Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví"

Transkript

1 Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XIV. (XXXVI.) č Pravonín. Kreslil Ed. Herold (k článku na str. 7).

2 Augustin Satra: Přístav v Dubrovníku. Perokresba z roku 1902 zveřejněná v časopise Zlatá Praha č. 14 z roku 1905; výřez (knihovna Muzea Podblanicka; k článku na str. 8). OBSAH ČÍSLA Stará škola v Hulicích se promění na Svět včely (K. Chlumec) 2 Zanikla poslední část trautmannsdorfského dvora ve Struhařově (J. Nusek) let města Trhového Štěpánova (2) (J. Vlček) 4 Malíř a literát Jan Eduard Herold na Podblanicku (2) (F. Procházka) 7 Malíř a krajinář Augustin Satra ( ) (2) (J. Štogrová) 8 Sto let Františka Hrubína (J. Košťák) 13 Sto let od narození výtvarníka a učitele Richarda Duška (J. Vlček) 16 Devadesátiny konzervátora státní památkové péče Jana Svobody (J. Moudrý) 18 Navrhněte blanického rytíře (J. Urban) 21 Z historie ochotnického divadla v Čechticích (2) (S. Rýdlová) 22 Příloha Ze starších čísel Benešovské banderium (R. Dušek) Regionální pověsti, povídky, vyprávění a poezie Život ve vlašimském zámku za války a po válce (2) (H. Erbertová) Vzpomínka na řezbáře Františka Kupsu (S. Příhoda) Podblanický kraj (J. Jarolímková-Lipinská) Regionální literatura Soběhrdy 650 let. Kronika obce (J. Nusek) Malá procházka Vlašimskem (P. Pešout) Toulky Vlašimskem (R. Cáder) Kronika Měchnova a Šternova Svět české středověké církve (J. Moudrý) Zprávy a sdělení Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim (M. Musilová, Š. Tlustá) Celostátní setkání ochránců přírody, letos pod Blaníkem (M. Lašťovičková) Krajské kolo ekologické olympiády ve Vlašimi (L. Suchanová) Deset let Pedagogické konference Výchova a vzdělávání pro život (K. Červenková) Nejlepší ekoporadenský počin roku (3) (J. Urban) Do tohoto čísla Pod Blaníkem přispěli Přehled plánovaných akcí Muzea Podblanicka a ČSOP Vlašim I II V VI VII VII VIII VIII IX X XIII XIV XVI XVIII XVIII XIX

3 Ročník XIV. (XXXVI.), číslo 4, 2010 Vlastivědný čtvrtletník Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví. První číslo Pod Blaníkem vyšlo v roce Po padesátileté odmlce bylo roku 1997 jeho vydávání obnoveno. Vydává Český svaz ochránců přírody Vlašim a Muzeum Podblanicka ve spolupráci s AOPK ČR, Správou Chráněné krajinné oblasti Blaník. Adresa redakce: Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, Vlašim Tel./fax: , Internet: Administrace: Dagmar Tlustošová Redakční rada: Mgr. Radovan Cáder Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. Mgr. Václav Kovařík PhDr. Jindřich Nusek Ing. Pavel Pešout (předseda) PhDr. Ivana Preislerová Slávka Rýdlová Milan Štědra Mgr. Jan Urban PhDr. Libuše Váňová Ing. Jana Zmeškalová Tiskne: VaMB s. r. o. Štěchovice Uzávěrka tohoto čísla: Registrováno OkÚ Benešov, č. 43/97 Evidenční číslo MK ČR E ISSN Cena: 18 Kč (DPH 10 %), pro členy ČSOP Vlašim zdarma Předplatné časopisu a inzerci lze objednat na adrese redakce. Název a logo Pod Blaníkem je národní ochranná známka zapsaná v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví. Časopis Pod Blaníkem a další regionální publikace lze zakoupit na následujících prodejních místech: Benešov: Knihkupectví Daniela, Masarykovo nám.; Infocentrum, Malé nám.; Jankov: Smíšené zboží, Věra Houdková; Kamberk: Smíšené zboží; Kondrac: Potraviny Macešková; Louňovice p. Blaníkem: Infocentrum; Smíšené zboží; Načeradec: Potraviny Hergeselová; Sázava: Infocentrum; Vlašim: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim; Muzeum Podblanicka, zámek Vlašim; Knihkupectví Žížalová, Komenského ul.; Podblanické infocentrum, zámek Vlašim; Votice: Infocentrum; Zvěstov: Smíšené zboží Žák. Vážení čtenáři, každé číslo našeho časopisu přináší množství dokladů o tom, že Podblanicko je krajem plným pamětihodností, zajímavostí a nevšedního přírodního bohatství. Také je s ním spjata řada osobností, které svým významem a dílem jsou hodny našeho obdivu a uznání. Bohužel ne všechna krásná a zajímavá zákoutí našeho kraje se dochovají i pro budoucí pokolení, jak dokládá kupříkladu článek Jindřicha Nuska o zániku barokní sýpky ve Struhařově, a ne všechny osobnosti, které se zasloužily o Podblanicko, zůstávají pevně zakotveny v naší paměti. V posledním čísle XIV. ročníku časopisu Pod Blaníkem, které právě otvíráte, je proto věnován velký prostor připomenutí několika osobností, které se významně přičinily o to, abychom my ostatní mohli poznávat náš kraj v jeho nepřeberné pestrosti. Z plejády výtvarných umělců, jež se nechali inspirovat Podblanickem, připomíná článek Františka Procházky Jana Eduarda Herolda, článek Jarmily Štogrové Augustina Satru a příspěvek Jaromíra Vlčka Richarda Duška. Mezi nejznámější představitele lidové tvorby v tom nejlepším slova smyslu v našem kraji patří bezesporu řezbář František Kupsa, kterému věnuje krátkou vzpomínku Stanislav Příhoda. Oblast literatury je pak zastoupena připomenutím stého výročí narození vynikajícího básníka Františka Hrubína z pera Jaromíra Košťáka. Mezi osobnostmi, které mají nedocenitelné zásluhy o Podblanicko, také nelze rozhodně přehlédnout pana Jana Svobodu, který se na počátku roku 2011 dožívá významného životního jubilea. Jeho nevšední, a nutno říci i nelehký život a především jeho záslužnou práci na poli ochrany a propagace kulturního dědictví připomíná ve svém článku Josef Moudrý. Celá redakce našeho časopisu, a jistě i mnoho z Vás čtenářů, se řadíme mezi početný zástup gratulantů přejících panu Svobodovi do dalších let především pevné zdraví a vše dobré. Z dalšího obsahu by jistě nemělo uniknout pozornosti dokončení článku Jaromíra Vlčka o historii Trhového Štěpánova ani pokračování rozsáhlého seriálu věnovaného ochotnickému divadlu na Podblanicku, který připravuje Slávka Rýdlová a který je věnován působení ochotníků v Čechticích v minulém století. Nu a v neposlední řadě přinášíme i tentokrát zprávy o aktuálním dění v regionu, z nichž bych upozornil na krátký příspěvek Karla Chlumce věnovaný nově vznikající včelařské expozici v Hulicích. I čtvrté letošní číslo časopisu Pod Blaníkem tedy slibuje zajímavé a pestré čtení, které Vám bude, doufejme, příjemným společníkem při vykročení do nového roku. Redakční rada přeje všem čtenářům do roku 2011 mnoho zdraví, osobní spokojenosti, profesních úspěchů a také mnoho příjemných chvil strávených s naším časopisem. Uzávěrka dalšího čísla časopisu Pod Blaníkem (1. číslo XV. ročníku) bude Uvítáme kratší i delší příspěvky o přírodě, krajině, životním prostředí, historii, kultuře i současném dění na Podblanicku. Podělte se o své poznatky a dojmy z malebného Benešovska, Vlašimska, Voticka, Dolního Posázaví, Českého Meránu a České Sibiře. Příspěvky přijímáme v jakékoliv písemné formě, vítáme v elektronické podobě na disketě nebo em. Příspěvky pokud možno doplňte fotografiemi, pérovkami či jinými ilustracemi. Jménem redakční rady Vám přeji příjemné čtení. Radovan Cáder

