učebnice a víceletá gymnázia učebnice Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia pro základní školy Fyzika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "učebnice a víceletá gymnázia učebnice Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia pro základní školy Fyzika"

Transkript

1 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia 6 Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia 6 pr uk aco áz vn ka í Fyzika učebnice :59:33

2 Fyzika nová generace Fyzika původní řada n klade důraz na praktické aplikace fyziky v každodenním životě n přináší aktualizace obsahu a úpravy vycházející ze zkušeností učitelů z praxe n zachovává osvědčené postupy a modernizuje učivo v souladu s vývojem fyziky a didaktiky fyziky n rozlišuje standardní a náročné úkoly NOVINKA Fyzika 6 nová generace Miroslav Randa a kolektiv autorů učebnice Kč pracovní sešit Kč příručka učitele Kč Interaktivní výuka žákovská licence 159 Kč učitelská licence 599 Kč školní multilicence verze 2014 Materiály ke stažení a ukázkové stránky na schválilo MŠMT ČR Flexibooks FlexiLearn publikace si můžete bezplatně zapůjčit novinka Kč Učebnice pro 6. ročník (primu) byla v roce 2005 oceněna na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem bronzovou medailí jako třetí nejlepší učebnice pro základní školy v Evropě. Pracovníci katedry obecné fyziky získali v roce 2007 na přehlídce České fyzikální společnosti další dvě ocenění, a to za popularizační akce pro veřejnost (Věda v ulicích, Noc vědců,...) a za učebnice fyziky vydané v Nakladatelství Fraus v letech Fyzika 6 Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa, Josef Kepka, Gerhard Höfer, Josef Petřík, Jitka Prokšová učebnice Kč pracovní sešit Kč příručka učitele Kč Interaktivní výuka žákovská licence 159 Kč učitelská licence 599 Kč školní multilicence i-cvičení Kč Kč Fyzika 7 Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa, Jitka Prokšová učebnice Kč pracovní sešit Kč příručka učitele Kč Interaktivní výuka žákovská licence 159 Kč učitelská licence 599 Kč školní multilicence i-cvičení Kč Kč Fyzika 8 Karel Rauner, Miroslav Randa, Josef Petřík, Jitka Prokšová učebnice Kč pracovní sešit Kč příručka učitele K Interaktivní výuka žákovská licence 159 Kč učitelská licence 599 Kč školní multilicence i-cvičení Kč Kč Fyzika 9 Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa učebnice Kč pracovní sešit Kč příručka učitele Kč Interaktivní výuka žákovská licence 159 Kč učitelská licence 599 Kč školní multilicence i-cvičení Kč Kč AKTUALIZUJEME ÚSPĚŠNÉ UČEBNICE V PRODEJI DO NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB V PRODEJI DO V PRODEJI DO V PRODEJI DO NOVÁ GENERACE V PRODEJI OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 NOVÁ GENERACE PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 NOVÁ GENERACE UČEBNIC nahrazuje původní řadu učebnic NOVÁ GENERACE PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NOVÁ GENERACE PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

3 Ledovec, mraky, moře. Tři podoby vody. Všechny tři tyto podoby jsou důležité pro život. Mraky přinášejí déšť, bez kterého by se země proměnila v poušť. Zvětšení ledovců v dobách dávno minulých bylo počátkem doby ledové, která ohrozila život člověka ve velké části Evropy. Tání ledovců může naopak zvýšit hladinu moře a ohrozit zaplavením města a celé státy s malou nadmořskou výškou. Moře je důležitou zásobárnou tepla. Bez moře by byly teplotní rozdíly mezi zimou a létem mnohem výraznější. V moři vznikl život. Tři podoby vody. Kde není voda, není život, rozhodně ne takový, jaký známe ze Země. 9

4 Co nás obklopuje? Podívejme se kolem sebe na to, co nás obklopuje. Vidíme tabuli, lavici, křídu, tužku, učebnici, spolužáky; na ulici automobil, budovu; doma televizor, postel, skříň a mnoho dalších věcí. Některé věci nemůžeme vidět, vnímáme je ale jinými smysly: hmatem můžeme vnímat vzduch při mávnutí rukou, čichem různé vůně a pachy. Věci se odlišují v mnoha vlastnostech, jakými jsou například tvar, barva, velikost a tvrdost. Pokud můžeme o nějaké věci říkat, že má nějaký tvar, má rozměry a nachází se v určitém místě, budeme takovou věc ve fyzice nazývat těleso. Mezi tělesa řadíme i osoby, zvířata a rostliny. Věci kolem sebe vnímáme smysly. Kolik smyslů máme a jak se nazývají? U kterých věcí je důležitá velikost, u kterých barva, tvar, tvrdost? Kde se s takovými věcmi setkáváme? Učíte se i v jiných předmětech o nějakých tělesech? O kterých? Zkus určit, které z věcí ve tvém okolí jsou tělesy a které ne. Je tělesem vzduch, řeka, mlha a pára z napařovací žehličky, kouř z komína? Fyzici považují za tělesa i malé částice, například elektron, proton a neutron. U takových částic je podle současných představ složité určit tvar a konkrétní místo, kde se nacházejí. Některá tělesa mají jednoduchý tvar: Bude doplneno na konci - 3D modely Vyjmenuj alespoň dvě tělesa, která mají přibližně tvar koule, krychle, válce, jehlanu, kužele. 10

