Biofarmaceutické aspekty formování léků Doc.RNDr. Milan Řehula Csc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biofarmaceutické aspekty formování léků Doc.RNDr. Milan Řehula Csc."

Transkript

1 Biofarmaceutické aspekty formování léků Doc.RNDr. Milan Řehula Csc. Ve své dnešní přednášce se budu zabývat problematikou biofarmacie, tzn.vlivu lékové formy na počátek, délku a intenzitu účinku. V první fázi se pozastavím u problematiky gastrointestinálního traktu, podmínek pro rozpouštění, tzn.ph prostředí a dále potom množství kapaliny. Dále se budu zabývat urychlovači absorbce, dostupností léčivé látky kdy budu charakterizovat dostupnost jako takovou, potom farmaceutikou dostupnost a biologickou dostupnost, dále se budu zabývat vlivem fyzikální a chemické struktury léčivé látky na dostupnost léčivé látky a v další fázi přednášky potom problematikou lékových forem se zrychleným uvolňováním léčivé látky, se zpomaleným uvolňování léčivé látky. Stručně se zmíním o lékových formách s cílenou biodistribucí.

2 Prvním okruhem bude gastrointestinální trakt. Z hlediska rychlosti rozpouštění léčivé látky je velmi důležité ph prostředí a množství kapaliny, které přichází do kontaktu s lékovou formou nebo s léčivou látkou. Jestliže začneme ústní dutinou, tak tady je ph kolem 6,4 a za 24 hodin se vyloučí kolem ml slin. V žaludku tam se snižuje ph na 1 3 a zároveň i zde se vytvoří kolem 3 litrů žaludeční šťávy. V duodenu dochází ke změně, protože ph stoupá 6,5 7,5 a zde se vyloučí kolem 1 litru žluči a 1 litru pankreatické šťávy. V jejunu tam už v podstatě to ph se nemění, ale zde se do zažívacího traktu ještě 3000 ml sekretu.

3 Nyní bychom se podívali na jednotlivé části a řekli si, jak lékové formy se chovají v jednotlivých částech gastrointestinálního traktu. Čili jsme si už uvedli, že v ústní dutině je ph kolem 6,4, a že se zde vyloučí 1000 ml slin za 24 hodin. V ústní dutině lékové formy většinou jenom procházejí, jsou některé lékové formy, které jsou určeny pro ústní dutinu. Buď to jsou lékové formy, které uvolňují desinfekční látky anebo léčivé látky, které působí lokálně, nebo které se v ústní dutině absorbují. V žaludku je vysoký pokles ph až na 1 3 a zároveň tady se vyloučí kolem 2 litrů sekretu. V žaludku léková forma zůstává od 30 minut, když se podá nalačno, až do 4 hodin, když se podá po jídle. Pobyt lékové formy se prodlužuje také tím, že člověk pojme tukovitou stravu nebo stravu i bílkovinnou. V žaludku už dochází k rozpadu většiny lékových forem, pouze enterosolventní procházejí žaludkem do střev.

4 Ve střevech oproti žaludku dochází ke vzrůstu ph, tzn.z kyselého prostředí se přechází do zásaditého. Také je zde kolem 5 l sekretu a léková forma ve střevech je od 2 do 5 hodin. Ve střevech probíhá další uvolňování léčivé látky, pouze ty enterosolventní tablety se zde začínají rozpouštět a rozpadat.

5 V tlustém střevě se už zahušťuje obsah střeva a dochází k další absorbci léčivých látek. V této fázi je léková forma asi kolem 8 až 12 hodin. Takže tolik velmi stručně k problematice zažívacího traktu. Viděli jsme, že se zde léková forma setkává s rozdílným ph prostředím a také s rozličným množstvím kapalin. Čili celkově se dá říci, že do zažívacího traktu se za 24 hodin dostane od v podstatě 8 litrů do 10 litrů tekutin.

