Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013"

Transkript

1 Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby leden červen 2013

2

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás touto cestou oslovili s nabídkou vzdělávacích kurzů pro pracovníky ze sociální oblasti, resp. pro všechny pracovníky z pomáhajících profesí. Naše Vzdělávací agentura je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na poli vzdělávání v sociální oblasti a školství působí již od roku 2006 zejména v Královéhradeckém, Libereckém kraji a v kraji Vysočina. Podíleli jsme se např. na realizaci těchto zakázek: Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů na území Královéhradeckého kraje I., II., III, IV, Vzdělávací kurz pro pracovníky sociální péče v rámci projektu IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou v kraji Vysočina. V katalogu najdete nabídku akreditovaných kurzů pro další vzdělávání, popř. kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách, které jsou organizovány formou otevřených kurzů pro individuální zájemce. Tyto kurzy jsou realizovány buď v Hradci Králové, nebo v České Skalici. Nabízíme vám jednak kurzy, které již realizujeme dlouhodobě, ale nově jsme zařadili i kurzy, které byly vytvořeny na základě vašich požadavků. Zaměřili jsme se hlavně na kurzy krátkodobé. Většina kurzů je orientována na získání a osvojení praktických dovedností využitelných v přímé práci s klienty. Nabídka kurzů pro individuální zájemce je rozdělena do jednotlivých měsíců (nabídka je utvořena pro 1. pololetí 2013). Najdete zde i cílovou skupinu, pro kterou je konkrétní kurz akreditován, cenu kurzu i místo realizace kurzu. Přesný termín konání kurzů a přihlášku najdete na našich webových stránkách Zároveň vám nabízíme realizaci kurzů dle vašich požadavků formou kurzů na klíč přímo ve vašem zařízení či regionu. Novinkou v naší nabídce jsou kurzy zaměřené na ICT. I tyto kurzy nabízíme jednak pro individuální zájemce nebo tzv. na klíč. Pokud vás naše nabídka zaujme, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na vaši účast. Za kolektiv pracovníků Vzdělávací agentury Mgr. Jana Fišerová

4 04 Kde nás najdete? Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová Hořická 283/22, web:

5 Obsah Organizační pokyny k přihlášení do kurzů Nabídka vzdělávacích kurzů pro individuální zájemce Nabídka rekvalifikace Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Nabídka celoživotního vzdělávání Vzdělávací kurzy leden 2013 Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství Psychiatrické minimum Paliativní péče a doprovázení umírajících Práva klientů a jejich ochrana Vzdělávací kurzy - únor 2013 Psychohygiena a relaxační techniky Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností (zaměřeno na asertivní jednání) Příprava na kontrolu poskytované sociální služby Základy metody videotréninku interakcí v sociálních službách Vzdělávací kurzy březen 2013 Prevence zdravotních rizik u pracovníků sociálních služeb Specifika práce s klienty po úmrtí blízké osoby Specifika práce a komunikace s osobami s demencí Základní sociální poradenství Základy poskytování první pomoci Základy práce ICT Zvládání psychické zátěže a stresu Vzdělávací kurzy - duben 2013 Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (PAS) Rozvoj kognitivních schopností, cvičení paměti Specifika práce s osobami s mentálním postižením Sexualita osob s mentálním postižením Tvorba prezentací a praktické prezentační dovednosti s využitím MS PowerPoint Práva klientů a jejich ochrana Vzdělávací kurzy květen 2013 Základní sociální poradenství Komunikační dovednosti v přímé práci s klientem (problémový klient) Péče o imobilního klienta v sociálních službách Aktivizační techniky v sociálních službách Psychiatrické minimum Pokročilá práce s textovým editorem (MS Word) Nástavbový kurz Bazální stimulace Příprava na kontrolu poskytované sociální služby Vzdělávací kurzy červen 2013 Psychohygiena a relaxační techniky Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností (s využitím prvků asertivity) Základy metody videotréninku interakcí v sociálních službách (terapeutická práce s videozáznamem) Praktická příprava na kontrolu poskytované sociální služby Pokročilá práce s textovým editorem (MS Excel) Internet a moderní komunikace Kurzy realizované dle vašich požadavků na klíč Další poskytované služby Výukové prostory Kontakty Hořická 283/22, web:

6 Organizační pokyny k přihlášení do kurzů 06 Přihlášení do kurzů pro individuální zájemce Platební a storno podmínky V případě zájmu o některý z nabízených kurzů pro individuální zájemce, vyplňte závaznou přihlášku prostřednictvím elektronického formuláře na našich webových stránkách Na kurz je nutné se přihlásit nejpozději 14 dní před jeho zahájením. Po odeslání přihlášky se na stránce objeví automaticky vygenerované potvrzení o jejím úspěšném odeslání. Jestliže se nestihnete přihlásit v požadovaném termínu, je možné účast individuálně domluvit s manažerkou pro komunikaci s cílovou skupinou Mgr. Michaelou Brabcovou, na čísle , případně zasláním u na adresu Platbu za kurz poté proveďte do data splatnosti uvedeného na Zálohové faktuře bankovním převodem na náš účet /0100 (Komerční banka, a.s.). Zálohová faktura Vám bude po přihlášení na kurz zaslána na kontaktní ovou adresu uvedenou v přihlášce. Potvrzení o připsání platby na náš účet Vám bude rovněž zasláno. Doklad o zaplacení Vám bude předán v den zahájení vzdělávacího kurzu. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do 10 ti dnů před jeho konáním, v případě pozdějšího odhlášení Vám bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. V případě jakékoliv změny včetně odhlašování z kurzů prosím kontaktujte Mgr. Michaelu Brabcovou, na čísle , em na: Pokud se nemůžete kurzu zúčastnit, bude akceptována účast náhradníka, je však zapotřebí vše řešit s manažerkou pro komunikaci s cílovou skupinu Mgr. Michaelou Brabcovou.

7 Organizační pokyny k přihlášení do kurzů Další informace 07 Výuka bude probíhat dle stanoveného rozvrhu, který obdržíte společně s podrobnými informacemi nejpozději 12 dnů před zahájením příslušného kurzu na Vámi uvedenou kontaktní ovou adresu. Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová si vyhrazuje právo z vážných organizačních důvodů změnit termín konání kurzu případně jej zcela zrušit bez účtování storno poplatku. O těchto změnách budete včas informováni. V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení (káva, čaj), v případě výuky ve vzdělávacích prostorách v České Skalici cena zahrnuje také oběd, dále studijní materiály a pomůcky pro výuku. Případné ubytování a další stravování si účastníci, pokud není výslovně uvedeno jinak, hradí sami. Hořická 283/22, web:

8

9 Nabídka vzdělávacích kurzů pro individuální zájemce Nabídka rekvalifikace Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Nabídka celoživotního vzdělávání

10 Nabídka rekvalifikace Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 10 Nabídka rekvalifikace Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách je určeno osobám, kteří nenaplňují požadavky odborné způsobilosti k výkonu pracovníka v sociálních službách v souladu s požadavky ust. 116, odst. 1, písm. a), písm. b) a písm. c), zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Rekvalifikační kurz je určen pracovníkům působících zejména ve službách sociální péče pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením a pracovníkům pečovatelských služeb. pracovníci v sociálních službách (dle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách) 160 hodin 9.990,- Kč včetně DPH Termín konání: zahájení únor 2013 Cíl: umožnit účastníkům kurzu získat odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách

11 Obsah kurzu Nabídka rekvalifikace Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Obsah kurzu 11 základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita úvod do problematiky v sociálních službách, standardy kvality odborná praxe úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických neinfekčních onemocnění krizová intervence metody alternativní komunikace úvod do psychologie, psychopatologie aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky somatologie základy ochrany zdraví etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby základy péče o nemocné, základy hygieny základy prevence vzniku závislosti na sociální službě základy výuky péče o domácnost zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo život a zdraví jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany sociálně právní minimum metody sociální práce úvod do problematiky zdravotního postižení základy pedagogiky volného času Hořická 283/22, web:

12 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy leden Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství Psychiatrické minimum Leden 2013 pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 1.980,- Kč včetně DPH 990,- Kč včetně DPH Termín konání: leden 2013 Lektor: Dr. Roman Binder Kurz je zaměřen na získání základního vhledu do oblasti finanční gramotnosti. Konkrétně na orientaci v dluhové problematice, porozumění jednotlivým etapám dluhové situace a následnému vymáhání pohledávek. Termín konání: leden 2013 Lektor: MUDr. Kristina Černá Obsahem kurzu je seznámení se základními druhy duševních poruch, s jejich specifiky a možnostmi terapie v rámci sociálních a zdravotnických služeb. Účastník kurzu si osvojí dovednosti v oblasti řešení krizových situací u klientů s duševní poruchou a naučí se pracovat s předsudky a mýty ve vztahu k duševně nemocným klientům.

