INFORMÁTOR duben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR duben 2 0 1 4"

Transkript

1 INFORMÁTOR duben KVIC, odloučené pracoviště tel.: , fax:

2 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. KVIC sděluje... 3 II. Metodika řízení... 4 III. Studia kvalifikační a specializační... 5 IV. KVIC v rámci běžné nabídky DVPP organizuje v dubnu V. KVIC připravuje v květnu a červnu VI. V rámci udržitelnosti projektů ESF nabízíme VII. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT technologie na vaší straně VIII. Realizace projektů ESF Projekt Elementarium Projekt Vím, co chci - Vím, jak na to Projekt Škola s místem pro všechny Progress Projekt Od integrace k inkluzi Projekt Facility management v efektivní organizaci IX. Obrátili se na nás Informace KVIC, odloučené pracoviště KVIC sděluje... Konflikty a jejich řešení v praxi Řízení profesní a vzdělávací dráhy na školách (kariérové poradenství) Školení BOZO - elektro Vedení lidí a specifika školského managementu Vzděl. programy na zakázku pro pedagog. týmy škol rezervace termínů 2014/ Pracovní místo nabízí/hledá Termín uzávěrky příspěvků do Informátoru KVIC na měsíc květen KVIC organizuje Vzdělávací programy duben - červen Děkujeme za vyvěšení výtisku tohoto zpravodaje ve sborovnách škol. Kontaktní osoby KVIC OP : Mgr. Jarka Grosmanová tel Mgr. Ilona Fiurášková tel Bronislava Raníková tel

3 Informátor KVIC duben 2014 Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. KVIC sděluje Dne 20. března 2014 se uskutečnila Minikonference metody aktivního učení, kterou jsme uspořádali u příležitosti 10. výročí činnosti naší organizace, a to ve spolupráci se ZŠ Mendelova v Karviné. Velmi přínosný program ocenilo více než 100 učitelů a ředitelů základních škol. Děkujeme za spolupráci řediteli Základní školy Mendelova Mgr. Bohumilu Zmrzlíkovi a celému jeho týmu pedagogů i ostatních pracovníků. Připravili pro všechny zajímavé náslechové hodiny s jejich rozborem a sdílením zkušeností ve 14 třídách, podnětné a příjemné prostředí pro úvodní část konference i odpolední dílny a vstřícnou a zároveň velmi pracovní atmosféru. Oceňujeme schopnost všech za běžného provozu školy přivítat mnoho hostů a postarat se o ně. Poděkování posíláme také na Hotelovou školu Frenštát pod Radhoštěm, p. o., Mariánská 25 výborně zajistili občerstvení všech účastníků. Je velmi obtížné vybrat z balíčku zajímavých fotografií. Pro připomenutí jen několik snímků. 3

4 Informátor KVIC duben 2014 II. Metodika řízení Téma: Obsah: Rozsah: Cena: Lektor: Metodické poradny pro ředitelky/ředitele MŠ a vedoucí učitelky/učitele MŠ zřizovaných obcemi v MSK Změny v právních normách 2013/2014 vztahujících se k činnosti MŠ Aktualizace právních předpisů ve školství Přeměny občanských sdružení po Stížnosti, kontroly (OŠMS KÚ MSK) Různé. Diskuse 4 h 590 Kč Mgr. Jarka Grosmanová, konzultantka KVIC pro metodiku a řízení škol a Mgr. Ivana Jírů, referent stížností OŠMS KÚ MSK Určeno pro MŠ Číslo akce Termín Doba konání Místo konání okresu Bruntál :30 až 12:00 ZŠ Okružní, Bruntál okresu Frýdek-Místek :30 až 12:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek okresu :30 až 12:00 KVIC, Štefánikova 7 okresu Karviná :30 až 12:00 ZŠ Mendelova, Einsteinova 2871/8, Karviná-Hranice okresu Ostrava :30 až 12:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 okresu Opava :30 až 12:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Dotaz: Omezení pobytu dítěte v MŠ; nemožnost docházky dítěte do ŠD V současné době nám přibývají maminky, které jsou vedeny jako ženy v domácnosti. Na ÚP jim řekli, že nemohou mít děti v MŠ déle než 4 hodiny denně (jsou to děti starší 4 let). Jak v těchto případech postupovat? Odpověď: Závazné právní předpisy: zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Omezení pobytu dítěte v MŠ, ale také nemožnost dítěte navštěvovat školní družinu, souvisí s platbou zdravotního pojištění za ženu v domácnosti, kdy plátcem zdravotního pojištění za ženu v domácnosti je stát. Aby žena splnila podmínku pro zařazení do kategorie státních pojištěnců, musí (mimo jiné) splňovat podmínku, že celodenně, osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní osobní a řádné péče se považuje za splněnou jen tehdy, pokud jde skutečně o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny. Dítě nejen že nesmí být umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, ale dítě předškolního věku nesmí být ani v mateřské škole (jeslích) popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně, dítě plnící povinnou školní docházku nesmí setrvávat ve školním zařízení či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy (tzn., nemůže docházet do školní družiny apod.). Nedodržením této podmínky je mimo jiné také umístění dítěte do zařízení s celotýdenní péči, což se týká např. i dětských prázdninových táborů. Pojištěnec je povinen vždy své zdravotní pojišťovně oznámit ztrátu nároku na zařazení do této kategorie. Důvodem k tomu může být nejen příjem ze zaměstnání či zahájení samostatné výdělečné činnosti, nebo dosažení stanovené 4

5 Informátor KVIC duben 2014 hranice věku dítěte, resp. dětí, ale samozřejmě také nesplnění podmínky osobní, celodenní a řádné péče o dítě mladší 7 let nebo o alespoň dvě děti mladší 15 let. Žena v domácnosti tuto skutečnost dokládá zdravotní pojišťovně čestným prohlášením. Mgr. Jarka Grosmanová tel.: III. Studia kvalifikační a specializační MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA Kvalifikační studium asistent pedagoga (nová skupina) Název kvalifikačního studia Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 317/2005 Sb. - asistent pedagoga (č. kurzu ) Termín zahájení volná místa Termín zaslání přihlášek Předpokladem je ukončené středoškolské vzdělání. Kvalifikační studium doplňkové pedagogické minimum (nová skupina) Studium je určeno: odborných předmětů středních škol, praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Poznámka: Odbornou kvalifikaci získají učitelé AJ na 2. st. ZŠ podle 8 odst. 1 písm. f) a učitelé AJ na SŠ podle 9 odst. 1 písm. e) tím, že splní předpoklady stanovené pro učitele jazykové školy v 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Název kvalifikačního studia Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. - asistent pedagoga (č. kurzu ) Termín zahájení 10. až volná místa Termín zaslání přihlášek Studium k získání kvalifikace externích pracovníků zájmového vzdělávání (studium přeloženo z jara na podzim 2014) Studium je určeno: - pracovníkům škol, školských zařízení organizujících zájmové vzdělávání (kroužky) - pracovníkům středisek volného času (DDM, SVČ) - každému, kdo vede jakékoliv volnočasové aktivity pro děti a mládež 5

