Spínací hodiny. Návod na instalaci, údržbu a obsluhu (02.99) Cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spínací hodiny. Návod na instalaci, údržbu a obsluhu 6 720 605 210 (02.99) Cz"

Transkript

1 Návod na instalaci, údržbu a obsluhu (02.99) Cz Spínací vestavné hodiny Vestavné spínací hodiny pro plynové spotřebiče a ekvitermní regulaci JUNKERS, pro topný režim, pro přípravu TUV Spínací hodiny EU 1 T EU 1W EU 2 D EU 3 T EU 5 T EU 6 T EU 7 T EU 8 T Pro vaši bezpečnost Obsluhu smí provádět pouze poučená a proškolená dospělá osoba Montáž Montáž a instalace přístroje smí provádět pouze proškolení pracovníci uznávaného servisního místa BOSCH - JUNKERS. Montážní pracovník je povinen svoji odbornost a způsobilost doložit provozovateli (uživateli) servisním průkazem JUNKERS Spínací hodiny jsou určeny pouze pro vestavbu do přístrojů JUNKERS Spínací hodiny nelze konstrukčními změnami přizpůsobovat pro jiné účely Bezchybná funkce je změněna pouze při dodržení instlačních a montážních pokynů tohoto návodu

2 OBSAH 1. Spínací hodiny EU 1T/W 1.1 Použití 1.2 Elektrické připojení 1.3 Vestavba 1.4 Nastavení aktuálního času 1.5 Nastavení 1.6 Upozornění 2. Spínací hodiny EU 2 D 2

3 EU 1T/W Spínací hodiny EU 1T / W 1.1 Použití Spínací hodiny EU 1T/W jsou určeny pro zabudování do ekvitermní regulace JUN- KERS řady TA 21., TA 120., TA 122. Spínací hodiny EU 1T jsou jednokanálové spínací hodiny pro řízení topného režimu s denním programováním, s možností nastavení více denních period. Nejkratší nastavitelná perioda je 20 min. Nastavení spínacích cyklů lze s přesností 5 min. Spínací hodiny EU 1 W jsou jednokanálové spínací hodiny pro řízení topného režimu s týdenním nastavením s možností pro jednotlivé dny (7) nastavit více denních period s přesností 30 min. a s nejkratší nastavitelnou periodou 2 hodiny 1.2 Elekktrické připojení Propojení se základní jednotkou regulace TA se provede při zasunutí spínacích hodin do montážního otvoru regulátoru prostřednictvím vestavěných konektorů. 1.4 Nastavení aktuálního času Velkou ručičku (i) otáčet ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud se aktuální čas a popř. aktuální den v týdnu (při použití týdenního regulátoru) nenacházejí proti bílému spínacímu výstupku (j) (příklad: 1:55 hodin). Symboly týdenního regulátoru odpovídají: I = pondělí II = úterý III = středa IV = čtvrtek atd. obr Vestavba - odstraňte záslepku z obslužného panelu regulátoru - spínací hodiny zasuňte zepředu nadoraz do výřezu obslužného panelu - pomocí dvou rohových šroubů zafixujte spínací hodiny v regulátoru a b c obr.1 d 3

4 EU 2 D 1 Použití Zabudováním dvoukanálových spínacích hodin typu EU 2 D mohou být u níže uvedených topných zařízení řízeny různé funkce. Možně kombinace jsou shrnuty v následující tabulce. přístroj ZR/ZSR 8/ ZSR.. -5 ZR 18/ ZWR 18/ ZR 18/ ZWR 18/ ZSR 18/ ZWR 18/ ZV 20 A ZWV 20 A ZE.. 1,2.. ZWE.. 1,2.. ZE.. 3MF ZWE..3MF ZSBR... ZWBR... kotel kanál 1 (ch 1) kanál 2 (ch 2) můstek na topném zařízení COM COM COM COM KSN...-7 E (EC) KNH...-7 E spojení KU 22-1 G/OE cirkulace 4

5 EU 2 D 2 Bezpečnostní předpis Před montáží hodin musí být přerušeno napájecí napětí ( 230 V, 50 Hz) k topnému zařízení. 3 Montáž spínacích hodin obr.1 - Stlačit oba jazýčky (g) a vyjmout klapku (f) ze dna spínací skříňky. - Vylomit průchodku (h) v zadní stěně spínací skříňky. - Kabel (c) se zástrčkou (i) protáhnout průchodkou. - Zástrčku (i) nasunout na určený konektor (j) (vlevo vně) základního modulu (ST 2). - Vložit klapku (f) do spínací skříňky. - Nasadit a přišroubovat víko spínací skříňky (e). - Pouze ZV/ZWV 20 A: otevřít spodní klapku krytu vylomit záslepku uzavřít klapku. - Nasadit kryt. 3.2 Montáž do zařízení konstrukční řady ZWBR/ZSBR 8-25 A (obr. 3 až 5) obr.2 obr Montáž do závěsných kotlů ZSR, ZR, ZWR..3, ZE, ZWE (obr. 1 a 2) - Sejmout plechový kryt zařízení. - Vyjmout záslepku (b) ( kromě ZV/ZWV 20 A). - Kabel (c) spínacích hodin provléknout zepředu skrz upínací plech (a). - Spínací hodiny (d) zasunout na doraz do upínacího plechu. - Povolit šrouby a otevřít spínací skříňku kotle (e). obr.4 5

6 EU 2 D 3.3 Montáž do zařízení konstrukční řady ZWBR/ZSBR 7-25 A, ZSR..-5, ZWR..-5, ZE 24-3MF, ZWE 24/28-3MF (obr. 6 a 7) obr.5 - Povolit dva šrouby (s) a sejmout kryt (r) zařízení - Uvolnit přidržovací šroub (t) clony (a) a clonu vytáhnout směrem nahoru. - Vyšroubovat dva šrouby (p) a sejmout průhledné víko (e). - Ze clony (a) vyříznout nožem označenou plochu. - Zasunout spínací hodiny (d) do clony (a). - Stlačit oba jazýčky (g) a vyjmout klapku (f) ze dna spínací skříňky. - Zasunout zástrčku (i) na základní modul (ST 2). - Vylomit průchodku (h) v klapce (f), do průchodky vložit kabel spínacích hodin a klapku opět nasadit. - Namontovat průhledné víko (e) a připevnit šrouby (p). - Namontovat clonu (a) a připevnit šroubem (t). - Namontovat kryt zařízení (r) a připevnit dvěma šrouby (s). obr.6 obr.7 - Povolit dvě aretační držadla (s) na spodní straně topného tělesa a sejmout plechový kryt kotle (r). - Odklopit kryt ovládacího panelu (u). V případě potřeby kryt vysadit. - Stlačit jazýček (g) a vyjmout záslepku (b). - Z otvoru (a) vyjmout těsnící kroužek a k zajištění ochrany před stříkající vodou jej přesunout zezadu na spínací hodiny (d). - Zástrčku (i) provléknout otvorem (a) a nasunout na příslušný konektor (j) hlavní řídící desky (ST 5). - Kabel nainstalovat do otvoru (a) tak, aby nebyly poškozeny jiné konstrukční díly. 6

