Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty konané dne Počet členů VR 41, přítomno 29, omluveno 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty konané dne 17. 10. 2013. Počet členů VR 41, přítomno 29, omluveno 12"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty konané dne Přítomni: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. prof. PhDr. František Čermák, DrSc. doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. doc. Mirjam Friedová, Ph.D. doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. doc. Dr. Ing. Jana Klečková prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. prof. PhDr. Josef Krob, CSc. doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. prof. Miroslav Petříček, Dr. prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. prof. PhDr. Petr Sommer, DrS. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. prof. Vladimír Svatoň, CSc. prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. Omluveni: doc. Dr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D. prof. PhDr. Anna Housková, CSc. doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. prof. PhDr. Ing. Jan Royt prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Čestní členové: prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. Omluveni: prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. Počet členů VR 41, přítomno 29, omluveno 12 1

2 1. Zahájení: 1.1. Úvodní slovo děkana p. doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D VR schválila program dnešního jednání VR schválila zápis ze zasedání dne Personálie Oddělení vědy: Vědecká rada vzala na vědomí: 2.1. Oznámení o udělení titulu Ph.D.: a) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Etnologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Georgi Bečev na téma: Bulharská lidová hudba v interetnických souvislostech. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne b) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Eva Bendová na téma: Kavárenská architektura - kavárenský prostor v studiích a realizacích architektury první poloviny 20. století. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne c) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Iberoamerikanistika obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Radek Buben na téma: La deconsolidación de la democracia en Venezuela: corrosión del sistema de partidos, neo-populismo y la repolitización de las Fuerzas Armadas. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne d) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Moderní hospodářské a sociální dějiny obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová na téma: Mezi asimilací a emigrací. Sociálně-ekonomický pohyb v židovské komunitě v Teplicích Státní doktorskou zkoušku složil/a dne e) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Dagmar Erbenová na téma: Němci, Češi a Židé v Karlovarském kraji v století. Studie z regionálních dějin. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne f) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Martin Formánek na téma: Josef Šusta - prezident České akademie věd a umění ( ). Státní doktorskou zkoušku složil/a dne g) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Jana Gombárová na téma: Islámská kultura v euro-středomořském dialogu a její reflexe v Českých zemích. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne

3 h) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Etnologie obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Marek Aurel Havlíček na téma: Současné formy burjatského šamanismu. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne i) V komisi pro studijní program Psychologie, studijní obor Obecná psychologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Eva Höschlová na téma: Reliabilita a validita sociomapování komunikace: se zaměřením na vzájemné hodnocení uvnitř malých skupin. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne j) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Václav Chmelíř na téma: Nižší šlechta ve městech a městečkách v 17. a 18. století. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne k) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Divadelní věda obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jan Jiřík na téma: Divadelní studio Reduta jako příklad modernistické utopie. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne l) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Simona Juračková na téma: O architektuře a médiích. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne m) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Jazyky zemí Asie a Afriky obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Petra Kanasugi na téma: Vývoj od tvaru -m.u k tvarům -ó/ -jó a daró jako příklad gramatikalizace a subjektivizace. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne n) V komisi pro studijní program Psychologie, studijní obor Sociální psychologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Eliška Kodyšová na téma: Vliv sociálně psychologických faktorů porodního zážitku na ranou rodičovskou self-efficacy prvorodiček. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne o) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Pravěká a středověká archeologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Markéta Končelová na téma: Neolitická sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne p) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Pravěká a středověká archeologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Rastislav Korený na téma: Čechy v době merovejské (6. století). Státní doktorskou zkoušku složil/a dne

