Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty konané dne Počet členů VR 41, přítomno 29, omluveno 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty konané dne 17. 10. 2013. Počet členů VR 41, přítomno 29, omluveno 12"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty konané dne Přítomni: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. prof. PhDr. František Čermák, DrSc. doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. doc. Mirjam Friedová, Ph.D. doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. doc. Dr. Ing. Jana Klečková prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. prof. PhDr. Josef Krob, CSc. doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. prof. Miroslav Petříček, Dr. prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. prof. PhDr. Petr Sommer, DrS. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. prof. Vladimír Svatoň, CSc. prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. Omluveni: doc. Dr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D. prof. PhDr. Anna Housková, CSc. doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. prof. PhDr. Ing. Jan Royt prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Čestní členové: prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. Omluveni: prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. Počet členů VR 41, přítomno 29, omluveno 12 1

2 1. Zahájení: 1.1. Úvodní slovo děkana p. doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D VR schválila program dnešního jednání VR schválila zápis ze zasedání dne Personálie Oddělení vědy: Vědecká rada vzala na vědomí: 2.1. Oznámení o udělení titulu Ph.D.: a) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Etnologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Georgi Bečev na téma: Bulharská lidová hudba v interetnických souvislostech. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne b) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Eva Bendová na téma: Kavárenská architektura - kavárenský prostor v studiích a realizacích architektury první poloviny 20. století. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne c) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Iberoamerikanistika obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Radek Buben na téma: La deconsolidación de la democracia en Venezuela: corrosión del sistema de partidos, neo-populismo y la repolitización de las Fuerzas Armadas. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne d) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Moderní hospodářské a sociální dějiny obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová na téma: Mezi asimilací a emigrací. Sociálně-ekonomický pohyb v židovské komunitě v Teplicích Státní doktorskou zkoušku složil/a dne e) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Dagmar Erbenová na téma: Němci, Češi a Židé v Karlovarském kraji v století. Studie z regionálních dějin. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne f) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Martin Formánek na téma: Josef Šusta - prezident České akademie věd a umění ( ). Státní doktorskou zkoušku složil/a dne g) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Jana Gombárová na téma: Islámská kultura v euro-středomořském dialogu a její reflexe v Českých zemích. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne

3 h) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Etnologie obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Marek Aurel Havlíček na téma: Současné formy burjatského šamanismu. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne i) V komisi pro studijní program Psychologie, studijní obor Obecná psychologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Eva Höschlová na téma: Reliabilita a validita sociomapování komunikace: se zaměřením na vzájemné hodnocení uvnitř malých skupin. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne j) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Václav Chmelíř na téma: Nižší šlechta ve městech a městečkách v 17. a 18. století. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne k) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Divadelní věda obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jan Jiřík na téma: Divadelní studio Reduta jako příklad modernistické utopie. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne l) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Simona Juračková na téma: O architektuře a médiích. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne m) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Jazyky zemí Asie a Afriky obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Petra Kanasugi na téma: Vývoj od tvaru -m.u k tvarům -ó/ -jó a daró jako příklad gramatikalizace a subjektivizace. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne n) V komisi pro studijní program Psychologie, studijní obor Sociální psychologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Eliška Kodyšová na téma: Vliv sociálně psychologických faktorů porodního zážitku na ranou rodičovskou self-efficacy prvorodiček. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne o) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Pravěká a středověká archeologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Markéta Končelová na téma: Neolitická sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne p) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Pravěká a středověká archeologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Rastislav Korený na téma: Čechy v době merovejské (6. století). Státní doktorskou zkoušku složil/a dne

