Článek 1 Úvodní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek 1 Úvodní ustanovení"

Transkript

1

2 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují jednotný standard pro výměnu digitálních dat mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty (dále jen SŽDC ) a jinými subjekty. (2) SŽDC doporučuje jako nejvhodnější nástroj pro pořizování dat aplikaci MGEO-SŽDC, která byla pro tvorbu mapových podkladů pro SŽDC vyvinuta. Tuto aplikaci je možno na požádání nejen zakoupit, ale i na časově omezenou dobu zapůjčit. Další informace poskytne Ing. Karel Šimša, TÚDC Praha, ÚATT, pracoviště Olomouc, tel Článek 2 Pravidla pro tvorbu kresby (1) Doporučený formát seznamu souřadnic podrobných bodů je číslo bodu Y X výška /třída přesnosti/určení /popis bodu/převzato odkud/datum měření/měřil/organizace (určení: 1 = měřený bod, 2 = převzatý bod, 3 = dopočtený bod). U nepřevzatých (přímo měřených) podrobných bodů stačí uvést datum měření, měřil, organizace do technické zprávy. Vzor: /2/1/osa koleje// /wágner/sžg Olomouc (2) Číslování podrobných bodů: obvyklý postup: XXXX XXXY xxxx = 4 místa pro číslo TÚ (např. 0401), další tři místa volitelně: číslo mapového listu nebo DÚ (např. 002;012;124), další jedno místo: 0-9 pro číslo skupiny bodů, poslední čtyři místa pro vlastní číslo bodu. (3) V odůvodněných případech lze použít i jiný způsob číslování, který se popíše v technické zprávě. Nové výkresy se zakládají s dodávaným 3D zakládacím výkresem. Pro umístění buněk, použití speciálních stylů čar a fontů lze použít pouze dodané soubory CEL a RSC. Tabulka barev je implicitní (color256.tbl). Tento datový model je chápán jako model prostorový, ve kterém je zakreslován půdorysný průmět objektů. U některých předmětů je do jejich středu umísťován smluvenou značkou symbol předmětu. Prostorové prvky se kreslí jako hrany ploch či hrany 3D objektu. Podrobná pravidla určuje Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty, změna č. 1 (účinnost od , č.j. 201/2012-SŽG). (4) Mosty, lávky, tunely, propustky, podchody, rampy, zemní zarážedla, obvodové hrany schodiště apod. se dokumentují jako skutečné 3D objekty. Linie různého významu, pokud se vzájemně překrývají, se zakreslují každá zvlášť. (Příklad terénní hrana, hrana komunikace zakreslí se jako 2 linie ve stejném místě). Přednostně se používají Line String = lomená čára (nikoliv skládání linie z jednotlivých úseček). (5) Texty, které přísluší prvku, musí být vyneseny jako XM atribut prvku. Symbologii bez určení je možno použít pouze ve výjimečných případech, kdy geodet nemá dostatečné podklady, aby mohl rozhodnout, o jaký typ prvku se jedná. (Příklad osa koleje, pokud není možno určit, zda se jedná o přímou, oblouk, přechodnici, se zakreslí se jako osa koleje bez určení). Nedodržování datového modelu (používání obecných prvků bez důvodu, nerozlišování návěstidel, zákres jiným prvkem ) je považováno za hrubou chybu. Liniové stavby inženýrských sítí se řídí těmito 2

3 pravidly pouze v oblasti geodetického zaměření. Technologická dokumentace polohopisné plány, schémata apod. se těmito pravidly neřídí. (6) Prvky katastrální mapy a drážní hranice se zakreslují v nulové nadmořské výšce. (7) Osa koleje (bez určení) se kreslí pokud možno od bodu odbočení po bod odbočení (příp. zarážedlo). Při zapnutí pouze vrstvy 1 musí osa koleje vytvářet souvislou kresbu. Písková kolej a kolejová splítka se přetahuje ještě jednou osou koleje. Osa koleje se zakresluje ve směru staničení, vodní toky ve směru toku. (8) Popis povrchu plochy vzorováním se provádí v ojedinělých případech (především pro tiskové účely). Šrafování sklonitých ploch doporučená vzdálenost dlouhých šraf 1,5 m (ČSN ), délka krátkých šraf je polovina dlouhých šraf. Relativní výšky sklonitých terénních ploch se uvádí na jedno desetinné místo. Článek 3 Pravidla pro kreslení návěstidel (1) Do zaměřeného bodu se umístí podstavec a poté se vyplní tabulka s popisem světel či indikátorů. Název (popis) návěstidla se vynáší jako další textový popis. Příklad: světelné návěstidlo stožárové o třech světlech a indikátoru zkrácené zábrzdné vzdálenosti Na zaměřený bod se umístí podstavec C016, dále se pokračuje popisem fontem 241 písmeny CA_A_A (podtržítko představuje mezeru), který na podstavec umístí světla a indikátor. Nakonec se umísťuje popis jméno návěstidla. (2) Popis významu jednotlivých písmen je v tomto souboru XLS v listě Svršek1-11, v menu buňky pro sestavení návěstidla, ve sloupci J. Článek 4 Zrušovací ustanovení Tato pravidla nahrazují dokument D3-001-X6 z roku SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty, změna č. 1, účinnost od , čj. 201/2012-SŽG Kontaktní osoba pro připomínky: Ing. Karel Šimša, TÚDC Olomouc, tel: Přílohy Knihovna buněk Knihovna čar Knihovna fontů 241 pro kreslení návěstidel 1x CD Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty a jinými subjekty 3

4 Vysvětlivky k jednotlivým sloupcům datového modelu Sloupec "B" Sloupec "C" Sloupec "D" Sloupec "E" Sloupec "F" Sloupec "G" Sloupec "H" Sloupec "I" Sloupec "J" Sloupec "K" Sloupec "L" Sloupec "M" Sloupec "N" Sloupec "O" Sloupec "P" Sloupec "Q" Sloupec "R" Sloupec "S" Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 typ řádků číslování objektů jednoznačný identifikátor objektů typ objektů přípustný typ prvku Ustationu název vrstva, do které je prvek zakreslován barva, kterou je prvek zakreslován síla, kterou je prvek zakreslován název čáry, kterou je prvek kreslen název buňky bod Poznámka: Je-li vyplněna 0, nemusí se lomové body opírat o geodeticky zaměřené body. Není-li vyplněno, musí se lomové body opírat o geodeticky zaměřené body. úhel natočení Poznámka: Je-li zadán, určuje, kolik stupňů se připočte k natočení buňky při jejím umístění. výška textu textový font měřítko určuje, které prvky mohou (a vyskytují-li se, musí) mít společnou databázovou vazbu určuje, které linie řídí natáčení jednotlivých buněk zarovnání textu, pokud je tato skutečnost významná priorita určuje viditelnost řádku datového modelu v projektu SŽDC nejčastěji používané prvky málo používané prvky prvky, jejichž použití při tvorbě nových dat není žádoucí 4

5 B C D E F G H I J K L M N O P Q R Komentář SVRŠEK typ řádku číslo typ objektu název vrstva bar. síla název čáry naz.bunky bod úhel natočení výš. tex. tex. font měřítko skup.graf.skupin vazba natočení zar.textu Menu 1 Vrstva 1 - osa koleje a její popis 1 Objekt ,4 Osa staniční a traťové koleje normál. rozch.-přímá OsaK1 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a traťové koleje normál. rozch.-oblouk OsaK1 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a traťové koleje normál. rozch.-přechodnice OsaK1 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a traťové koleje normál. rozch.-bez určení OsaK1 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4 Osa staniční a trať. koleje nor. roz.-pod mostem přímá OsaK2 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a trať. koleje nor. roz.-pod mostem oblouk OsaK2 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a trať. koleje nor. roz.-pod mostem přechodnice OsaK2 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a trať. koleje nor. roz.-pod mostem bez určení OsaK2 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4 Osa staniční a trať. koleje nor. rozchodu-v tunelu přímá OsaK3 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a trať. koleje nor. rozchodu-v tunelu oblouk OsaK3 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a trať. koleje nor. rozchodu-v tunelu přechodnice OsaK3 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a trať. koleje nor. rozchodu-v tunelu bez určení OsaK3 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4 Osa vlečkové koleje normál.rozchodu přímá Osa1 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa vlečkové koleje normál.rozchodu oblouk Osa1 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa vlečkové koleje normál.rozchodu přechodnice Osa1 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa vlečkové koleje normál.rozchodu bez určení Osa1 ~ ~ ~ 1 8 A1 Menu 2 ostatní osy kolejí Objekt ,4 Osa staniční a traťové koleje širokorozch. přímá Dopzar1 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a traťové koleje širokorozch. oblouk Dopzar1 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a traťové koleje širokorozch. přechodnice Dopzar1 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a traťové koleje širokorozch. bez určení Dopzar1 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4 Osa staniční a trať. kol.(1000) úzkorozchodné přímá Dopzar2 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a trať. kol.(1000) úzkorozchodné oblouk Dopzar2 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a trať. kol.(1000) úzkorozchodné přechodnice Dopzar2 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a trať. kol.(1000) úzkorozchodné bez určení Dopzar2 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4 Osa staniční a trať. kol.(750) úzkorozchodné přímá Dopzar4 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a trať. kol.(750) úzkorozchodné oblouk Dopzar4 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a trať. kol.(750) úzkorozchodné přechodnice Dopzar4 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa staniční a trať. kol.(750) úzkorozchodné bez určení Dopzar4 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4 Osa vlečkové koleje jiného rozchodu (1524) přímá Osa2 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa vlečkové koleje jiného rozchodu (1524) oblouk Osa2 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa vlečkové koleje jiného rozchodu (1524) přechodnice Osa2 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa vlečkové koleje jiného rozchodu (1524) bez určení Osa2 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4 Osa vlečkové koleje jiného rozchodu (1000) přímá Osa3 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa vlečkové koleje jiného rozchodu (1000) oblouk Osa3 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa vlečkové koleje jiného rozchodu (1000) přechodnice Osa3 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa vlečkové koleje jiného rozchodu (1000) bez určení Osa3 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4 Osa vlečkové koleje jiného rozchodu (760) přímá Osa4 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa vlečkové koleje jiného rozchodu (760) oblouk Osa4 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa vlečkové koleje jiného rozchodu (760) přechodnice Osa4 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa vlečkové koleje jiného rozchodu (760) bez určení Osa4 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4 Osa vlečkové koleje jiného rozchodu (750) přímá Osa5 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa vlečkové koleje jiného rozchodu (750) oblouk Osa5 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa vlečkové koleje jiného rozchodu (750) přechodnice Osa5 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4,11,15,16 Osa vlečkové koleje jiného rozchodu (750) bez určení Osa5 ~ ~ ~ 1 8 A1 Objekt ,4 Kolejová splítka-přímá Line1 ~ ~ ~ 1 9 A1 Objekt ,4,11,15,16 Kolejová splítka-oblouk Line1 ~ ~ ~ 1 9 A1 Objekt ,4,11,15,16 Kolejová splítka-přechodnice Line1 ~ ~ ~ 1 9 A

