Možnosti léčby dětského autismu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti léčby dětského autismu"

Transkript

1 Možnosti léčby dětského autismu MUDr. Zdeňka Růžičková Praktická lékařka pro děti a dorost Karlovy Vary Česká republika INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 1

2 AUTISMUS odvozen z řeckého slova AUTOS = sám a je spojován se symptomem uzavřenosti BEHAVIORÁLNÍ SYNDROM jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí vzniklé na neurobiologickém podkladě INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 2

3 AUTISMUS řazen mezi neurovývojové poruchy pro rozmanitost projevů patří mezi pervazivní vývojové poruchy (PDD) nověji užívaný termín poruchy autistického spektra (PAS) INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 3

4 Klasifikace PAS F 84 dle MKN 10 Dětský autismus F 84.0 Atypický autismus F 84.1 Rettův syndrom F 84.2 Jiná desintegrační porucha F 84.3 Aspergerův syndrom F 84.5 Jiné pervazivní vývojové poruchy F 84.8 Autistické rysy INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 4

5 Epidemiologie Medián prevalence stále stoupá!!! U všech poruch autistického spektra je prevalence 60/10000 anglosaské země 90, New Jersey 170/ U některých poruch 1 dítě na 167 narozených Poměr mezi pohlavími: 3-4 chlapci s autismem na 1 dívku INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 5

6 Etiologie Teoreticky jsou zvažovány dysfunkce v oblasti mozečku, limbického systému, kůry mozkové, cingula a hippokampu. Stále probíhá výzkum neurochemie, který uvádí nálezy svědčící pro dysregulaci některých neuromediátorů. 40% autistů má zvýšené plazmatické hladiny serotoninu v důsledku toho jsou pak nižší synaptické hladiny v mozku INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 6

7 Etiologie Genetické faktory zátěž rodiny Životní prostředí - toxiny, stress Metabolická PNEI Disbióza Zánětlivá -infekce Rizikové faktory v těhotenství = Multifaktoriální příčiny INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 7

8 Klinický obraz autismu Velice variabilní široká škála příznaků. Od zjevné mentální retardace až po jedince s minimalizovanými příznaky bez nápadností. Autismus je způsob bytí. INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 8

9 Klinický obraz autismu INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 9

10 Klinický obraz autismu CHAOS STEROTYPIE FASCINACE Triáda problémových oblastí společné pro PAS 1. Sociální interakce a sociální chování 2. Komunikace 3. Představivost, zájmy, hra INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 10

11 ad 1.Sociální interakce a sociální chování - nedobrovolné samotářství sociální slepota - nedostatek sociálně emoční vzájemnosti -chybí spontánní snaha o kontakt, navazování vztahů a zábavu s jinými lidmi - chybí sdílená pozornost INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 11

12 ad 2.Komunikace - malá schopnost nonverbální komunikace -opožděný vývoj řeči ev. řečová retardace -kompenzace jiným alternativním způsobem (gesta, mimika) -stereotypní, opakující se používání řeči, ev. vlastní žargon INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 12

13 ad 3.Představivost, zájmy, hra - výrazné zaujetí pro jednu nebo více činností abnormální svou intenzitou či předmětem zájmu -ulpívání na specifických, nefunkčních rituálech, rutinní činnosti, odpor ke změnám - stereotypní vzorce chování - nepřiměřeně dlouho trvající zaujetí částmi předmětů nebo těla INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 13

14 Diagnóza stanovena na základě projevů chování INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 14

15 Diagnostika mezioborová problematická -psychologické a psychiatrické vyšetření -zjištění souvislosti s jinou somatickou chorobou ev. genetickou anomálií -objektivizace nespecifického postižení CNS (MRI vyšetření mozku) INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 15

16 APLA asociace pomáhající lidem s autismem PhDr. Kateřina Thorová INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 16

17 Pomůcky

18 Pomůcky INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 18

19 Terapie Různorodý syndrom různé speciální pedagogické programy -metodika strukturovaného učení, - metodika VOKS hipoterapie, canisterapie, aromaterapie biofeedback Omega 3, Magne B6, léky FRM INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 19