4 q) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Eva Krátká na téma: Vizuální poezie v síti mezinárodní komunikace. Pojmy, kategorie, typologie. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne r) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Martin Krummholz na téma: Gallasové - barokní kavalíři a mecenáši ( ). Státní doktorskou zkoušku složil/a dne s) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Slovanské literatury obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Michaela Kuthanová na téma: Metamorfózy prostoru. Modely prostoru v české a ruské lyrice přelomu 19. a 20. století. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne t) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Dagmar Kutílková na téma: Předpoklady vzniku novodobého pánského obleku (Obecné a jedinečné v typologii mužského dvorského, vojenského a církevního oděvu ve světle ikonografických a písemných pramenů v českých zemích raného novověku v rámci evropské kultury odívání). Státní doktorskou zkoušku složil/a dne u) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Klasická archeologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jan Kysela na téma: Počátek českých oppid: Role Středomoří a urbanisační procesy v evropské době železné. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne v) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Dějiny české literatury a teorie literatury obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Izabela Laiblová Urban na téma: Václav Havel a Slawomir Mrozek - absurdní divadlo za železnou oponou. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne w) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Pravěká a středověká archeologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Filip Laval na téma: Archeologie tvrze v českých zemích. K počátkům středověkých opevněných sídel. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne x) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jana Marešová na téma: Jan Quirin Jahn a slovník dějin umění? (Počátky dějin umění v českých zemích). Státní doktorskou zkoušku složil/a dne y) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Lucie Nečasová na téma: Proměny lakandonské společnosti. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne

5 z) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Vlasta Noshirová na téma: " Mitsuko Coudenhove - Kalergi a vznik Panevropy". Státní doktorskou zkoušku složil/a dne aa) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Ing. Luboš Páťal na téma: Česká šlechta v II. polovině 19. století. Šlechtický velkostatek v Čechách na přelomu věků: Analýza ekonomických poměrů tří aristokratických rodů. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne bb) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jakub Pátek na téma: Umělecké objednávky Michaela Osvalda Thuna jako nedílná součást reprezentace českého aristokrata ve 2. polovině 17. století. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne cc) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Iberoamerikanistika obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Armando Laureano Perryman Figueroa na téma: Visión de José Martí sobre Europa, a través del estudio de sus "Escenas europeas". Státní doktorskou zkoušku složil/a dne dd) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Moderní hospodářské a sociální dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Klára Pinerová na téma: Komparace československého a německého vězeňského systému po druhé světové válce. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne ee) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Ing. Pavel Prouza na téma: Německá sociálně demokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech Státní doktorskou zkoušku složil/a dne ff) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Claudia Rajlich, BA na téma: Fundamentální malba: Vznik, charakteristika, kořeny a význam. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne gg) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jana Ryndová na téma: Drama "Jošicune mezi květy sakur". Minamoto no Jošicune jako stratég, dvořan a literární mýtus. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne

6 hh) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Český jazyk obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Kateřina Rysová na téma: O slovosledu z komunikačního pohledu. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne ii) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jaroslav Sojka na téma: Katedrální motivy v české gotické architektuře doby okolo r Státní doktorskou zkoušku složil/a dne jj) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Ing. Martin Souček na téma: Ruská emigrace vnější a vnitřní - nesoustavné dějiny jednoho kulturního fenoménu. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne kk) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Kateřina Štěpánová na téma: Exotický artefakt. Studie předmětu ze čtvrtého světa v české kultuře. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne ll) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Radmila Veselá na téma: Auguste Perret a česká architektura. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne mm) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Divadelní věda obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Katerina Xhelo na téma: Václav Havel's plays staged in the countries of the Balkan region. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne nn) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Lucia Zahradníková Štefánková na téma: Urbánna antropológia a úloha globálnych miest na príklade kultúrnej adaptácie expat partneriek v Prahe. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne oo) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jan Zelenka na téma: České země v politické skladbě střední Evropy století: Podoba a význam lenního institutu v socioekonomické struktuře Saska a Čech. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne pp) V komisi pro studijní program Psychologie, studijní obor Obecná psychologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jan Jakub Zlámaný na téma: Teorie SUR - výcviková komunita jako terciální rodina. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne

7 Vědecká rada vzala na vědomí: 2.2. Návrh na změnu ve složení oborové rady oboru Pedagogika: - na členství v oborové radě rezignovala doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. Vědecká rada vzala na vědomí: 2.3. Návrh na složení oborové rady oboru Film Studies: doc. PhDr. Ivan Klimeš PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. Mgr. Petr Bilík, Ph.D. (FF UP) doc. Jana Dudková, Ph.D. doc. Maria Ridzoňová Ferenčuhová, Ph.D. (FTF VŠMU) prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. doc. Petr Szczepanik, Ph.D. (FF MU) PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. Vědecká rada vzala na vědomí: 2.4. Návrh na složení oborové rady oboru Translation Studies: (Externisté jsou označeni tučným písmem) prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. prof. PhDr. Edita Gromová prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. doc. PhDr. Jiří Josek PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. Mgr. Renata Kamenická, Ph.D. prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. prof. PhDr. Jana Králová, CSc. prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. doc. Eva Masnerová, CSc. prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. doc. PhDr. Taida Nováková, CSc. doc. PhDr. Jiří Pechar prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr. PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D. PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. doc. PhDr. František Štícha, CSc. Mgr. Šárka Tobrmanová, Ph.D. doc. PhDr. Miloslav Uličný doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc. 7

8 Vědecká rada vzala na vědomí: 2.5. Návrh na složení oborové rady oboru Traductologie: (Externisté jsou označeni tučným písmem) prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. prof. PhDr. Edita Gromová prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. doc. PhDr. Jiří Josek PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. Mgr. Renata Kamenická, Ph.D. prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. prof. PhDr. Jana Králová, CSc. prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. doc. Eva Masnerová, CSc. prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. doc. PhDr. Taida Nováková, CSc. doc. PhDr. Jiří Pechar prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr. PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D. PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. doc. PhDr. František Štícha, CSc. Mgr. Šárka Tobrmanová, Ph.D. doc. PhDr. Miloslav Uličný doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc. Vědecká rada schválila hlasováním: 2.6. Návrh na aktualizaci členů komise pro SDZK oboru Divadelní věda: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. prof. Jaroslav Etlík (DAMU) Mgr. Petr Christov, Ph.D. PhDr. Barbora Topolová, Ph.D. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. prof. Pavel Janoušek 8

9 2.7. Návrh na zahájení jmenovacího řízení pana doc. PhDr. Karla Theina, Ph.D. (ÚFAR FF UK v Praze) pro obor filozofie: Vědecká rada schválila hlasováním: Návrh komise: Předseda: prof. Miroslav Petříček, Dr. Členové: prof. PhDr. Pavel Kouba prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. prof. David Sedley ÚFAR FF UK v Praze ÚFAR FF UK v Praze Katedra filosofie FF UP v Olomouci Katedra dějin umění a estetiky, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Christʼs College, Cambridge, UK Návrh přednášek: A) Melancholie, génius a metafyzika. B) Rozum a emoce: dva základní modely jejich vztahu. C) Dějiny, pokrok a úpadek v antickém myšlení. Vědecká rada schválila téma přednášky A) Melancholie, génius a metafyzika. 3. Personálie Studijní oddělení: Vědecká rada schválila hlasováním: 3.1. Akreditace: Studijní komise projednala materiál na svém zasedání dne Akademický senát projednal materiály na svém zasedání dne ŽÁDOST O ROZŠÍŘENÍ AKREDITACE o o SO Srovnávací jazykověda v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) 9

10 4. Habilitační řízení pana PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D. pro obor moderní hospodářské a sociální dějiny: Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení: doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr., prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Jako skrutátoři byli schváleni doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Složení habilitační komise: schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne : Předseda: prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze Členové: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. FHS UK v Praze, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR prof. Dr. Martin Schulze Wessel Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften, Historisches Seminar, Collegium Carolinum v Mnichově prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. Cardiff University Habilitační práce: Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Oponenti: Dr. Christiane Brenner Collegium Carolinum v Mnichově prof. Dr. Frank Hadler Leipzig Centre for the History and Culture of East Central Europe prof. Miloš Havelka, CSc. Fakulta humanitních studií UK v Praze 4.1. Přednáška: PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. přednesl přednášku na téma Pojetí násilí v československém disentu období normalizace Stanovisko komise: Stanovisko komise přednesl předseda komise prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (Text stanoviska komise je uveden v příloze č. 1 k tomuto zápisu) 4.3. Oponentské posudky: Oponenti shrnuli závěry posudků. 10

