Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011"

Transkript

1

2 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché:

3 Obsah I. Charakteristika školy... 4 II. Stav majetku plánované investiční akce... 9 III. Základní škola Přehled pracovníků ZŠ Materiálně technické zajištění školy Opravy a rekonstrukce ZŠ Spolupráce se sdružením rodičů ZŠ Spolupráce s obcí Horní Suchá v oblasti kulturních a sportovních projektů Hodnocení výchovně-vzdělávací práce Zhodnocení dosavadního průběhu zavádění ŠVP, projednání jeho změn Zajistit plnění úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech výchovně-vzdělávací práce Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Zdůraznění podílu každého jedince na vytváření zdravého životního prostředí IV. Organizace výuky Plnění stanovených výchovně vzdělávacích záměrů ve školním roce 2010/ Vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP) 2010/ Akce školy ve školním roce 2009/ V. Projekty Projekt Comenius Projekt EU Peníze školám Projekt ČEZ Učíme se v přírodě VI. Školní prevence VII. Testování žáků VIII. Vycházející žáci... 29

4 I. Charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Sídlo školy: Horní Suchá, Těrlická 969 Právní forma: příspěvková organizace od , změna názvu s účinností od IČ: DIČ: CZ Zřizovatel: Obec Horní Suchá, IČ: , Sportovní 3/2, Horní Suchá Starosta obce: Ing. Jan Lipner Ředitel školy: Mgr. Ilona Chalupová Zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Havlásková Základní údaje: E - mail školy: Web: IZO: red IZO: Datum zařazení do sítě: , Změna zřizovací listiny: , s účinností od Rozhodnutí MŠMT o změně názvu: , s účinností od Součásti školy: školní družina: IZO mateřská škola: IZO školní jídelna: IZO Adresa školní družiny: Horní Suchá, Těrlická 969 Adresa mateřské školy Horní Suchá, Stavební 2/1226 Adresa školní jídelny: Horní Suchá, Těrlická 969 Vzdělávací program ZŠ: Ve školním roce 2010/2011 byli všichni žáci 5. ročníku vzděláváni podle učebního plánu č. j /96-2 Základní škola. Ostatní ročníky byly vzdělávány podle Školského vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem V Evropě se neztratíme. 4

5 Počet tříd ZŠ k : 18 (na I. stupni 10 tříd, na II. stupni 8 tříd) Celkový počet žáků k : 342 žáků / z toho dívek 160 na I. stupni 196 žáků / z toho dívek 95 na II. stupni 146 žáků / z toho dívek 65 průměrný počet žáků ve třídě: I. stupeň 19,60 žáků II. stupeň 18,25 žáků Počet integrovaných žáků: Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení: Stupeň Ročník Diagnóza Počet žáků 1. ročník specifická porucha chování 1 zdravotní postižení - tělesné ročník specifická porucha chování 1 specifická porucha učení 1 3 sociální znevýhodnění 1 3. ročník specifická porucha učení 1 I. stupeň sociální znevýhodnění ročník zdravotní postižení těžká vada řeči 2 specifická porucha učení 3 6 sociální znevýhodnění 1 5. ročník specifická porucha učení 3 zdravotní postižení vada řeči 1 5 sociální znevýhodnění 1 Celkem I. stupeň 18 II. stupeň 6. ročník specifická porucha chování 2 specifická porucha učení ročník specifická porucha učení 1 zdravotní znevýhodnění - tělesné ročník specifická porucha chování 1 specifická porucha učení ročník specifická porucha učení 1 1 Celkem II. stupeň 8 CELKEM 26 5

6 Počet oddělení ŠD: 2 Pravidelná činnost k Oddělení 2 z toho pro žáky se zdravotním postižením 0 Zapsaní účastníci 50 v tom z 1. stupně 50 z toho ročník 31 Počet tříd MŠ: 4 Třídy a děti Počet tříd celkem z toho dívky Počet dětí polodenním vzděláním s omezenou délkou doch. celodenním polodenním celkem Přehled zaměstnanců: počet zaměstnanců pro celý právní subjekt: 55, od

7 Základní škola Pedagogičtí pracovníci ZŠ: 25 Provozní zaměstnanci ZŠ: 7 Školní družina: 2 Mateřská škola Pedagogické pracovnice MŠ: 8 Provozní zaměstnanci MŠ: 2 7

