1. Přehled sociálně vyloučených lokalit ve městě Ústí nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Přehled sociálně vyloučených lokalit ve městě Ústí nad Labem"

Transkript

1 1. Přehled sociálně vyloučených lokalit ve městě Ústí nad Labem 1.1. Krásné Březno Krásné Březno je jednou ze sídlištních částí města Ústí nad Labem. Spolu s dalšími sídlišti (Mojžíř, Neštěmice) územně spadá pod správu Ústeckého městského obvodu Neštěmice. Podle informací z úřadu městské části Neštěmice je evidováno v Krásném Březně k obyvatel s trvalým pobytem. Krásné Březno lze volně rozdělit na dvě části do dvou částí. Na severu se nachází panelákové sídliště, které bylo vystavěno v polovině osmdesátých let, zatímco jižní část Krásného Března je vystavěna o mnoho let dříve a je v úzkém sousedství s průmyslovými objekty (KB likér, pivovar) a sklady a prodejnami řady podniků. Ve středu čtvrti se nachází značně rozsáhlý multifunkční objekt bývalého obchodního domu PRIOR a Kulturního domu Corso, Katastrální úřad Ú.n.L, dále pekárna Inpeko a diskontní prodejny Plus a Penny market. V samotném Krásném Březně jsou dvě základní školy v ulicích Dr. Horákové a v Husově ulici a dvě školy střední, ISŠ obchodní v Keplerově ulici a SOU stavební v ulici Čelakovského. Krásného Března je v rámci města Ústí nad Labem vnímáno jako skupina sociálně slabých obyvatel. Kvůli své socio-ekonomické skladbě se tudíž z Krásného března stává sociálně vymezená lokalita. Díky tomu získává stále důrazněji pověst jakési špatné čtvrti (ulice), ze které je lepší včas se odstěhovat začnou klesat ceny bytů, takže se stanou dostupnějšími (ke koupi i k pronájmu) pro ekonomicky méně zajištěné osoby a jejich rodiny, jejichž počet ve čtvrti (ulici) stále roste. Městská čtvrť Krásné Březno je obývána z velké části Romy. Na základě odhadu pracovnic ÚMO Neštěmice (který se opíral především o příjmení, považovaná za romská) tvoří Romové asi % obyvatel Krásného Března. V jižní části Krásného Března se jedná se o lokalitu Nový svět, ulice Matiční, Svádovská, Pekařská a Růžová. V Severní části, tedy v panelové výstavbě žijí Romové v ulicích Dr. Horákové, Přemyslovců, Keplerova, V Oblouku, Anežky České, Žežická, a dále část oblasti Pod Vyhlídkou. Sociálně vyloučení Romové jsou v naprosté většině nezaměstnaní. Ženy jsou bez práce prakticky všechny starají se o početné rodiny. S Muži je to podobné. Ti, kdo práci najdou, pracují často na černo na stavbách, silnicích apod. a nejednou se jim stane, že pak nejsou za svou práci zaplaceni. Pracovat se prostě nevyplatí: rodiny žijí ze sociálních dávek a 1

2 pokud by například otec rodiny začal pracovat, příjem rodiny by se podstatně nezvýšil a přitom by se muž celý den dřel. Není třeba být Romem k úvaze, že to je krajně nevýhodné. O (ne)atraktivitě této městské části vypovídají také ceny nemovitostí. Byt v osobním vlastnictví má v porovnání s bytem v centru města nebo městské části Severní Terasa až poloviční tržní hodnotu. Kromě bydlení v bytech v osobním vlastnictví jsou obytné domy ve vlastnictví bytových družstev Družba a Spobyt a také několika soukromých podnikatelů. Obec si ve svém vlastnictví ponechala pouze několik domů ve kterých v současné době žijí především rodiny, které byly v minulosti vystěhováni z obecních bytů kvůli dluhu na nájemném. V těchto ulicích uzavíral v roce 2005 úřad městského obvodu smlouvy na dobu určitou, a to na půl roku. Smlouvy byly po uplynutí půlroční lhůty automaticky prodlužovány, ale pouze v případě, že dluh na nájemném dále nenarůstal a byl hrazen v rámci smluveného splátkového kalendáře. V současné době (podle informací terénních pracovníků ČvT) jsou s nově příchozími rodinami uzavírány smlouvy na dobu neurčitou. Tzv. pořadník na byty v současné době již v obvodu Neštěmice neexistuje. K bylo ve správě ÚMO Neštěmice celkem 800 bytů. Tyto poslední byty ve vlastnictví obce čekají na privatizaci. Privatizovány nejsou celé bloky bytů, ale jednotlivé byty jsou prodávány fyzickým osobám. Počet dlužníků se ke konci roku 2005 pohyboval kolem 490 a dluh na nájemném činil patnáct milionů korun. Problém s bydlením nastává v případech, kdy osoby žijící v Matiční ulici a dalších místech neplní své závazky, nesplácí starý dluh nebo mají dluh nový. V tomto případě jsou vystěhováni bez náhrady bytu. Vystěhované rodiny končí v bytech svých příbuzných, kde bydlí neohlášeni na černo nebo v ubytovnách, které však pro ně nejsou v současnosti zcela přístupné. V Krásném Březně jsou dvě ubytovny, a to v ulici Čelakovského 4 a Na Sklípku 6, které patří jednomu majiteli. V ubytovně v Čelakovského ulici (bývalý internát středních škol) je celkem 79 pokojů, z nichž část je pronajímána příležitostně na kratší dobu (dělníkům např.), ve většině ale bydlí nájemníci již rok a déle. Odhadem jde o 250 osob, asi ¾ z nich jsou Romové (obvyklé je, že v jednom pokoji, většinou s vlastním sociálním zařízením, žijí dva dospělí a 4 5 dětí). Měsíční cena ubytování pro 2 dospělé se čtyřmi dětmi je 8180,- Kč. Romové jsou prý všichni nezaměstnaní, z ne-romů, trvale žijících na ubytovně, část pracuje. Postupně zde dochází k tomu, že se do ubytovny stěhují příbuzní těch, kdo zde již bydlí (nyní v ubytovně například žije sedm vzájemně příbuzných rodin); obyvatelé ubytovny nepocházejí jen z Ústí, ale i z Loun, Děčína či Postoloprt. 2

