony osob a bylo vystaveno 17 tis. předmětů dokládajících život lidu z Čech, Moravy a Slovenska. Po ukončení studií byl Válek profesorem na Obchodní akademii v Brně ( ). V době svého pedagogického působení zhotovil hospodářské mapy, které použila naše delegace v Paříži při mírových jednáních o obhájení hranic Čsl.státu. Čestné uznání a dar, který za to obdržel, patřily k nemnoha krásným okamžikům jeho života. Brzy na to z přepracování onemocněl a po překonání životní krize zanechal profesury a spolu s matkou se odstěhoval v roce 1906 na samotu Bařiny - Kýchová, čp. 605 nyní čp. 131, tenkrát ještě obec Hovězí. Domek stojí asi 50 m od hlavní silnice do Velkých Karlovic směrem do Kýchové. Zde se věnoval v klidu studiu a prohlubování historie Valašska a jeho staré kultury. Znal Valašsko do všech detailů, poradil a pomohl všem, kdož se zajímali o tento krásný kraj. Jeho samota byly vyhledávána vědeckými a literárními pracovníky nejen z Valašska a českých zemí, ale i ze zahraničí. Zpracoval rovněž archiv panství vsetínského, mapy pro školy, katastrální mapy obcí. Byl spoluzakladatelem Okresního muzea ve Vsetíně, kterému také veškeré své práce, svůj majetek, domek i s bohatým archívem odkázal. Tady také vznikla jeho nejcennější práce Hranice Moravského Valašska a Poznámky k mapě Moravského Valašska. Je to velmi pečlivě a podrobně zpracovaná studie o dvojím osídlení Moravského Valašska. Jako znalec historie a geografie Valašska toužil vydat souborné dílo Moravské Valašsko. Ale po zvážení všech obtíží spojených s vydáním takového díla, pro nedostatek spolupracovníků a finančních prostředků z tohoto plánu sešlo. Na to bylo dohodnuto se spisovatelem Františkem Táborským a s jinými spolupracovníky, že založí časopis Naše Valašsko, který by shromažďoval všechen materiál o Valašsku jako přípravu pro toto dílo. Profesor Válek se stal jeho redaktorem. Byly vydány 3 ročníky, čtvrtý zůstal nedokončen, neboť jej na jeho samotě v prosinci 1937 zastihla smrt. Jeho články a studie jsou kromě Našeho Valašska roztroušeny v mnoha jiných časopisech. Z materiálů a (různých časopisů) jsem vyčetla, že zvláštním rysem jeho povahy byla jeho až moc velká skromnost a plachost, která ani v nejmenším neodpovídala množství práce, kterou po sobě zanechal. Udělení čestného občanství Huslenek in memoriam si plným právem zaslouží. Jana Krhovjáková, kronikářka Gustav Adolf Říčan farář, botanik a přírodovědec ( ) vlastním nákladem, a ve které shromáždil veškeré dostupné údaje včetně svých vlastních pozorování. V této velmi moderně pojaté práci najdeme jak charakteristiky všech vegetačních typů, které se na Valašsku objevují, louky, pastviny, lesy, mokřady a prameniště, tak systematicky uspořádaný soupis všech druhů cévnatých rostlin. Dodnes zůstává tato práce stěžějním pramenem pro poznání valašské květiny. V roce 2006 se konala výstava "G. A. Říčan a jeho botanická sbírka", kterou uspořádalo Muzeum regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí v zámku Kinských. Velká část spisového materiálu je převzato z této výstavy s laskavým svolením Muzea Val. Meziříčí. Jana Krhovjáková, kronikářka 2 HUSLENKY, ŘÍJEN 2007 HUSLENKY, ŘÍJEN

