IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA"

Transkript

1 IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA dubna 2014 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1

2 ORGANIZÁTOR Neuropsychiatrické fórum o.s. VE SPOLUPRÁCI European Psychiatric Association (EPA) v rámci programu Continuing Medical Education (CME) SEKRETARIÁT Neuropsychiatrické fórum o.s. Sokolská Praha 2 Tel.: Fax: Web: JEDNACÍ ŘEČ AKREDITACE čeština a slovenština angličtina (EPA-CME kurz) ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY: Akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK a účast lékařů bude ohodnocena 18 kredity. ASOCIACE KLINICKÝCH PSYCHOLOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY Akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání klinických psychologů v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a s navazující vyhláškou č. 4/2010 Sb. A bude ohodnocena kredity. VĚDECKÝ VÝBOR, dubna 2014 Petr Dušek Ondřej Fiala Vladimír Kmoch Alexander Nawka Stefan Raev Michal Raszka Filip Růžička VĚDECKÝ VÝBOR, 25. dubna 2014 (EPA-CME kurz) Nils Lindefors - Švédsko Viktor Kaldo - Švédsko

3 ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ NÁSLEDUJÍCÍM PARTNERŮM: AbbVie s.r.o. Abbott s.r.o. Janssen Cilag s.r.o. Lundbeck s.r.o. Medtronic s.r.o. Pfizer spol. s r.o. Servier s.r.o. G.L. Pharma s.r.o. Krka s.r.o. UCB s.r.o.

4 ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ NÁSLEDUJÍCÍM MEDIÁLNÍM PARTNERŮM: Vydavatelství Ambit Media - časopis Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie Vydavatelství Solen - časopis Neurologie pro praxi Vydavatelství Solen - časopis Psychiatrie pro praxi Vydavatelství Tigis - časopis Psychiatrie Vydavatelství Mladá fronta - Zdravotnické noviny Vydavatelství Galén - časopis Česká a slovenská psychiatrie

5 PROGRAM

6 Středa, 23. dubna 2014 IV. konference Neuropsychiatrického fóra, Slavnostní zahájení (Předsedající: Fiala O, Nawka A) Rozvoj neuropsychiatrie (Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť) (Předsedající: Fiala O, Nawka A) :25 Anabáza a perspektívy neuropsychiatrie v Slovenskej republike: etablovanie Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti a Neuropsychiatrickej kliniky SZU při Pinelovej nemocnici (Kukumberg P, Černák P, Rakús A, Valkovič P, Hrubý R) Neuropsychiatrický reliéf encefalopatie - kazuistika (Chochol D, Rakús T, Hubčíková K, Kukumberg P, Ďubeková L) Vplyv kontinuálnej dopaminergnej liečby na nemotorické príznaky Parkinsonovej choroby (Gmitterová K, MinárM, Valkovič P) Je možná prevencia schizofrénie? (Janík P, Izáková Ľ, Pečeňák J) Neuropsychiatrické príznaky najviac determinujú kvalitu života pacientov s Parkinsonovou chorobou (Valkovič P, Haršány J, Minár M) oběd :00 Informace o projektu OP VaVpI Národní ústav duševního zdraví (Höschl C) Etanol v 21. století (Předsedající: Dušek P, Kmoch V) Léčebná koncepce snižování spotřeby etanolu (Popov P) Nalmefen - stále nová koncepce po roce (Randák D) Postižení nervového systému způsobené alkoholem (Dušek P) Etanol a epilepsie (Nešpor E) kávová přestávka Kognitivní poruchy (Sekce kognitivní neurologie ČNS) (Předsedající: Fiala O, Růžička F) Diferenciální diagnostika onemocnění spojených s demencí (Hort J) Léčba psychických komplikací u demencí (Vališ M, Masopust J) rtms pro studium kognitivních poruch při degenerativním onemocnění mozku (Rektorová I) Subjektivní poruchy paměti a orientace a jejich vztah k Alzheimerově nemoci (SheardováK) Atypické prezentace Alzheimerovy nemoci (Rusina R) Neurokognitivní rehabilitace (Ressner P) 17:30-18:00 Členská schůze NPF

7 Čtvrtek, 24. dubna 2014 IV. konference Neuropsychiatrického fóra, Životní cesta kriminálních psychopatů a vrahů (Předsedající: Nawka A, Vevera J) Predikční analýza životní cesty sériového vraha (Drbohlav A) Pohled Policie ČR na současného vraha (Valerián L) Efektivní zacházení s odsouzenými za násilné trestné činy s poruchou osobnosti (Jiřička V) Souhrn problematiky a společná diskuse (Vevera J.) oběd Sympozium - Úzkost a bolest z pohledu psychiatra a neurologa Když úzkost bolí (Doubek P) Když bolest nedá vašim pacientům spát (Lachman H) Sympozium- Deprese: Zaostřeno na emoce Léčíme-li depresi, co vlastně léčíme? (Maršálek M) Emoce-dobrý přítel ale zlý pán (Janů L) kávová přestávka Sexuální poruchy (Předsedající: Nawka A, Raszka M) Neurobiologie pedofilie? (Páv M) Základní východiska psychoterapie parafilií (Hollý M) Funkční poruchy pohybu (Předsedající: Dušek P, Raszka M) Přístup k pacientovi s funkční poruchou hybnosti (Serranová T) Fyzioterapie funkčních poruch hybnosti - možnosti, limity a evidence (Fialová D) Psychoterapie funkčních poruch hybnosti - možnosti, limity a evidence (Raszka M)

