Superpočítání a gridové počítání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Superpočítání a gridové počítání"

Transkript

1 Superpočítáníagridovépočítání MartinPetřek,1,2PetrKulhánek,1,2 JanKmuníček1,3 1)CESNETz.s.p.o.,Zikova4,CZ 16000Praha,Českárepublika 2)Národnícentrumprovýzkumbiomolekul,PřírodovědeckáFakulta,Masarykovauniverzita, Kotlářská2,61137Brno,Českárepublika 3)Ústavvýpočetnítechniky,Masarykovauniverzita,Botanická68a, 60200Brno,Českárepublika Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

2 Obsah 1.Náročnévýpočtyaaplikace Výpočetníchemie(ukázka),částicováfyzika, zpracovánídat,... 2.Gridovésystémyaprácevnich METACentrum,EGEE2 3.Softwareprořazeníasprávuúloh PBS,gLite/LCG ukázkaspouštěníjobů 4.SystémCHARON Koncepcesystému Použitínaklastruavgridu Správaaplikací Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

3 Náročnévýpočtyaaplikace Cojsounáročnévýpočty? relativnípojemvzhledemkprudkémuvývojvýpočetní techniky jednotkavýkonu FLOPS(FloatingPointOperationsPerSecond) jednotkadat BYTE dnešnípentium4,1gbram,2ghz výkonněkolikgflops donáročnýchvýpočtůřadímeaplikacevyžadující výkonvřádech>=tflopsvyšší prácesdatyvřádech>=gb aplikaceběžícínasuperpočítačíchneborozsálých výpočetníchsystémech(gridy) dobaběhunadomácímpcbytrvalatýdny,měsíce,roky,... Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

4 Náročnévýpočtyaaplikace Typyaplikací: Matematicko Fyzikálníaplikace: modelypředpovědipočasí(systémaladin) simulaceexperimentůzoblasičásticovéfyziky(hep) úlohyzoblastipružnosti pevnosti,termo elasticita(fem) simulaceprouděníkapalin(cfd) materiálovéinženýrsví,nanotechnologie simulacezemetřesení NP těžkéúlohy(tsp),optimalizačníúlohy úlohyzlineárníhoresp.matematickéhoprogramování lámáníšifer(des,enigma[m4project]) hledáníprvočísel(gimps),... Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

5 Náročnévýpočtyaaplikace Typyaplikací: Chemické biologickéaplikace: simulacechováníbiologickýchsystémů(molekulovádynamika) návrhyléčiv(studiuminterakceenzymxléčivo) molekulovédokováníakonformačníanalýzamolekul zkoumáníreakčníchmechanizmů(tranzitnístavy,odhady energetickýchrozdílůproreakčnícestu, výpočty'volnéenergie') proteinfolding simulacechováníorganismůvprostředí šířeníepidemiívprostředí Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

6 Náročnévýpočtyaaplikace Typyaplikací: Zpracovánídat: lékařsví(ct snímky,nmr,příznakovérozpoznávání) zpracovánírozsáhlýchstatistik analýzaarozpoznáváníobrazu HEP částicovéexperimenty(atlas,cms,alice,lhcb) tvorbaexpertníchsystémů(ai) Visualizacedat renderovánínáročnýchscén Ostatní simulacesociálníchaekonomickýchjevů...aspoustadalších... Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

7 Náročnévýpočtyaaplikace Příkladzvýpočetníchemie výpočetvolnéenergie hlavníúloha(dobaběhu~15h) generujemnohopodúloh(stovky) podúloha(dobaběhu~ 25h)(2CPU) získáme profil (graf) volné energie v intervalu (a,b) nadomácímpc(1cpu) byúlohatrvala~7měsíců (24hdenně) vmetacentru~za3dny mámevýsledky Reakční koordináta a b Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

8 Náročnévýpočtyaaplikace Příkladzvýpočetníchemie výpočetvibračníchmodůmolekuly výpočetmatice2.derivacíenergiepodlesouřadnic(tzv.hessian) 3*N*2nezávislýchvýpočtůgradientuenergie(Quant.Mech.) N ~ 100 atomů => 600 úloh 1 úloha ~ 1 hodina na domácím PC ( 25 dní ) v METACentru ~ 1hodina Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

