Psychiatrie a psychoterapie komplexní, zvláštní, hodnotný obor KURIKULUM ODBORNÉHO LÉKAŘE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychiatrie a psychoterapie komplexní, zvláštní, hodnotný obor KURIKULUM ODBORNÉHO LÉKAŘE"

Transkript

1 Psychiatrie a psychoterapie komplexní, zvláštní, hodnotný obor KURIKULUM ODBORNÉHO LÉKAŘE

2 Jak důležité je pro nás Vaše další vzdělávání? Jaké struktury jsou pro nás specifické Jak pomáháme našim pacientům? Hodnoty, na kterých se podílíme Čím se vyznačuje Vaše další vzdělávání? Detailní průběh Vašeho dalšího vzdělávání Jaké perspektivy Vám otevíráme? Co nadto zajišťujeme pro Váš vývoj? Co nabízíme? Co si přejeme? akým způsobem se u nás nejlépe ucházet o místo Další průběh KURIKULUM ODBORNÉHO LÉKAŘE V OBORU PSYCHIATRIE A PSYCHOTHERAPIE 2 (Pro lepší čitelnost textu neužíváme specificky ženská či mužská pojmenování.) Dr. med. Susanne Markwort, Primářka kliniky pro psychiatrii a psychoterapii Jak důležité je pro nás Vaše další vzdělávání Milí budoucí kolegové, léčení a péče o psychicky nemocné lidi je zvláště komplexním úkolem. Vyžaduje celou osobnost. Odborná, sociální a osobní kompetence jsou žádány stejnou měrou. Pro Vámi zvolené zaměstnání a pozdější činnost odborného lékaře v oblasti psychiatrie a psychoterapie je další komplexní vzdělávání nevyhnutelné. Nabízíme Vám naše intenzivní investice do výběru vzdělání. Jsme zodpovědní za vzdělávání klademe důraz na poskytování možností pro nepřetržité rozšiřování znalostí a zkušeností. Podpora a požadavky stojí u nás ve vyváženém poměru.

3 Jsme přesvědčeni, že Vám můžeme, jako novému kolegovi nabídnout profesionální prostředí v každém ohledu. Tato brožura Vám přiblíží atmosféru ve firmě, všední pracovní den na klinice ale i hodnoty, kterých si ceníme. Ve středu pozornosti zde stojí vzdělávání odborného lékaře a jeho slibné perspektivy. Udělejte si o nás obrázek. Chcete být i Vy naším novým kolegou, kterého rádi a srdečně přivítáme? Příjemné čtení. Na Vaše další dotazy Vám ráda odpovím. Zavolejte, nebo mi napište Dr. med. Susanne Markwort vedoucí lékařka Můžete zavolat na telefonní číslo: / KURIKULUM ODBORNÉHO LÉKAŘE V OBORU PSYCHIATRIE A PSYCHOTHERAPIE 3 Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen KTQ -Zertifikat