8 Pátek, 25. dubna 2014 IV. konference Neuropsychiatrického fóra, Duchovní život, náboženství a neurověda (Předsedající: Fiala O, Růžička F) Teologicko-filozofická a neurobiologická interpretace duchovního života - je komunikace mezi dvěma "jazykovými hrami" možná? (Halík T) Evoluce a neurobiologie religiozity a ateismu (Koukolík F) Společná diskuse oběd Přednášky účastníků a postery (Předsedající: Dušek P, Kmoch V) Sympozium - hluboká mozková stimulace Indikace hluboké mozkové stimulace v neurologii a psychiatrii (Baláž M) Neuropsychiatrické aspekty hluboké mozkové stimulace u neurologických pacientů (Jech R) kávová přestávka Poruchy příjmu potravy (Předsedající: Kmoch V, Růžička F) Neurobiologie příjmu potravy a hluboká mozková stimulace (Růžička F) Neurobiologie spektra poruch příjmu potravy (Papežová H) Tělesná hmotnost a zdravotní rizika (Hainer V) Psychoterapie poruch příjmu potravy (Žuchová S) Předání cen za nejlepší poster a účastnickou přednášku Společenský večer v průběhu večera proběhne předání ceny MUDr. Jana Bureše za rok 2013 cenu uděluje Alzheimer nadační fond - Pátek,25. dubna paralelní program EPA Academia CME course (v anglickém jazyce, maximálně 30 účastníků) :00 Internet-based Cognitive behavioral therapy in Psychiatry - part 1 (Lindefors N &Kaldo V, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko) kávová přestávka :00 Internet-based Cognitivebehavioral therapy in Psychiatry - part 2 (Lindefors N &Kaldo V, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko)

9 PŘEDNÁŠKY A POSTERY

10 Protective effect of melatonin and captopril on doxorubicin-induced neurotoxicity in rats Silvia Aziriová (1), Kristína Krajčírovičová (1), Kristína Repová (1), Jaroslav Hrenák (1), Karina Arendášová (1), Romana Rajkovičová (1), Michaela Adamcová (2), Ľudovít Paulis (1), Fedor Šimko (1,2,3,4). (1) Department of Pathophysiology, School of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic, (2) Department of Physiology, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Charles University in Prague, Hradec Kralove, Czech Republic, (3) Institute of Experimental Endocrinology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic, (4) 3 rd Clinic of Medicine, School of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic, (5) Centre of Excellence NOREG, Bratislava, Slovak Republic. doxorubicin, anxiety, cognitive impairment, oxidative stress, captopril, melatonin Úvod a cíl studie: The aim of this work was to show in rats, by performing behavioral tests, whether administration of doxorubicin could induce behavioral disturbances, and to show the potential protective effects of angiotensin-converting enzyme inhibitor captopril and melatonin. Metodika: 12-week old adult male Wistar rats were divided into 4 groups by 12: control, doxorubicin (5 mg/kg i.v.), doxorubicin + melatonin (10 mg/kg/day) and doxorubicin + captopril (100 mg/kg/day). Open field test, elevated plus maze and light/dark box were used for the investigation of anxiety behavior. Cognitive impairment was measured as level of habituation in the open field test. Výsledky: Doxorubicin significantly increased blood pressure, induced anxiety, cognitive impairment and oxidative stress development while captopril or melatonin prevented these alterations. Závěr: In conclusion, doxorubicin induced anxiety development and cognitive impairment in rats. Chronic administration of captopril or melatonin prevented the development of these alterations. Suggestively, the protective effect of captopril or melatonin against anxiety behavior or cognitive impairment development may be related to the antioxidative effect of both drugs. Supported by VEGA 1/0227/12, VEGA 2/0183/12, APVV , PRVOUK P37/5.

