PŘÍKLADY VYUŽITÍ NANOTECHNOLOGIÍV PRŮMYSLU A SPOTŘEBITELSKÉ SFÉŘE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍKLADY VYUŽITÍ NANOTECHNOLOGIÍV PRŮMYSLU A SPOTŘEBITELSKÉ SFÉŘE"

Transkript

1 PŘÍKLADY VYUŽITÍ NANOTECHNOLOGIÍV PRŮMYSLU A SPOTŘEBITELSKÉ SFÉŘE ING. VÁCLAVA KŘEČKOVÁ SZÚ PRAHA

2 Velikost Molekula vody má průměr asi jeden nanometr. Dešťovákapka obsahuje cca atomů, / / Lidský vlas je široký asi nanometrů Jednostěnná uhlíková trubice měří asi 1,2 nm. Kvantovátečka germania na křemíkovépodložce (využívanávelektrotechnice) je 10nm širokáa 1,5 nm vysoká. Nejmenší tranzistory měří dnes cca 20 nm. Molekula DNA je asi 2,5 nm široká. Typický protein má velikost 1-20 nm. ATP-syntáza (biochemický motor) má průměr 10 nm.

3 Vymezení Mezi světem atomůa současným reálným světemležíoblast nanosvěta, územíčástic a struktur o rozměru od cca 1 nm do cca 100 nm. Nanostrukturyjsou dostatečněmaléna to, aby se v nich mohly uplatňovat kvantové jevy. Zkoumánítěchto jevůje předmětem nanovědy, vědníoblasti zahrnující fyziku pevné fáze, chemii, inženýrství a molekulární biologii.

4 NANOTECHNOLOGIE Stímto termínem přišel jako prvnívroce 1974 japonský profesor Taniguchi vpřednášce na téma sofistifikovaných výrobních procesů. V roce 1959 americký fyzik Richard Feynman, při příležitosti zasedáníamerickéfyzikálníspolečnosti na Kalifornském technologickém institutu, přednesl přednášku snázvem THERE S PLENTY ROOM AT THE BOTTOM /4/, kde upozornil na možnost manipulace sobjekty nepatrných rozměrů; hovořil tehdy o mikrotechnologii.

5 DEFINICE NANOTECHNOLOGIE Nanotechnologie je výzkum a technologický vývoj na atomové, molekulárnínebo makromolekulárníúrovni, v rozměrovéškále přibližně1 100 nm. Je to téžvytvářenía používánístruktur, zařízenía systémů, kterémajív důsledku svých malých nebo intermediálních rozměrůnovévlastnosti a funkce. Nanověda je studium hmoty na atomové a molekulární úrovni (obvykle od 0,1 do 100nm), kde se vlastnosti výrazně liší od vlastností při větších rozměrech.

6 NANOTECHNOLOGIE PŘÍRODNÍ V přírodě většina základních životních procesů probíhá v nanorozměrech. v přírodě platí, že nanotechnologie je věda a umění vytvářet komplexnía praktickázařízenís atomovou přesností.

7 RELATIVNÍVELIKOSTI

8 Biomineralizace měkkýš abalon Uspořádáváuhličitan vápenatý (křídu) do pevných nanostrukturních bloků. Jako maltu používápružný sliz: směs proteinůa sacharidů.

9 Gekon Gekon má na svých prstech miliony chloupků rozštěpených do stovek hrotů, každý 200 nm široký. Slabéintermolekulárnísíly udržujísklo a chloupky pohromadě

10 Lotosový efekt Kapičky vody jsou od povrchu listu odpuzovány, cožje zapříčiněno chmýřím na povrchu listu. Rostliny si tak zajišťují, že voda v podobě kapiček rychle odteče, přičemž ssebou vezme všechny nečistoty zpovrchu.

11 NANOTECHNOLOGIE HISTORICKÉ

12 NANOTECHNOLOGIE HISTORICKÉ Lykurgovy poháry (Řím, 4. stol. n.l.) Sklo poháru však obsahuje malé množství zlata a stříbra ve forměnanokrystalůo rozměru cca 70 nm.