4 Stará škola v Hulicích se promění na Svět včely S cílem oživit regionální turistický ruch na venkově vznikne unikátní včelařská expozice Svět včely v budově bývalé školy v Hulicích. Práce na projektu za téměř jedenadvacet miliónů korun začaly už letos v červnu a do užívání by měla být expozice předána o necelý rok později. Obec, které se podařilo získat dotaci z fondů Evropské unie, se na projektu bude podílet z jedné pětiny. Expozice je v plánovaném obsahu a rozsahu jediným obdobným projektem v České republice a významnou bude i ve středoevropském prostoru, kde jsou jen tři menší obdobné aktivity. Budoucí expozice spojí dva významné prvky jednak jde o představení atraktivního života včelstev, který při kvalitní prezentaci a možnosti vlastní práce se včelími produkty přináší neopakovatelné zážitky, druhým prvkem je vzdělávací přínos a propagace ochrany včelstev. Ta jsou nezbytnou součástí života v přírodě a zároveň i jeho velmi ohroženou částí se stále se snižujícími počty. Svět včely bude sloužit nejširší veřejnosti, pro kterou představuje výjimečný zážitkový prostor v rámci turistických výletů, ale i odborné veřejnosti a školám. Ty zase ocení výjimečnou možnost výuky spojenou s praktickým výkladem. Interaktivní expozice, umístěná ve dvou podlažích budovy bývalé školy, představí nesmírně pestrý život včel a je především určena pro nevčelaře, čemuž od- Zejména mladá generace a školní výpravy nahlédnou do pozoruhodného světa včel. 2 Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4

5 povídá informační hloubka jednotlivých témat. Při prohlídce expozice se návštěvníci setkají s prvky, které jsou navrženy tak, že přímo vyžadují jejich součinnost nebo ji alespoň umožňují. Záměrně je vynechána typická část současných včelařských expozic, jako jsou různorodé sbírky artefaktů větší či menší historické hodnoty. V zážitkové dílně si pak budou moci návštěvníci zpracovávat včelí produkty, které se budou sezónně obměňovat. Budou si moci vyzkoušet stáčení medu z připravených mezistěn do sklenic, výrobu svíček a modelování ze včelího vosku. V zahradě projekt počítá s výsadbou rostlin, které včely využívají, a také k prezentaci živých včelstev v několika úlech. Projekt vytvoří jedno pracovní místo. Karel Chlumec (foto: autor) Zanikla poslední část trautmannsdorfského dvora ve Struhařově V první polovině roku 2010 zanikla ve Struhařově barokní sýpka poslední část bývalého komponovaného dvora. Dochovala se v rámci zemědělského areálu poblíž rybníka v jižním cípu obce. Aniž bychom tušili její blízký konec, podařilo se nám ji v březnu 2009 částečně zdokumentovat. Šlo o jednopatrovou stavbu se sedlovou střechou, na východní straně valbově zakončenou. Štít se zvedal z korunní římsy přes vpadlý, žlabený pás a byl členěn pilastry. Vrcholil trojúhelným nástavcem, rámovaným římsovým profilem. Křídla štítu vybíhala do volut. Úzké okenní otvory vykazovaly prakticky ve všech případech stopy zazdívky. Zřetelné zvláště v západním štítovém průčelí. U dvojice v patře šlo zřejmě původně o vertikální obdélná okna. Solitérní otvor v přízemí byl snad zazděným vstupem. V severní, lépe dochované fasádě byly rozlišeny nejméně dvě vrstvy omítek. Původní nátěr byl bílý, poslední dochovaný žlutý. Jižní fasáda, směrem do středu dvora, dostala vápenný nátěr patrně ještě v polovině 20. století. Stavba si zachovávala řadu detailů stylově patřících do první třetiny 18. století. Objekt rozlišíme jako součást komponovaného areálu ještě na I. vojenském mapování z 60. let 18. století. Čtyři obdélné budovy tu byly téměř osově uspořádány do kříže a na celkovém půdorysu obdélníku propojeny ohradní zdí. Na jižní straně je doplňovala další, volně stojící budova. Hlavní cesta k areálu tehdy směřovala od západu. Struhařovský dvůr (Meierhof) vybudoval ve 20., nejpozději 30. letech 18. století hrabě František Adam z Trautmannsdorfu, který v únoru 1717 koupil panství od Ferdinanda Františka z Říčan. Zahrnovalo statky Jemniště, Jezero, Postupice a Struhařov. Sám Struhařov tehdy obsahoval sídlo rytířské, dvůr a ves. Komponovaný areál tedy Trautmannsdorf budoval zřejmě v prostoru staršího dvora. A to v době, kdy stavěl blízké Jemniště či krátce po té. Za projektem tak mohl stát i František Maxmilián Kaňka. Jeho předpokládaným projektům dvorů na Dobrovicku u Mladé Boleslavi se Struhařov skutečně blížil. Prameny však zatím Kaňkův podíl na Struhařově nepotvrdily. Významné změny prodělal dvůr před polovinou 19. století, jak dokládá mimo jiné II. vojenské (Františkovo) mapování. Bylo to za knížete Werianda Windischgrätze, který roku 1836 koupil panství Jemniště od hraběte Jiřího Buquoye. Původní Struhařov, sýpka bývalého trautmannsdorfského dvora, západní průčelí (březen 2009). Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4 3

