Superpočítání a gridové počítání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Superpočítání a gridové počítání"

Transkript

1 Superpočítáníagridovépočítání MartinPetřek,1,2PetrKulhánek,1,2 JanKmuníček1,3 1)CESNETz.s.p.o.,Zikova4,CZ 16000Praha,Českárepublika 2)Národnícentrumprovýzkumbiomolekul,PřírodovědeckáFakulta,Masarykovauniverzita, Kotlářská2,61137Brno,Českárepublika 3)Ústavvýpočetnítechniky,Masarykovauniverzita,Botanická68a, 60200Brno,Českárepublika Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

2 Obsah 1.Náročnévýpočtyaaplikace Výpočetníchemie(ukázka),částicováfyzika, zpracovánídat,... 2.Gridovésystémyaprácevnich METACentrum,EGEE2 3.Softwareprořazeníasprávuúloh PBS,gLite/LCG ukázkaspouštěníjobů 4.SystémCHARON Koncepcesystému Použitínaklastruavgridu Správaaplikací Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

3 Náročnévýpočtyaaplikace Cojsounáročnévýpočty? relativnípojemvzhledemkprudkémuvývojvýpočetní techniky jednotkavýkonu FLOPS(FloatingPointOperationsPerSecond) jednotkadat BYTE dnešnípentium4,1gbram,2ghz výkonněkolikgflops donáročnýchvýpočtůřadímeaplikacevyžadující výkonvřádech>=tflopsvyšší prácesdatyvřádech>=gb aplikaceběžícínasuperpočítačíchneborozsálých výpočetníchsystémech(gridy) dobaběhunadomácímpcbytrvalatýdny,měsíce,roky,... Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

4 Náročnévýpočtyaaplikace Typyaplikací: Matematicko Fyzikálníaplikace: modelypředpovědipočasí(systémaladin) simulaceexperimentůzoblasičásticovéfyziky(hep) úlohyzoblastipružnosti pevnosti,termo elasticita(fem) simulaceprouděníkapalin(cfd) materiálovéinženýrsví,nanotechnologie simulacezemetřesení NP těžkéúlohy(tsp),optimalizačníúlohy úlohyzlineárníhoresp.matematickéhoprogramování lámáníšifer(des,enigma[m4project]) hledáníprvočísel(gimps),... Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

5 Náročnévýpočtyaaplikace Typyaplikací: Chemické biologickéaplikace: simulacechováníbiologickýchsystémů(molekulovádynamika) návrhyléčiv(studiuminterakceenzymxléčivo) molekulovédokováníakonformačníanalýzamolekul zkoumáníreakčníchmechanizmů(tranzitnístavy,odhady energetickýchrozdílůproreakčnícestu, výpočty'volnéenergie') proteinfolding simulacechováníorganismůvprostředí šířeníepidemiívprostředí Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

6 Náročnévýpočtyaaplikace Typyaplikací: Zpracovánídat: lékařsví(ct snímky,nmr,příznakovérozpoznávání) zpracovánírozsáhlýchstatistik analýzaarozpoznáváníobrazu HEP částicovéexperimenty(atlas,cms,alice,lhcb) tvorbaexpertníchsystémů(ai) Visualizacedat renderovánínáročnýchscén Ostatní simulacesociálníchaekonomickýchjevů...aspoustadalších... Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

7 Náročnévýpočtyaaplikace Příkladzvýpočetníchemie výpočetvolnéenergie hlavníúloha(dobaběhu~15h) generujemnohopodúloh(stovky) podúloha(dobaběhu~ 25h)(2CPU) získáme profil (graf) volné energie v intervalu (a,b) nadomácímpc(1cpu) byúlohatrvala~7měsíců (24hdenně) vmetacentru~za3dny mámevýsledky Reakční koordináta a b Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

8 Náročnévýpočtyaaplikace Příkladzvýpočetníchemie výpočetvibračníchmodůmolekuly výpočetmatice2.derivacíenergiepodlesouřadnic(tzv.hessian) 3*N*2nezávislýchvýpočtůgradientuenergie(Quant.Mech.) N ~ 100 atomů => 600 úloh 1 úloha ~ 1 hodina na domácím PC ( 25 dní ) v METACentru ~ 1hodina Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

