Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty konané dne Počet členů VR 41, přítomno 29, omluveno 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty konané dne 17. 10. 2013. Počet členů VR 41, přítomno 29, omluveno 12"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty konané dne Přítomni: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. prof. PhDr. František Čermák, DrSc. doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. doc. Mirjam Friedová, Ph.D. doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. doc. Dr. Ing. Jana Klečková prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. prof. PhDr. Josef Krob, CSc. doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. prof. Miroslav Petříček, Dr. prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. prof. PhDr. Petr Sommer, DrS. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. prof. Vladimír Svatoň, CSc. prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. Omluveni: doc. Dr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D. prof. PhDr. Anna Housková, CSc. doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. prof. PhDr. Ing. Jan Royt prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Čestní členové: prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. Omluveni: prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. Počet členů VR 41, přítomno 29, omluveno 12 1

2 1. Zahájení: 1.1. Úvodní slovo děkana p. doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D VR schválila program dnešního jednání VR schválila zápis ze zasedání dne Personálie Oddělení vědy: Vědecká rada vzala na vědomí: 2.1. Oznámení o udělení titulu Ph.D.: a) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Etnologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Georgi Bečev na téma: Bulharská lidová hudba v interetnických souvislostech. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne b) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Eva Bendová na téma: Kavárenská architektura - kavárenský prostor v studiích a realizacích architektury první poloviny 20. století. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne c) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Iberoamerikanistika obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Radek Buben na téma: La deconsolidación de la democracia en Venezuela: corrosión del sistema de partidos, neo-populismo y la repolitización de las Fuerzas Armadas. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne d) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Moderní hospodářské a sociální dějiny obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová na téma: Mezi asimilací a emigrací. Sociálně-ekonomický pohyb v židovské komunitě v Teplicích Státní doktorskou zkoušku složil/a dne e) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Dagmar Erbenová na téma: Němci, Češi a Židé v Karlovarském kraji v století. Studie z regionálních dějin. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne f) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Martin Formánek na téma: Josef Šusta - prezident České akademie věd a umění ( ). Státní doktorskou zkoušku složil/a dne g) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Jana Gombárová na téma: Islámská kultura v euro-středomořském dialogu a její reflexe v Českých zemích. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne

3 h) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Etnologie obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Marek Aurel Havlíček na téma: Současné formy burjatského šamanismu. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne i) V komisi pro studijní program Psychologie, studijní obor Obecná psychologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Eva Höschlová na téma: Reliabilita a validita sociomapování komunikace: se zaměřením na vzájemné hodnocení uvnitř malých skupin. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne j) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Václav Chmelíř na téma: Nižší šlechta ve městech a městečkách v 17. a 18. století. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne k) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Divadelní věda obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jan Jiřík na téma: Divadelní studio Reduta jako příklad modernistické utopie. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne l) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Simona Juračková na téma: O architektuře a médiích. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne m) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Jazyky zemí Asie a Afriky obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Petra Kanasugi na téma: Vývoj od tvaru -m.u k tvarům -ó/ -jó a daró jako příklad gramatikalizace a subjektivizace. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne n) V komisi pro studijní program Psychologie, studijní obor Sociální psychologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Eliška Kodyšová na téma: Vliv sociálně psychologických faktorů porodního zážitku na ranou rodičovskou self-efficacy prvorodiček. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne o) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Pravěká a středověká archeologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Markéta Končelová na téma: Neolitická sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne p) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Pravěká a středověká archeologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Rastislav Korený na téma: Čechy v době merovejské (6. století). Státní doktorskou zkoušku složil/a dne