13 NANOTECHNOLOGIE SOUČASNÉ Zpevňování kovových matric pomocí nanoprecipitátů Hliníkovéslitiny: nanoklastry atomůcu, Nízkolegovaná ocel: její vysoká žárupevnost a dlouhodobá životnost je dosahována nanočásticemi např. karbidu vanadu o průměru nm

14 Fullereny Vroce 1985 zásluhou Richarda Smalleyho, Harolda Krota a Roberta Curla přibyla čtvrtá forma uhlíku fulleren (C60). Skládáse z60 vzájemněpropojených atomůuhlíku a z60 atomůvodíku. výrobu super-pevných materiálů nízké hmotnosti skla filtrující škodlivé záření Nosiče pro cíleně působící léky

15 Uhlíkovénanotrubice Struktury tvořené ze stočených grafitových rovin. Jsou 50krát až100krát pevnějšínežocel a 60krát lehčí. Lepidla Špičkové sportovní vybavení Vedení el. proudu

16 Vedeníel. proudu Možnost nahradit staré hliníkové a měděné elektrické vedení vlákny utkanými z uhlíkových nanotrubiček. Nanotrubičky mohou vést daleko větší proud než tradiční kovovédráty (více nežmilion ampérůna cm 2 ) a na rozdíl od kovových drátůztrácejíjen velmi málo energie vyzařováním tepla.

17 Solárnínanostruktury Tento článek, tvořený svazkem nanopolovodičů o rozměrech mezi 50 až80 nm, je menšínežvlnová délka viditelného světla a to vede keliminaci světelného odrazu a dokonaléabsorpci viditelného světla a jeho převedení na elektrický proud.

18 Nový druh vedení

19 Nový typ solárnách článků

20 Nanovlákna Technologie na bázi elektrospiningu nazvaná nanospider umožňuje výrobu nanovláken (Technická univerzita v Liberci). Elmarco s.r.o. Liberec - výroba nanovláken na bázi: PVA, PVA C, PA 6, PA 6/12 PA 12, PAA, PAN, PEOX, PESO, PS, PUR, PVP, PVP I, CHITOSAN, GELATINE i výrobu anorganických nanovláken SiO 2 ; Al 2 O 3 ; ZnO;TiO 2 ; ZrO 2

21 Nanovlákna Filtry s nanovlákny - neprůchodnost mikročástic či mikroorganismů, dokonce i virů. Elektrostaticky zvlákněná polymerní nanovlákna - kosmetická pleťová maska pro hojení pleti, její čištění nebo pro léčebné účely. Medicína a hygiena -Struktura nanovlákennétextilie je podobná struktuře mezibuněčné hmoty lidské tkáně Krycí a obvazový materiál

22 Nanovlákna Ochranné oděvy Bariérovémateriály -majíochránit pacienta a personál před infekcí a zabránit prosáknutí tělních tekutin. Hydrofobně upravené nanomateriály se stávají vodoodolnými, a zároveň stále umožňují prostup vzduchu

23 Nanotronika Obor elektroniky pracujícíve velikostech nanometrů. Design počítačových čipů, u nichžse používajítranzistory o velikosti zhruba 100 nma jichžse vejde na uhlíkovou destičku cca 100 milonů, a očekáváse, že do roku 2012toto číslo vzroste ažna jednu miliardua běžnětranzistory se zmenšína 45 nm.

24 Nanostříbro Antimikrobiálníúčinky -docházíkdenaturaci disulfidových vazeb v buněčných membránách bakterií lékařsképřístroje Textil klávesnice pro počítače automobilový průmysl sportovní předměty kosmetika, hračky, nátěry podlah a zdíaj.( Ponožky nanosilver jsou u nás běžnědostupnéza cca185 Kč.) nádobky na potraviny, chladničky, mrazničky.

25 Nano ZnO vynikající antibakteriální účinky a vynikající fyzikální stabilitu neodbarvuje, nevyžaduje k aktivaci UV světlo využitívmedicíně, kosmetice, při výroběživočišných krmiv a veterinárních léčiv, vprůmyslu pryže, keramiky, textilním, barev chránit před oběma složkami UV světla (UVA a UVB) Plastový obal se zabudovanými nanočásticemi ZnO vyvinula firma SongSing Nano Technology

26 Nano Silikony Ohnivzdornésklo kryjísilikonovénanočástice, které napomáhají skleněným tabulím déle než dvěhodiny vzdorovat teplotám aždo 980 o C.

27 Nano TiO 2 Nanoprášky TiO 2 se nyníběžněpoužívajívkosmetice, vkrémech na obličej, v opalovacích pleťových vodách a krémech pro své fluorescenční a antibakteriální účinky. Společnost PPG industries využívánanočástice oxidu titaničitého pro přípravu skleněných desek, kteréneodrážejísvětlo a nikdy je není třeba mýt. Nanosenzory přečišťovánívody Klíčovávlastnost těchto nových filtrůje to, že částice majíobrovský povrch v poměru ke své váze. Jeden gram nanokluliček odpovídá celkové ploše 1000 metrů čtverečních. Potravinářství Potravinářskéspolečnosti začali experimentovat snanočásticemi, kterézměníbarvu, pokud je potravina napadena nebo kontaminována bakteriemi jako např. E.coli.

