IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA"

Transkript

1 IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA dubna 2014 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1

2 ORGANIZÁTOR Neuropsychiatrické fórum o.s. VE SPOLUPRÁCI European Psychiatric Association (EPA) v rámci programu Continuing Medical Education (CME) SEKRETARIÁT Neuropsychiatrické fórum o.s. Sokolská Praha 2 Tel.: Fax: Web: JEDNACÍ ŘEČ AKREDITACE čeština a slovenština angličtina (EPA-CME kurz) ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY: Akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK a účast lékařů bude ohodnocena 18 kredity. ASOCIACE KLINICKÝCH PSYCHOLOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY Akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání klinických psychologů v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a s navazující vyhláškou č. 4/2010 Sb. A bude ohodnocena kredity. VĚDECKÝ VÝBOR, dubna 2014 Petr Dušek Ondřej Fiala Vladimír Kmoch Alexander Nawka Stefan Raev Michal Raszka Filip Růžička VĚDECKÝ VÝBOR, 25. dubna 2014 (EPA-CME kurz) Nils Lindefors - Švédsko Viktor Kaldo - Švédsko

3 ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ NÁSLEDUJÍCÍM PARTNERŮM: AbbVie s.r.o. Abbott s.r.o. Janssen Cilag s.r.o. Lundbeck s.r.o. Medtronic s.r.o. Pfizer spol. s r.o. Servier s.r.o. G.L. Pharma s.r.o. Krka s.r.o. UCB s.r.o.

4 ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ NÁSLEDUJÍCÍM MEDIÁLNÍM PARTNERŮM: Vydavatelství Ambit Media - časopis Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie Vydavatelství Solen - časopis Neurologie pro praxi Vydavatelství Solen - časopis Psychiatrie pro praxi Vydavatelství Tigis - časopis Psychiatrie Vydavatelství Mladá fronta - Zdravotnické noviny Vydavatelství Galén - časopis Česká a slovenská psychiatrie

5 PROGRAM

6 Středa, 23. dubna 2014 IV. konference Neuropsychiatrického fóra, Slavnostní zahájení (Předsedající: Fiala O, Nawka A) Rozvoj neuropsychiatrie (Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť) (Předsedající: Fiala O, Nawka A) :25 Anabáza a perspektívy neuropsychiatrie v Slovenskej republike: etablovanie Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti a Neuropsychiatrickej kliniky SZU při Pinelovej nemocnici (Kukumberg P, Černák P, Rakús A, Valkovič P, Hrubý R) Neuropsychiatrický reliéf encefalopatie - kazuistika (Chochol D, Rakús T, Hubčíková K, Kukumberg P, Ďubeková L) Vplyv kontinuálnej dopaminergnej liečby na nemotorické príznaky Parkinsonovej choroby (Gmitterová K, MinárM, Valkovič P) Je možná prevencia schizofrénie? (Janík P, Izáková Ľ, Pečeňák J) Neuropsychiatrické príznaky najviac determinujú kvalitu života pacientov s Parkinsonovou chorobou (Valkovič P, Haršány J, Minár M) oběd :00 Informace o projektu OP VaVpI Národní ústav duševního zdraví (Höschl C) Etanol v 21. století (Předsedající: Dušek P, Kmoch V) Léčebná koncepce snižování spotřeby etanolu (Popov P) Nalmefen - stále nová koncepce po roce (Randák D) Postižení nervového systému způsobené alkoholem (Dušek P) Etanol a epilepsie (Nešpor E) kávová přestávka Kognitivní poruchy (Sekce kognitivní neurologie ČNS) (Předsedající: Fiala O, Růžička F) Diferenciální diagnostika onemocnění spojených s demencí (Hort J) Léčba psychických komplikací u demencí (Vališ M, Masopust J) rtms pro studium kognitivních poruch při degenerativním onemocnění mozku (Rektorová I) Subjektivní poruchy paměti a orientace a jejich vztah k Alzheimerově nemoci (SheardováK) Atypické prezentace Alzheimerovy nemoci (Rusina R) Neurokognitivní rehabilitace (Ressner P) 17:30-18:00 Členská schůze NPF

7 Čtvrtek, 24. dubna 2014 IV. konference Neuropsychiatrického fóra, Životní cesta kriminálních psychopatů a vrahů (Předsedající: Nawka A, Vevera J) Predikční analýza životní cesty sériového vraha (Drbohlav A) Pohled Policie ČR na současného vraha (Valerián L) Efektivní zacházení s odsouzenými za násilné trestné činy s poruchou osobnosti (Jiřička V) Souhrn problematiky a společná diskuse (Vevera J.) oběd Sympozium - Úzkost a bolest z pohledu psychiatra a neurologa Když úzkost bolí (Doubek P) Když bolest nedá vašim pacientům spát (Lachman H) Sympozium- Deprese: Zaostřeno na emoce Léčíme-li depresi, co vlastně léčíme? (Maršálek M) Emoce-dobrý přítel ale zlý pán (Janů L) kávová přestávka Sexuální poruchy (Předsedající: Nawka A, Raszka M) Neurobiologie pedofilie? (Páv M) Základní východiska psychoterapie parafilií (Hollý M) Funkční poruchy pohybu (Předsedající: Dušek P, Raszka M) Přístup k pacientovi s funkční poruchou hybnosti (Serranová T) Fyzioterapie funkčních poruch hybnosti - možnosti, limity a evidence (Fialová D) Psychoterapie funkčních poruch hybnosti - možnosti, limity a evidence (Raszka M)

