Superpočítání a gridové počítání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Superpočítání a gridové počítání"

Transkript

1 Superpočítáníagridovépočítání MartinPetřek,1,2PetrKulhánek,1,2 JanKmuníček1,3 1)CESNETz.s.p.o.,Zikova4,CZ 16000Praha,Českárepublika 2)Národnícentrumprovýzkumbiomolekul,PřírodovědeckáFakulta,Masarykovauniverzita, Kotlářská2,61137Brno,Českárepublika 3)Ústavvýpočetnítechniky,Masarykovauniverzita,Botanická68a, 60200Brno,Českárepublika Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

2 Obsah 1.Náročnévýpočtyaaplikace Výpočetníchemie(ukázka),částicováfyzika, zpracovánídat,... 2.Gridovésystémyaprácevnich METACentrum,EGEE2 3.Softwareprořazeníasprávuúloh PBS,gLite/LCG ukázkaspouštěníjobů 4.SystémCHARON Koncepcesystému Použitínaklastruavgridu Správaaplikací Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

3 Náročnévýpočtyaaplikace Cojsounáročnévýpočty? relativnípojemvzhledemkprudkémuvývojvýpočetní techniky jednotkavýkonu FLOPS(FloatingPointOperationsPerSecond) jednotkadat BYTE dnešnípentium4,1gbram,2ghz výkonněkolikgflops donáročnýchvýpočtůřadímeaplikacevyžadující výkonvřádech>=tflopsvyšší prácesdatyvřádech>=gb aplikaceběžícínasuperpočítačíchneborozsálých výpočetníchsystémech(gridy) dobaběhunadomácímpcbytrvalatýdny,měsíce,roky,... Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

4 Náročnévýpočtyaaplikace Typyaplikací: Matematicko Fyzikálníaplikace: modelypředpovědipočasí(systémaladin) simulaceexperimentůzoblasičásticovéfyziky(hep) úlohyzoblastipružnosti pevnosti,termo elasticita(fem) simulaceprouděníkapalin(cfd) materiálovéinženýrsví,nanotechnologie simulacezemetřesení NP těžkéúlohy(tsp),optimalizačníúlohy úlohyzlineárníhoresp.matematickéhoprogramování lámáníšifer(des,enigma[m4project]) hledáníprvočísel(gimps),... Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

5 Náročnévýpočtyaaplikace Typyaplikací: Chemické biologickéaplikace: simulacechováníbiologickýchsystémů(molekulovádynamika) návrhyléčiv(studiuminterakceenzymxléčivo) molekulovédokováníakonformačníanalýzamolekul zkoumáníreakčníchmechanizmů(tranzitnístavy,odhady energetickýchrozdílůproreakčnícestu, výpočty'volnéenergie') proteinfolding simulacechováníorganismůvprostředí šířeníepidemiívprostředí Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

6 Náročnévýpočtyaaplikace Typyaplikací: Zpracovánídat: lékařsví(ct snímky,nmr,příznakovérozpoznávání) zpracovánírozsáhlýchstatistik analýzaarozpoznáváníobrazu HEP částicovéexperimenty(atlas,cms,alice,lhcb) tvorbaexpertníchsystémů(ai) Visualizacedat renderovánínáročnýchscén Ostatní simulacesociálníchaekonomickýchjevů...aspoustadalších... Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

7 Náročnévýpočtyaaplikace Příkladzvýpočetníchemie výpočetvolnéenergie hlavníúloha(dobaběhu~15h) generujemnohopodúloh(stovky) podúloha(dobaběhu~ 25h)(2CPU) získáme profil (graf) volné energie v intervalu (a,b) nadomácímpc(1cpu) byúlohatrvala~7měsíců (24hdenně) vmetacentru~za3dny mámevýsledky Reakční koordináta a b Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

8 Náročnévýpočtyaaplikace Příkladzvýpočetníchemie výpočetvibračníchmodůmolekuly výpočetmatice2.derivacíenergiepodlesouřadnic(tzv.hessian) 3*N*2nezávislýchvýpočtůgradientuenergie(Quant.Mech.) N ~ 100 atomů => 600 úloh 1 úloha ~ 1 hodina na domácím PC ( 25 dní ) v METACentru ~ 1hodina Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

9 Gridovésystémyaprácevnich Computercluster několikpočítačůspojenýchpomocísítě(lan) lzesnimipracovatodděleněnebosemůžounavenek(při vzdálenémpřipojení)jevitjakojedenpočítač uvnitřsítěselzesvobodněpohybovat (jednotlivépočítačesinavzájem věří ) lzepoměrnělevněpostavitzběžnědostupnýchpcasíťových komponent většinoustejnétypystrojů(homogenníclusterxheterogennícluster) Gridovýsystém rozsáhlýcodopočtuvýpočetníchstrojů,ukládacíchkapacit,... chápánspíšjakovýpočetnínástrojnežjakojedenpočítač spojeníněkolika clusterů,různéarchitektury,heterogennístroje velkýdůraznabezpečnost(dílčíclusterymohoubýtrůzněposvětě) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

10 Gridovésystémyaprácevnich Společnéznakyvětšinyklastrů: cn4 operačnísystémytypuunix(unix,linux,freebsd,netbsd,...) sdílenísouborůvklustru(souborovésystémynfs,afs,...) systémsprávyaplikačníhosoftwaru(systémtzv.modulů) autentizačnísystémvrámciklastru(kerberos) aspoňjedencentrálníuzelpropřístupzvenčí(ssh,certifikáty,...) softwareprořazeníúlohdofronty(pbs+varianty,nqe,lsf,...) uživatelmáúčet,domovskýadresářpřímovsystému zcentrálníhouzluselzelogovatnajednotlivéstrojebezhesla cn5 cn6 cn0 Firewall cn1 cn2 cn3 internet Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

