Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

2 Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě. Děkujeme, že jste si koupili zvukový systém pro domácí kino JVC. Věříme, že bude hodnotným přínosem pro Váš domov a že Vám bude poskytovat potěšení po dlouhá léta. Před použitím Vašeho nového zvukového systému si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Pokud budete mít otázky, na něž nejsou v tomto návodu odpovědi, obraťte se na odborného prodejce značky JVC. Vlastnosti Režim poslechu Dolby Pro Logic 3D-PHONIC, který firma JVC v naposledy vyvinula, Vám umožňuje poslouchat prostorový zvuk ekvivalentní zvuku Dolby Pro Logic s použitím pouze dvou čelních reproboxů a jednoho subwooferu. Subwoofer významně zlepšuje basy. Protože v subwooferu je vestavěný zesilovač, zapojení kabelů je jednoduché a pro umístění stačí malá místnost. Systém má vestavěné režimy Dolby Pro Logic, 3D-PHONIC a tři režimy DAP (Digitální akustický procesor) SYMPHONY, JAZZ CLUB a NEWS. Lze připojit volitelný centrální reprobox a surroundové reproboxy. Takže také můžete poslouchat prostorový zvuk Dolby Pro Logic. Jas displeje lze nastavit ve čtyřech úrovních pomocí funkce DIMMER. Dálkový ovladač dodávaný s tímto systémem může ovládat TV a VCR značky JVC. Jak je tento návod organizován V tomto návodu jsou některé speciální vlastnosti: Názvy tlačítek a ovládacích prvků jsou psány velkými písmeny, jako např. POWER. Návod má obsah, takže můžete snadno nalézt co potřebujete. Důležité upozornění 1. Instalace přístroje Vyberte místo, které je rovné, suché a není ani příliš teplé, ani příliš chladné. (Mezi 5 C a 35 C.) Nepoužívejte přístroj na místech vystavených vibracím. 2. Napájecí kabel Nemanipulujte s napájecím kabelem pokud máte mokré ruce. Pokud je napájecí kabel připojený do zásuvky, přístroj vždy spotřebovává určitou elektrickou energii (8 W). Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za vidlici. 3. Závady atd. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Pokud je přístroj poškozený, odpojte napájecí kabel a vyhledejte odborný servis. Nevkládejte do přístroje žádné kovové předměty. 1

3 Obsah Bezpečnostní upozornění...1 Vlastnosti...1 Jak je tento návod organizován...1 Důležité upozornění...1 Obsah...2 Než začnete...3 Příslušenství...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...3 Použití dálkového ovladače...3 Připevnění nožiček k čelním reproboxům...4 Instalace systému...4 Jak použití volitelné reproduktorové stojany (SKZ-LS3):...4 Propojení...5 Připojení reproboxů...5 Připojení TV...5 Připojení dalších komponentů...6 Pro reprodukci Dolby Pro Logic...6 Společné ovládání...7 Ovládání pomocí dálkového ovladače...7 Zapnutí napájení...7 Pro zapnutí napájení...7 Pro vypnutí napájení...7 Výběr zdroje...7 Nastavení hlasitosti...8 Ztišení zvuku...8 Nastavení tónu...8 Pro nastavení hloubek...8 Pro nastavení výšek...8 Nastavení jasu displeje (funkce DIMMER)...8 Při každém stisknutí tlačítka se jas změní následovně:...8 Ovládání na přístroji...9 Zapnutí napájení...9 Výběr zdroje...9 Nastavení hlasitosti...9 Výběr režimu surroundového procesoru...9 Surroundový procesor D-PHONIC...10 DAP...10 Dolby Pro Logic...10 Přehrávání zdroje s použitím režimů 3D-PHONIC...11 Přehrávání zdroje s použitím režimů DAP...11 Příprava pro reprodukci Dolby Pro Logic...12 Přehrávání zdroje s použitím Dolby Pro Logic...13 Použití časovačů...14 Nastavení hodin...14 Nastavení časovače zapnutí/vypnutí...15 Poznámka:...15 Nastavení časovače vypnutí...16 Ovládání dalších komponentů...17 Ovládání TV značky JVC...17 Ovládání VCR značky JVC...17 Odstraňování závad...18 Technická specifikace

4 Než začnete Příslušenství Zkontrolujte, že jste s SX-ST1 dostali následující položky. Dálkový ovladač (1) Baterie (2) Audio signálový kabel (1) Reproduktorový kabel (2) Nožičky (8) Šrouby (4) (pro volitelný stojan (SKZ-LS3)) Pokud nějaká položka chybí, kontaktujte ihned prodejce. Vložení baterií do dálkového ovladače Srovnejte polaritu (+ a -) na bateriích se značkami uvnitř bateriového prostoru. Upozornění: Manipulujte s bateriemi správně. Aby nedošlo k vytečení elektrolytu nebo k explozi baterií. Vyjměte baterie pokud nebudete dálkový ovladač dlouhou dobu používat. Pokud je nutné vyměnit baterie, vždy vyměňte obě baterie současně. Nepoužívejte současně novou a starou baterii. Nepoužívejte současně různé typy baterií. Použití dálkového ovladače Dálkový ovladač umožňuje snadné použití mnoha funkcí systému SP-ST1W ze vzdálenosti až 7 m. Při použití namiřte dálkový ovladač na sensor na skříni subwooferu. Při ovládání TV a VCR značky JVC namiřte dálkový ovladač a sensor ovládaného komponentu. (Viz. strana 17 Ovládání dalších komponentů.) Sensor dálkového ovládání 3