8 Školní jídelna Provozní pracovnice školní jídelny: 11, od

9 II. Stav majetku plánované investiční akce Charakteristika Současný stav Výhled do dalšího obdobíinvestiční akce Základní škola Základní škola má 9 ročníků a člení se na první stupeň a druhý stupeň. V letošním roce bylo u zápisu 42 žáků (2 žáci mají První stupeň je tvořen ročníkem a druhý odklad školní docházky). stupeň ročníkem. Základní vzdělání získávalo ve škole: I v dalším školním roce udržíme dvě paralelní třídy. ve školním roce 2007/ žáků, ve školním roce 2008/ žáků, ve školním roce 2009/ žáků, ve školním roce 2010/ žáků Průměrná naplněnost tříd je 19 žáků. Budova ZŠ Hřiště u ZŠ Vybavenost školy Budova základní školy je moderní budova, která byla postavena v roce 1961, prodělala časté rekonstrukce i realizaci nadstavby v roce Letos došlo k zateplení a výměně oken. V budově se nachází plynová kotelna, která byla letos rekonstruována. Došlo k opravě chlapeckých WC na přízemí a 1. poschodí. Zateplily se parapety na 3. podlaží. U Základní školy se nachází hřiště, které prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Bylo vybudováno fotbalové hříště, volejbalové, běžecká dráha s umělým povrchem, doskočiště a prostor pro hod koulí. V boční části byla zbudována hrací plocha pro děti ZŠ a ŠD. Tato část je využívána pouze školou. Byly zřízeny 2 učebny v přírodě, které se budou využívat za pěkného počasí v rámci ŠVP. V budově školy je 18 kmenových tříd, a 10 odborných učeben (3 jazykové učebny, učebna fyziky a chemie, učebna zeměpisu, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, 2 učebny IVT, dílna), 2 třídy ŠD. Došlo k malování chodby k tělocvičně a kabinetu Tv. Byly vyměněny dva elektrobojlery na teplou vodu. V rozpracování je podzemní izolace budovy a další oprava střechy. Bude zřízeno pokusné políčko pro výuku pěstitelských prací, budou nainstalovány dva pevné stoly pro stolní tenis. V příštím roce dojde k další rekonstrukci starých chlapeckých WC na 2. patře. Rovněž dojde k výměně elektrických rozvaděčů. Ještě na podzim dojde k malování chodby na 3. patře. 9

10 Nábytek Pomůcky Kabinety Hygienické zázemí Občerstvení Byly zakoupeny další úložné skříňky pro žáky druhého stupně. Byl vyměněn nábytek na sekretariátu. Škola má dostatek didaktických a demonstračních pomůcek, které jsou aktuálně doplňovány podle potřeby, žákovských souprav pro provádění demonstračních i frontálních prací při výuce i pro laboratorní činnost. V odborných kabinetech jsou sbírky pomůcek, encyklopedie, dokumentární filmy, počítačové programy. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu, hřiště, sportovní halu a asfaltové prostranství v areálu školy. Ve škole je celkem 7 interaktivních tabulí. Byly doplněny vizualizézy k IAT. Učitelé I. stupně mají společný kabinet. Učitelé II. stupně mají předmětové kabinety. V každém je počítač s tiskárnou, telefon a dostatek úložného prostoru na pomůcky. Všechny kabinety jsou velmi estetické a účelné. Všechny kabinety jsou napojeny na počítačovou síť. Škola splňuje hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání. Provoz je v souladu s normami. Žáci mají k dispozici na každém patře plně vybavené toalety s tekoucí teplou vodou. Ve třídách umývadlo. Pravidelně provádíme čištění odpadů biologickou cestou (fa Bioenzym). Ve škole funguje školní jídelna, kde si žáci mohou zakoupit svačinku a oběd. Ve školní družině zabezpečujeme pitný režim nápojovým zásobníkem. Zapojili jsme se do projektu Ovoce do škol. Dojde k výměně lavic a židlí v odborných učebnách. I nadále bude škola doplňovat a obměňovat učební pomůcky v souvislosti s realizací ŠVP. Prioritou je postupné doplnění IAT do kmenových tříd 1. stupně. Stále dbáme o aktualizaci softwaru. V kabinetech dojde k napojení na programy Bakalářů matrika, vysvědčení. V budoucnu bude dokončena rekonstrukce elektroinstalace výměnou starých rozváděčů a bude třeba dokončit elektro rekonstrukci v rámci celé budovy. Postupně je dokončována výměna vodovodního potrubí, které je od r Zvažujeme v rámci školní jídelny zřízení bufetu. 10