7 EU 2 D - Spínací hodiny (d) zepředu zasunout do otvoru na doraz. - Uzavřít zařízení. 4 Seřízení spínacích hodin (obr. 9) 3.4 Montáž do topného kotle (obr. 8) obr.8 - Vyjmout záslepku (b) - Kabel (c) spínacích hodin provléknout zepředu skrz clonu (a). - Spínací hodiny (d) zasunout na doraz do clony. - Povolit šrouby a otevřít víko spínací skříňky (e). - Kabel (c) se zástrčkou (i) protáhnout vybráními. - Zástrčku (i) nasunout na určený konektor (j) (vlevo vně) základní desky (ST 2). - Nasadit víko skříňky a zašroubovat. obr.9 V polohách a spínače provozních režimů regulátoru je kanálem 1 spínacích hodin řízeno automatické přepínání mezi normálním provozem a provozem s ochranou proti mrazu resp. úsporným provozem. Kanál 2 řídí ohřev zásobníku teplé vody (nebo komfortní spínání u ZW- BR 8-25 A a ZWBR 7-25 A, ZE, ZWE - 3MF, ZSR..5, ZWR..-5). Pro sjednocení termínů jsou v následujícím textu i u provozu zásobníku používány výrazy "normální provoz" (akumulace) a "úsporný provoz" (ohřev blokován). Pro každý den lze pro tento účel naprogramovat pro každý kanál dvě spínací periody (kanál 1:I a II; kanál 2:III a IIII). V programové paměti spínacích hodin je z výroby nastaven počátek normálního provozu na 6:00 a úsporného provozu na 22:00 hodin. Toto základní nastavení je pro každý den v týdnu a čtyři spínací periody stejné. Tlačítko pro nulování (CL) Tento základní program je vždy aktivován při stlačení tlačítka CL. Přitom se vymaže od základního programu odchylující se naprogramování. Tlačítko CL stlačit pouze 7

8 EU 2 D při kompletním novém programování spínacích hodin! Jako ochrana před nechtěným stlačením je tlačítko zapuštěno. Legenda k obr. 9 ra zobrazení dne v týdnu rb zobrazení času rc zobrazení programovacího kroku rd tlačítka pro nastavení normálního provozu re tlačítka pro nastavení úsporného provozu rf přestavení dne v týdnu a času rg mazací tlačítko rh tlačítko pro nastavení času ri tlačítko pro nastavení dne v týdnu rj přepínač provozního režimu 4.1 Programování Na spínacích hodinách lze naprogramovat následující: - aktuální den v týdnu - aktuální čas - denní program Pořadí programovacích kroků je pevně stanoveno. Tak nemůže být např. změněn aktuální den v týdnu, pokud již byl nastaven čas. Čas však můžete měnit kdykoliv (např. letní/zimní čas) Zvláštnosti programování u EU 2 D ve spojení s TA 213 A (a zásobníkem NTC) Při tomto spojení musí být kanál 1 (ch1) EU 2 D během časů ohřevu obou kanálů (ch1 a ch2) TA 213 A v provozu. Je potom bezpečné, nastavit na EU 2 D "nepřetržitý ohřev" (0:00 hodin až 24:00 hodin). TA 213 A ch1 TA 213 A ch2 EU 2 D ch1 4.2 Začátek programování obr.10 Při prvním programování stlačte tenkým kolíčkem tlačítko CL (rg). Všechny nastavené časy se vymažou (hodiny se nastaví na 00:00 a spínací časy na naprogramování z výroby 6:00 a 22:00). Všechny šipky pro dny v týdnu (obr. 10) blikají střídavě s desetinnou tečkou. 4.3 Nastavení dne v týdnu obr.11 Stiskněte tlačítko 7 (ri) a současně otočným knoflíkem (rf) nastavte na displeji značku s na aktuální den v týdnu. Přitom znamená: 1. = pondělí; 2. = úterý; 3. = středa, atd. Uvolněte tlačítko 7 (ri). Nyní je zobrazen aktuální den v týdnu a čas 00:00 bliká střídavě s desetinnou tečkou (obr. 11). 4.4 Nastavení hodin obr.12 8

9 EU 2 D Stiskněte tlačítko ą (rh) a současně otočným knoflíkem (rf) nastavte aktuální čas. Nyní tlačítko (rh) opět pus te. Všechny dny v týdnu a časy (zde 17:28) se zobrazí, desetinná tečka bliká (obr. 12). Čas lze korigovat opakováním postupu. 4.5 Programování spínacích period Aby jste efektivně programovali, zadejte v prvním kroku pro všechny dny v týdnu stejné naprogramování pro normální a úsporný provoz. V druhém kroku pak můžete v závislosti na Vašem individuálním životnímu rytmu zadávat odlišné časy pro jednotlivé dny (např. sobota, neděle atd.). normální provoz à úsporný provoz spínací periody à à kanál à Nastavení spínacích period pro kanál 1 (I a II) a pro kanál 2 (III a IIII) probíhá stejným způsobem. Pro každou spínací periodu je k dispozici jedno tlačítko pro normální a jedno pro úsporný provoz Týdenní program Nastavení týdenního programu musí proběhnout před nastavením denního programu. Na displeji musí být zobrazeny všechny dny v týdnu (obr. 12). Příklad pro dvě spínací periody: kanál 1 spínací spínací spínací Zadání první spínací periody obr.13 Normální provoz: stiskněte první tlačítko (rd). Na displeji se objeví naprogramování z výrobního podniku 06:00 (obr. 13). Nastavte otočným knoflíkem (rf) požadovaný spínací čas a poté tlačítko (rd) pus te. obr.14 Úsporný provoz: stiskněte první tlačítko (re). Na displeji se objeví naprogramování z výrobního podniku 22:00 (obr. 14). Nastavte stavěcím knoflíkem (rf) požadovaný spínací čas a poté tlačítko (re) pus te. Programování dalších spínacích period se provádí tlačítky (rd) a (re) pro odpovídající spínací periody. Dbejte při výběru ohřívacích časů na to, aby se spínací časy jednotlivých kanálů nepřekrývaly. Nedá-li se spínací čas změnit, pak bylo dosaženo předchozího nebo následujícího spínacího momentu. Tento moment spínání nejprve posunout. Nepotřebné spínací periody musíte vymazat (viz. článek 4.6). K opuštění módu týdenního programování stiskněte tlačítko (ri) a na displeji nastavte otočným knoflíkem (rf) značku 5 na aktuální den v týdnu. perioda II perioda I perioda II 9