4

5

6 Jak pomáháme našim pacientům Diagnostickým a léčebným základem naší práce je biopsychosociální model vzniku onemocnění resp. model zvládnutí slabostí a stresu při psychických poruchách. Diagnostická a léčebná opatření se dělí do tří oblastí: potřeby a aktivizující zdroje (se zaměřením na kognitivní léčbu chování, indikovanou skupinovou léčbu). Doplněno o léčbu založenou na zážitcích a zkušenostech jako je ergoterapie a kreativní tělesná terapie. KURIKULUM ODBORNÉHO LÉKAŘE V OBORU PSYCHIATRIE A PSYCHOTHERAPIE 6 Orgánová diagnostika (tělesné Široká sociální anamnéza, diagnostika a neuro logické vyšetření, laboratoř, EKG, sociálního prostředí, psychosociální EEG, screeningová vyšetření jako jsou poradenství a kooperace s úřady, institucemi CCT a magnetická rezonance) a somatické a ostatními službami v regionu. léčebné formy (diferenciální, se vzory Certifikace: Kliniky pro psychologii komfortní, na evidenci založená, psychická a psychoterapii se aktuálně nemohou nechat medikamentózní léčba, léčba omezením v rámci příslušného zákona ani v dobrovolném spánku, léčba světlem) odborném rámci certifikovat. Z tohoto důvodu Individuální psychologická diagnostika jsme dodnes nezískali odpovídající doklad (učení z minulosti, vertikální, horizontální o kvalitě naší práce. a funkční analýza chování, podmínek a potřeb) kombinovaná s testovací psychologickou diagnostikou (diagnostika výkonu, cítění a osobnosti) a všeobecná psychická léčba zaměřená na osobnost, její Hodnoty, na kterých se podílíme Příjemná pracovní atmosféra je podstatným V chybách vidíme šanci pro podporu našeho předpokladem pro efektivní práci všech vzájemného porozumění. Analyzujeme zaměstnanců. K jejímu zajištění je ve firmě a zvládáme je společně. zapotřebí kultury. Definovali jsme odpovídající Rozvoj kompetencí a profesionality: principy»hodnoty všedního dne«, o jejichž Kvalifikace vyžaduje zaujetí. Odborné znalosti další rozvoj a dodržování se zaměstnanci snaží. se musí aktualizovat, sociální a osobní Ocenění a kolegialita: Chováme se kompetence je nutné rozvíjet. Tyto požadavky k pacientům, jejich rodinným příslušníkům, pomáháme pokrýt nepřetržitými nabídkami instruktorům a kolegům tak, jak bychom to interního a externího doškolování a dalšího chtěli i my z jejich strany s respektem vzdělávání. Pomáhá přitom formulování a empatií. K tomu samozřejmě patří vnímání individuálních plánů vývoje, pracovních a skutečné uznání každého člověka jako a osobních cílů. jedince se stejnými právy bez ohledu na jeho Stanovení priorit a flexibilita: Naše činnost etnický původ, kulturní identitu, politické je spojena s plněním denně se měnících názory, sexuální orientaci, náboženství úkolů. To zvláště v časové tísni vyžaduje a sociální postavení. správné hodnocení důležitosti jednotlivých Konstruktivní zpracování konfliktů a chyb: úkolů. Nepostradatelná je zde proto Konflikty v týmu jsou pro nás výrazem schopnost rozpoznání důležitého a méně angažovanosti a součástí komunikačního důležitého a orientace na nové osoby procesu, individuální chyby jsou pro nás a situace. přirozené prvky procesů učení. Přitom jsou vhodně pojmenovány odborné a osobní rozdíly a řeší se společně a profesionálně.

7 KURIKULUM ODBORNÉHO LÉKAŘE V OBORU PSYCHIATRIE A PSYCHOTHERAPIE 7

8 »Každá nemocnice je tak dobrá, jak dobří jsou její lékaři. Vysoké standardy kvality je možné zajistit jen strukturovaným přenosem lékařských znalostí a klinických dovedností.«(deutsches Ärzteblatt, ročník 105, sešit 20, ) Čím se vyznačuje Vaše další vzdělávání KURIKULUM ODBORNÉHO LÉKAŘE V OBORU PSYCHIATRIE A PSYCHOTHERAPIE Jasně stanovený směr Výše uvedená tvrzení pro nás mají neomezenou platnost. S Vámi, jako s kolegou, který se u nás chce dále vzdělávat, vždy spojujeme záměr společné budoucnosti a dlouholetou spolupráci i po ukončení vzdělávání. Optimální průběh Optimální průběh osvětlí následující stránky. Je to pohled na plán dalšího vzdělávání, který Vám poskytne přehled o struktuře vzdělávání na našich klinikách. Tato struktura je sestavena tak, abyste na konci dalšího odborného vzdělávání došli k přesvědčení, že jste opravdu získali kvalifikaci zahrnující schopnosti pečovat o široké spektrum pacientů a zvládnout i náročnost řešení jejich problémů. Naše diagnózy Spektrum stacionárních diagnóz Pořadí ICD kód Počet Procenta Jméno poruchy 8 1 F ,4 Psychické poruchy a poruchy chování vyvolané nadměrným užíváním alkoholu 2 F ,2 Opakující se depresivní porucha 3 F Schizofrenie 4 F ,7 Demence při Alzheimerově nemoci 5 F ,9 Depresivní epizoda 6 F ,1 Reakce na zatížení a poruchy adaptace 7 F ,8 Bipolární citové poruchy 8 F ,6 Specifické poruchy osobnosti 9 F ,6 Schizoafektivní poruchy 10 F ,7 Psychické poruchy a poruchy chování způsobené sedativy nebo hypnotiky

