Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

2 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C) Rámcový popis personálního zabezpečení školy... 7 D) Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2011/ E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI J) Základní údaje o hospodaření školy za rok K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživ. učení M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání strana 2

3 A) Základní údaje o škole: Název: Sídlo: Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, Orlová Lutyně Zřizovatel: Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117 Právní forma: IČO: příspěvková organizace IZO: Statutární orgán: Mgr. Pavel Kubínek Vedení školy: Dálkový přístup: Mgr. Pavel Kubínek, ředitel školy Ing. Daniela Požárová, statutární zástupce ředitele školy Mgr. Eva Jeřábková, zástupce ředitele školy Kontakt: tel.: Školská rada: fax: Mgr. Tomáš David, předseda školské rady Jiří Janeczko Mgr. Jiřina Koplová RNDr. Martin Malčík, Ph.D. PaedDr. Radislav Mojžíšek Mgr. Přemysl Ochman Lenka Slavíková Dana Sykorová Mgr. Libor Šostok (pozn.: tato školská rada pracovala do konce srpna 2011) strana 3

4 Charakteristika školy: Škola je státní příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Sídlí v budově, která je moderní dominantou centra města Orlová - Lutyně. Tato budova splpuje přísné požadavky na bezbariérovost, požární ochranu i bezpečnost práce s mládeží. Ve stavebním komplexu se nachází dvě součásti školy: gymnázium a střední odborná škola. Tento subjekt je počtem žáků i zaměstnanců největší střední školou v Orlové. Pro studium oborů nabízí škola moderní interiér s nadstandardním materiálním zázemím. V budově se nachází kromě kmenových a odborných učeben i knihovna a výdejna obědů pro žáky, bufet s celodenním provozem a prostory pro počítačovou firmu. Ve sportovním komplexu školy, který v odpoledních a večerních hodinách slouží převážně městským sportovním složkám, máme rovněž horolezeckou stěnu. O prázdninách právě skončeného školního roku jsme opět pokračovali v opravě havarijního stavu nekvalitních stropních omítek, které zhoršovaly bezpečnost žáků i ostatních pracovníků školy. Opravy omítek se realizovaly napříč všemi patry v učebnách i na chodbách a v šatnách. Rekonstruovali jsme osvětlení a plynové vytápění v gymnastickém sále. Dále jsme vyměnili stínící žaluzie v kmenových a odborných učebnách ve dvou patrech školy. Velký potenciál máme v lidských zdrojích. Zkušený kolektiv učitelů reaguje na novinky a podněty z vysokých škol i z praxe a snaží se je předávat našim žákům. Pokračovali jsme v dosavadní mezinárodní spolupráci s polskými školami ve městě Rydułtowy a v Pszově. Spolupráce s bavorským gymnáziem v Bad Kőtztingu a gymnáziem ve švýcarském Wűntherthuru letos neproběhla z důvodu dvouletých intervalů ve vzájemné spolupráci. Nově jsme navštívili Gymnázium J. Francisciho-Rimavského v Levoči a pokusili se navázat vzájemnou spolupráci. Jsme moderní vzdělávací centrum nejen pro mladé lidi, ale v rámci celoživotního vzdělávání jsme otevřeni i široké orlovské veřejnosti. Naším cílem je stát se uznávanou vzdělávací, kulturní a společenskou institucí, která vytváří svým absolventům předpoklady k dosažení vysoké úrovně vzdělání a je kvalitní přípravou pro další profesní růst a osobní život. pedagogický sbor v červnu 2011 strana 4

5 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za školní rok 2010/2011 Při poskytování informací veřejnosti postupujeme podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. - celkový počet písemných žádostí o informace: 10 x osobně vyžádáno, 1 x vyžádáno písemně a žádost byla doručena elektronickou poštou - vyhotoveno 7 stejnopisů maturitního vysvědčení a 2 stejnopisy ročníkového vysvědčení - vyhotoveno jedno potvrzení o studiu z důvodu doložení k žádosti o starobní důchod - počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 - počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 - výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 B) Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2010/2011, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Na základě Zřizovací listiny a Zařazení školy do sítě škol vyučujeme na škole následující obory vzdělání: obor vzdělání K/81 - Gymnázium (osmileté) obor vzdělání K/801 - Gymnázium osmileté (dobíhající studijní obor) obor vzdělání K/41 - Gymnázium (čtyřleté) obor vzdělání K/401 - Gymnázium čtyřleté (dobíhající studijní obor) obor vzdělání M/01 - Veřejnosprávní činnost obor vzdělání M/001 - Veřejnosprávní činnost (dobíhající studijní obor) obor vzdělání M/01 - Veřejnosprávní činnost (dálkové studium) obor vzdělání M/001 - Veřejnosprávní činnost (dobíhající DS) ze slavnostního ocenění našich žáků Miroslava Rapčáka a Davida Pěgřímka v říjnu 2010 strana 5

