PROGRAMOVÁ NABÍDKA II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAMOVÁ NABÍDKA II"

Transkript

1 OBSAH Úvodní slovo ředitelky NIDV... 3 Přihlašování a podmínky účasti... 4 Tabulky krajských pracovišť... 6 Brno... 6 České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín Učební středisko Richtrovy boudy Vzdělávací a konferenční centrum Telč Kontakty Centrální pracoviště Kontakty krajská pracoviště Mapa ČR pracoviště NIDV základní informace Vzdělávací oblasti NIDV Speciální a inkluzívní vzdělávání Projekty ESF Projekt EU peníze školám Celostátní soutěž DOMINO Pozvánky a upoutávky

2 Milé kolegyně, milí kolegové, PROGRAMOVÁ NABÍDKA II pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ZÁŘÍ 2012 LEDEN 2013 rozbíhá se nový školní rok, ve kterém chce Národní institut pro další vzdělávání, tak jako doposud, naplňovat svou nezastupitelnou roli celostátní vzdělávací instituce, podporující školy a profesní rozvoj pedagogů. Držíte v rukou novou programovou nabídku NIDV pro 1. pololetí školního roku Již tradičně nabízíme celou škálu vzdělávacích programů, ze kterých si mohou vybrat jak ředitelé škol a školských zařízení, tak učitelé mateřských, základních a středních škol. Reagujeme tak především na vaše vzdělávací potřeby, např. konzultace, semináře pro příjemce či vhodné programy pro naplňování šablon k DVPP v rámci projektů EU peníze školám, jazykové či ICT vzdělávání atd. Zajišťujeme také akce na klíč pro celé pedagogické sbory podle konkrétních požadavků škol. Podrobné informace o nabízeném vzdělávání a jeho komplexní a průběžně aktualizovanou nabídku naleznete na webových stránkách NIDV Ráda bych se také ohlédla za uplynulými prázdninami, kdy NIDV uspořádal celou řadu zajímavých vzdělávacích programů a letních škol, např. cyklus přednášek a workshopů Manažerské trivium, Školu čtenářských dovedností, letní školu k využívání metody CLIL, již tradiční letní školu tvořivé dramatiky a arteterapie Prázdniny trochu jinak nebo Outdoorové aktivity v tělesné výchově atd. Věříme, že právě tyto programy byly pro mnohé z Vás zajímavou možností ke vzdělávání a relaxaci zároveň. Podzimní měsíce budou v NIDV ve znamení dalších mimořádných aktivit, zaměřených tentokrát hlavně na podporu jazykového vzdělávání. Ve spolupráci s MŠMT a kulturními instituty zahraničních států pořádá NIDV poprvé Mezinárodní jazykovou konferenci zaměřenou na podporu vícejazyčnosti v praxi a následně pak motivační setkání vyučujících různých cizích jazyků. Ani letos nebude chybět Mezinárodní braniborsko-český seminář či cyklus přednášek a workshopů zaměřených na odbornou strojírenskou a chemickou terminologii v angličtině. Kromě toho realizuje NIDV rovněž resortní úkoly MŠMT, např. vzdělávací akce na objednávku pro školy k etické výchově, celostátní pracovní semináře ke standardům základního vzdělávání, celostátní konferenci o kyberšikaně a její prevenci či celostátní konferenci k současnému pojetí výuky moderních dějin atd. Od školního roku 2012/2013 rozšiřujeme stávající nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy mateřských a základních škol speciálních a základních škol praktických, ale i pro běžné mateřské a základní školy na podporu inkluzívního vzdělávání. Chceme tak reflektovat aktuální trendy ve školství a podporovat školy a školská zařízení v souvislosti se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe. Věříme, že si budete moci v naší programové nabídce vybrat podle svých profesních potřeb. V případě zájmu o bližší informace k jakémukoliv programu kontaktujte prosím příslušné metodiky na našich krajských pracovištích. Přeji vám za celý tým NIDV úspěšný školní rok. Mgr. Helena Plitzová ředitelka 2 3

3 PŘIHLAŠOVÁNÍ A PODMÍNKY ÚČASTI 1. Přihlášení a odhlášení na vzdělávací programy Písemné přihlášení Formulář přihlášky naleznete na webových stránkách Vyplněnou přihlášku zašlete poštou minimálně 10 pracovních dnů před konáním programu (datum razítka pošty) nebo faxem 7 pracovních dnů na adresu pořádajícího krajského pracoviště. Přihlášení online Na webových stránkách provedete výběr vzdělávacího programu. Tímto způsobem se lze přihlásit nejpozději 7 pracovních dnů před datem zahájení programu. Jak se přihlásit online: Jděte na Úvodní stránka Programová nabídka Programová nabídka s přihlášením do vzdělávacího programu PROGRAMOVÁ NABÍDKA S PŘIHLÁŠENÍM DO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Kliknutím na šipku rozbalíte nabídku vzdělávacích oblastí Kliknutím na šipku rozbalíte další členění na Jazykové vzdělávání a Vzdělávání v oblasti ICT. Kliknutím na šipku rozbalíte nabídku krajských pracovišť a provedete výběr Kliknutím na šipku rozbalíte nabídku období a provedete výběr Oba typy přihlášení a termíny uzávěrek považujeme za závazné, pokud termín uzávěrky není stanoven jinak. Uvedené osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi, jsou nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Národní institut pro další vzdělávání má registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 2. Platba Platba fakturou Faktura bude vystavena po absolvování vzdělávacího programu na udanou kontaktní adresu. 3. Odhlášení ze vzdělávacího programu a storno poplatek Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést em nebo telefonicky do 5 pracovních dnů před konáním jednorázového programu, do 15 pracovních dnů před konáním periodicky se opakujícího programu. V případě odhlášení v kratší lhůtě je účtován stornovací poplatek ve výši 100 % ceny vzdělávacího programu na úhradu vzniklých nákladů. Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník. V případě neomluvené neúčasti je na úhradu vzniklých nákladů účtován stornovací poplatek ve výši 100 % ceny vzdělávacího programu. 4. Vzdělávací programy na objednávku V posledních letech roste zájem o krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy, které můžeme připravit na základě konkrétních profesních potřeb pro celý pedagogický sbor školy či jeho část, popř. pro více škol ve spádové oblasti kraje. Tyto programy respektují jak požadavky objednavatele, tak konkrétní podmínky školy a umožňují velmi efektivně prohlubovat, rozšiřovat a sjednocovat znalosti i dovednosti celých pedagogických sborů nebo konkrétních skupin učitelů. 5. Aktualizace nabídky vzdělávacích programů Webové stránky doplňují informace u programů, u nichž v době vydání programové nabídky nebyla známa přesná data konání či jiné údaje. Změny oproti tištěné Programové nabídce NIDV jsou vyhrazeny! Krajská pracoviště NIDV aktualizují nabídku vzdělávacích programů a pravidelně ji rozesílají do jednotlivých škol v elektronické podobě. Proto byste měli na příslušné krajské pracoviště co nejdříve oznámit jakoukoliv změnu kontaktních údajů popř. dalších údajů školy nebo školského zařízení. Programovou nabídku jednotlivých krajů je také možno si stáhnout jako tiskový plakát na tomto webu: Programovou nabídku lze také využít jako přílohu hromadné přihlášky vzdělávacích programů. Je ke stažení na tomto webu: 6. Značky a zkratky Programy vhodné pro zařazení do projektu EU peníze školám jsou u svého názvu označeny touto značkou. Jsou zařazeny do vzdělávacích oblastí Základní vzdělávání a Střední vzdělávání. Platba v hotovosti V hotovosti se platí přímo na místě před zahájením vzdělávacího programu, o úhradě je vystaven doklad o zaplacení. DUM Zkratka pro vzdělávací oblast Management. Zkratka pro digitální učební materiály - často užívaná v souvislosti se soutěží DOMINO ČR. 4 5