6 B C D E F G H I J K L M N O P Q R typ řádku číslo typ objektu název vrstva bar. síla název čáry naz.bunky bod úhel natočení výš. tex. tex. font měřítko skup.graf.skupin vazba natočení zar.textu Objekt ,4,11,15,16 Kolejová splítka-bez určení Line1 ~ ~ ~ 1 9 A1 Objekt Kilometrování námezníků kolejových splítek ~ 2,5 Arial Narrow 1 9 Objekt ,4 Vynášecí čára Line13 ~ 0 ~ ~ 1 9 Objekt ,4 Písková kolej - přímá Line2 ~ ~ ~ 1 10 A1 Objekt ,4,11,15,16 Písková kolej - oblouk Line2 ~ ~ ~ 1 10 A1 Objekt ,4,11,15,16 Písková kolej - přechodnice Line2 ~ ~ ~ 1 10 A1 Objekt ,4,11,15,16 Písková kolej - bez určení Line2 ~ ~ ~ 1 10 A1 Objekt Délka pískové koleje ~ 2 Arial Narrow 1 10 Menu 2 skloník Objekt Skloník - lom bodu sklonů C014 0 ~ ~ Objekt ,4 Vynášecí čáry skloníku Line1 ~ 0 ~ ~ 1 12 Objekt Popis skloníku ~ 2,5 Arial Narrow 1 12 LT Objekt Výška nivelety C706 0 ~ ~ 1 12 A1 Menu 2 popisy kolejí Objekt 15,16 15, Popis koleje - Jde o popis (číslo) koleje ~ 2,5 Arial Narrow 1 8 Objekt Popis koleje - užitečná délka, osová vzdálenost ~ 2 Arial Narrow 1 8 Objekt Začátek, konec oblouku, začátek, konec přechodnice C ~ ~ Objekt ,4 Vynášecí čáry ZO,KO,ZP,KP Line13 ~ 0 ~ ~ 1 13 Objekt Text ZO,KO,ZP,KP ~ 3 Arial Narrow 1 13 Objekt Text kilometráže ZO,KO,ZP,KP ~ 2,5 Arial Narrow 1 13 Objekt ,17 Poloměr oblouku ~ 5 Arial Narrow 1 8 LT Objekt ,17 Poloměr oblouku-index (horní i dolní) ~ 1,5 Arial Narrow 1 8 LT Menu 1 Vrstva 2 výhybky 2 Objekt ,4,6,15,16 Výhybka - osa koleje,křižovatka - osa koleje Line1 ~ ~ ~ 1 15,16 A2 Objekt Výhybka jednoduchá pravá C515 ~ ~ 1 15 A2 Objekt Výhybka jednoduchá levá C516 ~ ~ 1 15 A2 Objekt Výhybka jednoduchá pravá na opačné straně C516 ~ ~ 1 15 A2 Objekt Výhybka jednoduchá levá na opačné straně C515 ~ ~ 1 15 A2 Objekt Výhybka oboustr., jednostr. souměrná C528 ~ ~ 1 15 A2 Objekt Výhybka oboustr., jednostr. oblouková - levá C529 ~ ~ 1 15 A2 Objekt Výhybka oboustr., jednostr. oblouková - pravá C530 ~ ~ 1 15 A2 Objekt Výhybka oboustr., jednostr. oblouková - levá na opač.straně C532 ~ ~ 1 15 A2 Objekt Výhybka oboustr., jednostr. oblouková - pravá na opač.straně C531 ~ ~ 1 15 A2 Objekt Celá křižovatková výhybka C082 ~ ~ 1 15 A2 Objekt Výhybka se spol. výměn. st.-pravý,levý C520 ~ ~ 1 15 A2 Objekt Výhybka se spol. výměn. st.-levý,levý C521 ~ ~ 1 15 A2 Objekt Výhybka se spol. výměn. st.-levý,pravý C523 ~ ~ 1 15 A2 Objekt Výhybka se spol. výměn. st.-pravý,levý C524 ~ ~ 1 15 A2 Objekt Výhybka se spol. výměn. st.-pravý,pravý C526 ~ ~ 1 15 A2 Objekt Výhybka - bod odbočení,střed křižovatky C083 ~ ~ Objekt Číslo výhybky, křižovatky ~ 2,5 Arial Narrow 1 15,16 Objekt Konec výhybky,křižovatky C084 ~ ~ 1 15,16 A2 Objekt ,4,6,15,16 Kolejová křižovatka pravá Line1 ~ ~ ~ 1 16 Objekt ,4,6,15,16 Kolejová křižovatka levá Line2 ~ ~ ~ 1 16 Objekt ,4,6,15,16 Kolejová křižovatka všechny větve stejně dlouhé Line3 ~ ~ ~ 1 16 Objekt Kilometrování výhybky, křižovatky ~ 2,5 Arial Narrow 1 Objekt ,4 Kilometrování výhybky, křižovatky Line13 ~ 0 ~ ~ 1 Menu 1 Vrstva 3 - součásti železničního svršku 3 Objekt Kolejnicový mazník C679 ~ ~ 1 17 A1 Objekt Kolejnicový spínač (dotyk) C648 ~ ~ 1 18 A1 Objekt Snímač počítače náprav C651 ~ ~ 1 19 A1 Objekt Snímač indikátoru horkoběž.ložisek C652 ~ ~ Objekt Snímač čtecího zařízení C653 ~ ~ 1 21 A1-6 2

7 B C D E F G H I J K L M N O P Q R typ řádku číslo typ objektu název vrstva bar. síla název čáry naz.bunky bod úhel natočení výš. tex. tex. font měřítko skup.graf.skupin vazba natočení zar.textu Objekt Začátek, konec elektrizovaného úseku trati C078 ~ ~ 1 22 A1 Objekt Izolovaný styk neprofilový C077 ~ ~ 1 24 A1 Objekt Izolovaný styk neprofilový krajní zleva C077 ~ ~ 1 25 A1 Objekt Izolovaný styk neprofilový krajní zprava C077 ~ ~ 1 25 A1 Objekt Izolovaný styk krajní zleva C650 ~ ~ 1 26 A1 Objekt Izolovaný styk krajní zprava C ~ ~ 1 26 A1 Objekt Izolovaný styk mezilehlý (iz. úsek začátek a konec) C649 ~ ~ 1 27 A1 Objekt Izolovaný styk pod trakčním děličem C079 ~ ~ 1 29 A1 Objekt Dilatační zařízení C670 ~ ~ 1 30 A1 Objekt ,4,6,15,16 Izolované kolejové pole Izokolpo ~ ~ ~ 1 31 A1 Objekt ,4,6,15,16 Izolovaná kolejnice -pravá Izokop ~ ~ ~ 1 32 A1 Objekt ,4,6,15,16 Izolovaná kolejnice - levá Izokol ~ ~ ~ 1 33 A1 Objekt ,4,6,11,15,16 Kolejová brzda jednostranná pravá Kolbrp ~ ~ ~ 1 34 A1 Objekt ,4,6,11,15,16 Kolejová brzda jednostranná levá Kolbrl ~ ~ ~ 1 34 A1 Objekt ,4,6,11,15,16 Kolejová brzda oboustranná Kolbrz ~ ~ ~ 1 35 A1 Objekt Zarážková brzda zprava C671 ~ ~ 1 37 A1 Objekt Zarážková brzda zleva C671 ~ ~ 1 38 A1 Objekt Traťový maják C085 ~ ~ 1 39 A1 Objekt ,4,6,11,15,16 Diagnostický systém-hrana ~ ~ ~ A1 Objekt ,4,11,15,16 Diagnostický systém v ose koleje Prejezd ~ ~ ~ A1 Objekt Měřič kategorie hmotnosti C086 ~ ~ 1 40 A1 Objekt Měřič rychlosti C089 ~ ~ 1 41 A1 Objekt Vrchol svážného pahrbku C A1 Objekt Výkolejka bez návěst.tělesa levostr C673 ~ ~ 1 42 A1 Objekt Výkolejka bez návěst.tělesa pravostr C674 ~ ~ 1 45 A1 Objekt Výkolejka s návěst.tělesem levostr C677 ~ ~ 1 43 A1 Objekt Výkolejka s návěst.tělesem pravostr C676 ~ ~ 1 46 A1 Objekt Zámek C090 ~ ~ 1 48 A1 Objekt Přestavník,závorník C091 ~ ~ 1 49 A1 Objekt Snímač polohy výměn C094 ~ ~ 1 50 A1 Objekt Dotahovač C096 ~ ~ 1 51 A6 Objekt Vyrovnávač C105 ~ ~ 1 52 A6 Objekt Konec kolejového obvodu - napájecí či releový (Kolejový transformátor...) C095 ~ ~ 1 54 A1 Objekt Čidlo,snímač obecný,mimo kolejiště C733 ~ ~ 1 54 A1 Objekt Kilometrování součástí železničního svršku ~ 2,5 Arial Narrow ,585 Objekt ,4 Kilometrování součástí železničního svršku Line13 ~ ,585 Objekt Popis součásti železničního svršku ~ 1,5 Arial Narrow ,585,586 Objekt Stojan na kolejnicová zarážedla C Menu 1 Vrstva 4 - přejezd,přechod 4 Objekt ,4,6,11,15,16 Přejezd,přechod - jednotlivý obrys ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Přejezd,přechod Prejezd ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Štěrkové lože Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Drážní stezka-štěrková Line1 ~ ~ ~ Objekt Mechanická závora - pravá C262 ~ ~ A1 Objekt Mechanická závora - levá C088 ~ ~ A1 Objekt Výstražné světelné zařízení C092 ~ ~ 1 56 A1 Objekt Výstr.svět.zař.s aktivní signalizací C656 ~ ~ 1 66 A1 Objekt Výstr.svět.zař.bez aktivní signalizace C657 ~ ~ 1 67 A1 Objekt Ruční pohon mechanických závor C106 ~ ~ 1 60 A1 Objekt Motorový pohon mechanických závor C107 ~ ~ 1 61 A1 Objekt Samostatný závorový stojan levý C113 ~ ~ 1 62 A1 Objekt Samostatný závorový stojan pravý C114 ~ ~ 1 63 A1-7 2