11 Gridovésystémyaprácevnich SpecifikaGridů: výpočetnízdrojenejsouspravoványcentrálně administrativnírozdělenígriduna virtuálníorganizace(vo) speciálníuzlyproukládánídat stroje,kterézajišťujíslužbypro prácisesoubory(storageelements) službypromonitorovánístavugridu službyproplánováníúloh(computingelements) vlastnívýpočetníkapacity(workernodes) kpropojenívoslouží grid middle ware otevřenéstandardy kpřihlášenídogridusloužíněkolikpočítačů(user Interface) autentizacepomocícertifikátů(silnéelektronickéšifrování) uživatelpatřídovo,nemápřímýpřístupkezdrojům,aleke službám Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

12 Gridovésystémyaprácevnich Ukázkatypicképrácenaklastru: 1)připojenízdomácíhostrojenacentrálníuzelklastru 2)přípravaúlohyaspouštěcíhoskriptu 3)odesláníúlohydofronty 4)monitorováníúlohy 5)obdrženívýsledků i)zastaveníresp.restartúlohy ii)přeplánováníúlohy,zrušenínaplánovanéúlohy iii)specifikacezdrojů,kdemáúlohaběžet iv)monitoringstavuklastru(volnéstroje,výpadkyklastru) víceuživatelůgenerujespoustuúloh,kapacitazdrojůomezená =>systémproplánování,řazeníasprávuúloh Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

13 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) úlohyseřadídotzv.front fronty: Jméno fronty Max. doba běhu Maximum úloh Maximum/Uživatel short normal long ncbr cpmd 2 hodiny 24 hodin 720 hodin 720 hodin 720 hodin strojůmlzepřiřadittzv.vlastnosti(využitívheterogenníchclusterech) Vlastnosti (meta): linux praha brno plzen iti Vlastnosti (ncbr): lcc ibp cpmd Vlastnosti (obecné): p3 xeon athlon Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

14 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) Příkazyprozákladníprácisúlohami: zasláníúlohydofronty(qsub) vymazáníještěnespuštěnéúlohyzfronty(qdel) informaceoběžícíchúlohách(qstat) standardní a Informaceouzlech(pbsnodes,xpbs) chybový výstup vpraxitovypadápřibližnětakto: odesláníúlohydofronty: test]$ qsub -r -e -q -v skirit.ics.muni.cz test]$ Identifikátor úlohy proměnné prostředí n -m abe -j oe -o test.out \ test.err -N "Test cislo 1" \ normal -l "node=1:brno:xeon" \ "BACKUPDIR" test fronta a vlastnosti vlastní skript Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

15 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) vlastnískript petrek]$ cat test #!/bin/bash #PBS -W #PBS -W # Inicializace modulu a pridani modulu g98:. /packages/run/modules-2.0/init/sh module add g98 # zmena pracovniho adresare cd /scratch/petrek # Spusteni ulohy: g98 xxx.com Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

16 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) Informaceoúlohách petrek]$ qstat Job id Name User skirit-f tri_2fsm zeleny skirit-f tri_3fsm zeleny skirit-f tri_4fsm zeleny skirit-f opt1 jsebera skirit-f jedu sponer skirit-f a2:=24 hornak skirit-f 24t5p.run vrbka skirit-f S011 petrek skirit-f m2sr soliman skirit-f test petrek Time Use :49:00 188:01:0 99:39:18 107:21:3 621:11:3 531:31:2 1109:53: 05:22:49 28:24:05 0 S Q Q Q Q R R R C R Q Queue ----long long long long ncbr iti parallel cpmd cpmd normal režimyúlohy:q(naplánovaná)=>r(running)=>e(end)=>c(completed) smazánízfrontyvestavuq: petrek]$ qdel Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

17 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) Monitoringúloh:xpbs Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

18 Softwareprořazeníasprávuúloh PBS PortableBatchSystem(dávkovýsystémproklastry) přehledvytíženístrojů: Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

19 Softwareprořazeníasprávuúloh Nevýhodypříméhopoužitídávkovýchsystémů: nutnáznalostfront,vlastností uživatelmusíznátpoměrnědostinformacíosystému kopírovánívstupníchdatnavýpočetníuzelastaženívýsledku musízajistitvášskript: ( paralelníúlohy speciálnívolbyvespouštěcímskriptuohledně architektury(shmem,p4,mpich gm) nastavenícestksoftware uživatelmusíopětznát,cojekde nainstalováno,jakouarchitekturupoužít =>různéskriptyprorůznéarchitektury: ( informaceoúlozesvázanésidentifikačním číslemjobu =>přivelkémmnožstvíúlohneúnosné Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

20 Softwareprořazeníasprávuúloh Službyvgridovýchsystémech:middlewaregLite/LCG Certifikáty:(beznichnelzenagriduexistovat) souborsinformacemiovašíidentitě;máomezenouplatnost,údaje šifrované příkazypropráciscert.: prodlouhodobějšíúlohy=>myproxycertifikát příkazyprooperacisesoubory: lcg cp,... příkazyproprácisúlohou: glite job submit,... příkazyproslužbusvoms(virtualorganizationmembershipservice): glite voms proxy info Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

21 Softwareprořazeníasprávuúloh Službyvgridovýchsystémech:middlewaregLite/LCG prácenagridu: 1)připojenízdomácíhostrojenaUserInterface(gsissh) 2)Inicializacecertifikátů(myproxy init sc,myproxy get delegation) 3)Nahrátívstupníchdatnastorageelement(lcg cp) službavrátíidentifikátorsouborunase 4)Sestavenípopisovacíhoskriptuproúlohu(*.JDL) 5)Vlastníodesláníúlohydogridu(glite job submit) službavrátíidentifikátorjobu 6)Sledovánístavuúlohy(glite job status) 7)Stáhnutívýsledkuzestorageelementu(lcg cr) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