10 EU 2 D Denní program Změna periody spínání: Stiskněte tlačítko (ri) a otočným knoflíkem (rf) nastavte na displeji značku 5 na den v týdnu, který chcete programovat. (např. 7 = neděle). Normální provoz: stiskněte odpovídající tlačítko (rd) a nastavte otočným knoflíkem (rf) požadovaný spínací čas. Úsporný provoz: stiskněte odpovídající tlačítko (rd) a nastavte otočným knoflíkem (rf) požadovaný spínací čas. Vymažte nepotřebné spínací periody (viz. článek 4.6). 4.6 Vymazání spínacích period obr.15 Pro vymazání spínací periody stiskněte tlačítko (rd) a otáčejte knoflíkem (rf) tak dlouho doleva, dokud se na displeji neobjeví čtyři čárky (obr. 15). Opakujte postup příslušným tlačítkem pro snižování (re). 4.7 Vysvětlení zobrazování programovacích kroků Každá naprogramovaná spínací perioda je vyobrazena dvěma svislými čarami. Levá čára (špička nahoru) zobrazuje počátek normálního provozu, pravá (špička dolů) počátek úsporného provozu. Momentálně aktivní spínací perioda je označena příčnými čarami. Vymazané eriody nejsou zobrazeny. Příklad: zobrazení progr. kroku à spínací perioda à kanál à I již odpracováno II aktivní kanál I pracuje v normálním provozu III není aktivní IIII není naprogramováno Kanál II pracuje v snižovacím provozu/v provozu s ochranou proti mrazu 4.8 Návrat k aktuálnímu dnu/času Pro nastavení obrazovky po programování dne zpět na aktuální den v týdnu, stiskněte krátce tlačítko pro nastavení času (rh) (pokud v průběhu ca. 1 minuty nenásleduje další zadání, skočí zobrazení automaticky zpátky na aktuální den v týdnu). Pokud jste neprovedli žádné programování dne, vrátíte se zpátky k zobrazení aktuálního dne v týdnu tím, že stisknete tlačítko (ri) a otočným knoflíkem nastavíte na displeji značku s na aktuální den v týdnu. Pozor: Poté již není týdenní programování možné! 10

11 EU 3 T 1 Použití Zabudováním spínacích hodin typu EU 3 T do spínacího pole závěsného kotle lze řídit topný režim. Hodiny jsou vhodné k zamontování do topných kotlů následujících konstrukčních řad: závěsné kotle článek č. obr. ZR/ZWR/ZSR ,2 ZR/ZWR/ZSR ZV/ZWV 20 A ZWBR/ZSBR 8-25 A ZWBR/ZSBR 7-25 A ZE/ZWE..1, ZE/ZWE... 3MF ZSR/ ZWR Bezpečnostní předpis Před montáží hodin musí být přerušeno napájecí napětí (230 V, 50 Hz) topného tělesa. 3 Montáž spínacích hodin 3.1 Montáž do kotlů konstrukční řady ZR/ZWR/ZSR -3, -4 ZV/ZWV 20 A, ZE/ZWE (obr. 1 a 2) obr.2 - Sejmout plechový kryt zařízení. - Vyjmout záslepku (b) Kromě ZV/ZWV 20 A). - Kabel (c) spínacích hodin provléknout zepředu skrz upínací plech (a). - Spínací hodiny (d) zasunout na doraz do upínacího plechu. - Povolit šrouby a otevřít spínací skříňku kotle (e). - Stlačit oba jazýčky (g) a vyjmout klapku (f) ze dna spínací skříňky. - Vylomit průchodku (h) v zadní stěně spínací skříňky. - Kabel (c) se zástrčkou (i) protáhnout průchodkou. - Zástrčku (i) nasunout na určený konektor (j) (vlevo vně) základního modulu (ST 2). - Vložit klapku (f) do spínací skříňky. - Nasadit a přišroubovat víko spínací skříňky (e). - Pouze ZV/ZWV 20 A: otevřít spodní klapku krytu vylomit záslepku uzavřít klapku. - Nasadit kryt. obr.1 11

12 3.2 Montáž do zařízení konstrukční řady ZWBR/ZSBR 8-25 A (obr. 3 až 5) obr.3 EU 3 T - Ze clony (a) vyříznout nožem označenou plochu. - Zasunout spínací hodiny (d) do clony (a). - Stlačit oba jazýčky (g) a vyjmout klapku (f) ze dna spínací skříňky. - Zasunout zástrčku (i) na základní modul (ST 2). - Vylomit průchodku (h) v klapce (f), do průchodky vložit kabel spínacích hodin a klapku opět nasadit. - Namontovat průhledné víko (e) a připevnit šroubem (p). - Namontovat clonu (a) a připevnit šroubem (t). - Namontovat kryt zařízení (r) a připevnit dvěma šrouby (s). 3.3 Montáž do zařízení konstrukční řady ZWBR/ZSBR 7-25 A, ZSR/ZWR..-5, ZE/ZWE 24-3MF (obr. 6 a 7) obr.4 obr.6 obr.5 - Povolit dva šrouby (s) a sejmout kryt (r) zařízení - Uvolnit přidržovací šroub (t) clony (a) a clonu vytáhnout směrem nahoru. - Vyšroubovat dva šrouby (p) a sejmout průhledné víko (e). 12 obr.7

