Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Brno - Voroněž. Schůze začala kontrolou zápisu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy ze schůze výboru ČPFS, 17. 6. 2015. Brno - Voroněž. Schůze začala kontrolou zápisu:"

Transkript

1 Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Brno - Voroněž Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin. Kolek sděluje: V ČR jsou dostatečné zásoby BCG vakcíny z Polska, většina kalmetizačních středisek vakcínu používá. Organizačně je třeba zajistit spotřebování více dávek po otevření ampulky. Tuberkulin je bulharský a přechodně i dánský dovezený na základě starší objednávky. Za veškerou administraci a možné komplikace při správné aplikaci odpovídá MZ na základě rozhodnutí, která jsou dostupná na 2. K atestaci na 1. LF UK je zatím přihlášených 7 uchazečů, předatestační kurz proběhne od do , termíny atestací jsou V roce 2016 bude atestace z našeho oboru v Olomouci (kurz , zkouška bude upřesněno v září), na podzim 2016 v Brně, (přesná data budou upřesněna koncem roku 2015, ale předpokládá se kurz a zkouška ). Na jaře 2017 bude atestace v Hradci a na podzim 2017 v Motole, na jaře 2018 v Plzni. 3. Aktualizace a tvorba nových doporučených postupů. Nový DP Non-CF bronchiektázie je připraven (autoři Antušová, Herout, Fila, Zatloukal, Neumannová a Koblížek). Bude rozeslán členům Sekce BO. Chlumský vypracoval doporučený postup ke spiroergometrii, který bude rozeslán členům výboru k připomínkám. Poté bude vyvěšen na našich webových stránkách k oponentuře. Chlumský žádá o podporu při získání čísla akce ČLK a přidělení kreditů k plánovanému školení lékařů ve spiroergometrii. Zařídí Marel na základě podkladů, které mu pošle Chlumský. 4. Podmínky úhrady DDOT. Do komise pro DDOT byla výborem navržena Fišerová, její navržení bylo VZP akceptováno, zúčastní se dalších jednání. Požádáme VZP, aby nám zaslala seznam členů této skupiny a následně požádáme a nominování dalších členů této komise. Výbor se shoduje, že by to měla být dr. Vyskočilová. Koblížek napíše dopis se žádostí o sdělení seznamu (viz výše) a pošle Kolkovi a ten pošle na VZP. 5. JUDr. Havlasová napsala Kolkovi (dopis přečten na jednání výboru) o tom, že VZP zatím nechce uznávat všechny nové kódy. Např. sesterský kód edukace pacienta považuje za duplicitní s edukací, kterou provádí lékař. Nasmlouvány mohou být urgentní bronchoskopie. Další výkony, jako stavění krvácení, polypektomie apod., mohou dělat pracoviště, která splňují podmínky tedy broncholog s licencí intervenční bronchoskopie (F 019). JUDr. Havlasová předpokládá rozvolnění nových výkonů podle možností VZP. 6. Kód Zavádění chlopní je třeba upřesnit. Výbor tedy specifikuje centra, kde se bude provádět. Budou to Fakultní nemocnice, kde se provádí rutinně intervenční bronchoskopie: Thomayerova nemocnice v Krči, FN Hradec Králové, VFN Praha, FN Olomouc, FN Brno, FN Motol, FN Ostrava a FN Plzeň. Roční počet zavedených chlopní by byl cca 80. Současně výbor po bohaté diskusi konstatuje, že není úlohou výboru odborné společnosti omezovat zamýšlené aktivity jednotlivých pracovišť včetně vysoce specializovaných výkonů, pokud tato pracoviště mají odborné a přístrojové předpoklady pro kompletní zvládnutí těchto výkonů. 1