4 q) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Eva Krátká na téma: Vizuální poezie v síti mezinárodní komunikace. Pojmy, kategorie, typologie. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne r) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Martin Krummholz na téma: Gallasové - barokní kavalíři a mecenáši ( ). Státní doktorskou zkoušku složil/a dne s) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Slovanské literatury obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Michaela Kuthanová na téma: Metamorfózy prostoru. Modely prostoru v české a ruské lyrice přelomu 19. a 20. století. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne t) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Dagmar Kutílková na téma: Předpoklady vzniku novodobého pánského obleku (Obecné a jedinečné v typologii mužského dvorského, vojenského a církevního oděvu ve světle ikonografických a písemných pramenů v českých zemích raného novověku v rámci evropské kultury odívání). Státní doktorskou zkoušku složil/a dne u) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Klasická archeologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jan Kysela na téma: Počátek českých oppid: Role Středomoří a urbanisační procesy v evropské době železné. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne v) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Dějiny české literatury a teorie literatury obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Izabela Laiblová Urban na téma: Václav Havel a Slawomir Mrozek - absurdní divadlo za železnou oponou. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne w) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Pravěká a středověká archeologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Filip Laval na téma: Archeologie tvrze v českých zemích. K počátkům středověkých opevněných sídel. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne x) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jana Marešová na téma: Jan Quirin Jahn a slovník dějin umění? (Počátky dějin umění v českých zemích). Státní doktorskou zkoušku složil/a dne y) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Lucie Nečasová na téma: Proměny lakandonské společnosti. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne

5 z) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Vlasta Noshirová na téma: " Mitsuko Coudenhove - Kalergi a vznik Panevropy". Státní doktorskou zkoušku složil/a dne aa) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Ing. Luboš Páťal na téma: Česká šlechta v II. polovině 19. století. Šlechtický velkostatek v Čechách na přelomu věků: Analýza ekonomických poměrů tří aristokratických rodů. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne bb) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jakub Pátek na téma: Umělecké objednávky Michaela Osvalda Thuna jako nedílná součást reprezentace českého aristokrata ve 2. polovině 17. století. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne cc) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Iberoamerikanistika obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Armando Laureano Perryman Figueroa na téma: Visión de José Martí sobre Europa, a través del estudio de sus "Escenas europeas". Státní doktorskou zkoušku složil/a dne dd) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Moderní hospodářské a sociální dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Klára Pinerová na téma: Komparace československého a německého vězeňského systému po druhé světové válce. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne ee) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Ing. Pavel Prouza na téma: Německá sociálně demokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech Státní doktorskou zkoušku složil/a dne ff) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Claudia Rajlich, BA na téma: Fundamentální malba: Vznik, charakteristika, kořeny a význam. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne gg) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jana Ryndová na téma: Drama "Jošicune mezi květy sakur". Minamoto no Jošicune jako stratég, dvořan a literární mýtus. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne

6 hh) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Český jazyk obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Kateřina Rysová na téma: O slovosledu z komunikačního pohledu. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne ii) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jaroslav Sojka na téma: Katedrální motivy v české gotické architektuře doby okolo r Státní doktorskou zkoušku složil/a dne jj) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Ing. Martin Souček na téma: Ruská emigrace vnější a vnitřní - nesoustavné dějiny jednoho kulturního fenoménu. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne kk) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Kateřina Štěpánová na téma: Exotický artefakt. Studie předmětu ze čtvrtého světa v české kultuře. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne ll) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Radmila Veselá na téma: Auguste Perret a česká architektura. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne mm) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Divadelní věda obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Katerina Xhelo na téma: Václav Havel's plays staged in the countries of the Balkan region. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne nn) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Lucia Zahradníková Štefánková na téma: Urbánna antropológia a úloha globálnych miest na príklade kultúrnej adaptácie expat partneriek v Prahe. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne oo) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jan Zelenka na téma: České země v politické skladbě střední Evropy století: Podoba a význam lenního institutu v socioekonomické struktuře Saska a Čech. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne pp) V komisi pro studijní program Psychologie, studijní obor Obecná psychologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jan Jakub Zlámaný na téma: Teorie SUR - výcviková komunita jako terciální rodina. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne

7 Vědecká rada vzala na vědomí: 2.2. Návrh na změnu ve složení oborové rady oboru Pedagogika: - na členství v oborové radě rezignovala doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. Vědecká rada vzala na vědomí: 2.3. Návrh na složení oborové rady oboru Film Studies: doc. PhDr. Ivan Klimeš PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. Mgr. Petr Bilík, Ph.D. (FF UP) doc. Jana Dudková, Ph.D. doc. Maria Ridzoňová Ferenčuhová, Ph.D. (FTF VŠMU) prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. doc. Petr Szczepanik, Ph.D. (FF MU) PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. Vědecká rada vzala na vědomí: 2.4. Návrh na složení oborové rady oboru Translation Studies: (Externisté jsou označeni tučným písmem) prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. prof. PhDr. Edita Gromová prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. doc. PhDr. Jiří Josek PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. Mgr. Renata Kamenická, Ph.D. prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. prof. PhDr. Jana Králová, CSc. prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. doc. Eva Masnerová, CSc. prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. doc. PhDr. Taida Nováková, CSc. doc. PhDr. Jiří Pechar prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr. PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D. PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. doc. PhDr. František Štícha, CSc. Mgr. Šárka Tobrmanová, Ph.D. doc. PhDr. Miloslav Uličný doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc. 7

8 Vědecká rada vzala na vědomí: 2.5. Návrh na složení oborové rady oboru Traductologie: (Externisté jsou označeni tučným písmem) prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. prof. PhDr. Edita Gromová prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. doc. PhDr. Jiří Josek PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. Mgr. Renata Kamenická, Ph.D. prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. prof. PhDr. Jana Králová, CSc. prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. doc. Eva Masnerová, CSc. prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. doc. PhDr. Taida Nováková, CSc. doc. PhDr. Jiří Pechar prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr. PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D. PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. doc. PhDr. František Štícha, CSc. Mgr. Šárka Tobrmanová, Ph.D. doc. PhDr. Miloslav Uličný doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc. Vědecká rada schválila hlasováním: 2.6. Návrh na aktualizaci členů komise pro SDZK oboru Divadelní věda: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. prof. Jaroslav Etlík (DAMU) Mgr. Petr Christov, Ph.D. PhDr. Barbora Topolová, Ph.D. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. prof. Pavel Janoušek 8

9 2.7. Návrh na zahájení jmenovacího řízení pana doc. PhDr. Karla Theina, Ph.D. (ÚFAR FF UK v Praze) pro obor filozofie: Vědecká rada schválila hlasováním: Návrh komise: Předseda: prof. Miroslav Petříček, Dr. Členové: prof. PhDr. Pavel Kouba prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. prof. David Sedley ÚFAR FF UK v Praze ÚFAR FF UK v Praze Katedra filosofie FF UP v Olomouci Katedra dějin umění a estetiky, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Christʼs College, Cambridge, UK Návrh přednášek: A) Melancholie, génius a metafyzika. B) Rozum a emoce: dva základní modely jejich vztahu. C) Dějiny, pokrok a úpadek v antickém myšlení. Vědecká rada schválila téma přednášky A) Melancholie, génius a metafyzika. 3. Personálie Studijní oddělení: Vědecká rada schválila hlasováním: 3.1. Akreditace: Studijní komise projednala materiál na svém zasedání dne Akademický senát projednal materiály na svém zasedání dne ŽÁDOST O ROZŠÍŘENÍ AKREDITACE o o SO Srovnávací jazykověda v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) 9

10 4. Habilitační řízení pana PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D. pro obor moderní hospodářské a sociální dějiny: Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení: doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr., prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Jako skrutátoři byli schváleni doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Složení habilitační komise: schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne : Předseda: prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze Členové: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. FHS UK v Praze, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR prof. Dr. Martin Schulze Wessel Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften, Historisches Seminar, Collegium Carolinum v Mnichově prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. Cardiff University Habilitační práce: Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Oponenti: Dr. Christiane Brenner Collegium Carolinum v Mnichově prof. Dr. Frank Hadler Leipzig Centre for the History and Culture of East Central Europe prof. Miloš Havelka, CSc. Fakulta humanitních studií UK v Praze 4.1. Přednáška: PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. přednesl přednášku na téma Pojetí násilí v československém disentu období normalizace Stanovisko komise: Stanovisko komise přednesl předseda komise prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (Text stanoviska komise je uveden v příloze č. 1 k tomuto zápisu) 4.3. Oponentské posudky: Oponenti shrnuli závěry posudků. 10

