Výroční zpráva Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013. Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013 Centrum dětí a mládeže Praha Teen Challenge International ČR

2 Na oslavu 1. narozenin nových prostor jsme si nechali upéct stylový dort. Vystoupení dětí na oslavě 1. roku působení CDM v nových prostorech. Při oslavě 1. narozenin domu byly děti nadšené ze své proměny.

3 Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. (Bible, Jeremjáš 17,7) Několik slov o uplynulém roce V úvodu této výroční zprávy chci poděkovat všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají. Děkuji Městské části Praha 3 za to, že nám projevila svou podporu a důvěru a poskytla nám nájemní smlouvu na nově zrekonstruované prostory na 20 let a zohlednila námi vloženou investici ve výši nájemného 1 Kč ročně! Děkuji všem církvím, institucím a odborníkům, kteří nám v uplynulém roce pomáhali. Moje poděkování směřuje také těm málo viditelným. Všem, kteří se rozhodli nás pravidelně podporovat finančně, a také lidem, kteří nezištně a ochotně vykonali pro naše centrum nějakou potřebnou práci. Velmi si vážím toho, že vám záleží na dětech a rodinách, kterým se věnujeme. Velkou radostí a nezastupitelnou pomocí jsou pro nás stálí dobrovolníci. Mají elán, jsou schopní zastat mnoho dobré práce a děti je mají rády. V roce 2013 jsme se v nově zrekonstruovaných prostorech již zabydleli a oslavili první rok fungování na tomto krásném místě. Na oslavu 1. narozenin nás přišla navštívit zástupkyně starostky paní Miroslava Oubrechtová a další zástupci z Úřadu Městské části Praha 3. Přišlo i mnoho dětí a jejich příbuzných, byla to dobrá oslava. Kromě mimořádných akcí, jako byla tato oslava nebo již 11. letní tábor, jsme se po celý rok věnovali pravidelným odpoledním programům hodně dětí, ruchu, příběhů, chvíle radosti i smutku. Pořád se učíme a víme, že naše práce nikdy nebude jednotvárná. Jsme si vědomi rostoucí důvěry dětí a jejich rodin a vnímáme, že jim stále potřebujeme být nablízku. Vítězslav Pohanka, vedoucí Centra dětí a mládeže Teen Challenge Int. ČR v Praze 3

4 Centrum dětí a mládeže Teen Challenge International ČR (CDM) Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. (Bible, 2. Korintským 5,17) CDM je jedním ze středisek mezinárodní křesťanské organizace Teen Challenge International, která v mnoha zemích světa pomáhá lidem s problémem závislosti na návykových látkách. CDM působí především v oblasti prevence. Na Praze 3 je od roku 2001 a od té doby poskytlo služby více než pěti stům dětí a jejich rodinám. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 3 do 21 let a jejich rodiny, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Naším posláním je vést děti z cílové skupiny k poznání Boha na základě křesťanské víry a jejích hodnot. Děti, teenagery i jejich rodiče podporujeme ve smysluplném řešení jejich problémů, poskytujeme jim prostor pro nacházení vlastní hodnoty a tím zvyšujeme jejich šanci na úspěšné začlenění do společnosti. CDM má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Poskytuje sociální služby podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách: y nízkoprahové zařízení pro děti a mládež y sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poskytuje náhradní rodinnou péči. 4

5 Služby našeho centra z pohledu rodičů dětí Ptali jsme se rodičů dětí, proč přivádějí své děti do centra, na Žižkově se říká do klubu. Â Â Já myslím, že je to tady baví, že jste dobrý. Různé akce, sporty, tábory. Kluci sem chodí rádi. Líbí se mi, že se tenhle klub stará o děti. Doporučuju. Â Â Jsem ráda, že je to křesťanský klub a že se tu děti něco naučí. Â Â Jsem s klubem moc spokojená, líbí se mi, že si tu děti pohrajou. Â Â My sem děti posíláme už dlouho, má to tradici, zázemí. Â Â Syn se vždycky nemůže dočkat a já mám trochu odpočinku. Â Â Jsem ráda, že se tu můj syn může učit mluvit. Â Â Děti sem chodí rády, hrajou si, učí se. Máme radost, že si mají kde hrát a potkat kamarády. Taky se učí být samostatné. Â Â Moje dcera je ráda mezi dětmi a já jsem za tuto příležitost vděčná. Â Â Děti to tady baví, samy mě sem táhnou. Doma se nudí. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. (Bible, Žalm 127,1) Rodiče a příbuzní dětí s námi přišli oslavit první rok působení v novém domě. Vánoční besídka pro rodiče dětí. 5

6 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM NZDM je sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Naše centrum má tuto službu registrovanou Magistrátem hl. města Prahy od září Cílovou skupinou jsou dětí a dospívající ve věku od 6 do 21 let. Jejím posláním je předcházet sociálnímu vyloučení dětí a mládeže z cílové skupiny a pomoci jim překonávat nepříznivé životní situace, a to na základě křesťanských biblických principů. Cíle NZDM: y vyhledávat děti a mládež z cílové skupiny y předcházet a řešit: záškoláctví a šikanu, závislosti a rizikové sexuální chování y podporovat osobní rozvoj (vzdělávání, sebepřijetí, zodpovědnost) y zprostředkovat odborné poradenství návazných služeb y vytvářet bezpečné a přátelské prostředí y vést ke smysluplnému využívání volného času y zlepšit komunikaci uvnitř rodin y umožňovat komunikaci mezi lidmi různých národností a předcházet diskriminaci y poskytovat sociálně právní ochranu dětí v souladu se zákonem 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí V rámci NZDM poskytujeme program pro dvě věkové skupiny dětí a mládeže. Jedná se o skupinu školních dětí od 6 do 10 let a o skupinu teenagerů od 11 do 21 let. Program pro školní děti je 2x týdně, běžný program pro teenagery je 2x týdně a jednou týdně se koná večerní skupinka pro teenagery. 6