2 7. Dr. Šustková žádá o upřesnění výkonu (platný od ) pro domácí měření flow a saturaci kyslíku. Screeningové vyšetření sleep apnoe syndromu. Přeje si, abychom upřesnili indikace k výkonu a dále vytvořili vzorový záznam o proběhlém vyšetření a jeho závěru tj. doporučení nebo nedoporučení pro následné vyšetření ve spánkové laboratoři. Chce znát i stanovisko k síti těchto pracovišť jejich rozložení, event. dalších podmínek pro nasmlouvání erudice apod. Vypracuje Skácel a Peterová Čierná. 8. XIX. Česko - slovenský kongres, vše je připraveno, Skřičková doplňuje, že nelze vyhovět všem. Na letošním kongresu je více posterů, bude i cena za nejlepší postery. Knihy, jako dary ČPFS vzácným hostům, zajistí dr. Hugo Maxdorf. Prof. Mina Gaga přednese přednášku o aktivitách ERS, o výhodnosti asociovaného členství a o pneumoonkologických cílech ERS. Následně, po slavnostním zahájení, podepíšeme asociační dohodu (Kolek a Marel). Paní Tarabová z organizační společnosti sděluje, že bude k disposici i znělka ERS. Ve čtvrtek budeme hodnotit 14 přednášek mladých pneumologů. Skřičková + zástupce ze Slovenska vyhodnotí body získané od hodnotící komise a předá diplomy a upozorní na zprocesování finančního daru. Příští rok pořádáme III. Český pneumoftizeologický kongres, bude se konat 2. až v Praze, organizátorkou bude Vašáková. Součástí tohoto kongresu budou i 13. Tománkovy dny, organizátor Marel a Vašáková. 9. Historický přehled Tománkových dní pro možnost připomenutí jejich pořadí: 1982 Uherské Hradiště - cizí tělesa v bronchiálním stromu, fibrobronchoskopie (Hlobil) 1984 Ostrava - udržování průchodnosti malých a velkých dýchacích cest (Prokop) 1986 Praha - endobronchiální cytologie, BAL, krvácení z dolních dýchacích cest (Helbich) 1988 Nitra - broncholog. dg. bronchogenního ca, před a pooper. péče, chirurgie dýchacích cest (Iliev) 1990 Ostrava - nové vyšetřovací metody (fibroskopie, BAL, laser) (Prokop) 1994 Uherské Hradiště - nové bronchologické postupy, zajímavá sdělení (Hlobil) 1997 Rožnov pod Radh. - intervenční bronchoskopie (Prokop) 2001 Karlova Studánka - postavení české bronchologie, bronchiální technika, brachyterapie, BAL (Kolek) 2003 Zlín - dg a terapeut. bronchoskopie, aplikace stentů,biopsie (Krynská) 2007 Olomouc - dg. a léčba nádorů, plicních zánětů, BAL, torakoskopie, mediastinoskopie (Kolek) 2010 Praha 11. Tománkovy dny (Marel) 2014 Olomouc 12. Tománkovy dny (Kolek, Marel) 10. Pacientská organizace ČOPN. ČOPN je spolek proti plicním nemocem, týká se CHOPN i dalších plicních nemocí (IPF, sarkoidóza i astma). ČOPN má nově 20 pacientských členů. Kos připomíná objednání sálu v Lékařském domě je objednán na pátek Budeme pokračovat v akcích spojených se Dnem spirometrie i se dnem CHOPN, tedy v měření spirometrie na veřejných místech. Do akce opět zapojíme MHW. Kosovi napíšeme, kde chceme v souvislosti se Dnem CHOPN měřit spirometrii, zda opět 2

3 na volných prostranstvích. Zapojit by se měly jak nemocnice, tak i ambulantní pneumologové. 11. Novým členem ČPFS je MUDr. Blažek, Hradec Králové, staronovou členkou je opět MUDr. Bednářová, Plzeň. 12. Souhlasíme s poskytnutím grantu Dr. Kufovi, Olomouc, na krytí výloh spojených s účastí na kongresu o Cystické fibróze v Praze Dr. Kufa specifikuje požadavky a pošle e- mailem prof. Skřičkové. 13. Plán dalších schůzí: Praha Motol v 15,00 hodin doprava přednostně novým Metrem, Ostrava v 15,00 hodin, Hotel Park Inn, Darová v 9.00, Praha v 16 hodin - někde v Hotelu u Metra s ubytováním, Kolek zařídí. Plán akcí na rok 2016 měsíc termín Název akce koordinátor leden XXI. RAPPL koordinátor Kolek březen Luhačovické dny 2016 (potvrzeno E. Šabovou i alergology) duben Mezikrajský seminář Soláň duben Hradecké dny květen bude upřesněno Litomyšl Název bude upřesněn Novák Koordinátor Řihák, Kolek, Skřičková, Roubec, Snížek červen Kongres ČPFS + Tománkovy dny Vašáková, Marel červen Liberec Mezikrajské dny Vytiska červen bude upřesněno Deštné Mezikrajské dny Salajka září Moravskoslezské dny Brno Skřičková Kolek Roubec listopad Darová listopad Dny patofysiologie a BO prosinec Kasuistiky Lékařský dům Homolka Iva Peterová přednese zprávy z výboru Další akce 2016 leden duben BOD Prague Onko jsme spolupořádající společnost koordinátor Petruželka (organizace pneumoonkologie Skřičková, Pešek, Kolek) červen III.PneumoUpdate Praha (potvrzeno prof. Buhlem) září ERS Londýn říjen Alergologický sjezd listopad Kongres ČIS Praha Češka, za PNE Kolek, Marel 3

