Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15"

Transkript

1 ZDARMA ČÍSLO 7 ROČNÍK 15 ZÁŘÍ 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-7 Městská policie informuje 7 Radostné události 8-9 Informace ze ZŠ a MŠ 9-10 Kronika událostí 11 Zrcadlo času 12 Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku Sport a kultura Foto: Marie Zdeňková

2 Radnice informuje Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2009 Harmonogram jednání Rady MČ Praha 15 v roce 2009 v těchto termínech: září říjen , 21. listopad , 18. prosinec , 21. (pondělí) Dny evropské kultury v Žilině Město Žilina pozvalo na 20. a 21. srpna 2009 představitele a umělce ze svých partnerských měst z České republiky (Praha 15, Plzeň, Frýdek-Místek) a Polska (Bielsko-Biala a Czechowice-Dziedzice), aby prezentovali svá města formou koncertů, ukázkami tradičního umění, lidovou hudbou, sportovními, tanečními a divadelními představeními na prvním ročníku Mezinárodního festivalu kultury a umění partnerských měst Žiliny s názvem Dny evropské kultury. DYMYTRY, která program připravený MČ Prahou 15 završila. O úspěšnosti prezentace naší městské části na tomto festivalu svědčil zejména velký zájem široké veřejnosti Jednání Rady MČ Praha 15 se budou konat vždy: ve středu v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 15 od 9,00 hodin Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2009 v těchto termínech: září prosinec Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 se budou konat vždy: ve středu v Kulturním centru Varta od 15,00 hodin MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 oznamuje ZÁMĚR pronajmout nebytový prostor v přízemí bytového domu Milánská 414, Praha 10 - celková výměra 90,48 m 2 Objekt v čistě obytném území může být využit jako kancelář, prodejna apod. Minimální výše nájemného je stanovena na Kč 1.500,- za m 2 /rok, doba trvání nájmu 5 let s možností prodloužení. Prohlídka nabízeného prostoru je možná po předchozí dohodě na tel. č Bližší informace získá zájemce na úřední desce ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 nebo na internetových stránkách Zahájení Dnů evropské kultury Naši městskou část reprezentovalo 55 účinkujících, které doprovázeli zástupci starosty PaedDr. Helena Lukasová a Pavel Frydrych a předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání PhDr. Marcela Štiková. Na žilinských náměstích vystoupil dechový orchestr JU- NIOR Základní umělecké školy Hostivař vedený kapelníkem Josefem Zettlem, členky III. výběrové skupiny Pop Balet z taneční školy InDance, sportovní klub BUDO s ukázkami bojových umění komentovanými Taneční vystoupení InDance Ing. Karlem Strnadem, žáci a hosté sólistky Hudebního divadla v Karlíně paní Gally Macků se scénkami na chůdách, loutkovou pohádkou Kocour v botách, podvečerním koncertním pořadem Muzikály, operety a evergreeny, jak je znáte i neznáte a metalová skupina Výstava o Praze 15 v Žilině SKBu Hostivař o všechna vystoupení a kladný ohlas i hodnocení ze strany hostitelů a zástupců ostatních partnerských měst. První ročník festivalu Dny evropské kultury, který v budoucnosti Žilina plánuje rozšířit na více partnerských měst i na více dnů, lze považovat za zdařilý odrazový můstek k rozvíjení další spolupráce a ke vzájemnému poznávání. Festival opět posílil vztahy mezi partnerskými městy a bezesporu přispěl ke snaze ukázat veřejnosti jejich funkčnost a význam. PhDr. Marcela Štiková Výstava v září Vzáří představíme ve vestibulu ÚMČ Praha 15 fotografa, momentálně žijícího v Kanadě, Antonína Hübschmanna. S fotografiemi se seznámil již ve školních letech. V mládí se snažil fotoaparátem otce zachytit nádherné scenérie Prahy. Fotografování se brzy stalo jeho koníčkem. Prodejní výstavu fotografií z Čech, Kanady a Slovenska je možné si prohlédnout od do Galla Macků se svými studenty Metalová skupina DYMYTRY Foto: PaedDr. Helena Lukasová Distribuce Hlasatele Vážení spoluobčané, připomínky k distribuci měsíčníku Hlasatel volejte na tel. č nebo pište na Hlasatel Vychází v Praze měsíčně, mimo červenec a srpen Vydává: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, IČ: Vedoucí redakce: Jana Šimků Tajemnice redakce: Kateřina Rathausová; Adresa redakce a příjem inzerce: Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, tel , fax: , Podávání inzerce každé pondělí a středu od do hod. Uzávěrka: Výroba a distribuce: Grátis s. r. o. Toto číslo vyšlo v nákladu výtisků ZDARMA. Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1. Registrační značka MK ČR E Číslo 7/2009 vyšlo Za obsahovou a věcnou správnost odpovídá autor. Číslo 8/2009 Hlasatele vyjde ve čtvrtek 15. října Hlasatel Září 2009

3 Hasiči z Horních Měcholup budou mít nové zázemí Novou budovu hasičské zbrojnice získají dobrovolní hasiči z Horních Měcholup. Zázemí vznikne v prostorách bývalé výměníkové stanice mezi ulicemi Milánská a Holoubkovská. Již bylo vydáno územní rozhodnutí a město nyní čeká na vítěze výběrového řízení na zhotovitele. Zcela novou zbrojnici by pak měli hasiči převzít na přelomu letošního a příštího roku. Dobrovolní hasiči z Horních Měcholup využívali od svého založení nejrůznější provizorní místa, například upravenou stodolu, plechovou halu v místě dnešní pošty či garáž. Zdejší hasičský sbor přitom obětavě pomáhá lidem již od roku 1898 a rozhodně si zaslouží kvalitní zázemí, uvedl Pavel Klega, náměstek pražského primátora a zároveň zastupitel Městské části Praha 15. Novou hasičskou zbrojnici hodlá město vybudovat mezi místními komunikacemi Milánská a Holoubkovská, a sice v prostorách bývalé výměníkové stanice. Stavebně oddělený a provozně samostatný objekt dříve sloužil jako sběrna surovin a město se jej chystá pro účely hasičského sboru kompletně zrekonstruovat. Stavba se má uskutečnit v jediné etapě. Stavaři vymění stropy a střechu, demontují původní okna a celou budovu zateplí. Bude nutné vybudovat nové domovní přípojky vody, elektřiny a splaškové a dešťové kanalizace. Chystáme se upravit dvůr a stávající příjezdovou komunikaci. Uvažujeme i o novém pěším chodníku podél severní strany budovy, přiblížil postup prací Pavel Klega. Vedle zbrojnice vznikne nové parkoviště pro čtyři požární vozidla, včetně jedné vysokozdvižné plošiny. V přízemí budovy by se měly objevit šatny, prostory pro údržbu a sociální zázemí jednotky sboru. V patře, které bude přístupné jedním schodištěm, město zbuduje denní místnost s kuchyňkou, ložnici pro možnost odpočinku pohotovostní služby, kancelář a školící místnost. Novou zbrojnici by měli dobrovolní hasiči získat na přelomu letošního a příštího roku. Praha za ni ze svého rozpočtu zaplatí zhruba dvacet milionů korun. Martina Polívková Foto: Marie Zdeňková Studenti mění vzhled Prahy 15 Vážení spoluobčané, v letošním roce je tomu 15 let, od vzniku Městské části Praha 15. Historie území, na kterém se Praha 15 rozprostírá, je ovšem mnohem staršího data. Jedním z důkazů o naší historii je i provedený archeologický průzkum, který zmapoval oblast v místě zvaném Šance Hostivař a potvrdil, že zde v minulosti bylo vystaveno opevněné hradiště, jehož stáří zařazují archeologové do starší doby železné tzv. halštatské. Odhadují, že bylo vystaveno v období od poloviny 6. do počátku 4. století př. n. l. Tuto část naší historie si budete moci prohlédnout na modelu, jako součást historické stezky Hostivaří, která se bude otevírat v průběhu letošního podzimu. Součástí této vycházkové rekreačně vzdělávací stezky, by se mohla stát i vyhlídková věž, která by umožnila návštěvníkům Prahy 15 lepší výhled na minulost i současnost, tohoto jedinečného přírodního území Prahy. Z tohoto důvodu oslovila radnice Prahy 15 studenty 1. ročníku Fakulty architektury ČVUT, zda - li by se nepokusili navrhnout v rámci své seminární práce, nějakou zajímavou rozhlednu. Výsledky jejich práce máte nyní možnost sami posoudit v hale radnice MČ Praha 15 a to do a dále na Dnu Prahy 15 v sobotu , který se koná v areálu erzet, Turínská 1. Doufáme, že Vaše hlasy pomohou vybrat ten nejzajímavější návrh na možnou novou dominantu Prahy 15. Michal Fischer, zástupce starosty 2009 Září Hlasatel 3