11 Mateřská škola Školní jídelna Školní družina Budova mateřské školy je odloučeným pracovištěm na ulici Stavební Budova splňuje všechny hygienické normy. Byly opraveny průlezky v zahradě. Škola má svou vlastní jídelnu. Školní jídelna s kuchyní je umístěna v budově školy a zajišťuje stravování žáků i široké veřejnosti. Byla vymalována kuchyň. ŠD má 2 oddělení, která jsou umístěna v přízemí budovy školy. Družina dostala svůj vlastní systém, kterým si paní vychovatelky kontrolují příchod rodičů pro děti. Po ukončení všech oprav si budou rodiče vyzvedávat děti bočním schodištěm. Pokračovat budeme v opravách nábytku, jeho obnově a nákupu her, hraček pro děti. Dlouhodobějším záměrem je úprava ploch v zahradě MŠ včetně terasy a generální oprava kotelny. Do dalších let počítáme s výměnou elektrické trouby a do školní jídelny s výměnou nábytku, který už je hodně poničen. Uvažujeme o zřízení 3. oddělení ŠD pokud bude zájem ze strany rodičů. III. Základní škola 1. Přehled pracovníků ZŠ Poř. Příjmení a jméno, Funkční zařazení Vyučuje předmět číslo titul 1. Chalupová Ilona, Mgr. Ředitelka školy chemie 2. Havlásková Dagmar, Mgr. Zástupce ředitele školy Přírodopis, tělesná výchova, přírodopisný seminář 3. Tomíčková Markéta, Mgr. Výchovný poradce, TU VIII. B třídy Německý jazyk, občanská a tělesná výchova 4. Kuchárová Eva, Mgr. Koordinátor ICT, TU V. A třídy, 1. stupeň, informatika koordinátor projektu ČEZ 5. Szlachtová Marcela, Mgr. Metodik prevence, TU VIII. A třídy, Jazyk český, výtvarná výchova předseda PK českého jazyka 6. Nadymáčková Tatjána, Koordinátor projektu Comenius,TU Anglický jazyk, zeměpis Mgr. IX. B třídy, předseda PK cizí jazyk 7. Adamusová Nataša, Mgr. Předseda MS (1.-3.), TU III. A třídy 1. stupeň 8. Brodová Jarmila, Mgr. Předseda MS (4.-5.),TU IV. B třídy 1. stupeň 9. Lajczyková Marie, Mgr. Předseda PK mat., TU IX. A třídy,matematika 10. Domesová Jarmila, Mgr. U, Předseda PK přírodní vědy Přírodopis, pracovní výchovu, výchovu ke zdraví 11. Zelníček Jaromír, PaedDr. U, Předseda PK společenské vědy Český jazyk, dějepis 11

12 12. Firický Jiří, Mgr. Předseda PK výchov, TU V.B třídy 1. stupeň, tělesná výchova chlapci 13. Kiselová Helena, Mgr. U Dějepis, dějepisná praktika 14. Kunetková Kateřina Předseda PK estetické výchovy, TU VII.B třídy Jazyk český, výtvarná výchova, tělesná výchova dívky 15. Krauzovičová Lucie, Mgr. TU III. B třídy 1. stupeň, anglický jazyk 16. Majetná Adéla, Mgr. TU VI.B třídy Matematika, zeměpis 17. Mgr. Ondřej Polakovič TU Zástup za dlouhodobou nemoc 18. Moldříková Vladimíra, TU II. A třídy, správce FKSP 1. stupeň Mgr. 19. Miluše Pechová, Mgr. TU I. A třídy 1. stupeň, anglický jazyk 20. Jajkowiczová Helena, TU Zástup za dlouhodobou nemoc Mgr. (od do 31.1.) 21. Mgr. Markéta Domesová TU Zástup za dlouhodobou nemoc 21. Gwoźdźová Tamara, Mgr. TU II.B třídy 1. stupeň 22. Zydrová Ilona, Mgr. TU IV.A třídy, jednatel SRZŠ, RŠ 1. stupeň 23. Štixová Marta, Mgr. U, předseda ČMOS 1. stupeň, ruský jazyk 24. Machancová Lenka, Mgr. TU I.B třídy 1. stupeň, anglický jazyk 25. Sikorová Renata, Mgr. TU VII.A třídy Fyzika, chemie, fyzikální seminář, pracovní výchova 26. Nedbalcová Marie, Ing. TU VI.A třídy Anglický jazyk, ekonomický seminář 27. Ptaková Věra, Mgr. U Hudební výchova, ruský jazyk Poř. číslo Vychovatelé ŠD funkční zařazení vzdělání 1. Zapletalová Věra vedoucí vychovatel ŠD SŠ pedagogické 2. Rajdusová Lenka vychovatel ŠD SŠ pedagogické Poř. číslo Správní zaměstnanci funkční zařazení vzdělání 1. Bahníková Šárka (do 30.4.) ekonom SŠ 2. Hanušová Taťána(od 1.5.) ekonom SŚ 3. Strenková Jarmila (do 14.2.) administrativní pracovník SŚ 4. Bahníková Šárka (od 15.2.) administrativní pracovník SŚ 5. Vlašicová Romana školník SOU 6. Kriš Ignác údržbář SOU 7. Havlíková Karla uklízečka SOU 8. Richterová Zdenka uklízečka SOU 9. Stolárová Darina uklízečka SOU 2. Materiálně technické zajištění školy Ve školním roce měla škola 18 kmenových tříd, 10 odborných učeben a 2 oddělení ŠD. Odborné učebny jsou vybaveny pomůckami, ve všech je audiovizuální technika zpětné projektory, televize, videa, přehrávače CD. Škola má ve 2 počítačových učebnách 27 počítačů PC pro žáky a 2 počítače pro učitele. Jedna počítačová učebna je vybavena dataprojektorem. V 7 třídách jsou IAT. 12