3 Migrace rodin z dalších měst Česka je dalším z problémů, který bohužel přitěžuje celkové situaci této lokality. Před čtyřmi lety se k trvalému bydlišti v ÚMO Neštěmice přihlásilo kolem padesátky kuřimských Romů. Město Kuřim odkoupilo v té době od místních romských obyvatel jejich byty a ve spolupráci s kuřimskou realitní kanceláří pro ně našlo lepší bydlení v Ústí nad Labem. Je zřejmé, že v tomto případě šlo o promyšlený tah kuřimské radnice, která se tak elegantně zbavila svých Romů. Důležitou roli ve vztahu k situaci lokality Krásné Březno hraje také kriminalita. V devadesátých letech velmi rozšířená lichva není v současnosti největším problémem. Také za přispění společnosti Člověk v tísni se podařilo velkou lichvu z Krásného Března vymítit. I když si krásnobřezenští Romové mezi sebou peníze stále půjčují, situace není tak závažná. Větším problémem se zdá spíše poskytování vysokoúrokových tzv. Rychlých půjček od finančních společností, kterými sociálně vyloučení obyvatelé řeší svou bezradnou finanční situaci. Mnozí (podle informací místních obyvatel) dokonce předem platí malé všimné bokem (cca 500,-Kč/úvěrová smlouva) finančním agentům za kladné posouzení jejich žádosti o půjčku. Půjčky však uvádějí mnohé obyvatelé Krásného Března do ještě více frustrující situace. Nejednou vedlo nesplácení půjček k exekučnímu řízení. Co se týče prostituce není Krásné Březno prostitucí vyhlášenou lokalitou. Prostitutky se na ulici neukazují a své řemeslo provozují individuálně přímo u sebe doma nebo za zákazníky odjíždějí mimo lokalitu, na tzv. trasu E55, Dubí. Poskytování sexuálních služeb je mnohými ženami z Krásného Března bráno spíše jako možnost přivýdělku v nepříznivé finanční situaci, jedná se o rychlý, spolehlivý a časově nenároční finanční příjem. Prostituce se v Krásném Březně neprovozuje nijak organizovaně, v Krásném Březně není žádný noční klub, neexistují organizované skupiny pasáků a prostituce nemá přímou vazbu na drogovou scénu. Za mnohem větší problém než je lichva nebo prostituce jsou v současné době v Krásném Březně považovány drogy. Kriminalisté hovoří až o 70% pravidelných uživatelů drog mezi místními Romy jejichž ve věkovém rozmezí je 17 až 35 let. Z toho minimálně polovina z nich konzumuje tvrdé drogy (pervitin, heroin ). Podle odhadu policie je naprostá většina deliktů v KB spáchána osobami užívajícími drogy (Romy i Neromy). Zdá se, že v tomto ohledu četnější kriminální činnost Romů zde neplyne z toho, že se jedná o Romy ale z toho, že se častěji jedná o osoby závislé. Dle vyjádření policistů jsou největším problémem Krásného Března drogy a anonymita sídliště. Problémem je pasivita místních lidí, nevšímavost, flegmatismus. Romové se podle policistů dopouštějí především krádeží, ale ne v extrémním rozsahu: zlou krev dělá hlavně to, co je ve městě vidět, tedy veřejný pořádek a 3

4 jeho narušování, hlučnost, hemžení dětí to ostatní popuzuje a vede k označení čtvrti jako problémové. Pro zlepšení kvality života nepřispívají ve větším rozsahu ani veřejné a neziskové organizace. Rozvoji komunitního života v této lokalitě by mohly pomoci právě organizace poskytující sociální služby obyvatelům lokality. Volnočasová, komunitní nebo nízkoprahová centra pro širokou cílovou skupinu obyvatel (děti a mládež, mladí nezaměstnaní, svobodné matky, senioři ) můžou napomoci k řešení celkové situace této lokality. V současné době působí v Krásném Březně tyto organizace: V Krásném Březně působí tyto neziskové organizace: Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s. zajišťuje chod nízkoprahového klubu pro děti a mládež především z jižní krásnobřezenské lokality Nový svět. V klubu je realizován celotýdenní program pro děti a mládež rozdělený a zaměřený dle věku cílové skupiny. Dále působí pod touto organizací terénní sociální pracovníci, kteří poskytují konzultace a pomoc osobám ze sociálně vyloučených lokalit poskytování bezplatné právní pomoci, doprovod při jednání na úřadech, pomoc s listinami, pomoc při vyřizování občanství, asistence při získávání zaměstnání, pomoc při zlepšování bytových podmínek, asistence při vyřizování dávek sociální péče a podpory, práce s rodinou, zprostředkování kontaktů. Kulturní svaz Jekethane pořádá kulturní akce a umělecké kroužky pro romské děti a mládež z Krásného Března v místním kulturním domě Corso. Sociálně právní agentura White Light I. Organizace poskytuje následnou péči pro uživatele drog a možnost chráněného bydlení maximálně pro čtyři osoby z této cílové skupiny. Dále je zde poskytován ambulantní program pro exusery - podpora v abstinenci formou individuální i skupinové socioterapie a psychoterapie. Organizace realizuje také program rekvalifikace pro osoby do 25-ti let. Výjimečnou poskytovanou služnou je také Post peniterciární program pro odejité vězně z výkonu trestu. White light disponuje rozsáhlým prostory v Drážďanské ulici. Mezi plány organizace patří také zřízení a zahájení provozu nízkoprahového centra pro mladé lidi z celého Krásného Března. Provoz centra by měl být zajišťován sdružením mladých křesťanů YMCA, Sdružení YMCA se podařilo zajistit financování stavebních úprav prostor, absence financí však zůstává v rovině provozní a k zajištění lidských zdrojů. Vlastní zahájení činnosti je tedy zatím v nedohlednu. V lokalitě Krásné Březno dále působí organizace poskytující terénní služby pro drogově závislé, ústecké K-centrum a Sokrates. 4

5 Kromě činností neziskových organizací v lokalitě působí specialisté policie ČR, romského asistenta policie ČR, který v současné době působí při speciální základní škole a vyškoleného policistu na problematiku menšin Předlice Předlice jsou městskou částí města Ústí nad Labem Územně spadají pod správu Ústeckého městského obvodu Ústí nad Labem město. Předlice se stali součástí města teprve v roce Př druhou světovou válkou se jednalo o prestižní obec, která byla obývána především českou komunitou. V současné době tato část města okolo 1800 obyvatel. Předlice jsou rozděleny na dvě části, Staré a Nové Předlice. Nové Předlice jsou odděleny od zbytku ulicemi Majakovského, Hrbovická a Ždírnickým potokem. Nové Přelice jsou dnes obývány téměř ze 100% Romy (cca 1600 Romů ze 1700 trvale žijících obyvatel). Architektonická výstavba v Předlicích se skládá především z několikapatrových činžovních domů, které jsou vlastněny soukromými majiteli ( tzv. starousedlíky). Další část obytných objektů, které jsou v horším a vážnějším stavu patří dnes rodině tzv. Moraváků, kteří v domech sami bydlí a významnou část z nich pronajímají nejchudším romským rodinám. Základní škola v Předlicích (ZŠ Školní náměstí) je dnes téměř 100% romská a je známá jako škola se sníženými standardy (řada informátorů hovoří o úrovni zvláštní školy). Řada romských dětí z lokality dojíždí také do ZŠ v Neštěmicích, Chabřovicích, nebo do speciální školy v Trmicích. V lokalitě je několik obchodů a barů, které většinou provozují majitelé domů ze starousedlické části Nových Předlic. Pokud jde o dostupnost, lokalita je poměrně dobře dopravně obsloužena trolejbusy z centra města. Za zmínku stojí hypermarket GLOBUS, Makro, které jsou v nedalekém sousedství Nových Předlic. Do této lokality se již více než deset let soustředí chudé, dlouhodobě nezaměstnané a především romské obyvatelstvo. Předlice jsou mezi Obyvateli Ústí známé jako problémová lokalita, které je lepší se vyhnout, nepohybovat se zde přes den natož v noci. Vysoká koncentrace sociálně vyloučených osob s sebou přináší růst a projevy dalších negativních jevů, jako jsou krádeže, lichva, drogy, prostituce. První vlna příchodu Romů do této lokality je zaznamenána po druhé světové válce, druhá (již organizovanější) proběhla v sedmdesátých letech minulého století, jež souvisela s plánem likvidace slovenských romských osad (Romům byla v Čechách vyplácena částka cca ,- Kčs). Ústí nad Labem mělo v té době dohodu s východoslovenským městem Michalovce týkající se rozptylu romského obyvatelstva. Skupina problémových 5

