učebnice a víceletá gymnázia učebnice Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia pro základní školy Fyzika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "učebnice a víceletá gymnázia učebnice Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia pro základní školy Fyzika"

Transkript

1 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia 6 Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia 6 pr uk aco áz vn ka í Fyzika učebnice :59:33

2 Fyzika nová generace Fyzika původní řada n klade důraz na praktické aplikace fyziky v každodenním životě n přináší aktualizace obsahu a úpravy vycházející ze zkušeností učitelů z praxe n zachovává osvědčené postupy a modernizuje učivo v souladu s vývojem fyziky a didaktiky fyziky n rozlišuje standardní a náročné úkoly NOVINKA Fyzika 6 nová generace Miroslav Randa a kolektiv autorů učebnice Kč pracovní sešit Kč příručka učitele Kč Interaktivní výuka žákovská licence 159 Kč učitelská licence 599 Kč školní multilicence verze 2014 Materiály ke stažení a ukázkové stránky na schválilo MŠMT ČR Flexibooks FlexiLearn publikace si můžete bezplatně zapůjčit novinka Kč Učebnice pro 6. ročník (primu) byla v roce 2005 oceněna na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem bronzovou medailí jako třetí nejlepší učebnice pro základní školy v Evropě. Pracovníci katedry obecné fyziky získali v roce 2007 na přehlídce České fyzikální společnosti další dvě ocenění, a to za popularizační akce pro veřejnost (Věda v ulicích, Noc vědců,...) a za učebnice fyziky vydané v Nakladatelství Fraus v letech Fyzika 6 Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa, Josef Kepka, Gerhard Höfer, Josef Petřík, Jitka Prokšová učebnice Kč pracovní sešit Kč příručka učitele Kč Interaktivní výuka žákovská licence 159 Kč učitelská licence 599 Kč školní multilicence i-cvičení Kč Kč Fyzika 7 Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa, Jitka Prokšová učebnice Kč pracovní sešit Kč příručka učitele Kč Interaktivní výuka žákovská licence 159 Kč učitelská licence 599 Kč školní multilicence i-cvičení Kč Kč Fyzika 8 Karel Rauner, Miroslav Randa, Josef Petřík, Jitka Prokšová učebnice Kč pracovní sešit Kč příručka učitele K Interaktivní výuka žákovská licence 159 Kč učitelská licence 599 Kč školní multilicence i-cvičení Kč Kč Fyzika 9 Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa učebnice Kč pracovní sešit Kč příručka učitele Kč Interaktivní výuka žákovská licence 159 Kč učitelská licence 599 Kč školní multilicence i-cvičení Kč Kč AKTUALIZUJEME ÚSPĚŠNÉ UČEBNICE V PRODEJI DO NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB V PRODEJI DO V PRODEJI DO V PRODEJI DO NOVÁ GENERACE V PRODEJI OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 NOVÁ GENERACE PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 NOVÁ GENERACE UČEBNIC nahrazuje původní řadu učebnic NOVÁ GENERACE PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NOVÁ GENERACE PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

3 Ledovec, mraky, moře. Tři podoby vody. Všechny tři tyto podoby jsou důležité pro život. Mraky přinášejí déšť, bez kterého by se země proměnila v poušť. Zvětšení ledovců v dobách dávno minulých bylo počátkem doby ledové, která ohrozila život člověka ve velké části Evropy. Tání ledovců může naopak zvýšit hladinu moře a ohrozit zaplavením města a celé státy s malou nadmořskou výškou. Moře je důležitou zásobárnou tepla. Bez moře by byly teplotní rozdíly mezi zimou a létem mnohem výraznější. V moři vznikl život. Tři podoby vody. Kde není voda, není život, rozhodně ne takový, jaký známe ze Země. 9

4 Co nás obklopuje? Podívejme se kolem sebe na to, co nás obklopuje. Vidíme tabuli, lavici, křídu, tužku, učebnici, spolužáky; na ulici automobil, budovu; doma televizor, postel, skříň a mnoho dalších věcí. Některé věci nemůžeme vidět, vnímáme je ale jinými smysly: hmatem můžeme vnímat vzduch při mávnutí rukou, čichem různé vůně a pachy. Věci se odlišují v mnoha vlastnostech, jakými jsou například tvar, barva, velikost a tvrdost. Pokud můžeme o nějaké věci říkat, že má nějaký tvar, má rozměry a nachází se v určitém místě, budeme takovou věc ve fyzice nazývat těleso. Mezi tělesa řadíme i osoby, zvířata a rostliny. Věci kolem sebe vnímáme smysly. Kolik smyslů máme a jak se nazývají? U kterých věcí je důležitá velikost, u kterých barva, tvar, tvrdost? Kde se s takovými věcmi setkáváme? Učíte se i v jiných předmětech o nějakých tělesech? O kterých? Zkus určit, které z věcí ve tvém okolí jsou tělesy a které ne. Je tělesem vzduch, řeka, mlha a pára z napařovací žehličky, kouř z komína? Fyzici považují za tělesa i malé částice, například elektron, proton a neutron. U takových částic je podle současných představ složité určit tvar a konkrétní místo, kde se nacházejí. Některá tělesa mají jednoduchý tvar: Bude doplneno na konci - 3D modely Vyjmenuj alespoň dvě tělesa, která mají přibližně tvar koule, krychle, válce, jehlanu, kužele. 10

