PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ"

Transkript

1 PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Adam v nesnázích : scénář školního dramatu o šikaně [Adam in troubles : script of school drama about bullying] / Irina Ulrychová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Tvořivá dramatika -- ISSN [CZ] -- Roč. 16, č. 1 (2005), s obr. Představení nového žáka ve škole. Adamův příchod do školy byl spojen s jeho šikanováním staršími žáky. Vytvoření scénáře pro dramatickou výchovu a vedení diskuse žáků o řešení tohoto problému. Možnosti rozhovoru se šikanovaným, sdělení problému třídní učitelce nebo jiné alternativy pomoci. Rozhovor učitele se žáky by měl reagovat na otázku, zda je či není obtížné svěřit se se svými potížemi dospělým a co v tom dětem někdy může bránit. žák ; šikanování ; chování žáka ; základní škola ; dramatická výchova ; porucha chování ; výchovné působení ; učitel ; 2. Co bude z hyperaktivního dítěte? [What will become of hyperactive child?] / Karla Vítková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 8 (2005), s fot., 1 obr. Nezbytnost prevence negativního chování v předškolním věku. Projevy tohoto chování. První příznaky poruch osobnosti do šestého roku života dítěte. Porucha pozornosti a aktivity (ADHD) - riziková skupina pro vývoj sociální maladaptace, možnosti vyústění v psychiatrické či psychosomatické poruchy. Vliv dalších 1

2 nepříznivých psychosociálních okolností. Působení včasné diagnostiky na nápravný proces. Model péče o děti s ADHD ve Speciálních školách při zdravotnických zařízeních Opava - týmová spolupráce. Preventivní činnost MŠ - důvody, možnosti, formy a způsoby. Získaný neklid - působení prostředí, přetěžování dětí, nevyspělost sociálního chování. chování ; porucha chování ; hyperaktivita ; nesprávné chování ; předškolní dítě ; předškolní věk ; předškolní výchova ; mateřská škola ; diagnostika ; prevence ; náprava ; ADHD 3. Co by měli vědět lidé, jejichž rodiče jsou nebo byli závislí na alkoholu [What should know people whose parents are or were addicted to alcohol] / Karel Nešpor, Luděk Kubička, Ladislav Csémy. -- cze -- Lit.4 In: Česká a slovenská psychiatrie -- [CZ] -- Roč. 100, č.3 (2004), s Zvýšení ohrožení závislostí na alkoholu u jedinců, jejichž rodiče jsou nebo byli závislí. Problematika jedno a dvouvaječných dvojčat. Zvýšení počtu poruch chování a emočních poruch. Typy reakcí dětí z rodin, kde se vyskytuje závislost a postupy, které mají tyto situace pomoci řešit. drogy ; alkohol ; alkoholismus ; dědičnost ; genetika ; dvojčata ; chování ; porucha chování ; emoce ; emocionalita ; 4. Co s nepozorností, impulzivitou a hyperaktivitou? [How to handle attention deficiency, impulsiveness and hyperactivity?] / Ondřej Sekera. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 14 In: Prevence sociálně nežádoucích jevů -- ISSN Roč. 4, č. 2 (2005), s Symptomy ADHD (tj. nepozorností, impulzivitou a hyperaktivitou) trpí 1-2 % dětské populace. Z toho více chlapců než děvčat. Pokud je dítě handicapováno ADHD, a z diagnostiky učitelů vyplývá jasná snaha pomoci, tak by určitě měla následovat odborná diagnostika v pedagogicko-psychologické poradně. Rodiče by neměli problémy svých dětí brát na lehkou váhu. Uvedeny zásady přístupu k dětem, u nichž se vyskytují příznaky ADHD a jeden příklad z praxe. hyperaktivita ; vznětlivost ; nepozornost ; pedagogická diagnostika ; porucha chování ; dítě ; psychologické vyšetření ; diagnostika ; pedagogicko-psychologická poradna ; ukázka ; ADHD 2