6 Informátor KVIC duben 2014 Název kvalifikačního studia Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí pedagogickou činnost (č. kurzu ) Termín konání PODZIM 2014 Termín zaslání přihlášek průběžně Pro všechna výše uvedená studia: Místo konání: Kontaktní osoba: Přihlášky: KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava Mgr. Eva Krzywoňová, tel.: , , Marcela Urbanská, tel.: , , IV. KVIC v rámci běžné nabídky DVPP organizuje v dubnu Zvládání stresu a obnova sil nevážně o vážném Číslo akce: Termín: od 8:30 do 15:00 h Určeno: všem pedagogickým pracovníkům Obsah: Výrazný stres v práci zažívá více než třetina populace. Občas máte dojem, že při práci ve škole je to mnohem více? Jestliže jste dlouhodobě vystaveni tlaku, který je vyšší než vaše odolnost, hledáte řešení. Pozvali jsme pro vás lektorku, která umí nejen zbavit pojem stres strašidelných přívlastků, ale především s vámi vyzkouší a nacvičí postupy a techniky, které vrací naše tělo i duši do stavu zklidnění a vědomé rovnováhy. Zmapujete si, do které oblasti vašeho organismu se zátěž ukládá. Osvojíte si techniky první pomoci proti stresu. Nedílnou součástí semináře je opakovaný praktický nácvik základní bodové relaxace, která má výrazný zklidňující vliv. S sebou si vezměte pohodlné oblečení, karimatku, ručník nebo malý polštářek pro podložení hlavy, deku, záznamník a pero. Nezapomínejte, že vaše psychická i fyzická pohoda má velký vliv na výsledky vaší práce. Lektorka PhDr. Stanislava Podžorná Rozsah: 7 h Cena: Kč Místo konání: KVIC, Štefánikova 7/826 Přihlášky: elektronicky na Kontakt: Ing. Václava Brusová, Předcházíme vývojovým odchylkám dětí v MŠ Číslo akce: Termín: :00-16:30 h Určeno: MŠ, I. st. ZŠ, ŠD Obsah: Seminář se zabývá problematikou psychického vývoje předškolních dětí, vznikem a projevy sociálně patologických jevů, možností prevence jejich vzniku. Nabízí závěry aktuálních výzkumů z oblasti školní zralosti, úrovně kontaktu matka-dítě. Přijďte se seznámit s principy vzniku dětského vzdoru a agresivního chování dětí a naučme se jim společně čelit. Lektoři: PhDr. Jan Svoboda Rozsah: 4 h Cena: 590 Kč Místo konání: KVIC, Štefánikova 7/826 Přihlášky: elektronicky na nebo poštou na KVIC, Štefánikova, do Kontakt: Mgr. Ilona Fiurášková Práce s evaluačními nástroji Číslo akce: Určeno: vedoucím pedagogickým pracovníkům základních i středních škol Termín: od 8:30 do 16:00 h 6

7 Informátor KVIC duben 2014 Obsah: Budete pracovat s vybranými evaluačními nástroji vytvořenými v projektu Cesta ke kvalitě přímo na portále evaluačních nástrojů (evaluacninastroje.rvp.cz). Dozvíte se o charakteristikách nástrojů, využitelnosti nástrojů, rizicích práce (např. informace o interpretaci zjištěných dat) a prakticky nacvičíte ovládání nástroje on-line na portálu evaluačních nástrojů. Přidanou hodnotou je práce s výsledky evaluačních šetření vybraných škol (anonymizované výsledky), které se naučíte vhodně interpretovat. Vyzkoušíte si práci s hodnotícími systémy, tj. budou vám představeny a nabídnuty hodnotící nástroje pro učitele a vedoucí pedagogické pracovníky, popř. dotazníky na zjišťování klima třídy: Předcházení problémům v chování žáků, Klima školní třídy, Interakce učitele a žáků; dotazník pro učitele - Klima učitelského sboru; nástroje určené k personálními rozvoji učitele: Rámec profesních kvalit učitele, Třistašedesátistupňová zpětná vazba pro střední úroveň řízení školy, Učíme děti učit se (hospitační arch) a k získání zpětné vazby od rodičů - Anketa pro rodiče. Místo: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Lektor: Ing. Stanislav Michek, Ph.D. Rozsah: 7 h Cena: Kč Přihlášky: em na adresu Gramatiku naučíme při slohu Číslo akce: Určeno: přihlášeným účastníkům Termín: 2. modul 11. a od 08:30 do 16:00 h Lektor: PhDr. Ondřej Hausenblas Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Konflikty a jejich řešení ve školní praxi Číslo akce: Termín: od 13:00 h Určeno:, výchovným poradcům, metodikům prevence a dalším zájemcům (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ) Obsah: Informace o současném stavu narůstajících agresivních tendencí a jimi souvisejících polích pro vznik konfliktních situací. Deskripce vzniku, průběhu a eliminace konfliktu. Nástroje k řešení konfliktních situací bez emočního vypětí. Aktivní naslouchání jako forma i metoda pro zvládání konfliktů na rozdíl od asertivity, která je rozdmýchává. Sebereflexe jako příprava pro kvalitní řešení konfliktů následných. Modely jednání s žáky s poruchami chování, praktické rady ke zvládání konkrétních situací. Lektoři: PhDr. Jan Svoboda Rozsah: 6 h Cena: 850 Kč Místo konání: KVIC, Štefánikova 7/826 Přihlášky: elektronicky na nebo poštou na KVIC, Štefánikova, do Kontakt: Mgr. Ilona Fiurášková Problematika BOZP ve školách a školských zařízeních ve vztahu zaměstnavatel vs. zaměstnanec, škola vs. žák, student Číslo akce: Termín: :00-16:00 h Určeno: vedoucím pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, MŠ, ZŠ, SŠ Obsah: Legislativní rámec zajišťování BOZP. Povinnosti zaměstnavatele a dokumentace BOZP - prevence rizik, kategorizace prací, pracovnělékařské služby, pracovní úrazy atd. Legislativní rámec zajišťování BOZP dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Povinnosti školy a školského zřízení z pohledu zajištění BOZP dětí, žáků a studentů. Jakou dokumentaci vést při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů? Místo konání: KVIC OP Opava, Hany Kvapilové 20 Lektoři: Bc. Jarmila Jánská Rozsah: 8 h Cena: Kč 7

