Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1"

Transkript

1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba, ddávka neb stavební práce) Datum vyhlášení výzvy k pdání nabídek Registrační čísl prjektu Název prjektu Název / bchdní firma zadavatele Sídl zadavatele Osba právněná jednat za zadavatele, její telefn a vá adresa Vzdělávání zaměstnanců Faurecia Interirs Pardubice Služba CZ /0.0/0.0/15_021/ Pdpra dbrnéh vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) Faurecia Interirs Pardubice s.r.. Průmyslvá 537, Pardubičky, Pardubice Martin Hendrych, prkurista Jana Patkvá, prkurista Tel.: IČ zadavatele / DIČ zadavatele / CZ Kntaktní sba zadavatele ve věci zakázky, její telefn a e- mailvá adresa Hráčkvá Pavla Tel.: Lhůta pr pdání nabídek d 14:00 Míst pr pdání nabídek Průmyslvá 537, Pardubičky, Pardubice Ppis (specifikace) předmětu zakázky Předmětem zakázky jsu služby vzdělávání zaměstnanců splečnsti Faurecia Interirs Pardubice. Zadavatel knkrétně pžaduje realizaci následujících kurzů: 1. Základní kurz Sepr pr údržbáře/(elektr)mechaniky a) Základní kurz pr údržbu rbtů Sepr s řídicím systémem Visual 2 b) Základní kurz pr údržbu rbtů Sepr s řídicím systémem S900II knstrukce strjů Sepr práce s řídícími systémy Visual 2 a S900II nastavvání strjů Sepr lkalizace a dstraňvání drbných závad na mechanických a elektrických částech rbta 1 Ple s pvinnými náležitstmi výzvy jsu pdbarvená. Strana: 1 z 10

2 lkalizace a dstraňvání základních prblémů v prgramech rbta údržby rbta bsluhy strjů za účelem testvání správnsti seřízení Pčet zapjených zaměstnanců: 13 (ve 3 samstatných studijních skupinách) Minimální rzsah vyučvacích hdin pr skupinu (včetně věřených získaných znalstí a dvednstí): 40 výuka 38 hdin ( 60) 18 hdin terie, 20 hdin praxe závěrečná zkuška 2 hdiny ( 60) Maximální cena kurzu bez DPH: ,- 2. Speciální/pkrčilý kurz Sepr pr údržbáře se zaměření na elektr a) Speciální kurz pr elektrúdržbu rbtů Sepr s řídícím systémem Visual 2 b) Speciální kurz pr elektrúdržbu rbtů Sepr s řídícím systémem S900II elektrnické schéma strjů Sepr pžadavky na elektrnapjení strjů Sepr kntrla stavu a fungvání elektrnických částí strjů Sepr měření elektrických veličin spjených s fungvání strjů Sepr technická a prgramvá pdpra strjů Sepr s řídícími systémy Visual 2 a S900II mntáž a živvání elektrnických prvků strjů Sepr měření a vyhdncvání parametrů elektrnických zařízení strjů Sepr výběr a mntáž náhradních dílů diagnstika elektr závad Pčet zapjených zaměstnanců: 9 (ve 2 samstatných studijních skupinách) Minimální rzsah vyučvacích hdin pr skupinu (včetně věřených získaných znalstí a dvednstí): 40 výuka 38 hdin ( 60) 18 hdin terie, 20 hdin praxe závěrečná zkuška 2 hdiny ( 60) Maximální cena kurzu bez DPH: ,- 3. Speciální/pkrčilý kurz Sepr pr údržbáře se zaměřením na mechaniku a pneumatiku c) Speciální kurz pr údržbu rbtů Sepr s řídícím systémem Visual 2 se zaměřením na mechaniku a pneumatiku a) Speciální kurz pr údržbu rbtů Sepr s řídícím systémem S900II se zaměřením na mechaniku a pneumatiku Strana: 2 z 10