5 Jiná tělesa mají tvar složitý: Vyjmenuj dalších pět těles, která mají složitý tvar. Tělesem může být i voda v láhvi, čaj v hrníčku, hélium v balonku, bublina vzduchu ve vodě, vzduch v pneumatice. virus chřipky Některá tělesa nemůžeme pozorovat a zkoumat přímo. Jsou například příliš daleko (hvězdy, planeta Jupiter, Saturn, ), nebo jsou příliš malá (mikroby, viry). Při zkoumání jejich vlastností se pak musí použít různé přístroje: kosmické sondy, dalekohledy, mikroskopy. Vyjmenuj několik těles. Pokus se je seřadit podle velikosti a podle složitosti tvaru. V přírodopisu se odlišuje zkoumání těles neživých (nerosty) a živých (rostliny a živočichové). Fyzikální zkoumání živých a neživých těles se neliší. Fyzika zkoumá různé vlastnosti těles a jejich změny. Zabývá se i příčinami těchto změn. Tělesa mohou z různých příčin měnit například svou velikost, tvar i polohu. Těleso je osoba, zvíře, rostlina nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry a polohu. Fyzika zkoumá vlastnosti a pohyb těles. Ve kterých jiných předmětech jsi se setkal s vesmírnými tělesy? Vyjmenuj planety sluneční soustavy a ukaž je na obázku. Kde se ke zkoumání těles používají mikroskopy? Otázky a úkoly ➊ Které z následujících pojmů označují tělesa a které ne? Kámen, pohoří Alpy, Tichý oceán, Slunce, zrcadlo, počítač, vůně růže, kniha, mlha, zub, tygr. ➋ Vyjmenuj alespoň čtyři tělesa, která mají přibližně tvar koule. Seřaď je od největšího k nejmenšímu. 11

6 Z čeho se tělesa skládají? Zkusme si představit, že nějaké těleso stále dělíme na menší a menší části. Časem vždy dostaneme těleso, které má ve všech částech stejné složení. Některá tělesa se skládají z dalších součásti kladiva jednodušších těles. Kladivo lze obvykle rozebrat na tři různá tělesa: dřevěné topůrko, hlava kladiva a železný nebo dřevěný klínek, kterým je hlava kladiva upevněna na topůrko. Automobil se skládá z několika tisíc jednodušších těles: Zkus nalézt některé další těleso, které se dá rozložit na několik dalších jednodušších těles. Vyjmenuj alespoň dalších deset těles, ze kterých se skládá automobil. Po rozebrání automobilu bychom získali mnoho částí, například kovovou matici, sklo z reflektoru, nárazník z plastu, Jestliže už se dalším dělením nemění složení tělesa, říkáme, že těleso je složeno z jedné látky. Látkou je například železo, sklo, cukr, plast, dřevo, nafta, voda, vzduch. Složitá tělesa se obvykle skládají z několika různých látek. Některé látky se mohou měnit v jiné látky. Dřevo se hořením mění v různé plyny a popel. Ve vyšších ročnících se budete učit o takových změnách látek v chemii. Fyzika většinou zkoumá děje, při kterých se látky nemění. cukr dřevo voda a vzduch nafta Víme, že některé věci nejsou tělesa. Můžeš najít věc, která není tělesem, a přesto je tvořena látkou nebo několika látkami? Pojmenuj vždy příslušnou látku. Látky mají také další vlastnosti: jsou či nejsou rozpustné ve vodě, vedou či nevedou elektrický proud, různě se chovají v blízkosti magnetu apod. 12

