PRAVIDLA KLASIFIKACE V PK OBCHODNÍ AKADEMIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA KLASIFIKACE V PK OBCHODNÍ AKADEMIE"

Transkript

1 Obchodní akademie PRAVIDLA KLASIFIKACE V PK OBCHODNÍ AKADEMIE 1. ročník OA postup v programu ZAV 639 a méně (= pod 640) neklasifikován a méně (= pod 1 120) neklasifikován o tři stupně dolů o tři stupně dolů o dva stupně dolů o dva stupně dolů o stupeň dolů o stupeň dolů 700 a více splněno a více splněno 2. ročník OA postup v programu ZAV a méně (= pod 1 200) neklasifikován a méně (= pod 1 220) neklasifikován o tři stupně dolů o tři stupně dolů o dva stupně dolů o dva stupně dolů o stupeň dolů o stupeň dolů a více splněno a více splněno 3. ročník OA postup v programu ZAV a méně (= pod 1 250) neklasifikován a méně (= pod 1 260) neklasifikován o dva stupně dolů o dva stupně dolů o stupeň dolů o stupeň dolů a více splněno a více splněno 4. ročník OA postup v programu ZAV 1. pololetí Počet cvičení Klasifikace a méně (= pod 1 270) neklasifikován o dva stupně dolů o stupeň dolů a více splněno 1

2 Obchodní akademie Pozn: Studenti, během celého pololetí věnujte zvýšenou pozornost svému postupu, abyste si zbytečně nezhoršovali známku nízkým počtem cvičení, který svědčí o tom, že neplníte učební osnovu a tématický plán předmětu. Limity jsou nastaveny ke dni ukončení klasifikace. Splněno = žák je klasifikován podle známek získaných při klasifikačních zkouškách. Neklasifikován = žák koná dodatečnou zkoušku, výsledná známka po dodatečné, příp. opravné zkoušce je kombinací známek a dosaženého cvičení. Výpočet rychlosti: isté hoz za minutu = Výpočet přesnosti: rocento ch b = Výkonnostní limity počet ch b 100 hrubé hoz Procento chyb 1 0,00 0,20 2 0,21 0,40 3 0,41 0,60 4 0,61 0,80 5 0,81 a výše hrubé hoz - počet ch b 10 počet minut Rychlost 1. ročník OA Září méně než 40 Říjen méně než 50 Listopad méně než 60 Prosinec méně než 70 Leden méně než 80 Únor méně než 90 Březen méně než 100 Duben méně než 110 Květen méně než 120 2

3 Obchodní akademie 2. ročník OA Září méně než 120 Říjen méně než 125 Listopad méně než 130 Prosinec méně než 135 Leden méně než 140 Únor méně než 145 Březen méně než 150 Duben méně než 155 Květen méně než ročník a 4. ročník OA (dva opisy za pololetí, tj. 4x za školní rok) 3. ročník 4. ročník 1. a 2. pololetí Úhozy Známka Úhozy Známka Úhozy Známka pod pod pod Pozn.: Ke státní zkoušce se mohou kvalifikovat jen žáci, kteří trvale a spolehlivě dosahují výkon nad 200 čistých hozů za minutu. enalizace činí 10 hozů za ch bu. rocento ch b se hodnotí ve standardním rozpětí. Známka se přiděluje podle toho, co je horší (r chlost X procento ch b). 3

4 Ekonomické l ceum EKONOMICKÉ LYCEUM 1. ročník EL postup v programu ZAV 639 a méně (= pod 640) neklasifikován a méně (= pod 1 120) neklasifikován o tři stupně dolů o tři stupně dolů o dva stupně dolů o dva stupně dolů o stupeň dolů o stupeň dolů 700 a více splněno a více splněno Pozn: Studenti, během celého pololetí věnujte zvýšenou pozornost svému postupu, abyste si zbytečně nezhoršovali známku nízkým počtem cvičení, který svědčí o tom, že neplníte učební osnovu a tématický plán předmětu. Limit jsou nastaven ke dni ukončení klasifikace. Splněno = žák je klasifikován podle známek získaných při klasifikačních zkouškách. Neklasifikován = žák koná dodatečnou zkoušku, výsledná známka po dodatečné, příp. opravné zkoušce je kombinací známek a dosaženého cvičení. 2. ročník EL postup v programu ZAV a méně (= pod 1 200) neklasifikován a méně (= pod 1 210) neklasifikován o tři stupně dolů o tři stupně dolů o dva stupně dolů o dva stupně dolů o stupeň dolů o stupeň dolů a více splněno a více splněno Do konce školního roku je žák povinen splnit limit do cvičení v programu ZAV, a to formou domácí výuk ZAV. Zv šování r chlosti a přesnosti v hodinách bude probíhat podle časových možností. Tomu jsou přizpůsoben požadované výkonnostní limit. 3. ročník EL postup v programu ZAV a méně (= pod 1 230) neklasifikován a méně (= pod 1 240) neklasifikován o dva stupně dolů o dva stupně dolů o stupeň dolů o stupeň dolů a více splněno a více splněno 4