5 Připevnění nožiček k čelním reproboxům Připevněte dodané nožičky na spodní část čelních reproboxů, aby jste zabránili jejich pohybu nebo spadnutí. Samolepící nožičky lze snadno připevnit. Při použití volitelného reproduktorového stojanu (SKZ-LS3) nepřipevňujte nožičky k čelním reproboxům. Upozornění:Při instalaci nebo přenášení systému ho nedržte za části označené v následujícím obrázku šipkou. Protože tyto části jsou kluzké, může dojít k úrazu po pádu přístroje. Nožička Jak použití volitelné reproduktorové stojany (SKZ- LS3): Při použití volitelných reproduktorových stojanů SKZ-LS3 je připevněte následovně. Instalace systému Aby nedošlo k deformaci nebo změně barvy skříně nestavte systém do blízkosti zdrojů tepla nebo na vlhká místa. Nevystavujte systém přímému slunečnímu svitu. Systém má magnetické stínění a proto neovlivňuje barvy TV obrazu. Pokud přese jen zaznamenáte změny v barvě obrazu, přečtěte si následující body. 1. Při použití tohoto systému s TV nainstalujte systém po vypnutí TV síťovým vypínačem a nechejte TV vypnutou nejméně 30 minut. 2. Pokud jsou se systémem použity nějaké magneticky nestíněné reproboxy, může docházet k ovlivnění barev TV obrazu. 3. U některých TV nelze změnám barev obrazu zamezit. V tomto případě umístěte systém dál od TV. Upevněte každý reprobox ke stojanu pomocí dvou šroubů dodávaných se systémem, když reprobox jemně držíte rukou. Zkontrolujte, že reproboxy se upevnění na stojan nehýbou. Pro upevnění Vložte reproduktorový kabel do stojanu podle obrázku. Pro uvolnění SP-ST1F Příklad instalace SP-ST1F Levý Pravý Předchozí obrázek obsahuje volitelné reproduktorové stojany (SKZ-LS3). Pro nastavení výšky reproboxu otáčejte částí označenou v předchozím obrázku šipkou směrem Pro uvolnění, nastavte výšku a pak otáčejte směrem Pro upevnění. Po upevnění stojan jemně dotáhněte, aby reprobox nesjížděl dolů. 4

6 Propojení Upozornění: Proveďte všechna propojení před připojení přístroje k síti. Připojení reproboxů Otáčením odstraňte izolaci z konce každého reproduktorového kabelu podle obrázku. Pro snadné vložení vodiče do reproduktorové svorky zkruťte drátky do jednoho vodiče. Při připojování reproduktorových kabelů dávejte pozor na polaritu (+) a (-). Reproduktorové kabely a reproduktorové svorky jsou barevně označené. Propojte reproduktorové svorky pomocí reproduktorového kabelu stejné barvy. Připojte reproduktorové kabely pevně. Na SP-ST1W Otevřete svorku, vložte reproduktorový kabel, pak svorku zavřete. Na SP-ST1F Otevřete a podržte svorku, vložte reproduktorový kabel, pak svorku uvolněte. SP-ST1F SP-ST1W SP-ST1F Pravý reprobox Levý reprobox Upozornění: Nepřipojujte k reproduktorovým svorkám na SP-ST1W jiné reproboxy než SP-ST1F. Připojení TV Propojte zdířky INPUT TV na SP-ST1W a zdířky audio výstupu na TV pomocí dodaného audio kabelu. Poznámka: Při reprodukci TV zvuku přes tento systém vypněte zvuk na TV, jinak bude prostorový efekt systému omezen. 5

7 Připojení dalších komponentů Propojte zdířky INPUT AUX na SP-ST1W a zdířky audio výstupu (LINE OUT) na jiném komponentu pomocí audio kabelu. CD přehrávač atd. Pro reprodukci Dolby Pro Logic Pro reprodukci Dolby Pro Logic potřebujete centrální reprobox, dva surroundové reproboxy a dva zesilovače (pro připojení centrálního a surroundových reproboxů). Propojení: Zesilovač Zdířka INPUT Centrální reprobox Surroundový reprobox Surroundový reprobox Zesilovač Zdířka INPUT Reproduktorový výstup 1 a 2 je buzený současně. Uspořádání reproboxů: Levý Centrální reprobox Pravý Surroundový reprobox Surroundový reprobox Nyní můžete připojit napájecí kabel do síťové zásuvky a Váš SX-ST1 čeká na povel. 6

8 Společné ovládání Ovládání pomocí dálkového ovladače Indikátor Displej Displej Ukazuje název vstupního zdroje, úroveň hlasitosti, reprodukční režimu surroundového provesoru atd. Když je surroundový procesor zapnutý, displej normálně ukazuje režim surroundového provesoru. Když je surroundový procesor vypnutý, displej normálně ukazuje vstupní zdroj. Když ovládáte systém, displej ukazuje název operace 5 sekund, pak se vrátí k normálnímu zobrazení (buď zobrazení názvu zdroje nebo zobrazení režimu reprodukce surroundového procsoru). Když je systém v pohotovostním stavu, displej zobrazuje hodiny. Pokud nejsou hodiny nastaveny, bliká na displeji 0:00. (Pro nastavení hodin viz. Nastavení hodin na straně 14.) Zapnutí napájení Když je napájecí kabel připojený k síti, indikátor svítí červeně pro informaci, že systém je v pohotovostním stavu. Pro zapnutí napájení Stiskněte tlačítko AUDIO POWER. Indikátor se rozsvítí žluto-zeleně a displej se rozsvítí. Systém se zapne v režimu, ve kterém byl před vypnutím napájení. Pro vypnutí napájení Stiskněte znovu tlačítko AUDIO POWER. Indikátor se rozsvítí červeně a na displeji se zobrazí hodiny. I když je napájení vypnuté, systém spotřebovává 8 W (pohotovostní stav). Výběr zdroje Stiskněte tlačítko TV nebo tlačítko AUX. Vybraný zdroj se zobrazí na displeji. nebo nebo 7