3 5. Děti poslouchají Vltavu [Children listen to Vltava] / Eva Brandejsová. -- cze In: Informatorium [CZ] -- Roč. 11, č.5 (2004), s.15. Využití symfonické básně Bedřicha Smetany Vltava v rámci tématu Řeky a moře ve třídě MŠ, ve které převládají hyperaktivní jedinci s kombinovanými vadami a poruchami pozornosti. Příprava dětí na poslech. Poslech skladby s využitím prvků pohybové výchovy. Výtvarné zpracování poslechu. Terapeutické prvky. předškolní dítě ; předškolní výchova ; mateřská škola ; porucha chování ; kombinovaná vada ; hudba ; poslech ; hyperaktivita ; muzikoterapie ; 6. Děti, škola, delikvence [Children, school and delinquency] / Jaroslav Šturma. -- cze In: Společenskovědní předměty : čtvrtletník pro pedagogy základních a středních škol. -- [CZ] -- Roč. 4, č. 3 (2004/2005), s Zamyšlení nad příčinami rostoucí dětské agresivity a násilného jednání (poruchy chování, výchovná zanedbanost, projevy lehké mozkové dysfunkce, změna společenského a výchovného prostředí v poslední době). Potřeba vést děti nejen k tomu, aby se dovedly prosadit v konkurenci, ale i spolupracovat a pomáhat si. Vhodnost zapojení dětí s poruchami chování do různých volnočasových aktivit. dítě ; agresivita ; násilí ; vztahy mezi vrstevníky ; porucha chování ; výchovné působení ; rozvíjení schopností ; spolupráce ; pomoc ; výchova pro volný čas ; 7. Drogy : děti bychom neměli strašit, ale vyváženě informovat [Drugs : we should not intimidate children but inform them in a balanced way] / Ondřej Počarovský, Barbora Trapková ; Václav Dvořák. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 8 (2005), s fot. Hodnocení úrovně protidrogových programů na školách, nejčastější chyby při zavádění preventivních programů. Jak by se učitelé měli chovat v případě, když zjistí, že jejich žák má problém s drogami. Předpoklady úspěšné prevence prováděné školou. Co je to specifická primární prevence, prevence rizikového chování, jaké postupy se v prevenci neosvědčily. Víkendové drogy - marihuana a extáze, základní poučení. drogy ; toxikomanie ; škola ; vztah učitel-žák ; výchovný program ; výchovné působení ; prevence ; žák ; porucha chování ; nesprávné chování ; 3

4 8. Interdisciplinární přístup v nápravě hyperaktivity a poruch pozornosti - projekt o. s. Hyperaktivita [Interdisciplinary approach to redeem ADHD - project of Hyperaktivita o.s. company] / Radek Ptáček, Tereza Pemová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství -- ISSN [CZ] -- Roč. 2004, č. 41 (12/2004-1/2005) (2004), s Hyperaktivita a poruchy pozornosti (jinak syndrom ADHD) představují skupiny vývojových poruch, které jsou charakterizovány třemi základními symptomy: nepozornost, zvýšená aktivita a impulzivita. Aktuální problémy ADHD. Občanské sdružení Hyperaktivita a jeho model (projekt) interdisciplinární péče (v tomto případě nejlépe poradenských psychologů) o děti s ADHD: diagnostika, náprava, terapie, spolupráce s dalšími organizacemi. hyperaktivita ; porucha chování ; nepozornost ; vznětlivost ; mezioborový přístup ; náprava ; terapie ; výchovný program ; občanské sdružení ; pedagogická diagnostika ; poradenství ; psychologická služba ; ADHD 9. Jak vidíte sami sebe? [How do you see yourselves?] / Jakub Hučín. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl. -- ISSN [CZ] -- Roč. 11, č. 1 (2005), s fot. Lidé s porušeným vnímáním sebe sama jsou více závislí na mínění okolí. Histriónská (hysterická) a narcistická porucha sebeobrazu. Problémy mladých dívek v modelingu, tělo jako obraz sebe sama. Mužské problémy se sebepojetím. psychologie osobnosti ; sebepojetí ; sebehodnocení ; porucha chování ; hysterie ; narcismus ; 10. Jak zvládat hyperaktivitu [How to manage hyperactivity] / Radka Wallerová. -- cze In: Mladá fronta dnes -- [CZ] -- Roč. 15, č. 11.VI. (2004), s.e/3. l fot. Prvním krokem ke zjištění dětské hyperaktivity je odborné vyšetření. Pokud se diagnóza potvrdí, dostanou rodiče pokyny, jak s dítětem pracovat, případně může dítě docházet na terapii, kde se učí a trénuje soustředění a vnímání. Existují i léky, které se mohou podávat, nejznámější je Ritalin. Hyperaktivních dětí je asi pět 4