6 Na počátku uplynulého školního roku studovali studenti celkem v 33 třídách, z toho bylo 8 tříd osmiletého a 11 tříd čtyřletého oboru vzdělání gymnázium, 8 tříd denního studia čtyřletého oboru vzdělání veřejnosprávní činnost a 6 tříd dálkové formy oboru vzdělání veřejnosprávní činnost. Přehled o třídách, počtech žáků a třídních učitelích na součásti gymnázium: třída počet studentů třídní k k učitel celkem hoši dívky celkem hoši dívky osmileté gymnázium prima A Mgr. Bláhová sekunda A Mgr. Tedová tercie A Mgr. Chlopčíková kvarta A Mgr. Lukšová kvinta A Mgr. Bukvaldová sexta A Mgr. Tobolová P septima A Mgr. Kohutová oktáva A Mgr. Krpec celkem osmileté k celkem k (s mat. roč.) celkem osmileté k čtyřleté gymnázium první C Mgr. Buzková první D Mgr. Ratajová druhá C Mgr. Sekerová druhá D Mgr. Zágora druhá E Mgr. Šelong třetí C Mgr. Steberová třetí D Mgr. Mazurová třetí E Mgr. David čtvrtá C Mgr. Šostok čtvrtá D Mgr. Koch čtvrtá E Mgr. Adamczyková celkem čtyřleté k celkem k (s mat. roč.) celkem čtyřleté k celkem za gymnázium k celkem za gymnázium k strana 6

7 Přehled o třídách, počtech žáků a třídních učitelích na součásti SOŠ: třída počet studentů třídní k k učitel celkem hoši dívky celkem hoši dívky čtyřleté denní studium oboru veřejnosprávní činnost první A Ing. Bialopová první B Ing. Zwardopová druhá A PaedDr. Przeczková druhá B Mgr. Kozubková třetí A Ing. Čajková třetí B Mgr. Vavříčková čtvrtá A Ing. Šidová čtvrtá B Mgr. Ochman celkem čtyřleté k celkem k (s mat. r.) celkem za SOŠ k pětileté dálkové studium oboru veřejnosprávní činnost D 2.B Mgr. Adamczyková D 3.A Mgr. Tedová D 3.B Mgr. Koch D 4.A Ing. Čajková D 5.A Ing. Bialopová D 5.B Mgr. Tobolová P celkem pětileté k celkem k (s mat. r.) celkem SOŠ - DS k celkem za školu (denní studium) celkem za školu (s dálkovým st.) C) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Ve školním roce 2010/2011 působilo na škole k fyzicky celkem 89 zaměstnanců, z toho 68 učitelů (kmenových i externistů). Během školního roku jsme řešili personální změnu - úbytek nepedagogických pracovníků v rámci organizačního opatření. Přepočtený stav všech zaměstnanců k činil: 77,105. Kvalifikace a způsobilost: dosažené vzdělání vedoucí pedagogičtí zaměstnanci učitelé VŠ pedagogické pro SŠ 3 52 VŠ pedagogické pro ZŠ - 1 VŠ nepedagogické s DPS - 12 VŠ nepedagogické bez DPS - 3 celkem 3 68 strana 7