9 Gridovésystémyaprácevnich Computercluster několikpočítačůspojenýchpomocísítě(lan) lzesnimipracovatodděleněnebosemůžounavenek(při vzdálenémpřipojení)jevitjakojedenpočítač uvnitřsítěselzesvobodněpohybovat (jednotlivépočítačesinavzájem věří ) lzepoměrnělevněpostavitzběžnědostupnýchpcasíťových komponent většinoustejnétypystrojů(homogenníclusterxheterogennícluster) Gridovýsystém rozsáhlýcodopočtuvýpočetníchstrojů,ukládacíchkapacit,... chápánspíšjakovýpočetnínástrojnežjakojedenpočítač spojeníněkolika clusterů,různéarchitektury,heterogennístroje velkýdůraznabezpečnost(dílčíclusterymohoubýtrůzněposvětě) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

10 Gridovésystémyaprácevnich Společnéznakyvětšinyklastrů: cn4 operačnísystémytypuunix(unix,linux,freebsd,netbsd,...) sdílenísouborůvklustru(souborovésystémynfs,afs,...) systémsprávyaplikačníhosoftwaru(systémtzv.modulů) autentizačnísystémvrámciklastru(kerberos) aspoňjedencentrálníuzelpropřístupzvenčí(ssh,certifikáty,...) softwareprořazeníúlohdofronty(pbs+varianty,nqe,lsf,...) uživatelmáúčet,domovskýadresářpřímovsystému zcentrálníhouzluselzelogovatnajednotlivéstrojebezhesla cn5 cn6 cn0 Firewall cn1 cn2 cn3 internet Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

11 Gridovésystémyaprácevnich SpecifikaGridů: výpočetnízdrojenejsouspravoványcentrálně administrativnírozdělenígriduna virtuálníorganizace(vo) speciálníuzlyproukládánídat stroje,kterézajišťujíslužbypro prácisesoubory(storageelements) službypromonitorovánístavugridu službyproplánováníúloh(computingelements) vlastnívýpočetníkapacity(workernodes) kpropojenívoslouží grid middle ware otevřenéstandardy kpřihlášenídogridusloužíněkolikpočítačů(user Interface) autentizacepomocícertifikátů(silnéelektronickéšifrování) uživatelpatřídovo,nemápřímýpřístupkezdrojům,aleke službám Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

12 Gridovésystémyaprácevnich Ukázkatypicképrácenaklastru: 1)připojenízdomácíhostrojenacentrálníuzelklastru 2)přípravaúlohyaspouštěcíhoskriptu 3)odesláníúlohydofronty 4)monitorováníúlohy 5)obdrženívýsledků i)zastaveníresp.restartúlohy ii)přeplánováníúlohy,zrušenínaplánovanéúlohy iii)specifikacezdrojů,kdemáúlohaběžet iv)monitoringstavuklastru(volnéstroje,výpadkyklastru) víceuživatelůgenerujespoustuúloh,kapacitazdrojůomezená =>systémproplánování,řazeníasprávuúloh Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

13 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) úlohyseřadídotzv.front fronty: Jméno fronty Max. doba běhu Maximum úloh Maximum/Uživatel short normal long ncbr cpmd 2 hodiny 24 hodin 720 hodin 720 hodin 720 hodin strojůmlzepřiřadittzv.vlastnosti(využitívheterogenníchclusterech) Vlastnosti (meta): linux praha brno plzen iti Vlastnosti (ncbr): lcc ibp cpmd Vlastnosti (obecné): p3 xeon athlon Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

14 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) Příkazyprozákladníprácisúlohami: zasláníúlohydofronty(qsub) vymazáníještěnespuštěnéúlohyzfronty(qdel) informaceoběžícíchúlohách(qstat) standardní a Informaceouzlech(pbsnodes,xpbs) chybový výstup vpraxitovypadápřibližnětakto: odesláníúlohydofronty: test]$ qsub -r -e -q -v skirit.ics.muni.cz test]$ Identifikátor úlohy proměnné prostředí n -m abe -j oe -o test.out \ test.err -N "Test cislo 1" \ normal -l "node=1:brno:xeon" \ "BACKUPDIR" test fronta a vlastnosti vlastní skript Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

15 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) vlastnískript petrek]$ cat test #!/bin/bash #PBS -W #PBS -W # Inicializace modulu a pridani modulu g98:. /packages/run/modules-2.0/init/sh module add g98 # zmena pracovniho adresare cd /scratch/petrek # Spusteni ulohy: g98 xxx.com Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