5 Jiná tělesa mají tvar složitý: Vyjmenuj dalších pět těles, která mají složitý tvar. Tělesem může být i voda v láhvi, čaj v hrníčku, hélium v balonku, bublina vzduchu ve vodě, vzduch v pneumatice. virus chřipky Některá tělesa nemůžeme pozorovat a zkoumat přímo. Jsou například příliš daleko (hvězdy, planeta Jupiter, Saturn, ), nebo jsou příliš malá (mikroby, viry). Při zkoumání jejich vlastností se pak musí použít různé přístroje: kosmické sondy, dalekohledy, mikroskopy. Vyjmenuj několik těles. Pokus se je seřadit podle velikosti a podle složitosti tvaru. V přírodopisu se odlišuje zkoumání těles neživých (nerosty) a živých (rostliny a živočichové). Fyzikální zkoumání živých a neživých těles se neliší. Fyzika zkoumá různé vlastnosti těles a jejich změny. Zabývá se i příčinami těchto změn. Tělesa mohou z různých příčin měnit například svou velikost, tvar i polohu. Těleso je osoba, zvíře, rostlina nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry a polohu. Fyzika zkoumá vlastnosti a pohyb těles. Ve kterých jiných předmětech jsi se setkal s vesmírnými tělesy? Vyjmenuj planety sluneční soustavy a ukaž je na obázku. Kde se ke zkoumání těles používají mikroskopy? Otázky a úkoly ➊ Které z následujících pojmů označují tělesa a které ne? Kámen, pohoří Alpy, Tichý oceán, Slunce, zrcadlo, počítač, vůně růže, kniha, mlha, zub, tygr. ➋ Vyjmenuj alespoň čtyři tělesa, která mají přibližně tvar koule. Seřaď je od největšího k nejmenšímu. 11

6 Z čeho se tělesa skládají? Zkusme si představit, že nějaké těleso stále dělíme na menší a menší části. Časem vždy dostaneme těleso, které má ve všech částech stejné složení. Některá tělesa se skládají z dalších součásti kladiva jednodušších těles. Kladivo lze obvykle rozebrat na tři různá tělesa: dřevěné topůrko, hlava kladiva a železný nebo dřevěný klínek, kterým je hlava kladiva upevněna na topůrko. Automobil se skládá z několika tisíc jednodušších těles: Zkus nalézt některé další těleso, které se dá rozložit na několik dalších jednodušších těles. Vyjmenuj alespoň dalších deset těles, ze kterých se skládá automobil. Po rozebrání automobilu bychom získali mnoho částí, například kovovou matici, sklo z reflektoru, nárazník z plastu, Jestliže už se dalším dělením nemění složení tělesa, říkáme, že těleso je složeno z jedné látky. Látkou je například železo, sklo, cukr, plast, dřevo, nafta, voda, vzduch. Složitá tělesa se obvykle skládají z několika různých látek. Některé látky se mohou měnit v jiné látky. Dřevo se hořením mění v různé plyny a popel. Ve vyšších ročnících se budete učit o takových změnách látek v chemii. Fyzika většinou zkoumá děje, při kterých se látky nemění. cukr dřevo voda a vzduch nafta Víme, že některé věci nejsou tělesa. Můžeš najít věc, která není tělesem, a přesto je tvořena látkou nebo několika látkami? Pojmenuj vždy příslušnou látku. Látky mají také další vlastnosti: jsou či nejsou rozpustné ve vodě, vedou či nevedou elektrický proud, různě se chovají v blízkosti magnetu apod. 12

7 Látky mají různé vlastnosti, například barvu, tvrdost, hustotu; některé látky mají i chuť a vůni. Na rozdíl od těles však nemají tvar ani velikost. Tady je v učebnici napsáno, že písek je látka. Přitom to, čemu lidé říkají písek, je hromada malých kaménků. Zkus si představit, že jsi se stal mravencem nebo jiným malým tvorem, který vidí i věci tisíckrát menší, než může vidět člověk. Které věci, kterým my lidé běžně říkáme látky, se ti teď jako látky jevit nebudou? U některých látek při dalším zkoumání, například mikroskopem, zjistíme, že jsou tvořeny směsí dalších, jednodušších látek. Příkladem je dřevo. I při běžném pohledu vidíme, že části dřeva mají různou barvu (obrázek vlevo). Při pohledu mikroskopem (obrázek vpravo) však vidíme, že dřevo je složenou látkou; ve vyschlém dřevu je například i vzduch. Látky lze rozdělit na dvě velké skupiny: na látky organické, které vznikly činností živých organismů, a na látky neorganické. dřevo obrázek dřeva při dvou různých zvětšeních Podobně je tomu i se žulou, ze které jsou například některé dlažební kostky. žula pod mikroskopem (jsou vidět jednotlivé složky: živec, křemen, slída, ) žula Všechno kolem nás je tvořeno látkami. Z různých látek se skládají tělesa, ale i věci, které tělesy nejsou (například pára z žehličky). Některé látky jsou směsí jiných, jednodušších látek (například dřevo žula). Otázky a úkoly ➊ Urči, zda jde o látky: citron, benzín, pes, teploměr, porcelán, papír, asfalt, med, krabice. ➋ Vyjmenuj alespoň tři látky, které vznikly činností živých organismů. Se žulou se setkáte v přírodopisu i v zeměpisu. Žula tvoří základ některých pohoří, je to hornina. 13