28 TiO 2 Vlastnosti fotokatalytického působení anatasovéformy nanokrystalickéhotio 2 Jednou z těchto vlastností je fotokatalytická aktivita umožňující působením ultrafialového záření(λ< 390 nm) degradovat na povrchu nanočástic TiO 2 veškeréorganickéstruktury, včetně mikroorganizmů. V přítomnosti vodya kyslíkuse tyto částice na povrchu TiO 2 transformujína vysoce reaktivníradikály(příklad A) Druhou významnou vlastnostíanatasu je jeho fotokatalyticky indukovanásuperhydrofilita. Působením ultrafialového zářeníse však povrch anatasu stávásilněhydrofilním, vodníkapičky se spojía vytvořína něm dokonale průhledný molekulárnífilm, po kterém dalšívoda snadno stéká(příklad B).

29 TiO 2

30 Nanokompozity polymer jíl Nanokompozity polymer-jíl ;plasty s homogennědispergovaným malým množstvím částic nanojílů. Jílovémateriály (téžvrstevnatésilikáty) majíschopnost přijímat do svévlastníkrystalovéstruktury velkéorganickémolekuly, polymery nebo velké komplexní ionty.

31 Nanokompozity polymer jíl

32 Plasty slepšími bariérovými vlastnostmi Společnosti Nycoa, Bayer, Honeywell a Nanocor používajísilikáty ve forměnanočástic do nylonu 6. V ČeskéRepublice patřík nejslibnějším výzkum nanokompozitůpolymer-jíl ve Fatře Napajedla..

33 Nanolamináty. Vytvářeníjedlých fóliía potahů. Nanolaminát tvořený globulární bílkovinou a polysacharidem

34 Polyamidovénanokompozitní výrobky a výrobci Výrobek Region Výrobce Pryskyřičná matrice www-stránka Durethan LDPU Evropa Lanxess PA6 NycoNano USA Nycoa PA6 Argus NC USA Honeywell PA6 m Nanoblend Evropa PolyOne PA6 Nanomide Asie NanoPolymer PA6 om Ecobesta Asie Ube Industrie PA6 kopolymer Systemer Asie Showa Denko PA6 om Imperm všechny Nanocor MXD6

35 Zeolity Vropnérafinerii Exon Mobil vluisianěslouží jako filtr bílávrstva nanokrystalůpřipravených ze zeolitu. Surováropa se při průchodu tímto sítem měnína naftu. Změnou nanostruktury zeolitu se změní vedlejší produkty.

36 Nanotechnologie neexistující Vroce 1861jako prvnípopsal suspenzi obsahujícíčástice o rozměrech nm ThomasGraham,britský chemik a nazval ji koloidním systémem. Beárskáomáčka (kapičky octa suspendovanévroztaveném másle.) Koloidnísystémy (Maxwell, Einstein ) na přelomu stoletía později vznikl i nový obor - KOLOIDNÍ CHEMIE. Krémy a nátěrovéhmoty jsou rovněžkoloidy. SAZE a pigmenty pro nátěrové hmoty mívají průměr okolo 100nm. Takévtěchto případech se někdy mluvío nanotechnologiích. nejednáo nabídku nových vlastnostísouvisejících snanorozměry, ale o původníznámémateriály.

37 Konec Děkuji za pozornost

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství RNDr. Jiří Oborný Co jsou to nanotechnologie Richard Feynman There is plenty room at the bottom (Tam dole je spousta místa) r. 1959 začátek

Více

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý Nanotechnologie Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s nanotechnologiemi.

Více

Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. Nanotechnologie a jejich aplikace doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předpona pochází z řeckého νανος což znamená trpaslík 10-9 m 380-780 nm rozsah λ viditelného světla Srovnání známých malých útvarů SPM Vyjasnění

Více

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha 1 Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha 2 Nanomateriály (NM) z pohledu ochrany zdraví při práci Základní pojmy Základní charakteristiky vyráběných

Více

Využití nanomateriálů pro konzervaci mikrobiálních taxonů z životního prostředí

Využití nanomateriálů pro konzervaci mikrobiálních taxonů z životního prostředí Využití Nanovlákna Nanovlákna v Biofilm Konzervace Využití nanomateriálů pro konzervaci mikrobiálních taxonů z životního prostředí 1 Kolonizace Ondřej Šnajdar Envishop, Praha, 2015 Nanomateriály 2 Kolonizace

Více

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Hi-tech Nano a mikro technologie v chemickém inženýrství umožňují: Samočisticí

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. TUL nabízí nový studijní program Nanotechnologie

TISKOVÁ ZPRÁVA. TUL nabízí nový studijní program Nanotechnologie 1 TISKOVÁ ZPRÁVA TUL nabízí nový studijní program Nanotechnologie Více informací na webové stránce: http://nano.tul.cz/ ÚVOD Akreditační komise MŠMT ČR udělila v listopadu 2008 Technické univerzitě v Liberci