22 Softwareprořazeníasprávuúloh Službyvgridovýchsystémech:middlewaregLite/LCG 4)Sestavenípopisovacíhoskriptuproúlohu(*.JDL) # JDL Test.jdl Type = "Job"; JobType = "Normal"; Executable = "Test"; předává se s StdOutput = "Test.stdout"; spolu s úlohou StdError = "Test.stderr"; InputSandbox = {"in1.xml","in2.xml"}; OutputSandbox = {"out1.xml", out2.xml }; Environment = { "AMBERPATH=/var/amber", "BIGFILE1=guid:645c2af0-498e b349e" }; identifikátor Arguments = ""; souboru na SE RetryCount = 1; 5)Vlastníodesláníúlohydogridu(edg job submit) $exportvoconfig=edg_wl_ui.conf $glite job submit config vo$voconfig ojidtest.jdl Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

23 Softwareprořazeníasprávuúloh NevýhodypříméhopoužitíAPIgridu: JDLjazyk Správaidentifikátoruprosoubor kopírovánívstupníchdatzsenavýpočetníuzel(wn)anahrátí výsledkůnasemusízajistitvášskript: ( speciálnívolbyvpopisovacímjdlskriptuohledněparal.architektury, délkyjobu software jetřebakopírovatsúlohounebopředávatinformace, odkudlzespouštět(neníznáméobecněnagridu) informaceoúlozesvázanésidentifikačnímčíslemjobu,místo souborůidentifikátorynase =>přivelkémmnožstvíúlohopětneúnosné Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

24 AplikačnívrstvanadAPI Cíl zjednodušituživatelůmpráci většinudílčíchúkonůlzezautomatizovat odeslánídat,zpřístupněnísoftwaru,zajištěníkompatibility softwarusarchitekturou,zajištěníparalelníhoběhuúloh jednotnýpřístupdorůznorodýchprostředí(grid/klastr) Grafické/webovérozhraní(GUI/web)Xpříkazovýřádek(CLI) systémcharon (dalšímožnosti:unicore,geniusportál,pgrade,...) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

25 SystémCHARON CHARON komplexnínadstavbanadávkovými/gridovýmisystémy zajišťujícísjednocenýpřístupkvyužívánívýpočetníchzdrojů nástrojprosprávuaúdržbuaplikacívtěchtosystémech nástrojprosjednocenéodesíláníasledováníúloh PročCHARON? složitostdávkovýchagridovýchmiddle warepřesahuje uživatelskyúnostnoumez vtétooblasticharonnabízímaximálnízjednodušenípráce způsobprácenagridu,resp.naklastrechjeprouživatele jednotný(přenositelnostúloh) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

26 SystémCharon DEMO Obsah: UIinformace,připojenínaUI SystemModule SystemCharon Aliases Jednoduchéúlohy Složitějšíúlohy PovrayRendering AnalýzavodníchmolekulkolemLgtCproteinu Paralelníúlohy Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

27 SystémCharon DEMO UIinformace lokálníclusternancbr UserInterfaceproEGEEgrid wolf.chemi.muni.cz účtyprokurz:test1 test20 hesla: přihlášenípřesputty(naploše) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

28 SystémCharon DEMO připojenínacentrálníuzelklastru(ssh,putty) login: test1 password: ***** Last login: Wed Aug 23 14:30: from joplin.chemi.muni.cz *** Welcome to WOLF cluster *** =========================================================== You are logged on host : wolf.chemi.muni.cz Its architecture is : i Charon Extension Layer (CEL) is enabled. If you have any problem with this system you should contact authors. (More information at WWW portal.) *** ~]$ Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

29 SystémCharon DEMO SystémModule 1.seznamdostupnýchaplikací module moduleavail 2.aktivaceaplikace moduleaddpovray 3.aktivaceaplikace podrobnýpopistoho,coseděje: moduledisppovray 4.seznamaktivovanýchaplikací: module moduleexported* moduleactive* 5.konfiguracesystémumodulů: modconfig *)exportovanémodulyuchovávajísepouzejménaačíslaverzí Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

30 SystémCharon DEMO SystémCharon Dávkovýsystém:openpbs fronta:long aliasy:local pcelinfo pconfigure psubmit pgo psync pinfo Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

31 SystémCharon DEMO příklady: výsledkynahttp://www.ics.muni.cz/~kmunicek/egee II seminar/examples/ $HOME/EXAMPLES/KLASTR 00.basic job1 job2 results job1 job2 01.simple 02.complex 03.parallel 04.autodetection Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

32 SystémCharon použitínaklastru Jednoduchéúlohy vytvořeníadresářesúlohou(nakopírovánípřesscp,winscp) ~]$ scp -r password: ****** job1.run 100% KB/s input1.pov 100% KB/s 00:00 00:00 vytvořeníspouštěcíhoskriptuproúlohu ~]$ cd EXAMPLES/KLASTR/01.simple/job1 job1]$ ls input1.pov job1.run* job1]$ cat job1.run #!/bin/bash # activate povray package module add povray # render scene povray -W800 -H600 input1.pov Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

33 SystémCharon použitínaklastru 1)odesláníúlohy ~]$ psubmit long job1.run Job name : job1.run Job title : job1.run (Job type: generic) Job directory : wolf.chemi.muni.cz:/home/test1/examples/klastr/01.simple/job1 Job project : -nonecluster name : WOLF (Driver: pbs) ======================================================== Alias : -nonequeue : long Profile : wolf NCPU : 1 Resources : nodes=1:ppn=1:node Sync mode : sync Start after : -not defined======================================================== Do you want to submit job with pbs driver (YES/NO)? > YES Job was successfully submitted to PBS queue system. Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