4 14. Poplatky za regionální akce. Zda vybírat poplatek od účastníků či ne, necháváme na organizátorech. Běžně se na těchto akcích poplatky nevybírají. Peníze z Krajského setkání v Darové 2015, které nám byly nabídnuty, s díky přijímáme. 15. Pneumologická cytodiagnostika: Odsmluvnění kódů pro laboratoř v Thomayerově nemocnici bylo zrušeno. Navržená pravidla pro akreditaci této laboratoře byla projednávána s platností i pro jiné laboratoře pneumocytologie. V navržených akreditačních podmínkách pro materiální a personální vybavení jsou i limitní hodnoty provedených vyšetření a úvazky laborantů i lékařů. Kolek konstatuje, že tyto podmínky budou těžko splnitelné pro jiné plicní laboratoře. Zatím jde o Krč, s prof. Ryškou byla domluvena akreditace laboratoří s garancí patologů bez limitů i úvazků. Proběhlo jednáni s výborem Společnosti pro klinickou cytologii za účasti Šnorka a Žáčkové. 16. ČIPA: Vašáková byla na setkání představitelů ČIPA. Informuje o projektech vzdělávání o alergiích ve školních jídelnách a školení pro lékárenské řetězce. Vzniká doporučení pro léčbu astmatu dětí. Nadále bude provozována pylová informační služba. ČIPA uvažuje o možnosti více se profilovat jako pacientská organizace. Již nyní jsou členy EFA. ČIPu zastupuje v EFA Seberová. ČIPA žádá od ČPFS, aby jejich aktivity byly uvedeny na našich webových stránkách. Upozorňujeme, že na našich stránkách je na ČIPA proklik. Naše nominanty (Bártů, Peterová-Čierná) do správní rady doc. Vít Petrů odmítl s odůvodněním, že počet členů správní rady je t.č. naplněn. Rovněž sdělil, že nominanti do správní rady by měli být lektory ČIPA. Teřl ověřil, že správní rada je t.č. z naší strany naplněna (Balý, Pauk, Zatloukal, Říhák), nejbližší možnost výměny je ve 2. pol. roku 2016, kdy končí mandáty kolegům Paukovi a Balému. Naopak argument, že nominanti do správní rady musí být apriori lektory ČIPA, nemá oporu ve statutu společnosti. Dále konstatuje, že pokud je předsedou správní rady ČIPA člen ČSAKI (doc. Petrů), pak by ředitelem ČIPA měl být dle statutu člen ČPFS. V tomto smyslu není současný stav zcela vyvážený, protože stávající ředitel ČIPA prof. Pohunek je členem obou společností jak ČSAKI, tak ČPFS. Problém je i v tom, že pneumologové nejsou dostatečně aktivní. Teřl dále sděluje, že v dotazníkové studii IBA/ČPFS, ČSAKI, ČIPA, sponzorované TEVA byl zprvu nevyvážený poměr přihlášených lékařů pneumologové vs. alergologové ve prospěch alergologů (cca 40:60). Plánováno bylo 75 PNE a 75 ALER. Po cíleném oslovení pneumologů z oblastí, odkud se jich přihlásilo k účasti nejméně, se konečný počet blíží rozložení ana partes (57 pneumologů a 60 alergologů). První fáze studie již byla zahájena v prvé polovině června. Kos přednesl na schůzi lektorského sboru ČIPA zprávu o novém zaměření ČOPN včetně zaměření i na astmatiky. Návrh byl přítomnými přijat. 17. Situace na Klinice pneumologie a hrudní chirurgie na Bulovce. Kolek, Skřičková a Marel byli na ředitelství , ve čtvrtek ve 13 hodin. Ředitelství se snaží udržet Pneumologickou kliniku. Podporu Doc. Paukovi poskytuje i děkan 3. LF UK tak, aby byla udržena výuka mediků v pneumologii Kolek mu napsal žádost o podporu, Anděl odpověděl telefonicky, že výuku podporuje. 18. ERS odpovíme, že akceptujeme naši účast s vystoupením v novém konceptu ERS kongres - village. Salajka se ujme organizace a připraví vystoupení na základě podkladů vyžádaných od předsedy ČPFS, předsedů jednotlivých odborných sekcí ČPFS, od předsedů organizací zabývajících se pneumologickou problematikou (ČARO, ČOPN, ČIPA) a dalších. Salajka již navrhl zástupkyni ERS 3 termíny našeho vystoupení. Na základě poslední komunikace Anastasie Mlotek-Solié s předsedou společnosti je požadován do koncept naší prezentace a sdělení jmen účastníků při její prezentaci ( ERS rozeslán členům výboru). Salajka bude v tomto smyslu se zástupkyní ERS dále komunikovat a finalizovat naše aktivity. 4