3 Co bylo před rokem 1887 Obec Huslenky byla až do roku 1949 součástí obce Hovězí a proto také první zmínky o školství v naší obci jsou spjaty s původní obcí Hovězí. Ve Fernandově kronice se uvádí, že v Hovězí postavila obec první dřevěnou školní budovu kolem roku 1740, bydleli v ní také jezuitští misionáři. V této škole byl prvním učitelem Josef Lojda, který tam působil až do konce života (1773). V roce 1778 byla postavena nová, zděná školní budova, na které byl prvním učitelem Ignác Březovský. V obci, která v té době měla kolem tří tisíc obyvatel, chodilo v roce 1779 do školy pouze 27 žáků! Dalším učitelem byl František Kroupa, který v Hovězí působil až do roku Dvacet let ( ) vyučoval na škole František Beránek a v letech František Jeřábek. O tehdejší situaci ve školství svědčí několik zarážejících skutečností: například v roce 1860 bylo do školy zapsáno 420 žáků, pro něž však bylo k dispozici jen 19 stolic (židlí). Prostředí ve škole bylo velmi špatné, tmavé a vlhké. Až do roku 1877 vyučoval jediný učitel, bez pomocníka. Škola v Hovězí byla původně katolická. Po vydání Tolerančního patentu roku 1781 chodili do ní i žáci evangelického vyznání, kteří vlastní školu neměli. Dokonce až do listopadu 1888 bývali evangeličtí žáci vyučováni i katolickému náboženství. Do roku 1869 byly obecné školy pod správou církve, která ovlivňovala i obsahovou náplň vyučování. Tohoto roku byl vyhlášen zákon o povinné školní docházce dětí od šesti let a zároveň byl uzákoněn státní dozor nad školami. Převzetím škol pod státní správu se zlepšilo i zabezpečení učitelů po stránce finanční. Učitelé dostávali pravidelný plat a nebyli již odkázáni na vybírání koled dům od domu a na školní plat za žáka. Roku 1878 se započalo se stavbou nové dvoutřídní školní budovy v místech u kostela, roku 1892 byla rozšířena na trojtřídní. Bařinská škola V roce 1886 začala stavba nové školy na Bařinách a roku 1897 byla postavena další škola v údolí Huslenky. V těchto letech vznikají také první náznaky určité sociální péče o žáky. Roku 1894 byl zřízen tzv. Polévkový ústav (s velkou finanční pomocí Jana Bernarda, bývalého předsedy Hospodářského spolku v Hovězí), který umožnil poskytovat vzdáleným a chudobným dětem v zimním období teplé polévky. Je nutné připomenout, že roku 1887 byla provedena úprava hranic obce Hovězí, zejména s obcí Halenkov, které připadlo údolí Černé a Bratřejůvka za potokem a několik domů nad Dinoticí. Naproti tomu některé domovní čísla halenkovská (U Suřanů, v Losovém, Hlubočku atd.) připadla obci Hovězí. V důsledku toho došlo i k upřesnění školních obvodů. Velká rozloha obce činila vždy lidem ze vzdálenějších usedlostí mnohé potíže. Nejvíce to pociťovaly děti, které po uzákonění povinné školní docházky od šesti let docházely do školy osm i více kilometrů. Proto také nebyla pravidelná návštěva školy zdaleka samozřejmostí a rozsah absence byl obrovský. Ani rodiče nechápali často význam školního vyučování. Základy vzdělání, poskytované starým školským systémem, jim pro život stačily: proč by to nemělo stačit i jejich dětem? Děti musely především vypomáhat doma, jak péčí o četné mladší sourozence, tak prací v zemědělství. Ani vážné nemoci a hojná úmrtí nebyly tehdy ničím výjimečným. Historie školy na Bařinách Občané z horní části obce, kteří měli blíže na Halenkov, tam chodili i do kostela. Později byla údolí od potoka Zbeličný a výše včetně přilehlých pasek a samot oficiálně do Halenkova přifařeny. Také děti z této části obce připadly školnímu obvodu halenkovskému. S přibývajícím počtem žáků byla škola v Halenkově přeplněna a nestačila ani pro místní děti. Velký počet žáků obce Hovězí, ať už náležících do školy v Hovězí u kostela, nebo do Halenkova, vedl představené obce a místní školní radu v Hovězí k rozhodnutí postavit školu uprostřed mezi Hovězím a Halenkovem, tj. na Bařinách. O potřebě této školy je zmínka již v roce 1812! Stavba školy byla zahájena únoru 1886 a dokončena o prázdninách Ke škole byly přiškoleny Bařiny, Zbeličné, Kychová a dolní strany údolí Bratřejůvka a Černý. K slavnostnímu otevření školy došlo v neděli 11. září První roky výuky Prvním učitelem byl František Adámek, s jehož jménem je spojeno nejen prvních osmnáct let této školy, ale také osud dalšího, dnes již téměř zapomenutého školského zařízení - roku 1896 založil a až do svého odchodu řídil tzv. hospodářskou pokračovací školu, která seznamovala zemědělskou mládež s novými teoretickými i praktickými poznatky v ovocnářství, chovatelství, včelařství, v péči o půdu, v ošetřování travních porostů apod. Po odchodu svého zakladatele škola zanikla. Jako ostatní tehdejší školy byla i obecná škola na Bařinách odkázána na peněžité příspěvky a pomoc, které kromě obce poskytovaly různé organizace, např. Občanská záložna apod., případně i jednotlivci. Ve školním roce 1888/9 bylo ve škole zapsáno 111 žáků, kteří se učili v jediné třídě (ve třech odděleních). Ve školním roce 1892/3 vzrostl počet školou povinných žáků na 219. Neúnosný počet žáků nepoklesl ani po otevření školy v Huslenkách údolí roku 1897 počátkem školního roku 1897/8 bylo do školy zapsáno 214 a o rok později 226 žáků. Jelikož dosavadní jednotřídka neodpovídala potřebám vyučování, stále pokračovalo jednání o rozšíření školy nebo o zřízení další. Avšak ani vysoký počet žáků nebyl dostatečným argumentem. Místní školní rada a obecní zastupitelstvo sice uznávaly nutnost rozšíření školy, ale obec neměla dostatek vlastních finančních prostředků a žádala od nadřízených úřadů úhradu tří čtvrtin nákladů. Přístavba byla za těchto okolností povolena zemskou školní radou až roku 1899 (zároveň došlo k povolení dvou výročních trhů, které by měly zvýšit příjmy obce). Dvacáté století V únoru 1900 se započalo s přípravami a byla podána žádost o subvenci (byla poskytnuta ve výši 2000 K). Přístavbu zahájila 27. srpna 1901 stavební firma O. Zeman & F. Masloň a dokončila stavbu v srpnu 1902, takže 5. září 1902 povolila zemská školní rada otevření druhé a třetí třídy. (Zároveň poskytla další subvenci v částce 1000 K). Slavnostní otevření školy se uskutečnilo v neděli 21. září října 1905 byly utvořeny nové školní obvody všech tří škol v Hovězí. Ke škole na Bařinách připadly části obce: Černý, Kychová, Zbeličný, Humenec, Žárec, Hrachoveček, část Darebně,U Liňů, U Křupalů, Bratřejůvka, Losový, Tomanůvka, U Hrňů a Lažů. V tomto školním roce 1905/6 bylo zapsáno 236 školou povinných žáků. Vývoj školy byl i nadále spjat i vývojem celé společnosti. V roce 1908 byla započata a ještě téhož roku v prosinci dokončena stavba železnice Vsetín Velké Karlovice, takže 21. prosince 1908 byla zahájena pravidelná železniční doprava. V roce 1909 byla zahájena stavba vodovodu z Kychové na Vsetín. Tyto stavby a pravidelné vlakové spojení se Vsetínem umožnily pracovní příležitosti pro řadu rodičů a zlepšení životní úrovně obyčejných lidí. Do vývoje však nepříznivě zasáhla 1. světová válka. Učitelé, pokud nešli na frontu, museli kromě vyučování plnit řadu nepříjemných úkolů, např. chodit po domech sepisovat zásoby u zemědělců, starší žáci vypomáhali doma, nahrazovali při zemědělských pracích otce a starší sourozence, kteří byli na frontě. Dokladem toho je procento zameškané školní docházky, které dosáhlo ve školním roce 1915/16 výše 41,9% a v dalších letech ještě stoupalo. Existenční podmínky učitelů v této době nebyly rovněž záviděníhodné: byli placeni hůř než pomocní dělníci. Proto se účastnili jednodenní stávky, jíž chtěli dosáhnout zlepšení platových podmínek. Ke splnění jejich požadavků však došlo až po vzniku republiky, kdy bylo učitelstvo postaveno na roveň státním úředníkům. První republika Po skončení války v říjnu 1918 se rozšířila epidemie tzv. španělské chřipky. Ve škole se několik týdnů nevyučovalo, dva žáci zemřeli. Po vzniku samostatného Československa zaručovala ústava první republiky všem dětem stejné právo na vzdělání, ovšem velké sociální rozdíly mezi žáky vedou k tomu, že se opakuje dřívější situace. Procento zameškané školní docházky je stále vysoké - například ve školním roce 1925/26 činí 23% - a příčiny jsou stejné jako dříve: výpomoc v domácnosti a zemědělství, velký rozsah infekčních i jiných onemocnění dětí, ale i nedostatek vhodného ošacení a obutí pro docházku do školy za nepříznivého počasí. Trojtřídka na Bařinách se však znovu jeví čím dál více jako nedostačující. Od roku 1921 je stabilizována pobočka při první třídě a vyučuje se podle osnov pro školy čtyřtřídní, zatím ovšem pro nedostatek místa ve třech učebnách. Stále se jedná o zajištění místnosti pro pobočku a zároveň byty pro učitele. Žádost o přístavbu v roce 1925 byla zamítnuta s doporučením vážně uvažovati o zřízení školy v Černém, odkud mají děti do školy nejdále. Nakonec však přece jen byly schváleny plány, podle nichž by měla škola pět učeben. V roce 1927 se začalo s výrobou cihel, kácením dřeva, těžbou kmene. 