7 Součástí běžného programu NZDM je doučování (ve skupině i jednotlivě), svačina, volný čas, seznamování s křesťanskými hodnotami, písničky, volnočasové aktivity (hry, výtvarná činnost, divadlo, tanec, sportovní aktivity, výuka vaření, hra na hudební nástroje). Dětem a teenagerům nabízíme možnost rozhovorů o tom, co je zajímá, co prožívají a co by si v životě přáli. Také jim a jejich rodičům pomáháme vyřizovat věci, se kterými potřebují pomoci (na úřadě, ve škole, doprovod na logopedii apod.). Některé z dalších aktivit NZDM v roce 2013 y Uskutečnili jsme 11. letní tábor pro 22 dětí, který podpořil Magistrát hl. města Prahy v rámci Prevence kriminality. y Proběhlo několik venkovních akcí v parcích na Žižkově a v Karlíně v rámci velikonočního Go Campu ve spolupráci s mládeží Křesťanského společenství Praha. Během akcí a streetworku probíhaly individuální poradenské rozhovory ohledně problémů rizikového chování. y Podpořili jsme tři teenagery v nástupu do prvního ročníku SŠ a SOU (formou kontaktování školy, doprovodu, základního vybavení potřebnými pomůckami, doučováním). y Šest teenagerů se zapojilo aktivně do pomáhání při programu s mladšími dětmi. y V létě jsme navštívili ZOO s mladšími školními dětmi. S teenagery jsme jeli v září na výlet do Českého Těšína a v létě k Sázavě. y Během roku probíhaly návštěvy dětí v jejich domácím prostředí, dále návštěva jedné dívky v nemocnici a návštěvy rodin na ubytovnách. y Zprostředkovali jsme jednomu dítěti kontakt se sourozencem, s nímž nemohlo být několik let v kontaktu. y Na vlastní přání teenagera v krizové situaci jsme vyjednali a uhradili jeho pobyt v Středisku výchovné péče Klíčov. y V rámci běžného programu měli teenageři možnost individuální konverzace v angličtině s rodilým mluvčím a další výuka angličtiny pro teenagery probíhala formou her. NZDM v roce 2013 v číslech Počet dnů, kdy bylo otevřeno 178 Počet odpoledních a večerních programů 214 Děti a teenageři celkem 132 Kontakty s dětmi běžný program Kontakty skupinka pro teenagery 298 Kontakty akce 336 Kontakty streetwork 42 Kontakty celkem Sprcha 25 Oděvy 49 Ošetření 17 Odvšivení 21 Kontakty s rodiči 553 Svačiny průměrná návštěvnost NZDM 16 dětí pozn. Kontaktem rozumíme pro tyto účely každé setkání. 7

8 Anketa Teenager, 17 let Jak dlouho chodíš do klubu? Sedm let. Kdo tě přivedl? Přišel jsem se sestrou a její kamarádkou. Říkal jsem si, kde to jsem? (směje se) Proč vaří? Zrovna dělali palačinky. Sestra mi říkala: Vem si, ať neurazíš. Co tě v klubu bavilo dřív a co tě baví teď? Dřív mě bavily hlavně hry. V průběhu, jak jsem se dozvídal o Bohu. Teď tady taky znám hodně lidí, chci s nimi udržovat kontakt, ve smyslu přátelství. Takže dobré vztahy? Hm, ano. Co se stalo v roce 2013? Úspěšně jsem dokončil 1. ročník střední školy. Bez Boží milosti a pomoci pracovníků bych tento úspěch neměl, jsem za to vděčný. V čem ti pracovníci pomáhali? S učivem, ve finanční tísni mi koupili školní pomůcky. No, a (přemýšlí), v rozhodování o mém životě. Jaké je doučování? Je skvělé! Pracovníci mi dokážou pomoci v tom, v čem mám mezery, což mi pomáhá k dobrým studijním výsledkům. Co bys vzkázal lidem, kamarádům, kteří nebyli nikdy v klubu? Dá se tady najít smysl života, je tu pohoda, klid. Člověk si nemusí hrát na to, co není, většina dětí je tu sama sebou, člověk může přemýšlet sám o sobě. Často vystupuješ (např. na benefičním koncertě House of Hope). Jaké to pro tebe je? Už mám zkušenost s vystupováním na veřejnosti, takže je to pro mě docela normální. Ale jsem rád, že to dělám, protože můžu předávat poselství, které může pomoci dalším lidem. Co bys chtěl říct na závěr? Na závěr bych chtěl říci své motto: Není důležité, čím jsi, ale je důležité, čím se rozhodneš být. To je dobrý. y Děti navštěvující CDM měli možnost na podzim roku 2013 zúčastnit se koncertu křesťanských skupin VOX a v prosinci vánočního hip-hopového tanečního vystoupení. y V prosinci se uskutečnila tradiční Mikulášská pod vedením teenagerů, vánoční besídka pro rodiče a děti a vánoční oslava s rozdáváním dárků pro všechny děti a teenagery, kteří navštěvují CDM pravidelně. y V prostorách CDM proběhly 2x oblíbené přespávačky s promítáním filmu. Projekt Vyučím se! K tomuto projektu nás inspirovala zkušenost jednoho z našich teenagerů již v roce Aby mohl nastoupit do 1. ročníku SOU, obrátil se na nás s prosbou o pomoc v komunikaci s novou školou. Ukázalo se, že studium vyžaduje výdaje nad finanční možnosti jeho rodiny. Díky několika štědrým dárcům jsme ho mohli finančně podpořit. Později se ukázalo, že úspěch studia není možný bez pravidelného doučování. Proto jsme v roce 2013 zahájili tento projekt, který z Grantového a podpůrného fondu podpořila Městská část Praha 3. Cílem projektu je podpořit teenagery ve studiu na SŠ či SOU. Těm teenagerům, kteří pravidelně navštěvují CDM a projeví zájem o podporu ve studiu, z grantu hradíme materiální pomoc (učební pomůcky, učebnice, pomůcky na odbornou praxi apod.) Dále díky tomuto grantu můžeme zaměstnat lektora doučování, který pravidelně dochází do CDM a doučuje teenagery látku, kterou potřebují procvičit do školy, aby tak zvládli požadavky, které na ně střední škola či učiliště klade. Projekt byl zahájen v roce 2013 a pokračuje úspěšně i v roce Tábor v roce 2013 V roce 2013 se konal již jedenáctý letní tábor u Sečské přehrady, který podpořil Magistrát hl. města Prahy v grantovém řízení Prevence kriminality na rok Tábora se účastnilo celkem 22 dětí a teenagerů, kteří pravidelně navštěvují CDM. V termínu od 1. do probíhala první část tábora, které se účastnili pouze teenageři. Jejich úkolem bylo připravit tábor a program her pro mladší děti, které přijely později. Teenageři si přípravný čas užili, měli svůj vlastní program (o part- 8