8 Věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let nad 60 z toho důchodci průměrný věk počet ,88 z toho žen ,08 Kromě pedagogů zabezpečuje chod školy i řada nepedagogických pracovníků. Ve škole pracovalo fyzicky 21 nepedagogických pracovníků s různým pracovním úvazkem. Z důvodu rozsáhlých úklidových prostor zaměstnáváme šest uklízeček na zkrácený pracovní úvazek v rozpětí od 0,59 do 0,8 a dvě uklízečky na noční úklid sportovní haly. Pozdní večerní provoz sportovní haly si vyžaduje noční úklid v časovém rozpětí od 22:30 do 5:30 hodin. D) Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012 Pro školní rok 2011/2012 jsme plánovali otevřít čtyři třídy denního studia. Tento plán se nám podařilo realizovat, i když naplněnost tříd budoucích prvních ročníků je pouze 82,5 %. Přijali jsme žáky do jedné třídy pro čtyřletý obor vzdělání gymnázium, jednu třídu pro osmiletý obor vzdělání gymnázium a dvě třídy pro čtyřletý obor vzdělání veřejnosprávní činnost. Do dálkové formy oboru vzdělání veřejnosprávní činnost jsme pro následující školní rok vyhlašovali přijímací řízení ve třech kolech a budeme otevírat dvě třídy. První kolo přijímacího řízení pro všechny studijní obory na denním studiu se podle nových platných právních předpisů konalo ve dvou termínech, a to 26. dubna a 27. dubna Pro osmileté studium gymnaziální se konala písemná zkouška formou testu z obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO. O 30 míst se ucházelo 31 žáků z pátých tříd základních škol z Orlové a okolí. Pro tento studijní obor (79 41 K/81 Gymnázium) jsme vyhlásili pouze jedno kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení žáků 9. tříd základních škol do prvních ročníků čtyřletého studia obor gymnázium se konaly ve dvou kolech (26. dubna, 1. června). Druhé kolo bylo vyhlášeno z důvodu malého počtu přijatých žáků v předchozím termínu, kteří odevzdali zápisový lístek. Na studijním oboru K/41 Gymnázium konali uchazeči přijímací zkoušku formou testu organizovaného KVICem Krajským vzdělávacím a informačním centrem Nový Jičín. Uchazeči oboru Veřejnosprávní činnost písemnou zkoušku nekonali. Počet kol přijímacího řízení nám nadále potvrzuje, že v mikroregionu Orlové už je a nadále bude nedostatek absolventů 9.tříd. Management školy proto bude snižovat počet přijímaných žáků, a to hlavně na čtyřletém oboru gymnázium a zárovep intenzivně propagovat školu na okolních základních školách a akcích pro žáky devátých tříd. obor vzdělání 1. kolo 2. kolo přihlášeno přijato přihlášeno přijato K/ K/ M/ strana 8

9 Kritéria hodnocení 1. kola přijímacího řízení žáků 9. tříd ZŠ na Gymnázium a SOŠ v Orlové pro školní rok 2011/2012 (studijní obor vzdělání K/41 Gymnázium) V souladu s 60 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, vyhlašuji první kolo přijímacího řízení a následující kritéria pro termíny: , , : 1. Bude přihlíženo ke studijním výsledkům ze ZŠ ve dvou posledních pololetích (druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy) na základě níže uvedených zásad: - známka z chování se za obě pololetí do celkového průměrného prospěchu nezapočítává - celkový průměrný prospěch bude aritmetickým průměrem všech známek za obě pololetí - celkový průměrný prospěch bude vypočítán s přesností na čtyři desetinná místa Na základě průměrného prospěchu ze všech známek z obou pololetí budou uchazečům přiděleny body takto: Průměr od - do Body Průměr od - do Body 1,0000 1, ,4001 1, ,1001 1, ,5001 1, ,2001 1, ,6001 níže 0 1,3001 1, Uchazeči mohou být v uvedených klasifikačních obdobích hodnoceni z chování pouze velmi dobře. 2. Za písemné přijímací zkoušky formou testů, připravené společností KVIC, budou přiděleny body takto: z matematiky... max. 30 bodů (dosažené procentní skóre x 30 bodů) z jazyka českého... max. 30 bodů (dosažené procentní skóre x 30 bodů) 3. Bude přihlíženo k úspěchům uchazečů v 8. a 9. třídě ZŠ, a to: do 3. místa v okresním a do 5. místa ve vyšším kole olympiády z předmětů (český jazyk, cizí jazyk, občanská výchova (občanská nauka nebo výchova k občanství), matematika, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis), popř. v jiných okresních a vyšších soutěžích pro jednotlivce i kolektivy, bude uděleno maximálně 5 bodů, do 5. místa v okresním kole či úspěšné řešitelství budou uděleny 3 body. Umístění je nutno doložit kopií diplomu, nejpozději do na sekretariát Gymnázia a SOŠ. Výsledky soutěží se nesčítají, je započítáváno pouze nejlepší umístění uchazeče. 4. Za výstupní hodnocení ze základní školy bude uchazeči uděleno max. 5 bodů, (tzn., že ve většině hodnocených oblastí převažuje kladné, ke studiu doporučující hodnocení). Celkový možný počet dosažených bodů u přijímacího řízení je 100. V případě stejné celkové hodnoty bodů u uchazečů rozhoduje pro přijetí ZPS uchazeče, dále lepší známka z písemného testu z matematiky, dále známka z písemného testu z českého jazyka, dále lepší známka z matematiky v pololetí 9. třídy, dále lepší známka z českého jazyka v pololetí 9. třídy, dále lepší známka z matematiky na konci 8. třídy, dále lepší známka z českého jazyka na konci 8. třídy. strana 9