8 Informátor KVIC duben 2014 Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: přihlášeným účastníkům Termín: 2. modul od 08:30 do 18:00 h Lektor: Mgr. Bohumil Zmrzlík, Mgr. Alena Dvorská Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mentorské dovednosti učitelů Číslo akce: Termíny: 1. část čtvrtek od 8:30 do 18:00 h 2. část pátek od 8:30 do 18:00 h Určeno: Obsah: Doporučení: gymnázií, středních škol i základních škol Kurz je věnován tématu poskytování kolegiální podpory mezi učiteli. Cílem je podpořit učitele v jejich dovednostech poskytovat kolegiální podporu, resp. mentorské vedení kolegům i žákům. Kurz je teoreticky i prakticky zaměřen, předpokládá se aktivní práce účastníků na nácviku, prohlubování zkušenosti na vlastním pracovišti. Dvoudenní kurz má výcvikový charakter, obsahuje krátké teoretické vstupy, týmovou práci, cca 60 procent času je věnováno nácviku ve skupinách i ukázkám v plénu. Je tedy třeba, aby účastníci aktivně přicházeli s případy z vlastní praxe (osobní nebo pracovní problémy, nejistoty, dilemata, témata k supervizi ). Absolventi předchozího kurzu ocenili především (vybíráme a citujeme ze zpětných vazeb): Srozumitelnost výkladu; pozitivní přístup lektorek a jejich přípravu; ochotu přizpůsobit program a činnosti potřebám kurzistů; profesionalitu a velice příjemnou atmosféru; výukové podpory; připravené materiály; schopnost diskutovat, poradit; spojitost výkladu s praxí, ukázky na školním prostředí; praktické činnosti; pozorovací archy jako inspirace Lektorky: Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. a Mgr. Lucie Chaloupková Rozsah: 20 h Cena: Kč Místo konání: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Přihlášky: elektronicky na Kontakt: Ing. Václava Brusová, DEN PRO VÝCHOVNÉ PORADCE A TŘÍDNÍ UČITELE v Opavě Problémové skupiny žáků, které nás stojí hodně sil Číslo akce: Termín: :00 až 13:00 h Určeno: výchovným poradcům II. st. ZŠ, třídním I. st., II. st. ZŠ Obsah: Na semináři se seznámíte s možnostmi práce se žáky, kteří se chovají nestandardně díky prostředí, ze kterého pochází. Účastníci se seznámí s prvky, které ovlivňují klima školy, např. působení sborovny, vztahy ve sborovně, složení tříd, rodinné zázemí dětí, poměr mužů a žen ve škole. Seznámí se s důležitostí propojení informací učitelů z prvního a druhého stupně a co všechno může toto propojení ovlivnit. Vyzkouší reakce na ataky žáků ze třídy a seznámí se z riziky, které mohou sami učitelé vyvolávat při zkoušení u tabule svým chováním. Součástí školení budou i rychlé regenerační prvky, aby se nálada z jedné třídy nepřenášela do druhé. Místo konání: KVIC OP Opava, Hany Kvapilové 20 Lektoři: Mgr. Karel Opravil Rozsah: 6 h Cena: 870 Kč Rizika kyberprostoru Číslo akce: Termín: :00 až 17:15 h Určeno: vedoucím pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, MŠ, ZŠ, SŠ 8

9 Informátor KVIC duben 2014 Obsah: Na semináři se seznámíte s riziky kyberprostoru a užívání sociálních sítí žáky a studenty, kde tráví hodně svého volného času, s projevy závislosti, s rizikem "přátelství" s lidmi, které nezná v reálném světě. Dále se seznámíte s rizikem kyberšikany ve škole, s propojením kyberšikany a šikany v třídním kolektivu, s preventivními prvky při práci v počítačových třídách škol a využívání chytrých mobilů. Místo konání: KVIC OP Opava, Hany Kvapilové 20 Lektoři: Mgr. Karel Opravil Rozsah: 4 h Cena: 610 Kč Řízení profesní a vzdělávací dráhy na školách Číslo akce: Termín: od 8:30 h Určeno: ZŠ, SŠ, výchovným poradcům, metodikům prevence Obsah: Na základě aktivizace interaktivních didaktických metod řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy se v semináři seznámíte s novými trendy poskytování kariérového poradenství ve školách. Lektoři: Mgr. Dorota Madziová Rozsah: 8 h Cena: 820 Kč Místo konání: KVIC, Štefánikova 7/826 Přihlášky: elektronicky na nebo poštou na KVIC, Štefánikova 7, do Kontakt: Mgr. Ilona Fiurášková V. KVIC připravuje v květnu a v červnu Hravá logopedie 2 Číslo akce: Termín: od 9:00 do 14:00 h Místo: KVIC, Štefánikova 7/826 Určeno: Obsah: Lektoři: Rozsah: Cena: Přihlášky: Kontakt: MŠ, I. st. ZŠ Praktický seminář, na kterém si prohloubíte znalostí o správné výslovnosti jednotlivých hlásek a osvojení si postupů, fixace jednotlivých hlásek S, C, Z, Š, Č, Ž, D, T, N, L, R, Ř, K v MŠ, 1. st. ZŠ samostatně a v návaznosti na práci klinického logopeda. Uvědomí si rizika u tvoření a tréninku jednotlivých hlásek a možné odlišnosti. Mgr. Martina Černá 6 h 890 Kč poštou na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Mgr. Ilona Fiurášková Zdravotník zotavovacích akcí 40 h Číslo akce: Termíny: :00 15: :00 15: :00 15: :00 15: :00 15:00 Určeno: Obsah: pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení Zdravotník se na různých typech akcí setká s širokou škálou onemocnění a úrazů. Aby mohl tuto činnost vykonávat, je třeba získat mnoho znalostí. Naučí se poskytovat první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví, organizovat zásah při poskytování první pomoci, zajišťovat přivolání odborné pomoci. Při poskytování první pomoci bude umět zvážit a zajistit bezpečnost pro sebe i ostatní. Osvojí si právní aspekty své funkce i to, jak svou činnost správně dokumentovat. 9