Více

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA Nano je z řečtiny = trpaslík. 10-9, 1 nm = cca deset tisícin průměru lidského vlasu Nanotechnologie věda a technologie na atomární a molekulární úrovni Mnoho

Více

Nové komerční aplikace

Nové komerční aplikace 115.42 nm 57.71 nm 0 nm 2000 nm 2000 nm 1000 nm Nové komerční aplikace 1000 nm 0 nm 0 nm nanomateriálů - zlato a stříbro Co jsou to nanotechnologie Richard Feynman There is plenty room at the bottom (Tam

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Zdravotní rizika

Více

Chemie kolem nás...a v nás

Chemie kolem nás...a v nás Chemie kolem nás......a v nás Popularizační přednáška o chemii RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně O čem bude reč? Setkáváme se s chemií v běžném životě? Jaké

Více

Základy nanotechnologií KEF/ZANAN

Základy nanotechnologií KEF/ZANAN Základy nanotechnologií KEF/ZANAN 23. 9. Úvod do nanomateriálů a nanotechnologií 1 Vůjtek 30. 9. Úvod do nanomateriálů a nanotechnologií 2 Vůjtek 7. 10. Mikroskopické metody pro nanotechnologie Vůjtek

Více

Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů

Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů Atomy vytvářejí molekuly nebo materiály. Nanotechnologie se zabývá manipulováním s atomy

Více

Fullereny. Nanomateriály na bázi uhlíku

Fullereny. Nanomateriály na bázi uhlíku Fullereny Nanomateriály na bázi uhlíku Modifikace uhlíku základní alotropické modifikace C grafit diamant fullereny další modifikace grafen amorfní uhlík uhlíkaté nanotrubičky fullerit Modifikace uhlíku

Více

N A N O F O R L I F E

N A N O F O R L I F E NANO FOR LIFE OBSAH KDO JSME? POTENCIÁL NANOVLÁKEN CO NABÍZÍME? TECHNOLOGIE NANOSPIDER KDO JSME? KDO JSME? česká technologická společnost založená v roce 2000, sídlící v Liberci v České republice (v roce

Více

Funkční nanostruktury Pavla Čapková

Funkční nanostruktury Pavla Čapková Funkční nanostruktury Pavla Čapková Centrum nanotechnologií na VŠB-TU Ostrava. Centrum nanotechnologií na VŠB-TUO Nanomateriály Sorbenty Katalyzátory a fotokatalyzátory Antibakteriální nanokompozity Nové

Více

Oponenti: RNDr. Aleš Hendrych, Ph.D. RNDr. Jiří Tuček, Ph.D.

Oponenti: RNDr. Aleš Hendrych, Ph.D. RNDr. Jiří Tuček, Ph.D. Oponenti: RNDr. Aleš Hendrych, Ph.D. RNDr. Jiří Tuček, Ph.D. Publikace byla vytvořena v rámci projektu Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky, reg. č. CZ. 1.07/2.4.00/17. 0014 1. vydání Roman

Více

Vyráběné nanomateriály: vlastnosti, účinky, výskyt na pracovištích Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

Vyráběné nanomateriály: vlastnosti, účinky, výskyt na pracovištích Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha Vyráběné nanomateriály: vlastnosti, účinky, výskyt na pracovištích Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha 1 Vyráběné nanomateriály (VNM) Základní pojmy Základní charakteristiky a vlastnosti VNM Využití

Více

Nanosystémy v katalýze

Nanosystémy v katalýze Nanosystémy v katalýze Nanosystémy Fullerenes C 60 22 cm 12,756 Km 0.7 nm 1.27 10 7 m 0.22 m 0.7 10-9 m 10 7 krát menší 10 9 krát menší 1 Stručná historie nanotechnologie ~ 0 Řekové a Římané používají

Více

NANOMATERIÁLY NA PRACOVIŠTÍCH 2008

NANOMATERIÁLY NA PRACOVIŠTÍCH 2008 NANOMATERIÁLY NA PRACOVIŠTÍCH 2008 (Vyhodnocení dotazníkové akce) Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav & pracovníci odborů hygieny práce KHS 1 OKRUHY OTÁZEK 1. Informace o podniku / instituci 2. Charakteristiky

Více

Fotokatalytická oxidace acetonu

Fotokatalytická oxidace acetonu Fotokatalytická oxidace acetonu Hana Žabová 5. ročník Doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc Osnova 1. ÚVOD 2. CÍL PRÁCE 3. FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE Mechanismus Katalyzátor Nosič-typy Aparatura 4. VÝSLEDKY 5. ZÁVĚR

Více

Projekt TA Hybridní nanokompozity 01/ /2014 SYNPO - 5M - UTB

Projekt TA Hybridní nanokompozity 01/ /2014 SYNPO - 5M - UTB Projekt TA02011308 Hybridní nanokompozity 01/2012-12/2014 SYNPO - 5M - UTB 1 SYNPO, akciová společnost Více jak 70 letá historie Vysoká flexibilita schopnost reagovat na potřeby zákazníka. 130 zaměstnanců.