9 Nastavení hlasitosti Stiskněte tlačítko VOLUME -/+. Když tlačítko stisknete jednou, aktuální úroveň hlasitosti se zobrazí na displeji. Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko VOLUME +, pro snížení tlačítko VOLUME -. Když tlačítko podržíte stisknuté, hlasitost se bude měnit spojitě. Rozsah nastavení je od 0 do 30. Upozornění: Před vypnutím systému vždy snižte hlasitost. Ztišení zvuku Stiskněte tlačítko MUTING. Na displeji se zobrazí MUTE ON a úroveň hlasitosti se nastaví na 0. Pro obnovení hlasitosti stiskněte tlačítko MUTING znovu nebo stiskněte tlačítko VOLUME -/+. Na displeji se na chvíli zobrazí MUTE OFF a pak se na displeji objeví normální zobrazení. Nastavení tónu Pro nastavení hloubek Stiskněte tlačítko BASS -/+. Když tlačítko stisknete jednou, aktuální úroveň hloubek se zobrazí na displeji. Pro zvýraznění hloubek stiskněte tlačítko BASS +, pro utlumení hloubek tlačítko BASS -. Když tlačítko podržíte stisknuté, úroveň hloubek se bude měnit spojitě. Rozsah nastavení je od -5 do +5. Pro nastavení výšek Stiskněte tlačítko TREBLE -/+. Když tlačítko stisknete jednou, aktuální úroveň výšek se zobrazí na displeji. Pro zvýraznění výšek stiskněte tlačítko TREBLE +, pro utlumení výšek tlačítko TREBLE -. Když tlačítko podržíte stisknuté, úroveň výšek se bude měnit spojitě. Rozsah nastavení je od -5 do +5. Nastavení jasu displeje (funkce DIMMER) Stiskněte tlačítko DIMMER. Při každém stisknutí tlačítka se jas změní následovně: Nejjasnější Jasný Tlumený Vypnutý Když přístroj ovládáte, displej se automaticky nastaví na nejjasnější. 8

10 Ovládání na přístroji Zapnutí napájení Pro zapnutí napájení stiskněte tlačítko POWER. Pro vypnutí napájení stiskněte tlačítko POWER znovu. Výběr zdroje Stiskněte tlačítko INPUT/SET. Při každém stisknutí tlačítka se zdroj střídavě přepne mezi TV a AUX. Nastavení hlasitosti Stiskněte tlačítko VOLUME/TIME DOWN/UP. Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko VOLUME/TIME UP, pro snížení tlačítko VOLUME/TIME DOWN. Upozornění: Před vypnutím systému vždy snižte hlasitost. Výběr režimu surroundového procesoru Stiskněte tlačítko MODE/TIMER. Při každém stisknutí tlačítka se režim surroundového procesoru změní následovně: (vypnuto) 9

11 Surroundový procesor V přístroji jsou vestavěné tři typy DSP (Digitální signálový procesor). 3D-PHONIC Systém Dolby Surround je široce používaný pro reprodukování zvuku majícího silné prostorové efekty stejně jako pocit pohybu, jaký můžete zaznamenat v kině. V kině je za plátnem a vedle plátno umístěno mnoho reproboxů pro reprodukci zvuku majícího prostorové efekty a pocit pohybu. Dolby Pro Logic 3D-PHONIC umožňuje snadno napodobit tento typ zvukového efektu. 3D-PHONIC je výsledkem výzkumu technologie lokalizace obrazu prováděného firmou JVC mnoho let a činí nejlepší použití posledních technologií digitálního zpracování signálu v reprodukci prostorového zvuku optimalizací přenosových charakteristik a směrových rozpoznávacích charakteristik zvuku a pak jejich kombinací pro umožnění reprodukce přes čelní reproboxy. Pokud je reprodukován software se značkou DOLBY SURROUND * a kódovaný v Dolby Surround, zvuk bude mít sílu jako v kině a pocit pohybu a jasné dialogy s použitím pouze dvou čelním reproboxů a subwooferu. DAP Zvuk, který slyšíte v koncertních sálech nebo klubech, se skládá z přímého zvuku a nepřímého zvuku prvotní odrazy a odrazy od zadních stěn. Přímý zvuk dorazí k posluchači přímo bez jakýchkoli odrazů. Na druhé straně nepřímý zvuk je zpožděný vzdáleností stropu a stěn. Tento přímý a nepřímý zvuk jsou nejdůležitější prvky akustických prostorových efektů. Režimy DAP tohoto systému mohou vytvářet tyto důležité prvky metodou digitálního zpracování signálu a vy máte pocit být u toho. Odrazy od zadní stěn Prvotní odrazy Přímý zvuk Dolby Pro Logic Dolby Pro Logic je funkce určená pro domácí použití umožňující poslouchat filmový a hudební software se značkou DOLBY SURROUND *, který obsahuje stejné kódované prostorové informace jako filmy Dolby Stereo. Protože Dolby Pro Logic reprodukuje dialogy z centrálního reproboxu nezávisle, zvýrazňuje pohyb zvuku a dává Vám pocit být u toho. Čelní reprobox Čelní reprobox Centrální reprobox Surroundový reprobox Surroundový reprobox * Vyráběno v licenci Dolby Laboratories Licensing Corporation. Další licence je pod kanadským patentovým číslem 1,037,877. Dolby, symbol dvojité-d a Pro Logic jsou ochrané značky Dolby Laboratories Licensing Corporation. 10