9 K tomu podstatnou měrou přispívá osvojení po dlouhou dobu potřebnou rovnováhu znalostí ze dvou kompetenčních oblastí: mezi náklonností a odborným odstupem. Odborná kompetence: Schopnost K tomu patří i schopnost být upřímný, zvolit odpovídajících a vědecky ověřené pozorný, rozvážný a klidný. léčebné metody na základě důkazů a jejich Náš plán dalšího vzdělávání obsahuje více praktického použití, podle individuální než jen osvojení těchto kompetencí, které si potřeby a zodpovědně přizpůsobené můžete osvojit při práci na všech odděleních. výsledkům komunikace s pacientem. Dále Vám ukáže i možnosti zvládání úkolů, Metodická a osobní kompetence: pro které je třeba zodpovědnost a kvalifikace. Schopnost vnímání osobnosti pacienta jako A navíc zdůrazní i náš základní postoj k Vám biologického, sociálního a biografického jako ke kandidátovi na další vzdělávání. celku. Na druhé straně i schopnost zachovat si pro úspěšnou práci s pacientem Spektrum diagnóz v částečně staniční a denní klinické oblasti Pořadí ICD kód Počet Procenta Jméno poruchy KURIKULUM ODBORNÉHO LÉKAŘE V OBORU PSYCHIATRIE A PSYCHOTHERAPIE 1 F ,7 Opakovaná depresivní porucha 2 F ,8 Depresivní epizoda 9 3 F Schizofrenie 4 F ,8 Specifická porucha osobnosti 5 F ,6 Reakce na silná zatížení a porucha reakce na jednorázovou nebo trvalou situaci 6 F ,4 Fobie 7 F41 7 3,8 Ostatní poruchy mající za následek strach 8 F25 6 3,2 Stavy úzkosti 9 F31 6 3,2 Bipolární citová porucha 10 F61 3 1,6 Kombinované a jiné poruchy osobnosti

10

11 1. Fáze Doba trvání šest měsíců Pracoviště Stanice P3 pro osoby se závislostí a krizovými stavy Zdůvodnění závislost na alkoholu a alkoholem zapříčiněná onemocnění jsou nejčastější diagnózou ve staniční oblasti otravy alkoholem jsou nejčastějšími urgentními situacemi při pohotovostních službách Cíle prohloubení kompetence pro oblast akutní a urgentní psychiatrie prohloubení kompetence pro oblast psychických poruch a poruch chování způsobených psychotropními látkami (F1) získání znalostí a zkušeností pro roli ko-terapeuta v motivační skupině k léčení závislostí Vývoj případů na klinice pro psychiatrii a psychoterapii (Klinik für Psychiatrie und Psychoterapie) Staniční oblast Opatření vystavení souhrnu vzdělávání a začátek evidence požadovaných obsahů vzdělání odborného lékaře externí seminář dalšího vzdělávání (o víkendu) k tématu»motivující vedení rozhovoru«začátek školení v oblasti psychoterapie (teoretická část) na Institutu pro integrovanou behaviorální terapii (Institut für integrierte Verhaltenstherapie), přihlášuje vedoucí lékařka víkendový seminář Pracovní společnosti pro metodiku a diagnostiku v psychiatrii (Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Diagnostik in der Psychiatrie) ochrana před zářením díl 1 (k získání odbornosti v ochraně před zářením) trénink reanimace na Main-Kinzig-Kliniken ggmbh (jednou ročně) den pro oživení znalostí managementu agresí (jednou ročně) deeskalační cvičení na stanicích (dvakrát ročně) Oblast denní kliniky KURIKULUM ODBORNÉHO LÉKAŘE V OBORU PSYCHIATRIE A PSYCHOTHERAPIE (vč. list.) (vč. list.) 11 Počet případů Počet případů Započtené dny Započtené dny Doba pobytu 18,1 20,3 19,1 Doba pobytu 33,93 33,9 36,6 Ústavní ambulance 2008 Průměrně za čtvrtletí 2009 Průměrně za čtvrtletí 2010 Průměrně za čtvrtletí Počet případů

12

13

14

15

16 Co nadto zajišťujeme pro Váš vývoj KURIKULUM ODBORNÉHO LÉKAŘE V OBORU PSYCHIATRIE A PSYCHOTHERAPIE 16 Vedle základních odborných znalostí je zapotřebí pokračovat ve Vašem dalším metodickém a osobním vzdělávání. Tyto tři kompetence Vám umožní hodnotně přispívat do komplexní struktury našich zařízení, k plnění požadavků pacientů, službě pacientům a to způsobem odpovídajícím jejich významu. Zřetelná identifikace Vedle získání odpovídajících kompetencí předpokládáme únosnou identifikaci s naším zařízením vyznačující se motivovaným a motivujícím přístupem k práci a efektivní prací. Z tohoto důvodu se budeme v budoucnu snažit o získání kvalifikovaného personálu z řad našich vlastních pracovníků. Různé požadavky Proto je naším cílem Vás během dalšího vzdělávání podporovat. Zasadíme se o to, abyste absolvovali Vaše odborné vzdělání co nejrychleji a mohli v dohledné době převzít úkoly s odpovídající kvalifikací, vyžadující převzetí odpovědnosti a schopnost motivování ostatních zaměstnanců novými impulsy. Bude to pro Vás snadnější tím, čím výrazněji se budete identifikovat s klinikami Main-Kinzig. A samozřejmě je třeba úspěšně absolvovat následující další vzdělávání. Komunikace: základy vedení hovorů s pacienty, jejich rodinnými příslušníky nebo se zaměstnanci přímo nebo po telefonu. Rozhovory pro řešení konfliktu / psychologie konfliktu / řeč těla Management konfliktů / Dozor: slouží k ulehčení zacházení s konflikty a vládání obtížných rozhovorů, jejich zpracování a ovládání Časový management a osobní organizace: součásti osobní organizace a časového managementu, pomoc a návrhy k optimalizaci Základy nauky o ekonomice v nemocničním provozu: zaměření na situaci a organizaci klinik Main-Kinzig, znázorněné na příkladu financování nemocnice a základech roční uzávěrky. Lékařské právo: otázky k objasnění zákonné péče, plná moc k zajištění péče / ručení, ustanovení pacienta / plná moc k zajištění péče atd.