8 Skupenství látek Ty se dneska v tom jídle nějak nimráš, Petře. Nad čím přemýšlíš? Ále, pan učitel nám říkal, že se máme zkusit na svět dívat fyzikálníma očima. Říkali jsme si, že řízek i brambory jsou tělesa, protože mají tvar, rozměry a jsou v nějakém místě. Nevím, jak je to s polívkou, protože její tvar se pořád mění Ty máš tedy starosti. Koukej jíst, ať ti jídlo nevychladne. Mramor se kvůli své pevnosti používá jako ušlechtilý stavební materiál. Používal se již ve starém Řecku a Římě. Dnes se často používají jeho imitace, protože přírodní mramor je drahý. Tělesa ze železa, mramoru, žuly, betonu svůj tvar nemění ani působením velké síly. Tělesa z hlíny, dřeva, masa nebo plastelíny mírně změní svůj tvar i při působení malé síly. I tato tělesa však docela dobře udržují svůj tvar. Také není snadné rozdělit takové těleso na několik částí. Ani jejich objem běžnými prostředky nezměníme. Říkáme, že taková tělesa jsou tvořena pevnými látkami. Nápoje, ocet, med, olej nebo benzín či nafta mohou tvořit těleso jen tehdy, když jsou v nějaké nádobě. Jakmile nádobu nahneme, nebo použijeme jinou nádobu, změní se tvar tělesa. Látky, které se takto chovají, nazýváme kapalné látky (kapaliny). U některých látek můžeme mít s určením skupenství potíže. Jedná se například o smolu na stromech nebo pastu na zuby. Také sklo velice pomalu teče, a tak staré okenní tabulky jsou dole silnější. Naopak písek se snadno přesýpá a mění tvar. Kapaliny můžeme snadno přelévat z jedné nádoby do druhé, vždy přijmou tvar nádoby. Vezmi nepoužitou plastovou injekční stříkačku bez jehly, naplň ji vodou, palcem zacpi otvor a pokus se stlačit píst. Pak stříkačku vyprázdni a pokus opakuj. Jaký je rozdíl? Dobře uzavřenou plastovou láhev zcela naplněnou vodou zkus zmáčknout rukama. Pak láhev vyprázdni a pokus opakuj. Co pozoruješ? 14

9 Vzduch přijímá tvar nádoby, ve které je uzavřen. Jeho objem se ovšem dá na rozdíl od kapalin měnit poměrně snadno. Při nafukování duše u kola se mění válcový tvar vzduchu v hustilce na prstencový tvar v duši kola, jeho objem se při nahuštění několikrát zmenší. Vzduch je plynná látka (plyn). Mezi plyny patří i další látky, které se chovají stejně, například kyslík, dusík, vodík, hélium, oxid dusný, oxid uhličitý nebo oxid uhelnatý. Plyny tvoří těleso jen tehdy, když jsou v nějaké uzavřené nádobě. Podobně jako kapaliny je můžeme snadno přelévat. Kapaliny i plyny mohou volně proudit téci, proto je označujeme společně jako tekutiny. K rozlišení výrazně odlišných stavů látek užíváme pojem skupenství. Železo, mramor a beton jsou ve skupenství pevném, olej, med a benzín ve skupenství kapalném a vzduch, kyslík a dusík ve skupenství plynném. Oxid dusný se prodává v bombičkách, v láhvi na šlehačku zvětší svůj objem mnohokrát. Zkus pod vodou přelít vzduch z jedné nádoby do druhé. Někdy se setkáme i se čtvrtým skupenstvím, kterému se říká plazma. Je to zvláštní stav látky, který vzniká například v plameni, ve svítících zářivkách, při elektrickém sváření i jinde. Také hvězdy jsou ve skupenství plazmatu. Látky mohou být ve skupenství pevném, kapalném a plynném. těleso z látky ve skupenství mění snadno nemění Slunce je jako jiné hvězdy ve skupenství plazmatu. pevném tvar, objem kapalném tvar objem plynném tvar, objem Otázky a úkoly ➊ Které plyny vdechuje a vydechuje člověk? ➋ Z jakých látek se skládá vzduch? ➌ Uveď aspoň tři příklady těles v plynném skupenství a tři příklady těles v kapalném skupenství. ➍ Která tělesa v tůni mohou být v pevném, která v kapalném a plynném skupenství? Biologové a lékaři používají pojem plazma pro určité tekutiny. Například v buňkách se nachází cytoplazma, karyoplazma, Slovo plazma je však v biologii rodu ženského, kdežto ve fyzice rodu středního. 15

