Výroční zpráva Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013. Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013 Centrum dětí a mládeže Praha Teen Challenge International ČR

2 Na oslavu 1. narozenin nových prostor jsme si nechali upéct stylový dort. Vystoupení dětí na oslavě 1. roku působení CDM v nových prostorech. Při oslavě 1. narozenin domu byly děti nadšené ze své proměny.

3 Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. (Bible, Jeremjáš 17,7) Několik slov o uplynulém roce V úvodu této výroční zprávy chci poděkovat všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají. Děkuji Městské části Praha 3 za to, že nám projevila svou podporu a důvěru a poskytla nám nájemní smlouvu na nově zrekonstruované prostory na 20 let a zohlednila námi vloženou investici ve výši nájemného 1 Kč ročně! Děkuji všem církvím, institucím a odborníkům, kteří nám v uplynulém roce pomáhali. Moje poděkování směřuje také těm málo viditelným. Všem, kteří se rozhodli nás pravidelně podporovat finančně, a také lidem, kteří nezištně a ochotně vykonali pro naše centrum nějakou potřebnou práci. Velmi si vážím toho, že vám záleží na dětech a rodinách, kterým se věnujeme. Velkou radostí a nezastupitelnou pomocí jsou pro nás stálí dobrovolníci. Mají elán, jsou schopní zastat mnoho dobré práce a děti je mají rády. V roce 2013 jsme se v nově zrekonstruovaných prostorech již zabydleli a oslavili první rok fungování na tomto krásném místě. Na oslavu 1. narozenin nás přišla navštívit zástupkyně starostky paní Miroslava Oubrechtová a další zástupci z Úřadu Městské části Praha 3. Přišlo i mnoho dětí a jejich příbuzných, byla to dobrá oslava. Kromě mimořádných akcí, jako byla tato oslava nebo již 11. letní tábor, jsme se po celý rok věnovali pravidelným odpoledním programům hodně dětí, ruchu, příběhů, chvíle radosti i smutku. Pořád se učíme a víme, že naše práce nikdy nebude jednotvárná. Jsme si vědomi rostoucí důvěry dětí a jejich rodin a vnímáme, že jim stále potřebujeme být nablízku. Vítězslav Pohanka, vedoucí Centra dětí a mládeže Teen Challenge Int. ČR v Praze 3

4 Centrum dětí a mládeže Teen Challenge International ČR (CDM) Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. (Bible, 2. Korintským 5,17) CDM je jedním ze středisek mezinárodní křesťanské organizace Teen Challenge International, která v mnoha zemích světa pomáhá lidem s problémem závislosti na návykových látkách. CDM působí především v oblasti prevence. Na Praze 3 je od roku 2001 a od té doby poskytlo služby více než pěti stům dětí a jejich rodinám. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 3 do 21 let a jejich rodiny, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Naším posláním je vést děti z cílové skupiny k poznání Boha na základě křesťanské víry a jejích hodnot. Děti, teenagery i jejich rodiče podporujeme ve smysluplném řešení jejich problémů, poskytujeme jim prostor pro nacházení vlastní hodnoty a tím zvyšujeme jejich šanci na úspěšné začlenění do společnosti. CDM má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Poskytuje sociální služby podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách: y nízkoprahové zařízení pro děti a mládež y sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poskytuje náhradní rodinnou péči. 4

5 Služby našeho centra z pohledu rodičů dětí Ptali jsme se rodičů dětí, proč přivádějí své děti do centra, na Žižkově se říká do klubu. Â Â Já myslím, že je to tady baví, že jste dobrý. Různé akce, sporty, tábory. Kluci sem chodí rádi. Líbí se mi, že se tenhle klub stará o děti. Doporučuju. Â Â Jsem ráda, že je to křesťanský klub a že se tu děti něco naučí. Â Â Jsem s klubem moc spokojená, líbí se mi, že si tu děti pohrajou. Â Â My sem děti posíláme už dlouho, má to tradici, zázemí. Â Â Syn se vždycky nemůže dočkat a já mám trochu odpočinku. Â Â Jsem ráda, že se tu můj syn může učit mluvit. Â Â Děti sem chodí rády, hrajou si, učí se. Máme radost, že si mají kde hrát a potkat kamarády. Taky se učí být samostatné. Â Â Moje dcera je ráda mezi dětmi a já jsem za tuto příležitost vděčná. Â Â Děti to tady baví, samy mě sem táhnou. Doma se nudí. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. (Bible, Žalm 127,1) Rodiče a příbuzní dětí s námi přišli oslavit první rok působení v novém domě. Vánoční besídka pro rodiče dětí. 5

6 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM NZDM je sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Naše centrum má tuto službu registrovanou Magistrátem hl. města Prahy od září Cílovou skupinou jsou dětí a dospívající ve věku od 6 do 21 let. Jejím posláním je předcházet sociálnímu vyloučení dětí a mládeže z cílové skupiny a pomoci jim překonávat nepříznivé životní situace, a to na základě křesťanských biblických principů. Cíle NZDM: y vyhledávat děti a mládež z cílové skupiny y předcházet a řešit: záškoláctví a šikanu, závislosti a rizikové sexuální chování y podporovat osobní rozvoj (vzdělávání, sebepřijetí, zodpovědnost) y zprostředkovat odborné poradenství návazných služeb y vytvářet bezpečné a přátelské prostředí y vést ke smysluplnému využívání volného času y zlepšit komunikaci uvnitř rodin y umožňovat komunikaci mezi lidmi různých národností a předcházet diskriminaci y poskytovat sociálně právní ochranu dětí v souladu se zákonem 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí V rámci NZDM poskytujeme program pro dvě věkové skupiny dětí a mládeže. Jedná se o skupinu školních dětí od 6 do 10 let a o skupinu teenagerů od 11 do 21 let. Program pro školní děti je 2x týdně, běžný program pro teenagery je 2x týdně a jednou týdně se koná večerní skupinka pro teenagery. 6