16 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) Informaceoúlohách petrek]$ qstat Job id Name User skirit-f tri_2fsm zeleny skirit-f tri_3fsm zeleny skirit-f tri_4fsm zeleny skirit-f opt1 jsebera skirit-f jedu sponer skirit-f a2:=24 hornak skirit-f 24t5p.run vrbka skirit-f S011 petrek skirit-f m2sr soliman skirit-f test petrek Time Use :49:00 188:01:0 99:39:18 107:21:3 621:11:3 531:31:2 1109:53: 05:22:49 28:24:05 0 S Q Q Q Q R R R C R Q Queue ----long long long long ncbr iti parallel cpmd cpmd normal režimyúlohy:q(naplánovaná)=>r(running)=>e(end)=>c(completed) smazánízfrontyvestavuq: petrek]$ qdel Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

17 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) Monitoringúloh:xpbs Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

18 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) přehledvytíženístrojů: Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

19 Softwareprořazeníasprávuúloh Nevýhodypříméhopoužitídávkovýchsystémů: nutnáznalostfront,vlastností uživatelmusíznátpoměrnědostinformacíosystému kopírovánívstupníchdatnavýpočetníuzelastaženívýsledku musízajistitvášskript: ( paralelníúlohy speciálnívolbyvespouštěcímskriptuohledně architektury(shmem,p4,mpich gm) nastavenícestksoftware uživatelmusíopětznát,cojekde nainstalováno,jakouarchitekturupoužít =>různéskriptyprorůznéarchitektury: ( informaceoúlozesvázanésidentifikačním číslemjobu =>přivelkémmnožstvíúlohneúnosné Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

20 Softwareprořazeníasprávuúloh Službyvgridovýchsystémech:middlewaregLite/LCG Certifikáty:(beznichnelzenagriduexistovat) souborsinformacemiovašíidentitě;máomezenouplatnost,údaje šifrované příkazypropráciscert.: prodlouhodobějšíúlohy=>myproxycertifikát příkazyprooperacisesoubory: lcg cp,... příkazyproprácisúlohou: glite job submit,... příkazyproslužbusvoms(virtualorganizationmembershipservice): glite voms proxy info Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

21 Softwareprořazeníasprávuúloh Službyvgridovýchsystémech:middlewaregLite/LCG prácenagridu: 1)připojenízdomácíhostrojenaUserInterface(gsissh) 2)Inicializacecertifikátů(myproxy init sc,myproxy get delegation) 3)Nahrátívstupníchdatnastorageelement(lcg cp) službavrátíidentifikátorsouborunase 4)Sestavenípopisovacíhoskriptuproúlohu(*.JDL) 5)Vlastníodesláníúlohydogridu(glite job submit) službavrátíidentifikátorjobu 6)Sledovánístavuúlohy(glite job status) 7)Stáhnutívýsledkuzestorageelementu(lcg cr) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

22 Softwareprořazeníasprávuúloh Službyvgridovýchsystémech:middlewaregLite/LCG 4)Sestavenípopisovacíhoskriptuproúlohu(*.JDL) # JDL Test.jdl Type = "Job"; JobType = "Normal"; Executable = "Test"; předává se s StdOutput = "Test.stdout"; spolu s úlohou StdError = "Test.stderr"; InputSandbox = {"in1.xml","in2.xml"}; OutputSandbox = {"out1.xml", out2.xml }; Environment = { "AMBERPATH=/var/amber", "BIGFILE1=guid:645c2af0-498e b349e" }; identifikátor Arguments = ""; souboru na SE RetryCount = 1; 5)Vlastníodesláníúlohydogridu(edg job submit) $exportvoconfig=edg_wl_ui.conf $glite job submit config vo$voconfig ojidtest.jdl Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

23 Softwareprořazeníasprávuúloh NevýhodypříméhopoužitíAPIgridu: JDLjazyk Správaidentifikátoruprosoubor kopírovánívstupníchdatzsenavýpočetníuzel(wn)anahrátí výsledkůnasemusízajistitvášskript: ( speciálnívolbyvpopisovacímjdlskriptuohledněparal.architektury, délkyjobu software jetřebakopírovatsúlohounebopředávatinformace, odkudlzespouštět(neníznáméobecněnagridu) informaceoúlozesvázanésidentifikačnímčíslemjobu,místo souborůidentifikátorynase =>přivelkémmnožstvíúlohopětneúnosné Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