9 Gridovésystémyaprácevnich Computercluster několikpočítačůspojenýchpomocísítě(lan) lzesnimipracovatodděleněnebosemůžounavenek(při vzdálenémpřipojení)jevitjakojedenpočítač uvnitřsítěselzesvobodněpohybovat (jednotlivépočítačesinavzájem věří ) lzepoměrnělevněpostavitzběžnědostupnýchpcasíťových komponent většinoustejnétypystrojů(homogenníclusterxheterogennícluster) Gridovýsystém rozsáhlýcodopočtuvýpočetníchstrojů,ukládacíchkapacit,... chápánspíšjakovýpočetnínástrojnežjakojedenpočítač spojeníněkolika clusterů,různéarchitektury,heterogennístroje velkýdůraznabezpečnost(dílčíclusterymohoubýtrůzněposvětě) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

10 Gridovésystémyaprácevnich Společnéznakyvětšinyklastrů: cn4 operačnísystémytypuunix(unix,linux,freebsd,netbsd,...) sdílenísouborůvklustru(souborovésystémynfs,afs,...) systémsprávyaplikačníhosoftwaru(systémtzv.modulů) autentizačnísystémvrámciklastru(kerberos) aspoňjedencentrálníuzelpropřístupzvenčí(ssh,certifikáty,...) softwareprořazeníúlohdofronty(pbs+varianty,nqe,lsf,...) uživatelmáúčet,domovskýadresářpřímovsystému zcentrálníhouzluselzelogovatnajednotlivéstrojebezhesla cn5 cn6 cn0 Firewall cn1 cn2 cn3 internet Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

11 Gridovésystémyaprácevnich SpecifikaGridů: výpočetnízdrojenejsouspravoványcentrálně administrativnírozdělenígriduna virtuálníorganizace(vo) speciálníuzlyproukládánídat stroje,kterézajišťujíslužbypro prácisesoubory(storageelements) službypromonitorovánístavugridu službyproplánováníúloh(computingelements) vlastnívýpočetníkapacity(workernodes) kpropojenívoslouží grid middle ware otevřenéstandardy kpřihlášenídogridusloužíněkolikpočítačů(user Interface) autentizacepomocícertifikátů(silnéelektronickéšifrování) uživatelpatřídovo,nemápřímýpřístupkezdrojům,aleke službám Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

12 Gridovésystémyaprácevnich Ukázkatypicképrácenaklastru: 1)připojenízdomácíhostrojenacentrálníuzelklastru 2)přípravaúlohyaspouštěcíhoskriptu 3)odesláníúlohydofronty 4)monitorováníúlohy 5)obdrženívýsledků i)zastaveníresp.restartúlohy ii)přeplánováníúlohy,zrušenínaplánovanéúlohy iii)specifikacezdrojů,kdemáúlohaběžet iv)monitoringstavuklastru(volnéstroje,výpadkyklastru) víceuživatelůgenerujespoustuúloh,kapacitazdrojůomezená =>systémproplánování,řazeníasprávuúloh Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

13 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) úlohyseřadídotzv.front fronty: Jméno fronty Max. doba běhu Maximum úloh Maximum/Uživatel short normal long ncbr cpmd 2 hodiny 24 hodin 720 hodin 720 hodin 720 hodin strojůmlzepřiřadittzv.vlastnosti(využitívheterogenníchclusterech) Vlastnosti (meta): linux praha brno plzen iti Vlastnosti (ncbr): lcc ibp cpmd Vlastnosti (obecné): p3 xeon athlon Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

14 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) Příkazyprozákladníprácisúlohami: zasláníúlohydofronty(qsub) vymazáníještěnespuštěnéúlohyzfronty(qdel) informaceoběžícíchúlohách(qstat) standardní a Informaceouzlech(pbsnodes,xpbs) chybový výstup vpraxitovypadápřibližnětakto: odesláníúlohydofronty: test]$ qsub -r -e -q -v skirit.ics.muni.cz test]$ Identifikátor úlohy proměnné prostředí n -m abe -j oe -o test.out \ test.err -N "Test cislo 1" \ normal -l "node=1:brno:xeon" \ "BACKUPDIR" test fronta a vlastnosti vlastní skript Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

15 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) vlastnískript petrek]$ cat test #!/bin/bash #PBS -W #PBS -W # Inicializace modulu a pridani modulu g98:. /packages/run/modules-2.0/init/sh module add g98 # zmena pracovniho adresare cd /scratch/petrek # Spusteni ulohy: g98 xxx.com Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

16 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) Informaceoúlohách petrek]$ qstat Job id Name User skirit-f tri_2fsm zeleny skirit-f tri_3fsm zeleny skirit-f tri_4fsm zeleny skirit-f opt1 jsebera skirit-f jedu sponer skirit-f a2:=24 hornak skirit-f 24t5p.run vrbka skirit-f S011 petrek skirit-f m2sr soliman skirit-f test petrek Time Use :49:00 188:01:0 99:39:18 107:21:3 621:11:3 531:31:2 1109:53: 05:22:49 28:24:05 0 S Q Q Q Q R R R C R Q Queue ----long long long long ncbr iti parallel cpmd cpmd normal režimyúlohy:q(naplánovaná)=>r(running)=>e(end)=>c(completed) smazánízfrontyvestavuq: petrek]$ qdel Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