5 19. Centra vysoce specializované pneumoonkologické péče. Shodujeme se na nejméně 10 lůžkách, a na ročních počtech nemocných s nitrohrudními nádory: 150 hospitalizovaných, 300 dispenzarizovaných, 100 nových, 50 nových léčených radioterapií, 50 terapeutických bronchologických výkonů, 50 anatomických hrudních resekcí. Plánujeme 8 až 10 center. Limity jsme paní Křemenové poslali včas. Očekáváme další jednání v listopadu. 20. Opakovaně požadujeme ustanovení komise pro změnu směrnice o vyšetřování kontaktů a dispenzarizace TBC. Kolek opakovaně poslal žádost řediteli Marounkovi. Zatím bez odpovědi. 21. Roubec připomíná, že v Ostravě budou Moravskoslezské pneumologické dny Ve čtvrtek bude schůze výboru ČPFS. Marel a Vašáková se omlouvá. Roubec vybízí k zaslání abstrakt. 22. Dále diskutujeme o pregraduální a postgraduální výuce a o tzv. Akčním plánu ministra zdravotnictví navrženým jako inovace celoživotního vzdělávání. Plánovaná inovace zákona 95/2004 je zásadní. K připomínkování jsme dostali koncepci po vnitřním připomínkovém řízení. V postgraduální výchově je plánováno snížení počtu základních oborů specializačního vzdělávání lékařů na 29, mezi nimiž chybí pneumologie. Počet těchto základních oborů bude ukotven přímo v zákoně č. 95/2004 Sb. a bude tudíž neměnný. Objevuje se pojem pověřená organizace v místech, kde figuroval IPVZ. Obnovování vlivu IPVZ na úkor lékařských fakult nepodporujeme. Naše připomínky sumarizujeme a pošleme obratem na MZ ČR a na kancelář ČLS do Především požadujeme potvrdit pneumologii jako základní obor a dále požadujeme kompetence v tvorbě náplně oboru, doporučených postupů a v ovlivnění nominací do akreditačních komisí. Byli jsme (Kolek, Vašáková, Marel) na jednání s prof. Škrhou a prof. Svačinou. Pro pneumologii je novela nepříznivá, hrozí snížení péče o nemocné a rozvolnění péče o tuberkulózu. Bylo doporučeno vysvětlovat situaci všemi možnými směry a požadovat buď základní obor, nebo možnost navázat vzděláváním na interní kmen. Náměstkyně Melicharová jednala s ministrem, kterému sdělila naše nesouhlasné stanovisko. Kolek odeslal dopis ministrovi zdravotnictví Němečkovi s našimi připomínkami k předložené novele, se kterým výbor souhlasí. Prioritou zůstává, abychom byli základním oborem. 23. Pregraduální výuka. Diskutujeme o možnostech posílení pregraduální výuky pneumologie, která se učí v rámci vnitřního lékařství. Měli bychom se snažit o maximum vyučovacích hodin, a to od propedeutiky až po stáže v 6. ročníku. Měli bychom vytvářet nové nepovinné předměty a získávat další studenty pro studentskou vědeckou a pedagogickou činnost. Při práci s novými lékaři potřebujeme více studentů postgraduálního vzdělávání (PhD) a aktivní mladé lékaře, kteří se budou účastnit grantů. Pozice ve výuce musí každé pracoviště získávat aktivně v rámci interny i mimo ni, což rozhodně není jednoduché. 24. Koblížek Databáze CHOPN. Nyní zařazeno 560 osob. Probíhají validace a bude snaha o co největší kvalitu prospektivního sledování. Schůzka center proběhne na Kongresu. Z Databáze bude na ERS prezentováno několik sdělení. 25. Dopis Sedláka: Sedlák zaslal dopis předsedům ČPFS a ČSAKI, ve kterém informuje o proběhlé revizi VZP ve většině center podávajících biologickou anti-ige léčbu Xolairem. Vzhledem k tomu, že revizní lékaři VZP využili nejednoznačnosti výkladu podmínek úhrady k odmítnutí léčby u významné části (cca 50%) pacientů, vypracovali lékaři center návrh jejich úpravy tak, aby výklad byl pro futuro jednoznačný. Uvedený návrh, který je přílohou zápisu, bude podnětem pro SUKL k zahájení správního řízení. Teřl se ujme koordinace dalšího postupu s tím, že do podmínek úhrady bude zahrnuta i aktivní participace revizních lékařů pojišťoven při hodnocení nejen indikací, ale i efektivity léčby. 5

6 26. Kos se účastnil jednání o následné péči na MZ, stručně informoval o nově definovaných pojmech návazné, následné, dlouhodobé, domácí a lázeňské péče. Návrh MZ připomínkoval, probíhá další zpracování připomínek. 27. Kolek referuje, že jsme zatím nepokročili v jednání o věstníkové verzi doporučeného postupu rehabilitace. V OLU Jevíčko jsou připraveni zahájit program rehabilitace. Je třeba angažovat dr. Bláhu (asociace lázní) a propojit ho s dr. Koblížkem. 28. Fila referuje o problémech s úhradami transplantací plic, věc je v jednání managementu FN Motol a příslušných ZP. 29. Iva Peterová: pokud se bude brát rtg plicařům, je třeba začít jednání o sdílení kódů, v minulosti radiologové souhlasili se sdílením. Kos rozešle členům výboru historický dopis od RDG společnosti, ve kterém souhlasí se sdílením výkonu rtg hrudníku. 30. Vašáková byla na schůzi KPLK, byl zde i Kašák - informace o změně předsednictva KLPK. Kašák tuto činnost ukončil komise se zúžila na základní obory. O respiračních lécích nadále informuje, naše komentáře se mu dále posílají. Dalším členem KLPK je Kolek. Nyní vzniká princip, kdy každá skupina léků má svou garantující OS, které je HoZ posílán k vyjádření. Jinak ve správním a hodnotícím řízení má OS pouze poradní a nikoli rozhodovací hlas. Přesto se ale k vyjádření OS celkem zásadně přihlíží. Bude nový zákon o lécích a zdravotnických prostředcích - měl by se omezit reexport. 31. Subtyp histiocyózy X- Erdheimova- Chesterova nemoc, v Evropě probíhá studie s lékem anakinra u těchto pacientů- kdo tohoto pacienta bude mít, nechť dá vědět, Vašáková propojí s hlavním investigátorem, Vašáková také pošle info o této nemoci všem. 32. Pešek - Hrudní drenáže: Plicní klinika Plzeň žádala Hrudní společnost o proplacení. Prof. Ryska odpověděl, že pokud se sdílí nějaký kód s ČPFS, pak se sdílí i s Plicní klinikou Plzeň. Pešek doplňuje znění dopisu od prof. Rysky: Vážený pane profesore, děkuji za Váš mail ze dne týkající se sdílení kódu hrudní drenáže pro Vaše pracoviště. K celému problému uvádím, že Česká chirurgická společnost své některé kódy (jako všechny ostatní odborné společnosti spravující konkrétní portfolio kódů) sdílí s jinými odbornými společnostmi, nikoliv s konkrétními pracovišti. Jinými slovy - pokud sdílíme některé kódy s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností, což v tomto případě patrně tak je, můžete je mít automaticky také. S pozdravem Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha U vojenské nemocnice 1200, Praha Koblížek: Výbor rozhoduje o změně filozofie přístupu k selekci center s velmi specializovanou péčí. Tento širší model (větší počet pracovišť) byl většinově rozhodnut v případě BVR. Stejný model bude použit například u bronchiální termoplasticky či léčby těžkého deficitu A1AT Prolastinem. Zapsal Marel Příloha zápisu: Současné podmínky úhrady LP Xolair u dospělých pacientů nad 11 let Léčba těžkého perzistujícího alergického astmatu: u pacientů starších 12 let, kteří splňují všechna následující kritéria: 6