20 Fyziologická regulační medicína nová lékařská koncepce nová terapeutická metoda vycházející z inovativního a originálního výzkumného přístupu k medicíně a molekulární biologii INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 20

21 Fyziologická regulační medicína založena na možnosti léčebného využití NÍZKÝCH DÁVEK biologických látek, které obvykle řídí fyziologické procesy v organismu INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 21

22 FRM vychází z ideje: obnovy fyziologických procesů prostřednictvím komunikačních molekul jako jsou hormony, interleukiny, růstové faktory a neuropeptidy v nízkých fyziologických dávkách odpovídajících koncentracím těchto látek na úrovni transmembránových receptorů v extracelulární matrix INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 22

23 Terapeutický trojúhelník FRM INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 23

24 Filip Dg: DĚTSKÝ AUTISMUS F 84.0 kazuistika 12. letého chlapce INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 24

25 Filip nar registrace do naší praxe ve věku 5-ti let ( ) Rodinná anamnéza Otec nar. 1969, myopia Matka otce po gyno operaci pro Ca Matka nar po genetickém vyšetření Marfanův sy Sestra matky Ca prsu Bratr matky inzulinoterapie pro diabetes mellitus Sestra nar po operaci strabismu, jinak zdráva INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 25

26 Sociální anamnéza Plná rodina Otec vedoucí výroby Matka v domácnosti, péče o osobu blízkou Sestra studující INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 26

27 Osobní anamnéza Nemocnost malá v kojeneckém věku 1x bronchitis obstructiva sine ATB seborhoa capitis v batolecím věku ekzema atopicum, n e s t o n a l, dispenzarizace neurologická, psychologická, oční, ORL, foniatrická, RHB Genetické vyšetření negativní INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 27

28 Osobní anamnéza v předškolním věku Ekzemaatopicum, oj. respirační infekt HCD, 1x hospitalizace pro acetonemické zvracení APLA Praha dispenzarizace psychologická, psychiatrická, RHB ve školním věku Nemocnost malá, 1x otitis med. ac. 3x KHCD, sympt. th., ekzem zhojen APLA Praha dispenzarizace psychologická, psychiatrická, RHB INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 28

29 Psychomotorický vývoj Do 8. měs. věku fyziologický vývoj, pastózní kojenec, plně kojený, P-M odpovídá věku Od 8. měs. věku P-M línější, přetáčí se, sed od 9. měs., stojí od 12. měs. věku PROJEVY VÝRAZNÉHO NEGATIVISMU ŘEČOVÁ RETARDACE Dispenzarizace psychologická, psychiatrická, RHB speciální pdg. v MŠ a ZŠ asistent strukturovaný výchovný program INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 29

30 Nynější onemocnění V 5-ti letech při přijetí do péče N E G A T I V I S M U S velká fixace na matku pohled nápadně nepřítomný mutismus spolupráce pouze díky plyšovým hračkám Odmítá tužku, nenechá se vyšetřit, odstupuje stále do rohu k plyšákům sám nejí ani nepije enuresis, encopresis INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 30

31 Prostředníci komunikace INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 31

32 Nynější onemocnění a léčba Po 2 měsíční léčbě Baryta carbonica 15 CH začal sám pít z hrnečku a jíst z talíře Po 8 měsíční léčbě Baryta carbonica 15 CH v červnu 2006 začíná mluvit první 3 slova chvílemi reaguje na zvukové podněty pro P M retardaci 2 x odklad povinné školní docházky V MŠ s asistentkou spokojený, pozoruje děti INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 32

33 Nynější onemocnění a léčba Baryta carbonica 30 CH od října 2006 po varicelle v XI/2006 kůže bez nálezu ekzema atopicum zhojen, kůže čistá Baryta carbonica 200 CH 1x za 3 měsíce od května 2007 v říjnu 2007 po 3 dávkách začíná kreslit tečky ev. proděraví papír začíná jezdit na tříkolce Spolupráce při vyšetření bez plyšáků Nástup do speciální školy s asistentkou v září 2008 INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 33

34 Nynější onemocnění a léčba FRM zahájena Detoxikace GUNA MATRIX gtt dopoledne Léčba GUNA AWARENESS 3 x 10 gtt INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 34