4 BRNO JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajské pracoviště, Křížová 22, Brno tel. : , fax: BRNO Vedoucí pracoviště: i dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Mgr. Šárka Dostalová , Mgr. Jitka Manová , Asistentka: Mgr. Hana Saitzová , Dáša Havranová , Přineseme vzdělávání přímo do vaší sborovny! Nabízíme realizaci akreditovaného vzdělávacího programu na objednávku přímo u vás ve škole podle vašeho zájmu nebo nabídky NIDV. Proškolíme systematicky celý pedagogický sbor nebo jeho část Přizpůsobíme obsah vzdělávání vaší konkrétní situaci ve škole a vašim potřebám Zajistíme vhodného lektora Budete se vzdělávat ve známém, domácím prostředí Ušetříte finance a vyhnete se problémům se zajišťováním suplování V případě zájmu kontaktujte garanta vzdělávacího programu, který s vámi projedná podrobnosti. Vysvětlivky: Programy vhodné pro zařazení do projektu EU peníze školám jsou u svého názvu označeny touto značkou. Jsou zařazeny do vzdělávacích oblastí Základní vzdělávání a Střední vzdělávání. Zkratka pro vzdělávací oblast Management. ZÁŘÍ Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2 A MŠ,, SŠ od 11. září 2012 do června 2013 každé úterý od 13. září června 2013 každý čtvrtek Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1 A MŠ,, SŠ Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2 A MŠ,, SŠ od 19. září - června 2013 každou středu Profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství 26. září 2012 Začínající ředitel - Práce se vztahovými signály při komunikaci nejen H s kolegy Studium pedagogiky Doporučeno pedagogům všech SŠ K SŠ září červen Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení bližší informace o zahájení Doporučeno ředitelům škol, zástupcům ředitelů a pedagogickým K MŠ,, SŠ sdělí garant studia pracovníkům, kteří se připravují na vedoucí funkci Mgr. Hana Saitzová Mgr. Hana Saitzová RNDr. Radoslava Vysloužilová Mgr. Hana Saitzová Mgr. Radek Vogel, Mgr. Jitka Manová Mgr. Michal Dubec Mgr. Šárka Dostalová Dáša Havranová 6 7 Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na

5 BRNO ŘÍJEN Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí A BOZP pro školy a školská zařízení F Dítě levák v mateřské škole H MŠ Kolokvium ředitelů Příklady dobré praxe - kompetenční rámec - úspěšné vedení školy M Inkluzivní vzdělávání nadaných žáků na základních školách I Anglická gramatika v kostce pro 2. stupeň, II. díl E Angličtina pro nejmenší I MŠ, Pedagogická činnost s nadanými předškoláky I MŠ Kompetence středního managementu školy Jak vytvořit kompetenční model I Náměty a inspirace pro přírodovědu G Práce s rodinou / rodinami dítěte s problémovým chováním I MŠ, Prezentační dovednosti učitele - zaujmout a přesvědčit F MŠ,, SŠ Environmentální výchova v MŠ jako součást RVP - Čtvero ročních období Podzim + zima E MŠ, Právní vědomí učitele A MŠ,, SŠ Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce A SŠ Kurz odborné angličtiny pro strojaře I. - strojírenská technologie H SŠ Finanční gramotnost E SŠ Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských školách Konzultační podpora realizace a inovace ŠVP PV K MŠ Hospitace jako součást autoevaluace školy A Jak vyučovat odborný výcvik E SŠ Jak publikovat na webu nejen DUMy H Práce s hlasem a dechová cvičení P MŠ,, SŠ Začínající učitel v, SŠ P , SŠ 1. října října října října října října října října října října října října října října října října a 29. října a 12. a 26. listopadu října října října října října října října Mgr. Jitka Manová Mgr. Bc. Ladislav Dvořák Mgr. Jitka Manová Jaroslav Kocián Dáša Havranová Mgr. Jiřina Bednářová Mgr. Jitka Manová Mgr. Jitka Manová Mgr. Eva Machů, Mgr. Hana Saitzová Mgr. Dagmar Csatová Mgr. Hana Saitzová Mgr. Sylvie Doláková Mgr. Jitka Manová Mgr. Eva Machů, Mgr. Jitka Manová Mgr. Irena Lhotková, Mgr. Hana Saitzová Mgr. Dana Forýtková Mgr. Jitka Manová PhDr. Miloslav Čedík Dáša Havranová Mgr. Dana Svobodová Mgr. Jitka Manová Mgr. Petra Vondrová, Mgr. Hana Saitzová Mgr. Hynek Nespěšný Mgr. Hana Saitzová Mgr. Dalibor Dudek Mgr. Hana Saitzová Mgr. Hana Saitzová Mgr. Pavel Těšák Dáša Havranová Mgr. Hana Urbanová Mgr. Jitka Manová RNDr. Pavel Nezval Mgr. Hana Saitzová Mgr. Carmen Simonová Mgr. Hana Saitzová Mgr. Pavel Hodál Mgr. Jitka Manová Svatava Drlíčková Dáša Havranová Mgr. Stanislav Šturma Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na BRNO

