2.1.6 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.1.6 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost"

Transkript

1 Relativní atoová a elativní oleklová hotnost Předpoklady: Pedagogická poznáka: Tato a následjící dvě hodiny jso pokse a toch jiné podání pobleatiky Standadní přístp znaená několik ne zcela půhledných definicí a navzáje se pletocích vzoců I po ě znaenaly olání veličiny dost nepřehledno zěť, kteo jse si jasnil, až když jse se postavil na dho stan katedy způsobe, kteý je popsán níže Pokd se Vá nepodaří se dolvit s cheiky (kteří látk pobíají o ok dříve) připavte se, že Vás čeká i boj poti steeotypů někteých stdentů, kteří sice většino nechápo sysl, ale nějak (a často špatně) se ž vzoce načili a oc je nezajíá, co za tí vlastně stojí (například poč počítat hotnost ol hlík, když ž víe, že je to elativní atoová hotnost, nebo v kg, nebo v gaech? ) Hotnost ato hlík C je 0, kg V exponenciální vyjádření je číslo podstatně přehlednější,99 0 kg, ale ani hodnota v exponenciální tva není příliš vhodná po poovnávání hotností atoů ezi sebo toy se skládají z nkleonů v jádře a elektonů v elektonové obal Hotnost nkleonů je více než 800x větší než hotnost elektonů Rychlejší představ o vzájené hotnosti atoů získáe, když si řeknee kolikát je náš ato těžší než nejjednodšší z atoů, ato vodíků H elativní atoová hotnost Relativní atoová hotnost přibližně dává kolikát je ato těžší než ato vodík H Přesně: Relativní atoová hotnost je dána vztahe ato a je atoová hotnostní jednotka ( je bezozěová veličina (neá jednotk) a =, kde a 7 =, 0 kg ) je hotnost Z čeho vychází hodnota? ejdříve se jednalo o hotnost ato H S zpřesňování ěření se přešlo na šestnáctin hotnosti ato kyslík 8 O Dnes jde o jedn dvanáctin klidové hotnosti ato C Pedagogická poznáka: Přibližná definice je text jako hlavní požita záěně Po část stdentů je velice obtížné si představit, že přes jedn dvanáctin hotnosti C se stále ještě vyjadřje, kolikát je ato těžší než ato vodík H Jde podle ého názo o jedno z íst, kde přesnost (ve škole naposto nevyžívaná) bíá látce na sozitelnosti (hlavně z hlediska představy o celkové žitečnosti ) Ve svých hodinách poto požívá jisto fo doblespeak ezi sebo požíváe definici z odého áečk a stdenti ví, že na veřejnosti sí vykovat s přesno definicí vedeno tčně

2 Př : Uči elativní atoovo hotnost hlík C je dvanáctino klidové hotnosti ato C = C Př : Jakých hodnot bdo dosahovat elativní atoové hotnosti pvků? Poč? Hotnost ato je v podstatě sočte hotností jeho nkleonů (elektony jso příliš lehké) elativní atoové hotnosti pvků by ěly být kladná celá čísla (nebo čísla ji blízká), kteá se ovnají počt nkleonů v jádře Př 3: V tablkách najdi a s její poocí vypočti hotnost atoů následjících pvků a) vodík b) železo c) zlato 7 7 a) vodík =,0079 a = =,0079,0 0 kg =,737 0 kg b) železo =,847 a = =,847, 0 0 kg = 9,349 0 kg 7 c) zlato = 9,97 a = = 9,97, 0 0 kg = 3, kg Poč je v tablách hlík vedeno =,0? Poč nejso pvků celá čísla, když hotnost pvk přibližně odpovídá počt jeho nkleonů? Pvky se v příodě obvykle vyskytjí jako sěs izotopů (atoy se stejný počte potonů a ůzný počte netonů) pvek je tedy tvořen sěsí atoů s ůzno hotností kleony vázané v jádře ají enší hotnost než když existjí saostatně (hotnostní úbytek, více si řeknee později) V tablkách jso dávány střední elativní atoové hotnosti po sěs izotopů v poěech obvyklých v příodě Pedagogická poznáka: ásledjící příklad je saozřejě ožné vynechat a tak eglovat časový půběh hodiny Př 4: Dokentj oba předchozí efekty na tablce, kteá kazje izotopové složení jednotlivých pvků pvek střední elativní atoová hotnost izotopové složení vodík,0079 H - 99,98%, H - 0,0% hlík,0 C - 98,8%, 3 C -,% železo,847 4 Fe -,8%, Fe - 9,4% 7 Fe -,%, 8 Fe - 0,034% zlato 9, % vodík: v příodě se vyskytje i těžší vodík H, tí by se střední elativní atoová hotnost zvýšila, ale álo v poovnání s vedeno hodnoto (poze na,000, kdybycho počítali