35 GUNA MATRIX - detoxikace INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 35

36 Nynější onemocnění a léčba FRM zahájena GUNA MATRIX gtt dopoledne GUNA AWARENESS 3 x 10 gtt po týdnu léčby lépe komunikuje, začíná mít strach při něm si zakrývá uši, velmi čilý, příliš nabitý energií, běhá špatně usíná, někdy neusne vůbec SNÍŽENÍ DÁVKOVÁNÍ 2 x 10 gtt INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 36

37 Nynější onemocnění a léčba FRM Kontrolní vyšetření po 7 měsíční léčbě GUNA MATRIX gtt dopoledne GUNA AWARENESS 2 x 10 gtt lepší komunikace jednoduché věty o 2-4 slovech spojené s nonverbální komunikací pohybem rukou celodenní aktivita bez únavy až do 23 hodin, nerad venku a v cizím prostředí rád doma INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 37

38 Nynější onemocnění a léčba FRM Kontrolní vyšetření po 10 měsích léčby při léčbě GUNA AWARENESS 2 x 8 gtt přichází puberta dle hodnocení matky vzteká se, hl. při cestě do školy snaží se prosadit svou nápadný strach ze špíny hl. na rukou, (ušpiní-li si nohy či boty musí si je umýt stůj co stůj kdekoliv a ihned) Spojuje několik již rozvitých vět za sebou, první slovní úlohy. ZAČÍNÁ KRESLIT!!! INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 38

39 První nakreslené obrázky Máma Táta Pes INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 39

40 Nynější onemocnění a léčba FRM Preventivní vyšetření ve věku 11 let po 14 měsících při stejné léčbě konstatovánovýrazné zlepšení základního onemocnění dětského autismu zlepšení komunikace i řečové retardace!!! Hm 36 kg V 143 cm TK 100/60 visus a sluch dosud nespolupracuje POPRVÉ!!! spolupracuje při vyšetření beze strachu, komentuje, co je mu děláno a co se bude dále vyšetřovat INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 40

41 Nynější onemocnění a léčba FRM Preventivní vyšetření ve věku 11 let při stejné léčbě POPRVÉ!!! si nechá vyšetřit genitál Při vyšetření břicha po palpaci lékařem si poklepal sám na břicho s větou: Co to je? To je jako buben, viď. Výrazná citlivost na hluk!!! Nápadné zlepšení artikulace a řeči Komentuje dění kolem sebe stále pleny - enuresis, encopresis INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 41

42 Nynější onemocnění a léčba FRM Preventivní vyšetření ve věku 11 let při stejné léčbě matka vidí velké pokroky hodnocení školy velice kladné, avšak s nedůvěrou dalších pokroků léčba trvá 17 měsíců Více mluví více vnímá a komunikuje i ve škole začíná si sedat na prkénko WC INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 42

43 Vyjádření rodiny INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 43

44 Vyjádření školy INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 44

45 Nynější onemocnění a léčba FRM Kontrolní vyšetření léčba přerušena na 2 týdny A bylo to znát.. dle matky mírné zhoršení kůže sušší, narůžovělá, bez pruritu chování odmítavé, mrzutý, protivný i sám sobě, cucání nehtů odmítá se fotografovat a natáčet na video zlepšení kresby IHNED OPĚTOVNÉ ZAHÁJENÍ LÉČBY INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 45

46 Nové obrázky Pes Pes Maminka s Filipem v náručí INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 46

47 Jan Dg: DĚTSKÝ AUTISMUS autistické rysy F 84.8 kazuistika 5. letého chlapce INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 47

48 Jan nar v péči naší praxe od narození Rodinná anamnéza Otec nar. 1975, dyslexia, AV blok II. st. neurologicky sledován pro kolapsový stav po požití fazolí Matka nar. 1977, dyslexia, vředová choroba, alergie, dermatitis recid. Sestra nar zdráva INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 48

49 Sociální anamnéza Plná rodina Otec nar. 1975, vyučen, skladník, řidič Matka nar. 1977, SŠ s maturitou zdravotní sestra INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 49

