1. SKLENÍKOVÝ EFEKT ZADÁNÍ PRO ŽÁKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. SKLENÍKOVÝ EFEKT ZADÁNÍ PRO ŽÁKY"

Transkript

1 1. SKLENÍKOVÝ EFEKT Plynný obal Země atmosféra velice účinně chrání vše živé na naší planetě. Zabraňuje pronikání škodlivého UV (ultrafialového) záření, propouští však viditelné a tepelné záření. Zároveň částečně zabraňuje úniku tepla zpět do vesmíru. Bez toho by totiž byla Země podobně jako Měsíc horká ve dne a v noci mrazivě studená. Důvodem částečného zabránění úniku tepelného záření je i přítomnost skleníkových plynů, např. oxidu uhličitého ve vzduchu. Jeho molekuly účinně zachycují vystupující tepelné záření z povrchu Země (směrem zpět do vesmíru) a zpětně ho vyzařují všemi směry, a tedy i zpět k zemskému povrchu. Tak dochází k jeho zadržení, a tím i k ohřívání povrchu Země. Úloha 1 Radka, Katka, Milan a Jirka se dohadovali, proč způsobuje oxid uhličitý skleníkový efekt. Určete, kdo z nich měl pravdu. A Radka: Oxid uhličitý je nehořlavá látka, a proto se v atmosféře snadno ohřívá. Ohřátý oxid uhličitý stoupá vzhůru a hromadí se v horních vrstvách atmosféry. Jeho vrstva pak, podobně jako sklo ve skleníku, chrání Zemi před škodlivým zářením. B Katka: Část slunečního záření, které prochází vrstvami atmosféry, pohltí zemský povrch. Zemský povrch vysílá zpět především tepelné záření. Vzduchem s větším obsahem oxidu uhličitého však proniká zpět do vesmíru méně tepelného záření vysílaného povrchem Země. C Milan: Molekuly oxidu uhličitého přeměňují světlo na teplo. Od nich se ohřívají molekuly dalších plynů v atmosféře, zejména dusíku a kyslíku. Tyto molekuly po dopadu na povrch země ohřívají horniny a vodu a tím dochází k celkovému oteplování. D Jirka: Oxid uhličitý má větší hustotu než kyslík a dusík ve vzduchu. Proto se pohybuje v opačném směru než ostatní plyny. Třením jeho molekul o jiné molekuly obsažené ve vzduchu vzniká teplo. Tím se celá atmosféra stále více ohřívá. Úloha 2 K zesilování skleníkového efektu přímo přispívá provoz: (v každém řádku zaškrtněte pouze jeden čtvereček) a) jaderných elektráren b) tepelných elektráren c) automobilů bez katalyzátorů d) automobilů s katalyzátory e) kamen na zemní plyn f) kamen na dřevěné piliny g) kamen na elektrický proud h) kamen na lehký topný olej. ANO NE 53

2 Úloha 3 Na Zemi ale dochází také k zeslabování skleníkového efektu (snižování množství oxidu uhličitého v atmosféře). K tomuto ději přispívají: (v každém řádku zaškrtněte pouze jeden čtvereček) a) tropické deštné lesy b) lesy c) jakékoliv zelené rostliny na souši d) ryby a ostatní vodní živočichové e) suchozemští živočichové f) řasy v mořích ANO NE Úloha 4 V literatuře, popř. na internetu vyhledejte kromě CO 2 alespoň ještě dva skleníkové plyny a uveďte, jak se ve větším množství dostávají do atmosféry. Úloha 5 Ve veřejných médiích se stále mluví o nebezpečí skleníkového efektu pro naše životy. Zkuste si proto představit, že by se lidstvu z hlediska tohoto nebezpečí podařilo skleníkový efekt zcela odstranit. Uveďte svou teorii o další existenci života na Zemi v tomto případě. Využity publikace: PUMPR, V., a kol. Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU chemie. 2. vydání. Praha: Fortuna, 2010, 48 s. tištěná část, 221 s. část na CD. ISBN CD s. 32, 147, 177, 178. BENEŠ, P., PUMPR, V., FRÝZKOVÁ, M. Základy praktické chemie a náš život pracovní sešit. Praha: Fortuna, s. ISBN s. 4. BENEŠ, P., PUMPR, V., FRÝZKOVÁ, M. Autorská řešení: Základy praktické chemie pracovní sešity 1, 2, Základy praktické chemie a náš život. Praha: Fortuna s. ISBN

