Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013"

Transkript

1 Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby leden červen 2013

2

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás touto cestou oslovili s nabídkou vzdělávacích kurzů pro pracovníky ze sociální oblasti, resp. pro všechny pracovníky z pomáhajících profesí. Naše Vzdělávací agentura je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na poli vzdělávání v sociální oblasti a školství působí již od roku 2006 zejména v Královéhradeckém, Libereckém kraji a v kraji Vysočina. Podíleli jsme se např. na realizaci těchto zakázek: Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů na území Královéhradeckého kraje I., II., III, IV, Vzdělávací kurz pro pracovníky sociální péče v rámci projektu IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou v kraji Vysočina. V katalogu najdete nabídku akreditovaných kurzů pro další vzdělávání, popř. kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách, které jsou organizovány formou otevřených kurzů pro individuální zájemce. Tyto kurzy jsou realizovány buď v Hradci Králové, nebo v České Skalici. Nabízíme vám jednak kurzy, které již realizujeme dlouhodobě, ale nově jsme zařadili i kurzy, které byly vytvořeny na základě vašich požadavků. Zaměřili jsme se hlavně na kurzy krátkodobé. Většina kurzů je orientována na získání a osvojení praktických dovedností využitelných v přímé práci s klienty. Nabídka kurzů pro individuální zájemce je rozdělena do jednotlivých měsíců (nabídka je utvořena pro 1. pololetí 2013). Najdete zde i cílovou skupinu, pro kterou je konkrétní kurz akreditován, cenu kurzu i místo realizace kurzu. Přesný termín konání kurzů a přihlášku najdete na našich webových stránkách Zároveň vám nabízíme realizaci kurzů dle vašich požadavků formou kurzů na klíč přímo ve vašem zařízení či regionu. Novinkou v naší nabídce jsou kurzy zaměřené na ICT. I tyto kurzy nabízíme jednak pro individuální zájemce nebo tzv. na klíč. Pokud vás naše nabídka zaujme, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na vaši účast. Za kolektiv pracovníků Vzdělávací agentury Mgr. Jana Fišerová

4 04 Kde nás najdete? Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová Hořická 283/22, web:

5 Obsah Organizační pokyny k přihlášení do kurzů Nabídka vzdělávacích kurzů pro individuální zájemce Nabídka rekvalifikace Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Nabídka celoživotního vzdělávání Vzdělávací kurzy leden 2013 Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství Psychiatrické minimum Paliativní péče a doprovázení umírajících Práva klientů a jejich ochrana Vzdělávací kurzy - únor 2013 Psychohygiena a relaxační techniky Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností (zaměřeno na asertivní jednání) Příprava na kontrolu poskytované sociální služby Základy metody videotréninku interakcí v sociálních službách Vzdělávací kurzy březen 2013 Prevence zdravotních rizik u pracovníků sociálních služeb Specifika práce s klienty po úmrtí blízké osoby Specifika práce a komunikace s osobami s demencí Základní sociální poradenství Základy poskytování první pomoci Základy práce ICT Zvládání psychické zátěže a stresu Vzdělávací kurzy - duben 2013 Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (PAS) Rozvoj kognitivních schopností, cvičení paměti Specifika práce s osobami s mentálním postižením Sexualita osob s mentálním postižením Tvorba prezentací a praktické prezentační dovednosti s využitím MS PowerPoint Práva klientů a jejich ochrana Vzdělávací kurzy květen 2013 Základní sociální poradenství Komunikační dovednosti v přímé práci s klientem (problémový klient) Péče o imobilního klienta v sociálních službách Aktivizační techniky v sociálních službách Psychiatrické minimum Pokročilá práce s textovým editorem (MS Word) Nástavbový kurz Bazální stimulace Příprava na kontrolu poskytované sociální služby Vzdělávací kurzy červen 2013 Psychohygiena a relaxační techniky Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností (s využitím prvků asertivity) Základy metody videotréninku interakcí v sociálních službách (terapeutická práce s videozáznamem) Praktická příprava na kontrolu poskytované sociální služby Pokročilá práce s textovým editorem (MS Excel) Internet a moderní komunikace Kurzy realizované dle vašich požadavků na klíč Další poskytované služby Výukové prostory Kontakty Hořická 283/22, web:

6 Organizační pokyny k přihlášení do kurzů 06 Přihlášení do kurzů pro individuální zájemce Platební a storno podmínky V případě zájmu o některý z nabízených kurzů pro individuální zájemce, vyplňte závaznou přihlášku prostřednictvím elektronického formuláře na našich webových stránkách Na kurz je nutné se přihlásit nejpozději 14 dní před jeho zahájením. Po odeslání přihlášky se na stránce objeví automaticky vygenerované potvrzení o jejím úspěšném odeslání. Jestliže se nestihnete přihlásit v požadovaném termínu, je možné účast individuálně domluvit s manažerkou pro komunikaci s cílovou skupinou Mgr. Michaelou Brabcovou, na čísle , případně zasláním u na adresu Platbu za kurz poté proveďte do data splatnosti uvedeného na Zálohové faktuře bankovním převodem na náš účet /0100 (Komerční banka, a.s.). Zálohová faktura Vám bude po přihlášení na kurz zaslána na kontaktní ovou adresu uvedenou v přihlášce. Potvrzení o připsání platby na náš účet Vám bude rovněž zasláno. Doklad o zaplacení Vám bude předán v den zahájení vzdělávacího kurzu. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do 10 ti dnů před jeho konáním, v případě pozdějšího odhlášení Vám bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. V případě jakékoliv změny včetně odhlašování z kurzů prosím kontaktujte Mgr. Michaelu Brabcovou, na čísle , em na: Pokud se nemůžete kurzu zúčastnit, bude akceptována účast náhradníka, je však zapotřebí vše řešit s manažerkou pro komunikaci s cílovou skupinu Mgr. Michaelou Brabcovou.

7 Organizační pokyny k přihlášení do kurzů Další informace 07 Výuka bude probíhat dle stanoveného rozvrhu, který obdržíte společně s podrobnými informacemi nejpozději 12 dnů před zahájením příslušného kurzu na Vámi uvedenou kontaktní ovou adresu. Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová si vyhrazuje právo z vážných organizačních důvodů změnit termín konání kurzu případně jej zcela zrušit bez účtování storno poplatku. O těchto změnách budete včas informováni. V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení (káva, čaj), v případě výuky ve vzdělávacích prostorách v České Skalici cena zahrnuje také oběd, dále studijní materiály a pomůcky pro výuku. Případné ubytování a další stravování si účastníci, pokud není výslovně uvedeno jinak, hradí sami. Hořická 283/22, web:

8

9 Nabídka vzdělávacích kurzů pro individuální zájemce Nabídka rekvalifikace Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Nabídka celoživotního vzdělávání

10 Nabídka rekvalifikace Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 10 Nabídka rekvalifikace Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách je určeno osobám, kteří nenaplňují požadavky odborné způsobilosti k výkonu pracovníka v sociálních službách v souladu s požadavky ust. 116, odst. 1, písm. a), písm. b) a písm. c), zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Rekvalifikační kurz je určen pracovníkům působících zejména ve službách sociální péče pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením a pracovníkům pečovatelských služeb. pracovníci v sociálních službách (dle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách) 160 hodin 9.990,- Kč včetně DPH Termín konání: zahájení únor 2013 Cíl: umožnit účastníkům kurzu získat odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách

11 Obsah kurzu Nabídka rekvalifikace Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Obsah kurzu 11 základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita úvod do problematiky v sociálních službách, standardy kvality odborná praxe úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických neinfekčních onemocnění krizová intervence metody alternativní komunikace úvod do psychologie, psychopatologie aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky somatologie základy ochrany zdraví etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby základy péče o nemocné, základy hygieny základy prevence vzniku závislosti na sociální službě základy výuky péče o domácnost zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo život a zdraví jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany sociálně právní minimum metody sociální práce úvod do problematiky zdravotního postižení základy pedagogiky volného času Hořická 283/22, web:

