Huminové a fulvové kyseliny: Prodej roste, ale současně také čestná a nečestná konkurence!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Huminové a fulvové kyseliny: Prodej roste, ale současně také čestná a nečestná konkurence!"

Transkript

1

2

3 NEW AG INTERTIOL Listopad 2009 Přední světová publikace o vyspělých zemědělských technologiích Co je nového v zavlažování zahradnických plodin Aktualizace k huminovým kyselinám Produkty a trendy: Huminové a fulvové kyseliny: Prodej roste, ale současně také čestná a nečestná konkurence! Speciální výrobky na bázi kyseliny huminové a fulvové jsou samozřejmě stále oblíbenější v ekologickém zemědělství, ale také v konvenčním zahradním pěstování zeleniny, v pěstování zeleniny ve sklenících a dokonce i v pěstování na velkých polích. Nyní je dodává celá řada dodavatelů v tekuté, práškové formě nebo jako granulát a používají se jako půdní kondicionery a stimulátory růstu rostlin. Je pravděpodobné, že trh nadále poroste, za předpokladu, že se podaří vyřešit několik problémů: zastavení přehnaných nároků na zázračnou účinnost výrobků, stanovení mezinárodní normy pro jejich rozbory, vytvoření slušné a harmonizované legislativy pro všechny trhy a, nakonec, zastavení záměny výrobků. Přední výrobci a výzkumné organizace z celého světa souhlasí s tím, že musí spojit síly, aby mohli lépe čelit výzvě měnící se situace, jejíž důsledky, kterým musel před nějakou dobou čelit průmysl zpracování mořských řas a zpracování aminokyselin. Tyto dopady by mohly mít velmi nepříznivý vliv na rozšiřování trhu huminových látek. Vyloučit černé ovce z trhu, aby se huminovým kyselinám mohlo zase začít říkat černé zlato zemědělství, se stalo hlavní prioritou šéfů oboru. Distributoři a pěstitelé si jistě nebudou stěžovat.

4 Porozumění huminovým látkám a způsobu jak fungují, je v podstatě mnohem složitější, než základní znalosti o hnojivech. Je proto stále důležitější naučit se základům možná i něco více agronomie huminových látek, než se pustíte do podnikání v tomto oboru. Co jsou kyseliny huminové? Často se říká, že organické látky obsažené v půdě obsahují huminové látky a nehuminové látky. Nehuminové látky jsou ty materiály, které je možno přiřadit k jedné z kategorií diskrétních sloučenin, jako jsou cukry, aminokyseliny, tuky atd. Kyseliny huminové jsou jiné neidentifikovatelné složky. Obecně jsou kyseliny huminové považovány za skupinu látek s molekulami o vysoké hmotnosti, hnědé až černé barvy, které vznikají sekundárními syntetickými reakcemi. Termín se používá jako druhový název popisující zbarvený materiál nebo jeho části získané na základě charakteristik rozpustnosti: frakce zvaná huminové kyseliny není rozpustná ve vodě v kyselém prostředí (ph méně než 2), ale je rozpustná při vyšších hodnotách ph. Je možno ji extrahovat z půdy různými reakčními činidly. Kyseliny huminové jsou hlavní extrahovatelnou složkou půdních huminových látek. Jsou tmavě hnědé až černé. Frakce zvaná kyseliny fulvové je rozpustná ve vodě při jakékoliv hodnotě ph. Zůstávají v roztoku od odstranění huminových kyselin okyselením. Barva fulvových kyselin je světle žlutá až žlutohnědá. Nakonec není frakce zvaná huminy rozpustná ve vodě při jakékoliv hodnotě ph, ani v zásadách. Huminy mají černou barvu. Mnozí odborníci se nyní domnívají, že všechny tmavě zbarvené huminové látky jsou součástí systému úzce souvisejících, avšak nikoliv identických polymerů s vysokou molekulární hmotností. Podle této koncepce mohou být rozdíly mezi huminovými kyselinami a fulvovými kyselinami vysvětleny odlišnostmi v hmotnosti molekul, počtem funkčních skupin (karboxyl, fenolové OH) a různou mírou polymerizace. Uváděné vztahy jsou ilustrovány na obr.1, na kterém je možno vidět obsah uhlíku a kyslíku, kyselost stupeň polymerizace, cože se vše mění postupně s rostoucí molekulární hmotností. Obr.1) Předpokládaný vztah mezi různými huminovými látkami