3 ( H ) = a ( ) H = ) haje oli i to, že potony v jádře vodík nejso vázané a jso tedy těžší než nkleony v jádře hlík, podle nichž se stanovje hodnota hlík: ( C) >, potože hlík je sěsí izotop 3 C s těžší izotope C železo: pocentní zastopení izotop 4 Fe je větší než zastopení těžších izotopů střední je enší než by vycházela po nejčastější izotop Fe zlato: zlato se skládá z jediného stabilního nklid hotnost nkleonů v jádře zlata je enší než hotnost nkleonů v jádře hlík (zřejě jso více vázány) Př : (BOUS) Zks vysvětlit, poč se po čování elativní atoového hotnosti aději požívají (požívaly) zloky hotnosti ato hlík (dříve kyslík) než přesná hodnota hotnosti ato vodík H Poton v jádře vodík H není vázán s žádný jiný nkleone, poto je jeho hotnost zřejě větší než je typická hotnost nkleonů vázaných ve složitějších jádech Poto je po vyjadřování poěné hotnosti výhodnější požít hotnost nkleon ve složitějších jádech Velká část látek se skládá z olekl elativní oleklová hotnost Př : Definj přibližný význa elativní oleklové hotnosti apiš po elativní oleklovo hotnost přesný definiční vztah Relativní oleklová hotnost ato vodík H Relativní oleklová hotnost je dána vztahe olekly a je atoová hotnostní jednotka přibližně dává kolikát je olekla těžší než =, kde je hotnost Pedagogická poznáka: Zejéna sestavování vzoce po je veli zajíavé Stdenti se snaží v čitateli zlok platnit postp na výpočet z elativních atoových hotností Ptá se jich, jak velké hodnoty by z takového vzoce ohli očekávat Opět jde o to, aby ěli představ o to, jak velké hodnoty ůzné veličiny ají V tablkách nejso elativní oleklové hotnosti vedeny Je to zbytečné, potože ji snadno číe z elativních atoových hotností atoů, ze kteých je olekla složena: CH = C + 4 H =, 0+ 4, 0079 =, Př 7: Vypočti elativní oleklovo hotnost a hotnost olekly a) CO b) vody c) kyseliny siřičité a) CO CO = C + O =, 0+,999 = 44, 009 = = = 44, 009, 0 0 kg 7, kg 3

4 b) voda H O = H + O =, ,999 = 8, 0 = = = 8, 0, 0 0 kg,99 0 kg c) kyselina siřičitá H SO = H + S + 3 O =, , 0 + 3,999 = 8, 07 ( ) 3 = = = 7 8,07,0 0 kg,33 0 kg Př 8: Uči počet částic, kteé obsahje g hlík C ato hlík C á hotnost =, 0 0 kg =,99 0 kg g =, 0 kg Požijee přío úěnost: ato,99 0 kg x atoů x =, 0,99 0 g hlík obsahje, 0 kg, 0 x = =,0 0,99 0,0 0 částic espočítali jse ledajaké číslo Jde o číselné vyjádření vogadovy konstanty =,0 0 Tento počet částic požíváe jako typické nožství ikoskopických částic, kteé dohoady dají nožství látky vníatelné člověke bycho neseli nestále požívat obovsko hodnot vogadovy konstanty (,0 0 částic) zavádíe novo veličin: látkové nožství n (dává počet částic látky) Jednotko látkového nožství je ol O stejnoodé sostavě (sostava z jediného dh částic) říkáe, že á látkové nožství ol, jestliže obsahje,0 0 částic (jinýi slovy obsahje stejné nožství části, kolik obsahje atoů g nklid hlík C Vzoec po výpočet látkového nožství: vogadova konstanta není bezozěná: n = (kde je počet částic látky) - =,0 0 ol Pedagogická poznáka: Oba následjící příklady složí k pevnění vztah: ol,0 0 částic Př 9: Uči zpaěti počet částic látky, pokd je látkové nožství látky ovno: a) ol b) 0,0ol c) 0 ol d) 0,00ol a) ol b) 0,0ol 4,0 0 =,04 0 =,04 0 částic 0,0,0 0 =,0 0 částic 4

