PŘÍKLADY VYUŽITÍ NANOTECHNOLOGIÍV PRŮMYSLU A SPOTŘEBITELSKÉ SFÉŘE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍKLADY VYUŽITÍ NANOTECHNOLOGIÍV PRŮMYSLU A SPOTŘEBITELSKÉ SFÉŘE"

Transkript

1 PŘÍKLADY VYUŽITÍ NANOTECHNOLOGIÍV PRŮMYSLU A SPOTŘEBITELSKÉ SFÉŘE ING. VÁCLAVA KŘEČKOVÁ SZÚ PRAHA

2 Velikost Molekula vody má průměr asi jeden nanometr. Dešťovákapka obsahuje cca atomů, / / Lidský vlas je široký asi nanometrů Jednostěnná uhlíková trubice měří asi 1,2 nm. Kvantovátečka germania na křemíkovépodložce (využívanávelektrotechnice) je 10nm širokáa 1,5 nm vysoká. Nejmenší tranzistory měří dnes cca 20 nm. Molekula DNA je asi 2,5 nm široká. Typický protein má velikost 1-20 nm. ATP-syntáza (biochemický motor) má průměr 10 nm.

3 Vymezení Mezi světem atomůa současným reálným světemležíoblast nanosvěta, územíčástic a struktur o rozměru od cca 1 nm do cca 100 nm. Nanostrukturyjsou dostatečněmaléna to, aby se v nich mohly uplatňovat kvantové jevy. Zkoumánítěchto jevůje předmětem nanovědy, vědníoblasti zahrnující fyziku pevné fáze, chemii, inženýrství a molekulární biologii.

4 NANOTECHNOLOGIE Stímto termínem přišel jako prvnívroce 1974 japonský profesor Taniguchi vpřednášce na téma sofistifikovaných výrobních procesů. V roce 1959 americký fyzik Richard Feynman, při příležitosti zasedáníamerickéfyzikálníspolečnosti na Kalifornském technologickém institutu, přednesl přednášku snázvem THERE S PLENTY ROOM AT THE BOTTOM /4/, kde upozornil na možnost manipulace sobjekty nepatrných rozměrů; hovořil tehdy o mikrotechnologii.

5 DEFINICE NANOTECHNOLOGIE Nanotechnologie je výzkum a technologický vývoj na atomové, molekulárnínebo makromolekulárníúrovni, v rozměrovéškále přibližně1 100 nm. Je to téžvytvářenía používánístruktur, zařízenía systémů, kterémajív důsledku svých malých nebo intermediálních rozměrůnovévlastnosti a funkce. Nanověda je studium hmoty na atomové a molekulární úrovni (obvykle od 0,1 do 100nm), kde se vlastnosti výrazně liší od vlastností při větších rozměrech.

6 NANOTECHNOLOGIE PŘÍRODNÍ V přírodě většina základních životních procesů probíhá v nanorozměrech. v přírodě platí, že nanotechnologie je věda a umění vytvářet komplexnía praktickázařízenís atomovou přesností.

7 RELATIVNÍVELIKOSTI

8 Biomineralizace měkkýš abalon Uspořádáváuhličitan vápenatý (křídu) do pevných nanostrukturních bloků. Jako maltu používápružný sliz: směs proteinůa sacharidů.

9 Gekon Gekon má na svých prstech miliony chloupků rozštěpených do stovek hrotů, každý 200 nm široký. Slabéintermolekulárnísíly udržujísklo a chloupky pohromadě

10 Lotosový efekt Kapičky vody jsou od povrchu listu odpuzovány, cožje zapříčiněno chmýřím na povrchu listu. Rostliny si tak zajišťují, že voda v podobě kapiček rychle odteče, přičemž ssebou vezme všechny nečistoty zpovrchu.

11 NANOTECHNOLOGIE HISTORICKÉ

12 NANOTECHNOLOGIE HISTORICKÉ Lykurgovy poháry (Řím, 4. stol. n.l.) Sklo poháru však obsahuje malé množství zlata a stříbra ve forměnanokrystalůo rozměru cca 70 nm.