5 Mnohočetné funkce v půdě Rozsáhlé studie prokázaly, že ne mnoho z huminových látek se v půdě nachází ve volném stavu, nýbrž že většina z nich je vázáná v koloidním jílu. Způsoby, jakým se huminové látky pojí s minerální frakcí půdy jsou soli organických kyselin o malé molekulární hmotnosti nebo soli huminových kyselin a spojení se zásaditými kationy huminové kyseliny, fulvové kyseliny, Tyto jsou nejcharakterističtějšími složkami půdních huminových látek. Zásadité kationy (Na+, K+, Va2+, Mg2+) jsou zadržovány prvotně prostou výměnou kationů se skupinami COOH (RCOONa, RCOOK atd.) Humáty a fulváty se ve velkém množství vyskytují v půdě jako směsi s hydroxidy železa a hliníku. Mohou také existovat ve sloučeninách jako cheláty s kovovými ionty. A nakonec se mohou pojit s látkami vyskytujícími se na povrchu minerálních jílů. Interakce organických látek s jílem má mnohočetné následky, které se projevují ve fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech matečné půdy. Nesporný, ale někdy nevypočitatelný dopad na metabolizmus rostlin Huminové látky mají nejen dopad na fyziologické, chemické a biologické vlastnosti půd, mají také přímý vliv na rostliny a plodiny. Některé nedávné studie skutečně prokázaly, že huminové látky obsahují auxin nebo stimulují činnost molekul podobných auxinu. Mají vliv na příjem iontů rostlinami a stimulují růst rostlin s účinností srovnatelnou s auxinem (AIA). Bylo také konstatováno, že huminové látky aktivují druhý metabolizmus rostlin a zvyšují příjem CO2, syntézu ATP a respiraci mitochondrií a ovlivňují fotosyntézu. A nakonec, přítomnost AIA (nebo podobných molekul) byla prokázána pomocí metody ELISA a rozboru tekutého skupenství. Není podstatné, že řada studií využívajících huminové látky označené fluoresceinem prokázala, že vliv huminových látek na rostliny se často děje díky fulvovým kyselinám. Fulvové kyseliny skutečně snadno pronikají do rostlin, zatímco huminové kyseliny se svou vyšší molekulární hmotností zůstávají mimo ně. Huminové látky byly používány mnoha způsoby v rostlinné výrobě. Existuje celá řada dokladů o odezvě rostlin, ale také o tom, že rostliny na tyto materiály nereagují. Ve skutečnosti bylo jen málo zemědělských přípravků předmětem většího zmatku ve výkladu efektů a protichůdných informací, než tomu bylo u huminových přísad (výrobky z mořských řas jsou dalším příkladem). Vědecká literatura obsahuje nesčetné množství dokumentů, ve kterých přísady s obsahem huminových látek přímo nebo nepřímo stimulovaly růst rostlin. Existuje ale také řada dokumentů, které konstatují, že nebyla zjištěna žádná odezva na aplikaci huminových látek. Takže- přehnaná tvrzení, nedostatek výzkumu, nekvalitní výrobky, špatné použití výrobků? Pravděpodobně kousek od každého. Přehnaná tvrzení pokud jde o účinnost a záměnu výrobku: špatné, ale stále velmi rozšířené návyky Právě jste si přečetli výše uvedené základní údaje. Abychom příběh zkrátili, víme, že huminové kyseliny mají fyzikální přednosti (fyzikálně upravují strukturu půdy), chemické výhody (chemicky mění fixační vlastnosti půdy) a biologické výhody (biologicky stimulují rostlinu a aktivitu půdních mikrooganizmů). Asi si pomyslíte, že můžete prostě přijít na trh a vybrat si ten nejlepší výrobek. Ještě počkejte. Možná, že budete potřebovat vědět několik věcí. Letmý pohled na literaturu odhalí některé protichůdné výsledky a ke každému odkazu na úspěšnost humusu je možno najít odkaz na jeho selhání. Je zjevné, že v tak široké skupině půdních látek, které je možno oddělit zásaditou extrakcí tedy mezi huminovými látkami jsou některé, které podporují úrodnost půdy a některé, které ji nepodporují. Tak je to prosté. Neměli bychom také zapomenout na skutečnost, že očekávání může být oprávněné, pokud souvisí s určitou aplikační metodou anebo poměrem, ale to neplatí, pokud není výrobek použit správně. A to nehovoříme o záměně výrobku, která zůstala problémem na celé řadě nově se vyvíjejících trhů (viz. dále v článku různé rozhovory se spolehlivými výrobci), když některé výrobky jsou prodávány jako huminová kyselina, ale ve skutečnosti obsahují jen málo nebo žádnou aktivní složku! A s tím, jak se trhy