13 EU 3 T - Povolit dvě aretační držadla (s) na spodní straně topného tělesa a sejmout plechový kryt kotle (r). - Odklopit kryt ovládacího panelu (u). V případě potřeby kryt vysadit. - Stlačit jazýček (g) a vyjmout záslepku (b). - Z otvoru (a) vyjmout těsnící kroužek a k zajištění ochrany před stříkající vodou jej přesunout zezadu na spínací hodiny (d). - Zástrčku (i) provléknout otvorem (a) a nasunout na příslušný konektor (j) hlavní řídící desky (ST 5). - Kabel nainstalovat do otvoru (a) tak, aby nebyly poškozeny jiné konstrukční díly. - Spínací hodiny (d) zepředu zasunout do otvoru na doraz. - Uzavřít zařízení. 3.4 Montáž do zařízení konstrukční řady ZE/ZWE 24-1K,2K,2A (obr. 8) 4 Seřízení spínacích hodin 4.1 Nastavení aktuálního času (obr. 9) obr.9 Číselníkem (d1) otáčet ve směru hodinových ručiček tak, aby bílá šipka (d2) směřovala na aktuální čas (viz. příklad 14 hodin). 4.2 Nastavení spínacích časů (obr. 9) Požadované spínací časy nastavit posunutím segmentů (d3). Vnější zasunuté segmenty naznačují dobu topení, vnitřní zasunuté segmenty znamenají dobu vypnutí. Nejmenší spínací doba činí ca 15 min., což odpovídá jednomu segmentu. obr.8 - Sejmout kryt kotle. - Stáhnout šedivý kryt (b) umístěný ve spínacím poli (a). - Kabel (c) protáhnout otvorem směrem dolů. - Spínací hodiny (d) zasunout zepředu do otvoru ve spínacím poli. - Kódovanou zástrčku (i) nasunout na zapojovací desku (j). 13

14 EU 3 T 4.3 Obsluha (obr. 9) Spínačem (d4) je navolen požadovaný druh provozu. ¹ Automatické střídání zapnutí a vypnutí topení dle intervalů nastavených na spínacích hodinách. l Trvalý topný režim, spínací hodiny běží dále. Trvalý snížený provoz, spínací hodiny běží dále. Upozornění: Spínací hodiny EU 3 T disponují rezervou chodu v délce ca. 70 hodin. Po vypnutí závěsného kotle hlavním spínačem (I) (obr. 1 resp. 2) běží spínací hodiny ještě ca 70 hodin, pokud byly před tím napojeny alespoň 10 hodin na el. sí. 4.4 Přepnutí na letní čas (obr. 9) Číselník (d1) pootočit tak, aby byl nastaven letní resp. zimní čas. Spínací doby topného programu není třeba měnit! 14

15 EU 5 T 1 Použití Zabudováním spínacích hodin typu EU 5 T do spínacího pole řídícího panelu přístroje lze řídit čas ohřevu vody v zásobníku s čidlem NTC a 24 V propojením. Od roku 1997 nahraženy typem EU 8T. Hodiny jsou vhodné k zamontování do topných kotlů konstrukčních řad, jako typ EU 8 T 15

16 EU 6 T Použití Zabudováním spínacích hodin 230 V EU 6 T do spínacího panelu zásobníku typu ST 90-2 E, SK 130/180/230/300/450-2 Z, SO 120/160/200 ve spojení s dvoubodově regulovanými kotli K -6 lze omezit dobu nabíjení na určitý čas. Během navoleného časového intervalu pro akumulaci zásobníku má příprava teplé vody přednost před vytápěním. Počet a doba akumulačních cyklů lze neomezeně rozdělit do 24-ti hodin nebo 7-mi dnů. svorkovnice spínacího panelu zásobníku - provést zapojení přiloženou sadou kabelů dle obr. 3, přitom respektovat označení kabelů - zapojit svorky R, N a na sí Montáž Elektrické zapojení (viz. obr. 1) ob.2 ob.1 - po odstranění pojistného třmenu na zadní straně odejmout černý kryt (g) ze spínacího panelu (d) (obr. 2) - spínací hodiny (b) zasunout zepředu do výřezu ve spínacím panelu (d) a nasunout zezadu přes těleso aretační rámeček (e), aby spínací hodiny pevně seděly (obr. 1). - sadu kabelů se zástrčkou (f) nasunout na spínací hodiny (c) a pojistit šroubem (b). ob.3 - odejmout průhledný kryt (a) - povolit šroub (b) - stáhnout z hodin (c) aretační rám (e) - povolit šrouby (h) a vytáhnout spínací panel zásobníku (d) směrem dopředu - odejmout můstek mezi svorkami 7 a 7a 16

17 EU 6 T Nastavení aktuálního času (obr. 4) Přestavba z denních (24 h) hodin na týdenní (7 d)viz. přiložený návod k přestavbě Ju 1074 A Rezerva chodu Pokud byly hodiny napojeny před výpadkem proudu alespoň 100 hodin do el. sítě, pak disponují rezervním chodem po dobu ca. 70 hodin. Velkou ručičku (i) otáčet ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud aktuální čas a popř. aktuální den v týdnu (při použití týdenního regulátoru) nestojí na bílém spínacím výstupku (j) (příklad: 1,55 hodin). Symboly týdenního regulátoru odpovídají: I = pondělí II = úterý III = středa IV = čtvrtek atd. Nastavení spínacích časů (obr. 4) Požadované časy spínání nastavit použitím spínacích jezdců. Červení jezdci zapínají čas akumulace zásobníku, modří jezdci čas akumulace vypínají. Červení a modří jezdci musí být zasunutí střídavě. Jezdci stejné barvy nesmí být umístěni vedle sebe. Nastavení ze závodu je: denní hodiny; červený jezdec na 10:00 hodin, modrý jezdec na 5:00 hodin (tzn. dopoledne mezi 5:00 a 10:00 hodin je nabíjení zásobníku zablokováno). Pro denní hodiny je nejkratší interval spínání 20 min, přesnost zasunutí 5 min. Pro týdenní hodiny je nejkratší interval spínání 2 h, přesnost zasunutí odpovídá 1/2 hodiny. 17