13 NANOTECHNOLOGIE SOUČASNÉ Zpevňování kovových matric pomocí nanoprecipitátů Hliníkovéslitiny: nanoklastry atomůcu, Nízkolegovaná ocel: její vysoká žárupevnost a dlouhodobá životnost je dosahována nanočásticemi např. karbidu vanadu o průměru nm

14 Fullereny Vroce 1985 zásluhou Richarda Smalleyho, Harolda Krota a Roberta Curla přibyla čtvrtá forma uhlíku fulleren (C60). Skládáse z60 vzájemněpropojených atomůuhlíku a z60 atomůvodíku. výrobu super-pevných materiálů nízké hmotnosti skla filtrující škodlivé záření Nosiče pro cíleně působící léky

15 Uhlíkovénanotrubice Struktury tvořené ze stočených grafitových rovin. Jsou 50krát až100krát pevnějšínežocel a 60krát lehčí. Lepidla Špičkové sportovní vybavení Vedení el. proudu

16 Vedeníel. proudu Možnost nahradit staré hliníkové a měděné elektrické vedení vlákny utkanými z uhlíkových nanotrubiček. Nanotrubičky mohou vést daleko větší proud než tradiční kovovédráty (více nežmilion ampérůna cm 2 ) a na rozdíl od kovových drátůztrácejíjen velmi málo energie vyzařováním tepla.

17 Solárnínanostruktury Tento článek, tvořený svazkem nanopolovodičů o rozměrech mezi 50 až80 nm, je menšínežvlnová délka viditelného světla a to vede keliminaci světelného odrazu a dokonaléabsorpci viditelného světla a jeho převedení na elektrický proud.

18 Nový druh vedení

19 Nový typ solárnách článků

20 Nanovlákna Technologie na bázi elektrospiningu nazvaná nanospider umožňuje výrobu nanovláken (Technická univerzita v Liberci). Elmarco s.r.o. Liberec - výroba nanovláken na bázi: PVA, PVA C, PA 6, PA 6/12 PA 12, PAA, PAN, PEOX, PESO, PS, PUR, PVP, PVP I, CHITOSAN, GELATINE i výrobu anorganických nanovláken SiO 2 ; Al 2 O 3 ; ZnO;TiO 2 ; ZrO 2

21 Nanovlákna Filtry s nanovlákny - neprůchodnost mikročástic či mikroorganismů, dokonce i virů. Elektrostaticky zvlákněná polymerní nanovlákna - kosmetická pleťová maska pro hojení pleti, její čištění nebo pro léčebné účely. Medicína a hygiena -Struktura nanovlákennétextilie je podobná struktuře mezibuněčné hmoty lidské tkáně Krycí a obvazový materiál

22 Nanovlákna Ochranné oděvy Bariérovémateriály -majíochránit pacienta a personál před infekcí a zabránit prosáknutí tělních tekutin. Hydrofobně upravené nanomateriály se stávají vodoodolnými, a zároveň stále umožňují prostup vzduchu

23 Nanotronika Obor elektroniky pracujícíve velikostech nanometrů. Design počítačových čipů, u nichžse používajítranzistory o velikosti zhruba 100 nma jichžse vejde na uhlíkovou destičku cca 100 milonů, a očekáváse, že do roku 2012toto číslo vzroste ažna jednu miliardua běžnětranzistory se zmenšína 45 nm.

24 Nanostříbro Antimikrobiálníúčinky -docházíkdenaturaci disulfidových vazeb v buněčných membránách bakterií lékařsképřístroje Textil klávesnice pro počítače automobilový průmysl sportovní předměty kosmetika, hračky, nátěry podlah a zdíaj.( Ponožky nanosilver jsou u nás běžnědostupnéza cca185 Kč.) nádobky na potraviny, chladničky, mrazničky.

25 Nano ZnO vynikající antibakteriální účinky a vynikající fyzikální stabilitu neodbarvuje, nevyžaduje k aktivaci UV světlo využitívmedicíně, kosmetice, při výroběživočišných krmiv a veterinárních léčiv, vprůmyslu pryže, keramiky, textilním, barev chránit před oběma složkami UV světla (UVA a UVB) Plastový obal se zabudovanými nanočásticemi ZnO vyvinula firma SongSing Nano Technology

26 Nano Silikony Ohnivzdornésklo kryjísilikonovénanočástice, které napomáhají skleněným tabulím déle než dvěhodiny vzdorovat teplotám aždo 980 o C.

27 Nano TiO 2 Nanoprášky TiO 2 se nyníběžněpoužívajívkosmetice, vkrémech na obličej, v opalovacích pleťových vodách a krémech pro své fluorescenční a antibakteriální účinky. Společnost PPG industries využívánanočástice oxidu titaničitého pro přípravu skleněných desek, kteréneodrážejísvětlo a nikdy je není třeba mýt. Nanosenzory přečišťovánívody Klíčovávlastnost těchto nových filtrůje to, že částice majíobrovský povrch v poměru ke své váze. Jeden gram nanokluliček odpovídá celkové ploše 1000 metrů čtverečních. Potravinářství Potravinářskéspolečnosti začali experimentovat snanočásticemi, kterézměníbarvu, pokud je potravina napadena nebo kontaminována bakteriemi jako např. E.coli.