6 vyvíjejí a stávají se náročnějšími, mnozí aktéři na nich působící zjišťují, že prostě proto, protože je to černá tekutina, nemusí to být nutně kyselina huminová a povaha složek a koncentrace kyseliny huminové jsou klíčové rozhodující faktory. Leonardit, nejlepší surovina? Za surovinu pro výrobu komerčních produktů na bázi kyseliny huminové/fulvové je možno považovat celou řadu přírodních zdrojů. Je však jasně zřetelné, že mezi surovinami je nejlepší Leonardit. Co je Leonardit? Ve skutečnosti je to měkká, středně hnědá látka připomínající uhlí vyskytující se v souvislosti s lignitem. Leonardit je organická látka, u které nedošlo ke karbonizaci, a liší se od měkkého hnědého uhlí stupněm své oxidace, což je důsledek procesu karbonizace (slať rašelina uhlí). Často se uvádí, že americký Leonardit je normou pro huminové kyseliny, což platilo do té doby, než byly nalezeny některé jedinečné okysličené druhy uhlí v Austrálii (pánev Gippsland ve Viktorii)). Tento australský organický humát, kterému je možno říkat australský Leonardit, se velmi podobá Leonarditu (který byl nalezen v Novém Mexiku, Severní Dakotě, Wyomingu a jiných státech ), je však mladší a mnohem více okysličený, tedy i bohatší na humáty. Některá naleziště obsahují surovinu tak bohatou, že obsahuje 98 % rozpustných humátů. Avšak již v 80. letech odborníci z Leningradského technologického institutu navrhli a ústav VNII Gidroliz (Rusko) a NPO RET LLC (PetrohradRusko) dále rozpracovali nové metody ekologicky nezávadných koncentrovaných huminových solí cestou oxidační hydrolýzy hydrolytických nebo lignin obsahujících vedlejších produktů výroby papíru a celulózy (průmyslový lignin a sulfonáty ligninu). Takové materiály obsahují až 85 % organických látek, z čehož je % ligninu, které určují jejich vlastnosti z hlediska tvorby humusu, protože lignin je zdrojem přírodní humifikace půdy. V přírodních podmínkách může tento proces tvorby humusu trvat staletí, přičemž vyvinutá technologie jej může zkrátit na 1 až 2 hodiny. Některé výrobky, které jsou vytvořeny v rámci tohoto procesu obsahují více než 90 % huminových kyselin sodíku a draslíku, z čehož je obsah organických látek až %. Větší část frakce vysokomolekulárních huminových kyselin izolovaných pomocí minerální kyseliny je ze % organická látka, zatímco zbývajících % jsou nízkomolekulární kyseliny, většinou fulvové. Zde bychom měli poznamenat, že nízkomolekulární huminové látky mají zvýšené bio-stimulační účinky na růst a rozvoj rostlin a vyznačující se také vysokou pohyblivostí v půdě. Vysokomolekulární sloučeniny, které jsou méně pohyblivé a stimulující mají na druhé straně lepší sorpční vlastnosti. Bez ohledu na zdroj je stanovení obsahu rozpustných humátů a fulvátů v materiálech poměrně jednoznačné, pokud se použije extrakce při vysokém ph. Stanovení huminových kyselin není tak prosté a použité metody mohou významně ovlivnit dosažené výsledky. Je proto obtížné srovnávat údaje různých společností ohledně obsahu huminových kyselin v jejich výrobcích. Tabulka 1: Průměrné složení huminových látek a některých molekul obsažených v rostlinách % ze sušiny bez popela Látka C H O N Fulvové kyseliny Huminové kyseliny Bílkoviny Lignin

