8 Odhad plemenné hodnoty (OPH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8 Odhad plemenné hodnoty (OPH)"

Transkript

1 Genetika ve šlechtění zvířat TGU 006 část 7. (rough draft version) 8 Odhad plemenné hodnot (OPH) V populaci jedinců je genetická variabilita způsobená jedinci s různými genotp. U kvantitativních vlastností mají jedinci také různou genetickou hodnotu. Můžeme očekávat, že fenotpově lepší zvířata mají také lepší genotpovou hodnotu. Pro šlechtitele však není důležitá pouze genetická hodnota, ale zejména plemenná hodnota. Genetická hodnota je hodnota jedincova genotpu. Tato hodnota je ovlivněna např. interakcemi mezi alelami v lokusu. Gamet však obsahují jen jednu alelu, která je přenesena z rodičů na potomka. Plemenná hodnota závisí na efektech individuálních alel, ale ne na efektech alelického páru na lokusu. Plemenná hodnota hodnota genů zvířete, které jsou předán jeho potomkům (součet efektů všech jeho genů) Znázornění plemenné hodnot Pojetí plemenné hodnot může být znázorněno na příkladu jednoho lokusu se dvěma alelami. Tento princip může být dále rozšířen na model s mnoha lokus a ted i pro kvantitativní vlastnosti. Sledujeme hmotnost telat v jednom roce. Tato vlastnost je hpotetick podmíněna jedním genem se dvěma alelami a nebudeme uvažovat o působení efektů prostředí (toto však není reálné). Pak fenotpová hodnota je rovná genotpové hodnotě. Frekvence alel A1 = p = 0,3 jak u samců tak u samic. Genotp hodnota frekvence A1A1 35 0,09 A1A 310 0,4 AA 75 0,49 Lze odvodit, že průměrná genotpová hodnota populace je rovna: μ G = 0,9*35 + 0,4* ,49*75 = 94, kg. K určení plemenné hodnot lze použít hodnot potomků. Např. otec A1A1 předává vžd svým potomkům alelu A1 ve spermii. Populace vajíček s pravděpodobností p bude posktovat alelu A1. Průměrná hodnota potomka po otci A1A1 je: p*a1a1 + q*a1a = 0,3*35 + 0,7*310 = 314,5 kg. Podobně otec AA dává vžd spermie s alelou A a zůstává u potomků A1A p krát a u potomků AA q krát: p*a1a + q*aa = 0,3* ,7*75 = 85,5 kg. 61

2 Genetika ve šlechtění zvířat TGU 006 Otec A1A předá v 50 % alelu A1 a v 50 % alelu A. Pak průměrné efekt alel A1 a A jsou: (314,5 + 85,5)/ = 300 kg. Genotp A1A1 A1A AA Genotpová hodnota G ij Genetická hodnota G = (G ij - μ G ) + 30,8 + 15,8-19, Průměrná hodnota potomků μ GP 314,4 300,0 85,5 Odchlka potomků od průměru 1 d = μ GP - μ G + 0,3 + 5,8-8,7 Plemenná hodnota *d + 40,6 + 11,6-17,4 Plemenná hodnota je dvojnásobkem průměrné odchlk potomků od průměru populace: PH=*(μ GP - μ G ). Odchlka je dvojnásobná, protože každý rodič přispěje jen polovinou svých genů. Nejlepší genotp také zanechávají nejlepší potomk. V tomto příkladě jsou plemenné hodnot rozdílné od genetických hodnot. Je to v důsledku dominance, kd hodnota heterozgotů je větší (310) než průměr dvou homozgotů (300). Na potomstvo se však nepřenášejí genotp a ted efekt dominance a jejich plemenná hodnota je menší než jejich genetická hodnota. Nelze však s jistotou říci, že plemenná hodnota není ovlivněna dominancí. V případě bez dominance jsou plemenná hodnota a genetická hodnota identické. Ačkoliv genetická hodnota heterozgotů není středem obou homozgotů, u plemenné hodnot to platí. Plemenné hodnot jsou aditivní a např. heterozgot má plemennou hodnotu, která je průměrem plemenných hodnot jeho rodičů. Průměrná plemenná hodnota je pozitivní neboli absolutní hodnota plemenné hodnot genotpu A1A1 je větší než AA. Je to proto, že frekvence alel A1 je 0,3. Čím větší je hodnota frekvence alel A v populaci, tím větší bude PH genotpu A1A1. Jestliže frekvence alel A1 bude vsoká, pak PH A1A1 bude blízká nule, zatímco PH AA b bla velmi negativní. Př. A1A1 = 0,81 35 p = 0,9 A1A = 0, q = 0,1 AA = 0,01 75 μ G = 31,8 A1A1 A1A AA Průměrná hodnota potomků = 33, ,5 G hodnota = 3, -11,8-46,8 d = 1,7-6,8-15,3 PH = 3,4-13,6-30,6 1 hodnot u homozgotů jsou aditivním efektem dané alel 6

3 Genetika ve šlechtění zvířat TGU 006 Odhad plemenné hodnot vlastnosti OPH Genetické založení je neodhadnutelné (např. dojnice má schopnost dojit tis. litrů mléka), ale odhadnutelné jsou ROZDÍLY v genetickém založení pomocí PH. OPH = odhad rozdílů genetického založení (nejde o absolutní užitkovost) - jedná se o odchlku od průměru vrstevníků! Plemenná hodnota zvířete je relativní hodnota genetické sestav jedince v populaci a je součtem efektů všech jeho genů (které bl předán jeho otcem a matkou). Př. Býk měl výrazně lepší užitkovost (350 kg hmotnosti v 1 roce) než populační průměr (300 kg). Jeho fenotp jako odchlka je +50 kg. Je však tato fenotpová odchlka způsobena jen genetickými rozdíl? Ze základů genetik kvantitativních znaků víme, že se zvířata od sebe liší jak z důvodu genetického založení tak prostřeďových odchlek. Býk b mohl být dobrý podle svých genů, ale také z důvodu, že se vvíjel v lepších podmínkách. Otázka zní, jaká část fenotpových odchlek je způsobena genetickými, tzn. plemennou hodnotou? Heritabilita (dědivost) je důležitý parametr. Heritabilita nám říká, jaká část ze všech pozorovaných fenotpových rozdílů je způsobena aditivně genetickými efekt = plemenné hodnot. Má-li heritabilita hodnotu 0,40, lze odhadnout, že konkrétní jedinec má plemennou hodnotu 0,40 z +50 = +0. Plemenná hodnota je ted odhadem: odhadovaná plemenná hodnota = OPH = heritabilita x fenotpová odchlka Větší část fenotpových rozdílů je připisována plemenné hodnotě, je-li heritabilita všší. Plemenná hodnota je odhadována regresí. Směrnice regresní přímk je heritabilita, která nám říká, jak velký rozdíl plemenné hodnot lze očekávat za jednotku rozdílu fenotpu. Na obrázku níže je situace, kdž používáme pouze informaci o vlastní užitkovosti zvířete. Váha informace je rovna hodnotě heritabilit. Použijeme-li více informací zvýšíme přesnost OPH, tj. informace o korelovaných vlastnostech nebo o příbuzných jedincích, a lze vpočítat více vah mnohonásobným regresním modelem. 63