6 částečně dochovány dodnes. Západní budova byla v nedávné době snížena a opatřena stlačeným trojúhelným štítem. Jižní budova byla na východě zkrácena a doplněna novější přístavbou. Před polovinou 19. století byl také přeorientován hlavní přístup k východu. Stupňovité trojokno ve štítu jižní budovy se opakuje i na gotizující fasádě nedalekého, rovněž vrchnostenského objektu (Wirthshaus). III. vojenské mapování ukazuje, že ani v letech se areál dvora již neměnil. Od hraběte Zdenko Šternberka ho měli tehdy propachtován, spolu s Jezerem a Bořeňovicemi, bratři Munkové. Ve 20. století byl dalšími přístavbami změněn dosud udržený půdorys původního trautmannsdorfského dvora. Sýpka jako nejcennější doklad jeho barokní podoby všechny peripetie překonávala. I přes poškození zdiva a krovů byl stav objektu ještě v dubnu 2009 řešitelný. Nebyl ale památkově chráněn a současný majitel o jeho osudu rozhodl jinak. Jindřich Nusek (foto: autor) Struhařov, sýpka bývalého trautmannsdorfského dvora, detail štítu (březen 2009). proporce i vzhled si v areálu zachovala pouze severní budova sýpka. Východní objekt zcela zanikl a západní byl rozšířen, takže vyplnil celou stranu dvora. Protažen byl i objekt jižní. Oba jsou Základní literatura: Vlasák, A. N.: Okres Vlašimský. Praha Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého XV. Praha Žižka, J.: O barokních hospodářských dvorech ve středních Čechách. Památky středních Čech 17, 1/2003, s Další tituly a dokumentace viz archiv autora. 720 let města Trhového Štěpánova (2) Spolehlivě víme, že Trhový Štěpánov se stal sídlem děkanátu, který zahrnoval 64 farností. Původní štěpánovský dvůr byl postupně přebudován v opevněný hrad, jehož lokalizace je dodnes patrná na zbytcích pozdějšího zámku, který vyhořel v roce Rozkvětu dosáhlo město ve 14. století. Na jeho území působila celá řada řemeslníků a živnostníků, což je většinou všeobecně známo. Po vyčerpání ložiska zlata nastává pozvolný úpadek, který vyvrcholil zejména po roce Nastal i úbytek obyvatelstva emigrací nekatolíků, ale i různými přírodními katastrofami a zdravotními problémy. Privilegia města potvrzovali i další majitelé města. Arcibiskup pražský Zbyněk Zajíc z Hazmburka ( ), známý ze sporů s králem Václavem IV., dal Trhovému Štěpánovu privilegia. Originál se ztratil, avšak celý zápis latinský je opsán v privilegiu, které vydal král Ferdinand I. městu Štěpánovu roku Dne 13. března 1600 potvrzuje privilegia Petr Karel Holický ze Šternberka. Dále to byla Lidmila Maxmiliána Sparrová, rozená z Valdštejna, majitelka Trhového Štěpánova, potvrzující měšťanům privilegia, která jim udělili předchozí majitelé (především Petr Karel Holický ze Šternberka) a to 20. ledna Oživení nastává až na sklonku 19. století a na začátku 20. století. Jak vypadal Trhový Štěpánov právě v této době, zachycují staré pohlednice. Tehdejší město bylo velmi malé, i když mělo více obyvatel, než je tomu v současnosti. V roce 1848 zde žilo 1318 obyvatel, 1205 obyvatel v roce 1869, ještě v roce 1930 zde pobývalo 1045 lidí a v roce 1980 jen 870 obyvatel. Léta po první světové válce se vyznačují různými aktivitami, které utlumila druhá světová válka. Nejinak tomu bylo v období od února 1948 do listopadu Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4

7 Teprve poté dochází k druhému období rozmachu celého města, což je už novodobá historie. Trhový Štěpánov se od té doby změnil k nepoznání. Jsme očitými svědky všeho, co se zde vybudovalo. Jen lidé, kteří nemají otevřené oči, mohou povědět, že se až zas tolik neudělalo. Ale stačí se podívat do Pamětních knih Města Trhového Štěpánova nebo prolistovat dřívější ročníky Zpravodaje Štěpánovska, abychom se přesvědčili, co všechno bylo péčí starostů Josefa Tomaidese II. a Ing. Václava Nekvasila společně se zastupitelstvy vybudováno. Trhový Štěpánov má historický erb i historickou pečeť a z novější doby i městský prapor, který městu předal osobně v roce 2001 tehdejší předseda Poslanecké sněmovny prof. Václav Klaus, současný prezident ČR. V současné době má obec 896 obyvatel (k ). Plány na znovuzískání historického názvu město nabývaly jasnější obrysy. Byly to nejprve dílčí kroky, jakými bylo pojmenování ulic, získání praporu obce (dnes města), ale především trpělivé shromažďování patřičných dokladů pro výbor Poslanecké sněmovny. Toto úsilí bylo korunováno znovu udělením titulu města s platností od 12. dubna Ale to už je novodobá historie. Mezi dominanty města patří kostel sv. Bartoloměje, židovský hřbitov z roku 1438, občanský hřbitov se hřbitovní kaplí Všech svatých, Muzeum Štěpánovska, Městská knihovna, budova Základní školy z roku 1951, pošta, nádraží ČD a v nejnovější době rekonstruovaný hotel Rabbit. Město žije kulturně, v muzeu se pořádají četné výstavy, je zde knihovna s informačním střediskem, každý sudý měsíc vychází Zpravodaj Štěpánovska, město má internetové stránky, pořádají se besídky pro důchodce, školní akce, vánoční koncerty a vánoční jarmark, vítání léta hudbou, stavění máje, pouť, k dispozici je několik barevných pohlednic, skládačka mikroregionu Český smaragd a kniha Trhový Štěpánov knížka o obci s dlouhou a zajímavou historií, s tvořivou současností i mnoha zajímavostmi. Byla vydána v roce 2005 Dnešní Dubějovická ulice levá strana od Dubějovic k Hospergerovým č. p. 47. (Pohlednice vyšla nákladem M. Votruby drogerie, fotograf neznámý, vydáno asi před rokem 1929.) Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4 5

8 Stará radnice č. p. 51. (Pohlednici vydal František Kameník Vlašim pravděpodobně kolem roku 1930.) Pohled do dnešní Spojovací ulice. (Pohlednice vyšla nákladem Karla Hocha, rok neuveden, odeslána ) 6 Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4