18 EU 7 T Použití Zabudováním spínacích hodin 230 V EU 7 T do spínacího panelu kombinovaného kotle ZS/ZW 20, lze omezit cyklus vytápění na určitý čas. Počet a dobu ohřívacích cyklů lze neomezeně rozdělit do 24-ti hodin nebo 7-mi dnů. - provést zapojení přiloženou sadou kabelů dle obr. 3, přitom respektovat označení kabelů Montáž Elektrické zapojení (viz. obr. 1) obr.2 obr.1 - odstranit záslepku (b) z obslužného panelu (obr. 2) - spínací hodiny (b) zasunout zepředu na doraz do výřezu ve spínacím panelu (obr. 1) - Sadu kabelů se zástrčkou (f) nasunout na spínací hodiny (c) a zajistit šroubem (b). obr.3 - stáhnout průhledný kryt (a) - povolit šroub (b) - odstranit můstek mezi 1 a 8 na svorkovnici ve spínacím panelu kotle 18

19 EU 7 T Nastavení aktuálního času (obr. 4) Přestavba z denních (24 h) hodin na týdenní (7 d) viz. přiložený návod k přestavbě Rezerva chodu Pokud byly hodiny napojeny před výpadkem proudu alespoň 100 hodin do el. sítě, pak disponují rezervním chodem po dobu ca. 50 hodin. Velkou ručičku (i) otáčet ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud se aktuální čas a popř. aktuální den v týdnu (při použití týdenního regulátoru) nenacházejí proti bílému spínacímu výstupku (j) (příklad: 1,55 hodin). Symboly týdenního regulátoru odpovídají: I = pondělí II = úterý III = středa IV = čtvrtek atd. Nastavení spínacích časů (viz. obr. 4) Požadované časy spínání nastavit použitím jezdců. Červení jezdci zapínají cyklus ohřevu zásobníku, modří jezdci cyklus ohřevu vypínají. Červení a modří jezdci musí být zasunutí střídavě. Jezdci stejné barvy nesmí být umístěni vedle sebe. Nastavení ze závodu je: denní hodiny; červený jezdec na 10:00 hodin, modrý jezdec na 5:00 hodin (tzn. dopoledne mezi 5:00 a 10:00 hodin je ohřev zásobníku blokován). Pro denní hodiny je nejkratší interval spínání 20 min, přesnost zasunutí 5 min. Pro týdenní hodiny je nejkratší interval spínání 2 h, přesnost zasunutí odpovídá 1/2 hodině. 19

20 EU 8 T 1 Použití Zabudováním spínacích hodin typu EU 8 T do ovládacího panelu závěsného kotle lze řídit čas komfortního provozu nebo ohřevu zásobníku. Hodiny jsou vhodné k zamontování do topných zařízení následujících konstrukčních řad: 3 Montáž spínacích hodin 3.1 Montáž do zařízení s Bosch Heatronic (obr. 1 a 2) závěsné kotle článek č. obr. komfort. provoz ohřev zásobníku ZS s Bosch Heatronic ZW s Bosch Heatronic ZR/ZSR obr.1 ZR/ZSR ZWR ZWR ZV 20 A ZSBR 8-25A ZE/ZWE..-1/-2 A obr.2 2 Bezpečnostní předpis Před montáží hodin musí být přerušeno napájecí napětí (230 V, 50 Hz) topného zařízení. - Odejmout plechový kryt zařízení (r) podle návodu k instalaci příslušného topného zařízení. - Sklopit kryt obslužného panelu (u). V případě potřeby kryt obslužného panelu vysadit. - Kryt (b) stlačením patky (g) odejmout. - Pro zajištění ochrany před ostřikující vodou nasunout zezadu přes spínací hodiny (d) pěnový těsnící kroužek (v). - Do otvoru (a) zasunout zástrčku (i) na připravenou zástrčku (j) hlavní řídící karty (ST 5). - Položit vedení do otvoru (a) tak, aby nedošlo k poškození dalších součástí. 20

21 EU 8 T - Zepředu zasunout spínací hodiny (d) do otvoru. - Zařízení uzavřít. 3.2 Montáž do kotlů konstrukční řady ZR/ZWR/ZSR -3, -4 a ZV/ZWV 20 A (obr. 3 a 4) obr.3 - Stlačit oba jazýčky (g) a vyjmout klapku (f) ze dna spínací skříňky. - Vylomit průchodku (h) v zadní stěně klapky dle obr.!. - Kabel (c) se zástrčkou (i) protáhnout průchodkou. - Zástrčku (i) nasunout na určený konektor (j) (vlevo vně) základního modulu (ST 2). - Vložit klapku (f) do spínací skříňky. - Nasadit a přišroubovat víko spínací skříňky (e). - Pouze ZV/ZWV 20 A: otevřít spodní klapku krytu kotle vylomit kryt uzavřít klapku. - Nasadit kryt kotle. 3.3 Montáž do zařízení konstrukční řady ZWBR/ZSBR 8-25 A (obr. 5 až 7) obr.5 obr Sejmout plechový kryt zařízení. - Vyjmout kryt (b) (kromě ZV/ZWV 20 A). - Kabel (c) spínacích hodin provléknout zepředu skrz upínací plech (a). - Spínací hodiny (d) zasunout na doraz do upínacího plechu. - Povolit šrouby a otevřít spínací skříňku kotle (e). obr.6 21

22 EU 8 T 3.4 Montáž do zařízení konstrukční řady ZE/ZWE..-1/-2 A.. (obr. 8) obr.7 - Povolit dva šrouby (s) a sejmout kryt (r) zařízení - Uvolnit přidržovací šroub (t) clony (a) a clonu vytáhnout směrem nahoru. - Spínací skříň (q) vytáhnout směrem dopředu a zavěsit do servisní polohy (x). - Vyšroubovat dva šrouby (p) a sejmout průhledné víko (e). - Ze clony (a) vyříznout nožem označenou plochu. - Zasunout spínací hodiny (d) do clony (a). - Položit odpovídajícím způsobem zástrčku (i) od spínacích hodin. - Zasunout zástrčku (i) na základní modul (ST 2). - Namontovat průhledné víko (e) a připevnit šroubem (p). - Vestavět spínací skříňku (q), namontovat clonu (a) a připevnit šroubem (t). - Namontovat kryt zařízení (r) a připevnit dvěma šrouby (s). obr.8 - Sejmout kryt kotle. - Stáhnout šedivý kryt (b) umístěný ve spínacím poli (a). - Kabel (c) protáhnout otvorem směrem dolů. - Spínací hodiny (d) zasunout zepředu do otvoru ve spínacím poli a zajistit. - Kódovanou zástrčku (i) nasunout na zapojovací desku (j). 22

