Huminové a fulvové kyseliny: Prodej roste, ale současně také čestná a nečestná konkurence!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Huminové a fulvové kyseliny: Prodej roste, ale současně také čestná a nečestná konkurence!"

Transkript

1

2

3 NEW AG INTERTIOL Listopad 2009 Přední světová publikace o vyspělých zemědělských technologiích Co je nového v zavlažování zahradnických plodin Aktualizace k huminovým kyselinám Produkty a trendy: Huminové a fulvové kyseliny: Prodej roste, ale současně také čestná a nečestná konkurence! Speciální výrobky na bázi kyseliny huminové a fulvové jsou samozřejmě stále oblíbenější v ekologickém zemědělství, ale také v konvenčním zahradním pěstování zeleniny, v pěstování zeleniny ve sklenících a dokonce i v pěstování na velkých polích. Nyní je dodává celá řada dodavatelů v tekuté, práškové formě nebo jako granulát a používají se jako půdní kondicionery a stimulátory růstu rostlin. Je pravděpodobné, že trh nadále poroste, za předpokladu, že se podaří vyřešit několik problémů: zastavení přehnaných nároků na zázračnou účinnost výrobků, stanovení mezinárodní normy pro jejich rozbory, vytvoření slušné a harmonizované legislativy pro všechny trhy a, nakonec, zastavení záměny výrobků. Přední výrobci a výzkumné organizace z celého světa souhlasí s tím, že musí spojit síly, aby mohli lépe čelit výzvě měnící se situace, jejíž důsledky, kterým musel před nějakou dobou čelit průmysl zpracování mořských řas a zpracování aminokyselin. Tyto dopady by mohly mít velmi nepříznivý vliv na rozšiřování trhu huminových látek. Vyloučit černé ovce z trhu, aby se huminovým kyselinám mohlo zase začít říkat černé zlato zemědělství, se stalo hlavní prioritou šéfů oboru. Distributoři a pěstitelé si jistě nebudou stěžovat.

4 Porozumění huminovým látkám a způsobu jak fungují, je v podstatě mnohem složitější, než základní znalosti o hnojivech. Je proto stále důležitější naučit se základům možná i něco více agronomie huminových látek, než se pustíte do podnikání v tomto oboru. Co jsou kyseliny huminové? Často se říká, že organické látky obsažené v půdě obsahují huminové látky a nehuminové látky. Nehuminové látky jsou ty materiály, které je možno přiřadit k jedné z kategorií diskrétních sloučenin, jako jsou cukry, aminokyseliny, tuky atd. Kyseliny huminové jsou jiné neidentifikovatelné složky. Obecně jsou kyseliny huminové považovány za skupinu látek s molekulami o vysoké hmotnosti, hnědé až černé barvy, které vznikají sekundárními syntetickými reakcemi. Termín se používá jako druhový název popisující zbarvený materiál nebo jeho části získané na základě charakteristik rozpustnosti: frakce zvaná huminové kyseliny není rozpustná ve vodě v kyselém prostředí (ph méně než 2), ale je rozpustná při vyšších hodnotách ph. Je možno ji extrahovat z půdy různými reakčními činidly. Kyseliny huminové jsou hlavní extrahovatelnou složkou půdních huminových látek. Jsou tmavě hnědé až černé. Frakce zvaná kyseliny fulvové je rozpustná ve vodě při jakékoliv hodnotě ph. Zůstávají v roztoku od odstranění huminových kyselin okyselením. Barva fulvových kyselin je světle žlutá až žlutohnědá. Nakonec není frakce zvaná huminy rozpustná ve vodě při jakékoliv hodnotě ph, ani v zásadách. Huminy mají černou barvu. Mnozí odborníci se nyní domnívají, že všechny tmavě zbarvené huminové látky jsou součástí systému úzce souvisejících, avšak nikoliv identických polymerů s vysokou molekulární hmotností. Podle této koncepce mohou být rozdíly mezi huminovými kyselinami a fulvovými kyselinami vysvětleny odlišnostmi v hmotnosti molekul, počtem funkčních skupin (karboxyl, fenolové OH) a různou mírou polymerizace. Uváděné vztahy jsou ilustrovány na obr.1, na kterém je možno vidět obsah uhlíku a kyslíku, kyselost stupeň polymerizace, cože se vše mění postupně s rostoucí molekulární hmotností. Obr.1) Předpokládaný vztah mezi různými huminovými látkami