7 mají v průběhu posledního roku dokumentované minimálně dvě těžké exacerbace astmatu navzdory vysokým denním dávkám inhalačních kortikosteroidů a dlouhodobě působících inhalačních beta2-agonistů, nebo trvalé či intermitentní léčbě perorálním kortikosteroidem dodržují zákaz kouření mají pozitivní kožní testy nebo reaktivitu in vitro na celoroční vzdušný alergen vstupní sérová hladina celkového IgE u nich dosahuje minimálně 30 a maximálně 700 IU/ml mají sníženou funkci plic (FEV1 je menší než 80%). Léčba bude přerušena u pacientů, u kterých se neprokáže adekvátní odezva na terapii do 16 týdnů. Navrhované změny podmínek úhrady LP Xolair u dospělých pacientů nad 11 let Léčba těžkého perzistujícího alergického astmatu: u pacientů starších 12 let, kteří splňují všechna následující kritéria: mají v průběhu posledního roku dokumentované minimálně dvě těžké exacerbace astmatu splňující kritéria dle DP ČPFS/ČSAKI* navzdory vysokým denním dávkám inhalačních kortikosteroidů a dlouhodobě působících inhalačních beta2- agonistů, nebo vyžadují trvalou léčbu perorálním kortikosteroidem dodržují zákaz kouření mají pozitivní kožní testy nebo reaktivitu in vitro na celoroční vzdušný alergen vstupní sérová hladina celkového IgE u nich dosahuje minimálně 30 a maximálně 700 IU/ml mají sníženou funkci plic dokumentovanou snížením hodnoty FEV1% pod 80%** nejméně jednou v posledních 12 měsících před zahájením léčby. Léčba bude přerušena u pacientů, u kterých se neprokáže adekvátní odezva na terapii po 16-ti týdnech léčby *Těžká exacerbace astmatu je definována jako nutnost podání nebo navýšení léčby systémovými kortikosteroidy na dobu tří a více dnů pro zhoršení příznaků astmatu, včetně exacerbací léčených v domácím prostřední dle domácího léčebného plánu (Doporučený postup diagnostiky a léčby astma bronchiale, GEUM s.r.o., Semily, 2015, ISBN ). Pro splnění podmínek úhrady je v dokumentaci před zahájením léčby nutné jednoznačně uvést záznam o počtu proběhlých exacerbací léčených dle domácího léčebného plánu, včetně počtu dnů terapie kortikosteroidy. **náležité nebo osobní nejlepší hodnoty 7

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Hradec Králové 10. 4. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Hradec Králové 10. 4. 2014 Kontrola zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Hradec Králové 10. 4. 2014 1. Pacientské organizace Kos: je domluveno jednání s právníkem (Mgr. Vít) o pobočném spolku ČOPN nemocných s CHOPN. Herec Michal

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha - Krč 18. 6. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha - Krč 18. 6. 2014 Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha - Krč 18. 6. 2014 Kontrola zápisu: 1. Termíny dalších výborových schůzí: Další schůze bude 18. 9. 2014 v 10.00 v Olomouci v hotelu Clarion. Říjnová schůze bude v Darové,

Více

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ XIII. TOMÁNKŮV DEN BRONCHOLOGIE pořádá Česká pneumologická a ftizeologická

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, pátek 6. 11. 2015. Darovanský dvůr. Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, pátek 6. 11. 2015. Darovanský dvůr. Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, pátek 6. 11. 2015 Darovanský dvůr Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin Kolek sděluje: Dostali jsme právní stanovisko z MZ ČR ohledně užívání polské vakcíny

Více

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2006 ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (ve spolupráci s ČPFS a ČIPA) Název akce: Evropská konference EFA-ČIPA Datum konání: 10. 12. 5. 2006 Místo konání:

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

ZÁPIS Č.j. 2013/2/07

ZÁPIS Č.j. 2013/2/07 ZÁPIS Č.j. 2013/2/07 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 7. února 2013; 10.00 14:00; Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 Přítomni (bez

Více

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 4. února 2016 11:00 15:00 GUARANT International, Business Centrum Vyšehrad 3. patro,

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 8. 10. 2015. Ostrava Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 8. 10. 2015. Ostrava Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 8. 10. 2015 Ostrava Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Potvrzena nutnost scházet se (jako Výbor ČPFS) rovněž během letních prázdnin, což bude platit od příštího roku

Více

Česká iniciativa pro astma o. p. s.

Česká iniciativa pro astma o. p. s. Jaroslava KLEINHAMPLOVÁ 17. 9. 1921 29. 4. 2006 MUDr. Kleinhamplová s doc. Strejčkem a prof. Oehlingem Na hradeckém sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a českých a slovenských

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Pneumologická klinika 1. LF UK, Praha Krč. Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Pneumologická klinika 1. LF UK, Praha Krč. Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 3. 12. 2015 Pneumologická klinika 1. LF UK, Praha Krč Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin Kolek sděluje: Opět se dováží dánský tuberkulin, SÚKL vše

Více

Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012

Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012 Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012 Kontrola zápisu: 1/ Den spirometrie a/ Konference bude v 10.00 dne 12. 9. 2012 v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR, zasedací sál Konírna. Adresa: Malostranské

Více

3/ Pokladník bude kontrolovat, zda-li budou probíhat dohodnuté platby od firem ( na akci a na rok) za užití našeho loga.

