Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013"

Transkript

1 Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby leden červen 2013

2

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás touto cestou oslovili s nabídkou vzdělávacích kurzů pro pracovníky ze sociální oblasti, resp. pro všechny pracovníky z pomáhajících profesí. Naše Vzdělávací agentura je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na poli vzdělávání v sociální oblasti a školství působí již od roku 2006 zejména v Královéhradeckém, Libereckém kraji a v kraji Vysočina. Podíleli jsme se např. na realizaci těchto zakázek: Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů na území Královéhradeckého kraje I., II., III, IV, Vzdělávací kurz pro pracovníky sociální péče v rámci projektu IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou v kraji Vysočina. V katalogu najdete nabídku akreditovaných kurzů pro další vzdělávání, popř. kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách, které jsou organizovány formou otevřených kurzů pro individuální zájemce. Tyto kurzy jsou realizovány buď v Hradci Králové, nebo v České Skalici. Nabízíme vám jednak kurzy, které již realizujeme dlouhodobě, ale nově jsme zařadili i kurzy, které byly vytvořeny na základě vašich požadavků. Zaměřili jsme se hlavně na kurzy krátkodobé. Většina kurzů je orientována na získání a osvojení praktických dovedností využitelných v přímé práci s klienty. Nabídka kurzů pro individuální zájemce je rozdělena do jednotlivých měsíců (nabídka je utvořena pro 1. pololetí 2013). Najdete zde i cílovou skupinu, pro kterou je konkrétní kurz akreditován, cenu kurzu i místo realizace kurzu. Přesný termín konání kurzů a přihlášku najdete na našich webových stránkách Zároveň vám nabízíme realizaci kurzů dle vašich požadavků formou kurzů na klíč přímo ve vašem zařízení či regionu. Novinkou v naší nabídce jsou kurzy zaměřené na ICT. I tyto kurzy nabízíme jednak pro individuální zájemce nebo tzv. na klíč. Pokud vás naše nabídka zaujme, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na vaši účast. Za kolektiv pracovníků Vzdělávací agentury Mgr. Jana Fišerová

4 04 Kde nás najdete? Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová Hořická 283/22, web:

5 Obsah Organizační pokyny k přihlášení do kurzů Nabídka vzdělávacích kurzů pro individuální zájemce Nabídka rekvalifikace Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Nabídka celoživotního vzdělávání Vzdělávací kurzy leden 2013 Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství Psychiatrické minimum Paliativní péče a doprovázení umírajících Práva klientů a jejich ochrana Vzdělávací kurzy - únor 2013 Psychohygiena a relaxační techniky Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností (zaměřeno na asertivní jednání) Příprava na kontrolu poskytované sociální služby Základy metody videotréninku interakcí v sociálních službách Vzdělávací kurzy březen 2013 Prevence zdravotních rizik u pracovníků sociálních služeb Specifika práce s klienty po úmrtí blízké osoby Specifika práce a komunikace s osobami s demencí Základní sociální poradenství Základy poskytování první pomoci Základy práce ICT Zvládání psychické zátěže a stresu Vzdělávací kurzy - duben 2013 Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (PAS) Rozvoj kognitivních schopností, cvičení paměti Specifika práce s osobami s mentálním postižením Sexualita osob s mentálním postižením Tvorba prezentací a praktické prezentační dovednosti s využitím MS PowerPoint Práva klientů a jejich ochrana Vzdělávací kurzy květen 2013 Základní sociální poradenství Komunikační dovednosti v přímé práci s klientem (problémový klient) Péče o imobilního klienta v sociálních službách Aktivizační techniky v sociálních službách Psychiatrické minimum Pokročilá práce s textovým editorem (MS Word) Nástavbový kurz Bazální stimulace Příprava na kontrolu poskytované sociální služby Vzdělávací kurzy červen 2013 Psychohygiena a relaxační techniky Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností (s využitím prvků asertivity) Základy metody videotréninku interakcí v sociálních službách (terapeutická práce s videozáznamem) Praktická příprava na kontrolu poskytované sociální služby Pokročilá práce s textovým editorem (MS Excel) Internet a moderní komunikace Kurzy realizované dle vašich požadavků na klíč Další poskytované služby Výukové prostory Kontakty Hořická 283/22, web:

