Biofarmaceutické aspekty formování léků Doc.RNDr. Milan Řehula Csc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biofarmaceutické aspekty formování léků Doc.RNDr. Milan Řehula Csc."

Transkript

1 Biofarmaceutické aspekty formování léků Doc.RNDr. Milan Řehula Csc. Ve své dnešní přednášce se budu zabývat problematikou biofarmacie, tzn.vlivu lékové formy na počátek, délku a intenzitu účinku. V první fázi se pozastavím u problematiky gastrointestinálního traktu, podmínek pro rozpouštění, tzn.ph prostředí a dále potom množství kapaliny. Dále se budu zabývat urychlovači absorbce, dostupností léčivé látky kdy budu charakterizovat dostupnost jako takovou, potom farmaceutikou dostupnost a biologickou dostupnost, dále se budu zabývat vlivem fyzikální a chemické struktury léčivé látky na dostupnost léčivé látky a v další fázi přednášky potom problematikou lékových forem se zrychleným uvolňováním léčivé látky, se zpomaleným uvolňování léčivé látky. Stručně se zmíním o lékových formách s cílenou biodistribucí.

2 Prvním okruhem bude gastrointestinální trakt. Z hlediska rychlosti rozpouštění léčivé látky je velmi důležité ph prostředí a množství kapaliny, které přichází do kontaktu s lékovou formou nebo s léčivou látkou. Jestliže začneme ústní dutinou, tak tady je ph kolem 6,4 a za 24 hodin se vyloučí kolem ml slin. V žaludku tam se snižuje ph na 1 3 a zároveň i zde se vytvoří kolem 3 litrů žaludeční šťávy. V duodenu dochází ke změně, protože ph stoupá 6,5 7,5 a zde se vyloučí kolem 1 litru žluči a 1 litru pankreatické šťávy. V jejunu tam už v podstatě to ph se nemění, ale zde se do zažívacího traktu ještě 3000 ml sekretu.

3 Nyní bychom se podívali na jednotlivé části a řekli si, jak lékové formy se chovají v jednotlivých částech gastrointestinálního traktu. Čili jsme si už uvedli, že v ústní dutině je ph kolem 6,4, a že se zde vyloučí 1000 ml slin za 24 hodin. V ústní dutině lékové formy většinou jenom procházejí, jsou některé lékové formy, které jsou určeny pro ústní dutinu. Buď to jsou lékové formy, které uvolňují desinfekční látky anebo léčivé látky, které působí lokálně, nebo které se v ústní dutině absorbují. V žaludku je vysoký pokles ph až na 1 3 a zároveň tady se vyloučí kolem 2 litrů sekretu. V žaludku léková forma zůstává od 30 minut, když se podá nalačno, až do 4 hodin, když se podá po jídle. Pobyt lékové formy se prodlužuje také tím, že člověk pojme tukovitou stravu nebo stravu i bílkovinnou. V žaludku už dochází k rozpadu většiny lékových forem, pouze enterosolventní procházejí žaludkem do střev.

4 Ve střevech oproti žaludku dochází ke vzrůstu ph, tzn.z kyselého prostředí se přechází do zásaditého. Také je zde kolem 5 l sekretu a léková forma ve střevech je od 2 do 5 hodin. Ve střevech probíhá další uvolňování léčivé látky, pouze ty enterosolventní tablety se zde začínají rozpouštět a rozpadat.

5 V tlustém střevě se už zahušťuje obsah střeva a dochází k další absorbci léčivých látek. V této fázi je léková forma asi kolem 8 až 12 hodin. Takže tolik velmi stručně k problematice zažívacího traktu. Viděli jsme, že se zde léková forma setkává s rozdílným ph prostředím a také s rozličným množstvím kapalin. Čili celkově se dá říci, že do zažívacího traktu se za 24 hodin dostane od v podstatě 8 litrů do 10 litrů tekutin.

6 Dalším naším úkolem se seznámit s problematikou dostupnosti. Tady bych trochu šel do historie, kdy do roku 1950 farmakologové většinou testovali pouze farmakodynamický efekt léčivých látek. V roce 1953 definoval Dost nový vědní obor, tzv. farmakokinetiku, čili sledoval profil hladin léčivé látky v krvi. Dělali se tehdy různé pokusy, když se sledoval vliv pohlaví na hladiny léčivé látky v krvi, vliv dítěte, dospělého apod. V této době se už ovšem vědělo, že přípravky některých firem nemají v organismu farmakodynamický účinek. Skupina vědců si pak vzala tablety od 4 výrobců a sledovala hladiny léčivé látky v krvi. A došla k velmi zajímavému závěru, kdy třeba zjistila, že hladina léčivé látky výrobce A byla na úrovni 1 mg na 1 ml krve, a zjistila také, že od dalšího výrobce do 2 hodin se vůbec hadina nevytvořila a teprve potom se vytvořily velmi nízké hladiny léčivé látky. V tomto případě tableta vůbec nefungovala. To byly první poznatky v 50.letech. A tehdy profesor Levy a profesor Dost definovali nový vědní obor, tzv.biofarmacii. Tady bych se zmínil ještě o jedné události z roku 1963 z Londýna. Pacientka měla zánět pobřišnice a doktoři jí tehdy dávali Prednisol. Došlo k tomu, že se markantně zhoršil stav dané pacientky. A protože v této nemocnici pracoval profesor Levy, tak tehdy se kolem toho případu začal točit a zjistil, že zhoršení stavu souvisí s podáváním tablet od jiné firmy. A tak tehdy udělal první velmi jednoduchý pokus, do kádinky dal míchádelko, pak vsunul tabletu a po určitých časových intervalech odebíral kapalinu a zjišťoval hladinu nebo koncentraci léčivé látky. A došel k překvapivému závěru, že totiž ty neúčinné tablety uvolňovaly léčivou látku 20x pomaleji než látky účinné. No a tehdy v podstatě vymyslel nový postup na zjišťování léčivých látek. Vytvořil novou metodu, která za 5 let se dostala do amerického lékopisu.