3/ Pokladník bude kontrolovat, zda-li budou probíhat dohodnuté platby od firem ( na akci a na rok) za užití našeho loga. Zápis ze schůze výboru ČPFS 26.1.2011 v Olomouci Přítomni: Kolek, Marel, Skřičková, Koblížek, Chlumský, Vašáková, Salajka Revizní komise: Fišerová Omluven: Teřl, Kos Odstoupili: Balý, Nykodýmová Za revizní

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Pneumologická klinika 1. LF UK, TN, Praha Krč

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Pneumologická klinika 1. LF UK, TN, Praha Krč Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 11. 2. 2016 Pneumologická klinika 1. LF UK, TN, Praha Krč Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Kolek sděluje informace ze schůzky na MZ, kterého se účastnili mimo jiné

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, středa Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Bohunice Brno. Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, středa Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Bohunice Brno. Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, středa 20. 1. 2016 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Bohunice Brno Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin. Kolek sděluje, že je delší dobu nadbytek bulharského

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Olomouc 18. 9. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Olomouc 18. 9. 2014 Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Olomouc 18. 9. 2014 Kolek zahájil schůzi 1/ informace o kongresu 2/ přivítání nových členů: Peterová- Čierná, Bártů, Fila Poděkování odstupujícímu Drasnarovi a Homolkovi 3/

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Zprávy z jednání výboru ČSKB č. 6 / říjen 2002

Zprávy z jednání výboru ČSKB č. 6 / říjen 2002 Zprávy z jednání výboru ČSKB č. 6 / říjen 2002 1. Zpráva pokladníka + návrh pro oslovení sponzorů na další rok (ing. Šprongl) Bude vypracován návrh oslovení sponzorů v závěru roku na příští kalendářní

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Praha

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Praha Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 2. 6. 2016 Praha Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Novela zákona 95/2004. Novinka: Máme informace, že by mohl být předložen pozměňovací návrh pro nás, jak se zdá,

Více

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ na rok PŘEHLED DOMÁCÍCH AKCÍ ČSAKI na rok 2012

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ na rok PŘEHLED DOMÁCÍCH AKCÍ ČSAKI na rok 2012 ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ na rok 2012 Název společnosti: ČSAKI + SSAKI Název akce: 29. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 17. 3. 2016 Luhačovice Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Novela zákona 96/2004. Situace se průběžně vyvíjí. Zdá se, že existují dvě představy. Původní návrh ČLK s

Více

Zápis ze schůze výboru SKC ČLS JEP 31.3. 2010

Zápis ze schůze výboru SKC ČLS JEP 31.3. 2010 Zápis ze schůze výboru SKC ČLS JEP 31.3. 2010 Praha CGOP Kateřinská 7 Přítomni: Beková, Dušková J., Ondruš, Dušková M., Kerekes, Svojanovská, Jandová, Pumpr, Dvořáček, Svobodová Nepřítomni: Kubálek, Měřička

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč

Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč Schůzi zahájil Kolek 1/ představení plakátu ke dni spirometrie 27. 6. 2012. s uvedením spolupracujících společností ČARO,

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Praze, v Lékařském domě, 12.9.2012

Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Praze, v Lékařském domě, 12.9.2012 Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Praze, v Lékařském domě, 12.9.2012 Kontrola zápisu: 1. Den spirometrie: Dnes se uskutečnila schůze v poslanecké sněmovně za účasti členů výboru, zástupců ČARO, ČIPY, poslanců

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2007 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2007. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie Posudek oponenta odborného materiálu na jmenovací řízení profesorem Doc. MUDr. Michala Javorku, Ph.D. Z Fyziologického ústavu Jesseniova Lékařská fakulta UK v Martine Studijní obor 7.1.3 normální a patologická

Více

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max Aesculap Akademie Svět vzdělávání zdravotníků Max Obsah Úvodní slovo Tým Aesculap Akademie Úvodní slovo 3 Aesculap Akademie ve světě 4 Aesculap Akademie v České Republice a na Slovensku 6 Cena Aesculap

Více

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 20. - 21. května 2016 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2016

Více

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ 15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ Milí přátelé, je to neuvěřitelné, ale náš každoroční seminář v letošním roce dosáhne věku, ve kterém my, obyčejní smrtelníci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP. Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP. Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP. Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP. Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS - 9. 9. 2009 Praha, Abbott 15 hod.

Zápis ze schůze výboru ČPFS - 9. 9. 2009 Praha, Abbott 15 hod. Zápis ze schůze výboru ČPFS - 9. 9. 2009 Praha, Abbott 15 hod. Přítomni: Kos, Kolek, Pešek, Kašák, Teřl, Musil, Marel, Salajka, Nykodýmová, Skřičková Omluveni: Balý Kontrola zápisu: 1. Bod 3 vyšetřování

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz ŘÁD č. Řd-004-28 Provozní řád Ústavu lékařské genetiky 4. vydání ze dne: 1. 7. 2014 Skartační znak: A Účinnost

Více

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Historické poznámky Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 9. 9. 2014, Praha 5, Restaurace Podolka

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 9. 9. 2014, Praha 5, Restaurace Podolka , Praha 5, Restaurace Podolka Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Jarolím, as. Petřík, doc. Zachoval, MUDr. Rosenberg Členové revizní komise: as. Matoušková, doc. Doležel,

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Hradec Králové

Zápis ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Hradec Králové Zápis ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 21. 4. 2016 Hradec Králové Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Novela zákona 95/2004. Kolek sděluje, že má informace o tom, že MZ ČR předloží pozměňovací návrh, zatím

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Z Á P I S. Číslo: 21 2013 z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: 21 2013 z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/1 PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr.