4 Genetika ve šlechtění zvířat TGU 006 Vužívá se kontrola užitkovosti a výkonná výpočetní technika. Přesto se jedná pořád o odhad. OPH lze zjednodušeně vjádřit: OPH = b. D b regrese pro přepočet odchlk užitkovosti na PH (abchom se dostali na úroveň genetického založení) pomocí něj je rozdíl užitkovosti přepočítaný na genetickou hodnotu D odchlka (diference) užitkovosti od průměru vrstevníků (referenční populace): D = i - μ i fenotpová hodnota jedince i μ - průměr referenční populace - obě hodnot jsou spolu spojen lineární regresí (b) skutečné plemenné hodnot (a) na fenotpovou hodnotu () při OPH na základě vlastní užitkovost: a, cova, cov(a, a+ e) a b (a,) = = = = = h var var - kovariance mezi plemennou hodnotou a a prostřeďovou odchlkou e = 0, zůstává variance PH a b = r a r spolehlivost odhadu PH (reliabilit R v katalozích) determinační koeficient; umocněná korelace a aditivní příbuznost ke zdroji informací (jestliže odhaduji PH jedince na základě vlastní užitkovosti pak a = 1; odhaduji-li PH u býka na základě jeho dcer kontrola dědičnosti potomstva pak a = 0,5; u polosourozenců pak a = 0,5; ) r přesnost (odmocnina spolehlivosti), korelace mezi genotpem (skutečnou PH) a fenotpem; přesnost je větší než spolehlivost Přesnost OPH (r) je korelace mezi hodnotou fenotpovou () a plemennou (a) 3, která může být složená z regrese plemenné hodnot na fenotpovou vnásobenou podílem variance fenotpové a plemenné hodnot: a, ra, = = ba,. = h a Přesnost popisuje, kolik rozdílů mezi skutečnými plemennými hodnotami jsme schopni vsvětlit na základě odhadovaných plemenných hodnot. kde Při odhadu PH na základě fenotpu platí: a r a, = r ) a, a a skutečná plemenná hodnota â odhadovaná plemenná hodnota cov ) a,a cova, b( μ ) b. cova, cova, r ) a = = = = = ).b. a, ra, a a a b( μ ) a a vrstevnice jedince ve stejném chlévě, na stejné laktaci, stejně staré, otelené a krmené (pro vloučení všech vlivů, které ovlivňují PH) jedinci chovaní za stejných podmínek 3 přesnost OPH lze definovat také jako korelaci mezi skutečnou a odhadovanou PH 64

5 Genetika ve šlechtění zvířat TGU 006 Přesnost OPH je ted definována také jako korelace mezi skutečnou PH a odhadovanou PH. Čím je všší kovariance mezi PH a fenotpovou hodnotou (OPH), tím přesnější je odhad plemenné hodnot na základě fenotpových hodnot. OPH je tím přesnější, čím všší je hodnota heritabilit vlastnosti. r ) a,a Druhá mocnina korelace mezi PH a OPH se označuje jako spolehlivost odhadu PH - Přesnost a spolehlivost má hodnot v rozmezí od 0 do 1. Čím je všší spolehlivost, tím je všší OPH. zvíře s r má D - nízká spolehlivost ale JE LEPŠÍ 4 zvíře s r má D obě mají stejnou PH Př. Početná populace stejně starých krav, stejného stáda, na první laktaci, otelená ve stejném období, má průměrnou užitkovost 5100 kg mléka. Jakou PH má prvotelka z této skupin, která měla užitkovost 6300 kg? (Jaké části fenotpových rozdílů jsou v důsledku plemenné hodnot?) Bla odhadnuta dědivost 5 v této populaci h = 0,3, potom regresní koeficient je b = 0,3. PH = b. D = 0,3.( ) = kg mléka Pro chovatele není rozhodující při výběru do plemenitb dosažená fenotpová užitkovost, ani odchlka užitkovosti, ale plemenná hodnota kg mléka. Očekávaná užitkovost potomstva U p Předpokládáme, že plemenné hodnot rodičů jsou aditivní. Očekávaná PH potomstva - PH p PH p = ½ (PH O + PH M ) - PH rodičů ½ + ½ = 1 potomek 4 Risk je zisk je možná lepší nižší spolehlivost a všší rozdíl od vrstevníků! 5 heritabilita nám říká, jaká část všech pozorovaných fenotpových odchlek vzniká v důsledku aditivních genetických efektů (plemenných hodnot) 65

6 Genetika ve šlechtění zvířat TGU 006 Up = U + PHp U je průměrná užitkovost všech rodičů (nebo též očekávaný průměr potomků všech rodičů) v populaci (mám stádo s určitou průměrnou hodnotou vlastnosti a selekcí očekávám posun průměrné hodnot). OPH u rodičů jsou sčitatelné. Předpověď užitkovosti u potomků nezávisí na přesnosti OPH. Př. otec PH ½ matka PH ½ PH p Je-li průměrná užitkovost rodičů (stáda) 5000 kg mléka, pak užitkovost generace potomků bude 5300 kg. Cíl: růst genetické úrovně ve stádě; chceme, ab posun od U k U p bl co nejvšší - maximální. Ačkoliv předpovězená užitkovost u potomků je průměrná hodnota, je zřejmé, že se bude vsktovat variabilita v užitkovosti v populaci potomků. Ta je dané např. sstematickými prostřeďovými efekt, náhodnými efekt mezi potomk (nemoce, ) a genetickými rozdíl mezi potomk ze stejného páření (vlastní sourozenci). Plemenná hodnota je průměrným efektem a někteří jedinci mohou získat souhrn lepších alel než jiní od stejných rodičů. Variabilita plemenné hodnot u vlastních sourozenců je pak dána: V PH = ¼ V PHo + ¼ V PHm + ½ V PH Variabilita plemenné hodnot je rovna genetické varianci a v neselektované populaci je rovna varianci mezi plemennými hodnotami otce, matk a potomků. Variabilita v rodině se často označuje jako komponenta náhodné mendelistické segregace (štěpení) nová variabilita v důsledku náhodných nových kombinací vzniklých během gametogeneze. Očekává se, že průměr tohoto efektu je roven 0. Takže nehraje velkou roli při OPH na základě informace rodičů. 66