4 q) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Eva Krátká na téma: Vizuální poezie v síti mezinárodní komunikace. Pojmy, kategorie, typologie. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne r) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Martin Krummholz na téma: Gallasové - barokní kavalíři a mecenáši ( ). Státní doktorskou zkoušku složil/a dne s) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Slovanské literatury obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Michaela Kuthanová na téma: Metamorfózy prostoru. Modely prostoru v české a ruské lyrice přelomu 19. a 20. století. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne t) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Dagmar Kutílková na téma: Předpoklady vzniku novodobého pánského obleku (Obecné a jedinečné v typologii mužského dvorského, vojenského a církevního oděvu ve světle ikonografických a písemných pramenů v českých zemích raného novověku v rámci evropské kultury odívání). Státní doktorskou zkoušku složil/a dne u) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Klasická archeologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jan Kysela na téma: Počátek českých oppid: Role Středomoří a urbanisační procesy v evropské době železné. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne v) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Dějiny české literatury a teorie literatury obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Izabela Laiblová Urban na téma: Václav Havel a Slawomir Mrozek - absurdní divadlo za železnou oponou. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne w) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Pravěká a středověká archeologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Filip Laval na téma: Archeologie tvrze v českých zemích. K počátkům středověkých opevněných sídel. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne x) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jana Marešová na téma: Jan Quirin Jahn a slovník dějin umění? (Počátky dějin umění v českých zemích). Státní doktorskou zkoušku složil/a dne y) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Lucie Nečasová na téma: Proměny lakandonské společnosti. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne

5 z) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Vlasta Noshirová na téma: " Mitsuko Coudenhove - Kalergi a vznik Panevropy". Státní doktorskou zkoušku složil/a dne aa) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Ing. Luboš Páťal na téma: Česká šlechta v II. polovině 19. století. Šlechtický velkostatek v Čechách na přelomu věků: Analýza ekonomických poměrů tří aristokratických rodů. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne bb) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jakub Pátek na téma: Umělecké objednávky Michaela Osvalda Thuna jako nedílná součást reprezentace českého aristokrata ve 2. polovině 17. století. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne cc) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Iberoamerikanistika obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Armando Laureano Perryman Figueroa na téma: Visión de José Martí sobre Europa, a través del estudio de sus "Escenas europeas". Státní doktorskou zkoušku složil/a dne dd) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Moderní hospodářské a sociální dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Klára Pinerová na téma: Komparace československého a německého vězeňského systému po druhé světové válce. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne ee) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Ing. Pavel Prouza na téma: Německá sociálně demokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech Státní doktorskou zkoušku složil/a dne ff) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Claudia Rajlich, BA na téma: Fundamentální malba: Vznik, charakteristika, kořeny a význam. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne gg) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jana Ryndová na téma: Drama "Jošicune mezi květy sakur". Minamoto no Jošicune jako stratég, dvořan a literární mýtus. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne

6 hh) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Český jazyk obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Kateřina Rysová na téma: O slovosledu z komunikačního pohledu. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne ii) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jaroslav Sojka na téma: Katedrální motivy v české gotické architektuře doby okolo r Státní doktorskou zkoušku složil/a dne jj) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Ing. Martin Souček na téma: Ruská emigrace vnější a vnitřní - nesoustavné dějiny jednoho kulturního fenoménu. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne kk) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne PhDr. Kateřina Štěpánová na téma: Exotický artefakt. Studie předmětu ze čtvrtého světa v české kultuře. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne ll) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny výtvarného umění obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Radmila Veselá na téma: Auguste Perret a česká architektura. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne mm) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Divadelní věda obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Katerina Xhelo na téma: Václav Havel's plays staged in the countries of the Balkan region. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne nn) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Lucia Zahradníková Štefánková na téma: Urbánna antropológia a úloha globálnych miest na príklade kultúrnej adaptácie expat partneriek v Prahe. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne oo) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jan Zelenka na téma: České země v politické skladbě střední Evropy století: Podoba a význam lenního institutu v socioekonomické struktuře Saska a Čech. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne pp) V komisi pro studijní program Psychologie, studijní obor Obecná psychologie obhájil/a svou disertační práci dne Mgr. Jan Jakub Zlámaný na téma: Teorie SUR - výcviková komunita jako terciální rodina. Státní doktorskou zkoušku složil/a dne