12 Přehrávání zdroje s použitím režimů 3D-PHONIC Tento režim můžete použít pro sledování video softwaru (se značkou DOLBY SURROUND) kódovaného s informací Dolby Surround. Také můžete tento režimu použít pro sledování TV programů kódovaných s informací Dolby Surround. 1. Stiskněte opakovaně tlačítko 3D-PHONIC pro výběr požadovaného režimu 3D-PHONIC. Při každém stisknutí tlačítka se režim 3D-PHONIC změní následovně: ACTION DRAMA THEATER ACTION: Nejlepší pro akční a válečné filmy kde je akce rychlá a explozivní. DRAMA: Nejlepší pro dramatické a romantické filmy kde je akce pomalá a jemná. THEATER: Reprodukuje zvukové pole velkého kina. 2. Stiskněte tlačítko EFFECT -/+ pro nastavení úrovně efektu. Když tlačítko stisknete jednou, aktuální úroveň efektu se zobrazí na displeji. Pro zvýšení úrovně efektu stiskněte tlačítko EFFECT +, pro snížení tlačítko EFFECT -. Když tlačítko podržíte stisknuté, úroveň efektu se bude měnit spojitě. Rozsah nastavení je od -5 do +5 (11 úrovní). Úroveň efektu lze uložit pro každý režim. EFFECT 0 je normální úroveň efektu. 3. Pro zrušení režimu 3D-PHONIC stiskněte tlačítko OFF. Na displeji se objeví DSP OFF a zobrazí se název vstupního zdroje. DSP (Digitální signálový procesor indikuje režimy surroundového procesoru v tomto přístroji jako celek. Režim také můžete vybrat stisknutím tlačítka MODE na přístroji. (Viz. strana 9 Ovládání na přístroji.) Přehrávání zdroje s použitím režimů DAP Když posloucháte hudbu nebo sledujete hudební program v TV, můžete vytvořit mnohem realističtější zvukové pole pomocí režimů DAP. Mezi režimy DAP je jeden vhodný pro sledování nebo poslech zpráv. 1. Stiskněte opakovaně tlačítko DAP pro výběr požadovaného režimu DAP. Při každém stisknutí tlačítka se režim DAP změní následovně: SYMPHONY JAZZ CLUB NEWS SYMPHONY: Reprodukuje zvukové pole velkého koncertního sálu. Nejlepší pro orchestrální hudbu. JAZZ CLUB: Reprodukuje zvukové pole živého hudebního klubu. NEWS: Nejlepší pro sledování nebo poslech zpráv. 2. Stiskněte tlačítko EFFECT -/+ pro nastavení úrovně efektu. Když tlačítko stisknete jednou, aktuální úroveň efektu se zobrazí na displeji. Pro zvýšení úrovně efektu stiskněte tlačítko EFFECT +, pro snížení tlačítko EFFECT -. Když tlačítko podržíte stisknuté, úroveň efektu se bude měnit spojitě. Rozsah nastavení je od -5 do +5 (11 úrovní). Úroveň efektu lze uložit pro každý režim. EFFECT 0 je normální úroveň efektu. 11

13 3. Pro zrušení režimu DAP stiskněte tlačítko OFF. Na displeji se objeví DSP OFF a zobrazí se název vstupního zdroje. DSP (Digitální signálový procesor indikuje režimy surroundového procesoru v tomto přístroji jako celek. Režim také můžete vybrat stisknutím tlačítka MODE na přístroji. (Viz. strana 9 Ovládání na přístroji.) Příprava pro reprodukci Dolby Pro Logic Před přehráváním zdroje Dolby Pro Logic musíte nastavit režim centrálního reproboxu a výstupní úroveň každého reproboxu. Ujistěte se, že jsou centrální reprobox, surroundové reproboxy a zesilovače správně připojeny a sestaveny. (Viz. strana 6 Pro reprodukci Dolby Pro Logic.) 1. Stiskněte tlačítko PRO LOGIC. Na displeji se objeví PRO LOGIC. Zapněte zesilovače připojené k centrálnímu reproboxu a k surroundovým reproboxům a nastavte hlasitost na zesilovačích na Stiskněte tlačítko C.MODE pro výběr požadovaného režimu centrálního reproboxu. Když tlačítko stisknete jednou, aktuální režim se zobrazí na displeji. Při každém stisknutí tlačítka se centrální režim změní následovně: NORMAL WIDE PHANTOM OFF NORMAL: WIDE: PHANTOM: OFF: Vyberte tento režim pokud centrální reprobox nemůže reprodukovat basy lépe než čelní reproboxy. Basová část signálu centrálního kanálu bude hrát přes čelní reproboxy. Vyberte tento režim pokud centrální reprobox může reprodukovat basy lépe než čelní reproboxy. Veškerý signál centrálního kanálu bude hrát přes centrální reprobox. Vyberte tento režim pokud nepoužíváte centrální reprobox. Signál centrálního kanálu bude hrát přes čelní reproboxy. Vyberte tento režim pro vypnutí reproboxu centrální kanálu. Když podržíte tlačítko stisknuté, režim centrálního reproboxu se mění spojitě. 3. Stiskněte tlačítko VOLUME -/+. Přehrávejte zdroj a nastavte hlasitost. 4. Stiskněte tlačítko TEST. Z každého reproboxu je postupně slyšet testovací tón, takže můžete nastavit výstup reproboxů. Na displeji je zobrazený reprobox, ze kterého právě zní testovací tón. Pokud je centrální režim nastavený na NORMAL nebo WIDE: Testovací tón je slyšet v následujícím pořadí: TEST L (levý čelní reprobox) TEST CTR (centrální reprobox) TEST R (pravý čelní reprobox) TEST SUR (surroundové reproboxy) Pokud je centrální režim nastavený na PHANTOM nebo OFF: Testovací tón je slyšet v následujícím pořadí: TEST L (levý čelní reprobox) TEST R (pravý čelní reprobox) TEST SUR (surroundové reproboxy) 12