24 AplikačnívrstvanadAPI Cíl zjednodušituživatelůmpráci většinudílčíchúkonůlzezautomatizovat odeslánídat,zpřístupněnísoftwaru,zajištěníkompatibility softwarusarchitekturou,zajištěníparalelníhoběhuúloh jednotnýpřístupdorůznorodýchprostředí(grid/klastr) Grafické/webovérozhraní(GUI/web)Xpříkazovýřádek(CLI) systémcharon (dalšímožnosti:unicore,geniusportál,pgrade,...) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

25 SystémCHARON CHARON komplexnínadstavbanadávkovými/gridovýmisystémy zajišťujícísjednocenýpřístupkvyužívánívýpočetníchzdrojů nástrojprosprávuaúdržbuaplikacívtěchtosystémech nástrojprosjednocenéodesíláníasledováníúloh PročCHARON? složitostdávkovýchagridovýchmiddle warepřesahuje uživatelskyúnostnoumez vtétooblasticharonnabízímaximálnízjednodušenípráce způsobprácenagridu,resp.naklastrechjeprouživatele jednotný(přenositelnostúloh) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

26 SystémCharon DEMO Obsah: UIinformace,připojenínaUI SystemModule SystemCharon Aliases Jednoduchéúlohy Složitějšíúlohy PovrayRendering AnalýzavodníchmolekulkolemLgtCproteinu Paralelníúlohy Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

27 SystémCharon DEMO UIinformace lokálníclusternancbr UserInterfaceproEGEEgrid wolf.chemi.muni.cz účtyprokurz:test1 test20 hesla: přihlášenípřesputty(naploše) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

28 SystémCharon DEMO připojenínacentrálníuzelklastru(ssh,putty) login: test1 password: ***** Last login: Wed Aug 23 14:30: from joplin.chemi.muni.cz *** Welcome to WOLF cluster *** =========================================================== You are logged on host : wolf.chemi.muni.cz Its architecture is : i Charon Extension Layer (CEL) is enabled. If you have any problem with this system you should contact authors. (More information at WWW portal.) *** ~]$ Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

29 SystémCharon DEMO SystémModule 1.seznamdostupnýchaplikací module moduleavail 2.aktivaceaplikace moduleaddpovray 3.aktivaceaplikace podrobnýpopistoho,coseděje: moduledisppovray 4.seznamaktivovanýchaplikací: module moduleexported* moduleactive* 5.konfiguracesystémumodulů: modconfig *)exportovanémodulyuchovávajísepouzejménaačíslaverzí Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

30 SystémCharon DEMO SystémCharon Dávkovýsystém:openpbs fronta:long aliasy:local pcelinfo pconfigure psubmit pgo psync pinfo Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

31 SystémCharon DEMO příklady: výsledkynahttp://www.ics.muni.cz/~kmunicek/egee II seminar/examples/ $HOME/EXAMPLES/KLASTR 00.basic job1 job2 results job1 job2 01.simple 02.complex 03.parallel 04.autodetection Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

32 SystémCharon použitínaklastru Jednoduchéúlohy vytvořeníadresářesúlohou(nakopírovánípřesscp,winscp) ~]$ scp -r password: ****** job1.run 100% KB/s input1.pov 100% KB/s 00:00 00:00 vytvořeníspouštěcíhoskriptuproúlohu ~]$ cd EXAMPLES/KLASTR/01.simple/job1 job1]$ ls input1.pov job1.run* job1]$ cat job1.run #!/bin/bash # activate povray package module add povray # render scene povray -W800 -H600 input1.pov Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

33 SystémCharon použitínaklastru 1)odesláníúlohy ~]$ psubmit long job1.run Job name : job1.run Job title : job1.run (Job type: generic) Job directory : wolf.chemi.muni.cz:/home/test1/examples/klastr/01.simple/job1 Job project : -nonecluster name : WOLF (Driver: pbs) ======================================================== Alias : -nonequeue : long Profile : wolf NCPU : 1 Resources : nodes=1:ppn=1:node Sync mode : sync Start after : -not defined======================================================== Do you want to submit job with pbs driver (YES/NO)? > YES Job was successfully submitted to PBS queue system. Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