14. května 1928 konečně začala přístavba dvou učeben. Stavbu prováděl zednický mistr Antonín Šiška ze Vsetína. Ještě téhož roku v srpnu byla dokončena (nákladem 125 tisíc Kč) a od září se vyučovalo v pěti učebnách. Po čtyřiceti letech tak škola dostává podobu, jakou má v podstatě dodnes. Ř í d í c í u č i t e l R o s t i s l a v Třískala, který převzal správu školy roku 1910 po Eduardu Slámovi ( ) a má velké zásluhy o její rozšíření, užil tohoto zlepšení jen krátce: odchází na trvalý odpočinek a ještě téhož roku ve svých 61 letech umírá. Novým řídícím učitelem byl jmenován Bohuš Václav Zelinka, který ve škole působil v letech Ve školním roce 1930/31 bylo ve škole 303 žáků. Vyučovalo se podle osnov pro šestitřídní školy. Od začátku školního roku 1933/34 byly povoleny pobočky při čtvrté a páté třídě. Roku 1934 byla pobočka při druhé třídě proměněna v samostatnou třídu a škola reorganizována jako šestitřídní. Byla přitom ponechána dosavadní zatímní třída při nové šesté třídě a povoleno vyučování podle osnov pro školy sedmitřídní. V této době se opět setkáváme s péčí o děti: nově zvolený rodičovský výbor se ujal sbírky ve prospěch polévkové akce a podle záznamů bylo sebráno 10q brambor, 339 kg obilí a 200 Kč, takže se mohlo zase začít s vařením polévek pro žactvo. Padesáté výročí postavení školy roku 1937 bylo poznamenáno nemocemi. V lednu vypukl v Černém v osmi rodinách střevní tyfus, děti nechodily do školy. V nižších třídách pak onemocnělo až 50% žáků spálou, spalničkami a záškrtem. Tato nepříznivá situace ve škole, ale i neporozumění a nezájem některých občanů byly příčinou odložení oslav. Období 2. světové války Další léta napsala nejčernější stránky dějin školy. Ohrožení republiky roku 1938 tíživě dolehlo i na školu, žáky a učitele. Nacistická okupace 15. března 1939 postihla českou školu v jejím základním poslání: bylo zakázáno používání dosavadních učebnic, omezeno vyučování předmětů jako čeština, vlastivěda a dějepis. Naproti tomu se zavedlo povinné vyučování němčiny již od první třídy. Ze žákovské i učitelské knihovny se musely vyřadit i odevzdat nežádoucí knihy, připomínající demokratické tradice i československý stát. Učitelé byli podrobeni protektorátních úřadů. Museli předkládat doklady o původu, vypomáhat na obecním úřadě při nejrůznějších statistikách, ze školské služby byly vyřazovány vdané učitelky, někteří mladí učitelé, kteří byli i s mnoha dalšími na konci války totálně nasazeni. Dne 2. února 1945 školu zabrali a obsadili němečtí vojáci. Žáci se scházeli jednou až dvakrát týdně v hostinci u Vozáků a dostávali domácí úkoly. Ráno 30. dubna německá armáda školu opustila a usadili se tam maďarští vojáci, jejichž pluk obsadil celou obec, 1. května však maďaři kvapně odtáhli. 2. května 1945 přešly oddíly první, třetí a čtvrté brigády 1. československého armádního sboru přes Papajské sedlo, obsadily údolí Kychovou, takže večer 3. května měli čsl. vojáci v rukou železnici a silnici a postupovali ke škole a dále k Huslenkám. Po skončení války byl stav školy ubohý. Třídy plné špíny, rozbitého skla a hmyzu. 22. května 1945 bylo zahájeno vyučování, přestože okna byla rozbitá a bylo chladno. Okna byla aspoň z venkovní strany zasklena až v červnu. Ve školním roce 1945/46 byla v Hovězí u kostela zřízena a otevřena měšťanská škola. Dočasně byla umístěna v budově obecné školy, později v prozatímních dřevěných barácích. Tím se značně ulevilo přeplněným obecným školám. Z bařinské školy odešlo do měšťanky 50 žáků. Odchodem žactva do měšťanky a také odstěhováním do pohraničí ubylo více než 80 dětí, a tak bylo ve škole otevřeno pět tříd s pěti postupnými ročníky. V následujícím roce 1946/47 bylo zapsáno 204 žáků, pětitřídní škola pracovala se šesti třídami. Vznik obce Huslenky V listopadu 1949 došlo k velmi významné události v životě občanů i školy k rozdělení obce Hovězí na dva samostatné správní celky Hovězí a Huslenky. K tomuto řešení vedlo více důvodů, ale jedním z nejvýznamnějších byly spory o stavební místo pro budovu měšťanské školy. Jednání o její stavbu bylo zahájeno již před válkou, v roce Na žádost obecní rady v Hovězí se v listopadu 1937 sešla komise, tvořená zástupci okolních obcí a školních rad, která měla vybrat nejvhodnější místo pro újezdní měšťanskou školu pro obce Hovězí a Zděchov: za vhodné uznali v Huslenkách u zastávky, směrem ke Zděchovu. Neshody o umístěný stavby se mezi obyvateli Hovězí začaly projevovat hned od začátku jednání. Hlavně občané z dolní části obce hájili názor, že škola má být v blízkosti nádraží a kulturního střediska obce, Občané ze Zděchova, horní části a většina i ze střední části obce (nynější Huslenky) zastávali stanovisko, že újezdní škola má být v geometrickém středu školního újezdu, tj. v Huslenkách. Tato nejednotnost stavbu jen oddalovala. Nakonec bylo dojednáno, aby se měšťanské školy postavily dvě, v Huslenkách i s potřebnými učebnicemi pro obecnou školu pro dolní část obce to měla být nová obecná škola s tolika učebnami, aby tam mohla být zřízena pobočka měšťanské školy. V obecním zastupitelstvu bylo 20. ledna 1940 usneseno vypůjčit si 1 milion korun od Penzijního ústavu v Praze na stavbu dvou škol. 17. března 1940, za přítomnosti zástupců obce Zděchov, byla dojednána společná úhrada nákladů a příprava materiálu. Současně byla odhlasována pracovní povinnost při stavbě školy. Občané z horní části se hned chopili práce. Těžil se a vozil kámen, a občané Zděchova vybírali a káceli to nejkvalitnější dřevo na krovy a trámoví. Dne 2. května 1940 byl v obecním zastupitelstvu přečten dopis okresního úřadu, který rozhodl, že se má upustit od stavby škol. Přesto se zastupitelstvo opět usneslo v projektových pracích pokračovati, dále kámen těžiti a zakoupené pozemky zatím pronajati. Protože úřední zákaz trval, začala obec místo školy stavět v Hovězí u nádraží radnici a činžovní dům. Kámen, připravený na školy v Huslenkách, byl odvezen do Hovězí a použit k uvedeným stavbám a na oplocení. Tyto stavby byly roku 1942 dokončeny. Po válce na novou školu nebylo peněz, proto se jednalo o postavení prozatímních dřevěných baráků, které byly postaveny v Hovězí. Další jednání bylo rovněž bezvýsledné, občané z dolní části obce prosazovali stále své stanovisko, přestože výnosem se dne rozhodlo ministerstvo školství postavit školu v Hovězí Huslenkách. Není divu, že toto jednání budilo u občanů z horní části dojem, že stavba školy je uměle oddalována, že jejich rodná obec Hovězí s nimi nepočítá jako se svými plnoprávnými občany, přehlíží jejich oprávněné požadavky, přestože jsou v souladu s výnosy nadřízených orgánů Nakonec dochází k rozdělení obce, jejíž katastrální území měřilo přes 57 km 2 (kdysi největší vesnice na Horním Vsacku, z níž se kolem roku 1650 oddělily obce Halenkov a Nový Hrozenkov). Po rozdělení obce na Hovězí a Huslenky dostala bařinská škola nový úřední název: Národní škola v Huslenkách - Bařiny. Počátkem května byla v Huslenkách ustanovena místní školní rada. Ve školním roce 1950/51 byla škola pětitřídní (s osmi třídami, pobočkami při 1., 3. a 4. třídě). Ve školní a mimoškolní práci se začínají uplatňovat nové prvky. Je zavedeno podávání přesnídávek, jedná se o odstranění křížů ze tříd a modlení žáků, s čímž většina rodičů nesouhlasila. Národopisný kroužek, vedený učitelem Tilscherem, zvítězil v kulturní soutěži ve Vsetíně, na Strážnických slavnostech se rovněž čestně umístil, účinkoval s národopisným pásmem v ostravském rozhlasu. 1. září 1953 odchází na odpočinek Bohuš Zelinka po 43 letech školní služby a 23 letech ředitelování na Bařinách. 4 HUSLENKY, ŘÍJEN 2007 HUSLENKY, ŘÍJEN