10 Na základě výše uvedených kritérií bude do prvního ročníku studijního oboru vzdělání K/41 Gymnázium přijato 30 uchazečů. Kritéria hodnocení 1. kola přijímacího řízení žáků 5. tříd ZŠ na Gymnázium a SOŠ v Orlové pro školní rok 2011/2012 (studijní obor vzdělání K/81 Gymnázium) V souladu s 60, odst. 4) zákona 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, vyhlašuji první kolo přijímacího řízení a následující kritéria: 1. Bude přihlíženo ke studijním výsledkům ze ZŠ ve dvou posledních pololetích (konec 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy), a to k prospěchu z následujících předmětů: český jazyk, první cizí jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda. Každý uchazeč dostane za svůj prospěch na ZŠ 40 bodů. Za každou dvojku z výše jmenovaných předmětů v obou pololetích se odečte jeden bod, za každou trojku dva body atd. 2. Písemná přijímací zkouška: Písemná přijímací zkouška se skládá z testu z obecných studijních předpokladů, z kterého lze získat max. 60 bodů. Bude použit standardizovaný test obecně prospěšné společnosti SCIO. Pro úspěšné zvládnutí písemného testu Scio je nutné dosáhnout z tohoto testu kladné hodnoty bodů. 3. Bude přihlíženo k dalším úspěchům uchazečů, a to: za místo v okresním kole olympiády (z předmětu jmenovaného v bodě 1) ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011. Za toto umístění uchazeč dostane 5 bodů. Výsledky soutěží se nesčítají, je započítáváno pouze nejlepší umístění uchazeče. Umístění je nutno doložit kopií diplomu, nejpozději do na sekretariát Gymnázia a SOŠ. 4. Za výstupní hodnocení ze základní školy bude uchazeči uděleno max. 5 bodů, (tzn. ve většině hodnocených oblastí převažuje kladné, ke studiu doporučující hodnocení). Celkový možný počet dosažených bodů u přijímacího řízení je 110. V případě stejné celkové hodnoty bodů u uchazečů rozhoduje pro přijetí ZPS uchazeče, dále lepší výsledek u testu z obecných studijních předpokladů a dále lepší známky z matematiky a českého jazyka na ZŠ v 5. třídě, popř. ve 4. třídě.(viz. bod 1). V případě zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, které vyžaduje zvláštní opatření při konání přijímací zkoušky, je nutnou součástí přihlášky posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky. Do prvního ročníku studijního oboru vzdělání K/81 Gymnázium bude přijato 30 uchazečů. strana 10

11 Kritéria hodnocení 1. kola přijímacího řízení žáků 9. tříd ZŠ na Gymnázium a SOŠ v Orlové pro školní rok 2011/2012 (studijní obor vzdělání M/01 Veřejnosprávní činnost) V souladu s 60 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, vyhlašuji první kolo přijímacího řízení a následující kritéria: 1. Bude přihlíženo ke studijním výsledkům ze ZŠ ve dvou posledních pololetích (konec 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy), a to k prospěchu z následujících 6 předmětů: český jazyk, cizí jazyk (pokud má uchazeč na vysvědčení známky ze dvou cizích jazyků, bude mu započtena jen jedna známka, a to ta lepší), občanská výchova (občanská nauka nebo výchova k občanství), matematika, dějepis, zeměpis. Na základě průměrného prospěchu ze všech známek jmenovaných předmětů z obou pololetí budou přiděleny body: Průměr od - do Body Průměr od - do Body 1,00 1, ,6001 1, ,1001 1, ,7001 1, ,2001 1, ,8001 1, ,3001 1, ,9001 2, ,4001 1, ,0001 2, ,5001 1, ,1001 níže 30 - známka z chování se za obě pololetí do celkového průměrného prospěchu nezapočítává - celkový průměrný prospěch bude vypočítán s přesností na čtyři desetinná místa 2. Uchazeči mohou být v uvedených klasifikačních obdobích hodnoceni z chování pouze velmi dobře. 3. Uchazeči nesmí být v uvedených klasifikačních obdobích hodnoceni v žádném předmětu vyučovaném na základní škole známkou dostatečný. 4. Bude přihlíženo k úspěchům uchazečů v 8. a 9. třídě ZŠ, a to: do 3. místa v okresním a do 5. místa ve vyšším kole olympiády z předmětů (jmenovaných v bodě 1), popř. v jiných okresních a vyšších soutěžích, bude uděleno 10 bodů, do 5. místa v okresním kole či úspěšné řešitelství bude uděleno 5 bodů. Umístění je nutno doložit kopií. Výsledky soutěží se nesčítají, je započítáváno pouze nejlepší umístění. 5. Za výstupní hodnocení ze základní školy bude uchazeči uděleno max. 5 bodů, (tzn. ve většině hodnocených oblastí převažuje kladné, ke studiu doporučující hodnocení). Celkový možný počet dosažených bodů u přijímacího řízení je 100. V případě stejné celkové hodnoty bodů u uchazečů rozhoduje pro přijetí ZPS uchazeče, dále lepší známka z matematiky v pololetí 9. třídy, dále známka z českého jazyka v pololetí 9. třídy, dále lepší známka z matematiky na konci 8. třídy, dále lepší známka z českého jazyka na konci 8. třídy. Do prvního ročníku studijního oboru vzdělání M/01 Veřejnosprávní činnost bude přijato 60 uchazečů. Žádné místo nebude ponecháno pro potřeby odvolacího řízení. strana 11