7 Látky mají různé vlastnosti, například barvu, tvrdost, hustotu; některé látky mají i chuť a vůni. Na rozdíl od těles však nemají tvar ani velikost. Tady je v učebnici napsáno, že písek je látka. Přitom to, čemu lidé říkají písek, je hromada malých kaménků. Zkus si představit, že jsi se stal mravencem nebo jiným malým tvorem, který vidí i věci tisíckrát menší, než může vidět člověk. Které věci, kterým my lidé běžně říkáme látky, se ti teď jako látky jevit nebudou? U některých látek při dalším zkoumání, například mikroskopem, zjistíme, že jsou tvořeny směsí dalších, jednodušších látek. Příkladem je dřevo. I při běžném pohledu vidíme, že části dřeva mají různou barvu (obrázek vlevo). Při pohledu mikroskopem (obrázek vpravo) však vidíme, že dřevo je složenou látkou; ve vyschlém dřevu je například i vzduch. Látky lze rozdělit na dvě velké skupiny: na látky organické, které vznikly činností živých organismů, a na látky neorganické. dřevo obrázek dřeva při dvou různých zvětšeních Podobně je tomu i se žulou, ze které jsou například některé dlažební kostky. žula pod mikroskopem (jsou vidět jednotlivé složky: živec, křemen, slída, ) žula Všechno kolem nás je tvořeno látkami. Z různých látek se skládají tělesa, ale i věci, které tělesy nejsou (například pára z žehličky). Některé látky jsou směsí jiných, jednodušších látek (například dřevo žula). Otázky a úkoly ➊ Urči, zda jde o látky: citron, benzín, pes, teploměr, porcelán, papír, asfalt, med, krabice. ➋ Vyjmenuj alespoň tři látky, které vznikly činností živých organismů. Se žulou se setkáte v přírodopisu i v zeměpisu. Žula tvoří základ některých pohoří, je to hornina. 13

8 Skupenství látek Ty se dneska v tom jídle nějak nimráš, Petře. Nad čím přemýšlíš? Ále, pan učitel nám říkal, že se máme zkusit na svět dívat fyzikálníma očima. Říkali jsme si, že řízek i brambory jsou tělesa, protože mají tvar, rozměry a jsou v nějakém místě. Nevím, jak je to s polívkou, protože její tvar se pořád mění Ty máš tedy starosti. Koukej jíst, ať ti jídlo nevychladne. Mramor se kvůli své pevnosti používá jako ušlechtilý stavební materiál. Používal se již ve starém Řecku a Římě. Dnes se často používají jeho imitace, protože přírodní mramor je drahý. Tělesa ze železa, mramoru, žuly, betonu svůj tvar nemění ani působením velké síly. Tělesa z hlíny, dřeva, masa nebo plastelíny mírně změní svůj tvar i při působení malé síly. I tato tělesa však docela dobře udržují svůj tvar. Také není snadné rozdělit takové těleso na několik částí. Ani jejich objem běžnými prostředky nezměníme. Říkáme, že taková tělesa jsou tvořena pevnými látkami. Nápoje, ocet, med, olej nebo benzín či nafta mohou tvořit těleso jen tehdy, když jsou v nějaké nádobě. Jakmile nádobu nahneme, nebo použijeme jinou nádobu, změní se tvar tělesa. Látky, které se takto chovají, nazýváme kapalné látky (kapaliny). U některých látek můžeme mít s určením skupenství potíže. Jedná se například o smolu na stromech nebo pastu na zuby. Také sklo velice pomalu teče, a tak staré okenní tabulky jsou dole silnější. Naopak písek se snadno přesýpá a mění tvar. Kapaliny můžeme snadno přelévat z jedné nádoby do druhé, vždy přijmou tvar nádoby. Vezmi nepoužitou plastovou injekční stříkačku bez jehly, naplň ji vodou, palcem zacpi otvor a pokus se stlačit píst. Pak stříkačku vyprázdni a pokus opakuj. Jaký je rozdíl? Dobře uzavřenou plastovou láhev zcela naplněnou vodou zkus zmáčknout rukama. Pak láhev vyprázdni a pokus opakuj. Co pozoruješ? 14

