Filip Dvořák předseda ODS Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Filip Dvořák předseda ODS Praha 1"

Transkript

1 Vážení čtenáři, Jedničku jsme začali vydávat proto, abychom získali možnost informovat Vás průběžně o věcech dotýkajících se Vašeho každodenního života. V minulém čísle jsme Vás poprvé pozvali na kus řeči do naší kanceláře. Nepředpokládali jsme, že kancelář bude praskat ve švech, ale všiml jsem si i v očích těch, co přišli později, že několik okamžiků museli pátrat po volné židli. Diskuse byla místy velmi živá. Přirozeně se nejvíce dotazů a nářků sesypalo na starostu, avšak ani další politici zde nebyli za ticháčka. Jsem také přesvědčen, že nakonec nikdo z přítomných nelitoval těch 90 minut, které obětoval ze svého volného času. Výsledek nás proto motivoval k přípravě dalších Návštěvních dnů. Na ty nejbližší naleznete pozvání na poslední straně tohoto čísla. Díky tomu, že se nás všech v tomto roce dotknou několikery volby, však nechystáme pouze domácí akce, ale i další příležitosti k setkání s našimi kandidáty. Nejdříve budete v červnu svými hlasy moci ovlivnit složení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V tomto čísle proto přinášíme také informace a představení našich JEDNIČKOVÝCH kandidátů, jejichž jména naleznete na kandidátce ODS. Snad Vám tento přehled usnadní rozhodování při Vaší volbě, prosím, čtěte dál... Filip Dvořák předseda ODS Praha 1

2 Kandidáti ODS do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Lucie Talmanová Narozena v roce 1967 v Praze Absolventka Vysoké školy chemicko-technologické, tamtéž Od roku 1991 členka ODS Od roku 1998 poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Zabývá se otázkami zdravotnictví, zdravotního pojištění, drogovou problematikou, otázkami rodiny, zejména adopcemi, anonymními porody, náhradní rodinnou péčí Žije na Starém Městě v Dušní ulici 2 Její zálibou je čtení (všeho), hudba (od Debussyho k Deep Purple), inspirací a motivací dvě děti (nevlastní) a nejvzácnějším místem - Praha