17 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) Monitoringúloh:xpbs Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

18 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) přehledvytíženístrojů: Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

19 Softwareprořazeníasprávuúloh Nevýhodypříméhopoužitídávkovýchsystémů: nutnáznalostfront,vlastností uživatelmusíznátpoměrnědostinformacíosystému kopírovánívstupníchdatnavýpočetníuzelastaženívýsledku musízajistitvášskript: ( paralelníúlohy speciálnívolbyvespouštěcímskriptuohledně architektury(shmem,p4,mpich gm) nastavenícestksoftware uživatelmusíopětznát,cojekde nainstalováno,jakouarchitekturupoužít =>různéskriptyprorůznéarchitektury: ( informaceoúlozesvázanésidentifikačním číslemjobu =>přivelkémmnožstvíúlohneúnosné Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

20 Softwareprořazeníasprávuúloh Službyvgridovýchsystémech:middlewaregLite/LCG Certifikáty:(beznichnelzenagriduexistovat) souborsinformacemiovašíidentitě;máomezenouplatnost,údaje šifrované příkazypropráciscert.: prodlouhodobějšíúlohy=>myproxycertifikát příkazyprooperacisesoubory: lcg cp,... příkazyproprácisúlohou: glite job submit,... příkazyproslužbusvoms(virtualorganizationmembershipservice): glite voms proxy info Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

21 Softwareprořazeníasprávuúloh Službyvgridovýchsystémech:middlewaregLite/LCG prácenagridu: 1)připojenízdomácíhostrojenaUserInterface(gsissh) 2)Inicializacecertifikátů(myproxy init sc,myproxy get delegation) 3)Nahrátívstupníchdatnastorageelement(lcg cp) službavrátíidentifikátorsouborunase 4)Sestavenípopisovacíhoskriptuproúlohu(*.JDL) 5)Vlastníodesláníúlohydogridu(glite job submit) službavrátíidentifikátorjobu 6)Sledovánístavuúlohy(glite job status) 7)Stáhnutívýsledkuzestorageelementu(lcg cr) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

22 Softwareprořazeníasprávuúloh Službyvgridovýchsystémech:middlewaregLite/LCG 4)Sestavenípopisovacíhoskriptuproúlohu(*.JDL) # JDL Test.jdl Type = "Job"; JobType = "Normal"; Executable = "Test"; předává se s StdOutput = "Test.stdout"; spolu s úlohou StdError = "Test.stderr"; InputSandbox = {"in1.xml","in2.xml"}; OutputSandbox = {"out1.xml", out2.xml }; Environment = { "AMBERPATH=/var/amber", "BIGFILE1=guid:645c2af0-498e b349e" }; identifikátor Arguments = ""; souboru na SE RetryCount = 1; 5)Vlastníodesláníúlohydogridu(edg job submit) $exportvoconfig=edg_wl_ui.conf $glite job submit config vo$voconfig ojidtest.jdl Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

23 Softwareprořazeníasprávuúloh NevýhodypříméhopoužitíAPIgridu: JDLjazyk Správaidentifikátoruprosoubor kopírovánívstupníchdatzsenavýpočetníuzel(wn)anahrátí výsledkůnasemusízajistitvášskript: ( speciálnívolbyvpopisovacímjdlskriptuohledněparal.architektury, délkyjobu software jetřebakopírovatsúlohounebopředávatinformace, odkudlzespouštět(neníznáméobecněnagridu) informaceoúlozesvázanésidentifikačnímčíslemjobu,místo souborůidentifikátorynase =>přivelkémmnožstvíúlohopětneúnosné Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

24 AplikačnívrstvanadAPI Cíl zjednodušituživatelůmpráci většinudílčíchúkonůlzezautomatizovat odeslánídat,zpřístupněnísoftwaru,zajištěníkompatibility softwarusarchitekturou,zajištěníparalelníhoběhuúloh jednotnýpřístupdorůznorodýchprostředí(grid/klastr) Grafické/webovérozhraní(GUI/web)Xpříkazovýřádek(CLI) systémcharon (dalšímožnosti:unicore,geniusportál,pgrade,...) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