14 5. Nastavte výstupní úroveň centrálního reproboxu. Pokud je centrální režim nastavený na NORMAL nebo WIDE, můžete nastavit výstupní úroveň centrálního reproboxu. 1. Nastavte hlasitost na zesilovači připojeném k centrálnímu reproboxu na stejnou úroveň jako je hlasitost na systému. 2. Podržte stisknuté tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko CENTER -/+ na dálkovém ovladači pro nastavení výstupní úrovně centrálního reproboxu. Proveďte toto nastavení z místa poslechu. Když tlačítko stisknete jednou, aktuální výstupní úroveň se zobrazí na displeji. Pro zvýšení výstupní úrovně stiskněte tlačítko CENTER +, pro snížení tlačítko CENTER při současném stisknutí tlačítka SHIFT. Rozsah nastavení je od -10 do +10. Když tlačítko podržíte stisknuté, výstupní úroveň se bude měnit spojitě. Pokud je centrální režim nastavený na PHANTOM nebo OFF, nemůžete nastavit výstupní úroveň centrálního reproboxu. 6. Nastavte výstupní úroveň surroundových reproboxů. 1. Nastavte hlasitost na zesilovači připojeném k surroundovým reproboxům na stejnou úroveň jako je hlasitost na systému. 2. Podržte stisknuté tlačítko SHIFT a stiskněte tlačítko SURROUND -/+ na dálkovém ovladači pro nastavení výstupní úrovně surroundových reproboxů. Proveďte toto nastavení z místa poslechu. Když tlačítko stisknete jednou, aktuální výstupní úroveň se zobrazí na displeji. Pro zvýšení výstupní úrovně stiskněte tlačítko SURROUND +, pro snížení tlačítko SURROUND při současném stisknutí tlačítka SHIFT. Rozsah nastavení je od -10 do +10. Výstupní úroveň levého a pravého surroundového reproboxu je stejná. Nemůžete jí nastavit samostatně. Když tlačítko podržíte stisknuté, výstupní úroveň se bude měnit spojitě. 7. Stiskněte tlačítko TEST. Když skončíte s nastavováním výstupní úrovně reproboxů, stiskněte tlačítko TEST. Testovací tón se vypne a na displeji se zobrazí PRO LOGIC. Přehrávání zdroje s použitím Dolby Pro Logic Můžete přehrávat video software (se značkou DOLBY SURROUND) kódovaný s informací Dolby Surround s použitím přídavného centrálního reproboxu a surroundových reproboxů s tímto systémem. Než začnete, proveďte požadovanou přípravu pro reprodukci Dolby Pro Logic (viz. strana 12 a 13). 1. Stiskněte tlačítko PRO LOGIC. Na displeji se objeví PRO LOGIC. 2. Přehrávejte zdroj se značkou DOLBY SURROUND. 3. Pro zrušení režimu Dolby Pro Logic stiskněte tlačítko OFF. Na displeji se objeví DSP OFF a zobrazí se název vstupního zdroje. Režim také můžete vybrat stisknutím tlačítka MODE na přístroji. (Viz. strana 9 Ovládání na přístroji.) Při použití Dolby Pro Logic nemůžete nastavit úroveň efektu stisknutím tlačítka EFFECT -/+. 13

15 Použití časovačů Můžete použít dva časovače časovač zapnutí/vypnutí a časovač vypnutí. Před použitím časovačů nejprve nastavte hodiny. Hodiny a časovač můžete nastavit pouze pomocí tlačítek na přístroji. Nastavení hodin 1. Zapněte systém. Stiskněte tlačítko POWER (nebo tlačítko AUDIO POWER na dálkovém ovladači) pokud je systém v pohotovostním stavu. 2. Stiskněte tlačítko MODE/TIMER na déle jak 2 sekundy. Na displeji se zobrazí indikace hodin s blikající částí hodin. Poznámka: Proveďte následující kroky dokud je na displeji zobrazená indikace hodin. Pokud indikace hodin zmizí z displeje, opakujte postup znovu od kroku Nastavte hodinu stisknutím tlačítka VOLUME/TIME DOWN nebo UP. Stisknutí tlačítka UP zvětšuje hodinu a stisknutí tlačítka DOWN zmenšuje hodinu. Když tlačítko podržíte stisknutí, hodina se spojitě mění dokud tlačítko neuvolníte. 4. Stiskněte tlačítko INPUT/SET. Zkontrolujte, že nastavení hodiny je správné. 5. Nastavte minuty stisknutím tlačítka VOLUME/TIME DOWN nebo UP. Stisknutí tlačítka UP zvětšuje minuty a stisknutí tlačítka DOWN zmenšuje minuty. Když tlačítko podržíte stisknutí, minuty se spojitě mění dokud tlačítko neuvolníte. 6. Stiskněte tlačítko INPUT/SET. Nastavení hodin je kompletní. Na displeji se zobrazí nastavený čas a pak se za chvíli objeví normální zobrazení. Upozornění: Pokud dojde k výpadku napájení, hodiny se v tomto okamžiku zastaví (na displeji bliká 0:00 ). Systém si pamatuje tento zastavený čas několik hodin a může zobrazit tento čas na displeji místo údaje 0:00 když začnete hodiny znovu nastavovat. Před dalším postupem hodiny správně nastavte. 14