5 Mnohočetné funkce v půdě Rozsáhlé studie prokázaly, že ne mnoho z huminových látek se v půdě nachází ve volném stavu, nýbrž že většina z nich je vázáná v koloidním jílu. Způsoby, jakým se huminové látky pojí s minerální frakcí půdy jsou soli organických kyselin o malé molekulární hmotnosti nebo soli huminových kyselin a spojení se zásaditými kationy huminové kyseliny, fulvové kyseliny, Tyto jsou nejcharakterističtějšími složkami půdních huminových látek. Zásadité kationy (Na+, K+, Va2+, Mg2+) jsou zadržovány prvotně prostou výměnou kationů se skupinami COOH (RCOONa, RCOOK atd.) Humáty a fulváty se ve velkém množství vyskytují v půdě jako směsi s hydroxidy železa a hliníku. Mohou také existovat ve sloučeninách jako cheláty s kovovými ionty. A nakonec se mohou pojit s látkami vyskytujícími se na povrchu minerálních jílů. Interakce organických látek s jílem má mnohočetné následky, které se projevují ve fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech matečné půdy. Nesporný, ale někdy nevypočitatelný dopad na metabolizmus rostlin Huminové látky mají nejen dopad na fyziologické, chemické a biologické vlastnosti půd, mají také přímý vliv na rostliny a plodiny. Některé nedávné studie skutečně prokázaly, že huminové látky obsahují auxin nebo stimulují činnost molekul podobných auxinu. Mají vliv na příjem iontů rostlinami a stimulují růst rostlin s účinností srovnatelnou s auxinem (AIA). Bylo také konstatováno, že huminové látky aktivují druhý metabolizmus rostlin a zvyšují příjem CO2, syntézu ATP a respiraci mitochondrií a ovlivňují fotosyntézu. A nakonec, přítomnost AIA (nebo podobných molekul) byla prokázána pomocí metody ELISA a rozboru tekutého skupenství. Není podstatné, že řada studií využívajících huminové látky označené fluoresceinem prokázala, že vliv huminových látek na rostliny se často děje díky fulvovým kyselinám. Fulvové kyseliny skutečně snadno pronikají do rostlin, zatímco huminové kyseliny se svou vyšší molekulární hmotností zůstávají mimo ně. Huminové látky byly používány mnoha způsoby v rostlinné výrobě. Existuje celá řada dokladů o odezvě rostlin, ale také o tom, že rostliny na tyto materiály nereagují. Ve skutečnosti bylo jen málo zemědělských přípravků předmětem většího zmatku ve výkladu efektů a protichůdných informací, než tomu bylo u huminových přísad (výrobky z mořských řas jsou dalším příkladem). Vědecká literatura obsahuje nesčetné množství dokumentů, ve kterých přísady s obsahem huminových látek přímo nebo nepřímo stimulovaly růst rostlin. Existuje ale také řada dokumentů, které konstatují, že nebyla zjištěna žádná odezva na aplikaci huminových látek. Takže- přehnaná tvrzení, nedostatek výzkumu, nekvalitní výrobky, špatné použití výrobků? Pravděpodobně kousek od každého. Přehnaná tvrzení pokud jde o účinnost a záměnu výrobku: špatné, ale stále velmi rozšířené návyky Právě jste si přečetli výše uvedené základní údaje. Abychom příběh zkrátili, víme, že huminové kyseliny mají fyzikální přednosti (fyzikálně upravují strukturu půdy), chemické výhody (chemicky mění fixační vlastnosti půdy) a biologické výhody (biologicky stimulují rostlinu a aktivitu půdních mikrooganizmů). Asi si pomyslíte, že můžete prostě přijít na trh a vybrat si ten nejlepší výrobek. Ještě počkejte. Možná, že budete potřebovat vědět několik věcí. Letmý pohled na literaturu odhalí některé protichůdné výsledky a ke každému odkazu na úspěšnost humusu je možno najít odkaz na jeho selhání. Je zjevné, že v tak široké skupině půdních látek, které je možno oddělit zásaditou extrakcí tedy mezi huminovými látkami jsou některé, které podporují úrodnost půdy a některé, které ji nepodporují. Tak je to prosté. Neměli bychom také zapomenout na skutečnost, že očekávání může být oprávněné, pokud souvisí s určitou aplikační metodou anebo poměrem, ale to neplatí, pokud není výrobek použit správně. A to nehovoříme o záměně výrobku, která zůstala problémem na celé řadě nově se vyvíjejících trhů (viz. dále v článku různé rozhovory se spolehlivými výrobci), když některé výrobky jsou prodávány jako huminová kyselina, ale ve skutečnosti obsahují jen málo nebo žádnou aktivní složku! A s tím, jak se trhy