10 Skupenství vody Tomáš přišel ze školy. Snaží se se svými novými znalostmi pochlubit rodičům a zároveň je tak trochu napálit: Co myslíš, táto, je řeka těleso? Pokud si vzpomínám, nenechá se splést otec, těleso má mít nějaký tvar. To se u řeky nedá stanovit, například se nedá přesně říci, kde řeka končí, ať už vtéká do moře či do jiné řeky, stejné je to i u přítoků. Podle mého řeka není těleso. Správně, říká poněkud zklamaný Tomáš, ale řekni mi, z jaké látky je řeka. No, pokud bereme řeku jen jako to, co teče v řečišti a nebudeme brát v úvahu živočichy a znečištění, tak se dá říci, že řeka je z vody. Tomáš konečně cítí příležitost tátu nachytat. A co v zimě, když řeka zamrzne, to je přece z ledu!. Náhle vstoupí do rozhovoru maminka: Já vás tu poslouchám a málem se mi vyvařila voda na špagety. Voda má velký význam pro vznik života a jeho rozvoj na Zemi. Nedokážeme si představit, že by život mohl vzniknout někde ve vesmíru bez existence vody. Mezi vodní plochy patří také slatě. Nacházejí se v místech s velkým výskytem rašeliny, která dává vodě charakteristickou tmavou barvu. Voda je látka, která může existovat za běžných podmínek ve všech třech skupenstvích. Nejčastěji se s ní setkáváme v podobě kapaliny. Vyjmenuj alespoň pět názvů, které používáme pro vodní plochy. Seřaď je od největší po nejmenší. Jedná se o tělesa? Jak vzniká rosa? Proč se zamlžují brýle či okna? I pro tekoucí vodu používáme více pojmů: stružka, potůček, potok, říčka, řeka, tok, veletok, ale také například vodopád. V kapalném skupenství najdeme vodu i ve formě deště, rosy, orosení studené láhve, zamlžení oken či brýlí. Součástí vzduchu je voda v plynném skupenství vodní pára. Jestliže vstoupíme ze zimy do teplé místnosti, začne se vodní pára při dotyku se studenými brýlemi přeměňovat na maličké kapičky vody, vzniká zamlžení brýlí. Podobně se v zimě usazují malé kapičky vody na vnitřní straně oken. Malé kapičky vody se usazují také na chladných tělesech, například na plechovce s nápojem, kterou vyndáme z lednice, na sklenici, do které nalijeme studený nápoj, na rostlinách při nízké teplotě vzduchu, Jak se nazývají vodopády na obrázku vlevo? Kde se nacházejí? Množství vodní páry ve vzduchu popisuje fyzikální veličina vlhkost vzduchu. Čím vyšší je teplota vzduchu, tím více vodních par může vzduch obsahovat. Jestliže teplý vzduch obsahuje hodně vodních par a ochladíme jej, začne se vodní pára přeměňovat na kapičky vody. Teplotě, při které začnou kapičky vznikat, říkáme rosný bod. Pro život na Zemi je důležitý koloběh vody. Popiš některé možnosti návratu vody do vodovodního kohoutku. 16

11 Co mají společného obrázky hrnce s vařící vodou, parní lokomotivy a bouřkového mraku? Mlha je tvořena malými kapičkami vody Ve všech třech případech jsme zvyklí bílá oblaka označovat slovem pára. Ve skutečnosti se ale nejedná o vodní páru, protože vodní pára není vidět, je průhledná. Na obrázcích se již jedná o útvar složený z malých kapiček vody, tedy o mlhu. V zimě se při nízkých teplotách může voda změnit na led, který je ve skupenství pevném. Pro tělesa a látky v pevném skupenství vody používáme mnoho různých názvů. Velikost kapiček vody v mlze je pouze několik setin milimetru. Je menší než tloušťka lidského vlasu. Dešťové kapky jsou mnohem větší než kapky vody v mlze. Obvykle mají velikost několik milimetrů. Dešťové kapky i kapky v mlze jsou kulaté. Jmenuj některá tělesa a látky, která jsou tvořena pevným skupenstvím vody. Využij přitom následující obrázky. I v domácnostech se můžeme často setkat s námrazou. Nejčastěji vzniká na předmětech v mrazničce či v mrazicím boxu. Vzniká přeměnou vodní páry obsažené ve vzduchu. Námrazu můžeme pozorovat také na oknech s jednoduchým zasklením. Vytváří krásné obrazce, které nazýváme ledové květy. Voda patří k několika látkám, jejichž pevné skupenství se může přímo měnit v plyn. Tento proces se nazývá sublimace. Přímá přeměna plynu v pevnou látku je desublimace. 17

12 S pevným skupenstvím se setkáme i u srážek. V zimě nám sníh obvykle udělá radost. O kroupách v létě to říci nemůžeme. Které sporty jsou spojeny s pevným skupenstvím vody? S pevným skupenstvím vody jsou spojeny ještě dva jevy, které lidé často nerozlišují: náledí a ledovka. Obě slova popisují jevy, které přinášejí dopravní nehody. Liší se však svým vznikem. Náledí vzniká tak, že v noci zmrzne na silnicích voda, například z roztátého sněhu. Ledovka vzniká při dešti, který mrzne na prochlazeném zemském povrchu nebo na automobilu. Vytváří přitom velmi hladkou souvislou vrstvu. Voda může existovat ve třech skupenstvích: v pevném, kapalném a plynném. Za běžných teplot jde o látku kapalnou. Voda v pevném skupenství se označuje led, v plynném skupenství vodní pára. Vodní pára není vidět, je průhledná. Bude doplneno na konci - Popelka Bude doplneno - Ledovka Otázky a úkoly ➊ Jak vzniká námraza na oknech? Na které straně okna vzniká? ➋ Ve kterých známých pohádkách či filmech se setkáš s vodou v pevném skupenství? ➌ Jak se jmenuje autor obrázků typicky zimní české krajiny? 18