16 Nastavení časovače zapnutí/vypnutí 1. Zapněte systém. Stiskněte tlačítko POWER (nebo tlačítko AUDIO POWER na dálkovém ovladači) pokud je systém v pohotovostním stavu. 2. Stiskněte tlačítko MODE/TIMER na déle jak 2 sekundy. Na displeji se zobrazí indikace hodin s blikající částí hodin. Poznámka: Proveďte následující kroky dokud je na displeji zobrazená indikace hodin. Pokud indikace hodin zmizí z displeje, opakujte postup znovu od kroku Stiskněte znovu jednou tlačítko MODE/TIMER. Na displeji se zobrazí nastavení času zapnutí. 4. Nastavte čas zapnutí. Nejprve stiskněte tlačítko VOLUME/TIME DOWN nebo UP, pak stiskněte tlačítko INPUT/SET pro nastavení hodiny. Pak opakujte stejný postup pro nastavení minut. Po nastavení minut se na displeji zobrazí nastavení času vypnutí. 5. Nastavte čas vypnutí. Nejprve stiskněte tlačítko VOLUME/TIME DOWN nebo UP, pak stiskněte tlačítko INPUT/SET pro nastavení hodiny. Pak opakujte stejný postup pro nastavení minut. Po nastavení času vypnutí se displej za chvíli vrátí k normálnímu zobrazení. 6. Stiskněte tlačítko POWER. Systém se přepne do pohotovostního stavu. Na displeji se zobrazí hodiny a =T= (to znamená, že je nastavený časovač). Poznámka: Tlačítko POWER stiskněte až když se displej vrátí k normálnímu zobrazení. Když stiskněte tlačítko během zobrazení času vypnutí na displeji, časovač se nenastaví. Pak musíte znovu nastavit čas zapnutí a čas vypnutí. Když nastane čas zapnutí, systém se automaticky zapne. Když nastane čas vypnutí, systém se automaticky vypne do pohotovostního stavu. Jakmile se časovač jednou aktivoval, jeho nastavení se vymaže. Pokud zapnete systém nebo ho vypnete do pohotovostního stavu po nastavení časovače, nastavení se vymaže. 15

17 Nastavení časovače vypnutí Tento časovač automaticky vypne systém do pohotovostního stavu po uplynutí nastaveného času. 1. Stiskněte tlačítko MODE/TIMER na déle jak 2 sekundy. Na displeji se zobrazí indikace hodin s blikající částí hodin. 2. Stiskněte znovu třikrát tlačítko MODE/TIMER. Na displeji se zobrazí nastavení časovače vypnutí. Poznámka: Nastavení časovače vypnutí se na displeji objeví na cca 5 sekund. Když toto nastavení zmizí z displeje, opakujte postup od začátku. 3. Nastavte čas. Nejprve tlačítko VOLUME/TIME DOWN nebo UP. Při každém stisknutí tlačítka se zobrazený čas (blikající) změní následovně: UP DOWN 4. Stiskněte tlačítko INPUT/SET. Zobrazený čas na displeji přestane blikat a displej se pak vrátí k normálnímu zobrazení. Systém se automaticky vypne do pohotovostního stavu po uplynutí nastaveného času. 10 sekund před vypnutím systému do pohotovostního stavu se na displeji zobrazí a bliká SLEEP OFF. Pro změnu nastavení časovače vypnutí opakujte předchozí postup od začátku. Pro zrušení časovače vypnutí opakujte předchozí postup a v kroku 3 nastavte 0. Když je časovač vypnutí aktivní, můžete zkontrolovat čas zbývající do vypnutí systému do pohotovostního stavu opakováním kroků 1 a 2. 16

18 Ovládání dalších komponentů Dálkový ovladač dodávaný se systémem může ovládat TV a VCR značky JVC. Ovládání TV značky JVC Při ovládání TV namiřte dálkový ovladač na sensor na TV. Zapnutí nebo vypnutí (do pohotovostního stavu) TV. Tlačítka ovládání VCR Přepnutí vstupního režimu TV (mezi TV a VCR). Nastavení hlasitosti TV Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko TV VOLUME +. Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko TV VOLUME -. Tlačítka ovládání TV Změna TV předvolby. Tlačítka ovládání VCR Ovládání VCR značky JVC Při ovládání VCR namiřte dálkový ovladač na sensor na VCR. Nastavte kód dálkového ovládání na VCR na A. Zapnutí nebo vypnutí (do pohotovostního stavu) VCR. Přehrávání pásky Zastavení přehrávání Převíjení pásky vzad Převíjení pásky vpřed Změna předvolby na VCR. Při změně předvolby stiskněte současně tlačítko SHIFT. 17