3 mechanické schéma strjů Sepr pneumatické schéma strjů Sepr kntrla stavu a fungvání pneumatických a mechanických částí strjů Sepr mntáž a živvání mechanických a pneumatických prvků strjů Sepr diagnstika mechanických a pneumatických závad výběr a mntáž náhradních dílů diagnstické mžnsti mechanickéh a pneumatickéh systému strjů Sepr Pčet zapjených zaměstnanců: 4 Minimální rzsah vyučvacích hdin (včetně věřených získaných znalstí a dvednstí): 40 výuka 38 hdin ( 60) 18 hdin terie, 20 hdin praxe závěrečná zkuška 2 hdiny ( 60) Maximální cena kurzu bez DPH: ,- 4. Vyšklení specialistů v blasti bsluhy a prgramvání strjů Sepr a) Základní kurz pr bsluhu a údržbu rbtů Sepr s řídícím systémem Visual 2 pr výrbu b) Základní kurz pr bsluhu a údržbu rbtů Sepr s řídícím systémem S900II pr výrbu c) Základní kurz prgramvání rbtů Sepr s řídícím systémem Visual 2 - úrveň 1 d) Základní kurz prgramvání rbtů Sepr s řídícím systémem S900II - úrveň 1 e) Pkrčilý kurz prgramvání rbtů Sepr s řídícím systémem Visual 2 f) Pkrčilý kurz prgramvání rbtů Sepr s řídícím systémem S900II knstrukce strjů Sepr, jejich funkce a mžnsti výrby nastavení a vládání strjů Sepr údržbvé práce na strjích Sepr vlivňující jejich nastavení vytváření prgramů v řídícím systému S900II a Visual 2 pmcí Jednduchéh prgramvání prgramvacími příkazy vytváření prgramů z EPS prgramů tvrba prgramů pmcí SAP bdů v řídicím systému S900II lkalizace a dstraňvání základních prblémů v prgramech rbta tvrba nvých prgramů a pdprgramů pmcí příkazů Sepr lgik tvrba PLC prgramů nastavvání speciálních funkcí rbta tvrba paletizačních prgramů seřízení strjů a jejich technlgická příprava bsluha a vládání strjů s řídícími systémy S900II a Visual 2 Pčet zapjených zaměstnanců: 4 Strana: 3 z 10

4 Minimální rzsah vyučvacích hdin (včetně věřených získaných znalstí a dvednstí): 120 výuka 118 hdin ( 60) 30 hdin terie, 88 hdin praxe závěrečná zkuška 2 hdiny ( 60) Maximální cena kurzu bez DPH: ,- 5. Speciální kurzy pr veducí pracvníky v blasti Sepr a KraussMaffei g) Speciální kurz pr veducí pracvníky se zaměřením na rbty Sepr s řídícím systémem Visual 2 a S900II h) Nadstavbvý speciální kurz pr veducí pracvníky se zaměřením na rbty Sepr s řídícím systémem Visual 2 a S900II i) Speciální kurz pr veducí pracvníky na strje Krauss Maffei s řídícím systémem MC4 a MC3F a) Nadstavbvý speciální kurz pr veducí pracvníky na strje Krauss Maffei s řídícím systémem MC4 a MC3F Obecný ppis technlgií vstřikvání plastů s využitím zařízení KraussMaffei a Sepr a jejich mžnsti Specifika fáze prcesu vstřikvání plastů s využitím zařízení KraussMaffei a Sepr a parametry meziprduktů Dávkvání Plastifikace Vstřik Dtlak Temperace Smrštění výlisku Parametry výlisku Faktry vlivňující kvalitu výlisků vyrbených pmcí strjů KraussMaffei a Sepr Materiály pužívané ke vstřikvání plastů pmcí strjů KraussMaffei a Sepr Funkce a mžnsti strjů Sepr a KraussMaffei Technlgická příprava výrby s využitím strjů Sepr a KraussMaffei stanvvání druhů pltvarů a mnžství materiálů pr plastikářsku výrbu pmcí technlgií Sepr a KraussMaffei pdle knstrukční dkumentace stanvení technlgických pstupů a pdmínek výrby a kntrla jejich ddržvání prvádění technických zkušek zajištění seřízení strjů a jejich nastavení věřvání nvých pstupů Pčet zapjených zaměstnanců: 4 Minimální rzsah vyučvacích hdin (včetně věřených získaných znalstí a dvednstí): 45 výuka 43 hdin ( 60) 20 hdin terie, 23 hdin praxe závěrečná zkuška 2 hdiny ( 60) Strana: 4 z 10