7 Celá škála hotových výrobků pro řadu aplikací Již mnoho let mnozí výrobci dodávají na trh celou škálu komerčních výrobků (viz tabulka 2). V Evropě jsou nejznámějšími jmény Daymsa (Španělsko), Humintech (Německo), Amagro (Česká republika), Tradecorp (Španělsko). V jiných státech světa jsou známé firmy Omnia (Austrálie) a také Colloids (. Na trh přichází také stále více čínských firem. Potenciální kupující si může vybrat ze široké nabídky od práškového/granulovaného Leonarditu nebo koncentrátů kyseliny huminové až po krystalické nebo tekuté K-humáty, Amm-humáty, Nahumáty a dokonce humáty boru a hořčíku, nicméně také koncentráty kyseliny fulvové, draselné fluváty, sodné fulváty atd. Tabulka 2) Někteří světoví výrobci a distributoři huminových & fulvových kyselin Firma Země původu Používané ochranné známky Aglukon Německo Plantosam Agrium Duration CR line Agrofil Itálie Humifill Agxplore HA-12 Amagro Česká republika Lignohumát American Colloids Agro-Lig Atlantica Agricola Španělsko Humicop Beijing Ferti Buy Biolchim Itálie Take Up, Humi Drip, Humic Up Borregard Lignotech Boregro Line Brandt Consolidated China Ocean University CIFO Itálie Biotron Line, Cifoumic Cosmocel Mexiko Humicel, Humicrop, H-85 Double Dragons Humic Acids Co. Daymsa Španělsko Terrenova Fine Humate Industry Co. Fine Humate Futureco Španělsko Humi Strong, Humipower Gobbi Itálie Gerhumin Greenworks Technology Huminova Helena Chemicals Hydra Hume, Trafix Humintech Německo Liqhumus, Powhumus, Powiron LG Agro LG Agro Line Live Earth LM-32, Crop Thruster Omnia Specialities Austrálie/ Jihoafrická rep. K-humate, Oxyhumate Qumica Foliar Mexiko Fulvicos, Fulvigran, QF Activator Roulier Group/Inabonos Francie/Španělsko Fertiacti/GZ Snangxi Jiancheng Hongxing SPA RET Rusko Tagro Humiliq, Humibase Tianjing Tiankai Chemical Tradecorp Španělsko Humical, Humistar Valagro Itále Leonarpower