6 Organizační pokyny k přihlášení do kurzů 06 Přihlášení do kurzů pro individuální zájemce Platební a storno podmínky V případě zájmu o některý z nabízených kurzů pro individuální zájemce, vyplňte závaznou přihlášku prostřednictvím elektronického formuláře na našich webových stránkách Na kurz je nutné se přihlásit nejpozději 14 dní před jeho zahájením. Po odeslání přihlášky se na stránce objeví automaticky vygenerované potvrzení o jejím úspěšném odeslání. Jestliže se nestihnete přihlásit v požadovaném termínu, je možné účast individuálně domluvit s manažerkou pro komunikaci s cílovou skupinou Mgr. Michaelou Brabcovou, na čísle , případně zasláním u na adresu Platbu za kurz poté proveďte do data splatnosti uvedeného na Zálohové faktuře bankovním převodem na náš účet /0100 (Komerční banka, a.s.). Zálohová faktura Vám bude po přihlášení na kurz zaslána na kontaktní ovou adresu uvedenou v přihlášce. Potvrzení o připsání platby na náš účet Vám bude rovněž zasláno. Doklad o zaplacení Vám bude předán v den zahájení vzdělávacího kurzu. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do 10 ti dnů před jeho konáním, v případě pozdějšího odhlášení Vám bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. V případě jakékoliv změny včetně odhlašování z kurzů prosím kontaktujte Mgr. Michaelu Brabcovou, na čísle , em na: Pokud se nemůžete kurzu zúčastnit, bude akceptována účast náhradníka, je však zapotřebí vše řešit s manažerkou pro komunikaci s cílovou skupinu Mgr. Michaelou Brabcovou.

7 Organizační pokyny k přihlášení do kurzů Další informace 07 Výuka bude probíhat dle stanoveného rozvrhu, který obdržíte společně s podrobnými informacemi nejpozději 12 dnů před zahájením příslušného kurzu na Vámi uvedenou kontaktní ovou adresu. Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová si vyhrazuje právo z vážných organizačních důvodů změnit termín konání kurzu případně jej zcela zrušit bez účtování storno poplatku. O těchto změnách budete včas informováni. V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení (káva, čaj), v případě výuky ve vzdělávacích prostorách v České Skalici cena zahrnuje také oběd, dále studijní materiály a pomůcky pro výuku. Případné ubytování a další stravování si účastníci, pokud není výslovně uvedeno jinak, hradí sami. Hořická 283/22, web:

8

9 Nabídka vzdělávacích kurzů pro individuální zájemce Nabídka rekvalifikace Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Nabídka celoživotního vzdělávání

10 Nabídka rekvalifikace Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 10 Nabídka rekvalifikace Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách je určeno osobám, kteří nenaplňují požadavky odborné způsobilosti k výkonu pracovníka v sociálních službách v souladu s požadavky ust. 116, odst. 1, písm. a), písm. b) a písm. c), zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Rekvalifikační kurz je určen pracovníkům působících zejména ve službách sociální péče pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením a pracovníkům pečovatelských služeb. pracovníci v sociálních službách (dle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách) 160 hodin 9.990,- Kč včetně DPH Termín konání: zahájení únor 2013 Cíl: umožnit účastníkům kurzu získat odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách

11 Obsah kurzu Nabídka rekvalifikace Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Obsah kurzu 11 základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita úvod do problematiky v sociálních službách, standardy kvality odborná praxe úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických neinfekčních onemocnění krizová intervence metody alternativní komunikace úvod do psychologie, psychopatologie aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky somatologie základy ochrany zdraví etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby základy péče o nemocné, základy hygieny základy prevence vzniku závislosti na sociální službě základy výuky péče o domácnost zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo život a zdraví jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany sociálně právní minimum metody sociální práce úvod do problematiky zdravotního postižení základy pedagogiky volného času Hořická 283/22, web:

12 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy leden Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství Psychiatrické minimum Leden 2013 pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 1.980,- Kč včetně DPH 990,- Kč včetně DPH Termín konání: leden 2013 Lektor: Dr. Roman Binder Kurz je zaměřen na získání základního vhledu do oblasti finanční gramotnosti. Konkrétně na orientaci v dluhové problematice, porozumění jednotlivým etapám dluhové situace a následnému vymáhání pohledávek. Termín konání: leden 2013 Lektor: MUDr. Kristina Černá Obsahem kurzu je seznámení se základními druhy duševních poruch, s jejich specifiky a možnostmi terapie v rámci sociálních a zdravotnických služeb. Účastník kurzu si osvojí dovednosti v oblasti řešení krizových situací u klientů s duševní poruchou a naučí se pracovat s předsudky a mýty ve vztahu k duševně nemocným klientům.