7 Začal jsem hovořit o tzv.dostupnosti. Je to schopnost lékové formy uvolňovat léčivou látku v určitém místě organismu, po určitou dobu a určitou rychlostí. Toto hodnocení je možno provádět přímo v živém organismu nebo v kádinkách. Pokud se provádí v organismu tak se pak říká této dostupnosti biologická, v kádinkách farmaceutická. Čili ta biologická dostupnost je podíl podané léčivé látky jež se dostane v metabolické nezměněné aktivní formě do krevního oběhu.

8 Vlastní dostupnost se potom hodnotí klasickými farmakokinetickými parametry, jako je třeba maximální koncentrace léčivé látky v krvi, čas kdy je dosaženo maximální koncentrace, anebo potom plochou podkřivkou. Z těch ploch podkřivkou hladin léčivé látky v krvi se potom vypočítávají absolutní biologická dostupnost, relativní atd. Pokud se jedná o farmaceutickou dostupnost, tato vyjadřuje podíl z léčivé formy uvolněné léčivé látky, přitom je také samozřejmě zaznamenána i rychlost daného děje. V podstatě dneska se používá několik metod lékopisných. Z těch bych jmenoval ty dvě základní, tedy metoda rotujícího košíčku, což je v podstatě osa s košíčkem, do kterého se vsune tableta, košíček rotuje, a z nádoby se odebírají vzorky kapaliny s rozpuštěnou léčivou látkou, nebo se potom používá nádoba s míchadlem. Dále jsou různé průtokové a další metody. Nás ovšem zajímá určitý vztah dostupnosti léčivé látky k míře účinku. Tzn.k počátku, délce a intenzitě účinku.

9 Na tomto grafu máme znázorněnou koncentraci léčivé látky v krvi v závislosti na čase po aplikaci lékové formy a tady je velmi důležitá právě tato přímka, tzn.minimální terapeutická hladina. V podstatě ona říká, že když hladina léčivé látky dosáhne této hladiny, tak teprve v daném okamžiku začíná léčivá látka působit. Tzn.v tomto případě začíná působit po 12i hodinách, a potom přestává působit po 42 hodinách. Čili délka účinku je dána touto časovou částí křivky. Tady ještě se uvádí tzv.intenzita účinku, ta intenzita účinku není to správné vyjádření, protože naše snaha je, aby ta hladina se pohybovala co nejdýl a co nejblíž té minimální terapeutické hladině. Pokud ta hladina dosáhne velké výšky, dostává se do toxické oblasti nebo se dostává až do letální oblasti. Čili toto je velmi důležité, z tohoto obrázku, že tady je určitý vztah právě hladiny a účinku, tzn.vztah mezi farmakokinetikou a farmakodynamikou daného přípravku. Na další tabulce jsou ukázány příklady terapeutických toxických a letálních dávek u různých léčivých látek, třeba tady máme hexobarbital, terapeutická hladina je 1 mikrogram na ml krve, toxická 7 a letální 10 mikrogramů na mililitr krve.

10 Z pohledu lékové formy a dostupnosti rozlišujeme různé typy lékových forem. V pokusech farmaceutické dostupnosti v závislosti množství uvolněného léčiva na čase máme tady tři příklady různých typů lékových forem. První křivka A nám vyjadřuje klasickou lékovou formu, která uvolňuje léčivou látku velmi rychle. Čili to je většina léčivých přípravků, které jsou na farmaceutickém trhu. Další křivka B znázorňuje zpomalené uvolňování léčivé látky, čili tam už to uvolňování je modifikováno strukturou lékové formy. Třetí křivka to je uvolňování s řízeným uvolňováním. Uvolňování kinetikou pseudonultého řádu, tzn.,že tam se lineárně léčivá látka uvolňuje po dlouhou dobu. V pokusech biologických situace vypadá takto, že tady v závislosti koncentrace léčivé látky

11 na čase máme křivku A, to je profil klasické lékové formy, rychle nastupuje účinek a rychle končí. Další křivka B je to přípravek s prodlouženým uvolňováním, tzn., že doba účinku je delší. A třetí křivka C nám ukazuje přípravek s řízeným uvolňováním léčivé látky. Tzn., že ta hladina v rozmezí mezi minimální a maximální terapeutickou hladinou je relativně dlouhou dobu. U přípravku perorálních to může být těch 12, 24 hodin. U očních je to kolem 1 týdne, nitroděložní až jeden rok. Takže to by bylo stručně k té dostupnosti lékové formy a ke způsobům hodnocení.

12 Teď už bychom se dostali k otázce vlivu jednotlivých činitelů na dostupnost a začneme fyzikálními a chemickými vlastnostmi léčivých látek. Velmi důležité je to, jestli léčivá látka je charakteru slabé kyseliny nebo slabé zásady nebo soli. Tady v podstatě platí obecná zásada, že slabé kyseliny se v žaludku špatně rozpouštějí, ale velmi dobře se absorbují. U zásad je to naopak.

13 Teď bychom si řekli, jaká zásada platí pro podávání slabých kyselin a zásad do organismu. Pokud máme slabou kyselinu, tak ta by se vždycky měla dávat po jídle tak, aby zůstala v žaludku co nejdelší dobu, protože to množství, které se pak rozpustí se okamžitě velmi rychle absorbuje. Naproti tomu slabé zásady ty by se měly požívat před jídlem, protože ony ty tablety se rychle rozpadnou v žaludku, léčivá látka se rychle rozpustí a sama rozpuštěná přechází do střev. A ve střevech se zase rychle absorbuje. Takže tady platí zásada, že před jídlem by se měly dávat slabé zásady, a po jídle by se měly aplikovat slabé kyseliny. Tady máme Nitrofurantoin, který byl podávaný před a po jídle a byl vypočítáván podíl v procentech vyloučené léčivé látky za 24 hodin. Tady se ukázalo, že pokud tato slabá kyselina byla daná před snídaní, tak se vyloučilo 22 % a pokud byla podávaná po jídle tak 40 %. Čili tady je přímo experimentálně dokázáno, to, co jsem tady hovořil o určité teoretické závislosti. Dalším zajímavým okruhem je otázka ta, jestli podáváme třeba slabou kyselinu ve formě kyseliny nebo ve formě soli. Obecně se říká, že samozřejmě sůl je více rozpustná, tudíž že by se neměly dávat kyseliny, ale všechno že by se mělo dávat v soli. Tady je zajímavá ta věc, že pokud máme sůl ve vodě tak dochází k tomu, že se nejprve ta sůl rozpouští a vytvoří kolem částice kolem krystalku určitou vrstvu nasyceného roztoku o tloušťce H. Vzniklé jonty potom difundují do prostředí, a protože je tam ph nízké (tzn.1 3), tak ta část, ten aniont, znovu přechází na kyselinu. Čili znovu se vysráží kyselina, ale tato kyselina je vysrážena v mikrokrystalech a ty se potom během dalšího procesu relativně dobře rozpouštějí.

