školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen Předkládá: Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr."

Transkript

1 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok Brno-Jundrov : říjen 2009 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1

2 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola, Brno,Jasanová 2, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace 1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno - Jundrov 1.3 Ředitel školy: Mgr. Přemysl Jeřábek 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: úplná ZŠ 1.5 Kontakty: telefon: fax: http: 1.6 Úplná / neúplná škola 1.stupeň 2.stupeň Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet žáků , ,5 Průměrný počet žáků na třídu ,2 310 Kapacita 2

3 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Ing. František Vitula, Mgr. Helena Koloušková, Václav Mrhač, PhDr. Eva Zodlová, PhDr. Vlasta Kovářová, Mgr. Zdeňka Řiháková 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Školní vzdělávací program pro 1.-3., základní vzdělávání Základní škola 16847/ ,5.,9. Jiné specializace, zaměření: Od je na ZŠ Jasanová otevřená 1. třída pro žáky s komunikačními problémy (Logopedická třída) 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 4, Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 3 80 fyz. 3 / přepoč. 2,2 90 Z činnosti ŠD: Ve školním roce 2008/09 pracovaly na ZŠ Jasanová tři oddělení školní družiny. ŠD navštěvovalo celkem 80 dětí. Oddělení využívaly k činnosti vlastní třídy, zahradu ŠD, plavecký bazén a sportovní halu ZŠ. Provoz ŠD začínal v 6.30 a končil v hod. Činnosti školní družiny vycházely ze Vzdělávacího programu ŠD: Odpočinková činnost: Rozhovory s dětmi, společná četba, volné kreslení, omalovánky, hra se stavebnicí, hry na PC, poslech dětských písní a pohádek. Rekreační a zájmová činnost: Vycházky do lesa, pozorování přírody, hry na zahradě a ve sportovní hale, výtvarné a pracovní činnosti podle ročního období a tradic, sportovní činnosti, dopravní výchova, etická výchova. Základy slušného chování, udržování pořádku ve třídě, základy stolování. Psaní domácích úkolů, procvičování učiva. Akce, kterých se ŠD zúčastnila: - Drakiáda Běh jundrovskými lesy Uspávání lesních skřítků Mikulášska nadílka Vánoční výstavka ve vestibulu školy - betlém - Vánoční jarmark Den elegance Karneval Výtvarná soutěž Nejkrásnější sněhulák - Šachový turnaj

4 - Florbalový turnaj Den učitelů Noc s Andersenem Pěvecká soutěž školních družin školní kolo, 7. a obvodní kolo - Přírodovědná stezka ke Dni Země Atletický trojboj ŠD školní kolo, 4.6. obvodní kolo - Koloběžkové závody Mezinárodní škola v přírodě Škola v přírodě Zahradní slavnost Kroužky vedené vychovatelkami ŠD: - Dramatický - Plavání - Zdravotnický - Tvořivé činnosti - Míčové hry 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 13,2/15 88 z toho odborně kvalifikovaných 12,42/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži do 35 let let a více 0 3 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 1 0 Celkem 2 13 Rodičovská dovolená 0 2 Ženy 4

5 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 5 Cizí jazyky 2 Umění, estetika 2 Speciální pedagogika, SVPU 2 Informatika, PC, SIPVZ 0 Společenské vědy 3 Legislativa, řízení, ekonomie 2 Sport, TV, turistika 2 Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 2 Alternativní pedagogika 3 Přírodní vědy 4 Technické vědy 1 Český jazyk a literatura 2 Zdravotnictví, BOZP, PO 1 Jiné 1 Celkem Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) z toho a) romský asistent 0... b) jiný (pedagogický, osobní) Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakuje vyznamenání Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu

6 3.2 Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 3 1, , Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 70 průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9.ročník nižší ročník/5.ročník 0/0 0 Celkem Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 1.. Důvody: stěhování Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: Důvody:žádost rodičů 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Hodnocení školního vzdělávacího programu 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: Dopracování formou aktualizace 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:finanční audit zřizovatele 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:provedena opatření dle doporučení 6