7 Genetika ve šlechtění zvířat TGU 006 Proměnlivost následné generace V SG = V G.[1 r.(d x).d] V SG r d x genetická proměnlivost selektované části populace spolehlivost odhadu PH každého jedince standardizovaný výběrový rozdíl standardizovaný bod selekce Proměnlivost užitkovosti generace potomků selektovaných rodičů V SU V SGO V SGM V G V E V SU = ¼ V SGO + ¼ V SGM + ½ V G + V E proměnlivost užitkovosti mezi potomk genetická proměnlivost mezi vbranými otci genetická proměnlivost mezi vbranými matkami náhodné mendelistické štěpení, původní genetická variabilita (náhodná kombinace gamet) ostatní náhodné vliv prostředí Mezi rodiči odhadneme PH a vbereme, odhad je s určitou spolehlivostí a chbou, na základě jejich PH odhadneme PH potomstva se určitou spolehlivostí a chbou. Výběrem rodičů se ale variabilita snižuje. (Schéma na str. 6) Střední chba užitkovosti potomstva s 1 r 1 h + h S U = s U střední chba průměrné užitkovosti nepříbuzných jedinců se stejnou PH a r n počet jedinců ve skupině V n V závislosti na OPH se liší s u minimálně, počet zkoumaných jedinců ji rapidně snižuje. Se zvšujícím se počtem jedinců klesá střední chba (hperbola). Př. Při výběru pouze jednoho otce klesne genetická proměnlivost o ¼ a celková fenotpová proměnlivost o 1/16. celé stádo po 1 otci, bude proměnlivost užitkovosti stáda dosahovat 93,75 % celé stádo po 1 otci a 1 matce (ET), klesne genetická proměnlivost potomků o ½, celková fenotpová proměnlivost na 87,5 % v porovnání s nepříbuznými zvířat Ted klesá jen nepatrně a v celku nemá význam. 67

8 Genetika ve šlechtění zvířat TGU 006 PH bývá korigována na odchlku od základn PH není vjádřena jako odchlka od průměru vrstevníků. PH Z = PH + Z Z odchlka od základn (průměr všech zvířat narozených v jednom roce) - tato PH je většinou interpretována v publikacích (je to však zavádějící), např. kdž chceme býka porovnat, musíme znát průměrnou PH nejmladší generace (nejlepší) nebo znát Z - PH Z je všší než PH P (tj. porovnávám určité zvíře s nejmladším ročníkem zvířat) Spolehlivost selekce I PH r = = G G I - rozptl indexu, podle kterého probíhá selekce (proměnlivost PH) - rozptl (souhrnného) genotpu (proměnlivost genetická) G Očekávaná spolehlivost PH potomstva r = (r + r ) Př. PH r (%) otec matka PH p (100:4) Předpovídáme PH P se spolehlivostí 5 %. Selekcí se zužuje genetická variabilita, protože se odchovávají jedinci jen od určitých vbraných rodičů. 1 4 Variance mezi PH jak moc se různí Nemáme-li žádnou informaci o jakémkoliv zvířeti, pak naše nejlepší předpověď OPH je, že jsou všechn stejné a rovn 0. Nejnižší hranice variance u OPH je 0. Kdbchom měli veškeré informace, pak OPH b měl stejnou hodnotu jako skutečná PH (SPH) a variance v OPH b bla rovna varianci genetické (= variance SPH). Obecně lze vjádřit varianci odhadu PH jako: O = r OPH. Variance OPH je rovna spolehlivosti násobenou variancí skutečných plemenných hodnot (~ aditivní genetická variance) a je větší, kdž je přesnost OPH větší. Střední chba předpovědi OPH nakolik se přesto mohou měnit Očekáváme, že OPH v průměru bude mít vžd stejnou hodnotu (je to náš nejlepší odhad), ale zároveň víme, že se vžd objevuje nějaká chba. Předpověď této chb bude větší, kdž bude přesnost OPH menší. Předpovědět chbu nám pomáhá zodpovědět otázku na možnost změn hodnot OPH při získávání stále více informací. Odchlk OPH v sstému genetického ohodnocování plemenných zvířat nevnáší důvěru do vztahu šlechtitel chovatel. M A 68

9 Genetika ve šlechtění zvířat TGU 006 Tto změn jsou však nevhnutelné, pokud přesnost nedosáhne 100 %. Možné změn závisí na přesnosti a jsou zobrazen v grafu distribuce SPH pro daný odhad PH. směrodatná odchlka distribuce = střední chba předpovědi x SEPx Střední chba variance předpovědi 6 1 r : PEV = OPH SPH = n Střední chba předpovědi 7 : SEP = = PEV SE OPH = 1 r n SE OPH r spolehlivost OPH 1 býka n počet vbraných býků - rozptl (souhrnného) genotpu (genetická variance) G SEP odhadu průměrné PH skupin n býků: OPH ± 1,96. SE OPH (v 95 % konfidenčním intervalu) Př.: Kdž r 1 0,75 = 0,75; n = 1; G = 300 a pak SE OPH = 300 = OPH = kg mléka, pak 95 % interval spolehlivosti: OPH ± 1,96 SE PH bude: +84 až kg I kdž je vsoká heritabilita, SPH se může pořád odchlovat od OPH. Konfidenční interval jsou poměrně velké, což b nemělo být překvapující, kdž se OPH neustále mění při změně množství zahrnutých informací o jedincích. Pokud bchom hodnotili býka s tisíci potomk a přesnost OPH se blížila jedné, pak kdb se OPH přesto měnila více než b se očekávalo podle hodnot PEV, pak je něco špatně s vhodnocovací procedurou, např. nevhodným modelem. Spolehlivost OPH se zvšuje s počtem zkoumaných jedinců a se zvšujícím r se zužuje interval spolehlivosti! Např. býci dojného skotu mají často tisíce potomků a přesnost jejich odhadů PH je blízká 1. U takových OPH se neočekává, že se změní při následujících genetických ohodnocení býka. Pokud se odhadované plemenné hodnot změní více, než se očekávalo na základě PEV, je špatně postaven model pro odhad. G A 6 PEV Prediction error variance 7 SEP Standard error of prediction 69