5 Maximální cena kurzu bez DPH: ,- 6. Vyšklení specialistů v blasti bsluhy a hydraulické a mechanické údržby strjů KraussMaffei a) Základní kurz pr bsluhu a údržbu vstřikvacích strjů Krauss Maffei s řídícím systémem MC4 b) Základní kurz pr bsluhu a údržbu vstřikvacích strjů Krauss Maffei s řídícím systémem MC3F c) Speciální kurz pr hydraulicku a mechanicku údržbu strjů Krauss Maffei s řídícím systémem MC4 a MC3F mechanické schéma strjů KraussMaffei hydraulické schéma strjů KraussMaffei kntrla stavu a fungvání hydraulických a mechanických částí strjů KraussMaffei mntáž a živvání hydraulických a mechanických prvků strjů KraussMaffei diagnstika mechanických a hydraulických závad výběr a mntáž náhradních dílů diagnstické mžnsti mechanickéh a hydraulickéh systému strjů KraussMaffei nastavení strjů KraussMaffei vládání strjů KraussMaffei specifika řídících systémů MC4 a MC3F (jejich spuštění, výběr vhdných funkcí, význam kntrlek apd.) Pčet zapjených zaměstnanců: 13 (ve 3 samstatných studijních skupinách) Minimální rzsah vyučvacích hdin pr skupinu (včetně věřených získaných znalstí a dvednstí): 67,5 výuka 65,5 hdin ( 60) 20 hdin terie, 45,5 hdin praxe závěrečná zkuška 2 hdiny ( 60) Maximální cena kurzu bez DPH: ,- 7. Speciální/pkrčilý kurz KraussMaffei pr údržbáře se zaměřením na elektr a) Speciální kurz pr elektrúdržbu strjů Krauss Maffei s řídícím systémem MC4 b) Speciální kurz pr elektrúdržbu strjů Krauss Maffei s řídícím systémem MC3F elektrnické schéma strjů KraussMaffei pžadavky na elektrnapjení strjů KraussMaffei kntrla stavu a fungvání elektrnických částí strjů KraussMaffei měření elektrických veličin spjených s fungvání strjů KraussMaffei technická a prgramvá pdpra strjů KraussMaffei s řídícími systémy MC4 a MC3F Strana: 5 z 10

6 mntáž a živvání elektrnických prvků strjů KraussMaffei měření a vyhdncvání parametrů elektrnických zařízení strjů KraussMaffei výběr a mntáž náhradních dílů diagnstika elektr závad Pčet zapjených zaměstnanců: 9 (ve 2 samstatných studijních skupinách) Minimální rzsah vyučvacích hdin pr skupinu (včetně věřených získaných znalstí a dvednstí): 45 výuka 43 hdin ( 60) 20 hdin terie, 23 hdin praxe závěrečná zkuška 2 hdiny ( 60) Maximální cena kurzu bez DPH: ,- 8. Kurz technlgie KraussMaffei s řídícími systémy MC4 a MC3F a) Základní šklení pr výrbu v blasti technlgie KraussMaffei b) Základní kurz pr bsluhu a údržbu vstřikvacích strjů Krauss Maffei s řídícím systémem MC4 pr výrbu c) Základní kurz pr bsluhu a údržbu vstřikvacích strjů Krauss Maffei s řídícím systémem MC3F technlgie KraussMaffei principy fungvání fáze výrbníh cyklu pužité materiály a nástrje řídící systémy a jejich rzdíly knstrukce strjů KraussMaffei, jejich funkce a mžnsti výrby nastavení strjů KraussMaffei údržbvé práce na strjích KraussMaffei vlivňující jejich nastavení seřízení strjů a jejich technlgická příprava na výrbu lkalizace a dstraňvání základních prblémů v nastavení strje vládání strjů pmcí řídících systémů MC4 a MC3F Pčet zapjených zaměstnanců: 4 Minimální rzsah vyučvacích hdin (včetně věřených získaných znalstí a dvednstí): 60 výuka 58 hdin ( 60) 20 hdin terie, 38 hdin praxe závěrečná zkuška 2 hdiny ( 60) Maximální cena kurzu bez DPH: ,- Zadavatel pžaduje p ddavateli pdání nabídky na zakázku jak celek. Zadavatel umžňuje ddavateli zajistit pžadvané kurzy prstřednictvím pdddavatele. Strana: 6 z 10