12 E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků O výsledcích vzdělávání studentů v jednotlivých třídách informují následující tabulky. Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd součásti gymnázium k pololetí třída počet prospěch absence hoši dívky stud. V P 5 N průměr průměr prima A ,168 28,60 1. sekunda A ,452 37,06 3. tercie A , kvarta A ,716 37,30 6. kvinta A ,405 43,04 2. sexta A ,812 51, septima A ,495 46,75 4. oktáva A ,896 71, I. C ,872 29, I. D ,911 59, II. C ,090 95, II. D ,786 70, II. E ,980 48, III. C ,819 68, III. D ,731 45,20 7. III. E ,763 63,37 8. IV. C ,764 62,33 9. IV. D ,846 69, IV. E ,941 87, Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta pořadí dle průměru Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd součásti gymnázium k pololetí třída počet prospěch absence hoši dívky stud. V P 5 N průměr průměr prima A ,159 53,46 1. sekunda A ,392 50,96 3. tercie A ,586 61,44 5. kvarta A ,681 58,80 6. kvinta A ,376 47,44 2. sexta A ,698 66,39 7. septima A ,484 84,75 4. oktáva A ,958 40,58 16 I. C ,892 59, I. D ,997 73, II. C ,953 90, II. D ,722 66,21 8. II. E ,157 67, III. C , , III. D ,742 66,86 9. III. E ,781 70, pořadí dle průměru strana 12

13 IV. C ,879 41, IV. D ,873 44, IV. E ,994 57, Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta Přehled prospěchu součásti gymnázium pol. počet vyznamenání prospělo neprospělo neklasifikováno celk. pr. hoši dívky žáků počet % počet % počet % počet % prospěch , ,81 7 1, ,03 1, , , , ,744 Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd denního studia součásti SOŠ k pololetí třída počet prospěch absence hoši dívky stud. V P 5 N průměr průměr první A ,769 50,45 1. první B , ,56 5. druhá A ,050 56,82 4. druhá B , ,39 8. třetí A ,197 78,03 7. třetí B ,904 66,07 2. čtvrtá A ,906 59,35 3. čtvrtá B ,128 58,11 6. Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta pořadí dle průměru Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd denního studia součásti SOŠ k pololetí třída počet prospěch absence hoši dívky stud. V P 5 N průměr průměr první A ,633 80,58 1. první B ,129 85,13 5. druhá A ,072 70,40 4. druhá B ,340 78,00 8. třetí A ,217 86,37 7. třetí B ,870 69,32 3. čtvrtá A ,845 49,55 2. čtvrtá B ,177 Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta 44,10 6. pořadí dle průměru Přehled prospěchu součásti SOŠ pol. počet vyznamenání prospělo neprospělo neklasifikováno celk. pr. hoši dívky žáků počet % počet % počet % počet % prospěch , ,62 6 2, ,68 2, , , ,2 3 1,33 2,035 Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta strana 13

14 Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd dálkového studia oboru veřejnoprávní činnost k pololetí třída počet prospěch absence hoši dívky stud. V P 5 N průměr průměr D 2.B ,370 21,72 4. D 3.A ,648 36,21 6. D 3.B ,203 24,22 3. D 4.A ,514 25,97 5. D 5.A ,047 14,35 2. D 5.B ,787 Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta 15,61 1. pořadí dle průměru Přehled prospěchu a docházky jednotlivých tříd dálkového studia oboru veřejnoprávní činnost k pololetí třída počet prospěch absence hoši dívky stud. V P 5 N průměr průměr D 2.B ,398 16,66 4. D 3.A ,707 38,69 6. D 3.B ,147 23,06 2. D 4.A ,432 26,27 5. D 5.A ,282 7,58 3. D 5.B ,883 Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta 14,28 1. pořadí dle průměru Přehled prospěchu dálkového studia oboru veřejnoprávní činnost počet vyznamenání prospělo neprospělo neklasifikováno celk. pr. pol. hoši dívky žáků počet % počet % počet % počet % prospěch , , , ,97 2, , , , ,308 Legenda: V - výborný, P - prospěl, 5 - neprospěl, N - nehodnocen, absence průměr - průměr na jednoho studenta Maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011: Maturitní zkouška se v uplynulém školním roce skládala poprvé ze dvou částí, a to společné a profilové. Jednotlivé maturitní zkoušky probíhaly v řádném termínu od 9. května do 20. června Maturovali studenti tří tříd čtyřletého, jedné třídy osmiletého studia oboru vzdělání gymnázium, dvě třídy čtyřletého studia oboru vzdělání veřejnosprávní činnost a dvě třídy dálkového studia oboru vzdělání veřejnosprávní činnost. Celkem maturovalo v jarním řádném termínu 201 žáků denního i dálkového studia. třída studentů V P 5 NT třídní učitel čtvrtá C (g) Mgr. Libor Šostok čtvrtá D (g) Mgr. Milan Koch čtvrtá E (g) Mgr. Libuše Adamczyková oktáva A (g) Mgr. Roman Krpec strana 14