Více

Filip Jelínek Filip Jelínek TUL FM

Filip Jelínek Filip Jelínek TUL FM Filip Jelínek Filip Jelínek TUL FM 5.12.2012 1. Co je nano? Co je ekotoxicita? 2. Rozdělení nanočástic 3. Toxicita nanočástic 4. Mechanismy účinků 5. Testy toxicity nanočástic 6. Uhlíkové nanotrubice 7.

Více

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

NANO ČISTIČKA VZDUCHU FN VIRY, BAKTERIE, ALERGENY, ZÁPACH, CIGARETOVÝ KOUŘ, SBS, SMOG NANO ČISTIČKA VZDUCHU 1 NEVIDITELÁ ČISTIČKA VZDUCHU NANOČISTIČKA NENÍ PRAKTICKY VIDĚT A PŘITOM VELMI ÚČINNĚ ČISTÍ VZDUCH 2 NANOČISTIČKA NA

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

NANOTECHNOLOGIE 2. 12. ledna 2015 GYMNÁZIUM DĚČÍN

NANOTECHNOLOGIE 2. 12. ledna 2015 GYMNÁZIUM DĚČÍN NANOTECHNOLOGIE 2 CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Věda pro život, život pro vědu 12. ledna 2015 GYMNÁZIUM DĚČÍN Nanotechnologie nový studijní program na Přírodovědecké fakultě Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad

Více

POHLED DO NANOSVĚTA Roman Kubínek

POHLED DO NANOSVĚTA Roman Kubínek POHLED DO NANOSVĚTA Roman Kubínek Olomoucký fyzikální kaleidoskop 7. listopadu 2003, Přírodovědecká fakulta UP Nanometr 10-9 m (miliardtina metru) 380-780 nm rozsah viditelného světla obor 21. století,

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Úvod do problematiky nanotechnologií

Úvod do problematiky nanotechnologií Úvod do problematiky nanotechnologií (Roman Kubínek a Vendula Stránská) Žijeme v 21. století, v době, která nám nabízí nejrůznější možnosti technického rozvoje od aplikací výpočetní techniky, přes moderní

Více

nm. mory_cz_02_68x68mm_02.indd :31

nm. mory_cz_02_68x68mm_02.indd :31 20.000 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 1 17-07-16 12:31 Uhlík strukturou podobný diamantu (Tvrdý) povlak mory_cz_02_68x68mm_02.indd 2 17-07-16 12:31 mory_cz_02_68x68mm_02.indd 3 17-07-16 12:31 Uhlík strukturou

Více

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY Jaroslav Lev 1, Jana Říhová Ambrožová 2, Marie Karásková 3, Lubomír Kubáč 3, Jiří Palčík 1, Marek Holba 1,4

Více

Chování látek v nanorozměrech

Chování látek v nanorozměrech Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje

Více

NANOTECHNOLOGIE sny a skutenost

NANOTECHNOLOGIE sny a skutenost NANOTECHNOLOGIE sny a skutenost Roman Kubínek Olomoucký fyzikální kaleidoskop 25. listopadu 2005, Pírodovdecká fakulta UP Nanometr 10-9 m (miliardtina metru) 380-780 nm rozsah λ viditelného svtla obor

Více

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace Petr Exnar, Irena Lovětinská-Šlamborová Katedra chemie a Ústav zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci

Více

1. přednáška Úvod do nanomateriálů a nanotechnologie, úvod do textilních nanomateriálů

1. přednáška Úvod do nanomateriálů a nanotechnologie, úvod do textilních nanomateriálů 1. přednáška Úvod do nanomateriálů a nanotechnologie, úvod do textilních nanomateriálů Eva Košťáková KNT, FT, TUL eva.kostakova@tul.cz NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PŘEDMĚT Název předmětu: Fyzikální principy

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Velká věda o malých věcech

Velká věda o malých věcech Velká věda o malých věcech nanos je řecky trpaslík nano- znamená miliardtinu celku, takže 1 nanometr = 10-9 metru Co je to nanosvět? území částic a struktur přibližně o velikosti v rozmezí 1 100 nm pro

Více

Profesor Lukáš zaujal posluchače rozhlasu

Profesor Lukáš zaujal posluchače rozhlasu Profesor Lukáš zaujal posluchače rozhlasu V Liberci 27.2.2008 Profesor včera jako host Českého rozhlasu Radiožurnálu hovořil živě s Lucií Výbornou o nanotechnologiích. Jako host Českého rozhlasu Radiožurnálu