10 Informátor KVIC duben 2014 Poznámka: Účastníci obdrží průkaz o absolvování kurzu s neomezenou platností. Je doporučováno přeškolení co 4 roky. Místo konání: KVIC OP Opava, Hany Kvapilové 20 Lektoři: tým lektorů ČČK Opava Rozsah: 40 h Cena: Kč Školení BOZP - odborné profese - elektro Číslo akce: Termín: od 9:00 do 13:15 h Určeno: ZŠ, SŠ, školníkům,, osobám odpovědným za stav a provoz elektr. zařízení Obsah: Školení a přezkoušení učitelů fyziky, laboratoří a dílen dle vyhl. č. 50/78Sb ČÚBP dle 11, tj. osob odpovědných za stav a provoz elektrického zařízení dle ČSN EN ed.2. Lektoři: Ing. Bohumír Mikenda, p. Josef Kalus Místo: KVIC, Štefánikova 7/826 Rozsah: 5 h Cena: 780 Kč Přihlášky: poštou na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontakt: Mgr. Ilona Fiurášková Vedení lidí a specifika školského managementu Číslo akce: Termín: :00 15:30 h Určeno:, ředitelům, vedoucím pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ Obsah: Formy i obsah práce ředitele, ale i učitele má ryze manažerský charakter (samozřejmě v širším slova smyslu) práce se skupinou vyžaduje budovat a kultivovat osobnost, která musí splňovat určitá kritéria. Je to především autorita a osobitost, ale to celé je podmíněno autentičností projevů pedagoga. Lektoři: Mgr. Jiří Halda Místo: KVIC, Štefánikova 7/826 Rozsah: 8 h Cena: 790 Kč Přihlášky: poštou na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na do Kontakt: Mgr. Ilona Fiurášková Určeno: Obsah: Lektor: Rozsah: Cena: Přihlášky: Rozvoj sluchové percepce a fonematického sluchu u dětí MŠ, I. st. ZŠ logopedickým asistentům Na semináři se seznámíte s vývojem sluchového vnímání a fonematického sluchu u dětí předškolního věku, úskalím tohoto vývoje a reedukačními postupy při oslabení této důležité percepční složky. V praktické části se naučíte napravit tyto vývojové nedostatky. Mgr. Milena Dvořáková 4 h 500 Kč em na adresu Číslo akce Termín Doba konání Místo konání :30 až 17:00 h KVIC OP Ostrava, Na Hradbách :30 až 17:00 h KVIC, Štefánikova 7 10

11 Informátor KVIC duben 2014 VI. V rámci udržitelnosti projektů ESF nabízíme Níže uvedené projekty sice skončily, ale Vy si jistě vyberete osvědčené vzdělávací programy vytvořené a nabízené v rámci jejich udržitelnosti. EduČaS aneb Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje. V rámci udržitelnosti projektu nabízíme: Určeno: Termín: Místo: Obsah: Lektor: Rozsah: Cena: Náslechová hodina - Politické procesy 50. let II. st. ZŠ a střední školy od 12:45 hod. Základní škola Hlučín - Rovniny, okres Opava, p. o., Cihelní 1417/8, Hlučín Hodina Politické procesy 50. let bude zaměřena na poznávání historických událostí přes osudy konkrétních osobností. Žáci získají informace z historických pramenů (film, fotografie, dokumenty), využijí kritické čtení, diskusi s použitím argumentu. Hodinou se bude prolínat průřezové téma mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, vliv médií na společnost, žák rozpozná případy manipulativní komunikace. Mgr. Jarmila Polomská 4 h 400 Kč Škola pro život V rámci udržitelnosti projektu Škola pro život si Vám dovolujeme nabídnout tyto vzdělávací programy: Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Číslo akce: Termíny: duben 2014 (bude upřesněno) Určeno: 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ, speciálních škol Obsah: Hodnocení ovlivňuje celý vzdělávací proces a je významnou zpětnovazební informací pro žáka, učitele i pro rodiče. Prostřednictvím hodnocení je žák informován, jak se mu daří dosahovat dílčí výstupy ŠVP. Hodnocení žáka však nelze považovat za hodnocení školy, ale za výrazný motivační prvek v osobnostním rozvoji žáka. Pedagogové mohou zejména v praktické části kurzu načerpat nové náměty pro netradiční hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Místo konání: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Moravská Ostrava Rozsah: 6 h Lektor: Mgr. Dagmar Horká, Mgr. Jana Gawronová Cena: 710 Kč Naše třída, práce s třídním kolektivem Číslo akce: Termíny: 20. a vždy od 9:00 do 17:00 h Určeno: 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ, speciálních škol Obsah: Seminář je podaný sebezkušenostní formou. Je určen pro kolektivy škol. Seminář je zaměřen na práci s dynamikou třídy. Pedagogové prochází v rámci týmu pedagogů jednotlivými programy uplatnitelnými v rámci třídnických hodin tak, aby se i u pedagogického sboru upevňovaly dobré 11

12 Informátor KVIC duben 2014 komunikační návyky, zvýšila se soudržnost a vzájemně se podpořilo zvýšení funkční komunikace mezi dospělými. Místo konání: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Moravská Ostrava Rozsah: 16 h Lektor: Ing. Anna Richterová Cena: Kč Regionální setkání učitelů II. Práce se sociálně znevýhodněnými žáky Číslo akce: Termíny:: od 8:30 do 16:30 h od 8:30 do 14:15 h Určeno: Regionální setkání je určeno zejména pro učitele, kteří pracují s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Účastníci získají informace o romské komunitě, zásadních rozdílech mezi majoritou a romskou minoritou. Setkání umožní pedagogům více pochopit rozdílnost mentalit a ukázat jim různé přístupy ve vzdělávání romských dětí, motivaci k učení, k aktivitě, jak pracovat s rodiči atd. Regionální setkání nabízí účastníkům tři semináře a jednu přednášku. Každý z účastníků setkání absolvuje všechny nabízené vzdělávací programy. Přehled vzdělávacích programů: 1. Barevná planeta přátelství - Mgr. Vlasta Geryková Seminář nabídne moderní a originální metody pro realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova ve ŠVP u žáků se sociálním znevýhodněním. Přijďte se inspirovat k zavádění změn, nových poznatků a originálních metod i pomůcek ve svých školách, získají materiály vhodné pro další praktické využití. 2. Aktivně proti předsudkům a rasismu - Mgr. Michal Schuster Cílem přednášky je seznámit pedagogy s životem Romů, představit je bez nánosu předsudků a jednostranného negativního hodnocení, přiblížit jejich starou historii, bohatou a rozmanitou kulturu a specifika způsobu života. Prezentovány budou i vzdělávací programy pro žáky, které si kladou za cíl rozvíjet multikulturní cítění, vést k toleranci a podpořit vzdělávací proces žáků a studentů. 3. Syndrom vyhoření aneb jak se nespálit - PhDr. Kateřina Fořtová Účastníci se seznámí se základní terminologií, historií a současným pojetím syndromu vyhoření. Získáte konkrétní představu o příčinách vzniku, průběhu, jednotlivých fázích i o možnostech prevence a následné intervence. 4. Jak na ně? Jak s nimi - PaedDr. Jarmila Horová Účastníci se seznámí s novými metodami práce, jejichž cílem je zlepšení podmínek pro práci ve třídě a vytváření pozitivního klimatu ve třídě, s metodami, které dovolující žákům prožít, že každý z nich má ve třídě škole své místo. Místo konání: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Moravská Ostrava Rozsah: 14 h Cena: Kč Přihlášky, v případě Vašeho zájmu, zasílejte obratem na adresu popř. poštou na KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava. Kontaktní osoby: Mgr. Marie Apriasová, Mgr. Hana Tichá, Šafarčíková Eva, (přihlášky)