6 vyvíjejí a stávají se náročnějšími, mnozí aktéři na nich působící zjišťují, že prostě proto, protože je to černá tekutina, nemusí to být nutně kyselina huminová a povaha složek a koncentrace kyseliny huminové jsou klíčové rozhodující faktory. Leonardit, nejlepší surovina? Za surovinu pro výrobu komerčních produktů na bázi kyseliny huminové/fulvové je možno považovat celou řadu přírodních zdrojů. Je však jasně zřetelné, že mezi surovinami je nejlepší Leonardit. Co je Leonardit? Ve skutečnosti je to měkká, středně hnědá látka připomínající uhlí vyskytující se v souvislosti s lignitem. Leonardit je organická látka, u které nedošlo ke karbonizaci, a liší se od měkkého hnědého uhlí stupněm své oxidace, což je důsledek procesu karbonizace (slať rašelina uhlí). Často se uvádí, že americký Leonardit je normou pro huminové kyseliny, což platilo do té doby, než byly nalezeny některé jedinečné okysličené druhy uhlí v Austrálii (pánev Gippsland ve Viktorii)). Tento australský organický humát, kterému je možno říkat australský Leonardit, se velmi podobá Leonarditu (který byl nalezen v Novém Mexiku, Severní Dakotě, Wyomingu a jiných státech ), je však mladší a mnohem více okysličený, tedy i bohatší na humáty. Některá naleziště obsahují surovinu tak bohatou, že obsahuje 98 % rozpustných humátů. Avšak již v 80. letech odborníci z Leningradského technologického institutu navrhli a ústav VNII Gidroliz (Rusko) a NPO RET LLC (PetrohradRusko) dále rozpracovali nové metody ekologicky nezávadných koncentrovaných huminových solí cestou oxidační hydrolýzy hydrolytických nebo lignin obsahujících vedlejších produktů výroby papíru a celulózy (průmyslový lignin a sulfonáty ligninu). Takové materiály obsahují až 85 % organických látek, z čehož je % ligninu, které určují jejich vlastnosti z hlediska tvorby humusu, protože lignin je zdrojem přírodní humifikace půdy. V přírodních podmínkách může tento proces tvorby humusu trvat staletí, přičemž vyvinutá technologie jej může zkrátit na 1 až 2 hodiny. Některé výrobky, které jsou vytvořeny v rámci tohoto procesu obsahují více než 90 % huminových kyselin sodíku a draslíku, z čehož je obsah organických látek až %. Větší část frakce vysokomolekulárních huminových kyselin izolovaných pomocí minerální kyseliny je ze % organická látka, zatímco zbývajících % jsou nízkomolekulární kyseliny, většinou fulvové. Zde bychom měli poznamenat, že nízkomolekulární huminové látky mají zvýšené bio-stimulační účinky na růst a rozvoj rostlin a vyznačující se také vysokou pohyblivostí v půdě. Vysokomolekulární sloučeniny, které jsou méně pohyblivé a stimulující mají na druhé straně lepší sorpční vlastnosti. Bez ohledu na zdroj je stanovení obsahu rozpustných humátů a fulvátů v materiálech poměrně jednoznačné, pokud se použije extrakce při vysokém ph. Stanovení huminových kyselin není tak prosté a použité metody mohou významně ovlivnit dosažené výsledky. Je proto obtížné srovnávat údaje různých společností ohledně obsahu huminových kyselin v jejich výrobcích. Tabulka 1: Průměrné složení huminových látek a některých molekul obsažených v rostlinách % ze sušiny bez popela Látka C H O N Fulvové kyseliny Huminové kyseliny Bílkoviny Lignin

7 Celá škála hotových výrobků pro řadu aplikací Již mnoho let mnozí výrobci dodávají na trh celou škálu komerčních výrobků (viz tabulka 2). V Evropě jsou nejznámějšími jmény Daymsa (Španělsko), Humintech (Německo), Amagro (Česká republika), Tradecorp (Španělsko). V jiných státech světa jsou známé firmy Omnia (Austrálie) a také Colloids (. Na trh přichází také stále více čínských firem. Potenciální kupující si může vybrat ze široké nabídky od práškového/granulovaného Leonarditu nebo koncentrátů kyseliny huminové až po krystalické nebo tekuté K-humáty, Amm-humáty, Nahumáty a dokonce humáty boru a hořčíku, nicméně také koncentráty kyseliny fulvové, draselné fluváty, sodné fulváty atd. Tabulka 2) Někteří světoví výrobci a distributoři huminových & fulvových kyselin Firma Země původu Používané ochranné známky Aglukon Německo Plantosam Agrium Duration CR line Agrofil Itálie Humifill Agxplore HA-12 Amagro Česká republika Lignohumát American Colloids Agro-Lig Atlantica Agricola Španělsko Humicop Beijing Ferti Buy Biolchim Itálie Take Up, Humi Drip, Humic Up Borregard Lignotech Boregro Line Brandt Consolidated China Ocean University CIFO Itálie Biotron Line, Cifoumic Cosmocel Mexiko Humicel, Humicrop, H-85 Double Dragons Humic Acids Co. Daymsa Španělsko Terrenova Fine Humate Industry Co. Fine Humate Futureco Španělsko Humi Strong, Humipower Gobbi Itálie Gerhumin Greenworks Technology Huminova Helena Chemicals Hydra Hume, Trafix Humintech Německo Liqhumus, Powhumus, Powiron LG Agro LG Agro Line Live Earth LM-32, Crop Thruster Omnia Specialities Austrálie/ Jihoafrická rep. K-humate, Oxyhumate Qumica Foliar Mexiko Fulvicos, Fulvigran, QF Activator Roulier Group/Inabonos Francie/Španělsko Fertiacti/GZ Snangxi Jiancheng Hongxing SPA RET Rusko Tagro Humiliq, Humibase Tianjing Tiankai Chemical Tradecorp Španělsko Humical, Humistar Valagro Itále Leonarpower