50 Osobní anamnéza I. grav., I. para ve 38/3 týdnu per S.C. poloha plodu KP, p.hm g, p.d. 51 cm, Apgar sc , icterus neonat. levis slunění hypolactatio v porodnici MM a BEBA HA doma pouze MM do 5. měs. věku INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 50

51 Kojenecký věk Osobní anamnéza NESTONAL ve 3 týdnech života stenosis ducti lacrimalis průplach, Floxal očkování snášel dobře do roka života P-M odpovídal věku, šikovný INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 51

52 Batolecí věk Osobní anamnéza NESTONAL Oční vyšetření ve 13 měs. věku Pseudostrabismus sine therapia, dispenzarizace Od 13. měs. věku nápadná patologie motorické koordinace časté pády!!! neurologické vyš. v 17. měsíci věku atonické záchvaty? při normálním P-M vývoji INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 52

53 Osobní anamnéza Batolecí věk Ve 30. měsíci života susp. neurovegetativní syndrom při cvičení při režimu plačtivý, mrzutý až nausea, odmítá se přizpůsobit, odmítá spoluvrstevníky, straní se, nenavazuje oční kontakt INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 53

54 Nynější onemocnění Preventivní vyšetření ve 3 letech Hm 17, 25 kg V 100 cm TK 90/60 visus, sluch - nespolupracuje Stydlivý, bojácný, abdominalgia, v cizím prostředí houpavá chůze odmítá jakoukoliv spolupráci, odmítání spoluvrstevníků i MŠ vztah se sestrou dobrý Ř E Č O V Á P A T L A V O S T INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 54

55 Nynější onemocnění Ve věku 3 ¾ roku Problémy v MŠ afektivitní chování měsíc po nástupu abdominalgia recidivans projevy ADHD Diff. dg: susp. dětský autismus (autistické rysy) INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 55

56 (ve 4 letech) Terapie Magnesii lactici Coenzym Q GUNA MATRIX gtt 2 měsíce GUNA AWARENES 3 x 8 gtt z neurologické indikace Rivotril po týdnu léčby zvýšená agresivita (kamenem ubil brouka a začal škrtit vlastní sestru) Rivotril trvale vysazen INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 56

57 Nynější onemocnění Ve věku 5 let (l ) při očkování klidný, oční kontakt navazuje spolupráce a komunikace výborná výslovnost nápadně zlepšena, jen špatná výslovnost R, Ř, L logopedická péče Neurologické vyš. vč. EEG bez patologických změn, doporučena terapie idem INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 57

58 Nynější onemocnění Ve věku 5 ½ roku při preventivní prohlídce v MŠ spolupráce a komunikace výborná téměř fyziologický P-M vývoj Terapie GUNA-AWARENES zůstává předběžně do nástupu do ZŠ INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 58

59 Pokud léčba FRM pomůže vyjít z chaosu alespoň těmto chlapcům, je, podle mého názoru, úspěšná. Děkuji Vám za pozornost INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 59

Dětský autismus. nano. nano. neurologie. farmakologie. Medián prevalence stále stoupá! farmakologie

Dětský autismus. nano. nano. neurologie. farmakologie. Medián prevalence stále stoupá! farmakologie neurologie gi Dětský autismus MUDr. Zdeňka Růžičková praktická lékařka pro děti a dorost V roce 2007 vyhlásila Valná hromada OSN 2. duben Světovým dnem autismu. Jedním z cílů tohoto kroku je zvýšit informovanost

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky SON-RISE PROGRAM Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Vypracovala: Bc. Jana Srbková BRNO 2009 Děkuji

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM

VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií HANA PETERKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika komunikační techniky VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ

Více

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Tato publikace je pracovní verzí

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE

MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY DELFINOTERAPIE Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Vypracovala: Petra Kosová Prohlašuji,

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA: PORUCHY VYVÍJEJÍCÍHO VÍJEJÍCÍHO SE MOZKU MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno Článek prezentuje základní a komplexní přehled současných informací

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Poděkování patří především paní PhDr. Dagmar Přinosilové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a velikou podporu, kterou mi poskytla jako vedoucí