7 Součástí běžného programu NZDM je doučování (ve skupině i jednotlivě), svačina, volný čas, seznamování s křesťanskými hodnotami, písničky, volnočasové aktivity (hry, výtvarná činnost, divadlo, tanec, sportovní aktivity, výuka vaření, hra na hudební nástroje). Dětem a teenagerům nabízíme možnost rozhovorů o tom, co je zajímá, co prožívají a co by si v životě přáli. Také jim a jejich rodičům pomáháme vyřizovat věci, se kterými potřebují pomoci (na úřadě, ve škole, doprovod na logopedii apod.). Některé z dalších aktivit NZDM v roce 2013 y Uskutečnili jsme 11. letní tábor pro 22 dětí, který podpořil Magistrát hl. města Prahy v rámci Prevence kriminality. y Proběhlo několik venkovních akcí v parcích na Žižkově a v Karlíně v rámci velikonočního Go Campu ve spolupráci s mládeží Křesťanského společenství Praha. Během akcí a streetworku probíhaly individuální poradenské rozhovory ohledně problémů rizikového chování. y Podpořili jsme tři teenagery v nástupu do prvního ročníku SŠ a SOU (formou kontaktování školy, doprovodu, základního vybavení potřebnými pomůckami, doučováním). y Šest teenagerů se zapojilo aktivně do pomáhání při programu s mladšími dětmi. y V létě jsme navštívili ZOO s mladšími školními dětmi. S teenagery jsme jeli v září na výlet do Českého Těšína a v létě k Sázavě. y Během roku probíhaly návštěvy dětí v jejich domácím prostředí, dále návštěva jedné dívky v nemocnici a návštěvy rodin na ubytovnách. y Zprostředkovali jsme jednomu dítěti kontakt se sourozencem, s nímž nemohlo být několik let v kontaktu. y Na vlastní přání teenagera v krizové situaci jsme vyjednali a uhradili jeho pobyt v Středisku výchovné péče Klíčov. y V rámci běžného programu měli teenageři možnost individuální konverzace v angličtině s rodilým mluvčím a další výuka angličtiny pro teenagery probíhala formou her. NZDM v roce 2013 v číslech Počet dnů, kdy bylo otevřeno 178 Počet odpoledních a večerních programů 214 Děti a teenageři celkem 132 Kontakty s dětmi běžný program Kontakty skupinka pro teenagery 298 Kontakty akce 336 Kontakty streetwork 42 Kontakty celkem Sprcha 25 Oděvy 49 Ošetření 17 Odvšivení 21 Kontakty s rodiči 553 Svačiny průměrná návštěvnost NZDM 16 dětí pozn. Kontaktem rozumíme pro tyto účely každé setkání. 7