23 EU 8 T 4 Nastavení spínacích hodin 4.1 Nastavení aktuálního času (obr. 9) obr.9 Číselníkem (d1) otáčet ve směru hodinových ručiček tak, aby bílá šipka (d2) směřovala na aktuální čas (viz. příklad 14 hodin). 4.2 Nastavení spínacích časů (obr. 9) Požadované spínací časy nastavit posunutím segmentů (d3). Vnější zasunuté segmenty znamenají komfortní provoz nebo ohřev zásobníku, vnitřní zasunuté segmenty znamenají dobu vypnutí. Nejmenší spínací doba činí ca 15 min., což odpovídá jednomu segmentu. 4.3 Obsluha (obr. 9) Spínačem (d4) je navolen požadovaný druh provozu. ¹ Automatické střídání mezi komfortním provozem, ohřevem zásobníku a vypnutím dle intervalů nastavených na spínacích hodinách. l Trvalý komfortní provoz/ohřev zásobníku, spínací hodiny běží dále. Trvalý snížený provoz, spínací hodiny běží dále. Upozornění: Spínací hodiny EU 8 T disponují rezervou chodu v délce ca. 70 hodin. Po vypnutí závěsného kotle hlavním spínačem (I) (obr. 3 resp. 4) běží spínací hodiny ještě ca 70 hodin, pokud byly před tím napojeny alespoň 10 hodin na el. sí. 4.4 Přepnutí na letní čas (obr. 9) Číselník (d1) pootočit tak, aby byl nastaven letní resp. zimní čas. Spínací doby topného programu není třeba měnit! 23

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

Pro plynule regulované kotle s elektronikou Bosch Heatronic. Ein. Ein Dauerheizen Sparbetrieb. wärmer. Heizen

Pro plynule regulované kotle s elektronikou Bosch Heatronic. Ein. Ein Dauerheizen Sparbetrieb. wärmer. Heizen Návod k obsluze a montáži Ekvitermní regulátor s komunikační sběrnicí pro dálkový přenos dat (BUS) Pro plynule regulované kotle s elektronikou Bosch Heatronic Ein Ein Dauerheizen Sparbetrieb Weiter Löschen

Více

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Vyobrazení: kombinace kotel/zásobník KN.. - DP s SK 130-2 E Obsah strana 1.Konstrukční a připojovací rozměry 2 2.Technické údaje 3 3.Všeobecné

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

CERAPUR. Plynový kondenzační kotel s hořákem s primárním sáním vzduchu a s nízkým obsahem škodlivin ve spalinách.

CERAPUR. Plynový kondenzační kotel s hořákem s primárním sáním vzduchu a s nízkým obsahem škodlivin ve spalinách. Návod pro instalaci, montáž a obsluhu pro plynový závěsný kotel s automatikou Bosch Heatronic Plynový kondenzační kotel s hořákem s primárním sáním vzduchu a s nízkým obsahem škodlivin ve spalinách. CERAPUR

Více

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit 6 720 611 241-00.1O Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit Plynový závěsný kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE Návod na montáž, obsluhu a údržbu ABB Power Distribution Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu.

Více

CERAPURCOMFORT ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZWBR 30-3 A ZBR 42-3 A. Pro odborníky. Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel.

CERAPURCOMFORT ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZWBR 30-3 A ZBR 42-3 A. Pro odborníky. Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel. Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel CERAPURCOMFORT Pro odborníky Für den Fachmann ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZWBR 30-3 A ZBR 42-3 A Wärme Teplo pro fürs život Leben 6 720 616 721 (2009/02)

Více

Euromaxx. Plynový závěsný kotel ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31

Euromaxx. Plynový závěsný kotel ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 Plynový závěsný kotel Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 ZWC 24-1 MFK 23 ZWC 24-1 MFK 31 ZWC 28-1 MFK 23 ZWC 28-1 MFK 31 OSW Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze www.lars.cz 2025 RTH 2025 Návod k obsluze Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH 2 Blahopřejeme Vám k nákupu moderního termostatu AURATON 2025 / AURATON 2025 RTH vyvinutého na základě vyspělého

Více

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362 3.016362 Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas Řídící jednotka CRD - 3.016362 OBSAH ÚVOD 3 POPIS 4 INSTALACE 4 PŘIPOJENÍ 5 HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY - PANEL 6 HLAVNÍ ZOBRAZOVACÍ PRVKY

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 7/2009 VŠEOBECNĚ Funkcí termostatického směšovacího ventilu je dodávka vody o bezpečné teplotě. Žádné takovéto zařízení nemůže být považováno za funkčně neselhávající

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ: ZÁRUČNÍ LIST TYP: výrobní číslo VÝKON: NAPĚTÍ: TŘÍDA JAKOSTI: datum, razítko a podpis výstupní kontroly Návod na montáž a obsluhu ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA datum prodeje: datum expedice: Typ: U 20 ES,

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3013 Funkce FrostGuard Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS 23 AE 23/31 ZW 23 AE 23/31 ZS 23 KE 23/31 ZW 23 KE 23/31 6 720 606 364 (02.09)

Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS 23 AE 23/31 ZW 23 AE 23/31 ZS 23 KE 23/31 ZW 23 KE 23/31 6 720 606 364 (02.09) Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS 23 AE 23/31 ZW 23 AE 23/31 ZS 23 KE 23/31 ZW 23 KE 23/31 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obslužných prvků 4 2 Uvedení do provozu 5 2.1 Před

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

Spínací modul ventilátoru pro plynové závěsné kotle (LSM)

Spínací modul ventilátoru pro plynové závěsné kotle (LSM) Návod k instalaci Spínací modul ventilátoru pro plynové závěsné kotle (LSM) Obr. 1: LSM 5, 7 719 001 570 1 spínací modul 2 kabel DC 24 V 3 kabel AC 230 V 4 šrouby 5 připevňovací úhelník (Z.R. 18, 24-3/4