6 Dalším naším úkolem se seznámit s problematikou dostupnosti. Tady bych trochu šel do historie, kdy do roku 1950 farmakologové většinou testovali pouze farmakodynamický efekt léčivých látek. V roce 1953 definoval Dost nový vědní obor, tzv. farmakokinetiku, čili sledoval profil hladin léčivé látky v krvi. Dělali se tehdy různé pokusy, když se sledoval vliv pohlaví na hladiny léčivé látky v krvi, vliv dítěte, dospělého apod. V této době se už ovšem vědělo, že přípravky některých firem nemají v organismu farmakodynamický účinek. Skupina vědců si pak vzala tablety od 4 výrobců a sledovala hladiny léčivé látky v krvi. A došla k velmi zajímavému závěru, kdy třeba zjistila, že hladina léčivé látky výrobce A byla na úrovni 1 mg na 1 ml krve, a zjistila také, že od dalšího výrobce do 2 hodin se vůbec hadina nevytvořila a teprve potom se vytvořily velmi nízké hladiny léčivé látky. V tomto případě tableta vůbec nefungovala. To byly první poznatky v 50.letech. A tehdy profesor Levy a profesor Dost definovali nový vědní obor, tzv.biofarmacii. Tady bych se zmínil ještě o jedné události z roku 1963 z Londýna. Pacientka měla zánět pobřišnice a doktoři jí tehdy dávali Prednisol. Došlo k tomu, že se markantně zhoršil stav dané pacientky. A protože v této nemocnici pracoval profesor Levy, tak tehdy se kolem toho případu začal točit a zjistil, že zhoršení stavu souvisí s podáváním tablet od jiné firmy. A tak tehdy udělal první velmi jednoduchý pokus, do kádinky dal míchádelko, pak vsunul tabletu a po určitých časových intervalech odebíral kapalinu a zjišťoval hladinu nebo koncentraci léčivé látky. A došel k překvapivému závěru, že totiž ty neúčinné tablety uvolňovaly léčivou látku 20x pomaleji než látky účinné. No a tehdy v podstatě vymyslel nový postup na zjišťování léčivých látek. Vytvořil novou metodu, která za 5 let se dostala do amerického lékopisu.

7 Začal jsem hovořit o tzv.dostupnosti. Je to schopnost lékové formy uvolňovat léčivou látku v určitém místě organismu, po určitou dobu a určitou rychlostí. Toto hodnocení je možno provádět přímo v živém organismu nebo v kádinkách. Pokud se provádí v organismu tak se pak říká této dostupnosti biologická, v kádinkách farmaceutická. Čili ta biologická dostupnost je podíl podané léčivé látky jež se dostane v metabolické nezměněné aktivní formě do krevního oběhu.

8 Vlastní dostupnost se potom hodnotí klasickými farmakokinetickými parametry, jako je třeba maximální koncentrace léčivé látky v krvi, čas kdy je dosaženo maximální koncentrace, anebo potom plochou podkřivkou. Z těch ploch podkřivkou hladin léčivé látky v krvi se potom vypočítávají absolutní biologická dostupnost, relativní atd. Pokud se jedná o farmaceutickou dostupnost, tato vyjadřuje podíl z léčivé formy uvolněné léčivé látky, přitom je také samozřejmě zaznamenána i rychlost daného děje. V podstatě dneska se používá několik metod lékopisných. Z těch bych jmenoval ty dvě základní, tedy metoda rotujícího košíčku, což je v podstatě osa s košíčkem, do kterého se vsune tableta, košíček rotuje, a z nádoby se odebírají vzorky kapaliny s rozpuštěnou léčivou látkou, nebo se potom používá nádoba s míchadlem. Dále jsou různé průtokové a další metody. Nás ovšem zajímá určitý vztah dostupnosti léčivé látky k míře účinku. Tzn.k počátku, délce a intenzitě účinku.

9 Na tomto grafu máme znázorněnou koncentraci léčivé látky v krvi v závislosti na čase po aplikaci lékové formy a tady je velmi důležitá právě tato přímka, tzn.minimální terapeutická hladina. V podstatě ona říká, že když hladina léčivé látky dosáhne této hladiny, tak teprve v daném okamžiku začíná léčivá látka působit. Tzn.v tomto případě začíná působit po 12i hodinách, a potom přestává působit po 42 hodinách. Čili délka účinku je dána touto časovou částí křivky. Tady ještě se uvádí tzv.intenzita účinku, ta intenzita účinku není to správné vyjádření, protože naše snaha je, aby ta hladina se pohybovala co nejdýl a co nejblíž té minimální terapeutické hladině. Pokud ta hladina dosáhne velké výšky, dostává se do toxické oblasti nebo se dostává až do letální oblasti. Čili toto je velmi důležité, z tohoto obrázku, že tady je určitý vztah právě hladiny a účinku, tzn.vztah mezi farmakokinetikou a farmakodynamikou daného přípravku. Na další tabulce jsou ukázány příklady terapeutických toxických a letálních dávek u různých léčivých látek, třeba tady máme hexobarbital, terapeutická hladina je 1 mikrogram na ml krve, toxická 7 a letální 10 mikrogramů na mililitr krve.