14 Čili obecná zásada, že slabé kyseliny je vhodnější dávat v lékové formě ve formě soli platí, jak vidíme na tomto grafu či tabulce. Tady vidím například kyselinu benzoovou v kyselém prostředí se rozpustí 2,1 jednotky, kdežto sodná sůl 980. Čili tady vidíme velmi markantní vliv mezi kyselinou a solí kyseliny. Jenomže toto co je uvedeno na této tabulce platí pouze pro suspenze, tzn.třeba aplikaci přípravku v tobolkách, přímá aplikace suspenze.

15 Ovšem pokud připravíme tablety z kyseliny a ze soli tak tady docházíme k opačnému závěru, tzn.k tomu závěru, že samotná kyselina se z tablet uvolňuje daleko rychleji než sodná sůl. Tomu je proto, že v tabletě, kde jsou póry se sůl slabé kyseliny rozpouští velmi dobře, ovšem bohužel přechází do malých krystalků kyseliny, a protože jich je tady hodně, tak tyto krystalky ucpou póry, proto nemůže voda pronikat do tablety a nemůže se rychle rozpadnout. Čili díky tomu, že dojde k pomalému rozpadu je potom i pomalejší uvolňování léčivé látky. Teď bych se zastavil u dvou dalších prvků částic léčivé látky a to je velikost částic a polymorfie. Pro velikost částic a vlivu na rozpouštění platí klasická rovnice rozpouštění, která říká, že rychlost rozpouštění se rovná d (difusní koeficient) x s (povrch částic) / h (tloušťka vrstvy nasyceného roztoku x rozdíl mezi cs (koncentrace nasyceného roztoku) koncentrace látky v kapalině. Z toho vyplývá, že difúsní koeficient je ovlivněn teplotou, takže čím je vyšší teplota, tím je rychlejší rozpouštění, povrch částic čím je povrch částic menší, tzn.jsou částice, jsou menší, mají větší povrch, je rychlost rozpouštění větší, a h je ovlivněno rychlostí míchání. Takže to jsou tři takové známé parametry, které známe už běžně z fyzikální chemie.

16 Někdy můžeme využít i velikosti částic jako retardačního prostředku, tady třeba vidíme u chloramfenikolu, že částice o velikosti 50 mikrometrů, to je ta červená křivka, je rozpouštění velmi rychle, a to už běhen hodiny, dvou. Naopak, když použijeme v suspenzi částice o velikosti 800 mikrometrů, tak vidíme, že to rozpouštění je pomalé a můžeme to dokonce použít i jako metodu pro retardaci účinku té dané léčivé látky.

17 V 60., 80.letech byl velmi diskutován problém polymorfie částic léčivé látky. Polymorfie, to znamená, že určitá látky krystaluje v několika krystalografických soustavách. Třeba fenobarbitál ve dvanácti. Každá z těchto modifikací má určitou energii a zároveň se rozpouští jinou rychlostí. Právě ty, které mají nejvyšší energii, ty se také rozpouštějí nejrychleji. Proto vznikl názor, v těch 70.letech, že do tablet by se měly dávat právě tyto modifikace, s tou nejvyšší energií. Ovšem bohužel je tam jeden problém, protože tyto modifikace během půl roku roku přecházejí na modifikace s nižší energií, tzn.s nižší rychlosti u rozpouštění. Tak se nám stane, což vidíme tady na tomto obrázku, kdy máme hladinu léčivé látky v krvi v závislosti na čase, ale ten čas bereme delší dobu, půl roku rok, že tady máme modifikaci jedničku, která se zdá nejvhodnější a modifikaci trojku, která se už nezdá výhodná. Proto z dnešního pohledu je lepší nepoužívat modifikaci 1, ale použít modifikaci 3 a dát tam větší množství této léčivé látky. Tak, abychom se dostali nad minimální terapeutickou hladinu po delší dobu.

18 Tady bych se zmínil ještě o jedné, takové moderní nové věci, a to jsou urychlovače absorbce. Tato skupinka pomocných látek se začala vyvíjet v těch 80.,90 letech, a to v souvislosti s tzv.transdermálními lékovými formami. U těchto forem, u těch náplastí, se na poměrně malé ploše (třeba 1cm x 1cm) aplikuje relativně velké množství léčivé látky, kožní cestou, a tudíž je potřebné, aby ta léčivá látka mohla velmi rychle prostupovat tkáněmi. Právě proto se začala vyvíjet skupina látek, která měla ovlivnit rychlost průchodu léčivé látky přes kůži nebo sliznice.

19 Tady se používá několik látek, které mají tu schopnost, že ovlivňují membrány buněk. Když se podíváme na membrány buněk, ty se skládají z fosfolipidů, a tyto fosfolipidy jsou svými lipidickými řetězci u sebe a na druhé straně je řetězec hydrofilních skupin, a u další membrány zase k sobě přiléhají ty části hydrofilní. Mezi těmito hydrofilními částicemi je vrstvička vody. A právě funguje jedna skupina urychlovačů, které zvyšují množství vody mezi těmito vrstvičkami, a tím jak se zvýší objem vody tak tím se zlepší podmínky pro absorbci rozpouštění léčivých látek. Druhá skupinka urychlovačů absorbce, tam má ten mechanismus, že v podstatě rozbíjí lineární uspořádání lipidických řetězců. Tím mezi těmito řetězci vzniknou otvory, a těmi potom velmi dobře procházejí molekuly léčivé látky. Tady platí jedna zásada, že neexistuje optimální urychlovač pro všechny léčivé látky. Vždy je nutné hledat urychlovač pro tu kterou léčivou látku. Také musím poznamenat to, že ty změny v té membráně nebo v tkáni nejsou změny dlouhodobé, většinou jsou to změny tak na dva, na tři dny a pak se soustava a ta tkáň dostává do původního složení.