8 Pokud jde o obsah huminových kyselin, jeden litr koncentrátu odpovídá 7 8 tunám organického hnojiva. Podobně jeden kilogram práškového koncentrátu odpovídá cca 30 tunám hnojiva. Většina komerčně dostupných humátových extraktů na trhu jsou humáty sodíku. Jelikož výtažky z hydroxidu sodného jsou způsobem jak získat atraktivní konečný výrobek (zejména pro použití jako přísada do krmiv a látka vhodná pro veterinární medicínu), a také je to cenově výhodný způsob, existují tvrzení, že výtažky draslíku z prvotřídního původního Leonarditu odstraňují více bioaktivních látek ze surového Leonarditu, obzvláště přírodní růstové hormony a biostimulátory. Argument často používaný proti sodným humátům je také tvrzení, že vnášejí sodík do rostliny/ půdy (humát sodný obsahuje v průměru 7.5 % sodíku), což je ve většině případů nežádoucí. Stejně důležitý jako typ výrobku je z hlediska účinnosti působení i druh takové aplikace. Aplikace se mohou lišit od vnesení velkých množství suchého výrobku do půdy jako v případě něžných hnojiv přes mísení s hnojivy nebo se mohou výrobky zalévat do půdy až po aplikaci na listy postřikem koncentrovaných tekutin a fertigaci. To je právě místo, kde by dodavatelé měli být důslední ve svém přístupu ke kupujícím a koncovým uživatelům, aby je nemátli! Každá aplikace se provádí z určitého důvodu, což znamená, že tvrzení, které je doloženo pro půdní aplikaci, může být naprosto nepravdivé pro aplikaci na listy. Trh huminoých látek by měl růst na základě důslednosti agronomických výsledků a dobré legislativy. Technologie na bázi humátů jsou nyní široce distribuovány po celém světě. Největší trhy se nacházejí v Evropě (Itálie, Španělsko, Francie, Řecko, Portugalsko, Velká Británie, Německo, Švýcarsko), v Severní Americe ( a Kanada, ale také stále více Mexiko), ale také v Asii (, Thajsko atd.). Pokud jde o Evropu, podle posledního přehledu zveřejněného Španělským ministerstvem zemědělství na konferenci v Paříži, je v samotném Španělsku 50 dodavatelů (samozřejmě, že ne všichni z nich vlastní doly na Leonardit, většina z nich prostě zpracovává suroviny nebo dokonce jen s výrobky obchoduje) a odhadovaná hodnota trhu je 200 milionů EUR a hodnota celoevropského trhu je 1 miliarda EUR! Tato čísla jsou pravděpodobně velmi přehnaná, ale naznačují, že velikost trhu je podstatná. Další trhy jsou na počátku svého vývoje, jako například Střední Východ a Jižní Amerika. Další dosud ani nezačaly z důvodu právních omezení. Některé trhy se rozvíjejí velmi rychle a důvodů pro tak rychlý rozvoj je mnoho: expanze bio zemědělství téměř mechanicky vyžaduje takové výrobky. Avšak vývoj trhů například v Jižní Evropě má spíše souvislost se specifickým zemědělským klimatem a půdními podmínkami a konstelací abiotického stressu (slanost, sucho, horko atd.) než s čímkoliv jiným. Existuje mnoho důvodů, proč by trhy měly dále růst. K takovému růstu dojde jen na základě důsledných a prokázaných agronomických výsledků, vědecké zkušenosti a také pokud dojde ke shodě různých stran na mezinárodní normě upravující zkoušky specifikací komerčních výrobků. Pak se výrobky, které měly kdysi pověst pochybného zboží s přehnaně nadhodnocenou kvalitou vrátí k tomu, zač byly považovány před záměnou a než se zdvihla vlna přehnaných očekávání k černému zlatu zemědělství. Rozhovor s Rolandem Heijne, obchodní zástupce Amagro, Česká republika Historie české společnosti Amagro začala v Sovětském Svazu v roce 1975, kde jistý výzkumný ústav hledal způsoby výroby zcela rozpustných, vysoce koncentrovaných a setrvale vysoce kvalitních huminových látek. Jeho nástupce, společnost NPO RET, sesterská společnost společnosti Amagro, v roce 2002 vyrobila první dávku těchto huminových látek první generace zvaných Lignohumát s využitím jedinečné a patentované výrobní metody. V průběhu několika let se společnost Amagro dostala na první místo na trhu České a Slovenské republiky a začala expandovat prostřednictvím svých regionálních obchodních kanceláří. Ačkoliv se výrobky Lignohumát používají hlavně v zemědělství a zahradnictví, nyní se začínají uplatňovat také jako přísady do potravin a nacházejí své použití i ve výrobě léčiv. Trh huminových látek rychle roste, někteří lidé tvrdí, že dokonce o 30 % ročně. Udržet krok s trhem je samo o sobě výzvou. Vzhledem k tomu, že na trhu je hodně výrobků střední a nízké kvality, je těžké pro nově přicházející společnosti, jako je Amagro, dát o sobě vědět. Avšak vlastnosti Lignohumátu ve spojení s nově zavedenými výrobky nám poskytly požadované nástroje, abychom se odlišili.