4 Správu školy převzal Jaroslav Tilscher, který jako zanícený národopisný pracovník vedl v tomto duchu i žáky. Za jeho působení do roku 1961 došlo k velkým vnějším i vnitřním úpravám školy a jejího zařízení. V roce 1954 se začaly ve škole denně vařit obědy pro žáky. Ve školním roce 1956/57 je škola pětitřídní (se čtyřmi pobočkami žáků). 1961/62 opět pětitřídní (pobočky při první a páté třídě 210 žáků). Po odchodu ředitele Jaroslava Tilschera na Vsetín se stal novým ředitelem Antonín Černoch, který zde působil v letech Ve školním roce 1964/65 se započalo s intenzivní modernizací školy a zaváděním nových pracovních forem. Počty žáků ve škole na Bařinách od založení po současnost ROK POČET ŽÁKŮ Ve školním roce 1966/67 je ve škole 7 tříd (pobočky při 2. a 5. třídě žáků). Od roku 1967 je ředitelkou školy Ludmila Vozáková, která na škole působí už od roku Ve školním roce 1967/68 je na škole pouze 5 tříd s celkovým počtem 111 žáků. Snížený stav nastal v důsledku přechodu žáků z údolí Černého a Bratřejůvky do nově vystavěné ZDŠ Halenkov. Od došlo k nové výrazné změně profilu školy: v důsledku probíhající školské reformy vyučuje se nadále jen ve čtyřech ročnících, žáci páté třídy již dojíždějí na úplnou základní školu v Hovězí. Ve školním roce 1976/77 je tedy škola čtyřtřídní se 77 žáky, ve školním roce 1979/80 s 86 žáky. Protože základní škola v údolí Huslenky byla zrušena a v budově zřízena mateřská škola, žáci z této části obce - kromě osady u Suřanů - začali dojíždět do školy na Bařinách. Na konci školního roku 1980/81 je na škole 91 žáků. V letech je ředitelem školy Josef Divín, po něm přichází současná ředitelka školy Vladislava Bednářová. Od školního roku 1996/97 je škola v rámci celkové reformy ve školství opět pětitřídní a v následujících letech počet žáků nikdy neklesne pod 90 žáků, od školního roku 2004/05 je počet žáků přes stovku, a to v době, kdy většina škol v republice řeší nedostatek žáků. Podle publikace 100. výročí otevření školy na Bařinách zpracovala Denisa Halašová Opravy, přístavby, vybavení, modernizace 1901 přistavěno první poschodí 1928 květen - srpen přístavba dvou tříd 1943 o prázdninách provedena částečná elektrizace školy zavedeno elektrické světlo do tříd v poschodí, nový psací stroj, projektor Almo (němá promítačka), rozhlasové zařízení škola obdržela ,- Kč zvláštní příspěvek z KNV na tabule a lavice, které se podařilo sehnat až za 3 roky adaptace - ze státních investic škola dostala ,-, došlo k výměně podlah ve třech nejstarších místnostech a v jedné třídě nová okna. Pořízeny nové okapy a svody na celé škole přístavba verandy u záchodu, nové oplocení dvorku, oprava plotů, úprava a rozšíření prostranství před školou, zřízení zábradlí před vchodem, rozhlasová ústředna do sborovny nátěr venkovních omítek, místo červené šedomodrá barva, nová okna, úprava kanalizace zřízena jídelna z jedné místnosti školního bytu získán kabinet přepažením třídy, vybudována vodovodní přípojka zaveden do všech tříd vodovod, výměna všech dveří včetně hlavního vchodu elektrický bojler do školní kuchyně do školní kuchyně elektrický robot a hnětač těsta výměna starých oken, nátěry oken, nová rozhlasová ústředna, promítačka Meo club koncem roku zahájena v akci Z přístavba sociálního zařízení a šaten nákladem ,- Kč. Rodiče provedli výkopy, betonování základů nábytek do tříd, do školní jídelny nové stoly a židle, nový nábytek do sborovny zahájena generální oprava školy nákladem ,- Kč, nové zařízení do školní jídelny, parkety ve třídách vybavení klubovny Pionýrské organizace z uvolněné třídy upravena tělocvična vybavení nové školní družiny hračkami, pomůckami a nábytkem nový nábytek do školní družiny obývací stěna oprava stropu oprava stropu oprava fasády, rýn, oprava střechy, výměna lavic, půdní vestavba rozšíření tělocvičny, výměna lavic, zřízení počítačové učebny přístavba školní družiny za šatnami, výměna lavic, nábytek do školní družiny, oprava stropu přístavba školní družiny na půdě, kabinety a nábytek do školní družiny (opravy byly doplněny dle dostupných záznamů) Přehled učitelů a pracovníků ZŠ Huslenky Bařiny Rostislav Třískala Olga Dokoupilová Josef Ondráček Ludmila Pospíšiliková Anežka Martiňáková Božena Dokulilová Karel Vítek Josef Dospěl 1908 Františka Metzlová František Žuja Jaroslav Válek Josef Frydrych Božena Krajíčková Berta Žujová Josef Dorotík Bohuš Zelinka Eduard Vlček Marie Schützová Marie Trhalová Drahomíra Hlavinková, provd. Boriová , , Božena Vlčková Heřma Malířová Anna Hadašová Julie Slámová Božena Pokorná Jaroslav Stančík Jan Matůšů Josef Glogar Olga Černocká Olga Kinclová 1929 Vilma Říčanová, provd. Šimurdová Anděla Chmelová Jan Palacký 1929 Ludmila Jarošková A. Měšťánková Vladimír Měšťánek Růžena Chudějová Alois Šimurda Marie Václavíková Miroslav Tetter Emilie Hůlková, provd. Erbanová Julie Petřvalská Vlasta Závodníková A. Mazáčová Josef Majer Josefa Jelínková Vlasta Zetochová 1934 Helena Barvičová Stanislav Pinoš Františka Šichová 1934 Růžena Kovaříková 1935 Oldřich Hein 1935 Lydie Krausová Marta Straková František Olšer Antonie Vallová Milada Rivotová Bohumila Blahová , , Bohumil Kubík Rudolf Volek M. Majerová Antonín Sousedík Jaromír Rek Josef Váňa Jan Šokala Žofie Srubková Ludmila Rašková Jan Kupka Karel Seidl Jiřina Neužilová Jan Doležal Monika Černochová Miroslav Schadlbauer Ludmila Pajdlová Boh. Lodin Jarmila Tomšová Květoslav Nohavica 1944 Arnošt Buchvaldek Jan Pala Jaroslav Tilscher , dále ředitel školy Miroslav Křišťan Milada Vašutová Dobroslava Frydrýšková Zdeněk Chrástecký Zdeňka Holáňová El. Zlámalová Alice Švarcová Milada Bubelová Lukášová Ševčíková Ludmila Dvořáková, provd. Vozáková , dále ředitelka školy Jaroslav Borák Miloš Novák Jarmila Živocká Hana Pospíšilová Bohunka Vrajová Jan Tkadlec Eliška Stančíková, provd. Václavíková 1957-? Milada Martinásková Milena Vávrová, provd. Krchňáková Alena Polanská, provd. Jungwirthová Helena Sedláčková Drahomíra Zetochová , Marie Galetková , Anežka Chytilová Danuše Rossi 1965 Ladislava Keglerová 1965 Ludmila Helegdová Petr Křenek 1970 Jana Václavíková Jaroslava Šerá Jiřina Křenková Růžena Šimarová , Vlasta Babovcová dosud Jitka Jakubcová Dana Martinková Miroslava Jašová Anna Hrubešová Olga Šuláková Pavlína Kocurková, provd. Plánková , dosud Helena Míková Jiřina Chromčáková dosud Hana Fuksová provd. Nechanická Kristýna Chlápková Veronika Stradějová dosud Ludmila Brhlíková dosud Radana Klímová Helena Nohálová Věra Ilichmanová Denisa Rýzová 2006 Jana Hrůzová Jaroslava Himmerová dosud Školní družina Dana Spurná, provd. Novosadová , Ludmila Drozdová Lenka Kerekaničová Jana Hrňová 1990 Mirka Jašová Laďka Píšková 1994-dosud Ludmila Spitzerová 2004-dosud Eva Dominiková katechetka 2005-dosud Ředitelé školy František Adámek Edmund Sláma Rostislav Třískala Drahomíra Hlavinková (prozatímní) 1930 Bohuš Zelinka Jaroslav Tilscher Antonín Černoch Ludmila Vozáková Josef Divín Vladislava Bednářová 1998-dosud Správní zaměstnanci (od r. 1987) Jaroslav Sklář školník Marie Maloušková uklizečka Jarmila Křupalová kuchařka Marie Hoduláková kuchařka Zdenka Václavíková vedoucí jídelny Miroslav Vozák školník Marie Kovaříková kuchařka Lýdie Žárská školnice Dagmar Václavíková uklizečka Renata Trochtová uklizečka Anna Pekařová uklizečka Zdenka Maňáková školnice a uklizečka (převzato a doplněno z publikace 100. výročí otevření školy na Bařinách ) 6 HUSLENKY, ŘÍJEN 2007 HUSLENKY, ŘÍJEN