9 nerských vztazích, dále výlet na nedalekou zříceninu, společný čas v přírodě, promítání filmu, diskuse, oblíbené vaření apod.). Dne dorazily mladší školní děti. Program byl od této chvíle společný, plný her a aktivit. Součástí programu tábora byla i výuková hra realizovaná týmem Teen Challenge Šluknov, v níž si mohly děti formou zážitkové hry vyzkoušet výhody studia v porovnání s tím, jaké to je být na pracáku. Hra měla velký úspěch a vzbudila mnoho různých emocí. Součástí tábora jsou programy zaměřené na prevenci kriminality a rizikového chování diskuse, scénky, rozhovory s pracovníky resocializačních středisek Teen Challenge, doprovodné programy. Dále se konají biblické programy, spojené se zpěvem u táboráku, a různé hry. Velký úspěch sklidila terénní hra, kterou si připravila Verunka Hájková, naše dobrovolnice. Během tábora si teenageři připravovali samostatně divadelní scénky zaměřené na témata, která se probírala při večerních programech. Oceňujeme, že teenageři byli samostatní při vypracovávání svěřených úkolů, a snažili se být zodpovědní. Na konci tábora byl společný večer, kdy každý mohl říci, co se mu na táboře líbilo, většina dětí tuto možnost využila a mluvila o tom, co jim letní tábor přinesl. Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci letního tábora Děkujeme: ÂÂ týmu z Křesťanského centra Apoštolské církve Český Těšín za jejich programy, hry a přátelství (Radce, Marsi, Marušce, Jolce). ÂÂ týmu z Teen Challenge Šluknov, který měl připravenou hru a úžasný večerní program se skutečným ohněm z nebe. ÂÂ všem pracovníkům ze střediska Teen Challenge Poštovice, kteří pomáhali při realizaci programu, s diskusním večerem týkajícím se prevence závislosti na drogách a témat víry a také skvěle vařili. ÂÂ všem dobrovolníkům, kteří celý rok přicházejí pomáhat do CDM a na táboře jsou vůči dětem starostliví jako rodiče. ÂÂ Magistrátu hl. města Prahy, který poskytl finanční podporu na tábor v grantovém řízení Prevence kriminality na rok

10 Výlet do Českého Těšína Teenager, 15 let: Moc se mi v Těšíně líbili lidi. Jak jsme byli na bobové dráze, to byla pecka. Potom jsme měli společnou skupinku a hráli jsme hry. Svěřovali jsme se navzájem, to bylo moc dobrý. Těšíňačky mám rád, to jsou super lidi. V září proběhla víkendová akce pro teenagery v Českém Těšíně, kterou zorganizovali dlouholetí přátelé našeho centra. Díky jejich pozvání jsme mohli využít ubytování v Křesťanském centru Apoštolské církve v Českém Těšíně, kde nám bylo k dispozici krásně vybavené zázemí. V pátek večer po příjezdu jsme se zúčastnili společného programu pro mládež z AC Český Těšín. Druhý den ráno jsme posnídali a poté jsme vyrazili na půldenní výlet a na bobovou dráhu. Byl to velký zážitek pro všechny. Po bobování jsme šli na procházku po okolí, bylo ještě docela pěkné počasí. S teenagery jsme měli společný oběd i večeři. Večer jsme měli program, povídání a hry. V neděli ráno jsme navštívili bohoslužbu, kde jsme představili službu našeho centra. Dva teenageři také vyprávěli o svém životě a jaký význam pro ně má služba CDM. Po bohoslužbě jsme jeli zpátky do Prahy. Velký dík patří hostitelům a organizátorkám akce, především Radce, Marsi, Jolce a Marušce z Křesťanského centra, které vše zorganizovaly a domluvily, pro děti napekly úžasné buchty, usmažily langoše a uvařily pro všechny guláš. Umožnily tak dětem, aby měly skvělý zážitek. Děkujeme také všem z Křesťanského centra AC v Českém Těšíně, kteří během podzimu a v čase před Vánoci nakupovali a zařizovali 62 balíčků s vánočními dárky pro děti navštěvující CDM. Vážíme si Vašeho přátelství! Výlet na Petřín Dne se konala celodenní akce pro školní děti a jejich mladší sourozence. Společně jsme vyrazili na Petřín a byli jsme rádi, že bylo krásné počasí. Původní plán vyjet na kopec lanovkou nevyšel z důvodu velkého zájmu turistů, kteří tvořili před lanovkou několik desítek metrů dlouhou frontu. Na kopec jsme tedy 10