5 c) 0 ol d) 0,00ol 8 0,0 0 =,0 0 částic 0,00,0 0 = 0,0 0,,0 0 = 0,0 3,0 0 = 3,0 0 částic Př 0: Uči zpaěti látkové nožství látky, pokd obsahje: 0 a),0 0 b),04 0 c) 0 částic a) b) c),0 0 = 00,0 0 částic n = 00 ol 0,04 0 = 0,00,0 0 částic n = 0, 00 ol = = částic 0 00, ,0 0 n = 0 ol Shntí: Hotnosti atoů (olekl) ůžee vyjadřovat tí, kolikát jso těžší než ato vodík elativní atoovo (oleklovo) hotností

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM BÍRK PŘÍKLDŮ Z CHEIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEU ilan ZIPL 006 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Základní výpočty.... 4 1.1 Hotnost atoů a olekul... 4 1. Látkové nožství, olární hotnost.... 5 1.3 Výpočet obsahu

Více

4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115

4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115 Obsah 1. kapitola Základní vzorce a zákony z učiva 1. ročníku...8-35 Srovnávací test z učiva 1. ročníku...30-35 2. kapitola - Výkon trojfázové soustavy a kopenzace účiníku...36-49 Alternátor...36-39 Zapojení

Více

Chyby a nejistoty měření

Chyby a nejistoty měření Moderní technologie ve stdi aplikované fyziky CZ..07/..00/07.008 Chyby a nejistoty měření (doplňjící tet k laboratorním cvičení) Připravili: Petr Schovánek, Vítězslav Havránek Obsah Obsah... Seznam ilstrací...

Více

Analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat Analýza a klasifikace dat Jiří Holčík Březen 0 Přípava a vydání této publikace byly podpoovány pojektem ESF č. CZ..07/..00/07.038 Víceoboová inovace studia Matematické biologie a státním ozpočtem České

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

Astronomie (a astrofyzika) tradičně patřila k disciplínám

Astronomie (a astrofyzika) tradičně patřila k disciplínám č 5 Čs čas fyz 6 (1) Hvězdy v úloá Mezináodní fyzikální olyiády vznik a ovnováa Jan Kříž, Ivo Volf, Bouil Vybíal Ústřední koise Fyzikální olyiády, Univezita Hade Kálové okitanskéo 6, 5 Hade Kálové ředstavujee

Více

1.1.2 Jak se počítají známky

1.1.2 Jak se počítají známky 1.1.2 Jak se počítají známky Předpoklady: Pedagogická poznámka: Je naivní předpokládat, že by většinu žáků na začátku zajímala matematika nebo svět okolo nich. Známky však (bohužel) zajímají (zejména kvůli

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Elektický náboj základní vlastnost někteých elementáních částic (pvní elektické jevy pozoovány již ve staověku janta (řecky

Více

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ Účele ěření je stanovení velkost ěřené velčny, charakterzující určtou specfckou vlastnost. Specfkace ěřené velčny ůže vyžadovat údaje o dalších

Více

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ autor: Rudolf Sýkora, (2005--2006) Comet System, s.r.o ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ Obsah Absolutní vlhkost, měrná vlhkost a směšovací poměr.................. 2 Složení vzduchu, parciální tlaky a stavová rovnice....................