8 Pokud jde o obsah huminových kyselin, jeden litr koncentrátu odpovídá 7 8 tunám organického hnojiva. Podobně jeden kilogram práškového koncentrátu odpovídá cca 30 tunám hnojiva. Většina komerčně dostupných humátových extraktů na trhu jsou humáty sodíku. Jelikož výtažky z hydroxidu sodného jsou způsobem jak získat atraktivní konečný výrobek (zejména pro použití jako přísada do krmiv a látka vhodná pro veterinární medicínu), a také je to cenově výhodný způsob, existují tvrzení, že výtažky draslíku z prvotřídního původního Leonarditu odstraňují více bioaktivních látek ze surového Leonarditu, obzvláště přírodní růstové hormony a biostimulátory. Argument často používaný proti sodným humátům je také tvrzení, že vnášejí sodík do rostliny/ půdy (humát sodný obsahuje v průměru 7.5 % sodíku), což je ve většině případů nežádoucí. Stejně důležitý jako typ výrobku je z hlediska účinnosti působení i druh takové aplikace. Aplikace se mohou lišit od vnesení velkých množství suchého výrobku do půdy jako v případě něžných hnojiv přes mísení s hnojivy nebo se mohou výrobky zalévat do půdy až po aplikaci na listy postřikem koncentrovaných tekutin a fertigaci. To je právě místo, kde by dodavatelé měli být důslední ve svém přístupu ke kupujícím a koncovým uživatelům, aby je nemátli! Každá aplikace se provádí z určitého důvodu, což znamená, že tvrzení, které je doloženo pro půdní aplikaci, může být naprosto nepravdivé pro aplikaci na listy. Trh huminoých látek by měl růst na základě důslednosti agronomických výsledků a dobré legislativy. Technologie na bázi humátů jsou nyní široce distribuovány po celém světě. Největší trhy se nacházejí v Evropě (Itálie, Španělsko, Francie, Řecko, Portugalsko, Velká Británie, Německo, Švýcarsko), v Severní Americe ( a Kanada, ale také stále více Mexiko), ale také v Asii (, Thajsko atd.). Pokud jde o Evropu, podle posledního přehledu zveřejněného Španělským ministerstvem zemědělství na konferenci v Paříži, je v samotném Španělsku 50 dodavatelů (samozřejmě, že ne všichni z nich vlastní doly na Leonardit, většina z nich prostě zpracovává suroviny nebo dokonce jen s výrobky obchoduje) a odhadovaná hodnota trhu je 200 milionů EUR a hodnota celoevropského trhu je 1 miliarda EUR! Tato čísla jsou pravděpodobně velmi přehnaná, ale naznačují, že velikost trhu je podstatná. Další trhy jsou na počátku svého vývoje, jako například Střední Východ a Jižní Amerika. Další dosud ani nezačaly z důvodu právních omezení. Některé trhy se rozvíjejí velmi rychle a důvodů pro tak rychlý rozvoj je mnoho: expanze bio zemědělství téměř mechanicky vyžaduje takové výrobky. Avšak vývoj trhů například v Jižní Evropě má spíše souvislost se specifickým zemědělským klimatem a půdními podmínkami a konstelací abiotického stressu (slanost, sucho, horko atd.) než s čímkoliv jiným. Existuje mnoho důvodů, proč by trhy měly dále růst. K takovému růstu dojde jen na základě důsledných a prokázaných agronomických výsledků, vědecké zkušenosti a také pokud dojde ke shodě různých stran na mezinárodní normě upravující zkoušky specifikací komerčních výrobků. Pak se výrobky, které měly kdysi pověst pochybného zboží s přehnaně nadhodnocenou kvalitou vrátí k tomu, zač byly považovány před záměnou a než se zdvihla vlna přehnaných očekávání k černému zlatu zemědělství. Rozhovor s Rolandem Heijne, obchodní zástupce Amagro, Česká republika Historie české společnosti Amagro začala v Sovětském Svazu v roce 1975, kde jistý výzkumný ústav hledal způsoby výroby zcela rozpustných, vysoce koncentrovaných a setrvale vysoce kvalitních huminových látek. Jeho nástupce, společnost NPO RET, sesterská společnost společnosti Amagro, v roce 2002 vyrobila první dávku těchto huminových látek první generace zvaných Lignohumát s využitím jedinečné a patentované výrobní metody. V průběhu několika let se společnost Amagro dostala na první místo na trhu České a Slovenské republiky a začala expandovat prostřednictvím svých regionálních obchodních kanceláří. Ačkoliv se výrobky Lignohumát používají hlavně v zemědělství a zahradnictví, nyní se začínají uplatňovat také jako přísady do potravin a nacházejí své použití i ve výrobě léčiv. Trh huminových látek rychle roste, někteří lidé tvrdí, že dokonce o 30 % ročně. Udržet krok s trhem je samo o sobě výzvou. Vzhledem k tomu, že na trhu je hodně výrobků střední a nízké kvality, je těžké pro nově přicházející společnosti, jako je Amagro, dát o sobě vědět. Avšak vlastnosti Lignohumátu ve spojení s nově zavedenými výrobky nám poskytly požadované nástroje, abychom se odlišili.