8 B C D E F G H I J K L M N O P Q R typ řádku číslo typ objektu název vrstva bar. síla název čáry naz.bunky bod úhel natočení výš. tex. tex. font měřítko skup.graf.skupin vazba natočení zar.textu Objekt Výstražný kříž jednoduchý C654 ~ ~ 1 64 A1 Objekt Výstražný kříž vícekolejný C655 ~ ~ 1 65 A1 Objekt Kilometrování přejezdu ~ 2,5 Arial Narrow ,157,158,351,352 1 Objekt ,4 Kilometrování přejezdu Line13 ~ 0 ~ ~ ,157,158,351,352 1 Objekt Popis přejezdu, zařízení přejezdu ~ 1,5 Arial Narrow ,157,158,351,352 1 Menu 1 Vrstva 5 - rychlostníky 5 Objekt Rychlostník bílá deska C ~ ~ 1 68 A1 Objekt Rychlostník bílý terč C ~ ~ 1 69 A1 Objekt Rychlostník bílá deska-bez podstavce C288 0 ~ ~ 1 68,69 A1 Objekt Rychlostník bílý terč-bez podstavce C289 0 ~ ~ 1 68,69 A1 Objekt Rychlostník druhá bílá deska bez podstavce C290 0 ~ ~ 1 68,69 A1 Objekt Rychlostník druhý bílý terč bez podstavce C291 0 ~ ~ 1 68,69 A1 Objekt Rychlostník doplněk bílá deska C ~ ~ 1 68,69 A1 Objekt Rychlostník doplněk bílá deska C ~ ~ 1 68,69 A1 Objekt Rychlostník doplněk bílý terč C ~ ~ 1 68,69 A1 Objekt Rychlostník doplněk bílý terč C ~ ~ 1 68,69 A1 Objekt Rychlostník bílá deska s lokomotivou C ~ ~ 1 70 A1 Objekt Předvěstník žlutý terč C ~ ~ 1 71 A1 Objekt Předvěstník doplněk žlutý terč C ~ ~ 1 71 A1 Objekt Předvěstník doplněk žlutý terč C ~ ~ 1 71 A1 Objekt Předvěstník žlutý štít C ~ ~ 1 72 A1 Objekt Předvěstník doplněk žlutý štít C ~ ~ 1 72 A1 Objekt Předvěstník doplněk žlutý štít C ~ ~ 1 72 A1 Objekt Rychlostník bílá deska s ramenem C ~ ~ 1 73 A1 Objekt Předvěstník žlutý štít s ramenem C ~ ~ 1 74 A1 Objekt Předvěstník NS C ~ ~ 1 75 A1 Objekt Rychlostník NS C ~ ~ 1 75 A1 Objekt Předvěstník NS na 1desce C284 0 ~ ~ 1 68,69 A1 Objekt Rychlostník NS na 1 desce C285 0 ~ ~ 1 68,69 A1 Objekt Předvěstník NS na 2 deskách C286 0 ~ ~ 1 68,69 A1 Objekt Rychlostník NS na 2 deskách C287 0 ~ ~ 1 68,69 A1 Objekt Vepsané údaje rychlostníků a předvěstníků ~ 1,5 Arial Narrow Objekt Kilometrování rychlostníků a předvěstníků ~ 2,5 Arial Narrow Objekt ,4 Vynášecí čára Line13 ~ 0 ~ ~ Menu 1 Vrstva 6 -návěstidla - a náv.pro elektr.provoz 6 naz.pism. Menu 2 buňky pro sestavení návěstidla Objekt Návěstidlo světlo na x-té pozici A_ ,76,77 LT Objekt Stanoviště oddílového návěstidla B_ ,76,77 LT Objekt Návěstní pruh na x-té pozici C ,76,77 LT Objekt Skupinové návěstidlo D_ ,76,77 LT Objekt Písmenný, číselný indikátor na x-té pozici F_ ,76,77 LT Objekt Indikátor zkr.zabr. vzd. na x-té pozici G_ ,76,77 LT Objekt Indikátor svážného pahrbku na x-té pozici H_ ,76,77 LT Objekt Předvěstní upozorň.vjezd.návěstidel na x-té pozici I_ ,76,77 LT Objekt Předvěstní upozorň.oddíl.návěstidel na x-té pozici J_ ,76,77 LT Objekt Světelný kříž neplatnosti na x-té pozici K_ ,76,77 LT Objekt Návěstidlo spádovištní na x-té pozici L ,76,77 LT Objekt Návěstidlo tabulka vložené návěstidlo na x-té pozici E_ ,76,77 LT Menu 2 buňky s vlastním stojanem a stojany pro sestavení návěstidla Objekt Návěstidlo trpasličí - podstavec C ~ ~ 1 75 A1 Objekt Návěstidlo stožárové - podstavec C ~ ~ 1 76 A1 Objekt Návěstidlo na konzole nebo krakorci - podstavec C ~ ~ 1 77 A1-8 2

9 B C D E F G H I J K L M N O P Q R typ řádku číslo typ objektu název vrstva bar. síla název čáry naz.bunky bod úhel natočení výš. tex. tex. font měřítko skup.graf.skupin vazba natočení zar.textu Objekt Návěstidlo pro elektr.provoz C072 ~ ~ 1 75,76,77 A1 Objekt Návěstidlo pro elektr.provoz na sloupku C734 ~ ~ 1 75,76,77 A1 Objekt Návěstidlo mechanická předvěst C075 ~ ~ 1 80 A1 Objekt Návěstidlo mechanické jednoramenné C073 ~ ~ 1 78 A1 Objekt Návěstidlo mechanické dvouramenné C074 ~ ~ 1 79 A1 Objekt Mechanické návěstidlo seřazovací C612 ~ ~ 1 82 A1 Objekt Mech.návěstidlo pro uzávěru koleje C617 ~ ~ 1 83 A1 Objekt Mechanické návěstidlo s přivolávacím návěstidlem 3 světla C296 ~ ~ A1 Objekt Mechanické návěstidlo s přivolávacím návěstidlem 1 světlo C297 ~ ~ A1 Objekt Vyčkávací návěstidlo C618 ~ ~ 1 84 A1 Objekt Vyčkávací návěstidlo se světlem C115 ~ ~ 1 85 A1 Objekt Návěstidlo dvouřadé trpasličí (2a3) světla C048 ~ ~ 1 86 A1 Objekt Návěstidlo dvouřadé trpasličí (3a2) světla C068 ~ ~ 1 87 A1 Objekt Návěstidlo dvouřadé trpasličí (1a3) světla C069 ~ ~ 1 88 A1 Objekt Návěstidlo dvouřadé trpasličí (3a1) světla C070 ~ ~ 1 89 A1 Objekt Návěstidlo dvouřadé trpasličí (2a2) světla C439 ~ ~ A1 Objekt Návěstidlo dvouřadé zavěšené (2a3) světla C298 ~ ~ A1 Objekt Návěstidlo dvouřadé zavěšené (3a2) světla C299 ~ ~ A1 Objekt Návěstidlo dvouřadé zavěšené (1a3) světla C300 ~ ~ A1 Objekt Návěstidlo dvouřadé zavěšené (3a1) světla C301 ~ ~ A1 Objekt Návěstidlo dvouřadé zavěšené (2a2) světla-vpravo C302 ~ ~ A1 Objekt Návěstidlo dvouřadé zavěšené (2a2) světla-vlevo C303 ~ ~ A1 Objekt Náv.pro zkoušku vlak.zabezpečovače C619 ~ ~ 1 90 A1 Objekt Náv.pro zkoušku brzdy na stožáru C620 ~ ~ 1 91 A1 Objekt Náv.pro zkoušku brzdy na konzole C621 ~ ~ 1 92 A1 Objekt Označník C623 ~ ~ 1 93 A1 Objekt ,4 Konzola Line1 ~ ~ ~ 1 75,76,77 Objekt ,4 Krakorec Line2 ~ ~ ~ 1 75,76,77 Objekt ,4 Lávka Line3 ~ ~ ~ 1 75,76,77 Objekt Návěstidlo - popis ~ 1,5 Arial Narrow ,708 Objekt Kilometrování návěstidel ~ 2,5 Arial Narrow ,708 Objekt ,4 Kilometrování návěstidel Line13 ~ 0 ~ ~ ,708 Menu 1 Vrstva 7 - návěstidla označující místo na trati 7 Objekt Staničník -kilometrovník a hektometrovník - skut.poloha C093 ~ ~ 1 94,95,96 A1 Objekt Cedule staničení na sloupu,stožáru,konzole C020 ~ ~ 1 96 A1 Objekt Zajišťovací značka C691 ~ ~ 1 97 A1 Objekt Popis staničení v ose trati - celý i necelý km ~ 6 Arial Narrow 1 94,95,96 Objekt Staničení v ose trati - celý km - dle skutečnosti - průmět C512 0 ~ ~ 1 94 A1 Objekt Staničení v ose trati - celý km - dle projektu - průmět C512 0 ~ ~ 1 94 A1 Objekt Staničení v ose trati - necelý km - dle skutečnosti - průmět C513 0 ~ ~ 1 95 A1 Objekt Staničení v ose trati - necelý km - dle projektu - průmět C513 0 ~ ~ 1 95 A1 Objekt Základní referenční bod C010 ~ ~ 1 98 A1 Objekt Referenční bod trasy C011 ~ ~ 1 99 A1 Objekt Referenční výškový bod trasy C012 ~ ~ A1 Objekt Popis referenčního bodu trasy ~ 2 Arial Narrow 1 97,98,99,100 Objekt ,4,6,15,16 Námezník,koncovník Line1 0 ~ ~ Objekt Vzdál.upozorňov.před předv.vjezd.návěstidel 1 pruh C539 ~ ~ A1 Objekt Vzdál.upozorňov.před předv.vjezd.návěstidel 2 pruhy C540 ~ ~ A1 Objekt Vzdál.upozorňov.před předv.vjezd.návěstidel 3 pruhy C541 ~ ~ A1 Objekt Vzdál.upozorňov.před předv.vjezd.návěstidel 4 pruhy C542 ~ ~ A1 Objekt Vzdál.upozorňov.před předv.oddílového.a krycího.navěst.1 pruh C543 ~ ~ A1 Objekt Vzdál.upozorňov.před předv.odd.a kryc.navěst.2 pruhy C544 ~ ~ A1-9 2