6 novousedlíků začala vznikat v osmdesátých a devadesátých letech. V Předlicích se začala koncentrovat skupina obyvatel z jiných částí města Ústí nad Labem, ale také skupiny rodin ze Slovenska a a z Moravy (dnes tzv. Moraváci, vlastníci převážné většiny bytového fondu v Nových Předlicích). Starousedlíci přišli v migrační vlně v sedmdesátých letech a bydlí převážně v rodinných domcích. Novousedlíci pobývají lokalitu Nové Předlice po svém příchodu v osmdesátých a devadesátých letech. Novousedlíky nelze na rozdíl od starousedlíků vnímat jako uzavřenou jednolitou skupinu. Novousedlíky lze označit jako náhodné seskupení lidí, kteří sem dorazili v několika vlnách. Starousedlíky lze označit jako skupinu s vyšší socioekonomickou a životní úrovní k čemuž může přispívat jejich silné rodinné zázemí. Starousedlíci jsou považováni za majoritní skupinu Předlic, bezproblémové a lepší. Děti starousedlíků mají vyšší vzdělání. Starousedlíci se dokáží držet norem a zásad majoritní společnosti, uzavírají sňatky s neromy. Novousedlíci jsou naopak považováni za degeše, podřadné, špinavé a zablešené šmudly. I když jejich situace takovému popisu objektivně neodpovídá uvedený status většina společnosti považuje za platný. Problém novousedlíků je souvisí s tím, že se o roztroušené menší skupiny rodin, ve které neexistují silné a pevné solidární sítě. Specifickou skupinou jsou v této lokalitě jednoznačně tzv. Moraváci, kteří sice žijí ve stejných domech jako novousedlíci a mají nižší status než starousedlíci, ale novousedlíci se jich bojí. Hlavním zdrojem příjmů obyvatel z lokality Nové Předlice jsou sociální dávky a práce načerno, která se týká především mužské populace. Druhy pracovních činností, které jsou vykonávány místními muži jsou především stavební a výkopové práce. Pracovníci sociálky odhadují, že prací načerno se v této lokalitě živí 30%. V současnosti jsou všechny bývalé obecní byty ve vlastnictví soukromých majitelů. Městská část Ústí nad Labem město je v minulosti rozprodala za smluvní ceny, což vedlo k rychlé a úplné privatizaci v této lokalitě. Problémem v současné době v oblasti bydlení je skutečnost, že rodiny pocházející původně z Moravy zakoupili v průběhu zmiňované privatizace domy za velmi nízké ceny (obytný dům za cca ,- Kč) a začali pronajímat byty nájemníkům. Byty se v kontextu města velmi často stávají posledním útočištěm pro řadu osob, které se dostali do problémů s bydlením (např. kvůli neplacení závazků na nájemném v jiných lokalitách). Nájmy v těchto bytech nejsou nijak nízké. Pohybují se dle velikosti bytu od 6000,- do 9000,- Kč za měsíc.v případě neplacení nájmu jsou peníze od nájemníků vybírány nejrůznějšími nátlakovými metodami. V případě, že nájemník na zaplacení nemá 6

7 končí na ubytovnách nebo u svých příbuzných. Jedná se o uzavřený cyklus, který se u některých osob vícekrát opakuje. Kriminálními jevy, které se nejčastěji v lokalitě Nové Předlice objevují jsou především lichva, prostituce, kuplířství a výroba s distribucí drog. Je zde uplatňován klasický model lichvy se stoprocentním úrokem. Závažnou skutečností je však fakt že většina osob, které si od lichvářů peníze půjčují nepovažují tuto situaci za nikterak nepřirozenou, omezující, ba naopak jsou vlastně lichvářům vděčni a považují lichvu za standardní řešení své finanční situace. Prostituce je pravděpodobně provozována v některých domech v lokalitě. Organizovaná prostituce není provozována a to vzhledem ke vzniku řady kamenných veřejných domů mimo lokalitu, kde mají zákazníci (především Němci) větší jistotu bezpečnosti a pohodlí. Hovoří se také (avšak v menší míře) o prostituci v rámci rodin. Případy, kdy otec nebo jiný rodinný příslušník doprovází dívku na plac jsou motivovány špatnou finanční situací rodiny nebo tím, že dívka potřebuje na drogy. Pokles poskytování sexuálních služeb může souviset s tím, že výnosnější v současné je výroba drog a jejich distribuce. Prostituce je tedy provozována pouze pro individuální potřeby menší části osob. Užívání drog je podobně jako v Krásném Březně velmi časté. Jedná se především o užívání měkkých drog marihuana, toluen a drog tvrdých pervitinu a heroinu. Novým fenoménem v oblasti drogové problematiky je zneužívání a překupnictví se substitučními látkami Subutex a dalšími. Majetková trestná činnost tvoří 90% všech trestných činů páchaných v Předlicích. Jedná se především o krádeže (sběr) železa, krádeže v nedalekých supermarketech, drobné krádeže a vykrádání aut. Ve srovnání s ostatními ohroženými lokalitami v Ústí nad Labem jsou Předlice hodnoceny nejhůře. A to především z důvodu velké kumulace chudých romských rodin, koncentrace problémů, vznik fyzicky uzavřeného ghetta, špatná bytová situace. Kromě volnočasových aktivit, které realizuje místní základní škola a občanských sdružení KHERORO, KARIKA a LA ČHIPEN, není předlická lokalita v jakékoli zájmu činnosti organizací a poskytovatelů sociálních služeb. Terénní sociální služby zde poskytují pouze pracovníci společnosti Člověk v tísni nebo pro drogově závislé ústecké K-centrum. 2. Příčná témata hlavní oblasti možné diskriminace 2.1 Oblast zaměstnanosti osob ze sociálně vyloučených lokalit V části výzkumu týkající se problematiky zaměstnanosti jsme uskutečnili rozhovory s několika zástupci významných zaměstnavatelů a ústeckého Úřadu práce. Kontaktovali jsme a uskutečnili setkání také s vedením nejvýznamnějších ústeckých personálních společností, 7

8 které jsou v současné době velmi důležitým hráčem na poli řešení problematiky zaměstnanosti osob ze sociálně vyloučených lokalit. Tyto společnosti jsou díky systému pronajímání zaměstnanců a počtem takto zaměstnaných osob jedněmi z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu (ale pouze formálně - viz níže). Cílem rozhovorů bylo získat co ucelenější přehled o přístupu zástupců sektorově rozdílných institucí k osobám ohroženým sociálním vyloučením, chtěli jsme získat informace o možnostech osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce, ale také o zkušenostech zaměstnanců s cílovou skupinou. V průběhu rozhovorů jsme se soustředili také na možné diskriminatorní a další negativní jevy. Ke konci března 2006 bylo evidováno úřadem práce celkem uchazečů o zaměstnání. Toto číslo tvoří 13,89% z celkového počtu ( osob) lidí ekonomicky činných. Míra nezaměstnanosti je po městě Litoměřice druhou nejnižší v Ústeckém kraji. Dle úrovně vzdělání je v evidenci ÚP uchazečů s dokončeným základním vzděláním a osob s výučním listem. V součtu tvoří tito lidé zhruba dvě třetiny všech evidovaných nezaměstnaných osob. Nejvíce žádanou skupinou nezaměstnaných ze strany zaměstnavatelů jsou osoby s výučním listem. Žádné volné pracovní místo, které bylo v prvním čtvrtletí registrováno na ústeckém Úřadu práce nebylo označeno jako vhodné např. pro osoby se zdravotním postižením, osoby pečující o dítě do 15-ti let nebo pro osoby, které jsou v evidenci uchazečů déle než půl roku. V prvních třech měsících roku 2006 se na nárůstu počtu evidovaných uchazečů podíleli nejvíce České dráhy, Chemopharma a.s., Chabařovické strojírny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a také významné obchodní řetězce (spolu s nekvalifikovanou pomocnou silou tvoří prodavači podle profesního zařazení největší skupinu nezaměstnaných osob, celkem 340). Úřad práce v Ústí nad Labem Aktivity Úřadu práce z hlediska potřeb osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách můžeme rozdělit na dvě základní oblasti činností, které mohou ovlivnit přístup těchto osob k odpovídajícímu typu práce. Jedná se o přímou komunikaci s uchazeči o zaměstnání a příprava a nabídka rekvalifikací. Prvním z typu činností ÚP je každodenní přímý kontakt zprostředkovatelů s uchazeči o zaměstnání. Na počet devíti tisíc uchazečů o zaměstnání připadá v Ústí nad Labem celkem 25 zprostředkovatelů, což může vylučovat možnost kvalitní a dostatečné péče o každého z uchazečů ( průměr klientů/1 zprostředkovatel). Jednání s osobami žijícími v sociálně vyloučených lokalitách charakterizují zprostředkovatelé vesměs jako velmi náročné, jejich 8

