Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, Český Krumlov, tel./fax: , mobil: , školní jídelna: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.15/ 2005 Sb. Název školy: Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 Identifikátor zařízení: IČO: Sídlo školy: Linecká 43, Český Krumlov Telefon: Fax: E mail: Zřizovatel školy: Město Český Krumlov Ředitel školy: Mgr. A. Karel Dvořák 31. srpen

2 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE PRACOVNÍCI ŠKOLY..6 4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ 8 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ŠKOLSKÁ RADA.9 8 ÚDAJE O ZÁVAZNÝCH UKAZATELÍCH ROZPOČET DALŠÍ FINANČNÍ ZDROJE KONTROLY STÍŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ STAV MAJETKU NEMOVITÉHO STAV MAJETKU MOVITÉHO PLÁN, VÝHLED, CÍLE

3 1 Charakteristika školy Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Do sítě škol byla zařazena Školským úřadem v Českém Krumlově Součástí školy je školní jídelna výdejna, obědy se dovážejí od ze školní jídelny při ZŠ Za Nádražím. Základní škola je plně organizovaná, v letošním školním roce navštěvovalo školu 149 žáků (včetně 4 žáků v zahraničí a 1 žákyně s individuálním vzděláváním) v 9 třídách, z toho 5 na prvním a 4 třídy na druhém stupni ZŠ. Průměrný počet žáků ve třídě je 16,5. Nejpočetnější je 7. třída s 24 žáky, nejnižší počet dětí a to 13 je v 6. ročníku. Celkem bylo v tomto školním roce 8 integrovaných žáků, z toho 6 se sluchovou vadou, 1 se zrakovou vadou a 1 žák se specifickou vývojovou poruchou učení a chování. Spolupracujeme s SPC pro sluchově a zrakově postižené v Č. Budějovicích a s PPP v Č. Krumlově i Č. Budějovicích. Ve škole pracovala 2 oddělení školní družiny, v rámci ŠD děti navštěvovaly i zájmové kroužky. Spádovým obvodem základní školy v Linecké ulici je nejen vnitřní město, Horní Brána, ale mnoho okolních obcí, z kterých celkem dojíždí 44 žáků. Nejvíce jich dojíždí z Přídolí a Větřní. Škola má bezbarierový vstup a od ledna 2005 je v provozu osobní výtah a v 1. poschodí WC pro vozíčkáře, což umožňuje přístup i provoz handicapované části populace. 2 Vzdělávací koncepce a školní akce V tomto školním roce se již všechny ročníky vyučovaly podle programu č.j. 115/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Český Krumlov, Linecká 43. (tzv. ŠVP). Dodatek k ŠVP pod č.j. 707/2011 schválila Školská rada při ZŠ Český Krumlov, Linecká Od se bude vyučovat podle upraveného ŠVP č.j. 111/2013, úpravy se týkají hlavně povinnosti zavedení druhého cizího jazyka. S přehledem změn byla Školská rada seznámena Nepovinné předměty: náboženství p. katechetka Talířová - 3 -

4 Volitelné předměty: 7.A seminář ze zeměpisu zajímavá matematika německý jazyk sportovní hry 8.A seminář ze zeměpisu německý jazyk 9.A seminář ze zeměpisu zajímavá matematika německý jazyk vaření Plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd probíhal od 11. dubna 2013 do 13. června 2013 v českokrumlovském bazénu. Zúčastnilo se ho 31 žáků. Lyžařský kurz žáků se ve školním roce 2012/2013 neuskutečnil. Ve škole je integrováno 8 žáků. Integrovaní žáci pracují podle individuálních vzdělávacích plánů, při jejichž přípravě spolupracují učitelé nejen s výchovným poradcem, ale také s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Českém Krumlově a se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadou sluchu a zraku v Českých Budějovicích. Činnost výchovné poradkyně Mgr. Naděždy Šiškové se zaměřuje kromě práce s integrovanými žáky na poradenství k volbě povolání a dalšího studia, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení a na skupinovou a individuální práci se žáky i jejich rodiči. Funkci výchovného poradce převzala Mgr. Naděžda Šišková od Škola kromě PPP a SPC spolupracuje s jednotlivými školami, Úřadem práce, Městským úřadem Č. Krumlov, sociálně-právní ochranou dětí, Městskou policií a dalšími institucemi. S výše jmenovanými organizacemi spolupracuje i metodik prevence sociálně patologických jevů, kterým je rovněž od Mgr. Petr Florián. Zpracovává minimální preventivní program a zaměřuje se i na vyhledání a zpracování projektů podpořených městem Český Krumlov. Během celého školního roku probíhaly v rámci výuky na 1. i 2. stupni besedy s Městskou policií, které vedl p. Pavel Pípal. Další akce jsou uvedeny v přehledu chronologicky. 3. září 2012 zahájení školního roku 2012/ září 4.-9.ročník- kino ČK - Planeta Země 25. září 5.A knihovna Zázračná zahrada Jiřího Trnky - 4 -