8 Anketa Teenager, 17 let Jak dlouho chodíš do klubu? Sedm let. Kdo tě přivedl? Přišel jsem se sestrou a její kamarádkou. Říkal jsem si, kde to jsem? (směje se) Proč vaří? Zrovna dělali palačinky. Sestra mi říkala: Vem si, ať neurazíš. Co tě v klubu bavilo dřív a co tě baví teď? Dřív mě bavily hlavně hry. V průběhu, jak jsem se dozvídal o Bohu. Teď tady taky znám hodně lidí, chci s nimi udržovat kontakt, ve smyslu přátelství. Takže dobré vztahy? Hm, ano. Co se stalo v roce 2013? Úspěšně jsem dokončil 1. ročník střední školy. Bez Boží milosti a pomoci pracovníků bych tento úspěch neměl, jsem za to vděčný. V čem ti pracovníci pomáhali? S učivem, ve finanční tísni mi koupili školní pomůcky. No, a (přemýšlí), v rozhodování o mém životě. Jaké je doučování? Je skvělé! Pracovníci mi dokážou pomoci v tom, v čem mám mezery, což mi pomáhá k dobrým studijním výsledkům. Co bys vzkázal lidem, kamarádům, kteří nebyli nikdy v klubu? Dá se tady najít smysl života, je tu pohoda, klid. Člověk si nemusí hrát na to, co není, většina dětí je tu sama sebou, člověk může přemýšlet sám o sobě. Často vystupuješ (např. na benefičním koncertě House of Hope). Jaké to pro tebe je? Už mám zkušenost s vystupováním na veřejnosti, takže je to pro mě docela normální. Ale jsem rád, že to dělám, protože můžu předávat poselství, které může pomoci dalším lidem. Co bys chtěl říct na závěr? Na závěr bych chtěl říci své motto: Není důležité, čím jsi, ale je důležité, čím se rozhodneš být. To je dobrý. y Děti navštěvující CDM měli možnost na podzim roku 2013 zúčastnit se koncertu křesťanských skupin VOX a v prosinci vánočního hip-hopového tanečního vystoupení. y V prosinci se uskutečnila tradiční Mikulášská pod vedením teenagerů, vánoční besídka pro rodiče a děti a vánoční oslava s rozdáváním dárků pro všechny děti a teenagery, kteří navštěvují CDM pravidelně. y V prostorách CDM proběhly 2x oblíbené přespávačky s promítáním filmu. Projekt Vyučím se! K tomuto projektu nás inspirovala zkušenost jednoho z našich teenagerů již v roce Aby mohl nastoupit do 1. ročníku SOU, obrátil se na nás s prosbou o pomoc v komunikaci s novou školou. Ukázalo se, že studium vyžaduje výdaje nad finanční možnosti jeho rodiny. Díky několika štědrým dárcům jsme ho mohli finančně podpořit. Později se ukázalo, že úspěch studia není možný bez pravidelného doučování. Proto jsme v roce 2013 zahájili tento projekt, který z Grantového a podpůrného fondu podpořila Městská část Praha 3. Cílem projektu je podpořit teenagery ve studiu na SŠ či SOU. Těm teenagerům, kteří pravidelně navštěvují CDM a projeví zájem o podporu ve studiu, z grantu hradíme materiální pomoc (učební pomůcky, učebnice, pomůcky na odbornou praxi apod.) Dále díky tomuto grantu můžeme zaměstnat lektora doučování, který pravidelně dochází do CDM a doučuje teenagery látku, kterou potřebují procvičit do školy, aby tak zvládli požadavky, které na ně střední škola či učiliště klade. Projekt byl zahájen v roce 2013 a pokračuje úspěšně i v roce Tábor v roce 2013 V roce 2013 se konal již jedenáctý letní tábor u Sečské přehrady, který podpořil Magistrát hl. města Prahy v grantovém řízení Prevence kriminality na rok Tábora se účastnilo celkem 22 dětí a teenagerů, kteří pravidelně navštěvují CDM. V termínu od 1. do probíhala první část tábora, které se účastnili pouze teenageři. Jejich úkolem bylo připravit tábor a program her pro mladší děti, které přijely později. Teenageři si přípravný čas užili, měli svůj vlastní program (o part- 8

9 nerských vztazích, dále výlet na nedalekou zříceninu, společný čas v přírodě, promítání filmu, diskuse, oblíbené vaření apod.). Dne dorazily mladší školní děti. Program byl od této chvíle společný, plný her a aktivit. Součástí programu tábora byla i výuková hra realizovaná týmem Teen Challenge Šluknov, v níž si mohly děti formou zážitkové hry vyzkoušet výhody studia v porovnání s tím, jaké to je být na pracáku. Hra měla velký úspěch a vzbudila mnoho různých emocí. Součástí tábora jsou programy zaměřené na prevenci kriminality a rizikového chování diskuse, scénky, rozhovory s pracovníky resocializačních středisek Teen Challenge, doprovodné programy. Dále se konají biblické programy, spojené se zpěvem u táboráku, a různé hry. Velký úspěch sklidila terénní hra, kterou si připravila Verunka Hájková, naše dobrovolnice. Během tábora si teenageři připravovali samostatně divadelní scénky zaměřené na témata, která se probírala při večerních programech. Oceňujeme, že teenageři byli samostatní při vypracovávání svěřených úkolů, a snažili se být zodpovědní. Na konci tábora byl společný večer, kdy každý mohl říci, co se mu na táboře líbilo, většina dětí tuto možnost využila a mluvila o tom, co jim letní tábor přinesl. Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci letního tábora Děkujeme: ÂÂ týmu z Křesťanského centra Apoštolské církve Český Těšín za jejich programy, hry a přátelství (Radce, Marsi, Marušce, Jolce). ÂÂ týmu z Teen Challenge Šluknov, který měl připravenou hru a úžasný večerní program se skutečným ohněm z nebe. ÂÂ všem pracovníkům ze střediska Teen Challenge Poštovice, kteří pomáhali při realizaci programu, s diskusním večerem týkajícím se prevence závislosti na drogách a témat víry a také skvěle vařili. ÂÂ všem dobrovolníkům, kteří celý rok přicházejí pomáhat do CDM a na táboře jsou vůči dětem starostliví jako rodiče. ÂÂ Magistrátu hl. města Prahy, který poskytl finanční podporu na tábor v grantovém řízení Prevence kriminality na rok