11 4.4. Pedagogická a vědecká činnost uchazeče: PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. seznámil VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého oboru Diskuse: V diskusi vystoupili: doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr., doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., prof. Miroslav Petříček, Dr., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., prof. Vladimír Svatoň, CSc., PhDr. Jiří Bareš, Ph.D. (host), PhDr. Michal Kopeček, Ph.D. (host) 4.6. Uzavřené jednání: Hodnocení pro posouzení přednášky: (přednesl prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.) Michal Pullmann přednesl habilitační přednášku na téma Pojetí násilí v československém disentu období normalizace. V úvodu poukázal na to, že hned na počátku normalizace se i Husákovo vedení KSČ distancovalo od metod padesátých let a rovněž disent konstatoval, že podobné brutální metody se proti opozici nepoužívají. Zároveň však čelní představitelé disentu zdůraznili, že v posttotalitním období (termín zavedený pro období normalizace Václavem Havlem) se používají mnohem sofistikovanější metody sloužící k totální kontrole společnosti. Stát se spokojuje s formálním či pasivním souhlasem občana s režimem a snaží se jej systémem nikde oficiálně nepublikovaných příkazů a zákazů přimět, aby nevybočoval z mezí režimem stanovených. V disentu se ale odehrála zajímavá diskuse o důvodech násilí v 50. letech. Michal Pullmann poukázal na diskusi o roli demoralizace společnosti za války a bezprostředně po válce (excesy při vysídlování Němců). Zabíjení a neúcta k soukromému vlastnictví se podle této teorie (např. Ján Mlynárik, ale i Petr Pithart) zahnízdilo v české a slovenské společnosti natolik, že institucionalizace násilí 50. let se pak už lidem mohla zdát jako něco zcela normálního. Tento výklad příčin násilí však nebyl v disentu přijímán všeobecně; řada historiků jej odmítala a nespojovala násilí 50. let s událostmi za války a po válce; ale vysvětlovali jej z povahy režimu samotného. Dr. Pullmann na závěr zdůraznil, že široká veřejnost tuto diskusi disentu o násilí v 50. letech neznala a pokud částečně ano, většinou ji neoslovovala. Právě vnitřní svoboda disidentů umožnovala diskutovat o tabuizovaných tématech, která nejen státní moc, ale i značná část veřejnosti považovala za nedotknutelná. Přednášku dr. Pullmann vhodně strukturoval a své teze vyslovil jasně a přehledně. V diskusi erudovaně odpověděl na všechny otázky a připomínky. V plodné diskusi byla mimo to nastolena řada inspirativních otázek týkajících se represí v totalitních režimech obecně a v normalizačním Československu zvláště. Vědecká rada schválila znění hodnocení pro posouzení přednášky. Výsledek tajného hlasování: Počet členů VR : 41 přítomno : 29 kladných hlasů : 28 záporných hlasů : 1 neplatných hlasů : 0 Vědecká rada schválila a postoupila návrh UK. 11

12 5. Habilitační řízení pana MUDr. PhDr. Jana Poněšického, Ph.D. pro obor klinická psychologie: Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. Jako skrutátoři byli schváleni doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Složení habilitační komise: schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne : Předseda: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Katedra psychologie FF UK v Praze Členové: doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. Katedra psychologie FF UK v Praze prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. UPJŠ, Katedra psychológie FF prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. Psychologický ústav FF MU prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D. Katedra managementu FIM UHK Habilitační práce: Biopsychosicialni pojeti agrese, násilí a moci. Konsekvence pro psychoterapii. Oponenti: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. Psychologický ústav AV ČR prof. PhDr. Anton Heretik, Ph. D. Katedra psychológie FiF UK mjr. doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. 7. Polní nemocnice AČR & Psychiatrická klinika + 1. LF UK v Praze 4.1. Přednáška: MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D. přednesl přednášku na téma Psychodynamika deprese Stanovisko komise: Stanovisko komise přednesl předseda komise prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. (Text stanoviska komise je uveden v příloze č. 2 k tomuto zápisu) 4.3. Oponentské posudky: Oponent prof. PhDr. Anton Heretik, Ph.D. shrnul závěry svého oponentského posudku. V zastoupení za nepřítomné oponenty vystoupil předseda komise Pedagogická a vědecká činnost uchazeče: MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D. seznámil VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého oboru. 12