9 Vzduch přijímá tvar nádoby, ve které je uzavřen. Jeho objem se ovšem dá na rozdíl od kapalin měnit poměrně snadno. Při nafukování duše u kola se mění válcový tvar vzduchu v hustilce na prstencový tvar v duši kola, jeho objem se při nahuštění několikrát zmenší. Vzduch je plynná látka (plyn). Mezi plyny patří i další látky, které se chovají stejně, například kyslík, dusík, vodík, hélium, oxid dusný, oxid uhličitý nebo oxid uhelnatý. Plyny tvoří těleso jen tehdy, když jsou v nějaké uzavřené nádobě. Podobně jako kapaliny je můžeme snadno přelévat. Kapaliny i plyny mohou volně proudit téci, proto je označujeme společně jako tekutiny. K rozlišení výrazně odlišných stavů látek užíváme pojem skupenství. Železo, mramor a beton jsou ve skupenství pevném, olej, med a benzín ve skupenství kapalném a vzduch, kyslík a dusík ve skupenství plynném. Oxid dusný se prodává v bombičkách, v láhvi na šlehačku zvětší svůj objem mnohokrát. Zkus pod vodou přelít vzduch z jedné nádoby do druhé. Někdy se setkáme i se čtvrtým skupenstvím, kterému se říká plazma. Je to zvláštní stav látky, který vzniká například v plameni, ve svítících zářivkách, při elektrickém sváření i jinde. Také hvězdy jsou ve skupenství plazmatu. Látky mohou být ve skupenství pevném, kapalném a plynném. těleso z látky ve skupenství mění snadno nemění Slunce je jako jiné hvězdy ve skupenství plazmatu. pevném tvar, objem kapalném tvar objem plynném tvar, objem Otázky a úkoly ➊ Které plyny vdechuje a vydechuje člověk? ➋ Z jakých látek se skládá vzduch? ➌ Uveď aspoň tři příklady těles v plynném skupenství a tři příklady těles v kapalném skupenství. ➍ Která tělesa v tůni mohou být v pevném, která v kapalném a plynném skupenství? Biologové a lékaři používají pojem plazma pro určité tekutiny. Například v buňkách se nachází cytoplazma, karyoplazma, Slovo plazma je však v biologii rodu ženského, kdežto ve fyzice rodu středního. 15

10 Skupenství vody Tomáš přišel ze školy. Snaží se se svými novými znalostmi pochlubit rodičům a zároveň je tak trochu napálit: Co myslíš, táto, je řeka těleso? Pokud si vzpomínám, nenechá se splést otec, těleso má mít nějaký tvar. To se u řeky nedá stanovit, například se nedá přesně říci, kde řeka končí, ať už vtéká do moře či do jiné řeky, stejné je to i u přítoků. Podle mého řeka není těleso. Správně, říká poněkud zklamaný Tomáš, ale řekni mi, z jaké látky je řeka. No, pokud bereme řeku jen jako to, co teče v řečišti a nebudeme brát v úvahu živočichy a znečištění, tak se dá říci, že řeka je z vody. Tomáš konečně cítí příležitost tátu nachytat. A co v zimě, když řeka zamrzne, to je přece z ledu!. Náhle vstoupí do rozhovoru maminka: Já vás tu poslouchám a málem se mi vyvařila voda na špagety. Voda má velký význam pro vznik života a jeho rozvoj na Zemi. Nedokážeme si představit, že by život mohl vzniknout někde ve vesmíru bez existence vody. Mezi vodní plochy patří také slatě. Nacházejí se v místech s velkým výskytem rašeliny, která dává vodě charakteristickou tmavou barvu. Voda je látka, která může existovat za běžných podmínek ve všech třech skupenstvích. Nejčastěji se s ní setkáváme v podobě kapaliny. Vyjmenuj alespoň pět názvů, které používáme pro vodní plochy. Seřaď je od největší po nejmenší. Jedná se o tělesa? Jak vzniká rosa? Proč se zamlžují brýle či okna? I pro tekoucí vodu používáme více pojmů: stružka, potůček, potok, říčka, řeka, tok, veletok, ale také například vodopád. V kapalném skupenství najdeme vodu i ve formě deště, rosy, orosení studené láhve, zamlžení oken či brýlí. Součástí vzduchu je voda v plynném skupenství vodní pára. Jestliže vstoupíme ze zimy do teplé místnosti, začne se vodní pára při dotyku se studenými brýlemi přeměňovat na maličké kapičky vody, vzniká zamlžení brýlí. Podobně se v zimě usazují malé kapičky vody na vnitřní straně oken. Malé kapičky vody se usazují také na chladných tělesech, například na plechovce s nápojem, kterou vyndáme z lednice, na sklenici, do které nalijeme studený nápoj, na rostlinách při nízké teplotě vzduchu, Jak se nazývají vodopády na obrázku vlevo? Kde se nacházejí? Množství vodní páry ve vzduchu popisuje fyzikální veličina vlhkost vzduchu. Čím vyšší je teplota vzduchu, tím více vodních par může vzduch obsahovat. Jestliže teplý vzduch obsahuje hodně vodních par a ochladíme jej, začne se vodní pára přeměňovat na kapičky vody. Teplotě, při které začnou kapičky vznikat, říkáme rosný bod. Pro život na Zemi je důležitý koloběh vody. Popiš některé možnosti návratu vody do vodovodního kohoutku. 16