8 Pátek, 25. dubna 2014 IV. konference Neuropsychiatrického fóra, Duchovní život, náboženství a neurověda (Předsedající: Fiala O, Růžička F) Teologicko-filozofická a neurobiologická interpretace duchovního života - je komunikace mezi dvěma "jazykovými hrami" možná? (Halík T) Evoluce a neurobiologie religiozity a ateismu (Koukolík F) Společná diskuse oběd Přednášky účastníků a postery (Předsedající: Dušek P, Kmoch V) Sympozium - hluboká mozková stimulace Indikace hluboké mozkové stimulace v neurologii a psychiatrii (Baláž M) Neuropsychiatrické aspekty hluboké mozkové stimulace u neurologických pacientů (Jech R) kávová přestávka Poruchy příjmu potravy (Předsedající: Kmoch V, Růžička F) Neurobiologie příjmu potravy a hluboká mozková stimulace (Růžička F) Neurobiologie spektra poruch příjmu potravy (Papežová H) Tělesná hmotnost a zdravotní rizika (Hainer V) Psychoterapie poruch příjmu potravy (Žuchová S) Předání cen za nejlepší poster a účastnickou přednášku Společenský večer v průběhu večera proběhne předání ceny MUDr. Jana Bureše za rok 2013 cenu uděluje Alzheimer nadační fond - Pátek,25. dubna paralelní program EPA Academia CME course (v anglickém jazyce, maximálně 30 účastníků) :00 Internet-based Cognitive behavioral therapy in Psychiatry - part 1 (Lindefors N &Kaldo V, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko) kávová přestávka :00 Internet-based Cognitivebehavioral therapy in Psychiatry - part 2 (Lindefors N &Kaldo V, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko)

9 PŘEDNÁŠKY A POSTERY

10 Protective effect of melatonin and captopril on doxorubicin-induced neurotoxicity in rats Silvia Aziriová (1), Kristína Krajčírovičová (1), Kristína Repová (1), Jaroslav Hrenák (1), Karina Arendášová (1), Romana Rajkovičová (1), Michaela Adamcová (2), Ľudovít Paulis (1), Fedor Šimko (1,2,3,4). (1) Department of Pathophysiology, School of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic, (2) Department of Physiology, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Charles University in Prague, Hradec Kralove, Czech Republic, (3) Institute of Experimental Endocrinology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic, (4) 3 rd Clinic of Medicine, School of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic, (5) Centre of Excellence NOREG, Bratislava, Slovak Republic. doxorubicin, anxiety, cognitive impairment, oxidative stress, captopril, melatonin Úvod a cíl studie: The aim of this work was to show in rats, by performing behavioral tests, whether administration of doxorubicin could induce behavioral disturbances, and to show the potential protective effects of angiotensin-converting enzyme inhibitor captopril and melatonin. Metodika: 12-week old adult male Wistar rats were divided into 4 groups by 12: control, doxorubicin (5 mg/kg i.v.), doxorubicin + melatonin (10 mg/kg/day) and doxorubicin + captopril (100 mg/kg/day). Open field test, elevated plus maze and light/dark box were used for the investigation of anxiety behavior. Cognitive impairment was measured as level of habituation in the open field test. Výsledky: Doxorubicin significantly increased blood pressure, induced anxiety, cognitive impairment and oxidative stress development while captopril or melatonin prevented these alterations. Závěr: In conclusion, doxorubicin induced anxiety development and cognitive impairment in rats. Chronic administration of captopril or melatonin prevented the development of these alterations. Suggestively, the protective effect of captopril or melatonin against anxiety behavior or cognitive impairment development may be related to the antioxidative effect of both drugs. Supported by VEGA 1/0227/12, VEGA 2/0183/12, APVV , PRVOUK P37/5.