15 čtvrtá A (vs) Ing. Leona Šidová čtvrtá B (vs) Mgr. Přemysl Ochman D 5. A (vs) Ing. Katarína Bilooová D 5. B (vs) Mgr. Pavlína Tobolová Legenda: V prospěl s vyznamenáním, P prospěl, 5 neprospěl, NT náhradní termín F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů je na naší škole zaměřena především na volnočasové aktivity studentů, na besedy, diskuze, informační prostředky i aktivní činnost studentů. Snažíme se zařadit ty nejožehavější problémy do tematických plánů jednotlivých předmětů, čímž je dosaženo dobrého účinku v rámci informovanosti dětí. Mezi celoroční aktivity, které škola nabízí, patří pak zejména sborový zpěv, sportovní hry, počítače a estetická výchova. K jednorázovým akcím, jež jsou školou organizovány, lze zařadit tyto aktivity: přípravy studentů na soutěže v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů, přípravy studentů na olympiády, SOČ, návštěvy divadelního představení v Ostravě, každoroční studentský Majáles, případně jiné akce, které se v průběhu školního roku naskytnou. Pro studenty je organizována řada besed a přednášek na téma prevence: - Kriminalita dětí a mládeže - Policie ČR - Nebezpečí náboženských sekt Doc. Tomáš Novotný - Drogová problematika dramatizace knihy Memento podle R. Johna - Nebezpečí šíření viru HIV - Poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, bulimie Pro studenty 1. ročníků škola organizuje adaptační kurz v mimoškolním prostředí v Beskydech, kde se studenti v rámci interaktivních her seznamují se svým třídním kolektivem. Konzultační činnost školního metodika prevence funguje dle potřeby a zájmu okamžitě, případně po domluvě se studenty. Pravidelné konzultační hodiny: pondělí: , pátek: Informační činnost zajišťuje nástěnka v prostorách studovny, zde mají studenti k dispozici informace ohledně prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu. Spolupráce s odbornými institucemi PPP Karviná, Vzdělávací středisko GAMA Ostrava, Policie ČR, Městská policie Orlová. Spolupráce s rodičovskou veřejností rodiče studentů jsou informováni o postojích školy k protidrogové politice a k prevenci sociálních patologií, o Školní preventivní strategii jsou informováni na webových stránkách školy, jsou jim poskytovány informace a poradenské konzultace. Další vzdělávání školního metodika prevence Nebezpečný internet (kyberšikana) PPP Karviná. Zapojení studentů do SOČ s tématikou sociálních patologií : - Šikana, jako problém skupinové demokracie - Problematika domácího násilí Spolupráce se všemi pedagogy a výchovnými poradci při realizaci ŠPS se uskutečpuje v průběhu celého školního roku. Zpracovala: Mgr. Hana Ratajová, školní metodik prevence strana 15

16 G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání je podle Zákona o pedagogických pracovnících povinností každého pedagoga. Personální rozvoj zaměstnanců je významným a důležitým úkolem v práci managementu školy. Vedení školy vychází z priorit, které máme stanoveny v ročním plánu práce. Ve školním roce 2010/2011 bylo vynaloženo na další vzdělávání pedagogických pracovníků Kč, z toho účastnické poplatky činily Kč, cestovné Kč. Jedná se především o akreditované vzdělávání. Na účastnické poplatky za školení a cestovné ostatních zaměstnanců jsme vynaložili Kč. S využitím Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Novém Jičíně byla proškolena v různých kurzech naprostá většina pedagogů. Jednalo se o vzdělávací kurzy: Moodle pro pedagogy, Výuka s interaktivní tabulí a další semináře. Podrobné informace lze najít na uvedených adresách: (http://www.kvic.cz/dvpp/skola.asp?id_organizace=30808&obdobi=2010) a (http://www.kvic.cz/dvpp/skola.asp?id_organizace=30808&obdobi=2011). Naprostá většina kurzů proběhla v našem informačním centru. Od září 2007 jsme totiž jedním z osmi Informačních center MSK pro rozvoj ICT na školách. Další velice důležitá vzdělávání jsme realizovali prostřednictvím Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV). V jeho ostravské pobočce probíhaly pro naše vyučující cizích jazyků a českého jazyka konzultační semináře k nové maturitní zkoušce pro učitele JČ, JA, JN, JR. Pedagogové se účastnili i seminářů na základě nabídek Ostravské univerzity. H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Práce na mezinárodních projektech Družební den s polskými školami V rámci spolupráce s polskými školami v Pszowie a Rydultowach jsme byli v únoru pozváni na sportovně kulturní dopoledne. Naši hostitelé připravili několik zajímavých akcí: sportovní netradiční soutěže v bruslení, v hodu šipkami, ve stolním tenise, dále v německém jazyce (informace se dočtete v jiném příspěvku) a v divadelním vystoupení. To bylo velmi zajímavě pojato. Zástupci všech škol měli za úkol secvičit a moderně pojmout pohádku O Sněhurce. Patnáctiminutová podívaná se všem velmi líbila a strach z jazykové bariéry opadl ihned po začátku představení. V dubnu jsme pak pozvali naše polské přátele na akci Hry bez hranic. strana 16