10 Z pohledu lékové formy a dostupnosti rozlišujeme různé typy lékových forem. V pokusech farmaceutické dostupnosti v závislosti množství uvolněného léčiva na čase máme tady tři příklady různých typů lékových forem. První křivka A nám vyjadřuje klasickou lékovou formu, která uvolňuje léčivou látku velmi rychle. Čili to je většina léčivých přípravků, které jsou na farmaceutickém trhu. Další křivka B znázorňuje zpomalené uvolňování léčivé látky, čili tam už to uvolňování je modifikováno strukturou lékové formy. Třetí křivka to je uvolňování s řízeným uvolňováním. Uvolňování kinetikou pseudonultého řádu, tzn.,že tam se lineárně léčivá látka uvolňuje po dlouhou dobu. V pokusech biologických situace vypadá takto, že tady v závislosti koncentrace léčivé látky

11 na čase máme křivku A, to je profil klasické lékové formy, rychle nastupuje účinek a rychle končí. Další křivka B je to přípravek s prodlouženým uvolňováním, tzn., že doba účinku je delší. A třetí křivka C nám ukazuje přípravek s řízeným uvolňováním léčivé látky. Tzn., že ta hladina v rozmezí mezi minimální a maximální terapeutickou hladinou je relativně dlouhou dobu. U přípravku perorálních to může být těch 12, 24 hodin. U očních je to kolem 1 týdne, nitroděložní až jeden rok. Takže to by bylo stručně k té dostupnosti lékové formy a ke způsobům hodnocení.

12 Teď už bychom se dostali k otázce vlivu jednotlivých činitelů na dostupnost a začneme fyzikálními a chemickými vlastnostmi léčivých látek. Velmi důležité je to, jestli léčivá látka je charakteru slabé kyseliny nebo slabé zásady nebo soli. Tady v podstatě platí obecná zásada, že slabé kyseliny se v žaludku špatně rozpouštějí, ale velmi dobře se absorbují. U zásad je to naopak.

13 Teď bychom si řekli, jaká zásada platí pro podávání slabých kyselin a zásad do organismu. Pokud máme slabou kyselinu, tak ta by se vždycky měla dávat po jídle tak, aby zůstala v žaludku co nejdelší dobu, protože to množství, které se pak rozpustí se okamžitě velmi rychle absorbuje. Naproti tomu slabé zásady ty by se měly požívat před jídlem, protože ony ty tablety se rychle rozpadnou v žaludku, léčivá látka se rychle rozpustí a sama rozpuštěná přechází do střev. A ve střevech se zase rychle absorbuje. Takže tady platí zásada, že před jídlem by se měly dávat slabé zásady, a po jídle by se měly aplikovat slabé kyseliny. Tady máme Nitrofurantoin, který byl podávaný před a po jídle a byl vypočítáván podíl v procentech vyloučené léčivé látky za 24 hodin. Tady se ukázalo, že pokud tato slabá kyselina byla daná před snídaní, tak se vyloučilo 22 % a pokud byla podávaná po jídle tak 40 %. Čili tady je přímo experimentálně dokázáno, to, co jsem tady hovořil o určité teoretické závislosti. Dalším zajímavým okruhem je otázka ta, jestli podáváme třeba slabou kyselinu ve formě kyseliny nebo ve formě soli. Obecně se říká, že samozřejmě sůl je více rozpustná, tudíž že by se neměly dávat kyseliny, ale všechno že by se mělo dávat v soli. Tady je zajímavá ta věc, že pokud máme sůl ve vodě tak dochází k tomu, že se nejprve ta sůl rozpouští a vytvoří kolem částice kolem krystalku určitou vrstvu nasyceného roztoku o tloušťce H. Vzniklé jonty potom difundují do prostředí, a protože je tam ph nízké (tzn.1 3), tak ta část, ten aniont, znovu přechází na kyselinu. Čili znovu se vysráží kyselina, ale tato kyselina je vysrážena v mikrokrystalech a ty se potom během dalšího procesu relativně dobře rozpouštějí.

14 Čili obecná zásada, že slabé kyseliny je vhodnější dávat v lékové formě ve formě soli platí, jak vidíme na tomto grafu či tabulce. Tady vidím například kyselinu benzoovou v kyselém prostředí se rozpustí 2,1 jednotky, kdežto sodná sůl 980. Čili tady vidíme velmi markantní vliv mezi kyselinou a solí kyseliny. Jenomže toto co je uvedeno na této tabulce platí pouze pro suspenze, tzn.třeba aplikaci přípravku v tobolkách, přímá aplikace suspenze.