11 Kresba jízdního kola dosud opomíjená neuropsychologická metoda Autoři Eva Bolceková 1,2, Kateřina Čechová 1, Hana Marková 1, Silvie Johanidesová 2,3 Afiliace pracoviště 1 Katedra psychologie, FF UK, Praha 2 1. LF UK, Praha 3 Thomayerova nemocnice, Praha Klíčová slova Neuropsychologické metody, vizuospaciální funkce, exekutivní funkce, kognitivní deficit Úvod a cíl studie: Kresba jízdního kola (BDT, Bicycle Drawing Test) je jednoduchá a časově nenáročná metoda využívaná ke zhodnocení vizuokonstrukčních a exekutivních funkcí. V českém prostředí není příliš rozšířená; jedním z důvodů může být absence normativních dat. Obvykle používaný Test hodin se ukazuje jako nedostatečně senzitivní pro detekci počínajícího kognitivního deficitu. Cílem tohoto projektu je validizovat BDT pro starší českou populaci. Metodika: Úkol je zadáván pacientům s mírnou kognitivní poruchou, s pravděpodobnou Alzheimerovou nemocí, nemocí ze spektra FTLD a kognitivně zdravým jedincům nad 60 let. Sběr dat probíhá v průběhu roku 2014, celkový počet zahrnutých osob bude cca 200. Kresby budou posuzovány dle skórovacích systemů Lezakové (2004) a Greenberga (1994) čtyřmi nezávislými hodnotitely. Pro ověření stavu kognitivních funkcí je probandům administrován test MoCA. V tomto sdělení prezentujeme průběžné výsledky. Výsledky: Ve statistických analýzách se zaměříme na zjištění inter-rater reliability jednotlivých skórovacích systémů a jejich schopnost diferencovat mezi zahrnutými diagnostickými skupinami. Dalším výstupem budou normativní data rozdělená do několika věkových pásem. Závěr: Tato práce si klade za cíl ověřit využitelnost BDT při neuropsychologické diagnostice raných stádií kognitivního deficitu a přinést tak do českého prostředí přinejmenším alternativu dosud široce využívaného Testu hodin.

12 Psychoterapeutický přístup adaptovaný na neurokognitivní dysfunkce u pacientů se schizofrenií Kristýna Drozdová PN Havlíčkův Brod Katedra psychologie FF UK v Praze psychóza metakognitivní přístup narativní syntéza integrace psychotické zkušenosti Úvod a cíl studie: Komplexní léčba pacientů s psychózami zahrnuje vedle farmakoterapie i další psychoterapeutické a edukační postupy. Na základě zúčastněného pozorování a záznamů skupinové psychoterapie pacientů se schizofrenií byly vybrány nejdůležitější kognitivní deficity, interferující s psychoterapeutickým procesem a vztahem. Tyto neurobiologické limity fungování pacientů byly základním vodítkem pro výběr adekvátních psychoterapeutických postupů, které podporují schopnost jedince vyrovnat se s psychotickou zkušeností. Postup vychází z přístupu zaměřeného na osobu, kombinuje prvky metakognitivního přístupu a narativního propojování životních událostí s cílem integrovat psychotickou zkušenost v rámci života jedince, adekvátně k jeho možnostem a schopnostem. Prezentace přináší využití dat získaných pozorováním během psychoterapeutických skupin k vytvoření optimálního psychoterapeutického přístupu reflektujícího neurobiologické výzkumné poznatky a neurokognitivní fungování pacientů se schizofrenií.

13 Title: Neuropsychological functions and their relationship to spatial navigation of schizophrenia patients in virtual environments Authors: 1,2 Iveta Fajnerová, 1 Karolína Dvorská, 2 Kamil Vlček, 1 Lucie Konrádová, 2 David Levčík, 1 Pavol Mikoláš, 1 Martina Ungrmanová, 1 Michaela Viktorínová, 2 Aleš Stuchlík, 1 Filip Španiel, 1 Jiří Horáček, 1 Mabel Rodriguez Affiliation(s): 1 Prague Psychiatric Center affiliated with the 3 rd Faculty of Medicine at Charles University (CU) in Prague, 2 Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic v.v.i., Department of Neurophysiology of Memory Key words: Spatial navigation, cognitive functions, schizophrenia, virtual reality environment Introduction: Spatial navigation is a very complex cognitive ability involving several cognitive domains particularly visuo-spatial perception and focused attention, spatial working and long-term memory, planning and decision making. Spatial behavior is therefore often studied in humans and animals. Deficit of spatial cognition was described in various neuropsychiatric diseases, including schizophrenia. To understand individual processes engaged in spatial navigation we need to describe these cognitive functions separately. Methods: To achieve our aim we assessed a group of 33 schizophrenia patients and a group of matched healthy volunteers using two newly-designed virtual spatial navigation tasks and a battery of standard verbal and nonverbal neuropsychological methods. Spatial navigation was tested on a stable and a moving virtual arena (virtual analogues of real spatial tasks applied in animals). All patients were interviewed using psychiatric scales. Results: Both virtual tasks showed decline of spatial abilities in schizophrenia patients as expected according to the measured cognitive deficit. However, the performance in standard cognitive tests does not influence their navigational abilities in the same extent. Interestingly, the spatial behavior correlated not only with results of visuo-spatial tests but with the performance observed in some verbal tasks as well. Conclusions: The performance level of schizophrenia patients was significantly decreased in comparison to healthy controls in both virtual and standard tasks. However, the decline observed in particular cognitive tests seems to affect the performance in virtual spatial tasks unequally. The study was supported mainly by IGA MZ CR grant No. NT13386 and partially by projects No. NT14291, NT13843 and GACR grant S. The institutional support from the Academy of Sciences of the Czech Republic (RVO: ) and from the Prague Psychiatric Center by MH CZ - DRO (PCP, ) covered the salaries and other institutional costs. The study is a part of the ESO project.