17

18 akým způsobem se u nás nejlépe ucházet o místo Vaše úplné podklady mají obsahovat: Váš průvodní dopis s údaji k Vaší osobě a Vaší motivací pracovat v naší firmě strukturovaný životopis s dalšími údaji, např. o znalostech cizích jazyků, práce na počítači, absolvovaných stážích aktuální vysvědčení, osvědčení (včetně kopie dokladu o aprobaci) Vaše podklady zašlete přímo na: Main-Kinzig-Kliniken ggmbh Personalmanagement Stichwort»Psychatrie und Psychotherapie«Herzbachweg Gelnhausen, Německo KURIKULUM ODBORNÉHO LÉKAŘE V OBORU PSYCHIATRIE A PSYCHOTHERAPIE 18 Další průběh Obdržíte písemné potvrzení o přijetí Vašich dokladů. Následuje přijímací pohovor s primářem Dostanete možnost navštívit kliniku, udělat si bezprostřední dojem a mluvit s kolegy přímo na pracovišti. Následuje přijímací pohovor s paní Kerstin Hammer (vedoucí personálního managementu) Po úspěšném zakončení jednotlivých rozhovorů, schválení odborovou radou a po vyšetření závodním lékařem Vás rádi přivítáme jako našeho nového zaměstnance. Bližší informace obdržíte na internetových stránkách: nebo na portálu pro nová pracovní místa: anebo přímo od personálního managementu klinik Main-Kinzig: Telefon: /

19

20 Vydavatel: Main-Kinzig-Kliniken ggmbh Obchodní vedoucí Dieter Bartsch Herzbachweg 14, Gelnhausen Telefon: /

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění -

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění - Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - Platné znění - VLASOVÁ KOSMETIKA číslo jednací 150815 vydal ředitel školy účinek

Více

SVOBODNÝ STÁT SASKO OKRES KRUŠNOHORSKÝ

SVOBODNÝ STÁT SASKO OKRES KRUŠNOHORSKÝ Vaše lékařské centrum uprostřed přírody Akademická nemocnice umožňující výcvik medikům Lékařské fakulty Masarykovy University v Brně Vaše specializovaná rodinná nemocnice SVOBODNÝ STÁT SASKO OKRES KRUŠNOHORSKÝ

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Distanční studijní opora. Renáta Zeleníková.

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Distanční studijní opora. Renáta Zeleníková. Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Distanční studijní opora Renáta Zeleníková Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu ošetřovatelství

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program Střediska výchovné péče

Školní vzdělávací program Střediska výchovné péče NÁZEV TYP Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče Nový Jičín Divadelní 12, Nový Jičín 741 11 Školní vzdělávací program Střediska výchovné péče Vnitřní důležitý dokument ČÍSLO JEDNACÍ VYDAL

Více

Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014

Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014 školní vzdělávací program Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou?

Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou? Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole,,Má zooterapie zelenou? Sborník z odborné konference 30.5.2011 Obsah Program konference 3 Úvodní slovo.. 4 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více

KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ Nemocnice Sušice o.p.s. Pod Nemocnicí 116/III Sušice 342 01 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ 2012 1. Úvod Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. Ošetřovatelskou

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Koncepce. odborné speciálně pedagogické, psychologické, terapeutické a poradenské práce s dětmi na úseku mimoškolní výchovy 2012-2015

Koncepce. odborné speciálně pedagogické, psychologické, terapeutické a poradenské práce s dětmi na úseku mimoškolní výchovy 2012-2015 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 751 25 Veselíčko tel: +420 581 250 841-46 okr. Přerov tel. fax.: +420 581 250 842 www.ddsveselicko.cz email: ddsveselicko@ddsveselicko.cz

Více