4 PLNĚNÍ PROGRAMU RADY MČ PRAHA 15 Oblast sociálních služeb V oblasti sociální politiky vychází Rada MČ Praha 15 z platného legislativního rámce, který MČ ukládá rozsáhlé povinnosti výkonu státní správy i přenesené působnosti v sociálně-právní ochraně dětí a v sociální péči. Odbor sociální péče Odbor vykonává státní správu v oblasti sociální péče na území správního obvodu Prahy 15. Plní úkoly v péči o sociálně potřebné a zdravotně postižené občany, v oblasti sociálně právní ochrany nezletilých dětí, poskytuje pomoc občanům společensky nepřizpůsobivým a občanům ve výkonu vazby a trestu. V rámci samostatné působnosti vykonává funkci veřejného opatrovníka občanům zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům. Činnost odboru je realizována dle platných právních předpisů. Oddělení péče o sociálně potřebné a zdravotně postižené občany přijímá a zpracovává žádosti občanů o dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvky na péči, poskytuje příspěvky pro zdravotně postižené občany a rozhoduje o přiznání mimořádných výhod. Oddělení péče o děti zajišťuje sociálně právní ochranu dětí, při výkonu sociálně právní ochrany poskytuje součinnost při uplatňování práv rodinám s dětmi, je nápomocné při řešení rodinných krizí v úplných i neúplných rodinách, napomáhá při řešení výchovných problémů nezletilých dětí.vyhledává děti týrané, zneužívané a zanedbávané. V rámci činnosti přijímá žádosti v oblasti náhradní rodinné péče. Spolupracuje se státními i nestátními organizacemi. Na odboru je zabezpečována agenda sociálních pohřbů, zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, příspěvku na péči a žádosti do komise pro umístění do domu s pečovatelskou službou Prahy 15. V dané problematice jsou přijímány žádosti, které jsou k dispozici na ÚMČ Praha 15 - odbor sociální péče. Odbor sociální péče poskytuje v rámci jednotlivých oddělení komplexní poradenskou činnost pro občany. Podporovat rozšíření sociálních služeb je dalším z úkolů programového prohlášení. Co jsou sociální služby? Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č. 108/2006 Sb. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením. Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení - pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - poradenství - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - terapeutické činnosti - pomoc při prosazování práv a zájmů Systém sociálních služeb na MČ Praha 15: - Pečovatelské služba Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů Služba se poskytuje za úplatu. - Odlehčovací služby Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové 4 Hlasatel Září 2009 služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které pečuje jiná blízká osoba v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Pečovatelskou a odlehčovací službu na MČ Praha 15 zajišťuje naše příspěvková organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, Parmská 390. Veškeré služby zajišťuje 33 zaměstnanců u 256 klientů pečovatelských služeb a 37 klientů Sociálně ošetřovací jednotky (SOJ). Služby jsou zajišťovány na základě zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a prováděcím předpisu 505/2006 Sb. v platném znění. CSOP má také internetové stránky, kde je popsána činnost organizace a jsou zde k dispozici veškeré formuláře, potřebné k umístění na SOJ i k poskytování pečovatelských služeb. Návštěvníkům těchto stránek je k dispozici i fotogalerie, kde mohou shlédnout veškeré aktivity seniorů. CSOP zajišťuje: - Terénní pečovatelské služby (tj. byty klientů mimo DPS): Rozvoz a donáška obědů a to i dietních ve všední dny a i o sobotách, nedělích a svátcích do bytů a všechny ostatní terénní služby. Největší zájem je o úklid, nákupy, které uživatelům pečovatelky donesou nebo dovezou až do bytu. Pečovatelky zajistí pro uživatele různé pochůzky na úřady, k lékaři nebo pro léky do lékárny. Terénní pečovatelky pomohou uživatelům pečovatelských služeb s osobní hygienou, zajistí vyprání osobního i ložního prádla, doprovodí na vycházku, zprostředkují kontakt s okolím a rodinou, aby uživatel nezůstal se svými problémy ať zdravotními či psychickými sám. Velmi důležitá je komunikace mezi pečovatelkami a uživateli. Součást práce pečovatelek je si s uživateli služeb popovídat, vyslechnout jejich strasti a podělit se o jejich radosti. V nejednom případě je pečovatelka považována uživatelem za součást rodiny a tak ji starý člověk vidí a spoléhá se na ni a těší se na její další návštěvu. Je velmi důležité, aby rodiny našich klientů - uživatelů měly kromě zajištění kvalitní stravy pro jejich blízké zabezpečen též dohled a kontrolu nad jejich zdravotním stavem. Uvedené služby v bytech velmi pomáhají klientům udržovat chod domácnosti a umožňují jim setrvávat v domácím prostředí, což velmi kladně působí na jejich fyzický ale hlavně psychický stav. - Dům s pečovatelskou službou (DPS): Pečovatelská služba v DPS je zajišťována podle požadavků klientů obyvatel DPS. Tak jako v terénu, tak i u klientů pečovatelských služeb v DPS, jsou vedeny osobní karty klientů. Na podzim byl v DPS slavnostně otevřen velice pěkný klub důchodců, který spadá pod MČ Praha Sociálně ošetřovatelská jednotka (SOJ): V I. pololetí roku 2009 byla navýšena kapacita SOJ úpravou I. patra na 35 lůžek a 2 lůžka pohotovostní. Toto pracoviště poskytuje rekonvalescentní pobyt osobám s výrazně ztíženou pohyblivostí nebo s potřebou dlouhodobější zvýšené lůžkové a ošetřovatelské péče. Poskytovaná péče je zde 24hodinová a pro svou kvalitu a velmi dobrou pověst mezi občany je vyhledávána zájemci nejen z Prahy 15, ale i z dalších částí Prahy a okolních obcí. Přednostně jsou umísťováni vždy občané Prahy 15. Součástí pobytových služeb a péče o klienty jsou i různé aktivity zaměřené na drobné ruční práce, čtení knížek či časopisů, připomenutí různých svátků či blahopřání k narozeninám. Na zahradě, která je součástí budovy se pořádají také různá posezení, grilování a to za přítomnosti rodinných příslušníků, kteří takové akce velice chválí a zúčastňují se jich ve velkém počtu. Častými hosty jsou i děti z mateřské školky, kteří našim klientům přednesou básničky, zazpívají písničky, dají drobné dárky v podobě obrázků či výrobků, které děti udělají sami, což se klientům velmi líbí, vidí v nich svoje vnoučata či pravnoučata a málokdy se taková akce obejde bez slz, které však vyjadřují radost, nikoliv zármutek. Jednou z prvořadých aktivit pro seniory MČ Praha 15 je Klub pro seniory Od září se znovu obnoví činnosti klubu pro seniory, který připravuje především tyto aktivity: - trénování paměti - vycházky s holemi Nordic walking - konzultace práce s počítačem - přístup na internet - Otevřené dveře přijďte si popovídat, podívat se na naši činnost, poznat nové lidi, najít si nové přátele - poznávací vycházky, výlety - rukodělné činnosti - rehabilitační cvičení - přednášky lékaře - cestopisné přednášky - šachy Nabídka programu na září 2009 bude stránkách MČ Praha 15 a CSOP Od září jsme na naší městské části zavedli Veřejnou službu Veřejná služba je nová služba, kterou přináší ustanovení 62b zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění. Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména při zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. Zapojit se do ní můžou nezaměstnaní, kteří jsou v evidenci úřadu práce více než šest měsíců a kterým by v případě, že nevykonávají veřejnou službu, hrozilo snížení dávek na životní minimum. Obyvatelé MČ Praha 15, kteří se hodlají zapojit do veřejné služby, budou informováni na OSP ÚMČ Praha 15. Jaké změny náš čekají v systému sociálních služeb? Prvním srpnem nabývá účinnosti novela zákona o sociálních službách, jež vnáší do současného systému několik zásadních změn. Jde zejména o zvýšení měsíčního příspěvku pro lidi s nejtěžším postižením, o zmínění podmínek pro vznik nároku na příspěvek pro chronicky nemocné děti do 18 let a o změnu výplaty příspěvku na péči pro dospělé. Žadatel o příspěvek bude povinen již při podání žádosti uvést, jakým způsobem a kým mu bude nebo již je péče poskytována. Pokud tuto informaci ani po výzvě ze strany správního orgánu neuvede, nemůže mu vzniknout nárok na dávku. MČ Praha 15 bude moci provádět kontroly využití příspěvku na péči efektivnějším způsobem Je to dáno jednak tím, že novela zvedla přesný výčet okolností, které musí být podrobeny kontrole, a jednak budou mít pracovníci úřadů k dispozici přesný výčet činností (z výsledku posouzení lékařskou posudkovou službou), ve kterých příjemce dávky vyžaduje pomoc či podporu. Kontrola se bude moci zaměřit na to, zda je příspěvek využíván za účelem zajištění péče, a současně na to, zda je péče správně zaměřena. Od 1. ledna 2010 se zcela mění vyplácení příspěvku na péči v I. stupni u dospělých osob. Nově se totiž zavádí tzv. kombinovaný způsob výplaty. Jedna polovina dvoutisícové dávky bude vyplácena peněžně a druhá formou věcného plnění. Tím se rozumí výplata za pomoci poukázek na péči, které budou uplatnitelné pouze u registrovaných poskytovatelů služeb sociální péče jako úhrada za péči. Závěrem chci vyzvat všechny občany, kteří potřebují pomoc v sociální oblasti, aby se obrátili na můj nebo na telefonní číslo PaedDr. Helena Lukasová, zástupkyně starosty