9 a nadlouho zůstane uceleným souhrnem všech reálií o městě. V Trhovém Štěpánově se stále něco tvoří, buduje a děje, žijí zde pracovití a tvůrčí lidé. Je toho pochopitelně více, co bychom mohli o našem městě napsat. Jak vypadá město Trhový Štěpánov? Když se na něj podíváme od Chlumu či odjinud, je to krásný pohled. Přejeme si, aby to byl krásný pohled i zblízka, na okolí, ulice, domy, volná prostranství. Jaromír Vlček Prameny: Kolman Karel: Dějiny Trhového Štěpánova do roku 1918 vyšlo jako příloha Zpravodaje Štěpánovska v roce Vlček Jaromír: Stručné zpracování záznamů událostí z let vypsaných z Pamětní knihy Města Trhového Štěpánova vyšlo společně s Kolmanovými dějinami jako příloha Zpravodaje Štěpánovska v roce Vlček Jaromír: Trhový Štěpánov Nakladatelství MA- ROLI, Praha 2005 Winter Zikmund: Zlatá doba měst českých Odeon, Klub čtenářů, Praha 1991 Malíř a literát Jan Eduard Herold na Podblanicku (2) Jak bylo uvedeno v Pod Blaníkem č. 2/2010, v roce 1870 zavítal na Podblanicko malíř a literát Jan Eduard Herold a záznamy z těchto cest zveřejnil v časopise Květy. Následující text a obrázky se týkají jeho cesty do Dolních Kralovic a Pravonína. Text je jazykově upraven. Dolní Kralovice Na levém břehu Želivky leží v romantickém skalnatém údolí městečko Dolní Kralovice. Na druhém břehu řeky, na úpatí vrchu uprostřed ovocných zahrad vidíme domky Horních Kralovic se starým zámkem, obyčejně nazývaným Čumenda. Toto jméno pochází bezpochyby z doby, kdy sem byla přenesena komenda maltézských rytířů. Před nedávnem se toto jinak nepatrné městečko značně zmohlo, vpravo a vlevo jsou seřazeny pěkné domy, které se táhnou podél silnice, která vede vzhůru. Vysoko nad městečkem na hřbetě vrchu zvedá se starý chrám s masivní věží věnovaný sv. Janu Křtiteli; z věže tohoto chrámu je překrásná vyhlídka do údolí, jímž se vine řeka. Pravonín Tato vesnice v okresu Dolno-Kralovickém má památný starožitný chrám z dvanáctého století v románském slohu. Chrám je zasvěcen Janu Křtiteli, stojí uprostřed hřbitova a je vystaven od kláštera v Louňovicích. Tomuto klášteru kdysi náležel celý Pravonín. Až po ukončení husitských válek, jako vůbec velká část druhdy kněžského zboží, připadl Trčkům z Lípy. Náhrobky následujících pánů Kekulův ze Stradonic je možné doposud spatřit před velkým oltářem. V 18. a nynějším století pánové na Pravoníně se rychle měnili, nyní náleží Pravonín panu Vojtěchu Kulichovi. František Procházka Prameny: Květy, 1870, ročník V, č. 1 a č. 7 Dolní Královice. Kreslil Ed. Herold. Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4 7

10 Malíř a krajinář Augustin Satra ( ) (2) Malířské dílo Satrovo neznáme v celku, čítá asi 3000 obrazů. Dokážeme si dosud alespoň udělat představu o jeho dovednosti kreslířské. Zlatá Praha často reprodukovala jeho kresby z cest z domova i z ciziny a komentovala je. Například ke kresbě Přístav v Dubrovníku se píše: 1 Na posledních výstavách pražských, loni a předloni, objevilo se několik obrazů, často i dost rozměrných, v nichž A. Satra líčil své dalmatské dojmy. Krásné, malebné, romantické, světlem nasycené pobřeží Dalmácie získalo si, po obou Čermácích a Zvěřinovi, zase nově sympatie českých umělců. Co chvíli podávají toho doklady a k nim patří i tato kresba. Městský přístav dubrovnický je jako dlaň a jen pro pobřežní bárky a nákladní plachetníky určený, skrytý takřka ve zdech města. Ale každý kousek moře a každý úryvek pobřeží je malebný a malířsky vděčný a kdekoli naň oko malířovo pohlédne, nalezne tak hotové a oku zajímavé obrázky, jako je kresba Satrova v rychlém a markantním črtu podává. Augustin Satra je z oněch snaživých mladých umělců, kteří pro zisk své tvorby dávají na krajinářský svůj talent rádi působiti krajinou i ovzduším hodně vzdáleným a odlišným od onoho, z něhož vyrostli sami a kde nejprve svým výtvarnickým aspiracím hledali půdu a výživu. Ba ani v uměleckém výrazu nezůstává Satra ve stejné stupnici malířské fraseologie. Hledá svůj styl, poctivě a úsilně chce se dopracovati svého vlastního vyslovení se a volí svoje mistry mezi nejlepšími. Jeho malířský temperament je arci dosud v plném kvasu a umělec sám teprve na cestě za hledaným svým pevným uměleckým stanoviskem, ale na cestě vzestupné a radostnou budoucnost mladému umělci slibující. 2 V roce 1906 se Satra po pobytu v Hamburku odstěhoval do amerického Clevelandu, kde měl 1 Zlatá Praha, , č. 14, s Zlatá Praha, , č. 40, s. 469 Augustin Satra: Blaník s Louňovicemi. Olej na lepence, sign. vpravo dole, dat. 1903, rozměry 22,5 x 33,5 cm, repro: Galerie Kodl. 8 Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4

11 Karel Langer, Augustin Satra a Otto Bubeníček v Bubeníčkově ateliéru okolo roku 1903 (repro z publikace Kodl M., Zachař M.: Mařákova škola. REFOT Praha 2007). příbuzné, především svou matku. Oženil se, usadil a pokoušel se nepříliš úspěšně živit. Rozšířil škálu svých témat, motiv vodstva ho však stále provázel. V obrazech a studiích se obracel k Niagarským vodopádům a vzpomínal na Dalmácii. Setkáváme se s jeho dílem prostřednictvím krajanského tisku, ve kterém příležitostně publikoval své vzpomínky na léta na akademii nebo na studijní cesty. V dvoudílném článku Na exkursi 3 vzpomíná na malování s kolegy na Litavce nebo na Cavtat, městečko u Dubrovníku. 4 Že byl v častém styku s redakcí Dennice novověku, dokládá i publikovaná poznámka: Malíř August Satra přinesl nám do redakce ukázati malířský výtěžek svého výletu k vodopádům Niagary. Jsou to dva obrázky malých rozměrů, na jednom viděti vodopády s cípem zelené stráně, na druhém víry. Oba obrázky jsou zdařilé. Vodopády již zakoupil p. Ed. Krejsa. Mimo tyto dvě práce přinesl nám také dvě rozkošné krajinky z výletního místa Bedford Glens lesní zátiší protékané divokým potokem, jenž hrčí a pění se přes skaliska a balvany. Obrázky jsou plny hřejivého světla a malebnosti. 5 V roce 1908 uspořádal v Clevelandu dvě výstavy, o kterých referovaly tamní krajanské noviny. Výstava Satrových obrazů v České Národní Síni 6 V úterý večer otevřena zimní výstava malíře, který se již v létě představil obecenstvu americkému výstavou zdařilých výtvorů umění svého v obrazářském krámě jednom na Prospectu Je to tuším první výstava toho druhu v české osadě clevelandské a vůbec první česká malířská výstava ve Spojených státech. Vystavil tu asi šedesát obrazů, 3 Dennice novověku (Cleveland), , č. 38, s. 6 a , č. 39, s. 14 (dostupné v Náprstkově muzeu v Praze) 4 Dennice novověku (Cleveland), , č. 42, s. 3 (dostupné v Náprstkově muzeu v Praze) 5 Dennice novověku (Cleveland), , č. 43, s. 13 (dostupné v Náprstkově muzeu v Praze) 6 Dennice novověku (Cleveland), , č. 8, s. 16 (dostupné v Náprstkově muzeu v Praze; autorem článku je zřejmě V. Šnajdr) Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4 9