10 Výlet do Českého Těšína Teenager, 15 let: Moc se mi v Těšíně líbili lidi. Jak jsme byli na bobové dráze, to byla pecka. Potom jsme měli společnou skupinku a hráli jsme hry. Svěřovali jsme se navzájem, to bylo moc dobrý. Těšíňačky mám rád, to jsou super lidi. V září proběhla víkendová akce pro teenagery v Českém Těšíně, kterou zorganizovali dlouholetí přátelé našeho centra. Díky jejich pozvání jsme mohli využít ubytování v Křesťanském centru Apoštolské církve v Českém Těšíně, kde nám bylo k dispozici krásně vybavené zázemí. V pátek večer po příjezdu jsme se zúčastnili společného programu pro mládež z AC Český Těšín. Druhý den ráno jsme posnídali a poté jsme vyrazili na půldenní výlet a na bobovou dráhu. Byl to velký zážitek pro všechny. Po bobování jsme šli na procházku po okolí, bylo ještě docela pěkné počasí. S teenagery jsme měli společný oběd i večeři. Večer jsme měli program, povídání a hry. V neděli ráno jsme navštívili bohoslužbu, kde jsme představili službu našeho centra. Dva teenageři také vyprávěli o svém životě a jaký význam pro ně má služba CDM. Po bohoslužbě jsme jeli zpátky do Prahy. Velký dík patří hostitelům a organizátorkám akce, především Radce, Marsi, Jolce a Marušce z Křesťanského centra, které vše zorganizovaly a domluvily, pro děti napekly úžasné buchty, usmažily langoše a uvařily pro všechny guláš. Umožnily tak dětem, aby měly skvělý zážitek. Děkujeme také všem z Křesťanského centra AC v Českém Těšíně, kteří během podzimu a v čase před Vánoci nakupovali a zařizovali 62 balíčků s vánočními dárky pro děti navštěvující CDM. Vážíme si Vašeho přátelství! Výlet na Petřín Dne se konala celodenní akce pro školní děti a jejich mladší sourozence. Společně jsme vyrazili na Petřín a byli jsme rádi, že bylo krásné počasí. Původní plán vyjet na kopec lanovkou nevyšel z důvodu velkého zájmu turistů, kteří tvořili před lanovkou několik desítek metrů dlouhou frontu. Na kopec jsme tedy 10

11 s dětmi vyrazili po svých. Byla to příjemná procházka mezi rozkvetlými stromy a s krásným výhledem na Prahu a na Hrad. Na kopci jsme společně navštívili zrcadlové bludiště, dali jsme si společnou svačinu a strávili jsme nějaký čas na dětském hřišti. Na zpáteční cestu jsme jeli lanovkou. Pro děti to byl výjimečný zážitek. Poté jsme se tramvají vrátili do klubu, kde jsme si udělali společně pizzu a hráli jsme hry. Také jsme měli společný program. Poté šla část dětí hrát hry do parku, další část vyráběla přáníčka pro maminky ke Dni matek. Byl to veselý den a společně jsme si ho výborně užili. Výlet na Sázavu V srpnu jsme uspořádali s teenagery jednodenní výlet k řece Sázavě. Sraz byl ráno v klubu a společně jsme vyrazili vlakem do Senohrab, což je asi 40 minut jízdy z Hlavního nádraží směrem na jihovýchod. Zde jsme vystoupili a šli jsme oblíbenou turistickou trasu na hrad Zlenice (Hláska). Cesta vede lesem podél potoka, v letním horku bylo příjemné ukrýt se ve stínu stromů. Asi po třech kilometrech chůze jsme dorazili k řece Sázavě k přírodnímu koupališti, kde se teenageři mohli vykoupat. Poté jsme vystoupali na zříceninu hradu, která je nyní rekonstruována skupinou dobrovolníků. Ve známém bufetu Baštírna jsme si každý dali něco dobrého a pak jsme se vydali zpět lesem k vlaku. Kolem půl šesté jsme se vrátili společně do Prahy. Výlet do ZOO V srpnu jsme šli na výlet do ZOO s mladšími školními dětmi. S dětmi jsme navštívili pavilon afrických zvířat, viděli jsme slony, žirafy, lední medvědy, buvoly, antilopy a spoustu dalších zvířat. Některé z dětí byly poprvé v životě v ZOO a poprvé v životě viděly taková zvířata. Po svačině jsme měli volný čas, kdy si děti mohly hrát na hřišti a odpočívat. Kolem třetí hodiny jsme se vrátili společně ke klubu. 11