7 Vědecká rada vzala na vědomí: 2.2. Návrh na změnu ve složení oborové rady oboru Pedagogika: - na členství v oborové radě rezignovala doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. Vědecká rada vzala na vědomí: 2.3. Návrh na složení oborové rady oboru Film Studies: doc. PhDr. Ivan Klimeš PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. Mgr. Petr Bilík, Ph.D. (FF UP) doc. Jana Dudková, Ph.D. doc. Maria Ridzoňová Ferenčuhová, Ph.D. (FTF VŠMU) prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. doc. Petr Szczepanik, Ph.D. (FF MU) PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. Vědecká rada vzala na vědomí: 2.4. Návrh na složení oborové rady oboru Translation Studies: (Externisté jsou označeni tučným písmem) prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. prof. PhDr. Edita Gromová prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. doc. PhDr. Jiří Josek PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. Mgr. Renata Kamenická, Ph.D. prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. prof. PhDr. Jana Králová, CSc. prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. doc. Eva Masnerová, CSc. prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. doc. PhDr. Taida Nováková, CSc. doc. PhDr. Jiří Pechar prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr. PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D. PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. doc. PhDr. František Štícha, CSc. Mgr. Šárka Tobrmanová, Ph.D. doc. PhDr. Miloslav Uličný doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc. 7

8 Vědecká rada vzala na vědomí: 2.5. Návrh na složení oborové rady oboru Traductologie: (Externisté jsou označeni tučným písmem) prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. prof. PhDr. Edita Gromová prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. doc. PhDr. Jiří Josek PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. Mgr. Renata Kamenická, Ph.D. prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. prof. PhDr. Jana Králová, CSc. prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. doc. Eva Masnerová, CSc. prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. doc. PhDr. Taida Nováková, CSc. doc. PhDr. Jiří Pechar prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr. PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D. PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. doc. PhDr. František Štícha, CSc. Mgr. Šárka Tobrmanová, Ph.D. doc. PhDr. Miloslav Uličný doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc. Vědecká rada schválila hlasováním: 2.6. Návrh na aktualizaci členů komise pro SDZK oboru Divadelní věda: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. prof. Jaroslav Etlík (DAMU) Mgr. Petr Christov, Ph.D. PhDr. Barbora Topolová, Ph.D. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. prof. Pavel Janoušek 8

9 2.7. Návrh na zahájení jmenovacího řízení pana doc. PhDr. Karla Theina, Ph.D. (ÚFAR FF UK v Praze) pro obor filozofie: Vědecká rada schválila hlasováním: Návrh komise: Předseda: prof. Miroslav Petříček, Dr. Členové: prof. PhDr. Pavel Kouba prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. prof. David Sedley ÚFAR FF UK v Praze ÚFAR FF UK v Praze Katedra filosofie FF UP v Olomouci Katedra dějin umění a estetiky, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Christʼs College, Cambridge, UK Návrh přednášek: A) Melancholie, génius a metafyzika. B) Rozum a emoce: dva základní modely jejich vztahu. C) Dějiny, pokrok a úpadek v antickém myšlení. Vědecká rada schválila téma přednášky A) Melancholie, génius a metafyzika. 3. Personálie Studijní oddělení: Vědecká rada schválila hlasováním: 3.1. Akreditace: Studijní komise projednala materiál na svém zasedání dne Akademický senát projednal materiály na svém zasedání dne ŽÁDOST O ROZŠÍŘENÍ AKREDITACE o o SO Srovnávací jazykověda v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) 9