5 Vzpomínáme na Den seniorů, který se všem líbil Těšíme se na Den Prahy 15, kde zatancujeme Českou besedu Senioři se zdokonalí v práci s počítačem i kuchařském umění Sportovní, vzdělávací i kulturní programy čekají na seniory od 1. září v nově otevřeném Klubu seniorů, který našel zázemí v prostorách DPS Janovská v Praze 15. Senioři si zde mohou vylepšit znalosti vaření, ale i naučit se lépe pracovat s počítačem, kondičně si zacvičit či si zatančit nebo se podle gusta věnovat ručním pracím. Aktivity je samozřejmě možné rozšiřovat a měnit podle přání a zaměření seniorů, informovala zástupkyně starosty Prahy 15 PaedDr. Helena Lukasová. Doplnila, že při sestavování programu pomůže i dotazník, kam mohou zájemci vypsat, co by v klubu uvítali. Vyzvednout a odevzdat je možné dotazník v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Parmské ulici 390 nebo přímo v Klubu seniorů, poznamenala organizační vedoucí klubu Jindra Čelikovská. Konstatovala také, že se na veškeré aktivity klubu mohou lidé podívat na webových stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci a na stránkách MČ Praha 15 Klub bude otevřen denně od osmi hodin ráno do pěti hodin odpoledne s možností časových úprav podle aktuálního programu. Moc se na vás všechny těšíme. Přijďte se na nás podívat a zapojit do různých aktivit. Vždyť senior by neměl být nikdy sám, uzavřela Lukasová. Na veškeré vaše dotazy vám odpoví vedoucí klubu Jindra Čelikovská od pondělí do čtvrtka na telefonním čísle (teg) INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY Oprázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový projekt pro seniory v České republice. Na adrese je umístěn informačně-zábavní systém s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. Internetový projekt Šedesátka.cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo. Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic neočekává. Přitom Takto se baví senioři v SOJ i se svými rodinami právě ve zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz. Internetový projekt přizpůsobil seniorům jednoduché grafické i technické řešení webu. Hned v prvních dnech provozu se na webu vytvořila aktivní seniorská komunita, která živě diskutuje a buduje společenské vztahy. Také na Festival seniorů do Žiliny pojedeme pozdravit své nové kamarády Foto: Marie Zdeňková Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, se může pohodlně projít celou republikou, zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík. Navštivte Třeba se budete rádi vracet Září Hlasatel 5

6 Hlasatel 7.09.qxp :32 Stránka 6 Změny ve vedení autobusových linek MHD na území Prahy 15 od ahájením provozu dne 1. září 2009 provádí organizace ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) významné změny a úpravy ve vedení autobusových linek městské hromadné dopravy mj. i na území naší městské části. Na základě vyhodnocení stávajícího provozu a poptávky po přepravních službách s cílem zkvalitnit, zpřehlednit a současně zefektivnit přepravu autobusy MHD dochází k následujícím úpravám: linka 122 /Chodov Zentiva/ ve špičkách pracovního dne a vybrané spoje v pracovní den večer pojedou nově ze zastávky Jižní Město na Nádraží Hostivař a přes Zentivu až na Depo Hostivař linka 154 /Chodov Skalka/ v pracovní den cca od 5:00 do 20:00 h ze zastávky Chodov prodloužena na Koleje Jižní Město linka 175 /Florenc Skalka/ ve špičkách pracovního dne budou spoje nově pokračovat ze Skalky dále přes zastávky Sídliště Zahradní Město, Na Groši, Na Košíku, Přeštická, Donovalská až na Opatov linka 181 /Hloubětínská Nádraží Hostivař/ celodenně, celotýdenně budou spoje nově pokračovat z Nádraží Hostivař dále přes zastávky Hostivařská, Nad Košíkem, Donovalská až na Opatov Z linka 194 /Skalka Zentiva/ zrušena (nahrazena linkou 122) linka 212 /Jižní Město Tiskařská Jižní Město/ zrušena (nahrazena linkami 175, 181) linka 238 /Depo Hostivař Zentiva/ zrušena (nahrazena linkou 122) linka 277 /Skalka Opatov/ zrušena (nahrazena linkami 175, 181) Změny ve vedení uvedených linek a provozní parametry budou sledovány a následně vyhodnoceny. Další informace k těmto změnám, včetně jízdních řádů, jsou k dispozici na internetových stránkách Ing. Filip Kolerus odbor dopravy (s použitím podkladů ROPID) Plánek vedení linek v oblasti Jižního Města a Hostivaře Veřejná sbírka pokračuje i na radnici společně s výstavou d 1. října 2009 bude ve vestibulu radnice probíhat výstava fotografií Záchrana pozdně přemyslovských fresek a současně s ní bude pokračovat veřejná sbírka, která byla slavnostně vyhlášena dne za účasti významných osobností. V současné době již probíhá kompletní odhalování mimořádně cenných fresek z let , které pokrývají celou konchu apsidy kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři. Jejich restaurování a zakonzervování klade velké požadavky jak na odborníky, tak na finanční prostředky a čas, neboť odhalené malby podléhají teplotním a světelným vlivům. Proto veřejnou sbírku podporuje i radnice, kde bude ve vestibulu k dispozici hlídaná kasička. O Redakce Dne 15. června zemřel ve věku 87 let bývalý atlet, člen A. C. Sparta, pan Emil Diringer. Držitel 11 titulů mistra republiky, mnohonásobný reprezentant, současník legendárního Emila Zátopka, vítěz slavných Běchovic, ve sportu zvaný jako,,majla, starý Hostivařák. A také především nejlepší děda a praděda na světě. Všem nám bude moc chybět, ale zůstane na vždy uchován v naších srdcích. Michaela Gregis, vnučka 6 Hlasatel Září 2009

7 Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a. s. Termíny přistavení : - dne od 12,30 do 15,00 hod. - dne od 9,00 do 11,30 hod. - dne od 12,30 do 15,00 hod. - dne od 9,00 do 11,30 hod. Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném u Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1. Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinnou společností Prometheus, energetické služby, s. r. o. a Úřadem MČ Praha 15 nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby : - zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu - změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) - převzetí reklamace - výměna, kontrola a zaplombování plynoměru - informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu - tiskopisy a informační brožury Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Bližší informace na tel. číslech a Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů podzim odpoledne až ráno ulice V Aleji u č. p. 162 parkoviště v ul. Na Křečku u ul. Parmské ulice Nad Přehradou na parkovišti u č. p. 408 parkoviště na Veronském nám. u ul. Holoubkovské Milánská u č. p parkoviště parkoviště v Janovské ulici u č. p. 373 parkoviště v Neapolské ulici ulice Kaznějovská proti trafostanici ulice Řepčická u ul. Hornoměcholupské odpoledne až ráno parkoviště v Kozmíkové ul. u č. p. 1103/7 křižovatka ulic Nad Botičem a Zápotoční v Bruslařské ulici mezi ul. Tenisovou a Gercenovou parkoviště v Kytínské ulici u č. p. 1188/2 v ulici Proti Proudu u ul. Kobylákové křižovatka ulic Gercenova a U Dvojdomů U Továren - u tenisových kurtů u křižovatky ulic U Branek a Štěrboholské Miranova ulice proti pekárně odpoledne až ráno u křižovatky ulic Hostivařská a U Břehu parkoviště v Záveské ulici parkoviště v ulici U Průseku x Strašnická parkoviště v ulici Pražská u ul. Azalková u schodů mezi ulicí Chalupnickou a Kubatovou v Mračnické ulici u ul. Chudenické u č. p. 1053/4 parkoviště ve Vajdově ulici u č. p. 2 parkoviště u ulic Na Košíku a K Horkám plocha u kotelny mezi Chudenickou a Přeštickou Kontejnery NEJSOU určeny pro odkládání: - skla, papíru, plastů, nápoj. kartonů, pro které slouží sběrové nádoby na tříděný odpad - stavebního odpadu, který lze odevzdat do sběr. dvora Městská policie informuje Informace z činnosti MP za II. čtvrtletí V hod. bylo na l. 156 oznámeno, že tři osoby rozkopávají skleněné výplně přístřešku na zastávce MHD Na Křečku. Na místě strážníci zajistili pachatele, kteří se k činu přiznali. Přestupek bude projednáván u správního orgánu V hod. bylo telefonicky oznámeno, že na Hostivařské přehradě v prostoru Zákazu rybolovu chytá neznámý muž ryby. Při lustraci osoby bylo zjištěno, že se jedná o občana Litvy, který nevlastnil ani státní rybářský lístek, ani povolenku k lovu ryb. Proto byl dotyčný pro podezření ze spáchání trestného činu pytláctví omezen na osobní svobodě V hod. spatřila hlídka strážníků v autobuse MHD osobu, po které bylo vyhlášeno celostátní pátrání s příkazem k dodání do výkonu trestu. Muž byl strážníky předveden na MO PČR V hod. zahlédla hlídka strážníků na parkovišti v ulici Boloňská tři osoby, které se snažily pomocí startovacích kabelů nastartovat motocykl tov. zn. BE- NELLI. Lustrací registrační značky bylo zjištěno, že tato byla přidělena jinému motocyklu. Pro podezření z trestného činu krádeže strážníci omezili muže na osobní svobodě Ve hod. bylo prostřednictvím linky 156 oznámeno, že v ulici Milánská dochází k rušení nočního klidu. Na určeném místě skutečně postávala u zaparkovaného automobilu skupinka 5ti osob, které na sebe hlasitě pokřikovaly. Při následném řešení začaly strážníky verbálně napadat a obviňovat je z rasové diskriminace, došlo i na vyhrožování fyzickým napadením. Přestupek byl postoupen k řešení správnímu orgánu obce V hod. zahlédla hlídka strážníků v ulici Švehlova před světelnou křižovatkou s ulicí Plk. Mráze nákladní vozidlo stojící v odbočovacím pruhu před semafory, které se na světelný signál VOLNO nerozjelo. Při bližší obhlídce vozidla bylo zjištěno, že řidič pro silnou podnapilost za volantem usnul. Přemístění kontejneru na obnošený textil Sdělujeme, že kontejner určený pro odkládání obnošeného textilu, umístěný před nákupním střediskem Taškent při ulici Plk. Mráze v Hostivaři, najdete nyní asi o 30 metrů dále, za schodištěm k poště a spořitelně. Změněna byla také barva kontejneru, šedivou nahradila barva červenohnědá. Připomínáme, že do kontejneru lze odložit: veškeré druhy oblečení, bytový textil (lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony apod.), kabelky, peněženky, opasky, obuv, hračky, deky, spací pytle. Odbor životního prostředí v ulici Za Zastávkou 3, Dolní Měcholupy (areál Mahrla) nebo v Teplárenské ul. č. 5 Praha - Dolní Počernice, či jiného sběrného dvora hl. m. Prahy - nebezpečného odpadu (např. lednice, monitory TV a PC, různé chemikálie a barvy, včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky, odpad ropných látek apod.), jehož sběr je organizován samostatně formou sběru mobilního (kromě lednic a monitorů), nebo jej lze odevzdat např. v AVE CZ s. r. o., Pražská 38, Hostivař (mimo lednic), či ve sběr. dvorech uvedených výše (zde je možno odevzdat také lednice či monitory) - veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti Upozornění: uvedená místa přistavení jsou pouze orientační Případné dotazy zodpoví Ing. Šmídková na tel V hod. zjistila dozorčí služba strážníků z kamerového systému, že se v ulici Boloňská spustil na jednom vozidle světelný alarm. Od vozidla se náhle vzdálil neznámý muž, který společně s další osobou nasedl do jiného vozidla a odjížděl směrem k ul. Novopetrovická. Celou událostí se začaly okamžitě zabývat tři motorizované hlídky strážníků, které podezřelé vozidlo našly i s posádkou na čerpací stanici ONO v ul. K Měcholupům. Tamtéž byl nalezen i navigační přístroj, odcizený z poškozeného vozidla v ul. Boloňská, odhozený za kontejnerem. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu krádeže byly osoby omezeny na osobní svobodě V hod. bylo na linku 156 oznámeno, že před základní školou na Veronském náměstí leží opilý mladík. Strážníci jej vzbudili a vyzvali k prokázání totožnosti. Muž začal hlídku napadat verbálně a posléze i fyzicky, a tak byli strážníci nuceni použít donucovací prostředky a pro podezření z trestného činu útoku na veřejného činitele omezili mladíka na osobní svobodě. Bc. Petr Sabol, Ředitel OŘ MP Praha Září Hlasatel 7