11 Co mají společného obrázky hrnce s vařící vodou, parní lokomotivy a bouřkového mraku? Mlha je tvořena malými kapičkami vody Ve všech třech případech jsme zvyklí bílá oblaka označovat slovem pára. Ve skutečnosti se ale nejedná o vodní páru, protože vodní pára není vidět, je průhledná. Na obrázcích se již jedná o útvar složený z malých kapiček vody, tedy o mlhu. V zimě se při nízkých teplotách může voda změnit na led, který je ve skupenství pevném. Pro tělesa a látky v pevném skupenství vody používáme mnoho různých názvů. Velikost kapiček vody v mlze je pouze několik setin milimetru. Je menší než tloušťka lidského vlasu. Dešťové kapky jsou mnohem větší než kapky vody v mlze. Obvykle mají velikost několik milimetrů. Dešťové kapky i kapky v mlze jsou kulaté. Jmenuj některá tělesa a látky, která jsou tvořena pevným skupenstvím vody. Využij přitom následující obrázky. I v domácnostech se můžeme často setkat s námrazou. Nejčastěji vzniká na předmětech v mrazničce či v mrazicím boxu. Vzniká přeměnou vodní páry obsažené ve vzduchu. Námrazu můžeme pozorovat také na oknech s jednoduchým zasklením. Vytváří krásné obrazce, které nazýváme ledové květy. Voda patří k několika látkám, jejichž pevné skupenství se může přímo měnit v plyn. Tento proces se nazývá sublimace. Přímá přeměna plynu v pevnou látku je desublimace. 17

12 S pevným skupenstvím se setkáme i u srážek. V zimě nám sníh obvykle udělá radost. O kroupách v létě to říci nemůžeme. Které sporty jsou spojeny s pevným skupenstvím vody? S pevným skupenstvím vody jsou spojeny ještě dva jevy, které lidé často nerozlišují: náledí a ledovka. Obě slova popisují jevy, které přinášejí dopravní nehody. Liší se však svým vznikem. Náledí vzniká tak, že v noci zmrzne na silnicích voda, například z roztátého sněhu. Ledovka vzniká při dešti, který mrzne na prochlazeném zemském povrchu nebo na automobilu. Vytváří přitom velmi hladkou souvislou vrstvu. Voda může existovat ve třech skupenstvích: v pevném, kapalném a plynném. Za běžných teplot jde o látku kapalnou. Voda v pevném skupenství se označuje led, v plynném skupenství vodní pára. Vodní pára není vidět, je průhledná. Bude doplneno na konci - Popelka Bude doplneno - Ledovka Otázky a úkoly ➊ Jak vzniká námraza na oknech? Na které straně okna vzniká? ➋ Ve kterých známých pohádkách či filmech se setkáš s vodou v pevném skupenství? ➌ Jak se jmenuje autor obrázků typicky zimní české krajiny? 18

13 Atomy a molekuly Vašek se naučil, co je to těleso, co je látka a to, že látky mohou být v různých skupenstvích. Přemýšlel také, zda písek má skupenství kapalné, když v suchém stavu částečně přijímá tvar nádoby, nebo má skupenství pevné. Vzpomněl si přitom, jak byl s rodiči v létě u moře a jak si s kamarádem stavěl z písku hrad. Hrad byl přece z písku, a i když se dal měnit jeho tvar, postavený hrad neměnil tvar samovolně, písek byl ve skupenství pevném. Když ale začala vysychat voda z písku, hrad se začal hroutit, měnil tvar samovolně. Suchý a mokrý písek jsou trochu odlišné látky. Suchý písek je směs drobných kaménků a vzduchu, mokrý písek je směs kaménků a vody. JaUž jsme se naučili, že některé látky jsou směsi dalších, jednodušších látek. Pokus se najít k písku, dřevu a žule ještě nějaké takové látky. Zkus naopak jmenovat látky, které jako směsi jiných látek nevypadají. Až budete mít v přírodopisu příležitost, podívejte se, jak vypadá pod mikroskopem papír. Možná, že jste mezi látkami, které nevypadají jako směsi jiných látek, jmenovali i papír. Podívejte se ale na obrázky, na kterých jsou fotografie papíru z mikroskopu: Jsou vůbec některé látky tak jednoduché, aby se při sebevětším zvětšení jevily stále stejně? Tuto otázku si pokládali přemýšliví lidé už od dávných dob. Před více než dvěma tisíci let se takoví myslitelé říkalo se jim filozofové rozdělili podle názoru do dvou skupin. Jedni říkali, že některé látky jsou tak jednoduché, že je možné je dělit na stále menší a menší kousíčky a pořád bude vzhled látky stejný. K takovým filozofům patřil například Aristoteles. Jiní filozofové (například Leukippos a Démokritos) tvrdili, že každá látka má při dostatečném zvětšení podobu písku: tvoří ji malá pevná tělíska, mezi kterými je prázdný prostor. Těmto malým tělískům začali říkat atomy. Aristoteles (na obrázku), Leukippos a Démokritos žili ve starověkém Řecku ko lem roku 400 př. n. l. Přestože se Aristoteles ohledně existence atomů mýlil, jeho rozsáhlé dílo je základem mnoha věd. Co znamená zkratka př. n. l. za letopočtem? Před dvěma sty lety se podařilo dokázat, že pravdu měli ti filozofové, kteří tvrdili, že každou látku tvoří atomy. Tyto částečky látky pokládali vědci dlouho za nedělitelné. Z řeckého slova atomos = nedělitelný také pochází název atomů. Atomy mohou být u některých látek jakoby slepené: drží pevně u sebe a trochu se podobají mokrému písku. Tak vypadají látky ve skupenství pevném. Látky ve skupenství kapalném mají atomy, které jsou stále stejně daleko od sebe, ale mohou po sobě klouzat. Taková látka se podobá suchému písku. fotografie z moderního mikroskopu ukazuje pravidelné rozložení atomů v pevné látce 19