11 Kresba jízdního kola dosud opomíjená neuropsychologická metoda Autoři Eva Bolceková 1,2, Kateřina Čechová 1, Hana Marková 1, Silvie Johanidesová 2,3 Afiliace pracoviště 1 Katedra psychologie, FF UK, Praha 2 1. LF UK, Praha 3 Thomayerova nemocnice, Praha Klíčová slova Neuropsychologické metody, vizuospaciální funkce, exekutivní funkce, kognitivní deficit Úvod a cíl studie: Kresba jízdního kola (BDT, Bicycle Drawing Test) je jednoduchá a časově nenáročná metoda využívaná ke zhodnocení vizuokonstrukčních a exekutivních funkcí. V českém prostředí není příliš rozšířená; jedním z důvodů může být absence normativních dat. Obvykle používaný Test hodin se ukazuje jako nedostatečně senzitivní pro detekci počínajícího kognitivního deficitu. Cílem tohoto projektu je validizovat BDT pro starší českou populaci. Metodika: Úkol je zadáván pacientům s mírnou kognitivní poruchou, s pravděpodobnou Alzheimerovou nemocí, nemocí ze spektra FTLD a kognitivně zdravým jedincům nad 60 let. Sběr dat probíhá v průběhu roku 2014, celkový počet zahrnutých osob bude cca 200. Kresby budou posuzovány dle skórovacích systemů Lezakové (2004) a Greenberga (1994) čtyřmi nezávislými hodnotitely. Pro ověření stavu kognitivních funkcí je probandům administrován test MoCA. V tomto sdělení prezentujeme průběžné výsledky. Výsledky: Ve statistických analýzách se zaměříme na zjištění inter-rater reliability jednotlivých skórovacích systémů a jejich schopnost diferencovat mezi zahrnutými diagnostickými skupinami. Dalším výstupem budou normativní data rozdělená do několika věkových pásem. Závěr: Tato práce si klade za cíl ověřit využitelnost BDT při neuropsychologické diagnostice raných stádií kognitivního deficitu a přinést tak do českého prostředí přinejmenším alternativu dosud široce využívaného Testu hodin.

12 Psychoterapeutický přístup adaptovaný na neurokognitivní dysfunkce u pacientů se schizofrenií Kristýna Drozdová PN Havlíčkův Brod Katedra psychologie FF UK v Praze psychóza metakognitivní přístup narativní syntéza integrace psychotické zkušenosti Úvod a cíl studie: Komplexní léčba pacientů s psychózami zahrnuje vedle farmakoterapie i další psychoterapeutické a edukační postupy. Na základě zúčastněného pozorování a záznamů skupinové psychoterapie pacientů se schizofrenií byly vybrány nejdůležitější kognitivní deficity, interferující s psychoterapeutickým procesem a vztahem. Tyto neurobiologické limity fungování pacientů byly základním vodítkem pro výběr adekvátních psychoterapeutických postupů, které podporují schopnost jedince vyrovnat se s psychotickou zkušeností. Postup vychází z přístupu zaměřeného na osobu, kombinuje prvky metakognitivního přístupu a narativního propojování životních událostí s cílem integrovat psychotickou zkušenost v rámci života jedince, adekvátně k jeho možnostem a schopnostem. Prezentace přináší využití dat získaných pozorováním během psychoterapeutických skupin k vytvoření optimálního psychoterapeutického přístupu reflektujícího neurobiologické výzkumné poznatky a neurokognitivní fungování pacientů se schizofrenií.

13 Title: Neuropsychological functions and their relationship to spatial navigation of schizophrenia patients in virtual environments Authors: 1,2 Iveta Fajnerová, 1 Karolína Dvorská, 2 Kamil Vlček, 1 Lucie Konrádová, 2 David Levčík, 1 Pavol Mikoláš, 1 Martina Ungrmanová, 1 Michaela Viktorínová, 2 Aleš Stuchlík, 1 Filip Španiel, 1 Jiří Horáček, 1 Mabel Rodriguez Affiliation(s): 1 Prague Psychiatric Center affiliated with the 3 rd Faculty of Medicine at Charles University (CU) in Prague, 2 Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic v.v.i., Department of Neurophysiology of Memory Key words: Spatial navigation, cognitive functions, schizophrenia, virtual reality environment Introduction: Spatial navigation is a very complex cognitive ability involving several cognitive domains particularly visuo-spatial perception and focused attention, spatial working and long-term memory, planning and decision making. Spatial behavior is therefore often studied in humans and animals. Deficit of spatial cognition was described in various neuropsychiatric diseases, including schizophrenia. To understand individual processes engaged in spatial navigation we need to describe these cognitive functions separately. Methods: To achieve our aim we assessed a group of 33 schizophrenia patients and a group of matched healthy volunteers using two newly-designed virtual spatial navigation tasks and a battery of standard verbal and nonverbal neuropsychological methods. Spatial navigation was tested on a stable and a moving virtual arena (virtual analogues of real spatial tasks applied in animals). All patients were interviewed using psychiatric scales. Results: Both virtual tasks showed decline of spatial abilities in schizophrenia patients as expected according to the measured cognitive deficit. However, the performance in standard cognitive tests does not influence their navigational abilities in the same extent. Interestingly, the spatial behavior correlated not only with results of visuo-spatial tests but with the performance observed in some verbal tasks as well. Conclusions: The performance level of schizophrenia patients was significantly decreased in comparison to healthy controls in both virtual and standard tasks. However, the decline observed in particular cognitive tests seems to affect the performance in virtual spatial tasks unequally. The study was supported mainly by IGA MZ CR grant No. NT13386 and partially by projects No. NT14291, NT13843 and GACR grant S. The institutional support from the Academy of Sciences of the Czech Republic (RVO: ) and from the Prague Psychiatric Center by MH CZ - DRO (PCP, ) covered the salaries and other institutional costs. The study is a part of the ESO project.