3 2. REKLAMA Z technického listu výrobku se můžete dočíst následující informace: Použití: Univerzální extra silné dvousložkové lepidlo lepící většinu materiálů. Je vhodné k lepení kovů, dřeva, dřevotřísky, skla, porcelánu, keramiky, pryže, kamene, plastických hmot včetně povrchově upravených termoplastů (polyethylen, polypropylen). Tyto materiály lepí navzájem i v kombinacích. Lepidlo odolává teplotám od 20 oc do 100 oc, vodě, oleji, běžným rozpouštědlům, zředěným kyselinám a louhům. Po vytvrzení jej lze opracovávat. Lepidlo není určeno pro lepení předmětů přicházejících do přímého styku s poživatinami a hraček určených dětem do 3 let. Popis produktu: Jedná se o průhledné bezbarvé dvousložkové neplněné epoxidové lepidlo. Lepidlo má dlouhou dobu zpracovatelnosti a malou závislost výsledných vlastností spojů na přesnosti dodržení předepsaného směšovacího poměru. Lepidlo je možné po zahuštění práškovými plnivy (kovovými či dřevěnými pilinami, cementem apod.) použít i jako tmel. Přidáním pigmentů (max. do 30 % z objemu základní pryskyřice) nebo olejových barev lze připravit i barevné kompozice. Návod k použití: Lepené plochy se důkladně očistí a odmastí, hladké plochy mechanicky zdrsní. Lepicí směs se připraví tak, že do dvou dílů složky A se vnese jeden díl složky B a důkladně se promíchá. Doba zpracovatelnosti je pro 20 g 30 g směsi 30 minut. Se vzrůstající teplotou a množstvím směsi se doba zpracovatelnosti zkracuje. Na lepené plochy naneste lepidlo v pravidelné vrstvě a spojte je. Slepené předměty zajistěte proti posunu a ponechte v klidu minimálně 4 hodiny. Plné vytvrzení spoje nastane za 24 hodin, maximální pevnosti je dosaženo po 120 hodinách. Úloha Na základě informací o produktu vymyslete jeho název. Dále vymyslete krátký reklamní slogan na propagaci tohoto výrobku a design jeho obalu (papírová krabička). Ti, kteří mají chuť, mohou navrhnout jeho reklamu do odborného časopisu o lepení. 56

4 3. VÝSTŘIŽEK Z NOVIN Současné ceny benzinu a nafty vedou mnohé řidiče k volbě levnějšího druhu paliva např. kapalného propan-butanu označovaného jako LPG. Pro přestavbu jsou vhodná prakticky všechna osobní auta s benzinovými motory. Přechod na plyn tyto motory méně zatěžuje, čímž se prodlužuje jejich životnost. Bylo také zjištěno, že při plynovém pohonu jsou emise škodlivých látek do ovzduší daleko nižší. Auto bez katalyzátoru s dobře seřízeným motorem na propan-butan má navíc příznivější složení emisí než automobil s katalyzátorem a benzinovým pohonem. V případě havárie je vůz na propan-butan bezpečnější než automobil s benzinovou nádrží. Propan-butan má totiž větší hustotu než vzduch a rychle se rozlévá po zemi. Naproti tomu benzinové páry z vylité nádrže stoupají vzhůru, kde se dostávají do kontaktu s horkými částmi výfuku motoru, popř. s jiskrami ze zkratu akumulátoru. Úloha Tento text pokračoval na další novinové stránce, ta ovšem v novinách odnesených z ordinace doktora chyběla. Ti pacienti, musí vytrhávat stránky zrovna tady! Otce celá věc ohromně zaujala, protože o přestavbě naší nové fabky na plynový pohon velmi uvažuje. A tak s rodinou zapředl hovor na téma výhod a nevýhod plynového pohonu. Naneštěstí nejsme nikdo dobrý chemik, fyzik ani obdivovatel aut, a tak jsme museli dohledat informace na internetu. Výhody jsou nám jasné, ale nevýhody, které byly popsány jen v náznacích, nedokážeme vysvětlit. Využijte své znalosti nebo jakýkoliv vhodný zdroj a pomozte nám doplnit informace z internetu! a) Jednou z nevýhod plynového pohonu je zákaz takto přestavěných vozů vjíždět do některých podzemních garáží. Tento zákaz je dán především proto, že... b) Další nevýhodou je, že pokud dojde k požáru takto přestavěného auta, tak může dojít k... c) Moderní podzemní garáže zvyšují bezpečnost tím, že... Upraveno a doplněno z: PUMPR, V., BENEŠ, P., BANÝR, J., JIŘIČKA. Metodická příručka k řadě učebnic Základy praktické chemie pro 8. a 9. ročník základní školy. Praha: Fortuna,