6 BRNO Komunikace s rodiči D , SŠ Jazyk a řeč - jazykové chvilky v mateřské škole D MŠ, Volné a tvůrčí psaní v literární výchově G Inspirace pro zájmové vzdělávání a školní vzdělávací program v praxi G Evaluace v MŠ Praktické zkušenosti a nové poznatky M Hudební a pohybová výchova H MŠ, Náměty pro výtvarné techniky Soudobé výtvarné postupy v prostorové a plastické tvorbě F MŠ,, SŠ Další rozvoj profesních kompetencí zástupců ředitelů M Mezilidské vztahy a komunikace G , SŠ 22. října října října října, 7. listopadu a 5. prosince října října října října a 7. listopadu října Mgr. Hana Saitzová Mgr. Karel Opravil Mgr. Jitka Manová Vlastimila Kazdová Mgr. Hana Saitzová Mgr. Blanka Rozehnalová, Dáša Havranová Mgr. Dana Svobodová Mgr. Jitka Manová Mgr. Věra Krejčová, Mgr. Jitka Manová PhDr. Magdaléna Saláková Mgr. Jitka Manová Mgr. Lenka Jeřábková Mgr. Jitka Manová RNDr. Pavel Nezval Mgr. Hana Saitzová PhDr. Libor Kyncl BRNO LISTOPAD Agrese a agresivita u dětí pro učitelky mateřských škol I MŠ Šikana ve školním prostředí a její řešení D , SŠ Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování Názorné příklady pro realizaci legislativních novelizací H Práce s žáky s ADHD a dalšími neurologickými onemocněními I Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky H , SŠ Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací F Komunikační a prezentační dovednosti, přednášková činnost A Od zaběhlé rutiny k rozmanitosti v hodinách angličtiny G SŠ Správná řeč - předpoklad úspěšného školáka F MŠ, Velké postavy českých dějin - Novověk D MŠ,, SŠ Aplikace standardů a testování v cizím jazyce ve výuce základní školy G Prezentační program MS PowerPoint a jeho využití při tvorbě DUMů H listopad 2012 termín bude upřesněn listopad 2012 termín bude upřesněn 1. listopadu listopadu listopadu listopadu a 20. listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu Mgr. Jitka Manová PhDr. Jan Svoboda Mgr. Jitka Manová PhDr. Jan Svoboda Mgr. Jitka Manová Bc. Anna Packová Dáša Havranová Mgr. Eva Čadová Mgr. Hana Saitzová Bc. Veronika Havelková Mgr. Jitka Manová Ing. Olga Hanzlová Mgr. Jitka Manová doc. PhDr. Dana Knotová, Mgr. Hana Saitzová Mgr. Andrea Daňková Mgr. Jitka Manová Vlastimila Kazdová Mgr. Hana Saitzová Mgr. Jiří Staňa Mgr. Hana Saitzová Mgr. Martina Hulešová Mgr. Hana Saitzová Mgr. Pavel Hodál Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na

7 BRNO Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání A MŠ Nástroje Lesson Activity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku E , SŠ Využití počítačů ve výuce A Trendy ve vzdělávání, rozvoji a podpoře lidí Kam směřuje školský management? F Rodiče versus učitelé G Anglická gramatika hrou pro 1. stupeň, II. díl E Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ A MŠ Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce Konzultační podpora realizace a inovace ŠVP ZV K Zkušenosti se vzděláváním žáků s vícečetným zdravotním postižením I. I MŠ, Pedagogická diagnostika rizika poruch učení u dětí předškolního věku H MŠ Rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí G MŠ Tajemné barvy kolem nás A MŠ, 8. listopadu listopadu listopadu a 15. listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu Mgr. Jitka Manová Mgr. Eva Svobodová Mgr. Hana Saitzová Mgr. Vladislava Spáčilová Mgr. Jitka Manová Mgr. Šárka Dostalová Mgr. Hana Saitzová Mgr. Karel Opravil Mgr. Hana Saitzová Mgr. Jindřiška Jurčková Mgr. Jitka Manová PaedDr. Zdeněk Martínek Dáša Havranová Mgr. Andrea Baumannová Mgr. Jitka Manová Mgr. Jitka Manová Mgr. Jiřina Bednářová Mgr. Jitka Manová Bc. Iva Pasková Mgr. Jitka Manová Bc. Iva Pasková BRNO PROSINEC Zkušenosti se vzděláváním žáků s vícečetným zdravotním postižením II. I MŠ, Důstojnost lidské osoby, pozitivní sebehodnocení G , SŠ Péče o žáky s autismem (PAS) v běžné - inkluzivní vzdělávání D Historie je stále s námi I prosince prosince prosince prosince Mgr. Jitka Manová Mgr. Hana Saitzová PhDr. Libor Kyncl Mgr. Hana Saitzová Mgr. Jitka Manová Mgr. Dalibor Dudek LEDEN Soudobé dějiny - obsah, způsob a smysl výuky H , SŠ Využití počítačů ve výuce A Pozitivní hodnocení druhých G , SŠ 11. ledna ledna ledna Mgr. Hana Saitzová Mgr. Jitka Manová Mgr. Hana Saitzová PhDr. Libor Kyncl Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na