12 převažovaly krajinomalby, ale zkusil s nemalým štěstím i v jiných oborech malované krajiny, podobizny i studie, zvířata, ovoce, hrad i genre. Zdá se, že za pobytu ve Spojených státech svůj umělecký obzor rozšířil V létě 1908 pobýval s panem B. J. Doležalem u Niagarských vodopádů, odkud přivezl asi dvacet obrazů, což svědčí o jeho zálibě malovat vody, daří se mu jako marináři, což je vidět na obrazech vodopádů, v nichž zachytil všechny odstíny barev a všechno proudění, vlnění, čeření, pěnění a víření a vůbec všechen ten život vody ku podivu živě a plasticky. Celé výstavě vévodí obraz Vodopády Niagary 67 x 41 cm tak kompletní malbu oněch vodopádů jsme dosud neviděli, zobrazuje vodopád se zeleným pozadím, se žlutohnědou skalní plochou a bělomodrou rozlitou řekou mluví k nám velkolepý div přírody. Obsáhlý článek dále popisuje jednotlivé zdařilé obrazy a stručně je charakterizuje, jako např. Karlův Týn s vesnicí Budňany v podhradí, což jest skvostný kousek umění neb z obrázku nečiší chlad kamení, nýbrž život plný barev, Partie z Divoké Orlice lahodné zelené pozadí, blankytné nebe. Satra se pomalu, ale jistě stával známým, o jeho obrazy se začali zajímat kupci. A právě tehdy, při práci na plakátu na sokolský slet, náhle zemřel. Okolnosti smrti se dozvídáme z nekrologu a řeči na pohřbu, kterou pronesl redaktor Dennice novověku Václav Šnajdr. Vyvrací to pozdější spekulace, že Satra zemřel sebevraždou zastřelením 7 nebo při pádu zdviže. 8 Když již jako hoch jevil veliké nadání ku kreslení, ustanovili se rodiče jeho na radu místních vzdělanců poslati jej na pražskou akademii, kterou navštěvoval plných sem let. Také v Mnichově strávil delší čas na zdokonalení svém. Illustrované časopisy jako Zlatá Praha přinášely jeho illustrace. Byl spřátelen s celou mladší generací českých malířů. Snahy jeho byly čisté, ryze umělecké, kšeftování 7 Zlatá Praha, , č. 32, s. 388: Aug. Satra: Pravonín. Když před devíti lety navštívil Aug. Satra (jenž skonal raněn byv mrtvicí, jak právě mi dopsala jeho choť, žijící v Clevelandě nepravdivé jsou tudíž zprávy o jeho zastřelení) kraj podblanický, by mistrným svým štětcem zachytil mi krajinné krásy, okolí pověstmi obsypaného Blaníka, jež pak vystavil v první umělecké výstavce ve vsi v Kondraci, doporučil jsem mu též, aby vymaloval Pravonín 8 Dennice novověku (Cleveland), , č. 23, s. 16 (dostupné v Náprstkově muzeu v Praze) se neoddával, ano choval k němu nepřemožitelný odpor a to velice vadilo hmotné situaci jeho. Neb ač vysoce talentovaný a pilný a originální, nebyl s to štětcem svým zbudovati si existenci, což někdy mysl jeho někdy zle mučilo, třebas líčenou bodrostí dával najevo umělecké flegma. Zůstavil stařičkou matku, milovanou manželku, dvě sestry (jednu svobodnou a druhou provdanou za p. Pince) a jednoho ženatého bratra. Paní Satrová, rozená z Jilemnice, on pak se narodil v Kouřímě, odkud často do Jilemnice chodíval, maluje tamní rázovité chalupy, rozhledy z kopců a půvabná zátiší. Pohřeb Augusta Satry. 9 Krajanský list cituje řeč svého redaktora Václava Šnajdra, kterou pronesl na pohřbu 2. dubna, ve které obsáhle a vzníceně hodnotil Satrův život a dílo. Mj. řekl: Před dvěma lety přijel do Ameriky, kde měl příbuzné, zvláště matku, a doufal, že si opatří svým uměním bezpečnou existenci Učil se raději v přírodě než mezi čtyřmi stěnami, jež jeho těkavému, po nových dojmech stále prahnoucímu duchu byly těsné. V závěru nekrologu se konstatuje, že: Výbor pro slet Sokolstva v Americe se rozhodl přijmout nákres plakátu a Satrovo jméno na něm, s jistými změnami v Chicagu, zůstane uvedeno. Satrovo nenadálé úmrtí nezůstalo v Čechách nepovšimnuto. Referovala o něm Zlatá Praha, Národní listy a stručně i Hlasy od Blaníka 10. Augustin Satra, mladý a nadaný český malíř krajinář, jehož pilné práce umělecké velikou část znají čtenáři Zlaté Prahy z častých reprodukcí v řadě posledních našich ročníků, zemřel náhle 31. března t. r. v Clevelandu (ve státě Ohio) v severní Americe, kam se přestěhoval asi před 3 roky. Satra (rodilý z Kouřimě r. 1877) byl na pražské akademii žákem krajinářské školy zesnulého prof. Mařáka, později ryt. z Ottenfeldů (od ), několik let pobyl pak za svým zdokonalením v Mnichově. Za uměleckou kořistí mladý český krajinář procestoval valný kus světa, jak o tom svědčí jeho olejové obrazy i akvarely ze Slovenska (zejména z Dětvy), z pobřeží Adrie, z Černé Hory, z Alp jihobavorských i ze severního Německa (z Brém a okolí) atd. Umělecké začátky Satrovy budily svého času velké naděje, bohužel tvrdý život mnoho z nich ubil. V české kolonii clevelandské ještě loni o Vánocích uspořádal Augustin Satra 9 Dennice novověku (Cleveland), , č. 24, s. 3 (dostupné v Náprstkově muzeu v Praze) 10 Hlasy od Blaníka, , č Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4

13 Augustin Satra: Podblanicko. Olej na lepence, sign. vlevo dole, rozměry 35,5 x 24,5 cm, repro: Galerie Kodl. Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4 11