3 3 Vážené dámy, vážení pánové, milí příznivci a přátelé Za pár týdnů se uskuteční v celé České republice volby, které rozhodnou o podobě naší příští vlády, volby, které rozhodnou kdo a jak, s jakým programem a s jakými zásadami bude řídit chod naší země další čtyři roky. Během těchto týdnů my, představitelé Občanské demokratické strany, budeme usilovat o Vaši podporu toho, co cítíme, co prosazujeme, o čem jsme pevně přesvědčeni a za co jsme připraveni plně převzít zodpovědnost. Tvrdíme, že naše země potřebuje jinou vládu, a to ne jen z důvodů, že vládě současné končí volební období. Že potřebuje vládu odvážnou, která pojmenuje otevřeně všechny problémy a bude je řešit zásadními, třeba i krátkodobě nepopulárními kroky, které nás ale vrátí zpět na cestu prosperity. Že potřebuje vládu sebevědomou, která bude dostatečně obhajovat naši pozici na evropské i celosvětové úrovni. Že potřebuje vládu zodpovědnou, která po sobě nezanechá dluhy příštím generacím. Že potřebuje vládu ráznou, která ukončí socialistický experiment posledních čtyř let, až příliš regulující naše práva a individuální svobody. Že potřebuje také vládu úcty, která respektuje jedinečnost každého, nedotknutelnost soukromí a chrání tradice a přirozený řád. Občanská demokratická strana je stranou pevně ukotvenou ve svých ideových a programových zásadách. Měli jste možnost poznat nás jako stranu účastnou na vládě i jako stranu opoziční. Ani v jedné z těchto pozic jsme se neodklonili od zásad, na kterých jsme jako strana vznikli. Od zásad svobody jednotlivce, nezávislé na státu, od zásad práva jednotlivce, být zodpovědný za svůj život a za svůj majetek i být solidární k těm, kteří opravdu naši pomoc potřebují. Své názory a postoje ke konkrétním otázkám, ke konkrétním problémům Vám představujeme od ledna letošního roku, vždy jedenkrát za čtrnáct dní jedno téma. A spolu s tématy představujeme i nás, kandidáty ODS do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Nečekáme na poslední měsíc před volbami. Naším přáním je přesvědčit Vás, že ODS je nejen připravena převzít vládní odpovědnost, ale že si opravdu zaslouží Vaši důvěru a že její volba je nejlepší investicí do naší společné budoucnosti. Pro představu této budoucnosti se s Vámi podělím o slova stará neuvěřitelných více než 150 let, o slova Frédérica Bastiata, jednoho z největších zastánců liberalismu a ekonomické svobody. Ať se v zemi všeobecně uzná, nejen že se každý musí starat o vlastní živobytí, ale také že každý má na plody své práce právo starší a větší, než je zákon, a že lidský zákon nevznikl a nebyl zapotřebí pro nic jiného než aby všem zaručil svobodnou práci a vlastnictví jejích plodů, a zcela nepochybně se pro lidskou činnost otevře budoucnost plná dokonalé jistoty. Lidé se už nebudou muset strachovat, že legislativní moc začne vydávat jeden dekret za druhým, aby jim bránila v jejich úsilí, mařila jejich plány a svedla z cesty jejich předvídavost. Zestárla tato slova? Tvrdím, že ne. A ještě na konec: zvu Vás co nejsrdečněji na naše mítinky, ať jsou to setkání malá, s více či méně Vám známými kandidáty a tvářemi, nebo setkání na velkých náměstích a ve velkých sálech, setkání s prof. Václavem Klausem, volebním lídrem nejen pražské kandidátky, ale celé ODS! Dejte nám možnost Vás přesvědčit, že jsme věrohodnými představiteli našich postojů a myšlenek a podělte se naopak Vy s námi o vaše názory a podněty. Žádný váš názor, ani ten kritický u nás nezapadne a nezůstane bez odpovědi. S úctou Lucie Talmanová.

4 Antonín Kazda Přispíval jsem opakovaně dopisy do českých novin a několika dánských deníků, naposled Jyllandsposten Vždy s ideologickým nábojem a podporou svobody a odpovědnosti jako zásadních předpokladů pro spokojený a správný život. V letech jsem byl redaktorem studentského pravicového časopisu Bullseye, v letech redaktorem Harvardova zpravodaje pro právo a veřejnou politiku. V souvislosti s tím je třeba zmínit mou znalost jazyků: angličtina, němčina, dánština, francouzština, pasivně nizozemština. 4 Věk: 29 let Vzdělání: ukončeno studium politologie a dánštiny Filozofická fakulta UK - Josefov ukončeno studium práv Právnická fakulta UK - Josefov ukončeno studium práv na Harvardově univerzitě, Cambridge, USA Studijní pobyty - Amsterdamská univerzita (semestrální politologický program 1991) Aarhuská univerzitě v Dánsku (semestrální program evropských studií a jazyka 1993) a Kodaňská univerzita (práva 1997) Zaměstnání: autorizovaný průvodce Prahou odborný asistent na katedře politologie Fakulty sociálních věd UK - Staré Město. V tomto období byl rovněž místopředsedou celoevropského konzervativního sdružení mladých European Young Conservatives se stal jejím předsedou. Po studentské práci autorizovaného průvodce Prahou vyučoval politologii na Fakultě sociálních věd v Praze a dnes pracuje jako právník Člen ODS od roku 1996 a funkční rodinu jako základ zdravé společnosti, zahraniční politiku, evropskou integraci. Politika je součástí mých zájmů, mezi něž patří také cestování, klasická hudba, sport - pravidelné běhání Prahou 1, cyklistika a posilování. Sbírám zajímavé kameny z hezkých míst. Těším se na naše setkání nejen v rámci volební kampaně! Ve svém budoucím politickém působení chci klást důraz na výchovu ke svobodě a odpovědnosti, svobodný trh, jednotlivce a jeho samostatnost