10 4. Habilitační řízení pana PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D. pro obor moderní hospodářské a sociální dějiny: Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení: doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr., prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Jako skrutátoři byli schváleni doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Složení habilitační komise: schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne : Předseda: prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze Členové: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. FHS UK v Praze, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR prof. Dr. Martin Schulze Wessel Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften, Historisches Seminar, Collegium Carolinum v Mnichově prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. Cardiff University Habilitační práce: Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Oponenti: Dr. Christiane Brenner Collegium Carolinum v Mnichově prof. Dr. Frank Hadler Leipzig Centre for the History and Culture of East Central Europe prof. Miloš Havelka, CSc. Fakulta humanitních studií UK v Praze 4.1. Přednáška: PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. přednesl přednášku na téma Pojetí násilí v československém disentu období normalizace Stanovisko komise: Stanovisko komise přednesl předseda komise prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (Text stanoviska komise je uveden v příloze č. 1 k tomuto zápisu) 4.3. Oponentské posudky: Oponenti shrnuli závěry posudků. 10

11 4.4. Pedagogická a vědecká činnost uchazeče: PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. seznámil VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého oboru Diskuse: V diskusi vystoupili: doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr., doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., prof. Miroslav Petříček, Dr., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., prof. Vladimír Svatoň, CSc., PhDr. Jiří Bareš, Ph.D. (host), PhDr. Michal Kopeček, Ph.D. (host) 4.6. Uzavřené jednání: Hodnocení pro posouzení přednášky: (přednesl prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.) Michal Pullmann přednesl habilitační přednášku na téma Pojetí násilí v československém disentu období normalizace. V úvodu poukázal na to, že hned na počátku normalizace se i Husákovo vedení KSČ distancovalo od metod padesátých let a rovněž disent konstatoval, že podobné brutální metody se proti opozici nepoužívají. Zároveň však čelní představitelé disentu zdůraznili, že v posttotalitním období (termín zavedený pro období normalizace Václavem Havlem) se používají mnohem sofistikovanější metody sloužící k totální kontrole společnosti. Stát se spokojuje s formálním či pasivním souhlasem občana s režimem a snaží se jej systémem nikde oficiálně nepublikovaných příkazů a zákazů přimět, aby nevybočoval z mezí režimem stanovených. V disentu se ale odehrála zajímavá diskuse o důvodech násilí v 50. letech. Michal Pullmann poukázal na diskusi o roli demoralizace společnosti za války a bezprostředně po válce (excesy při vysídlování Němců). Zabíjení a neúcta k soukromému vlastnictví se podle této teorie (např. Ján Mlynárik, ale i Petr Pithart) zahnízdilo v české a slovenské společnosti natolik, že institucionalizace násilí 50. let se pak už lidem mohla zdát jako něco zcela normálního. Tento výklad příčin násilí však nebyl v disentu přijímán všeobecně; řada historiků jej odmítala a nespojovala násilí 50. let s událostmi za války a po válce; ale vysvětlovali jej z povahy režimu samotného. Dr. Pullmann na závěr zdůraznil, že široká veřejnost tuto diskusi disentu o násilí v 50. letech neznala a pokud částečně ano, většinou ji neoslovovala. Právě vnitřní svoboda disidentů umožnovala diskutovat o tabuizovaných tématech, která nejen státní moc, ale i značná část veřejnosti považovala za nedotknutelná. Přednášku dr. Pullmann vhodně strukturoval a své teze vyslovil jasně a přehledně. V diskusi erudovaně odpověděl na všechny otázky a připomínky. V plodné diskusi byla mimo to nastolena řada inspirativních otázek týkajících se represí v totalitních režimech obecně a v normalizačním Československu zvláště. Vědecká rada schválila znění hodnocení pro posouzení přednášky. Výsledek tajného hlasování: Počet členů VR : 41 přítomno : 29 kladných hlasů : 28 záporných hlasů : 1 neplatných hlasů : 0 Vědecká rada schválila a postoupila návrh UK. 11