14 Jmenuj tělesa, obsahující uvedené prvky. Znáš ještě nějaké jiné prvky? Zkoumáním vlastností jednotlivých prvků se zabývá chemie, se kterou se seznámíte později. Chemici jednotlivým prvkům přiřadili značky, které jsou nejčastěji jednopísmenné či dvojpísmenné. Značky nejběžnějších prvků jsou uvedeny v tabulce. Látky ve skupenství plynném pak mají atomy, které se mohou od sebe vzdalovat (i přibližovat). To je také důvod, proč plynné látky snadno mění svůj objem. Atomy různých látek jsou různé. Látka, jejíž atomy jsou všechny stejné, se jmenuje prvek. Dnešní fyzika zná 118 různých prvků. Prvkem je například železo, měď, zlato, kyslík, dusík, vodík nebo uhlík. prvek vodík kyslík uhlík dusík železo zlato značka Některé atomy se ochotně a velmi pevně spojují do skupin dvou, tří nebo více atomů. Takové skupině potom říkáme molekula. Molekula kyslíku je například složená ze dvou atomů kyslíku, značíme ji O 2. Vodu (H 2 O) tvoří molekuly, které jsou složeny ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. H O C N Fe Au Před více než sto lety dokázali vědci, že i atomy se mohou dělit. Atomy některých látek se dokonce dělí samovolně. Dnes umíme atomy dělit i uměle. Ve velkém množství se tak děje například v jaderných reaktorech atomových elektráren. V zeměpisu jste se učili o složení atmosféry naší planety. Ze kterých prvků je složena? Čím se liší molekula oxidu uhličitého (CO 2 ) od molekuly oxidu uhelnatého (CO)? snubní prstýnky se většinou vyrábějí ze zlata model molekuly vody (H 2 O) některé molekuly, hlavně molekuly látek tvořících živé organismy, jsou velmi složité tuha Z uhlíku je diamant, tvoří však i převážnou část sazí a tuhy v obyčejné tužce. Všechny látky jsou složené z atomů. Látka tvořená atomy jednoho druhu se nazývá prvek. Atomy se mohou spojovat do větších celků, kterým říkáme molekuly. Látky, které jsou složeny z molekul tvořených atomy různých prvků, se nazývají sloučeniny. Otázky a úkoly ➊ Některé prvky mají názvy cizojazyčné i české. Víš, jak se česky označuje aluminium? ➋ S využitím tabulky značek prvků urči, z kolika a jakých atomů se skládá molekula glukózy (hroznového cukru) C 6 H 12 O 6. model molekuly glukózy Molekuly ozónu v atmosféře Země nás chrání před ultrafialovým zářením. Obsahují tři atomy kyslíku. Jaké je značka této molekuly? 20