11 4.4. Pedagogická a vědecká činnost uchazeče: PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. seznámil VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého oboru Diskuse: V diskusi vystoupili: doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr., doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., prof. Miroslav Petříček, Dr., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., prof. Vladimír Svatoň, CSc., PhDr. Jiří Bareš, Ph.D. (host), PhDr. Michal Kopeček, Ph.D. (host) 4.6. Uzavřené jednání: Hodnocení pro posouzení přednášky: (přednesl prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.) Michal Pullmann přednesl habilitační přednášku na téma Pojetí násilí v československém disentu období normalizace. V úvodu poukázal na to, že hned na počátku normalizace se i Husákovo vedení KSČ distancovalo od metod padesátých let a rovněž disent konstatoval, že podobné brutální metody se proti opozici nepoužívají. Zároveň však čelní představitelé disentu zdůraznili, že v posttotalitním období (termín zavedený pro období normalizace Václavem Havlem) se používají mnohem sofistikovanější metody sloužící k totální kontrole společnosti. Stát se spokojuje s formálním či pasivním souhlasem občana s režimem a snaží se jej systémem nikde oficiálně nepublikovaných příkazů a zákazů přimět, aby nevybočoval z mezí režimem stanovených. V disentu se ale odehrála zajímavá diskuse o důvodech násilí v 50. letech. Michal Pullmann poukázal na diskusi o roli demoralizace společnosti za války a bezprostředně po válce (excesy při vysídlování Němců). Zabíjení a neúcta k soukromému vlastnictví se podle této teorie (např. Ján Mlynárik, ale i Petr Pithart) zahnízdilo v české a slovenské společnosti natolik, že institucionalizace násilí 50. let se pak už lidem mohla zdát jako něco zcela normálního. Tento výklad příčin násilí však nebyl v disentu přijímán všeobecně; řada historiků jej odmítala a nespojovala násilí 50. let s událostmi za války a po válce; ale vysvětlovali jej z povahy režimu samotného. Dr. Pullmann na závěr zdůraznil, že široká veřejnost tuto diskusi disentu o násilí v 50. letech neznala a pokud částečně ano, většinou ji neoslovovala. Právě vnitřní svoboda disidentů umožnovala diskutovat o tabuizovaných tématech, která nejen státní moc, ale i značná část veřejnosti považovala za nedotknutelná. Přednášku dr. Pullmann vhodně strukturoval a své teze vyslovil jasně a přehledně. V diskusi erudovaně odpověděl na všechny otázky a připomínky. V plodné diskusi byla mimo to nastolena řada inspirativních otázek týkajících se represí v totalitních režimech obecně a v normalizačním Československu zvláště. Vědecká rada schválila znění hodnocení pro posouzení přednášky. Výsledek tajného hlasování: Počet členů VR : 41 přítomno : 29 kladných hlasů : 28 záporných hlasů : 1 neplatných hlasů : 0 Vědecká rada schválila a postoupila návrh UK. 11

12 5. Habilitační řízení pana MUDr. PhDr. Jana Poněšického, Ph.D. pro obor klinická psychologie: Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. Jako skrutátoři byli schváleni doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Složení habilitační komise: schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne : Předseda: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Katedra psychologie FF UK v Praze Členové: doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. Katedra psychologie FF UK v Praze prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. UPJŠ, Katedra psychológie FF prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. Psychologický ústav FF MU prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D. Katedra managementu FIM UHK Habilitační práce: Biopsychosicialni pojeti agrese, násilí a moci. Konsekvence pro psychoterapii. Oponenti: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. Psychologický ústav AV ČR prof. PhDr. Anton Heretik, Ph. D. Katedra psychológie FiF UK mjr. doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. 7. Polní nemocnice AČR & Psychiatrická klinika + 1. LF UK v Praze 4.1. Přednáška: MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D. přednesl přednášku na téma Psychodynamika deprese Stanovisko komise: Stanovisko komise přednesl předseda komise prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. (Text stanoviska komise je uveden v příloze č. 2 k tomuto zápisu) 4.3. Oponentské posudky: Oponent prof. PhDr. Anton Heretik, Ph.D. shrnul závěry svého oponentského posudku. V zastoupení za nepřítomné oponenty vystoupil předseda komise Pedagogická a vědecká činnost uchazeče: MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D. seznámil VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého oboru. 12