11 s dětmi vyrazili po svých. Byla to příjemná procházka mezi rozkvetlými stromy a s krásným výhledem na Prahu a na Hrad. Na kopci jsme společně navštívili zrcadlové bludiště, dali jsme si společnou svačinu a strávili jsme nějaký čas na dětském hřišti. Na zpáteční cestu jsme jeli lanovkou. Pro děti to byl výjimečný zážitek. Poté jsme se tramvají vrátili do klubu, kde jsme si udělali společně pizzu a hráli jsme hry. Také jsme měli společný program. Poté šla část dětí hrát hry do parku, další část vyráběla přáníčka pro maminky ke Dni matek. Byl to veselý den a společně jsme si ho výborně užili. Výlet na Sázavu V srpnu jsme uspořádali s teenagery jednodenní výlet k řece Sázavě. Sraz byl ráno v klubu a společně jsme vyrazili vlakem do Senohrab, což je asi 40 minut jízdy z Hlavního nádraží směrem na jihovýchod. Zde jsme vystoupili a šli jsme oblíbenou turistickou trasu na hrad Zlenice (Hláska). Cesta vede lesem podél potoka, v letním horku bylo příjemné ukrýt se ve stínu stromů. Asi po třech kilometrech chůze jsme dorazili k řece Sázavě k přírodnímu koupališti, kde se teenageři mohli vykoupat. Poté jsme vystoupali na zříceninu hradu, která je nyní rekonstruována skupinou dobrovolníků. Ve známém bufetu Baštírna jsme si každý dali něco dobrého a pak jsme se vydali zpět lesem k vlaku. Kolem půl šesté jsme se vrátili společně do Prahy. Výlet do ZOO V srpnu jsme šli na výlet do ZOO s mladšími školními dětmi. S dětmi jsme navštívili pavilon afrických zvířat, viděli jsme slony, žirafy, lední medvědy, buvoly, antilopy a spoustu dalších zvířat. Některé z dětí byly poprvé v životě v ZOO a poprvé v životě viděly taková zvířata. Po svačině jsme měli volný čas, kdy si děti mohly hrát na hřišti a odpočívat. Kolem třetí hodiny jsme se vrátili společně ke klubu. 11