15 Vlastnosti atomů a molekul Podívejte se na krystalový cukr, písek, sůl a krupici. Zcela jasně vidíte, že tyto látky jsou tvořeny jednotlivými malými zrnky. Podíváte-li se ale na hladkou mouku a práškový cukr nebo na cement, jednotlivé kousíčky prostým okem neuvidíte. Při pohledu silnou lupou nebo mikroskopem však zjistíte, že i tyto látky jsou tvořeny velmi malými částečkami. Atomy a molekuly jsou však ještě stotisíckrát menší než částečky hladké mouky. Jsou tak malé, že si to dovedeme jen těžko představit. Kdybychom například zvětšili atom do velikosti hrací kuličky a mravence zvětšili také tolikrát, byl by takový mravenec větší než Česká republika. Mapa bude vyměněna - vektor Představme si, že máme spočítat všechny atomy v jednom zrnku hladké mouky. I kdyby počítali všichni lidé, kteří žijí v České republice, a každý by spočítal 100 atomů za minutu, trvalo by jim počítání několik let. Kdyby se všichni lidé na celé zeměkouli zmenšili na velikost atomů a postavili do řady, dostali bychom řádku dlouhou necelý metr. Lidé z České republiky by pak tvořili pouhý milimetr z této délky. U pevných látek se často stává, že se atomy seskupují do pravidelných útvarů, které mohou dosáhnout viditelné velikosti. Můžeme pak pozorovat krystaly. Pokud bychom zvětšili člověka stejně jako mravence na vedlejším obrázku, dva lidé stojící jeden na druhém by dosahovali až k Měsíci Vypěstuj si doma krystaly kuchyňské soli. Do sklenice s malým množstvím vody pomalu syp sůl tak dlouho, až se přestane rozpouštět. Pak dej sklenici na místo, kde se s ní nebude dlouho hýbat. Voda bude vysychat a na dně i stěnách nádoby se objeví krystaly soli. Čím pomaleji bude voda vysychat, tím větší krystaly získáš. 21

16 Atomy a molekuly plynů se neustále pohybují a narážejí do sebe i na stěny nádoby, ve které je plyn uzavřen. I atomy a molekuly kapalin se pohybují, vzdálenosti mezi nimi však zůstávají stále stejné. U pevných látek atomy kmitají okolo stálých poloh. Jsou-li v tekutině (plyny a kapaliny) rozptýleny malé pevné částečky, například pyl, je pod mikroskopem vidět neustálý pohyb těchto částeček. Je to způsobeno nárazy molekul tekutiny. Tomuto neustálému pohybu částeček v tekutinách se říká Brownův pohyb. Velikost atomu je přibližně rovna 0, mm (to je jedna desetimiliontina milimetru). Ve třídě kápni na misku několik kapek parfému. I když se v místnosti vzduch nepohybuje, za chvíli je parfém cítit po celé třídě. Do sklenice s vodou opatrně přilij trochu ovocné šťávy. Šťáva zůstane na dně sklenice nerozpuštěná. Sklenici přikryj a nech ji v klidu. Za několik dní bude šťáva rozpuštěná. Atomy a molekuly plynů i kapalin se neustále pohybují. I když jsou na počátku dvě kapaliny nebo plyny oddělené, pohybem molekul se postupně promíchávají. Vzájemnému pronikání molekul jedné látky mezi molekuly látky druhé se říká difúze. Difúze probíhá nejen u plynů a kapalin, ale může nastat i při dotyku pevných látek. Atomy jsou velmi malé. Atomy a molekuly se neustále pohybují. Projevy pohybu molekul jsou Brownův pohyb a difúze. Otázky a úkoly ➊ Co se stane s molekulami nebo atomy kapaliny při vypařování?. ➋ NVětšina kovů jsou prvky. Jaké další kovy kromě železa a mědi znáš? Robert Brown [braun] ( ), skotský botanik Který prvek má v lidském těle nejvíce atomů? Protože největší část člověka tvoří voda a molekula vody je tvořena dvěma atomy vodíku a jedním atomem kyslíku. Proto je v našem těle nejvíce atomů vodíku. Krystalickou strukturu mají i všechny kovy v pevném skupenství. Pevné látky, které nemají krystalickou strukturu, označujeme jako amorfní látky. Patří k nim například sklo a některé plasty. 22

SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika

SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika Skupenství látek Pevné skupenství Skupenství látek Skupenství látek Pevné skupenství Kapalné skupenství Skupenství látek Pevné skupenství Kapalné skupenství Plynné skupenství

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

Název DUM: Změny skupenství v příkladech Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Změny skupenství

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/3 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

Atomy a molekuly. Nenechte drobotinu, aby se tak dřela

Atomy a molekuly. Nenechte drobotinu, aby se tak dřela vězda. Vzduch. Brouk. Mraky. Žhavá láva. Ledovce. Vy. Každá z těchto věcí má jiný tvar, barvu, teplotu, povrch a hustotu. Jinak jsou ale zcela stejné. Všechny jsou utvořeny z relativně málo druhů částic.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci

Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci Oblast: Člověk a příroda Předmět: Fyzika Tematický okruh: Tělesa, látky a síla Ročník: 8. Klíčová slova: změny skupenství,