9 situaci označují jako bezvýchodnou. Příčinu jejich nepříznivé situace vidí v širším kontextu s více činiteli. Největší podíl má podle jejich názoru celkové nastavení systému sociálních dávek, který není pro nikoho motivující. Cílovou skupinu klientů pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit berou zprostředkovatelé jako nemotivované, neangažující se osoby bez jakéhokoli zájmu svou situaci zlepšit, tito lidé jsou nazýváni jejich žargonem jako lidský parazit. Další skupinou jsou podle nich tzv. šmudlové, osoby, které nemají žádnou pracovní zkušenost, jsou ve velké míře nezaměstnatelní a jsou to osoby na nejspodnějším dně sociálního žebříčku. Podle pracovníků ÚP jsou jejich poznávacími znaky nedostatečná osobní hygiena, špinavé oblečení a boty. Naopak klienti považují zaměstnance (podle jejich vlastních slov) za největší překážku k získání zaměstnání. Jak sami říkají: jsme cigáni a proto nám nenabídnou takové místo, co Čechům. Dochází tak k pasivitě na obou stranách, která nejednou končí agresivními výstupy ze strany klientů (nadávky, urážky, hlasitý výstupy ) klientů vůči zaměstnancům Úřadu práce a z druhé strany k nevelké snaze cokoli pro uchazeče udělat navíc nebo se chovat přinejmenším příjemně. Na přijímané pracovníky do pracovních pozic zprostředkovatel nejsou kladeny nijak extrémně velké nároky na kvalifikaci. Minimální podmínkou je absolvování střední školy. V průběhu svého působení na úřadě se mohou účastnit dalšího vzdělávání, např. v oblasti práva, sociologie ad. Budeme li považovat práci zprostředkovatele za určitou formu sociální práce (minimálně ze 40% - 2 úřední dny v týdnu přímé práce s klienty, a to z velké části nijak lehkými) je na místě zmínit podmínky, které stát přikládá podle nového zákona o sociálních službách organizacím poskytující sociální služby. Podle tohoto zákona má každý, kdo působí v pracovní pozici sociální pracovník povinnost odborné způsobilosti (vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání nebo absolvování kurzů akreditovaných MŠMT v rozsahu min. 200 hodin) v oblasti sociální práce a jí příbuzných oborů. Zaměstnanci úřadu však takovou povinnost nemají. Úřad práce jsou podle zákona o sociálních službách státní správou. Zprostředkovatelé nemají žádnou formu supervize nebo intervize, běžné součásti činnosti poskytovatelů sociálních služeb. Nemají možnost metodicky propracovaného systému sdílení a výměny zkušeností mezi sebou pod vedením nestranného odborníka a nikdo nepracuje například s příčinami a důsledky stresové zátěže na pracovišti. Sami zprostředkovatelé uvádějí, že jsou v současné době nadměrně zatěžováni administrativními úkony (platnost nového správního řádu) a na soustředění na práci s klienty zbývá velmi málo času. Tato skutečnost může vést spolu s dalšími k ještě větší pomyslné propasti mezi pracovníky úřadu a uchazeči. 9

10 Experiment přiblížit se skupině romských uchazečů o zaměstnání, který byl v minulosti na ústeckém úřadě práce realizován, nevyšel. Na místo zprostředkovatele byl přijat podle slov zástupce úřadu: Mladý Rom s odpovídajícím vzděláním. Ten však úřad zanedlouho opustil. Během svého působení na úřadě (byl objektem velkých nadějí na zlepšení situace) se nejednou stal objektem útoků registrovaných uchazečů o zaměstnání v následujícím kontextu: Ty nejsi náš! Ty nám nerozumíš! Ty nám nijak nepomůžeš! Jsi stejný jak ty bílí.. Podobné situace či konflikty mohly být pro mladého Roma natolik frustrující, že nakonec místo zprostředkovatele opustil. Jedná se pouze o další důkaz toho, že problematika sociálního vyloučení není otázkou etnického zařazení jedince (Rom se lépe domluví s Romem). Podobné pokusy, které jsou známy z minulosti v rámci činnosti několika dalších institucí, dopadly podobně neúspěšně a málokdy se setkaly s kladnou odezvou. Na práci zprostředkovatelů mají vliv také zástupci zaměstnavatelů. Zprostředkovatel v dobré víře a s dobrým úmyslem doporučí nezaměstnanému volné pracovní místo (ačkoli ví, že je šmudla a nemusí být úspěšný). Takto vyšle na schůzku do firmy několik osob. Druhý den je atakován firemními zástupci, kteří nevybíravým způsobem vytknou zprostředkovatelům jejich výběr. Pár takových zkušeností ovlivní zprostředkovatele natolik, že nezaměstnané (zvláště jedná-li se o cílovou skupinu Romů ze sociálně vyloučených lokalit) nikam raději neposílá. Dalším důležitým okruhem činnosti úřadů práce, která může ovlivnit přístup osob ze sociálně vyloučených lokalit k perspektivnímu a odpovídajícímu zaměstnání je nabídka a realizace rekvalifikačních kurzů. Standardní nabídka Úřadu práce je vyvěšena na vývěsce úřadu a na internetu. Tyto typy nabízených rekvalifikací se týkají úzce specializovaných oborů (au-pair, práce s počítačem, administrativní pracovník,.). Mezi nabízenými rekvalifikacemi se objevuje také např. prodavač, který je v současné době druhou nejmasovější skupinou nezaměstnaných (viz. výše). Zprostředkovatelé mají v rukou různé druhy nabídek na rekvalifikaci, které mohou uchazečům nabídnout. První z nich jsou otevřené rekvalifikace bez jakýchkoli podmínek nebo s podmínkou (např. předchozí kvalifikace a zkušenosti, věk apod.). Dalším okruhem rekvalifikací jsou kurzy do nichž může vstoupit uchazeč pouze s příslibem zaměstnavatele, který ho po absolvování kurzu zaměstná. Jednou z možností mohou být také vysokoprahové rekvalifikační kurzy realizované v rámci projektů některé z personálních agentur působících v Ústí nad Labem (např. Persona Grata). Jde o samostatnou iniciativu agentury, ve které je Úřad práce pouze partnerem a prostředníkem. Tyto rekvalifikace probíhají podle následujícího principu. Uchazeči je zprostředkovatelem nabídnuta možnost rekvalifikace u personální agentury (avšak bez udání 10