12 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy leden Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství Psychiatrické minimum Leden 2013 pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 1.980,- Kč včetně DPH 990,- Kč včetně DPH Termín konání: leden 2013 Lektor: Dr. Roman Binder Kurz je zaměřen na získání základního vhledu do oblasti finanční gramotnosti. Konkrétně na orientaci v dluhové problematice, porozumění jednotlivým etapám dluhové situace a následnému vymáhání pohledávek. Termín konání: leden 2013 Lektor: MUDr. Kristina Černá Obsahem kurzu je seznámení se základními druhy duševních poruch, s jejich specifiky a možnostmi terapie v rámci sociálních a zdravotnických služeb. Účastník kurzu si osvojí dovednosti v oblasti řešení krizových situací u klientů s duševní poruchou a naučí se pracovat s předsudky a mýty ve vztahu k duševně nemocným klientům.

13 Paliativní péče a doprovázení umírajících Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy leden 2013 Práva klientů a jejich ochrana 13 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci Leden ,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 1.980,- Kč včetně DPH Česká Skalice Termín konání: leden 2013 Lektor: Mgr. et. Mgr. Martina Vedlichová Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti zlepšování péče a kvality života nemocných v terminálním stadiu onkologického nebo chronického onemocnění. Účastník kurzu si osvojí základy komunikace s nevyléčitelně nemocnými a jejich blízkými. Termín konání: leden 2013 Lektor: Bc. Jiří Šmahlík Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb. Účastníci kurzu budou blíže seznámeni s problematikou právních úkonů, s možnostmi uplatňování práv klientů sociálních služeb a tzv. restriktivními opatřeními. Hořická 283/22, web:

14 14 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy únor 2013 Psychohygiena a relaxační techniky Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností (zaměřeno na asertivní jednání) Únor 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci 990,- Kč včetně DPH 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Termín konání: únor 2013 Lektor: Doc. MUDr. Alena Vosečková, Csc. Kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností k efektivnějšímu zvládání zátěžových situací a stresu v každodenním a profesním životě (náročné životní situace,mikrostresory, pracovní zátěž). Účastník kurzu si osvojí vybrané techniky a strategie ke zvládání stresu, především z oblasti relaxace. Česká Skalice Termín konání: únor 2013 Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová Kurz je zaměřen na rozvíjení dovedností v oblasti mezilidské komunikace (interpersonální a skupinová komunikace) s důrazem na zlepšení komunikačních dovedností s využitím prvků asertivity.

15 Příprava na kontrolu poskytované sociální služby Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy únor 2013 Základy metody videotréninku interakcí v sociálních službách (terapeutická práce s videozáznamem) 15 sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb Únor ,- Kč včetně DPH 1.980,- Kč včetně DPH Termín konání: únor 2013 Lektoři: Ing. Ludmila Lorencová Mgr. Soňa Chloupková Bc. Martina Panenková Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí, které zlepší připravenost účastníků na zvládnutí kontroly kvality sociálních služeb z hlediska měkkých dovedností (chování, přístup, týmová práce) a rovněž tvrdých dovedností (právní východiska procesu kontroly, dokumentace kontrolovaná v průběhu inspekce). Termín konání: únor 2013 Lektor: Ing. Taťána Blažková Obsahem kurzu je rozpoznání a osvojení si komunikačních prvků, které mají pozitivní vliv na chování klientů sociálních služeb a rozvoj vlastních komunikačních dovedností o oslabené (případně chybějící) prvky, a to prostřednictvím terapeutické práce s videozáznamem. Hořická 283/22, web:

16 16 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy březen 2013 Prevence zdravotních rizik u pracovníků sociálních služeb Specifika práce s klienty po úmrtí blízké osoby Březen 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči sociální pracovníci 7 hodin 990,- Kč včetně DPH 990,- Kč včetně DPH Termín konání: březen 2013 Lektoři: Doc. MUDr. Alena Vosečková, Csc. Mgr. et Mgr. Martina Vedlichová Obsahem kurzu je zprostředkování základních poznatků z oblasti ochrany zdraví při práci (bezpečná péče o nemocné, hygiena a epidemiologie) a zásad účinného předcházení poškození vlastního zdraví. Termín konání: březen 2013 Lektor: Jitka Ševčíková Kurz je zaměřen na seznámení s teoretickými východisky krizové situace a způsoby jejího zvládání ze strany klientů, kterým zemřelo dítě nebo osoba blízká. Účastník kurzu je schopen navrhnout opatření k řešení klientovy zátěžové situace, k postupnému zlepšování jeho psychické i fyzické kondice včetně možnosti návazné odborné pomoci.

17 Specifika práce a komunikace s osobami s demencí Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy březen 2013 Základní sociální poradenství 17 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči Březen ,- Kč včetně DPH 1.980,- Kč včetně DPH Termín konání: březen 2013 Lektoři: Mgr. Jana Tichá PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí účastníků v oblasti práce a přístupu k uživatelům s diagnózou degenerativní demence v sociálních službách. Pozornost je věnována komunikaci s uživatelem s degenerativní demencí, práci s autobiografií a využití reminiscenčních technik. Termín konání: březen 2013 Lektor: Ing. Daniela Lusková Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí účastníků v oblasti poskytování základního sociálního poradenství se zaměřením na zákon o sociálních službách, dávkové systémy pro seniory a osoby se zdravotním postižením, právní ochranu rodiny a dítěte. Hořická 283/22, web:

18 18 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy březen 2013 Základy poskytování první pomoci Základy práce ICT Březen 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 1.100,- Kč včetně DPH 1.090,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Česká Skalice Termín konání: březen 2013 Lektor: Mgr. Marek Tuček Kurz je zaměřen na praktické osvojení základů poskytování první pomoci. Účastník kurzu je schopen prakticky zvládnout kardiopulmonální resuscitaci, diagnostikovat různé druhy traumatologických poranění, dále prakticky zvládnout jejich ošetření a teoreticky si osvojit následnou péči. Termín konání: březen 2013 Lektoři: PaedDr. Karel Myška, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Kurz je zaměřen na seznámení účastníků se základy informačních a komunikačních technologií základním vybavením počítače, včetně běžných periferních zařízení (digitální fotoaparát, scanner, tiskárna apod.), práci se základním programovým vybavením počítače, efektivní práci se soubory a složkami. Praktická část kurzu zahrnuje tvorbu kvalitních dokumentů v textovém procesoru podle typografických zásad a možnosti využití tabulkového procesoru, včetně používání Internetových zdrojů informací a možnosti využití Internetu především pro účely komunikace.

19 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy březen 2013 Zvládání psychické zátěže a stresu 19 pracovníci Březen ,- Kč včetně DPH Termín konání: březen 2013 Lektoři: Doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc. PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Kurz je zaměřen na získání znalosti a osvojení dovedností k efektivnějšímu zvládání zátěžových situací a stresu v každodenním a profesním životě. Pozornost je věnována zdravotním důsledkům stresu, vnitřním a vnějším zdrojům zvládání stresu a především nácviku strategií zvládání stresu. Hořická 283/22, web:

20 20 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy duben 2013 Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (PAS) Duben 2013 pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 1.980,- Kč včetně DPH 990,- Kč včetně DPH Termín konání: duben 2013 Lektor: Dr. Roman Binder Kurz je zaměřen na získání základního vhledu do oblasti finanční gramotnosti. Konkrétně na orientaci v dluhové problematice, porozumění jednotlivým etapám dluhové situace a následnému vymáhání pohledávek. Termín konání: duben 2013 Lektor: Mgr. Daniela Kranátová Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti péče o osoby s poruchou autistického spektra v sociálních službách seznámení s problémovými oblastmi u osob s autismem, výchovně vzdělávacím procesem u osob s PAS, intervencí u lidí s PAS a organizacemi zabývající se práci s těmito lidmi.