14 výstavu svých prací, ještě den před smrtí pracoval na velkém obrazovém plakátě pro letošní sokolský slet v Chicagu. Tělesné zůstatky Satrovy spáleny byly 2. dubna v clevelandském krematoriu. 11 Augustin Satra: V dětské jízdárně v Euklid Beach. Nedávné zprávy ohlásily jeho smrt, jistě velmi předčasnou, neboť jej stihla na samém prahu mužného uzrávání. Zlatá Praha v několika ročnících obsahuje pěkný a více než dosti hojný výběr prací A. Satry. Obrazy z cest mohly by být nazvány úhrnem. Jsouť mezi nimi pěkně zaokrouhlené malebné pohledy ze břehů, přístavů a měst istrijských a dalmatských, motivy z lagun benátských, z našeho venkova, mnichovských trhů a na konec malebné zprávy z Ameriky. Pérokresby markantního rysu, lehkou barvou akvarelovou oživené podle vzoru M. Švabinského. Poslední ukázky Satrových prací, jež přinášíme a přineseme, mají už jeho ustáleného vzezření. Jsou to pěkná vysvědčení jeho zdravého, rychlého a silného pozorování okamžikových siluet lidí v obrazovém uspořádání, jež je znakem Satrova dobrého malebného smyslu. Byl jaksi životopiscem svých objektů, ne jejich analytickým psychologem. Pro optický dojem jejich zevnějšku měl vždy otevřené a vnímavé oko. 12 Augustín Satra V Clevelandu ve státě Ohio přinesly tamější české listy včera do Prahy došlé překvapující zprávu o náhlé smrti vysoce nadaného mladého malíře českého Augusta Satry, jenž od let již znám byl reprodukcemi svých obrazů, většinou námětů krajinářských, z předních ilustrovaných listů českých i pražských výročních výstav Z vánočních výstav Umělecké Besedy a z několika jarních výstav v Rudolfinu i z reprodukcí hlavně ve Zlaté Praze otiskovaných známy jsou četné Satrovy obrazy olejové i akvarely malebných partií pražských, z českého venkova (z okolí Jilemnice) a pobřeží Adrie i z uměleckých toulek po Německu (např. z Brém a přístavu brémského) aj. Před časem odstěhoval se A. Satra do Ameriky a ještě o loňských Vánocích uspořádal v Clevelan- du v tamější České Národní Síni soubornou výstavu svých prací, jež došla chvalného uznání v širokých kruzích veřejnosti i v americké kritice. Zemřel náhle po krátké nevolnosti 31. března, pracovav ještě den před tím na velikém plakátě pro sokolský slet v Chicagu. V poslední době přál si vroucně vrátiti se do vlasti, nenašel za oceánem tolik materiálního blahobytu, v nějž doufal. Pohřeb Satrův konal se 2. dubna z České Národní Síně clevelandské a jeho tělo bylo spáleno v místním krematoriu. Četní umělečtí a osobní přátelé Satrovi přijmou zprávu o předčasné smrti slibného talentu s upřímnou účastí. 13 Od smrti tohoto talentovaného malíře uplynulo loni sto let. Je znám především jako žák Mařákův, ale jeho osobnímu dílu se nedostalo přílišné pozornosti. Zastoupen byl na několika souborných výstavách malířství 19. století. Uvádějí ho slovníky výtvarných umělců (Toman), webový AB-archiv, znám je také jako člen výtvarných spolků Umělecká Beseda a Jednota umělců výtvarných. Velkou sbírku vlastní Galerie Kodl, Satrovo dílo je zastoupeno např. v Národní galerii v Praze či v galerii v Liberci. Muzeum umění v Clevelandu vlastní obraz Niagarské vodopády, které získalo darem od Satrovy manželky. S obrazy se setkáváme příležitostně na aukcích výtvarného umění, stejně jako s dalšími díly Mařákovy školy, která jsou dodnes vyhledávána znalci krajinomalby. F. V. Mokrý 14 kdysi napsal, co dodnes platí i o Satrovi: Zásluhou Mařákovy školy zůstane, že její malíři vnesli do našich poměrů kus barevné a světelné svěžesti, vnesli do obrazu radost a jas, prolomili tradované úzkoprsé akademické malování a vyšeptalou barvu a v neposlední řadě, že objevili nové a dosud neoceňované půvaby české a moravské krajiny Jarmila Štogrová 11 Zlatá Praha, 1909, č. 31, str. 371 (zde také Satrova fotografie) 12 Zlatá Praha, 1909, č. 32, str Národní listy, F. V. Mokrý: Julius Mařák a jeho škola II, in: Venkov, , str Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4

15 Sto let Františka Hrubína Malebně rozhozené Lešany a Břežany s jedním obecním úřadem v Dolním Posázaví jsou poslední půlstoletí spojovány se jménem básníka Františka Hrubína. K navštěvovaným místům patří Muzeum vojenské techniky, vyhlášený restaurační komplex včetně Picérie, nejen dobrého posezení, bowlingu, ale také promyšleně restaurovaného zámku majitelem L. Truhlářem. Stavební dominanta s nepřehlédnutelnou věží, jež v minulosti byla využívána k různým účelům (např. jako vodárna). Z významných osobností tady má domovské právo umělec Otakar Brousek a ze současných třeba rodina Benešova. On je spojován se jménem J. A. Komenského ve smyslu více než badatelském (komeniolog), jeho paní v roli veřejně politické. A právě PhDr. Libuše Benešová sestavila pásmo z nejrůznějších textů k 100. výročí Františka Hrubína, které zaznělo v zámeckém nádvoří. Obnovená tradice Měl modré oči, mluvil příjemným barytonem a chůzí i vzhledem připomínal osobu snad odjinud, tak trochu z jiného světa, než z Lešan. Rád chodil v dlouhém rozevlátém plášti, svou hlavu přizdobil umělecky tvarovaným kloboukem s širokou krempou. Pokaždé se téměř vznášel a vzbuzoval dojem jakéhosi zasnění do dálky. Snad by se dalo říci, že se vznášel démonicky. Maminky s úctou říkávaly svým dětem: Vidíš, to je Antí Hrubín, básník. Už v těchto slovech se dalo vycítit něco zvláštního. A právě tuto skutečnost umělec Otakar Brousek vzpomínkami pronášenými trochu zamženým hlasem plasticky oživil. V Lešanech, pokud mohl a směl, trávil jaro a léto. Vydržel krátce do posvícení, protože se těšil na pečenou husu. Pak odjel do Prahy nebo jižních Čech. Traduje se, že v zimě vytvořil jedině Lešanské jesličky. Dne vepsal věnování Otakaru Brouskovi slovy: Zdravím, Otakare, Tys mne jednou uvedl ve Viole do světa. Zřejmě následovaly vřelé díky a nezapomenutelné přátelství. Na 17. září 2010 připadlo sté výročí narození Františka Hrubína, který se zapsal mezi slavné české básníky a byl bytostně spjat s Dolním Posázavím. V nedávné minulosti se pravidelně konaly podvečery s názvem Hrubínovy Lešany. Po odchodu ředitele školy Františka Voláka, jenž byl s Hrubínovou rodinou úzce přátelsky spjat, na věčnost se Podvečery přestaly konat. Až k letošnímu umělcovu výročí opět zazněly podmanivé verše v podání dětí lešanských škol (základní a mateřské) spolu se svědectvím o člověku a umělci ve vzpomínkách nejbližších přátel. Pásmo vzniklo z textů A. Branalda, J. Strnadela, V. Závady, I. Inova, P. Šruta a J. Seiferta. Účinkovali známí umělci jako Otakar Brousek a Milan Kloub. A tak vznikl obnovený Hrubínův Podvečer, který se poprvé konal na nádvoří renovovaného zámku tedy v novém kulturním centru malých Lešan. Pár životapopisností František Hrubín psal dvanáct hodin denně a na sklonku svého životaběhu se přiznal, že s neustálým pocitem strachu, aby nenastal čas, že během půlroku nestvoří verš. Podle něho by nastala nenapravitelná tvůrčí krize. Na druhé straně ho provázela lehkost básnění, ale tu zase považoval za nebezpečný stav rutiny. Psal rukou, text neustále zdokonaloval spoustou vpisků do drobného písma. František Hrubín (repro: Strnadel J.: Portréty spisovatelů. Československý spisovatel, Praha 1980). Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4 13