5 1. října Den plný prevence p.uč. Pánková + vybr. žáci 1.A knihovna program pro prvňáčky Cesta do knihovny 2. října 5.A muzeum Historický Č. Krumlov 3. října celoškolní akce v parku ukázka dravců 8. října exkurze 9.A Úřad práce, p. uč. Šišková 9. října 5.A knihovna Kouzelné sluchátko Macha a Šebestové 10. října 5.A, 7.A, 8.A EKOFILM 11. října 1.-3.A - EKOFILM 16. října program o hudebních nástrojích pro 1. i 2. stupeň 23. října 5.A muzeum Č. Krumlov a jeho okolí 24. října 6.A muzeum ERBY 5. listopadu 1.A divadlo Perníková chaloupka 6. listopadu 5.A knihovna Mikoláš Aleš a jeho svět 12. listopadu 2.-5.A divadlo Děvčátko se sirkami 15 listopadu celoškolní akce návštěva koncertu v divadle 9.A nábor VOŠ a SŠ ČB 23. listopadu 8.A, 9.A výstava Vzdělání a řemeslo ČB 26. listopadu 8.A, 9.A divadlo Korespondence V+W 4. prosince 2.A návštěva muzea 11. prosince 5.A knihovna Vánoce ve světě 18. prosince 5.A muzeum zdobení perníčků 19. prosince 9.A knihovna Vánoce ve světě 20. prosince 7.A knihovna Vánoce ve světě České vánoční tradice dílny + jarmark, celoškolní akce 21. prosince 6.A Wax muzeum + Muzeum útrpného práva třídní akce 18. ledna zápis do 1. třídy 11. února okresní kolo OČj 25. února 2.A, 3.A divadlo Pohádka ze staré knihy 1. března 2.A bruslení Bruslařský štafetový trojboj 5. března 1.A návštěva knihovny 6. března 9.A divadlo Havran 7. března školní kolo v recitaci 15. března okresní kolo v recitaci (5 žáků) 25. března 1.A divadlo Velryba Lízinka 26. března 2.A knihovna 5.A muzeum velikonoční dílna 27. března 6.A program primární prevence 11. dubna 3.A, 4.A zahájen plavecký výcvik zakončení dubna matematická olympiáda DDM, Krulická 7. A 19. dubna 1.-4.A Den Země 22. dubna 5.A divadlo Hodina zpívání ve zvěřinci 23. dubna 9.A Sochy a děti Bouda 26. dubna 1.-4.A koncert v Jezuitském sále - 5 -

6 7. května 1. setkání budoucích prvňáků p. uč. Trnovcová (další termíny 14.5., 21.5., 28.5, 4.6.) 10. května Pohár rozhlasu v atletice, vybraní žáci + p. uč. Vopatová 21. května 6.A knihovna Mikoláš Aleš 23. května 5.A knihovna Josef Lada 28. května soutěž Hlídka mladých zdravotníků + Mladý záchranář 31. května fotografování tříd 4. června 1.A knihovna pasování prvňáčků na čtenáře 8. června 120 let ZŠ Linecká + den otevřených dveří Díky sponzorům byla akce obohacena i o občerstvení. 11. června 5.-9.A kino ČK Svět kolem nás 19. června 8.A návštěva knihovny 6.A, 7.A školní výlet do Stožce 20. června 7.A, 9.A návštěva knihovny 21. června 3.A, 7.A, 9.A otáčivé hlediště Pták ohnivák a lišák Zorro 25. června školní čtyřboj stadion ČK zrušeno pro trvalý déšť 27. června 5.A výlet Vyšenské kopce 28. června vydání vysvědčení, ukončení školního roku 2012/2013 Od do proběhlo testování 5. a 9. ročníků v matematice, českém a anglickém jazyce. Žáci školy se v tomto školním roce rovněž účastnili okresního kola matematické olympiády, olympiády z českého jazyka, či soutěže v recitaci. Úspěšně si vedli také v soutěži Hlídka mladých zdravotníků + Mladý záchranář, kterou každoročně pořádá ČČK v Českém Krumlově. Bohužel vzhledem k nepříznivému počasí jsme letos museli zrušit celoškolní sportovní akci atletický čtyřboj. 3 Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci školy jsou vesměs kvalifikovaní. Od nastoupily jako asistentky pedagoga na dobu určitou sl. Dagmar Šebestová, dále p. Mgr. Veronika Havlová a rovněž na dobu určitou p. učitelka Mgr. Marie Nováková. Ve škole byla založena základní organizace odborového svazu, předsedou je pan školník Ivo Kašpárek, byla uzavřena kolektivní smlouva, která vstoupila v platnost a je každoročně obnovována. Složení pedagogického sboru ve školním roce 2012/2013 je uvedeno v následující tabulce: - 6 -