14 Sledování kognitivních funkcí pacienta s AVM - kazuistika Markéta Holubová 1,2, Alice Pulkrabková 1,2, Ondřej Bradáč 1 1 Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 2 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze neuropsychologická diagnostika, kognitivní deficit, AVM Úvod a cíl studie: ilustruje neuropsychologické sledování pacienta s arteriovenózní malformací přívodných cév mozku. Metodika: Opakované vyšetření kognitivních funkcí probíhalo ve spolupráci s neurochirurgickou klinikou Ústřední vojenské nemocnice Praha. Pacient byl vyšetřen před a po zákroku Leksellovým gama nožem a ročním odstupem od prvního vyšetření v letech Použité metody: Paměťový test učení (AVLT), Rey-Osterriethova komplexní figura, Fonémická verbální fluence, Test cesty (TMT A, B), Design fluence, Meiliho paměťový test, Test intelektového potenciálu (TIP A), Váňův intelektový test (VIT A), Kostky (Cube analysis), Dotazník neuroticismu (N70), Subjective Quality of Life Analysis, Dotazník kvality života. Výsledky a závěr: Výsledky svědčí pro objektivní i subjektivní zlepšení ve většině měřených parametrů po zákroku i s časovým odstupem.

15 Locus of control a religiozita u pacientů s epilepsií A.Javůrková 1,2, J.Raudenská 2, L.Fišerová L. 2, J.Amlerová 3, P.Marusič 3 1 Odd. klinické psychologie, FNKV, Praha 2 Odd. klinické psychologie FN Motol, Praha 3 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Religiozita, locus of control, epilepsie Úvod a cíl studie: Cílem bylo zjistit charakteristiky pacientů s epilepsií ve vztahu k locus of control a religiozitě. Metodika: Psychologicky bylo vyšetřeno 36 pacientů s epilepsií (22 vlevo a 14 vpravo), 20 žen, 16 mužů, 31 praváků a 5 leváků. Průměrný IQc=94, průměrný věk 40 let, průměrná doba vzdělání 13 let. Součástí vyšetření bylo neuropsychologické vyšetření (WAIS-R, RAVLT, ROFT), vyšetření osobnosti (BDI, EPQ/R), stupnice Locus of control (LOC) zjišťující míru kontroly nad životem obecně (VASmodifikace dle Rottera) a škála k posouzení míry individuálního přesvědčení, jak Bůh ovlivňuje epilepsii (GLHC-God locus of health control-wallston). Výsledky: Skupina s externím LOC (n=14) měla ve srovnání se skupinou s interním LOC (n=17) vyšší skór průměrné deprese a emoční lability a vyšší průměrný skór GLHC. Pět pacientů bylo v LOC nevyhraněných. Skupina pacientů věřících v Boha (n=8) se od skupiny nevěřících pacientů lišila nižším intelektem (IQc=92) a podprůměrným výkonem ve verbálních mnestických schopnostech, měla také vyšší skór průměrné deprese a emoční lability. V této skupině měli pacienti častěji levostrannou epilepsii. Závěr: Obecný externí locus of control i religiozita byly sdruženy s vyšším skóre deprese, emoční lability a vyšším přesvědčením, že Bůh ovlivňuje epilepsii, častěji se vyskytovaly u pacientů s levostrannou epilepsií. Tyto kognitivní procesy mohou být důležitými faktory maladaptace na diagnózu epilepsie.

16 Organická psychotická porucha ve stáří - kazuistika PhDr. Václav Jílek PN Kosmonosy organická psychotická porucha, kazuitstika, neuropsychologické vyšetření Výskyt psychotických příznaků u seniorů je jednou z častých příčin jejich hospitalizace na našem oddělení. Předním cílem psychologického vyšetření u těchto osob je zjistit, zda a do jaké míry tyto příznaky nasedají na syndrom demence. předkládá souhrn základních poznatků o psychotických fenoménech ve stáří a odlišnostech kortikálního a fronto-subkortikálního profilu kognitivního oslabení, ze kterých vycházíme při diferenciální diagnostice. Z neuropsychologických metod se nám osvědčuje využití Randolphovy neuropsychologické baterie RBANS. Kazuistika 84-leté nemocné zachycuje průběh vyšetření a jeho výsledky. Pacientka byla přijata s dg. organické psychotické poruchy, neboť v domácím prostředí trpěla verbálními halucinacemi a paranoidními přesvědčeními. Psychologické vyšetření potvrdilo podezření na fronto-subkortikální profil oslabené kognitivních schopností - narušení koncentrace a exekutivních schopností při dobře zachované paměti a orientaci. Doporučeno bylo neurologické vyšetření zobrazovacími metodami. Rodina pacientky byla informována o současné úrovni schopností pacientky a potřebě podpory v oblasti sebepéče.