14 Sledování kognitivních funkcí pacienta s AVM - kazuistika Markéta Holubová 1,2, Alice Pulkrabková 1,2, Ondřej Bradáč 1 1 Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 2 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze neuropsychologická diagnostika, kognitivní deficit, AVM Úvod a cíl studie: ilustruje neuropsychologické sledování pacienta s arteriovenózní malformací přívodných cév mozku. Metodika: Opakované vyšetření kognitivních funkcí probíhalo ve spolupráci s neurochirurgickou klinikou Ústřední vojenské nemocnice Praha. Pacient byl vyšetřen před a po zákroku Leksellovým gama nožem a ročním odstupem od prvního vyšetření v letech Použité metody: Paměťový test učení (AVLT), Rey-Osterriethova komplexní figura, Fonémická verbální fluence, Test cesty (TMT A, B), Design fluence, Meiliho paměťový test, Test intelektového potenciálu (TIP A), Váňův intelektový test (VIT A), Kostky (Cube analysis), Dotazník neuroticismu (N70), Subjective Quality of Life Analysis, Dotazník kvality života. Výsledky a závěr: Výsledky svědčí pro objektivní i subjektivní zlepšení ve většině měřených parametrů po zákroku i s časovým odstupem.

15 Locus of control a religiozita u pacientů s epilepsií A.Javůrková 1,2, J.Raudenská 2, L.Fišerová L. 2, J.Amlerová 3, P.Marusič 3 1 Odd. klinické psychologie, FNKV, Praha 2 Odd. klinické psychologie FN Motol, Praha 3 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Religiozita, locus of control, epilepsie Úvod a cíl studie: Cílem bylo zjistit charakteristiky pacientů s epilepsií ve vztahu k locus of control a religiozitě. Metodika: Psychologicky bylo vyšetřeno 36 pacientů s epilepsií (22 vlevo a 14 vpravo), 20 žen, 16 mužů, 31 praváků a 5 leváků. Průměrný IQc=94, průměrný věk 40 let, průměrná doba vzdělání 13 let. Součástí vyšetření bylo neuropsychologické vyšetření (WAIS-R, RAVLT, ROFT), vyšetření osobnosti (BDI, EPQ/R), stupnice Locus of control (LOC) zjišťující míru kontroly nad životem obecně (VASmodifikace dle Rottera) a škála k posouzení míry individuálního přesvědčení, jak Bůh ovlivňuje epilepsii (GLHC-God locus of health control-wallston). Výsledky: Skupina s externím LOC (n=14) měla ve srovnání se skupinou s interním LOC (n=17) vyšší skór průměrné deprese a emoční lability a vyšší průměrný skór GLHC. Pět pacientů bylo v LOC nevyhraněných. Skupina pacientů věřících v Boha (n=8) se od skupiny nevěřících pacientů lišila nižším intelektem (IQc=92) a podprůměrným výkonem ve verbálních mnestických schopnostech, měla také vyšší skór průměrné deprese a emoční lability. V této skupině měli pacienti častěji levostrannou epilepsii. Závěr: Obecný externí locus of control i religiozita byly sdruženy s vyšším skóre deprese, emoční lability a vyšším přesvědčením, že Bůh ovlivňuje epilepsii, častěji se vyskytovaly u pacientů s levostrannou epilepsií. Tyto kognitivní procesy mohou být důležitými faktory maladaptace na diagnózu epilepsie.

16 Organická psychotická porucha ve stáří - kazuistika PhDr. Václav Jílek PN Kosmonosy organická psychotická porucha, kazuitstika, neuropsychologické vyšetření Výskyt psychotických příznaků u seniorů je jednou z častých příčin jejich hospitalizace na našem oddělení. Předním cílem psychologického vyšetření u těchto osob je zjistit, zda a do jaké míry tyto příznaky nasedají na syndrom demence. předkládá souhrn základních poznatků o psychotických fenoménech ve stáří a odlišnostech kortikálního a fronto-subkortikálního profilu kognitivního oslabení, ze kterých vycházíme při diferenciální diagnostice. Z neuropsychologických metod se nám osvědčuje využití Randolphovy neuropsychologické baterie RBANS. Kazuistika 84-leté nemocné zachycuje průběh vyšetření a jeho výsledky. Pacientka byla přijata s dg. organické psychotické poruchy, neboť v domácím prostředí trpěla verbálními halucinacemi a paranoidními přesvědčeními. Psychologické vyšetření potvrdilo podezření na fronto-subkortikální profil oslabené kognitivních schopností - narušení koncentrace a exekutivních schopností při dobře zachované paměti a orientaci. Doporučeno bylo neurologické vyšetření zobrazovacími metodami. Rodina pacientky byla informována o současné úrovni schopností pacientky a potřebě podpory v oblasti sebepéče.