34 SystémCharon použitínaklastru 2)vzniklékontrolnísoubory job1]$ ls input1.pov job1.run* job1.run.ces* job1.run.info 3)stavúlohy job1]$ pqstatl wolf.chemi.muni.cz: Job ID Username wol test1 Req'd Req'd Elap Queue Jobname SessID NDS TSK Memory Time S Time long job1.run :0 R 0:0 4)výslednésoubory job1]$ ls input1.png input1.pov job1.run* job1.run.ces* job1.run.info job1.run.stdout Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

35 SystémCharon použitínaklastru 5)výsledek(input1.png) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

36 SystémCharon použitínaklastru Složitějšíúloha:Konformačníprohledávánéjednoduchýchligandů: EXAMPLES/KLASTR/02.complex/conformation-search Obsahadresáře EvalAmberEnergy*ga.datmol00063.parm7mol00063.rst7 hlavnískript topologiemolekuly(ambertopologyfile) počátečnísouřadnice(amberrestartfile) Cílemjenajítvhodnéstabilnístruktury(energetická minima konformery) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

37 SystémCharon použitínaklastru Jobscript(mol00063.RunAll)... #findfreerotablebonds top2conformmol00063.parm7connectivity.datdih.dat MAXCONF=3 NCONFBASE=3 #estimatenumberofconformers NDIH=`wcdih.dat gawk'{print$1;}'` NCONF=`echo"$NCONFBASE*$NDIH*$NDIH" bc` if[$nconf gt$maxconf];then NCONF=$MAXCONF fi #rungeneticalgorithmsearch rotdih imol00063.rst7 cconnectivity.dat ddih.dat\ n$nconf... Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

38 SystémCharon použitínaklastru conformation-search$ psubmit long mol00063.runall conformation-search]$ pinfo conformation-search]$ pgo Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

39 SystémCharon použitínaklastru Složitějšíúloha:AnalýzamolekulvodykolemproteinuLgtC: EXAMPLES/KLASTR/02.complex/lgtc/job1 Obsahadresáře get_pdbs*prod050.rstsolv.top hlavnískript souřadnice(amberrestartfile) topologie(ambertopologyfile) Cílemjenalézttěsněvázanémolekulyvodyaprvní solvatačnívrstvuproteinu. Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

40 SystémCharon použitínaklastru hlavnískript #loadneccessarymodules moduleaddcats moduleaddqhull #imagesnapshot topcrdimagesolv.topprod050.rstiprod050.rst #makerboxfile topcrd2rbox afp3.0solv.topiprod050.rstiprod050.rbox #makedelaunaytriangulation catiprod050.rbox qdelaunaysitooutput... Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

41 SystémCharon použitínaklastru ParalelníúlohyvsystémuCHARONnaklastru job1]$ cd ~/EXAMPLES/KLASTR/03.parallel/job1 job1]$ cat job1.run #!/bin/bash D=$HOME/EXAMPLES/KLASTR/03.parallel/job1_data moduleaddmpichrun:default:auto:p4 mpirun np$ch_ncpu machinefile$ch_nodefile$d/bin/hello$d/input$d/output job1]$ psubmit long job1.run 4 job1]$ pinfo : NCPU : 4 Resources : nodes=4:ppn=1:node Properties : -nonesync mode : sync : přiinstalacisoftwaruadministrátorvytvořípodobnéspouštěcískripty uživatelpakspouštísingle/parallelverzistejnějenměnípočetprocesorů Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

42 SystémCharon použitínaklastru AutodetekceúlohvsystémuCHARON automaticképřipraveníspouštěcíhoskriptu(nazákladěkoncovky) současnápodporaupovray,gaussian(licencovaný),gamess usjobs Obsahadresáře (EXAMPLES/KLASTR/04.autodetection/job1) laser.pov odesláníúlohy fronta/alias povrayvstupnísoubor $psubmitlonglaser.pov Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

43 SystémCharon použitínagridu stejnépříkazyizpůsobpráce(přenositelnostúlohmeziklastryagridy) potřebacertifikátu 2příkazynavíc (inicializacegridovéhomodulu,inicializacecertifikátu) 1)přepnutí site naodesílánídogridu(moduleaddvoce wolf) přenastaveníprostředí modulenynízobrazujeaplikacepoužitelnénagridu lzesepřepnoutzpět(moduleaddwolf) 2)ziskcertifikátu(myproxy get delegation lkurzxy) proúčelykurzu,jinakpřeshwtokenavoms Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

44 SystémCharon použitínagridu odesláníúlohy(psubmit) místospecifikacefrontysepíšejménovoneboalias proúčelykurzujevytvořenalias'skurut'(viz.pconfigure) cd ~/EXAMPLES/GRID/01.simple/job2 psubmit skurut job2.run pinfo psync kontrolnísoubory JDLskript Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

45 SystémCharon dalšíinformace DokumentaceCharon: Softwarovýrepositář: Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

46 Poděkování LuděkMatyska(CESNET,ICS) JaroslavKoča(NCBR) Evropskákomise EGEEII(číslokontraktuRI ) EGEE(číslokontraktuIST ) MŠMT(MSM ) GAČR(204/03/H016) Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

47 Prostorprodotazy Superpočítáníagridovépočítání,SeminářprojektuEGEEII,SKMBrno,12.prosince,2006

Superpočítání a gridové počítání

Superpočítání a gridové počítání Superpočítáníagridovépočítání MartinPetřek,1,2PetrKulhánek,1,2 JanKmuníček1,3 petrek@chemi.muni.cz,kulhanek@chemi.muni.cz,kmunicek@ics.muni.cz 1)CESNETz.s.p.o.,Zikova4,CZ 16000Praha,Českárepublika 2)Národnícentrumprovýzkumbiomolekul,PřírodovědeckáFakulta,Masarykovauniverzita,

Více

Distribuované výpočty a GRID: prostředky a. Martin Petř ek, Petr Kulhánek Jan Kmuníč ek