19 Odstraňování závad Pokud budete mí se systémem SX-ST1 nějaký problém, zkontrolujte následující body. Pokud se Vám nepodaří pomocí následujících bodů problém vyřešit, vyhledejte odborný servis JVC. Symptom Možná příčina Akce Chybí zvuk. Špatné propojení. Zkontrolujte propojení. Pokud je chybné, opravte ho (viz. strana 5 a 6 Propojení ). Propojovací kabely nejsou zapojené. Zapojte správně propojovací kabely. Je vybrán nesprávný zdroj. Vyberte správný zdroj. Je zapnutá funkce MUTING. Vypněte funkci MUTING. (Viz. strana 8.) Dálkový ovladač nepracuje. Baterie jsou slabé. Vyměňte baterie. Mezi sensorem na čelním panelu a Odstraňte překážku. dálkovým ovladačem je překážka. Technická specifikace SP-ST1W Sekce zesilovače Výstupní výkon Hlavní 25 W/kanál, min RMS, do 6 ohmů na 1 khz, celkové harmonické zkreslení menší jak 0.9% Subwoofer 25 W/kanál, min RMS, do 6 ohmů na 70 Hz, celkové harmonické zkreslení menší jak 0.9% Vstupní citlivost/impedance (1 khz) AUX/TV 1.1 V/47 kohmů Regulace tónu Basy (75 Hz): +5 db, -7 db Výšky (10 khz): ±6 db Surroundový procesor 3D-PHONIC (3 režimy) DAP (3 režimy) Dolby Pro Logic Sekce reproboxů Typ Typ Kelton (magneticky stíněný typ) Reproduktor 13.5 cm, kónický Rozměry 175 x 450 x 480 mm (Š/V/H) Hmotnost 11.2 kg Specifikace napájení Napájení Příkon SP-ST1F Typ Reproduktor Rozměry Hmotnost SX-ST1 Frekvenční rozsah Úroveň tlaku zvuku 230 V stř., 50 Hz 65 W 8 W (v pohotovostním stavu) Širokopásmový typ s bassreflexem (magneticky stíněný typ) 10 cm, kónický 137 x 205 x 141 mm (Š/V/H) 1.4 kg 34 Hz 18 khz 89 db/w m Příslušenství Dálkový ovladač (1) Baterie R6P (SUM-3)/AA (15F) (2) Audio signálový kabel (1) Reproduktorový kabel (2) Nožičky (8) Šrouby (pro volitelný podstavec (SKZ-LS3)) (4) Změna provedení a technické specifikace vyhrazena. Firma JVC neodpovídá za případné tiskové chyby. 18

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ Výkonový zesilovač NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5 Příslušenství Vlastnosti Zkontrolujte, zda je součástí přístroje následující příslušenství. Dálkové ovládání x 1 Kabel RCA (2 piny - 2 piny) x 1 SRS WOW vylepšuje dynamický zvukový výkon komprimovaného

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9100 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9100. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM STANDBY SUBWOOFER OUT ON/OFF 1 2 FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE SURROUND DSP S-VIDEO VIDEO MEMORY SURROUND / DSP OFF L AUDIO R INPUT ATT DIGITAL EQ EFFECT SETTING CONTROL DOWN UP DIMMER PTY SEARCH TA

Více

Návod k použití ČEŠTINA

Návod k použití ČEŠTINA Návod k použití ČEŠTINA Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a výrobek používejte správně. Před použitím výrobku si prosím přečtěte kapitolu Důležité bezpečnostní

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips HTL2101A Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9200 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9200. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1

KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1 KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1 Cílem návodu je seznámit uživatele s funkcemi nástroje a proto všechny běžné termíny nemusí být dopodrobna vysvětleny.

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Průvodce rychlou instalací DA-10294 Děkujeme vám za zakoupení DIGITUS DA-10294. Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto pro přehrávání hudby přes Bluetooth z vašeho

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C STB VCR TV AUDIO TV TAPE CDR FM/AM TV DIRECT TV/VIDEO REPEAT CONTROL /DIGITAL INPUT AUDIO SUBTITLE ANGLE CHOICE ON SCREEN STB VCR REW/( TUNING/GROUP SLEEP EFFECT TEST

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius P10. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne Vám veškeré

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W

NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK170717 Skytec Party System 100W 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Odpojte přístroj

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

SB-301 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

SB-301 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ SB-301 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem výkonového zesilovače Plinius SB-301. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne Vám veškeré

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

CD měnič CH-X500 CH-X500 COMPACT DISC CHANGER 12ÐDISC NÁVOD K POUŽITÍ

CD měnič CH-X500 CH-X500 COMPACT DISC CHANGER 12ÐDISC NÁVOD K POUŽITÍ C-X00 CD měnič C-X00 NÁOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

CD měnič CH-X1500/X550 NÁVOD K POUŽITÍ

CD měnič CH-X1500/X550 NÁVOD K POUŽITÍ CD měnič C-X100/X0 C-X100 C-X0 NÁOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

EM92606. 5.1 kanálový reproduktorový systém se subwooferem. Pokyny

EM92606. 5.1 kanálový reproduktorový systém se subwooferem. Pokyny EM92606. kanálový reproduktorový systém se subwooferem Pokyny . kanálový reproduktorový systém se subwooferem EM92606. kanálový reproduktorový systém se subwooferem VLASTNOSTI Dřevěný subwoofer pro velmi

Více

Ovládání přední panel.