8 ČESKÉ BUDĚJOVICE JIHOČESKÝ KRAJ Krajské pracoviště, Hlinsko 49, České Budějovice tel.: , fax: Vedoucí pracoviště: i dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Mgr. Bc. Miloslav Poes , Mgr. Lucie Jarkovská , Asistentka: Mgr. Eva Kopúnová , Alena Humlerová , Mgr. Lucie Václavovská , ČESKÉ BUDĚJOVICE Přineseme vzdělávání přímo do vaší sborovny! Nabízíme realizaci akreditovaného vzdělávacího programu na objednávku přímo u vás ve škole podle vašeho zájmu nebo nabídky NIDV. Proškolíme systematicky celý pedagogický sbor nebo jeho část Přizpůsobíme obsah vzdělávání vaší konkrétní situaci ve škole a vašim potřebám Zajistíme vhodného lektora Budete se vzdělávat ve známém, domácím prostředí Ušetříte finance a vyhnete se problémům se zajišťováním suplování V případě zájmu kontaktujte garanta vzdělávacího programu, který s vámi projedná podrobnosti. Vysvětlivky: Programy vhodné pro zařazení do projektu EU peníze školám jsou u svého názvu označeny touto značkou. Jsou zařazeny do vzdělávacích oblastí Základní vzdělávání a Střední vzdělávání. Zkratka pro vzdělávací oblast Management. ZÁŘÍ Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole A Práce se vzdělávacím cílem v mateřské škole A MŠ Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Doporučeno ředitelům škol, zástupcům ředitelů a pedagogickým K MŠ,, SŠ pracovníkům, kteří se připravují na vedoucí funkci ŘÍJEN 25. září září 2012 bližší informace o zahájení sdělí garant studia Český jazyk a literatura - praktické nápady, náměty a inspirace A Cestovní náhrady a SŠ E Kolokvium ředitelů Aktuální informace z MŠMT M října října října Mgr. Eva Kopúnová Bc. Iva Škaloudová Mgr. Lucie Václavovská Bc. Iva Škaloudová Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Květa Ječná Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Bc. Ladislav Dvořák Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Bc. Ladislav Dvořák Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na

9 ČESKÉ BUDĚJOVICE Kurz odborné angličtiny pro strojaře I. - strojírenská technologie H SŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu G SŠ Extremismus a radikalismus - hrozba v našich školách? G Kurz odborné angličtiny pro chemiky I. - chemická terminologie G , SŠ Specifika a hodnocení pracovního výkonu pedagogů E Další rozvoj profesních kompetencí zástupců ředitelů M Standardy českého jazyka a literatury v testových úlohách G Evaluace v MŠ Praktické zkušenosti a nové poznatky M Komunikace s dospívajícími a mladými dospělými E SŠ Cestovní náhrady MŠ E Tvořivé hry s fantazií Hry jako pohlazení E MŠ, 5. a 19. října a 2. a 16. listopadu října, 20. listopadu, 6. prosince 2012, 16. ledna října a 22. října, 5. a 12. listopadu října října října října října října října Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Kamila Bobysudová Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Marika Kropíková Mgr. Lucie Jarkovská doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Lubomír Pelech Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Lubomír Pelech Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. František Brož Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Alena Krejčová Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Kamila Bobysudová Mgr. Eva Kopúnová PhDr. Miloš Beneš Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Zdeněk Šimanovský Mgr. Lucie Václavovská PaedDr. Kamila Podrápská, Cizí jazyk v mateřské škole - ano či ne? A MŠ 19. října Dítě se specificky narušeným vývojem řeči 22. října 2012 Mgr. Lucie Václavovská E MŠ Vývojová dysfázie Mgr. Martina Křivková DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard H října 2012 Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Andrea Daňková Interaktivní systémy ve výuce na základní škole H října 2012 Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Andrea Daňková Jak publikovat na webu nejen DUMy H , SŠ 23. října 2012 Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Daniel Janata Multimédia v DUMech H , SŠ 23. října 2012 Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Daniel Janata Aplikace standardů a testování v cizím jazyce ve výuce základní školy G října 2012 Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Eva Kotrčková Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování 24. října 2012 Mgr. Eva Kopúnová H Názorné příklady pro realizaci legislativních novelizací Ladislava Svatošová Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů pro 29. října 2012 Mgr. Bc. Miloslav Poes G , SŠ AJ Mgr. Andrea Daňková Výtvarné techniky 30. října 2012 Mgr. Lucie Václavovská F MŠ,, SŠ Vánoční košíček z pedigu Karla Hátleová Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického 31. října 2012 Mgr. Lucie Jarkovská H , SŠ jazyka II Mgr. Michaela Čaňková 31. října 2012 Mgr. Lucie Václavovská Práce s rodinou/rodinami dítěte s problémovým chováním I MŠ, PhDr. Miloslav Čedík Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na ČESKÉ BUDĚJOVICE

10 ČESKÉ BUDĚJOVICE Brána jazyků otevřená J MŠ,, SŠ říjen leden Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2 A MŠ,, SŠ říjen červen Konverzační kurz anglického jazyka E MŠ,, SŠ říjen leden 2013 vždy v úterý od Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Lucie Václavovská Willem F. Westra ČESKÉ BUDĚJOVICE LISTOPAD Školská legislativa - úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole H Využití sopránové zobcové flétny v MŠ P MŠ Emoce a jejich stabilita - Recept na zvládnutí náročného povolání učitele D , SŠ Jak na angličtinu bez knížky (audioorální kurz) I MŠ, Finanční gramotnost - FINANCE V PRAXI P , SŠ Profesní průprava zástupců ředitele E Tělesná výchova a pohybový režim v ŠVP předškolní výchovy P MŠ Výuka tělesné výchovy a školská legislativa M , SŠ Školní řád jako hlavní nástroj pravidel ve škole H Taneční a pohybová výchova v základní škole A Testové úlohy pro zlepšení výuky dějepisu G Výtvarné techniky Vánoční tvoření pro děti F MŠ, Pedagogická diagnostika rizika poruch učení u dětí předškolního věku H MŠ Efektivní vedení porad I Finanční gramotnost - FINANCE A STÁT P Tvorba digitálních učebních materiálů pro výuku cizích jazyků I. H , SŠ Tvorba digitálních učebních materiálů pro výuku cizích jazyků II. H , SŠ Tvořivá hra v literární výchově v MŠ a 1. třídě G MŠ, 5. listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu a 29. listopadu, 13. prosince 2012 a 10. ledna listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Marika Kropíková Mgr. Lucie Václavovská PhDr. Magdaléna Saláková Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Jana Čadová Mgr. Lucie Jarkovská Ing. Božena Linda Pluchová Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Lucie Václavovská Bc. Blanka Roháčková Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Stanislav Šturma Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Marika Kropíková Mgr. Lucie Václavovská Ing. Lenka Švandová Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. František Brož Mgr. Lucie Václavovská Karla Hátleová Mgr. Lucie Václavovská PaedDr. Jana Svobodová Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Kamila Bobysudová Mgr. Lucie Václavovská Ing. Božena Linda Pluchová Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Andrea Daňková Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Andrea Daňková Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Blanka Rozehnalová, Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na