10 Genetika ve šlechtění zvířat TGU 006 Spolehlivost OPH r w = w + K Závisí na: počtu měřených užitkovostí (potomků) a počtu vrstevníků efektivní počet případů w. Ten zohledňuje distribuci experimentu, kd zjistíme potřebný počet zvířat k vhodnocení w. n.m n počet potomků w = n + m m počet vrstevníků Při ideální organizaci experimentu se w = n! Př. a) n = 10 m = w = = = b) n = 10 m = w = = = ad a) Měli jsme 10 dcer po 1 býku, t se setkali ve stádě s 90 vrstevnicemi, při výpočtu w zjistíme, že b stačilo 9 dcer k spolehlivému odhadu (tj. vpovídací schopnost je 9 dcer). ad b) Sice jsme měřili a starali se o 10 dcer, ale pak vpovídací schopnost experimentu je jen pro 5 dcer. Ten zohledňuje distribuci experimentu, kd zjistíme potřebný (ideální) počet zvířat k vhodnocení w. K koeficient - poměr reziduální proměnlivosti (prostředí) a proměnlivost mezi třídami, plemeník (genetická) přímo souvisí s h, pokud odhadujeme K PH pro 1 konkrétního jedince 8. 1 h K = kdž a = 1 (vlastní užitkovost jedince) h h Při kontrole dědičnosti: K = kdž a = 0,5 (0,5 x 0,5) = 0,5 = ¼ 1 4 h (PH odhadnutá na základě užitkovosti potomstva) Př. a) Pro vlastní užitkovost, kdž h = 0,5: 1 0,5 K = 3 0,5 Porovnání pro jednu krávu: - za 1 laktaci: w w 1 1 = 1 r = = = = 0, w + K = h - za laktace: w = r = = = 0, za 3 laktace: w = = 3 r = = = 0, za 4 laktace: w = 3,85 r = 0,56 e M = G 8 Bez h nestanovíme PH! 70

11 Genetika ve šlechtění zvířat TGU 006 b) Při KD a h = 0,5: w = r = 0,065 0,40 0,57 0, ,5 K = 15.0,5 1 4 Chceme, ab při KD r > 75%, tj. chceme zvýšit w): s nárůstem informací se zvšuje přesnost odhadu PH, čím všší spolehlivost, tím větší rozpětí mezi plemennými hodnotami; tj. vsoké r znamená, že jsou dcer a vrstevnice dobře rozprostřen v populaci). r Kdž má být PH velká, pak musí být velké buď r nebo D nebo oboje: PH =. D. Přírůstek a PH se v závislosti na w snižuje. Existují případ: 1. r je nízká a PH je vsoká extrém (obrovská odchlka od průměru vrstevníků),. r je vsoká a PH je vsoká (kdž má být PH velká, pak musí být velká buď r, D nebo oboje). Stejná chba je kdž je: - malý počet zvířat ohodnocených přesně, - větší počet zvířat ohodnocených méně přesně. Genetický zisk a PH PH zvířete je vjádřena vzhledem k vrstevníkům v konkrétním čase a místě! 71

12 Genetika ve šlechtění zvířat TGU 006 Býk bl v r zlepšovatel, ale průměr populace se zvšoval, takže v r již bl indiferent a v roce 1995 už zhoršovatel. Genetický zisk na základě OPH Průměrná PH vbrané skupin rodičů se předpovídá jako selekční diferenciál (d) pro selektovanou skupinu použitím selekční intenzit a rozptlem odhadovaných plemenných hodnot. OPH Selekční diferenciál u rodičů: d = i. Potomci zdědili průměrnou OPH svých rodičů skupina potomků zdědí průměrnou OPH skupin selektovaných rodičů. Jedná se o očekávanou genetickou hodnotu u potomků, ted genetický zisk. Genetický zisk: ΔG = ½ (d otce + d matk ) Pokud jsou selekční diferenciál stejné u matek i otců, pak jednoduše platí ΔG = d. Selekční diferenciál u OPH jsou rovné genetickému zisku, ale selekční diferenciál na základě fenotpové užitkovosti musí ještě být násoben heritabilitou (ΔG = d.h ). OPH představuje část fenotpových rozdílů, u kterých se předpokládá, že jsou způsoben PH. Rozptl OPH závisí na přesnosti a rozptlu skutečné PH ( A), takže selekční diferenciál a genetický zisk může být zapsán jako: d = ΔG = i.r. IA Genetický zisk na základě vlastní užitkovosti je selekci je ria = h a kdž h. p = A A ΔG = i.h. p. Přesnost pro takovou, pak se jedná o stejný vztah jako Δ G = i.r.. IA Nejvíce vhodnou rovnicí pro předpověď genetického zisku je: i otcu.ria otcu + i matek.ria matek Δ G rok =. L + L otcu S více informacemi o každém zvířeti se zvšuje přesnost a ted genetický zisk. Genetický zisk je přímo vázán na přesnost OPH. Ve stejném smslu je zvšována přesnost OPH při použití informací o příbuznosti, nebo korelované vlastnosti. Historie OPH Fisher Lush a Hazel Robertson Henderson matek Etap vývoje metod odhadu plemenné hodnot 1. Selekční index pro OPH jedince - lineární funkce, více informací do 1 čísla (index) - vpočítaná hodnota selekční kriterium - první SI pro hospodářská zvířata Hazel (1943), rozvinul Henderson (1963) MNČ Krok 1. Očištění podkladů od sstematických vlivů prostředí ( chovatel ) problém nevbalancovanosti údajů, nebere v úvahu genetické rozdíl mezi zvířat.. Výpočet SI z očištěných údajů pomocí genetických parametrů, u více vlastností stanovit ekonomické váh (nejlepší lineární předpověď BLP je jen za předpokladů, které nebl splnitelné: nejsou sstematické prostřeďové efekt nebo jsou eliminován, 7 A A

13 Genetika ve šlechtění zvířat TGU 006 nejsou fixní genetické rozdíl mezi skupinami selektovaných jedinců (patří do populace se stejnou střední hodnotou), známe variance a kovariance PH a nezjistitelných prostřeďových efektů.. OPH plemeníků na základě užitkovosti potomků - zavedení umělé inseminace tisíce jedinců - původně metod Robertson a Rendel (1954) Porovnání užitkovosti dcer jednoho plemeníka s užitkovostí vrstevnic (contemporar comparsion). Ve stejném roce, věku, období, na 1. laktaci. Henderson et al. (1954) Porovnání užitkovosti dcer jednoho plemeníka s užitkovostí všech stádových vrstevnic po jiných plemenících (průměrnou užitkovostí stáda) (herdmate). ve stejném roce a období. Nezohledňovalo se: Není interakce mezi plemeníkem a stádem. Nezohledňovalo se, zda vrstevnice jsou po prověřených býcích či testantů; různé linie, rodin, tp kříženců, věkové skupin. 3. BLUP pro OPH - lineární model s pevnými a náhodnými efekt. Nejedná se o nejlepší odhadnuté hodnot mslitelné, ale o nejlepší ze všech lineárních a nevchýlených hodnot. Nevbalancované data Lze odhadnout variance i kovariance Výkonné počítače a program Sstematické efekt rozdělit na náhodné a pevné Henderson (1963, 1973) Vužívána od 70. let (u nás od konce 80.) U skotu otcovský model (sire model) mateřský model (dam model) BLUP je předpověď a vztahuje se k jedinci nebo ke skupině (náhodné efekt) 4. BLUP AM (Henderson 1988) individuální model animal model (Quaas a Pollak (1988) Komplexnější vužití pro OPH všech jedinců v populaci současně, ale i jejich budoucích potomků Je více AM, aplikovatelné na různé situace a struktur dat, na více vlastností Rozpracováno pro všechn druh HZ Standardní metoda OPH ve vspělých státech hodnotí se každé zvíře samostatně a současně v závislosti na příbuznosti s ostatními jedinci hodnocené populace každé zvíře má svou rovnici 73