10 B C D E F G H I J K L M N O P Q R typ řádku číslo typ objektu název vrstva bar. síla název čáry naz.bunky bod úhel natočení výš. tex. tex. font měřítko skup.graf.skupin vazba natočení zar.textu Objekt Vzdál.upozorňov.před předv.odd.a kryc.navěst.3 pruhy C545 ~ ~ A1 Objekt Vzdál.upozorňov.před předv.odd.a kryc.navěst.4 pruhy C546 ~ ~ A1 Objekt Vzdál.upozorňov. na hlavní návěstidlo 1 trojúhelník C556 ~ ~ A1 Objekt Vzdál.upozorňov. na hlavní návěstidlo 2 trojúhelník C557 ~ ~ A1 Objekt Vzdál.upozorňov. na hlavní návěstidlo 3 trojúhelník C558 ~ ~ A1 Objekt Návěst konec nástupiště C626 ~ ~ A1 Objekt Návěst lichoběžníková tabulka C640 ~ ~ A1 Objekt Návěst tabule před zastávkou C641 ~ ~ A1 Objekt Návěst tabulka s křížem C646 ~ ~ A1 Objekt Návěst začátek ozubnice C644 ~ ~ A1 Objekt Návěst konec ozubnice C645 ~ ~ A1 Objekt Návěst sklonovník rovina C132 ~ ~ A1 Objekt Návěst sklonovník klesání - stoupání C133 ~ ~ A1 Objekt Návěst místo zastavení C125 ~ ~ A1 Objekt Návěst hranice izolovaného úseku C140 ~ ~ A1 Objekt Označení stanoviště předvěsti - stanice C224 ~ ~ A1 Objekt Označení stanoviště předvěsti - širá trať C223 ~ ~ A1 Objekt Návěstidlo s náv. - vlak se blíží k přejezdníku C624 ~ ~ A1 Objekt Kilometrování návěsti ~ 2,5 Arial Narrow Objekt ,4 Vynášecí čára Line13 ~ 0 ~ ~ Menu 1 Vrstva 8 - návěsti zvláštního určení 8 Objekt Přejezdník opakovací C625 ~ ~ A1 Objekt Návěst začněte práci pluhu C642 ~ ~ A1 Objekt Návěst zastavte práci pluhu C643 ~ ~ A1 Objekt Kolík čistícího přítlaku(drhlík) C701 ~ ~ A1 Objekt Rádiovník - přepněte kanálovou skupinu, rádiový systém C141 ~ ~ A1 Objekt Hranice pro návrat z širé trati C142 ~ ~ A1 Objekt Návěst začátek práce postrku C638 ~ ~ A1 Objekt Návěst konec práce postrku C639 ~ ~ A1 Objekt Návěstidlo konec jízdy nezavěšeného postrku C705 ~ ~ A1 Objekt Návěstidlo s náv. - přepněte VZ na kmitočet 50Hz C702 ~ ~ A1 Objekt Návěstidlo s náv. - přepněte VZ na kmitočet 75Hz C703 ~ ~ A1 Objekt Návěstidlo popis ~ 1,5 Arial Narrow Objekt Kilometrování návěstidel zvláštního určení ~ 2,5 Arial Narrow Objekt ,4 Kilometrování návěstidel zvláštního určení Line13 ~ 0 ~ ~ Menu 1 Vrstva 9 - návěsti pro pomalou jízdu + další návěsti pro elektrický provoz + odchylné návěsti 9 Menu 2 výstražné návěsti Objekt Návěst s textem VL C A1 Objekt Návěst výstražný kolík C622 ~ ~ A1 Objekt Návěst pomalé jízdy C103 ~ ~ A1 Objekt Kilometrování náv.výstražný kolík ~ 2,5 Arial Narrow Objekt ,4 Kilometrování náv.výstražný kolík Line13 ~ 0 ~ ~ Menu 2 návěsti návěstních upozorňovadel Objekt Upozorňovadlo návěstidlo,předvěst,přejezdník na opačné straně C559 ~ ~ A1 Objekt Kilometrování upozorňovadla na hlavní návěstidlo vlevo ~ 2,5 Arial Narrow Objekt ,4 Kilometrování upozorňovadla na hlavní návěstidlo vlevo Line13 ~ 0 ~ ~ Menu 2 nezařazená a odchylná návěstidla Objekt Označení kolejiště s vloženým návěstidlem C704 ~ ~ A1 Objekt Vzdálenostní upozorňovadlo s červeným bleskem 1 pruh C A1 Objekt Vzdálenostní upozorňovadlo s červeným bleskem 2 pruhy C A1 Objekt Vzdálenostní upozorňovadlo s červeným bleskem 3 pruhy C A1-10 2

11 B C D E F G H I J K L M N O P Q R typ řádku číslo typ objektu název vrstva bar. síla název čáry naz.bunky bod úhel natočení výš. tex. tex. font měřítko skup.graf.skupin vazba natočení zar.textu Objekt Vzdálenostní upozorňovadlo s červeným bleskem 4 pruhy C A1 Objekt Tabule s červeným bleskem C A1 Objekt Tabule s červeným bleskem 1 pruh C A1 Objekt Tabule s červeným bleskem 2 pruhy C A1 Objekt Tabule s červeným bleskem 3 pruhy C A1 Objekt Tabule s červeným bleskem 4 pruhy C A1 Objekt Kilometrování nezař.a odchyl.návěstidla ~ 2,5 Arial Narrow Objekt ,4 Kilometrování nezař.a odchyl.návěstidla Line13 ~ 0 ~ ~ Menu 1 Vrstva 10 - ovládání zabezpečovacího zařízení 10 Objekt Stavědlový nebo řídící přístroj C536 0 ~ ~ A1 Objekt Ovládací pult kolejové brzdy C537 0 ~ ~ A1 Objekt Pomocné stavědlo C538 ~ ~ A1 Objekt Řídící stanice dálkového ovládání C116 0 ~ ~ A1 Objekt Řízená stanice dálkového ovládání C117 0 ~ ~ A1 Objekt Kilometrování ovládání zabezpečovacího zařízení ~ 2,5 Arial Narrow Objekt ,4 Kilometrování ovládání zabezpečovacího zařízení Line13 ~ 0 ~ ~ Menu 1 vrstva 11 - stožáry trakčního vedení 11 Objekt Trakční podpěra betonová C562 ~ ~ A3 Objekt Trakční podpěra ocelová příhradová C661 ~ ~ A3 Objekt Trakční podpěra ocelová trubková C725 ~ ~ Objekt Trakční podpěra ocel.jednoduchý profil C662 ~ ~ A3 Objekt Trakční podpěra ocel.trubková dvojitá C663 ~ ~ A3 Objekt Trakční podpěra betonová dvojitá C664 ~ ~ A3 Objekt Trakční podpěra trubková s úsekovými odpojovači C665 ~ ~ A3 Objekt Trakční podpěra příhradová s úsekovými odpojovači C666 ~ ~ A3 Objekt Trakční podpěra betonová s úsek.odpojovači C728 ~ ~ A3 Objekt Úsek.odpoj.mezi trakč.trubkovými podpěrami C667 ~ ~ A3 Objekt Úsek.odpoj.mezi trakč.příhradovými podpěrami C668 ~ ~ A3 Objekt ,4 Převěsem spojené trakční podpěry Preves ~ ~ ~ A3 Objekt ,4 Bránou spojené trakční podpěry Brana ~ ~ ~ A3 Objekt Kotva k trakční podpěře C726 ~ ~ A3 Objekt ,4 Drát kotvy k trakční podpěře Line13 ~ ~ ~ A3 Objekt Číslo trakční podpěry,kotvy trakční podpěry ~ 2 Arial Narrow ,353,354,