Více

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš Fyzikální principy tvorby nanovláken 1. Úvod D.Lukáš 1 Physical principles of electrospinning (Electrospinning as a nano-scale technology of the twenty-first century) Physical principles of electrospinning

Více

Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR

Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR Ústav experimentální medicíny AV ČR Praha Seminář CZTPIS, Praha, 2.11. 2011 Problémy studia bezpečnosti nanotechnologií v České republice Nerealistický

Více

Nanotechnologie. Barbara Bittová, KFKL MFF UK

Nanotechnologie. Barbara Bittová, KFKL MFF UK Nanotechnologie Barbara Bittová, KFKL MFF UK Obsah přednášky 1) Jak vypadají objekty na nanoškále? 2) Které nanotechnologie jsou již běžně dostupné? 3) Cesta lidstva k malým rozměrům látky 4) Inspirace

Více

Nanotechnologie jako součást výuky fyziky

Nanotechnologie jako součást výuky fyziky Nanotechnologie jako součást výuky fyziky Lucie Kolářová Oddělení didaktiky fyziky Školitel: Doc. Jiří Tuček Katedra exprimentální fyziky Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Vítejte

Více

Chemické inženýrství a jeho postavení v současném světě

Chemické inženýrství a jeho postavení v současném světě Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství Chemické inženýrství a jeho postavení v současném světě VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Úspěchy inženýrství ve 20.

Více

Kompozitní materiály. přehled

Kompozitní materiály. přehled Kompozitní materiály přehled Porovnání vlastností Porovnání vlastností (2) dřevo nemá konkurenci jako lehká tuhá konstrukce Porovnání vlastností (3) dobře tlumí slitiny Mg Cu a vlákny zpevněné plasty Definice

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci PŘÍKLADY SOUČASNÝCH

Více

Další typy kovových nanočástic... 109 7.2 Uhlíkové nanomateriály... 110 Diamanty... 111 Fullereny... 116 Uhlíkové nanotuby... 119 7.

Další typy kovových nanočástic... 109 7.2 Uhlíkové nanomateriály... 110 Diamanty... 111 Fullereny... 116 Uhlíkové nanotuby... 119 7. Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Úvod... 6 2. Stavba hmoty na úrovni atomů a molekul... 9 3. Krystalická stavba hmoty... 20 4. Vlastnosti povrchů a nanomateriálů... 33 5. Metody metrologie nanostruktur

Více

PATENTOVANÉ FOTOKATALYTICKÉ FUNKČNÍ NÁTĚRY PRO INTERIÉR A EXTERIÉR

PATENTOVANÉ FOTOKATALYTICKÉ FUNKČNÍ NÁTĚRY PRO INTERIÉR A EXTERIÉR PATENTOVANÉ FOTOKATALYTICKÉ FUNKČNÍ NÁTĚRY PRO INTERIÉR A EXTERIÉR +420/266312323 am.jtj@atlas.cz www.advancedmaterials1.com FN ČISTÍ VZDUCH OD RAKOVINOTVORNÝCH LÁTEK, VIRŮ, BAKTÉRIÍ, SPÓR, KOUŘE, PACHŮ

Více

Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář 10. 5. 2012 Praha

Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář 10. 5. 2012 Praha Separace plynů a par Karel Friess Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha Seminář 10. 5. 2012 Praha Membránové separace SEPARAČNÍ MEMBRÁNA pasivní nebo aktivní bariéra průchodu částic mezi dvěma fázemi Pro

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prvky IV. A skupiny Uhlík (chemická značka C, latinsky Carboneum) je chemický prvek, který je základem všech

Více

Příklady úspěšné komercializace NANO výzkumu ve světě

Příklady úspěšné komercializace NANO výzkumu ve světě Příklady úspěšné komercializace NANO výzkumu ve světě Jitka Kubátová 31. května 2012 Oblasti použití nanočástic a nanotechnologií Spotřební zboţí: kosmetika, čisticí prostředky Textil: otěruvzdornost,

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE TOXICITA NANOMATERIÁLŮ RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. Laboratoř ekotoxikologie a LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha OSNOVA

Více

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Co je to CEITEC? Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Pět oborů budoucnosti, které se vyplatí studovat HN 28. 1. 2013 1. Biochemie 2. Biomedicínské inženýrství 3. Průmyslový design 4.