12 Anketa mezi dětmi Dívka, 10 let Jak dlouho chodíš do klubu? Hodně dlouho. Od tří let, ale měla jsem přestávku. Na co se do klubu těšíš? Na tábor, ale ještě ani jednou jsem s tímhle klubem nebyla, bude to určitě zážitek. Těším se na plavání. Taky na ranní rozcvičku, na program. Co tě v klubu baví? Tanec s Věrou, biblické programy. V čem ti klub pomáhá? V učení, v matice, v českém jazyce, angličtině. Chodím na doučování s Pavlem a na doučování angličtiny s Philem. Také ve víře v Boha. Co bys chtěla vzkázat lidem? Aby vás to bavilo. Věřit v Boha je dobrá věc, může to člověku pomoct. Dívka, 10 let Co se ti na klubu líbí? S vedoucíma je sranda, líbí se mi, že můžou chodit všechny děti. Vedoucí nám pomáhají. Taky, že chodíme s klubem na výlet. Co tě v klubu baví? Zpívat, program, hrát si s holkama, dělat srandičky a takhle, hry. V čem ti klub pomáhá? Abych nelhala, nekradla a nebyla na nikoho zlá. Co bys chtěla vzkázat lidem? Aby nekradli, nebyli na nikoho zlí, aby přišli sem do klubu. Jaké tě baví nejvíc hry? Schovávaná, Monopoly, Dobble. Dívka, 7 let Jak se máš? Dobře. Jak dlouho chodíš do klubu? To teďka nevím. Co tě nejvíc baví? Chvály, biblické programy, že si můžu zahrát hry, že Vítek dělá srandy. To je super. V čem ti klub pomáhá? Že se můžu dobře učit, že vím, kdo byl Ježíš, zpíváme. Co bys chtěla vzkázat lidem? Že Ježíš je hodný. Jaké tě baví nejvíce hry? Monopoly. Když jsme nahoře (v podkrovní místnosti), tak mě baví židličky. Pak Dobble, to je dobrá hra, že jo. Pak Opičky, Aktivity 2. A to je všechno. A jak to jde ve škole? Dobře někdy teda nedávám pozor, to je pravda. Dortíky a čeština Je po obědě, v jedné pražské čtvrti v cukrárně sedí starší dámy u kávičky a zákusků a probírají svoje známé a život vůbec. Vcházíme s Janičkou, žákyní druhé třídy běžné ZŠ, poté, co jsem ji vyzvedla po vyučování. Je to naše první doučovací hodina v terénu. Kvůli úspoře času máme doučování poblíž bytu, kde Janička bydlí se svou početnou rodinou, včetně dvou batolat a dalších dvou malých dětí. Tam bychom klid neměly a v knihovně je ještě zavřeno. Tak ji zvu do cukrárny. Usazujeme se, objednávám čaj a posílám Janičku, ať si vybere zákusek. Snaží se najít co nejmenší, aby byl nejlevnější. Janička počítá, kolik zaplatíme a kolik nám vrátí do stovky. Chvilku pijeme čaj, sníme zákusky a povídáme si, co ve škole a doma, co bude v klubu a tak. Po chvíli sama vytahuje sešit a učebnici. Píše domácí úkol z českého jazyka. Nejprve si povíme, jak je to správně, doplní si cvičení tužkou. Je vidět, že látku chápe a zmýlí se, jen když moc spěchá. Potom cvičení přepisuje načisto do sešitu. Dámy od vedlejšího stolu pochvalně hodnotí její výkon a úhlednost písma, (stolky jsou opravdu blízko), a přidávají vlastní zkušenost s psaním úkolů s vnoučaty. Janička září zaslouženou pozorností. Čas pokročil, rozhodujeme se ještě navštívit tu knihovnu. Byla tam s paní učitelkou a spolužáky na exkurzi a ráda by si půjčovala knížky domů. Dostává přihlášku a trpělivá paní knihovnice jí vše vysvětluje. Příště ji má přinést vyplněnou a podepsanou od maminky a dostane průkazku. Půl hodinky ještě posedíme v knihovně a Janička mi čte nahlas kapitolu z jedné dětské knížky. Čte moc hezky, chválím. Odvedu ji domů. Dojatě děkuje, že to bylo prima odpoledne, a ujišťuje se, že za týden půjdeme zase do knihovny. A konečně si bude moci půjčit knížku domů. Tato odpoledne byla tři, po Vánocích se Janička s rodinou odstěhovala za Prahu. Chodí do jiné školy. Děti v klubu jí namalovaly přáníčko, aby se jí tam dařilo, a pokaždé si na ni vzpomeneme v modlitbě. S rodinou domlouváme, že ji přivezou na návštěvu, moc nám všem v klubu chybí její upřímné hledání Boha i úsměv a zájem o druhé. Markéta Hamplová 12

13 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SAS SAS je sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Naše centrum má tuto službu registrovanou Magistrátem hl. města Prahy od listopadu Jejím posláním je podporovat rodiny s předškolními dětmi v zájmu o jejich výchovu a zdravý vývoj. Cílovou skupinu tvoří děti předškolního věku od 3 do 6 let a jejich matky, případně pěstounky z příbuzenstva (nejčastěji babičky či tety). Častým jevem sociálního vyloučení, se kterým se tyto rodiny potýkají, bývá dlouhodobá nestabilita v ekonomickém zajištění rodiny, nedostačující kvalita bydlení a nejistota ohledně budoucnosti. V rámci SAS poskytujeme dětem předškolního věku 2x týdně strukturovaný program odpovídající jejich specifickým potřebám. S maminkami (pěstounkami) konzultujeme potřeby jejich dětí také během předem domluvené návštěvy v jejich domácím prostředí nebo v prostorách našeho centra. Cíle našich setkání s rodiči dětí y Dáváme podněty k rozhovoru o nadání, dovednostech a úspěších dítěte. y Vytváříme prostor pro vzájemné sdílení přání mezi rodičem a dítětem. y V případě potřeby konzultujeme s rodiči možnost odborné spolupráce logopeda, pedagogicko psychologické poradny, apod. Podporujeme rodiče v jejich kompetencích, zůstáváme v roli průvodce a dbáme, aby zodpovědnost za řešení situace zůstala na straně rodiče. y Vytváříme příležitosti speciální akce, při kterých můžou strávit společně čas děti a jejich rodiče kvalitním a bezpečným způsobem (vystoupení dětí pro rodiče, oslava narozenin centra, společné vánoční pečení, společné vyrábění). y Motivujeme rodiče v tom, aby umožnili svým dětem pravidelně navštěvovat nultý ročník ZŠ Havlíčkovo náměstí. Některé z aktivit SAS v roce 2013 y V rámci pravidelných odpoledních aktivit se děti věnovaly grafomotorickým a logopedickým cvičením, výtvarným činnostem a hrám. y Děti si oblíbily hřiště na žižkovské Rajské zahradě a ve Stromovce. y Společně jsme oslavili narozeniny všech dětí s rozdáváním dárků. y Při oslavě 1. narozenin nových prostor a na vánoční besídce pro rodiče vystoupily s básničkami a písničkami. y Několik dětí se zúčastnilo v doprovodu své maminky nebo starších sourozenců vystoupení v rámci bohoslužeb pražských církví, kde se zapojily i do programu místní besídky pro děti. 13