16 Vchod do Hrubínovy chaloupky (foto: I. Krejčí). Dva rodáci Traduje se, že Hrubínův František měl v dětství problémy s výslovností některých hlásek, jako bylo třeba r. Na tuhle skutečnost jsem před lety vzpomínal s paní Hrubínovou u starodávného bytelného stolu v jejich vesnickém stavení s čp. 26, tedy v jeho chaloupce u památného stolu. Citujme z básníkovy tvorby: Ten stůl má paměť dalekou a věrnou, jako mají jen rody cvrčků, černé krby a borovice v háji. Cítím hladké suky v prstech. Tak, zrovna tak jsem je cítil v prstíkách, když jsem je sliníval a maloval na nich kolečka a čárky. Rychle schly a já jsem často ani nestačil dotáhnout obrázek měsíčku. Napily se ty suky o masopustních zabíjačkách! Stalo se tak nad krabicí pečlivě složených dopisů z první světové války. Rodiče Novotní si je vyměňovali, aby si ve smutných a vzdálených dobách vzájemně vzpomínkami oživovali přítomnost a naději k návratu. Přání bylo vyslyšeno, ale naštěstí dopisy nebyly ještě tenkrát zakopány pod vybraný strom na zahradě k věčnému spánku. Lešanští současníci a také pamětníci mi vysvětlili, kde stával Brouskův koloniál, v němž s rozdílem několika desítek let přišel na svět Otakar, pozdější druhý lešanský velikán, který se letos na svátek Václava dožil v plné svěžesti šestaosmdesáti let. Nekonané oslavy Od září (přesněji v čase po posvícení) pobýval František Hrubín v Praze. Tvrdí se, že to nebyl tvůrčí čas. Snad ho schvacovala krize z nedostatku slunečního světla, tepla lešanských kopců a romantických údolí řeky Sázavy. Té se, ač je poněkud vzdálena od chaloupky, zahrady a milované vesničky, jež se k němu v padesátých letech vlivem osu- 14 Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4

17 dových událostí nepěkně zachovala, nemohl dočkat. Čtyřicet let se přátelil s básníkem a nositelem Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavem Seifertem. Ten na něj vzpomínal ve Všech krásách světa. Každý z nich prožil svým způsobem okamžiky státní úcty, ale i zavržení. Oba se i s těmito okamžiky dokázali vyrovnat. František Hrubín třeba slovy: jsem pyšný na to, že mou báseň bylo možno zfilmovat Nakladatelství Albatros, připomněl Otakar Brousek, se připravovalo na oslavy šedesátých narozenin Františka Hrubína. Kdekdo mu chtěl stisknout ruku. Kdyby za nic jiného, pak třeba za verše: pod modrou oblohou bez jediného mráčku Připil jsem mu naposledy. A při slovech jeho tvář už nebyla živá asi mnohým přítomným na nádvoří lešanského zámku přeběhl mráz po zádech. V březnu 1971 se konal státní pohřeb Františka Hrubína bez souhlasu rodiny. Na svátek zemřelých byl jeho hrob plný svíček a uprostřed stála rovně chryzantéma, jako ještě nedávno chodil František Hrubín, připomínal Otakar Brousek a dodal: Když jsem ji spatřil, bylo mi do pláče. První Hrubínův Podvečer se konal 23. září Tenkrát byl zorganizován Osvětovou besedou v divadelním sále s malým jevišťátkem jaksi narychlo. Bez pozvánek, plakáty byly psány ručně a samotný program byl sestaven až dopoledne před vystoupením. Účinkovali mladí recitátoři, kteří se scházeli v rámci Šrámkovy Sobotky. Síň byla zaplněna asi šedesáti posluchači, kteří se netajili uznáním. Pak se s dvouletým odstupem konaly Hrubínovy Podvečery za účastí známých umělců, jako byl spisovatel Karel Nový, Jiřina Šejbalová, Vlasta Fabiánová, recitoval Luděk Munzar. Šestý Podvečer se konal 21. září Na jednom z nich zazněly i tyto verše: Nic na světě, nic v životě není obyčejné, všechno stojí za to, aby ses nad tím zamyslel. Všechno na světě je zázračně krásné Všichni se z něčeho radujeme, všechny nás občas něco zarmoutí, ale radost i smutek mají tisíce podob, jako má louka tisíce barev a vůní. To je život. Jarmila Hrubínová přijímá kytici v rámci Podvečera (1980, foto: Jana Nováková). Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4 15

18 Závěr Hrubínova chalupa v Lešanech (kresba z obecní kroniky). Už se nad zámeckým nádvořím smrákalo, když Otakar Brousek přednášel osm veršů úvodní básně k Hrubínově sbírce Můj svět. Pak vyjádřil přesvědčení, že můžeme Františku Hrubínovi do určité míry závidět, že odešel uprostřed tvůrčích sil. Co dodat? Hrubínova síň v Lešanech (byla otevřena v den Třetího Podvečera paní Jarmilou Hrubínovou) neodnesl čas, i když mnohé se změnilo. Třeba Brouskův Koloniál, který stával na návsi blízko školy a hasičské zbrojnice, jak mi říkali domácí. Možná se jim Hrubínův Podvečer také líbil. Jinak by asi neříkali, že vzpomínku na svého básníka nevrátí tam, kam časově s odstupem dvou let v minulosti patřila. A letošní začátek je toho důkazem. Jaromír Košťák Sto let od narození výtvarníka a učitele Richarda Duška Během našeho života se setkáváme s mnoha lidmi. Mnozí docházejí ocenění až po odchodu z tohoto světa. V době, kdy žijí mezi námi, se příliš nezajímáme o to, co by mohlo zajímat i příští generace. Zdá se, že jedním z nich je Richard Dušek. Na internetu, který bývá považován za dobrý zdroj informací, se toho mnoho nedovíme. Před několika lety vyšel ve Zpravodaji Města Vlašimi článek Jana Svobody. Oba zdroje jsou stručné a je to velká škoda. Autor těchto řádků předpokládá, že přispěje alespoň částečně k poznání této významné výtvarné i pedagogické osobnosti Trhového Štěpánova i Vlašimi. Richard Dušek se narodil 1. listopadu 1910 v Ústí nad Orlicí jako syn keramika, který byl absolventem keramické školy. Maminka byla majitelkou knihkupectví. Ve svém rodném městě vychodil obecnou a měšťanskou školu. V letech studoval v nedalekém, překrásném městě Litomyšli na známém Učitelském ústavu a stal se odborným učitelem matematiky, rýsování a výtvarné výchovy. Působil jako učitel na několika školách v tehdejším lanškrounském okrese. V roce 1934 byl na vlastní žádost přeložen do okresu Benešov u Prahy a učil na obecné škole ve Václavicích. 16 Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4