13 4.5. Diskuse: V diskusi vystoupili: prof. PhDr. František Čermák, DrSc., doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc Uzavřené jednání: Hodnocení pro posouzení přednášky: (přednesl prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.) Doktor Poněšický uvedl svou přednášku základními informacemi o incidenci deprese v populaci. Poté představil dvě psychodynamické koncepce vzniku deprese. První z nich za základní příčinu vzniku deprese považuje frustraci vyšších psychologických potřeb, konkrétně potřebu lásky. Tato potřeba lásky je dětsky absolutní a proto nemůže být náležitě uspokojena. Pro tuto formu deprese je typický stálý strach z odmítnutí a ztráty, který se v interpersonálních vztazích projevuje strachem z konfliktů. Tato patologická reakce na ztrátu (či potenciální ztrátu) se může rozvinout v depresivní spirálu, kdy je strach z konfliktů doplněn pocity nespravedlnosti z toho, že okolí dostatečně neoceňuje obětování vlastní autonomie, a dále obavami projevit zklamání a zlost, což může vést až k rezignaci, tzn. obrácení agrese vůči sobě, včetně suicidia. Chybí kladný vztah k sobě, sebedůvěra i důvěra v lidi. Jde zde však ještě další model psychodynamiky deprese, a to deprese z vyčerpání. Jejími příčinami je přílišná orientace na výkon či existenční tlak. Pro tuto formu deprese je typické vyčerpání, selhání, psychosomatické potíže, které vyplývají z přílišné ctižádosti, soutěživosti a perfekcionismu. Chybí realistický odhad vlastních sil, je přítomno deficitní vnímání signálů únavy a vyčerpání a chybí psychický prostor pro zvládnutí snížené výkonnosti nebo selhání. Doktor Poněšický upozornil na to, že podle mezinárodních klasifikačních systémů nemocí se rozlišuje pouze stupeň klinické závažnosti deprese a nikoliv etiopatogeneze onemocnění. Vyústěním přednášky doktora Poněšický bylo vyslovení hypotézy o odlišných psychobiologických faktorech, které se podílejí na vzniku popsaných dvou typů deprese (deprese konfliktní a deprese z vyčerpání), a upozornil na to, že je nutné tyto odlišné etiopatogeneze deprese respektovat jak ve farmakoterapii, tak i v psychoterapii, a naznačené souvislosti výzkumně ověřit. V diskusi, ve které zazněly i dotazy přesahující problematiku přednášky, prokázal doktor Poněšický nejen znalost vlastního tématu, ale dalších oblastí psychologie a psychiatrie a širších souvislostí psychoterapeutické praxe. Vědecká rada schválila znění hodnocení pro posouzení přednášky. Výsledek tajného hlasování: Počet členů VR : 41 přítomno : 29 kladných hlasů : 20 záporných hlasů : 2 neplatných hlasů : 7 Vědecká rada návrh neschválila a řízení zastavila. 13

14 Zapsala: Blanka Kovářová prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. proděkan pro vědu a výzkum doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. děkan V Praze dne