9 Získáváme pozornost distributorů i vývojářů, kteří uznávají příležitosti Lignohumátu jako samostatného výrobku nebo jako součásti svých přípravků. Snižování množství aktivních látek hnojiv a pesticidů je významným trendem v EU a výzkum ukazuje, že přidáním lignohumátu do složení přípravků je možno významně snížit obsah takových složek. Stejné Evropské Unii se však nedaří stanovit jednotná pravidla pro registraci huminových látek, zejména jako složky hnojiv nebo pesticidů. V Evropě i mimo ni přispějí klimatické faktory ke zvýšení poptávky po huminových látkách stejně jako poptávky p organických výrobcích. Budeme pokračovat rozšiřování prodejní sítě a intenzivní spolupráci s vývojáři za účelem zlepšení pozice společnosti Amagro na trhu. Nové výzkumné středisko v České republice má za cíl posílit pověst společnost Amagro jako partnera v oblasti informací také v oblasti potravinářského a farmaceutického průmyslu. Rozšíření naší výrobní kapacity z 500 mt na 3000 mt bude dokončeno v roce 2010 a umožní společnosti Amagro a firmám v naší skupině pokračovat v exponenciálním růstu.. José Carlos Amor, obchodní ředitel, Daymsa, Španělsko DAYMSA,, Desarollo Agrícola y Minero, S.A., španělská společnost, která se věnuje vývoji, výrobě a prodeji živin pro zemědělství a přípravků na ochranu rostlin, zahájila svoji činnost v roce Společnost je součástí skupiny Samca Industrial Group. Jednou z jejích hlavních činností je těžba Leonarditu v dolech firmy v severním Španělsku. Proto se od svého počátku společnost DAYMSA specializuje na vývoj přípravku pro zlepšení kvality půdy na bázi Leonarditu. V současné době má několik jejích výrobků Ekonálepku EU. Používání huminových látek rostlo souběžně se zaváděním lokalizovaných vysokofrekvenčních nebo úkapových zavlažovacích systémů, které se široce rozšířily v posledních třiceti letech. Ačkoliv cyklus těchto výrobků není stejný na všech trzích, vychází ze stejné struktury. V počáteční fázi vývoje těchto výrobků byly náklady na aplikaci vyšší díky skutečnosti, že byly problémy s jejich dodávkou, což je typické pro inovativní výrobky. To omezovalo dávkování a aplikaci jen na určité plodiny. V průběhu druhé fáze poptávka a nabídka postupně rostly. S tím, jak se na trhu objevovaly další značky, náklady na aplikaci se zlepšovaly a významně rostla spotřeba. V této fázi bylo dosaženo lepšího dávkování výrobků a byly získány konzistentnější zemědělské výsledky. Tradiční huminové kyseliny se postupně dostaly do stádia hnojiva v životním cyklu, což bylo charakterizováno šířením nízkonákladových výrobků (které měly někdy nízkou kvalitu). V této situaci došlo k poklesu užívání a přežili pouze výrobci a výrobky, kteří byli schopni nabídnout důvěryhodnost, nová složení, která skutečně ke zlepšení jakosti půdy. Naše společnost a produkce patří do této kategorie. Vyvinuli jsme výrobek Terrenova, který v sobě nese celu řadu výhod a přínosů pro zemědělce. Je to výrobek se širokou škálou různých působení, který je konkrétně určen ke zvýšení účinnosti hnojiv a k předcházejí vyčerpání půdy. Rob Clarke, generální ředitel, Omnia Specialities, Austrálie Výrobky australské společnosti Omnia Specilities vycházejí z koncepce zvané Nutriologie: kombinování živin s fyziologií rostlin. S touto jedinou perspektivou na zřeteli Omina vyrábí a prodává sortiment speciálních kapalných přípravků nanášených na listy pro zdraví rostlin a průběžně provádí výzkum jak v Austrálii, tak i Jižní Africe. Tím podporuje stávající výrobky a pomáhá vytvořit nové výrobky, které uvádí na trh každý rok. Společnost dosáhla významného růstu těchto speciálních výrobků v Austrálii a na mezinárodních trzích o doby, kdy byla v roce 2003 založena (v Austrálii). Humáty a specializované výrobky se nyní vyvážejí do více než 20 zemí. Mnozí zákazníci společnosti Omnia nyní začleňují huminové kyseliny do svých běžných programů hnojení a úzce při tom spolupracují s našimi odbornými agronomy. To pomáhá formulovat a optimalizovat aplikační techniky a maximalizovat tak výhody působení huminových kyselin na příjem živin účinnost využití hnojiv. Nejenže poskytujeme agronomickou podporu svým zákazníkům, nýbrž také technologickou podporu formou asistence při vývoji nových produktů na bázi huminových kyselin.