12 Anketa mezi dětmi Dívka, 10 let Jak dlouho chodíš do klubu? Hodně dlouho. Od tří let, ale měla jsem přestávku. Na co se do klubu těšíš? Na tábor, ale ještě ani jednou jsem s tímhle klubem nebyla, bude to určitě zážitek. Těším se na plavání. Taky na ranní rozcvičku, na program. Co tě v klubu baví? Tanec s Věrou, biblické programy. V čem ti klub pomáhá? V učení, v matice, v českém jazyce, angličtině. Chodím na doučování s Pavlem a na doučování angličtiny s Philem. Také ve víře v Boha. Co bys chtěla vzkázat lidem? Aby vás to bavilo. Věřit v Boha je dobrá věc, může to člověku pomoct. Dívka, 10 let Co se ti na klubu líbí? S vedoucíma je sranda, líbí se mi, že můžou chodit všechny děti. Vedoucí nám pomáhají. Taky, že chodíme s klubem na výlet. Co tě v klubu baví? Zpívat, program, hrát si s holkama, dělat srandičky a takhle, hry. V čem ti klub pomáhá? Abych nelhala, nekradla a nebyla na nikoho zlá. Co bys chtěla vzkázat lidem? Aby nekradli, nebyli na nikoho zlí, aby přišli sem do klubu. Jaké tě baví nejvíc hry? Schovávaná, Monopoly, Dobble. Dívka, 7 let Jak se máš? Dobře. Jak dlouho chodíš do klubu? To teďka nevím. Co tě nejvíc baví? Chvály, biblické programy, že si můžu zahrát hry, že Vítek dělá srandy. To je super. V čem ti klub pomáhá? Že se můžu dobře učit, že vím, kdo byl Ježíš, zpíváme. Co bys chtěla vzkázat lidem? Že Ježíš je hodný. Jaké tě baví nejvíce hry? Monopoly. Když jsme nahoře (v podkrovní místnosti), tak mě baví židličky. Pak Dobble, to je dobrá hra, že jo. Pak Opičky, Aktivity 2. A to je všechno. A jak to jde ve škole? Dobře někdy teda nedávám pozor, to je pravda. Dortíky a čeština Je po obědě, v jedné pražské čtvrti v cukrárně sedí starší dámy u kávičky a zákusků a probírají svoje známé a život vůbec. Vcházíme s Janičkou, žákyní druhé třídy běžné ZŠ, poté, co jsem ji vyzvedla po vyučování. Je to naše první doučovací hodina v terénu. Kvůli úspoře času máme doučování poblíž bytu, kde Janička bydlí se svou početnou rodinou, včetně dvou batolat a dalších dvou malých dětí. Tam bychom klid neměly a v knihovně je ještě zavřeno. Tak ji zvu do cukrárny. Usazujeme se, objednávám čaj a posílám Janičku, ať si vybere zákusek. Snaží se najít co nejmenší, aby byl nejlevnější. Janička počítá, kolik zaplatíme a kolik nám vrátí do stovky. Chvilku pijeme čaj, sníme zákusky a povídáme si, co ve škole a doma, co bude v klubu a tak. Po chvíli sama vytahuje sešit a učebnici. Píše domácí úkol z českého jazyka. Nejprve si povíme, jak je to správně, doplní si cvičení tužkou. Je vidět, že látku chápe a zmýlí se, jen když moc spěchá. Potom cvičení přepisuje načisto do sešitu. Dámy od vedlejšího stolu pochvalně hodnotí její výkon a úhlednost písma, (stolky jsou opravdu blízko), a přidávají vlastní zkušenost s psaním úkolů s vnoučaty. Janička září zaslouženou pozorností. Čas pokročil, rozhodujeme se ještě navštívit tu knihovnu. Byla tam s paní učitelkou a spolužáky na exkurzi a ráda by si půjčovala knížky domů. Dostává přihlášku a trpělivá paní knihovnice jí vše vysvětluje. Příště ji má přinést vyplněnou a podepsanou od maminky a dostane průkazku. Půl hodinky ještě posedíme v knihovně a Janička mi čte nahlas kapitolu z jedné dětské knížky. Čte moc hezky, chválím. Odvedu ji domů. Dojatě děkuje, že to bylo prima odpoledne, a ujišťuje se, že za týden půjdeme zase do knihovny. A konečně si bude moci půjčit knížku domů. Tato odpoledne byla tři, po Vánocích se Janička s rodinou odstěhovala za Prahu. Chodí do jiné školy. Děti v klubu jí namalovaly přáníčko, aby se jí tam dařilo, a pokaždé si na ni vzpomeneme v modlitbě. S rodinou domlouváme, že ji přivezou na návštěvu, moc nám všem v klubu chybí její upřímné hledání Boha i úsměv a zájem o druhé. Markéta Hamplová 12

13 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SAS SAS je sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Naše centrum má tuto službu registrovanou Magistrátem hl. města Prahy od listopadu Jejím posláním je podporovat rodiny s předškolními dětmi v zájmu o jejich výchovu a zdravý vývoj. Cílovou skupinu tvoří děti předškolního věku od 3 do 6 let a jejich matky, případně pěstounky z příbuzenstva (nejčastěji babičky či tety). Častým jevem sociálního vyloučení, se kterým se tyto rodiny potýkají, bývá dlouhodobá nestabilita v ekonomickém zajištění rodiny, nedostačující kvalita bydlení a nejistota ohledně budoucnosti. V rámci SAS poskytujeme dětem předškolního věku 2x týdně strukturovaný program odpovídající jejich specifickým potřebám. S maminkami (pěstounkami) konzultujeme potřeby jejich dětí také během předem domluvené návštěvy v jejich domácím prostředí nebo v prostorách našeho centra. Cíle našich setkání s rodiči dětí y Dáváme podněty k rozhovoru o nadání, dovednostech a úspěších dítěte. y Vytváříme prostor pro vzájemné sdílení přání mezi rodičem a dítětem. y V případě potřeby konzultujeme s rodiči možnost odborné spolupráce logopeda, pedagogicko psychologické poradny, apod. Podporujeme rodiče v jejich kompetencích, zůstáváme v roli průvodce a dbáme, aby zodpovědnost za řešení situace zůstala na straně rodiče. y Vytváříme příležitosti speciální akce, při kterých můžou strávit společně čas děti a jejich rodiče kvalitním a bezpečným způsobem (vystoupení dětí pro rodiče, oslava narozenin centra, společné vánoční pečení, společné vyrábění). y Motivujeme rodiče v tom, aby umožnili svým dětem pravidelně navštěvovat nultý ročník ZŠ Havlíčkovo náměstí. Některé z aktivit SAS v roce 2013 y V rámci pravidelných odpoledních aktivit se děti věnovaly grafomotorickým a logopedickým cvičením, výtvarným činnostem a hrám. y Děti si oblíbily hřiště na žižkovské Rajské zahradě a ve Stromovce. y Společně jsme oslavili narozeniny všech dětí s rozdáváním dárků. y Při oslavě 1. narozenin nových prostor a na vánoční besídce pro rodiče vystoupily s básničkami a písničkami. y Několik dětí se zúčastnilo v doprovodu své maminky nebo starších sourozenců vystoupení v rámci bohoslužeb pražských církví, kde se zapojily i do programu místní besídky pro děti. 13