12 B C D E F G H I J K L M N O P Q R Komentář SPODEK typ řádku číslo typ objektu název vrstva bar. síla název čáry naz.b. bod úhel natočení výš. tex. tex. font měřítko skup.graf.skupin vazba natočení zar.textu most,lávka,propustek,tunel, opěrná, zárubní zeď, odvodňovací objekt, betonové zarážedlo jsou kresleny Komentář ve 3D Menu 1 Vrstva 12 - sokly,patky,rampy 12 Objekt ,4,6,11,15,16 Sokl ostatní a bez určení, patka ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Sokl kabelová skříň ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Sokl osvětlovací stožár,osvětlovací věž ~ ~ ~ Objekt ,4 Rampa ~ ~ ~ B1 Objekt Výška rampy C710 0 ~ ~ B1 Objekt Popis rampy ~ 2,0 Arial Narrow Objekt Relativní výška rampy k temeni kolejnice ~ 2,0 Arial Narrow Menu 1 Vrstva 13 - opěrné zdi,příkopy 13 Objekt ,4,6,11,15,16 Svislá opěrná,zárubní,gabionová zeď Operzed1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Opěrná zeď Operzed1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Zárubní (včetně gabionová) zeď Operzed1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Hrana opěrné,zárubní,gabionové zdi ~ ~ ~ Objekt Popis opěrné,zárubní,gabionové zdi ~ 2,0 Arial Narrow 1 159,160,161,162,707 Objekt Kóty k opěrné,zárubní,gabionové zdi ~ 2,0 Arial Narrow 1 159,160,161,162,707 Objekt Výška opěrné,zárubní,gabionové zdi C710 0 ~ ~ 1 159,160,161,162,707? Objekt Hodnota výšky opěrné,zárubní,gabionové zdi ~ 2,0 Arial Narrow 1 159,160,161,162,707 Objekt ,4,6,11,15,16 Zajištění skal-obvodem Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Zajištění skal-drát.plot Plot7 ~ ~ 710 Objekt ,4,6,11,15,16 Zajištění skal-kotevní lano Line13 ~ ~ 711 Objekt Zajištění skal-zemní kotva, skalní trn apod ~ C404 ~ ~ 712 Objekt Popis zajištění skal ~ ~ 1,5 Arial Narrow 1 709,710,711,712 Objekt ,4,6,11,15,16 Příkop s nezpevněným dnem ~ ~ ~ Objekt Směr odtoku vody pro příkop s nezpevněným dnem C238 0 ~ ~ ? Objekt ,4,6,11,15,16 Příkop se zpevněným dnem prikop1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Příkop se zpevněným dnem (hrana) ~ ~ ~ Objekt Směr odtoku vody pro příkop se zpevněným dnem C238 0 ~ ~ ? Menu 1 Vrstva 14 - nástupiště 14 Objekt ,4,6,11,15,16 Nástupiště mimoúrovňové kryté Line4 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Nástupiště mimoúrovňové nekryté Line1 ~ ~ ~ Objekt Zastřešení nástupiště s přeruš.uprostřed Strecha ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Zastřešení nástupiště Line1 ~ ~ ~ Objekt Podpěra zastřešení nástupiště C404 ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Nástupiště úrovňové,sypané bez obrubníků Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Objekt ,4,6,11,15,16 Obrubník-Nástupiště úrovňové s obrubníky (jedním nebo oběma) Nastup ~ ~ ~ Nástupiště úrovňové s obrubníky (jedním nebo oběma) Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Desky-Nástupiště úrovňové s tvárnicovými deskami Desky ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Nástupiště úrovňové s tvárnicovými deskami Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Nástupiště obecné Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Zavazadlový výtah (hrana) + ost.zařízení nástupiště Line1 ~ ~ ~ Objekt Délka nástupiště ~ 2,0 Arial Narrow 1 164,165,166,167 Menu 1 Vrstva 15 - zarážedla 15 Objekt Kolejnicové zarážedlo C688 ~ ~ A

13 B C D E F G H I J K L M N O P Q R typ řádku číslo typ objektu název vrstva bar. síla název čáry naz.b. bod úhel natočení výš. tex. tex. font měřítko skup.graf.skupin vazba natočení zar.textu Objekt Betonové zarážedlo C689 ~ ~ A1 Objekt ,4,6,11,15,16 Betonové zarážedlo-hrana Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,15,16 Zemní zarážedlo Line2 ~ ~ ~ Menu 1 Vrstva 16 - zpevněné plochy a upravené svahy 16 Objekt ,4,6,11,15,16 Zpevněné plochy - neurčená Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Zpevněné plochy - betonová Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Zpevněné plochy - živičná Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Zpevněné plochy - dlážděná Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Zpevněné plochy - štětovaná Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Zpevněné plochy - panelová Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Zpevněné plochy mimo obvod stanice Line1 ~ ~ ~ Objekt Popis zpevněných ploch ~ 1,5 Arial Narrow 168,169,170,171,172,173,174,355, ,169,170,171,172,173,174,703 Objekt ,4,6,11,15,16 Zpevněný a upravený svah Line1 ~ ~ ~ Objekt Popis převýšení svahu ~ 2, Objekt Kóty k zpevněnému svahu ~ 2,0 Arial Narrow Objekt ,4,6,11,15,16 Svahová dlažba Line1 ~ ~ ~ Objekt Dlažba 1 - pozor vzorování v jiném výkrese C600 0 ~ ~ Objekt Gabiónová zeď - pozor vzorování v jiném výkrese C603 0 ~ ~ Objekt Dlažba 2 - pozor vzorování v jiném výkrese C602 0 ~ ~ Objekt Odkalovací nádrž, kaliště C255 0 ~ ~ 1 176? Objekt ,4,6,11,15,16 Prohlídková, čistící nebo odkalovací jáma se schody Prjama ~ ~ ~ Objekt ,4 Prohlídková, čistící nebo odkalovací jáma - hrana Line1 ~ ~ ~ Objekt Popis prohlíd.,čistící nebo odkal. jámy ~ 1,5 Arial Narrow Objekt ,4,6,11,15,16 Dezinfekční plocha Line7 ~ ~ ~ Objekt Popis dezinfekční plochy ~ 1,5 Arial Narrow Menu ploty, zdi,zábradlí,svodidla,vchody 17 Objekt ,4,6,11,15,16 Plot bez rozlišení druhu Plot1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Dřevěný plot,vlastn. z jedné strany Plot3 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Dřevěný plot,spoluvlastnictví Plot5 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Drát.,kov.plot,vlastn. z jedné strany Plot7 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Drát.,kov.plot,spoluvlastnictví Plot9 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Živý plot,vlastn. z jedné strany Plot11a ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Živý plot,spoluvlastnictví Plot13 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Ohradní zeď,vlastn. z jedné str Plot15 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Ohradní zeď,spoluvlastnictví Plot17 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Plot na podezdívce - drátěný,kovový Plot19 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Plot na podezdívce - dřevěný Plot21a ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Plot na podezdívce, kovový Plot23 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Plot bez rozlišení druhu - krátký Plot25 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Dřevěný plot - krátký Plot27 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Drát.,kov. plot - krátký Plot29 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Živý plot - krátký Plot31 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Ohradní zeď - krátká Plot33 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Hrana zdi betonového nebo zděného plotu Line2 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Svodidlo - jednostranné Dopzar10 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Svodidlo - zdvojené Dopzar11 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Zábradlí Dopzar12 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Zábradlí - krátké Dopzar13 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Trvalé zásněžky Zasnezky ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Meandrové zábradlí Dopzar13 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Vjezd na opl.pozemek Line1 ~ ~ ~ Objekt Vrata jednokřídlá C442 0 ~ ~