15 Ovšem pokud připravíme tablety z kyseliny a ze soli tak tady docházíme k opačnému závěru, tzn.k tomu závěru, že samotná kyselina se z tablet uvolňuje daleko rychleji než sodná sůl. Tomu je proto, že v tabletě, kde jsou póry se sůl slabé kyseliny rozpouští velmi dobře, ovšem bohužel přechází do malých krystalků kyseliny, a protože jich je tady hodně, tak tyto krystalky ucpou póry, proto nemůže voda pronikat do tablety a nemůže se rychle rozpadnout. Čili díky tomu, že dojde k pomalému rozpadu je potom i pomalejší uvolňování léčivé látky. Teď bych se zastavil u dvou dalších prvků částic léčivé látky a to je velikost částic a polymorfie. Pro velikost částic a vlivu na rozpouštění platí klasická rovnice rozpouštění, která říká, že rychlost rozpouštění se rovná d (difusní koeficient) x s (povrch částic) / h (tloušťka vrstvy nasyceného roztoku x rozdíl mezi cs (koncentrace nasyceného roztoku) koncentrace látky v kapalině. Z toho vyplývá, že difúsní koeficient je ovlivněn teplotou, takže čím je vyšší teplota, tím je rychlejší rozpouštění, povrch částic čím je povrch částic menší, tzn.jsou částice, jsou menší, mají větší povrch, je rychlost rozpouštění větší, a h je ovlivněno rychlostí míchání. Takže to jsou tři takové známé parametry, které známe už běžně z fyzikální chemie.

16 Někdy můžeme využít i velikosti částic jako retardačního prostředku, tady třeba vidíme u chloramfenikolu, že částice o velikosti 50 mikrometrů, to je ta červená křivka, je rozpouštění velmi rychle, a to už běhen hodiny, dvou. Naopak, když použijeme v suspenzi částice o velikosti 800 mikrometrů, tak vidíme, že to rozpouštění je pomalé a můžeme to dokonce použít i jako metodu pro retardaci účinku té dané léčivé látky.

17 V 60., 80.letech byl velmi diskutován problém polymorfie částic léčivé látky. Polymorfie, to znamená, že určitá látky krystaluje v několika krystalografických soustavách. Třeba fenobarbitál ve dvanácti. Každá z těchto modifikací má určitou energii a zároveň se rozpouští jinou rychlostí. Právě ty, které mají nejvyšší energii, ty se také rozpouštějí nejrychleji. Proto vznikl názor, v těch 70.letech, že do tablet by se měly dávat právě tyto modifikace, s tou nejvyšší energií. Ovšem bohužel je tam jeden problém, protože tyto modifikace během půl roku roku přecházejí na modifikace s nižší energií, tzn.s nižší rychlosti u rozpouštění. Tak se nám stane, což vidíme tady na tomto obrázku, kdy máme hladinu léčivé látky v krvi v závislosti na čase, ale ten čas bereme delší dobu, půl roku rok, že tady máme modifikaci jedničku, která se zdá nejvhodnější a modifikaci trojku, která se už nezdá výhodná. Proto z dnešního pohledu je lepší nepoužívat modifikaci 1, ale použít modifikaci 3 a dát tam větší množství této léčivé látky. Tak, abychom se dostali nad minimální terapeutickou hladinu po delší dobu.

18 Tady bych se zmínil ještě o jedné, takové moderní nové věci, a to jsou urychlovače absorbce. Tato skupinka pomocných látek se začala vyvíjet v těch 80.,90 letech, a to v souvislosti s tzv.transdermálními lékovými formami. U těchto forem, u těch náplastí, se na poměrně malé ploše (třeba 1cm x 1cm) aplikuje relativně velké množství léčivé látky, kožní cestou, a tudíž je potřebné, aby ta léčivá látka mohla velmi rychle prostupovat tkáněmi. Právě proto se začala vyvíjet skupina látek, která měla ovlivnit rychlost průchodu léčivé látky přes kůži nebo sliznice.

19 Tady se používá několik látek, které mají tu schopnost, že ovlivňují membrány buněk. Když se podíváme na membrány buněk, ty se skládají z fosfolipidů, a tyto fosfolipidy jsou svými lipidickými řetězci u sebe a na druhé straně je řetězec hydrofilních skupin, a u další membrány zase k sobě přiléhají ty části hydrofilní. Mezi těmito hydrofilními částicemi je vrstvička vody. A právě funguje jedna skupina urychlovačů, které zvyšují množství vody mezi těmito vrstvičkami, a tím jak se zvýší objem vody tak tím se zlepší podmínky pro absorbci rozpouštění léčivých látek. Druhá skupinka urychlovačů absorbce, tam má ten mechanismus, že v podstatě rozbíjí lineární uspořádání lipidických řetězců. Tím mezi těmito řetězci vzniknou otvory, a těmi potom velmi dobře procházejí molekuly léčivé látky. Tady platí jedna zásada, že neexistuje optimální urychlovač pro všechny léčivé látky. Vždy je nutné hledat urychlovač pro tu kterou léčivou látku. Také musím poznamenat to, že ty změny v té membráně nebo v tkáni nejsou změny dlouhodobé, většinou jsou to změny tak na dva, na tři dny a pak se soustava a ta tkáň dostává do původního složení.