11 všech podrobností). Uchazeč se v předem daný čas dostaví na místo, které je určeno na osobní pozvánce. Očekává automatické přijetí o kurzu a úvodní hodinu, např. kurzu na počítači. Je však velmi překvapen, když namísto seznamování s počítačem a jeho příslušenstvím mu je předložen osobnostní psychologický test. Podobné testy jsou jakýmsi sítem personálních společností, díky kterému se snaží najít nejvhodnější zájemce, pro které bude absolvování kurzu užitečným přínosem a nejen dalším z řady kurzů, které mu jsou k ničemu. V případě, že po vyhodnocení testu odborníkem personální agentury zájemce není do kurzu přijat, dochází však k dalšímu pomyslnému zářezu do sbírky neúspěchů nezaměstnaného. Z důvodu špatné informovanosti nebo nepřesného pochopení podmínek přijetí do rekvalifikačního kurzu si v tu chvíli zájemce připadá podveden a dochází k dalšímu oslabení jeho motivace svou situaci řešit podobným způsobem. Dobře míněné testy při vstupu do rekvalifikačního kurzu mohou mnozí uchazeči vnímat jako diskriminační. Pro personální agentury jsou podobné testy jedním z mála prostředků, které mohou vést k efektivnějšímu využití vynaložených finančních prostředků na rekvalifikační kurzy. Ke konci března absolvovalo rekvalifikační kurz celkem 168 uchazečů o zaměstnání, což jsou pouhá necelá dvě procenta z celkového počtu uchazečů. Problémem v systému rekvalifikací zůstává efektivita. V rámci rekvalifikací se nepřihlíží k individuálním potřebám respondentů. Nastavení rekvalifikačních kurzů odpovídá aktuálním potřebám trhu, ale nikoli aktuálním potřebám uchazečů o zaměstnání. Pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách je velmi složité naplnit podmínky pro vstup do rekvalifikačních kurzů. V činnosti Úřadu práce v Ústí nad Labem nelze nalézt přímé důkazy o diskriminačním jednání. Každodenní práci úředníků ovlivňuje mnoho faktorů, mezi něž lze zařadit také individuální přístup a jednání uchazečů vůči pracovníkům ÚP. Pokud se diskriminační jednání vůči osobám žijících v sociálně vyloučených lokalitách vyskytuje je v mnoha případech skryté a záleží na individuálním přístupu zprostředkovatelů a dalších pracovníků. K možným úvahám nad diskriminačním jednáním se však musíme zamyslet nad následujícími skutečnostmi: Nadměrný počet uchazečů o zaměstnání připadající do péče jednoho zprostředkovatele, čímž je snížena kvalita jednání a komunikace s uchazeči (málo času, stres, ) Nestandardizovaný požadavek na kvalifikovanost pracovníků úřadu, kteří se věnují přímé práci s klienty a s tím související malá orientace v problematice sociálního vyloučení a chudoby. Absence péče o zprostředkovatele úřadu práce ze strany vedení úřadu (nedostatek finančních prostředků, právní omezení), chybějící supervize či intervize. 11

12 Vědomé členění uchazečů o zaměstnání dle sociálního zařazení (již zmíněné členění na lidské parazity a šmudly). U činnosti Úřadu práce je však nutné zmínit také následující skutečnosti. Úřad práce v Ústí nad Labem je partnerem v mnoha projektech podporujících snižování nezaměstnanosti v regionu. Zaměstnanci ÚP se podílí na komunitním plánování ve městě a v současnosti spolupracuje také se společností Člověk v tísni. Zprostředkovatelé vytypovávají uchazeče, kterým je posléze věnována zvláštní péče ze strany zaměstnanců ČvT. Zaměstnanci ÚP se účastní vzdělávání v oblasti problematiky chudoby a sociálního vyloučení. Personální společnosti PS fungují na tvrdém obchodním principu a jejich hlavní snahou a posláním je uspokojit své firemní klienty a dosáhnout zisku stanoveného střednědobými a dlouhodobými plány. Obchodním artiklem těchto společností je lidský zdroj, pracovní síla. Každá z personálních společností má své významné firemní klienty se kterými dlouhodobě spolupracuje, ty si chrání a snaží se naplnit s nimi uzavřené dohody a smlouvy. Činnost PS je většinou postavena na dvou základních pilířích. Prvním z nich je tzv. RECRUITMENT. PS na základě objednávky firemního klienta má za úkol najít nejvhodnějšího kandidáta na volné pracovní místo. Vybraný zájemce se stává kmenovým zaměstnancem firemního klienta personální společnosti. Za nalezení nejvhodnějšího kandidáta od firmy inkasují zprostředkovatelé provizi. RECRUITMENT se týká především pracovních pozic ve středním a vyšším managementu. Druhým pilířem podnikání personálních společností je tzv. TEMPORARY HELP. Dočasná výpomoc (pronajímání zaměstnanců) firemním klientům se týká především dělnických profesí s nižšími nároky na kvalifikaci a pracovní zkušenosti. Princip TEMPORARY HELP je jednoduchý. Firemní klient, který obdrží zakázku např. na výrobu sezónního zboží (křovinořezy ) si u PS objedná požadovaný počet dělníků. Vybraní dělníci se stávají zaměstnanci personálních společností. PS získá od firemního klienta vysokou finanční provizi ze které platí dělníkům mzdy. Výnosem společnosti je rozdíl mezi provizí a vyplacenými mzdami, povinnými odvody a daněmi. Personální společnosti s dělníky uzavírají v tomto případě pracovní smlouvu na dobu určitou popř. dohodu o pracovní činnosti. Významnými firemními klienty PS jsou velké mezinárodní výrobní firmy postavené na zelené louce v nedávné minulosti. Pro jistotu naplnění pracovních míst uzavírají firmy smluvní vztahy s více PS najednou. U výrobních firem se díky systému pronajímání zaměstnanců stává, že například z tisíce pracovních pozic je pouze čtyři sta z nich kmenovými 12

13 zaměstnanci a ostatní jsou zaměstnanci personálních společností. Ze strany nejvýznamnějších PS v Ústí nad Labem nelze přesně kvantifikovat počet lidí, kteří byli zaměstnáni formou systému TEMPORARY HELP, protože tato informace slouží pouze pro jejich interní potřebu a je neveřejná. Pro personální společnosti není počet dočasně pronajatých zaměstnanců tolik významný jako finanční podíl pobočky na zisku společnosti v České republice nebo v rámci Evropy. Odhadovaný počet takto pronajatých zaměstnanců se podle zástupce jedné z PS v Ústí nad Labem pohybuje mezi jedním a dvěma tisící lidmi. To není vzhledem k počtu obyvatel města a počtu personálních společností bezvýznamné číslo. V činnosti PS jsou vzhledem k možným diskriminatorním mechanismům přinejmenším k zamyšlení následující skutečnosti: Problematika sociálního vyloučení je vnímána ze strany zástupců personálních společností většinou v kontextu s etnickým původem zájemců o zaměstnání. Ve skupině osob ohrožených sociálním vyloučením se podle zaměstnanců PS nacházejí především Romové nebo přistěhovalci. Jako osoby méně ohrožené sociálním vyloučením jsou vnímáni ostatní uchazeči, kteří např. opustili výkon trestu, jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo mají velmi nízkou kvalifikaci. Podle tvrzení zástupců PS existují nepsané neoficiální dohody mezi personalisty firem a zástupci personálních společností o neakceptovatelnosti Roma nebo Romky (s odpovídajícím vzděláním a praxí) na pracovní pozici ve středním nebo vyšším managementu firem v rámci systému RECRUITMENT. Firmy zadávající tuto objednávku ji odůvodňují tím, že Rom nebude pro své podřízené odpovídající autoritou a obávají se dělání schválností, podrazů nebo šikany ze strany jeho podřízených. Napsané a neoficiální dohody mezi firmami a PS jsou běžné i v rámci pronajímání zaměstnanců. Na základě negativních zkušeností šéfů velkých firem, nechtějí firmy dále Romy zaměstnávat. Tím uzavírají možnosti pro osoby spolehlivé zodpovědné, které nemají problémy s docházkou a pro pracovní pozici se hodí, nicméně jsou identifikováni zprostředkovateli jako Romové nebo cizinci. Pro dobré udržení obchodních vztahů a finančního zisku personální společnosti přání svých klientů respektují a nijak do něj nezasahují. Personální společnosti sledují nemocnost zájemců o zaměstnání (pronajímaných zaměstnanců) v uplynulých měsících. V případě, že zjistí, že zájemce o práci překročil určitou dobu nemocnosti nemají pro něj nabídku, tj. nepronajmou ho firemnímu klientovi. Otázkou zůstává, zda sledování nemocnosti probíhá pouze v rámci zájemců o práci, kteří jsou v PS 13