34 SystémCharon použitínaklastru 2)vzniklékontrolnísoubory job1]$ ls input1.pov job1.run* job1.run.ces* job1.run.info 3)stavúlohy job1]$ pqstatl wolf.chemi.muni.cz: Job ID Username wol test1 Req'd Req'd Elap Queue Jobname SessID NDS TSK Memory Time S Time long job1.run :0 R 0:0 4)výslednésoubory job1]$ ls input1.png input1.pov job1.run* job1.run.ces* job1.run.info job1.run.stdout Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

35 SystémCharon použitínaklastru 5)výsledek(input1.png) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

36 SystémCharon použitínaklastru Složitějšíúloha:Konformačníprohledávánéjednoduchýchligandů: EXAMPLES/KLASTR/02.complex/conformation-search Obsahadresáře EvalAmberEnergy*ga.datmol00063.parm7mol00063.rst7 hlavnískript topologiemolekuly(ambertopologyfile) počátečnísouřadnice(amberrestartfile) Cílemjenajítvhodnéstabilnístruktury(energetická minima konformery) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

37 SystémCharon použitínaklastru Jobscript(mol00063.RunAll)... #findfreerotablebonds top2conformmol00063.parm7connectivity.datdih.dat MAXCONF=3 NCONFBASE=3 #estimatenumberofconformers NDIH=`wcdih.dat gawk'{print$1;}'` NCONF=`echo"$NCONFBASE*$NDIH*$NDIH" bc` if[$nconf gt$maxconf];then NCONF=$MAXCONF fi #rungeneticalgorithmsearch rotdih imol00063.rst7 cconnectivity.dat ddih.dat\ n$nconf... Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

38 SystémCharon použitínaklastru conformation-search$ psubmit long mol00063.runall conformation-search]$ pinfo conformation-search]$ pgo Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

39 SystémCharon použitínaklastru Složitějšíúloha:AnalýzamolekulvodykolemproteinuLgtC: EXAMPLES/KLASTR/02.complex/lgtc/job1 Obsahadresáře get_pdbs*prod050.rstsolv.top hlavnískript souřadnice(amberrestartfile) topologie(ambertopologyfile) Cílemjenalézttěsněvázanémolekulyvodyaprvní solvatačnívrstvuproteinu. Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

40 SystémCharon použitínaklastru hlavnískript #loadneccessarymodules moduleaddcats moduleaddqhull #imagesnapshot topcrdimagesolv.topprod050.rstiprod050.rst #makerboxfile topcrd2rbox afp3.0solv.topiprod050.rstiprod050.rbox #makedelaunaytriangulation catiprod050.rbox qdelaunaysitooutput... Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

41 SystémCharon použitínaklastru ParalelníúlohyvsystémuCHARONnaklastru job1]$ cd ~/EXAMPLES/KLASTR/03.parallel/job1 job1]$ cat job1.run #!/bin/bash D=$HOME/EXAMPLES/KLASTR/03.parallel/job1_data moduleaddmpichrun:default:auto:p4 mpirun np$ch_ncpu machinefile$ch_nodefile$d/bin/hello$d/input$d/output job1]$ psubmit long job1.run 4 job1]$ pinfo : NCPU : 4 Resources : nodes=4:ppn=1:node Properties : -nonesync mode : sync : přiinstalacisoftwaruadministrátorvytvořípodobnéspouštěcískripty uživatelpakspouštísingle/parallelverzistejnějenměnípočetprocesorů Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

42 SystémCharon použitínaklastru AutodetekceúlohvsystémuCHARON automaticképřipraveníspouštěcíhoskriptu(nazákladěkoncovky) současnápodporaupovray,gaussian(licencovaný),gamess usjobs Obsahadresáře (EXAMPLES/KLASTR/04.autodetection/job1) laser.pov odesláníúlohy fronta/alias povrayvstupnísoubor $psubmitlonglaser.pov Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