8 Rada MČ Praha 15 ve spolupráci s vedením škol zajistila pro žáky, kteří dosáhli velmi dobrého prospěchu (hodnocení prospěl s vyznamenáním) knihu a pamětní list, které jim předali zástupci Rady městské části Praha 15. Ze ZŠ Veronské náměstí byli odměněni: NEDVĚDOVÁ Denisa DVOŘÁKOVÁ Kateřina SMEJKAL Ondřej MOUČKOVÁ Lucie HABERLAND Lukáš FINDEJSOVÁ Kateřina Hoa Nguyen Thi Phuong KOTTOVÁ Lucie SLOVÁČKOVÁ Alžběta VLČEK Dominik Ze ZŠ Křimická byli odměněni: POKORNÁ Sandra ROHÁČ Jan LAVÍČEK Tobiáš Antonín Švehla má další pomník V příjemné letní atmosféře, za účasti i těch nejmenších, se poslední prázdninovou sobotu konalo v obci Bolešiny Újezdec u Měcholup (nedaleko Klatov v Plzeňském kraji) slavnostní otevření znovu obno- Události se zúčastnili zástupci hostitelské obce Bolešiny a sousedních obcí, dále organizace místních dobrovolných hasičů, členů regionálních organizací Konfederace politických vězňů, zástupců organizací města Plzeň a dalších hostů, mezi nimiž nechyběl ani poslanec Sněmovny PČR za kraj Plzeňský, Ing. Vladislav Vilímec. Úvodního slova se ujal starosta obce Bolešiny Ing. Josef Sommer, který představil projekt znovuobnovení parku a pohnutou historii památníku A. Švehly za doby komunismu. Na úvod proběhlo osvěžující vystoupení dětí místní mateřské školy. Dalším řečníkem byl zástupce dobrovolných hasičů a pamětník pan Touš, který připomenul vý- veného parku Antonína Švehly. Zároveň byl odhalen nově i původní památník ministerského předsedy. znam osobnosti A. Švehly. Poté vystoupil poslanec PSP ČR Ing. Vladislav Vilímec, který shrnul politické působení a osobní hodnoty, které státník Švehla vyznával a hrdě zastával. Posledním řečníkem byl zástupce Společnosti Antonína Švehly z Prahy 15 Mgr. Pavel Černý, který vyzdvihl morální a lidský rozměr Antonína Švehly a jeho obětavou práci pro Československý stát a národ, jeho inspiraci pro dnešní dobu. Poté došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky. Této role se společně ujali poslanec Ing. Vilímec a předseda SAŠ o. s. Mgr. Pavel Černý. Po skončení oficiálního programu následovalo 8 Hlasatel Září 2009 Radostné události Vyznamenaní žáci ze ZŠ Ve dnech 24. a 29. června 2009 se v naší městské části uskutečnilo slavnostní rozloučení se žáky, kteří v tomto roce ukončili povinnou školní docházku. PARDUBSKÝ Jakub Ze ZŠ Nad Přehradou byli odměněni HOFMANNOVÁ Lucie KUBÁSKOVÁ Zuzana KUNDRÁTOVÁ Dominika MATĚJKOVIČOVÁ Anna ŠPERKOVÁ Lucie NOVÁK Tomáš PAVEL Michal GEC Ivo Ze ZŠ Hornoměcholupská byli odměněni: HAVLÍČEK Petr HEJLOVÁ Karolína HRDINA Matěj KEPKOVÁ Klára KRATOCHVÍL Marek KYSELOVÁ Kristina GAVRYLYUK Jaroslava MORAVCOVÁ Lenka VÝZNAMNÉ VÝROČÍ Jaroslava a Jiří Ottenfeldovi se starostou Foto: Marie Zdeňková Původní stav rok 2008 Obnovený parčík 7/2009 Vměsíci září 2009 oslavili manželé Jiří a Jaroslava OTTENFELDOVI z Hostivaře významné rodinné jubileum, šedesát let uzavření sňatku diamantovou svatbu. K šedesáti letům společného života jim popřál starosta MČ Praha 15 pan Jiří Petříš, který oslavencům předal písemnou gratulaci, pamětní medaili, květinu a dárkový balíček. Ke krásnému rodinnému jubileu jim upřímně gratulujeme a přejeme spokojené prožití ještě mnoha dalších společných let. Redakce Foto: autor představení organizací města Plzeň a za příjemného pohoštění mohli diváci spatřit seskok parašutistů. Mgr. Pavel Černý Projekt obnovy byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje. NOVÁKOVÁ Lucie VOLEJNÍKOVÁ Monika Ze ZŠ Hostivař byli odměněni: KOTĚŠOVEC Václav ENDYŠOVÁ Barbora FIALOVÁ Lucie PRŮCHA Václav ŠVECOVÁ Lucie ŠVEJDA Marek ROSA Jan ALBERTOVÁ Denisa BARTÁČKOVÁ Eva HRSTKOVÁ Michaela MARTÍNEK Pavel PRAJER Miroslav TOBIÁŠ Ondřej ČERNOHORSKÁ Tereza VOJÁČKOVÁ Klára TOULOVÁ Markéta Kancelář zastupitelstva a starosty V měsíci červenci 2009 oslavili manželé Jana a Josef Neubauerovi z Hostivaře významné rodinné jubileum, padesáté výročí uzavření sňatku zlatou svatbu. Slavnostní obřad se uskutečnil v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15. Jubilanti obdrželi písemnou gratulaci, pamětní medaili a květinu. Novomanželům přejeme do dalších 50ti let vše nejlepší. Kancelář zastupitelstva a starosty