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

Beskydský hotel Relax

Beskydský hotel Relax V. BILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí Rožnov pod Radhoštěm 4. - 6. května 2016 Projekty TAČR s názvem TraumaTech TA04011606, ONAR TA03010804, FEMUR TH01020049 Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Více

Žebříček českých nemocnic pro r. 2010

Žebříček českých nemocnic pro r. 2010 Žebříček českých nemocnic pro r. 2010 Tisková zpráva V rámci Středoevropské odborné konference Efektivní nemocnice 2010 (29.-30.11.2010, hotel Clarion Praha) proběhlo oficiální vyhlášení žebříčku českých

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

PROGRAM XIX. KONGRESU ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

PROGRAM XIX. KONGRESU ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI PROGRAM XIX. KONGRESU ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI NEKUŘÁCKÁ AKCE PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE Středa 7. června 05, sál A.00-8.00 Registrace 4.00 4.30 Zahájení kongresu 4.30 5.00

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2017 Název společnosti: SSAKI + ČSAKI Název akce: 34. sjezd Slovenské a České společnosti alergologie a klinické

Více

Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž

Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž Kontrola zápisu z minulé schůze: 1) Debata o BCG vakcinaci BCG vakcínu bude možno objednat v rámci specifického léčebného programu. Rizikové skupiny

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

Zpráva č. 34 z jednání výboru ČSKB. Červen 2005. 1. Zpráva pokladníka (ing. Šprongl) dosud není vyúčtování za 1. čtvrtletí roku 2005

Zpráva č. 34 z jednání výboru ČSKB. Červen 2005. 1. Zpráva pokladníka (ing. Šprongl) dosud není vyúčtování za 1. čtvrtletí roku 2005 Zpráva č. 34 z jednání výboru ČSKB Červen 2005 1. Zpráva pokladníka (ing. Šprongl) dosud není vyúčtování za 1. čtvrtletí roku 2005 2. Rada pro akreditaci, NASKL, Registr klinických laboratoří (doc. Jabor,

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS, 21. 1. 2015

Zápis ze schůze výboru ČPFS, 21. 1. 2015 Zápis ze schůze výboru ČPFS, 21. 1. 2015 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Bohunice, Brno Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin nové informace. Kolek informuje o složitém jednáni

Více

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program II. košumberský den Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 28. dubna 2016 Hamzova

Více

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015 Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015 Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů Omluveni: p. Marie Pavlíková, Bc. Jiří Horalík Nepřítomni: Mgr.

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat.

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat. Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Humpolci 16. 5. 2012 Kontrola zápisu z minulé schůze 1/ Den spirometrie. Fišerová připraví dotazník ke spirometrickému vyšetření v rámci dne spirometrie a ten bude rozeslán

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof na lékařských fakultách

Urgentní medicína a medicína katastrof na lékařských fakultách MUDr. et Bc. Dana Hlaváčková, MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Konference Medicína katastrof Hradec Králové 26. listopadu 2009 Důvody k pořádání kurzů UM a MK - absence výuky UM a

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě

Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: Slováček, Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Holzäpfl,

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

ČSAKI. Česká společnost alergologie a klinické imunologie dnes

ČSAKI. Česká společnost alergologie a klinické imunologie dnes ČSAKI Česká společnost alergologie a klinické imunologie dnes Když byla v roce 1957 založena Alergologická společnost, nestalo se to jakoby pádem z čistého nebe. Už v roce 1949 založili otorinolaryngolog

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany červen 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních programů (dále

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 8. 9. 2005 Boehringer Ingelheim Praha, 15 hod.

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 8. 9. 2005 Boehringer Ingelheim Praha, 15 hod. Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 8. 9. 2005 Boehringer Ingelheim Praha, 15 hod. Přítomni: Kos, Pešek, Skřičková, Kolek, Kašák, Marel, Nykodýmová, Fišerová, Salajka, Musil Omluveni: Balý 1. Bod 1 minulého

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha 22. 1. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha 22. 1. 2014 Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha 22. 1. 2014 Kontrola zápisu: 1. Česko dýchej akce proběhla a byla zdokumentována. Domluva bude o přípravě akce v roce 2014. Zástupci MHW přijdou na náš příští výbor

Více

TELEMEDICÍNA BRNO 2007

TELEMEDICÍNA BRNO 2007 Radiologická klinika LF MU, Fakultní nemocnice Brno Sekce pro telemedicínu, teleradiologii a PACS Radiologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s OSL ČLK Brno město pořádají III. mezinárodní kongres TELEMEDICÍNA

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství, lázeňství.

aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství, lázeňství. aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství, lázeňství. Lázeňský dům Libuše - velký sál Česká lékařská komora Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie

Více

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Účast dle prezenční listiny viz příloha. Přivítání ředitelem školy Mgr.