5 Doc. PhDr. Petr Weiss, Ph. D. Narozen v Levoči Absolvent katedry psychologie FF UK v Praze Pracoval na sexuologických odděleních psychiatrických léčeben v Horních Beřkovicích a v Bohnicích, od r.1993 pracuje jako psycholog Sexuologického ústavu VFN a 1.LF UK, přednáší sexuální psychologii na katedře psychologie FF UK, vědecký sekretář Sexuologické společnosti ČLS JEP, soudní znalec z oboru klinické psychologie a sexuologie 5 Autor více než 200 publikací v domácích i zahraničních odborných časopisech, autor a spoluautor šesti monografií, spoluautor základních výzkumů sexuálního chování obyvatel ČR Ženatý od roku 1980, dva studující synové, manželka pracuje jako redaktorka ČRo 1 - Rádiožurnálu. Před rokem 1989 jsem nebyl členem žádné politické strany, podepsal jsem prohlášení Několik vět. Během revoluce jsem spoluzakládal OF Psychiatrické léčebny Bohnice. Členem ODS jsem od roku Program ODS nejvíce naplňuje mé představy o konzervativně liberálním způsobu správy věcí veřejných. Za nejdůležitější totiž považuji důraz na individuální odpovědnost občanů za sebe i za svou rodinu. Pokud bych byl ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky úspěšný, chtěl bych se jako vysokoškolský učitel zaměřit především na racionalizaci financování vysokoškolského studia. Jsem pro placení příspěvků k tomuto studiu, které by mohlo zvýšit počet přijatých studentů. Z hlediska dlouhodobějšího bych se rád zasadil o to, dát šanci všem zájemcům o studium na vysoké škole, ovšem s vědomím, že zdaleka ne každý tuto šanci využije a studium dokončí. Současný systém přijímacích zkoušek, v němž je přijetí do značné míry pouze věcí náhody, považuji za nespravedlivý a demotivující.

6 Rekonstrukce parku na Kampě a stoletá voda Až přijde do Prahy stoletá voda, zaplaví se velká část Malé Strany. Na Kampě a v prostoru Vojanových sadů dosáhne hladina výšky 3 4 m, zatopená bude část uzemí od ulice Říční téměř až ke Karmelitské ulici, rozhraní zaplaveného území povede v polovině ulice Mostecká, zatopena bude část Klárova a okolí Valdštejnského paláce. Nepíši to proto, abych zbytečně děsil nebo vyvolával paniku, ale abych zdůraznil, proč je nutné vybudovat systém montovaných protipovodňových zábran, který by ochránil toto území před stoletou vodou a to v linii od Malostranského až ke Kosárkovu nábřeží, včetně mobilního zahrazení ústí Čertovky. Projekty jsou hotovy, technické řešení snad s výjimkou uzavření Čertovky má i souhlas 6 památkové péče a stavební povolení je již na cestě. Proč o tom píši a jak toto souvisí s Kampou a jejími zahradami? Jednoduše, již delší dobu je zřejmé, že celý park potřebuje celkovou rekonstrukci a rehabilitaci. Na své zprovoznění čeká dům u Čertovky, chceme rozšířit dětské hřiště. Projekty jsou připraveny, náklady na rekonstrukci v celkové výši cca 25 mil. Kč jsou blokovány v rozpočtu naší městské části. Přesto musíme čekat. Nemá smysl dát park do pořádku a pak tam znovu pustit těžkou stavební techniku. Je nezbytné nejprve provést výstavbu protipovodňových zábran. Jsem proto zklamán, že se v rozpočtu hlavního města našly pro letošní rok peníze pouze na výstavbu části protipovodňové trasy na sever od ústí Čertovky a na Kampu se nedostalo. Napadá mě v této souvislosti, zdali 60 mil. Kč vyčleněných pro letošní rok na opravu Karlova mostu by nešlo přesunout sem. Zvláště když konečně převážil názor, že oprava této unikátní památky je natolik technicky a památkově náročný a závažný problém, že se vyplatí držet se moudrosti dvakrát měř a jednou řež a celý projekt projde odbornou oponenturou, která bezesporu bude znamenat i odložení zahájení rekonstrukce Karlova mostu. Park Kampa si zaslouží druhým rokem odkládanou rekonstrukci, obyvatelé a podnikatelé této části Malé Strany jistotu, že stoletá voda pro ně nebude znamenat výrazné ohrožení jejich majetku. Ing. Jan Bürgermeister starosta MČ Praha 1