7 Kurzy musí prbíhat prezenčně. Šklící agentura musí účastníkům šklení v ptřebném pčtu pr každý kurz pskytnut výukvé materiály. U kurzů budu ddrženy minimální pčty hdin výuky uvedené u jedntlivých kurzů. Získané znalsti budu věřeny lektrem závěrečnu zkušku. Sučástí plnění je mj. vydání svědčení úspěšném abslvvání kurzu. Předpkládaná hdnta zakázky v Kč (bez DPH) Lhůta ddání / časvý harmngram plnění / dba trvání zakázky Míst ddání / převzetí plnění Suhrnná maximální cena zakázky dsahuje výše: ,- bez DPH. V případě překrčené tét ceny djde k vylučení ddavatele. Zadavatel pžaduje, aby nebyla překrčena cena jedntlivých kurzů uvedená v kapitle Ppis (specifikace) předmětu zakázky. Prsinec 2017 prsinec 2018 Parbubice Pravidla pr hdncení nabídek, která zahrnují i) kritéria hdncení, ii) metdu vyhdncení nabídek v jedntlivých kritériích a iii) váhu neb jiný matematický vztah mezi kritérii Nabídkvá cena bez DPH (40 %) číselné kritérium Ddavatel je pvinen stanvit celkvu nabídkvu cenu za předmět plnění veřejné zakázky abslutní částku v českých krunách v členění na cenu s a bez DPH. Hdncena přitm bude celkvá nabídkvá cena bez DPH. Z důvdu pžadavku na nepřekrčení předpkládaných hdnt uvede ddavatel v nabídce ceny za jedntlivé aktivity. Metdika rganizace kurzů (60 %) nečíselné kritérium Tímt kritériem se myslí dkument, který v rzsahu maximálně 10 stran ppíše pstup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hdnceny budu způsby realizace pr Zadavatele klíčvých částí pžadvanéh plnění, které ddavatel v Metdice rganizace kurzů ppíše, a které se budu vztahvat k efektivitě výuky. Knkrétně bude hdncen ppis: a) metdiky výuky, b) efektivity výukvých metd, c) způsbu věřvání kvality výuky a získávání zpětné vazby; d) systematičnst nabízených služeb; e) efektivní způsb realizace zakázky. Lépe bude hdncen ddavatel, který nabídne efektivnější a pr Zadavatele věřitelnější způsb rganizace kurzů. Lépe bude hdncen ddavatel, který bude reagvat na ptřeby aktuální cílvé skupiny. Dále bude lépe hdncen ddavatel, který zajistí efektivnější prces zahrnující způsb rganizace zakázky včetně akceptace plnění a kmunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání. Pr hdncení budu využity následující metdy: hdnta z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhdnější tzn. nejnižší hdnta (Nabídkvá cena bez DPH ) 100 x x váha kritéria vyjádřená v % hdnta (např. cena) z hdncené nabídky Pr hdncení subjektivních (nečíselných) kritérií se pužije bdvá stupnice 1 ž 100. Nejvhdnější nabídce je vždy přiřazena hdnta 100 bdů, statním jsu přiřazeny bdy dpvídající výsledku jejich prvnání s tut nejvhdnější nabídku v daném kritériu. Strana: 7 z 10