Distribuované výpočty a GRID: prostředky a. Martin Petř ek, Petr Kulhánek Jan Kmuníč ek Distribuované výpočty a GRID: prostředky a zkušenosti Martin Petř ek, Petr Kulhánek Jan Kmuníč ek Obsah 1. Distribuované výpočty výpočetní chemie 2. Gridové systémy a software pro řazení úloh METACentrum

Více

Charon Extension Layer (CEL)

Charon Extension Layer (CEL) Charon Extension Layer (CEL) Jan Kmuníček CESNET www.eu-egee.org Obsah Úvod CEL Infrastruktura Správa aplikací Systém Module Gridové aplikace Správa výpočetních úloh Systém Charon Podpora více typů Gridů/clusterů

Více

SCB Superpočítačové centrum Brno

SCB Superpočítačové centrum Brno METACentrum Český národní gridovýprojekt SCB Superpočítačové centrum Brno Jan Kmuníček Ústav výpočetní techniky MU & CESNET scb.ics.muni.cz Náplň činnosti Struktura a služby Personální obsazení Bonus Projekty

Více

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh Martin Kuba CESNET 12.11.2009 Seminář gridového počítání, Brno 1 Plánovací systém zdroje procesory (počet, typ) stroje s určitými vlastnostmi (síť,os, město,...) paměť

Více

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh v MetaCentru

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh v MetaCentru Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh v MetaCentru Martin Kuba CESNET 31.5.2010 1 O superpočítání MetaCentrum jsou spojená výpočetní a superpočítačová centra MU, UK, ZČU, PřF JU, FEKT VUT místo superpočítačů

Více

Obsah. Motivace gridu Projekty distrib. počítání. OGSA, OGSI, Globus Toolkit EGEE Grid Metacentrum

Obsah. Motivace gridu Projekty distrib. počítání. OGSA, OGSI, Globus Toolkit EGEE Grid Metacentrum Výpočetní č gridy, 2008 Zrůzných materiálů sestavil L. Pešička Obsah Motivace gridu Projekty distrib. počítání Architektura gridových služeb OGSA, OGSI, Globus Toolkit EGEE Grid Metacentrum t Motivace

Více

MetaCentrum - Virtualizace a její použití

MetaCentrum - Virtualizace a její použití MetaCentrum - Virtualizace a její použití Miroslav Ruda,... Cesnet Brno, 2009 M. Ruda (Cesnet) Virtualizace Brno, 2009 1 / 18 Obsah Motivace co je virtualizace kde ji lze využít Stávající využití na výpočetních

Více

apt-get install freeradius

apt-get install freeradius users apt-get install freeradius apt-get update apt-get build-dep freeradius apt-get install libssl-dev /usr/src/freeradius mkdir /usr/src/freeradius && cd /usr/src/freeradius apt-get source freeradius

Více

Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community

Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community Přístup k účtu Pomůcka k pozvání studentů Vážení učitelé, kolegyně a kolegové, registrujte se na adrese: http://students.autodesk.com

Více

Kurz Databáze. Přechod na SQL server. Obsah. Vytvoření databáze. Lektor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Přechod na SQL server. Obsah. Vytvoření databáze. Lektor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Kurz Databáze Přechod na SQL server Lektor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Vytvoření databáze. Konverze databáze z MS-Access na SQL Server. Konverzní předpis pro pozdější použití. Definice schématu

Více

Národní centrum pro výzkum biomolekul & MetaCentrum

Národní centrum pro výzkum biomolekul & MetaCentrum Masarykova Univerzita Národní centrum pro výzkum biomolekul Národní centrum pro výzkum biomolekul & Petr Kulhánek kulhanek@chemi.muni.cz Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova Univerzita Přírodovědecká

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views

Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views Vytvoření pokročilé Fotogalerie v Drupalu - Views Views Máme tři pohledy: gallery_photos, all_galeries, admin_gallery Buď je můžete vytvořit podle návodu níže, nebo importovat z přiložených txt souborů

Více

Dagmar Adamová, Jiří Chudoba 7.1.2007. Jednalo se o Monte Carlo simulace případů srážek p+p a Pb+Pb. Fungování

Dagmar Adamová, Jiří Chudoba 7.1.2007. Jednalo se o Monte Carlo simulace případů srážek p+p a Pb+Pb. Fungování Produkční úlohy ALICE na farmě Goliáš Dagmar Adamová, Jiří Chudoba 7.1.2007 1 Produkce ALICE V rámci Physics Data Challenge 2006 (PDC 06), masívního testu výpočetního modelu projektu ALICE v distribuovaném

Více

Novinky z vývoje v MetaCentru

Novinky z vývoje v MetaCentru Novinky z vývoje v MetaCentru Miroslav Ruda miroslav.ruda@cesnet.cz CESNET Brno, 2011 Novinky z vývoje MetaCentra otázky a odpovědi, čím více otázek, tím lépe přechod na plánovací systém Torque úpravy

Více

Nastavení připojení k internetu prostřednictvím terminálu Axesstel TX210LF platí pro Windows 98 SE (Second Edition) a Windows ME (Millenium Edition)

Nastavení připojení k internetu prostřednictvím terminálu Axesstel TX210LF platí pro Windows 98 SE (Second Edition) a Windows ME (Millenium Edition) Nastavení připojení k internetu prostřednictvím terminálu Axesstel TX210LF platí pro Windows 98 SE (Second Edition) a Windows ME (Millenium Edition) Aktivujte si službu U:fonův internet nebo U:fonův telefon

Více

Připojení k bezdrátové síti eduroam na VFU Brno s mobilním telefonem se systémem Android

Připojení k bezdrátové síti eduroam na VFU Brno s mobilním telefonem se systémem Android Připojení k bezdrátové síti eduroam na VFU Brno s mobilním telefonem se systémem Android Úvod VFU Brno je členem projektu eduroam umožňující bezdrátové připojení zaměstnanců a studentů vysokých škol a