11 ČESKÉ BUDĚJOVICE Alternativní metody při práci s prozaickými texty G , SŠ Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských školách Konzultační podpora realizace a inovace ŠVP PV K MŠ Soudobé dějiny - obsah, způsob a smysl výuky H , SŠ Jak získat a udržet autoritu? H , SŠ Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce Konzultační podpora realizace a inovace ŠVP ZV K Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ A MŠ Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím pro interaktivní tabuli Zaměřeno na přírodovědné předměty V Deutsch kreativ und lustig I , SŠ Kompetence středního managementu školy Jak vytvořit kompetenční model I Hudební výchova v MŠ - nové inspirace P MŠ Legislativa a pedagogická dokumentace v domovech mládeže H SŠ Sborový zpěv v mateřské škole H MŠ Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky H , SŠ PROSINEC 20. listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu a 1. prosince listopadu listopadu 2012 Anglická gramatika hrou pro 1. stupeň J Čtení a psaní v hodinách cizích jazyků E , SŠ Mezilidské vztahy a komunikace G , SŠ Důstojnost lidské osoby, pozitivní sebehodnocení G , SŠ Profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství Začínám v ředitelské funkci H LEDEN 3. prosince prosince prosince prosince prosince 2012 Interaktivní metody ve výuce matematiky Pro 1. stupeň P ledna Instruktor školního lyžování - základní kurz G , SŠ ledna Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Blanka Rozehnalová, Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Alena Krejčová Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Dana Svobodová Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Dalibor Dudek Mgr. Lucie Václavovská PaedDr. Zdeněk Martínek Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Daniel Janata Mgr. Lucie Jarkovská PhDr Marie Müllerová Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Dominika Valešková Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Dominika Valešková Mgr. Lucie Jarkovská Bc. Veronika Havelková Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Dagmar Csatová Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Dagmar Csatová Mgr. Lucie Václavovská PhDr. Libor Kyncl Mgr. Lucie Václavovská PhDr. Libor Kyncl Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Miroslav Hanzelka Mgr. Lucie Václavovská PhDr. Michaela Kaslová Mgr. Bc. Miloslav Poes Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na ČESKÉ BUDĚJOVICE

12 ČESKÉ BUDĚJOVICE Pozitivní hodnocení druhých G , SŠ 7. ledna Inkluzivní vzdělávání z pohledu zřizovatele školy I ledna Coaching - jako cesta a prostředek ke zlepšení kvality vzdělávacího 9. a 10. ledna 2013 M , SŠ procesu Práce s žáky s ADHD a dalšími neurologickými onemocněními I ledna 2013 Instruktor školního lyžování - doškolovací kurz G , SŠ ledna Inkluzivní vzdělávání nadaných žáků na základních školách I Využití médií ve výuce dějepisu I , SŠ Pedagogická činnost s nadanými předškoláky I MŠ Rozvíjení čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce - 1. část I Rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí G MŠ Dítě levák v mateřské škole H MŠ 14. ledna ledna ledna ledna ledna ledna Mgr. Lucie Václavovská PhDr. Libor Kyncl Mgr. Eva Kopúnová PaedDr. Pavlína Baslerová Mgr. Lucie Jarkovská Jiří Beníšek Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Marika Kropíková Mgr. Bc. Miloslav Poes Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Eva Machů, Mgr. Lucie Jarkovská Mgr. Eva Kopúnová Mgr. Eva Machů, Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Sylvie Doláková Mgr. Lucie Václavovská PaedDr. Jana Svobodová Mgr. Lucie Václavovská Mgr. Ivo Vodička ČESKÉ BUDĚJOVICE Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na

13 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajské pracoviště, Luční 460, Hradec Králové tel.: , fax: HRADEC KRÁLOVÉ Vedoucí pracoviště: i dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Mgr. Jana Berkovcová Mgr. Hana Černá , , Ing. Zbyněk Bárta , Jana Říčařová , HRADEC KRÁLOVÉ Přineseme vzdělávání přímo do vaší sborovny! Nabízíme realizaci akreditovaného vzdělávacího programu na objednávku přímo u vás ve škole podle vašeho zájmu nebo nabídky NIDV. Proškolíme systematicky celý pedagogický sbor nebo jeho část Přizpůsobíme obsah vzdělávání vaší konkrétní situaci ve škole a vašim potřebám Zajistíme vhodného lektora Budete se vzdělávat ve známém, domácím prostředí Ušetříte finance a vyhnete se problémům se zajišťováním suplování V případě zájmu kontaktujte garanta vzdělávacího programu, který s vámi projedná podrobnosti. Vysvětlivky: Programy vhodné pro zařazení do projektu EU peníze školám jsou u svého názvu označeny touto značkou. Jsou zařazeny do vzdělávacích oblastí Základní vzdělávání a Střední vzdělávání. ZÁŘÍ Zkratka pro vzdělávací oblast Management. Třídní učitel a vztahy ve třídě Klima třídy P , SŠ BOZP pro školy a školská zařízení F září září Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2 J MŠ,, SŠ září červen Brána jazyků otevřená - německý jazyk pro středně pokročilé J MŠ,, SŠ září červen Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Doporučeno ředitelům škol, zástupcům ředitelů a pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují na vedoucí funkci ŘÍJEN K MŠ,, SŠ bližší informace o zahájení sdělí garant studia Zeměpis a ICT - Zeměpis s využitím internetu G , SŠ 2. října Kolokvium ředitelů ZUŠ M října Mgr. Věra Vacková Doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. Mgr. Jana Berkovcová Ing. Robert Křepinský Mgr. Hana Černá Mgr. Hana Černá PhDr Marie Müllerová Mgr. Jana Berkovcová Ing. Zbyněk Bárta Pavel Taibr Mgr. Hana Černá Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na