13 Atomy a molekuly Vašek se naučil, co je to těleso, co je látka a to, že látky mohou být v různých skupenstvích. Přemýšlel také, zda písek má skupenství kapalné, když v suchém stavu částečně přijímá tvar nádoby, nebo má skupenství pevné. Vzpomněl si přitom, jak byl s rodiči v létě u moře a jak si s kamarádem stavěl z písku hrad. Hrad byl přece z písku, a i když se dal měnit jeho tvar, postavený hrad neměnil tvar samovolně, písek byl ve skupenství pevném. Když ale začala vysychat voda z písku, hrad se začal hroutit, měnil tvar samovolně. Suchý a mokrý písek jsou trochu odlišné látky. Suchý písek je směs drobných kaménků a vzduchu, mokrý písek je směs kaménků a vody. JaUž jsme se naučili, že některé látky jsou směsi dalších, jednodušších látek. Pokus se najít k písku, dřevu a žule ještě nějaké takové látky. Zkus naopak jmenovat látky, které jako směsi jiných látek nevypadají. Až budete mít v přírodopisu příležitost, podívejte se, jak vypadá pod mikroskopem papír. Možná, že jste mezi látkami, které nevypadají jako směsi jiných látek, jmenovali i papír. Podívejte se ale na obrázky, na kterých jsou fotografie papíru z mikroskopu: Jsou vůbec některé látky tak jednoduché, aby se při sebevětším zvětšení jevily stále stejně? Tuto otázku si pokládali přemýšliví lidé už od dávných dob. Před více než dvěma tisíci let se takoví myslitelé říkalo se jim filozofové rozdělili podle názoru do dvou skupin. Jedni říkali, že některé látky jsou tak jednoduché, že je možné je dělit na stále menší a menší kousíčky a pořád bude vzhled látky stejný. K takovým filozofům patřil například Aristoteles. Jiní filozofové (například Leukippos a Démokritos) tvrdili, že každá látka má při dostatečném zvětšení podobu písku: tvoří ji malá pevná tělíska, mezi kterými je prázdný prostor. Těmto malým tělískům začali říkat atomy. Aristoteles (na obrázku), Leukippos a Démokritos žili ve starověkém Řecku ko lem roku 400 př. n. l. Přestože se Aristoteles ohledně existence atomů mýlil, jeho rozsáhlé dílo je základem mnoha věd. Co znamená zkratka př. n. l. za letopočtem? Před dvěma sty lety se podařilo dokázat, že pravdu měli ti filozofové, kteří tvrdili, že každou látku tvoří atomy. Tyto částečky látky pokládali vědci dlouho za nedělitelné. Z řeckého slova atomos = nedělitelný také pochází název atomů. Atomy mohou být u některých látek jakoby slepené: drží pevně u sebe a trochu se podobají mokrému písku. Tak vypadají látky ve skupenství pevném. Látky ve skupenství kapalném mají atomy, které jsou stále stejně daleko od sebe, ale mohou po sobě klouzat. Taková látka se podobá suchému písku. fotografie z moderního mikroskopu ukazuje pravidelné rozložení atomů v pevné látce 19

14 Jmenuj tělesa, obsahující uvedené prvky. Znáš ještě nějaké jiné prvky? Zkoumáním vlastností jednotlivých prvků se zabývá chemie, se kterou se seznámíte později. Chemici jednotlivým prvkům přiřadili značky, které jsou nejčastěji jednopísmenné či dvojpísmenné. Značky nejběžnějších prvků jsou uvedeny v tabulce. Látky ve skupenství plynném pak mají atomy, které se mohou od sebe vzdalovat (i přibližovat). To je také důvod, proč plynné látky snadno mění svůj objem. Atomy různých látek jsou různé. Látka, jejíž atomy jsou všechny stejné, se jmenuje prvek. Dnešní fyzika zná 118 různých prvků. Prvkem je například železo, měď, zlato, kyslík, dusík, vodík nebo uhlík. prvek vodík kyslík uhlík dusík železo zlato značka Některé atomy se ochotně a velmi pevně spojují do skupin dvou, tří nebo více atomů. Takové skupině potom říkáme molekula. Molekula kyslíku je například složená ze dvou atomů kyslíku, značíme ji O 2. Vodu (H 2 O) tvoří molekuly, které jsou složeny ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. H O C N Fe Au Před více než sto lety dokázali vědci, že i atomy se mohou dělit. Atomy některých látek se dokonce dělí samovolně. Dnes umíme atomy dělit i uměle. Ve velkém množství se tak děje například v jaderných reaktorech atomových elektráren. V zeměpisu jste se učili o složení atmosféry naší planety. Ze kterých prvků je složena? Čím se liší molekula oxidu uhličitého (CO 2 ) od molekuly oxidu uhelnatého (CO)? snubní prstýnky se většinou vyrábějí ze zlata model molekuly vody (H 2 O) některé molekuly, hlavně molekuly látek tvořících živé organismy, jsou velmi složité tuha Z uhlíku je diamant, tvoří však i převážnou část sazí a tuhy v obyčejné tužce. Všechny látky jsou složené z atomů. Látka tvořená atomy jednoho druhu se nazývá prvek. Atomy se mohou spojovat do větších celků, kterým říkáme molekuly. Látky, které jsou složeny z molekul tvořených atomy různých prvků, se nazývají sloučeniny. Otázky a úkoly ➊ Některé prvky mají názvy cizojazyčné i české. Víš, jak se česky označuje aluminium? ➋ S využitím tabulky značek prvků urči, z kolika a jakých atomů se skládá molekula glukózy (hroznového cukru) C 6 H 12 O 6. model molekuly glukózy Molekuly ozónu v atmosféře Země nás chrání před ultrafialovým zářením. Obsahují tři atomy kyslíku. Jaké je značka této molekuly? 20

15 Vlastnosti atomů a molekul Podívejte se na krystalový cukr, písek, sůl a krupici. Zcela jasně vidíte, že tyto látky jsou tvořeny jednotlivými malými zrnky. Podíváte-li se ale na hladkou mouku a práškový cukr nebo na cement, jednotlivé kousíčky prostým okem neuvidíte. Při pohledu silnou lupou nebo mikroskopem však zjistíte, že i tyto látky jsou tvořeny velmi malými částečkami. Atomy a molekuly jsou však ještě stotisíckrát menší než částečky hladké mouky. Jsou tak malé, že si to dovedeme jen těžko představit. Kdybychom například zvětšili atom do velikosti hrací kuličky a mravence zvětšili také tolikrát, byl by takový mravenec větší než Česká republika. Mapa bude vyměněna - vektor Představme si, že máme spočítat všechny atomy v jednom zrnku hladké mouky. I kdyby počítali všichni lidé, kteří žijí v České republice, a každý by spočítal 100 atomů za minutu, trvalo by jim počítání několik let. Kdyby se všichni lidé na celé zeměkouli zmenšili na velikost atomů a postavili do řady, dostali bychom řádku dlouhou necelý metr. Lidé z České republiky by pak tvořili pouhý milimetr z této délky. U pevných látek se často stává, že se atomy seskupují do pravidelných útvarů, které mohou dosáhnout viditelné velikosti. Můžeme pak pozorovat krystaly. Pokud bychom zvětšili člověka stejně jako mravence na vedlejším obrázku, dva lidé stojící jeden na druhém by dosahovali až k Měsíci Vypěstuj si doma krystaly kuchyňské soli. Do sklenice s malým množstvím vody pomalu syp sůl tak dlouho, až se přestane rozpouštět. Pak dej sklenici na místo, kde se s ní nebude dlouho hýbat. Voda bude vysychat a na dně i stěnách nádoby se objeví krystaly soli. Čím pomaleji bude voda vysychat, tím větší krystaly získáš. 21