Více

Bezpečnostní problémy VoIP a jejich řešení

Bezpečnostní problémy VoIP a jejich řešení Bezpečnostní problémy VoIP a jejich řešení Miroslav Vozňák Bakyt Kyrbashov VŠB - Technical University of Ostrava Department of Telecommunications Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

Více

aktivita CESNETu společně MU, UK a ZČU sdružuje výpočetní prostředky

aktivita CESNETu společně MU, UK a ZČU sdružuje výpočetní prostředky Martin Kuba aktivita CESNETu společně MU, UK a ZČU sdružuje výpočetní prostředky SCB MU Brno NCBR + Loschmitovy laboratoře, PřF MU Brno Biofyzikální ústav AV ČR, Brno KIV+KMA/ITI+KKY, FAV ZČU Plzeň Univerzita

Více

Informační systém webhostingu

Informační systém webhostingu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Informační systém webhostingu semestrální projekt Analýza Číslo skupiny: 4 Členové: Filip Bartman Jakub Vaněk Jan Šrámek

Více

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Miroslav Ruda Cesnet a Masarykova Univerzita Praha, 2008 Miroslav Ruda (MetaCentrum) Výpočetní zdroje v MetaCentru Praha, 2008 1 / 9 Hardware I. jádro tvoří

Více

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická):

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická): ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Pavel Tománek AR 2012/2013, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POLYFUNKČNÍ DŮM U BOTIČE V PRAZE 10 (ČJ) (AJ) MULTI-FUNCTIONAL BUILDING

Více

Minebot manuál (v 1.2)

Minebot manuál (v 1.2) Minebot manuál (v 1.2) Pro Váš rychlý start s nástrojem Minebot jsme připravili tohoto stručného průvodce, který by Vám měl být pomocníkem při spuštění a používání služby. Tento stručný průvodce by vám

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

SUPERPOČÍTAČE DANIEL LANGR ČVUT FIT / VZLÚ

SUPERPOČÍTAČE DANIEL LANGR ČVUT FIT / VZLÚ SUPERPOČÍTAČE DANIEL LANGR ČVUT FIT / VZLÚ TITAN / HOPPER / NOTEBOOK TITAN HOPPER NOTEBOOK Počet CPU jader 299 008 153 216 2 Operační paměť [GB] 598 016 217 000 8 Počet GPU (CUDA) jader 50 233 344 0 8

Více

produktů. produkty: AutoCAD Mechanical Showcase Autodesk Autodesk Designer SketchBook Autodesk Mudbox Vault Autodesk Ultimate Intel Xeon Intel Core

produktů. produkty: AutoCAD Mechanical Showcase Autodesk Autodesk Designer SketchBook Autodesk Mudbox Vault Autodesk Ultimate Intel Xeon Intel Core Autodesk Product Design Suite Standard 20122 Systémové požadavky Typičtí uživatelé a pracovní postup Konstruktérům a inženýrům, kteří vyvíjejí pozoruhodné produkty, nabízí sada Autodesk Product Design

Více

Úvod. unx-predn_01-uvod.odt 25.02.2008 16:13:43 1

Úvod. unx-predn_01-uvod.odt 25.02.2008 16:13:43 1 Úvod unx-predn_01-uvod.odt 25.02.2008 16:13:43 1 Operační systém UNIX Přednášky Jan Zajic, zajic@fel.cvut.cz, K226 Web service.felk.cvut.cz/courses Cíl předmětu pokročilý uživatel začínající administrátor

Více

SQL a XML jako alternativa ke klasickým unixovým nástrojům

SQL a XML jako alternativa ke klasickým unixovým nástrojům SQL a XML jako alternativa ke klasickým unixovým nástrojům OpenAlt.cz 2. 11. 2014 Osnova prezentace 1 Proč máme rádi UNIX (GNU/Linux) 2 3 Proč máme rádi UNIX (GNU/Linux) program dělá jednu věc a dělá ji

Více

ZOS CV1 Základy operačních systémů

ZOS CV1 Základy operačních systémů ZOS CV1 Základy operačních systémů Kontaktní informace Ing. Ladislav Pešička UL401 (pozor, ne UK410) pesicka@kiv.zcu.cz Úřední hodiny Út t 9:30 aža 10:30 St 9:30 aža 10:30 Web Stránky předmp edmětu budou

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

1. Přihlášení Registrace ve webovém uživatelském rozhraní HU-GO. Postup registrace palubního přístroje (OBU On-Board Unit) Obsah

1. Přihlášení Registrace ve webovém uživatelském rozhraní HU-GO. Postup registrace palubního přístroje (OBU On-Board Unit) Obsah Postup registrace palubního přístroje (OBU On-Board Unit) Obsah 1. Přihlášení... 1 1.1. Registrace ve webovém uživatelském rozhraní HU-GO... 1 1.2. Přihlášení do systému HU-GO... 4 1.3. Výběr aktuálního

Více

EU EGEE Presentace projektu

EU EGEE Presentace projektu EU EGEE Presentace projektu Ludek Matyska Masarykova univerzita CESNET, z.s.p.o. www.eu-egee.org Všeobecné informace Enabling Grids for E-sciencE EGEE Enabling Grids for E-sciencE (in Europe) Dvouletý

Více

POWERSHELL. Desired State Configuration (DSC) Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.org

POWERSHELL. Desired State Configuration (DSC) Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.org POWERSHELL Desired State Configuration (DSC) Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.org Obsah přednášky Úvod Základní komponenty DSC Demo Úvod Desired State Configuration? S DSC se nestaráte o konfiguraci

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Postup instalace UMTS modemu Huawei K3765 od Vodafone (SalixOS, ZenWalk, Slackware)

Postup instalace UMTS modemu Huawei K3765 od Vodafone (SalixOS, ZenWalk, Slackware) Postup instalace UMTS modemu Huawei K3765 od Vodafone (SalixOS, ZenWalk, Slackware) Napřed bych rád upozornil na skutečnost, že záleží na tom, zda máte SalixOS s KDE nebo Xfce GUI. U KDE stačí doinstalovat