5 procent, z toho nejvíc je chlapců. Několik rad rodičům, jak hyperaktivní dítě vychovávat, jak mu pomoci. dítě ; hyperaktivita ; porucha chování ; diagnóza ; terapie ; výchova ; rodiče ; rodinná výchova ; pomoc ; 11. Je ADHD evoluční adaptací? [Is ADHD evolutional adaptation?] / Petr Cagaš, Zuzana Kocábová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10 In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl. -- ISSN [CZ] -- Roč. 11, č. 1 (2005), s fot. Pohled na ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) z hlediska evoluční psychologie. Jak mohly klíčové projevy hyperaktivní poruchy u dětí: nepozornost, impulzivnost ovlivňovat adaptabilitu člověka. Pro a proti adaptacionistickému vysvětlování ADHD. hyperaktivita ; porucha chování ; vývoj dítěte ; adaptabilita ; vývojová psychologie ; ADHD ; evoluce 12. Je integrace u hyperkinetického dítěte vždy nejlepším řešením? [Is integration of hyper-active child always the best solution?] / Zdeňka Michalová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7 In: Děti a my : Časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí. -- ISSN [CZ] -- Roč. 35, č. 2 (2005), s Otázka integrace dětí s těžší formou hyperaktivity, specifické poruchy chování (LMD, ADHD, ADD). Konkrétní zkušenosti z integrace takto postiženého dítěte. hodnocení učitelky ze specializované třídy a z třídy běžné. integrace žáka ; problémové dítě ; postižený ; porucha chování ; nesprávné chování ; hyperaktivita ; nepozornost ; speciální výuka ; speciální škola ; základní škola ; hodnocení žáka ; postoj učitele ; Lehká mozková dysfunkce ; ADHD ; ADD 5

6 13. Když malé dítě lže [When little child lies] / Marie Těthalová. -- cze -- Lit.2 In: Děti a my -- [CZ] -- Roč. 34, č.3 (2004), s.26. Podstata dětského lhaní, dva ilustrativní příběhy. Dětská lež nemusí být projevem nějaké osobnostní odchylky nebo psychické poruchy, většinou se jedná o projev dětské fantazie nebo o zkratovité, obranné jednání. Role rodičů, osobní příklad. rodinná výchova ; výchovné působení ; dítě ; porucha chování ; nesprávné chování ; lhaní ; 14. Lze zvládnout nezvladatelné děti? [Is it possible to get difficult children under control?] / Helena Mitwallyová, Zdeňka Michalová, Helena Hainová ; Radmil Švancar. -- cze In: Učitelské noviny -- [CZ] -- Roč. 107, č.37 (2004), s.8. 1 fot. Občanské sdružení Empatik si dalo za úkol iniciovat vznik speciálních základních škol pro děti s těžkou poruchou chování. Množství poruch chování mezi dětmi totiž narůstá. Učitelé stále častěji narážejí na děti, s nimiž se běžnými pedagogickými metodami pracovat nedá. Speciální školy by tak mohly fungovat jako prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů. Názory třech iniciátorek vzniku sdružení Empatik na toto téma. dítě ; porucha chování ; kriminalita ; delikvence mládeže ; prevence ; nápravná výchova ; speciální škola ; základní škola ; občanské sdružení ; návrh ; názor ; Empatik 15. Problémový žák - možná si stačí jen promluvit [Troublemaker in class - to have talk with him might be enough] / Václav Dvořák. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 6 (2005), s. 15. Otázka vztahu mezi učitelem a žákem, práce učitele s neklidným, konfliktním nebo agresivním žákem. Podmínky vedení kvalitního rozhovoru, šest postojů při vedení rozhovoru podle amerického psychologa H. H. Portera - přístup hodnotící, interpretační, investigativní, podpůrný, chápající a přístup zaměřený na hledání okamžitých řešení. (Podle knihy Marie - Thérese Auger a Christiane Boucharlat: Učitel a problémový žák, Portál 2005). vztah učitel-žák ; žák ; porucha chování ; problémové dítě ; agresivita ; postoj učitele ; dialog ; výchovné působení ; základní škola ; pedagogická komunikace ; 6