25 SystémCHARON CHARON komplexnínadstavbanadávkovými/gridovýmisystémy zajišťujícísjednocenýpřístupkvyužívánívýpočetníchzdrojů nástrojprosprávuaúdržbuaplikacívtěchtosystémech nástrojprosjednocenéodesíláníasledováníúloh PročCHARON? složitostdávkovýchagridovýchmiddle warepřesahuje uživatelskyúnostnoumez vtétooblasticharonnabízímaximálnízjednodušenípráce způsobprácenagridu,resp.naklastrechjeprouživatele jednotný(přenositelnostúloh) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

26 SystémCharon DEMO Obsah: UIinformace,připojenínaUI SystemModule SystemCharon Aliases Jednoduchéúlohy Složitějšíúlohy PovrayRendering AnalýzavodníchmolekulkolemLgtCproteinu Paralelníúlohy Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

27 SystémCharon DEMO UIinformace lokálníclusternancbr UserInterfaceproEGEEgrid wolf.chemi.muni.cz účtyprokurz:test1 test20 hesla: přihlášenípřesputty(naploše) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

28 SystémCharon DEMO připojenínacentrálníuzelklastru(ssh,putty) login: test1 password: ***** Last login: Wed Aug 23 14:30: from joplin.chemi.muni.cz *** Welcome to WOLF cluster *** =========================================================== You are logged on host : wolf.chemi.muni.cz Its architecture is : i Charon Extension Layer (CEL) is enabled. If you have any problem with this system you should contact authors. (More information at WWW portal.) *** ~]$ Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

29 SystémCharon DEMO SystémModule 1.seznamdostupnýchaplikací module moduleavail 2.aktivaceaplikace moduleaddpovray 3.aktivaceaplikace podrobnýpopistoho,coseděje: moduledisppovray 4.seznamaktivovanýchaplikací: module moduleexported* moduleactive* 5.konfiguracesystémumodulů: modconfig *)exportovanémodulyuchovávajísepouzejménaačíslaverzí Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

30 SystémCharon DEMO SystémCharon Dávkovýsystém:openpbs fronta:long aliasy:local pcelinfo pconfigure psubmit pgo psync pinfo Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

31 SystémCharon DEMO příklady: výsledkynahttp:// II seminar/examples/ $HOME/EXAMPLES/KLASTR 00.basic job1 job2 results job1 job2 01.simple 02.complex 03.parallel 04.autodetection Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

32 SystémCharon použitínaklastru Jednoduchéúlohy vytvořeníadresářesúlohou(nakopírovánípřesscp,winscp) ~]$ scp -r password: ****** job1.run 100% KB/s input1.pov 100% KB/s 00:00 00:00 vytvořeníspouštěcíhoskriptuproúlohu ~]$ cd EXAMPLES/KLASTR/01.simple/job1 job1]$ ls input1.pov job1.run* job1]$ cat job1.run #!/bin/bash # activate povray package module add povray # render scene povray -W800 -H600 input1.pov Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

33 SystémCharon použitínaklastru 1)odesláníúlohy ~]$ psubmit long job1.run Job name : job1.run Job title : job1.run (Job type: generic) Job directory : wolf.chemi.muni.cz:/home/test1/examples/klastr/01.simple/job1 Job project : -nonecluster name : WOLF (Driver: pbs) ======================================================== Alias : -nonequeue : long Profile : wolf NCPU : 1 Resources : nodes=1:ppn=1:node Sync mode : sync Start after : -not defined======================================================== Do you want to submit job with pbs driver (YES/NO)? > YES Job was successfully submitted to PBS queue system. Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

34 SystémCharon použitínaklastru 2)vzniklékontrolnísoubory job1]$ ls input1.pov job1.run* job1.run.ces* job1.run.info 3)stavúlohy job1]$ pqstatl wolf.chemi.muni.cz: Job ID Username wol test1 Req'd Req'd Elap Queue Jobname SessID NDS TSK Memory Time S Time long job1.run :0 R 0:0 4)výslednésoubory job1]$ ls input1.png input1.pov job1.run* job1.run.ces* job1.run.info job1.run.stdout Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

35 SystémCharon použitínaklastru 5)výsledek(input1.png) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

36 SystémCharon použitínaklastru Složitějšíúloha:Konformačníprohledávánéjednoduchýchligandů: EXAMPLES/KLASTR/02.complex/conformation-search Obsahadresáře EvalAmberEnergy*ga.datmol00063.parm7mol00063.rst7 hlavnískript topologiemolekuly(ambertopologyfile) počátečnísouřadnice(amberrestartfile) Cílemjenajítvhodnéstabilnístruktury(energetická minima konformery) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