14 SAS v roce 2013 v číslech Počet dnů, kdy bylo otevřeno 84 Počet programů 90 Děti celkem 47 Kontakty s dětmi běžný program 894 Kontakty akce 54 Kontakty streetwork 17 Kontakty celkem 965 Sprcha 12 Oděvy 23 Ošetření 5 Odvšivení 26 Kontakty s rodiči 486 Svačiny 772 průměrná návštěvnost odpoledních programů 11 dětí Jedinečné náhody V životech dětí a rodin, kterým se věnujeme, se často odehrává mnoho zásadních změn, nejvíce ve změně bydliště a v rodinných vztazích. Především nestabilita v bydlení a omezené možnosti návštěv na ubytovnách velmi znesnadňují možnosti naší terénní práce a plánování. Proto každé setkání s rodiči dětí vnímáme jako důležitou příležitost k rozhovoru, ať už je to ve chvíli, kdy rodiče přivedou dítě do klubu (jak se na Žižkově tradičně říká) nebo při náhodném setkání třeba na ulici. Soukromí při tom bývá omezené, ale přesto si často stihneme předat důležité informace o nabídce centra, domluvit návštěvu nebo doprovod na úřad, probrat, s čím se jejich dítě potýká nebo s čím oni sami zápasí a v čem by měli zájem o naši intervenci. Jak jsme pekly cukroví Dva týdny před Vánoci jsem pozvala maminky předškolních dětí do budovy klubu na již druhé předvánoční pečení cukroví, osobně i vytištěnou pozvánkou. Celkem jsem rozdala 16 pozvánek a vysvětlila všem, že cukroví bude k jídlu, pokud se povede, na vánoční slavnosti pořádané pro děti, rodiče, babičky, dědečky, tetičky Pozvala jsem osmnáctiletou Valiku, která také chodí do klubu a učí se na kuchařku a je moc šikovná, aby nám pomohla. Ta přivedla svoji maminku. A bylo vidět, po kom tu šikovnost podědila. Připravila jsem předem těsto, na stůl dala formičky, válečky, mouku, plechy, na druhý stůl konvice s čajem, hrnečky, namazané chlebíčky a něco sladkého. Zapálila tři svíčky na adventním věnci, pustila potichu koledy a těšila se na maminky a jejich děti. Nejprve přišly tři maminky a jejich čtyři děti (od 4 do 6 let), občerstvily se a pustily se hned do práce. Maminky pomáhaly svým dětem rozválet těsto, vykrojit tvary, opatrně je přenést na plech a vložit do trouby. Na mně bylo bedlivě hlídat, aby se úsilí tolika ručiček a rukou nespálilo, a včas plech vytáhnout. V průběhu pečení ještě dorazily čtyři dívky, sestry (od 3 do 12 let) a také se zapojily do práce. 14

15 A jak už to tak mezi ženskými bývá, (pardon Adámku, coby jediný zúčastněný budoucí muži!), pusy nám jely a upekly jsme nejen cukroví, ale i lecjaký nápad, co by se v klubu ještě dalo dělat společně. Např. jedna maminka, vyučená čalounice, se svěřila, že moc ráda šije a klidně by to učila i holky v klubu. Trochu více jsme se u toho seznámily navzájem, probraly děti a všechny ty krásné starosti s nimi. Byl to příjemně strávený čas, který mohly maminky prožít se svými dětmi u pěkné činnosti. A děti? Věřím, že to je ta nejlepší investice, kterou maminky mohou udělat- dělat něco dobrého (i doslova) společně se svými dětmi a přitom být veselé, klidné. I dětské obličeje pak září spokojeností. A čeho jsem si všimla: ty děti celé odpoledne vůbec nezlobily! Musím ocenit velkou šikovnost všech zúčastněných, cukroví jsme napekly hromadu, poslepovaly a ozdobily později s teenagery. Na vánoční slavnosti, kam přišlo více jak 50 dětí a jejich příbuzných, se po něm jen zaprášilo. Tradice byla vytvořena a maminky se mohou těšit znovu za rok. Tímto zvu i maminky a babičky, které s námi ještě nepekly, aby přišly a vzaly i své děti a užily si tak příjemné předvánoční odpoledne. Markéta Hamplová Tradiční vánoční oslava. Vánoční pečení. 15

16 Pěstounská péče Pěstounská péče pokračuje v rodině Pohankových, zakladatelů centra, už 9. rokem. Děti jsou v kontaktu se svou biologickou rodinou, jezdí k ní na víkendy, strávily u ní část vánočních prázdnin. Obě se učí hrát na kytaru, chodí na keramiku a sportují (Natálka chodí na karate, Monča na aerobik). Obě jsou v domácí škole u své pěstounky a mají výborný prospěch (obě měly v pololetí vyznamenání). Už také přemýšlí nad dalším studiem, Monika by chtěla jít studovat střední pedagogickou školu, Natálka střední školu obor chovatel cizokrajných zvířat. Obě děti velmi prospívají, chtějí v životě něčeho dosáhnout, mají své plány a vědí, že bez práce to nepůjde. Díky pravidelné finanční podpoře z CDM můžeme dětem dopřát nejen tolik potřebnou domácí školu, ale i kroužky, kde jsou v kontaktu s kamarádkami. Obě dívky se taky vždy moc těší do CDM, ať už na program pro teenagery nebo na tábor. Na výletě v pražské ZOO. 16