7 JMÉNO APROBACE TŘÍDNICTVÍ, FUNKCE PRAXE (let) Dvořák Výtvarná výchova ředitel 22 Karel Polášková Německý jazyk, Ruský jazyk zástupkyně 30 Irena ředitele Soukupová asistentka pedagoga asistentka 24 Pavla integr. žákyně Nováková Český jazyk, hudební výchova netřídní 32 Marie Houšková první stupeň 1.A 25 Slávka Karausová Dějepis, Ruský jazyk, Pěstitelství netřídní 33 Jana Kašpárek Fyzika, Matematika (Informatika) metodik IT, 18 Jaromír 8.A Šišková Chemie, Přírodopis, (Ov, Rv) Vých. poradce, 6 Naděžda 9.A Florián Fyzika, Dílny, Informatika ŠMP 12 Petr 5.A Pánková Matematika, Tělesná výchova 7.A 35 Miroslava Pondělík první stupeň pracovní vyučování 4.A 19 Viktor (Německý jazyk, anglický jazyk) Šebestová asistentka pedagoga asistentka 3 Dagmar integr. žákyně Trnovcová první stupeň 3.A 30 Jarmila Tůmová vychovatelka ŠD 10 Petra Vopatová Tělesná výchova, Zeměpis 6.A 34 Magdalena Zapletalová první stupeň 2.A 33 Ludmila Havlová speciální pedagog asistentka 23 Veronika integr. žáka Tesařová Rybová asistentka pedagoga asistentka 13 Michaela integr. žáka - 7 -

8 Provozní zaměstnanci: Březková Ivana Kašpárek Ivo Kutláková Marie Grigoriová Anežka Neubauerová Květa Štaberňáková Danuše Koubová Jitka hospodářka školy školník, vedoucí provozu kuchařka, uklizečka kuchařka uklizečka uklizečka uklizečka 4 Přijímací řízení, zařazování žáků Ve školním roce 2012/2013 nastoupilo do první třídy první třídy 13 dětí. Následující počty žáků odpovídají počtu žáků vykazovaných k ve Výkaze o základní škole. Ročník počet tříd počet žáků z toho dívek Celkem Další 4 žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí a 1 žákyně v 1. pololetí individuální vzdělávání. Během školního roku došlo ke změně počtu žáků, který se navýšil na 156. V 9. ročníku bylo 16 vycházejících žáků. V sedmém ročníku splnili povinnou školní docházku 2 žáci a v osmém 5 žáků, z toho si 2 zažádali o devátý ročník. Na osmileté Gymnázium v ČK odešli z 5. ročníku 2 žáci. Umístění vycházejících žáků ze 7. A se nehlásí na další školu. 8.A, 9.A viz. příloha Zápis do prvních tříd pro školní rok 2013/2014 se uskutečnil Celkem bylo zapsáno 23 žáků. O odklad začátku povinné školní docházky na doporučení Pedagogicko-psychologické poradny v Českém Krumlově, či odborného lékaře žádali pouze rodiče 2 žáků - 8 -