13 4.5. Diskuse: V diskusi vystoupili: prof. PhDr. František Čermák, DrSc., doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc Uzavřené jednání: Hodnocení pro posouzení přednášky: (přednesl prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.) Doktor Poněšický uvedl svou přednášku základními informacemi o incidenci deprese v populaci. Poté představil dvě psychodynamické koncepce vzniku deprese. První z nich za základní příčinu vzniku deprese považuje frustraci vyšších psychologických potřeb, konkrétně potřebu lásky. Tato potřeba lásky je dětsky absolutní a proto nemůže být náležitě uspokojena. Pro tuto formu deprese je typický stálý strach z odmítnutí a ztráty, který se v interpersonálních vztazích projevuje strachem z konfliktů. Tato patologická reakce na ztrátu (či potenciální ztrátu) se může rozvinout v depresivní spirálu, kdy je strach z konfliktů doplněn pocity nespravedlnosti z toho, že okolí dostatečně neoceňuje obětování vlastní autonomie, a dále obavami projevit zklamání a zlost, což může vést až k rezignaci, tzn. obrácení agrese vůči sobě, včetně suicidia. Chybí kladný vztah k sobě, sebedůvěra i důvěra v lidi. Jde zde však ještě další model psychodynamiky deprese, a to deprese z vyčerpání. Jejími příčinami je přílišná orientace na výkon či existenční tlak. Pro tuto formu deprese je typické vyčerpání, selhání, psychosomatické potíže, které vyplývají z přílišné ctižádosti, soutěživosti a perfekcionismu. Chybí realistický odhad vlastních sil, je přítomno deficitní vnímání signálů únavy a vyčerpání a chybí psychický prostor pro zvládnutí snížené výkonnosti nebo selhání. Doktor Poněšický upozornil na to, že podle mezinárodních klasifikačních systémů nemocí se rozlišuje pouze stupeň klinické závažnosti deprese a nikoliv etiopatogeneze onemocnění. Vyústěním přednášky doktora Poněšický bylo vyslovení hypotézy o odlišných psychobiologických faktorech, které se podílejí na vzniku popsaných dvou typů deprese (deprese konfliktní a deprese z vyčerpání), a upozornil na to, že je nutné tyto odlišné etiopatogeneze deprese respektovat jak ve farmakoterapii, tak i v psychoterapii, a naznačené souvislosti výzkumně ověřit. V diskusi, ve které zazněly i dotazy přesahující problematiku přednášky, prokázal doktor Poněšický nejen znalost vlastního tématu, ale dalších oblastí psychologie a psychiatrie a širších souvislostí psychoterapeutické praxe. Vědecká rada schválila znění hodnocení pro posouzení přednášky. Výsledek tajného hlasování: Počet členů VR : 41 přítomno : 29 kladných hlasů : 20 záporných hlasů : 2 neplatných hlasů : 7 Vědecká rada návrh neschválila a řízení zastavila. 13

14 Zapsala: Blanka Kovářová prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. proděkan pro vědu a výzkum doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. děkan V Praze dne