20 Takže to by bylo k těm pomocným látkám a léčivým látkám. A teď už bychom se zaměřili na typy léčivých přípravků, lékových forem, ve kterých jsme schopni ovlivnit rychlost uvolňování léčivé látky. Vedle té základní klasické skupiny, tzn.lékových forem s klasickým nemodifikovaným uvolňováním léčivé látky, máme potom skupinky buď se zrychleným uvolňováním léčivé látky, s prodlouženým uvolňováním léčivé látky a s řízeným uvolňováním léčivé látky. Zvláštní skupinou jsou lékové formy s cílenou biodistribucí. Tady je třeba poznamenat, že všechny ty přípravky s modifikovaným uvolňováním že u nich dochází k uvolňování léčivé látky před její absorbcí. Naopak u soustav s cílenou biodistribucí, celá léková forma nano léková forma nebo mikro léková forma se dostává do krevního oběhu, celá se dostává do cílené tkáně a teprve v této cílené tkáni se uvolňují molekuly léčivé látky. Takže v pvním případě když v lékové formě dáme třeba 100 molekul, tak do cílené tkáně se dostane 20. Kdežto u té druhé skupiny když dáme 100 molekul, tak 95 molekul se dostane do cílené tkáně. Je to samozřejmě velmi výhodné, protože je minimální zátěž organismu, jsou minimální vedlejší účinky apod.

21 Nyní už bych se zaměřil na lékové formy se zrychleným uvolňováním léčivé látky. Tady můžeme uvádět takové 3,4 skupiny lékových forem, jsou to například tuhé roztoky, komplexy léčivých a pomocných látek, můžou to být sublingvální tablety nebo lyofilizované tablety. Začal bych tuhými roztoky. Filosofie u tuhých roztoků je tato. Máme molekulu léčivé látky, která je ve vodě špatně rozpustná. Máme tutéž molekulu, která se velmi dobře rozpouští v pomocné látce, a současně ta pomocná látka se dobře rozpouští ve vodě. Čili my připravíme lékovou formu takovou, že uděláme molekulární disperzi léčivé látky v pomocné látce, pak danou soustavu převedeme do granule, do tablet, no a po aplikaci se rozpouští pomocná látka, no a léčivé látky už se nerozpouštějí, pouze se jakoby obnažují do toho daného prostředí.

22 Takovým příkladem může být třeba griseofulvin v polyethylenglykolu, nabion v polyvinylpyrrolidoonu. Takže to jsou příklady těchto lékových forem.

23 Dále se používají komplexy léčivých a pomocných látek. Tady už tato soustava je složitější, zde se používá například pomocná látka betacyklodextrin. V podstatě se zde vychází ze škrobu, který se enzymy rozbije na menší řetězce, a ty se potom spojí do kornoutku. Takže se vytvoří kornoutek, s OH skupinami vevnitř, a potom přímo molekula léčiva se naabsorbuje do toho kornoutku a naváže se do dané soustavy. Z daných kornoutků se pak udělá granulát, vylisují tablety, a zase po aplikaci se rychle tato soustava rozpadne a uvolní se molekuly léčivých látek.

24 Dále se dají použít se zrychleným uvolňováním např. Sublingvální tablety, tam se pak vychází většinou z mikrokrystalické celulózy, kdy v orální aplikaci se velmi rychle tableta rozpadne, a třeba nitroglycerin se velmi rychle absorbuje. Takovou moderní skupinkou jsou lyofilizované tablety, u těchto tablet tam v podstatě nejde ani tak o tablety, o lisování, jakoby o liofilizát, vyrábí se například z gelu želatiny, kdy se udělá želatinový gel, dovnitř se přidá manitol, léčivá látka, soustava se vyleje do blistru, ty se zmrazí na -40 stupňů, no a potom se v liofizilátoru sníží tlak a voda, respektive led přímo sublimuje do páry. Čili tím dostaneme výlisek, který po aplikaci do ústní dutiny se během 6-10 minut rozpustí a léčivá látka pak lokálně působí.

25 Další skupinkou jsou tablety s prodlouženým uvolňováním tzv. RETARDETY ty mají mnohé výhody, protože udržují terapeutickou hladinu léčivé látky po dlouhou dobu. Celková dávka léčivé látky je nižší než při jednotlivých dávkách, jsou nižší vedlejší účinky, snižuje se akumulace léčivých látek v organismu a samozřejmě i četnost podání. Tady se ale musím zmínit o jedné nevýhodné vlastnosti, protože retardety v podstatě mají v sobě daleko vyšší množství léčivé látky než jednotlivé tablety, a pokud by je pacient rozkousal, došlo by k zbytečně vysoké absorbci až k vytvoření toxických hladin. Čili toto je důležité, že se musí pak aplikovat ta retardeta celá.

26 Těch metod pro přípravu retardet máme mnoho, třeba jsou to systému matricové, další soustavy jsou potahované lékové formy, osmotické systémy, nebo soustavy další. Pokud se jedná o matricové systémy, ty se většinou připravují jednoduše, že se vezme nějaká zpomalovací látka, k ní se přidá léčivá látka, a dále potom nějaká pomocná látka, která se dobře rozpouští, vylisuje se většinou přímým lisováním tableta, a ta po aplikaci začne uvolňovat léčivou látku tím mechanismem, že se rozpustná pomocná látka jako sacharóza rozpustí, ale tím kanálkem proniká voda dovnitř, rozpouští léčivou látku, a ta

27 potom pomalinku se uvolňuje z tablety ven. Pokud se jedná o inertní matricové systémy, tam se používají jako ty základní ty nerozpustné podíly, třeba polyvinylchlorid, polyethylen, polyamid apod. Ovšem tyto tablety se už v dnešní době moc v praxi nepoužívají. Další skupinkou jsou lipofilní matricové systémy, tam se jako zpomalovací látka používají tuky, mastné kyseliny. Tyto tablety se vyvíjely především v těch 70., 80.letech.