10 Využití výrobků na bázi humátů a huminových kyselin v zemědělství a zahradnictví prošlo za posledních 6 let výjimečným růstem. Pěstitelé i maloobchodníci nyní znají tyto výrobky všude. Omnia dosáhla významného růstu prodeje jak na nových, tak i na stávajících trzích. Vyrábíme také kombinované výrobky obsahující jak humáty, tak i hnojiva (buď ve formě hnojivových emulzí nebo v kombinaci s přípravky tekutých hnojiv ). Bohužel rychlý růst poptávky po přípravcích na bázi huminové kyseliny vedle k šíření látek obsahujících náhražky humáty špatné kvality. Přehnaná tvrzení o kvalitě a účinnosti těchto výrobků vedla k nerealistickým očekáváním a následku zklamání koncových uživatelů. Tím došlo ke zpomalení celkové přijatelnosti výrobků na bázi humátů a huminových kyselin. Možná, že nastal čas pro zavedení mezinárodně uznávané normy pro zkoušení a stanovení koncentrace a kvality výrobků na bázi huminových kyselin. Tím by se jen zvýšila důvěryhodnost na trhu huninových kyselin a zajistilo by to dlouhodobý růst a ochránilo spotřebitele. Stávající úspěch společnosti Omnia je výsledkem toho, že veškeré své úsilí věnovala vysoce kvalitním výrobkům, za kterými je solidní výzkumná práce a agronomické služby. Dr. Yasser Dergham, Humintech, Německo Humintech je jedním z největších světových výrobců kyseliny huminové. Sídlí v Düsseldorfu. Společnost Humintech využívá nejlepší německá lignitová ložiska (Leonardit) a vysokou jakostí huminových a fulvových kyselin a využívá vyspělé výrobní technologické metody k získání kyseliny huminové vysoké kvality. Dále společnost působí v oblasti výzkumu, vývoje a průmyslové výroby huminových látek a kyselin pro zemědělství, do krmiv, pro výrobu léčiv, stavební průmysl, veterinární účely a aplikace v oblasti ochrany životního prostředí, jako je čištění vody a odstraňování kontaminace půdy. Ročně vyrábíme t granulátu kyseliny huminové ve formě výrobku Perlhumus, t kyseliny huminové rozpustné ve vodě jako Powhumus a t tekuté kyseliny huminové jako Liqhumus a 100 t Humitornu (6 % železa) s tím, že objemy výroby rotou ročně o %. S touto výrobní kapacitou patří naše společnost mezi nejvýznamnější světové výrobce kyseliny huminové. Jednou z hlavních předností výrobků na bázi kyseliny huminové je jejich schopnost využití na bio farmách z toho prostého důvodu, že se jedná přírodní organickou látku (produkt neohrožující životní prostředí). Domníváme se, že trh huminové kyseliny je stále ve fázi vývoje a v mnoha zemědělských oblastech světa je tento výrobek dosud neznámý. To znamená, že spotřeba huminových kyselin poroste, protože přidávání organických látek jako kyseliny huminové, je velmi důležité k udržení struktury půdy v optimální formě a k dosažení vysoké výnosnosti každé plodin kdekoliv. Huminové kyseliny se zavedly jako nezbytný doplněk k hnojivům, zaručující vysoký výnos. Bude nějakou dobu trvat, než se trh huminových výrobků nasytí. Jedním z kritických momentů na trhu je velké množství pseudoproduktů kyseliny huminové. Takové výrobky, vyráběné z Leonarditu nízké kvality, jsou špatně extrahovány nebo smíchány s lacinými organickými látkami a poškozují tak image kyseliny huminové.

Oceněné rostlinné hnojivo!

Oceněné rostlinné hnojivo! Oceněné rostlinné hnojivo! Powder Feeding Organická a minerální hnojiva byla v zemědělství používána po tisíce let, ovšem co se týká zemědělské techniky a zdrojů, tak ty se příliš nezměnily. Co ho dělá

Více

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny Strana 6286 Sbírka zákonů č. 398 / 2016 Částka 162 398 VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici Ministerstvo

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne Název školy Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZZV19 Číslo materiálu 19

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

Více

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP TIENS KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP Hlavní surovina Tiens Koncentrovaného datlového sirupu se připravuje z nejkvalitnějších plodů čínské datle jujuba, varieta Golden Silk. Je

Více

Lignohumát v zemědělství. Rozsah použití

Lignohumát v zemědělství. Rozsah použití L.V.Tugarinov AET Ltd. S.V.Alexejeva AET Ltd S.S.Skrenževský Státní zemědělská univerzita Petrohrad Lignohumát v zemědělství. Rozsah použití Tato zpráva pojednává o humátech obecně. Zvláštní důraz je položen