43 SystémCharon použitínagridu stejnépříkazyizpůsobpráce(přenositelnostúlohmeziklastryagridy) potřebacertifikátu 2příkazynavíc (inicializacegridovéhomodulu,inicializacecertifikátu) 1)přepnutí site naodesílánídogridu(moduleaddvoce wolf) přenastaveníprostředí modulenynízobrazujeaplikacepoužitelnénagridu lzesepřepnoutzpět(moduleaddwolf) 2)ziskcertifikátu(myproxy get delegation lkurzxy) proúčelykurzu,jinakpřeshwtokenavoms Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

44 SystémCharon použitínagridu odesláníúlohy(psubmit) místospecifikacefrontysepíšejménovoneboalias proúčelykurzujevytvořenalias'skurut'(viz.pconfigure) cd ~/EXAMPLES/GRID/01.simple/job2 psubmit skurut job2.run pinfo psync kontrolnísoubory JDLskript Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

45 SystémCharon dalšíinformace DokumentaceCharon: Softwarovýrepositář: Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

46 Poděkování LuděkMatyska(CESNET,ICS) JaroslavKoča(NCBR) Evropskákomise EGEEII(číslokontraktuRI ) EGEE(číslokontraktuIST ) MŠMT(MSM ) GAČR(204/03/H016) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

47 Prostorprodotazy Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

Superpočítání a gridové počítání

Superpočítání a gridové počítání Superpočítáníagridovépočítání MartinPetřek,1,2PetrKulhánek,1,2 JanKmuníček1,3 petrek@chemi.muni.cz,kulhanek@chemi.muni.cz,kmunicek@ics.muni.cz 1)CESNETz.s.p.o.,Zikova4,CZ 16000Praha,Českárepublika 2)Národnícentrumprovýzkumbiomolekul,PřírodovědeckáFakulta,Masarykovauniverzita,

Více

www.plsql.cz SIEBEL CERTIFIKACE Object Type kolekce vlastností (properties) bez hodnot

www.plsql.cz SIEBEL CERTIFIKACE Object Type kolekce vlastností (properties) bez hodnot www.plsql.cz SIEBEL CERTIFIKACE - Object Type kolekce vlastností (properties) bez hodnot - Object Definition kolekce vlastností (properties) s přiřazenejma hodnotama - S_PROD_INT Internal Product/Produkty

Více

Příkaz finger. # finger sam Login: sam Name: Sam Greenfield Directory: /home/sam Shell: /bin/tcsh Last login Sun Dec 25 14:47 (EST) on tty2 No Plan.

Příkaz finger. # finger sam Login: sam Name: Sam Greenfield Directory: /home/sam Shell: /bin/tcsh Last login Sun Dec 25 14:47 (EST) on tty2 No Plan. Příkaz finger Komunikace s okolními počítačič č Příkaz finger vám umožní získat informace o ostatních uživatelích vašeho systému nebo o uživatelích sítě Internet. Jméno příkazu nepochybně vzniklo jako

Více

HWg-PWR 3/12/25 MANUÁL

HWg-PWR 3/12/25 MANUÁL HWg-PWR 3/12/25 MANUÁL Obsah dodávky Kompletní dodávka obsahuje tyto položky: Jednotka HWg-PWR 25 (HWg-PWR 12 nebo HWg-PWR 3) Tištěný návod + katalogový list Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03. ODBORNÉ VÝRAZY ICT (VERZE 2014) Ing. Jan Roubíček, Ing. Jaroslav Adamus Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt

Více

Olomouc 2014 www.liberix.cz

Olomouc 2014 www.liberix.cz Olomouc 2014 www.liberix.cz Autoři Zdroje, materiály, obrázky, podpora, Sazba německé verze Překlad Odborná korektura Jazyková korektura Grafická úprava Sazba Spolupráce na vydání Licence Michael Niedermair,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Správa Windows v prostředí počítačové sítě Lukáš Hofman 2013 Abstrakt Tato bakalářská

Více

Instalace a konfigurace Debian Linuxu

Instalace a konfigurace Debian Linuxu Instalace a konfigurace Debian Linuxu Tomáš Davídek Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK, Praha (poslední aktualizace dne 4. května 2005) Abstrakt Tento spis původně vznikl shrnutím znalostí, které

Více

Příručka uživatele sítě

Příručka uživatele sítě Víceprotokolový interní tiskový server Příručka uživatele sítě QL-1060N Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tuto příručku. CD na kterém je tento návod uložte na vhodné místo, abyste do něj mohli