17 Snížená exprese Nogo-A u potkana: Nový model schizofrenie? Tomáš Petrásek, Iva Prokopová, Iveta Vojtěchová, Štěpán Bahník, Aleš Stuchlík Oddělení Neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Klíčová slova Nogo-A; prostorové úlohy; chování; model schizofrenie; potkan Úvod a cíl studie: Protein Nogo-A (RTN4-A) je inhibitorem axonálního růstu, který se uplatňuje během vývoje CNS, při regeneraci poškozených nervových vláken i synaptické plasticitě související s učením. Podle některých studií mohou být mutace tohoto proteinu asociovány s neuropsychiatrickými onemocněními. Cílem posterového sdělení je shrnout experimenty provedené v naší laboratoři, jejichž tématem byla podrobná behaviorální charakterizace potkanů se sníženou expresí Nogo-A, zaměřená především na kognitivní příznaky schizofrenii podobného chování. Metodika: Transgenní potkani se sníženou expresí Nogo-A připravení na pracovištích CIMH Mannheim a ETH Zürich byli otestováni v kognitivních prostorových úlohách Morrisova vodního bludiště, Kolotočového bludiště i úlohách testujících senzorimotorické dovednosti a emocionalitu. Použita byla zvířata s různým genetickým pozadím (kmen SD a hybridi SDxLE). Výsledky: Ve vodním bludišti nebyl nalezen rozdíl mezi kontrolními a transgenními zvířaty, nezávisle na genetickém pozadí. V úlohách kolotočového bludiště se objevil kognitivní deficit pouze u potkanů s genetickým pozadím SD. Závěr: Snížená exprese Nogo-A nepoškozuje učení ani paměť v Morrisově vodním bludišti, vede ale ke kognitivnímu deficitu v Kolotočovém bludišti, který lze interpretovat jako zhoršení kognitivní koordinace a flexibility, a tedy možný projev schizofrenii podobného chování. Manifestace deficitu je závislá na genetickém pozadí. Tato práce byla podpořena grantem GAČR S a dále projekty IGA MZ ČR NT13386, AV ČR M , GAČR P304/12/G069 a GAUK

18 Blokáda neurogeneze v dospělém mozku pomocí cytostatika temozolomidu Adéla Pištíková, Hana Hatalová, Iveta Vojtěchová, Aleš Stuchlík Fyziologický ústav AV ČR neurogeneze, temozolomid, optimální dávka Úvod a cíl studie: Jedna z hlavních neurogenních oblastí dospělého mozku leží v subgranulární zóně gyrus dentatus hipokampu. Nové neurony, které zde vznikají, se postupně funkčně zapojují do stávající hipokampální sítě. Jejich konkrétní funkce není známa, ale byl prokázán vliv na určité formy hipokampálně závislého učení a paměti. Tento projekt má za cíl zjistit optimální dávku cytostatika temozolomidu (TMZ) u potkana kmene Long-Evans, která při maximálním účinku na ablaci neurogeneze minimalizuje vedlejší účinky této léčby. Dávka 50mg/kg která se běžně používá u myší, je pro laboratorního potkana nepřiměřeně vysoká a má devastující účinky na jeho organismus, což znemožňuje následné provádění behaviorálních testů. Metodika: TMZ byl podáván po dobu jednoho měsíce třikrát týdně v dávkách 0, 10, 25 a 40 mg/kg u čtyř skupin potkanů. Pro zjištění stupně neurogeneze bylo použito značení nových neuronů pomocí bromodeoxyuridinu. Během testování byly opakovaně stanovovány počty krevních buněk a schopnost motorické koordinace pro zjištění fyziologického stavu zvířat a jejich zotavování po aplikaci TMZ. Výsledky: Temozolomid dávkově závisle snížil jak neurogenezi tak somatické parametry a fyzickou zdatnost., kde u vyšších dávek nedošlo k dobrému zotavení Závěr: Předpokládaná optimální dávka temozolomidu je 25mg/kg, která zastavuje proliferaci nových neuronů a potkani jsou po této dávce schopni rekonvalescence. Podpořeno projektem AV ČR M