7 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 10 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 Jiné 51 0 Do 1. ročníku ve šk.roce 2009/10 bylo přijato 40 žáků a z toho 8 do logopedické třídy 6.0 Další údaje o škole Filosofií naší školy je poskytovat žákům základní všeobecné vzdělání. Proto je celý pedagogický sbor připraven vést žáky k osvojení základů humanitních, přírodních a technických věd a hlavně ke schopnosti jejich aplikace v běžném životě. Není zanedbáván ani všestranný rozvoj žáka a také jeho příprava pro další studium. Také proto se vedení školy snaží zajistit četné kulturní akce, jakými jsou například výstavy, koncerty, hudební a divadelní představení, besedy, přednášky, atd. Škola se také snaží nabízet pestrou škálu zájmových kroužků a útvarů z oblasti jazykové, hudební, přírodovědné, sportovní a technické, a také spoustu interních soutěží. Škola má dlouhodobé spolupráci se školou v německém Stuttgartu a navázala spolupráci s školou na ostrově Rab v Chorvatsku, kde se v měsíci červnu konal výjezd našich žáků a chorvatští žáci by nás měli navštívit v tomto šk. roce. Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky /AJ/ 2 20 Informatika, PC 0 0 Náboženství 0 0 Přírodní vědy 2 15 Společenské vědy 0 0 Sport, TV, turistika 7 70 Technické vědy 0 0 Umělecké obory 4 45 Zdravotní, speciální pedagogika 4 30 Jiné 0 0 AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 7

8 Září Akce školy ve školním roce 2008/2009 Fotbalový turnaj O pohár místostarosty, 3.-5.roč., Tv Strojírenský veletrh, 8.roč., Pč Evropský den jazyků, 4.-9.roč. Dopravní hřiště Komín, 2.roč., Prv Beseda na ÚP, Palackého 89, 9.roč., Pč Sběr textilu, ŽP Anthropos, výuk. program, 6.roč., D Koncert cimbálové muziky Réva, 1., 2. st., Hv Žirafa, interaktivní soutěž v přírodních vědách, /Rypka, Vitula, Ohnoutková, Adamec, Skladaný/ Evropský den jazyků, 4.-9.roč., Aj, Nj, Čj Říjen Přírodovědný klokan, 2.st. Drakiáda, ŠD Robin Hood, představení v Aj, 4.roč. R. Těsnohlídek, Já rostl pro bolest, 8.roč., MZM, ČJ Keramika, DMM Junior,1.A, 2., 3.roč., Pč, Vv Beseda v knihovně, 1.st., ČJ Magic School, divadelní představení v Aj, 5.roč. Vítání občánků, recitační kroužek Den stromů, CVČ Lužánky, 1.B, 5.,4.roč., EV Výtvarná soutěž Svět kolem nás 2008, 4.roč. Barevný podzim, Kejbaly, 2.roč., Prv Běh jundrovskými lesy, ŠD, ŽP Pokojíčky našich babiček, MG, 3.roč, Vv Závody v záchranném sportu, Velká cena Neratovic, MVZ Tančíš.., Bílý dům, 4.,5.roč., Hv Tanec.., Bílý dům, 6.,7.,8.roč., Hv EUDAP, testování žáků, 7.roč. Listopad Keramika, DDM Dornych, 1.B, 4., 5.roč., Vv, Pč Besedy s knihovnicí, 2.st., Čj Tváře slavných, MG, 6.roč., Vv Obvodní kolo ve šplhu, 1.st., Barevný den, 1., 2.st., ŽP Prevence dětských úrazů, DDM Dornych, 2.roč., Prv Výtvarná soutěž, Empík naděluje, 5.roč., Vv SPŠ Vranovská, volba povolání, 9.roč., Pč I strom může být červený, MG, 7.roč., Vv Zvířata a hvězdy, Planetárium, 2.,3. roč., Prv Hvězdářská abeceda, Planetárium,1.B, Prv Soutěž v plavání, Bazén Tesla, Lesná,8.,9.roč. Tv Fotbalový turnaj, ZŠ Žabčice, 1.st, Tv Veletrh SŠ, 9.roč., Pč Prosinec Křehké, průsvitné, barevné, MG, 4.roč., Vv Mikulášská nadílka, ŽP Divadelní představení v AJ, Bílý dům, 5.,6.roč., Aj Vánoční jarmark, /adopce na dálku J.M. Fernandes/, 1.,2.st. Divadelní představení v Aj, Around the World, 3.roč., Aj Anthropos, 1.A,2.roč., Prv Závody v plavání, MVZ, ZŠ Holzova Vánoční sportovní den, 1.,2.st. Vánoční vystoupení žáků na Nám. Svobody Vánoční hra, Divadlo Polárka, 1.B 8