15 Příloha č. 1 Stanovisko komise k habilitačnímu řízení pana PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D.: 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Příloha č. 2 Stanovisko komise k habilitačnímu řízení pana MUDr. PhDr. Jana Poněšického, Ph.D.: 1. Základní údaje o uchazeči 1.1. Jméno, příjmení (dřívější příjmení), tituly, místo a datum narození PhDr. MUDr. Jan Poněšický, Ph.D., Praha, Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností Získané tituly Mgr., PhDr., Ph.D.: Studium na lékařské fakultě Karlovy University v Praze ( ) Studium psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze ( ) Diplomní práce: Morální prožívání maladaptivních jedinců Rigorózní práce: Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie na Filozofické fakultě UK v Praze (2003) Státní doktorská zkouška PhD (2009) s disertační prací: Fenomén ženství a mužství. Filozofická fakulta UK v Praze 1.3. Průběh zaměstnání Vždy na plný úvazek: sekundární lékař v KNsP České Budějovice, z toho lékař během základní vojenské služby v Č. Budějovicích sekundární lékař v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice 1973 složení první atestace z psychiatrie výcvik SUR ve skupinové psychoterapii Paralelně výcvik v hypnóze a auogenním treningu v PL Kroměříž sekundární lékař na Klinice Dr Heines pro Neurologii, Psychiatrii a Psychoterapii v Brémách sekundární lékař v Akademické nemocnici pro psychogenní a psychosomatická onemocnění při Universitě Göttingen vědecký pracovník na Klinice pro psychosomatiku a psychoterapii lékařské fakulty University Heinich Heine v Düsseldorfu, dokončení psychoanalytického výcviku, spolu práce na výzkumu Morbus Crohn a výzkumu procesu psycho-analytické psychoterapie primář na Psychosomatické klinice v Isny, získání výcvikové akreditace pro psychoanalýzu, skupinovou psychoterapii a pro vedení balintovských skupin, jmenování supervizorem v individuální i skupinové psychoterapii vedoucí lékař oddělení pro léčbu anorexie, bulimie a hraničních poruch osobnosti Median kliniky v Berggießhübelu od r na poloviční úvazek Druhou polovinu úvazku činí jednak postgraduální výuka psychoterapie na Drážďanském Institutu psychodynamické psychoterapie a výuka psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a FHS UK Praha 1.4. Zahraniční pobyty 1979 Třítýdenní stáž v Esalenském centru humanistické psychoterapie. Big Sur, Kalifornie, USA vědecký pracovník na Klinice pro psychosomatiku a psychoterapii lékařské fakulty University Heinich Heine v Düsseldorfu, dokončení 25

26 psychoanalytického výcviku, spolu práce na výzkumu Morbus Crohn a výzkumu procesu psycho-analytické psychoterapie primář na Psychosomatické klinice v Isny, získání výcvikové akreditace pro psychoanalýzu, skupinovou psychoterapii a pro vedení Balintovských skupin, jmenování supervizorem v individuální i skupinové psychoterapii vedoucí lékař oddělení pro léčbu anorexie, bulimie a hraničních poruch osobnosti Median kliniky v Berggießhübelu od r na poloviční úvazek 2. Pedagogická činnost 2.1. Výuka v pregraduálním studiu přednášky hodin ročně semináře hodin ročně praktická výuka stáže, cvičení, laboratorní práce hodin ročně CŽV hodin ročně Akad. rok /2010 Akad. rok /2011 Akad. rok /2012 Běžící akad. rok Vedení absolventů pregraduálního a doktorského studia Akad. rok 3 Akad. rok 2 Akad. rok 1 Běžící akad. rok 2009/ / /2012 Bc. vedení 2 z toho absolventi 2 Mgr. vedení 4 z toho absolventi 4 Ph.D. vedení z toho absolventi 2.3. Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů 1. Psychopatologie psychogenních onemocnění a poruch osobnosti. Jde o integrativní přístup s důrazem na diferenciaci mezi strukturální a konfliktní psychopatologií psychických poruch a na neuropsychologické souvisloslosti. Kriteria tíže psychických onemocnění a indikace k farmakologické ši psychoterapeutické léčbě. 2. Psychoanalytická psychoterapie. Přednášeny jsou základy psychoanalýzy, s důrazem na nevědomé procesy a vědomou i nevědomou interakci mezi pacientem a terapeutem. Vývoj psychoanalýzy od pudového pojetí ke vztahovým konceptům a k intersubjektivitě. Nové pojetí psychoanalytické vývojové psychologie. Kulturní přesahy psychoanalýzy. 3. Skupinová psychoterapie. Integrativní přístup dle Yaloma a Kratochvíla, teorie i praktické ukázky. Důraz na skupinovou psychodynamiku, skupinové procesy a konstelace. Rozlišení mezi 26

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 7. června 2016 Čas konání: 14:00 14:30 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 34 členů (dle prezenční

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Bakalářský studijní obor: Historie Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupce

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Zápis z 8. zasedání VR ze dne

Zápis z 8. zasedání VR ze dne Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) Zápis z 8. zasedání VR ze dne 20. 11. 2008 Vědecká rada Zápis z 8. zasedání vědecké rady UK 2. LF ze dne 20. 11. 2008 Přítomni:

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupci ředitele: doc.