9 Dne se v obřadní síni Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 - Horní Měcholupy, uskutečnilo vítání nových občánků Městské části Praha 15, narozených v období únor, březen a duben 2009 a starších dětí, které se z minulého vítání omluvily. Celkem bylo pozváno 93 rodin s dětmi. Omluvilo se 17 rodin, které budou pozvány na příští vítání Vítání se zúčastnili: FIŠEROVÁ Alžběta HOLEČKOVÁ Adriana LANDOVÁ Anna Radostné události - vítání občánků LUKAVSKÝ Denis MAŠEK Ondřej NOVÁKOVÁ Andrea PEKAROVÁ Simona SLOUP Vojtěch ČEKAJLOVÁ Barbora BERANOVÁ Eliška KUPEROVÁ Stefanie Luisa KRAJÍČKOVÁ Veronika HUBENÁ Tereza KUČEROVÁ Jasmína ŠTĚPÁNEK Filip VÍCHOVÁ Karolína VOTLUČKOVÁ Kateřina BENCHERNINE Adam BUNC Jan BERNÝ Petr HEČKOVÁ Sandra LITOŠ Antonín BARTŮNĚK Matouš BOŘIL Patrik DRBOHLAV Tomáš JANČOVÁ Karolína JAŠEK Filip JIRÁKOVÁ Adéla KLUZ Jakub KRATOCHVÍL Petr NOVÁK Mikuláš POLANECKÁ Nella PUCHERNA Marek SEKANINA Matyáš TREJTNAROVÁ Nicol BELICA David BENDOVÁ Aneta BENETKA Jaroslav BERKA Jiří BERKA Vojtěch BEZEGOVÁ Jana BOHATÝ Tomáš DOBRÁ Tereza DVOŘÁKOVÁ Daniela HAVLOVÁ Elen KÁRNÍKOVÁ Martina KOLÁŘOVÁ Karolína KRMÁŠKOVÁ Sofie MARTINEC Ondřej MÍŠA Jakub MLEZIVA Jakub NEBUS Martin POLONIUS Matouš PROCHÁZKOVÁ Simona PROTIVA David SEDLÁČEK Jakub ULRICH Max Informace ze ZŠ a MŠ 35 let od otevření Základní školy Hornoměcholupská Jarmark Vernisáž výstavy 35 let školy Vystoupení pro rodiče V tomto novém školním roce budou pokračovat akce k 35tiletému výročí Základní školy Hornoměcholupská. Mezi akce, které již proběhly, patřily Letní slavnosti, které se uskutečnily 16. a 17. června 2009 a jejichž součástí byly Den otevřených dveří naší základní školy, vernisáž výstavy 35 let školy ve fotografii, jarmark výrobků našich dětí a v podvečerních hodinách setkání rodičů a dětí při vystoupení třídních kolektivů. Mezi další zajímavé akce bude patřit setkání současných a bývalých pracovníků školy ve Švehlově sokolovně (8. října 2009), celopražský turnaj ve vybíjené smíšených družstev (7. listopadu 2009) a také vánoční setkání dětí a rodičů (10. prosince 2009). V sobotu 17. dubna 2010 bychom se chtěli pokusit, za účasti bývalých žáků školy, vytvořit nový český rekord v počtu přítomných absolventů v jeden den na naší škole. Součástí bude kulturní program a Den otevřených dveří školy pro všechny, kteří přijdou svou účastí pokus o rekord podpořit. Tuto akci chceme organizovat ve spolupráci s agenturou Dobrý den v Pelhřimově, která zastřešuje v České republice celou oblast rekordů a kuriozit. Akce má podporu naší městské části, která je zřizovatelem školy. Budeme se těšit na setkání se všemi, kteří se přijdou na nás podívat. Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel ZŠ Hornoměcholupská Divadelní představení ZŠ Kozinova Pohádky z půdy Žáci prvních tříd naší školy si připravili nové divadelní představení Pohádky z půdy. Pro všechny kamarády a rodiče hrálo i zpívalo 70 herců. Ve dnech 16. a 17. června 2009 jsme opět zaplnili sál Divadélka Frydolín do posledního místa. Děti na muzikálu pracovaly přes půl roku a věnovaly nácviku každou volnou chvilku. Možná by Vás zajímalo, kudy vedla cesta muzikálu na prkna, která znamenají svět". Autorem hudby je anglický skladatel Ruth Kenward. Po získání licence jsme začali s tvorbou originálních textů a dialogů. Díky skvělým textům Ondřeje Růžka, Jana a Karla Kašpara jsme tak získali zbrusu nové písničky. Naše škola je první školou v celé České republice, která toto představení uvedla. Muzikál vypráví krásný příběh dvou sourozenců, kteří zůstanou poprvé sami doma a baví se čtením pohádkové knížky. Kouzelné postavy jejich příběhů ožívají, zpívají a tančí. Původní myšlenka představení, totiž aby v dnešní přetechnizované a uspěchané době nezapomínali rodiče na čtení pohádek a knih svým dětem, byla ještě podpořena radostí dětí ze samotného divadla. Velice děkujeme všem, kteří nám podali pomocnou ruku, a to zejména vedení naší školy v čele s pí ředitelkou Mgr. Helenou Fučíkovou, celému ansáblu Divadélka Frydolín, členům Zastupitelstva MČ Praha 15, zástupci starosty Pavlu Frydrychovi, PhDr. Marcele Štikové, PaedDr. Janě Křečanové, Doc. RNDr. Pavlu Petrovičovi, CSc., vedoucí školského odboru Jaroslavě Šimonové a rodičům našich malých herců. Velký dík ale patří především dětem, které překonaly samy sebe a odvedly kus poctivé práce. Mgr. Markéta Růžková, Mgr. Dita Macháčková a Mgr. Tereza Běhunková Soustředění moderních gymnastek Dívky z oddílu moderní gymnastiky při ZŠ Hostivař byly na soustředění v Milevsku. Pilně jsme trénovaly, připravily jsme společné skladby pro podzimní soutěže a ještě jsme si stihly zahrát různé hry i divadlo. Byl to super týden. kolektiv 2009 Září Hlasatel 9

10 Červen 2009 na ZŠ Nad Přehradou Vúterý16. června jsme se sešli na již 2. žákovské konferenci. Žáci I. a II. stupně prezentovali své práce z různých oborů Geologický výzkum ČR, Jak se měnila Afrika, Voda v proměnách Dokonce žáci 5. ročníku všem účastníkům předvedli samostatně připravený počítačový program. 24. června 2009 se žákyně IX. A Lucie Šperková, 10 Hlasatel Září 2009 Anna Matejkovičová spolu s Ing. Alenou Švejdovou koordinátorkou EV, Mgr. Annou Běhunkovou - ředitelkou školy a PhDr. Marcelou Štikovou - předsedkyní Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 15, zúčastnily slavnostního předání Mezinárodního titulu EKO- ŠKOLA v budově Senátu ČR. Ekoškola (Ecco-Schools) je mezinárodní projekt určený základním a středním školám. Jeho cílem je propojit environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k ekologizaci jejího provozu a k výchově žáků k pozitivnímu a trvalému vztahu k životnímu prostředí. Naše škola je mezi 9 školami, které titul obhájily. V ČR je 71 škol a ve světě , kterým byl tento prestižní titul udělen. Mgr. Anna Běhunková Ekologická výchova na ZŠ Křimická Nedávno proběhl na naší škole projekt Krajinou krok za krokem" zaměřený na ekosystémy. První den projektového vyučování vládlo ve škole nezvyklé ticho, protože jsme všichni prozkoumávali místa škole blízká jako lesopark, povodí Botiče, Piktovickou stráň a potok, školní zahradu, ale i místa vzdálená - údolí Šárky, rybník Nadýmač, vinici Grébovka a jiné. Seznámili jsme se s různými ekosystémy v těchto oblastech a plnili zadané úkoly. Následující den jsme získané informace využili v pracovních dílnách. Někteří prozkoumávali vzorky vody, vytvářeli herbáře, jiní tvořili poučné plakáty, brožury a pracovní zábavné listy. Za velmi Charita na ZŠ Křimická Charitativní činnost na naší škole má dlouholetou tradici. V loňském školním roce proběhla např. sbírka občanského sdružení Život dětem, kterou znáte pod názvem Srdíčkový den. Výtěžek z prodeje 5.000,- Kč byl použit pro nemocnice a zařízení, která pečují o nemocné, postižené a opuštěné děti. Dále jsme prodávali pohledy koní pro CPK Chrpa. Částka 1.500,- Kč přispěla na výcvik koní pro děti s různými zdravotními problémy. Pro Diakónii Broumov jsme shromáždili velké množství ošacení, hraček a ložního prádla. Dětem jsme rovněž nabídli k zakoupení přívěsky na klíče a magnetky zvířátek ,- Kč putovalo občanskému sdružení Život dětem. V tomto Srdíčkovém dnu byly získány peníze na zakoupení speciálního přístroje pro vyšetření střev u dětí. Děkujeme všem dětem, rodičům a pracovníkům naší základní školy za podporu a příspěvky. Mgr. Květa Nekolová Jedinečný ekosystém na ZŠ Křimická V rámci projektových dní zaměřených na ekologii jsme v naší škole vybudovali umělé jezírko. Společnými silami dětí 1. stupně a žáků osmé a deváté třídy jsme vyhloubili jámu, pokryli fólií a napustili vodou. Kolem jezírka jsme zasadili sibiřské kosatce, rozchodníky a okrasné traviny. V těchto dnech nám na hladině již rozkvetly první lekníny a vodní kosatce. Brzy rozkvetly prustka, ďáblík, puškvorec, vodní hyacint a orobinec. Děti s oblibou pozorují zlaté karasy, jeseny a perlíny, jak se prohánějí jezírkem. Velké díky také patří rodičům žáků. Finančně přispěli na zakoupení fólie na Projekt na ZŠ Veronské náměstí dno jezírka, dovezli kameny potřebné k úpravě hráze a darovali vodní rostliny. M. Štočková Naše škola se v červnu zapojila do sedmiměsíčního celorepublikového projektu KRAJINA DOMOVA. Vede žáky a studenty k tomu, aby se zamýšleli nad úlohou člověka v krajině, zejména nad jeho necitlivými zásahy a snažili se hledat (i za účasti veřejnosti) možné cesty k nápravě. Přispívá k formě výuky, která vybaví žáky a studenty smysluplnými znalostmi a dovednostmi využitelnými v denní praxi. Vybrali jsme území, které je vidět z oken naší školy a z oken našeho sídliště. Lokalita je původně skládkou stavebního materiálu. V minulosti byla rekultivována. Není tedy přírodním ekosystémem, nachází se mezi sídlištěm Horní Měcholupy a Pitkovicemi a Uhříněvsí. V její těsné blízkosti leží Pitkovická stráň. V projektu se zaměřujeme na vzájemném ovlivňování všech ekosystémů této lokality. Velkou pochvalu za práci na tomto projektu si právem zaslouží žákyně 7. A Aneta Soukopová. Mgr. Martina Petráňková zdařilé považujeme vytvoření jedinečného ekosystému umělého jezírka na pozemku naší školy. Dny zaměřené na ekologickou výchovu pokračovaly ve spolupráci se sdružením Občanská inspirace. Pod vedením lektorů plnily děti na deseti stanovištích zajímavé úkoly zaměřené např. na obnovitelné zdroje energie, třídění odpadu, globální oteplování, lesnictví, chov užitkových zvířat, užitečnost hmyzu apod. Prohloubili jsme týmovou spolupráci, nasbírali cenné poznatky, zkušenosti a navíc nám přálo i krásné počasí. Už se těšíme na další zajímavý projekt! I. Matyášková a J. Koubíková Družba ZŠ Veronské náměstí a ZŠ Trávnica Družba mezi těmito školami probíhá úspěšně již 2 roky. Žáci navázali přátelství dopisy, které původně byly pouze náplní hodin českého jazyka, ale později byl jejich účel zcela jiný. Ze žáků se stali kamarádi a vznikl nápad na vzájemné návštěvy. První proběhla již vloni na Den dětí. Letos na konci května přijeli slovenští kamarádi k nám. Společně navštívili Petřín, Václavské náměstí, ZOO a Staroměstské náměstí. I přes nepřízeň počasí se jim výlet velice líbil, a proto pozvali na oplátku české kamarády k sobě domů. Žáci naší školy se na Slovensko vydali koncem června. I jim se tam moc líbilo. Navštívili termální koupaliště v Podhájské a absolvovali turistický výlet k rybníku v Trávnici. Součástí programu byly i různé sportovní a společenské hry. Ani slovenské počasí jim příliš nepřálo, přesto si výlet výborně užili a už se moc těší na shledání v příštím roce. ZŠ Veronské náměstí