37 SystémCharon použitínaklastru Jobscript(mol00063.RunAll)... #findfreerotablebonds top2conformmol00063.parm7connectivity.datdih.dat MAXCONF=3 NCONFBASE=3 #estimatenumberofconformers NDIH=`wcdih.dat gawk'{print$1;}'` NCONF=`echo"$NCONFBASE*$NDIH*$NDIH" bc` if[$nconf gt$maxconf];then NCONF=$MAXCONF fi #rungeneticalgorithmsearch rotdih imol00063.rst7 cconnectivity.dat ddih.dat\ n$nconf... Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

38 SystémCharon použitínaklastru conformation-search$ psubmit long mol00063.runall conformation-search]$ pinfo conformation-search]$ pgo Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

39 SystémCharon použitínaklastru Složitějšíúloha:AnalýzamolekulvodykolemproteinuLgtC: EXAMPLES/KLASTR/02.complex/lgtc/job1 Obsahadresáře get_pdbs*prod050.rstsolv.top hlavnískript souřadnice(amberrestartfile) topologie(ambertopologyfile) Cílemjenalézttěsněvázanémolekulyvodyaprvní solvatačnívrstvuproteinu. Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

40 SystémCharon použitínaklastru hlavnískript #loadneccessarymodules moduleaddcats moduleaddqhull #imagesnapshot topcrdimagesolv.topprod050.rstiprod050.rst #makerboxfile topcrd2rbox afp3.0solv.topiprod050.rstiprod050.rbox #makedelaunaytriangulation catiprod050.rbox qdelaunaysitooutput... Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

41 SystémCharon použitínaklastru ParalelníúlohyvsystémuCHARONnaklastru job1]$ cd ~/EXAMPLES/KLASTR/03.parallel/job1 job1]$ cat job1.run #!/bin/bash D=$HOME/EXAMPLES/KLASTR/03.parallel/job1_data moduleaddmpichrun:default:auto:p4 mpirun np$ch_ncpu machinefile$ch_nodefile$d/bin/hello$d/input$d/output job1]$ psubmit long job1.run 4 job1]$ pinfo : NCPU : 4 Resources : nodes=4:ppn=1:node Properties : -nonesync mode : sync : přiinstalacisoftwaruadministrátorvytvořípodobnéspouštěcískripty uživatelpakspouštísingle/parallelverzistejnějenměnípočetprocesorů Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

42 SystémCharon použitínaklastru AutodetekceúlohvsystémuCHARON automaticképřipraveníspouštěcíhoskriptu(nazákladěkoncovky) současnápodporaupovray,gaussian(licencovaný),gamess usjobs Obsahadresáře (EXAMPLES/KLASTR/04.autodetection/job1) laser.pov odesláníúlohy fronta/alias povrayvstupnísoubor $psubmitlonglaser.pov Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

43 SystémCharon použitínagridu stejnépříkazyizpůsobpráce(přenositelnostúlohmeziklastryagridy) potřebacertifikátu 2příkazynavíc (inicializacegridovéhomodulu,inicializacecertifikátu) 1)přepnutí site naodesílánídogridu(moduleaddvoce wolf) přenastaveníprostředí modulenynízobrazujeaplikacepoužitelnénagridu lzesepřepnoutzpět(moduleaddwolf) 2)ziskcertifikátu(myproxy get delegation lkurzxy) proúčelykurzu,jinakpřeshwtokenavoms Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

44 SystémCharon použitínagridu odesláníúlohy(psubmit) místospecifikacefrontysepíšejménovoneboalias proúčelykurzujevytvořenalias'skurut'(viz.pconfigure) cd ~/EXAMPLES/GRID/01.simple/job2 psubmit skurut job2.run pinfo psync kontrolnísoubory JDLskript Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

45 SystémCharon dalšíinformace DokumentaceCharon: Softwarovýrepositář: Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

46 Poděkování LuděkMatyska(CESNET,ICS) JaroslavKoča(NCBR) Evropskákomise EGEEII(číslokontraktuRI ) EGEE(číslokontraktuIST ) MŠMT(MSM ) GAČR(204/03/H016) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

47 Prostorprodotazy Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

Superpočítání a gridové počítání

Superpočítání a gridové počítání Superpočítáníagridovépočítání MartinPetřek,1,2PetrKulhánek,1,2 JanKmuníček1,3 petrek@chemi.muni.cz,kulhanek@chemi.muni.cz,kmunicek@ics.muni.cz 1)CESNETz.s.p.o.,Zikova4,CZ 16000Praha,Českárepublika 2)Národnícentrumprovýzkumbiomolekul,PřírodovědeckáFakulta,Masarykovauniverzita,