14 HRADEC KRÁLOVÉ Interaktivní tabule SmartBoard ve výuce E října Správná řeč - předpoklad úspěšného školáka F MŠ 4. října října 2012 Personální řízení - Nové trendy ve vedení lidí (coaching, mentoring, E Richtrovy boudy, Pec pod counseling) Sněžkou Odměna a trest ve školní praxi E MŠ,, SŠ 10. října Matematika s využitím kancelářského SW V , SŠ 11. října Hudební improvizace ve výuce klávesových nástrojů na ZUŠ H října 2012 Cestovní náhrady E října Kurz odborné angličtiny pro strojaře I. - strojírenská technologie H SŠ , 1., 15. a Mezilidské vztahy a komunikace G , SŠ 22. října ICT ve škole - současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení 23. října 2012 H školy Dítě levák v mateřské škole H MŠ 24. října Tvořivé aktivity ve výuce anglického jazyka F MŠ, 25. října Od zaběhlé rutiny k rozmanitosti v hodinách angličtiny G SŠ 29. října Tvořivé hry s fantazií 30. října 2012 E MŠ, Hry jako pohlazení Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských školách 31. října 2012 K MŠ Konzultační podpora realizace a inovace ŠVP PV Teaching English - Primary Essentials E-learningový kurz pro učitele 1. stupně A říjen prosinec Ing. Zbyněk Bárta Ing. Václav Hrubeš Jana Řičařová Vlastimila Kazdová Mgr. Jana Berkovcová Mgr. Kamila Bobysudová Mgr. Hana Černá prim. PhDr. Lidmila Pekařová Ing. Zbyněk Bárta Ing. Zbyněk Bárta Mgr. Hana Černá Katarína Kalvodová Mgr. Jana Berkovcová Ing. Jana Sobotová Mgr. Hana Černá Mgr. Hana Černá PhDr. Libor Kyncl Ing. Zbyněk Bárta PhDr. Ondřej Neumajer, PhD. Jana Řičařová Mgr. Ivo Vodička Mgr. Hana Černá Monika Skořepová Mgr. Hana Černá Mgr. Iveta Nečadová Jana Řičařová Mgr. Zdeněk Šimanovský Mgr. Hana Černá Mgr. Eva Hitková Mgr. Jana Berkovcová Lektoři Britské rady HRADEC KRÁLOVÉ LISTOPAD Extremismus a radikalismus - hrozba v našich školách? G Výtvarné techniky Vánoční tvoření F MŠ, Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací Inventarizace a příprava závěrky M Ateliers francophones E , SŠ Deutsch kreativ und lustig I , SŠ 1. listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu Ing. Zbyněk Bárta Mgr. Marika Kropíková Mgr. Hana Černá Mgr. Vlasta Neckařová Jana Řičařová Ing. Olga Hanzlová Mgr. Hana Černá Daniele Geffroy Konśtacký, Lic.es Lettres, DESS Mgr. Hana Černá PhDr. Marie Müllerová Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na

15 HRADEC KRÁLOVÉ Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW 8. listopadu 2012 V , SŠ 0 Environmentální výchova v MŠ jako součást RVP - Čtvero ročních období 12. listopadu 2012 E MŠ Podzim + zima Konference EVVO - Modrá planeta i pro další generace I , SŠ 13. listopadu 2012 Pedagogická činnost s nadanými předškoláky I MŠ 15. listopadu Anglická gramatika hrou pro 2. stupeň J listopadu 2012 Mimořádné události ve škole a jejich řešení A MŠ,, SŠ 20. listopadu 2012 Důstojnost lidské osoby, pozitivní sebehodnocení G , SŠ 21. listopadu 2012 Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí A listopadu 2012 Zeměpis a ICT - Geocaching G , SŠ 22. listopadu Vliv taneční a pohybové výchovy na rozvoj kreativity žáků F listopadu Profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství Začínám v ředitelské funkci H Základy statistiky v Excelu H SŠ Agrese a agresivita u dětí a mládeže pro učitelky mateřských škol I MŠ Český jazyk a literatura - praktické nápady, náměty a inspirace Čeština nemusí být nudná A Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce Konzultační podpora realizace a inovace ŠVP ZV K listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu Ing. Zbyněk Bárta Ing. Zbyněk Bárta Jana Řičařová Mgr. Petra Vondrová, Ing. Zbyněk Bárta Jana Řičařová Mgr. Eva Machů, Mgr. Hana Černá Mgr. Dagmar Csatová Ing. Zbyněk Bárta Mgr. Hana Černá PhDr. Libor Kyncl Mgr. Jana Berkovcová Mgr. Bc. Ladislav Dvořák Mgr. Hana Černá Pavel Taibr Mgr. Hana Černá Mgr. Jana Berkovcová Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ing. Zbyněk Bárta Jana Řičařová Mgr. Marika Kropíková Mgr. Hana Černá Mgr. Květa Ječná Mgr. Hana Černá Mgr. Hana Carbová HRADEC KRÁLOVÉ PROSINEC Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení A MŠ, DUMy efektivně pro interaktivní tabule SmartBoard F , SŠ Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka I H , SŠ Aplikace standardů a testování v cizím jazyce ve výuce základní školy G Pozitivní hodnocení druhých G , SŠ Zapojme rodiče do školního procesu - cesta ke spolupráci rodiny a školy G prosince prosince prosince prosince prosince prosince Jana Řičařová PhDr. Jana Doležalová, Ing. Zbyněk Bárta Ing. Václav Hrubeš Mgr. Hana Černá Mgr. Michaela Čaňková Mgr. Hana Černá Mgr. Eva Kotrčková Mgr. Hana Černá PhDr. Libor Kyncl Mgr. Věra Vacková Mgr. Marika Kropíková Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na