13 Paliativní péče a doprovázení umírajících Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy leden 2013 Práva klientů a jejich ochrana 13 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci Leden ,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 1.980,- Kč včetně DPH Česká Skalice Termín konání: leden 2013 Lektor: Mgr. et. Mgr. Martina Vedlichová Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti zlepšování péče a kvality života nemocných v terminálním stadiu onkologického nebo chronického onemocnění. Účastník kurzu si osvojí základy komunikace s nevyléčitelně nemocnými a jejich blízkými. Termín konání: leden 2013 Lektor: Bc. Jiří Šmahlík Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb. Účastníci kurzu budou blíže seznámeni s problematikou právních úkonů, s možnostmi uplatňování práv klientů sociálních služeb a tzv. restriktivními opatřeními. Hořická 283/22, web:

14 14 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy únor 2013 Psychohygiena a relaxační techniky Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností (zaměřeno na asertivní jednání) Únor 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci 990,- Kč včetně DPH 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Termín konání: únor 2013 Lektor: Doc. MUDr. Alena Vosečková, Csc. Kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností k efektivnějšímu zvládání zátěžových situací a stresu v každodenním a profesním životě (náročné životní situace,mikrostresory, pracovní zátěž). Účastník kurzu si osvojí vybrané techniky a strategie ke zvládání stresu, především z oblasti relaxace. Česká Skalice Termín konání: únor 2013 Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová Kurz je zaměřen na rozvíjení dovedností v oblasti mezilidské komunikace (interpersonální a skupinová komunikace) s důrazem na zlepšení komunikačních dovedností s využitím prvků asertivity.

15 Příprava na kontrolu poskytované sociální služby Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy únor 2013 Základy metody videotréninku interakcí v sociálních službách (terapeutická práce s videozáznamem) 15 sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb Únor ,- Kč včetně DPH 1.980,- Kč včetně DPH Termín konání: únor 2013 Lektoři: Ing. Ludmila Lorencová Mgr. Soňa Chloupková Bc. Martina Panenková Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí, které zlepší připravenost účastníků na zvládnutí kontroly kvality sociálních služeb z hlediska měkkých dovedností (chování, přístup, týmová práce) a rovněž tvrdých dovedností (právní východiska procesu kontroly, dokumentace kontrolovaná v průběhu inspekce). Termín konání: únor 2013 Lektor: Ing. Taťána Blažková Obsahem kurzu je rozpoznání a osvojení si komunikačních prvků, které mají pozitivní vliv na chování klientů sociálních služeb a rozvoj vlastních komunikačních dovedností o oslabené (případně chybějící) prvky, a to prostřednictvím terapeutické práce s videozáznamem. Hořická 283/22, web:

16 16 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy březen 2013 Prevence zdravotních rizik u pracovníků sociálních služeb Specifika práce s klienty po úmrtí blízké osoby Březen 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči sociální pracovníci 7 hodin 990,- Kč včetně DPH 990,- Kč včetně DPH Termín konání: březen 2013 Lektoři: Doc. MUDr. Alena Vosečková, Csc. Mgr. et Mgr. Martina Vedlichová Obsahem kurzu je zprostředkování základních poznatků z oblasti ochrany zdraví při práci (bezpečná péče o nemocné, hygiena a epidemiologie) a zásad účinného předcházení poškození vlastního zdraví. Termín konání: březen 2013 Lektor: Jitka Ševčíková Kurz je zaměřen na seznámení s teoretickými východisky krizové situace a způsoby jejího zvládání ze strany klientů, kterým zemřelo dítě nebo osoba blízká. Účastník kurzu je schopen navrhnout opatření k řešení klientovy zátěžové situace, k postupnému zlepšování jeho psychické i fyzické kondice včetně možnosti návazné odborné pomoci.

17 Specifika práce a komunikace s osobami s demencí Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy březen 2013 Základní sociální poradenství 17 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči Březen ,- Kč včetně DPH 1.980,- Kč včetně DPH Termín konání: březen 2013 Lektoři: Mgr. Jana Tichá PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí účastníků v oblasti práce a přístupu k uživatelům s diagnózou degenerativní demence v sociálních službách. Pozornost je věnována komunikaci s uživatelem s degenerativní demencí, práci s autobiografií a využití reminiscenčních technik. Termín konání: březen 2013 Lektor: Ing. Daniela Lusková Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí účastníků v oblasti poskytování základního sociálního poradenství se zaměřením na zákon o sociálních službách, dávkové systémy pro seniory a osoby se zdravotním postižením, právní ochranu rodiny a dítěte. Hořická 283/22, web:

18 18 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy březen 2013 Základy poskytování první pomoci Základy práce ICT Březen 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 1.100,- Kč včetně DPH 1.090,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Česká Skalice Termín konání: březen 2013 Lektor: Mgr. Marek Tuček Kurz je zaměřen na praktické osvojení základů poskytování první pomoci. Účastník kurzu je schopen prakticky zvládnout kardiopulmonální resuscitaci, diagnostikovat různé druhy traumatologických poranění, dále prakticky zvládnout jejich ošetření a teoreticky si osvojit následnou péči. Termín konání: březen 2013 Lektoři: PaedDr. Karel Myška, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Kurz je zaměřen na seznámení účastníků se základy informačních a komunikačních technologií základním vybavením počítače, včetně běžných periferních zařízení (digitální fotoaparát, scanner, tiskárna apod.), práci se základním programovým vybavením počítače, efektivní práci se soubory a složkami. Praktická část kurzu zahrnuje tvorbu kvalitních dokumentů v textovém procesoru podle typografických zásad a možnosti využití tabulkového procesoru, včetně používání Internetových zdrojů informací a možnosti využití Internetu především pro účely komunikace.

19 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy březen 2013 Zvládání psychické zátěže a stresu 19 pracovníci Březen ,- Kč včetně DPH Termín konání: březen 2013 Lektoři: Doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc. PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Kurz je zaměřen na získání znalosti a osvojení dovedností k efektivnějšímu zvládání zátěžových situací a stresu v každodenním a profesním životě. Pozornost je věnována zdravotním důsledkům stresu, vnitřním a vnějším zdrojům zvládání stresu a především nácviku strategií zvládání stresu. Hořická 283/22, web:

20 20 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy duben 2013 Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (PAS) Duben 2013 pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 1.980,- Kč včetně DPH 990,- Kč včetně DPH Termín konání: duben 2013 Lektor: Dr. Roman Binder Kurz je zaměřen na získání základního vhledu do oblasti finanční gramotnosti. Konkrétně na orientaci v dluhové problematice, porozumění jednotlivým etapám dluhové situace a následnému vymáhání pohledávek. Termín konání: duben 2013 Lektor: Mgr. Daniela Kranátová Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti péče o osoby s poruchou autistického spektra v sociálních službách seznámení s problémovými oblastmi u osob s autismem, výchovně vzdělávacím procesem u osob s PAS, intervencí u lidí s PAS a organizacemi zabývající se práci s těmito lidmi.

21 Rozvoj kognitivních schopností, cvičení paměti Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy duben 2013 Specifika práce s osobami s mentálním postižením 21 pracovníci pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči Duben ,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 1.980,- Kč včetně DPH Česká Skalice Termín konání: duben 2013 Lektoři: Mgr. Marie Kozáková Mgr. Jana Tichá Kurz je zaměřen na získání znalostí z oblasti rozvoje kognitivních (poznávacích) schopností u klientů sociálních služeb pro seniory prostřednictvím aktivizačních technik (např. cvičení paměti, orientace v čase, reminiscenční terapie, atd.) Termín konání: duben 2013 Lektoři: Mgr. Simona Fizérová PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Kurz je zaměřen na získání specifických znalostí a dovedností, které jsou využitelné pro zlepšení kvality života osob s mentálním postižením (s důrazem na osoby se středně těžkým a těžkým mentálním postižením). Pozornost je věnována kompenzačním a didaktickým pomůckám, aktivitám vhodných pro osoby s mentálním postižením. Hořická 283/22, web:

22 22 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy duben 2013 Sexualita osob s mentálním postižením Tvorba prezentací a praktické prezentační dovednosti s využitím MS PowerPoint Duben 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 1.100,- Kč včetně DPH 1.980,- Kč včetně DPH Termín konání: duben 2013 Termín konání: duben 2013 Lektor: PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Lektoři: PaedDr. Karel Myška, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Kurz je zaměřen na seznámení se základními pravidly pro tvorbu prezentací, metody, užitečné tipy a triky a praktické osvojení prezentačních dovedností. Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí účastníků pro realizaci sexuální výchovy a řešení problémů z oblasti sexuality osob s mentálním postižením. Účastníci kurzu se naučí předcházet porušování práv v souvislosti se sexuálním vyjádřením osoby s mentálním postižením.