Více

Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2. Ing. Milan Oulehla

Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2. Ing. Milan Oulehla Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2 Ing. Milan Oulehla Úvod Informace o technikách, které používají tvůrci mobilního malware: Bezpečnostní chyby se mění v čase Vytvoření vlastních zdrojových

Více

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit METACentrum Český národní gridovýprojekt METACentrum zastřešení českých gridových aktivit Jan Kmuníček, Miroslav Ruda Masarykova univerzita & CESNET meta.cesnet.cz Motivace Gridu METACentrum technické

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

Avaya IP Office Jak ji nakonfigurovat s 2N Helios IP

Avaya IP Office Jak ji nakonfigurovat s 2N Helios IP Avaya IP Office 7.0 - Jak ji nakonfigurovat s 2N Helios IP Konfigurace Avaya IP Office Všechny změny v sekci pro IP Office jsou prováděny přes IP Office Manager. Postup je rozdělen do následujících sekcí:

Více

CAL (CAN Application Layer) a CANopen

CAL (CAN Application Layer) a CANopen CAL (CAN Application Layer) a CANopen J. Novák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Průmyslový distribuovaný systém na bázi sběrnice CAN Pressure sensor Stepper

Více

Aktuální stav. Martin Kuba CESNET a ÚVT MU

Aktuální stav. Martin Kuba CESNET a ÚVT MU Aktuální stav Martin Kuba CESNET a ÚVT MU sdružuje výpočetní prostředky Superpočítačové Centrum Brno, MU, Brno Univerzita Karlova, Praha Západočeská Univerzita, Plzeň NCBR + Loschmitovy laboratoře, PřF

Více

Úvod, jednoduché příkazy

Úvod, jednoduché příkazy A7B38UOS Úvod do operačních systémů cvičení LS 2012/13 1. Cvičení Úvod, jednoduché příkazy Přednášející Cvičící Kdo je kdo v UOS doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc. Ing. Jan Koller, Ph.D. Ing. Radek Havlíček,

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

uzly. Výpočetní uzel (Working node) výkonná jednotka clusteru.

uzly. Výpočetní uzel (Working node) výkonná jednotka clusteru. Výpočetní cluster vytvořený pomocí Debian Squeeze Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Přednáška pro ORS2011 Co je to výpočetní cluster Definice Výpočetní cluster Skupina

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Návštěvy. Sep 1, 2011 - Sep 30, 2011. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Sep 1, 2011 - Sep 30, 2011. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits % Week 35, Aug 29-Sep 04 2011 20,937 9.55% Week 36, Sep 05-Sep 11 2011 50,312 22.96% Week 37, Sep

Více

Servery s Xeon E3-1200v2 Nové servery s procesory IvyBridge Inte Xeon E3-1200v2

Servery s Xeon E3-1200v2 Nové servery s procesory IvyBridge Inte Xeon E3-1200v2 Stránka č. 1 z 13 Shopping cart Search Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us Home» CPU Benchmarks» Laptop & Portable CPU Performance CPU Benchmarks Video Card Benchmarks

Více

Novinky ze sv ta grid

Novinky ze sv ta grid Novinky ze sv ta grid Zden k ustr et al. CESNET 8. listopadu 2010 ƒást I Novinky v MetaCentru Zden k ustr et al. (CESNET) Novinky ze sv ta grid 8. listopadu 2010 2 / 17 MetaCentrum t ikrát Národní Gridová

Více

Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W. Konfigurační sada. Datum Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f.

Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W. Konfigurační sada. Datum Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f. MMS Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W Konfigurační sada Datum 14.04.2005 Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f. 6540-00019 První vydání Upozornění Při veškeré korespondenci

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Starting Guide - Poseidon 3266 THset První kroky s měřením teploty, vlhkosti a otevření dveří

Starting Guide - Poseidon 3266 THset První kroky s měřením teploty, vlhkosti a otevření dveří Poseidon 3266 THset starting guide Poseidon 3266 THset Starting Guide - Poseidon 3266 THset První kroky s měřením teploty, vlhkosti a otevření dveří Balení Poseidon 3266 THset obsahuje: Poseidon model

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem

MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem XO = vynikající rozměrová stabilita MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem model model vyrobte ze styrenu odolného materiálu. zhotovte

Více

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015 Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací Praha 15. dubna 2015 Agenda 08:30 09:00 Registrace a snídaně 09:00 09:15 Ukázka nových zařízení 09:15 10:00 Úvod do

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Embedded SQL v C/C++ úvod. Administrace Oracle Kateřina Opočenská

Embedded SQL v C/C++ úvod. Administrace Oracle Kateřina Opočenská Embedded SQL v C/C++ úvod Administrace Oracle Kateřina Opočenská Motivace potřeba začlenit komunikaci s databází do aplikace v nějakém vyšším programovacím jazyce řešení (na Oracle): a) OCI (Oracle Call

Více

www.vscht.cz KOMUNIKACE a REPORTING Zkušenosti z VŠCHT Praha

www.vscht.cz KOMUNIKACE a REPORTING Zkušenosti z VŠCHT Praha www.vscht.cz KOMUNIKACE a REPORTING Zkušenosti z VŠCHT Praha Projekty řešené na VŠCHT Praha 6.RP 23 projektů z toho: IP 10 projektů STREP 7 projektů NoE 2 projekty SSA 2 projekty Marie Curie 2 projekty

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Příkaz finger. # finger sam Login: sam Name: Sam Greenfield Directory: /home/sam Shell: /bin/tcsh Last login Sun Dec 25 14:47 (EST) on tty2 No Plan.