13 V základní škole je 7 kabinetů, 1 sborovna, ředitelna, pracoviště zástupce ředitele, ekonoma a administrativní pracovnice, kabinet VP. Všechny kabinety jsou vybaveny telefony, které umožňují pedagogům nejen spojení mezi kabinety, ale i volání mimo školu na krizová čísla policie, lékař, pedagogicko psychologická poradna, hasiči a poruchové služby pohotovost. V každém ročníku (1. -5.) mají vyučující k dispozici DVD přehrávač, televizi a rádio. Ve všech třídách 1. stupně a ve všech odborných učebnách jsou nainstalovány počítače a Internet. Škola nakupuje učebnice většinou z nakladatelství Alter, Fortuna, Prométheus, SPN, v souvislosti s realizací školního vzdělávacího programu i učebnice z nakladatelství Fraus. 3. Opravy a rekonstrukce ZŠ V průběhu školního roku 2010/2011 byla provedena výměna oken a celkové zateplení školní budovy. Došlo k opravě okapů, zateplení parapetu na 3. podlaží. Škola získala z bytu školnice 1 místnost, která slouží jako skladiště učebnic. V tomto roce došlo k dalšímu malování chodby a kabinetu k tělocvičně a chodby u bočního vstupu. V letošním roce pokračují opravy střechy, byla nově pokryta střecha na malé tělocvičně. Postupně se musí vyměnit a doplnit střešní krytina a obnovit tepelná izolace z vnitřního prostoru. V kotelně došlo k celkové rekonstrukci, staré kotly byly vyměněny za nové. Došlo k výměně regulačních hlavic na všech radiátorech. Byly opraveny a natřeny okapy. Technický stav budovy školy je dobrý, ale protože škola je už starší, musí se neustále opravovat a udržovat. Přetrvávající nedostatky: Trhliny v dlažbě na chodbě III. podlaží (dlažba položena v roce 1996). V souvislosti s mimořádně vysokými teplotami v učebnách 3. patra (nástavba v roce 1997) teploty vystupují nad 25 stupňů, došlo k instalaci venkovních tmavých žaluzií. Toto opatření bohužel problém vysokých teplot nevyřešilo, teploty jsou vysoké i při využití venkovních žaluzií, které navíc místnosti zatemňují a často se musí svítit. Nejhůře jsou na tom obě počítačové učebny, kde se při zapnutí všech počítačů zvedá teplota ještě rychleji. V budoucnu bude nutná klimatizace alespoň v těchto učebnách. V půdních prostorách dojde k doplnění tepelné izolace, která je naprosto nedostačující. Úprava živého plotu bude dodělána až po úpravě autobusové zastávky. 4. Spolupráce se sdružením rodičů ZŠ Během školního roku 2010/2011 se rozvíjela nadále dobrá spolupráce s rodiči žáků. Předsedou je pan Martin Adamiec a pokladníkem paní Iva Vitošová. Své příjmy získávali z příspěvků rodičů, finančních výnosů akcí a z projektu Obce Horní Suchá. 13