9 Získáváme pozornost distributorů i vývojářů, kteří uznávají příležitosti Lignohumátu jako samostatného výrobku nebo jako součásti svých přípravků. Snižování množství aktivních látek hnojiv a pesticidů je významným trendem v EU a výzkum ukazuje, že přidáním lignohumátu do složení přípravků je možno významně snížit obsah takových složek. Stejné Evropské Unii se však nedaří stanovit jednotná pravidla pro registraci huminových látek, zejména jako složky hnojiv nebo pesticidů. V Evropě i mimo ni přispějí klimatické faktory ke zvýšení poptávky po huminových látkách stejně jako poptávky p organických výrobcích. Budeme pokračovat rozšiřování prodejní sítě a intenzivní spolupráci s vývojáři za účelem zlepšení pozice společnosti Amagro na trhu. Nové výzkumné středisko v České republice má za cíl posílit pověst společnost Amagro jako partnera v oblasti informací také v oblasti potravinářského a farmaceutického průmyslu. Rozšíření naší výrobní kapacity z 500 mt na 3000 mt bude dokončeno v roce 2010 a umožní společnosti Amagro a firmám v naší skupině pokračovat v exponenciálním růstu.. José Carlos Amor, obchodní ředitel, Daymsa, Španělsko DAYMSA,, Desarollo Agrícola y Minero, S.A., španělská společnost, která se věnuje vývoji, výrobě a prodeji živin pro zemědělství a přípravků na ochranu rostlin, zahájila svoji činnost v roce Společnost je součástí skupiny Samca Industrial Group. Jednou z jejích hlavních činností je těžba Leonarditu v dolech firmy v severním Španělsku. Proto se od svého počátku společnost DAYMSA specializuje na vývoj přípravku pro zlepšení kvality půdy na bázi Leonarditu. V současné době má několik jejích výrobků Ekonálepku EU. Používání huminových látek rostlo souběžně se zaváděním lokalizovaných vysokofrekvenčních nebo úkapových zavlažovacích systémů, které se široce rozšířily v posledních třiceti letech. Ačkoliv cyklus těchto výrobků není stejný na všech trzích, vychází ze stejné struktury. V počáteční fázi vývoje těchto výrobků byly náklady na aplikaci vyšší díky skutečnosti, že byly problémy s jejich dodávkou, což je typické pro inovativní výrobky. To omezovalo dávkování a aplikaci jen na určité plodiny. V průběhu druhé fáze poptávka a nabídka postupně rostly. S tím, jak se na trhu objevovaly další značky, náklady na aplikaci se zlepšovaly a významně rostla spotřeba. V této fázi bylo dosaženo lepšího dávkování výrobků a byly získány konzistentnější zemědělské výsledky. Tradiční huminové kyseliny se postupně dostaly do stádia hnojiva v životním cyklu, což bylo charakterizováno šířením nízkonákladových výrobků (které měly někdy nízkou kvalitu). V této situaci došlo k poklesu užívání a přežili pouze výrobci a výrobky, kteří byli schopni nabídnout důvěryhodnost, nová složení, která skutečně ke zlepšení jakosti půdy. Naše společnost a produkce patří do této kategorie. Vyvinuli jsme výrobek Terrenova, který v sobě nese celu řadu výhod a přínosů pro zemědělce. Je to výrobek se širokou škálou různých působení, který je konkrétně určen ke zvýšení účinnosti hnojiv a k předcházejí vyčerpání půdy. Rob Clarke, generální ředitel, Omnia Specialities, Austrálie Výrobky australské společnosti Omnia Specilities vycházejí z koncepce zvané Nutriologie: kombinování živin s fyziologií rostlin. S touto jedinou perspektivou na zřeteli Omina vyrábí a prodává sortiment speciálních kapalných přípravků nanášených na listy pro zdraví rostlin a průběžně provádí výzkum jak v Austrálii, tak i Jižní Africe. Tím podporuje stávající výrobky a pomáhá vytvořit nové výrobky, které uvádí na trh každý rok. Společnost dosáhla významného růstu těchto speciálních výrobků v Austrálii a na mezinárodních trzích o doby, kdy byla v roce 2003 založena (v Austrálii). Humáty a specializované výrobky se nyní vyvážejí do více než 20 zemí. Mnozí zákazníci společnosti Omnia nyní začleňují huminové kyseliny do svých běžných programů hnojení a úzce při tom spolupracují s našimi odbornými agronomy. To pomáhá formulovat a optimalizovat aplikační techniky a maximalizovat tak výhody působení huminových kyselin na příjem živin účinnost využití hnojiv. Nejenže poskytujeme agronomickou podporu svým zákazníkům, nýbrž také technologickou podporu formou asistence při vývoji nových produktů na bázi huminových kyselin.