Více

Stanovení kvality humusu spektrofotometricky

Stanovení kvality humusu spektrofotometricky Stanovení kvality humusu spektrofotometricky Definice humusu Synonymum k půdní organické hmotě Odumřelá organická hmota v různém stupni rozkladu a syntézy, jejíž část je vázána na minerální podíl Rozdělení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 1 U k á z k a k n i h

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

Představení nové technologie

Představení nové technologie Stimulátor biologické aktivity rhizosféry Představení nové technologie 18. červenec 2014 Co je explorer? Jedná se o granulát s biostimulačním efektem Rostlinné biostimulanty jsou výrobky, které obsahují

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení biodeteriogenů Biokoroze stavebních materiálů Vznik a

Více

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A CB.1 SLEDOVATENOST CB. 1.1. požadavek na písemný identifikační systém umožňující registrovaný produkt Globalgapu vysledovat

Více

Základní principy návrhu nového nařízení o hnojivých výrobcích

Základní principy návrhu nového nařízení o hnojivých výrobcích Základní principy návrhu nového nařízení o hnojivých výrobcích Jaroslav Houček Praha, 26.5.2016 Nové nařízení (ES) o hnojivých výrobcích EK návrh nařízení (duben 2016); nyní v Radě Platnost - 1. 1. 2018

Více

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Ing. Petr Tlamicha, Air Products s.r.o. Úvod Využitím alternativních paliv v rotačních pecích při výrobě cementu a vápna lze snížit výrobní náklady často ovšem

Více

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Hospodaření zemědělce v krajině a voda J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně lestina@vurv.cz tel. 737 233 955 www.vurv.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VODA Zemědělská výroba má biologický

Více

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění

Více

Popis/ Klíčové vlastnosti. Vločkování zneutralizovaných pevných částic. Největší použití. Určeno pro malé provozy

Popis/ Klíčové vlastnosti. Vločkování zneutralizovaných pevných částic. Největší použití. Určeno pro malé provozy Aniontové flokulanty práškový 100% aktivní náboje: 40% tekutý Roztok Připraven k použití náboje: 40% tekutý Emulzní koncentrát náboje: 32% AP-2040 AP-2140 AP-2210 Největší použití Připraven k použití Určeno

Více

Co pro nás znamená zelené?

Co pro nás znamená zelené? reen Co pro nás znamená zelené? Zelená chemie se skládá z chemikálií a chemických procesů navržených pro snížení nebo eliminaci negativních dopadů na životní prostředí. Globální průmyslový standard, který

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Je přítomen lignin? 19 bodů Při zpracování dřeva pro

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim Globální půdy 27. 11. 2014 Fyzická geografie Podzim 2014 Mgr. Ondřej Kinc kinc@mail.muni.cz půda =????? pedologie =.. předmětem pedologie je půda, resp. pedosféra =. půda vzniká působením půdotvorných.,

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Luskoviny a zemědělské systémy

Luskoviny a zemědělské systémy Luskoviny a zemědělské systémy chytíme příležitost za pačesy? Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Témata prezentace luskoviny nenahraditelné zdroje bílkovinných potravin a krmiv

Více

3 v 1. 14denní koncentrát pro extra rychlé hubnutí. Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně

3 v 1. 14denní koncentrát pro extra rychlé hubnutí. Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně 3 v 1 14denní koncentrát Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně å Štíhlá postava å Vyhlazení pomerančové kůže å Obnova energie å Speciální složení účinných látek: CARNIFÉINE BURNER

Více

Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku

Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku Tisková zpráva Praha, 1. srpna 2012 Dobrý výkon pokračoval i ve druhém čtvrtletí 2012 Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku Obrat vzrostl o 6,4 % na 4 206 mil. eur (organický růst dosáhl 4,0

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv

AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv Miroslav Florián Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Lidstvo, produkce potravin a půda Světová populace přes 7 miliard Produkce potravin roste Výměra

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR jejich izolace a možnosti uplatnění Jan Bárta a kol. 19. května 2015, České Budějovice Kancelář transferu technologií

Více

Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě

Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 3 Proces praní Kapitola 4a Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě Cíle Po prostudování této kapitoly budete mít

Více

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě. Pedogeochemie 11. přednáška FOSFOR V PŮDĚ v půdách běžně,8 (,2 -,) % Formy výskytu: apatit, minerální fosforečnany (Ca, Al, Fe) silikáty (substituce Si 4+ v tetraedrech) organické sloučeniny (3- %) inositolfosfáty,

Více

Vliv vybraných PPL na chemismus půdy

Vliv vybraných PPL na chemismus půdy 6. -7. 3. 2015, Brno Autoři: Ing. Magdalena Hábová, doc. RNDr. Lubica Pospišilová, CSc. Pracoviště: Mendelova univerzita, AF, Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Vliv vybraných

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Autor a zpravodaj: postgraduální student Státní zemědělské univerzity v Petrohradu, S.S. Skrenževsky

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů

Více

Předmět: Chemie Ročník: 9.