Více

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku 13.2.2015 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku splnila pod vedením školitele prof. Ing. Václava Bunce, CSc. svůj studijní program v

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 710 Filologie (Platnost akreditace: 11.5. 2010 0.6. 2018) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 1. Metody lingvistické práce B * 0p + 2s Zk

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 19. dubna 2005 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení PhDr. Alfreda

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009

Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009 Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Omluveni: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., prof.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 8. 4. 2016 Dne 8. dubna 2016 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové. Přítomní

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Zápis o veřejném hlasování per rollam o

Zápis o veřejném hlasování per rollam o Zápis o veřejném hlasování per rollam o žádosti o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Humanitní studia, studijnímu oboru Integrální studium člověka Obecná antropologie (prezenční a kombinovaná

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne 19. 10. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Úvodní slovo děkana, schválení programu 2. Návrh na složení komise pro habilitační řízení

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne 13. 6. 2013 Zápis ze zasedání VR chemické sekce Přítomni: Omluveni: Hosté: doc. Obšil, prof. Hudeček, prof. Zima, doc. Coufal,

Více

Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni,

Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, které se konalo dne 16. prosince 2015 od 15.30 hod. v budově Fakulty právnické ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, zasedací

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně schválená Vědeckou radou Fakulty

Více

Mgr. Michaela Zetíková

Mgr. Michaela Zetíková nar. dd.m. 1982 datum konání 5.10. - 6.10.2007 Úvodní Freudova pudová teorie Psychoanalýza PhDr.et PaedDr. Miroslav Petržela, doc. MUDr. Václav Mikota, CSc. pobočkou AKP ČR dne 13.9.2007 pod číslem BO-07-040.

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Zápis z jednání Vědecké rady Filozofické fakulty UP v Olomouci dne 26. ledna 2011

Zápis z jednání Vědecké rady Filozofické fakulty UP v Olomouci dne 26. ledna 2011 Zápis z jednání Vědecké rady Filozofické fakulty UP v Olomouci dne 26. ledna 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Jednání Vědecké rady FF UP v 11.00 hodin zahájil a vedl děkan FF UP doc. PhDr. Jiří Lach,

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, Opava. Zápis z 27. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 15.

Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, Opava. Zápis z 27. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 15. Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, 746 01 Opava Zápis z 27. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 15. února 2012 Přítomni: Černohorský, Engliš, Ger, Kowalski, Mikeš, Sergyeyev,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 1. dubna 2015 Přítomno: 19 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 11. 12. 2015 Dne 11. prosince 2015 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové

Více

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Součást FF UK Číslo projektu Název Hlavní řešitel Rozhodnutí ÚVES FF_15_TO1_041 Nová Paradigmatika spisovné ruštiny

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 1. Úvod do filozofie* 2. Cizí jazyk** 0p + 12s 3 Zk (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Zk p 6

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

2. Jmenovacího řízení doc. Ing. Kataríny Monkové, Ph.D.

2. Jmenovacího řízení doc. Ing. Kataríny Monkové, Ph.D. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Pracoviště Y VR FST V ZS Vědecká rada Fakulty strojní ZČU v Plzni Zaznamenal Ing. Milan Pinte, Ph.D. Funkce Tajemník FST Spojení Telefon: 377638003 E-mail: pinte@fst.zcu.cz Místo jednání

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

ZÁPIS z Vědecké rady UHK

ZÁPIS z Vědecké rady UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz ZÁPIS z Vědecké rady UHK ze dne 23. 4. 2008 Přítomni: prof. PhDr. Lubomír Brokl, prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., doc. PhDr.

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jméno, příjmení a tituly kandidáta: Jiří Dědina, doc. RNDr. CSc. DSc. Rok

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 16 z 16. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 17. května 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více