9 5 Výsledky vzdělávání Z celkového počtu 156 žáků (stav na konci školního roku) nebyl žádný žák v tomto školním roce hodnocen kombinovaným způsobem (slovní hodnocení+známky). S vyznamenáním prospělo 66 žáků, prospělo 69 žáků, neprospělo 19 žáků, 1 žákyně nebyla hodnocena, neboť pobývá v cizině, přesné místo pobytu není známo a 1 žák bude ze zdravotních důvodů na žádost zák. zástupce opakovat 6. ročník. Žáci školy zameškali celkem omluvených hodin a 550 neomluvených. Všechny neomluvené hodiny byly projednány s rodiči žáků, závažnější případy řešeny ve výchovných komisích a hlášeny na MÚ OŠSM. Jeden žák zameškal průměrně 77,3 omluvených a 3,6 neomluvených hodin. Výsledky prospěchu, přehled zameškaných hodin a výchovných opatření viz příloha. 6 Mimoškolní aktivity Žáci školy pracovali v těchto kroužcích: Počítače pro 1. stupeň Vaření pro 1. stupeň 2 skupiny Keramický 2 skupiny Cvičení s hudbou Divadýlko Pro nedostatek zájemců z řad žáků nebyla zahájena činnost např. zdravotnického, či sportovního kroužku pro starší žáky. 7 Školská rada Od působila při škole v Linecké ulici dvanáctičlenná Rada školy zřízená městem Český Krumlov. Rada města ji svým usnesením č. 144/10/2005 k zrušila a stejným usnesením schválila zřízení Školské rady od Volby do ní podle nového volebního řádu se uskutečnily Do školské rady byli zákonnými zástupci žáků školy tehdy zvoleni Ing. Petr Kubal a p. Petra Tůmová, pedagogickými pracovníky byli zvoleni jako zástupci sboru Mgr. Jaromír Kašpárek a Mgr. Petr Florián. Zřizovatelem školy byli dále do školské rady jmenováni p. Jindřiška Smolíková a p. Jiří Povolný. Po uplynutí tříletého období proběhly nové volby a do Školské rady byli zvoleni za rodiče opět ing. Petr Kubal a nově p. Alena Horstová, za pedagogický sbor opětovně Mgr. Petr Florián a dále Mgr. Slávka Houšková. Zřizovatelem - 9 -

10 školy byli jmenováni p. Jindřiška Smolíková a p. Petr Eliáš. Poslední volby do Školské rady proběhly dle zákona opět po třech letech a to Aktuální složení ŠR: rodiče pedagogové zřizovatel Ing. Marie Kubalová Petr Bauer Mgr. Petr Florián Mgr. Slávka Houšková Jindřiška Smolíková Jan Vozábal Školská rada ve starém složení se ve školním roce 2011/12 ještě sešla k jednání , kdy mimo jiné byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a seznámila se s rozpočtem pro rok Dále jednala Školská rada a to již v novém složení. Zde došlo k předání žezla, tedy uvedení nové Školské rady a zároveň zvolení nového předsedy Školské rady, tím se stal pan Petr Bauer. Další schůzky proběhly , , a Údaje o závazných ukazatelích Závazné ukazatele na rok 2012: Limit zaměstnanců NIV celkem v tisících Kč 7521 Z toho platy v tisících Kč 5512 OON v tisících Kč 5 ONIV v tisících Kč 73 9 Rozpočet viz příloha Rozbor hospodaření za rok Další finanční zdroje Žádali jsme o finanční příspěvek na seznamovací pobyt šestých tříd, ale nebyli jsme v tomto školním roce úspěšní. Stěžejním finančním zdrojem školy jsou však pronájmy tělocvičny a učeben různým subjektům, záleží na aktuální poptávce a pod, můžeme však konstatovat, že pronájmy přináší škole řádově cca ,- Kč ročně