Více

sníh pracovní - výukový list doporučené období: prosinec-leden zpracováno pro domácí přípravu žáků souhrnné téma sníh žákům 6.

sníh pracovní - výukový list doporučené období: prosinec-leden zpracováno pro domácí přípravu žáků souhrnné téma sníh žákům 6. pracovní - výukový list sníh doporučené období: prosinec-leden zpracováno pro domácí přípravu žáků souhrnné téma sníh žákům 6.ročníku Milá badatelé, žáci, mladí přírodovědci víte z čeho je sníh? Určitě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

Opakování-práce s tabulkami

Opakování-práce s tabulkami Směsi prezentace VY_52_Inovace_218 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Opakování-práce

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

4IS09F8 změna skupenství.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 09

4IS09F8 změna skupenství.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 09 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 09 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 20.2.2013 1 Změna skupenství Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_11 Název materiálu: Teplo a teplota. Tematická oblast: Fyzika 1.ročník Anotace: Prezentace slouží k vysvětlení základních fyzikálních veličin tepla a teploty.

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Koncipování předmětu Přírodověda na I. stupni ZŠ jako součást propedeutiky výuky chemii. Jiří Rychtera, Veronika Machková 2013

Koncipování předmětu Přírodověda na I. stupni ZŠ jako součást propedeutiky výuky chemii. Jiří Rychtera, Veronika Machková 2013 Koncipování předmětu Přírodověda na I. stupni ZŠ jako součást propedeutiky výuky chemii Jiří Rychtera, Veronika Machková 2013 J. A. Komenský: Didaktika analytická; Praha, nakl. F. A. Urbánek, 1874 První

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Milí žáci, připravili jsme pro vás korespondenční seminář, ve kterém můžete změřit své síly v oboru chemie se svými vrstevníky z jiných škol. Zadání bude vyhlašováno

Více

ročník 6. č. 14 název

ročník 6. č. 14 název č. 14 název Význam vody anotace V pracovních listech se žáci seznámí se základními podmínkami života na zemi. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma. Součástí pracovního

Více

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovců cíl analyzovat činnost ledovců - rozlišit typy ledovců a rozdíl v jejich činnosti - důležitým modelačním prvkem - ve vysokých horách horské ledovec, pevninské ledovce (ledové

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem? TESTOVÉ ÚLOHY (správná je vždy jedna z nabídnutých odpovědí) 1. Jaká je hmotnost vody v krychlové nádobě na obrázku, která je vodou zcela naplněna? : (A) 2 kg (B) 4 kg (C) 6 kg (D) 8 kg 20 cm 2. Jeden

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země 1/8 3.2.02.1 Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země cíl - vysvětlit vznik Země - popsat stavbu zemského tělesa, gravitační sílu, pohyb Země - pochopit vznik a vývoj života - objasnit podstatu

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Poř. číslo III-2-F-II-1-7r. III-2-F-II-2-7.r. Název materiálu Vlastnosti kapalin Hydraulická zařízení Autor Použitá literatura a zdroje Metodika http://www.quido.cz/osobnosti/pascal.htm. http://black-hole.cz/cental/wp-content/uploads/2011/04/spojene_nadoby.pdf

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zjišťování í různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-01 Předmět:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Teplota vzduchu. Charakteristika základních meteorologických prvků. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu Teplotní inverze

Teplota vzduchu. Charakteristika základních meteorologických prvků. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu Teplotní inverze Charakteristika základních meteorologických prvků Klementinum - pravidelné sledování meteorologických údajů od r.1775 Teploměr G. Galilei (1564-1642) využil jako první tepelné roztažnosti vzduchu k měření

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání Sacharidy VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Sacharidy název z řeckého

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V). 1) a) Tepelné jevy v životě zmenšení objemu => zvětšení tlaku => PRÁCE PLYNU b) V 1 > V 2 p 1 < p 2 p = F S W = F. s S h F = p. S W = p.s. h W = p. V 3) W = p. V Práce, kterou může vykonat plyn (W), je

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

Název: Nejznámější chemikálie světa

Název: Nejznámější chemikálie světa Název: Nejznámější chemikálie světa Téma: Destilace Úroveň: střední škola Tematický celek: Praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků Výukové materiály Předmět (obor): chemie Doporučený věk

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/1/20

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/1/20 Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Jméno: půda. vegetace uhlí. zemní plyn

Jméno: půda. vegetace uhlí. zemní plyn č. 2 název Živá a neživá příroda anotace V pracovních listech žáci získávají základní vědomosti o živé a neživé přírodě. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního

Více