28 Nejvíc používaným postupem je příprava hydrofilních matricových tablet. Tady se v praxi používají dva postupy, tzn.postup přes granulaci nebo přímé lisování. Pokud se jde přes granulaci, tak tam se v podstatě používají klasická plniva léčivé látky, a tyto se granulují pomocí pojiv, které mají vysoce adhezivní vlastnosti. Čili tam se udělá granulát, a ten granulát se potom lisuje do tablet. Může se taky kombinovat situace, že se granulát udělá z té zpomalovací látky, obalí se na povrchu zpomalovací látku a potom z těchto granulek se lisují tablety. Daleko zajímavější a v praxi používanější je přímé lisování, zde se většinou vezme plnivo pro přímé lisování, přidá se kolem % zpomalovací látky, a dále potom celá léčivá látka a celá soustava se potom slisuje. A to je nejčastěji používaná soustava, kterou v dnešní době používáme. Vedle těch matricových soustav se dělají taky potahované lékové formy. Buď se potahuje krystalek léčivé látky nebo granulka, nebo celá tableta. Z takových nejklasičtějších postupů pro přípravu mikrotobolek, tzn.těch částeček, které

29 jsou obalené je to vedle fázové separace příprava ve fluidní sušárně, tzn.zařízení, kde dáme obalované částice do komory, ze spodní části vháníme podtlakem vzduch, částice jakoby plavou v tom prostoru, a na ně potom nastříkáváme roztok obalovací látky. A po nástřiku provedeme vysušení, provádí se další nástřik apod.tak, až potom dostaneme ty obalené částice léčivé látky. Tady na tomto obrázku vidíme závislost rozpouštění kyseliny salicilové na čase. Vidíme,

30 že samotná kyselina salicovám, respektive salicilan sodný, se velmi rychle rozpustí, pokud ho obalíme želatinou, je to uvolňování pomalejší, pokud želatinu ztvrdíme formaldehydem, dochází k dalšímu zpomalení uvolňování léčivé látky. Další možností obalování je obalování pelet, kdy na peletu naneseme vrstvičku obalovací látky, no a z ní potom se léčivá látka uvolňuje velmi pomalu.

31 V lékárnách určitě všichni znáte přípravek mikromagretard, což je přípravek retardovaný s nitroglycerinem. Ten se připravuje takovým zvláštním způsobem, že na jádro z cukru, na takovou cukernou kuličku, se nanese nitroglycerin v laktóze, a vše se to pokryje filmem. Tyto kuličky se potom dávají do tobolky. Po aplikaci se vlastní tobolka rozpadne, uvolní se jednotlivé částice, do nich potom voda proniká přes membránu, obsah se rozpouští, a pomalinku se léčivá látka dostává do okolí dané kuličky. Na spodním grafu vidíme porovnání klasické tablety s touto moderní tobolkou. Tady vidíme, že u tablety je dosaženo maxima po 2 hodinách, a zbytečně vysoké hladiny, která už je nad minimální terapeutickou hladinou. Naopak u tobolky je dosaženo uvolňování po dobu 12 hodin. Čili tady vidíme, že opravdu tento moderní způsob má své opodstatnění. Takže to bylo o těch dvou základních metodách, tzn.výrobě matricových soustav a obalovaných soustav, a teď bychom se podívali na příklad kosmotického systému a tzv.oros.

32 Tato tableta obsahuje jádro, které obsahuje nějakou osmoticky aktivní látku, třeba chlorid sodný a léčivou látku, a dále potom fólii, která řídí uvolňování. A do této tablety se udělá laserem otvor. Po aplikaci voda proniká přes membránu, a protože léčivá látka nemůže přes membránu procházet ven, tak vychází po rozpuštění pouze otvorem, který byl udělaný v této tabletě.

33 Při porovnání klasické tablety a tohoto OROSu vidíme, že klasická tableta uvolní léčivou látku velmi rychle, do dvou hodin dosáhne maxima, zbytečně vysokého, kdežto z orosu se léčivá látka uvolňuje pomaleji, dosáhne hladiny třeba až po druhé hodině, ale potom drží hladinu až po dobu 12 hodin. Dalším příkladem takovýchto přípravků je třeba plovoucí tobolka. Plovoucí tobolka, ta obsahuje vevnitř několik součástí. Po aplikaci do žaludku, tobolka se rozpustí, hydrogel udělá gelovou strukturu, a uzavře v sobě vzduch, a uzavře v sobě tuk. Tím pádem po aplikaci tobolka plave v žaludku, a pomalinku z té plovoucí tablety se uvolňuje léčivá látka. V úvodu přednášky jsem povídal o tom, že pokud máme slabou kyselinu, tak ona se má dávat po jídle, anebo má ta léková forma zůstat co nejdéle v žaludku. A to je právě léková forma pro tento typ léčivých látek, tzn.pro slabé kyseliny.

34 Dalším příkladem potom jsou tablety s nalisovaným obalem. Dělají se v podstatě tak, že do zvláštní tabletovačky, do matrice se nasype obalovací látka, dolní trn se posune níž, potom se vsune do matrice jádro, zase se dolní trn posune níž, a zasype se matrice obalovaným granulátem a vše se vylisuje. Čili máme jádro s léčivou látkou, a máme obal s léčivou látkou. A tady nám mohou nastat dva případy, jednak ten případ, kdy v obalu je tuhý roztok, tzn.zde léčivá látka se velmi rychle rozpouští, protože se rozpouští ten obal, vytvoří se požadovaná hladina léčivé látky v krvi, no a potom se začne rozpouštět jádro, kde jsou velké krystaly léčiva a kde to léčivo se rozpouští velmi pomalu.

35 Naopak jsou taky lékové formy opačné, kdy ten obal se velmi pomalinku rozpouští, a teprve po rozpuštění obalu se začne rozpuštět jádro, ze kterého se potom ta léčivá látka uvolňuje velmi rychle.

36 Takže v této mojí dnešní přednášce jsem se zabýval problematikou lékových forem, a vlivu lékových forem na počátek, délku a intenzitu účinku. Chtěl jsem tady prezentovat problematiku rozpouštění v zažívacím traktu, dál jsem chtěl stručně říci o tom, co je to dostupnost léčivé látky, že je biologická a farmaceutická. Dále potom jsem se zaměřil na vliv léčivé látky na dostupnost a to z pozice chemických vlastností a fyzikálních vlastností. A v té poslední fázi jsem se zabýval přípravky s modifikovaným uvolňováním léčivé látky, přípravky se zrychleným uvolňováním, se zpomaleným uvolňováním a u toho jsem uvedl soustavy matricové, obalové, osmotické, popřípadě jsem uvedl nějaké příklady dalších soustav.