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IX. Zdoje magnetických polí Obsah 9 ZDROJE MAGNETICKÝCH POLÍ 9.1 IOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON 9.1.1 MAGNETICKÉ POLE POHYUJÍCÍHO SE ODOVÉHO NÁOJE 8 9. SÍLY MEZI DVĚMA PARALELNÍMI VODIČI

Více

0.12.1 Problémy se žáky

0.12.1 Problémy se žáky 0.1 - Nejčastější problémy při studiu Předpoklady: 0.1.1 Problémy se žáky Jak bylo uvedeno v úvodu, základní problémy při výuce jsou dva: neochota studentů pracovat a jejich neschopnost se učit. Právě

Více

DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE

DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE ČOS 050. vydání Oprava ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE Praha ČOS 050. vydání Oprava (VOLNÁ STRANA) ČOS 050 Oprava

Více

Základy chemické termodynamiky v příkladech

Základy chemické termodynamiky v příkladech Základy chemické termodynamiky v příkladech Karel Řehák, Ivan Cibulka a Josef Novák (8. října 2007) Tato učební pomůcka je primárně určena pro předmět Základy chemické termodynamiky, který je vyučován

Více

UČÍME JADERNOU FYZIKU

UČÍME JADERNOU FYZIKU 92 UČÍME JADERNOU FYZIKU POZNÁMKY RNDr. ZDEŇKA BROKLOVÁ UČÍME JADERNOU FYZIKU Materiál je součástí vzdělávacího programu ČEZ, a. s., Svět energie Publikace vznikla ve spolupráci s MFF UK Praha. Odpovědný

Více

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA 43 Jadern fyzika RadioaktivnÌ j dra podan pacientovi v injekci se shromaûôujì na urëit ch mìstech tïla, rozpadajì se a vysìlajì fotony z enì γ. Ty jsou zaznamen ny detektorem a po zpracov nì poëìtaëem

Více

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu 3.1.3 Rychlost a zrychlení haronického pohybu Předpoklady: 312 Kroě dráhy (výchylky) popisujee pohyb i poocí dalších dvou veličin: rychlosti a zrychlení. Jak budou vypadat jejich rovnice? Společný graf

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100.

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100. Roztoky Roztok je hoogenní sěs. Nejčastěji jsou oztoky sěsi dvousložkové (dispezní soustavy. Látka v nadbytku dispezní postředí, duhá složka dispegovaná složka. Roztoky ohou být kapalné, plynné i pevné.

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku.

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku. 2.2.2 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III Předpoklady: 22 Pedagogická poznámka: Příklady na míchání směsí jsou do dvou hodin rozděleny schválně. Snažím se tak zvýšit šanci, že si hlavní myšlenku

Více

Petr Muzikář

Petr Muzikář <muzikar.petr@volny.cz> Přehled jaderné fyziky Petr Muzikář 1 Ú vod Někteří z vas, milí čtenáři, se ještě s jadernou fyzikou ve škole nesetkali, protože bývá vykladána až někdy v posledních ročnících.

Více

2 Ukládání dat do paměti počítače

2 Ukládání dat do paměti počítače Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ..7/../8.8 Cíl Studenti budou umět zapisovat čísla ve dvojkové, osmičkové, desítkové a v šestnáctkové soustavě

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

METODA HLAVNÍCH KOMPONENT V LABORATORNÍ PRAXI

METODA HLAVNÍCH KOMPONENT V LABORATORNÍ PRAXI MEODA HLANÍH KOMPONEN LABORAORNÍ PRAXI JIŘÍ MILIKÝ, Kateda tetlních ateálů, echncká unvesta v Lbec, Hálkova 6 46 7 Lbeec, e- al:.lky@vslb.cz Motto: ednoduchost e síla MILAN MELOUN, Kateda analytcké chee,

Více

ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT

ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT JIŘÍ MILITKÝ, Katedra textilních ateriálů, Technická universita v Liberci, Hálkova 6 461 17 Liberec, e- ail: jiri.iliky@vslib.cz Motto: Všechno není jinak MILAN MELOUN, Katedra

Více

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost 1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost Ve světě kolem nás eistují děje, jejichž výsledek nelze předem jednoznačně určit. Například nemůžete předem určit, kolik

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více