Více

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh Martin Kuba CESNET 12.11.2009 Seminář gridového počítání, Brno 1 Plánovací systém zdroje procesory (počet, typ) stroje s určitými vlastnostmi (síť,os, město,...) paměť

Více

MetaCentrum - Virtualizace a její použití

MetaCentrum - Virtualizace a její použití MetaCentrum - Virtualizace a její použití Miroslav Ruda,... Cesnet Brno, 2009 M. Ruda (Cesnet) Virtualizace Brno, 2009 1 / 18 Obsah Motivace co je virtualizace kde ji lze využít Stávající využití na výpočetních

Více

Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views

Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views Views Máme tři pohledy: gallery_photos, all_galeries, admin_gallery Buď je můžete vytvořit podle návodu níže, nebo importovat z přiložených txt souborů

Více

Národní centrum pro výzkum biomolekul & MetaCentrum

Národní centrum pro výzkum biomolekul & MetaCentrum Masarykova Univerzita Národní centrum pro výzkum biomolekul Národní centrum pro výzkum biomolekul & Petr Kulhánek kulhanek@chemi.muni.cz Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova Univerzita Přírodovědecká

Více

Dagmar Adamová, Jiří Chudoba 7.1.2007. Jednalo se o Monte Carlo simulace případů srážek p+p a Pb+Pb. Fungování

Dagmar Adamová, Jiří Chudoba 7.1.2007. Jednalo se o Monte Carlo simulace případů srážek p+p a Pb+Pb. Fungování Produkční úlohy ALICE na farmě Goliáš Dagmar Adamová, Jiří Chudoba 7.1.2007 1 Produkce ALICE V rámci Physics Data Challenge 2006 (PDC 06), masívního testu výpočetního modelu projektu ALICE v distribuovaném

Více

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická):

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická): ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Pavel Tománek AR 2012/2013, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POLYFUNKČNÍ DŮM U BOTIČE V PRAZE 10 (ČJ) (AJ) MULTI-FUNCTIONAL BUILDING

Více

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Miroslav Ruda Cesnet a Masarykova Univerzita Praha, 2008 Miroslav Ruda (MetaCentrum) Výpočetní zdroje v MetaCentru Praha, 2008 1 / 9 Hardware I. jádro tvoří

Více

Informační systém webhostingu

Informační systém webhostingu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Informační systém webhostingu semestrální projekt Analýza Číslo skupiny: 4 Členové: Filip Bartman Jakub Vaněk Jan Šrámek

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit METACentrum Český národní gridovýprojekt METACentrum zastřešení českých gridových aktivit Jan Kmuníček, Miroslav Ruda Masarykova univerzita & CESNET meta.cesnet.cz Motivace Gridu METACentrum technické

Více

Příkaz finger. # finger sam Login: sam Name: Sam Greenfield Directory: /home/sam Shell: /bin/tcsh Last login Sun Dec 25 14:47 (EST) on tty2 No Plan.

Příkaz finger. # finger sam Login: sam Name: Sam Greenfield Directory: /home/sam Shell: /bin/tcsh Last login Sun Dec 25 14:47 (EST) on tty2 No Plan. Příkaz finger Komunikace s okolními počítačič č Příkaz finger vám umožní získat informace o ostatních uživatelích vašeho systému nebo o uživatelích sítě Internet. Jméno příkazu nepochybně vzniklo jako

Více

uzly. Výpočetní uzel (Working node) výkonná jednotka clusteru.

uzly. Výpočetní uzel (Working node) výkonná jednotka clusteru. Výpočetní cluster vytvořený pomocí Debian Squeeze Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Přednáška pro ORS2011 Co je to výpočetní cluster Definice Výpočetní cluster Skupina

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

SQL a XML jako alternativa ke klasickým unixovým nástrojům

SQL a XML jako alternativa ke klasickým unixovým nástrojům SQL a XML jako alternativa ke klasickým unixovým nástrojům OpenAlt.cz 2. 11. 2014 Osnova prezentace 1 Proč máme rádi UNIX (GNU/Linux) 2 3 Proč máme rádi UNIX (GNU/Linux) program dělá jednu věc a dělá ji

Více

Semestrální práce z DAS2 a WWW

Semestrální práce z DAS2 a WWW Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Semestrální práce z DAS2 a WWW Databázová část Matěj Trakal 8.12.2009 Kapitola 1: Obsah KAPITOLA 1: OBSAH 2 KAPITOLA 2: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Plánování úloh otázky a odpovědi