17 Projekt Echanges et citoyenneté, le sport un vecteur de connaissance V rámci programu Mládež v akci, zajišťovaného pod patronací Moravskoslezského kraje, se ve spolupráci s dalšími dvěma gymnázii (Bohumín, Opava) zúčastnili vybraní žáci studující francouzský jazyk výměnného pobytu ve Francii v departementu Morbihan - Bretagne, konkrétně ve městě Vannes. Celý pobyt byl financovám z prostředků EU. Cílem pobytu bylo především navázání vztahů mezi našimi studenty a vrstevníky z Gymnázia Lessage ve Vannes. Zahájení družby s gymnáziem v Levoči Ve dnech navštívil náš pěvecký sbor Levoču. Svým koncertem zahájil družbu, která bude probíhat mezi naší školou a tamním gymnáziem. Program, který si pro sboristy nachystala naše spřátelená škola, byl velmi pestrý. Měli jsme možnost zhlédnout jedinečnou architekturu Levoči, která si svou urbanistikou a hradbami zachovala charakter středověkého města a díky množství památek patří mezi nejkrásnější historická města na Slovensku. Studenti si prohlédli gotický Kostel svatého Jakuba, včetně nejvyššího dřevěného oltáře na světě, byli přijati starostou města na renesanční radnici a navštívili také městské muzeum. Se Slovenskem se sboristi rozloučili prohlídkou Spišského hradu, druhé nejrozsáhlejší hradní zříceniny na Slovensku. Další aktivity školy Malé granty studentské projekty na naší škole V prosinci byla naše škola vybrána, jako jedna z deseti nejlepších v Čechách a na Moravě, aby se zúčastnila ojedinělého projektu Malé granty. Je to projekt, v rámci kterého měl každý student, jednotlivec nebo skupina možnost vymyslet, naplánovat, obhájit a nakonec uskutečnit nějaký skvělý nápad aktivitu určenou např. pro spolužáky, celou školu, děti MŠ nebo ZŠ, strana 17

18 seniory, spoluobčany apod. Pro realizaci studentských projektů, které organizuje obecně prospěšná společnost Aisis z Kladna za finanční podpory akciové společnosti T-Mobile, jsme získali pro naše studenty Kč. A protože jsme chtěli, aby vyhlášení proběhlo netradiční formou, zahájili jsme Malé granty na naší škole pohádkou Mrazík v podání některých našich kantorů. Nešlo jen o to dát všem našim studentům a vyučujícím krásný předvánoční dárek, ale názorně ukázat, jak se takový projekt dělá. Počátkem března pak komise vybrala deset nejlepších studentských projektů k realizaci: Vive la France Cesty do nitra moderního umění Hry bez hranic Mám právo na svobodný život Grand Cup Letem hudebním světem Po stopách holocaustu Trpasličí cesta za pokladem Projekt naruby Věk není hranice Co vím a co dovedu soutěž pro žáky ZŠ V listopadu ( ) připravili učitelé naší školy zábavnou soutěž pro osmičlenná družstva žáků 9. tříd ze základních škol z Orlové a okolí. Družstva postupně prošla 11 stanovišť, kde na ně čekaly vědomostní a dovednostní úkoly. Konečné pořadí určil součet dosažených bodů na stanovištích. 1. místo ZŠ Školní místo ZŠ Mládí 2. místo ZŠ K. Dvořáčka místo ZŠ Petřvald 3. místo ZŠ U Kapličky 8. místo ZŠ Dětmarovice 4. místo ZŠ Dolní Lutyně 9. místo ZŠ Doubrava 5. místo ZŠ Skřečop 10. místo ZŠ Ke Studánce Naše škola byla aktivní i v pořádání dalších soutěží pro žáky orlovských základních škol. Pořádali jsme matematickou soutěž pro žáky 6. a 7. tříd nazvanou MATES, pro žáky 9. tříd jsme pořádali přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, žáci tříd veřejné správy opět zrealizovali mikulášskou besídku pro děti z Mateřské školy K. Dvořáčka. strana 18