17 Snížená exprese Nogo-A u potkana: Nový model schizofrenie? Tomáš Petrásek, Iva Prokopová, Iveta Vojtěchová, Štěpán Bahník, Aleš Stuchlík Oddělení Neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Klíčová slova Nogo-A; prostorové úlohy; chování; model schizofrenie; potkan Úvod a cíl studie: Protein Nogo-A (RTN4-A) je inhibitorem axonálního růstu, který se uplatňuje během vývoje CNS, při regeneraci poškozených nervových vláken i synaptické plasticitě související s učením. Podle některých studií mohou být mutace tohoto proteinu asociovány s neuropsychiatrickými onemocněními. Cílem posterového sdělení je shrnout experimenty provedené v naší laboratoři, jejichž tématem byla podrobná behaviorální charakterizace potkanů se sníženou expresí Nogo-A, zaměřená především na kognitivní příznaky schizofrenii podobného chování. Metodika: Transgenní potkani se sníženou expresí Nogo-A připravení na pracovištích CIMH Mannheim a ETH Zürich byli otestováni v kognitivních prostorových úlohách Morrisova vodního bludiště, Kolotočového bludiště i úlohách testujících senzorimotorické dovednosti a emocionalitu. Použita byla zvířata s různým genetickým pozadím (kmen SD a hybridi SDxLE). Výsledky: Ve vodním bludišti nebyl nalezen rozdíl mezi kontrolními a transgenními zvířaty, nezávisle na genetickém pozadí. V úlohách kolotočového bludiště se objevil kognitivní deficit pouze u potkanů s genetickým pozadím SD. Závěr: Snížená exprese Nogo-A nepoškozuje učení ani paměť v Morrisově vodním bludišti, vede ale ke kognitivnímu deficitu v Kolotočovém bludišti, který lze interpretovat jako zhoršení kognitivní koordinace a flexibility, a tedy možný projev schizofrenii podobného chování. Manifestace deficitu je závislá na genetickém pozadí. Tato práce byla podpořena grantem GAČR S a dále projekty IGA MZ ČR NT13386, AV ČR M , GAČR P304/12/G069 a GAUK

18 Blokáda neurogeneze v dospělém mozku pomocí cytostatika temozolomidu Adéla Pištíková, Hana Hatalová, Iveta Vojtěchová, Aleš Stuchlík Fyziologický ústav AV ČR neurogeneze, temozolomid, optimální dávka Úvod a cíl studie: Jedna z hlavních neurogenních oblastí dospělého mozku leží v subgranulární zóně gyrus dentatus hipokampu. Nové neurony, které zde vznikají, se postupně funkčně zapojují do stávající hipokampální sítě. Jejich konkrétní funkce není známa, ale byl prokázán vliv na určité formy hipokampálně závislého učení a paměti. Tento projekt má za cíl zjistit optimální dávku cytostatika temozolomidu (TMZ) u potkana kmene Long-Evans, která při maximálním účinku na ablaci neurogeneze minimalizuje vedlejší účinky této léčby. Dávka 50mg/kg která se běžně používá u myší, je pro laboratorního potkana nepřiměřeně vysoká a má devastující účinky na jeho organismus, což znemožňuje následné provádění behaviorálních testů. Metodika: TMZ byl podáván po dobu jednoho měsíce třikrát týdně v dávkách 0, 10, 25 a 40 mg/kg u čtyř skupin potkanů. Pro zjištění stupně neurogeneze bylo použito značení nových neuronů pomocí bromodeoxyuridinu. Během testování byly opakovaně stanovovány počty krevních buněk a schopnost motorické koordinace pro zjištění fyziologického stavu zvířat a jejich zotavování po aplikaci TMZ. Výsledky: Temozolomid dávkově závisle snížil jak neurogenezi tak somatické parametry a fyzickou zdatnost., kde u vyšších dávek nedošlo k dobrému zotavení Závěr: Předpokládaná optimální dávka temozolomidu je 25mg/kg, která zastavuje proliferaci nových neuronů a potkani jsou po této dávce schopni rekonvalescence. Podpořeno projektem AV ČR M