23 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy duben 2013 Práva klientů a jejich ochrana 23 pracovníci Duben ,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Česká Skalice Termín konání: duben 2013 Lektor: Bc. Jiří Šmahlík Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovednostíz oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb. Účastníci kurzu budou blíže seznámeni s problematikou právních úkonů, s možnostmi uplatňování práv klientů sociálních služeba tzv. restriktivními opatřeními. Hořická 283/22, web:

24 24 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy květen 2013 Základní sociální poradenství Komunikační dovednosti v přímé práci s klientem (problémový klient) Květen 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 1.980,- Kč včetně DPH Česká Skalice Termín konání: květen 2013 Lektor: Ing. Daniela Lusková Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí účastníků v oblasti poskytování základního sociálního poradenství se zaměřením na zákon o sociálních službách, dávkové systémy pro seniory a osoby se zdravotním postižením, právní ochranu rodiny a dítěte apod. Termín konání: květen 2013 Lektoři: Mgr. et Mgr. Kamila Řadová PhDr. Milan Novotný Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti zdravé komunikace s klientem s důrazem na řešení problémových situací (vedení direktivního a nedirektivního rozhovoru, techniky aktivního naslouchání).

25 Péče o imobilního klienta v sociálních službách Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy květen 2013 Aktivizační techniky v sociálních službách 25 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči Květen ,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Česká Skalice Česká Skalice Termín konání: květen 2013 Termín konání: květen 2013 Lektoři: PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Zdeňka Kasáková Lektoři: PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Bc. Tomáš Potůček Kurz je zaměřen na získání orientace v nejčastějších příčinách a dopadech imobility a poruch hybnosti u klientů sociálních služeb, včetně orientace v oblasti kompenzačních a zdravotních pomůcek. Součástí kurzu jsou praktické nácviky stimulace pohybových aktivit klienta. Kurz je zaměřen na seznámení se současnými moderními možnostmi aktivizace u osob se zdravotním postižením a seniorů prostřednictvím různých druhů terapií (fyzioterapie, ergoterapie, zooterapie apod.), včetně možností pohybové aktivizace. Hořická 283/22, web:

26 26 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy květen 2013 Psychiatrické minimum Pokročilá práce s textovým editorem (MS Word) Květen 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 1.100,- Kč včetně DPH 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Česká Skalice Termín konání: květen 2013 Termín konání: květen 2013 Lektoři: PaedDr. Karel Myška, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Kurz je určen pro účastníky, kteří již znají základní funkce užívání aplikace Word. Kurz je zaměřen na počítačové zpracování textů práce se styly, tabulkami, obrázky, formuláři apod. Lektor: MUDr. Kristina Černá Obsahem kurzu je seznámení se základními druhy duševních poruch, s jejich specifiky a možnostmi terapie v rámci sociálních a zdravotnických služeb. Účastník kurzu si osvojí dovednosti v oblasti řešení krizových situací u klientů s duševní poruchou a naučí se pracovat s předsudky a mýty ve vztahu k duševně nemocným klientům.

27 Nástavbový kurz Bazální stimulace Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy květen 2013 Příprava na kontrolu poskytované sociální služby 27 pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb Květen ,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Česká Skalice Česká Skalice Termín konání: květen 2013 Lektor: lektor Institutu Bazální stimulace Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Tento kurz je zaměřen na rozšíření teoretických vědomostí a praktických dovedností získaných v Základním kurzu Bazální stimulace, jehož absolvování je podmínkou pro účast v tomto kurzu. Termín konání: květen 2013 Lektoři: Ing. Ludmila Lorencová Mgr. Soňa Chloupková Bc. Martina Panenková Obsahem kurzu je získání teoretických znalostí, které zlepší připravenost účastníků na zvládnutí kontroly kvality sociálních služeb z hlediska měkkých dovedností (chování, přístup, týmová práce) a rovněž tvrdých dovedností (právní východiska procesu kontroly, dokumentace kontrolovaná v průběhu inspekce). Hořická 283/22, web:

28 28 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy červen 2013 Psychohygiena a relaxační techniky Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností (zaměřeno na asertivní jednání) Červen 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci 1.090,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 1.980,- Kč včetně DPH Česká Skalice Termín konání: červen 2013 Lektor: Doc. MUDr. Alena Vosečková, Csc. Kurz je zaměřen na získání znalostía dovedností k efektivnějšímu zvládání zátěžových situací a stresu v každodenním a profesním životě (náročné životní situace,mikrostresory, pracovní zátěž). Účastník kurzu si osvojí vybrané techniky a strategie ke zvládání stresu, především z oblasti relaxace. Termín konání: červen 2013 Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová Kurz je zaměřen na rozvíjení dovedností v oblasti mezilidské komunikace (interpersonální a skupinová komunikace) s důrazem na zlepšení komunikačních dovedností s využitím prvků asertivity.