14 B C D E F G H I J K L M N O P Q R typ řádku číslo typ objektu název vrstva bar. síla název čáry naz.b. bod úhel natočení výš. tex. tex. font měřítko skup.graf.skupin vazba natočení zar.textu Objekt Vrata dvoukřídlá C443 0 ~ ~ Objekt Vrata jednokřídlá netvoří hranice drážních poz C442 0 ~ ~ ? Objekt Vrata dvoukřídlá netvoří hranice drážních poz C443 0 ~ ~ ? Objekt Osa vjezdu - u plotu C711 0 ~ ~ 1 704? Objekt Osa vjezdu - u plotu v místě hranice drážních poz C711 0 ~ ~ 1 704? Objekt Osa vjezdu - u plotu netvoří hranice drážních poz C711 0 ~ ~ 1 704? Objekt Popis vjezdu ~ 2 Arial Narrow 1 704? Menu 1 Vrstva 18 mosty 18 Objekt ,4,6,11,15,16 Silniční most - nadjezd Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Lávka pro chodce,nadchod Line2 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Most - železniční Line1 ~ ~ ~ Objekt Popis mostů ~ 1,5 Arial Narrow 1 182,183,699 Objekt ,4,6,11,15,16 Zavazadlový tunel Line8 ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Podchod Line8 ~ ~ Objekt Popis zavazadlových tunelů a podchodů ,5 Arial Narrow 1 184,185 Objekt ,4,6,11,15,16 Nosná konstrukce Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Vykreslení příhr.konstr.mostu Line1 ~ 0 ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Opěra mostu Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Pilíř mostu Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Mostní křídlo Line1 ~ ~ ~ Objekt Kilometrování mostů a podchodů ~ 2,5 Arial Narrow 1 182,183,184,185,699 Objekt ,4 Kilometrování mostů a podchodů Line13 ~ 0 ~ ~ 1 182,183,184,185,699 Menu 1 Vrstva 19 propustky 19 Objekt ,4,6,11,15,16 Propustek trubní Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Propustek (mimo trubní) Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Propustek - zakrytá hrana Line4 ~ ~ ~ Objekt Popis propustků ~ 1,5 Arial Narrow 1 186,187 Objekt Kilometrování propustků ~ 2,5 Arial Narrow 1 186,187 Objekt ,4 Kilometrování propustků Line13 ~ 0 ~ ~ 1 186,187 Menu 1 Vrstva 20 váhy,přesuvny,hříže,obrysnice 20 Objekt ,4,6,15,16 Kolejová váha Line1 ~ ~ ~ Objekt Váživost kolejové váhy ~ 1,5 Arial Narrow Objekt ,4,6,15,16 Točnice Line2 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,15,16 Zapuštěná přesuvna Line3 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,15,16 Převýšená přesuvna Line4 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,15,16 Hříž Line1 ~ ~ ~ Objekt Popis váhy, točnice, přesuvny, hříže ~ 1,5 Arial Narrow 1 188,189,190,191,192 Objekt Obrysnice C684 ~ ~ A1 Objekt Kilometrování váhy,obrysnice ~ 2,5 Arial Narrow 1 188,190,191,192,193 Objekt ,4 Kilometrování váhy,obrysnice Line13 ~ 0 ~ ~ 1 188,190,191,192,193 Menu 1 Vrstva 21 zařízení pro provoz,údržbu a opravy dráhy 21 Objekt Kozlíkový jeřáb C685 ~ ~ A1 Objekt Nosnost kozlíkového jeřábu ~ 1,5 Arial Narrow Objekt Zdvihací zařízení vozových skříní C686 ~ ~ A1 Objekt Kuželka vrátku na posun C687 ~ ~ A1 Objekt Motor vrátku na posun C107 ~ ~ A1 Objekt ,4,6,15,16 Pojízdný jeřáb konstrukce(výložník) Line1 ~ ~ ~ Objekt Popis pojízdného jeřábu ~ 1,5 Arial Narrow Objekt ,4,6,15,16 Pojízdný jeřáb kolejnice - pozemní Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,15,16 Pojízdný jeřáb kolejnice - nadzemní Uziv15 ~ ~ ~ Menu 1 Vrstva 22 tunely 22 Objekt ,4,6,11,15,16 Tunel s portály věncovými jednokolejný Line1 ~ ~ ~

15 B C D E F G H I J K L M N O P Q R typ řádku číslo typ objektu název vrstva bar. síla název čáry naz.b. bod úhel natočení výš. tex. tex. font měřítko skup.graf.skupin vazba natočení zar.textu Objekt 794,795,196, ,795,196, ,4,6,11,15,16 Tunel s portály věncovými dvoukolejný Line1 ~ ~ ~ Objekt Popis tunelů ~ 1,5 Arial Narrow 1 794,795,196,197 Objekt ,4,6,11,15,16 Tunelový portál s čelnou zdí Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Tunelový portál s jednostranným křídlem Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Tunelový portál s oboustrannými křídly Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Tunel nespecifikovaný portál Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Tunelová trouba Line8 ~ ~ ~ 1 794,99999 Objekt ,4,6,11,15,16 Tunel - portál Line3 ~ ~ ~ 1 795,99999 Objekt ,4,6,11,15,16 Tunelový pás Line4 ~ ~ ~ Objekt Výklenek C018 0 ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Výklenek-hrana Line1 ~ ~ ~ A1 Objekt ,4,6,11,15,16 Revizní šachta Line5 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Stoka (pouze tunelová) Line6 ~ ~ ~ Objekt Kilometrování tunelu ~ 2,5 Arial Narrow 1 Objekt ,4 Kilometrování tunelu Line13 ~ 0 ~ ~

16 B C D E F G H I J K L M N O P Q R Komentář STAVBY typ řádku číslo typ objektu název vrstva bar. síla název čáry naz.b. bod úhel natočení výš. tex. tex. font měřítko skup.graf.skupin vazba natočení zar.textu Menu 1 Vrstva 23 - stavby 23 Objekt ,4,6,11,15,16 Budova v drážní hranici BudovaCD ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Budova mimo drážní hranici Line1 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Budova podchodná nebo její podchodná část Hran6 ~ ~ ~ Objekt Vyznačení podchodnosti budov,podpěra zastřešení ~ C404 ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Průmět obvodu stříšky Uziv15 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Budova (bez rozlišení drážní hranice) BudovaCD ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Fotogrammetricky vyhodnocený obvod střech Uziv15 ~ 0 ~ ~ Objekt Informační tabule mimo elektronické C186 ~ ~ Objekt ,4 Informační tabule mimo elektronické - linie Izokolpo ~ ~ ~ Objekt Popis budovy ~ 1,5 Arial Narrow 1 198,199,200,201,202,203 Objekt Popis železniční stanice nebo zastávky ~ 8 Arial Narrow 1 198,199,200,201,202,203,586 Objekt ,4 Schody, vstup do stavebního objektu - zaměřená hrana ~ ~ ~ Objekt ,4 Schody, vstup do stavebního objektu - šrafování ~ 0 ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Uliční fronta Line3 ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Vykreslení příhradové konstrukce, ocelové stavby ~ 0 ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Stupeň nebo vjezd do budovy -linie Line1 ~ ~ ~ Objekt Vrata jednokřídlá C442 ~ ~ ? Objekt Vrata dvoukřídlá C443 ~ ~ ? Objekt Vrata jednokřídlá netvoří hranice drážních poz C442 0 ~ ~ ? Objekt Vrata dvoukřídlá netvoří hranice drážních poz C443 0 ~ ~ ? Objekt Osa vjezdu - u budovy C711 0 ~ ~ 1 705? Objekt Osa vjezdu - u budovy v místě hranice drážních poz C711 0 ~ ~ 1 705? Objekt Osa vjezdu - u budovy netvoří hranice drážních poz C711 0 ~ ~ 1 705? Objekt Popis vjezdu ~ 2 Arial Narrow Objekt ,4,6,11,15,16 Protihluková stěna dřevěná StenaDr ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Protihluková stěna dřevěná-bez popisu Stena ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Protihluková stěna betonová StenaBet ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Protihluková stěna betonová-bez popisu Stena ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Protihluková stěna plastový recyklát StenaPl ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Protihluková stěna plastový recyklát-bez popisu Stena ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Protihluková stěna skleněná StenaSkl ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Protihluková stěna skleněná-bez popisu Stena ~ ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Hrana protihlukové stěny Line2 ~ ~ ~ Objekt Dveře (únikový východ) v protihlukové zdi C440 ~ ~ ? Menu 1 Vrstva 24 - hranice ochranných pásem 24 Objekt ,4,6,11,15,16 Hranice ochranného pásma dráhy HranOP1 ~ 0 ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Hranice tech.ochranného pásma M HranOP2 ~ 0 ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Hranice tech.ochranného pásma D HranOP3 ~ 0 ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Hranice tech.ochranného pásma RT HranOP4 ~ 0 ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Hranice ochrany půdního fondu Line1 ~ 0 ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Hranice chráněného území - CHKO Hran5 ~ 0 ~ ~ Objekt ,4,6,11,15,16 Obvod dráhy Hran5 ~ 0 ~ ~ Objekt Popis hranice ochranného pásma ~ 1,5 Arial Narrow 1 204,205,206,

17 B C D E F G H I J K L M N O P Q R Komentář VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ - Kabelové vedení typ řádku číslo typ objektu název vrstva bar. síla název čáry naz.b. bod úhel natoč výš. tex. tex. font měřítko skup.graf.skupin vazba natočzar.textu Menu 1 Vrstva 25 silová zařízení a vedení nadzemní 25 Objekt ,4,11,16 Venkovní silové vedení bez rozlišení druhu Silnop2 ~ ~ ~ 1 798,99999 D1 Objekt ,4,11,16 Venkovní silové vedení nízkého napětí -NN Silnop6 ~ ~ ~ 1 799,99999 D1 Objekt ,4,11,16 Venkovní silové vedení vysokého napětí - VN Silnop14 ~ ~ ~ 1 886,99999 D1 Objekt ,4,11,16 Venkovní silové vedení velmi vysokého napětí - VVN Silnop22 ~ ~ ~ 1 887,99999 D1 Objekt ,4,11,16 Ochranné vedení (zemnící ) - nadzemní Silnop30 ~ ~ ~ 1 888,99999 D1 Objekt Větrný motor (na stožáru) C065 ~ ~ D1 Objekt Osvětlovací stožár C669 ~ ~ D1 Objekt Osvětlovací věž - trubková konstrukce C280 ~ ~ D1 Objekt Osvětlovací věž - příhradová konstrukce C281 ~ ~ D1 Objekt Venkovní svítidlo na stožáru - malé C187 ~ ~ D1 Objekt Venkovní svítidlo na objektu C188 ~ ~ D1 Objekt Svítidlo slavnost.osvětl.na stožáru - reklama, logo C189 ~ ~ D1 Objekt Svítidlo slavnost.osvětl.na objektu - reklama, logo C190 ~ ~ D1 Objekt Svítidlo slavnost.osvětl.na soklu - reklama, logo C191 ~ ~ D1 Objekt Elektrárna, spínací stanice C201 ~ ~ D1 Objekt Rozdělovací skříň venk.sil.vedení C202 ~ ~ D1 Objekt Rozdělovací skříň venk.sil.vedení-zapuštěno v objektu C732 ~ ~ D1 Objekt Transformátor C260 ~ ~ D1 Objekt Kabelový objekt (např.napájecí stojan apod.) C053 ~ ~ D1 Objekt Popis světel,osv.věže,transformátoru ~ 1,5 Arial Narrow , , Menu 1 Vrstva 26 - silové vedení podzemní 26 Objekt ,4,11,16 Podzemní silové vedení bez rozlišení druhu Silnop3 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Podzemní silové vedení bez rozlišení druhu-neověřené Silnop4 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Podzemní silové vedení nízkého napětí - NN Silnop7 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Podzemní silové vedení nízkého napětí - NN - neověřené Silnop8 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Podzemní silové vedení vysokého napětí - VN Silnop15 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Podzemní silové vedení vysokého napětí - VN - neověřené Silnop16 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Podzemní silové vedení velmi vysokého napětí - VVN Silnop23 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Podzemní silové vedení velmi vysokého napětí - VVN - neověřené Silnop24 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Podzemní silové vedení bez rozlišení druhu - v kanálu Silnop33 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Podzemní silové vedení bez rozlišení druhu - v kanálu - neověřené Silnop34 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Podzemní silové vedení nízkého napětí - NN - v kanálu Silnop11 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Podzemní silové vedení nízkého napětí - NN - v kanálu - neověřené Silnop12 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Podzemní silové vedení vysokého napětí - VN - v kanálu Silnop19 ~ ~ ~ D2 Podzemní silové vedení vysokého napětí - VN - v kanálu - Objekt ,4,11,16 neověřené Silnop20 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Podzemní silové vedení velmi vysokého napětí - VVN - v kanálu Silnop27 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Podzemní silové vedení velmi vysokého napětí - VVN - v kanálu - neověřené Silnop28 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Ochranné vedení zemnící - podzemní Silnop31 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Ochranné vedení zemnící - podzemní - neověřené Silnop32 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Drenážní ochranné vedení Line1 ~ ~ ~ D2 Objekt ,4,11,16 Chránička pro silové podzemní vedení Kolbrz ~ ~ ~ D2 Objekt Kabelová spojka - silové vedení C200 ~ ~ D2 Objekt Popis vedení,kabelové spojky silového vedení ~ 1,5 Arial Narrow Menu 1 Vrstva 27 - Zabezpečovací vedení nadzemní 27 Objekt ,4,11,16 Zabezpečovací vedení nadzemní - bez rozlišení Zabnad ~ ~ ~ A