14 SAS v roce 2013 v číslech Počet dnů, kdy bylo otevřeno 84 Počet programů 90 Děti celkem 47 Kontakty s dětmi běžný program 894 Kontakty akce 54 Kontakty streetwork 17 Kontakty celkem 965 Sprcha 12 Oděvy 23 Ošetření 5 Odvšivení 26 Kontakty s rodiči 486 Svačiny 772 průměrná návštěvnost odpoledních programů 11 dětí Jedinečné náhody V životech dětí a rodin, kterým se věnujeme, se často odehrává mnoho zásadních změn, nejvíce ve změně bydliště a v rodinných vztazích. Především nestabilita v bydlení a omezené možnosti návštěv na ubytovnách velmi znesnadňují možnosti naší terénní práce a plánování. Proto každé setkání s rodiči dětí vnímáme jako důležitou příležitost k rozhovoru, ať už je to ve chvíli, kdy rodiče přivedou dítě do klubu (jak se na Žižkově tradičně říká) nebo při náhodném setkání třeba na ulici. Soukromí při tom bývá omezené, ale přesto si často stihneme předat důležité informace o nabídce centra, domluvit návštěvu nebo doprovod na úřad, probrat, s čím se jejich dítě potýká nebo s čím oni sami zápasí a v čem by měli zájem o naši intervenci. Jak jsme pekly cukroví Dva týdny před Vánoci jsem pozvala maminky předškolních dětí do budovy klubu na již druhé předvánoční pečení cukroví, osobně i vytištěnou pozvánkou. Celkem jsem rozdala 16 pozvánek a vysvětlila všem, že cukroví bude k jídlu, pokud se povede, na vánoční slavnosti pořádané pro děti, rodiče, babičky, dědečky, tetičky Pozvala jsem osmnáctiletou Valiku, která také chodí do klubu a učí se na kuchařku a je moc šikovná, aby nám pomohla. Ta přivedla svoji maminku. A bylo vidět, po kom tu šikovnost podědila. Připravila jsem předem těsto, na stůl dala formičky, válečky, mouku, plechy, na druhý stůl konvice s čajem, hrnečky, namazané chlebíčky a něco sladkého. Zapálila tři svíčky na adventním věnci, pustila potichu koledy a těšila se na maminky a jejich děti. Nejprve přišly tři maminky a jejich čtyři děti (od 4 do 6 let), občerstvily se a pustily se hned do práce. Maminky pomáhaly svým dětem rozválet těsto, vykrojit tvary, opatrně je přenést na plech a vložit do trouby. Na mně bylo bedlivě hlídat, aby se úsilí tolika ručiček a rukou nespálilo, a včas plech vytáhnout. V průběhu pečení ještě dorazily čtyři dívky, sestry (od 3 do 12 let) a také se zapojily do práce. 14

15 A jak už to tak mezi ženskými bývá, (pardon Adámku, coby jediný zúčastněný budoucí muži!), pusy nám jely a upekly jsme nejen cukroví, ale i lecjaký nápad, co by se v klubu ještě dalo dělat společně. Např. jedna maminka, vyučená čalounice, se svěřila, že moc ráda šije a klidně by to učila i holky v klubu. Trochu více jsme se u toho seznámily navzájem, probraly děti a všechny ty krásné starosti s nimi. Byl to příjemně strávený čas, který mohly maminky prožít se svými dětmi u pěkné činnosti. A děti? Věřím, že to je ta nejlepší investice, kterou maminky mohou udělat- dělat něco dobrého (i doslova) společně se svými dětmi a přitom být veselé, klidné. I dětské obličeje pak září spokojeností. A čeho jsem si všimla: ty děti celé odpoledne vůbec nezlobily! Musím ocenit velkou šikovnost všech zúčastněných, cukroví jsme napekly hromadu, poslepovaly a ozdobily později s teenagery. Na vánoční slavnosti, kam přišlo více jak 50 dětí a jejich příbuzných, se po něm jen zaprášilo. Tradice byla vytvořena a maminky se mohou těšit znovu za rok. Tímto zvu i maminky a babičky, které s námi ještě nepekly, aby přišly a vzaly i své děti a užily si tak příjemné předvánoční odpoledne. Markéta Hamplová Tradiční vánoční oslava. Vánoční pečení. 15

16 Pěstounská péče Pěstounská péče pokračuje v rodině Pohankových, zakladatelů centra, už 9. rokem. Děti jsou v kontaktu se svou biologickou rodinou, jezdí k ní na víkendy, strávily u ní část vánočních prázdnin. Obě se učí hrát na kytaru, chodí na keramiku a sportují (Natálka chodí na karate, Monča na aerobik). Obě jsou v domácí škole u své pěstounky a mají výborný prospěch (obě měly v pololetí vyznamenání). Už také přemýšlí nad dalším studiem, Monika by chtěla jít studovat střední pedagogickou školu, Natálka střední školu obor chovatel cizokrajných zvířat. Obě děti velmi prospívají, chtějí v životě něčeho dosáhnout, mají své plány a vědí, že bez práce to nepůjde. Díky pravidelné finanční podpoře z CDM můžeme dětem dopřát nejen tolik potřebnou domácí školu, ale i kroužky, kde jsou v kontaktu s kamarádkami. Obě dívky se taky vždy moc těší do CDM, ať už na program pro teenagery nebo na tábor. Na výletě v pražské ZOO. 16