19 Efekt senzitizace dopaminových D2 receptorů quinpirolem na kognitivní flexibilitu. Dominika Radostová, Hana Hatalová, Adéla Pištíková, Aleš Stuchlík Fyziologický ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4 Kognitivní flexibilita, přeučení, quinpirol, obsedantně-kompulzivní porucha Úvod a cíl studie: U pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou se často objevuje narušení kognitivní flexibility. Zároveň je tato porucha spojována s patofyziologií dopaminového systému. Zaměřili jsme se na to, zda můžeme narušení kognitivní flexibility prokázat také u quinpirolového animálního modelu OCD a tedy zda je propojeno s dopaminovým systémem. Metodika: V námi vybraném animálním modelu je pomocí chronického podávání quinpirolu, agonisty D2 dopaminových receptorů, dosaženo senzitizace této skupiny receptorů. K testování specifického efektu takovéto senzitizace jsme použili kolotočové bludiště (Carousel maze), k jehož správnému řešení je potřeba schopnosti tzv. přeučení (reversal learning), které je odrazem kognitivní flexibility. Výsledky: U quinpirolem senzitizovaných zvířat jsme zaznamenali výrazný deficit kognitivní flexibility oproti kontrolní skupině zvířat. Zjištěný deficit kognitivní flexibility nebyl asociován se zvýšenou perseverací. Závěr: U quinpirolového animálního modelu OCD jsme prokázali výrazný deficit v přeučování a tedy narušenou kognitivní flexibilitu. Je tedy možné, že narušení kognitivní flexibility u pacientů s OCD může být způsobeno změnou ve funkci dopaminových D2 receptorů. Tato práce byla podpořena grantem projektem AV ČR M a dále projekty GAČR S, IGA MZ ČR NT13386 a GAČR P304/12/G069.

20 Kognitivní výkon u pacientů v akutní fázi bipolární afektivní poruchy Monika Sisrová 1,3, Iva Stehnová 1, 2, Hana Přikrylová-Kučerová 1 1 Psychiatrická klinika a LF MU Fakultní nemocnice Brno 2 1.Neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny 3 Psychiatrické oddělení Krajské nemocnice Liberec Kognitivní výkon, mánie, hypománie, deprese Úvod a cíl studie: Kognitivní deficit u bipolární afektivní poruchy (BAP) je méně závažný, ale také daleko méně prostudovaný než u schizofrenie. Poškození kognitivního výkonu je úzce svázáno s funkčním poškozením u těchto pacientů. Cílem této studie je zmapovat profil kognitivního výkonu u pacientů v akutní fázi BAP. Metodika: Do studie bylo zařazeno 34 pacientů v akutní fázi BAP. K zjištění úrovně kognitivního výkonu v akutní fázi BAP byla celému souboru administrována komplexní neuropsychologická baterie. Výsledky: K alteraci kognitivního výkonu došlo ve smyslu kognitivního narušení až kognitivního deficitu u více než poloviny osob výzkumného souboru v oblasti krátkodobé verbální paměti, psychomotorického tempa a pozornosti. Dále se prokázalo u více než poloviny souboru kognitivní narušení a deficit v rámci krátkodobé vizuální paměti, v oblasti zaměřené pozornosti a výkonového psychomotorického tempa a oddáleném vybavení z krátkodobé paměti. V rámci celkového kognitivního výkonu pouze 22% osob dosahuje kognitivního narušení a 13% osob kognitivního deficitu. Závěr: V akutní fázi BAP je profil průměrného kognitivního výkonu celého souboru celkově snížen oproti normám běžné populace do deficitního pásma v oblasti zaměřené pozornosti a psychomotorického tempa. V pásmu narušení je kognitivní výkon v rámci kapacity krátkodobé verbální paměti a u vybavení z krátkodobé paměti po interferenci. Podrobnější výsledky budou prezentovány v rámci posterového příspěvku.

21 Různé formy kognitivní flexibility na rotující aréně (Kolotoči) u potkaního modelu schizofreniipodobného chování Anna Staňková, Marie Entlerová, Jan Svoboda, Aleš Stuchlík Laboratoř neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav Akademie věd České republiky v.v.i. kognitivní flexibilita, dizocilpin, prostorové úlohy, schizofrenie Kognitivní flexibilita je schopnost přizpůsobovat své jednání dynamice okolních podmínek. Při schizofrenii je závažným způsobem poškozena. U potkaního modelu schizofrenii-podobného chování, vyvolaného akutním podáním dizocilpinu, se toto poškození projeví mj. jako deficit prostorové kognice. Díky složitosti kognitivní flexibility můžeme její poškození citlivě testovat v úlohách kolotočového bludiště. V této úloze mají potkani za úkol vyhýbat se sektoru na zvolna se otáčející aréně. K jeho lokalizaci musejí využívat buď vnitro- nebo mimoarénové orientační body. Jednou z námi využitých úloh bylo střídání prostorových reprezentací trestaného sektoru v průběhu experimentu. Po aplikaci dizocilpinu došlo ke změně pozice sektoru a zvířata byla nucena změnit dosavadní strategii za jinou. Závažnost této změny a náročnost celé úlohy byla pro jednotlivé skupiny odlišná. Jednodušší varianta přeučování je např. změna pozice sektoru, ale v rámci stejné série vodítek (vnitrorámcové přeučení), náročnější je přeučení se na zcela nové, do té doby bezvýznamné značky a současně opuštění těch starých (mezirámcové přeučení). V rámci jedné skupiny byla zvířata rozdělena do tří skupin: jedna kontrolní a dvě pokusné, kterým byl podáván dizocilpin v dávkách 0,1 a 0,05 mg/kg. V jednodušší vnitrorámcové formě přeučování nebyly pozorovány rozdíly mezi skupinami. Podání dizocilpinu však zhoršilo flexibilitu při náročnější mezirámcové variantě úlohy. Tato práce byla podpořena grantem GAČR S a dále projekty IGA MZ ČR NT13386, projektem AV ČR M a GAČR P304/12/G069.