13 Paliativní péče a doprovázení umírajících Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy leden 2013 Práva klientů a jejich ochrana 13 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci Leden ,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 1.980,- Kč včetně DPH Česká Skalice Termín konání: leden 2013 Lektor: Mgr. et. Mgr. Martina Vedlichová Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti zlepšování péče a kvality života nemocných v terminálním stadiu onkologického nebo chronického onemocnění. Účastník kurzu si osvojí základy komunikace s nevyléčitelně nemocnými a jejich blízkými. Termín konání: leden 2013 Lektor: Bc. Jiří Šmahlík Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb. Účastníci kurzu budou blíže seznámeni s problematikou právních úkonů, s možnostmi uplatňování práv klientů sociálních služeb a tzv. restriktivními opatřeními. Hořická 283/22, web:

14 14 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy únor 2013 Psychohygiena a relaxační techniky Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností (zaměřeno na asertivní jednání) Únor 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci 990,- Kč včetně DPH 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Termín konání: únor 2013 Lektor: Doc. MUDr. Alena Vosečková, Csc. Kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností k efektivnějšímu zvládání zátěžových situací a stresu v každodenním a profesním životě (náročné životní situace,mikrostresory, pracovní zátěž). Účastník kurzu si osvojí vybrané techniky a strategie ke zvládání stresu, především z oblasti relaxace. Česká Skalice Termín konání: únor 2013 Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová Kurz je zaměřen na rozvíjení dovedností v oblasti mezilidské komunikace (interpersonální a skupinová komunikace) s důrazem na zlepšení komunikačních dovedností s využitím prvků asertivity.

15 Příprava na kontrolu poskytované sociální služby Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy únor 2013 Základy metody videotréninku interakcí v sociálních službách (terapeutická práce s videozáznamem) 15 sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb Únor ,- Kč včetně DPH 1.980,- Kč včetně DPH Termín konání: únor 2013 Lektoři: Ing. Ludmila Lorencová Mgr. Soňa Chloupková Bc. Martina Panenková Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí, které zlepší připravenost účastníků na zvládnutí kontroly kvality sociálních služeb z hlediska měkkých dovedností (chování, přístup, týmová práce) a rovněž tvrdých dovedností (právní východiska procesu kontroly, dokumentace kontrolovaná v průběhu inspekce). Termín konání: únor 2013 Lektor: Ing. Taťána Blažková Obsahem kurzu je rozpoznání a osvojení si komunikačních prvků, které mají pozitivní vliv na chování klientů sociálních služeb a rozvoj vlastních komunikačních dovedností o oslabené (případně chybějící) prvky, a to prostřednictvím terapeutické práce s videozáznamem. Hořická 283/22, web:

16 16 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy březen 2013 Prevence zdravotních rizik u pracovníků sociálních služeb Specifika práce s klienty po úmrtí blízké osoby Březen 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči sociální pracovníci 7 hodin 990,- Kč včetně DPH 990,- Kč včetně DPH Termín konání: březen 2013 Lektoři: Doc. MUDr. Alena Vosečková, Csc. Mgr. et Mgr. Martina Vedlichová Obsahem kurzu je zprostředkování základních poznatků z oblasti ochrany zdraví při práci (bezpečná péče o nemocné, hygiena a epidemiologie) a zásad účinného předcházení poškození vlastního zdraví. Termín konání: březen 2013 Lektor: Jitka Ševčíková Kurz je zaměřen na seznámení s teoretickými východisky krizové situace a způsoby jejího zvládání ze strany klientů, kterým zemřelo dítě nebo osoba blízká. Účastník kurzu je schopen navrhnout opatření k řešení klientovy zátěžové situace, k postupnému zlepšování jeho psychické i fyzické kondice včetně možnosti návazné odborné pomoci.