16 Atomy a molekuly plynů se neustále pohybují a narážejí do sebe i na stěny nádoby, ve které je plyn uzavřen. I atomy a molekuly kapalin se pohybují, vzdálenosti mezi nimi však zůstávají stále stejné. U pevných látek atomy kmitají okolo stálých poloh. Jsou-li v tekutině (plyny a kapaliny) rozptýleny malé pevné částečky, například pyl, je pod mikroskopem vidět neustálý pohyb těchto částeček. Je to způsobeno nárazy molekul tekutiny. Tomuto neustálému pohybu částeček v tekutinách se říká Brownův pohyb. Velikost atomu je přibližně rovna 0, mm (to je jedna desetimiliontina milimetru). Ve třídě kápni na misku několik kapek parfému. I když se v místnosti vzduch nepohybuje, za chvíli je parfém cítit po celé třídě. Do sklenice s vodou opatrně přilij trochu ovocné šťávy. Šťáva zůstane na dně sklenice nerozpuštěná. Sklenici přikryj a nech ji v klidu. Za několik dní bude šťáva rozpuštěná. Atomy a molekuly plynů i kapalin se neustále pohybují. I když jsou na počátku dvě kapaliny nebo plyny oddělené, pohybem molekul se postupně promíchávají. Vzájemnému pronikání molekul jedné látky mezi molekuly látky druhé se říká difúze. Difúze probíhá nejen u plynů a kapalin, ale může nastat i při dotyku pevných látek. Atomy jsou velmi malé. Atomy a molekuly se neustále pohybují. Projevy pohybu molekul jsou Brownův pohyb a difúze. Otázky a úkoly ➊ Co se stane s molekulami nebo atomy kapaliny při vypařování?. ➋ NVětšina kovů jsou prvky. Jaké další kovy kromě železa a mědi znáš? Robert Brown [braun] ( ), skotský botanik Který prvek má v lidském těle nejvíce atomů? Protože největší část člověka tvoří voda a molekula vody je tvořena dvěma atomy vodíku a jedním atomem kyslíku. Proto je v našem těle nejvíce atomů vodíku. Krystalickou strukturu mají i všechny kovy v pevném skupenství. Pevné látky, které nemají krystalickou strukturu, označujeme jako amorfní látky. Patří k nim například sklo a některé plasty. 22

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu.

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu. Těleso a látka Těleso Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu. Z více těles, z více látek.. domácí úkol - 2 experimenty difuze v chladné vodě krystalizace

Více

Proč se učím fyziku? Symboly užívané v učebnici: otázka, úkol. řešení, bádání. pokus. souvislosti. chytrá hlava (úkol s vyšší obtížností)

Proč se učím fyziku? Symboly užívané v učebnici: otázka, úkol. řešení, bádání. pokus. souvislosti. chytrá hlava (úkol s vyšší obtížností) úvod Proč se učím fyziku? budu vědět, z čeho se skládají tělesa a v jakém skupenství se mohou v přírodě vyskytovat látky dozvím se o atomech, molekulách, jejich vlastnostech a velikosti poznám fyzikální

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 Sada Fyzika 6+7 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Složení látek VY_32_INOVACE_03_3_02_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SLOŽENÍ LÁTEK Fyzikálním kritériem

Více

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. 01) Složení látek opakování učiva 6. ročníku: Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů (tj. atomy, molekuly,

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Násobky jednotek název značka hodnota kilo k 1000 mega M 1000000 giga G 1000000000 tera T 1000000000000 Tělesa a látky Tělesa

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 516 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 22. 1. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole... FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso... 2 2_Vlastnosti látek... 3 3_Vzájemné působení těles... 4 4_Gravitační síla... 4 Gravitační pole... 5 5_Měření síly... 5 6_Látky jsou složeny z částic... 6 7_Uspořádání

Více

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU STAVBA LÁTEK, ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI. NEUSPOŘÁDANÝ POHYB ČÁSTIC. ČÁSTIC. SLOŽENÍ LÁTEK. VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ TĚLES. SÍLA, GRAV. SÍLA A GRAV. POLE. Základní pojmy:

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika

SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika Skupenství látek Pevné skupenství Skupenství látek Skupenství látek Pevné skupenství Kapalné skupenství Skupenství látek Pevné skupenství Kapalné skupenství Plynné skupenství

Více

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_185_Skupenství AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 8., 16.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Látkové množství n poznámky 6.A GVN Látkové množství n poznámky 6.A GVN 10. září 2007 charakterizuje látky z hlediska počtu částic (molekul, atomů, iontů), které tato látka obsahuje je-li v tělese z homogenní látky N částic, pak látkové

Více

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

Název DUM: Změny skupenství v příkladech Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Změny skupenství

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Voda. Pevné: sníh, led, kroupy, jinovatka, námraza Kapalné Plynné: vodní pára

Voda. Pevné: sníh, led, kroupy, jinovatka, námraza Kapalné Plynné: vodní pára Voda Voda je jednou z podmínek pro život. je tekutina bez barvy, chuti a zápachu. na Zemi stále koluje, mění skupenství. vznikla v prehistorickém období a už nevzniká. má chemický vzorec H2O. je obsažena

Více

Prezentace slouží k výuce tématu Rozlišování látek.