20 Takže to by bylo k těm pomocným látkám a léčivým látkám. A teď už bychom se zaměřili na typy léčivých přípravků, lékových forem, ve kterých jsme schopni ovlivnit rychlost uvolňování léčivé látky. Vedle té základní klasické skupiny, tzn.lékových forem s klasickým nemodifikovaným uvolňováním léčivé látky, máme potom skupinky buď se zrychleným uvolňováním léčivé látky, s prodlouženým uvolňováním léčivé látky a s řízeným uvolňováním léčivé látky. Zvláštní skupinou jsou lékové formy s cílenou biodistribucí. Tady je třeba poznamenat, že všechny ty přípravky s modifikovaným uvolňováním že u nich dochází k uvolňování léčivé látky před její absorbcí. Naopak u soustav s cílenou biodistribucí, celá léková forma nano léková forma nebo mikro léková forma se dostává do krevního oběhu, celá se dostává do cílené tkáně a teprve v této cílené tkáni se uvolňují molekuly léčivé látky. Takže v pvním případě když v lékové formě dáme třeba 100 molekul, tak do cílené tkáně se dostane 20. Kdežto u té druhé skupiny když dáme 100 molekul, tak 95 molekul se dostane do cílené tkáně. Je to samozřejmě velmi výhodné, protože je minimální zátěž organismu, jsou minimální vedlejší účinky apod.

21 Nyní už bych se zaměřil na lékové formy se zrychleným uvolňováním léčivé látky. Tady můžeme uvádět takové 3,4 skupiny lékových forem, jsou to například tuhé roztoky, komplexy léčivých a pomocných látek, můžou to být sublingvální tablety nebo lyofilizované tablety. Začal bych tuhými roztoky. Filosofie u tuhých roztoků je tato. Máme molekulu léčivé látky, která je ve vodě špatně rozpustná. Máme tutéž molekulu, která se velmi dobře rozpouští v pomocné látce, a současně ta pomocná látka se dobře rozpouští ve vodě. Čili my připravíme lékovou formu takovou, že uděláme molekulární disperzi léčivé látky v pomocné látce, pak danou soustavu převedeme do granule, do tablet, no a po aplikaci se rozpouští pomocná látka, no a léčivé látky už se nerozpouštějí, pouze se jakoby obnažují do toho daného prostředí.

22 Takovým příkladem může být třeba griseofulvin v polyethylenglykolu, nabion v polyvinylpyrrolidoonu. Takže to jsou příklady těchto lékových forem.

23 Dále se používají komplexy léčivých a pomocných látek. Tady už tato soustava je složitější, zde se používá například pomocná látka betacyklodextrin. V podstatě se zde vychází ze škrobu, který se enzymy rozbije na menší řetězce, a ty se potom spojí do kornoutku. Takže se vytvoří kornoutek, s OH skupinami vevnitř, a potom přímo molekula léčiva se naabsorbuje do toho kornoutku a naváže se do dané soustavy. Z daných kornoutků se pak udělá granulát, vylisují tablety, a zase po aplikaci se rychle tato soustava rozpadne a uvolní se molekuly léčivých látek.

24 Dále se dají použít se zrychleným uvolňováním např. Sublingvální tablety, tam se pak vychází většinou z mikrokrystalické celulózy, kdy v orální aplikaci se velmi rychle tableta rozpadne, a třeba nitroglycerin se velmi rychle absorbuje. Takovou moderní skupinkou jsou lyofilizované tablety, u těchto tablet tam v podstatě nejde ani tak o tablety, o lisování, jakoby o liofilizát, vyrábí se například z gelu želatiny, kdy se udělá želatinový gel, dovnitř se přidá manitol, léčivá látka, soustava se vyleje do blistru, ty se zmrazí na -40 stupňů, no a potom se v liofizilátoru sníží tlak a voda, respektive led přímo sublimuje do páry. Čili tím dostaneme výlisek, který po aplikaci do ústní dutiny se během 6-10 minut rozpustí a léčivá látka pak lokálně působí.

25 Další skupinkou jsou tablety s prodlouženým uvolňováním tzv. RETARDETY ty mají mnohé výhody, protože udržují terapeutickou hladinu léčivé látky po dlouhou dobu. Celková dávka léčivé látky je nižší než při jednotlivých dávkách, jsou nižší vedlejší účinky, snižuje se akumulace léčivých látek v organismu a samozřejmě i četnost podání. Tady se ale musím zmínit o jedné nevýhodné vlastnosti, protože retardety v podstatě mají v sobě daleko vyšší množství léčivé látky než jednotlivé tablety, a pokud by je pacient rozkousal, došlo by k zbytečně vysoké absorbci až k vytvoření toxických hladin. Čili toto je důležité, že se musí pak aplikovat ta retardeta celá.