Ovládání přední panel. V-01 Plus DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Zesilovač chraňte před vlhkostí. Je-li poškozen napájecí kabel, zesilovač nepoužívejte. Zapojujete-li zesilovač do systému, nejprve jej vypněte. Zesilovač nerozebírejte. Zesilovač

Více

CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH. kitsound.co.uk. NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie

CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH. kitsound.co.uk. NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie kitsound.co.uk CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH JB. 3079/Vyrobeno v Číně. KitSound 2015 NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie 1 1 Jsme mistři svého oboru. Jsme hudebníci.

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Více

DIGITAL MEDIA PORT adaptér

DIGITAL MEDIA PORT adaptér 3-294-581-12(1) DIGITAL MEDIA PORT adaptér Návod k obsluze TDM-MP10 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako např. do knihovny, vestavěné skříně a na podobná místa.

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

HITACHI CP-RS55. Návod k použití. Projektor. Děkujeme, že jste si koupili tento projektor.

HITACHI CP-RS55. Návod k použití. Projektor. Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. HITACHI Projektor CP-RS55 Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. Přečtěte si prosím pečlivě tento Návod k použití, abyste se seznámili se správným používáním tohoto přístroje. Po

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

WA 622CDR, RC řečnické systémy

WA 622CDR, RC řečnické systémy WA 622CDR, RC řečnické systémy Stránka č. 1 Úvodem: Bezdrátový řečnický systém WA 622CDR, WA 622RC je dodáván s klopovým, náhlavním a ručním bezdrátovým mikrofonem, přičemž používat lze pouze 2 současně

Více

JPA 1242 rozhlasová ústředna

JPA 1242 rozhlasová ústředna JPA 1242 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1242 je modelem kompaktní rozhlasové ústředny jejíž velkou devizou je modul DVD přehrávače spolu s tunerem a přehráváním Mp3 také z USB flash paměti.

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

Reproduktorový systém SX-DD3 NÁVOD K POUŽITÍ

Reproduktorový systém SX-DD3 NÁVOD K POUŽITÍ STANDBY/ON Reproduktorový systém SX-DD3 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Ze sterea na prostorový zvuk během několika vteřin

Ze sterea na prostorový zvuk během několika vteřin Předprodejní letáček pro země: Česká republika () Philips SoundBar Reproduktor Soundbar Bezdrátové prostorový zvuk 4.1 CH Bluetooth aptx, AAC a NFC 2 vstupy HDMI a výstup HDMI ARC Prostorová kalibrace

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA PROVOZNÍ MANUÁL SCAMSETW1 2 PEREL SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské Unie Důležité informace

Více

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém Návod k obsluze CZ CMT-GS10 http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým

Více

BULLETIN NOVÉHO PRODUKTU. Mocný prostorový zvuk a robustní konstrukce. YAS-203. Přední systém prostorového zvuku

BULLETIN NOVÉHO PRODUKTU. Mocný prostorový zvuk a robustní konstrukce. YAS-203. Přední systém prostorového zvuku Mocný prostorový zvuk a robustní konstrukce. YAS-203 Přední systém prostorového zvuku Sofistikovaný design, který se vyznačuje elegantním, jemně zaobleným tvarem. Bezdrátový přenos hudby prostřednictvím

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE# Obsah balení:# - Intimidator Spot Duo - napájecí kabel - záruční list - uživatelský manuál - hák na zavěšení s příslušenství Instrukce k rozbalování#

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Poruchy a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 05 51 Systém prostorového zvuku (5.1-kanálový) mivoc HXA 5000 pro domácí kino s aktivním superhloubkovým reproduktorem (anglicky subwooferem ) - sice s malými kompaktními rozměry,

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

NR280P CLOCKRADIO. Návod k obsluze. Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz

NR280P CLOCKRADIO. Návod k obsluze. Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz Návod k obsluze cz Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz 1. Využi NR280P je určen pro použi jako rádio s budíkem. NR280P je vybaven funkcemi FM rádia, projekčními funkcemi a disponuje vestavěnou lampou. Rovněž

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o.

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o. Celolampový kytarový zesilovač Uživatelský manuál Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! Přední panel 1 Input (Vstup) Nesymetrický vstup jack 6,3 mm. Sem zapojte kabel z kytary. 2 Gain (Zesílení)

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Stereo Turntable System

Stereo Turntable System Stereo Turntable System Stereofonní gramofon Návod k obsluze Gramofon stereofoniczny Instrukcja obsługi Stereofonický gramofón Návod k obsluhe Sztereó lemezjátszó Kezelési útmutató CZ PL SK HU PS-J20 2000

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

UPS Powerware 5110 Uživatelská příručka

UPS Powerware 5110 Uživatelská příručka UPS Powerware 5110 2005 Eaton Corporation Veškerá práva vyhrazena Obsah této příručky je chráněn autorskými právy vydavatele a bez jeho povolení nesmí být příručka jako celek, ani její části kopírovány.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer NÁVOD K POUŽITÍ PM-222 DJ Mixer Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 10006819 Omnitronic PM-222, 2-kanálový DJ mixpult 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte tento přístroj před deštěm a vlhkem!

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2 Bezpečnostní opatření Umístění Použití přístroje v následujících místech může způsobit poškození a nefunkčnost. Na přímém slunečním světle Na místech s extrémními teplotami a vlhkostí

Více

DVD reproduktory pro malé domácí kino HM010. Pokyny

DVD reproduktory pro malé domácí kino HM010. Pokyny DVD reproduktory pro malé domácí kino HM00 Pokyny přední přední levý FL SUB CEN FR přední pravý DVD reproduktory pro malé domácí kino zadní levý RL RR zadní pravý HM00. kanálový reproduktorový systém se

Více