12 5. Habilitační řízení pana MUDr. PhDr. Jana Poněšického, Ph.D. pro obor klinická psychologie: Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. Jako skrutátoři byli schváleni doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Složení habilitační komise: schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne : Předseda: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Katedra psychologie FF UK v Praze Členové: doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. Katedra psychologie FF UK v Praze prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. UPJŠ, Katedra psychológie FF prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. Psychologický ústav FF MU prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D. Katedra managementu FIM UHK Habilitační práce: Biopsychosicialni pojeti agrese, násilí a moci. Konsekvence pro psychoterapii. Oponenti: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. Psychologický ústav AV ČR prof. PhDr. Anton Heretik, Ph. D. Katedra psychológie FiF UK mjr. doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. 7. Polní nemocnice AČR & Psychiatrická klinika + 1. LF UK v Praze 4.1. Přednáška: MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D. přednesl přednášku na téma Psychodynamika deprese Stanovisko komise: Stanovisko komise přednesl předseda komise prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. (Text stanoviska komise je uveden v příloze č. 2 k tomuto zápisu) 4.3. Oponentské posudky: Oponent prof. PhDr. Anton Heretik, Ph.D. shrnul závěry svého oponentského posudku. V zastoupení za nepřítomné oponenty vystoupil předseda komise Pedagogická a vědecká činnost uchazeče: MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D. seznámil VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého oboru. 12

13 4.5. Diskuse: V diskusi vystoupili: prof. PhDr. František Čermák, DrSc., doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc Uzavřené jednání: Hodnocení pro posouzení přednášky: (přednesl prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.) Doktor Poněšický uvedl svou přednášku základními informacemi o incidenci deprese v populaci. Poté představil dvě psychodynamické koncepce vzniku deprese. První z nich za základní příčinu vzniku deprese považuje frustraci vyšších psychologických potřeb, konkrétně potřebu lásky. Tato potřeba lásky je dětsky absolutní a proto nemůže být náležitě uspokojena. Pro tuto formu deprese je typický stálý strach z odmítnutí a ztráty, který se v interpersonálních vztazích projevuje strachem z konfliktů. Tato patologická reakce na ztrátu (či potenciální ztrátu) se může rozvinout v depresivní spirálu, kdy je strach z konfliktů doplněn pocity nespravedlnosti z toho, že okolí dostatečně neoceňuje obětování vlastní autonomie, a dále obavami projevit zklamání a zlost, což může vést až k rezignaci, tzn. obrácení agrese vůči sobě, včetně suicidia. Chybí kladný vztah k sobě, sebedůvěra i důvěra v lidi. Jde zde však ještě další model psychodynamiky deprese, a to deprese z vyčerpání. Jejími příčinami je přílišná orientace na výkon či existenční tlak. Pro tuto formu deprese je typické vyčerpání, selhání, psychosomatické potíže, které vyplývají z přílišné ctižádosti, soutěživosti a perfekcionismu. Chybí realistický odhad vlastních sil, je přítomno deficitní vnímání signálů únavy a vyčerpání a chybí psychický prostor pro zvládnutí snížené výkonnosti nebo selhání. Doktor Poněšický upozornil na to, že podle mezinárodních klasifikačních systémů nemocí se rozlišuje pouze stupeň klinické závažnosti deprese a nikoliv etiopatogeneze onemocnění. Vyústěním přednášky doktora Poněšický bylo vyslovení hypotézy o odlišných psychobiologických faktorech, které se podílejí na vzniku popsaných dvou typů deprese (deprese konfliktní a deprese z vyčerpání), a upozornil na to, že je nutné tyto odlišné etiopatogeneze deprese respektovat jak ve farmakoterapii, tak i v psychoterapii, a naznačené souvislosti výzkumně ověřit. V diskusi, ve které zazněly i dotazy přesahující problematiku přednášky, prokázal doktor Poněšický nejen znalost vlastního tématu, ale dalších oblastí psychologie a psychiatrie a širších souvislostí psychoterapeutické praxe. Vědecká rada schválila znění hodnocení pro posouzení přednášky. Výsledek tajného hlasování: Počet členů VR : 41 přítomno : 29 kladných hlasů : 20 záporných hlasů : 2 neplatných hlasů : 7 Vědecká rada návrh neschválila a řízení zastavila. 13

14 Zapsala: Blanka Kovářová prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. proděkan pro vědu a výzkum doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. děkan V Praze dne