11 Kronika událostí Návštěva z čínské radnice Přijetí na radnici Foto: Marie Zdeňková 25. srpna navštívila městskou část skupina zástupců radnice, z odboru životního prostředí, největší městské části Pekingu. Jen pro zajímavost, na jejich městské části se konaly OH 2008 a jejich radnice se stará o tři miliony obyvatel na rozloze 417 km 2. Návštěva hasičů japonského císařství Ve dnech konání hasičské olympiády CTIF pobývala v České republice mezi jinými i delegace hasičů Japonského císařství vedená Battalion Chiefem Tokyo fire department panem Hirohumi SHIMIZU. Delegace byla tvořena zástupci profesionálních i dobrovolných hasičů i dalších profesních organizací na zpáteční cestě z Ostravy do Prahy navštívila i SDH Dolní Měcholupy. Měli jsme tak možnost přivítat nám poněkud vzdálené hasiče. Celá návštěva byla velice přátelská s pochopitelnými zdvořilostmi a vzájemným obdarováním. Překvapen jsem byl zejména zájmem Japonců o praktické fungování požární ochrany v ČR, po celou dobu si dva členové dělali poznámky a jeden vše nahrával na diktafon. O neustálém blýskání fotoaparátů netřeba mluvit. Zájem měli o vše, organizaci postavení dobrovolných i profesionálních hasičů, financování, časy a počty výjezdů, skladbu zásahů data o technice, prostě o vše. Hodina vyhrazená na návštěvu uběhla jako nic nakonec ještě zápis do kroniky a společné foto. Návštěva odjíždí a my jsme bohatší o mnoho zážitků. Za SDH Dolní Měcholupy Jiří Voříšek, velitel SDH I. Mistrovství světa v Račicích Foto: archiv SDH Poprvé se v České republice konal světový šampionát dvanáct a půl metru dlouhých, dračích lodí s dvaadvacetičlennými posádkami. Jednu z posádek doplnily i čtyři obyvatelky Prahy 15. Foto: Helena Lukasová 2009 Září Hlasatel 11

12 Září 2009 seznamovací odpoledne s tenisem zdarma pro všechny děti MŠ a ZŠ a jejich rodiče při Základní škole Veronské náměstí. Tenisová škola Tallent působící po celé Praze připravuje pro děti na září 2009 ukázkové odpoledne, na kterém se mohou seznámit se začátky tenisu. Kvalifikovaní trenéři vysvětlí dětem základy tenisu, správné držení rakety a postavení k míči. Poradí i rodičům, jakým způsobem mohou dětem v jejich dovednostech pomáhat a tyto sami rozvíjet. V rámci doprovodné soutěže děti získají věcné ceny a diplomy. Děti se při tréninku a vzájemnych utkáních učí umění fair-play, vytrvalosti a soustředěnosti. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohybové, ale i psychické schopnosti. Máte doma syna či dceru, které by tenis mohl zajímat? Zajímá Vás tenis? Přijďte se pobavit a zároveň získat spoustu užitečnych zkušeností? Informace získáte na nebo se na nás obraťte přímo na tel: , Výuce tenisu se věnujeme od roku Přijďte, těšíme se na Vás. Roman Spousta 12 Hlasatel Září 2009 Zrcadlo času Zaniklé restaurace u trati 1930 U Invalidy Štěrboholská Bývalá restaurace U Invalidy dnes Ve volném pokračování o historii hospůdek, restaurací a vináren první republiky se dnes podíváme k železniční trati. Tzv. za tratí se bylo možné občerstvit hned na třech místech. Jedním z nich byl bufet, který fungoval ve Švehlově sokolovně. Občerstvení zajišťoval sokolský odbor hospodářský a hospodyňský především v průběhu kulturně společenských akcí koncertů, divadel, plesů, Šibřinek, zábav apod. Kromě uvedených akcí měli členové tohoto odboru každonedělní služby v prodejně a bufetu Sokola. Další prvorepublikovou hospůdkou byla Restaurace u Invalidy, která se nacházela na rohu ulic Sport a kultura Nábor členů SK RAPID PRAHA oddíl lukostřelby Nad Primaskou 43, Praha 10 Kde: Školní hřiště ZŠ Veronské náměstí Trénink: Děti: Pondělí, středa 16:00 18:00 Dospělí: Středa 18:00 20:00 Kdo: Kdokoli, kdo má chuť a zájem střílet z luku. Věk ani pohlaví nerozhoduje. Kontakt: Jiří Havránek, Václav Luňáček, Štěrboholská a U Továren. Traduje se, že právě hostinský byl invalida (údajně neměl část nohy). Bohužel se více informací zatím nepodařilo získat. Další Mezerova restaurace spolu s Lipovou jídelnou bývala ve 30. letech minulého století v ulici U Továren. Marie Zdeňková Pokud existují pamětníci či majitelé fotografií interiérů postupně představovaných restaurací, prosím, ozvěte se. (Marie Zdeňková: tel , 1931 výstavba sokolovny a Mezerova restaurace Bývalá Mezerova restaurace dnes Z Dubče do Dubče 18. ročník se koná v sobotu 26. září 2009 Již po osmnácté se můžete vydat Z Dubče do Dubče v sobotu 26. září. Tradiční akci pořádá turistický oddíl Jestřábi. I letos pro vás připravil vedle řady pěších tras (10 50 km) a dvou cyklotras (cca 40 a 70 km), směřujících tentokrát do Klánovických lesů a do okolí Úval, i krátkou trasu pro děti, plnou her, soutěží a pohádkových postaviček. Start je v klubovně oddílu Jestřábi v Dubči (ul. Bezprašná) od 7:30 do 10 hodin pro pěší trasy a cyklotrasy, respektive od 9 do 12 hodin pro pohádkovou trasu. Odměnou vám bude vedle příjemně stráveného podzimního dne (a třeba i nově poznaných zajímavých míst ve svém okolí) účastnický glejt a řada pamětních razítek. Bližší informace můžete získat na webových stránkách či na telefonu (J. Moravec).