8 pčet bdů, které hdncená nabídka x váha kritéria vyjádřená v % v daném kritériu získala Takt získané vážené bdy ze všech dílčích hdnticích kritérií se sečtu. Nabídka, která získala v sučtu za všechna hdncená kritéria nejvíce bdů, je nabídku vítěznu. Hdncení nabídek prběhne v suladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanst v kapitle Pravidla pr zadávání zakázek. Základní pžadavky na prkázání kvalifikace ddavatele 2 Základní způsbilst: Uchazeč musí prkázat splnění základní způsbilsti stanvené analgicky s 74 zákna zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsbilsti prkáže uchazeč předlžením dkumentů stanvených v 75 zákna zadávání veřejných zakázek, a t v prsté kpii. Prfesní způsbilst: Způsbilý je uchazeč, který předlží: výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán; dklad právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dklad prkazující příslušné živnstenské právnění či licenci, a t v minimálně: Výrba, bchd a služby neuvedené v přílhách 1 až 3 živnstenskéh zákna. Dklady prkazující splnění základní způsbilsti a výpis z bchdníh rejstříku musí prkazvat splnění pžadvanéh kritéria způsbilsti nejpzději v dbě 3 měsíců přede dnem zahájení výběrvéh řízení. Namíst předlžení dkumentů pžadvaných zadavatelem je ddavatel právněn prkázat svu kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů (bdbně pdle 228 zákna zadávání veřejných zakázek) neb certifikátem vydaným v rámci systému certifikvaných ddavatelů (bdbně pdle 239 zákna č. 134/2016 Sb.). Ddavatel předlží seznam lektrů a k jedntlivým uvedeným kurzům následující dkumenty jedntlivých lektrů: certifikát lektra prkazující znalst a pužívání vstřiklisů Krauss Maffei Je pstačující, aby výše uvedené pdklady prkazující splnění kvalifikace byly předlženy v pdbě kpií, nestanví-li zadavatel ve výzvě k pdání nabídek jinak. Pdmínky a pžadavky na zpracvání nabídky Ddavatel je pvinen předlžit návrh smluvy. Návrh smluvy musí být pdepsán ddavatelem či sbu jednající na základě plné mci d statutárníh rgánu. Smluva musí mít písemnu frmu a musí bsahvat alespň tyt náležitsti: Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pkud jsu přiděleny Předmět plnění (knkretizvaný kvantitativně a kvalitativně) Cenu bez DPH a infrmaci, zda ddavatel je či není plátcem DPH Platební pdmínky Lhůtu ddání neb harmngram plnění Míst ddání/převzetí zbží neb výstupu plnění (není-li výslvně sjednán, rzumí se jím sídl zadavatele) Závazek ddavatele předkládat k prplacení puze faktury, které bsahují název a čísl 2 Další pžadavky mhu být zadavatelem specifikvány v závěrečné části výzvy k pdání nabídek. Strana: 8 z 10