5 4. POHON AUTOMOBILŮ Z POLÍ Všichni známe a na jaře obdivujeme žlutá pole kvetoucí řepky olejné. Pokud tedy nejsme alergici, kteří neobdivují nic, jen tiše klejí do kapesníku. Olej vylisovaný ze semen řepky slouží především k výrobě bionafty. Ta se vyrábí z řepného oleje a methanolu. Při výrobě vznikají methylestery kyselin vázaných v řepkové oleji (tzv. MEŘO). Jako vedlejší produkt vzniká glycerol. Při zapalování MEŘO hoří lépe než nafta získávaná z ropy. Výrazně snižuje zamořování ovzduší kouřem z motorů aut (množství pevných částic, oxidu siřičitého, jedovatých uhlovodíků a desítek dalších látek ve spalinách). Velkou předností MEŘO je, že při úniku např. do půdy se rychle rozkládá. Na druhou stranu však MEŘO neumožňuje takový výkon motoru jako motorová nafta z ropy. Navíc způsobuje větší korozi a více narušuje součástky z pryže. Proto se dnes pod názvem bionafta (přesněji bionafta II. generace) používá palivo obsahující 31 % MEŘO (methylesterů kyselin z řepkového oleje) a zbytek jsou látky získané destilací ropy. Důležitým palivem pro spalovací motory může být také ethanol získávaný kvašením sacharidů z obilnin a brambor. Jde o další přírodní znovuobnovitelný zdroj paliva, který může být náhradou vyčerpatelných zdrojů ropy. V některých státech, např. v Jižní Americe, je takto získávaný ethanol významnou (často nadpoloviční) součástí automobilového benzinu. Úloha Uveďte hlavní důvod, proč stojí za to získávat zdroje energie z rostlin pěstovaných zemědělci. Rozdělte třídu na dvě skupiny. První skupina bude představovat lobby pěstitelů plodin, z nichž lze vyrábět bionaftu, a zároveň lobby podnikatelů vyrábějících MEŘO. Druhá skupina bude představovat lobbisty naftařských společností. Na jedné stránce s využitím nejpádnějších a nejlépe formulovaných argumentů přesvědčte politiky o své pravdě. Poradíme vám, že politik nepřečte víc než 1 stránku fontem Calibri velikosti 14, na víc nemá čas. I úprava a strukturace textu vám u nich může přinést cenné body. Upraveno a doplněno z: BENEŠ, P., PUMPR, V., BANÝR, J. Základy praktické chemie pro 9. ročník základní školy pracovní sešit. 3., upravené vydání. Praha: Fortuna, s. ISBN s

6 5. ROPA A MOTOROVÁ PALIVA Ropa je dnes považována za nejdůležitější surovinu. Její objem se obvykle udává v barelech. Jeden barel je 159 litrů. (Jedné tuně ropy odpovídá přibližně 7,3 barelů). Ropa se z jejích nalezišť dopravuje buď ropovody, nebo po moři v tankerech. Někdy bohužel dochází k nehodám lodí, při nichž ropa uniká do moře. V takovém případě se velmi často hovoří o ekologických katastrofách, zvláště v případě, že ropná skvrna je blízko pobřeží. V ČR se ropa dopravuje ropovody do centrálního tankoviště u Neratovic. Odtud je opět ropovodem čerpána do rafinerie v Litvínově a zároveň je odsud odebírána ke zpracování v rafinerii v blízkých Kralupech nad Vltavou. V obou rafineriích je ropa nejprve odsířena a zbavena vody a dalších příměsí. Potom je destilována za atmosférického tlaku. Hlavní získávané frakce jsou benzin, petrolej, plynový olej a uhlovodíkový zbytek mazut. Benzinová frakce získaná z atmosférické destilace ropy má nízké oktanové číslo, a proto není přímo použitelná ve spalovacích motorech. Musí se dále upravovat a znovu rozdělovat destilací. Při této destilaci se jen jedna takto získávaná frakce využívá již přímo jako složka automobilového benzinu. Některé další frakce se pro výrobu motorových paliv dále podrobují tzv. izomerizaci, popř. i katalytickému reformování, jiné slouží jako surovina k výrobě ethylenu a propylenu. Petrolejová frakce získaná z atmosférické destilace ropy se nejprve (obdobně jako frakce benzinová) zbavuje sirných a dusíkatých látek a následně se upravuje podle způsobu jejich využití jako příměs do motorové nafty, nebo jako součást leteckého benzinu pro turbinové motory. Plynový olej získaný z atmosférické destilace ropy se dále zpracovává na hlavní složku motorové nafty. Vakuovou destilací uhlovodíkového zbytku (mazutu) z atmosférické kolony se získají další tři frakce a vakuový zbytek. Takto získané frakce se krakují za přítomnosti vodíku. Získané produkty jsou využívány po dalším zpracování např. k výrobě motorových paliv, k výrobě ethylenu, propylenu a olejů. Asfalt ( jako vakuový zbytek) se oxiduje v oxidačních reaktorech a využívá se k výstavbě povrchu silnic. V ČR se v dnešní době přidává do automobilových benzinů do 5 % lihu a do motorové nafty tzv. MEŘO v přibližně stejném množství. Líh se získává ze zkvašených zemědělských přebytků (např. brambor, obilí), MEŘO je methylester řepkového oleje. To vysvětluje tak rozšířené pěstování řepky olejky. V budoucnu má podíl lihu v benzinu a metylesterů řepkového oleje v palivech stoupat. 63