13 Sportovní klub bojových umění Hostivař, působící na Trhanovském náměstí v Hostivaři, otevírá od září opět kurzy pro začátečníky. Z bohaté nabídky kurzů si určitě vyberete ten pravý právě pro vás. První hodina je v klubu zdarma. Stačí přijít na trénink a nezávazně si cvičení vyzkoušet. Pokud budete spokojeni, domluvíte se v sekretariátu klubu co dále. V nabídce kurzů jsou kurzy určené pro předškolní děti, žáky základních školy, mládež, dospělé i seniory. Veškeré informace na nebo sportovní přípravka (karate pro předškolní děti) - úterý a čtvrtek 13,30-14,30 - karate pro děti od 8 let - úterý a čtvrtek 15,30-16,00 - karate pro mládež a dospělé - úterý a čtvrtek 19,00-20,30 - kickbox - pondělí a středa 15,30-17,00 nebo 17,00-18,30 nebo 20,00-21,30 - aikido - pondělí a středa 18,30-20,00 - street fight (sebeobrana) - pondělí a středa 20,00-21,30 - boj zblízka (sebeobrana, policejní praxe) - úterý a čtvrtek 20,00-21,30 - iaido a jodo (samurajský meč a tyč) - neděle 19,00-21,00 - mix dance - pondělí 18,30-19,30 - jóga pro seniory pondělí a středa 9,30 11,00 - jóga neděle 18,00 19,30 - power jóga úterý a čtvrtek 19,00 20,00 - aerobik pondělí a středa 19,30 20,30 Hokejbalový klub Hostivař je znám organizováním bezpočtu náborových akcí pro děti a mládež. V úvodu sezóny 2009/2010 Vám k návštěvě nabízí další z nich, pojmenovanou jako "Hokejbálek s mistry světa". Mnozí jste možná zaznamenali červnový triumf českých hokejbalistů Nové kurzy bojových umění HBC Hostivař zve na náborovou akci "Hokejbálek s mistry světa" na Mistrovství světa v Plzni. Právě na vítězství našich zlatých hochů tato akce navazuje! Kromě autogramiády některého z mistrů světa na Vás v Praze - Malešicích bude čekat spousty zábavy, her a pro ty nejlepší z Vás samozřejmě i sportovní ceny. Navíc se budete moci vyfotografovat s pohárem pro mistry světa! Akce se koná ve čtvrtek 24. září, od 15,00, na hokejbalovém hřišti v Malešicích (ulice Heldova 1). Více naleznete na DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - DŮM UM POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23, PRAHA 10, TEL./FAX: , MOBIL: Pracoviště Hostivař Petrovice, Golfová 910/10, Praha 10, tel./fax: Zdravíme vás a vaše děti v novém školním roce. I letos nabízíme celou řadu zájmových útvarů z oblasti výtvarky a keramiky, sportu, hudby, tance a ostatní. Nově jsme pro vás do nabídky zařadili Jógu pro začátečníky, Berušku cvičení pro rodiče s dětmi od 10 do 24 měsíců a turistický kroužek Krhúti, který se vám dnes představí. Celou nabídku zájmových útvarů naleznete na našich internetových stránkách 76. skautský oddíl Krhúti funguje už přes dvacet let na Jižním Městě. Za tu dobu jím prošlo přes sto členů. Od září 2009 rozšiřuje ve spolupráci s Domem UM činnost do oblasti Hostivaře, Horních Měcholup a Petrovic. Zájemci z těchto lokalit se budou scházet v objektu Domu UM v Hostivaři. české řeky. Táboříme v týpí na sněhu. Soutěžíme v zálesáckém vaření, hrajeme hry ve staré Praze, vyjíždíme na kolech, chodíme do lanových center, jezdíme na dřevárny - bitvy s dřevěnými meči na motivy fantasy příběhů. Činnost vrcholí letním táborem v indiánských týpí. Tady se naplno rozběhne etapová hra, největší oddílový podnik. Tábor si sami postavíme, sami si vaříme. Zde můžete sledovat i nabídku akcí pro letošní rok. Doufáme, že si z naší nabídky vyberete. Přejeme vám příjemně strávené první podzimní dny. Pracovníci DDM Turistika a skauting Dům UM ve spolupráci se 76. skautským oddílem Krhúti Pobyt v přírodě, turistika a skautské aktivity jsou dnes velmi aktuální v zážitkové pedagogice nebo v kurzech týmové spolupráce. Skauting není pro každého, ale kluci, kteří chtějí zažít něco dobrodružného, stále existují. Právě pro ně je naše nabídka určena. Každý týden máme schůzky. Jedenkrát za čtrnáct dní vyrážíme na výpravy. Putujeme přírodou se stanem. Na kánoích sjíždíme Prohlédni si fotogalerii na Je ti devět let nebo více? Těšíme se na tebe ve velkém oddíle. Je ti sedm, osm nebo třeba i víc, ale necítíš se zatím na program velkého oddílu? Nabízíme ti odlehčený program vlčat. Rádi tě mezi sebou uvítáme. Kontakt na vedoucí: RNDr. Milan Kvíz tel.: , Září Hlasatel 13

14 Tělocvičná jednota Sokol Hostivař Švehlova sokolovna, U Branek 674, Praha 10, Mgr. Petra Šikýřová Nabízíme k pronájmu společenský sál (10 x 20 m) na konference, plesy, narozeninové oslavy. DIVADÉLKO FRYDOLÍN Sezóna 2009/2010 Začátek představení v 16 hod. (pokud není stanoveno jinak). Pokladna otevřena od hod. Vstupné 35,- Kč Říjen Špalíček pohádek (O Smolíčkovi, Potrestaná liška a Hrnečku vař) VIII. Hostivařská loutkárna víkend s pohádkami v 16 hod. Obr Otesan (na nové scéně) Divadélko Frydolín v 14 hod. Kocour v botách LS Bubeníček v 16 hod. Perníková chaloupka LS Kováček CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ pondělí h zdravotní cvičení a kondiční cvičení pro každý věk h powerjóga úterý h orientální tanec - 20ti hod. kurz h orientální tanec středa h bodystyling - cvičení v pomalejším rytmu 20:30 21:30 h cvičení na nářadí Kruhové peklo čtvrtek h orientální tanec - 20ti hod. kurz h powerjóga MATEŘSKÉ CENTRUM FRYDOLÍNEK Otevřeno úterý až pátek 9:00 13:30 (přezůvky s sebou) Co vás u nás čeká: - tělocvična s různými prolézačkami, skluzavkami, trampolínou - opravená herna se spoustou hraček, které průběžně doplňujeme a se skluzavkou a bazénem plným kuliček - výtvarný koutek s vodovými barvami a s připravenými šablonami na vymalování, které každý týden měníme (někdy i 2x do týdne) - kolem 10:30 loutkové představení pro nejmenší např. O kůzlátkách, O veliké řepě, O sněhulákovi - zpívání a povídání říkanek s bubínky a tamburínami - hraní s velkým barevným padákem v tělocvičně - příjemné posezení při dobré kávě nebo čaji z naší kavárničky PONDĚLNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ OD :30-8:30 hod. powerjóga (OD ŘÍJNA) 9 10 hod. orientální tanec - 20ti hod. kurz, hod. angličtina pro mírně pokročilé (hodina bude uzpůsobena dle potřeb skupiny) CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin zahajuje od poloviny září další 3. měsíční Rekondiční program pro občany po poranění mozku. Tímto programem se snažíme podporovat občany po poranění mozku v obnovení, rozvinutí a zlepšení funkcí, které byly poraněním narušeny. V rámci Rekondičního programu nabízíme: trénink kognitivních funkcí, podpůrnou skupinu, léčebnou tělesnou výchovu (fyzioterapii), rekondiční plavání, filmové podvečery, setkávání pro rodinné příslušníky a přednášky. Více se dozvíte na: nebo tel. č.: Hlasatel Září 2009 CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI pro děti od 2 do 6 let Pohybové hry, cvičení na nářadí, s gymbalóny, s padákem. Pondělí hod. od 5. října hod. od 5. října Čtvrtek hod. od 8. října POZOR - Nábor probíhá od 1. do 30. září 2009 v rámci mc Frydolínek (út - pá 9 13:30 hod.) nebo po telefonické domluvě. Ke každému dítěti je potřeba jedna dospělá osoba, aby cvičební hodina mohla probíhat plynule a byla plně využita. Cvičí se s různým tradičním i méně tradičním náčiním např. s žížalami, overbally, míči, švihadly, třepetalky z barevných umělohmotných tašek aj. DOPOLEDNÍ CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI Pro děti od 2 let Pondělí hod. od 14. září Pohybové hry, cvičení na nářadí, s gymbalóny, s padákem a jiným náčiním. DÍLNY - WORKSHOPY (pro dospělé a děti od 8 let) Podrobnější informace na internetových stránkách nebo na tel Místa je nutné předem rezervovat! - v mc Frydolínek - na internetu - sms na tel Monika Cibulková 3. října 9 12 hod. Pletení z pedigu košíky, ošatky aj. (250,- Kč) pátek a sobota / 16. BIOJARMARK A DOŽÍNKOVÉ SLAVNOSTI Vstupné v pátek: dobrovolné Vstupné v sobotu: dospělí 60 Kč, děti od 4 let, studenti, důchodci 30 Kč, rodinné vstupné: 1 dospělý a 2 děti 100 Kč, 2 dospělí a 2 děti 160 Kč pondělí / ČEKANKA - setkání těhotných maminek / 17:30-19:30 Milé nastávající maminky, přijďte mezi nás dozvědět se mnoho užitečných informací. Nutná rezervace! středa / ČTYŘI KONĚ VE DVOŘE / 16:00-18:00 Nutná rezervace! Cena: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč sobota / PLETENÍ KOŠÍKŮ A OŠATEK / 10:00-16:00 Nebudeme plést ani z proutí, ani z pedigu, ale z papíru! Nutná rezervace! úterý / MALOVÁNÍ NA HED- VÁBÍ / 17:00-20:00 Nutná rezervace! středa / VIOLKA / 10:00-12:00 Nutná rezervace! středa 30.9./ POZVĚTE JEŽKA DOMŮ / od 17:00 Vstupné: dobrovolné Vhodné pro: děti od 10 let, dospělé čtvrtek / BIOZAHRÁDKA / 17:30-19:30 První z cyklu pěti setkání, která budou probíhat každý čtvrteční večer. Nutná rezervace! sobota / DEN ZVÍŘAT / 10:00-18:00 Cena: dospělí 60 Kč; děti, studenti a důchodci 30 Kč; rodinné I (1 dosp. + 2 děti) 100 Kč; rodinné II (2 dosp. + 2 děti) 160 Kč neděle / PODZIMNÍ PTAČÍ FESTIVAL / 8:00 cca 12:00 S sebou: dalekohled, případně fotoaparát, oblečení do terénu. Vstupné: zdarma pondělí / PRÁCE SE LNEM /16:00-18:00 DĚTSKÝ DEN CESTA ZA FRYDOLÍNKOVÝMI KAMARÁDY 17. září od 17 hodin Soutěžní odpoledne k zahájení školního roku pro děti. V parku před sokolovnou budou připravena stanoviště, kde na děti budou čekat různé pohádkové bytosti s úkoly. Po projití celé trasy na všechny čeká sladká odměna. (startovné 30,- Kč) DISKOTÉKA 90. LET 3. října od 20 hod. Přijďte si zatančit a odreagovat se v rytmu hudby 80. a 90. let. Čeká na vás profesionální DJ a přátelský bar. OCHUTNÁVKY VÍN 18. září Degustace cca 10 bílých a červených vín s výkladem v 19:30 hod. Je nutné se předem přihlásit. OCHUTNÁVKA ČAJŮ 18. září Čaje, které mám rád uvede Jiří Antoš Kašpárek ve dvou podzimních večerech vždy od 19 hod. K ochutnání bude cca 6 různých čajů. 1. října S výkladem a fotografiemi o Číně SKUPINOVÉ BUBNOVÁNÍ S PETREM ŠUŠOREM DRUM CIRCLE 23. května od 17 hodin pro rodiče s dětmi. Vstupné 80,- Kč. Drum Circle - tato technika, příbuzná muzikoterapii, se ve světě využívá jako volnočasová aktivita, prostředek relaxace a redukce stresu a forma skupinové terapie, mezi její efekty patří například i posílení imunitního systému. Akce pro veřejnost na Toulcově dvoře září - říjen 2009 Účastnický poplatek: dospělí 30 Kč, děti od 4 let 15 Kč. Vhodné pro: děti od 4 let s rodiči pondělí / ČEKANKA - setkání těhotných maminek / 17:30-19:30 Nutná rezervace! úterý / KURZY MASÁŽÍ KOJENCŮ A BA- TOLAT / 10:00-12:00 Nutná rezervace! středa 7.10./ NA TOM NAŠEM DVOŘE / od 15:30 Účastnický poplatek: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč středa / ŠITÍ PRO RADOST ZE ŽITÍ: Zvířátko, panenka / 17:00-19:30 Nutná rezervace! neděle / PODZIMNÍ VÝLOV NA TOUL- COVĚ DVOŘE / od 14:00 Dozvíte se mnoho zajímavého z historie českého rybníkářství a rybářství. Vstupné: dobrovolné středa / MÁME RÁDI MORČATA, PROTOŽE JSOU CHLUPATÁ / 16:00-18:00 Interaktivní odpoledne s morčátky. Nutná rezervace! Cena: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč čtvrtek / ČESKÁ MYSLIVOST V HUDBĚ A VYPRÁVĚNÍ / od 16:30 Vstupné: dobrovolné Rezervace programů na tel a u Od 1. září je v Toulcově dvoře otevřeno nové občerstvení. Přijďte posedět a nebo ho navštivte při některé z akcí. Místo konání akcí a bližší informace o programech: Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 1/32, Praha 10 Hostivař Tel.: ; Spojení: ze stanic metra Skalka a Opatov autobusem č. 177 do zastávky Toulcův dvůr