15 Příloha č. 1 Stanovisko komise k habilitačnímu řízení pana PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D.: 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Příloha č. 2 Stanovisko komise k habilitačnímu řízení pana MUDr. PhDr. Jana Poněšického, Ph.D.: 1. Základní údaje o uchazeči 1.1. Jméno, příjmení (dřívější příjmení), tituly, místo a datum narození PhDr. MUDr. Jan Poněšický, Ph.D., Praha, Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností Získané tituly Mgr., PhDr., Ph.D.: Studium na lékařské fakultě Karlovy University v Praze ( ) Studium psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze ( ) Diplomní práce: Morální prožívání maladaptivních jedinců Rigorózní práce: Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie na Filozofické fakultě UK v Praze (2003) Státní doktorská zkouška PhD (2009) s disertační prací: Fenomén ženství a mužství. Filozofická fakulta UK v Praze 1.3. Průběh zaměstnání Vždy na plný úvazek: sekundární lékař v KNsP České Budějovice, z toho lékař během základní vojenské služby v Č. Budějovicích sekundární lékař v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice 1973 složení první atestace z psychiatrie výcvik SUR ve skupinové psychoterapii Paralelně výcvik v hypnóze a auogenním treningu v PL Kroměříž sekundární lékař na Klinice Dr Heines pro Neurologii, Psychiatrii a Psychoterapii v Brémách sekundární lékař v Akademické nemocnici pro psychogenní a psychosomatická onemocnění při Universitě Göttingen vědecký pracovník na Klinice pro psychosomatiku a psychoterapii lékařské fakulty University Heinich Heine v Düsseldorfu, dokončení psychoanalytického výcviku, spolu práce na výzkumu Morbus Crohn a výzkumu procesu psycho-analytické psychoterapie primář na Psychosomatické klinice v Isny, získání výcvikové akreditace pro psychoanalýzu, skupinovou psychoterapii a pro vedení balintovských skupin, jmenování supervizorem v individuální i skupinové psychoterapii vedoucí lékař oddělení pro léčbu anorexie, bulimie a hraničních poruch osobnosti Median kliniky v Berggießhübelu od r na poloviční úvazek Druhou polovinu úvazku činí jednak postgraduální výuka psychoterapie na Drážďanském Institutu psychodynamické psychoterapie a výuka psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a FHS UK Praha 1.4. Zahraniční pobyty 1979 Třítýdenní stáž v Esalenském centru humanistické psychoterapie. Big Sur, Kalifornie, USA vědecký pracovník na Klinice pro psychosomatiku a psychoterapii lékařské fakulty University Heinich Heine v Düsseldorfu, dokončení 25

26 psychoanalytického výcviku, spolu práce na výzkumu Morbus Crohn a výzkumu procesu psycho-analytické psychoterapie primář na Psychosomatické klinice v Isny, získání výcvikové akreditace pro psychoanalýzu, skupinovou psychoterapii a pro vedení Balintovských skupin, jmenování supervizorem v individuální i skupinové psychoterapii vedoucí lékař oddělení pro léčbu anorexie, bulimie a hraničních poruch osobnosti Median kliniky v Berggießhübelu od r na poloviční úvazek 2. Pedagogická činnost 2.1. Výuka v pregraduálním studiu přednášky hodin ročně semináře hodin ročně praktická výuka stáže, cvičení, laboratorní práce hodin ročně CŽV hodin ročně Akad. rok /2010 Akad. rok /2011 Akad. rok /2012 Běžící akad. rok Vedení absolventů pregraduálního a doktorského studia Akad. rok 3 Akad. rok 2 Akad. rok 1 Běžící akad. rok 2009/ / /2012 Bc. vedení 2 z toho absolventi 2 Mgr. vedení 4 z toho absolventi 4 Ph.D. vedení z toho absolventi 2.3. Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů 1. Psychopatologie psychogenních onemocnění a poruch osobnosti. Jde o integrativní přístup s důrazem na diferenciaci mezi strukturální a konfliktní psychopatologií psychických poruch a na neuropsychologické souvisloslosti. Kriteria tíže psychických onemocnění a indikace k farmakologické ši psychoterapeutické léčbě. 2. Psychoanalytická psychoterapie. Přednášeny jsou základy psychoanalýzy, s důrazem na nevědomé procesy a vědomou i nevědomou interakci mezi pacientem a terapeutem. Vývoj psychoanalýzy od pudového pojetí ke vztahovým konceptům a k intersubjektivitě. Nové pojetí psychoanalytické vývojové psychologie. Kulturní přesahy psychoanalýzy. 3. Skupinová psychoterapie. Integrativní přístup dle Yaloma a Kratochvíla, teorie i praktické ukázky. Důraz na skupinovou psychodynamiku, skupinové procesy a konstelace. Rozlišení mezi 26