13 Informátor KVIC - duben 2014 EMA Efektivní management škol č. projektu CZ.1.07/1.3.05/ Vzdělávací lídr doporučujeme Číslo akce: Určeno: vedoucím pracovníkům ZŠ a SŠ Obsah: Couching a mentoring a jeho přínos pro školu (8 h) Asertivní ředitel a jeho asertivní vyjednávání (8 h) Termín: 7. až , zahájení v 8:30 h Rozsah: 16 h Místo konání: Hotel U Lip, Trojanovice, Lektor: Mgr. Lubomír Pelech Cena: 760 Kč (+ cena za ubytování a stravu - max Kč, kterou účastník hradí na místě) Doporučujeme také 6 níže uvedených kurzů formou blended learning Blended learning moderní forma vzdělávání, která kombinuje standardní výuku s e-learningem. Je vstřícná k samostudiu a k plánování času, uspokojí požadavky především zástupců ředitelů a ředitelů s kratší praxí. Kurzy budou mít tuto strukturu: Prezenční část úvodní 8hodinový workshop vedený zkušenými manažery a konzultanty (8:30 až 15:30) Distanční část 16 h e-learningová aplikace s připraveným poradenským a vzdělávacím programem s podporou tutora během studia. Prezenční část závěrečný 8hodinový workshop k projednání a vyladění jednotlivých oblastí (8:30 až 15:30) Termíny u těchto kurzů budou stanoveny až po naplnění dostatečným počtem účastníků. Specifika školského personálního managementu Číslo akce: Obsah: Prostřednictvím kurzu se seznámíte s nejaktuálnějšími trendy v oblasti školského personálního managementu a rozpoznáte, pojmenujete strategickou schopnost školské organizace zajištěním kvalifikovaných, oddaných a dobře motivovaných pedagogických pracovníků. Místo konání: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Lektor: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková Cena: Kč Moderní personální management Číslo akce: Obsah: Jedná se o opakování kurzu, který nyní probíhá. V rámci vzdělávacího programu se seznámíte s procesy a doporučenými nástroji v těchto oblastech: Strategie řízení lidských zdrojů jako součást strategie firmy; Firemní kultura a komunikace; Zajištění a využití zpětné vazby od zaměstnanců; Řízení a hodnocení výkonu; Motivace zaměstnanců. V jeho průběhu si pod vedením profesionálního tutora připravíte koncept svých dílčích projektů k vybraným oblastem k jejich zavedení ve Vaší škole. Zároveň získáte informace o dalších nástrojích a technikách pro strategické řízení. Místo konání: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Lektor: Ing. Zbyněk Dvořák Cena: Kč 13

14 Informátor KVIC - duben 2014 Ověřené systémy autoevaluace Číslo akce: Obsah: Jedná se o opakování kurzu, který proběhl na podzim letošního roku a účastníci jej kladně hodnotili. Je zaměřen na základní procesy a aktuální systémy, které umožňují efektivní provádění vlastního hodnocení školy. Po jeho absolvování se budete orientovat v teorii evaluace, v právních normách, vyhláškách a dalších dokumentech souvisejících s řízením kvality a vlastním hodnocením školy i v mezinárodním kontextu. Pochopíte komplexnost autoevaluačního procesu. Naučíte se využívat diagnostické nástroje pro získávání relevantních dat, analyzovat získaná data a interpretovat výsledky v rámci zprávy o vlastním hodnocení školy. Seznámíte se s autoevalučními metodikami, které jsou v současné době realizovány v ČR. Místo konání: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Lektor: Mgr. Martin Rangl Cena: Kč Finanční management Číslo akce: Obsah: Kurz je orientován především na manažerské účetnictví pro řídící pracovníky škol. Zřizovací listina vymezení povinností a odpovědností; vztah se zřizovatelem; majetkové vztahy Hospodaření podle zákona č. 250/2000 Sb. požadavek na stanovení příspěvku na provoz; fondy příspěvkové organizace; zpráva o hospodaření a výroční zpráva; porušení rozpočtové kázně; prostředky z rozpočtu EU; Základy účetnictví majetek a inventarizace; finanční operace, účetní závěrka, vnitřní směrnice, daňová problematika Finanční kontrola vnitřní kontrolní systém; rizika Poznatky z kontrol hospodaření, praktické příklady Místo konání: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Lektor: Ing. Blanka Štefánková, odbor kontroly a interního auditu KÚ MSK Cena: Kč Strategické plánování ve školství a ve škole Číslo akce: Obsah: Připomenete si znaky efektivní školy. Seznámíte se s definováním marketingu. Pochopíte podstatu aplikace marketingu ve škole a pro školu. Seznámíte se s nejnovější koncepcí marketingu a koncepcí tzv. školního marketingu. Budeme diskutovat o možných omylech a mýtech v uplatňování marketingu v oblasti školství. Místo konání: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Lektor: Doc. Ludvík Eger Cena: Kč Moderní strategický management Číslo akce: Obsah: Účastník se seznámí s nejaktuálnějšími trendy v oblasti strategického managementu, uvědomí si proces změn ve škole a aktivně bude veden k realizaci změn pomocí moderních metod a strategického řízení. Rovněž si připraví vlastní projekt změny pro svou organizaci. Místo konání: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Lektor: Ing. Zbyněk Dvořák Cena: Kč 14