Předmět: Chemie Ročník: 9. Předmět: Chemie Ročník: 9. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata 1. ANORGANICKÉ SLOUČENINY Uvede příklady uplatňování Popíše princip neutralizace Neutralizace neutralizace v praxi Vysvětlí

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017,

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017, NÁVRH II. VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem Čistá výživa pro mozek Výborná chuť s maximálním účinkem Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita. Již déle než 20

Více

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na

Více

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_01_03 Voda Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Chemie

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn IV. Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. Limitní hodnoty rizikových

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity SSOS_ZE_2.10 Degradace

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Moderní metody intenzivní produkce ryb

Moderní metody intenzivní produkce ryb Moderní metody intenzivní produkce ryb Pramen: FAO Světová produkce (tis. tun) Produkce ryb v evropských zemích (mil. EUR) 1900 4000 1700 1500 1300 3800 3600 3400 3200 3000 1100 2800 900 700 2600 2400

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy Zákon č.. 156/1998 o hnojivech Klíčov ové principy Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Zákon a prováděcí vyhláš ášky Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

Yucca schidigera extrakt v prášku Jméno značky: YP-JET. Přibližná analýza (z důvodu přírodního původu, není možné stanovit přesné hodnoty)

Yucca schidigera extrakt v prášku Jméno značky: YP-JET. Přibližná analýza (z důvodu přírodního původu, není možné stanovit přesné hodnoty) Yucca schidigera extrakt v prášku Jméno značky: YP-JET Informace o výrobku Výrobek je 100 % přírodní prášek vyrobený z kmene Yucca Schidigera. Obsahuje hlavně potravinářské sušiny, které jsou známy jako

Více

Šablona III/2 číslo materiálu 382. Datum vytvoření 22.8.2013

Šablona III/2 číslo materiálu 382. Datum vytvoření 22.8.2013 Šablona III/2 číslo materiálu 382 Jméno autora Mgr. Alena Krejčíková Třída/ ročník 1. ročník Datum vytvoření 22.8.2013 Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Anotace: Klíčová slova: Druh učebního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek etiketa Dovozce : AMAGRO s.r.o., 28.pluku 443/27, 101 00 Praha 10 Výrobce : NPO RET, Sankt Petersburg, Rusko Číslo rozhodnutí o registraci : 2722 Chemické a fyzikální

Více

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce Superkritická fluidní extrakce (zkráceně SFE, z angl. Supercritical Fluid Extraction) = extrakce, kde extrakčním činidlem je tekutina v superkritickém stavu, tzv. superkritická (nadkritická) tekutina (zkráceně

Více

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Půda jako dar a jak s tímto vzácným darem zacházíme Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Některé současné rysy zemědělství v ČR produkce s minimální přidanou

Více

BESTFIBRE 110. Pro pekařské výrobky

BESTFIBRE 110. Pro pekařské výrobky BESTFIBRE 110 Pro pekařské výrobky Inovační rostlinná vláknina Bestfibre 110 pekařské výrobky Fyzikální zpracování (bez chemických látek) Na bázi vybraných frakcí polysacharidů Vlastní technologie společnosti

Více

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Journal of Pediatrics. 1 Pro můj úvod jsem opět zvolil

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

NEDOSTATEK PITNÉ VODY

NEDOSTATEK PITNÉ VODY Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS 3. ročník NEDOSTATEK PITNÉ VODY referát Jméno a příjmení: Kateřina Zimmerhaklová Třída: 3. A Datum: 14. 10. 2015 Nedostatek pitné vody 1. Nedostatek pitné vody

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV. IV. Platné znění části vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn *** 7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

Více

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin Oceánské sedimenty jako zdroj surovin 2005 Geografie Světového oceánu 2 Rozšíření sedimentů 2005 Geografie Světového oceánu 3 2005 Geografie Světového oceánu 4 MOŘSKÉ NEROSTNÉ SUROVINY 2005 Geografie Světového

Více

Směsi a čisté látky, metody dělení

Směsi a čisté látky, metody dělení Směsi a čisté látky, metody dělení LÁTKY Chemicky čisté látky Sloučeniny Chemické prvky Homogenní Roztoky pevné kapalné plynné Směsi Heterogenní Suspenze Emulze Pěna Aerosol Chemicky čisté látky: prvky

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 5.4.2013

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku Otázka: Voda a její roztoky Předmět: Chemie Přidal(a): Urbánek Matěj VODA - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku - výjimečnost vody je dána vlastnostmi jejích molekul - ve 3 skupenstvích:

Více

Přínos pro lidský organismus

Přínos pro lidský organismus Přínos pro lidský organismus Chtěl bych Krondorfské kyselce popřát hodně úspěchů na trhu a možná se s ní v budoucnu setkáme i v odborných vědeckých studiích sledujících příznivé fyziologické účinky křemíku

Více