21 Rozvoj kognitivních schopností, cvičení paměti Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy duben 2013 Specifika práce s osobami s mentálním postižením 21 pracovníci pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči Duben ,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 1.980,- Kč včetně DPH Česká Skalice Termín konání: duben 2013 Lektoři: Mgr. Marie Kozáková Mgr. Jana Tichá Kurz je zaměřen na získání znalostí z oblasti rozvoje kognitivních (poznávacích) schopností u klientů sociálních služeb pro seniory prostřednictvím aktivizačních technik (např. cvičení paměti, orientace v čase, reminiscenční terapie, atd.) Termín konání: duben 2013 Lektoři: Mgr. Simona Fizérová PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Kurz je zaměřen na získání specifických znalostí a dovedností, které jsou využitelné pro zlepšení kvality života osob s mentálním postižením (s důrazem na osoby se středně těžkým a těžkým mentálním postižením). Pozornost je věnována kompenzačním a didaktickým pomůckám, aktivitám vhodných pro osoby s mentálním postižením. Hořická 283/22, web:

22 22 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy duben 2013 Sexualita osob s mentálním postižením Tvorba prezentací a praktické prezentační dovednosti s využitím MS PowerPoint Duben 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 1.100,- Kč včetně DPH 1.980,- Kč včetně DPH Termín konání: duben 2013 Termín konání: duben 2013 Lektor: PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Lektoři: PaedDr. Karel Myška, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Kurz je zaměřen na seznámení se základními pravidly pro tvorbu prezentací, metody, užitečné tipy a triky a praktické osvojení prezentačních dovedností. Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí účastníků pro realizaci sexuální výchovy a řešení problémů z oblasti sexuality osob s mentálním postižením. Účastníci kurzu se naučí předcházet porušování práv v souvislosti se sexuálním vyjádřením osoby s mentálním postižením.

23 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy duben 2013 Práva klientů a jejich ochrana 23 pracovníci Duben ,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Česká Skalice Termín konání: duben 2013 Lektor: Bc. Jiří Šmahlík Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovednostíz oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb. Účastníci kurzu budou blíže seznámeni s problematikou právních úkonů, s možnostmi uplatňování práv klientů sociálních služeba tzv. restriktivními opatřeními. Hořická 283/22, web:

24 24 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy květen 2013 Základní sociální poradenství Komunikační dovednosti v přímé práci s klientem (problémový klient) Květen 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 1.980,- Kč včetně DPH Česká Skalice Termín konání: květen 2013 Lektor: Ing. Daniela Lusková Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí účastníků v oblasti poskytování základního sociálního poradenství se zaměřením na zákon o sociálních službách, dávkové systémy pro seniory a osoby se zdravotním postižením, právní ochranu rodiny a dítěte apod. Termín konání: květen 2013 Lektoři: Mgr. et Mgr. Kamila Řadová PhDr. Milan Novotný Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti zdravé komunikace s klientem s důrazem na řešení problémových situací (vedení direktivního a nedirektivního rozhovoru, techniky aktivního naslouchání).