15 Příloha č. 1 Stanovisko komise k habilitačnímu řízení pana PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D.: 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Příloha č. 2 Stanovisko komise k habilitačnímu řízení pana MUDr. PhDr. Jana Poněšického, Ph.D.: 1. Základní údaje o uchazeči 1.1. Jméno, příjmení (dřívější příjmení), tituly, místo a datum narození PhDr. MUDr. Jan Poněšický, Ph.D., Praha, Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností Získané tituly Mgr., PhDr., Ph.D.: Studium na lékařské fakultě Karlovy University v Praze ( ) Studium psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze ( ) Diplomní práce: Morální prožívání maladaptivních jedinců Rigorózní práce: Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie na Filozofické fakultě UK v Praze (2003) Státní doktorská zkouška PhD (2009) s disertační prací: Fenomén ženství a mužství. Filozofická fakulta UK v Praze 1.3. Průběh zaměstnání Vždy na plný úvazek: sekundární lékař v KNsP České Budějovice, z toho lékař během základní vojenské služby v Č. Budějovicích sekundární lékař v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice 1973 složení první atestace z psychiatrie výcvik SUR ve skupinové psychoterapii Paralelně výcvik v hypnóze a auogenním treningu v PL Kroměříž sekundární lékař na Klinice Dr Heines pro Neurologii, Psychiatrii a Psychoterapii v Brémách sekundární lékař v Akademické nemocnici pro psychogenní a psychosomatická onemocnění při Universitě Göttingen vědecký pracovník na Klinice pro psychosomatiku a psychoterapii lékařské fakulty University Heinich Heine v Düsseldorfu, dokončení psychoanalytického výcviku, spolu práce na výzkumu Morbus Crohn a výzkumu procesu psycho-analytické psychoterapie primář na Psychosomatické klinice v Isny, získání výcvikové akreditace pro psychoanalýzu, skupinovou psychoterapii a pro vedení balintovských skupin, jmenování supervizorem v individuální i skupinové psychoterapii vedoucí lékař oddělení pro léčbu anorexie, bulimie a hraničních poruch osobnosti Median kliniky v Berggießhübelu od r na poloviční úvazek Druhou polovinu úvazku činí jednak postgraduální výuka psychoterapie na Drážďanském Institutu psychodynamické psychoterapie a výuka psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a FHS UK Praha 1.4. Zahraniční pobyty 1979 Třítýdenní stáž v Esalenském centru humanistické psychoterapie. Big Sur, Kalifornie, USA vědecký pracovník na Klinice pro psychosomatiku a psychoterapii lékařské fakulty University Heinich Heine v Düsseldorfu, dokončení 25

26 psychoanalytického výcviku, spolu práce na výzkumu Morbus Crohn a výzkumu procesu psycho-analytické psychoterapie primář na Psychosomatické klinice v Isny, získání výcvikové akreditace pro psychoanalýzu, skupinovou psychoterapii a pro vedení Balintovských skupin, jmenování supervizorem v individuální i skupinové psychoterapii vedoucí lékař oddělení pro léčbu anorexie, bulimie a hraničních poruch osobnosti Median kliniky v Berggießhübelu od r na poloviční úvazek 2. Pedagogická činnost 2.1. Výuka v pregraduálním studiu přednášky hodin ročně semináře hodin ročně praktická výuka stáže, cvičení, laboratorní práce hodin ročně CŽV hodin ročně Akad. rok /2010 Akad. rok /2011 Akad. rok /2012 Běžící akad. rok Vedení absolventů pregraduálního a doktorského studia Akad. rok 3 Akad. rok 2 Akad. rok 1 Běžící akad. rok 2009/ / /2012 Bc. vedení 2 z toho absolventi 2 Mgr. vedení 4 z toho absolventi 4 Ph.D. vedení z toho absolventi 2.3. Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů 1. Psychopatologie psychogenních onemocnění a poruch osobnosti. Jde o integrativní přístup s důrazem na diferenciaci mezi strukturální a konfliktní psychopatologií psychických poruch a na neuropsychologické souvisloslosti. Kriteria tíže psychických onemocnění a indikace k farmakologické ši psychoterapeutické léčbě. 2. Psychoanalytická psychoterapie. Přednášeny jsou základy psychoanalýzy, s důrazem na nevědomé procesy a vědomou i nevědomou interakci mezi pacientem a terapeutem. Vývoj psychoanalýzy od pudového pojetí ke vztahovým konceptům a k intersubjektivitě. Nové pojetí psychoanalytické vývojové psychologie. Kulturní přesahy psychoanalýzy. 3. Skupinová psychoterapie. Integrativní přístup dle Yaloma a Kratochvíla, teorie i praktické ukázky. Důraz na skupinovou psychodynamiku, skupinové procesy a konstelace. Rozlišení mezi 26