14 Ve spolupráci se Sdružením rodičů byla realizována řada úspěšných akcí: exkurze žáků, majáles, sportovně zábavné odpoledne radovánky, lampiónový průvod, cyklistický závod. Sdružení rodičů hradilo dětem autobusy na exkurze, cestovné, akce školy, knižní odměny, přispívalo dětem na pobyt na LVVZ a ve škole v přírodě. Žákům 9. ročníků finančně přispěli na fotoalba a závěrečné pohoštění. S příznivým ohlasem se setkalo uspořádání zábavně sportovního odpoledne - radovánek. Děti MŠ i ZŠ vystoupily s pečlivě připraveným programem. Potom na ně čekaly různé soutěže a atrakce, vystoupení Petra Kotwalda. Po dvou letech jsme se vrátili s Radovánkami na školní hřiště a celá akce byla hodně zdařilá. Vedení školy chce poděkovat všem rodičům, kteří nezištně provedli mnoho akcí a obětovali svůj čas, energii na mnohdy velmi náročné akce. 5. Spolupráce s obcí Horní Suchá v oblasti kulturních a sportovních projektů Díky velmi dobré spolupráci s Obecním úřadem v Horní Suché mohli žáci realizovat ve školním roce2009/2010 následující akce: sportovní akce školy ocenění nejlepších žáků školy kulturně poznávací akce exkurze podpora volnočasových aktivit zájmová činnost kroužků soutěžní akce 1. a 2 stupně v rámci projektu Comenius reprezentaci školy na návštěvě Švédska Den Země Den dětí cyklistické závody Vedení školy chce poděkovat zastupitelům Obce Horní Suchá za jejich zájem o školství v Horní Suché. Poděkování patří všem členům Rady obce v čele s panem starostou Ing. Janem Lipnerem, vedoucímu kulturní komise a místostarostovi panu Josefu Žerdíkovi a paní Ivetě Martiníkové, která má školství na starost. Díky jejich zájmu se škola řadí mezi velmi kvalitní školy v našem regionu (a to nejen po stránce technické vybavenosti, ale i po stránce pedagogické), což potvrzují i výsledky inspekce ČR a informace o stavu dalších škol. 6. Hodnocení výchovně-vzdělávací práce Na začátku školního roku 2010/2011 si naše ZŠ stanovila následující záměry: 14

15 Realizace Školního vzdělávacího programu V Evropě se neztratíme ve čtvrtých a devátých ročnících. Zhodnotit dosavadního průběh zavádění ŠVP, projednat jeho změny. Zajišťovat plnění úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech výchovněvzdělávací práce. Dbát na prevenci sociálně patologických jevů záškoláctví, negativní přístup ke škole. Rozvíjet drogovou prevenci, sledovat projevy šikany. Důsledně zapojovat zákonné zástupce do řešení problémů. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Zdůraznění podílu každého jedince na vytváření zdravého životního prostředí. Pořádání besed, účast v soutěžích. Věnovat dále pozornost estetické úpravě školního prostředí třída, škola. Využívání alternativních vyučovacích metod s respektováním individuálních rozdílů mezi žáky. Individuální přístup k žákům s poruchami učení a chování, žákům po nemoci, se zdravotními problémy a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dbát na úpravu písemných prací žáků, dodržovat dohodnuté postupy, formy a metody, které byly schválené metodickými orgány. Dodržovat ustanovení klasifikačního řádu. Doplnit školní řád o přesná kritéria hodnocení při velké absenci, stanovit pravidla pro jednotné hodnocení chování. Vytváření podmínek pro využití volného času (kroužky, sportovní a kulturní akce). Spolupracovat s radou školy. Aktivně se účastnit kulturních a společenských akcí obce. Připravovat vystoupení žáků na tyto akce. Spolupracovat s polskou ZŠ v oblasti sportovní, kulturní, pořádat společné akce. V průběhu školního roku došlo ke kontrole našich školních vzdělávacích plánů (základní školy, mateřské školy a školní družiny) a všechny splňovaly výstupy dané RVP. Všechny kontroly byly bez připomínek. V květnu proběhla na škole inspekce, která kontrolovala školní práci. Dopadla úspěšně jak po stránce pedagogické, materiální i organizační. S výsledky kontrol ČŠI byla seznámena Rada obce. 7. Zhodnocení dosavadního průběhu zavádění ŠVP, projednání jeho změn. V průběhu roku došlo k menším úpravám dosavadního školního vzdělávacího programu. Přínosem byla změna průběžného hodnocení a sebehodnocení. Dosavadní hodnocení se ukázalo jako hodně problematické a svazující, proto došlo k časové úpravě plánů a hodnocení. Nadále budeme v průběhu roku tyto předměty hodnotit graficky a slovně, ale na vysvědčení budou hodnoceny známkou. Do ŠVP byla zařazena nově etická výchova, byly upraveny počty disponabilních hodin. 15