19 Richard Dušek ( ). Navštěvoval rovněž přednášky výtvarné výchovy na pražské technice, které vedl jeden z nejvýznamnějších krajinářů Vysočiny Oldřich Blažíček. Právě proto, aby měl do Prahy blíže, se nechal přeložit na benešovský okres. Postupně učil na školách v Divišově, Trhovém Štěpánově a ve Vlašimi, kde bydlel většinu svého života. Na Základní školu v Trhovém Štěpánově přišel ve školním roce 1955/1956. Během dalšího školního roku odešel 1. března 1957 nakrátko do stavebnictví, ale vrátil se zpět 1. září 1957 a působil zde i v dalších školních rocích. Jeho jméno naposledy objevuje ve výkazech ve školním roce 1971/1972. Se vší pravděpodobností potom učil na bývalé Jedenáctileté střední škole ve Vlašimi. Ve štěpánovské školní kronice je ještě údaj, že žáci navštívili na podzim roku 1960 výstavu prací tohoto učitele ve Vlašimi. Jeho výtvarná tvorba je mnohostranná. Je uměleckou dokumentací, která zachytila nenávratně mizející lidovou architekturu na Podblanicku. Jeho pozornosti neunikly statky, chalupy, špýchary, ale ani nejrůznější detaily staveb. Byly to i štíty domů, vjezdy do dvorů, zvoničky nebo kostely. V jeho tvorbě najdeme i plakáty, ex libris, pohlednice nebo diplomy. Věnoval se i krajinomalbě, ale zřídkakdy používal olejomalbu. Spíše si oblíbil perokresbu, řadu perokreseb koloroval, věnoval se linorytu i dřevorytu. Jsou to techniky, které vyžadují dobrý zrak i pečlivost. Mnoha svým žákům věnoval do jejich památníků právě obtisknuté motivy z Podblanicka, které vyryl těmito technikami. Své práce vystavoval již v roce 1924 na školské výstavě v Londýně, kde získal 2. cenu. To mu bylo pouhých 14 let! V roce 1936 uspořádal výstavu v Benešově. Roku 1946 vydal Český svaz malířů formou pohlednic jeho 25 kreseb různých objektů Podblanicka. Jako první samostatná výstava bývá však zmiňována až vlašimská v roce Další proběhla rovněž ve Vlašimi v roce Obě si uspořádal autor sám. Byla instalována pravděpodobně v bývalé požární zbrojnici nedaleko zámku. Tam se konala i jeho posmrtná výstava. Uspořádal ji vlašimský požární sbor v listopadu Muzeum Podblanicka ve Vlašimi pořádalo Duškovu výstavu v dubnu a květnu 1990 a druhou v září a říjnu Svému rodnému městu zanechal několik dřevorytů a perokreseb s názvem Z rodného kraje. Čtenáři orlickoústeckého zpravodaje si jistě pamatují na seriál A léta běží, přátelé, ve kterém byly na pokračování otiskovány jeho dřevoryty a perokresby. Ve sbírkách tamního městského muzea je uložena např. série deseti kusů pohlednic s jeho perokresbami, které vyšly nákladem jeho otce, keramika Antonína Duška. Otiskoval své dřevoryty a linoryty rovněž v regionálním tisku. Jaroslav Pouzar, neméně známý učitel a regionální historik, uvedl ve své knize Podblanickou minulostí řadu kreseb, které vynikajícím způsobem doplňují text knihy. Mnoho jeho děl je v soukromém vlastnictví občanů Vlašimska i Štěpánovska. Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi a Muzeum Podblanicka vydaly v roce 2008 obrazovou publikaci Ze staré Vlašimě. Jsou to linoryty, které původně tiskl vlašimský tiskař Miroslav Drtina na ručním lisu ve velmi malém nákladu a Richard Dušek je poté ručně koloroval. Vznikla tak půvabná publikace, která alespoň z části přibližuje Duškovo výtvarné dílo. Škoda, že nebyla dosud vydána reedice Duškových pohlednic Vlašimi a okolí. Pamětníci, sběratelé i milovníci historie by tento soubor vřele uvítali. Najde se nakladatel? V písemnostech Města Trhový Štěpánov se zachovalo smuteční oznámení, ve kterém se píše, že dne 13. ledna 1977 náhle zemřel ve věku 66 let Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4 17

20 Punčochářské chalupy v Ratajské ulici (repro z publikace Richard Dušek: Ze staré Vlašimě). Richard Dušek, učitel v.v. Dále je v něm uvedeno: Jako výborný malíř zanechal po sobě bohatství zobrazující lidovou architekturu Podblanicka. Maloval sobě i druhým pro krásu a pro radost. Jeho celoživotní dílo bude žít v srdcích a myslích všech, kteří s ním jako učitelé spolupracovali, i těch, které vedl rozvážnou rukou zkušeného pedagoga. Smuteční shromáždění se konalo 18. ledna 1977 v obřadní síni hřbitova ve Vlašimi. Jaromír Vlček Prameny: Internet: Richard Dušek virtuální galerie z děl výtvarníka Richarda Duška, malíře Podblanicka Záznamy ve školních kronikách Základní školy v Trhovém Štěpánově (vypsal Mgr. Martin Vrbický) Zpravodaj Města Vlašimi, číslo 6/2003, strana 20 Informace PhDr. Jindřicha Nuska, pracovníka Muzea Podblanicka ve Vlašimi o Duškových výstavách Smuteční oznámení, které vydalo ředitelství ZDŠ v Trhovém Štěpánově Devadesátiny konzervátora státní památkové péče Jana Svobody Většinou každý člověk zanechá na cestě životem nějakou stopu. Bývá často různě velká. Ty malé stopy časem zmizí, většinou jen otisky vyvolených jsou čitelné i v dobách příští generace. Do této kategorie patří Jan Svoboda. Je velmi skromný člověk s velkým srdcem. Narodil se v Brně dne 25. ledna Po novém roce se tedy dožívá svých požehnaných 90 let. Jeho otec byl státním úředníkem a právníkem, v roce 1930 byl přeložen do Prahy, a tak se s celou rodinou ocitl v Čechách. V Praze Jan Svoboda absolvoval klasické gymnázium, studium na vyso- 18 Pod Blaníkem, roč. XIV. (XXXVI.), čís. 4

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa Zámek a park Vlašim OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY Společný regionální operační program 1. kolo výzvy červenec 2004 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Procházka po Vyšehradském hřbitově

Procházka po Vyšehradském hřbitově Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 408 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 14.2.2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) A1A OP - FERDINAND: NE úř. začátek 1. Neveklov A SO úř. 2. Jírovice SO úř. 3. Jankov A 4. Struhařov A NE 15:00 5. Maršovice A 6. Pravonín A 7. Vrch.Janovice

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SVAZKU OBCÍ CHOPOS o činnosti za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA SVAZKU OBCÍ CHOPOS o činnosti za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA SVAZKU OBCÍ CHOPOS o činnosti za rok 2005 Zprávu zpracovala: Bohuslava Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Petr Lunga V Chotýšanech dne 30. května 2006 ORGÁNY SVAZKU OBCÍ Předseda: Mgr. Petr Lunga

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 A1A II.třída - OP : 201029 Sokol Miřetice 201036 SK Olbramovice 201058 Sokol Vrchotovy Janovice 201008 Jawa Divišov 201016 Sokol Jírovice 201052 Sokol Teplýšovice

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

Bílina zmizelá a nalezená

Bílina zmizelá a nalezená Prezentace projektu výstavy, která se uskuteční v Bílině od 2.7. do 31.8. 2010 ve výstavních síních U kostela a Pod věží Organizátor výstavy: Bílina 2006 o.s. Obsah prezentace: Proč výstavu pořádáme? Co

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM IN MEMORIAM JANA HRUŠKY Mezinárodní setkání naivních umělců, Státní zámek Lysice OHLÉDNUTÍ 1. 8. ZA 2014 PRVNÍM 8. 8. 2014ROČNÍKEM - IN MEMORIAM JANA HRUŠKY Mezinárodní setkání

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více