14 Genetika ve šlechtění zvířat TGU 006 spojení rovnic pomocí úplné aditivně genetické matice příbuznosti (velmi náročné na PC vužití až v poslední době) modelově lze řešit sstém rovnic BLUP AM pomocí inverze matic pro rutinní výpočt se řeší iterativními postup jednoznačné zvýšení přesnosti OPH opakování užitkovosti počt jedinců počt vrstevnic zohlednění příbuzenských vztahů korekce na vliv prostředí (sstematické) hodnocení více vlastností zároveň Zpřesnění odhadu plemenné hodnot i = f (F i,g i,ei ) Užitkovost i je funkcí f vlivů chovatele F i, genetického založení G i a nekontrolovatelných vlivů e i. Zjednodušení na: i = Fi + G i + ei - součet faktorů, které veličinu ovlivňují 1. TEORETICKÝ MODEL (nemusí být vhodnotitelný) = f(x). PRAKTICKÝ MODEL lineárně kombinujeme efekt ovlivňující veličinu = a + b + 3. PROVEDITELNÝ MODEL = SRO + J + další efekt SRO HYS (H heard stádo; Y ear rok; S season období) J jedinec tento efekt se vhodnocuje Soubor údajů: 1. Teoretický model. Praktický model přesnost stoupá LSM BLUP AM - metoda nejmenších čtverců (MNČ) - nejlepší lineární nestranná předpověď (NLNP) (dokáže pracovat s náhodnými efekt, nemusí být na sobě nezávislé, ale mohou být i příbuzní jedinci - individuální model (IM) (zahrnuje každého jedince, vužívá kompletně vzájemnou příbuznost zkoumaných zvířat) PEVNÝ EFEKT (PE) nic se nemění (stáda se všemi zvířat se zachází stejně) NÁHODNÝ EFEKT (NE) narození jedinci (náhodná segregace alel)! 74

15 Genetika ve šlechtění zvířat TGU 006 x x PE = NE = n n + k Σx součet užitkovostí n počet zkoumaných jedinců k náhodný efekt, který působí k = e a e - rozptl náhodných vlivů (rezidua) - rozptl efektu, který chceme odhadnout a a h = a + e Pro pevný efekt se rozptl nepočítá, protože tam není žádná náhoda! Rozptl se počítá jen pro náhodné efekt! Materiál určené pro student specializace Genetika a šlechtění hospodářských zvířat pro předmět Genetika ve šlechtění zvířat (letní semestr 006). Dr. Ing. Tomáš Urban ÚMFGZ pracoviště genetik MZLU v Brně březen 06 Urban

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Vyhodnocují se inseminace provedené před třemi měsíci a starší, tedy po vyšetření březosti. Inseminace provedené dříve než v roce 1995 nejsou do

Více

Heritabilita. Heritabilita = dědivost Podíl aditivního rozptylu na celkovém fenotypovém rozptylu Výpočet heritability

Heritabilita. Heritabilita = dědivost Podíl aditivního rozptylu na celkovém fenotypovém rozptylu Výpočet heritability Heritabilita Heritabilita = dědivost Podíl aditivního rozptylu na celkovém fenotypovém rozptylu Výpočet heritability h 2 = V A / V P Výpočet genetické determinance znaku h 2 = V G / V P Heritabilita závisí

Více

Proč nový systém odhadu plemenných hodnot?

Proč nový systém odhadu plemenných hodnot? Proč nový systém odhadu plemenných hodnot? Faktory ovlivňující užitkovost Chovatel Výživa Prostředí Užitkovost Genetická výbava 5-15% Zisk chovatele Spotřebitel Hodnocení zvířat 1900 KU 1920 vývoj metod

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU Emil KRUPA Alena SVITÁKOVÁ Zdeňka VESELÁ Luboš VOSTRÝ Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 25. září, Skalský Dvůr Šlechtění masného skotu Z. Veselá: Plemenné hodnoty u masného

Více

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat část 3. (rough draft version) 4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat Obecné principy postupu šlechtění Šlechtění je ekonomicky výhodnější než prostá produkce živočišných produktů ať v krátkodobém

Více

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ Úvod Chovatelská práce u koní měla v minulosti velmi vysokou úroveň. Koně sloužili jako vzor, obecná zootechnika a řada dalších chovatelských předmětů byla vyučována právě na koních

Více

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity Tlumené kmit V praxi téměř vžd brání pohbu nějaká brzdicí síla, jejíž původ je v třecích silách mezi reálnými těles. Matematický popis těchto sil bývá dosti komplikovaný. Velmi často se vsktuje tzv. viskózní

Více

V praxi pracujeme s daty nominálními (nabývají pouze dvou hodnot), kategoriálními (nabývají více

V praxi pracujeme s daty nominálními (nabývají pouze dvou hodnot), kategoriálními (nabývají více 9 Vícerozměrná data a jejich zpracování 9.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat, hledáme souvislosti mezi dvěmi, případně více náhodnými veličinami. V praxi pracujeme

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění dojeného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Postupy při šlechtění Testování a posuzování vlastností zvířat Kontrola dědičnosti Šlechtitelské programy Šlechtění stád Testace

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů českého strakatého skotu chovný cíl a standard šlechtitelský program českého strakatého skotu duben 2007 brozura.indd 16 24.7.2009 9:56:59 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují

Více

Základy genetiky populací

Základy genetiky populací Základy genetiky populací Jedním z významných odvětví genetiky je genetika populací, která se zabývá studiem dědičnosti a proměnlivosti u velkých skupin jedinců v celých populacích. Populace je v genetickém

Více

Selekční efekt. Úvod do šlechtění zvířat 1

Selekční efekt. Úvod do šlechtění zvířat 1 Selekční efekt Úvod do šlechtění zvířat 1 Dědičnost tělesné výšky u lidí ( F. Galton 1800-1911) Generac Odchylky od průměru populace e Rodičů -6,0-4,5-3,0-1,5 0 +1,5 +3,0 +4,5 +5,0 Potomků -4,0-2,5-1,5-1,0

Více

Zhodnocení šlechtitelské práce plemene český teplokrevník

Zhodnocení šlechtitelské práce plemene český teplokrevník Zhodnocení šlechtitelské práce plemene český teplokrevník Úvod Český teplokrevník (dále jen ČT) představuje nejpočetnější plemeno koní chované v České republice. Je tedy v rámci ČR nevětším producentem

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY Úvod Původní plemeno chované na území Čech a Moravy byl brachycerní skot, označovaný názvy české červinky, slezské červinky, líštňanské červinky apod. Podle Bílka (1955) bylo

Více

Základní principy šlechtění a hodnocení skotu v ČR

Základní principy šlechtění a hodnocení skotu v ČR Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky Základní principy šlechtění a hodnocení skotu v ČR 3. přepracované vydání Ing.