18 B C D E F G H I J K L M N O P Q R typ řádku číslo typ objektu název vrstva bar. síla název čáry naz.b. bod úhel natoč výš. tex. tex. font měřítko skup.graf.skupin vazba natočzar.textu Objekt ,4,11,16 Zabezpečovací vedení kabelové samonosné Zabnad ~ ~ ~ A6 Objekt Dotahovač drátovodu C096 ~ ~ A6 Objekt Vyrovnávač drátovodu C105 ~ ~ A6 Objekt ,4,11,16 Drátovod nadzemní Drat1 ~ ~ ~ A6 Objekt Kabelový objekt ZT - symbol kolečko C053 ~ ~ 1 582,706 D3 Objekt ,4,11,16 Kabelový objekt ZT - hrana Line1 ~ ~ ~ 1 583,706 D3 Objekt Kabelový rozvaděč zabezpeč.vedení C534 ~ ~ 1 584,706 D3 Objekt Popis kab.rozvaděče ~ 2 Arial Narrow Objekt Popis nadzemního vedení,objektů ZT ~ 1,5 Arial Narrow 1 208,209,210,582,583,584 Menu 1 Vrstva 28 - Zabezpečovací vedení podzemní 28 Objekt ,4,11,16 Zabezpečovací vedení bez rozlišení zabpod ~ D3 Objekt ,4,11,16 Zabezpečovací vedení bez rozlišení - neověřené zabpodne ~ ~ ~ D3 Objekt ,4,11,16 Zabezpečovací místní vedení zabpod ~ ~ ~ D3 Objekt ,4,11,16 Zabezpečovací místní vedení - neověřené zabpodne ~ ~ ~ D3 Objekt ,4,11,16 Zabezpečovací místní vedení ve žlabu zabpodk ~ ~ ~ D3 Objekt ,4,11,16 Zabezpečovací místní vedení v kolektoru zabpodk ~ ~ ~ D3 Objekt ,4,11,16 Zabezpečovací traťové vedení zabpot ~ ~ ~ D3 Objekt ,4,11,16 Zabezpečovací traťové vedení - neověřené zabpodne ~ ~ ~ D3 Objekt ,4,11,16 Zabezpečovací traťové vedení ve žlabu zabpotk ~ ~ ~ D3 Objekt ,4,11,16 Zabezpečovací traťové vedení v kolektoru zabpotk ~ ~ ~ D3 Objekt ,4,11,16 Zabezpečovací vedení optické Zabpoo ~ ~ ~ D3 Objekt ,4,11,16 Zabezpečovací vedení optické - neověřené zabpoone ~ ~ ~ D3 Objekt ,4,11,16 Zabezpečovací vedení optické ve žlabu zabpook ~ ~ ~ D3 Objekt ,4,11,16 Zabezpečovací vedení optické v kolektoru zabpook ~ ~ ~ D3 Objekt ,4,11,16 Drátovod ve žlabu Drat2 ~ ~ ~ A6 Objekt ,4,11,16 Drátovod ve žlabu - neověřené vedení dratne ~ ~ ~ A6 Objekt ,4,11,16 Drátovod ve žlabu nepřístupném Drat2 ~ ~ ~ A6 Objekt Popis podzemního vedení ~ 1,5 Arial Narrow Objekt Přívodový objekt ZT C123 ~ ~ Objekt Kabelový objekt ZT C124 ~ ~ D3 Objekt Kabelový objekt ZT - symbol kolečko C053 ~ ~ D3 Objekt Jistící souprava ZT C122 ~ ~ D3 Objekt Protikorozní ochrana ZT C121 ~ ~ D3 Objekt Kabelová spojka ZT průběžná C118 ~ ~ D3 Objekt Kabelová spojka ZT dělící C120 ~ ~ D3 Objekt Kabelová spojka ZT izolační C270 ~ ~ D3 Objekt Šachta kab.vedení ZT C708 ~ ~ D3 Objekt Šachta drát.vedení ZT C708 ~ ~ D3 Objekt Kabelový rozvaděč zabezpeč.vedení C534 ~ ~ D3 Objekt Popis kab.rozvaděče ~ 2 Arial Narrow D3 Objekt Popis přív.a kab.objektu, jis.soup.,protik.och.,spojky,šachty ~ 1,5 Arial Narrow D3 Menu 1 Vrstva 29 - Sdělovací vedení nadzemní místní a bez rozlišení 29 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení nadzemní bez rozlišení Sdel2 ~ D4 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení - závěsný kabel metalický místní Sdel2 ~ ~ ~ D4 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení - závěsný kabel optický místní Sdel4 ~ ~ ~ D4 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení metalické kanálem místní Sdel6 ~ ~ ~ D4 Objekt ,4,11,16 Sdělovací optické vedení kanálem místní Sdel8 ~ ~ ~ D4 Objekt Délka úseku trasy závěs. kabelu ~ 1,5 Arial Narrow Objekt Přehled kabelů v trase (počet x typ),obecný text ~ 1,5 Arial Narrow Objekt Spojka průběžná místního kabelu C200 ~ ~ D4 Objekt Spojka dělící místního kabelu C498 ~ ~ D4 Objekt Spojka optická místního kabelu C162 ~ ~ D4 Objekt Spojka nerozlišená místního kabelu C175 ~ ~ D4-18 2

19 B C D E F G H I J K L M N O P Q R typ řádku číslo typ objektu název vrstva bar. síla název čáry naz.b. bod úhel natoč výš. tex. tex. font měřítko skup.graf.skupin vazba natočzar.textu Objekt Kabelová rezerva místního kabelu C160 ~ ~ D4 Objekt Evidovaný (lomový) bod trasy místního kabelu C182 ~ ~ D4 Objekt Popis (číslo) objektu,spojky,lom.bodu,kanálu ~ 1,5 Arial Narrow 1226,227,228,229,230,232, Menu 1 Vrstva 30 - Sdělovací vedení nadzemní dálkové 30 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení nadzemní volné vedení Sdel2 ~ ~ ~ D5 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení - závěsný DK,TK metalický Sdel2 ~ ~ ~ D5 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení - závěsný DK,TK optický Sdel4 ~ ~ ~ D5 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení metalické kanálem DK,TK Sdel6 ~ ~ ~ D5 Objekt ,4,11,16 Sdělovací optické vedení kanálem DK,TK Sdel8 ~ ~ ~ D5 Objekt Délka úseku nadzemního vedení ~ 1,5 Arial Narrow 1 233,234,235,236,237 Objekt Přehled kabelů v trase (počet x typ),obecný text ~ 1,5 Arial Narrow 1 233,234,235,236,237 Objekt Upevnění závěsného kabelu na podpěru ciz.správce C723 ~ ~ D5 Objekt Kabelová rezerva dálkového kabelu C160 ~ ~ D5 Objekt Spojka průběžná dálk. kabelu C200 ~ ~ D5 Objekt Spojka dělící dálk. kabelu C498 ~ ~ D5 Objekt Spojka optická dálk.kabelu C162 ~ ~ D5 Objekt Spojka nerozlišená dálkového kabelu C175 ~ ~ D5 Objekt Evidovaný (lomový) bod trasy C182 ~ ~ D5 Objekt Popis (číslo) objektu,spojky,lom.bodu,kanálu ~ 1,5 Arial Narrow 1 238,240,241,242,243,244,567 Menu 1 Vrstva 31 - Sdělovací vedení podzemní místní a bez rozlišení 31 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení-bez rozlišení Sdelnep ~ ~ ~ D6 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení-neověřené vedení Sdel9 ~ ~ ~ D6 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení-místní kabel metal Sdel3 ~ ~ ~ D6 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení kanálem-místní kabel metal Sdel7 ~ ~ ~ D6 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení ve žlabu-místní kabel metal Sdel7 ~ ~ ~ D6 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení ve žlabu-neověřené vedení-místní kabel metal Sdel10 ~ ~ ~ D6 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení v tvárnicové trase-místní kabel metal Sdel7 ~ ~ ~ D6 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení v kolektoru (kabelovodu)-místní kabel metal Sdel7 ~ ~ ~ D6 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení-optický kabel Sdel1 ~ ~ ~ D6 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení kanálem-optický kabel Sdel5 ~ ~ ~ D6 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení ve žlabu-opt. místní kabel Sdel5 ~ ~ ~ D6 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení ve žlabu-neověřené-opt.místní kabel Sdneopzl ~ ~ ~ D6 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení v tvárnicové trase-opt.místní kabel Sdel5 ~ ~ ~ D6 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení v kolektoru (kabelovodu)-opt. místní kabel Sdel5 ~ ~ ~ D6 Objekt Délka úseku,popis trasy kabelu ~ 1,5 Arial Narrow Objekt Přehled kabelů v trase (počet x typ),obecný text ~ 1,5 Arial Narrow Objekt Kabelová rezerva místní kabel metal C160 ~ ~ D6 Objekt Kabelová rezerva optického místního kabelu C161 ~ ~ D6 Objekt Spojka průběžná místní kabel metal C200 ~ ~ D6 Objekt Spojka dělící místní kabel metal C498 ~ ~ D6 Objekt Spojka optická místní kabel C162 ~ ~ D6 Objekt Spojka nerozlišená místní kabel C175 ~ ~ D6 Objekt Kabelový kontejner místní kabel C178 ~ ~ D6 Objekt Evidovaný (lomový) bod trasy C182 ~ ~ D6 Objekt Popis (číslo) objektu,spojky,rezervy,lom.bodu,kanálu,žlabu,tvár.trasy,kolektoru ~ 1,5 Arial Narrow , Menu 1 Vrstva 32 - Sdělovací vedení podzemní dálkové 32 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení-dk,tk metal Sdel3 ~ ~ ~ D7 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení kanálem-dk,tk metal Sdel7 ~ ~ ~ D7 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení ve žlabu-dk,tk metal Sdel7 ~ ~ ~ D7 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení ve žlabu-dk,tk metal-neověřené Sdel10 ~ ~ ~ D7 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení v tvárnicové trase-dk,tk metal Sdel7 ~ ~ ~ D7-19 2