7 Úloha 1 Výše uvedený popis obsahuje některé termíny, které nemusí být každému jasné. Patří mezi ně např. barel, ekologická katastrofa, benzin, oktanové číslo, izomerizace, katalytické reformování, petrolej, motorová nafta vakuová destilace. V literatuře nebo na internetu vyhledejte a k článku v jedné až čtyřech větách doplňte výkladový slovníček neznámých pojmů. 64

8 Úloha 2 Uveďte alespoň tři produkty, které užíváte nebo spotřebováváte, v nichž není skryta spotřeba ropy a výrobků z ní. (Uvažujte nejen jejich výrobu, ale i dopravu!!!) Úloha 3 Pročtěte si některé studie nebo články o biopalivech přidávaných do benzinů a motorové nafty a zhodnoťte jejich skutečný vliv na výsledné množství uvolňovaného oxidu uhličitého v atmosféře. V souvislosti s biolihem přidávaným do benzinů uvažujte ještě také cenu potravin např. v nejchudších regionech světa. 65

9 6. JE ALKOHOL METLA LIDSTVA? Požívání alkoholických nápojů je známé odpradávna. Alkohol se pil na královských dvorech, byl součástí různých rituálních a náboženských obřadů. Významnou roli ve společnosti zastává dodnes. Bez nadsázky lze říci, že alkohol je králem kdejaké oslavy. Zlepšuje náladu, odstraňuje zábrany. Pokud mu odpustíme fakt, že po určitém požitém množství snižuje naše motorické schopnosti (např. známé opilecké motání se), artikulaci (veselé opilecké blábolení), že nás nutí dělat nejrůznější vylomeniny (řídit auto bez řidičáku, sjíždět zvesela kopce na lyžích apod.), na které bychom za střízliva ani nepomysleli, že po něm občas usneme ještě v restauraci s hlavou umně vloženou v louži rozlitého piva, že je z nás cítit na sto honů, pak králem bezesporu je. I když popravdě, co je atraktivního na motajícím se blábolícím jedinci, který co chvíli usne, páchne jako sud a občas je agresivní? A to mluvíme o krátkodobých účincích. Co nemůžeme ale alkoholu upřít, jsou některé jeho dobré vlastnosti. Občas si dát skleničku dobrého vína ostatně nezakazují ani lékaři. Kromě toho, že má dobrou chuť, může pomoci v malém množství např. při nízkém tlaku (i když stejnou službu vám může udělat i káva). Alkohol je ale nejen slivovice, becherovka nebo pivo, na alkohol, tedy etanol také musíme hledět jako na důležitou chemickou látku, bez které by se neobešla řada průmyslových odvětví. Etanol je výborné rozpouštědlo vzpomeňte na poučku z učebnice Co se nerozpouští ve vodě, je zpravidla rozpustné v etanolu. Etanol má dezinfekční účinky. Používá se například v lékařství, při výrobě voňavek nebo čisticích prostředků (např. okeny). V současnosti se také přidává do benzinu jako tzv. biolíh. Zkrátka u alkoholu platí okřídlené přísloví: Alkohol je dobrý sluha, ale také zlý pán. Úloha 1 Vysvětlete, proč se o alkoholu (podobně jako např. o ohni) někdy říká, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Úloha 2 Jaké množství alkoholu považují doktoři za přijatelné pro denní konzumaci? Vyhledejte tuto informaci ve vhodném zdroji. 68