19 Efekt senzitizace dopaminových D2 receptorů quinpirolem na kognitivní flexibilitu. Dominika Radostová, Hana Hatalová, Adéla Pištíková, Aleš Stuchlík Fyziologický ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4 Kognitivní flexibilita, přeučení, quinpirol, obsedantně-kompulzivní porucha Úvod a cíl studie: U pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou se často objevuje narušení kognitivní flexibility. Zároveň je tato porucha spojována s patofyziologií dopaminového systému. Zaměřili jsme se na to, zda můžeme narušení kognitivní flexibility prokázat také u quinpirolového animálního modelu OCD a tedy zda je propojeno s dopaminovým systémem. Metodika: V námi vybraném animálním modelu je pomocí chronického podávání quinpirolu, agonisty D2 dopaminových receptorů, dosaženo senzitizace této skupiny receptorů. K testování specifického efektu takovéto senzitizace jsme použili kolotočové bludiště (Carousel maze), k jehož správnému řešení je potřeba schopnosti tzv. přeučení (reversal learning), které je odrazem kognitivní flexibility. Výsledky: U quinpirolem senzitizovaných zvířat jsme zaznamenali výrazný deficit kognitivní flexibility oproti kontrolní skupině zvířat. Zjištěný deficit kognitivní flexibility nebyl asociován se zvýšenou perseverací. Závěr: U quinpirolového animálního modelu OCD jsme prokázali výrazný deficit v přeučování a tedy narušenou kognitivní flexibilitu. Je tedy možné, že narušení kognitivní flexibility u pacientů s OCD může být způsobeno změnou ve funkci dopaminových D2 receptorů. Tato práce byla podpořena grantem projektem AV ČR M a dále projekty GAČR S, IGA MZ ČR NT13386 a GAČR P304/12/G069.

20 Kognitivní výkon u pacientů v akutní fázi bipolární afektivní poruchy Monika Sisrová 1,3, Iva Stehnová 1, 2, Hana Přikrylová-Kučerová 1 1 Psychiatrická klinika a LF MU Fakultní nemocnice Brno 2 1.Neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny 3 Psychiatrické oddělení Krajské nemocnice Liberec Kognitivní výkon, mánie, hypománie, deprese Úvod a cíl studie: Kognitivní deficit u bipolární afektivní poruchy (BAP) je méně závažný, ale také daleko méně prostudovaný než u schizofrenie. Poškození kognitivního výkonu je úzce svázáno s funkčním poškozením u těchto pacientů. Cílem této studie je zmapovat profil kognitivního výkonu u pacientů v akutní fázi BAP. Metodika: Do studie bylo zařazeno 34 pacientů v akutní fázi BAP. K zjištění úrovně kognitivního výkonu v akutní fázi BAP byla celému souboru administrována komplexní neuropsychologická baterie. Výsledky: K alteraci kognitivního výkonu došlo ve smyslu kognitivního narušení až kognitivního deficitu u více než poloviny osob výzkumného souboru v oblasti krátkodobé verbální paměti, psychomotorického tempa a pozornosti. Dále se prokázalo u více než poloviny souboru kognitivní narušení a deficit v rámci krátkodobé vizuální paměti, v oblasti zaměřené pozornosti a výkonového psychomotorického tempa a oddáleném vybavení z krátkodobé paměti. V rámci celkového kognitivního výkonu pouze 22% osob dosahuje kognitivního narušení a 13% osob kognitivního deficitu. Závěr: V akutní fázi BAP je profil průměrného kognitivního výkonu celého souboru celkově snížen oproti normám běžné populace do deficitního pásma v oblasti zaměřené pozornosti a psychomotorického tempa. V pásmu narušení je kognitivní výkon v rámci kapacity krátkodobé verbální paměti a u vybavení z krátkodobé paměti po interferenci. Podrobnější výsledky budou prezentovány v rámci posterového příspěvku.