15 Informátor KVIC - duben 2014 Zahraniční stáž školského systémy zemí EU jako inspirace (Finsko nebo Anglie-Skotsko) Vzhledem k malému počtu zájemců jsme byli nuceni květnový termín stáže zrušit. Informace o případném dalším termínu obdržíte v dalším čísle Informátoru. Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání klasických přihlášek DVPP: Ing. Renata Kocurková OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Podpora poradců pro implementaci KR V rámci tohoto projektu byly vytvořeny zajímavé a přínosné podpůrné nástroje Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti a Sborník pozoruhodných textů. Jsou zveřejněny na webových stránkách organizace: a můžete je využívat ve vlastní výuce. Kromě těchto nástrojů vzniklo cca 20 nových vzdělávacích programů pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti. Projekt Integrace na druhou Pozvánka na úspěšné aktivity projektu Integrace jako fenomén edukační práce s dětmi s mentálním postižením Číslo akce: Termín: termín bude upřesněn po naplnění kurzu min. 15 účastníky Určeno: I. st. ZŠ, II. st. ZŠ Obsah: Možnosti učení žáků s mentálním postižením, využití alternativních komunikačních technik a arteterapeutických metod. Seznámení s obsahy tranzitních programů a s možnostmi spolupráce s rodiči žáků s mentálním postižením s cílem dosažení nejvyšší možné míry integrace žáků s mentálním postižením. Lektoři: Doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D., Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D., DiS. Místo: KVIC, Štefánikova 7/826 Rozsah: 20 h (dvoudenní) Cena: Kč Přihlášky: poštou na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontakt: Mgr. Ilona Fiurášková Projekt Informatorium školy mateřské Pozvánka na úspěšné aktivity projektu Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV Číslo akce: Termín: termíny budou upřesněny po naplnění kurzu min. 15 účastníky Určeno: MŠ Obsah: Kurz je zaměřen především na praktickou aplikaci problematiky základních pedagogických dovedností do praxe MŠ. Část teoretická a praktická se budou adekvátně střídat s využitím různých postupů aktivní výuky. 15

16 Informátor KVIC - duben 2014 Lektoři: Rozsah: Cena: Přihlášky: Hlavní témata: Podnětné prostředí v mateřské škole. Integrovaná tematická výuka a tematické plánování. Individualizace v MŠ. Spolupráce s rodinou. Mgr. Juliana Gardošová 32 h Kč na KVIC, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Informatorium školy mateřské Číslo akce: přeloženo z dubna 2014 na podzim 2014 termín bude upřesněn Projekty Perspektiva 2010 a Elektronická školička CZ.1.07/1.3.05/ CZ.1.07/1.3.05/ V projektech Perspektiva 2010 a Elektronická školička jsme pro Vás připravili a pilotně ověřili kurzy, které Vám nyní nabízíme jako hotové produkty. Jedná se o kurzy výrazně podpořené e-learningovou částí. Učitel, který v kurzu pracuje v LMS Moodle, se tak navíc individuálně seznámí také s tímto vzdělávacím prostředím a dokáže je uplatnit při výuce žáků ve své škole. V rámci udržitelnosti projektů jsou kurzy v nabídce za velmi příznivé ceny. Mediální výchova s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Obsahem kurzu je možnost užití MMT při přípravě a realizaci výuky práce s videokamerou, webkamerou a další technikou, práce v software pro práci s videem, zvukem a fotografiemi, vedení žáků při práci s MMT, začlenění ICT do mediální výchovy. Cena kurzu je Kč za osobu. Grafika a fotografie s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Absolvent kurzu nahlédne do světa fotografování, bude pracovat a experimentovat s fotoaparátem. Naučí se fotografie upravovat na počítači pomocí rastrového programu GIMP (narovnání a ořez fotografie, změna velikosti fotografie, její barevné vylepšení, retuše apod.). Seznámí se s tvorbou jednoduchého vektorového obrázku v programu Corel (alternativa Inkscape). Bude schopen vytvářet jednoduché koláže, fotomontáže a grafické návrhy - leták, logo, vizitka, plakát, webovou grafiku apod. Bude umět vkládat a upravovat obrázky a kliparty v programu Word Tento kurz neopomene poukázat na dnes velmi používanou formu výukových multimediálních prezentací, kde se integrují do jednoho celku různé datové soubory např. fotografie, obrázky, texty, tabulky, zvuky, videa, animace apod. Účastníci kurzu zvládnou takto vytvořit jednoduché multimediální prezentace v programu Windows Movie Maker a PowerPoint tvorba fotoalba. V závěru se naučí vytvořit webovou prezentaci v on-line aplikaci Webnode bez nutnosti znát programovací jazyk HTML. Cena kurzu je Kč za osobu. Využití ICT v mateřské škole a v prvních ročnících základní školy (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Kurz připravený jako prezenční s podporou e-learningu vede k rozvíjení digitální gramotnosti učitelů v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Učitelé ocení výhody aplikování nových metod a forem výuky s efektivním využitím ICT ve výuce, v přípravě na výuku a v organizaci školní administrativy. Kurz nabízí významný přehled informačních zdrojů na internetu, které lze zdarma pro školní práci využívat. Cena kurzu je Kč za osobu. 16

17 Informátor KVIC duben 2014 VII. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT technologie na vaší straně Pro vedoucí pracovníky Článek o připravované výzvě tablety a vzdělávání pro učitele ZŠ a SŠ Rádi bychom Vás upozornili na připravovanou výzvu, která může být pro základní a střední školy zajímavá, pokud jdou cestou zavedení tabletů do výuky. Jak vyplývá z článku na České škole Miliardový nákup. Každá škola dostane až dvacet nových tabletů nebo notebooků (viz také lze v nejbližších dnech očekávat výzvu, v rámci které budou žadatelé (zde lze spíše očekávat zřizovatele škol, firmy apod.) oslovovat školy pro sjednání spolupráce na vzdělávání učitelů v práci s dotykovým zařízením ve výuce. Těmto by je pak pro toto vzdělávání měli zajistit (např. tablet, chytrý telefon, max. 20/škola), v ideálním případě i na dobu delší, než bude trvání projektu (doba realizace se předpokládá 1 rok). Nyní je vhodný okamžik na promyšlení toho, se kterým subjektem byste v projektu chtěli spolupracovat, protože volíte jediného. Zvažte např., zda s ním máte dobré zkušenosti z oblasti DVPP, zda disponuje dostatečně kvalitním lektorským týmem a zejména, že lektoři mají zkušenost se školským prostředím. Pak je důležité zvolit si taková dotyková zařízení, která budou pro Vaše učitele vhodná. Zejména je dobré rozhodnout se pro zařízení, která bude možné snadno integrovat do technologií použitých ve vaší škole. V čem bude zásadní rozdíl? U tabletů to bude o rozhodování mezi ipadem, tabletem s Microsoft Windows 8.1 a tabletem s Android. Rozdíly byly popsány v článku pana Neumajera, který naleznete na adrese Office365 nebo Google Dokumenty? Nejedná se o řečnickou otázku ani konfrontační článek. Rádi bychom Vás upozornili na dva největší hráče s nabídkou cloudového řešení pro školy zdarma. O co jde? Škola může pomocí těchto řešení: - Přesunout y pryč ze školního serveru (neřešit spamy, antivir apod.) - Získat velké datové úložiště (neřešit zálohování dat, napájení serveru a UPS apod.) - Využít online nástroje pro práci s texty, tabulkami, prezentacemi (tj. možnost současné práce školních týmů např. na jednom dokumentu, vkládání údajů učitelů do jedné tabulky apod.) - Ušetřit čas školního informatika pro pomoc kolegům ve škole Jistě by se našlo ještě více výhod, existují také omezení jako např. min. věk žáka, který může mít zřízený účet (u Google i Microsoftu je to 13 let). Každopádně stojí za zvážení, zda toto řešení využít např. jako intranet pro zaměstnance školy, pracovní prostředí předmětových komisí a v případě středních škol jako skutečně plnohodnotné prostředí pro přesun elektronické pošty a dat do cloudu. Můžeme Vám pomoci posoudit vhodnost řešení pro Vaši školu a domluvit Vám vhodného konzultanta pro vlastní realizaci. Pro kontakt prosím využijte mail Akreditované kurzy Microsoft V nabídce vzdělávání představujeme sadu akreditovaných kurzů, které jsou zaměřeny na školami hojně využívané aplikace (viz tabulka, možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám resp. EU peníze středním školám). V kurzu obdrží každý z účastníků aktuální uživatelskou příručku pro práci s danou aplikací z nakladatelství Computer Media. Z našich vzdělávacích akcí si učitelé odnášejí hotové výstupy pro inovace ve výuce a osvědčení. Školení pro Vás připravíme dle Vašeho požadavku ve verzi Microsoft Office 2010 nebo Microsoft Office 2013 (pro verzi 2013 vč. možnosti bezplatného zapůjčení notebookové učebny pro kurz). Pro uzavřený kurz školy připravujeme individuální kalkulaci ceny. Pro další informace se prosím obracejte na 17