5 SLUŽBY OBCE HUSLENKY, S.R.O. INFORMUJÍ Dne 1. září 2007 proběhl v naší obci tradiční podzimní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, při kterém mohou občané zdarma odložit na sběrném dvoře Služeb Obce Huslenky, s.r.o. všechny nepotřebné věci. Likvidaci nebezpečného odpadu pro obec Huslenky zajišťuje firma SITA CZ, a.s. Valašské Meziříčí, která provádí i zpětný odběr použitých elektrozařízení. Pro zpětný odběr musí být elektrozařízení úplná!!!! Svoz velkoobjemového odpadu zajišťují TS Vsetín, s.r.o. SESBÍRANÉ MNOŽSTVÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU: Jiné motorové, převodové a mazací oleje 0,080 tun 1000,- Kč/tuna Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 0,820 tun 6500,- Kč/tuna Vyřazená chlorofluorouhlovodíky 0,700 tun 10000,- Kč/tuna Barvy,tiskařské barvy, lepidla obsahující NL 0,880 tun 6700,- Kč/tuna Vyřazené elek. a elektronické zařízení obsahující NL 0,075 tun 5300,- Kč/tuna Vyřazené elek.a elektronické zařízení jiná 0,060 tun 5000,- Kč/tuna Zpětný odběr elektrozařízení 28 kusů TV PRÁCE PROVÁDĚNÉ PRO OBECNÍ ÚŘAD HUSLENKY - svoz tříděného a netříděného domovního odpadu dle platného harmonogramu - údržba komunikací (odstraňování výmolů, provizorní doplňování povrchu MK) - odvodnění MK pomocí svodníků - čistění a údržba příkop - oprava chodníků - údržba čekáren - zřizování nových čekáren (MŠ Bařiny, Pod Černým) - práce na objektech v majetku OÚ (Rybníček, Zámeček, ZŠ, MŠ Bařiny, MŠ Údolí) - zimní údržba místních komunikací (odklízení sněhu včetně posypu) - údržba místní vodovodní sítě - údržba zeleně na obecních pozemcích HUSLENKY- MAPA SVOZOVÝCH MÍST Hřebík Tisové ŠKRÁDNÝ Hřbitov U Sívků Darebňa U Suřanů U Lažů Řečiska UHERSKÁ U Kaštanu U Kretů LOSOVÝ Cihelna Hrachoveček KoHRA Žárec Tomanůvka Bařiny Zděchov Obecnice Zbeličné Hluboček U Trtíků BRATŘEJŮVKA U kapličky Hrachovec U Šipinků U kovárny KÝCHOVÁ U Tlašků Zabitá U Sívků U Čechů Zámeček Vilka (točna ČERNÉ U Čotků Mapa: DH Točna Valnou hromadou byl dne jmenován do funkce ředitele společnosti SOH s.r.o. pan Ing. Ladislav Malík. Dále Služby Obce Huslenky,- s.r.o. občanům oznamují, že v období od budou zaměstnanci naší firmy provádět odpočty vodoměrů k následné fakturaci vody. Cena vodného na rok 2007 byla stanovena OZ dne na 24,- Kč/ m3. Stav vodoměru můžete také nahlásit na tel , DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ SOH S.R.O. Upozorňujeme všechny občany Huslenek a podnikatelské subjekty, aby zodpovědně kontrolovali, zda nedávají do popelnic žhavý popel, případně žhavé nedopalky cigaret. Jelikož svezený komunální odpad zůstává do příštího rána v KUKAvoze a ten v objektu garáží, může dojít k doutnání obsahu a následnému zahoření s nedozírnými následky. Zároveň upozorňujeme, že svozová osádka bude důsledně kontrolovat obsah a teplotu popelnice. Pokud pracovníci zjistí výše uvedené skutečnosti, nebude obsah popelnice odebrán. Vedení SOH děkuje za pochopení. Služby Obce Huslenky, s.r.o. poskytují pro občany tyto práce: Realizace domovních vodovodních přípojek Zemní práce Sečení travních ploch Doprava Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás seznámil s největšími investicemi obce v tomto roce a v létech následujících, vzhledem k novému programovacímu období Jednou z dlouhodobě připravovaných investičních akcí je rekonstrukce prostoru kolem Váhy v dolní části obce. Na příštím zasedání OZ se bude jednat kromě jiného i o budoucnosti - rekonstrukci prostoru kolem Váhy, parkoviště, budov starého MNV a dřevěné budovy prodejny potravin pana Trlice. Čas někdy až neuvěřitelně ubíhá a naše lidská paměť může být někdy krátká, proto shrnuji v několika bodech průběh přípravy a současné možnosti této investice. Problém, co udělat s uvedenou lokalitou, co s budovami, které dnes nevyhovují ani po stránce užitkovosti, bezpečnosti ani estetičnosti, trvá řadu let. Vždy se jenom něco přistavovalo, přilepovalo, podpíralo, opravovalo. Celkový urbanistický záměr neexistoval. První zmínky o celkové rekonstrukci výše uvedeného prostranství, se datují k začátku roku Tehdy bylo zastupiteli obce konstatováno, že je zde velký nepořádek, že stávající budovy nesplňují požadavky kladené na obec v 21. století jak z hlediska funkčnosti, estetiky, tak i z hlediska bezpečnosti. Je to jedna z lokalit, kterou má obec ve svém majetku a kterou by mohla využít pro své zvelebení. Má vhodné umístění blízko nádraží ČD, zastávky ČSAD, kostela, hřiště, křižovatky turistických cest na Pulčiny, Cáb, Javornický hřeben. Tato lokalita je dosud vedena jako zástavba, tudíž nemuselo se žádat o změnu územního plánu pro případnou novou výstavbu. Proto obecní zastupitelstvo (OZ) č.3 z schválilo ve svém usnesení úpravu a zvelebení veřejného prostranství a budov v lokalitě u Váhy, včetně architektonického zpracování. Bylo konstatováno, že: - budova starého MNV je v havarijním stavu (pošta, knihovna) - budova prodejny potravin taktéž (po předloňské zimě by další zimu nemusela přečkat - poničená konstrukce tíhou sněhu) - budova cukrárny není pro tento účel nejvhodnější a je i nevhodně využívána - plocha parkoviště je z hlediska dosavadního používání spíše odpudivá. Návrh OZ na využití tohoto prostotu zněl: - zachovat dosavadní využití místa (obchod, pošta, kadeřnictví, knihovna, cukrárna) a rozšířit o víceúčelovou místnost pro pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, včetně místností kluboven (hasiči, ČČK.) a možného přestěhování obecního úřadu - zkulturnění lokality - možnost konání veřejných shromáždění při společenských akcích ve venkovním prostoru - startovní místo pro začátky turistických cest do okolí úpravou parkoviště vč. kempinkového posezení. Proto bylo přistoupeno k zadání vypracování studie víceúčelové komunitní stavby pro: - podnikatelský sektor (prodejna potravin, INVESTIČNÍ AKCE OBCE HUSLENKY cukrárna, kadeřnictví ). Z pronájmu by byla táto budova co do režijních nákladů částečně samofinancovatelná. - veřejnou potřebu (víceúčelová místnost, obecní úřad, knihovna, infocentrum, pošta., parkoviště-parková úprava). Cena takové stavby byla odhadnuta na cca 33 mil. Kč a finance měly být získány z dotací EU. Ke spolupráci byla smluvně pozvána řešitelská fy. OREGIO a projektová fy. AV PROJEKT. Stavba byla pro účely grantové politiky nazvána Vzdělávací a komunitní centrum (dále jen Centrum). Vzhledem k tomu, že na tak kompletní multifunkční centrum včetně nového parkoviště, v té době nebyl vyhlášen grant, (ten byl vyhlášen buď na turistiku, podnikatelský inkubátor a pod., ale pro víceúčelovou stavbu jakou obec potřebuje žádný grant použít nešlo), bylo rozhodnuto stavbu rozdělit na dvě etapy a stavět postupně podle možnosti získat dotaci z grantů vyhlášených. První část stavby zahrnuje víceúčelový sál, knihovnu, internetovou kavárnu a sociální zařízení, s možností využití půdního prostoru pro klubové činnosti a výstavba parkoviště. Nejvhodnější možností získání financí se tehdy jevil Program EU, SROP, OP rozvoj lidských zdrojů. O tento grant se mohlo dle vydaných propozic žádat až do r ve třech termínech v každém roce. Plán byl žádat o něj ve třetím termínu, tj. začátek roku Krajským úřadem ve Zlíně nám však bylo sděleno, že všechny dotace byly rozděleny v prvním a druhém termínu, takže podání naší žádosti by bylo zbytečné. Zastupiteli obce bylo následně rozhodnuto pokračovat v projektování výstavby Centra do stádia územního rozhodnutí a následně do stavebního povolení a čekat na vhodný grant, projektový program EU. Ten se objevil až v srpnu 2007 a to v rámci projektu Sdružení obcí Valašsko - Horní Vsacko na vybudování turistické destinace v našem kraji s možností získat 80% započitatelných nákladů na stavbu. Tento projekt zahrnuje výstavbu cyklostezek, parkovišť, ubytovacích kapacit, obslužných zařízení v celé oblasti Horního Vsacka.. V Huslenkách se jedná o výstavbu Centra, páteřní cyklostezky kolem Bečvy Vsetín - V. Karlovice, spojovací cyklostezky Darebňa - Pod Černým, a do soukromého projektu ubytovacích a rekreačních zařízení. O postupu jednání ohledně zámyslů, projektů a návrhů Centra jednali zastupitelé obce Huslenky od roku 2003 na čtyřech veřejných zastupitelstvech a sedmi Obecních radách (na OR byli zváni všichni zastupitelé), informace byly zveřejněny ve čtyřech Zpravodajích obce a v květnu 2004 byla provedena dotazníková anketa ohledně nastavení cílů obce včetně dotazů na vybudování Centra. Ke dnešnímu dni je na obecním úřadě veřejnosti k dispozici: - Výkresová dokumentace k vydání stavebního povolení - Právoplatné Územní rozhodnutí ze Oznámení o zahájení stavebního řízení Na nadcházejícím jednání OZ budeme rozhodovat o tom, zda uvedenou lokalitu ve spodní části obce upravíme dle připravovaného návrhu a oficiálně požádáme o dotaci, nebo necháme ve stavu, v jakém se nachází dnes. Vzhledem k připravenosti projektu je tato akce v čele žadatelů o dotaci oproti ostatním žadatelům Sdružení Valašsko-Horní Vsacko a je velká pravděpodobnost tuto dotaci získat. Každý další rok bude pravděpodobnost získání dotací menší. vzhledem k zvětšujícím se počtu žadatelů a omezené částce dotací. Takže nebudeme rozhodovat zda finance z případné dotace použijeme do stavby školy, do cest, nebo sportu, ale zda vzhledem k určení tohoto konkrétního grantu si upravíme důležitou část obce za 20% celkových nákladů, nebo dotaci odmítneme s tím, že dotaci získá jiná obec v regionu. Budeme rozhodovat, jestli dostaneme mil., nebo nedostaneme nic. V tomto okamžiku jiná alternativa není. V současné době není v obci připraven žádný projekt v takové míře, na který bychom mohli čerpat finance z EU a je jen velmi malý předpoklad, že by se podobný projekt mohl zrealizovat do konce r. 2013, kdy ČR může o dotace žádat EU. (Obec nevlastní vhodný prostor, není zpracován vhodný územní plán). Řešení dané lokality nám zůstane a jen se odsune na pozdější dobu a možná že bez dotací. Další velká stavba s názvem Rozšíření vodovodní sítě do oblasti Losového, Černého a Uherské je stavebně připraven. Předpoklad zahájení stavby je v příštím roce na jaře, kdy bychom měli obdržet i slíbenou dotaci z Ministerstva zemědělství. Dosavadní jednání o dotace nebyly úspěšné z důvodu nevhodně nastavených propozic (dotace na vodovod jen pro obce do 2000 obyvatel) Cena investice je okolo 11 mil.kč. Projekt odkanalizování obce v rámci projektu Čistá řeka Bečva 2. etapa je ve stádiu územního rozhodnutí. Tuto akci zajišťuje Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko. Podle harmonogramu prací by výkopové práce v naší obci měly být zahájeny v březnu r Cena investic je okolo 100 mil. Kč. Trasy vedení jak vodovodu tak i kanalizačních stok jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. V tomto čase je dokončena i rekonstrukce sto let starého vodovodního řadu v lokalitě Darebňa v celkové částce 6,125 mil. Kč. Na tuto rekonstrukci přispěl i Zlínský kraj částkou 1,5 mil Kč, za což obec tímto Zlínskému kraji děkuje. K byla ukončena i rekonstrukce podkroví základní školy na Bařinách. Vznikly tři nové místnosti, ve kterých bude umístěna družina a skladové prostory pro učební pomůcky. Náklady na tuto vestavbu činily něco přes jeden milion korun. Tolik k největším investičním akcím obce v tomto roce a v nejbližší době. Podrobné informace je možné získat na obecním úřadě. Josef Pokorný místostarosta obce Huslenky 8 HUSLENKY, ŘÍJEN 2007 HUSLENKY, ŘÍJEN