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6

V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6 V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 1. října 2014 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

ZÁPIS z Vědecké rady UHK

ZÁPIS z Vědecké rady UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz ZÁPIS z Vědecké rady UHK ze dne 23. 4. 2008 Přítomni: prof. PhDr. Lubomír Brokl, prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., doc. PhDr.

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková ZÁPIS č. 3/2009 z porady Ediční komise Fakulty zdravotnických věd konané dne 3. 11. 2009 v 14:30 h v zasedací místnosti na sekretariátě Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Přítomni: doc. PhDr.

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Zdeněk

Více

Od slova k modelu jazyka

Od slova k modelu jazyka OLOMOUC 2012 7. 9. května XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk

Více

Mgr. Michaela Zetíková

Mgr. Michaela Zetíková nar. dd.m. 1982 datum konání 5.10. - 6.10.2007 Úvodní Freudova pudová teorie Psychoanalýza PhDr.et PaedDr. Miroslav Petržela, doc. MUDr. Václav Mikota, CSc. pobočkou AKP ČR dne 13.9.2007 pod číslem BO-07-040.

Více

Zápis z 7. jednání Akademického senátu FF UK 11.1.2007

Zápis z 7. jednání Akademického senátu FF UK 11.1.2007 Zápis z 7. jednání Akademického senátu FF UK 11.1.2007 Přítomni: M. Beneš, J. Herman, P. Jedličková, J. Kalivoda, M. Kovář, J. Krejčí, M. Lyčka, L. Ondračka, L. Pultrová, S. Rubáš, L. Šulová, A. Čmejrková,

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 Centrum Mariapoli Vinoř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 SR pracovala v tomto složení: Věra Rašková (předsedkyně), Kamil Kalina (1. místopředseda), Marie Pečená (2.

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul 1 Profesní CV Osobní informace Příjmení a jméno, titul Adresa Telefon osobní Telefon pracovní E- mail Národnost Datum narození Lorencová Radomila, Mgr. Bělčická 23, Praha 4, 141 00 606354309 606354309

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně duben 2013 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Zápis ze 4. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 19. ledna 2015 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina

Zápis ze 4. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 19. ledna 2015 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina Zápis ze 4. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 19. ledna 2015 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr.

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie Výběr z nových knih 3/2013 psychologie 1. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem : traumata v raném vztahu a psychická odolnost / Kate Cairns ; [z anglického originálu... přeložila Hana Antonínová]

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

VNITŘNÍ GRANTY FF UK PRO ROK 2014 NÁVRH PROJEKTU

VNITŘNÍ GRANTY FF UK PRO ROK 2014 NÁVRH PROJEKTU VNITŘNÍ GRANTY FF UK PRO ROK 2014 NÁVRH PROJEKTU Vzorová žádost pro jednotlivé žadatele V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ TÉTO ŽÁDOSTI OD OFICIÁLNÍHO FORMULÁŘE ČI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NEPOVAŽUJTE TENTO DOKUMENT ZA

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Zaměstnání 2007-dosud Technická univerzita v Liberci docent na katedře pedagogiky a psychologie 2004-2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor prevence,

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více