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu

Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu Stavy krav a jalovic v letech 2015 a 2005 stavy dle ÚE celkem 70000 60000 69899 Krávy celkem 50000 40000 30000 34477 30374 26191 20000 10000 0 9712 774

Více

VÍCEROZMĚRNÝ STATISTICKÝ SOUBOR

VÍCEROZMĚRNÝ STATISTICKÝ SOUBOR KORELACE A REGRESE 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/..00/8.001)

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Regresní analýza Cíl regresní analýzy: stanovení formy (trendu, tvaru, průběhu)

Více

Tok GI v buňce. Genetický polymorfizmus popis struktury populací. Organizace genetického materiálu. Definice polymorfismu

Tok GI v buňce. Genetický polymorfizmus popis struktury populací. Organizace genetického materiálu. Definice polymorfismu Genetický olymorfizmus ois struktury oulací Tok GI v buňce Dr. Ing. Urban Tomáš ÚSTAV GEETIKY MZLU Brno urban@mendelu.cz htt://www.mendelu.cz/af/genetika/ Seminář doktorského grantu 53/03/H076 : Molekulárn

Více

Biologie a genetika, BSP, LS7 2014/2015, Ivan Literák

Biologie a genetika, BSP, LS7 2014/2015, Ivan Literák Biologie a genetika, BSP, LS7 2014/2015, Ivan Literák KVANTITATIVNÍ GENETIKA dědičnost kvantitativních znaků ZNAKY KVALITATIVNÍ: gen znak barva hrachu: žlutá zelená (i komplikovaněji penetrace, epresivita,

Více

(n, m) (n, p) (p, m) (n, m)

(n, m) (n, p) (p, m) (n, m) 48 Vícerozměrná kalibrace Podobně jako jednorozměrná kalibrace i vícerozměrná kalibrace se používá především v analytické chemii Bude vysvětlena na příkladu spektroskopie: cílem je popis závislosti mezi

Více

Regrese. používáme tehdy, jestliže je vysvětlující proměnná kontinuální pokud je kategoriální, jde o ANOVA

Regrese. používáme tehdy, jestliže je vysvětlující proměnná kontinuální pokud je kategoriální, jde o ANOVA Regrese používáme tehd, jestliže je vsvětlující proměnná kontinuální pokud je kategoriální, jde o ANOVA Specifikace modelu = a + bx a závisle proměnná b x vsvětlující proměnná Cíl analýz Odhadnout hodnot

Více

KGG/STG Statistika pro geografy

KGG/STG Statistika pro geografy KGG/STG Statistika pro geografy 10. Mgr. David Fiedor 27. dubna 2015 Nelineární závislost - korelační poměr užití v případě, kdy regresní čára není přímka, ale je vyjádřena složitější matematickou funkcí

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... gumipuk 8 bodů; průměr 4,40; řešilo 25 studentů Závaží o hmotnosti m na gumičce délk l 0 je zavěšeno v pevném bodě o souřadnicích = = 0 a = 0. Z os, která je horizontálně, závaží pouštíme.

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

Cvičeníč. 9: Dědičnost kvantitativních znaků; Genetika populací. KBI/GENE: Mgr. Zbyněk Houdek

Cvičeníč. 9: Dědičnost kvantitativních znaků; Genetika populací. KBI/GENE: Mgr. Zbyněk Houdek Cvičeníč. 9: Dědičnost kvantitativních znaků; Genetika populací KBI/GENE: Mgr. Zbyněk Houdek Kvantitativní znak Tyto znaky vykazují plynulou proměnlivost (variabilitu) svého fenotypového projevu. Jsou

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

Dynamické metody pro predikci rizika

Dynamické metody pro predikci rizika Dynamické metody pro predikci rizika 1 Úvod do analýzy časových řad Časová řada konečná posloupnost reálných hodnot určitého sledovaného ukazatele měřeného v určitých časových intervalech okamžikové např

Více

Základy genetiky 2a. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Základy genetiky 2a. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra Základy genetiky 2a Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra Základní genetické pojmy: GEN - úsek DNA molekuly, který svojí primární strukturou určuje primární strukturu jiné makromolekuly

Více

Genotypy absolutní frekvence relativní frekvence

Genotypy absolutní frekvence relativní frekvence Genetika populací vychází z: Genetická data populace mohou být vyjádřena jako rekvence (četnosti) alel a genotypů. Každý gen má nejméně dvě alely (diploidní organizmy). Součet všech rekvencí alel v populaci

Více

Genetika pohlaví genetická determinace pohlaví

Genetika pohlaví genetická determinace pohlaví Genetika pohlaví Genetická determinace pohlaví Způsoby rozmnožování U nižších organizmů může docházet i k ovlivnění pohlaví jedince podmínkami prostředí (např. teplotní závislost pohlavní determinace u

Více

METODIKA CHOVU VALAŠSKÉ OVCE

METODIKA CHOVU VALAŠSKÉ OVCE METODIKA CHOVU VALAŠSKÉ OVCE PLEMENO, jeho chov a šlechtění 1. Stručný historický vývoj plemene Valašské ovce se na území ČR dostaly spolu s valašskou kolonizací Karpat, která začala ve 14. století a v

Více

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Úvod a zdůvodnění Objektivní hodnocení zevnějšku u masných plemen skotu má významný vztah k vyjádření masné užitkovosti a vysokou korelaci k hodnocení

Více

GENETIKA A JEJÍ ZÁKLADY

GENETIKA A JEJÍ ZÁKLADY GENETIKA A JEJÍ ZÁKLADY Genetické poznatky byly v historii dlouho výsledkem jen pouhého pozorování. Zkušenosti a poznatky se přenášely z generace na generaci a byly tajeny. Nikdo nevyvíjel snahu poznatky

Více

1. generace 2. generace 3. generace I J K F I L

1. generace 2. generace 3. generace I J K F I L GENETIKA A CHOV Základem chovatelské činnosti je volba chovného páru, při kterém vybíráme především podle plemenných znaků obou jedinců. Obecná chovatelská praxe či zásada je spojovat podobné s podobným,

Více

Systém. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

Systém. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Systém testování a šlechtění skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Organizace zapojené do šlechtění skotu v ČR Objektivní činnosti spojené s testováním a posuzováním užitkových vlastností

Více

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Strana 6173 448 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Ministerstvo zemeïdeïlstvõâ stanovõâ podle 33 zaâkona cï. 154/2000 Sb., o sïlechteïnõâ,

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ KRÁLÍKŮ První zmínky o chovu králíků na území Čech pocházejí ze 13. století, chovatelství jako takové se však začíná rozvíjet na počátku 19. století. V polovině 19. století

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

V F 2. generaci vznikají rozdílné fenotypy. Stejné zabarvení značí stejný fenotyp.