6 Valašský MTB král v Huslenkách - 5. ročník mezinárodního závodu V sobotu 25. srpna 2007 se jel v naší obci Huslenky již 5. ročník prestižního mezinárodního závodu horských kol pod názvem Valašský MTB král. Závod byl mezinárodním mistrovstvím Valašska a přilákal na start 142 závodníků z řad profi i amaterů ČR a SR. Závod se jel v kategoriích od nejmladších kadetů a kadetek až po seniorky a seniory. Absolutním vítězem se stal Svatopluk Janečka z DT Swiss Bike team, který z pěti ročníků čtyři vyhrál. Potěšením bylo, že kromě profi závodníků si závod zajeli i amatéři z řad Zlínského kraje jako náměstek hejtmana Mgr. Josef Slovák, starosta OÚ Zděchov Tomáš Kocourek a místostarosta OÚ Huslenek Ing. Josef Pokorný. Velmi dobrého výsledku dosáhl i stálý účastník závodu Jaroslav Zajíček z Huslenek, který v kategorii profesionálních závodníků vybojoval 12 místo. Huslenky dobře reprezentovali kadeti Martin Navrátil, Michal Šimčík a Jan Zonyga ze Sušeň Král Bike teamu a Hana Pokorná. Závod měl vysokou sportovní a společenskou úroveň o čemž svědčilo složení startovního pole a účast managerů - partnerů závodu Jako náměstka zlínského hejtmana p. Mgr. Slováka, starostky Města Vsetína paní Květy Othové, pana Žalčíka za Favorit Czech Bike atd. Sportovní akce mezinárodně zviditelnila Huslenky o čemž svědčí i návštěvnost kde si můžete prohlédnout jak výsledky, tak fotografie ze všech ročníků závodu. Děkuji OÚ Huslenky za podporu akci, stejně jako ostatním partnerům závodu, místním pořadatelům a zdravotníkům, vedených paní Sklářovou, panu Světinskému a panu Josefu Zádilskému, kteří přispěli k reprezentaci Huslenek. Ing. Josef Varaja, ředitel závodu Foto: Radim Varaja Informace ze Střeleckého klubu Provoz na naší střelnici byl v letošním roku zahájen v měsíci dubnu. Již v únoru se konala výroční členská schůze, kde byli členové seznámeni s možnostmi využívání střelnice. Výroční zprávu jsme umístili do naší vývěsní skřínky v dobré víře informovat pravdivě obec o naší činnosti. V této zprávě bylo jasně řečeno z jakých zbraní a jak často se může na střelnici střílet a jak tuto zákonem povolenou normu chceme po dohodě s Obecním úřadem sami snížit na cca 20%. Bohužel, nepochopením tohoto textu ze strany některých občanů došlo znovu k intervenci na OÚ a vyvolání k rozsáhlých jednání s pracovníky Obecního úřadu, zejména pak se starostou obce, panem Oldřichem Suralou a provoz na střelnici byl opět dočasně pozastaven. Výsledkem těchto jednání pak bylo svolání výjezdního zasedání rady na naši střelnici dne , kde členové rady sami posoudili subjektivním sluchovým dojmem hlučnost pistolí a revolverů a následně vydala rada rozhodnutí, ve kterém upravila rozpis střeleb. Každou středu v měsíci se může na střelnici střílet ze zbraní ráže 22 LR, tj. malorážky, a to jak z dlouhých (pušky), tak i krátkých (malorážkové pistole a revolvery). Každou první středu v měsíci je povolena střelba z pistolí ráže 7,65 mm a 9 mm Luger a revolverů ráží 38 Special, a to pouze terčovými náboji. Pro reprezentační družstvo bratrů Palubjákových byl pak stanoven den střeleb z těžkých terčových malorážek na čtvrtek. Toho rozhodnutí rady pak na následující schůzi schválilo i zastupitelstvo. Ze střelnice se stává v průběhu času sportovní areál. Kromě využití pro střelbu z malorážek mysliveckými sdruženími (dvakrát v roce) slouží střelnice i dalším sportovním složkám, hasičům apod., táboří zde i děti. Na střelnici je možno posedět v podvečer u ohně a pořádat rodinné oslavy. Správcem celého areálu byl OÚ jmenován pan Gargulák, na kterého je nutno se obrátit, chce-li někdo tento areál k nějaké akci použít či využít. Velmi záslužným činem pak byla rekonstrukce již dosti zdevastovaných dřevěných záchodků. Po plodných a smysluplných jednáních mezi naší organizací a Obecním úřadem chce AVZO Huslenky přispět k tomu, aby se ze střelnice stal skutečně areál, kam bude radost si zajít se odrelaxovat, odpočinout či jinak si zasportovat. Tomáš Talanda jednatel AVZO Huslenky Fotbal: Ve skončené sezóně 2006/2007 se nejlépe umístilo družstvo žáků, když po skvělém jarním finiši se ziskem 40 bodů a skórem 78:39 získalo první místo v Okresní soutěži starších žáků skupiny A. Družstvo dorostu v tabulce Okresním přeboru dorostu skupina A obsadilo šesté místo, když v mistrovských zápasech získalo 29 bodů a skóre 53:51. Družstvo mužů po vlažném začátku jara, ale skvělém závěru soutěže, nakonec se umístilo v tabulce III.třídy na šestém místě se ziskem 36 bodů a skórem 43:37. Výsledky jednotlivých družstev v jarní části sezóny 2006/2007: Muži Halenkov - Huslenky 1:1 Huslenky - Ústí 1:1 Krhová - Huslenky 2:1 Huslenky - Hrachovec B 5:2 Choryně B - Huslenky 5:1 Huslenky - Poličná B 4:1 FC Vsetín B - Huslenky 0:0 Huslenky - Dolní Bečva B 1:0 Lhotka n. B. - Huslenky 0:1 Huslenky - Val. Senice 7:2 Leskovec - Huslenky 2:2 Dorost Halenkov - Huslenky 1:3 Huslenky - Fr. Lhota 3:1 Lhota u Vs. - Huslenky 3:2 Horní Lideč - Huslenky 1:1 Huslenky - Ratiboř 7:1 Lidečko - Huslenky 1:0 Huslenky - Jablůnka 3:0 Val. Polanka - Huslenky 8:2 Hošťálková - Huslenky 0:4 Zprávy z naší TJ Huslenky - Leskovec 1:2 Žáci Horní Lideč - Huslenky 3:4 Huslenky - V.K. + Ka B 7:2 Liptál - Huslenky 2:7 Huslenky - Val. Polanka 3:1 Lužná - Huslenky 0:6 Huslenky - Val. Senice 6:1 Střelná - Huslenky 4:8 Huslenky - Študlov 6:1 Prlov - Huslenky 4:5 Memoriál Josefa Sívka Po skončení mistrovských zápasů uspořádal fotbalový oddíl v neděli 24. června 2007 již druhý ročník memoriálu Josefa Sívka, kdy po odehráni šesti zápasů konečná tabulka vypadala takto: 1. Fortuna Uherská 2. 1.FC Kychová 3. Real Darebňa 4. Tygři Bařiny V přípravě na novou sezónu 2007/2008 se družstvo mužů zúčastnilo Letního poháru OFS Vsetín a po výsledcích Huslenky Halenkov 2:1, N. Hrozenkov Huslenky 0:2 a Janová Huslenky 2:2 p.k. 2:1 skončilo ve čtvrt finále této soutěže. V sobotu 5.srpna 2007 se družstvo mužů zúčastnilo Memoriálu Františka Lagy v Janové, kde po výsledcích Huslenky Ústí 0:1, Janová Huslenky 1:1 a Huslenky FC Vsetín B 2:0 obsadilo druhé místo. Do nové sezóny 2007/2008 náš oddíl přihlásil čtyři družstva, když v letošním roce začalo trénovat družstvo mladších žáků, které bylo přihlášeno do Okresního přeboru mladších žáků. SDH Huslenky - nikdy se nevzdávej! Člověk až žasne jak ten čas rychle utíká. Připadá mi to jako by to bylo včera, kdy jsem byl požádán o malý příspěvek do Huslenského zpravodaje. Ale od té chvíle uběhly dlouhé měsíce. Měsíce naplněné spoustou práce. Ale začnu od začátku. V jarním čísle zpravodaje jsem se zmínil, že kroužek mladých hasičů hledá nové odvážné lidičky. Doufal jsem, že mě někdo po přečtení článku kontaktuje, nestalo se tak a tudíž dostala šanci i druhá varianta a tou byl nábor nových členů mezi žáky na základní škole v Hovězí. Pan ředitel mi svým svolením, za což mu chci poděkovat, umožnil promluvit ke všem kteří měli chuť mě vyslechnout. Na první schůzku přišlo hned několik odvážných lidiček. Začali jsme s tréninky a připravovali se na první soutěž. Ta se konala 12. května 2007 v Janové. Doba na přípravu byla krátká, přesto jsme jménu našeho sboru i obce neudělali ostudu, kde nestačily zkušenosti přišla na řadu odvaha a bojovnost. Po sečtení získaných bodů jsme obsadili třetí místo. To nám zajistilo účast i na okresním kole hry Plamen v Horním Lidči. Zde síly změřilo dvanáct nejlepších družstev z celého okresu Vsetín. Soutěž konaná na novém sportovišti měla vysokou úroveň, naše družstvo se, i přes zranění jednoho člena, drželo statečně (6. místo). Ale čas běžel dál, již jsme navštívili okresní soutěž v Horním Moštišti na Slovensku. Soutěže se zde řídí odlišnými pravidly, přesto jsme byli rovnocennými soupeři. Zisk třetího místa v celkovém hodnocení a prvního místa za požární útok to dokazuje. Hned v neděli třetího června se konala na Hovězí první soutěž zařazená do okresní ligy. Zde jsme poprvé měli možnost vyzkoušet novou sestavu, obsadili jsme druhé místo. 9. června se konala naše domácí soutěž, (3.), jsme zavítali do Francové Lhoty, (2.) nás hostila Valašská Polanka, (5.) Němetice (3.) jsme navštívili Veselou (4.). 28. července to byla pohárová soutěž v Jarcové (2.). 12. srpna se konala soutěž na Dolní Bečvě, získali jsme 1. místo. 25. srpna pořádala soutěž Karolínka, 3. místo. Ještě ten samý den jsme se s družstvem starších žáků zúčastnili oslav 25. výročí založení družby v Jasenici na Slovensku. I zde jsme předvedli naše hasičské dovednosti a sklidili zasloužený potlesk. Poslední den prázdnin jsme naposledy změřili síly se soupeři na soutěži kterou pořádala Horní Bečva (2. místo). Po součtu získaných bodů jsme se v konkurenci 21 družstev umístili na 3. místě. Dosažení těchto úspěchů ale nebylo zadarmo. Předcházelo mu spousta hodin dřiny na trénincích, díky suchému roku jsme byli nuceni hledat nová místa pro trénování a ne vždy jsme se setkali s kladným ohlasem, dokonce nám i na jednom nejmenovaném místě v Kychové bylo vyhrožováno použitím násilí proti nám, pokud neodejdeme. Je nám opravdu líto, že jsme spoluobčanovi rušili poklidné páteční relaxační odpoledne v zahrádce u hlavní cesty, ale neměli jsme na výběr, rybník u střelnice byl bez přítoku vody. Chceme touto cestou upřímně poděkovat partě nadšenců, kteří budují fotbalové hřiště v Kychové a kteří nám jej dovolili používat pro naše trénování, i oni mají na našich úspěších svůj podíl. I díky nim jsme mohli změřit své síly s těmi nejlepšími. Dne 9. září se v Jarcové konal již čtvrtý ročník soutěže "O pohár ředitele krajského záchranného sboru Zlínského kraje". Síly změřilo 13 nejlepších družstev z celého Zlínského kraje. Dali jsme do toho vše a získání 6. místa nepovažujeme za tak špatné. Doposud jsem psal o soutěžích, kde záleželo na dovednosti sedmičlenného družstva. Ale měli jsme možnost porovnat síly i v jednotlivcích. Zatím to byly čtyři soutěže v běhu na 60. metrů s překážkami. První se konala 6. června u nás doma. V kat. mladší žákyně: Lenka Maňáková 2.místo. Starší žákyně: Vlaďka Kalná (1.), Lucka Brhlíková (7.), Ivona Labajová (13. ), Lucka Mikulenková (15.), Veronika Adamcová (22.). V kat. starší žáci: Jan Václavík (13.), Jiří Jašek (19.), Jiří Křupala (21.). Další soutěž v běhu na 60 metrů se konala v Oznici. Obsadili jsme většinu kategorií. Kat. do 8 let: Míša Krhovjáková (19.), mladší chlapci: Petr Krhovják (10.), starší dívky: Jarka Kocurková Výsledky prozatím odehraných mistrovských utkaní na podzim 2007: Muži Huslenky-Leskovec 3:1 Branky-Huslenky 2:1 Huslenky-Ústí 0:2 Růžďka-Huslenky 0:0 Huslenky-Val. Bystřice B 3:2 Krhová-Huslenky 1:4 Dorost Huslenky-Horní Lideč 2:6 Lhota u Vs.-Huslenky 7:1 Huslenky-Lidečko 0:4 Střelná-Huslenky 2:3 Starší žáci Huslenky-Horní Lideč 3:0 Střelná-Huslenky 1:0 Huslenky-Val. Senice 3:3 Lužná-Huslenky 4:5 Mladší žáci Huslenky-Ústí 0:1 Ratiboř-Huslenky 20:0 Huslenky-Hošťálková 1:4 Jablůnka-Huslenky 5:2 V sobotu 23. června 2007 se uskutečnil již tradiční dětský den, který se těší oblibě a opět byla hojná účast. V jeho rámci proběhly kromě tradičních disciplín i ukázky požárního útoku huslenských mladých hasičů a předání medailí a poháru družstvu starších žáků za vítězství v Okresní soutěži. Na závěr dětského dne proběhl ve spolupráci s Obecním úřadem Huslenky turnaj ve fotbale žáků. Od měsíce září je opět pořádáno Cvičení žen v tělocvičně místní ZŠ. Probíhá v pondělí a čtvrtek od 19 hod.. Martin Černovský (1.), Vlaďka Kalná (2.), Lucka Mikulenková (6.), Zuzana Šarmanová (7.), Veronika Adamcová (13.), Ivona Labajová (14.), Iva Navrátilová (22.), Lucie Brhlíková (24.). Dne se konaly,,60 v Olomouci. V kat. mladší chlapci: Petr Krhovják (12.), kat. mladší dívky: Lenka Maňáková (1.), kat. starší dívky: Vlaďka Kalná (1.), Jarka Kocurková (2.), Veronika Adamcová (5.), Zuzana Šarmanová (15.), Lucie Mikulenková (16.), Lucie Brhlíková (23.), kat. starší žáci: Jiří Jašek (12.). A zatím poslední podobná soutěž proběhla 23. září v Hlinsku. Zde nás reprezentovali: Lenka Maňáková v kat. mladší dívky (1.), v kat. starší dívky: Vlaďka Kalná (1.), Jarka Kocurková (3.), Zuzana Šarmanová (4.), Bára Holubcová (6.), Veronika Adamcová (12.), Lucka Soldánová (14.), Lucie Brhlíková (15.), Lucka Mikulenková (18.). Jak sami vidíte naše činnost je bohatá. Ale nebýt všech, kdo se přímo (členové družstva, vedoucí) či nepřímo (sponzoři, majitelé pozemků) zúčastňují, nic z toho by nebylo. Vždy cítím hrdost když slýchám: chceme být tak dobří jako Huslenčani, vždy se snažíme docílit těch nejlepších výsledků a když nám štěstí nepřeje, tak to NEVZDÁVÁME! Držte nám pěsti, ať i v těch několika posledních soutěžích nám štěstí stojí čelem, nikdy zády. Jindra Černovský, Vedoucí kroužku mladých hasičů 10 HUSLENKY, ŘÍJEN 2007 HUSLENKY, ŘÍJEN