16 8. Zajistit plnění úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech výchovněvzdělávací práce. V dítěti žákovi je třeba vidět osobnost se všemi právy lidského jedince. Ve výchovně vzdělávací práci školy musí být zajištěna ochrana a respektování osobních práv dítěte. Organizace vyučování a rovněž doba sledování dítěte ve škole vycházela z věku žáků. Byly dodržovány počty hodin celkově i v jednotlivých dnech. O přestávkách, v jídelně a na mimoškolních akcích byl vždy zajištěn pedagogický dozor. Před veškerými školními akcemi nebo před mimořádnými volnými dny byli žáci poučeni o bezpečném chování a dodržování silničního provozu. Jakékoli změny v rozvrhu hodin byly vždy v předstihu oznamovány zákonným zástupcům prostřednictvím žákovských knížek a na internetových stránkách školy. Bylo dbáno o ochranu osobních údajů, nebyla předávána žádná písemná dokumentace, která by tyto údaje obsahovala. Osvědčila se forma individuálních třídních schůzek. 9. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Zdůraznění podílu každého jedince na vytváření zdravého životního prostředí. Úkolem všech učitelů bylo všemožně zajišťovat bezpečnost dítěte, jeho osobní i duševní hygienu. Pedagogové zdůrazňovali ve výuce (občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, tělesná výchova, pracovní výchova, prvouka, český jazyk, výtvarná výchova) škodlivost nadměrné práce s PC, nadměrné sledování televizních programů, zdravé stravování, nebezpečí návykových látek. Šlo o nenásilnou formu, která odpovídala obsahově učivu v daném předmětu. V hodinách tělesné výchovy pedagogové věnovali zvýšenou pozornost projevům domácího fyzického násilí modřiny a jiné projevy. Byly zařazovány procvičovací cviky do jednotlivých hodin, zvláště hodin posledních. Účastnili jsme se soutěží týkajících se zdravého životního prostředí (sběrové soutěže kaštany, žaludy, papír, použité baterie). Podporujeme aktivitu obce v oblasti zapojování do programu separování odpadů. Jako škola třídíme odpad do zvláštních kontejnerů. 9.1 Věnovat pozornost estetické úpravě školního prostředí třída, škola. Škola jako celek je hezky upravena a vyzdobena. Velkou zásluhu na tom mají učitelé výtvarné výchovy a pracovního vyučování. Je školou čistou, s velmi kvalitním pracovním prostředím. Určitě bychom obstáli velmi dobře při srovnávání s jinými školami. Během prázdnin došlo k výraznému zlepšení školy. Došlo k výměně oken, zateplení a dalším opravám. Trvalé úkoly: pravidelná péče o trávník před školou 16