LÉKOVÉ FORMY VYŠŠÍCH GENERACÍ Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.

LÉKOVÉ FORMY VYŠŠÍCH GENERACÍ Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. LÉKOVÉ FORMY VYŠŠÍCH GENERACÍ Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. V dnešní přednášce se budu zabývat problematikou lékových forem vyšších generací. V takové té obecné rovině se v začátku zmíním pouze o některých

Více

II. TABLETY TABULETTAE

II. TABLETY TABULETTAE II. TABLETY TABULETTAE Definice tuhé mechanicky pevné přípravky jedna nebo více léčivých látek určeny k perorálnímu podávání polykají se celé žvýkají rozpouštějí nebo dispergují ve vodě ponechají se rozpouštět

Více

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv:

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv: Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Mgr. Pavel Berka doc. RNDr. Milan Dittrich,

Více

OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA

OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA 4 FÁZE 1. vstup absorpce 2. přenos distribuce 3. metabolické přeměny biotransformace 4. vylučování - exkrece 1.FÁZE ABSORPCE - DS a) inhalací vdechováním - plyny,

Více

TEXTURNÍ ANALÝZA JAKO MODERNÍ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ LÉKOVÝCH FOREM

TEXTURNÍ ANALÝZA JAKO MODERNÍ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ LÉKOVÝCH FOREM VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA ÚSTAV TECHNOLOGIE LÉKŮ TEXTURNÍ ANALÝZA JAKO MODERNÍ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ LÉKOVÝCH FOREM Podklady pro praktická cvičení PharmDr. Veronika

Více

Farmakokinetika. Farmakokinetika (pharmacon + kinetikos) Farmakodynamika. 26. února Popisuje osud léčiva v těle Co dělá tělo s lékem

Farmakokinetika. Farmakokinetika (pharmacon + kinetikos) Farmakodynamika. 26. února Popisuje osud léčiva v těle Co dělá tělo s lékem Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. února 29 Základní pojmy (pharmacon + kinetikos) Popisuje osud léčiva v těle Co dělá tělo s lékem Základní pojmy Farmakodynamika Popisuje účinek léku na organismus

Více

Tablety TABLETOVÁNÍ PRÁŠKŮ. Možnosti podávání tablet. Druhy tablet. Tvary tablet. Pomocné látky 6.12.2012

Tablety TABLETOVÁNÍ PRÁŠKŮ. Možnosti podávání tablet. Druhy tablet. Tvary tablet. Pomocné látky 6.12.2012 Tablety TABLETOVÁNÍ PRÁŠKŮ Pavla Houštecká FCHT 2008 nejběžnější léková forma převážně pro perorální podání jsou to mechanicky pevné, pórovité výlisky tvořené směsí prášků, obsahující léčivé látky, pomocné

Více

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková Osud xenobiotik v organismu M. Balíková JED-NOXA-DROGA-XENOBIOTIKUM Látka, která po vstřebání do krve vyvolá chorobné změny v organismu Toxické účinky: a) přechodné b) trvale poškozující c) fatální Vzájemné

Více

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika I Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika zabývá se procesy, které modifikují změny koncentrace léčiva v organismu ve vazbě na čas v němž probíhají změnami

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Výroba tablet. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Lisování tablet. POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY

Výroba tablet. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Lisování tablet. POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY Lisování tablet Výroba tablet GRANULÁT POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY POMOCNÉ LÁTKY plniva, suchá pojiva, kluzné látky, rozvolňovadla tabletování z granulátu homogenizace TABLETOVINA

Více

FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek

FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek METABOLIZACE ZPŮSOBY APLIKACE Sublingvální nitroglycerin ph ionizace, lipofilita, ochrana před prvním průchodem játry, rychlá resorpce

Více

TOBOLKY. A MIKROFORMY Definice drobná sférická tělíska do 2 mm slouží jako náplň tobolek. Tobolky - druhy. Tobolky v jiných článcích ČL

TOBOLKY. A MIKROFORMY Definice drobná sférická tělíska do 2 mm slouží jako náplň tobolek. Tobolky - druhy. Tobolky v jiných článcích ČL Definice tuhé přípravky, tvrdé nebo měkké obaly různý tvar a velikost jedna dávka léčivé látky perorální poddání A MIKROFORMY Definice drobná sférická tělíska do 2 mm slouží jako náplň tobolek Tobolky

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku E-Z-HD 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Léčivá látka: Barii sulfas (síran barnatý)

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D

METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D 2010 PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D. 10.6.2010 ZMĚNY D 2010 (harmonizace beze změn v textu) 2.9.1 Zkouška rozpadavosti tablet a tobolek 2.9.3 Zkouška disoluce

Více

Biologická léčiva. Co jsou to biosimilars a jak se vyrábějí. Michal Hojný

Biologická léčiva. Co jsou to biosimilars a jak se vyrábějí. Michal Hojný Biologická léčiva Co jsou to biosimilars a jak se vyrábějí Michal Hojný Zadání Jsou to opravdu generické kopie originálů? Jsou tam nějaká nebezpečí při výrobě? Jsou ty léky úplně stejné? Jak těžké je vyrobit

Více

VODA FARMACEUTICKOU VÝROBU 6.12.2012 PRO. VODA PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu

VODA FARMACEUTICKOU VÝROBU 6.12.2012 PRO. VODA PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu 6122012 RDrJiří Sajvera VOD PRO FRMCUICOU VÝROBU ÚOR 2002 VOD PRO FRMCUICÉ ÚČLY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu čištěná voda qua purificata voda na injekci qua pro iniectione

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

TOBOLKY. A MIKROFORMY Definice drobná sférická tělíska do 2 mm slouží jako náplň tobolek. Tobolky - druhy. Tobolky v jiných článcích ČL 30.10.