26 Těch metod pro přípravu retardet máme mnoho, třeba jsou to systému matricové, další soustavy jsou potahované lékové formy, osmotické systémy, nebo soustavy další. Pokud se jedná o matricové systémy, ty se většinou připravují jednoduše, že se vezme nějaká zpomalovací látka, k ní se přidá léčivá látka, a dále potom nějaká pomocná látka, která se dobře rozpouští, vylisuje se většinou přímým lisováním tableta, a ta po aplikaci začne uvolňovat léčivou látku tím mechanismem, že se rozpustná pomocná látka jako sacharóza rozpustí, ale tím kanálkem proniká voda dovnitř, rozpouští léčivou látku, a ta

27 potom pomalinku se uvolňuje z tablety ven. Pokud se jedná o inertní matricové systémy, tam se používají jako ty základní ty nerozpustné podíly, třeba polyvinylchlorid, polyethylen, polyamid apod. Ovšem tyto tablety se už v dnešní době moc v praxi nepoužívají. Další skupinkou jsou lipofilní matricové systémy, tam se jako zpomalovací látka používají tuky, mastné kyseliny. Tyto tablety se vyvíjely především v těch 70., 80.letech.

28 Nejvíc používaným postupem je příprava hydrofilních matricových tablet. Tady se v praxi používají dva postupy, tzn.postup přes granulaci nebo přímé lisování. Pokud se jde přes granulaci, tak tam se v podstatě používají klasická plniva léčivé látky, a tyto se granulují pomocí pojiv, které mají vysoce adhezivní vlastnosti. Čili tam se udělá granulát, a ten granulát se potom lisuje do tablet. Může se taky kombinovat situace, že se granulát udělá z té zpomalovací látky, obalí se na povrchu zpomalovací látku a potom z těchto granulek se lisují tablety. Daleko zajímavější a v praxi používanější je přímé lisování, zde se většinou vezme plnivo pro přímé lisování, přidá se kolem % zpomalovací látky, a dále potom celá léčivá látka a celá soustava se potom slisuje. A to je nejčastěji používaná soustava, kterou v dnešní době používáme. Vedle těch matricových soustav se dělají taky potahované lékové formy. Buď se potahuje krystalek léčivé látky nebo granulka, nebo celá tableta. Z takových nejklasičtějších postupů pro přípravu mikrotobolek, tzn.těch částeček, které

29 jsou obalené je to vedle fázové separace příprava ve fluidní sušárně, tzn.zařízení, kde dáme obalované částice do komory, ze spodní části vháníme podtlakem vzduch, částice jakoby plavou v tom prostoru, a na ně potom nastříkáváme roztok obalovací látky. A po nástřiku provedeme vysušení, provádí se další nástřik apod.tak, až potom dostaneme ty obalené částice léčivé látky. Tady na tomto obrázku vidíme závislost rozpouštění kyseliny salicilové na čase. Vidíme,

30 že samotná kyselina salicovám, respektive salicilan sodný, se velmi rychle rozpustí, pokud ho obalíme želatinou, je to uvolňování pomalejší, pokud želatinu ztvrdíme formaldehydem, dochází k dalšímu zpomalení uvolňování léčivé látky. Další možností obalování je obalování pelet, kdy na peletu naneseme vrstvičku obalovací látky, no a z ní potom se léčivá látka uvolňuje velmi pomalu.

31 V lékárnách určitě všichni znáte přípravek mikromagretard, což je přípravek retardovaný s nitroglycerinem. Ten se připravuje takovým zvláštním způsobem, že na jádro z cukru, na takovou cukernou kuličku, se nanese nitroglycerin v laktóze, a vše se to pokryje filmem. Tyto kuličky se potom dávají do tobolky. Po aplikaci se vlastní tobolka rozpadne, uvolní se jednotlivé částice, do nich potom voda proniká přes membránu, obsah se rozpouští, a pomalinku se léčivá látka dostává do okolí dané kuličky. Na spodním grafu vidíme porovnání klasické tablety s touto moderní tobolkou. Tady vidíme, že u tablety je dosaženo maxima po 2 hodinách, a zbytečně vysoké hladiny, která už je nad minimální terapeutickou hladinou. Naopak u tobolky je dosaženo uvolňování po dobu 12 hodin. Čili tady vidíme, že opravdu tento moderní způsob má své opodstatnění. Takže to bylo o těch dvou základních metodách, tzn.výrobě matricových soustav a obalovaných soustav, a teď bychom se podívali na příklad kosmotického systému a tzv.oros.