7 16. Proč chodí naše děti za školu? [Why do our children play truant?] / Marie Novotná. -- cze In: Právo -- [CZ] -- Roč. 14, č. 1.VI. (2004), příl. s.2. 1 fot. Prvním pokusům záškoláctví předchází špatný prospěch dítěte, přílišná náročnost rodičů, někdy i nadměrné ambice žáka. Společně se strachem z neúspěchu se dostavuje snaha uniknout z nepříjemného napětí, z nepřiměřené zátěže. Některé děti se bojí do školy pro nějaký svůj handicap. Příčinou záškoláctví bývá i porucha osobnosti, kdy u dítěte zcela chybí pocit morální povinnosti a odpovědnosti. Záškoláctví mívá i skryté formy - např. omluvená absence, ale simulované onemocnění. záškoláctví ; absentérství ; žák ; školní neúspěch ; škola ; strach ; školní fobie ; handicap ; porucha chování ; působení ; 17. Psychoanalytická terapie opozičního dítěte [Psychoanalytical therapy of opposition child] / Petr Pöthe. -- cze -- Lit.8 In: Psychologie dnes -- [CZ] -- Roč. 10, č.6 (2004), s Negativismus ve vývoji dítěte nastupuje v raném dětství a v období preadolescence a adolescence. Poruchy forem a trvání opozičního chování dítěte mohou dovést rodiče do ordinace dětského psychoterapeuta. Terapie vzdorovitého dítěte, prevence sociálně patologického chování. problémové dítě ; porucha chování ; odpor ; vztah rodiče-dítě ; psychoterapie ; pedopsychologie ; 18. Rok v Adélce - bude i příští? [One year in the school Adélka - will it exist still next year?] / Jan Špitzer, Zuzana Kliková. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 10 (2004/2005), s. 10. Zkušenosti dvou začínajících pedagogů (učitelky a asistenta) s prací v soukromé základní škole, která integruje žáky s poruchami učení a postižené žáky. Uplatnění prvků animoterapie. soukromá škola ; základní škola ; integrace žáka ; postižený ; porucha chování ; animoterapie ; 7

8 19. Rozvod rodičů změní pocity dítěte [Parents' divorce changes child's feelings] / Daniela Kramulová. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 6 (2005), s. 16. Rozvod a odchod jednoho z rodičů z domova je zlomový okamžik a přináší do života dítěte změny a nejistoty. Reakce dětí na rozchod rodičů - zhoršení prospěchu, protivné chování, apatie a lhostejnost, agresivní jednání a rvačky, otevřené provokace a delikty. Jak lze dítěti pomoci. dítě ; neúplná rodina ; rodinné prostředí ; rozvod ; dítě rozvedených rodičů ; působení ; psychická zátěž ; chování ; porucha chování ; agresivita ; 20. Tělesné sebepojetí a jeho místo ve vzdělávacím oboru výchova ke zdraví [Physical self-image and its place in the field of education for health] / Ludmila Fialová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 12 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- ISSN [CZ] -- Roč. 55, č. 4 (2005), s Článek se zabývá tématem tělesného sebepojetí, které by se mělo stát součástí nového vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Nově koncipovaná vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zakotvena v připravovaných rámcových vzdělávacích programech. Pozornost je věnována především sociálním tlakům a nevhodné výchově, jejichž výsledkem mohou být poruchy v oblasti vnímání vlastního těla a chování. sebepojetí ; sebeuvědomění ; tělesné vlastnosti ; zdraví ; prevence ; výchova ; psychosomatika ; porucha chování ; body image ; zdravotní výchova ; rámcový vzdělávací program ; 21. Trampolining - nová metoda rozvoje vnímání vlastní tělesnosti [Trampolining - new method of developing perception of one's own body] / Bohumila Toufalová. -- cze In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 129, č. 3 (2004/2005), s Trampolining je moderní přístup k pojetí vnímání vlastní tělesnosti s úzkou vazbou na psychiku. Podporuje radost, nápaditost, kreativitu a činnosti posilující zdraví. U dítěte se skákáním na trampolíně rozvíjí nervosvalová koordinace, prostorová 8