10 Využití výrobků na bázi humátů a huminových kyselin v zemědělství a zahradnictví prošlo za posledních 6 let výjimečným růstem. Pěstitelé i maloobchodníci nyní znají tyto výrobky všude. Omnia dosáhla významného růstu prodeje jak na nových, tak i na stávajících trzích. Vyrábíme také kombinované výrobky obsahující jak humáty, tak i hnojiva (buď ve formě hnojivových emulzí nebo v kombinaci s přípravky tekutých hnojiv ). Bohužel rychlý růst poptávky po přípravcích na bázi huminové kyseliny vedle k šíření látek obsahujících náhražky humáty špatné kvality. Přehnaná tvrzení o kvalitě a účinnosti těchto výrobků vedla k nerealistickým očekáváním a následku zklamání koncových uživatelů. Tím došlo ke zpomalení celkové přijatelnosti výrobků na bázi humátů a huminových kyselin. Možná, že nastal čas pro zavedení mezinárodně uznávané normy pro zkoušení a stanovení koncentrace a kvality výrobků na bázi huminových kyselin. Tím by se jen zvýšila důvěryhodnost na trhu huninových kyselin a zajistilo by to dlouhodobý růst a ochránilo spotřebitele. Stávající úspěch společnosti Omnia je výsledkem toho, že veškeré své úsilí věnovala vysoce kvalitním výrobkům, za kterými je solidní výzkumná práce a agronomické služby. Dr. Yasser Dergham, Humintech, Německo Humintech je jedním z největších světových výrobců kyseliny huminové. Sídlí v Düsseldorfu. Společnost Humintech využívá nejlepší německá lignitová ložiska (Leonardit) a vysokou jakostí huminových a fulvových kyselin a využívá vyspělé výrobní technologické metody k získání kyseliny huminové vysoké kvality. Dále společnost působí v oblasti výzkumu, vývoje a průmyslové výroby huminových látek a kyselin pro zemědělství, do krmiv, pro výrobu léčiv, stavební průmysl, veterinární účely a aplikace v oblasti ochrany životního prostředí, jako je čištění vody a odstraňování kontaminace půdy. Ročně vyrábíme t granulátu kyseliny huminové ve formě výrobku Perlhumus, t kyseliny huminové rozpustné ve vodě jako Powhumus a t tekuté kyseliny huminové jako Liqhumus a 100 t Humitornu (6 % železa) s tím, že objemy výroby rotou ročně o %. S touto výrobní kapacitou patří naše společnost mezi nejvýznamnější světové výrobce kyseliny huminové. Jednou z hlavních předností výrobků na bázi kyseliny huminové je jejich schopnost využití na bio farmách z toho prostého důvodu, že se jedná přírodní organickou látku (produkt neohrožující životní prostředí). Domníváme se, že trh huminové kyseliny je stále ve fázi vývoje a v mnoha zemědělských oblastech světa je tento výrobek dosud neznámý. To znamená, že spotřeba huminových kyselin poroste, protože přidávání organických látek jako kyseliny huminové, je velmi důležité k udržení struktury půdy v optimální formě a k dosažení vysoké výnosnosti každé plodin kdekoliv. Huminové kyseliny se zavedly jako nezbytný doplněk k hnojivům, zaručující vysoký výnos. Bude nějakou dobu trvat, než se trh huminových výrobků nasytí. Jedním z kritických momentů na trhu je velké množství pseudoproduktů kyseliny huminové. Takové výrobky, vyráběné z Leonarditu nízké kvality, jsou špatně extrahovány nebo smíchány s lacinými organickými látkami a poškozují tak image kyseliny huminové.