32 Tato tableta obsahuje jádro, které obsahuje nějakou osmoticky aktivní látku, třeba chlorid sodný a léčivou látku, a dále potom fólii, která řídí uvolňování. A do této tablety se udělá laserem otvor. Po aplikaci voda proniká přes membránu, a protože léčivá látka nemůže přes membránu procházet ven, tak vychází po rozpuštění pouze otvorem, který byl udělaný v této tabletě.

33 Při porovnání klasické tablety a tohoto OROSu vidíme, že klasická tableta uvolní léčivou látku velmi rychle, do dvou hodin dosáhne maxima, zbytečně vysokého, kdežto z orosu se léčivá látka uvolňuje pomaleji, dosáhne hladiny třeba až po druhé hodině, ale potom drží hladinu až po dobu 12 hodin. Dalším příkladem takovýchto přípravků je třeba plovoucí tobolka. Plovoucí tobolka, ta obsahuje vevnitř několik součástí. Po aplikaci do žaludku, tobolka se rozpustí, hydrogel udělá gelovou strukturu, a uzavře v sobě vzduch, a uzavře v sobě tuk. Tím pádem po aplikaci tobolka plave v žaludku, a pomalinku z té plovoucí tablety se uvolňuje léčivá látka. V úvodu přednášky jsem povídal o tom, že pokud máme slabou kyselinu, tak ona se má dávat po jídle, anebo má ta léková forma zůstat co nejdéle v žaludku. A to je právě léková forma pro tento typ léčivých látek, tzn.pro slabé kyseliny.

34 Dalším příkladem potom jsou tablety s nalisovaným obalem. Dělají se v podstatě tak, že do zvláštní tabletovačky, do matrice se nasype obalovací látka, dolní trn se posune níž, potom se vsune do matrice jádro, zase se dolní trn posune níž, a zasype se matrice obalovaným granulátem a vše se vylisuje. Čili máme jádro s léčivou látkou, a máme obal s léčivou látkou. A tady nám mohou nastat dva případy, jednak ten případ, kdy v obalu je tuhý roztok, tzn.zde léčivá látka se velmi rychle rozpouští, protože se rozpouští ten obal, vytvoří se požadovaná hladina léčivé látky v krvi, no a potom se začne rozpouštět jádro, kde jsou velké krystaly léčiva a kde to léčivo se rozpouští velmi pomalu.

35 Naopak jsou taky lékové formy opačné, kdy ten obal se velmi pomalinku rozpouští, a teprve po rozpuštění obalu se začne rozpuštět jádro, ze kterého se potom ta léčivá látka uvolňuje velmi rychle.

36 Takže v této mojí dnešní přednášce jsem se zabýval problematikou lékových forem, a vlivu lékových forem na počátek, délku a intenzitu účinku. Chtěl jsem tady prezentovat problematiku rozpouštění v zažívacím traktu, dál jsem chtěl stručně říci o tom, co je to dostupnost léčivé látky, že je biologická a farmaceutická. Dále potom jsem se zaměřil na vliv léčivé látky na dostupnost a to z pozice chemických vlastností a fyzikálních vlastností. A v té poslední fázi jsem se zabýval přípravky s modifikovaným uvolňováním léčivé látky, přípravky se zrychleným uvolňováním, se zpomaleným uvolňováním a u toho jsem uvedl soustavy matricové, obalové, osmotické, popřípadě jsem uvedl nějaké příklady dalších soustav.

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv:

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv: Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Mgr. Pavel Berka doc. RNDr. Milan Dittrich,

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

Správné užívání a aplikace léků I. část

Správné užívání a aplikace léků I. část Správné užívání a aplikace léků I. část Tablety a další formy léčiv užívané ústy Úvod Správné užívání a aplikace léčiv se významně podílí na výsledném efektu léčby. Proto je nezbytné, aby byl pacient informován

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 ke sdělení Sp. zn.: 13757/06 Souhrn údajů o přípravku 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU COMBIZYM COMPOSITUM 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Aspergillasum 120 mg v jedné obalené tabletě

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina

Více

Originální obalovaná hnojiva Everris. Osmocote Exact, nejbezpečnější a nejúčinnější hnojivo z řady Osmocote vůbec! Výhody. hnojiv Osmocote.

Originální obalovaná hnojiva Everris. Osmocote Exact, nejbezpečnější a nejúčinnější hnojivo z řady Osmocote vůbec! Výhody. hnojiv Osmocote. Originální obalovaná hnojiva Everris Výhody použití hnojiv Osmocote Mohutnější růst rostlin a silnější výpěstky, protože je zajištěn trvalý přísun všech potřebných živin Minimální chemické zatížení životního

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko?