9 Holocaust, Příběhy dětí, 8.roč. Recyklohraní, soutěž škol Leden Planetárium, výukový program pro žáky, 5.roč., Vl Školní kolo chemické olympiády, 8.,9.roč. Profesní diagnostika, testování žáků k volbě povolání, 8.roč., Pč Zápis dětí do první třídy pro šk.r. 2008/2009 Lustiges Lernen, Österreich institut, 6.roč. Výtvarná soutěž Nejkrásnější sněhulák, 1., 2.st., ŽP Výcvik na hluboké vodě, MVZ, Tesla, Lesná Přátelské utkání ve volejbalu se sportovci ze Stuttgartu, 8.,9.roč. Tv Únor Okresní kolo dějepisné olympiády, Vitula, Adamec, 9.roč. Karlovarský skřivánek, J. Ohnoutek, 5.roč., M. Vrbík 2.roč. Planetárium, Hvězdářská abecda, 2.,3. roč. Představení v AJ, The Sweet Sixtis, 8.roč. Divadlo Polárka, Ostrov pokladů, 4.roč. Den slušného chování, soutěž tříd, 1.,2.st. Jízdní kolo, výuk.program, 3.roč., DDM Junior Hrátky s hudbou a barvami, výuk.prog., 2.roč. DDM Junior Karneval ŠD, ŽP Testování žáků ke čtenářské gramotnosti, výzkumný záměr, studentka PF Březen Svět keramiky, DDM Junior, 5.roč., 2.roč., 3.roč., 1.roč. Čtenářská přehlídka, 1.st. Šachový turnaj, 1.2.st., ŽP, ŠD Výcvik na hluboké vodě, Gran prix 2009, MVZ Florbalový turnaj, roč, ŠD, ŽP Besedy s knihovnicí, 1.st. Svět dětí na šlechtických sídlech, výstava, VV, 6.roč. Knižní klub / nakladatelství Fragment/, objednávky žáků Výtvarná soutěž Jošt Lucemburský, kroužek VV Matematická soutěž Klokan, 3.-9.roč. Jeden svět, film. představení, 6.,7.roč., VO Divadelní představení v AJ, 8.roč. Školní kolo pěvecké soutěže ŠD Od semínka po papír, výuk. program, 2.roč. Velikonoce, výuk. program, 1.A Sběr textilu, 1.,2.st, ŽP Sexuální výchova, výuk., program, 8.roč. Projektové vyučování vaření, 5.roč. Den učitelů výuka vedená žáky,ˇ1.,2.st., ŽP Koncert, Já, muzikant, 2.,3.roč. Semináře k výuce tenisu, 1., 2. stupeň Literárně-výtvarná soutěž Tulák Don, 1.st. Křesťanské Velikonoce, projekt, 2.st. Duben Den ptactva, ZOO, tým žáků 9.roč. Současná brněnská architektura, MG, 9.roč. Semináře k výuce tenisu, 1., 2. stupeň Noc s Andersenem, 1.st., ŽP Divadlo Polárka, Ostrov pokladů, 5.roč. Přírodovědná vycházka koniklece a jarní květiny, 1.B Sexuální výchova, výuk. program, 9.roč. Turnaj ve vybíjené, 1.st. Svět keramiky, DDM, 3.roč. Pěvecká soutěž ŠD, ZŠ Laštůvkova, Vrbík, Horáková, Mikulcová/ 9