17 Specifika práce a komunikace s osobami s demencí Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy březen 2013 Základní sociální poradenství 17 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči Březen ,- Kč včetně DPH 1.980,- Kč včetně DPH Termín konání: březen 2013 Lektoři: Mgr. Jana Tichá PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí účastníků v oblasti práce a přístupu k uživatelům s diagnózou degenerativní demence v sociálních službách. Pozornost je věnována komunikaci s uživatelem s degenerativní demencí, práci s autobiografií a využití reminiscenčních technik. Termín konání: březen 2013 Lektor: Ing. Daniela Lusková Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí účastníků v oblasti poskytování základního sociálního poradenství se zaměřením na zákon o sociálních službách, dávkové systémy pro seniory a osoby se zdravotním postižením, právní ochranu rodiny a dítěte. Hořická 283/22, web:

18 18 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy březen 2013 Základy poskytování první pomoci Základy práce ICT Březen 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 1.100,- Kč včetně DPH 1.090,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Česká Skalice Termín konání: březen 2013 Lektor: Mgr. Marek Tuček Kurz je zaměřen na praktické osvojení základů poskytování první pomoci. Účastník kurzu je schopen prakticky zvládnout kardiopulmonální resuscitaci, diagnostikovat různé druhy traumatologických poranění, dále prakticky zvládnout jejich ošetření a teoreticky si osvojit následnou péči. Termín konání: březen 2013 Lektoři: PaedDr. Karel Myška, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Kurz je zaměřen na seznámení účastníků se základy informačních a komunikačních technologií základním vybavením počítače, včetně běžných periferních zařízení (digitální fotoaparát, scanner, tiskárna apod.), práci se základním programovým vybavením počítače, efektivní práci se soubory a složkami. Praktická část kurzu zahrnuje tvorbu kvalitních dokumentů v textovém procesoru podle typografických zásad a možnosti využití tabulkového procesoru, včetně používání Internetových zdrojů informací a možnosti využití Internetu především pro účely komunikace.

19 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy březen 2013 Zvládání psychické zátěže a stresu 19 pracovníci Březen ,- Kč včetně DPH Termín konání: březen 2013 Lektoři: Doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc. PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Kurz je zaměřen na získání znalosti a osvojení dovedností k efektivnějšímu zvládání zátěžových situací a stresu v každodenním a profesním životě. Pozornost je věnována zdravotním důsledkům stresu, vnitřním a vnějším zdrojům zvládání stresu a především nácviku strategií zvládání stresu. Hořická 283/22, web:

20 20 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy duben 2013 Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (PAS) Duben 2013 pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 1.980,- Kč včetně DPH 990,- Kč včetně DPH Termín konání: duben 2013 Lektor: Dr. Roman Binder Kurz je zaměřen na získání základního vhledu do oblasti finanční gramotnosti. Konkrétně na orientaci v dluhové problematice, porozumění jednotlivým etapám dluhové situace a následnému vymáhání pohledávek. Termín konání: duben 2013 Lektor: Mgr. Daniela Kranátová Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti péče o osoby s poruchou autistického spektra v sociálních službách seznámení s problémovými oblastmi u osob s autismem, výchovně vzdělávacím procesem u osob s PAS, intervencí u lidí s PAS a organizacemi zabývající se práci s těmito lidmi.

21 Rozvoj kognitivních schopností, cvičení paměti Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy duben 2013 Specifika práce s osobami s mentálním postižením 21 pracovníci pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči Duben ,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 1.980,- Kč včetně DPH Česká Skalice Termín konání: duben 2013 Lektoři: Mgr. Marie Kozáková Mgr. Jana Tichá Kurz je zaměřen na získání znalostí z oblasti rozvoje kognitivních (poznávacích) schopností u klientů sociálních služeb pro seniory prostřednictvím aktivizačních technik (např. cvičení paměti, orientace v čase, reminiscenční terapie, atd.) Termín konání: duben 2013 Lektoři: Mgr. Simona Fizérová PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Kurz je zaměřen na získání specifických znalostí a dovedností, které jsou využitelné pro zlepšení kvality života osob s mentálním postižením (s důrazem na osoby se středně těžkým a těžkým mentálním postižením). Pozornost je věnována kompenzačním a didaktickým pomůckám, aktivitám vhodných pro osoby s mentálním postižením. Hořická 283/22, web:

22 22 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy duben 2013 Sexualita osob s mentálním postižením Tvorba prezentací a praktické prezentační dovednosti s využitím MS PowerPoint Duben 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 1.100,- Kč včetně DPH 1.980,- Kč včetně DPH Termín konání: duben 2013 Termín konání: duben 2013 Lektor: PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Lektoři: PaedDr. Karel Myška, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Kurz je zaměřen na seznámení se základními pravidly pro tvorbu prezentací, metody, užitečné tipy a triky a praktické osvojení prezentačních dovedností. Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí účastníků pro realizaci sexuální výchovy a řešení problémů z oblasti sexuality osob s mentálním postižením. Účastníci kurzu se naučí předcházet porušování práv v souvislosti se sexuálním vyjádřením osoby s mentálním postižením.

23 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy duben 2013 Práva klientů a jejich ochrana 23 pracovníci Duben ,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Česká Skalice Termín konání: duben 2013 Lektor: Bc. Jiří Šmahlík Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovednostíz oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb. Účastníci kurzu budou blíže seznámeni s problematikou právních úkonů, s možnostmi uplatňování práv klientů sociálních služeba tzv. restriktivními opatřeními. Hořická 283/22, web:

24 24 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy květen 2013 Základní sociální poradenství Komunikační dovednosti v přímé práci s klientem (problémový klient) Květen 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 1.980,- Kč včetně DPH Česká Skalice Termín konání: květen 2013 Lektor: Ing. Daniela Lusková Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí účastníků v oblasti poskytování základního sociálního poradenství se zaměřením na zákon o sociálních službách, dávkové systémy pro seniory a osoby se zdravotním postižením, právní ochranu rodiny a dítěte apod. Termín konání: květen 2013 Lektoři: Mgr. et Mgr. Kamila Řadová PhDr. Milan Novotný Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti zdravé komunikace s klientem s důrazem na řešení problémových situací (vedení direktivního a nedirektivního rozhovoru, techniky aktivního naslouchání).

25 Péče o imobilního klienta v sociálních službách Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy květen 2013 Aktivizační techniky v sociálních službách 25 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči Květen ,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Česká Skalice Česká Skalice Termín konání: květen 2013 Termín konání: květen 2013 Lektoři: PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Zdeňka Kasáková Lektoři: PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. Bc. Tomáš Potůček Kurz je zaměřen na získání orientace v nejčastějších příčinách a dopadech imobility a poruch hybnosti u klientů sociálních služeb, včetně orientace v oblasti kompenzačních a zdravotních pomůcek. Součástí kurzu jsou praktické nácviky stimulace pohybových aktivit klienta. Kurz je zaměřen na seznámení se současnými moderními možnostmi aktivizace u osob se zdravotním postižením a seniorů prostřednictvím různých druhů terapií (fyzioterapie, ergoterapie, zooterapie apod.), včetně možností pohybové aktivizace. Hořická 283/22, web:

26 26 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy květen 2013 Psychiatrické minimum Pokročilá práce s textovým editorem (MS Word) Květen 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči 1.100,- Kč včetně DPH 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Česká Skalice Termín konání: květen 2013 Termín konání: květen 2013 Lektoři: PaedDr. Karel Myška, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Kurz je určen pro účastníky, kteří již znají základní funkce užívání aplikace Word. Kurz je zaměřen na počítačové zpracování textů práce se styly, tabulkami, obrázky, formuláři apod. Lektor: MUDr. Kristina Černá Obsahem kurzu je seznámení se základními druhy duševních poruch, s jejich specifiky a možnostmi terapie v rámci sociálních a zdravotnických služeb. Účastník kurzu si osvojí dovednosti v oblasti řešení krizových situací u klientů s duševní poruchou a naučí se pracovat s předsudky a mýty ve vztahu k duševně nemocným klientům.