14 delší dobu evidováni nebo existuje jiná neoficiální možnost, jak nemocnost vysledovat také u nově příchozích osob. Získání zaměstnání prostřednictvím personální společnosti může být pro osoby žijící na hranici chudoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením velmi jednoduchou variantou řešení své situace v období nezaměstnanosti. Tyto osoby jsou především pronajímány jako výpomoc do výrobních firem na krátkodobé zakázky (většinou 3-6 měsíců). Podle informací od firmy B&D, která v Ústí nad Labem patří mezi největší výrobní firmy a pronajímá si dělníky, pracuje ve výrobě 800 zaměstnanců, z nichž je nadpoloviční podíl Romů, občanů bývalého Sovětského svazu a Vietnamců. Takto získaná práce však nemá z dlouhodobého hlediska příliš velký význam: nezaručuje jistotu zajištění finančního příjmu na delší období, pouze v případě, že se pronajatý zaměstnanec stane kmenovým zaměstnancem firmy a uzavře smlouvu na dobu neurčitou, nezaručuje možnosti dalšího zvyšování kvalifikace - absence vzdělávání, kurzů, stáží apod., až na výjimky zde není možný další profesní růst, Varianta zaměstnání přes PS je tedy pouze dočasným řešením situace jedince a výhodným obchodem pro personální společnosti a jejich firemní zákazníky. U námi sledovaných personálních společností neexistuje další nadstandardní péče o pronajímané zaměstnance např. vzdělávání v oblasti zdokonalování komunikačních dovednosti, zásad správného jednání se zaměstnavatelem, práv a povinností na pracovišti, základní ovládání PC apod. Na druhou stranu lze uvést, že všichni námi kontaktovaní zaměstnanci personálních společností jsou otevřeni spolupráci při vytypovávání vhodných zaměstnanců společně s neziskovými organizacemi, které pracují v sociálních službách. Zástupci PS se v rozhovorech nebránili podílet se na debatě o chudobě např. formou aktivní účasti na komunitním plánování. Tato skutečnost je velmi zajímavá a otevírá možnosti spolupráce v komunitě mezi neziskovým a soukromým sektorem, která může být pro naše klienty přínosem. Významní zaměstnavatelé Významných zaměstnavatelů je v regionu několik. Region Ústí nad Labem a okolí je již z historického hlediska charakteristický především chemickým a potravinářským průmyslem. Významnými podniky v této oblasti zůstávají v Ústí nad Labem společnost Spolchemie a Setuza. Počet zaměstnanců se v porovnání s obdobím před rokem

15 radikálně snížil. Společnost Spolchemie má aktuální nabídky na zaměstnání na pozice: Technik bezpečnosti práce a prevence závažných havárií, Prodejce v oblasti stavební chemie, Chemik a trvalou nabídku na zaměstnávání absolventům středních odborných učilišť, středních a vysokých škol. Setuza v posledních měsících řadí mezi společnosti, které své zaměstnance propouštějí. V drtivé většině nejsou osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách v těchto společnostech zaměstnávány. Pokud ano jedná se pouze o příležitostné krátkodobé brigády na pomocných pozicích. Novým útočištěm pro nezaměstnané mohou být výrobní haly zahraničních investorů vzniknuvší v okolí Ústí nad Labem. Personální politika těchto firem však není příliš transparentní. Vzhledem k centrálnímu řízení ze zahraničí, velkému počtu zaměstnanců a nejistotě týkající se udržení výroby a provozu je pro ně výhodnější a levnější spolupracovat s personálními společnostmi. Spolupráce a zaměstnávání osob přes personální společností je pro nejvýznamnější zaměstnavatele charakteristická. Nejvýznamnějším zaměstnavatelem je v této oblasti již zmiňovaná společnost Black and Decker, která zaměstnává kolem jednoho tisíc zaměstnanců. Dalším významným zaměstnavatelem se může zdát teplický Glaverbel. Tato společnost je celoevropsky populární svou výrobou speciálních okenních tabulí. O štědrém sponzoru teplického fotbalu je známo, že většina z jen trochu kvalifikovaných nezaměstnaných z oboru má vážný zájem u této společnosti pracovat (možná vzhledem k platovým podmínkám). Významnou roli na poli zaměstnávání osob hrají také velké obchodní řetězce. V Ústí nad Labem se jedná především o hypermarkety Globus, Carrefour nebo Makro. Ze stavebních firem je to potom společnost Insky, Stavby silnic a železnic a mnoho dalších, které se podílejí také na současné revitalizaci ústeckého městské centra. Z rozhovorů s významnými zaměstnavateli lze vysledovat následující: Firmy osoby ohrožené sociálním vyloučením zaměstnávají na krátkodobé zakázky. (viz personální společnosti) Především u stavebních firem jsou osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách zaměstnávány načerno a jednorázově podle aktuálních zakázek jednotlivých firem. Ze strany úřadu chybí často jakákoli kontrola, represivní nebo preventivní programy zaměřené na zaměstnavatele, které načerno zaměstnávají. Proto není ojedinělé, že se na stavbách objevují obyvatelé výše popisovaných lokalit, pro které je taková práce jednou z příležitostí jak si finančně přilepšit k pobírání sociálních dávek, avšak v případě, že zaměstnavatel černým zaměstnancům zaplatí. Zaměstnavatelé často nedodržují povinnosti vyplývající ze zákoníku práce. Neodůvodněně rozvazují s pracovníkem pracovní poměr ve velmi krátké době po 15

16 nastoupení zaměstnance na nové pracoviště. Zaměstnanci jsou často vytaveni tomu, že musí pracovat přesčas bez jakýkoli náhrad. Po zkušební době (např. obchodní řetězce) je zaměstnanec propuštěn. Jedná se tedy pouze o krátkodobou příležitost k řádnému výdělku a finančnímu zajištění rodiny. Firmy zaměstnávají také osoby se záznamem v rejstříku. Otázkou je zda jde o jejich dobrou vůli nebo je záznam v rejstříku nástrojem pro manipulaci a zacházení se zaměstnancem. Oblastní inspektorát práce Během výzkumu bylo kontaktováno ústecké zastoupení Státního úřadu inspekce práce územně pro Ústecký a Liberecký kraj. Cílem bylo zjistit všeobecné informace o diskriminačních případech zaměstnavatelů vůči zaměstnancům a jejich další řešení. Od 1. července 2005 má tento úřad v kompetenci šetření případů diskriminace v pracovně právních vztazích. Podle zákona č. 251/2005 sb. je tento úřad povinen postihovat zaměstnavatele, kteří diskriminují své zaměstnance v oblastech vyjmenovaných v par. 1 odst. 4 zákoníku práce. Z průběhu rozhovoru vyplynulo, že úřad od 1. července 2005 řešil celkem tři podněty napadání, diskriminace nebo šikany osob ze strany zaměstnavatele, avšak ani jeden z nich nebyl oprávněný. Podle zástupce úřadu jde o velmi složitou problematiku. Diskriminace se podle něj velmi těžko dokazuje a může být zneužita zaměstnanci třeba v případě, že nemají se zaměstnavatelem nebo svým šéfem dobré vztahy. Pro možnou spolupráci, která by se týkala řešení případů diskriminace byl zástupce úřadu velmi skeptický. Dle něho není možné z pozice úřadu navázat jakékoli partnerství, protože úřad je správním orgánem, avšak vítá jakoukoli možnost účasti na vzdělávacích aktivitách nebo konferencích. Zdá se, že řešení případů diskriminace je pro úřad pouze okrajovou záležitostí v jejich činnosti. Závěrečná zpráva úřadu za rok 2005 odráží celou řadu činností. Jedná se především o aktivity týkající se bezpečnosti práce ad. Sociální služby v oblasti zaměstnanosti Sociálně právní agentura White light realizuje v rámci své činnosti krátkodobé vzdělávací kurzy a rekvalifikace pro cílovou skupinu mladých lidí ve věku let, kteří mají pouze základní nebo nedokončené základní vzdělání a jsou ohroženi sociálním vyloučením. Podmínkou zařazení do rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů je aktivní účast v doprovodném sociálním programu. Aktuální nabídku vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů tvoří krátkodobá certifikovaná školení (montáž střešních systémů, hydroizolační, nátěrové a 16