17 Tým CDM Teen Challenge Vítězslav Pohanka, vedoucí CDM, je do činnosti centra zapojen od jeho počátku (tedy od r. 2001). Pracuje především s dětmi mladšího školního věku a s teenagery. Vedl od roku 2005 do 2012 rekonstrukci nových prostor. Se svou manželkou, zakladatelkou CDM, se věnuje již devátým rokem pěstounské péči o dvě děti, klienty CDM. MgA. Anna Doubková, zástupce vedoucího, pracuje v CDM od roku 2004 ( dobrovolnice). Vede sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a teenagerovskou skupinku. Má na starost fundraising, koordinaci zahraničních dobrovolníků a další administrativní práci. Mgr. Markéta Hamplová přišla do CDM na podzim 2010 jako dobrovolnice. Od srpna 2011 pracuje jako sociální pracovnice. Věnuje se předškolním i školním dětem a intenzivně komunikuje s rodiči dětí. Významně rozšířila individuální doučování, které zahrnuje i doprovody dětí ze školy a konzultace s učiteli. Ing. Věra Boháčová byla od roku 2010 dobrovolníkem v CDM. V roce 2012 se stala součástí pracovního týmu na částečný úvazek pro práci s mladšími školními dětmi, teenagery a pro administrativní a fundraisingovou práci. Od listopadu 2013 nastoupila na plný úvazek. V současné době se připravuje na nástup na mateřskou dovolenou. Pavel Bukáček začal v CDM pracovat jako dobrovolník v lednu Zapojil se do práce se všemi věkovými skupinami. Od roku 2013 pracuje v CDM jako lektor volnočasových aktivit pro mladší školní děti a lektor doučování ve skupině teenagerů. Vítek Pohanka, vedoucí CDM Děkujeme Mgr. Noemi Komrskové, která našemu týmu poskytuje pravidelnou supervizi. Vážíme si jejích odborných znalostí a také jsme jí vděčni za porozumění, se kterým s námi rozplétá komplikované situace naší služby. Náš velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří k nám přicházejí po škole nebo po práci a svůj volný čas věnují dětem. Jejich zájem o děti a nezištné jednání je pro celý pracovní tým velkou oporou. Čeští a zahraniční dobrovolníci: Pavel Bukáček, Phil Davis, Vojtěch Furák, Věra Hájková, Renée Mc Lean, Michaela Ondráčková, Veronika Pavlíčková, Magdaléna Rausová, Rachel San Luis, Marika Slámová, Filip Šimáček, Daniel Tichý 17

18 Vojta Dobrovolnictví Dobrovolnictví je činnost, která významně přispívá k činnosti CDM. V roce 2013 jsme měli možnost spolupracovat s dvanácti dobrovolníky. Dobrovolník v našem centru může vykonávat různé činnosti, od pomoci s dětmi, přípravy různých aktivit pro ně, až po pomoc s administrativou, s překlady textů nebo benefičních akcí. Za každého dobrovolníka jsme velmi vděčni. Jejich pomoc je pro nás známkou toho, že naše práce má podporu mnoha jednotlivců a že lidem na životech dětí a jejich rodin navštěvujících naše centrum záleží. Každý dobrovolník přispívá k chodu centra něčím jedinečným a osobitým. V roce 2013 získali dva dobrovolníci CDM ocenění Městské části Praha 3 Dobrovolník roku. Rachel a Filip Teenageři se ptají, dobrovolníci odpovídají Oslovili jsme teenagery, kteří docházejí do CDM, aby se zeptali konkrétních dobrovolníků na to, co je zajímá. Rachel San Luis začala v CDM pomáhat v září 2011 krátce poté, co se do Prahy přestěhovala z USA. Věnuje se skupině teenagerů. Pomáhala také s organizací benefičního koncertu. Kdy jsi uvěřila v Boha? Moji rodiče se stali křesťany krátce předtím, než jsem se narodila. U nás doma se scházeli věřící, bylo to opravdu přátelské prostředí. Hodně jsem o Bohu slyšela a vždycky jsem v Boha nějak věřila. Když mi bylo čtrnáct let, byla jsem na táboře, kde jsem se rozhodla následovat Boha na každý den. Pavel Bukáček se věnuje dobrovolnictví v CDM od roku Pomáhal ve všech třech věkových skupinách. Pravidelně jezdí na tábory. Nyní působí již jako lektor volnočasových aktivit a doučování. Proč jsi tak velký? Asi proto, že táta je docela velký. 18

19 Z jakého důvodu chodíš do klubu? Protože mě to tu baví, má to smysl sem chodit (kvůli Bohu) a nesetkal jsem se s žádným místem, kde bych byl tak rád. Proč o sobě nemluvíš? Protože mi nepřijde důležité o sobě povídat. Občas o sobě mluvím, ale je pravda, že ne moc. Snažím se spíše zajímat o ostatní, o sobě většinou povídám, pouze pokud se mě někdo ptá, to rád odpovím. Tvůj vztah k Romům? Můj vztah k Romům je velice kladný, hodně jsem si je oblíbil, jsem s nimi rád, i když tomu tak vždy nebylo. Když jsem byl na základce, tak nás s klukama naši romští spolužáci pronásledovali. Ve škole i mimo školu to s nimi nebylo nejpříjemnější. Mnohokrát se mě pokoušeli okrást, vyhrožovali mi, chtěli mě zbít a mnoho dalších věcí, samozřejmě ne všichni byli takoví. Je trochu zvláštní, že zrovna já teď mohu být v Teen Challenge, kde většina dětí je romského původu. Myslím, že je to Bůh, kdo mě, i to jak je vnímám, zcela proměnil. Tvoje nejoblíbenější knížka? Bible, protože v ní mám návod pro svůj život a odpovědi na své otázky. Pavel (vlevo), Vojta (vpravo) Vojtěch Furák začal pomáhat v CDM v roce 2012 ve skupině mladších školních dětí. Později také s teenagery. Na táboře byl mj. také jako zdravotník. Proč nenecháš Máju vyhrát v Dobble (pozn.stolní hra)? Protože Dobble je hra mého života a nic jiného než vítězství neberu. Nejhorší trapas? Myslím si, že každý den mám nějaký trapas, takže z toho množství je těžké vybrat jeden jediný. Co si myslíš o Romech? Nerad mluvím obecně, ať už se jedná o Romy nebo o někoho jiného. Mám mezi nimi spoustu přátel a kamarádů, takže bych řekl, že moje vztahy s nimi jsou dobré. 19