7 A máme tu opět nový školní rok. Ten letošní je s čísly Jaký bude? Věřím že klidný, pohodový, bez nepříjemností. A jak jsme se na něj připravovali o prázdninách? Firma DAF INNOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA V HUSLENKÁCH vybudovala nový vchod pro kuchyň, který byl požadován ze strany hygieny. Moc Vám děkujeme (zaměstnancům firmy manželů Halašových). Vygruntovalo se všechno od sklepa až po půdu, byl vymeten každý rožek i ve skladech a pro děti v II. oddělení vyměněn nový nábytek a lehátka na odpolední odpočinek. Vše je příjemné, barevné, pro děti dostupné. Myslím, že se dětem líbí. Na úklidu a přípravě školy se podíleli všichni naši zaměstnanci, především však provozní. Moc jim za to děkuji. A co děti na všechny ty novoty? Jsou spokojené. Celý měsíc září totiž chodilo do třídy téměř 100% dětí. V I. třídě letos nebyla skoro ani jedna slzička a to přišla i celá řada nových,velmi malých dětí. Jistě má na to vliv i postupné zapojování a adaptace dětí už koncem loňského školního roku. Tak tedy hurá do práce. Ať se nám ten nový školní rok vydaří. Jana Martinková ředitelka MŠ Huslenky V srpnu 2007 ukončila pracovní poměr ze zdravotních důvodů dlouholetá uklizečka naší školičky paní Jarmila Filová. Přejeme jí za celý kolektiv školy pevné zdraví a děkujeme za obětavou práci, kterou vykonávala pro děti naší obce. FS ČCE v Huslenkách vás zve na přednášku Tomáše a Markéty Surých o MEXIKU v neděli 21. října 2007 v 15h na faře Přednáška, doprovázená promítáním fotografií, bude o jejich cestě do Mexika, které v letošním roce navštívili. Ve státě Chiapas, ve vesnici Triunfo Agrarista blízko hlavního města Tuxtla Gutierrez pomáhali stavět ordinaci pro lékaře a měli možnost nahlédnout do obyčejného života vesničanů. Navštívili také mayské pyramidy a Teotihuacán, strávili několik dnů v Mexiko City aj. Všechny srdečně zvenme! vás zve na výstavu reportážních fotografí MICHALA MIKULENKY redaktora deníku Naše Valašsko Vernisáž výstavy se koná v neděli v 15 hodin v Galerii HUSLENKY Zpravodaj OÚ Huslenky. Na tomto vydání spolupracovali: O. Surala, J. Pokorný, J. Palán, T. Kňažková, J. Krhovjáková, J. Relovská, M. Koudelová, L. Malík, J. Varaja, T. Talanda, J. Martínková, V. Bednářová, M. Černovský, J. Černovský a D. Halašová.Vyšlo v říjnu 2007 v nákladu 800 ks. Grafická úprava a zlom: DAF INNOVA s. r. o., Denisa Halašová. Tisk: GARAMOND Vsetín. Ve zpravodaji byly použity fotografie z pozůstalosti G.A.Říčana (strana 4-5). Vaše příspěvky či připomínky můžete zasílat na adresu OÚ Huslenky, tel.: , nebo na Internetová adresa:

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 18 - ŘÍJEN 2007. ZDARMA. Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu 120. výročí založení školy na Bařinách která se koná v neděli 14. října

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 368/2014/OÚPSŘ-330/Ša-11 10.04.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Šamánek VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce Přítomni: Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká, Bc. Martin Schön, Antonín Vozák ml. Začátek:

Více

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo...

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... historie Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... Stručný přehled 15. září 1895 Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 14. 5. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 14. 5. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 14. 5. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

SDRUŽENÍ VALAŠSKO HORNÍVSACKO. www.valassko hornivsacko.cz www.trails.cz

SDRUŽENÍ VALAŠSKO HORNÍVSACKO. www.valassko hornivsacko.cz www.trails.cz SDRUŽENÍ VALAŠSKO HORNÍVSACKO CYKLOSTEZKA BEČVA představení území projektu: mikroregion je největším mikroregionem Valašska. Jeho členy jsou obce a města na horním toku řeky Vsetínské Bečvy lemovaný státní

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA

DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA 42 4.4 CYKLOTRASA Č. I DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK SÚKENICKÁ - U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA Popis: Délka: 33,4 km Převýšení: 1049 m Z Dolinky údolím Hanzlová na rozcestí Hanzlová. Zde

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006

občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006 Počet obyvatel: 537 Ohlasy od Dřeva občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006 Úvodem Dostává se vám do rukou nulté číslo zpravodaje

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 11, Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka, IČ:254762 Č. j. : Kyselka/55/15/KY Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 215 konaného dne 9. 12. 215,

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří (omluven) Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Poupová

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis č. 13/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková 13. zasedání

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 29/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 02. 05. 2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Ondráček, pí Šroubková, p. Froněk,

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Mgr. Kopecká Jarmila,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Zpracoval: Ing. Jiří Šírek místostarosta města

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 68. zasedání rady obce Huslenky konaného dne v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 68. zasedání rady obce Huslenky konaného dne v kanceláři starosty obce Zápis z 68. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 7.12.2009 v kanceláři starosty obce Přítomní: Oldřich Surala, Ing. Ladislav Malík, Jiří Přikryl, Mgr. Jarmila Kopecká, František Halaš (se dostavil

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

» CYKLOSTEZKA BEČVA,»» KRÁLOVNA» STEZEK MORAVY

» CYKLOSTEZKA BEČVA,»» KRÁLOVNA» STEZEK MORAVY » CYKLOSTEZKA BEČVA,»» KRÁLOVNA» STEZEK MORAVY CYKLOSTEZKA BEČVA představení území projektu: mikroregion je největším mikroregionem Valašska. Jeho členy jsou obce a města na horním toku řeky Vsetínské

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více