17 zateplovaní systémy, certifikované krátkodobé kurzy ( montáž příček a stropů, půdní vestavby) a rekvalifikační kurzy (zahradní a sadařské práce, práce na PC nebo šití na stroji). Mladým nekvalifikovaným lidem nabízí možnost placené praxe většinou ve stavebnictví. Nabídka vzdělávacích aktivit a praxe je průběžně měněna na základě aktuálních potřeb trhu, partnerů a klientů. Sociální agentura je občanským sdružením, jehož hlavním posláním je poskytování sociálních služeb zdravotně postiženým. Hlavními dvěma realizovanými programy zaměřenými na problematiku nezaměstnanosti zdravotně postižených je JOB Centrum v rámci kterého je poskytováno sociálně právní poradenství, kurzy přípravy na zaměstnání, vzdělávací kurzy ( PC, jazyky) a nabídka pracovních příležitostí v Ústí nad Labem. Druhým programem je činnost v rámci poradenského a vzdělávacího centra. Jedná se o vzdělávání pracovníků NO v problematice zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, asistenční služby zaměstnavatele a NO a mediální kampaně. Kofoedova škola v Ústí nad Labem realizuje od prosince roku 2005 aktivity pro nezaměstnané. Většinou se jedná o volnočasové aktivizační činnosti mezi kterými jsou kurzy nejrůznějšího zaměření (cizí jazyky, ruční práce, práce na PC a internetu apod.). Nezaměstnaní mohou v rámci činnosti školy pomoci přímo v provozu formou úklidových prací, pomocné práce ad. Novým aktivitám zaměřených na řešení problematiky nezaměstnanosti osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách je projekt společnosti Člověk v tísni, podpořený EU v rámci OPRLZ, Pracovní poradenství a management pracovních příležitostí - mapování nabídky zaměstnání a služeb zaměstnanosti (kvalifikační a rekvalifikační kurzy, praxe nebo dobrovolná práce, tréninky a podporované zaměstnání) v dosahu klienta, jejich zprostředkování klientovi, pomoc s administrativou spojenou s ucházením se o zaměstnání či s využitím takových služeb zaměstnanosti, motivační práce s klientem, práce s bariérami na straně klienta. Vyjednávání a spolupráce s příslušnými subjekty - Úřad práce, zaměstnavateli, poskytovateli služeb zaměstnanosti. Kromě činnosti jednotlivých organizací mají nezaměstnaní možnost zapojit se do dobrovolnických aktivit v nejrůznějších organizacích. Donedávna realizovalo místní Dobrovolnické centrum metodicky propracovaný program pro nezaměstnané, který však vzhledem k malému zájmu nezaměstnaných a nedostatku finančních prostředků ukončil svou působnost. Nezaměstnaní jsou do dobrovolnické činnosti nabíráni neziskovými náhodně a nijak organizovaně. I když v systému nabídky zaměstnání práce na Úřadech práce existuje kategorie dobrovolnická činnost, není neziskovými organizacemi, ale ani úředníky ÚP využívána. V rámci projektů zaměřených na řešení politiky zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů jsou významnými partnery pro Úřad práce Centrum komunitní práce, o.s. Preceptor, 17

18 o.s. Klyd a další. V náplni práce řady organizací jsou aktivity zaměřené na zaměstnávání a nezaměstnanost osob ohrožených sociálním vyloučením. 2.2 Problematika bydlení osob ze sociálně vyloučených lokalit Bytová problematika všeobecně je ve městě Ústí nad Labem jedním z nejžhavějších témat, která jsou v poslední aktuální. Občany města je velmi citlivě vnímána privatizace tzv. Zlatého fondu města, která se uskutečnila v roce 2004 a Město se v tu dobu rozhodlo rozprodat všechny bytové jednotky především v centru města a to i přesto, že jejich majitelé, kteří do bytů přicházeli byli ujišťováni, že objekty ve kterých bydlí rozhodně rozprodávány v brzké době nebudou. Reakce nastaly ve chvíli, kdy se město rozhodlo byty rozprodat po jako celky formou celých domů. Druhým rozporuplným tématem jsou tzv. Nové byty na Bukově. Město Ústí nad Labem získalo dotace na výstavbu nových obytných domů a nechalo vybudovat bytovou výstavbu nedaleko centra města, jako jednu z možností jak řešit městskou bytovou problematiku. Zájem o bydlení v této lokalitě byl velmi malý (ceny bytů, lokalita, metráž bytových jednotek) a dodnes jsou v zásadě neobsazené. Město založilo bytové družstvo v rámci kterého jsou byty veřejnosti nabízeny. Zájemce musí při zájmu o byt 30% celkové ceny bytu a posléze platí po dobu dvaceti let zbývající částku. Cena nejmenšího bytu 1+kk je ,-. Nejrozlehlejší byt přijde na ,-. Podle podmínek pro čerpání dotací na stavbu domů nabídlo město část bytů zdravotně postiženým obyvatelům se zvláštními potřebami. Další byty jsou nabízeny v rámci veřejného zájmu. Město podepsalo prozatím smlouvy s krajskou Masarykovou nemocnicí a krajským soudem. Byty budou nabízeny lékařům a pracovníkům soudu, kteří se rozhodnou v Ústí nad Labem pracovat. Město Ústí nad Labem je rozděleno na čtyři městské obvody. V každém z nich odlišná jak sociální skladba obyvatel, tak podmínky k bydlení. Ústecký městský obvod Ústí nad Labem město je charakterický tím, že se v jeho lokalitě nachází objekty v městském centru města, které jsou z velké části určeny ke komerčním účelům a to především na Mírovém a Lidickém náměstí. Obyvatelé v ústeckém centru bydlí především v bytové výstavbě ze sedmdesátých let (objekty za Mírovým náměstím) a nebo na Masarykově ulici ve starých předválečných zástavbách. V těchto bytech (kromě výjimek např. ulice Resslova, Pasteurova, některé části Masarakovy třídy s velkou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučedním ) bydlí převážně obyvatelé, které můžeme označit jako středostavovské. Centrální obvod územně spravuje také nevelké sídliště Všebořice a čtvrť Klíše se starou cihlovou a vilovou zástavbou. Pod centrální městský obvod však spadají výše popisované Staré a Nové Předlice, které lze označit jako sociálně vyloučenou lokalitu. Významnou 18