27 Nástavbový kurz Bazální stimulace Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy květen 2013 Příprava na kontrolu poskytované sociální služby 27 pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb Květen ,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) Česká Skalice Česká Skalice Termín konání: květen 2013 Lektor: lektor Institutu Bazální stimulace Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Tento kurz je zaměřen na rozšíření teoretických vědomostí a praktických dovedností získaných v Základním kurzu Bazální stimulace, jehož absolvování je podmínkou pro účast v tomto kurzu. Termín konání: květen 2013 Lektoři: Ing. Ludmila Lorencová Mgr. Soňa Chloupková Bc. Martina Panenková Obsahem kurzu je získání teoretických znalostí, které zlepší připravenost účastníků na zvládnutí kontroly kvality sociálních služeb z hlediska měkkých dovedností (chování, přístup, týmová práce) a rovněž tvrdých dovedností (právní východiska procesu kontroly, dokumentace kontrolovaná v průběhu inspekce). Hořická 283/22, web:

28 28 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy červen 2013 Psychohygiena a relaxační techniky Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností (zaměřeno na asertivní jednání) Červen 2013 pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči pracovníci 1.090,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 1.980,- Kč včetně DPH Česká Skalice Termín konání: červen 2013 Lektor: Doc. MUDr. Alena Vosečková, Csc. Kurz je zaměřen na získání znalostía dovedností k efektivnějšímu zvládání zátěžových situací a stresu v každodenním a profesním životě (náročné životní situace,mikrostresory, pracovní zátěž). Účastník kurzu si osvojí vybrané techniky a strategie ke zvládání stresu, především z oblasti relaxace. Termín konání: červen 2013 Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová Kurz je zaměřen na rozvíjení dovedností v oblasti mezilidské komunikace (interpersonální a skupinová komunikace) s důrazem na zlepšení komunikačních dovedností s využitím prvků asertivity.

29 Základy metody videotréninku interakcí v sociálních službách (terapeutické práce s videozáznamem) Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy červen 2013 Praktická příprava na kontrolu poskytované sociální služby 29 pracovníci sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb Červen hodin 2.180,- Kč včetně DPH (pozn. v ceně účastnického poplatku je zahrnut oběd) 2.970,- Kč včetně DPH Česká Skalice Termín konání: červen 2013 Lektor: Ing. Taťána Blažková Obsahem kurzu je rozpoznání a osvojení si komunikačních prvků, které mají pozitivní vliv na chování klientů sociálních služeb a rozvoj vlastních komunikačních dovednosti o oslabené (případně chybějící) prvky, a to prostřednictvím terapeutické práce s videozáznamem. Termín konání: červen 2013 Lektoři: Ing. Ludmila Lorencová Mgr. Soňa Chloupková Bc. Martina Panenková Kurz je zaměřen na prohloubení teoretických znalostí a především osvojení praktických dovedností k zvládnutí kontroly kvality sociálních služeb z hlediska měkkých dovedností (chování, přístup, týmová práce) a zejména tvrdých dovedností (právní východiska procesu kontroly, dokumentace kontrolovaná v průběhu inspekce). Osvojené dovednosti je účastník schopen aplikovat do praxe. Hořická 283/22, web:

30 30 Nabídka celoživotního vzdělávání: Vzdělávací kurzy červen 2013 Pokročilá práce s textovým editorem (MS Excel) Internet a moderní komunikace Červen ,- Kč včetně DPH 1.100,- Kč včetně DPH Termín konání: červen 2013 Termín konání: červen 2013 Lektoři: PaedDr. Karel Myška, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Lektoři: PaedDr. Karel Myška, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Kurz je určen pro účastníky, kteří již znají základní funkce užívání aplikace Excel. Kurz je zaměřen na tvorbu a využití složitějších vzorců a funkcí a dalších pokročilých témat. Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti vyhledávání informací na jednotlivých webových serverech, ve využití elektronické ( ové) pošty. Účastníci budou dále seznámeni s možnostmi využití komunikačních služeb (např. Skype) a sociálních sítí (např. Facebook).

31 Kurzy realizované dle vašich požadavků na klíč Vzdělávací kurzy na 8, 16, 24 i více hodin. Počítačové kurzy a další poskytované služby.