Plánování úloh otázky a odpovědi Plánování úloh otázky a odpovědi Miroslav Ruda CESNET Praha, seminář MetaCentra, 2010 Obsah odpovědi na časté otázky z RT proč se mi úloha nechce pustit? úloha se pustila, co dál? dávkový systém se mi

Více

Virtuální datacentrum na ovirt způsob

Virtuální datacentrum na ovirt způsob Virtuální datacentrum na ovirt způsob Martin Sivák Red Hat 1 Agenda Co je ovirt a jak vypadá? Kde se vzal? Co umí? (Architektura) Co chystáme? 2 Co je ovirt? Centralizovaný nástroj pro správu velkého množství

Více

Hunk: analýza surových dat do 60 minut

Hunk: analýza surových dat do 60 minut Hunk: analýza surových dat do 60 minut Kamil Brzak, SCSR Project Manager at Trask solutions a.s. 1 Obsah 0. 20. minuta: Nastavení prostředí... 3 20. 40. minuta: Konfigurace Hunk s využitím UI... 3 20.

Více

š Á š š ů š ý š Č Š Č ň ý ž ů ý ž ů Č ý ž ú Ň Š Í š ý ú ý š š š ý š š š š ý š š š Ů š š š š ý ů ů š ý ň š š š ž ů ň š ž ž ň ý ž š ý ý š ý š ý ú ů ž ý š ž š ú ú š ý ň ň š ý š š š Ú ú š ý ů š š š š š š š

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Novinky ze sv ta grid

Novinky ze sv ta grid Novinky ze sv ta grid Zden k ustr et al. CESNET 8. listopadu 2010 ƒást I Novinky v MetaCentru Zden k ustr et al. (CESNET) Novinky ze sv ta grid 8. listopadu 2010 2 / 17 MetaCentrum t ikrát Národní Gridová

Více

SIMATIC WinCC Data Monitor. Siemens s.r.o.

SIMATIC WinCC Data Monitor. Siemens s.r.o. SIMATIC WinCC Data Monitor SIMATIC WinCC / DataMonitor Process Screens Procesní obrazovky z WinCC aplikace (Web Navigator View only) Trends & Alarms Zobrazení historických dat z WinCC v Internet Exploreru

Více

Virtualizace na Linuxu

Virtualizace na Linuxu Virtualizace na Linuxu Silicon Hill 13.4.2010 zdroj:xkcd.com Outline 1 2 3 Co to je virtualizace obecně = abstrakce počítačových zdrojů konkrétně pro nás = technika, který na jednom fyzickém počítači umožní

Více

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Připojení přístroje Připojte adaptér k Vaší síti do zdířky Internet, počítač

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2

Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2 1 ÚVOD Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2 Série VOIP bran GW IP-01x-2 jsou inovované výrobky s bohatým spektrem funkcí a jedinečnou kvalitou zvuku. Jsou plně kompatibilní

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Výběr informačních prostředků a technologií

Výběr informačních prostředků a technologií Výběr informačních prostředků a technologií Sun Grid Engine (SGE) Brno, 29. března 2006-1 - Grid Rozložení databází a výpočtů na různé počítače je už po desetiletí zcela běžné, v posledních letech se realizuje

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

MSDNAA podpora. První přihlášení do systému: Další přihlášení do systému:

MSDNAA podpora. První přihlášení do systému: Další přihlášení do systému: MSDNAA podpora Pro přihlášení k MSDNAA za účelem stažení software použijte odkaz Přihlásit se MSDNAA v pravé části, nebo v prohlížeči zadejte adresu http://msdn62.e-academy.com/vutbr_fpui První přihlášení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Hlas. Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED.

Hlas. Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. Vítáme Vás Hlas Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Alcatel Lucent OmniPCX Enterprise & OmniSwitch IP Touch OmniSwitch 2. Praktická ukázka: Vytvoření

Více

Výpočetní clustery v METACentru

Výpočetní clustery v METACentru Výpočetní clustery v METACentru Miloš Mulač 9.prosince 2004 O čem to bude objasnění pojmů (Cluster, METACentrum, CESNET) co nabízí METACentrum (SW, HW, kdo může získat účet,...) co potkáte na clusterech

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.13 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 13_ Síťové služby- databázový server MySQL + PHP 1. díl DUM provede žáka instalací, základní konfigurací a zprovozněním

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Centrum CERIT-SC Luděk Matyska Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Poslání Centrum CERIT-SC (CERIT Scientific Cloud 1 je národním centrem poskytujícím flexibilní úložné a výpočetní kapacity a související