20 Verunka Verunka Hájková se věnuje dobrovolnictví v CDM od roku Pomáhá s předškolními a mladšími školními dětmi. Spolu s nimi a teenagery nacvičili poněkolikáté vánoční divadlo. Na táboře připravila speciální terénní hru lesem, čímž všechny vyvedla z rovnováhy. Jak to, že tak dobře chodíš po lese? Pokud jde o chození po lese, baví mě to od dětství měla jsem senzační rodiče, kteří s námi (se mnou a ségrou) jezdili každý rok o prázdninách tábořit na nějaké opuštěné místo a tam jsme samozřejmě ponejvíce chodili po lese. Nepřestalo mě to bavit, ani když jsem vyrostla, proto jsem se asi dala na orientační běh. Jak jsi dokázala vytvořit tu táborovou bojovku po lese? Asi proto, že jsem tak stará první jsem připravovala na jistém tajném křesťanském táboře tak před pětatřiceti lety a od té doby každý rok aspoň jednu, často mnohem víc. Takže mám praxi. Slyšel jsem, že jsi byla pastor. Je to pravda? Co ráda v klubu děláš? Ano, je to pravda, dělala jsem farářku malého evangelického sboru v Ostrově nad Ohří téměř 20 let. V klubu nejradši vyprávím příběhy z Písma nebo hraju s dětmi divadlo. Reneé Mc Lean se věnuje předškolním dětem v našem centru již od roku Zažila jsi štěstí? Zažila jsi zklamání? Určitě obojí. Baví tě pracovat v centru jako dobrovolnice? Ano, mám radost, když můžu využívat svoje schopnosti a vidět, že tím do života dětí přináším radost a naději. Marika Slámová pomohla založit večerní skupinku pro teenagery v září Od té doby se podílela na její realizaci, na přespávačkách pro teenagery i na letním táboře. V roce 2013 spoluorganizovala benefiční koncert. 20 Máš radost, když vidíš pokroky některých dětí? Radost určitě mám, většinou jsem nadšená a příjemně překvapená. Když si uvědomím, z jakého prostředí některé děti pocházejí a s čím se setkávají, tak nechápu, jak snadno rozpoznají, co je dobré a zlé, a přitom nesoudí, ale věci a lidi berou tak, jak jsou.

Výroční zpráva 2011. Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Int. Praha. Děkujeme

Výroční zpráva 2011. Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Int. Praha. Děkujeme Děkujeme Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát Hl. m. Prahy, Městská část Praha 3, Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, ZŠ Havlíčkovo náměstí Praha 3 - pedagogové a školní psycholožka

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Výroční zpráva 2010. Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Int. Praha. Děkujeme

Výroční zpráva 2010. Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Int. Praha. Děkujeme Děkujeme Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hl. m. Prahy, Městská část Praha 3, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Nadace Divoké husy, Nadační fond Jaroslava Foglara Rychlé šípy, pedagogové

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Guťák. Prosinec 2k16. Autoři: Zdroje: František Fiala David Haluška Jan Martinek

Guťák. Prosinec 2k16. Autoři: Zdroje: František Fiala David Haluška Jan Martinek Autoři: František Fiala David Haluška Jan Martinek Prosinec 2k16 Guťák Zdroje: http://www.recepty.cz/ recept/vanilkové rohlíčky Školní fotogalerie Wikipedie inovinky.cz Google obrázky Obsah: Vtip: Co nás

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Několik slov o uplynulém roce

Několik slov o uplynulém roce Několik slov o uplynulém roce Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Bible, překlad 21. století, Matouš 6,33) V roce 2015 uplynulo již čtrnáct let od začátku

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Výroční zpráva. Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge

Výroční zpráva. Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge Výroční zpráva 2012 Centrum dětí a mládeže Praha Teen Challenge International ČR Moudrost dovede postavit dům, šikovnost jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácným a překrásným. (Bible,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně

Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně Výsledky hodnocení školy žáky. stupně. Jsi kluk 0 holka 50. Do školy chodíš rád? ANO, vždy7 Většinou ANO8 Většinou NE NE, nikdy7. Každý ve tvé třídě má svého kamaráda ( kamarády)? ANO 66 NE. Máš na výběr

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní Průzkum rozhodování žáků devátých tříd Studie Než zazvoní 26. září 2016 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie společnosti Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA Na začátku prosince proběhlo dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit názor na fungování školní družiny. Papírové dotazníky byly distribuovány mezi žáky

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

Klima školy - varianta pro žáky

Klima školy - varianta pro žáky Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Klima školy - varianta pro žáky výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy žáci 2. - 4. ročník Datum: 08. 03. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy Přehled

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz POSLÁNÍ, VIZE, HODNOTY A MOTTO Posláním Ambassadors Football je zvěstovat dobrou zprávu o Ježíši Kristu skrze

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více