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě. Pedogeochemie 11. přednáška FOSFOR V PŮDĚ v půdách běžně,8 (,2 -,) % Formy výskytu: apatit, minerální fosforečnany (Ca, Al, Fe) silikáty (substituce Si 4+ v tetraedrech) organické sloučeniny (3- %) inositolfosfáty,

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR jejich izolace a možnosti uplatnění Jan Bárta a kol. 19. května 2015, České Budějovice Kancelář transferu technologií

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu Membránové procesy v mlékárenském průmyslu situace v ČR, jak to je rozmanité, jak to nemusí být jednoduché Ing. Jan Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský drbohlav@milcom-as.cz Membránové procesy v

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty V průběhu minulého století nárůst využívání polymerů Biodegradabilní plasty Problémy s odpadovým hospodářstvím Vznik několika strategií,

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

17261/13 mb 1 DG B 4B

17261/13 mb 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. prosince 2013 (05.12) (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 2. prosince 2013 Příjemce: Generální sekretariát

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Hill s Nature s Best produkty pro psy

Hill s Nature s Best produkty pro psy Hill s Nature s Best produkty pro psy Doporučené produkty Pro zdravé psy: ŠTĚŇATA ( DO 1 ROKU VĚKU ) Doporučené produkty Štěňata malých a středních plemen o i do 25 kg v dospělosti Štěňata velkých a obřích

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny!

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny! Kyseliny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Střední odborná školy a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

Střední odborná školy a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Střední odborná školy a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 29 54-H/01 Cukrář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Suroviny Ročník: III. Téma: Ověřování gastronomických

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny.

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Obecné informace: Aminokyseliny příručka pro učitele Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Navazující učivo Před probráním tématu Aminokyseliny probereme

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů

Více

Prezentace 21.Května 2014

Prezentace 21.Května 2014 Prezentace 21.Května 2014 Pozadí společnosti Naše poslání Založena v roce 2013 a jsme prvním distributorem mokrých a suchých capsicum ve Velké Británii, výhradně používané na výrobu. Původ zaručen Konkurenceschopné

Více

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin Tomagel HG je vodný roztok hydrolyzovaného kolagenu, hnědožluté až hnědé barvy, alkalické reakce. Je dobře mísitelný s vodou. Účinnou složkou jsou vodorozpustné nízkomolekulární peptidy a aminokyseliny.

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Jak správně napájet psa při závodech?

Jak správně napájet psa při závodech? Jak správně napájet psa při závodech? Závody denní (týdenní) chléb pro řadu majitelů psů. Patříte k nim právě Vy? Agility, canicross, coursing, dogfrisbee, dogtrekking, dostihy, flyball, mushing. Vidíte

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá?

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá? Často kladené otázky Co je to půda? Půda je tenká vrstva matérie na povrchu Země. Je to přírodní zdroj, který se skládá ze zvětralých hornin, organických materiálů, vzduchu a vody. Vzhledem k tomu, že

Více

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

ZÁKON č. 164/2001 Sb.

ZÁKON č. 164/2001 Sb. ZÁKON č. 164/2001 Sb. ze dne 13. dubna 2001 o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ochrana rostlin průmyslová chemie kontrola vegetace Spiess-Urania Chemicals GmbH

ochrana rostlin průmyslová chemie kontrola vegetace Spiess-Urania Chemicals GmbH Know how pro globální i regionální řešení ochrana rostlin průmyslová chemie kontrola vegetace Spiess-Urania Chemicals GmbH Spiess-Urania Tradice a budoucnost Historie firmy Spiess-Urania Chemicals GmbH

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Konopné látky jako léčiva

Konopné látky jako léčiva [ 1 ] Konopné látky jako léčiva Martin Beneš ředitel SÚKL THC/DHC právní tituly [ 2 ] Mezinárodní úmluvy 1961 - Jednotná úmluva o omamných látkách doplněná Protokolem o změnách Jednotné úmluvy, 1971 -

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více