29 Základy metody videotréninku interakcí v sociálních službách (terapeutické práce s videozáznamem) Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy červen 2013 Praktická příprava na kontrolu poskytované sociální služby 29 pracovníci sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb Červen hodin 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 2.970,- Kč včetně DPH Česká Skalice Termín konání: červen 2013 Lektor: Ing. Taťána Blažková Obsahem kurzu je rozpoznání a osvojení si komunikačních prvků, které mají pozitivní vliv na chování klientů sociálních služeb a rozvoj vlastních komunikačních dovednosti o oslabené (případně chybějící) prvky, a to prostřednictvím terapeutické práce s videozáznamem. Termín konání: červen 2013 Lektoři: Ing. Ludmila Lorencová Mgr. Soňa Chloupková Bc. Martina Panenková Kurz je zaměřen na prohloubení teoretických znalostí a především osvojení praktických dovedností k zvládnutí kontroly kvality sociálních služeb z hlediska měkkých dovedností (chování, přístup, týmová práce) a zejména tvrdých dovedností (právní východiska procesu kontroly, dokumentace kontrolovaná v průběhu inspekce). Osvojené dovednosti je účastník schopen aplikovat do praxe. Hořická 283/22, web:

30 30 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy červen 2013 Pokročilá práce s textovým editorem (MS Excel) Internet a moderní komunikace Červen ,- Kč včetně DPH 1.100,- Kč včetně DPH Termín konání: červen 2013 Termín konání: červen 2013 Lektoři: PaedDr. Karel Myška, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Lektoři: PaedDr. Karel Myška, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Kurz je určen pro účastníky, kteří již znají základní funkce užívání aplikace Excel. Kurz je zaměřen na tvorbu a využití složitějších vzorců a funkcí a dalších pokročilých témat. Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti vyhledávání informací na jednotlivých webových serverech, ve využití elektronické ( ové) pošty. Účastníci budou dále seznámeni s možnostmi využití komunikačních služeb (např. Skype) a sociálních sítí (např. Facebook).

31 Kurzy realizované dle vašich požadavků na klíč Vzdělávací kurzy na 8, 16, 24 i více hodin. Počítačové kurzy a další poskytované služby.

32

33 Kurzy realizované dle vašich požadavků - na klíč Vzdělávací kurzy: Kurzy realizované dle vašich požadavků na klíč 33 Nabízíme vám i možnost realizace vzdělávacích akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání přímo ve vašem zařízení, tzv. na klíč. K realizaci kurzu přímo v zařízení jsou potřeba pouze vhodné vzdělávací prostory dle počtu účastníků. Technické, popř. další výukové potřeby a pomůcky pro realizaci kurzu zajistí naše agentura. V případě, že vaše zařízení nemá k dispozici vhodné prostory pro realizaci kurzu, je možné kurz realizovat ve vašem městě (regionu) s tím, že výuka bude probíhat mimo zařízení v pronajatých prostorách. Realizaci kurzů přizpůsobíme vašim individuálním požadavkům, včetně termínu konání (možno konání i o víkendu) a rozložení výuky během dne. Realizovat na klíč můžeme všechny z níže nabízených akreditovaných krátkodobých i dlouhodobých kurzů. Paliativní péče a doprovázení umírajících Základy poskytování první pomoci Prevence zdravotních rizik u pracovníků sociálních služeb Psychohygiena a relaxační techniky Specifika práce s klienty po úmrtí blízké osoby 7 hodin Hořická 283/22, web:

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s.

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011 I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce č. j. 20 961/05-25 Akreditováno MPSV jako vzdělávací instituce

Více

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 (aktualizace ke dni 18.

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 I. E. S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, Mgr. Petr Beck, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Mgr. Iva Kabeláčová,

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 29 Dne 28. 6. 2012

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 29 Dne 28. 6. 2012 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 29 Dne 28. 6. 2012 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. D. Kopecká, Mgr. Danka Kratochvílová,

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Identifikace žadatele... 3 3 Specifikace cílové

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ ORGANIZACÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II.

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ ORGANIZACÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II. 2010 Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji www.socialniprojekty.cz ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ ORGANIZACÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA., PhDr. Marie Hermanová, Jana Janíková, Mgr.

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více