10 Bongo, zábavní centrum pro děti Technické muzeum, Výroba mýdla, 4.roč. Filmové představení, Peklo s princeznou, 1.,2.st. Besedy s knihovnicí, 2.st. Good morning Eart, divadelní představení v AJ, 6.roč. Povídání a osobní důvěře a bezpečí, výukový program, 4.,5.roč. Den Země, 1.st., ŽP Jundrovské plavecké závody, soutěž škol Mc Donald s, 1st. Koncert P. Nováka, 2.,3.roč. Závody v plavání Neratovice, MVZ 4. kolo literární soutěže Tulák Don, roč. Kooperativní výuka, B. Němcová, 8.roč. Veselý dvoreček, CVČ Jabloňka, 1.B Olympiáda školních družin, školní a obvodní kolo Kanisterapie, budování vztahju člověk a pes, 1.A, 1.B Brněnská brusle, soutěž /1. místo školy/ Květen CVČ Legato, kooperativní výuka, E.A. Poe, 9.roč. Kurz taneční výuky, 2.st., Scarlet Cesta ke zdraví, DDM Junior, 3.roč. Studijní vzdělávací zájezd Londýn, 2.st., AJ Soutěž Mladých zdravotníků, družstvo 1.st., 2.st. Indie, královna orientu, filmové představení, 2.st. Pexesová liga, 1.roč., J,. Konečný Semináře k výuce tenisu, 1.A, 1.B CVČ Jabloňka, 2., 3. roč., Lidské tělo CVČ Jabloňka, Rostliny a stromy,1.a CVČ Jabloňka, Biodiverzita, 4.roč. Dopravní soutěž Mladých cyklistů, družstva, 1., 2.st. Testování žáků EUDAP, 7.roč. Anthropos, 1.B Besídka pro děti k soutěži Tulák Don, 1.A, 2., 3., 4.roč. Broučci, divadelní představení, 3.roč. Empík hledá Foxíka, CVČ Lužánky, 1., 4. roč. Divadelní představení v AJ, Romeo a Julie, 9.roč. Červen Den dětí, poznávací stezka, 1.st., ŽP, 9. třída, 2. individuální program tříd Atletický trojboj ŠD, obvodní kolo Středověk, Dietrichsteinský palác, 4.roč. Výlet za Donem, 3.roč. Sexuální výchova, 9.roč. Exkurze Pivovar Černá Hora, 9.roč. Poznávací jazykový zájezd, Londýn, 2.st. Poznávací zájezd, Chorvatsko, Rab, 1. 9.roč. ŠVP, Podmitrov, 1., 4.roč. Školní výlety, 2.,1.B, 3., Westernové městečko, Boskovice Ukázka práce hasičského záchranného sboru, 1., 2.st. Dopravní hřiště, Komín, 2.,3., 4., 5.roč. Školní výlet, Kroměříž, 8.roč. Školní výlet, Hodonín, Strážnice, Baťův kanál, 5.,6.roč. Zahradní slavnost, ŠD, 1., 2. st. 10

11 7.0 Zhodnocení a závěr: Ve školním roce 2008/09 se cíle dané plánem školy dařilo plnit. Škola pracuje s novým školním vzdělávacím programem. Byla otevřena logopedická třída, dokončilo se zateplení vnějšího pláště budovy, byla vyměněna okna za plastová, ve všech učebnách byla provedena výměna svítidel a byla započata rekonstrukce školního hřiště. Pedagogický sbor je stabilizovaný a kvalifikovaný. Velmi dobře se daří spolupráce se zřizovatelem. 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 PF MU, 1st., spec. ped. Vysokoškolské magisterské školní metodik prevence 1 PF MU, 2st., Př-Tv, metodik prevence akreditovaný program Vysokoškolské magisterské úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce /1 školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: semináře PPP školní metodik prevence: akreditovaný program pro školní metodiky prevence, PF MU školní psycholog: školní speciální pedagog: 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): ne Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné: ne 11

12 8.3 Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Poruchy učení 2.,5.,7.,9 4 Celkem Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vady řeči celkem 10 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2008/2009 Škola: Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Petra Havlíčková Počet žáků celkem: 182 (I.stupeň žáků, II.stupeň žáků) Co se podařilo:. Letošní MPP se nám podařilo naplnit. Tomto roce jsme se zaměřili na posílení třídních kolektivů. Další problém, kterým jsme se v letošním roce zabývali je prevence proti kouření. Seznam akcí, kterých se žáci zúčastnili přikládám jako přílohu. Ani letos jsme nemuseli řešit žádné výraznější přestupky proti vnitřnímu řádu školy. Objevilo se pouze záškoláctví. Co se nedaří: Stále bojujeme s kouřením žáků mimo školu, a zde vidíme hlavní úkol zaměřit se na práci s rodiči. V Brně : Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy Datum projednání šk.radou: Předseda šk.rady: 12

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola, Lelekovice,okres Brno venkov, Lelekovice 102, 664 31 Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008 Vypracovala Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy Motto: Současnost nabízí spoustu možností

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více