19 skutečností je fakt, že Předlice odděluje od centra města velký areál Spolchemie a objekty kolejových dep Českých drah. I když tedy Předlice do městského centrálního obvodu spadají jsou z centra fyzicky vyloučeny, avšak s dobrou dopravní přístupností (trolejbusové spojení). K výše uvedenému popisu Krásného Března lze ještě městskému obvodu Ústí nad Labem Neštěmice dodat, že se paneláková výstavba se netýká pouze části Krásného Března. Klasická paneláková výstavba se týká také sídlišť Pod Vyhlídkou, Neštěmice, Skalka nebo Mojžíř, který se poslední dobou stává lokalitou s vysokou koncentrací dlouhodobě nezaměstnaných, osob ohrožených drogou apod.. Můžeme říci, že městský obvod Něštěmice je obydlen osobami, které jsou na tom z hlediska sociálního začlenění nejhůře z celkového pohledu na složení obyvatel města. V porovnání s centrálním obvodem a obvodem Neštěmice je situace v porovnání lepší v městské části Střekov. Obvod Střekov se nachází na protějším břehu Labe na rozdíl od ostatních ústeckých městských obvodů. V dolní části Střekova se nachází především starší cihlová výstavba obývaná především střední vrstvou obyvatel. Jednou z výjimek v dolní části Střekova je dům v Železničářské ulici, který v minulosti sloužil střekovskému obvodu jako náhradní bydlení pro neplatiče nájemného. Jedná se o dům se čtyřmi vchody s přibližně dvaceti bytovými jednotkami. Kromě možného zaznamenání pohybu lichvářů není situace v této lokalitě nejhorší. V dolní časti se nachází také ubytovna ( popis viz níže). Sídliště Kamenný vrch v horní části Střekova je klasickým městským panelákovým sídlištěm s výskytem negativních jevů (drogová problematika, krádeže aut ). Nejlépe hodnocenou částí města samotnými obyvateli města je Ústecký městský obvod Severní Terasa. Tento obvod nacházející se v severní části města je oddělen od centra města strmými serpentinami a je rozdělen na sídliště Skřivánek, kde žijí především senioři, Severní Terasu, která je největším panelákovým komplexem, malou panelákovou částí Stříbrníky a sídlištěm Dobětice, s vysokou koncentrací romských obyvatel. V všech částech města Ústí nad Labem obyvatelé bydlí buď ve zprivatizovaných bytech v osobním vlastnictví ( zakoupených v privatizacích v devadesátých letech nebo po roce 2000), družstevních bytech (největšími bytovými družstvy ve městě jsou BD Družba a BD Spobyt) nebo v bytech obecních, které jsou však postupně odprodávány do soukromého vlastnictví (např. Na Střekově čeká na privatizaci šedesátka neobsazených volných bytů) a ani jeden z městských obvodů nemá v současnosti ve svém dlouhodobém záměru ponechat si jakýkoli bytový fond ani pro potřeby určitého typu sociálního bydlení. Výjimkou zůstávají objekty určené pro bydlení osob ve veřejném zájmu (např. objekt na v Doběticích, půdní byty na Lidickém náměstí ad.) Jednotlivé úřady městských obvodů nepřijímají žádosti o byt do 19

20 tzv. pořadníků, které byly minulosti nástrojem pro přidělování obecních bytů. Obyvatelé města, kteří jsou v jakékoli životní tísni však můžou ve většině obvodů žádat požádat o mimořádné poskytnutí bytu. Neštěmicích byly podány v roce 2005 celkem 4 takové žádosti, kdy bylo třem vyhověno a byly kladně vyřízeny. O přidělení takových bytů rozhodují zastupitelstva jednotlivých obvodů. Překážkou pro mnohé však zůstávají tvrdé podmínky pro přidělení bytu dosavadní trvalé bydliště v městském obvodě, bezdlužnost žadatele vůči městu.ad. Kromě rozhovorů se zástupci městských obvodů a magistrátu města jsme uskutečnili rozhovory také s pracovníky realitních kanceláří a zjišťovali jsme jejich přístup ke klientům, pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit. Realitní kanceláře ve městě Ústí nad Labem V rámci výzkumu jsme uskutečnili rozhovory se zástupci nejvýznamnějších realitních kanceláří. Jedná se o kanceláře Reality Pacovská, BIB, Finosa reality a další. Rozhovory byly zaměřeny na oblast prodeje a pronajímaní bytů, ale také na další záměry realitních kanceláří spojené s výstavbou nových malometrážních bytů a nájemních bytů obecně. Jednotlivé realitní kanceláře se liší skupinou firemních klientů a zákazníků na které se orientují. Zatímco na jedné straně stojí kanceláře zaměřené na výstavbu, prodej nebo pronájem těch nejatraktivnějších nemovitostí v centru města, existují realitní kanceláře jejichž zákazníky jsou ve velké míře osoby pocházející ze sociálně vyloučených lokalit. Návštěva realitní kanceláře je pro ně jednou z možností, jak řešit svou bytovou situaci. Podle slov zástupců kanceláří docházejí tito klienti cíleně s jasnou vizí, co chtějí, kolik jsou ochotni zaplatit nebo pravidelně platit. V realitních kancelářích není důvod přistupovat k těmto klientům s předsudky nebo vystupovat vůči nim arogantně. Jelikož se jedná o soukromé společnosti je pro ně každý z klientů potencionálním zákazníkem, jako každý jiný. Zástupci se shodli na tom početnou skupinu tvoří především chudší rodiny s více dětmi. V případě, že mají zájem o koupi bytu, mají zaměstnání a nemají peníze v hotovosti jsou (podle slov zástupce RK) díky službě půjček nebo hypotéky protaženi všemi možnými variantami. Realitní kanceláře dělají vše proto, aby vydělali co nejvíce peněz. V případě, že neprojdou sítem těch kteří na půjčku nebo hypotéku nárok mají, je jim nabídnuta alternativa bydlení v podnájmu. Situace se mění ve chvíli, kdy zákazníci nemají finanční prostředky na zaplacení povinné kauce, která dělá zhruba trojnásobek výše měsíčního nájmu. V takovém případě je zákazníkům nabídnuta možnost bydlení v ubytovnách. Některé z kanceláří mají smlouvy s majiteli ubytoven a přihrávají jim budoucí nájemníky. Podle slov zástupců RK však majitelé ubytoven 20

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Koncepce sociální inkluze. vyloučené romské lokality. ve městě Litoměřice

Koncepce sociální inkluze. vyloučené romské lokality. ve městě Litoměřice Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období 2014-2016 Obsah: Úvod.. 3 1 Charakteristika regionu. 4 2 Charakteristika vyloučených lokalit. 4 3 Neziskové organizace,

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Martina Mikeszová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Struktura prezentace Lidé ohrožení sociálním

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

V průměru se nezaměstnanost sociálně vyloučených lokalit na území m. č. Praha 14, pohybuje kolem 70%.

V průměru se nezaměstnanost sociálně vyloučených lokalit na území m. č. Praha 14, pohybuje kolem 70%. N Á V R H P R O J E K T U S O C I Á L N Í P O D N I K K O M P L E X N Í P R Á C E V S O C I Á L N Ě V Y L O U Č E N Ý C H L O K A L I T Á C H Problémová východiska V sociálně vyloučených lokalitách (Dygrýnova,

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

I bohatí lidé bydlí v panelácích

I bohatí lidé bydlí v panelácích TISKOVÁ ZPRÁVA 7. března 04 I bohatí lidé bydlí v panelácích Naše představa o tom, jak se v České republice bydlí, se hodně odvíjí od toho, kde vyrůstáme. Jsme-li z měst, pak asi většina předpokládá, že

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Sociální vyloučení osoba, rodina, domácnost, společenství

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Berkat v České republice

Berkat v České republice InBáze Berkat Berkat v České republice Berkat v roce 2001 založila Petra Procházková. V současnosti Berkat pracuje s komunitami žen v Afghánistánu v oblasti Charasyab. V Čečensku provozuje komunitní centrum

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

PRAHA 12. Základní přehled

PRAHA 12. Základní přehled PRAHA 12 Základní přehled Správní obvod Praha 12 je tvořen územím městských částí Praha 12 (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) a Praha-Libuš (Libuš a Písnice). Podíl cizinců na žijících na území

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ. Mgr. Jan KUBATA

RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ. Mgr. Jan KUBATA RYCHLÁ A SNADNÁ ŘEŠENÍ NEEXISTUJÍ Mgr. Jan KUBATA V roce 1998 se stalo statutární město Ústí nad Labem díky kauze Matiční ulice symbolem diskriminace, rasové nesnášenlivosti, neschopných komunálních politiků,

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více