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

Návod k montáži a obsluze. Vstupní stanice Nerez Video 2551 20, 2552 20, 2553 20 2554 20, 2556 20, 2558 20 2559 20, 2560 20, 2562 20

Návod k montáži a obsluze. Vstupní stanice Nerez Video 2551 20, 2552 20, 2553 20 2554 20, 2556 20, 2558 20 2559 20, 2560 20, 2562 20 Návod k montáži a obsluze Vstupní stanice Nerez Video 2551 20, 2552 20, 2553 20 2554 20, 2556 20, 2558 20 2559 20, 2560 20, 2562 20 Obsah Popis přístroje...3 Rozsah funkcí barevné kamery...4 Rozsah snímání

Více

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ)

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) PB Obsah 1 Důležité informace 1.1 Symboly..................... 3 1.2 Kvalifikace.................... 3 1.3 Odborníci

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě 6 720 612 151 10/2008 CZ Pro odbornou firmu Návod k instalaci a údržbě Nástěnný plynový kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 6 720 612 229-00.1O Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Ultrazvukový měřič tepla UH50 Montážní - UH 206-116b a servisní návod

Ultrazvukový měřič tepla UH50 Montážní - UH 206-116b a servisní návod 3250 006 116 b Ultrazvukový měřič tepla UH50 Montážní - UH 206-116b a servisní návod Bezpečnostní pokyny Nikdy nezvedejte měřič za počítadlo Pozor na ostré hrany (závit, příruba, průtoková část) Instalaci

Více

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 CZ Pro provozovatele Návod k obsluze auromatic 620 VRS 620/3 Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace podkladů... 3 1.2 Použité symboly... 3 1.3 Způsob záznamu

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 Funkce FrostGuard : Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

Pokyny pro montáž a použití

Pokyny pro montáž a použití Pokyny pro montáž a použití Návod k instalaci a obsluze elektrických saunových kamen Tento návod k instalaci a k obsluze je určen pro majitele saun resp. pro jejich provozovatele a pro elektroinstalatéry,

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

Řídící jednotka SP II

Řídící jednotka SP II Řídící jednotka SP II Návod k instalaci a obsluze Obsah 1. Všeobecné informace 1.1 O příručce 1.2 Bezpečnostní pravidla 1.3 Záruční podmínky 1.4 Čidla a jejich parametry 1.5 Základní technické údaje 2.

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET Bezdrátový pokojový termostat Flame NET Pokojový termostat Flame NET slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín TEL/FAX: 518 321 158, MOB: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín TEL/FAX: 518 321 158, MOB: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. NÁVOD NA OBSLUHU 1.0 Učinili jste dobrý výběr! SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín S decentralizovaným rekuperátorem tepla jste získali vysoce kvalitní produkt. Větrání otevřeným oknem,

Více

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Honeywell PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Elektronický regulátor Obsah: 1. Rozbalení... 3 2. Obecná upozornění... 3 3. Použití a funkce... 3 3.1. Použití... 3 3.2. Funkce... 4 4. Bezpečnost...

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 53 34 55 OBSAH Strana: Bezpečnostní upozornění... 2 Provoz a údržba... 8 Provoz... 8 Údržba... 9 Přehled hledání závady... 9 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 2 POZOR: Dbejte následující

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Montážní návod DRIVER Programátor topení s pilotním vodičem 6050425 DRIVER 610-1 zóna 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Upozornění Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Zařízení musí být instalováno

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin s bezdrátovým Chronis RTS/RTS L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis RTS / RTS L jsou programovatelné

Více

Elektronické závěsné váhy Kat. číslo 100.3662

Elektronické závěsné váhy Kat. číslo 100.3662 Elektronické závěsné váhy Kat. číslo 100.3662 1. Technické údaje KERN CH15K20 CH50K50 CH50K100 CH50K500 Přesnost vážení 20 g 50 g 100 g 500 g Rozsah vážení 15 kg 50 kg 50 kg 50 kg 2 Základní pokyny 2.1

Více

7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu. Návod k montáži

7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu. Návod k montáži 7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu Návod k montáži Spínací jednotka W002 pro externí hlášení závad a pro spínání žádané hodnoty Plynový kondenzační kotel GB112/GB122 Plynový průtokový kotel

Více

E C - s t ř e š n í v e n t i l á t o r y

E C - s t ř e š n í v e n t i l á t o r y E C - s t ř e š n í v e n t i l á t o r y OBSAH 1. Bezpečnost... 2 2. Popis 3 3. Podmínky použití 3 4. Skladování a doprava.. 3 5. Montáž. 3 6. Provoz. 5 7. Komponenty EC střešního ventilátoru. 5 8. Druhy

Více

Teplotní diferenční regulátor

Teplotní diferenční regulátor Teplotní diferenční regulátor 5 vstupů, 2 výstupy Návod k montáži a obsluze CZ 743.757 Z01 11.47 Změny na základě technických zlepšení jsou vyhrazeny! Obsah Všeobecné bezpečnostní instrukce...3 Prohlášení

Více

NOVASTAR. Plynový závěsný kotel. Návod k instalaci, obsluze a údržbě ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

NOVASTAR. Plynový závěsný kotel. Návod k instalaci, obsluze a údržbě ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 Návod k instalaci, obsluze a údržbě Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZW 18-1 KE 23 ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 6 720 607 195 CZ (04.10) Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína. Návod pro instalaci, montáž a obsluhu

STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína. Návod pro instalaci, montáž a obsluhu Návod pro instalaci, montáž a obsluhu Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Pro Vaši bezpečnost Jestliže ucítíte zápach plynu: Uzavřete plynový

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

LAMBDA VIT-FIT. Lineární injekční pumpa NÁVOD K OBSLUZE. Dr. Jan-Marc Lehky Lozibky 1

LAMBDA VIT-FIT. Lineární injekční pumpa NÁVOD K OBSLUZE. Dr. Jan-Marc Lehky Lozibky 1 Lineární injekční pumpa NÁVOD K OBSLUZE LAMBDA Laboratory Instruments LAMBDA CZ s.r.o. Dr. Jan-Marc Lehky Lozibky 1 Sihlbruggstrasse 105 CZ-614 00 Brno CH-6340 Baar Czech Republic Switzerland Tel/Fax:

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Projekční podklad NIBE SMO 40

Projekční podklad NIBE SMO 40 Projekční podklad NIBE SMO 40 Řídící modul LEK PP CZ V26052014 Obsah 1 Popis řídícího modulu SMO 40... Hlavní vlastnosti... Možnosti systému s regulátorem SMO 40... Popis rozšiřujících funkcí... Příklady

Více

Návod na montáž, provoz a servis Ovládání nakládacích můstků

Návod na montáž, provoz a servis Ovládání nakládacích můstků Návod na montáž, provoz a servis Ovládání nakládacích můstků 445 S/T 460 S/T TR25E182 O b s a h /T Kapitola strana Kapitola strana 0 Přehledové stránky vepředu Obsah..............................................................