17 Tým CDM Teen Challenge Vítězslav Pohanka, vedoucí CDM, je do činnosti centra zapojen od jeho počátku (tedy od r. 2001). Pracuje především s dětmi mladšího školního věku a s teenagery. Vedl od roku 2005 do 2012 rekonstrukci nových prostor. Se svou manželkou, zakladatelkou CDM, se věnuje již devátým rokem pěstounské péči o dvě děti, klienty CDM. MgA. Anna Doubková, zástupce vedoucího, pracuje v CDM od roku 2004 ( dobrovolnice). Vede sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a teenagerovskou skupinku. Má na starost fundraising, koordinaci zahraničních dobrovolníků a další administrativní práci. Mgr. Markéta Hamplová přišla do CDM na podzim 2010 jako dobrovolnice. Od srpna 2011 pracuje jako sociální pracovnice. Věnuje se předškolním i školním dětem a intenzivně komunikuje s rodiči dětí. Významně rozšířila individuální doučování, které zahrnuje i doprovody dětí ze školy a konzultace s učiteli. Ing. Věra Boháčová byla od roku 2010 dobrovolníkem v CDM. V roce 2012 se stala součástí pracovního týmu na částečný úvazek pro práci s mladšími školními dětmi, teenagery a pro administrativní a fundraisingovou práci. Od listopadu 2013 nastoupila na plný úvazek. V současné době se připravuje na nástup na mateřskou dovolenou. Pavel Bukáček začal v CDM pracovat jako dobrovolník v lednu Zapojil se do práce se všemi věkovými skupinami. Od roku 2013 pracuje v CDM jako lektor volnočasových aktivit pro mladší školní děti a lektor doučování ve skupině teenagerů. Vítek Pohanka, vedoucí CDM Děkujeme Mgr. Noemi Komrskové, která našemu týmu poskytuje pravidelnou supervizi. Vážíme si jejích odborných znalostí a také jsme jí vděčni za porozumění, se kterým s námi rozplétá komplikované situace naší služby. Náš velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří k nám přicházejí po škole nebo po práci a svůj volný čas věnují dětem. Jejich zájem o děti a nezištné jednání je pro celý pracovní tým velkou oporou. Čeští a zahraniční dobrovolníci: Pavel Bukáček, Phil Davis, Vojtěch Furák, Věra Hájková, Renée Mc Lean, Michaela Ondráčková, Veronika Pavlíčková, Magdaléna Rausová, Rachel San Luis, Marika Slámová, Filip Šimáček, Daniel Tichý 17

18 Vojta Dobrovolnictví Dobrovolnictví je činnost, která významně přispívá k činnosti CDM. V roce 2013 jsme měli možnost spolupracovat s dvanácti dobrovolníky. Dobrovolník v našem centru může vykonávat různé činnosti, od pomoci s dětmi, přípravy různých aktivit pro ně, až po pomoc s administrativou, s překlady textů nebo benefičních akcí. Za každého dobrovolníka jsme velmi vděčni. Jejich pomoc je pro nás známkou toho, že naše práce má podporu mnoha jednotlivců a že lidem na životech dětí a jejich rodin navštěvujících naše centrum záleží. Každý dobrovolník přispívá k chodu centra něčím jedinečným a osobitým. V roce 2013 získali dva dobrovolníci CDM ocenění Městské části Praha 3 Dobrovolník roku. Rachel a Filip Teenageři se ptají, dobrovolníci odpovídají Oslovili jsme teenagery, kteří docházejí do CDM, aby se zeptali konkrétních dobrovolníků na to, co je zajímá. Rachel San Luis začala v CDM pomáhat v září 2011 krátce poté, co se do Prahy přestěhovala z USA. Věnuje se skupině teenagerů. Pomáhala také s organizací benefičního koncertu. Kdy jsi uvěřila v Boha? Moji rodiče se stali křesťany krátce předtím, než jsem se narodila. U nás doma se scházeli věřící, bylo to opravdu přátelské prostředí. Hodně jsem o Bohu slyšela a vždycky jsem v Boha nějak věřila. Když mi bylo čtrnáct let, byla jsem na táboře, kde jsem se rozhodla následovat Boha na každý den. Pavel Bukáček se věnuje dobrovolnictví v CDM od roku Pomáhal ve všech třech věkových skupinách. Pravidelně jezdí na tábory. Nyní působí již jako lektor volnočasových aktivit a doučování. Proč jsi tak velký? Asi proto, že táta je docela velký. 18