Prezentace slouží k výuce tématu Rozlišování látek. Rozlišování látek Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov CHEMIE Tematický okruh Téma Obecná chemie Rozlišování

Více

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku Mechanika plynů Vlastnosti plynů Molekuly plynu jsou v neustálém pohybu, pronikají do všech míst nádoby plyn je rozpínavý. Vzdálenosti mezi molekulami jsou větší než např. v kapalině. Zvýšením tlaku je

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např. 1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější

Více

VYPRACOVAT DO 23. 10. 2015

VYPRACOVAT DO 23. 10. 2015 Máte před sebou PRACOVNÍ LIST č. 1 Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky: - pracovní

Více

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. PODPOVRCHOVÁ VODA Půdní voda *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. Podzemní voda hromadí se na horninách, které jsou málo propustné pro vodu vytváří souvislou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_01_03 Voda Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Chemie

Více

Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c)

Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c) OPAKOVÁNÍ Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c) Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) atom b) molekula c) ion Vyjmenujte skupenství, ve kterých se může látka nacházet: a)

Více

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. Termika Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. 1. Vnitřní energie Brownův pohyb a difúze látek prokazují, že částice látek jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Proto mají kinetickou

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Test. a) Osoba, zvíře, věc, která má svůj tvar rozměry a polohu. b) Věc, která tvoří látky c) Voda v lahvi d) Židla

Test. a) Osoba, zvíře, věc, která má svůj tvar rozměry a polohu. b) Věc, která tvoří látky c) Voda v lahvi d) Židla Test Počet otázek v testu: 30 Co je to těleso? 1: a) Osoba, zvíře, věc, která má svůj tvar rozměry a polohu. b) Věc, která tvoří látky c) Voda v lahvi d) Židla Co znamená pojem difúze? 2: a) Náhodný pohyb

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D11_Z_OPAK_T_Skupenske_premeny_T Člověk a příroda Fyzika Skupenské přeměny Opakování

Více

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA 1. POPIŠ OBRÁZEK ZNÁZORŇUJÍCÍ PRŮBĚH FOTOSYNTÉZY. OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA 1 2. POPIŠ SLOŽENÍ SOUČASNÉ ATMOSFÉRY (uveď, který z plynů v současné atmosféře je znázorněn modrou, žlutou a černou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK Látky kteréhokoliv skupenství se skládají z částic. Prostor, který těleso zaujímá, není částicemi beze zbytku vyplněn (diskrétní struktura látek). Rozměry částic jsou řádově

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Přírodní vědy s didaktikou prezentace

Přírodní vědy s didaktikou prezentace Přírodní vědy s didaktikou 2 5. prezentace POKUSY V PRAXI kombinovat vždy klasickou hodinu přírodovědy s hodinou věnovanou pokusům učitel musí mít předem připraveny všechny pomůcky a tyto pomůcky musí

Více

KINETICKÁ TEORIE LÁTEK

KINETICKÁ TEORIE LÁTEK ZÁKLADNÍ POZNATKY V mechanice je pohled na tělesa makroskopický makros = veliký, na zákon zachování energie pohlížíme tak, že nás nezajímá částicová struktura, v molekulové fyzice se zajímáme o tom, co

Více

Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů

Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů Atomy vytvářejí molekuly nebo materiály. Nanotechnologie se zabývá manipulováním s atomy

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/3 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU.

OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU. OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU. 1. STAVBA LÁTEK, JEJICH ROZDĚLENÍ, ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI. NEUSPOŘÁDANÝ POHYB ČÁSTIC LÁTKY. ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A JEJICH VLASTNOSTI.VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ TĚLES. SÍLA, GRAVITAČNÍ

Více

VYPRACOVAT DO 22. 10. 2015

VYPRACOVAT DO 22. 10. 2015 Máte před sebou PRACOVNÍ LIST Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky: - pracovní list

Více

Ch - Chemie - úvod VARIACE

Ch - Chemie - úvod VARIACE Ch - Chemie - úvod Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Hmota Hmota má dualistický, korpuskulárně (částicově) vlnový charakter. Převládající charakter: korpuskulární (částicový) - látku vlnový - pole. Látka se skládá z

Více

1. Látkové soustavy, složení soustav

1. Látkové soustavy, složení soustav , složení soustav 1 , složení soustav 1. Základní pojmy 1.1 Hmota 1.2 Látky 1.3 Pole 1.4 Soustava 1.5 Fáze a fázové přeměny 1.6 Stavové veličiny 1.7 Složka 2. Hmotnost a látkové množství 3. Složení látkových

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 10.9.2013

Martina Bábíčková, Ph.D. 10.9.2013 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 10.9.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Život na Zemi Téma klíčová slova Co je přírodopis. Vznik vesmíru a

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH18

DUM VY_52_INOVACE_12CH18 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH18 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska. Teplo a vnitřní energie pracovní list Vnitřní energie Všechny tělesa se skládají z částic, které vykonávají neustálý a neuspořádaný pohyb a které na sebe navzájem silově působí. Částice uvnitř všech těles