Více

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR Společnost Medsol s.r.o. Vám nabízí špičkové produkty a služby předních světových výrobců zdravotnické techniky, informačních systémů a spotřebního materiálu. Naší specializací jsou systémy a technologie

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1

Více

Zdravotnictví 2016. 12. 11. 2015 Praha, Hotel Ambassador. www.uzs konference.cz. Mgr. Bohuslav Sobotka. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

Zdravotnictví 2016. 12. 11. 2015 Praha, Hotel Ambassador. www.uzs konference.cz. Mgr. Bohuslav Sobotka. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Mladá fronta a. s. pořádají konferenci pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky, ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, České lékařské

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR Globální cíl 1: Funkční síť infekčních pracovišť Očekávané benefity: Plně funkční síť lůžkových a ambulantních infekčních pracovišť; Adekvátní počet kvalifikovaného odborného personálu v oboru infekční

Více

Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze

Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze Přednosta: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 Krč Tel.: (+420) 261 082 632, Fax: (+420) 261 082 620, e-mail: jaromir.simsa@ftn.cz

Více

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5 Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 21. 3. 2015 Místo konání: Doba konání: Přítomni:

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN Krč, Praha, 19. 11. 2010

Zprávy ze schůze výboru ČPFS Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN Krč, Praha, 19. 11. 2010 Zprávy ze schůze výboru ČPFS Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN Krč, Praha, 19. 11. 2010 Přítomni: Kolek, Salajka, Teřl, Balý, Nykodýmová, Vašáková, Marel, Koblížek, Skřičková Omluveni: Chlumský, Kos

Více

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009 EURAG EUROPEAN FEDERATION OF OLDER PERSONS EURAG Centrum pro trénování paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a Kulturní dům Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 pořádají SEMINÁŘ O MOZKU

Více

Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina

Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr.

Více

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE ČESKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI SE SUBKATEDROU ENDOKRINOLOGIE KATEDRY INTERNÍCH OBORŮ LF UK A 4. INTERNÍ HEMATOLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN V HRADCI KRÁLOVÉ pod záštitou děkana

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

1. košumberský den. Vzpřimování, Stoj, Chůze. Program. Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií

1. košumberský den. Vzpřimování, Stoj, Chůze. Program. Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 1. košumberský den Vzpřimování, Stoj, Chůze Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 10. dubna 2014 Hamzova léčebna Luže - Košumberk Záštita a garance Partneři

Více

LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013. l tter

LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013. l tter LYMFOM HELP, o.s. / P ODZIM 2013 Informace News l t letter lett l tter Obsah podzimního vydání 2 Obsah 3 Úvodní slovo 4 Nová informační brožura pro pacienty: Nemoc a naše psychika 5 Pohybové aktivity pro

Více

FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S

FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S z 8. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného 1. října 2014 Přítomní

Více

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 5. 7. října 2016 Prezident kongresu Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Vědecký

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

PÁTEK ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce. Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

PÁTEK ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce. Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PÁTEK 19.4.2013 ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové 8.30 9.00 hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 9.00 10.00 hodin SPONZOROVANÉ PŘEDNÁŠKY Předsednictvo: Paráková

Více

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I.

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pozvánka a program Konference a semináře pro nelékařské obory Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci s Českou asociací

Více

Rada vysokých škol. Z á z n a m z 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol uskutečněného dne 21. května 2015 v Karolinu

Rada vysokých škol. Z á z n a m z 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol uskutečněného dne 21. května 2015 v Karolinu Rada vysokých škol Agentura Rady vysokých škol, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín Tel., Fax 220560221, E-mail: arvs@ftvs.cuni.cz ALMA MATER: http://www.radavs.cz Z á z n a m z 2. zasedání sněmu

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA OS ČLK DĚČÍN,

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA OS ČLK DĚČÍN, ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA OS ČLK DĚČÍN, které se konalo dne 7. 3. 2011 v Děčíně (16:00 18:00). Přítomni: MUDr.: Sellnerová, Kučerová D., Walter, Šťastná, Corn, Popelka, Šebek, Bělič. Omluveni: MUDr.:

Více

ČSÚCH Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

ČSÚCH Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. Z Á P I S z výroční členské schůze České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, která se konala dne 6. října 2016 v rámci Národního kongresu úrazové chirurgie XIII. Ostravské traumatologické dny s

Více

Zápis z 8. zasedání VR ze dne

Zápis z 8. zasedání VR ze dne Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) Zápis z 8. zasedání VR ze dne 20. 11. 2008 Vědecká rada Zápis z 8. zasedání vědecké rady UK 2. LF ze dne 20. 11. 2008 Přítomni:

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim Přítomni: Kos, Musil, Pešek, Kolek, Kašák, Skřičková, Balý, Nykodýmová, Fišerová Omluveni: Marel, Salajka Hosté: Křepela

Více

XVI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. Informace. 13.-16. září 2009. Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4

XVI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. Informace. 13.-16. září 2009. Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 XVI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 13.-16. září 2009 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 Informace Vážené kolegyně,

Více

Směrnice pro habilitační řízení

Směrnice pro habilitační řízení Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel směrnice... 3 1.2.

Více

Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012

Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012 Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012 Účast: Hosté: podle prezenční listiny Mgr. Mgr. J. Petrov,LL.M. Program: I. Projednání Výroční zprávy za rok 2011 II. Návrh nových lektorů dosud

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu

Více