10 Úloha 3 V dobách, kdy se do benzinu ještě nepřidával žádný etanol, mnozí řidiči sami v zimě přilili do plné nádrže asi 0,2 l technického lihu. Říkali, že to dělají proto, aby jim při delším stání vozidla nezamrzl přívod benzinu z nádrže do motoru. Na základě svých znalostí z chemie uveďte, zda měli tito řidiči pravdu. (Při přemýšlení si uvědomte, že benzin vždy obsahuje stopové množství vody.) Úloha 4 Proč označujeme etanol přidávaný do benzinu jako biopalivo? Upraveno a doplněno z: JANOUŠKOVÁ, S.; PUMPR,V.; MARŠÁK, J.: Motivace žáků ve výuce chemie SOŠ pomocí úloh z běžného života, Metodický portál RVP [on-line] [cit ]. Dostupné na www: ISSN:

11 7. DOZRÁVÁNÍ OVOCE Motivační otázka: Věděli byste, proč jsou v prodejnách jablka zjara stejně čerstvá jako na podzim? Reportáž uvedená v rádiu, jejíž přepis si můžete nyní přečíst, vám pomůže na otázku nalézt odpověď. Reportér: Jablka se u nás pěstují ve velkém pro prodej v ovocnářských sadech a pro běžnou spotřebu v soukromých zahradách. Napadlo vás někdy, čím to je, že jablka prodávaná až na jaře následujícího roku po sklizni jsou téměř jako čerstvě utržená? Přitom naše uskladněná jablka již taková nejsou. Proč tomu tak je? Odborník na uskladňování ovoce: Většina prodávaných jablek je do obchodů přivážena z jejich velkoskladů. V nich bývá ovzduší, které obsahuje přibližně 1 % kyslíku, 2,5 % oxidu uhličitého a jeho teplota se udržuje mezi 1 ºC až 3 ºC. Důležitou součástí získávání tohoto ovzduší je destilace zkapalněného vzduchu. Probíhá za velmi nízkých teplot, protože např. teplota varu kyslíku je 183 ºC, dusíku 196 ºC. Navíc se z tohoto ovzduší stále odděluje ethen, který skladovaná jablka uvolňují a který urychluje jejich zrání. Úloha 1 Na základě přečtení reportáže uveďte, jaký je rozdíl mezi ovzduším ve velkoskladu a ovzduším mimo něj. Pro vyjádření tohoto rozdílu využijte hmotnostní zlomek. V ovzduší velkoskladu jablek oproti ovzduší za jeho branami je hmotnostní zlomek: (v každém řádku zaškrtněte pouze jeden čtvereček) a) kyslíku b) oxidu uhličitého c) dusíku d) vodíku větší beze změny menší 72

12 Úloha 2 Čím musí být pracovníci s ohledem na své zdraví vybaveni při kontrole jablek ve velkoskladu? Své tvrzení zdůvodněte. Úloha 3 S užitím vašich poznatků o chemických reakcích a podmínkách pro život mikroorganismů vysvětlete, proč má složení ovzduší vliv na kažení jablek. Úloha 4 Proč se teplota ovzduší ve velkoskladu udržuje právě mezi 1 ºC až 3 ºC? (doplňte) a) Při teplotě větší by b) Při teplotě menší by Převzato z: BENEŠ, P., PUMPR, V., ADAMEC M., JANOUŠKOVÁ S. Základy chemie Klíč k úspěšnému studiu. Praha: Fortuna, s. a CD. ISBN s

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Ropa, zpracování ropy

Ropa, zpracování ropy VY_52_Inovace_246 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ropa, zpracování ropy prezentace Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Zpracování ropy

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Vodík, kyslík - prezentace

Vodík, kyslík - prezentace Vodík, kyslík - prezentace VY_52_Inovace_226 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Dané děje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

Alkoholy prezentace. VY_52_Inovace_236

Alkoholy prezentace. VY_52_Inovace_236 VY_52_Inovace_236 Alkoholy prezentace Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pojmenujte

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/3 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA.