7 7 O Z N Á M E N Í Kancelář poslankyně PSP ČR Lucie Talmanové pro občany volebního kraje Praha se přestěhovala a je nyní v Oblastní kanceláři ODS Praha 1 Haštalská 22, Praha 1 Schůzky je možno domluvit s asistentem na tel.: , fax: Oblastní kancelář ODS Praha 1 adresa: Haštalská 730/22, Praha 1 kontakty: tel.: fax: oblastní manažer: Mgr. Vladimír Kačírek mobil: 0732/

8 8 srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás! Mítink Václava Klause a otevření Regionálního informačního centra ODS na Národní třídě čtvrtek 18. dubna od hod., Jungmannovo n., Národní třída Setkání kandidátů do PS PČR s občany vždy v pondělí , , , a od v Oblastní kanceláři OS ODS Praha 1 Haštalská 730/22, Praha 1 Setkání s občany a odpoledne pro děti sobota 25. května od hod., Vojanovy sady, Praha 1 Propagační stánky ODS úterý 9. 4., a 7. 5 středa , a vždy od 15 do 18 hod. na náměstí Republiky (před bývalými kasárnami), Praha 1 ČÍSLO ČÍSLA! je 5 a vyjadřuje počet členů Rady městské části Praha 1 zvolených za Občanskou demokratickou stranu. Volební mandát členů rady i zastupitelstva končí a proto je třeba věnovat prostor bilancování činnosti 4 letého období. Představitelé městské části na našich stránkách pravidelně publikují a témata jsou odrazem jejich dosavadní činnosti v rámci přidělených kompetencí. Přesto neuškodí, když Vás stručně, bodově, seznámíme s plusy a mínusy jejich snažení a píle. Těšíme se na vaše ohlasy, ať písemně, či na webu! Noviny ODS Praha 1 jsou neprodejné a jsou určeny občanům Prahy 1 zdarma. Vychází vlastním nákladem z příspěvků členů ODS Praha 1. Kancelář ODS Praha 1: Haštalská 22, Praha 1, tel.: 02/ , EČ: MK ČR E

ODS. Společně pro SStředočeský kraj. po modré společně. Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji. Volební magazín 2006

ODS. Společně pro SStředočeský kraj. po modré společně. Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji. Volební magazín 2006 po modré společně ODS Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji Společně pro SStředočeský kraj Společně pro Středočeský kraj Společně pro budoucnost Vážení spoluobčané, jsem hrdý,

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Čas na správnou volbu

Čas na správnou volbu Čas na správnou volbu Komunální volby 2014 SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 a Starostové a nezávislí SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy

Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy KROMĚŘÍŽ - město památek UNESCO 24. a 25. května 2010 Dobrovolnictví v české společnosti současnost a perspektivy Kroměříž město památek UNESCO

Více

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2010 Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 14 konferencí Vize 2020 str. 6 9 ODS v 21. století str. 12 Masopustní zvyky str. 30 31 "Dopisy čtenářů

Více

Pohádkové bytosti přivítaly školáky

Pohádkové bytosti přivítaly školáky Vybíráme z obsahu: Petr Hejma: Mít čistý štít str.2 Rozhovor s kandidátem ODS na starostu Petrem Hejmou Setkání sousedů str. 7 Rozhovor s Martinem Ručinským Kompletní přehled dětských hřišť str. 9 Pohádkové

Více

Zvolme Jiřího Pospíšila.