22 Autogenní trénink tradiční evropská relaxace stále více aktuální Veronika Víchová Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN Praha Autogenní trénink, relaxace, vzdělávání, sebezkušenost Úvod a cíl studie: Vědecky opakovaně ověřená účinná tradiční evropská relaxace- Autogenní trénink (autor: J.H. Schultz, německý psychiatr a neurolog) je v současné době málo využívaná nebo prezentovaná často nevhodnou formou až nefunkční formou. Cílem Pracovní skupiny pro autogenní trénink Sekce pro hypnózu ČLS JEP je osvěta a vzdělávání v metodě Autogenní trénink dle Schulze. Zahájili jsme sérií kurzů základního stupně a v celkové koncepci je možné pokračovat kurzy: AT - Vyššího stupně, AT a jiné relaxace, imaginace a jóga, AT a práce s klientem a AT lektorský kurz. Pracovní skupina je složena z lékaře a klinických psychologů. Garantem je Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. Kromě kurzů nabízíme diskuzní prostor v rámci 1. československé konference ke 130. výročí narození zakladatele metody J.H. Schultze v Praze. V rámci tendence snižování nákladů na farmakoterapii může AT jako podpůrná metoda léčby nabídnout snížení nákladů na hypnotika a další léčiva psychosomatických onemocnění. Metodika: Na základě výzkumu na katedrách psychologie vysokých škol v ČR bylo zjištěno, že chybí praktické vzdělávání v této oblasti. Chybějící sebezkušenost terapeutů vede k malé nabídce klientům popř. k pouze ústnímu doporučení. Samostudium metody vede často k demotivaci nebo nesprávnému naučení respektive malé funkčnosti. Výsledky: Nabídka uceleného vzdělání v oblasti autogenního tréninku. Více informací na Závěr: Lékaři a psychologové mohou projít sebezkušeností a díky vlastní sebezkušenosti mohou aktivněji nabízet relaxační metodu klientům nebo mohou klienty nasměrovat do otevřených kurzů pro veřejnost a podpořit tak svoji léčbu klienta.

23 Alternace úloh/kontextů a behaviorální separace jako model exekutivních funkcí Iveta Vojtěchová (1, 2), Tomáš Petrásek (2), Adéla Pištíková (1, 2), Aleš Stuchlík (2) (1) Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, Praha 2 (2) Fyziologický ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4 behaviorální separace, alternace, separace vzorců, hipokampus Úvod a cíl studie: Behaviorální separace jako schopnost přepínání mnohočetných a současně relevantních proudů informací v mozku může sloužit jako model exekutivních funkcí. Navrhujeme, že představuje korelát tzv. separace vzorců (pattern separation), která v hipokampu zajišťuje rozlišování mezi podobnými vstupy do hipokampu a vytváření jejich oddělených, nepřekrývajících se reprezentací, a umožňuje tak uchovávat podobné vzpomínky odděleně. Metodika: S použitím dvou prostorových úloh závislých na hipokampu a testujících jeho odlišné funkce jsme testovali separaci hipokampálních funkcí. Zvolili jsme Morrisovo vodní bludiště (test prostorové navigace) a Kolotočové bludiště (test kognitivní koordinace). Jinou úroveň představuje řešení stejné úlohy ve dvou kontextech, tedy schopnost v nich uplatnit odpovídající mapy. Separaci kontextů jsme testovali ve dvou Kolotočových bludištích v různých místnostech. V obou případech jsme porovnávali skupiny potkanů bez alternace úloh/kontextů se zvířaty, která úlohy/kontexty střídala. Výsledky: Potkani s alternací úloh/kontextů se v žádném z hodnocených parametrů nelišili od skupin, které se učily obě úlohy či kontexty odděleně. Efektivní učení v obou úlohách i kontextech bylo pozorováno u všech skupin. Závěr: Alternace úloh testujících různé hipokampální funkce ani střídání prostředí v téže úloze nezhoršilo u kontrolních potkanů schopnost behaviorální separace. V budoucnu se v tomto modelu zaměříme na kognitivní poškození a blokádu neurogeneze. Podpora: AV CR M a grant GACR S.

Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy

Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy Martin Kuliha 1, David Školoudík 1,2, Martin Roubec 1, Goldírová Andrea 1, Roman Herzig 2,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE XIII 13.-14.10.201614.10.2016 Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Parkinsonova nemoc základní

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu Subjektivní stížnosti na paměť Demence Práh demence Martin Vyhnálek Časná stádia MCI mírná kognitivní porucha Klinicky asymptomatické stádium Centrum pro kognitivní poruchy, Neurologická klinika dospělých

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE Kornélia Cséfalvaiová Abstrakt Věk patří mezi jeden z rizikových faktorů, který ovlivňuje zdravotní stav starých osob. Se stoupajícím věkem se podíl

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Takto ne! Standardní neurologické vyšetření postihne jen malou část kortexu. Takto ano, ale jak se v tom vyznat? 11/6/2015

Takto ne! Standardní neurologické vyšetření postihne jen malou část kortexu. Takto ano, ale jak se v tom vyznat? 11/6/2015 Jak hodnotit závěr neuropsychologického vyšetření Takto ne! Kognitivní výkon v pásmu podprůměru. IQ 90. neodpovídá premorbidním možnostem pacienta.. pravděpodobný organicky podmíněný kognitivní deficit.

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň Spoluautoři I. Holečková 2, P. Brenkus 3, P. Honzíková 1, S. Žídek 2, J. Beneš 1 a I. Chytra

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny Kurs: Dušnost a bolest na hrudníku (psychiatrie) Zodpovědný pedagog za část psychiatrie: Doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová,

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

UhrováT. 1,2, Růžička E. 2, Jech R. 2, Urgošík D. 3

UhrováT. 1,2, Růžička E. 2, Jech R. 2, Urgošík D. 3 UhrováT. 1,2, Růžička E. 2, Jech R. 2, Urgošík D. 3 1 Psychiatrickáklinika I.LF UK a VFN 2 Neurologickáklinika I.LF UK a VFN 3 Odd. stereotaktickéa radiačníneurochirurgie Na Homolce Praha Psychiatrickákomorbidita

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií

Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií Mabel Rodriguez, Lucie Bankovská-Motlová, Radka Čermáková, Pavel

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha

Aleš BARTOŠ. AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Aleš BARTOŠ AD Centrum Psychiatrické centrum Praha & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Psychiatrické centrum Praha, Bohnice Poradna pro poruchy paměti, Neurologická klinika UK 3. LF, FN Královské

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu

Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví v České Republice Clam-Gallasův palác, 11. dubna 2017 Dita Protopopová Registrační číslo projektu:

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z.

ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z. ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z. Metodika ergodiagnostiky je výstupem projektů Praha 7.4.2016 Problematika

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr.

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr. Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně Mgr. Michal Kurečka Participující instituce Magistrát města Brna Ústav zdravotnických informací

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Návrh koncepce neurorehabilitačního centra

Návrh koncepce neurorehabilitačního centra SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS P 10, 2006 Michal Černík, Petra Navrátilová, Lubomír Vašina Návrh koncepce neurorehabilitačního

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni:

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 9.2.2014 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E., Charvát, M. (2013). Motivace

Více

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice Marek Páv AGENDA Strana 2 PN Bohnice Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče- probíhající Počet nasmlouvaných lůžek PN Bohnice Strana 3 1460 1440

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Exekutivní funkce To, co dělá člověka člověkem

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Sabina Goldemundová Centrum pro kognitivní poruchy I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Psychogenní poruchy Bez organického podkladu

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru klinická

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví MUDr. Martin Hollý, MBA 19.5.2015 Sociální situace Tělesné zdraví Duševní zdraví Prevalence duševních poruch u bezdomovců

Více

Vyšetřování libosti pachů se zaměřením na Parkinsonovu chorobu

Vyšetřování libosti pachů se zaměřením na Parkinsonovu chorobu 5. česko slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Vyšetřování libosti pachů se zaměřením na Parkinsonovu chorobu Pospíchalová K. (1), Vodička J. (2) (1) Interní klinika, Kardiologické

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

XXIII. konference. Asociace klinických logopedů ČR 6. 7. 11. 2015. Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu.

XXIII. konference. Asociace klinických logopedů ČR 6. 7. 11. 2015. Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu. XXIII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hotel AMBASSADOR Národní Dům Karlovy Vary 6. 7. 11. 2015 Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu Varia Program konference: Místo

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE Mgr. Hana Krupníková PhDr. Pavel Harsa, PhD. Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. Psychiatrická klinika 1.lékařské

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu u lůžka. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu u lůžka. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu u lůžka Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Demence Ztráta kognitivních schopností s dopadem na kvalitu fungování člověka v sociálních,

Více

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr.

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr. Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem MUDr. Tomáš Veverka Neurologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha výsledky prvního roku práce Kopecký, Rusinová, Čepelíková, Kadlecová, Kusová, Strížová, Matějková, Červenková paliativni.pece@vfn.cz Konziliární tým Edukační

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Neuropsychologie v konceptu preklinického stadia AN

Neuropsychologie v konceptu preklinického stadia AN Neuropsychologie v konceptu preklinického stadia AN Tomáš Nikolai Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol v Praze Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004

Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004 Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004 Department of clinical application research, center of neuropsychiatric studies in 2000 2004 Pavel Mohr 1,2,3, Marek Preiss 1,2,

Více

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN)

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze DBS a Parkinsonova nemoc

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková. Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková. Lékařská psychologie ve zdravotnictví Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková Lékařská psychologie ve zdravotnictví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více