TOBOLKY. A MIKROFORMY Definice drobná sférická tělíska do 2 mm slouží jako náplň tobolek. Tobolky - druhy. Tobolky v jiných článcích ČL 30.10. TOBOLKY Definice tuhé přípravky, tvrdé nebo měkké obaly různý tvar a velikost jedna dávka léčivé látky perorální poddání A MIKROFORMY Definice drobná sférická tělíska do 2 mm slouží jako náplň tobolek

Více

VLIV VYBRANÝCH PŘÍRODNÍCH POLYMERŮ

VLIV VYBRANÝCH PŘÍRODNÍCH POLYMERŮ VLIV VYBRANÝCH PŘÍRODNÍCH POLYMERŮ NA FYZIKÁLNÍ A BIOADHEZIVNÍ VLASNOSTI VAGINÁLNÍCH TABLET Mgr. Kamila Bartoníková Mgr. Martina Čierna PharmDr. Lenka Starychová PharmDr. Miroslava Špaglová PharmDr. Mária

Více

AJATIN PROFARMA tinktura s mechanickým rozprašovačem kožní roztok

AJATIN PROFARMA tinktura s mechanickým rozprašovačem kožní roztok www.lekarna-madona.cz zpět na stránku produktu zpět na obdobná léčiva SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU: AJATIN PROFARMA tinktura s mechanickým rozprašovačem kožní roztok 2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Vstup látek do organismu

Vstup látek do organismu Vstup látek do organismu Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. 2 podmínky musí dojít ke kontaktu musí být v těle aktivní Působení jedů KONTAKT - látka účinkuje přímo nebo po přeměně (biotransformaci)

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY ELEKTROFORÉZA K čemu to je? kritérium čistoty preparátu stanovení molekulové hmotnosti makromolekul stanovení izoelektrického

Více

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11 RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Rozšiřuje přednášky: Stavba cytoplazmatické membrány Membránový

Více

Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky. Novinky SANOFI Srpen 2015

Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky. Novinky SANOFI Srpen 2015 Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky Novinky SANOFI Srpen 2015 IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg měkké tobolky Léčivá látka v tekuté formě: ibuprofenum 400 mg (ibuprofen

Více

Netkané textilie. Materiály 2

Netkané textilie. Materiály 2 Materiály 2 1 Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha k sp. zn. sukls224939/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Molaxole prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje následující

Více

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE autoři: Hana a Radovan Sloupovi 1. Ze tří cisteren unikly tři plyny - helium, amoniak a chlor. Napiš do obláčků správné značky nebo vzorce. Pomůže ti výstražné značení nebezpečnosti

Více

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9 OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY Stavební hmoty I Cvičení 9 SÁDRA JAKO POJIVO Sádra = síran vápenatý dihydrát CaSO 4.2H 2 O Je částečně rozpustný ve vodě (ztuhlou sádru lze rozpustit ve vodě a získat znovu sádrovou

Více

Metody přípravy a hodnocení inovativní lékové formy - mukoadhezivních orálních filmů

Metody přípravy a hodnocení inovativní lékové formy - mukoadhezivních orálních filmů Metody přípravy a hodnocení inovativní lékové formy - mukoadhezivních orálních filmů Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. vetchyd@vfu.cz Mgr. Markéta Gajdošová Ústav technologie léků Farmaceutická fakulta

Více

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK Mithon SP je tekutý, nepěnivý chemický přípravek sloužící k preventivnímu ošetření proti růstu řas a k jejich likvidaci. Tento přípravek je vhodný pro ošetření vody

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

II. TABLETY TABULETTAE

II. TABLETY TABULETTAE II. TABLETY TABULETTAE Definice tuhé mechanicky pevné přípravky jedna nebo více léčivých látek určeny k perorálnímu podávání polykají se celé žvýkají rozpouštějí nebo dispergují ve vodě ponechají se rozpouštět

Více

Distribuce. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Distribuce. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Distribuce Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Definice Distribuce je fáze farmakokinetiky, při které

Více

Výroba tablet. Fáze lisování. Lisovací nástroje. Typy tabletovacích lisů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Výroba tablet. Fáze lisování. Lisovací nástroje. Typy tabletovacích lisů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob Výroba tablet GRANULÁT POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY POMOCNÉ LÁTKY piva, suchá pojiva, kluzné látky, rozvolňovadla homogenizace homogenizace tabletování z granulátu TABLETOVINA

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Pevná fáze ve farmacii

Pevná fáze ve farmacii Úvod - Jaké jsou hlavní technologické operace při výrobě léčivých přípravků? - Co je to API, excipient, léčivý přípravek, enkapsulace? - Proč se provádí mokrá granulace? - Jaké hlavní normy se vztahují

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny. Cíl: Porovnat průběh a rychlost rozpouštění pevných forem vitamínu C v kyselině chlorovodíkové

Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny. Cíl: Porovnat průběh a rychlost rozpouštění pevných forem vitamínu C v kyselině chlorovodíkové Sledování rozpustnosti vitamínu C v žaludeční kyselině demonstrační pokus VY_52_Inovace_244 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny

Více

Tlakové membránové procesy

Tlakové membránové procesy Membránová operace Tlakové membránové technologie Retentát (Koncentrát) Vstupní roztok Permeát Tlakové membránové procesy Mikrofiltrace Ultrafiltrace Nanofiltrace Reverzní osmóza -hnací silou rozdíl tlaků

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová Vyučovací předmět chemie je dotován 2 hodinami týdně v 8.- 9. ročníku ZŠ. Výuka je zaměřena na

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE

CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE SYNTHESIS OF MICRO AND NANO-SIZED CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS SYNTÉZA MIKRO A NANOČÁSTIC UHLIČITANU VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE Autoři článku: Yash Boyjoo, Vishnu K. Pareek Jian

Více

Otázka: Jak poznáme, že je ve skořápce vejce trhlina, i když ji neobjevíme očima?

Otázka: Jak poznáme, že je ve skořápce vejce trhlina, i když ji neobjevíme očima? Pokusy s vejci budí většinou velkou pozornost. Každé dítě vejce už někdy vidělo, mělo je v ruce a rozbilo je. Každý ví, co je uvnitř vejce, ať už je syrové nebo vařené. Většina lidí má také nějakou představu

Více

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj 12. CHEMIE Ročník Dotace Povinnost (skupina) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - - - - - - - 2+0 1+1 - - - - - - - povinný povinný Ročník: osmý Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Žák: Tematický okruh: Úvod

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

Farmakokinetická analýza

Farmakokinetická analýza Farmakokinetická analýza Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové PK analýza Vliv organismu na lék Vliv

Více

3.8. Acidobazická regulace

3.8. Acidobazická regulace 3.8. Acidobazická regulace Tabulka 3.8. 1: Referenční intervaly Parametr Muži Ženy ph 7,37 7,43 7,37 7,43 pco 2 (kpa) 4,7 6,0 4,3 5,7 - aktuální HCO 3 (mmol/l) 23,6 27,6 21,8 27,2 - standardní HCO 3 (mmol/l)

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

Obalená tableta. Popis přípravku: fialovočervené kulaté lesklé obalené tablety čočkovitého tvaru.