5 Ekonomické l ceum 4. ročník OA postup v programu ZAV 1. pololetí Počet cvičení Klasifikace a méně (= pod 1 250) neklasifikován o dva stupně dolů o stupeň dolů a více splněno Výpočet rychlosti: isté hoz za minutu = Výpočet přesnosti: rocento ch b = Výkonnostní limity počet ch b 1 hrubé hoz Procento chyb 1 0,00 0,20 2 0,21 0,40 3 0,41 0,60 4 0,61 0,80 5 0,81 a výše hrubé hoz - počet ch b 10 počet minut Rychlost 1. ročník EL Září méně než 40 Říjen méně než 50 Listopad méně než 60 Prosinec méně než 70 Leden méně než 80 Únor méně než 90 Březen méně než 100 Duben méně než 110 Květen méně než 120 5

6 Ekonomické l ceum 2. ročník EL Září méně než 130 Říjen méně než 130 Listopad méně než 135 Prosinec méně než 135 Leden méně než 140 Únor méně než 140 Březen méně než 145 Duben méně než 145 Květen méně než 150 Jako měsíční klasifikační zkoušk se v užívají desetiminutové opis z programu ZAV. z měsíčních zkoušek se nahrazují čtvrtletní písemnou prací. Trénink ke zv šování r chlosti a přesnosti musí žák provádět doma (v domácí instalaci ZAV nebo v textovém editoru MS Word), nebo ve volném provozu ve škole. 3. a 4. ročník EL 3. ročník 4. ročník 1. a 2. pololetí Úhozy Známka Úhozy Známka Úhozy Známka pod pod pod t ři 6

7 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO OBCHODNÍ AKADEMII A EKONOMICKÉ LYCEUM: Limit dosažených cvičení: pro 1. ročník OA i EL = cvičení pro 2. ročník OA/EL = cvičení / pro 3. ročník OA/EL = cvičení / pro 4. ročník OA/EL = cvičení / Výkonnostní limit pro všechn ročník = r chlost a přesnost jsou v mezen v tabulkách. Žáci 3. a 4. ročníků jsou povinni dále v užívat domácí verzi programu ZAV a tím zv šovat svoji r chlost a přesnost. Domácí trénink je přípravou k případnému konání státní zkoušk z psaní na klávesnici. Žáci 1. a 2. ročníků mohou navštěvovat volný provoz v učebně 301 viz zásad volného provozu. Dnem ukončení klasifikace se rozumí maximálně poslední vyučovací hodina PK před datem ukončení klasifikace, které v hlašuje vedení škol. Žáci se specifickými poruchami učení nebo s poruchami h bnosti rukou mohou v užívat školní i domácí výuku ZAV s prodlouženým reakčním časem nebo se sníženými nárok na výkon. Zákonný zástupce žáka adresuje řediteli škol žádost o lev a prokáže oprávněnost nároku. Rozhodnutí o klasifikačních kritériích pro takového žáka je v kompetenci ředitele škol a v učující K. Způsob obstarání domácí instalace ZAV Individuálním stažením z internetu. odmínkou domácí výuk je připojení k internetu (výuka on-line). Instalace v domácím počítači Návod na instalaci včetně ceníku je uveřejněn na školních www stránkách odkaz ísemná a elektronická komunikace. Placení přístupu do ZAV rostřednictvím Mgr. eštové kabinet 109. Platba v hotovosti. Způsoby prokazování postupu ve výuce Není potřeba, ab žák svůj postup ve školní i domácí výuce prokazoval. Škola má přístup do administrační aplikace posk tovatele výuk, v níž lze postup učení sledovat, prohlížet historii žákova psaní a provádět individuální analýzu psaní. V učující může nad rámec povinných klasifikačních zkoušek (měsíční prověrk a čtvrtletní písemné práce) hodnotit 5minutová a 10minutová cvičení z výukových částí programu ZAV, která splňují limit v příslušném období, hodnotit mimořádné výkon a r chlý postup ve výuce. Stejně tak může v učující žáka penalizovat zhoršenou známkou v případě, že žák neprojevuje dostatečné studijní silí (neplní učební plán, má časové prodlev v přípravě apod.). latí od šk. r. 2014/15 do odvolání Zpracovala: Mgr. Milada eštová lzeň 27. srpna vedoucí předmětové komise K 7

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%.

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČ: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374, 671 25 Hodonice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato Pravidla jsou zpracována v souladu se zákonem č.561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a jsou nedílnou součástí školního řádu Malostranského

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 Školní řád tel.: 221 421 931 fax : 221 421 957 e-mail : agstepanska@agstepanska.cz č.j.: /2014 vymezující práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy Ze dne: 31.8.2013 Platnost od 2.9. 2013 1 A. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád Gymnázia Jana

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více