Více

NANOTECHNOLOGIE PRO OŠETŘENÍ POVRCHOVÝCH A ODPADNÍCH VOD. Blahoslav Maršálek Daniel Jančula Eliška Maršálková

NANOTECHNOLOGIE PRO OŠETŘENÍ POVRCHOVÝCH A ODPADNÍCH VOD. Blahoslav Maršálek Daniel Jančula Eliška Maršálková NANOTECHNOLOGIE PRO OŠETŘENÍ POVRCHOVÝCH A ODPADNÍCH VOD Blahoslav Maršálek Daniel Jančula Eliška Maršálková Obsah přednášky -Charakteristika nanomateriálů -Dělení nanomateriálů -Souhrn aplikací -Aplikace

Více

KDYŽ KŮŽE NEMŮŽE, dejte jí co potřebuje

KDYŽ KŮŽE NEMŮŽE, dejte jí co potřebuje KDYŽ KŮŽE NEMŮŽE, dejte jí co potřebuje jsou systémové dermato-kosmetické přípravky pro ošetření kožního povrchu s porušenou bariérovou funkcí. 2DERM je vhodný pro všechny klienty s citlivou, problematickou

Více

Nanokompozity na bázi polymer/jíl

Nanokompozity na bázi polymer/jíl Nanokompozity na bázi polymer/jíl Nanokompozity Nanokompozity se skládají ze dvou hlavních složek polymerní matrice a nanoplniva. Nanoplniva můžeme rozdělit na organická a anorganická, podle výskytu na

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Uhlík v elektrotechnice

Uhlík v elektrotechnice Uhlík v elektrotechnice Až do nedávné doby se vědělo, že uhlík má pouze formu diamantu nebo grafitu. Jejich využití je v elektrotechnice dlouhodobě známé. Avšak s nástupem zájmu vědeckých pracovišť o děje

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR Ing. Miroslav Bleha, CSc. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. bleha@imc.cas.cz Membrány - separační medium i chemický reaktor Membránové materiály

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Seminář: KOMPOZITY ŠIROKÝ POJEM, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Eva Košťáková, Pavel

Více

Tlakové membránové procesy

Tlakové membránové procesy Membránová operace Tlakové membránové technologie Retentát (Koncentrát) Vstupní roztok Permeát Tlakové membránové procesy Mikrofiltrace Ultrafiltrace Nanofiltrace Reverzní osmóza -hnací silou rozdíl tlaků

Více

Nové postupy a materiály ve stavebnictví

Nové postupy a materiály ve stavebnictví Nové postupy a materiály ve stavebnictví Vzdělávací program - Část 1 Vzdělávací program s názvem Nové postupy a materiály ve stavebnictví pro účastníky dalšího vzdělávání v rámci zvyšování odborné kvalifikace

Více

KUDY DO NANOSVĚTA 21.10.2013. Nanosvět. Nanosvět. Nanosvět. K. Záruba. a spousta dalších... nanotechnologie molekulární pinzety. nanověda.

KUDY DO NANOSVĚTA 21.10.2013. Nanosvět. Nanosvět. Nanosvět. K. Záruba. a spousta dalších... nanotechnologie molekulární pinzety. nanověda. KUDY DO NANOSVĚTA Nanosvět K. Záruba Nanosvět Nanosvět nanověda nanotechnologie molekulární pinzety nanočástice kvantové tečky pseudoatomy tunelový efekt self-assembly (sebeskladba) fotonika spintronika

Více

APLIKACE NANOTECHNOLOGIÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

APLIKACE NANOTECHNOLOGIÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Centre for Nanomaterials, advanced technologies and Inovations Technical University of Liberec APLIKACE NANOTECHNOLOGIÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Obsah přednášky Úvod Co jsou to nanomateriály a nanotechnologie?

Více

NANOMATERIÁLY JSOU TAKÉ ODPADEM BIOMONITORING NANOMATERIÁLŮ

NANOMATERIÁLY JSOU TAKÉ ODPADEM BIOMONITORING NANOMATERIÁLŮ NANOMATERIÁLY JSOU TAKÉ ODPADEM BIOMONITORING NANOMATERIÁLŮ Jana Seidlerová & Oldřich Motyka Centrum nanotechnologií, VŠB-Technická univerzita Ostrava Úvod Historické pozadí Definice nanomateriálů a klasifikace

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

Ch - Chemie - úvod VARIACE

Ch - Chemie - úvod VARIACE Ch - Chemie - úvod Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

ÚVOD DO NANOVĚDY A NANOTECHNOLOGIÍ

ÚVOD DO NANOVĚDY A NANOTECHNOLOGIÍ Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0182 ÚVOD DO NANOVĚDY A NANOTECHNOLOGIÍ Lucie Kolářová Olomouc 2014 Oponenti: doc. RNDr. Roman Kubínek,

Více

Moderní nástroje v analýze biomolekul

Moderní nástroje v analýze biomolekul Moderní nástroje v analýze biomolekul Definice Hmotnostní spektrometrie (zkratka MS z anglického Mass spectrometry) je fyzikálně chemická metoda. Metoda umožňující určit molekulovou hmotnost chemických