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA. SFÉRY ZEMĚ Při popisu planety Země můžeme využít možnosti jejího členění na tzv. obaly SFÉRY. Rozlišujeme následující typy sfér/obalů Země: 1. ATMOSFÉRA PLYNNÝ, VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Název atmosféra vznikl

Více

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY, KTERÉ NEJEN KOMPLIKUJÍ, NARUŠUJÍ A ZHORŠUJÍ LIDEM ŽIVOT, ALE I SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI.. soulad v konání, dodržování mezinárodních

Více

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s oblastmi

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Přírodopis 9 19. hodina GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek

Více

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Organická chemie Uhlovodíky Ročník 8. Anotace Aktivita slouží k upevnění učiva na téma základní uhlovodíky.

Více

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Zdanění plynných paliv spotřební a ekologickou daní Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Ing. Josef BŘEZINA, CSc Anotace: Příspěvek je zaměřen na zdanění plynných paliv spotřební daní

Více

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali. Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliva Grada Publishing, spol. s r. o., 2004 Názvy

Více

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Milí žáci, připravili jsme pro vás korespondenční seminář, ve kterém můžete změřit své síly v oboru chemie se svými vrstevníky z jiných škol. Zadání bude vyhlašováno

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Opakování-práce s tabulkami

Opakování-práce s tabulkami Směsi prezentace VY_52_Inovace_218 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Opakování-práce

Více

KATALOG LEPIDEL ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A 1042 THREAD LOCK ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ HH 131 THREAD LOCK TĚSNĚNÍ ZÁVITŮ A 1044 PIPE SEALANT

KATALOG LEPIDEL ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A 1042 THREAD LOCK ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ HH 131 THREAD LOCK TĚSNĚNÍ ZÁVITŮ A 1044 PIPE SEALANT KATALOG LEPIDEL ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A 1042 THREAD LOCK Rychlé vytvrzuje - manipulační pevnost 5 10 min. Zabraňuje mezikrystalické korozi v závitu Demontovatelný běžným nářadím Barva: modrá Možno použít

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška Termické a katalytické krakování a hydrokrakování těžkých

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_18 Název materiálu: TUKY, ROSTLINNÉ OLEJE Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák

Více

Vodík CH_103_Vodík Autor: PhDr. Jana Langerová

Vodík CH_103_Vodík Autor: PhDr. Jana Langerová Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA

THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA Čupera J. Ústav základů techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

ROPA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012. Ročník: devátý

ROPA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012. Ročník: devátý ROPA Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30.6.2011

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30.6.2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.6.2011 K(2011) 4598 v konečném znění PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30.6.2011 o dotazníku na období 2012 2014, který se týká směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý LP č. 4 STANOVENÍ ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Čím budeme topit? Pavel Noskievič Hrozby? vyčerpání zásob dodatkový skleníkový efekt a oteplování Lidé ochotně věří tomu, čemu věřit chtějí. (Publius Terentius) Motto knihy Václava Smila Neexistuje mínění,

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012. Ročník: osmý

SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková SLOŽENÍ ROZTOKŮ Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí se složením roztoku a s veličinou

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu 18. listopadu 2013 Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu Scania nyní nabízí jedenáct motorů Euro 6, od 250 hp do 730 hp. Zákazníci z celé Evropy, kteří

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME PLYNOVOD CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME Co je zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţujícím podílem metanu CH 4 a proměnlivým mnoţstvím neuhlovodíkových plynů (zejména

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška Vlastnosti a použití petrolejů, motorových naft, topných

Více

Řešení: Bezenská desítka ZŠ Bezno. Sovy ZŠ Sedlec-Prčice

Řešení: Bezenská desítka ZŠ Bezno. Sovy ZŠ Sedlec-Prčice 3.KOLO 1.úkol výzkumný čtverec a) úkol pro všechny Pomalounku, ale jistě se blíží vánoční období, které v sobě stále ještě nese určité kouzlo, k němuž přispívá i snaha lidí obdarovávat své blízké s cílem,

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení Lektor: Mgr. Kateřina Dlouhá Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Kvašení je anaerobní

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí měřená množstvím CO 2 Změna ve složení vzduchu měřená množstvím CO 2 v cigaretovém

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu.

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 10 přírodního ekologického materiálu. BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání. ZPĚT K PŘÍRODĚ Všechny výrobky značky GoEco

Více

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec V prosinci 2001 Evropská komise (European Commision - EC) přijalo akční plán a 2 návrhy směrnic zabývajících se využitím alternativních

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více