19 Školní časopis NEURON Po roční pauze začal ve škole opět vycházet školní časopis, a to pod novým názvem Neuron. Členové nové redakce předvedli úctyhodnou práci a během roku vydali tři čísla tohoto časopisu a navíc se zúčastnili soutěže O nejlepší školní časopis MSK, v níž obsadili skvělé 3. místo. Výsledky soutěží a olympiád Žáci naší školy se během celého školního roku aktivně zapojovali do různých vědomostních a dovednostních soutěží v městských, okresních, oblastních i krajských kolech. Český jazyk a literatura soutěž kolo jména, třída pořadí Olympiáda z českého jazyka kategorie: I. kolo: okresní Zuzana Krzystková, G4. A 7. (90 soutěžících) recitační soutěž kategorie: III. kolo: školní Zuzana Habreková, G1. A Ondřej Kyjonka, G1. A kategorie: III. kolo: městské Ondřej Kyjonka, G1. A Zuzana Hebreková, G1. A kategorie: IV. kolo: městské Pavla Drapáčová, G3. A 2. kategorie: IV. kolo: okresní Kristián Kazický, G6. A Filip Dembický, G2. D Bára Hovorková, G2. E Ivona Martynková, G1. D Kamla Kempná, G5. A kategorie: IV. kolo: krajské Kristián Kazický, G6. A Ivona Martynková, G1. D literární soutěž kolo: celostátní (Olomouc) Tomáš Dominik, G4. D Adéla Firlová, G4. D René Nekvapil, G.4 D Žaneta Lechovičová, G4. E Lenka Novotná, G4. E Tereza Knapková, G4. E postup do krajského kola postup do krajského kola postup do celostátního kola strana 19

20 Matematika soutěž Kolo: Jména, třída pořadí Matematická olympiáda okresní Magdaléna Gencová, G1. A 1. Matematická olympiáda okresní Adam Fialka, G1. A Matematická olympiáda okresní Phuong Pham, G3. A 1. Matematická olympiáda okresní Vítek Veselý, G5. A Matematický klokan okresní Adam Ivora, G2. A 1. Matematický klokan okresní Martina Zapletalová, G6. A 2. Matematický klokan okresní Viktorie Kolátková, G7. A 1. Pythagoriáda okresní Martin Adamczyk, G1. A Pythagoriáda okresní Adam Ivora, G2. A 2. Pythagoriáda okresní Tereza Miklóšová, G2. A Pythagoriáda okresní Kristýna Brevčinská, G3. A Pythagoriáda okresní Phuong Pham, G3. A Pythagoriáda krajské Adam Ivora, G2. A Informatika a výpočetní technika soutěž Kolo: Jména, třída pořadí Bobřík informatiky celostátní Adam Ivora, G2. A 25. z 4876 účastníků Bobřík informatiky celostátní Robin Krempaský, G2. A 25./4876 Bobřík informatiky celostátní Phuong Pham, G3. A 49./4272 Bobřík informatiky celostátní Jakub Ptošek, G6. A 1./3751 Bobřík informatiky celostátní Vítek Veselý, G5. A 1./3751 Orlová očima školáků městské Nela Berglovcová, Markéta Slivková (obě G4.A) 1. Fyzika soutěž Kolo: Jména, třída pořadí Možnosti zvyšování požární bezpečnosti obcí Pořádala VŠB-TU Ostrava tým G8. A (Tomáš Novotný, Iveta Plucarová, René Ryman, Vojtěch Zicha) 1. Anglický jazyk a Ruský jazyk soutěž Kolo: Jména, třída pořadí Konverzační soutěž v JA, okresní Tereza Miklóšová, G2. A 1. kat.ib Konverzační soutěž v JR, kat.iii regionální Petra Šarmanová, G3. D 8. Francouzský jazyk, Španělský jazyk, Latina typ soutěže kolo jména pořadí Soutěž ve francouzské konverzaci kategorie: I. regionální David Jablonski, G2. D 4. kategorie: II. regionální Andrea Mihalcsaková, G6. A 1. Olympiáda ve francouzském jazyce krajské Andrea Mihalcsaková, G 6. A 4. (kategorie B2) David Jablonski, G2. D 3. (kategorie B1) Olympiáda v latině zemské Tomáš Dominik, G4. D 5. strana 20

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C) Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2014 2 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Rozbor hospodaření za rok 2014 1)Úvod Škola: Gymnázium

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více