9 orientace, rytmizace a prožívání. Oblasti, ve kterých může trampolining sehrát důležitou roli: prevence sociálně patologických jevů a primární protidrogová prevence, reedukace specifických poruch učení a chování, psychorelaxace s využitím edukinestetiky. porucha učení ; porucha chování ; tělesný vývoj ; nápravná výchova ; náprava ; prevence ; rozvíjení schopností ; stavba těla ; sebeuvědomění ; sebepercepce ; trampolining 22. Učitelka vyřazuje syna z kolektivu - je hyperaktivní [Teacher sets our son aside collective - he is hyperactive] / Jan Vyhnálek. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 4 (2005), s. 11. Problematika preventivního vyloučení žáka s problémy s chováním (LMD, hyperaktivita, porucha pozornosti) ze školy v přírodě jako forma trestu. Co je to syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Práce učitele s takto postiženými dětmi ve třídě. Školní řád a děti s diagnózou ADHD. Názor psychologa na vyloučení žáka ze školy v přírodě a doporučené řešení problému. žák ; porucha chování ; nesprávné chování ; problémové dítě ; postižený ; hyperaktivita ; nepozornost ; školní řád ; trest ; vztah učitel-žák ; postoj učitele ; základní škola ; ADHD 23. Zlobí vás dítě? Často za to nemůže : mnohé z neposlušných a nesoustředěných dětí potřebují pomoc trpí totiž hyperaktivitou [Is your child annoying? Often it's not his fault] / Gabriela Bachárová. -- cze In: Lidové noviny -- [CZ] -- Roč. 17, č. 23. XI. (2004), s. 24. Příčinou dětské hyperaktivity bývají zvláštnosti nebo malá poškození mozku. Jde o lehkou mozkovou dysfunkci, která vzniká ještě před narozením dítěte. Hyperaktivní dítě nemůže samo své chování ovládat, často se proto i trápí. Včasné zjištění této poruchy a vhodná terapie můžou problémy dítěte rychle zmírnit. hyperaktivita ; dítě ; porucha chování ; lehká mozková dysfunkce ; terapie ; ADHD Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

ŠKOLNÍ ŠIKANA Adam v nesnázích : scénář školního dramatu o šikaně Tvořivá dramatika

ŠKOLNÍ ŠIKANA Adam v nesnázích : scénář školního dramatu o šikaně Tvořivá dramatika ŠKOLNÍ ŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy DRAMATICKÁ VÝCHOVA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

ZMĚNY V POSLÁNÍ A PŮSOBENÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ. Changes in function and work of educational advisers

ZMĚNY V POSLÁNÍ A PŮSOBENÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ. Changes in function and work of educational advisers Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: KPP Studijní program: Studijní obor (kombinace) Učitelství pro 2. stupeň základní školy Český jazyk anglický jazyk ZMĚNY

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Sociální a školní práce s problémovými dětmi

Sociální a školní práce s problémovými dětmi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální a školní práce s problémovými dětmi Sociální Práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Lucie

Více

Hra jako prevence záškoláctví na střední škole. Ing. Hana Mrvová, DiS.