21 Různé formy kognitivní flexibility na rotující aréně (Kolotoči) u potkaního modelu schizofreniipodobného chování Anna Staňková, Marie Entlerová, Jan Svoboda, Aleš Stuchlík Laboratoř neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav Akademie věd České republiky v.v.i. kognitivní flexibilita, dizocilpin, prostorové úlohy, schizofrenie Kognitivní flexibilita je schopnost přizpůsobovat své jednání dynamice okolních podmínek. Při schizofrenii je závažným způsobem poškozena. U potkaního modelu schizofrenii-podobného chování, vyvolaného akutním podáním dizocilpinu, se toto poškození projeví mj. jako deficit prostorové kognice. Díky složitosti kognitivní flexibility můžeme její poškození citlivě testovat v úlohách kolotočového bludiště. V této úloze mají potkani za úkol vyhýbat se sektoru na zvolna se otáčející aréně. K jeho lokalizaci musejí využívat buď vnitro- nebo mimoarénové orientační body. Jednou z námi využitých úloh bylo střídání prostorových reprezentací trestaného sektoru v průběhu experimentu. Po aplikaci dizocilpinu došlo ke změně pozice sektoru a zvířata byla nucena změnit dosavadní strategii za jinou. Závažnost této změny a náročnost celé úlohy byla pro jednotlivé skupiny odlišná. Jednodušší varianta přeučování je např. změna pozice sektoru, ale v rámci stejné série vodítek (vnitrorámcové přeučení), náročnější je přeučení se na zcela nové, do té doby bezvýznamné značky a současně opuštění těch starých (mezirámcové přeučení). V rámci jedné skupiny byla zvířata rozdělena do tří skupin: jedna kontrolní a dvě pokusné, kterým byl podáván dizocilpin v dávkách 0,1 a 0,05 mg/kg. V jednodušší vnitrorámcové formě přeučování nebyly pozorovány rozdíly mezi skupinami. Podání dizocilpinu však zhoršilo flexibilitu při náročnější mezirámcové variantě úlohy. Tato práce byla podpořena grantem GAČR S a dále projekty IGA MZ ČR NT13386, projektem AV ČR M a GAČR P304/12/G069.

22 Autogenní trénink tradiční evropská relaxace stále více aktuální Veronika Víchová Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN Praha Autogenní trénink, relaxace, vzdělávání, sebezkušenost Úvod a cíl studie: Vědecky opakovaně ověřená účinná tradiční evropská relaxace- Autogenní trénink (autor: J.H. Schultz, německý psychiatr a neurolog) je v současné době málo využívaná nebo prezentovaná často nevhodnou formou až nefunkční formou. Cílem Pracovní skupiny pro autogenní trénink Sekce pro hypnózu ČLS JEP je osvěta a vzdělávání v metodě Autogenní trénink dle Schulze. Zahájili jsme sérií kurzů základního stupně a v celkové koncepci je možné pokračovat kurzy: AT - Vyššího stupně, AT a jiné relaxace, imaginace a jóga, AT a práce s klientem a AT lektorský kurz. Pracovní skupina je složena z lékaře a klinických psychologů. Garantem je Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. Kromě kurzů nabízíme diskuzní prostor v rámci 1. československé konference ke 130. výročí narození zakladatele metody J.H. Schultze v Praze. V rámci tendence snižování nákladů na farmakoterapii může AT jako podpůrná metoda léčby nabídnout snížení nákladů na hypnotika a další léčiva psychosomatických onemocnění. Metodika: Na základě výzkumu na katedrách psychologie vysokých škol v ČR bylo zjištěno, že chybí praktické vzdělávání v této oblasti. Chybějící sebezkušenost terapeutů vede k malé nabídce klientům popř. k pouze ústnímu doporučení. Samostudium metody vede často k demotivaci nebo nesprávnému naučení respektive malé funkčnosti. Výsledky: Nabídka uceleného vzdělání v oblasti autogenního tréninku. Více informací na Závěr: Lékaři a psychologové mohou projít sebezkušeností a díky vlastní sebezkušenosti mohou aktivněji nabízet relaxační metodu klientům nebo mohou klienty nasměrovat do otevřených kurzů pro veřejnost a podpořit tak svoji léčbu klienta.

23 Alternace úloh/kontextů a behaviorální separace jako model exekutivních funkcí Iveta Vojtěchová (1, 2), Tomáš Petrásek (2), Adéla Pištíková (1, 2), Aleš Stuchlík (2) (1) Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, Praha 2 (2) Fyziologický ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4 behaviorální separace, alternace, separace vzorců, hipokampus Úvod a cíl studie: Behaviorální separace jako schopnost přepínání mnohočetných a současně relevantních proudů informací v mozku může sloužit jako model exekutivních funkcí. Navrhujeme, že představuje korelát tzv. separace vzorců (pattern separation), která v hipokampu zajišťuje rozlišování mezi podobnými vstupy do hipokampu a vytváření jejich oddělených, nepřekrývajících se reprezentací, a umožňuje tak uchovávat podobné vzpomínky odděleně. Metodika: S použitím dvou prostorových úloh závislých na hipokampu a testujících jeho odlišné funkce jsme testovali separaci hipokampálních funkcí. Zvolili jsme Morrisovo vodní bludiště (test prostorové navigace) a Kolotočové bludiště (test kognitivní koordinace). Jinou úroveň představuje řešení stejné úlohy ve dvou kontextech, tedy schopnost v nich uplatnit odpovídající mapy. Separaci kontextů jsme testovali ve dvou Kolotočových bludištích v různých místnostech. V obou případech jsme porovnávali skupiny potkanů bez alternace úloh/kontextů se zvířaty, která úlohy/kontexty střídala. Výsledky: Potkani s alternací úloh/kontextů se v žádném z hodnocených parametrů nelišili od skupin, které se učily obě úlohy či kontexty odděleně. Efektivní učení v obou úlohách i kontextech bylo pozorováno u všech skupin. Závěr: Alternace úloh testujících různé hipokampální funkce ani střídání prostředí v téže úloze nezhoršilo u kontrolních potkanů schopnost behaviorální separace. V budoucnu se v tomto modelu zaměříme na kognitivní poškození a blokádu neurogeneze. Podpora: AV CR M a grant GACR S.