28 TiO 2 Vlastnosti fotokatalytického působení anatasovéformy nanokrystalickéhotio 2 Jednou z těchto vlastností je fotokatalytická aktivita umožňující působením ultrafialového záření(λ< 390 nm) degradovat na povrchu nanočástic TiO 2 veškeréorganickéstruktury, včetně mikroorganizmů. V přítomnosti vodya kyslíkuse tyto částice na povrchu TiO 2 transformujína vysoce reaktivníradikály(příklad A) Druhou významnou vlastnostíanatasu je jeho fotokatalyticky indukovanásuperhydrofilita. Působením ultrafialového zářeníse však povrch anatasu stávásilněhydrofilním, vodníkapičky se spojía vytvořína něm dokonale průhledný molekulárnífilm, po kterém dalšívoda snadno stéká(příklad B).

29 TiO 2

30 Nanokompozity polymer jíl Nanokompozity polymer-jíl ;plasty s homogennědispergovaným malým množstvím částic nanojílů. Jílovémateriály (téžvrstevnatésilikáty) majíschopnost přijímat do svévlastníkrystalovéstruktury velkéorganickémolekuly, polymery nebo velké komplexní ionty.

31 Nanokompozity polymer jíl

32 Plasty slepšími bariérovými vlastnostmi Společnosti Nycoa, Bayer, Honeywell a Nanocor používajísilikáty ve forměnanočástic do nylonu 6. V ČeskéRepublice patřík nejslibnějším výzkum nanokompozitůpolymer-jíl ve Fatře Napajedla..

33 Nanolamináty. Vytvářeníjedlých fóliía potahů. Nanolaminát tvořený globulární bílkovinou a polysacharidem

34 Polyamidovénanokompozitní výrobky a výrobci Výrobek Region Výrobce Pryskyřičná matrice www-stránka Durethan LDPU Evropa Lanxess PA6 NycoNano USA Nycoa PA6 Argus NC USA Honeywell PA6 m Nanoblend Evropa PolyOne PA6 Nanomide Asie NanoPolymer PA6 om Ecobesta Asie Ube Industrie PA6 kopolymer Systemer Asie Showa Denko PA6 om Imperm všechny Nanocor MXD6

35 Zeolity Vropnérafinerii Exon Mobil vluisianěslouží jako filtr bílávrstva nanokrystalůpřipravených ze zeolitu. Surováropa se při průchodu tímto sítem měnína naftu. Změnou nanostruktury zeolitu se změní vedlejší produkty.

36 Nanotechnologie neexistující Vroce 1861jako prvnípopsal suspenzi obsahujícíčástice o rozměrech nm ThomasGraham,britský chemik a nazval ji koloidním systémem. Beárskáomáčka (kapičky octa suspendovanévroztaveném másle.) Koloidnísystémy (Maxwell, Einstein ) na přelomu stoletía později vznikl i nový obor - KOLOIDNÍ CHEMIE. Krémy a nátěrovéhmoty jsou rovněžkoloidy. SAZE a pigmenty pro nátěrové hmoty mívají průměr okolo 100nm. Takévtěchto případech se někdy mluvío nanotechnologiích. nejednáo nabídku nových vlastnostísouvisejících snanorozměry, ale o původníznámémateriály.

37 Konec Děkuji za pozornost

HISTORIE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ. Význam nových technologií v technické civilizaci

HISTORIE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ. Význam nových technologií v technické civilizaci HISTORIE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Význam nových technologií v technické civilizaci Moderní technologie jsou obecně označovány jako "pokrok". Tento pokrok je však současně trvalým zdrojem nestability a pohybu

Více

Výzkum nanotechnologií a nanomateriálù v Evropì a USA

Výzkum nanotechnologií a nanomateriálù v Evropì a USA Pátý rámcový program evropského výzkumu a technického rozvoje Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj v České republice - Svaz průmyslu a dopravy Oborová kontaktní organizace pro výzkum

Více

Nanotechnologie Inovace pro zítřejší svět

Nanotechnologie Inovace pro zítřejší svět EVROPSKÁ KOMISE Komunitární výzkum Nanotechnologie Inovace pro zítřejší svět OBECNÉ INFORMACE NANOTECHNOLOGIE A NANOVĚDY, INTELIGENTNÍ MULTIFUNKČNÍ MATERIÁLY, NOVÉ VÝROBNÍ PROCESY A ZAŘÍZENÍ Zajímá Vás