Více

Průmyslová komunikace PROFInet

Průmyslová komunikace PROFInet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky Diplomová práce Průmyslová komunikace PROFInet 2004 Ondřej Netík Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci

Více

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků IP dveřní video telefon Uživatelský manuál Popis částí a ovládacích prvků 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Povětrnostní stříška. Chrání kameru před deštěm a sněhem. IR LED. Zajišťují přisvětlení za zhoršených světelných

Více

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP PC-CERBERUS ADSL LITE 1. Úvod ADSL modem s routerem a firewallem Tento ADSL router pracuje na bázi chipsetu Conexant ADSL Router. Je vybaven funkcí "vždy zapnuto" a umožňuje vysokorychlostní širokopásmové

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

Plánování úloh otázky a odpovědi

Plánování úloh otázky a odpovědi Plánování úloh otázky a odpovědi Miroslav Ruda CESNET Praha, seminář MetaCentra, 2010 Obsah odpovědi na časté otázky z RT proč se mi úloha nechce pustit? úloha se pustila, co dál? dávkový systém se mi

Více

Linux jako broadband router (2)

Linux jako broadband router (2) Linux jako broadband router (2) Ondřej Caletka O.Caletka@sh.cvut.cz http://www.pslib.cz/caletka Linux jako broadband router Volíme adresní rozsah Síťování z příkazového řádku Konfigrace NATu DHCP server

Více

PHP modul pro práci s PDF formuláři a podepisování PDF. Jan Kubát

PHP modul pro práci s PDF formuláři a podepisování PDF. Jan Kubát České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Bakalářská práce PHP modul pro práci s PDF formuláři a podepisování PDF Jan Kubát Vedoucí práce: Ing. Radomír Polách Studijní

Více

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka WELL PWR-734CE Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...2 1.2 OBSAH BALENÍ...4 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...5 1.4 ZAPOJENÍ ADSL

Více

zvolte volbu: I accept the terms in the licence agreement klikněte na tlačítko Next >

zvolte volbu: I accept the terms in the licence agreement klikněte na tlačítko Next > Popis postupu instalace ovladačů hardwarových klíčů Sentinel (Sentinel hardware keys drivers) PRO UŽIVATELE ROZPOČTOVÉHO SW PRO STAVEBNICTVÍ STAVEX Plzeň 24. únor 2010 Obsah: 1. Instalace ovladačů HW klíčů

Více

Fakulta elektrotechnická. protokoly. Yun Ruan. Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalářský. Obor: Výpočetní technika

Fakulta elektrotechnická. protokoly. Yun Ruan. Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalářský. Obor: Výpočetní technika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Rozšíření ExtBrain Communicatoru o další komunikační protokoly Yun Ruan Vedoucí práce: Ing. Tomáš Novotný

Více

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC66U dvoupásmový 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-AC66U je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1 ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz Obsah A. Jak postupovat

Více

UNIXový operační systém Solaris - výhody, použití a budoucnost

UNIXový operační systém Solaris - výhody, použití a budoucnost Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra informatiky UNIXový operační systém Solaris - výhody, použití a budoucnost BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stanislav Kouba vedoucí bakalářské práce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 2 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O S P O L E Č N O S T I Obchodní jméno: Software602 a. s. Základní jmění: 51 mil KČ Sídlo: Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4 IČO: 63 07 82 36 ISIN: CZ0009092300 Představenstvo:

Více

Obsah. český manuál 2 / 76

Obsah. český manuál 2 / 76 ČESKÝ MANUAL R2750 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Obsah balení... 4 1.3 Varování... 5 1.4 Připojení... 7 1.5 Napajení On (zapnuto) / Off (vypnuto)... 13 1.6 Jazyk v menu... 14 1.7 HDD Format...

Více

Název podkapitoly 5 Děkuji Miloslavu Doubravovi z firmy Hewlett-Packard za zapůjčení výkonných pracovních stanic COMPAQ EVO a další počítačové techniky. Obsah 7 Obsah Úvod... 23 Windows Server 2003...

Více

Obsah. ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus. ESET Remote Administrator

Obsah. ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus. ESET Remote Administrator ESET Obsah ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus 1. Řada Endpoint Solutions 4 2. Rozdíl mezi produkty 3. Technologie ThreatSense 4. Nastavení skenovacího jádra ThreatSense 6 5. Uživatelské rozhraní

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více