19 Z jakého důvodu chodíš do klubu? Protože mě to tu baví, má to smysl sem chodit (kvůli Bohu) a nesetkal jsem se s žádným místem, kde bych byl tak rád. Proč o sobě nemluvíš? Protože mi nepřijde důležité o sobě povídat. Občas o sobě mluvím, ale je pravda, že ne moc. Snažím se spíše zajímat o ostatní, o sobě většinou povídám, pouze pokud se mě někdo ptá, to rád odpovím. Tvůj vztah k Romům? Můj vztah k Romům je velice kladný, hodně jsem si je oblíbil, jsem s nimi rád, i když tomu tak vždy nebylo. Když jsem byl na základce, tak nás s klukama naši romští spolužáci pronásledovali. Ve škole i mimo školu to s nimi nebylo nejpříjemnější. Mnohokrát se mě pokoušeli okrást, vyhrožovali mi, chtěli mě zbít a mnoho dalších věcí, samozřejmě ne všichni byli takoví. Je trochu zvláštní, že zrovna já teď mohu být v Teen Challenge, kde většina dětí je romského původu. Myslím, že je to Bůh, kdo mě, i to jak je vnímám, zcela proměnil. Tvoje nejoblíbenější knížka? Bible, protože v ní mám návod pro svůj život a odpovědi na své otázky. Pavel (vlevo), Vojta (vpravo) Vojtěch Furák začal pomáhat v CDM v roce 2012 ve skupině mladších školních dětí. Později také s teenagery. Na táboře byl mj. také jako zdravotník. Proč nenecháš Máju vyhrát v Dobble (pozn.stolní hra)? Protože Dobble je hra mého života a nic jiného než vítězství neberu. Nejhorší trapas? Myslím si, že každý den mám nějaký trapas, takže z toho množství je těžké vybrat jeden jediný. Co si myslíš o Romech? Nerad mluvím obecně, ať už se jedná o Romy nebo o někoho jiného. Mám mezi nimi spoustu přátel a kamarádů, takže bych řekl, že moje vztahy s nimi jsou dobré. 19

20 Verunka Verunka Hájková se věnuje dobrovolnictví v CDM od roku Pomáhá s předškolními a mladšími školními dětmi. Spolu s nimi a teenagery nacvičili poněkolikáté vánoční divadlo. Na táboře připravila speciální terénní hru lesem, čímž všechny vyvedla z rovnováhy. Jak to, že tak dobře chodíš po lese? Pokud jde o chození po lese, baví mě to od dětství měla jsem senzační rodiče, kteří s námi (se mnou a ségrou) jezdili každý rok o prázdninách tábořit na nějaké opuštěné místo a tam jsme samozřejmě ponejvíce chodili po lese. Nepřestalo mě to bavit, ani když jsem vyrostla, proto jsem se asi dala na orientační běh. Jak jsi dokázala vytvořit tu táborovou bojovku po lese? Asi proto, že jsem tak stará první jsem připravovala na jistém tajném křesťanském táboře tak před pětatřiceti lety a od té doby každý rok aspoň jednu, často mnohem víc. Takže mám praxi. Slyšel jsem, že jsi byla pastor. Je to pravda? Co ráda v klubu děláš? Ano, je to pravda, dělala jsem farářku malého evangelického sboru v Ostrově nad Ohří téměř 20 let. V klubu nejradši vyprávím příběhy z Písma nebo hraju s dětmi divadlo. Reneé Mc Lean se věnuje předškolním dětem v našem centru již od roku Zažila jsi štěstí? Zažila jsi zklamání? Určitě obojí. Baví tě pracovat v centru jako dobrovolnice? Ano, mám radost, když můžu využívat svoje schopnosti a vidět, že tím do života dětí přináším radost a naději. Marika Slámová pomohla založit večerní skupinku pro teenagery v září Od té doby se podílela na její realizaci, na přespávačkách pro teenagery i na letním táboře. V roce 2013 spoluorganizovala benefiční koncert. 20 Máš radost, když vidíš pokroky některých dětí? Radost určitě mám, většinou jsem nadšená a příjemně překvapená. Když si uvědomím, z jakého prostředí některé děti pocházejí a s čím se setkávají, tak nechápu, jak snadno rozpoznají, co je dobré a zlé, a přitom nesoudí, ale věci a lidi berou tak, jak jsou.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

Výroční zpráva 2011. Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Int. Praha. Děkujeme

Výroční zpráva 2011. Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Int. Praha. Děkujeme Děkujeme Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát Hl. m. Prahy, Městská část Praha 3, Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, ZŠ Havlíčkovo náměstí Praha 3 - pedagogové a školní psycholožka

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2011 2011 Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2011. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2013 www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 2013 Jsme vděčni především Bohu za to, že můžeme tento rok opět prezentovat výroční zprávu, což svědčí o skutečnosti,

Více

Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Int. Praha. Výroční zpráva 2009. Děkujeme

Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Int. Praha. Výroční zpráva 2009. Děkujeme Děkujeme Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hl. m. Prahy, Městská část Praha 3, Nadace Naše dítě, Nadační fond Jaroslava Foglara Rychlé šípy, Nadace Divoké husy, Apoštolská církev Sbor otevřených

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

SLOVO ŘEDITELE. Bc. Jakub Václavů výkonný ředitel Pontonu STRANA 3

SLOVO ŘEDITELE. Bc. Jakub Václavů výkonný ředitel Pontonu STRANA 3 Výroční zpráva 2013 OBSAH Slovo ředitele 3 Přehled projektů 4 O Pontonu 5 Důležité momenty roku 2013 6 Organizační schéma 7 Bedna 8 COM.PASS 13 Jsem Ready! 18 Klubíčko 23 Pixla 28 Bednění 34 Pixlování

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko rané péče

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Vydání této publikace finančně podpořili:

Vydání této publikace finančně podpořili: okamžik brožura.indd 1 okamžik brožura.indd 2 Vydání této publikace finančně podpořili: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška Tato publikace vychází u příležitosti

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více