15 Hostivařští se chystají na papeže Pojedete na papeže? To je asi nejčastější otázka, kterou si hostivařští farníci v posledních dnech kladou. Domlouvají se mezi sebou rodiny, jednotlivci, organizuje se doprava. Mnoho farníků se aktivně účastnilo předchozích papežských návštěv, a tak nechtějí chybět ani na této. Pokud vím, do Staré Boleslavi se bude z Hostivaře putovat nejen auty, ale i na kole, či pěšky, popisuje průběh příprav farář Mariusz Kuźniar. Ten už během prázdnin objednal pro farníky místenky, ale pokud by jich prý bylo málo, smutnit nikdo nemusí. V případě, že by se někdo rozhodl jet do Staré Boleslavi na poslední chvíli, do areálu se bez problému dostane, vysvětluje obvyklou praxi papežských návštěv P. Kuźniar a dodává, že na setkání s papežem jsou zváni všichni lidé, nejen věřící. Pokud se tedy nepočítáte přímo mezi katolíky, ale Hasiči na soutěžích Hlavním vyvrcholením v letošním roce pro družstvo mužů byla účast v městské soutěži v požárním sportu, kde naše družstvo mužů obsadilo 3. místo. V soutěži jednotlivců Tomáš Milaberský vybojoval 2. a Jan Roháč 9. místo z celkového počtu 67 závodníků. V dorostenecké kategorii jsme v městské soutěži jednotlivců v kategorii chlapců byli zastoupeni třemi závodníky - Janem Roháčem obsadil 1. místo, Jaroslavem Volfem 3. místo a Michalem Šimkem 8. místo a v kategorii dívek. nás reprezentovala Bára Polánková 3. místo. rádi byste atmosféru setkání zažili na vlastní kůži, není nic jednoduššího, než vyrazit přímo do Staré Boleslavi. Budou posíleny vlakové spoje, autobusy pojedou z Černého Mostu a auta budou mít vyhrazena parkoviště v blízkosti areálu. Dopravní opatření jsou však rozsáhlá, takže je vhodné se informovat o podrobnostech na webových stránkách (ran) Jan Roháč a Barbora Polanková si vybojovali postup na mistrovství ČR v Třebíči. V konkurenci nejlepších závodníků z celé České republiky Jan Roháč obsadil na tomto mistrovství 15. místo a Barbora Polanková skončila na 42. místě. Všem zúčastněným závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci našich hornoměcholupských hasičů a přejme jim mnoho dalších sportovních úspěchů. Václav Šimek Foto: archiv SDH Pokud chceš zkusit, co je to být hasičem, najít si nové kamarády, zažít spoustu zábavy a je ti víc jak 6 let, staň se mladým hasičem. Sbor dobrovolných hasičů Horní Měcholupy v letošním školním roce zahajuje od září činnost oddílu mladých hasičů. Schůzky se konají každou středu od hod. v hasičské zbrojnici, Hornoměcholupská č. 300, vedle fotbalového hřiště. Na schůzkách se děti setkají s technikou, naučí se spoustu nových her, seznámí se s prací hasičů a připraví se na hasičské soutěže celoroční hry Plamen. Bližší informace: a na našich stránkách Václav Šimek, velitel SDH Horní Měcholupy Bezstarostná jízda Prahou Na frekvenci 92,6 FM Český Rozhlas Regina každý všední den , ojedinělý dopravní pořad v době dopravních špiček pořad především pro ty, kteří se auty, MHD i vlaky pohybují Prahou a jejím okolím proud dopravních informací bez zpoždění zdroje: všechny online kamery v dispečinku TSK, dispečeři DP, ČD, motohlídky v ulicích metropole, vy - naši spolujezdci na bezplatné telefonní lince pořad, který vám poradí, kudy byste v danou chvíli jet neměli, aby vám cesta netrvala déle, než je nezbytně nutné každý všední den jeden z vás, kdo zavoláte seriozní dopravní informaci na linku , získá poukázku na pohonné hmoty za 1000,- Kč od společnosti OMV Koupím byt nebo rodinný dům kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné nájemní, družstevní, LBD (i nečlena družstva), služební, podnikový apod. Dekret do výměny mám. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce atd., vyřídím i právně velmi komplikované případy, stáhnu soudní výpověď, žalobu apod. Koupím i byt neoprávněně obsazený, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám i náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. Tel.: nebo MALBA MÍSTO TAPET trhání tapet, štukování, malování a jiné. Tel Hledáme byt k pronájmu v Praze a okolí pro 2 osoby, nekuřáky bez zvířat. Zařízení na dohodě. T: , Nabídka služeb všeobecného lékaře obyvatelům bytového komplexu Slunečný vršek. Nová ordinace v ul. Majerského 2035/15, Praha 11, v blízkosti prodejny Suzuki, zahájila provoz a přijímá nově registrované klienty. Více informací na Září Hlasatel 15

16 16 Hlasatel Září 2009

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne Přehled usnesení 17. RMČ R-197 Oprava střešního pláště objektu polikliniky Tenisová 981 R-238 Odsvěření pozemků parc. č. 1818/119, 1818/120 a části 1818/123 v k. ú. Hostivař R-239 Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Přehled usnesení 1. RMČ ze dne

Přehled usnesení 1. RMČ ze dne Přehled usnesení 1. RMČ R-1 Kompetence starosty a zástupců starosty R-2 Programové prohlášení Rady MČ Praha 15 na volební období 2006-2010 R-3 Kompetence předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání R-4 Dodatek

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Zpráva o prezentaci Seniorského senátu MM ČB a aktivních seniorů na setkání seniorů v Plzni Dne 9. října. 2015 pořádal Seniorský senát MM ČB

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

V PROMĚNÁCH ČASU

V PROMĚNÁCH ČASU V PROMĚNÁCH ČASU 1911-2015 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. (dále jen CSS ) je největším poskytovatelem sociálních služeb na Děčínsku, jeho působnost je regionální

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Bc. Lenka Kopřivová Kontrolní výbor Kontrolní výbor Název bodu:

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Přehled usnesení. 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-108 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací MČ Praha 15 Z-109 Rozpočtová opatření Z-110 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.6.2009

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina, děti, mládež ze dne

Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina, děti, mládež ze dne Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina, děti, mládež ze dne 11.3.2013 Přítomni: Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, odbor sociální Mgr. Blanka Boháčková,vedoucí

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více