Příkaz finger. # finger sam Login: sam Name: Sam Greenfield Directory: /home/sam Shell: /bin/tcsh Last login Sun Dec 25 14:47 (EST) on tty2 No Plan. Příkaz finger Komunikace s okolními počítačič č Příkaz finger vám umožní získat informace o ostatních uživatelích vašeho systému nebo o uživatelích sítě Internet. Jméno příkazu nepochybně vzniklo jako

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Zapojení kabelů 1 Porty LINE1 a LINE2 připojte k telefonním přístrojům nebo faxu pomocí kabelu RJ-11 2 WAN port propojte ethernetovým kabelem RJ-45 s

Více

Čipové karty Lekařská informatika

Čipové karty Lekařská informatika Čipové karty Lekařská informatika Následující kód je jednoduchou aplikací pro čipové karty, která po překladu vytváří prostor na kartě, nad kterým jsou prováděny jednotlivé operace a do kterého jsou ukládány

Více

Úvod do Operačních Systémů

Úvod do Operačních Systémů Úvod do Operačních Systémů 1. cvičení Úvod, práce v grafickém prostředí, jednoduché příkazy. 1 Obsah Organizace cvičení Seznámení s učebnou Přihlašování a odhlašování Práce v grafickém prostředí Příkazová

Více

Téma 5. Ovladače přístrojů Instrument Drivers (ID)

Téma 5. Ovladače přístrojů Instrument Drivers (ID) Cíl a užitek z ID: Téma 5 Ovladače přístrojů Instrument Drivers (ID) ID jsou vrstvou nad tradičními příkazy pro ovládání přístrojů (SCPI) message based obsahují vyšší (high level) softwarové funkce, které

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Lenka Bartoňová AR 2011/2012, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) KRAJSKÁ VĚDECKÁ A MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PLZNI (AJ) REGIONAL RESEARCH

Více

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016 Petr Vlk KPCS CZ WUG Days 2016 8. října 2016 Jednoduchá správa Zařízení Jednotné přihlašování Windows Server Active Directory Další systémy a aplikace Uživatelské jméno Azure Veřejný Cloud SaaS Office

Více

Instalace RouterOS pomocí programu NetInstall

Instalace RouterOS pomocí programu NetInstall Instalace RouterOS pomocí programu NetInstall Dokument revidován: 1.3 (Pondělí 19. července 12:58:25 GMT 2004) Vztahuje se na: MikroTik RouterOS V2.9 NetInstall Popis NetInstall je program, který vám umožní

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Comparation of mobile

Comparation of mobile Comparation of mobile VY_32_INOVACE_30_Compraration of mobile_pl Pracovní list Š1 / S2 / 30 Autor: Michaela Hrdličková SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky

Více

Helios IP Dokumentace

Helios IP Dokumentace Helios IP Dokumentace Obsah SEZNAM TABULEK 3 SEZNAM OBRÁZKŮ 3 HISTORIE ZMĚN DOKUMENTU 4 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 5 KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ 5 PŘÍSTUP DO API 5 NASTAVENÍ SIP ÚČTU 7 NASTAVENÍ SPÍNAČŮ 8 INFORMACE O

Více

Vítáme Vás 1 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Vítáme Vás 1 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED. Vítáme Vás 1 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED. Hlas Robert Elbl 6.3.2013 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. 2 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

Semestrální práce z DAS2 a WWW

Semestrální práce z DAS2 a WWW Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Semestrální práce z DAS2 a WWW Databázová část Matěj Trakal 8.12.2009 Kapitola 1: Obsah KAPITOLA 1: OBSAH 2 KAPITOLA 2: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

Hlas. Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED.

Hlas. Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. Vítáme Vás Hlas Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Alcatel Lucent OmniPCX Enterprise & OmniSwitch IP Touch OmniSwitch 2. Praktická ukázka: Vytvoření

Více

EUPŠ Films and actors II

EUPŠ Films and actors II Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh29 Vypracovala,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Virtualizace na Linuxu

Virtualizace na Linuxu Virtualizace na Linuxu Silicon Hill 13.4.2010 zdroj:xkcd.com Outline 1 2 3 Co to je virtualizace obecně = abstrakce počítačových zdrojů konkrétně pro nás = technika, který na jednom fyzickém počítači umožní

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

IP telefon Linksys SPA-921 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP telefon Linksys SPA-921 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP telefon Linksys SPA-921 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Jakub Ka kona, kaklik@mlab.cz 15. u nora 2014 Abstrakt Konstrukce za kladnı ho softwarove definovane ho pr ijı macı ho syste mu pro detekci meteoru. 1 Obsah

Více

MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO

MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO List č.: 1/8 MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO - najednou lze vyčíst maximálně 20 wordů (tj. 40byte) název adresa typ popis poznámka modul LSB 1 LSB R identifikace modulu spodní byte modul má identifikaci

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ihned půjčka na open. There are 2 records on this site title. Kde a jaké má FIO banka Prosinec 2015 Listopad 2015 Říjen 2015 Září 2015 Červenec 2015

ihned půjčka na open. There are 2 records on this site title. Kde a jaké má FIO banka Prosinec 2015 Listopad 2015 Říjen 2015 Září 2015 Červenec 2015 ihned půjčka na open. There are 2 records on this site title. Kde a jaké má FIO banka pobočky. cz - kurzy měn, komodity a zákony Archív článků Prosinec 2015 Listopad 2015 Říjen 2015 Září 2015 Červenec

Více

Ú ť ť ť ó é ý ý ú é ý é ý é é Í é Š š š Í é ó é é Í š Ž ý Ž š é ý Ž ď é Ž é š é š Í é ď Ž é é ý Ž Í é é š ý é š š ů Í ý š ú ň ú š ý ý š ú Č ý ů ý ů š é ú Ž é ů é š ý é é é é ý š ú ó ý é ý é ýš ý Í ý é

Více

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009 Tvorba datového modelu Identifikace entit

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více