16 Využití médií ve výuce dějepisu I , SŠ Kompetence středního managementu školy Jak vytvořit kompetenční model I prosince prosince Mgr. Hana Černá Mgr. Jana Berkovcová Mgr. Irena Lhotková, HRADEC KRÁLOVÉ LEDEN Tělesná výchova a pohybový režim v ŠVP předškolní výchovy P MŠ Inkluzivní vzdělávání z pohledu zřizovatele školy I Práce s žáky s ADHD a dalšími neurologickými onemocněními A Jak na angličtinu bez knížky (audioorální kurz) I MŠ, Interaktivní metody ve výuce matematiky na 2. stupni P Předmatematická gramotnost - předmatematické představy v MŠ Zaměřeno na čísla F MŠ 8. ledna ledna ledna ledna ledna ledna Jana Řičařová Bc. Blanka Roháčková Mgr. Jana Berkovcová PaedDr. Pavlína Baslerová Mgr. Hana Černá PhDr. Lenka Svobodová Mgr. Hana Černá Mgr. Jana Čadová Mgr. Hana Černá PaedDr. Jarmila Blažková Jana Řičařová PhDr. Michaela Kaslová HRADEC KRÁLOVÉ Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na

17 KRAJ VYSOČINA Krajské pracoviště, Zborovská 3, Jihlava tel.: , fax: , JIHLAVA Vedoucí pracoviště: i dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Mgr. Miloslav Vyskočil , Mgr. Jana Dvořáková , , , Zuzana Prokšová Asistentka: Leona Pochylá Mgr. Marie Vránová , Přineseme vzdělávání přímo do vaší sborovny! Nabízíme realizaci akreditovaného vzdělávacího programu na objednávku přímo u vás ve škole podle vašeho zájmu nebo nabídky NIDV. Proškolíme systematicky celý pedagogický sbor nebo jeho část Přizpůsobíme obsah vzdělávání vaší konkrétní situaci ve škole a vašim potřebám Zajistíme vhodného lektora Budete se vzdělávat ve známém, domácím prostředí Ušetříte finance a vyhnete se problémům se zajišťováním suplování V případě zájmu kontaktujte garanta vzdělávacího programu, který s vámi projedná podrobnosti. JIHLAVA Vysvětlivky: Programy vhodné pro zařazení do projektu EU peníze školám jsou u svého názvu označeny touto značkou. Jsou zařazeny do vzdělávacích oblastí Základní vzdělávání a Střední vzdělávání. Zkratka pro vzdělávací oblast Management. ZÁŘÍ Školní řád jako hlavní nástroj pravidel ve škole H Právní předpisy ve školství v aktuálním znění Aktuální informace z MŠMT E Rozvoj profesních kompetencí zástupců ředitelů v oblasti praktického vyučování A Využití sopránové zobcové flétny v MŠ P MŠ, Cestovní náhrady Pro základní a střední školy E Creative Scary Halloween H MŠ, DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard H , SŠ DUMy pro interaktivní tabuli SmartBoard H , SŠ Prezentační dovednosti učitele - zaujmout a přesvědčit F září září a 26. září září září září září září září Mgr. Marie Vránová Mgr. Marika Kropíková Mgr. Marie Vránová Mgr. Bc. Ladislav Dvořák Mgr. Marie Vránová Mgr. Carmen Simonová Mgr. Marie Vránová PhDr. Magdaléna Saláková Mgr. Marie Vránová Mgr. Bc. Ladislav Dvořák Zuzana Prokšová Mgr. Viktorie Petřivá Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Daniel Janata Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Daniel Janata Leona Pochylá Mgr. Dana Svobodová Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na

18 Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk A2 A MŠ,, SŠ Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1 Úroveň A1+A2 (začátečníci a mírně pokročilí) Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2 A MŠ,, SŠ Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Doporučeno ředitelům škol, zástupcům ředitelů a pedagogickým K MŠ,, SŠ pracovníkům, kteří se připravují na vedoucí funkci září leden 2013 každou středu A MŠ,, SŠ září červen září červen 2013 každou středu od bližší informace o zahájení sdělí garant studia Zuzana Prokšová Mgr. Helena Břízová Zuzana Prokšová Zuzana Prokšová Mgr. Hana Pappová Mgr. Miloslav Vyskočil JIHLAVA ŘÍJEN Sociometrie jako prostředek efektivní práce se třídou A , SŠ Aktivity pro nejmenší studentíky angličtiny H MŠ, Hrajeme si s češtinou F Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání A MŠ Aktivity k přípravě studentů ke státní maturitě z angličtiny G SŠ Podpora školní úspěšnosti rizikových skupin dětí a mládeže F , SŠ Dítě se specificky narušeným vývojem řeči Vývojová dysfázie E MŠ, Hospitační činnost ředitele školy MŠ M Bálintovská skupina jako metoda řešení profesního stresu M MŠ,, SŠ Cestovní náhrady MŠ E Předmatematická gramotnost - předmatematické představy v MŠ Zaměřeno na čísla F MŠ Hudební a pohybová výchova H MŠ Soudobé dějiny - obsah, způsob a smysl výuky H , SŠ Využití médií ve výuce dějepisu I , SŠ Práce s rodinou/rodinami dítěte s problémovým chováním I MŠ,, SŠ Aplikace standardů a testování v cizím jazyce ve výuce základní školy G října října října října října října část: 8. října část: 29. října října října října října října října října října října Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Marika Kropíková Zuzana Prokšová Mgr. Viktorie Petřivá Leona Pochylá Mgr. Vlasta Žabenská Mgr. Marie Vránová Mgr. Eva Svobodová Zuzana Prokšová Mgr. Tomáš Bojanovsky Mgr. Jana Dvořáková doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Mgr. Marie Vránová Mgr. Martina Křivková Mgr. Marie Vránová Bc. Iva Škaloudová Mgr. Jana Dvořáková PaedDr. Jana Svobodová Mgr. Marie Vránová Mgr. Bc. Ladislav Dvořák Mgr. Marie Vránová PhDr. Michaela Kaslová Mgr. Marie Vránová PhDr. Magdaléna Saláková Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Jana Dvořáková PhDr. Miloslav Čedík Zuzana Prokšová Mgr. Martina Hulešová JIHLAVA Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na