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

Molekulová fyzika a termika:

Molekulová fyzika a termika: Molekulová fyzika a termika: 1. Měření teploty: 2. Délková roztažnost a Objemová roztažnost látek 3. Bimetal 4. Anomálie vody 5. Částicová stavba látek, vlastnosti látek 6. Atomová hmotnostní konstanta

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. 1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Kovy, nekovy opakování Smart Board

Kovy, nekovy opakování Smart Board Kovy, nekovy opakování Smart Board VY_52_Inovace_218 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Hustota toku Zatím jsme studovali pouze soustavy, které byly v rovnovážném stavu není-li soustava v silovém poli, je hustota částic stejná

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Otázka: Základní chemické pojmy. Předmět: Chemie. Přidal(a): berushka. Základní chemické pojmy

Otázka: Základní chemické pojmy. Předmět: Chemie. Přidal(a): berushka. Základní chemické pojmy Otázka: Základní chemické pojmy Předmět: Chemie Přidal(a): berushka Základní chemické pojmy ATOM nejmenší částice běžné hmoty částice, kterou nemůžeme chemickými prostředky dále dělit (fyzickými ale ano

Více

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D08_Z_OPAK_T_Uvodni_pojmy_vnitrni_energie _prace_teplo_t Člověk a příroda Fyzika

Více

Martina Bábíčková, Ph.D

Martina Bábíčková, Ph.D Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 1.10.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Život na Zemi Téma klíčová slova Fotosyntéza Pracovní list Anotace

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14 Bublinárium MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice Při projektovém vyučování si s dětmi na 2.stupni hrajeme s bublinami. Příspěvek nabízí praktické rady a vyzkoušené postupy pro přípravu

Více

Věra Hudcová. FYZIKA Fyzikální veličina hustota Hustota látky Objem Hmotnost

Věra Hudcová. FYZIKA Fyzikální veličina hustota Hustota látky Objem Hmotnost Jméno autora : Věra Hudcová Datum(období)zpracování: říjen 2012 Ročník: Téma( vzděl.oblast,obor): Metodický list/ anotace: šestý FYZIKA Fyzikální veličina hustota Hustota látky Objem Hmotnost K materiálu

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Pracovní list: Hustota 1

Pracovní list: Hustota 1 Pracovní list: Hustota 1 1. Doplň zápis: g kg 1 = cm 3 m 3 2. Napiš, jak se čte jednotka hustoty: g.. cm 3 kg m 3 3. Doplň značky a základní jednotky fyzikálních veličin. Napiš měřidla hmotnosti a objemu.

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Optika - AZ kvíz. Pravidla

Optika - AZ kvíz. Pravidla Optika - AZ kvíz Pravidla Ke hře připravíme karty s texty otázka tvoří jednu stranu, odpověď pak druhou stranu karty (pro opakované používání doporučuji zalaminovat), hrací kostku a figurky pro každého

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Pojmy vnější a vnitřní planety

Pojmy vnější a vnitřní planety KAMENNÉ PLANETY Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Ing. Mgr. Hana Šťastná Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní číslo: VY_32_INOVACE_FY.HS.9.18

Více

ZDROJE ENERGIE, ANEB TROCHA PRAXE NEUŠKODÍ

ZDROJE ENERGIE, ANEB TROCHA PRAXE NEUŠKODÍ ZDROJE ENERGIE, ANEB TROCHA PRAXE NEUŠKODÍ Práce s třídou 5.A není vůbec jednoduchá. Zvládnout s nimi jednotlivá témata, která se týkají přírodovědy a vlastivědy, není jen tak. Odpovídat na jejich všetečné

Více

Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci

Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci Oblast: Člověk a příroda Předmět: Fyzika Tematický okruh: Tělesa, látky a síla Ročník: 8. Klíčová slova: změny skupenství,

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Řešení: Fázový diagram vody

Řešení: Fázový diagram vody Řešení: 1) Menší hustota ledu v souladu s Archimédovým zákonem zapříčiňuje plování jedu ve vodě. Vodní nádrže a toky tudíž zamrzají shora (od hladiny). Kdyby hustota ledu byla větší než hustota vody, docházelo

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Hvězdy Název,

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra Kyslík Je složkou vzduchu Umožňuje dýchání živočichů V malém množství je také rozpuštěn ve vodě, což umožňuje život vodních živočichů Je nezbytnou

Více

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země VY_12_INOVACE_122 Krajinná sféra Země { opakování Pro žáky 7. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země Červen 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k opakování a doplnění učiva 6. ročníku Rozvíjí

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_06 Autor

Více

3.2 Látka a její skupenství

3.2 Látka a její skupenství 3.2 Látka a její skupenství Skupenství látky a jejich změny sublimace PEVNÁ LÁTKA tání desublimace tuhnutí PLYN vy pa řo vá ní KAPALINA zka pal ňo vá ní Látka a změna vnitřní energie Změna vnitřní energie

Více

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Molekulová fyzika a termika Základní poznatky Základní poznatky Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Termika = část fyziky zabývající se studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou

Více

Průřezové téma - Enviromentální výchova Základní podmínky života - Voda

Průřezové téma - Enviromentální výchova Základní podmínky života - Voda Průřezové téma - Enviromentální výchova Základní podmínky života - Voda Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV Základní podmínky života či učivu o neživé přírodě. Jejím

Více

VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A

VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A Anotace: Žáci se seznamují s planetami SLUNEČNÍ SOUSTAVY a z rozstříhaných vět si ve skupince sestavují PRACOVNÍ LIST o třetí planetě Sluneční soustavy ZEMI a její přirozené družici

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více