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Simone Schaumberger Produktový manažer pro mykotoxiny Nicole Reisinger Projektový vedoucí pro endotoxiny Endotoxiny u krav Podceňova 2 Science & Solutions červen

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy. Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu Jednotky učení Dvojklikem na políčko označte LU Unit Title 1 Separation and Mixing Substances 2 Material Constants Determining Properties of Materials

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

Informace pro použití. Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Informace pro použití. Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Informace pro použití Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento zdravotnický prostředek je dostupný bez lékařského předpisu. Pro lepší účinek se řiďte

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls4248/2015, sp. zn. sukls4242/2015 a sp.zn.sukls136237/2014, sp.zn.sukls136250/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kreon 10 000 Kreon 25 000 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty V průběhu minulého století nárůst využívání polymerů Biodegradabilní plasty Problémy s odpadovým hospodářstvím Vznik několika strategií,

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Jak správně napájet psa při závodech?

Jak správně napájet psa při závodech? Jak správně napájet psa při závodech? Závody denní (týdenní) chléb pro řadu majitelů psů. Patříte k nim právě Vy? Agility, canicross, coursing, dogfrisbee, dogtrekking, dostihy, flyball, mushing. Vidíte

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MACRO - ALBUMON kit 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje Seroalbuminum humanum macroaggregatum

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Téma roku - PEDOLOGIE

Téma roku - PEDOLOGIE Téma roku - PEDOLOGIE Březen Kolik vody dokáže zadržet půda? Zadrží více vody půda písčitá nebo jílovitá? Jak lépe předpovědět povodně nebo velká sucha? Proveďte měření půdní vlhkosti v blízkosti vaší

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám 1 VY_32_INOVACE_CHK4_6060 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající cenově dostupné generické léky. Z APATYKY K MEZINÁRODNÍ FARMACEUTICKÉ FIRMĚ Za zakladatele výroby léčiv

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení:

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: VYUŽITÍ: k poskytování první pomoci a řešení problému zevního krvácení Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: u úrazových ran u pooperačních ran na místech odběru kožních

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

test zápočet průměr známka

test zápočet průměr známka Zkouškový test z FCH mikrosvěta 6. ledna 2015 VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 90 minut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. U otázek označených symbolem? uvádějte

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

2.1 Empirická teplota

2.1 Empirická teplota Přednáška 2 Teplota a její měření Termika zkoumá tepelné vlastnosti látek a soustav těles, jevy spojené s tepelnou výměnou, chování soustav při tepelné výměně, změny skupenství látek, atd. 2.1 Empirická

Více

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA Jelikož jsme tvořeni z 75% vody, na správné hydrataci vhodnou tekutinou samozřejmě velmi záleží. Měli bychom pít vodu o ph 7 až 9. Bohužel voda z kohoutku mívá ph kolem 6. Většina

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Profil společnosti Zentiva

Profil společnosti Zentiva Profil společnosti Zentiva Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající moderní, vysoce kvalitní a cenově dostupné generické léky. Z apatyky k mezinárodní farmaceutické firmě Za

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Popis přípavku Algowane

Popis přípavku Algowane Popis přípavku Algowane Princip vločkování Řasy vlivem vločkovacé látky vytvářejí větší vločky, shluky řas, které lze pomocí filtru zachytit a následně z koloběhu efektivně odstranit. Algowane je biologicky

Více

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací EUNIKÉ SILVER Výrobek EUNIKÉ SILVER je kombinací mikronizované sladkovodní řasy česká chlorela SP (Chlorella sp.) a extraktu léčivé rostliny šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis). Obě složky jsou

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Matematická vsuvka I. trojčlenka. http://www.matematika.cz/

Matematická vsuvka I. trojčlenka. http://www.matematika.cz/ Matematická vsuvka I. trojčlenka http://www.matematika.cz/ Trojčlenka přímá úměra Pokud platí, že čím více tím více, jedná se o přímou úměru. Čím více kopáčů bude kopat, tím více toho vykopají. Čím déle

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

VŠCHT Praha. Merck Sharp and Dohme. Zentiva (Sanofi Aventis) Syntéza a výroba léčiv. Specialista registrací. Technolog výroby pevných lékových forem

VŠCHT Praha. Merck Sharp and Dohme. Zentiva (Sanofi Aventis) Syntéza a výroba léčiv. Specialista registrací. Technolog výroby pevných lékových forem LÉKOVÉ FORMY VŠCHT Praha Syntéza a výroba léčiv Merck Sharp and Dohme Specialista registrací Zentiva (Sanofi Aventis) Technolog výroby pevných lékových forem Léčivo, léková forma, lék Léčivo látka nebo

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více