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Ú ů ěš Š ň š Ú ě ě ě ů ž ý ě Ú ž ý ž ý ů ď š ě ž ů ů ů ýš ě ý ý ů ě š ě ě Š ě ý ě ď ě š ýš ž ě š ěž ěž ů ěš ý ě š ý ý ý ý ý ý ý š š Ř ž ž ě ě ž ý ú ů ů ě ý š ě ě ě ě š š ň ě Č ý ě ěž ž ý ú ů ž ě ě ě ý

Více

Jak na různé WiFi sítě v Linuxu

Jak na různé WiFi sítě v Linuxu Jak na různé WiFi sítě v Linuxu Pavel, Zbyněk Linux seminář, 9.1.2009 Pavel Řezníček, Zbyněk Drásal 1 Obsah Zprovoznění (monitoring) wifi pomocí grafických nástrojů kismet (monitoring) netapplet, netconfig

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

MetaCentrum. Aktuální stav anové služby

MetaCentrum. Aktuální stav anové služby MetaCentrum. Aktuální stav anové služby Jan Kmuníček CESNET meta.cesnet.cz Obsah Infrastruktura Služby výpočetní servis úložné kapacity síťová spojení prostředí pro spolupráci Aplikace Projekty Další vývoj

Více

Zde je seznam příkazů, které můžete přes vzdálenou správu dedikovaného serveru Far Cry 2 zadávat:

Zde je seznam příkazů, které můžete přes vzdálenou správu dedikovaného serveru Far Cry 2 zadávat: 1 ===== Far Cry 2 Multiplayer Dedicated Server Version 1.03 R2 Readme Poslední aktualizace: 2009-06-05 =====!! DŮLEŽITÉ!! Far Cry 2 Multiplayer Dedicated Server NENÍ SOUČÁSTÍ zákaznické podpory Ubisoft.

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Obsah. Kdo jsme?... 3. Co vám přinášíme s naší bránou?... 3. Jak si otevřu bránu na klikniavolej.cz?... 3

Obsah. Kdo jsme?... 3. Co vám přinášíme s naší bránou?... 3. Jak si otevřu bránu na klikniavolej.cz?... 3 S M S b r á n a a z p t n é v o l á n í H l e d á t e s p o l e h l i v é h o p a r t n e r a p r o S M S t e r m i n a c i n e b o l e v n é v o l á n? í T e c h n i c k y z a j i š ł u j he rm oe m a

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Color profile: Generic CMYK printer profile Composite Default screen

Color profile: Generic CMYK printer profile Composite Default screen 8. listopadu 2004 20:16:43 1 8. listopadu 2004 20:16:44 2 8. listopadu 2004 20:16:44 3 8. listopadu 2004 20:16:44 4 8. listopadu 2004 20:16:44 5 8. listopadu 2004 20:16:44 6 8. listopadu 2004 20:16:44

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

IPv6 na OpenWRT. 6. června 2012. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) IPv6 na OpenWRT 6. června 2012 1 / 17

IPv6 na OpenWRT. 6. června 2012. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) IPv6 na OpenWRT 6. června 2012 1 / 17 IPv6 na OpenWRT Ondřej Caletka 6. června 2012 Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) IPv6 na OpenWRT 6. června 2012 1 / 17 Obsah 1 O OpenWRT 2 Realizace IPv6 připojení 3 Získání IPv6 konektivity 4 Šíření IPv6

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

A p a c h e h t t p d 2. 2. Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz

A p a c h e h t t p d 2. 2. Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz A p a c h e h t t p d 2. 2 Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz C o j e t o A p a c h e h t t p d? Apache httpd (nebo někdy jen httpd) je kvalitní, robustní, modulární webový server dostupný zdarma

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Clarify Case Management Uživatelská příručka V2

Clarify Case Management Uživatelská příručka V2 Clarify Case Management Uživatelská příručka V2 MICROS-FIDELIO Czech s.r.o. Clarify Case Management Str. 1 Společnost MICROS-FIDELIO Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změnit obsah tohoto dokumentu bez předchozího

Více

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš Datová úložiště v MetaCentru a okolí David Antoš Přehled úložiště v MetaCentru proč (většinou) nemám počítat nad daty ze /storage? proč je v Brně plné pole? jak mám přesouvat větší data? úložiště v okolí

Více

Linux jako broadband router (2)

Linux jako broadband router (2) Linux jako broadband router (2) Ondřej Caletka O.Caletka@sh.cvut.cz http://www.pslib.cz/caletka Linux jako broadband router Volíme adresní rozsah Síťování z příkazového řádku Konfigrace NATu DHCP server

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více