19 JIHLAVA Náměty pro výtvarné techniky 17. října 2012 F MŠ, Zima Interaktivní metody ve výuce matematiky P října 2012 Specifika a hodnocení pracovního výkonu pedagogů E října 2012 Čtení a psaní v hodinách cizích jazyků E , SŠ 19. října Inspiromat, aneb jak efektivně pracovat s cizojazyčným textem na 1. st. 19. října 2012 H MŠ, Jak publikovat na webu nejen DUMy H , SŠ 22. října Multimédia v DUMech H , SŠ 22. října Profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství 24. října 2012 H Začínám v ředitelské funkci Chemie pro život G , SŠ října Výtvarné techniky PET ART F MŠ, Předčtenářská gramotnost v MŠ F MŠ 29. října října Mgr. Marie Vránová Mgr. Štěpánka Maryšková Mgr. Jana Dvořáková PhDr. Michaela Kaslová Mgr. Marie Vránová Mgr. Lubomír Pelech Zuzana Prokšová Mgr. Dagmar Csatová Zuzana Prokšová Mgr. Dagmar Csatová Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Daniel Janata Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Daniel Janata Mgr. Marie Vránová Mgr. Miroslav Jiřička Mgr. Miloslav Vyskočil Leona Pochylá Jaroslava Zapletalová Mgr. Marie Vránová PhDr. Jana Doležalová, JIHLAVA LISTOPAD Evaluace v MŠ Praktické zkušenosti a nové poznatky M Práce s žáky s ADHD a dalšími neurologickými onemocněními I MŠ,, SŠ Výchovné poradenství - teoretická i praktická metodika práce I , SŠ Učitel jako pomáhající profesionál - Možnosti a hranice pedagogického působení Efektivní vedení porad Pro začínající vedoucí pracovníky MŠ F MŠ,, SŠ 1. listopadu listopadu listopadu listopadu I listopadu Creative Merry Christmas H MŠ, 7. listopadu Aktivity pro podporu čtenářské gramotnosti G , SŠ 8. listopadu Cesty k efektivní výuce v ZUŠ H listopadu Podpora rozvoje logopedické prevence a motoriky v MŠ G MŠ, listopadu Předmatematická gramotnost - předmatematické představy v MŠ Zaměřeno na geometrii F MŠ 8. listopadu 2012 Mgr. Marie Vránová Bc. Iva Škaloudová Zuzana Prokšová doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Mgr. Jana Dvořáková doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Mgr. Jana Dvořáková Doc. MUDr. ThDr. Pae Max Kašparů, PhD. Dr.h.c. Mgr. Marie Vránová Mgr. Bc. Jarmila Bučková Zuzana Prokšová Mgr. Viktorie Petřivá Mgr. Jana Dvořáková Blanka Ryvolová Zuzana Prokšová Mgr. Marie Vránová Mgr. Marie Vránová PhDr. Michaela Kaslová Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na

20 JIHLAVA Výuka tělesné výchovy a školská legislativa M , SŠ Normální je nekouřit - podpora zdravého životního stylu A Kompetence středního managementu školy Jak vytvořit kompetenční model I Agrese a agresivita u dětí pro učitelky mateřských škol I MŠ Cesty minulostí - metodické a didaktické postupy I. I , SŠ Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky H , SŠ Spolu - setkání pedagogů MŠ a 1. stupně Celostátní setkání v Brně H MŠ, Standardy českého jazyka a literatury v testových úlohách G Pedagogická činnost s nadanými předškoláky I MŠ Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím pro interaktivní tabuli V MŠ,, SŠ Právní vědomí vychovatelů I , SŠ Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím pro interaktivní tabuli V MŠ,, SŠ Anglická gramatika hrou pro 1. stupeň, II. díl E MŠ, Inspiromat aneb Jak efektivně pracovat s cizojazyčným textem na 1. st. H MŠ, Profesní průprava zástupců ředitele E Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských školách Konzultační podpora realizace a inovace ŠVP PV K MŠ Pedagogická diagnostika rizika poruch učení u dětí předškolního věku H MŠ Interaktivní tabule v hodinách matematiky a fyziky na V Tvořivé hry s fantazií E Děti, žáci - cizinci v české MŠ a na 1. stupni I MŠ, Aktuální dovednosti učitele praktického vyučování I SŠ Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce Konzultační podpora realizace a inovace ŠVP ZV K listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu, 4., 11. a 18. prosince listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu listopadu Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Stanislav Šturma Leona Pochylá PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková Mgr. Marie Vránová Mgr. Miroslav Jiřička Mgr. Marie Vránová Mgr. Marcela Žáková Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Ivan Bauer Mgr. Jana Dvořáková Bc. Veronika Havelková Mgr. Marie Vránová Mgr. Jana Dvořáková Mgr. František Brož Mgr. Marie Vránová Mgr. Ondřej Straka Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Daniel Janata Leona Pochylá Mgr. Bc. Ladislav Dvořák Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Daniel Janata Zuzana Prokšová Mgr. Dagmar Csatová Zuzana Prokšová Mgr. Dagmar Csatová Mgr. Marie Vránová Zuzana Prokšová Mgr. Hana Urbanová Mgr. Marie Vránová PaedDr. Jana Svobodová Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Bronislav Návojský Leona Pochylá Naděžda Kalábová Mgr. Marie Vránová Leona Pochylá Zuzana Prokšová Miroslav Strouhal JIHLAVA Podrobnosti k nabízeným vzdělávacím programům najdete na

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

Tematické okruhy DVPP, které nabízí NIDV

Tematické okruhy DVPP, které nabízí NIDV 2011 přelomový rok pro DVPP i pro NIDV Rokem 2011 vstoupil NIDV do nové etapy své existence: sloučením NIDV s účelovými zařízeními MŠMT Vzdělávací a konferenční centrum Telč a Učební středisko Richtrovy

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2011

Přehled akcí na měsíc květen 2011 Přehled akcí na měsíc květen 2011 od 1. 4. 2011 Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice Výstava fotografií Pomoraví,

Více

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu , 460 01 LIBEREC 1 tel.: 482 360 511, fax: 482 710 352, e-mail: liberec@nidv.cz, www.nidv.cz MANAGEMENT 08-01-17-54 Inspekční činnost v mateřských školách Datum konání: 9. prosince 2008, od 9:00-15:00

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více