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji Řešení pro lepení a čištění Lepidla ve spreji Čistidla ve spreji Čistidla ve spreji PRŮMYSLOVÉ ČISTIDLO Průmyslové čistidlo 60040 ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA Odstraňovač lepidla 60042 Průmyslové čistidlo je univerzální

Více

Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na BOZP

Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na BOZP Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na BOZP Karel Klouda Lenka Frišhansová Josef Senčík Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Oddělení prevence rizik a ergonomie

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem

Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem Štěpánka Klímková Technická univerzita v Liberci nanofe 0 (nzvi) Fe 2 O 3.nH 2 O nanorozměry => specifické vlastnosti CS-Fe 0 RNIP_10E NANOFER

Více

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Některé poznatky z charakterizace nano železa Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Nanotechnologie 60. a 70. léta 20. st.: období miniaturizace 90. léta 20.

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

Pokroky v biomedicínském inženýrství

Pokroky v biomedicínském inženýrství Pokroky v biomedicínském inženýrství Důmyslné formy hmoty otvírající široký prostor převratnému vývoji vědy a novým technologiím Anton Fojtík *Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University

Více

Potenciál ČR v klíčových umožňujících technologiích (KETs) Shrnutí. Technologické centrum AV ČR

Potenciál ČR v klíčových umožňujících technologiích (KETs) Shrnutí. Technologické centrum AV ČR Potenciál ČR v klíčových umožňujících technologiích (KETs) Shrnutí Technologické centrum AV ČR 2014 0 Dokument je shrnutím studie Key Enabling Technologies v ČR zpracované Technologickým centrem Akademie

Více

Pokročilé AFM mody Příprava nosičů a vzorků. Verze 20110707 Jan Přibyl, pribyl@nanobio.cz

Pokročilé AFM mody Příprava nosičů a vzorků. Verze 20110707 Jan Přibyl, pribyl@nanobio.cz Pokročilé AFM mody Příprava nosičů a vzorků Verze 20110707 Jan Přibyl, pribyl@nanobio.cz bsah prezentace 1 Pokročilé AFM módy Kontaktní mód - Konstatní výška - Konstantní síla - Chybový profil - Modulace

Více

Fotonová korelační spektroskopie v charakterizaci nanočástic. Bc. Lucie Píšťková

Fotonová korelační spektroskopie v charakterizaci nanočástic. Bc. Lucie Píšťková Fotonová korelační spektroskopie v charakterizaci nanočástic Bc. Lucie Píšťková Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je stanovení velikosti nanočástic a popis jejich chování ve fyziologických

Více

FATRA, a.s. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

FATRA, a.s. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 FATRA, a.s. Vypracovala: Bc. Lenka Richterová Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace Fatra, a.s.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 14 Kosmetické přípravky

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 14 Kosmetické přípravky Kosmetika a kosmetologie Přednáška 14 Kosmetické přípravky Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Zvyšování

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 Zuzana HRDINOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie Význam nanotechnologií

Více

Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery

Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery Zpracovala: Ing. Štěpánka Janstová 29.1.2012 Určeno pro 9. ročník ZŠ V/II,EU-OPVK,42/CH9/Ja Přehled a využití derivátů organických kyselin, jejich

Více

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE Buzgo M. 1,3,4, Vysloužilová L. 2, Míčková A. 1,3,4, Benešová J. 1,3,4, Pokorná H. 1,3,4, Lukáš D. 2, Amler E. 1,3,4 1 Fakulta

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 9+10 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie Obsah přednášky: Změny potravin při skladování Trvanlivost potravin,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Barbora Hynková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B 5347 Barbora Hynková Studijní

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD Ywetta Maléterová Simona Krejčíková Lucie Spáčilová, Tomáš Cajthaml František Kaštánek Olga Šolcová Vysoké požadavky na kvalitu vody ve

Více

Nanotechnologie. Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí

Nanotechnologie. Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí Nanotechnologie Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí Nanomateriál Nanomateriál/nanotechnologie Současný stav Cíl 2 Nanomateriál Nanomateriál/nanotechnologie

Více

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9. Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné

Více

Kdo jsme. Vyrábíme aktivní látky pro farmaceutický a kosmetický průmysl pomocí biotechnologických procesů.

Kdo jsme. Vyrábíme aktivní látky pro farmaceutický a kosmetický průmysl pomocí biotechnologických procesů. Kdo jsme Vyrábíme aktivní látky pro farmaceutický a kosmetický průmysl pomocí biotechnologických procesů. Každý rok uvádíme na trh vlastní finální produkty zejména v oblasti veteriny a hojení ran. Klademe

Více

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta chemicko-technologická Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Katedra anorganické technologie

Více