17 péče o živý plot, jehličnany před školou zvýšit počet květin ve třídách a na chodbách obnovit odpadkové koše pro třídění odpadu všichni vyučující povedou žáky k péči o učební pomůcky, k udržování pořádku ve třídě, k nepoškozování majetku školy ve všech jejích prostorách. poškozování majetku projednávat s rodiči viníků, při úmyslném poškození žádat náhradu škody po rodiči. 9.2 Využívání alternativních vyučovacích metod s respektováním individuálních rozdílů mezi žáky. Aktivizující metody, zdůraznění vlastní poznávací práce žáků. Příprava na vyučovací hodinu musí být promyšlená a připravená (dle závěrů z hospitací k tomu dochází). V hodinách se střídají různé metody a formy práce, učitelé používají množství různých pomůcek (názornost, vlastní pokusná práce, demonstrace atd.), mají připravené vlastní pomůcky. Pedagogové pracovali podle zásad: stálá snaha o prohloubení motivace žáků o učení a vzdělání vedení žáků k rozvíjení logického myšlení testy, problémové úkoly využití skupinové práce, projektová práce, exkurze, názornost samostatná práce, kontrola, sebekontrola a pomoc slabším spolužákům zadávání úkolů přiměřené věku, rozsahu vyučování a možnostem žáka analýza vlastní práce, autoevaluace, vyvození závěrů pro další činnost spolupracovali s výchovným poradcem při řešení výukových a výchovných problémů jen dobře připravená a zorganizovaná hodina je přínosnou hodinou 9.3 Individuální přístup k žákům s poruchami učení a chování, žákům po nemoci, se zdravotními problémy a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Žáci s poruchami učení a chování pracují na žádost rodičů podle Individuálního vzdělávacího plánu. Je vypracován pro žáky se specifickými poruchami a to na doporučení PPP nebo SPC (viz tabulka na začátku výroční zprávy). Plán je vypracováván na začátku školního roku určenými pedagogy. Za jeho vypracování zodpovídají třídní učitelé a speciální pedagogové. Kontrolu provádí výchovný poradce. Tento IVP kontroluje naše poradenské zařízení (PPP, SPC) a to 2 x ročně. Je v něm určen i podíl rodičů na nápravě. U žáků, kteří mají diagnostikovanou výukovou poruchu, jsou zjednodušené úkoly, dostávají delší dobu k procvičení, je preferován ten druh zkoušení, který mu více vyhovuje. Na nižším stupni pak používají paní učitelky speciální didaktické pomůcky nebo PC programy. Na nápravách žáků se individuálně podílely paní učitelky Moldříková, Krauzovičová a Machancová. Hlavní zásady ve vyučovacích hodinách těchto žáků: Při zadávání samostatné práce přihlížet k možnostem žáka, vysvětlit zadání individuálně. 17

18 Při hodnocení přihlížet jen k vybraným jevům. Specifikovat hodnotící kritéria na předmětových komisích (2. stupeň) a metodických sekcích (1. stupeň). Vést žáky ke zpětné kontrole. Zohlednit specifickou poruchu při zkoušení u tabule, vyvolávat např. ke čtení jen ojediněle nebo vůbec. Propracovat pro jednotlivé žáky se specifickými poruchami rozvrh speciálních pedagogických cvičení v přiměřeném rozsahu (na základě odborného vyjádření). Příprava speciálních pomůcek: tabulkové čtení, počítačové programy pro výuku JČ, cizích jazyků, matematiky, používání kalkulačky, křížovky, doplňovačky, přesmyčky, četba z knih podle zájmu žáků. Spolupráce s rodiči, pravidelné konzultace a pravidelná kontrola zadaných úkolů. U žáků se zdravotním postižením (1 žákyně) upravit hodiny tělesné výchovy. 9.4 Dbát na úpravu písemných prací žáků, dodržovat dohodnuté postupy, formy a metody, které byly schválené metodickým sdružením. Dodržovat ustanovení klasifikačního řádu. Jednou z kompetencí ŠVP je kompetence komunikativní, kde patří jak slovní, tak i písemný projev. Proto jsme si dali za cíl věnovat se v maximální míře tomu, aby děti zvládli techniku čtení a zároveň se věnovali i písemnému projevu, jeho správnosti, ale i estetické úpravě. Aby naše snaha byla co největší, sjednotili jsme naše úkoly v rámci metodických orgánů. Z výsledků testování bylo zřejmé, že velkým problémem žáků je četba s porozuměním. Proto již dva roky máme zařazen do volitelných předmětů literární seminář, který by měl komunikaci vylepšovat. Pro klasifikaci byly dodržovány zásady: Metodické orgány stanoví počty hodnocených oblastí v jednotlivých předmětech. Zároveň bude docházet k sebehodnocení žáka. Žáci obdrží v každém předmětu přesná hodnotící kritéria. Žáci budou vedeni k pečlivé úpravě domácích úloh, které budou rodičem podepsané. Bude dbáno nejen na správnost domácího úkolu, ale i na jeho úpravu. Vyučující se budou řídit klasifikačním řádem a jemu bude odpovídat počet známek v klasifikačním období. 18