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA 22. - 24. dubna 2015 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1 ORGANIZÁTOR ZÁŠTITA Neuropsychiatrické fórum o.s. Univerzita

Více

PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE Praha 24. 25. 10. 2014 STÁRNUTÍ 2014 studentská vědecká konference Praha, 24. 25. října, 2014 PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT Konference je realizována

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

XV. Opařanské dny SOUHRN PŘEDNÁŠEK. Dětská psychiatrická léčebna Opařany 18. 19. 9. 2009

XV. Opařanské dny SOUHRN PŘEDNÁŠEK. Dětská psychiatrická léčebna Opařany 18. 19. 9. 2009 XV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 18. 19. 9. 2009 SOUHRN PŘEDNÁŠEK Dětská psychiatrická léčebna XV. Opařanské dny 18. 19. 9. 2009 konferenci dětské a dorostové psychiatrie s mezinárodní účastí,

Více

Psychiatrie PRO PRAXI

Psychiatrie PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 Suppl. B ISBN 978-80-87327-02-9 ročník 10 VII. mezioborová konference o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí VII. International and Interdisciplinary

Více

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ XVII. Opařanské dny Dětská psychiatrická nemocnice 20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ Dětská psychiatrická nemocnice ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

Vyšetření kognitivních funkcí v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci

Vyšetření kognitivních funkcí v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci 297 Vyšetření kognitivních funkcí v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci Mgr. Tomáš Nikolai 1, 2, 3, MUDr. Martin Vyhnálek 2, 3, Mgr. Eva Literáková 3, Hana Marková 4, doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. 2,

Více

PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech

PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků PHD EXISTENCE 2014 czech & slovak psychological conference (not only) for

Více

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Sborník abstrakt www.spinalni-kongres.cz Stanislav Voháňka (ed.): II. Spinální kongres 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Vydavatel:

Více

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014 9. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA B) OBEZITA

Více

Psychiatrie. Abstrakta. XI. konference ambulantních psychiatrů. 27. 28. listopadu 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc PRO PRAXI

Psychiatrie. Abstrakta. XI. konference ambulantních psychiatrů. 27. 28. listopadu 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 2014 www.solen.cz ISSN 1803-5914 ISBN 978-80-7471-088-9 Abstrakta XI. konference ambulantních psychiatrů 27. 28. listopadu 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc Časopis je indexován

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

Abstrakta. X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference

Abstrakta. X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference 2015 26. 28. 3. 2015, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

26. česko-slovenská konference

26. česko-slovenská konference 26. česko-slovenská konference DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLÁDEŽE SBORNÍK ABSTRAKT 7. 8. listopadu 2014 Hotel Continental, Brno Pořadatelé: Psychiatrická klinika FN Brno a MU, Sekce dětské a dorostové psychiatrie

Více

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 A) Kognitivní a obecná psychologie Spánek a snění Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., PhDr.

Více

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tereza Pokorná Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Práce sestry v komunitních službách pro duševně nemocné Tereza

Více

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 001_002_Psychiatrie_Obsah 19.12.2006 10:17 Stránka 1 OBSAH Obsah ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 7 KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 9 ZÁKLADNÍ

Více

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant Sborník abstrakt www.spinalni-kongres.cz Vydavatel: MSD, spol. s r.o., Brno ISBN 978-80-7392-240-5 SBORNÍK ABSTRAKT Obsah řazený podle

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY. Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce. Registrační číslo MK ČR 7144

Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY. Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce. Registrační číslo MK ČR 7144 Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 ROČNÍK 19/2013 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK

Více

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI: Doc.

Více

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I Dialogické jednání s vnitřním partnerem (Acting with the inner partner) Josef Nota, Magdalena

Více

Sborník abstraktů. III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury

Sborník abstraktů. III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů odborné konference konané ve dnech 18. - 19. 6. 2010 v Olomouci Olomouc 2010 1 Obsah 1. PARKINSONOVA

Více

STRES NA PRACOVIŠTI MOŽNOSTI PREVENCE

STRES NA PRACOVIŠTI MOŽNOSTI PREVENCE STRES NA PRACOVIŠTI MOŽNOSTI PREVENCE Doba řešení: 1. 10. 2008 31. 10. 2009 (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6043; číslo projektu MPSV:HR 173/08) Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.

Více

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE Regionální centrum Olomouc 19. 20. září 2012 Pořadatelé Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci Společnost sociální pediatrie ČLS JEP Abstrakta Informace????

Více