32

33 Kurzy realizované dle vašich požadavků - na klíč Vzdělávací kurzy: Kurzy realizované dle vašich požadavků na klíč 33 Nabízíme vám i možnost realizace vzdělávacích akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání přímo ve vašem zařízení, tzv. na klíč. K realizaci kurzu přímo v zařízení jsou potřeba pouze vhodné vzdělávací prostory dle počtu účastníků. Technické, popř. další výukové potřeby a pomůcky pro realizaci kurzu zajistí naše agentura. V případě, že vaše zařízení nemá k dispozici vhodné prostory pro realizaci kurzu, je možné kurz realizovat ve vašem městě (regionu) s tím, že výuka bude probíhat mimo zařízení v pronajatých prostorách. Realizaci kurzů přizpůsobíme vašim individuálním požadavkům, včetně termínu konání (možno konání i o víkendu) a rozložení výuky během dne. Realizovat na klíč můžeme všechny z níže nabízených akreditovaných krátkodobých i dlouhodobých kurzů. Paliativní péče a doprovázení umírajících Základy poskytování první pomoci Prevence zdravotních rizik u pracovníků sociálních služeb Psychohygiena a relaxační techniky Specifika práce s klienty po úmrtí blízké osoby 7 hodin Hořická 283/22, web:

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Projekt: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Registrační číslo projektu: CZ.0.3.07/1.1.01./1217

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM Projekt: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Registrační číslo projektu: CZ.0.3.07/1.1.01./1217 Zadávací podmínky

Více

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití.

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav ústavní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze datum zápisu 30.5.2014, Spisová značka U42) Kontakt: PhDr. Jana Kumprechtová Tel.:601381888 E-mail:

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Poděbradech. Můžete si vybrat z

Více

Specifikace vzdělávacích potřeb

Specifikace vzdělávacích potřeb Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích potřeb Specifikace cílové skupiny: Cílovou skupinou zakázky bude 21 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociální pracovnice. Cílová

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Akreditované kurzy PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové

Akreditované kurzy PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Akreditované kurzy PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Úvod Vážení poskytovatelé sociálních služeb, kolegyně a kolegové, děkuji Vám za zájem o naše

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II

Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II Moravskoslezský kraj Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Dílčí část I.: Podpora supervize v Moravskoslezském kraji Předmětem plnění jsou následující

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČAE pro Vás připravila pro následující pololetí roku 2012 několik vzdělávacích akcí, na které bychom Vás rádi pozvali. Budeme rádi, pokud Vás některá z nich osloví. Kompletní

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Datum Název Kraj 9.1.2016 Příprava na neohlášenou inspekci kvality sociálních služeb Ústecký kraj 21.1.2016 Povídejme si se seniory a

Více

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 Jednodenní kurzy: DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Číslo kurzu: 116 001 Termín konání: 22. března 2016 Uzávěrka

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Cena kurzu: 1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání: 5. října

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Zlínský kraj IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Číslo kurzu: 116 001 Termín konání: 6. října 2016 /uzávěrka přihlášek 22. září

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán Obsah Metody; pomůcky Časová dotace Počet výukových hodin (1 výuková hodina =

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Grantový projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Registrační číslo projektu:

Více

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 Název projektu: Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídky na dodání vzdělávacích služeb dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektu operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. Název zakázky:

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Frýdek - Místek

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Frýdek - Místek KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Frýdek - Místek Jaro 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Nabídka školících akcí VZDĚLÁVACÍ AGENTURA - PHDR. JINDŘICH KADLEC Listopad, 2013 Autor: PhDr. Jindřich Kadlec 1 Vážení přátelé, dostává se Vám do ruky aktualizovaná

Více

Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Úvod Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2013 www.profesim.cz Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na semináře konané v Olomouci a v Brně. Akreditované

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E. na zakázku s názvem. Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E. na zakázku s názvem. Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E na zakázku s názvem Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK Druh zakázky: služby Název projektu a registrační číslo projektu: Klíč k profesnímu rozvoji pedagogů

Více

Zvyšování profesní způsobilosti zdravotníků a pracovníků ve zdravotnictví CZ.1.07/3.2.04/

Zvyšování profesní způsobilosti zdravotníků a pracovníků ve zdravotnictví CZ.1.07/3.2.04/ Zvyšování profesní způsobilosti zdravotníků a pracovníků ve zdravotnictví CZ.1.07/3.2.04/06.0007 PACE 2015 o.p.s. založen v roce 1991 v Kanadě zvyšování odbornosti farmaceutů, lékařů, farmaceutických asistentů

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Karviná, Orlová

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Karviná, Orlová KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Karviná, Orlová Podzim 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov Podzim 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních vzdělávacích

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více