Hra jako prevence záškoláctví na střední škole. Ing. Hana Mrvová, DiS. Hra jako prevence záškoláctví na střední škole Ing. Hana Mrvová, DiS. Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá hrou jako prevencí záškoláctví na střední škole. Teoretická část popisuje

Více

Možnosti prevence záškoláctví na druhém stupni základních škol

Možnosti prevence záškoláctví na druhém stupni základních škol Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální patologie a sociologie Možnosti prevence záškoláctví na druhém stupni základních škol Bakalářská práce Autor práce: Michaela Bitnarová Studijní

Více

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ Masarykova univerzita Pedagogická fakulta VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D Vypracoval: Tomáš

Více

Z nevýhody výhoda. Příručka pro vedoucí dětských kolektivů o tom, jak v oddíle pracovat s dětmi s různými specifickými potřebami

Z nevýhody výhoda. Příručka pro vedoucí dětských kolektivů o tom, jak v oddíle pracovat s dětmi s různými specifickými potřebami Z nevýhody výhoda Příručka pro vedoucí dětských kolektivů o tom, jak v oddíle pracovat s dětmi s různými specifickými potřebami Vydáno za podpory projektu MŠMT Posilování kompetencí institucí neformálního

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

Stati. Úvod do problematiky

Stati. Úvod do problematiky Stati VYBRANÉ OKRUHY SPECIÁLNÉPEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY V OBDOBÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ANEB CO BY MĚL VĚDĚT PEDAGOG, KTERÝ VZDĚLÁVÁ V RÁMCI INTEGRACE ŽÁKA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dagmar Přinosilová Anotace:

Více

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické poradny ve Vsetíně Svatava Měřičková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce popisuje činnost pedagogicko-psychologického poradenství. Teoretická

Více

Př íruč ka pro skautské vedoucí o tom, jak do oddílů integrovat deti s rů znými specifickými potř ebami

Př íruč ka pro skautské vedoucí o tom, jak do oddílů integrovat deti s rů znými specifickými potř ebami Př íruč ka pro skautské vedoucí o tom, jak do oddílů integrovat deti s rů znými specifickými potř ebami Z nevýhody výhoda Vydáno za podpory projektu MŠMT Mimochodem skautem pro kurz Z nevýhody výhoda III

Více

LETNÍ PRÁZDNINY Být dobrým rodi em, lze se to nau it? Rodina a škola Cizinci pod eskými stany aneb Mezinárodní seminá Evropské prázdniny Archa :

LETNÍ PRÁZDNINY Být dobrým rodi em, lze se to nau it? Rodina a škola Cizinci pod eskými stany aneb Mezinárodní seminá Evropské prázdniny Archa : LETNÍ PRÁZDNINY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Technická univerzita v Liberci Pedagogická fakulta Studijní obor: Souběžné doplňkové pedagogické studium PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Problem pupil nowadays Der problematische Schüler in heutiger Zeit

Více

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ Student by měl absolvováním předmětu: 1. Získat teoretické znalosti z oblasti diagnostiky a poradenství. 2. Získat přehled o základních diagnostických

Více

Agresivita ve školním prostředí ( A co s ní může souviset ) PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D

Agresivita ve školním prostředí ( A co s ní může souviset ) PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D Agresivita ve školním prostředí ( A co s ní může souviset ) PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D Článek podává základní informace vztahující se k agresi ve školním prostředí včetně nejčastějšího a nejdiskutovanějšího

Více

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola pro život Verze I. z 23. 10. 0006 Platnost od 1. 9. 2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Minimální preventivní program 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště společného stravování,

Více

Výskyt šikanování ve školách z pohledu sociálního pedagoga

Výskyt šikanování ve školách z pohledu sociálního pedagoga Výskyt šikanování ve školách z pohledu sociálního pedagoga Occurence of chicane at schools from the view of social pedagogue Mgr. Milena Mikulková Sociálně pedagogické poradenství a služby Souhrn: Studie

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Školní preventivní strategie platnost od roku 2013 aktualizováno dne 25.8.2014 Ředitelka školy : Ing. Bc. Jana Beránková Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více