19 9.5 Vytváření podmínek pro využití volného času (kroužky, sportovní a kulturní akce). Ve školním roce 2009/2010 pracovalo ve škole 20 zájmových kroužků. Vyplňovaly dětem volný čas, rozvíjely jejich schopností, vytvářely kamarádské vztahy. Některé kroužky měly zájmovou náplň, jiné byly doučovací. Ty zájmové jsme směřovali na odpolední hodiny, doučovací byly spíše ráno. Kroužky školní rok 2010/2011 Číslo Název kroužků Vedoucí 1. Křesťanský p. Nierostková 2. Ekologicko-biologický p. Lipnerová 3. Stolní tenis p. Domesová J. 4. Matematický p. Lajczyková 5. Doučování M p. Lajczyková 6. Fyzikální kroužek p. Sikorová 7. Doučování Jč+čtení p. Zelníček 8. Doučování M p. Majętna 9. Rukodělný p. Brodová 10. Doučování Jč p. Szlachtová 11. Angličtina na PC p. Nedbalcová 12. Sborový zpěv p. Ptaková 13. Přírodovědný p. Domesová J. 14. Keramický p. Pechová 15. Keramický p. Richterová 16. Keramický p. Válová 17. Keramický p. Ivanuszková 18. Doučování Jč p.kunetková 19. Turistický Nedbalcová 20. Pohybové hry p. Štixová 9.6 Spolupracovat s radou školy. U školy pracuje Rada školy, ve které pracují: paní Martinková a pan Charvát za obec, pan Adamiec a paní Vitošová za rodiče, paní Richterová a Zydrová za školu. Od konce června 2010 zastupovala dlouhodobě nemocnou paní učitelku Zydrovou paní učitelka Marta Štixová. Rada je informována vedením školy o hlavních záměrech školy, rozpočtu, vzdělávacích plánech, výroční zprávou. Také zde bychom chtěli poděkovat členům Rady za jejich práci a čas věnovaný škole. 19

20 9.7 Aktivní účast na kulturních a společenských akcích obce. Ve školním roce 2010/2011 se děti MŠ a žáci ZŠ opět zúčastnili všech kulturních akcí v obci, kde vystupovali se svým programem. Dále pomáhali těmto akcím výrobou drobných dárečků. Žáci jednotlivých ročníku v průběhu roku navštívili několik kulturních představení v loutkovém divadle v Ostravě. V rámci spolupráce se školou ve Stonavě, navštívili žáci 1. stupně jejich divadelní představení. Pokračujeme ve spolupráci s novým domovem důchodců v Horní Suché, kde zajišťujeme vystoupení a besídky ze stran našich žáků. Velkou kulturní akcí naši školy byl Vánoční koncert v kostele. Proběhl 8. Prosince a po předchozích zkušenostech jsme ho udělali dvakrát. Měl velmi kladný ohlas mezi veřejností. 9.8 Spolupráce s polskou ZŠ. V tomto školním roce jsme velmi dobře spolupracovali se základní školou s polským jazykem vyučovacím. Prožíváme společně začátek i konec školního roku, kdy dochází k vzájemné návštěvě. Společně pořádáme akce většího rozsahu jako Sokolníci, akrobaté, Den Země. V rámci sportovní výchovy jsme na novém školním hřišti zavedli sportovní olympiádu mladších dětí, která se bude každoročně opakovat. Pozvali jsme žáky školy na lampiónový průvod a cyklistické závody. IV. Organizace výuky 1. Plnění stanovených výchovně vzdělávacích záměrů ve školním roce 2010/2011 Ve školním roce byl plněn vzdělávací program Školský vzdělávací program V Evropě se neztratíme v osmi ročnících,v5.ročníku pak program Základní škola. V obou jsou jasně vytýčené hlavní vzdělávací a výchovné cíle, které vyučující zapracovali do plánů metodických orgánů a pak důsledně zapracovali do tematických plánů učiva jednotlivých předmětů. Naše motto, uvedené V ŠVP, Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já to pochopím, plně vystihuje snahu našich vyučujících o to, aby žáci zvládli učivo ve škole, aby pracovali samostatně i skupinově, naučili se vzájemně si pomáhat a požádat o tuto pomoc. Velmi často využívali pochvalu jako motivujícího prvku. Respektovali individuální rozdíly mezi žáky, diferencovali práci pro žáky mimořádně nadané, žáky s SPU i pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. 20

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace od 1.9.2005 změna názvu

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace od 1.9.2005 změna názvu 1 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace od 1.9.2005 změna názvu Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005/2006 Zpracoval: PaedDr. Jaromír Zelníček (ředitel ZŠ) V Horní

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Hodnotící zpráva školy za období 2006 2009 Základní a mateřská škola Horní Suchá, Těrlická 969/24, příspěvková organizace Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více