Více

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Vzdělávací sada chemgeneration.com Úvod Vážení čtenáři, pravděpodobně se také denně držíte konceptu udržitelného rozvoje,

Více

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ 7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ Jelikož hlavním cílem Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice je poskytnout široké veřejnosti informace o

Více

CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA

CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA A ZPĚT Anna Macková 1 Úvod Současným vědeckým pozorováním jsou dostupné prostorové vzdálenosti v rozsahu přibližně 10 18 m 10 23 m. V následujícím přehledu jevů probíhajících

Více

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013 Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť Kurz Termín Kurz chemie 22. 25. 10. Kurz biologie 12. 15. 11. Kurz fyziky 19. 22. 11. Co na vás čeká: v jednotlivých kurzech jsou připraveny

Více

Příprava nanočástic, nanovláken, nanovrstev a funkčních nanostruktur: kombinací fyzikálních a chemických metod.

Příprava nanočástic, nanovláken, nanovrstev a funkčních nanostruktur: kombinací fyzikálních a chemických metod. Nanotechnologie: Využití mikroorganismů k syntéze nanočástic - nanobiotechnologie Zdrobňování: Desintegrace Příprava nanočástic zdrobňováním struktur: Mechanické postupy: různé mlecí techniky tryskové

Více

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Bc. Zbyněk Lukáš II. NMgr. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova Problematika

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví asb-portal.cz Tlač

Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví asb-portal.cz Tlač Stránka č. 1 z 9 http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/lepidla-natery-tmely/vysoce-ucinne-fotokatalyticke-povrchy-2886.html Vysoce účinné fotokatalytické povrchy 02.01.2012 Multifunkční

Více

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie 4.1. Plazmochemie historie K systematickému fyzikálnímu výzkumu vlastností plazmatu se přistoupilo teprve ve 20. století. Avšak využití plazmatu je staré jako lidstvo samo. Plazma totiž nacházíme v každém

Více

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE VÁCLAV ŠVORČÍK Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha, e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz V této práci jsou

Více

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku

Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku Autoři: Ing. Miroslav Hadinec, Lukáš Bouzek, Vanda Seidlová Shary a.s. pro účely projektu FI-IM5/146 OBSAH Úvod... 4 Využití odpadů cesta udržitelného

Více

KRIMINALISTICKÉ STOPY OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O VLASTNOSTECH VNITŘNÍ STAVBY (STRUKTURY) NEBO VNITŘNÍHO SLOŽENÍ OBJEKTU

KRIMINALISTICKÉ STOPY OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O VLASTNOSTECH VNITŘNÍ STAVBY (STRUKTURY) NEBO VNITŘNÍHO SLOŽENÍ OBJEKTU Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c. Policejní akademie ČR Praha KRIMINALISTICKÉ STOPY OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O VLASTNOSTECH VNITŘNÍ

Více

MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO

MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Serigrafie je lepší než sítotisk (úvaha k 8. březnu) Západoevropští intelektuálové, zvláště pak stoupenci feminismu naši zemi řadí

Více

Zdroj: www.ekobydleni.eu

Zdroj: www.ekobydleni.eu Zdroj: www.ekobydleni.eu MOTTO: Energie je podstatou života. Vyprchá-li energie, vyprchá i život. Podle toho bychom s ní měli nakládat. ÚVOD zdroj: www.ekobydleni.eu Sledování nových trendů v energetice

Více

Spektrum. vzpomíná na cestu za ligovým titulem Slovanu Liberec. 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností.

Spektrum. vzpomíná na cestu za ligovým titulem Slovanu Liberec. 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností. TÉMA 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností 3 03 POMÁHÁME 12 Václav Koloušek liberecký patriot JAK TO FUNGUJE 20 Vlak bez kol Spektrum Časopis pro zákazníky a partnery Václav Koloušek

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1 Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji 2004 sekce knihovna 1 Obsah Obecné informace o VŠCHT Praha...2 Informace o bakalářských a magisterských studijních programech...4 Fakulta chemické technologie...4

Více

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty Kapitola 1 Elektrostatika 1.1 Elektrický náboj 1.1.1 Tělesa s elektrickým nábojem Při vystupování z auta se někdy stane, že dostanete ránu při doteku ruky s kovovou karoserií. Při česání suchých vlasů

Více

Chování látek v nanorozměrech

Chování látek v nanorozměrech Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje

Více

Syntéza bromderivátů grafenu

Syntéza bromderivátů grafenu Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie SVK 2013 Anorganická chemie Syntéza bromderivátů grafenu Bc. Radek Brodil Anorganické chemie doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D. Grafen

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více