11 11 Kontroly V roce 2012/2013 byly provedeny tyto kontroly s těmito zjištěními: OSSZ Závady nebyly zjištěny. Plešivec Český Krumlov KHS České Budějovice územní pracoviště Český Krumlov Závady nebyly zjištěny. Proběhly také pravidelné kontroly a revize požárního zabezpečení (vodovod, hasicí přístroje), výtahy, elektrických zařízení, tělocvičného nářadí a další s následným odstraněním drobných nedostatků a údržbou. Pravidelná prověrka stavu BOZP, která proběhla , závady neshledala. 12 Stížnosti Ve školním roce 2012/2013 nebyla evidována žádná stížnost. Formálně a obsahově naplňuje pojem stížnosti písemná forma, takto nadepsaná a takto formulovaná, doručená škole, či nadřízenému orgánu, tj. zřizovateli, krajskému úřadu, či ČŠI. 13 Vzdělávání pedagogů. Všichni pedagogičtí pracovníci mají odpovídající kvalifikaci a nadále si ji zvyšují prostřednictvím dalšího vzdělávání. Problémem je zde nedostatek peněz na vzdělávání, jelikož se jedná o tytéž prostředky, které jsou určené na nákup učebnic, pomůcek atd. Nicméně další vzdělávání je vyžadováno ČŠI jako nedílná součást profesního růstu pedagogů. Snažíme se proto využívat nabízených školení, přednášek a seminářů CPIV České Budějovice, které jsou hrazeny z finančních prostředků EU. V tomto školním roce opět proběhlo vzdělávání celé sborovny, všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali seminář Specifické poruchy chování, který vedl PaedDr. Martínek. V letošním roce byla úspěšně ukončena realizace projektu EU peníze školám, probíhala od do února Byly realizovány tyto šablony klíčových aktivit: - čtenářská a informační gramotnost - cizí jazyky - matematika

12 - přírodní vědy - využívání ICT - inkluzivní vzdělávání Šablony zahrnovaly individualizaci výuky, inovaci výuky, vzdělávání pedagogických pracovníků a v neposlední řadě i prevenci rizikového chování a inovaci ICT. Program prevence rizikového chování realizovala občanská sdružení PYRAMIDAS a DO SVĚTA. Podařilo se nám z finančních prostředků projektu EU peníze školám uvést do provozu odbornou učebnu pro výuku jazyků a od září tohoto školního roku již žáci využívají další čtyři nové interaktivní tabule, které byly rovněž financovány z výše zmiňovaného finančního zdroje. 14 Stav majetku nemovitého V budově školy se uskutečnila během školního roku 2012/2013 další etapa výměny oken. O hlavních prázdninách proběhlo malování vybraných tříd a běžná údržba. V rámci oprav a údržby byl rovněž během prázdnin zmenšen byt pana školníka a to na jeho vlastní žádost. Nově vzniklé prostory jsou školou využity k uložení hudebních nástrojů a dále k pronájmu na jazykové kurzy, různá školení a další vzdělávací akce. Probíhají taktéž běžné nutné provozní opravy, aktuální se zdá postupná výměna zastaralých, třicet let sloužících radiátorů, tuto investici bude třeba rozdělit do několika etap, neboť se celkově bude jednat řádově o ,- Kč,-, cena ovšem meziročně stoupá, a může ji markantně ovlivnit i event. změna DPH. V plánu je již delší dobu také stavba nové kotelny přímo v budově školy, kdy stávající kotelna je dlouhodobě v havarijním stavu. 15 Stav majetku movitého Aktuální stav movitého majetku je k nahlédnutí v elektronické verzi v kanceláři školy, jelikož jde o neustále se měnící jeho stav, a aktuální písemné podoby tohoto velmi rozsáhlého dokumentu jsou k nahlédnutí na konci příslušných zúčtovacích období. 16 Plán, výhled, cíle Na základě zkušeností nadále pracovat na ŠVP, program zkvalitňovat a event. doplňovat dle potřeb školy. Důležité je rovněž zaměřit se na spolupráci s rodiči, zejména při řešení ať už prospěchových, či výchovných problémů žáků

13 Pokračovat ve spolupráci nejen s Městskou knihovnou a Regionálním muzeem v Českém Krumlově, ale i s ČČK, MP, HZS a samozřejmě s PPP a SPS v Českých Budějovicích a v neposlední řadě s oddělením sociálně právní ochrany dětí při MÚ Český Krumlov. V oblasti zaměstnanosti společně s MÚ Český Krumlov nalézt zdroje pro nárokové složky provozních pracovníků (finanční prostředky na provoz se odvíjí od počtu dětí a ne od velikosti budovy). Základní informace na Mgr. A. Karel Dvořák, ředitel školy Petr Bauer, předseda Školské rady v Českém Krumlově dne Přílohy - organizační zabezpečení školního roku 2012/ seznam žáků 9. A přijatých na školu - přehled prospěchu školy včetně zameškaných hodin a vých. opatření - sumarizace žáků evidovaných v postižených - organizační zabezpečení školního roku 2013/2014 účetní výsledovky rozbor hospodaření za rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 711 542, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 716 988 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka, Český Krumlov, T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více