25 Péče o imobilního klienta v sociálních službách Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy květen 2013 Aktivizační techniky v sociálních službách 25 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči Květen ,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Česká Skalice Česká Skalice Termín konání: květen 2013 Termín konání: květen 2013 Lektoři: PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Zdeňka Kasáková Lektoři: PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Bc. Tomáš Potůček Kurz je zaměřen na získání orientace v nejčastějších příčinách a dopadech imobility a poruch hybnosti u klientů sociálních služeb, včetně orientace v oblasti kompenzačních a zdravotních pomůcek. Součástí kurzu jsou praktické nácviky stimulace pohybových aktivit klienta. Kurz je zaměřen na seznámení se současnými moderními možnostmi aktivizace u osob se zdravotním postižením a seniorů prostřednictvím různých druhů terapií (fyzioterapie, ergoterapie, zooterapie apod.), včetně možností pohybové aktivizace. Hořická 283/22, web:

26 26 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy květen 2013 Psychiatrické minimum Pokročilá práce s textovým editorem (MS Word) Květen 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 1.100,- Kč včetně DPH 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Česká Skalice Termín konání: květen 2013 Termín konání: květen 2013 Lektoři: PaedDr. Karel Myška, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Kurz je určen pro účastníky, kteří již znají základní funkce užívání aplikace Word. Kurz je zaměřen na počítačové zpracování textů práce se styly, tabulkami, obrázky, formuláři apod. Lektor: MUDr. Kristina Černá Obsahem kurzu je seznámení se základními druhy duševních poruch, s jejich specifiky a možnostmi terapie v rámci sociálních a zdravotnických služeb. Účastník kurzu si osvojí dovednosti v oblasti řešení krizových situací u klientů s duševní poruchou a naučí se pracovat s předsudky a mýty ve vztahu k duševně nemocným klientům.

27 Nástavbový kurz Bazální stimulace Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy květen 2013 Příprava na kontrolu poskytované sociální služby 27 pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb Květen ,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Česká Skalice Česká Skalice Termín konání: květen 2013 Lektor: lektor Institutu Bazální stimulace Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Tento kurz je zaměřen na rozšíření teoretických vědomostí a praktických dovedností získaných v Základním kurzu Bazální stimulace, jehož absolvování je podmínkou pro účast v tomto kurzu. Termín konání: květen 2013 Lektoři: Ing. Ludmila Lorencová Mgr. Soňa Chloupková Bc. Martina Panenková Obsahem kurzu je získání teoretických znalostí, které zlepší připravenost účastníků na zvládnutí kontroly kvality sociálních služeb z hlediska měkkých dovedností (chování, přístup, týmová práce) a rovněž tvrdých dovedností (právní východiska procesu kontroly, dokumentace kontrolovaná v průběhu inspekce). Hořická 283/22, web:

28 28 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy červen 2013 Psychohygiena a relaxační techniky Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností (zaměřeno na asertivní jednání) Červen 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci 1.090,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 1.980,- Kč včetně DPH Česká Skalice Termín konání: červen 2013 Lektor: Doc. MUDr. Alena Vosečková, Csc. Kurz je zaměřen na získání znalostía dovedností k efektivnějšímu zvládání zátěžových situací a stresu v každodenním a profesním životě (náročné životní situace,mikrostresory, pracovní zátěž). Účastník kurzu si osvojí vybrané techniky a strategie ke zvládání stresu, především z oblasti relaxace. Termín konání: červen 2013 Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová Kurz je zaměřen na rozvíjení dovedností v oblasti mezilidské komunikace (interpersonální a skupinová komunikace) s důrazem na zlepšení komunikačních dovedností s využitím prvků asertivity.

29 Základy metody videotréninku interakcí v sociálních službách (terapeutické práce s videozáznamem) Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy červen 2013 Praktická příprava na kontrolu poskytované sociální služby 29 pracovníci sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb Červen hodin 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 2.970,- Kč včetně DPH Česká Skalice Termín konání: červen 2013 Lektor: Ing. Taťána Blažková Obsahem kurzu je rozpoznání a osvojení si komunikačních prvků, které mají pozitivní vliv na chování klientů sociálních služeb a rozvoj vlastních komunikačních dovednosti o oslabené (případně chybějící) prvky, a to prostřednictvím terapeutické práce s videozáznamem. Termín konání: červen 2013 Lektoři: Ing. Ludmila Lorencová Mgr. Soňa Chloupková Bc. Martina Panenková Kurz je zaměřen na prohloubení teoretických znalostí a především osvojení praktických dovedností k zvládnutí kontroly kvality sociálních služeb z hlediska měkkých dovedností (chování, přístup, týmová práce) a zejména tvrdých dovedností (právní východiska procesu kontroly, dokumentace kontrolovaná v průběhu inspekce). Osvojené dovednosti je účastník schopen aplikovat do praxe. Hořická 283/22, web:

30 30 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy červen 2013 Pokročilá práce s textovým editorem (MS Excel) Internet a moderní komunikace Červen ,- Kč včetně DPH 1.100,- Kč včetně DPH Termín konání: červen 2013 Termín konání: červen 2013 Lektoři: PaedDr. Karel Myška, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Lektoři: PaedDr. Karel Myška, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Kurz je určen pro účastníky, kteří již znají základní funkce užívání aplikace Excel. Kurz je zaměřen na tvorbu a využití složitějších vzorců a funkcí a dalších pokročilých témat. Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti vyhledávání informací na jednotlivých webových serverech, ve využití elektronické ( ové) pošty. Účastníci budou dále seznámeni s možnostmi využití komunikačních služeb (např. Skype) a sociálních sítí (např. Facebook).

31 Kurzy realizované dle vašich požadavků na klíč Vzdělávací kurzy na 8, 16, 24 i více hodin. Počítačové kurzy a další poskytované služby.

32

33 Kurzy realizované dle vašich požadavků - na klíč Vzdělávací kurzy: Kurzy realizované dle vašich požadavků na klíč 33 Nabízíme vám i možnost realizace vzdělávacích akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání přímo ve vašem zařízení, tzv. na klíč. K realizaci kurzu přímo v zařízení jsou potřeba pouze vhodné vzdělávací prostory dle počtu účastníků. Technické, popř. další výukové potřeby a pomůcky pro realizaci kurzu zajistí naše agentura. V případě, že vaše zařízení nemá k dispozici vhodné prostory pro realizaci kurzu, je možné kurz realizovat ve vašem městě (regionu) s tím, že výuka bude probíhat mimo zařízení v pronajatých prostorách. Realizaci kurzů přizpůsobíme vašim individuálním požadavkům, včetně termínu konání (možno konání i o víkendu) a rozložení výuky během dne. Realizovat na klíč můžeme všechny z níže nabízených akreditovaných krátkodobých i dlouhodobých kurzů. Paliativní péče a doprovázení umírajících Základy poskytování první pomoci Prevence zdravotních rizik u pracovníků sociálních služeb Psychohygiena a relaxační techniky Specifika práce s klienty po úmrtí blízké osoby 7 hodin Hořická 283/22, web:

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Projekt: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Registrační číslo projektu: CZ.0.3.07/1.1.01./1217

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Zlínský kraj IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Úvod Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Vysočina IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom Vás i v tomto roce co nejsrdečněji pozvat na 24. celostátní odbornou ergoterapeutickou konferenci, kterou pořádá Česká asociace ergoterapeutů pod záštitou

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Identifikace žadatele... 3 3 Specifikace cílové

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Historie Institutu 1968 zřízen Ministerstvem vnitra ČSR 2000 příspěvková organizace

Více

Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková

Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková, IČ 70945349 (dále jen ŠKOLA ZAD MARIE ZEMÁNKOVÉ) 1. Objednávat

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz Curriculum Vitae Osobní údaje Jméno, příjmení, titul E-mail Státní příslušnost Jana Krejčíková Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz ČR Vzdělání 2012 dosud CŽV; Univerzita Karlova v Praze;

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO REALIZÁTORY PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 29.5. 2009-26.6.

VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO REALIZÁTORY PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 29.5. 2009-26.6. VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO REALIZÁTORY PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 29.5. 2009-26.6. 2010 Východiska: Na realizaci efektivních programů primární prevence

Více