Poděkování patří především paní PhDr. Dagmar Přinosilové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a velikou podporu, kterou mi poskytla jako vedoucí Masarykova univerzita PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Integrace dítěte s atypickým autismem do běžné základní školy Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY SPECIFIKA PŘECHODU ŽÁKŮ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Z MŠ NA 1. STUPEŇ ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Hana Zamboryová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Vedoucí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie. Role asistenta pedagoga při integraci žáků s poruchou autistického spektra

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie. Role asistenta pedagoga při integraci žáků s poruchou autistického spektra ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie Role asistenta pedagoga při integraci žáků s poruchou autistického spektra Diplomová práce Plzeň 01 Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra LOVASOVÁ,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

Písemná práce KOMUNIKACE U DĚTÍ S AUTISMEM. Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Psychologie Filozofické fakulty

Písemná práce KOMUNIKACE U DĚTÍ S AUTISMEM. Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Psychologie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Psychologie Filozofické fakulty KOMUNIKACE U DĚTÍ S AUTISMEM Písemná práce Autor: Vedoucí práce: Jana Burdová PhDr. Eleonora Smékalová, PhD. Olomouc 2007 Prohlašuji,

Více

Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás

Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Každé dítě trpící autismem je jiné, přestože diagnostická kritéria musí splňovat stejná, nebo podobná. Neexistuje žádný vzorec reakcí, který

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Bc. Zuzana Silvestrová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dramaterapie Diplomová práce Brno 2008

Více

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou Jana Mikulíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářské práce je zaměřena na dětskou mozkovou obrnu

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Psychopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1 Psychopedie část 1. Psychologická charakteristika lidí s mentálním postižením Za mentálně retardované (postižené) se považují takoví jedinci (děti, mládež

Více

Hry a hračky v životě dítěte s autismem. Lenka Kalíková

Hry a hračky v životě dítěte s autismem. Lenka Kalíková Hry a hračky v životě dítěte s autismem Lenka Kalíková Bakalářská práce 2010 2 3 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma Hry a hračky v životě dítěte s autismem se zabývá pojetím her a hraček při diagnóze autismus

Více

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním 5 Slovníček pojmů Afázie Afázie je porucha způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o získané postižení řečových dovedností v době, kdy už byla řeč rozvinuta. Člověk může například po cévní

Více

Jak pracovat s autistickými žáky v Praktické škole jednoleté

Jak pracovat s autistickými žáky v Praktické škole jednoleté Jak pracovat s autistickými žáky v Praktické škole jednoleté Metodologická příručka, která umožní dětem s mentální retardací a autismem zvládnout nástrahy každodenního života a naučí je být samostatnými.

Více

ASPERGERŮV SYNDROM ASPERGER'S SYNDROM

ASPERGERŮV SYNDROM ASPERGER'S SYNDROM Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální pedagogika

Více

ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Adriana Kavková Podještědské gymnázium, s.r.o. Sokolovská 328, 460 14 Liberec ANOTACE

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra)

Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra) Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchami

Více

Věra Zemanová Hadžegová. Využití arteterapie u dětí s autismem

Věra Zemanová Hadžegová. Využití arteterapie u dětí s autismem Věra Zemanová Hadžegová Využití arteterapie u dětí s autismem Poruchy autistického spektra Poruchy autistického spektra patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Jde o všepronikající

Více

Mgr. Lenka Osladilová. VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM -1-

Mgr. Lenka Osladilová. VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM -1- Mgr. Lenka Osladilová VYUŽITÍ ARTETERAPIE PŘI PRÁCI S KLIENTEM S dg. ASPERGERŮV SYNDROM 2010-1- PODĚKOVÁNÍ Děkuji mamince Davídka, že mi umožnila zveřejnit část naší společné práce a velký dík patří také

Více

Sociální a školní práce s problémovými dětmi

Sociální a školní práce s problémovými dětmi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální a školní práce s problémovými dětmi Sociální Práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Lucie

Více

Muzikoterapie a dětský autismus

Muzikoterapie a dětský autismus Akademie Alternativa Umělecké terapie Modul A. Muzikoterapie Muzikoterapie a dětský autismus Autor: Ing. 2014 Děkuji Akademii Alternativa za velkou inspiraci pro práci s lidmi, za cenné zkušenosti a rady,,

Více