V F 2. generaci vznikají rozdílné fenotypy. Stejné zabarvení značí stejný fenotyp. Cvičení č. 6: Mendelovy zákony KI/GENE Mgr. Zyněk Houdek Mendelovy zákony Při pohlavním rozmnožování se může z každého rodiče přenést na jeho potomka vždy pouze jediná alela z páru. Vyslovil v roce 1865

Více

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s. MATING. Prý pro nás na webu udělali nějakou seznamku?! ver. 2.0

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s. MATING. Prý pro nás na webu udělali nějakou seznamku?! ver. 2.0 Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s. MATING MANUÁL ONLINE APLIKACE Prý pro nás na webu udělali nějakou seznamku?! ver. 2.0 Mating - internetový připařovací program Vážení uživatelé prohlížeče plemenic,

Více

SELEKCE.

SELEKCE. SELEKCE Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení), Hajič, Košvanec, 1998,

Více

Konzervační genetika INBREEDING. Dana Šafářová Katedra buněčné biologie a genetiky Univerzita Palackého, Olomouc OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.

Konzervační genetika INBREEDING. Dana Šafářová Katedra buněčné biologie a genetiky Univerzita Palackého, Olomouc OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28. Konzervační genetika INBREEDING Dana Šafářová Katedra buněčné biologie a genetiky Univerzita Palackého, Olomouc OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Hardy-Weinbergova rovnováha Hardy-Weinbergův zákon praví, že

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

Pořízení licencí statistického SW

Pořízení licencí statistického SW Pořízení licencí statistického SW Zadavatel: Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 IČO: 00638994 Jednající: Mgr. Tomáš Zatloukal Předpokládaná (a maximální cena): 1.200.000 vč. DPH Typ

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie- stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie- stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie- stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

- Definice inbreedingu a jeho teorie

- Definice inbreedingu a jeho teorie Negativní důsledky inbrední deprese v chovu skotu Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín 26. listopadu 2009 - Definice inbreedingu a jeho teorie - Proč je inbreeding v

Více

Aplikace molekulárně- genetických dat ve šlechtění. Humpolíček Petr

Aplikace molekulárně- genetických dat ve šlechtění. Humpolíček Petr Aplikace molekulárně- genetických dat ve šlechtění Humpolíček Petr Co vás čeká Tradiční šlechtitelské postupy Typy molek-gen. dat Přístupy k aplikaci molek-gen. dat Srovnání přístupů Šlechtění na odolnost

Více

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní PLODNOST Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní Plodnost - komplexní vlastnost, která je výsledkem schopností samc a samic poskytovat zdravé potomstvo v optimálním potu za uritý as. Nejdležitjší

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz

Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz Praktické skúsenosti s reprodukciou a odchovom teliat v stádach dojčiacich kráv Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz cz Nitra 29.11.2007

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Zpracoval: www.scio.cz, s.r.o. (15. 2. 2012) Datové podklady: výsledky a dotazníky z PRO23, test čtenářské gramotnosti, www.scio.cz, s.r.o.

Více

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Přípravný kurs z matematik Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Přípravný kurs z matematik 1 Obsah 1 Přehled použité smbolik 3 Základní pojm matematické logik a teorie množin 4.1 Element matematické logik.........................

Více

Genetika na úrovni mnohobuněčného organizmu

Genetika na úrovni mnohobuněčného organizmu Genetika na úrovni mnohobuněčného organizmu Přenos genetické informace při rozmnožování Nepohlavní rozmnožování: - nový jedinec vzniká ze somatické buňky nebo ze souboru somatických buněk jednoho rodičovského

Více

Populační genetika II

Populační genetika II Populační genetika II 4. Mechanismy měnící frekvence alel v populaci Genetický draft (genetické svezení se) Genetický draft = zvýšení frekvence alely díky genetické vazbě s výhodnou mutací. Selekční vymetení

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

Šlechtitelský program plemene wagyu

Šlechtitelský program plemene wagyu Šlechtitelský program plemene wagyu 1. Historie a základní charakteristika plemene Historie Plemeno wagyu je původní japonské plemeno. Slovem wagyu se v podstatě označuje veškerý japonský skot, protože

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

2. RBF neuronové sítě

2. RBF neuronové sítě 2. RBF neuronové sítě Kapitola pojednává o neuronových sítích typu RBF. V kapitole je popsána základní struktura tohoto typu neuronové sítě. Poté následuje definice a charakteristika jednotlivých radiálně

Více

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

Organizační pokyny k přednášce. Matematická statistika. Přehled témat. Co je statistika?

Organizační pokyny k přednášce. Matematická statistika. Přehled témat. Co je statistika? Organizační pokyny k přednášce Matematická statistika 2012 2013 Šárka Hudecová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta UK hudecova@karlin.mff.cuni.cz http://www.karlin.mff.cuni.cz/

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chb v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tto slid berte pouze jako doplňkový materiál není v nich

Více

Literatura učebnice z minulého semestru Jarošová, Pecáková sbírka příkladů pro statistiku B (2000 a novější)

Literatura učebnice z minulého semestru Jarošová, Pecáková sbírka příkladů pro statistiku B (2000 a novější) 1. přednáška Literatura učebnice z minulého semestru Jarošová, Pecáková sbírka příkladů pro statistiku B (2000 a novější) 1. Testování hypotéz H0 testovaná (nulová) hypotéza H1 alternativní hypotéza (dvoustranná,

Více

1. Úvod do genetických algoritmů (GA)

1. Úvod do genetických algoritmů (GA) Obsah 1. Úvod do genetických algoritmů (GA)... 2 1.1 Základní informace... 2 1.2 Výstupy z učení... 2 1.3 Základní pomy genetických algoritmů... 2 1.3.1 Úvod... 2 1.3.2 Základní pomy... 2 1.3.3 Operátor

Více

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Metody soudně znalecké analýzy. Prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Metody soudně znalecké analýzy. Prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET TECHNICKÉ ZNALECTVÍ Metody soudně znalecké analýzy ÚZPET Prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. Osnova tématu 1.Výpočty ve znaleckém posudku 2. Vybrané metody soudně znalecké analýzy 1.Výpočty ve znaleckém posudku

Více

Genetické markery. pro masnou produkci. Mgr. Jan Říha. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

Genetické markery. pro masnou produkci. Mgr. Jan Říha. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Genetické markery ve šlechtění skotu pro masnou produkci Mgr. Jan Říha Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Genetické markery Polymorfní místa v DNA, které vykazují asociaci na sledované znaky Příčinné

Více

Využití statistických metod v medicíně (teorie informace pro aplikace VaV, vícerozměrné metody, atd.)