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

(Psychosomatická medicína) PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY,O.P.S. PRO POTŘEBU PSYCHOSOMATICKÉ SEKCE PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI,

(Psychosomatická medicína) PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY,O.P.S. PRO POTŘEBU PSYCHOSOMATICKÉ SEKCE PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI, Číslo 4 11.KONFERENCE PS MEDICÍNY PSYCH@SOM (Psychosomatická medicína) ČASOPIS PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY VYDÁVÁ LIBERECKÝ INSTITUT RODINNÉ TERAPIE A PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY,O.P.S. PRO POTŘEBU PSYCHOSOMATICKÉ

Více

Zpráva o činnosti v roce 2010

Zpráva o činnosti v roce 2010 Zpráva o činnosti v roce 2010 VyrZpr-CZ-144.indd 1 1.12.2011 21:11:55 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a VFN v Praze Ke Karlovu 11 / 120 00 Praha 2 / Česká republika

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah Nový děkan FHS Stalo se na UHK 1. 3. února 2006 pořádala Katedra informačních technologií FIM Univerzity Hradec Králové 5. konferenci ZNALOSTI. 2. února 2006 navštívil Univerzitu Hradec Králové za účelem

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové,

Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové, Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, zastoupen náměstkem hejtmana senátorem Ing. Stanislavem Juránkem a Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Březen 2011 Ročník 16/2 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., v přítomnosti

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

O naši expozici byl v Brně značný zájem

O naši expozici byl v Brně značný zájem Listopad 2002 Ročník 8/1 Už poosmé v dosud devítileté historii této prezentační akce obeslala Slezská univerzita (SU) v Opavě veletrh pomaturitního vzdělání Gaudeamus. Jeho letošní ročník se na brněnském

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Cena Milady Paulové 2009 2014

Cena Milady Paulové 2009 2014 Cena Milady Paulové 2009 2014 1 Cena Milady Paulové 2009 2014 Obsah 7 Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě 9 Profesorka Milada Paulová Laureátky a vědkyně nominované na Cenu Milady Paulové

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP A Všeobecné požadavky na vzdělávací programy 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MEZINÁRODNÍHO STŘEDISKA PRO INTEGROVANOU PSYCHOTERAPII

Více

ročník 9 vychází 31. března 2000 budov olomoucké jezuitské univerzity, jejímž

ročník 9 vychází 31. března 2000 budov olomoucké jezuitské univerzity, jejímž NOVINOVÁ ZÁSILKA PLACENO PŘEVODEM 706008 l UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP l UP Žurnál UP

Více

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Srpen 2009 Ročník 14/4-5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Dohodu o spolupráci Slezské univerzity v Opavě a Opolské univerzity podepsali rektoři prof. M. Černohorský

Více

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Jan Michalík a kolektiv autorů

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Jan Michalík a kolektiv autorů Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním Jan Michalík a kolektiv autorů Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2012 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM bulletin 1 akademický AKADEMIE VĚD ČR a b 201 FOTO: JAN CERHA, ARCHIV ÚFA AV ČR Snímek pořízený na věži meteorologické stanice observatoře Milešovka, kterou provozuje Ústav fyziky atmosféry AV ČR, zachycuje

Více

V Krnově se zahraniční studenti učili česky

V Krnově se zahraniční studenti učili česky Listopad 2007 Ročník 13/1 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) V Krnově se zahraniční studenti učili česky O letošním létě získala Slezská univerzita další novou zkušenost - na jejím krnovském pracovišti

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Barbora FUXOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Expresivní terapie ve speciální pedagogice Barbora Fuxová Bakalářská práce 2011 2

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz www.grada.cz Ilona Gillernová, Vladimír Kebza, Milan Rymeš a kolektiv Kniha shrnuje vývojové

Více