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O H65W 6 720 801 573 (2011/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů. 3 1.1 Použité symboly................... 3 1.2

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Návod k obsluze. Logamatic EMS. Obslužná jednotka RC35. Pokojová regulace. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ

Návod k obsluze. Logamatic EMS. Obslužná jednotka RC35. Pokojová regulace. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ Návod k obsluze Pokojová regulace 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Obslužná jednotka RC35 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ Přehled ovládání Přehled ovládání Legenda

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 POUČENÍ Zařízení je oprávněna používat pouze osoba, která se seznámila s tímto návodem k použití, je starší 18- ti let a způsobilá k ovládání ohřívače! OBSAH:

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle CZ_2015_17 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství...

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMANN Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm VITOLIGNO 100-S 12/2008 Po montáži zlikvidovat! Bezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele Návod k obsluze Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě 6 720 612 152 10/2008 CZ Pro odbornou firmu Návod k instalaci a údržbě Nástěnný plynový kotel Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah Obsah

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDW 908 IB XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...5 OBSLUHA...14 ÚDRŽBA...16 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení k plynovému topnému zařízení značky Junkers 6 720 614 356-00.1R ST 65 E 6 720 614 360 CZ (2008/03)

Více

Regulace topných okruhů

Regulace topných okruhů Regulace topných okruhů 18.1 Vitotronic 200-H Regulace topných okruhů 18.2 pro regulace Stacionární kotle Nástěnné kotle Směšovače Motory směšovačů Regulátory teploty 18 5825 911-3 CZ 09/2010 5825 911

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort ekvitermní regulace 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory Provozní návod 120 Membránové vývěvy a kompresory Typové řady N 012 AT. 16 E N 024 AT. 16 E N 012 ST. 11 E N 024 ST. 11 E N 012 ST. 16 E N 024 ST. 16 E N 012 ST. 26 E N 024 ST. 26 E Obr.1 N 012 ST. 26

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

Plynový závěsný kotel NOVASTAR

Plynový závěsný kotel NOVASTAR Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS 23 KE 23 ZS 23 KE 31 ZW 23 KE 23 ZW 23 KE 31 OBSAH Bezpeènostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Údaje o zaøízení 4 1.1 Prohlášení dle ÈSN 4 1.2 Pøehled typù 4 1.3 Rozsah

Více

Kompaktní jednotky. Strana 4 1

Kompaktní jednotky. Strana 4 1 Strana 4 1 Kompaktní jednotky Pokyny k instalaci a provozu...2 Okolní podmínky...2 Přenos dat, připojení k interiérovému ovládacímu panelu...3 Minimální volný prostor...4 aerosmart s...5 Komponenty jednotky...6

Více

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah Obsah Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V Obj. č.: 57 00 55 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového termostatu topení + hlavice. Tento návod k obsluze je součástí

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu TUNELOVÉ MYČKY NÁDOBÍ MODELY FI 280 FI 370 FI 460 FI 550 1 FI 280 D FI 280 I 2 FI 370 D FI 370 I 3 FI 460 D FI 460 I 4 FI 550 D FI 550 I A1: Přívod vody

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Převodovka 0W/02 Vydání 0.0 Kód převodovky DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo

Více

Informace o produktu Série venkovních stanic VPUK s barevným obrazem k montáži pod omítku AVU14xx0, 15xx0, 16xx0

Informace o produktu Série venkovních stanic VPUK s barevným obrazem k montáži pod omítku AVU14xx0, 15xx0, 16xx0 Informace o produktu Série venkovních stanic VPUK s barevným obrazem k montáži pod omítku AVU14xx0, 15xx0, 16xx0 2 12/2012 Obsah Obsah... 2 Bezpečností pokyny... 3 Obsah balení... 3 Všeobecné pokyny k

Více

Soliris UNO. Sluneční a větrná automatika. 1. Technické údaje. 2. Instalace - Instalaci, odzkoušení a uvedení do provozu smí provádět pouze

Soliris UNO. Sluneční a větrná automatika. 1. Technické údaje. 2. Instalace - Instalaci, odzkoušení a uvedení do provozu smí provádět pouze Abyste mohli optimálně využít všech výhod sluneční a větrné automatiky Soliris Uno, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Soliris Uno je sluneční a větrná automatika pro přímé řízení jednoho

Více

2 SLICE TS 4010 TOPINKOVAC HRIANKOVAC KENYÉRPIRÍTÓ. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

2 SLICE TS 4010 TOPINKOVAC HRIANKOVAC KENYÉRPIRÍTÓ. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató 2 SLICE T O A S T E R Návod k obsluze TOPINKOVAC Návod na obsluhu HRIANKOVAC Használati útmutató KENYÉRPIRÍTÓ TS 4010 TOASTER OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 7 Seznamte se se svým

Více

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 3 CZ (007/08) OSW 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 4-3 MFK... ZSC 8-3 MFK... ZWC 4-3 MFK...

Více

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Základní charakteristika regulátoru: Regulátor RVT 06.2 spojuje vlastnosti ekvitermního regulátoru obvykle konstruovaného pro topné systémy vybavené kotlem s plně automatickým

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

Plynové závěsné kotle CERACLASS, CERACLASSEXCELLENCE, CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život

Plynové závěsné kotle CERACLASS, CERACLASSEXCELLENCE, CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život Plynové závěsné kotle CERACLASS, CERACLASSEXCELLENCE, CERACLASSACU Příjemné teplo pro Váš domov Teplo pro život Nová řada kotlů Ceraclass: Příjemné teplo a teplá voda pro Váš domov Úsporné, tiché a praktické:

Více