18 Informátor KVIC duben 2014 Co se naučíte, co můžete využít ve své práci Cena za účastníka Microsoft PowerPoint Vaše prezentace se může stát krátkým výukovým videem, vyzkoušíme si je včetně ozvučení. Naučíme se, jakým způsobem lze vytvořit pěknou učebnici s obrázky pro tisk nebo sdílení v elektronické podobě. Kč 1 250,-- Microsoft Excel Můžete připravovat zajímavé grafy, které pomohou žákům vizualizovat čísla a lépe pochopit vztahy mezi zadanými hodnotami. Proč se bojíme používat vzorce a funkce? Podívejme se na ty zajímavé pro výuku. Využijme barevné škály pro dobrou orientaci v rozsáhlých datech. Kč 1 250,-- Microsoft Word Zkusíme rychle vytvořit diplom či účastnický list pro žáky. Pro výuku si připravíme pracovní list, který bude žák vyplňovat na počítači nebo ručně. Doplníme do výroční zprávy obsah, seznam grafů a pomocí revizí můžeme sledovat návrhy kolegů na úpravy textu. Kč 1 250,-- Inspirujme se příkladem jiných škol Konference Počítač ve škole se koná v termínu 15. až 17. dubna 2014 na gymnáziu v Novém Městě na Moravě. Konference by měla být opět především burzou nápadů učitelů. Hlavními tématy prvního dne konference jsou: Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, Výuka s dotykovými zařízeními, Projekty škol a Geografické informační systémy ve výuce. Více informací a přihlašovací formuláře najdete na webu konference Připravujeme krajskou konferenci v Ostravě Na závěr doplňujeme již naplánovaný termín krajské konference v Ostravě, která proběhne V květnu bude spuštěna registrace, budeme vás obratem informovat. Pro aktivní žáky Regionální kolo soutěže OfficeArena Po realizaci školních kol postupuje 15 žáků základních škol do regionálního kola soutěže Microsoft OfficeArena. Regionální kolo proběhne dne od 8 h na Základní škole, Chrjukinova 12, Ostrava. Žáci, kteří postupují do tohoto kola, budou informováni přímo z firmy Microsoft. Děkujeme informatiky za organizaci školních kol a žákům přejeme v soutěži hodně úspěchů. Soutěž Vyprávěj svůj příběh digitálně Byl vyhlášen druhý ročník soutěže Vyprávěj svůj příběh digitálně. Smyslem soutěže je uplatnění inovativních výukových metod ve vzdělávání, konkrétně jde o vyprávění příběhů s využitím digitálních technologií. Podmínky pro účast v soutěži jsou k dispozici na www stránkách organizátora soutěže: https://kap.fp.tul.cz/attachments/article/247/vyhlaseni-souteze.pdf Soutěž The SCHOOL DANCE 2014 je také o ICT Byla spuštěna taneční soutěž The SCHOOL DANCE 2014 určená pro mateřské, základní a střední školy v České republice, na Slovensku a v Polsku. Cílem soutěže je motivovat žáky a studenty k pohybu a k efektivnímu využívání informačních technologií. Kromě tanečních videí účastníci vytvoří interaktivní materiály, kterými si žáci zdokonalí IT dovednosti a představí svůj region. Školy se mohou registrovat do 30. dubna 2014 na 18

19 Informátor KVIC duben 2014 Pro moderní učitele Klub moderních učitelů Moravskoslezsko Dovolujeme si upozornit na akce klubu (KMU), což jsou neformální setkávání k ICT tématům, které aktuálně ve svých školách řešíte a pomohly by Vám např. příklady dobré praxe kolegů z dalších škol. Akce jsou pro učitele zdarma díky financování z programu Partners in Learning firmou Microsoft. Aktuální nabídku klubů naleznete na nové verzi portálu Účastnický poplatek zdarma na základě registrace na nebo na Microsoft Office Excel 2013 pro vychovatelky ŠD Termín: (od 14:00 h) Rozsah: 3 h prezenčně Místo: ZŠ nár. umělce P. Bezruče, T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek Moderátor: Zdeněk Matúš Termín: (od 14:00 h) Rozsah: 3 h prezenčně Místo: Základní škola Chrjukinova 12, Ostrava-Zábřeh Moderátor: Zdeněk Matúš Cena: Obsah: zdarma na základě registrace na nebo na Při dalším setkání Klubu moderních učitelů pro vychovatelky školních družin a učitele 1. stupně ZŠ se budeme zabývat tabulkovým procesorem Excel 2013, tzn. především tvorbou výpočtových tabulek a jednoduchých grafů. Dále se naučíte vyhledávat záznamy v databázi (např. seznam žáků, dětí ), filtrovat a kopírovat a tisknout tyto záznamy. Na začátku kurzu se budeme stručně věnovat základům ovládání operačního systému Windows 8. Microsoft Office Excel 2013 pro začátečníky Termín: (od 14:00 h) Rozsah: 3 h prezenčně Místo: Základní škola, Tyršova 913, Frenštát p. R. Moderátor: Zuzana Školeková Cena: zdarma na základě registrace na nebo na Obsah: Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří mají zájem o práci v tabulkovém procesoru. Je zaměřen na základní práci s aplikací. Po jeho absolvování budou absolventi kurzu schopni základní orientace v prostředí a budou schopni využívat aplikaci Excel při své práci ve škole. Posluchači se naučí prakticky využívat nové funkce Excelu. Obsah je zaměřen na školní prostředí. Tedy i příklady využívané při kurzu jsou postaveny na školním základu. Jedná se o průřez i přehled novinek této aplikace. Kurz je vhodný pro začátečníky. Microsoft Windows 8.1 Termín: (od 15:00 h) Rozsah: 3 h prezenčně Místo: Gymnázium, Smetanův okruh 2, Krnov Moderátor: Jiří Ranostaj Cena: zdarma na základě registrace na nebo na Obsah: Při premiéře klubového setkání na gymnáziu se budeme zabývat dotykovými zařízeními, která jsou vybavená operačním systémem Windows 8 (nově 8.1). Připravili jsme pro vás seminář obohacený o přehled dostupných aplikací, které Vaši učitelé mohou použít v běžné výuce. Získáte konkrétní představu, jak lze vhodným způsobem zapojit tablety a dotyková zařízení do vyučovací hodiny pro její obohacení, zatraktivnění a zvýšení motivace žáků. 19