Zvolme Jiřího Pospíšila. Magazín pro občany Plzeňského kraje Nadávat na politiku nestačí. Slušnost potřebuje Váš hlas! Zvolme Jiřího Pospíšila. Nevzdávám boj za kraj bez korupce Přijďte 12. a 13. října k volbám a dejte hlas slušnosti

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz Z P R AV O D A J K Ř E S Ť A N S K É A D E M O K R A T I C K É U N I E Č E S K O S L O V E N S K É S T R A N Y L I D O V É Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná únor 2011 Z TISKOVÝCH ZPRÁV

Více

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz Vážení a milí spoluobčané, Díky několikaměsíční komunikaci s předkladateli zákona a důslednému prosazo- k některým nedostatkům, o jejichž ná- akci Vyberte si svoji vládu!. Čtenáři vy- že senátor Antl má

Více

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR

PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU? TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR pražský týdeník / číslo 11 BORIS ŠŤASTNÝ: LÉKY ZDARMA AŽ DO DOMU TO NENÍ UTOPIE PITNÁ VODA JE V PRAZE TÉMĚŘ NEJLEVNĚJŠÍ V ČR PRIORITOU JE DOPRAVA, BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ Kandidát ODS na pražského primátora

Více

Petice za změnu zákonů

Petice za změnu zákonů ČÍSLO 16 12. ZÁŘÍ 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Odborný dohled nad východem slunce se bude držet v kině Panorama Leckdo si zajisté vzpomene, že jsme loni na podzim

Více

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

Svěřte Tábor opět do pravých rukou

Svěřte Tábor opět do pravých rukou Přijďte ke komunálním volbám v pátek 20., anebo v sobotu 21. října! Svěřte Tábor opět do pravých rukou www.ods.cz volební noviny ODS Tábor říjen 2006 Tábor je největší z mých koníčků, říká kandidátka na

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

OBČANSKÉ LISTY. č. 11 10. - 11. října 2014. Rozhodujme společně! Občané. Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit!

OBČANSKÉ LISTY. č. 11 10. - 11. října 2014. Rozhodujme společně! Občané. Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit! OBČANSKÉ LISTY Volební noviny Občanů pro Olomouc - sdružení Strany zelených, Pirátské strany a nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 2014 Občané pro Olomouc Sdru Česk a nez Změna nepřijde

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

Ing. Petr Binhack: Ideje ODS jsou stále živé, aktuální a pravdivé

Ing. Petr Binhack: Ideje ODS jsou stále živé, aktuální a pravdivé Zpravodaj Oblastního sdružení ODS Praha 5 ZDARMA Číslo 8 Červenec 2011 www.odspraha5.cz Časopis pro Prahu 5, Lipence, Lochkov, Radotín, Slivenec, Velkou Chuchli, Zbraslav Ing. Petr Binhack: Ideje ODS jsou

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana 4 + 5 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Amos Tour odstartovala Oblíbená soutěž o nejvšestrannější školu je v plném proudu.

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy?

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy? Noviny volebního sdružení Volby do zastupitelstva 10. 11. října 2014 ekonomika Základní úkol: zbavme město dluhů podnikání Město pomáhá podnikatelům veřejný prostor Slezanku musíme oživit Vychází v říjnu

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5. Jaké je to být asistentem lídra do PSP ČR Více na str. 6-7

Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5. Jaké je to být asistentem lídra do PSP ČR Více na str. 6-7 ZPRAVODAJ OVV ČSSD PRAHA 8 Interní zpravodaj obvodní organizace ČSSD Praha 8 www.cssdpraha8.cz Číslo 9, ročník X. listopad 2013 Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5 Jaké je to být asistentem lídra

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012 Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 EDITORIAL Z obsahu Chceme seriózní diskusi o eurozóně Petr Nečas Aktuálním úkolem je přispět k řešení

Více