Obalená tableta. Popis přípravku: fialovočervené kulaté lesklé obalené tablety čočkovitého tvaru. sp.zn. sukls130102/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma 50 mg / 250 g obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 obalená tableta obsahuje benfotiaminum 50 mg a cyanocobalaminum

Více

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc 2008/11. *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc 2008/11. *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc* RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc 2008/11 Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Rozšiřuje přednášky: Stavba cytoplazmatické membrány

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Absorpce. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Absorpce. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Absorpce Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Definice Absorpce je fáze farmakokinetiky, kdy dochází

Více

Základy chemických technologií

Základy chemických technologií 4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole... FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso... 2 2_Vlastnosti látek... 3 3_Vzájemné působení těles... 4 4_Gravitační síla... 4 Gravitační pole... 5 5_Měření síly... 5 6_Látky jsou složeny z částic... 6 7_Uspořádání

Více

Dlouhodobě uvolňovaný dusík v různém zastoupení. Najdete zde hnojiva se zastoupením 30 50 % dlouhodobě

Dlouhodobě uvolňovaný dusík v různém zastoupení. Najdete zde hnojiva se zastoupením 30 50 % dlouhodobě Produktová řada hnojiv FENIX přináší vašemu trávníku přesně takové živiny, které potřebuje. Při vývoji hnojiv FENIX jsme se zaměřili na požadavky a poznatky, které přicházejí od profesionálních trávníkářů.

Více

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. T-4 Metody oddělování složek směsí. Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

Vnitřní energie tělesa

Vnitřní energie tělesa Vnitřní energie tělesa vnitřní energie tělesa je energie všech částic, z nichž se těleso skládá. Jde především o kinetickou a potenciální energii, ale může jít také o elektrickou či chemickou energii,

Více

P1/P2. Testování pevných lékových forem: Rozpadavost, oděr a pevnost tablet. Laboratoř oboru Výroba léčiv (N111049) Návod. Ing.

P1/P2. Testování pevných lékových forem: Rozpadavost, oděr a pevnost tablet. Laboratoř oboru Výroba léčiv (N111049) Návod. Ing. Laboratoř oboru Výroba léčiv (N111049) Návod P1/P2 Testování pevných lékových forem: Rozpadavost, oděr a pevnost tablet Vedoucí práce: Umístění práce: Ing. Tereza Školáková S27 OBSAH 1. Úvod... 1 2. Úkoly...

Více

Soli - skupina látek podobných vlastností jako chlorid sodný (kuchyňská sůl)

Soli - skupina látek podobných vlastností jako chlorid sodný (kuchyňská sůl) 1. Soli I podívejte se na všechny pokusy se solemi! 1) Pojem sůl, charakteristika kuchyňské soli 2) Vlastnosti roztoků solí, kryoskopický a ebulioskopický efekt 3) Rozpouštění, rozpustnost a její závislost

Více

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup 3. FILTRACE Filtrace je jednou ze základních technologických operací, je to jedna ze základních jednotkových operací. Touto operací se oddělují pevné částice od tekutiny ( směs tekutiny a pevných částic

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění)

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Pavla Balínová Předpony vyjadřující řád jednotek giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10 3 deci- d 10-1 centi- c 10-2 mili- m 10-3 mikro- μ 10-6 nano- n 10-9 piko-

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU {Krabička na blistry a lahvičky z HDPE } 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Orlistat Sandoz 60mg Orlistatum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jedna tvrdá tobolka obsahuje orlistatum

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 ke sdělení sp.zn.sukls44100/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fucithalmic oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acidum fusidicum hemihydricum 10 mg v 1

Více

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Chemické sloučeniny se připravují z jiných chemických sloučenin. Tento děj se nazývá chemická reakce, kdy z výchozích látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty).

Více

Prů r v ů od o c d e e T -ex e kur u z r í Pe P t e r t a a M e M n e y n ja j r a ov o á 18.12.2010

Prů r v ů od o c d e e T -ex e kur u z r í Pe P t e r t a a M e M n e y n ja j r a ov o á 18.12.2010 Průvodce T-exkurzí Petra Menyjarová 18.12.2010 Krátce o T-exkurzích T-exkurze je součástí projektu Vzdělání a rozvoj talentované mládeže JMK. Jsou určeny pro studenty středních škol se zájmem o přírodní

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.12

Více

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní). CHROMATOGRAFIE ÚOD Existují různé chromatografické metody, viz rozdělení metod níže. Společný rys chromatografických dělení: vzorek jako směs látek - složek se dělí na jednotlivé složky působením dvou

Více

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. PODPOVRCHOVÁ VODA Půdní voda *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. Podzemní voda hromadí se na horninách, které jsou málo propustné pro vodu vytváří souvislou

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 8 Funkční látky péče o kůži II

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 8 Funkční látky péče o kůži II Kosmetika a kosmetologie Přednáška 8 Funkční látky péče o kůži II Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA

METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA Z. Zloch Ústav hygieny LF UK Plzeň Výskyt nikotinu Cigaretový tabák obs. 1 1.5 % nikotinu, tj. 95 % všech přítomných alkaloidů Minoritní alkaloidy: nornikotin, anatabin,

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Voda polární rozpouštědlo

Voda polární rozpouštědlo VY_32_INVACE_30_BEN05.notebook Voda polární rozpouštědlo Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 2. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

Valochol Rapid Přímý zásah na žlučník

Valochol Rapid Přímý zásah na žlučník Přímý zásah na žlučník TISKOVÁ ZPRÁVA Kontaktní osoba: Mgr. Monika Brabcová, Ph.D., PR manager. E-mail: monika.brabcova@valosun.com, mobil: + 420 731 571 361. Valochol Rapid: Přímý zásah na žlučník! Nejen

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONO MACK DEPOT MONO MACK 50 D tablety s proslouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více