20 Microsoft Office 365 Informátor KVIC duben 2014 Termín: (od 15:00 h) Rozsah: 3 h prezenčně Místo: Gymnázium, Smetanův okruh 2, Krnov Moderátor: Jiří Ranostaj Termín: (od 17:00 h) Rozsah: 3 h prezenčně Místo: online seminář doma u počítače Moderátor: Jaroslav Šindler Cena: zdarma na základě registrace na nebo na Obsah: Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří mají zájem o využití potenciálu hostovaných služeb Office 365. Je zaměřen na základní práci s jednotlivými službami. Po jeho absolvování budou absolventi kurzu schopni základní orientace v prostředí a budou schopni využívat služby Office 365 při své práci ve škole. Posluchači se naučí prakticky využívat užitečné funkce služeb Office 365. Obsah je zaměřen na školní prostředí. Tedy i příklady využívané při kurzu jsou postaveny na školním základu. Jedná se o průřez i přehled novinek těchto hostovaných služeb. V kurzu je interaktivní možnost kladení dotazů lektorovi např. k vlastnímu řešení ve škole. Soutěž pro učitele ORIGIN 2014 Po úspěšném průběhu v loňském roce oslovujeme také letos učitele, kteří mají zajímavé fotografie využitelné ve výuce, viz také Projděte si svá datová úložiště a popřemýšlejte, které snímky budou ty inspirativní, a rádi nám je představíte v rámci krajské konference. Do fotosoutěže bude možné se přihlásit od března, odkaz na přihlášku a propozice Vám v příštím měsíci zašleme. Předběžné dotazy Vám již nyní rádi zodpovíme na mailu Akreditované DVPP kurzy pro Vás Aby škola čerpala finanční podporu z dotačního programu EU peníze školám správně, pak je v jejím zájmu ověřit si, zda je vzdělávací program akreditován v systému DVPP v databázi MŠMT. Toto ověření lze provést na adrese Na jaro 2014 jsme pro Vás připravili tyto akreditované kurzy z oblasti ICT: Termín: Místo: Cena: Obsah: Informační systém školy jako efektivní nástroj řízení ve škole (4 h prezenčně + 4 h e-learning) od 14:30 h SPŠ stavební, Kollárova 2, Havířov Kč za osobu (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Cílem vzdělávacího programu je poskytnout základní teoretické znalosti a praktické dovednosti při využití ICT v řídích procesech školy, dále návody a ukázky využití informačního systému školy (resp. dat, která obsahuje) vhodně do výuky. Obsah vzdělávací akce umožní získat další nástroje pro úspěšné a efektivní řízení výuky a dalších procesů ve škole pomocí ICT. Přehled témat výuky prezenční části: 1. Co je intranet a informační systém školy 2. Přehled aplikací pro matriku 3. Přehled aplikací pro žáky a jejich hodnocení 4. Integrující řešení výhody a omezení 5. Předávání dat úskalí a výhody Diskuse, výměna zkušeností s IS škol účastníků kurzu, příklady dobré praxe Pokud se chcete kurzů zúčastnit, kontaktujte paní Vyhlídalovou na 20

INFORMÁTOR. aneb 10 let s námi

INFORMÁTOR. aneb 10 let s námi INFORMÁTOR KVĚTEN 2014 aneb 10 let s námi KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

INFORMÁTOR BŘEZEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR BŘEZEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR BŘEZEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

INFORMÁTOR. aneb 10 let s námi

INFORMÁTOR. aneb 10 let s námi INFORMÁTOR ČERVEN 2014 aneb 10 let s námi KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

INFORMÁTOR KVĚTEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR KVĚTEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR KVĚTEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 061, 595 538 063 Krajské zařízení pro další vzdělávání

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji Finanční partneři: Cílové skupiny: především

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji Finanční partneři: Cílové skupiny: především Název projektu: Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247 Realizace: 1. 10. 2016 30. 9. 2019 Rozpočet projektu: 36.755.894,65 Kč Žadatel: Moravskoslezský

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 13.6.2017 17.00-18.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Program jednání Určení zapisovatele a ověřovatele Informace o průběhu realizace projektu Zpráva realizačního

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

INFORMÁTOR únor 2 0 1 6

INFORMÁTOR únor 2 0 1 6 INFORMÁTOR únor 2 0 1 6 REGION NOVÝ JIČÍN a společné informace pro všechny regiony MSK 741 01 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Kvalifikační studia... 3

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Nabídka projektů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Akce jsou akreditovány MŠMT ČR. PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE do 11. ledna 2017 Informace k seminářům na telefonu: 777

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení.

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení. 28. 8. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 19. 9. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 1. 10. 2012-1. sezení 9. 10. 2012-2. sezení vždy 09:00-16:00 Mgr. Sylvie Doláková Metodická poradna Budete se

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Přehled šablon Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Přehled šablon Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přehled šablon Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Úvod Veškeré informace (např. znění výzvy, přehled kontaktních osob, vzorové dokumenty pro příjemce) budou zveřejněny

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC leden 2013 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: OP Vzdělávání pro

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2016/2017 ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Učitel, škola, zřizovatel metodická podpora

Učitel, škola, zřizovatel metodická podpora Učitel, škola, zřizovatel metodická podpora Petr Naske Národní ústav pro vzdělávání IPs Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání Podpora práce

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV 2017/2018 VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více