9 prjektu Zapracvání údajů z nabídky, které byly předmětem psuzení/hdncení kvalifikace (tj. v kamžiku uzavření smluvy i během realizace zakázky musí bsah smluvníh vztahu dpvídat alespň těm parametrům nabídky, které zadavatel psuzval neb hdntil). Celá nabídka bude zpracvána v českém jazyce. Dkumenty v cizím jazyce budu patřeny překladem d českéh jazyka. Pžadavek na způsb zpracvání nabídkvé ceny Pžadavek na písemnu frmu nabídky Pžadavek na uvedení kntaktní sby ddavatele Pžadavek na jednu nabídku Vysvětlení zadávacích pdmínek Ddavatel zpracuje nabídkvu cenu na samstatném listu nabídky a uvede ji jak celkvu cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samstatně DPH a cena včetně DPH. Z důvdu pžadavku na nepřekrčení předpkládaných hdnt uvede ddavatel v nabídce ceny za jedntlivé aktivy. Nabídka musí být zadavateli pdána v listinné pdbě v řádně uzavřené bálce značené názvem zakázky a nápisem Netevírat, na níž je uvedena kntaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být pdepsány ddavatelem či sbu právněnu zastupvat ddavatele. 3 Ddavatel ve své nabídce uvede kntaktní sbu ve věci zakázky, její telefn a vu adresu. Každý ddavatel může pdat puze jednu nabídku. Ddavatel je právněn p zadavateli pžadvat vysvětlení zadávacích pdmínek (dpvědi na dtaz) zakázky. Písemná žádst musí být zadavateli dručena nejpzději 4 pracvní dny před uplynutím lhůty pr pdání nabídek. Další pžadavky na zpracvání nabídky Platební pdmínky: Úhrada bude prváděna na měsíční bázi pdle již pčtu realizvaných kurzů. Faktury budu vystavvány s min. 15 denní splatnstí. Mžnst navýšení ceny v bjektivně daných případech (puze změna ceny v závislsti na případné změně výše DPH) Další bchdní pdmínky: Ddavatel bude ve smluvě zavázán pvinnstí umžnit sbám právněným k výknu kntrly prjektu, z něhž je zakázka hrazena, prvést kntrlu dkladů suvisejících s plněním zakázky, a t p dbu danu právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, a zákn č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty). Pžadavky na frmu nabídky: Zadavatel pžaduje předlžení nabídky v 1 riginálním vyhtvení. Zadavatel nepřipuští variantní řešení nabídek. Zadávací řízení se řídí Obecnu částí pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (vydání č. 6), na tt zadávací řízení se neaplikují ustanvení zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek. Ddavatelé budu vyrzumívání výsledku, resp. zrušení zadávacíh řízení a příp. vylučení nabídky prstřednictvím uveřejnění infrmace na prtálu pd výše uvedeným názvem veřejné zakázky. 3 Osbu právněnu jednat za ddavatele se rzumí sba jednající na základě plné mci d statutárníh rgánu. Strana: 9 z 10

10

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Služba CZ /0.0/0.0/1 6_043/ Vzděláváni zaměstnanců VOP GROUP, s.r.o. Lípová 1128, Český Těšín

Služba CZ /0.0/0.0/1 6_043/ Vzděláváni zaměstnanců VOP GROUP, s.r.o. Lípová 1128, Český Těšín * * Evrpská unie Evrpský sciá[ní fnd Operační prgram Zaměstnanst Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek1 Čísl zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Zadávací dkumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Výukvé DVD k prjektu Game4Business Nejedná se zadávací řízení dle zákna č.137/2006 Sb. Při zadání tét veřejné zakázky není zadavatel pvinen pužít ustanvení

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávané v suladu s ustanvením 18 dst. 3 a 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnu zakázku maléh rzsahu na ddávky dle ustanvení 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ), mim půsbnst ZZVZ v suladu

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce Zakonzervování objektu ÚSTR

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce Zakonzervování objektu ÚSTR Praha, 15. 11. 2018 Č. j.: USTR 1061/2018 Výzva k pdání nabídky včetně zadávací dkumentace k veřejné zakázce na stavební práce Zaknzervvání bjektu ÚSTR Identifikace veřejnéh zadavatele: Úřední název: Česká

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídky Zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. ZADAVATEL: NOSTA-HERTZ spl. s r.. Perucká 61/13 120 00 Praha IČ: 152 70 041 V Praze dne 8. července 2011 Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace zadávané dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 844/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra zaměstnansti MAS Mravská cesta II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jak ZD ) dle 28 dst. 1 písm. b) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstv

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup inzerce

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brn, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na služby Servis

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Druh

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky na služby zadávané mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů, s pstupem dle OBECNÉ ČÁSTI PRAVIDEL PRO ŽADATELE

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 82/2010 Název prgramu: Reginální perační prgram a Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst Registrační čísl prjektu CZ.1.10/2.1.00/08.00762 a CZ.1.07/1.1.07/02.0053

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM dle 49 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen Zákn ), pr veřejnu zakázku Vzdělávání zaměstnanců splečnsti BATZ CZECH

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více