Využití statistických metod v medicíně (teorie informace pro aplikace VaV, vícerozměrné metody, atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Využití statistických metod v medicíně (teorie informace pro aplikace VaV, vícerozměrné metody, atd.) doc. RNDr. PhMr. Karel

Více

MTS spol. s r.o. NEJLEPŠÍ GENETIKA NEJLEPŠÍ KNOW-HOW Už více jak 20 let

MTS spol. s r.o. NEJLEPŠÍ GENETIKA NEJLEPŠÍ KNOW-HOW Už více jak 20 let MTS spol. s r.o. NEJLEPŠÍ GENETIKA NEJLEPŠÍ KNOW-HOW Už více jak 20 let Mezníky před zavedením do praxe. Beckman a Soller (1983) - genetické markery bude moţné vyuţít v praxi plemenářské práce Lande a

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Za vše mohou geny Jméno a příjmení: Sandra Diblíčková Třída: 9.A Školní rok: 2009/2010 Garant / konzultant: Mgr. Kamila Sklenářová Datum 31.05.2010

Více

-dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům

-dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům Otázka: Molekulární základy dědičnosti Předmět: Biologie Přidal(a): KatkaS GENETIKA =dědičnost, proměnlivost organismu -dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům -umožní zachovat

Více

Ing. Antonín Lopatář

Ing. Antonín Lopatář Ing. Antonín Lopatář Zpracování dat z historie až po současnost 1980 EC 1027 2012 vše se zmenšilo Co potřebuje chovatel vědět Kolik mohou jeho krávy dojit a co se s tím dá dělat? Kde a kolik mléka chybí

Více

Dědičnost a pohlaví. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Dědičnost a pohlaví. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Dědičnost a pohlaví KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Dědičnost pohlavně vázaná Gonozomy se v evoluci vytvořily z autozomů, proto obsahují nejen geny řídící vznik pohlavních rozdílů i další jiné geny. V těchto

Více

Genetická diverzita masného skotu v ČR

Genetická diverzita masného skotu v ČR Genetická diverzita masného skotu v ČR Mgr. Jan Říha Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Ing. Irena Vrtková 26. listopadu 2009 Genetická diverzita skotu pojem diverzity Genom skotu 30 chromozomu, genetická

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti 2.1 Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Autor práce: Přednášející:

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základ ekonometrie Odhad klasického lineárního regresního modelu I Cvičení 2 Zuzana Dlouhá Metodologický postup tvor EM 1. Specifikace modelu určení proměnných určení vzájemných vaze mezi proměnnými

Více

2. Matice, soustavy lineárních rovnic

2. Matice, soustavy lineárních rovnic Matice, soustavy lineárních rovnic Tento učební text byl podpořen z Operačního programu Praha- Adaptabilita Irena Sýkorová Některé vlastnosti matic Uvažujmečtvercovoumatici A=(a ij ) n n Matice Asenazývásymetrická,jestližeplatí

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

Lineární programování

Lineární programování Lineární programování Úlohy LP patří mezi takové úlohy matematického programování, ve kterých jsou jak kriteriální funkce, tak i všechny rovnice a nerovnice podmínek výhradně tvořeny lineárními výrazy.

Více

GENETIKA V MYSLIVOSTI

GENETIKA V MYSLIVOSTI GENETIKA V MYSLIVOSTI Historie genetiky V r. 1865 publikoval Johann Gregor Mendel výsledky svých pokusů s hrachem v časopisu Brněnského přírodovědeckého spolku, kde formuloval principy přenosu vlastností

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Krupa E., Wolfová M., Wolf, J., Krupová, Z. I Výzkumný Ústav Živočišné Výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Obsah přednášky Celková plemenná hodnota Co to je Ekonomická

Více

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování Dědičnost pohlaví Vznik pohlaví (pohlavnost), tj. komplexu znaků, vlastností a funkcí, které vymezují exteriérové i funkční diference mezi příslušníky téhož druhu, je výsledkem velmi komplikované série

Více

. Určete hodnotu neznámé x tak, aby

. Určete hodnotu neznámé x tak, aby Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze Přijímací zkouška z matematiky 015 Kód uchazeče ID:.................. Varianta: 1 1. Původní cena knihy byla 50 Kč. Pak byla zdražena o 15 %. Jelikož nešla

Více

Matematická statistika

Matematická statistika Matematická statistika Daniel Husek Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, 8. A8 Dne 12. 12. 2010 v Rožnově pod Radhoštěm Osnova Strana 1) Úvod 3 2) Historie matematické statistiky 4 3) Základní pojmy matematické

Více

Příbuznost a inbreeding

Příbuznost a inbreeding Příbuznost a inbreeding Příbuznost Přímá (z předka na potomka). Souběžná (mezi libovolnými jedinci). Inbreeding Inbrední koeficient je pravděpodobnost, že dva geny přítomné v lokuse daného jedince jsou

Více

Semenné sady systém reprodukce a efektivita

Semenné sady systém reprodukce a efektivita Genetika a šlechtění lesních dřevin Semenné sady systém reprodukce a efektivita Doc. Ing. RNDr. Eva Palátová, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovnách plemenných býků

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Vícenásobná regresní a korelační analýza 1 1 Tto materiál bl vtvořen za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. O vícenásobné závislosti mluvíme tehd, jestliže je závisle proměnná závislá na více nezávislých

Více

Barevné formy zebřiček a jejich genetika - část II. příklady

Barevné formy zebřiček a jejich genetika - část II. příklady Barevné formy zebřiček a jejich genetika - část II. příklady Tyto příklady se váží k předchozímu článku o obecných zákonitostech genetiky. K napsaní těchto detailů mne inspiroval jeden dotaz, který určuje

Více

Genetické hodnocení rodní? Josef Kučera

Genetické hodnocení rodní? Josef Kučera Genetické hodnocení národní nebo mezinárodn rodní? Josef Kučera Legislativa Plemenářský zákon Pověřená osoba zajišťuje ve spolupráci s uznaným chovatelským sdružením Pravomoc a zodpovědnost uznaného chovatelského

Více