20 B C D E F G H I J K L M N O P Q R typ řádku číslo typ objektu název vrstva bar. síla název čáry naz.b. bod úhel natoč výš. tex. tex. font měřítko skup.graf.skupin vazba natočzar.textu Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení v kolektoru (kabelovodu)-dk,tk metal Sdel7 ~ ~ ~ D7 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení-opt. dálk. kabel Sdel1 ~ ~ ~ D7 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení kanálem-opt.dálk.kabel Sdel5 ~ ~ ~ D7 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení ve žlabu-opt.dálk.kabel Sdel5 ~ ~ ~ D7 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení ve žlabu-neověřené-opt.dálk.kabel Sdneopzl ~ ~ ~ D7 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení v tvárnicové trase-opt.dálk.kabel Sdel5 ~ ~ ~ D7 Objekt ,4,11,16 Sdělovací vedení v kolektoru (kabelovodu)-opt.dálk.kabel Sdel5 ~ ~ ~ D7 Objekt Přehled kabelů v trase (počet x typ) ~ 1,5 Arial Narrow Objekt Délka úseku,popis trasy kabelu ~ 1,5 Arial Narrow Objekt Kabelová rezerva met.kabelu C160 ~ ~ D7 Objekt Kabelová rezerva opt. kabelu C161 ~ ~ D7 Objekt Spojka průběžná dálk.kabelu C200 ~ ~ D7 Objekt Spojka dělící dálk.kabelu C498 ~ ~ D7 Objekt Spojka optická dálk.kabelu C162 ~ ~ D7 Objekt Spojka nerozlišená dálk.kabelu C175 ~ ~ D7 Objekt Kabelový doplněk C177 ~ ~ D7 Objekt Kabelový kontejner C178 ~ ~ D7 Objekt Měřící objekt C179 ~ ~ D7 Objekt Pupinační skříně C496 ~ ~ D7 Objekt Katodová stanice C180 ~ ~ D7 Objekt Ochranná anoda C181 ~ ~ D7 Objekt Evidovaný (lomový) bod trasy C182 ~ ~ D7 Objekt Menu 1 Popis (číslo) objektu,spojky,rezervy,doplňku,přív.obj.,lom.bodu,závěsu,kanálu,žla bu,tvár.trasy,kolektoru ~ 2 Arial Narrow Vrstva 33 - Sdělovací objekty společné,bez rozlišení příslušnosti a mimo správu ČD 33 Menu 2 společné bodové objekty Objekt Rozvaděč C534 ~ ~ 1 283? Objekt Přívodový objekt C123 ~ ~ 1 231? Objekt Kabelový označník - patník C183 ~ ~ 1 569? Objekt Kabelový označník - tyč C184 ~ ~ 1 570? Objekt Kabelový označník - magnet C185 ~ ~ 1 571? Objekt Podpěry nadzemního vedení C720 ~ ~ 1 572? Objekt Upevnění závěsného kabelu na podpěru ciz.správce C723 ~ ~ 1 568? Objekt Popis rozvaděče,přívodového obj.,označníku,podpěry ~ 2 Arial Narrow 1 283,231,568,569,570,571,572 Menu 2 sdělovací bodové objekty které nebylo možno blíže určit Objekt Spojka nerozlišená C175 ~ ~ 1 284? Objekt Kabelová rezerva bez rozlišení C160 ~ ~ 1 284? Objekt Popis spojky,rezervy ~ 2 Arial Narrow Menu 2 sdělovací ochrana Objekt ,4,11,16 Ochranné vedení (chránička PVC a pod.) Kolbrz ~ ~ Objekt Spojka na HDP trubce - spojka chráničky C730 ~ ~ 1 287? Objekt ,4,11,16 Trubka HDP - nadzemní Sdel4 ~ ~ ~ Objekt ,4,11,16 Trubka HDP - podzemní Sdel1 ~ ~ ~ Objekt ,4,11,16 Prázdná trasa - chránička Kolbrz ~ ~ ~ Objekt ,4,11,16 Ochranné vedení /zemnící/ Kolbrz ~ ~ ~ Objekt Popis protikorozní ochrany ~ 2 Arial Narrow Menu 2 sdělovací zařízení ve správě OSŽT Objekt Železniční telefonní objekt,samost.telefon žel C535 ~ ~ A1 Objekt Informační tabule elektronická C186 ~ ~ A1 Objekt ,4 Informační tabule elektronická-linie Izokolpo ~ ~ ~ A1 Objekt Venkovní hodiny na stožáru C218 ~ ~ A1-20 2

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů ŽD TTP Tabulky traťových poměrů Trať č.311a (312A + 312 B) 312A: Šumperk Petrov n.d. Kouty n.d. 312B: Petrov n.d. Sobotín schváleno rozhodnutím ředitele provozovatele dráhy ze dne 26.10.2009 (čj.: 18277/09)

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR)

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Popis a význam návěstí SŽDC v ŽST Lanžhot a na části pohraniční tratě Lanžhot Kúty provozované SŽDC 1. Umístění

Více

I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE

I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE Generální reditelství Ceských drah TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC OPLOCENÍ A ZÁBRADLÍ NA DRÁHÁCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH Schváleno 28. 7. 1998 TNZ 73 6334 Tato norma platí pro navrhování, zrizování a údržbu

Více

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Názvy návěstí jsou uvedeny velkými písmeny Článek 1 1 Předpis SŽDC (ČD) D1 je předpis: pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. pro

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO POŘIZOVÁNÍ A TVORBU AKTUALIZAČNÍCH DAT ÚMPS

METODICKÝ NÁVOD PRO POŘIZOVÁNÍ A TVORBU AKTUALIZAČNÍCH DAT ÚMPS METODICKÝ NÁVOD PRO POŘIZOVÁNÍ A TVORBU AKTUALIZAČNÍCH DAT ÚMPS Příloha č. 6 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 31 OBSAH 1 MAPOVÁNÍ PRVKŮ ÚMPS... 3 1.1 Všeobecné

Více

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. 2 VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA OSTRAVA ZÁBŘEH S NÁVRHEM PŘESTUPU NA MHD

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA OSTRAVA ZÁBŘEH S NÁVRHEM PŘESTUPU NA MHD VŠB-Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Studentská vědecká odborná činnost Akademický rok 2009/2010 ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA OSTRAVA ZÁBŘEH S NÁVRHEM PŘESTUPU NA MHD RAILWAY STOP OSTRAVA ZÁBŘEH WITH

Více

*CRDUX001H634* CRDUX001H634

*CRDUX001H634* CRDUX001H634 *CRDUX001H634* CRDUX001H634 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0035/10-5/Km V Olomouci dne 11. března 2010 Č. j.: DUCR-12678/10/Km Telefon: 602668934

Více

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640 NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Bezbariérová řešení staveb

Bezbariérová řešení staveb Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Bezbariérová řešení staveb doc. Ing.arch. Irena Šestáková, ČVUT Praha, FA, Ústav nauky o budovách Základní pojmy Základní pojmy Základní pojmy

Více

edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015

edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015 OTÁZKY K PROFILOVÉ ÁSTI STNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015 1. Základní pojmy v silni ním stavitelství. Silni ní zákon (kategorie pozemních komunikací dle sil. zákona, vlastnictví pozemních

Více

MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980. Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění

MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980. Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980 TNŽ 73 6395 Generální ředitelství Českých drah Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění TNŽ 73 6395 JK 824 Tato

Více

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I.

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I. K obr.1 : N1 = Př1L N2 = 2-2150 N3 = PřKL N4 = 1L N5 = 2L N6 = OPřKL N7 = KL N8 = Se1 N9 = Se2 N10 = S2 N11 = Se101 N12 = S1 N13 = S3 N14 = S5 N15 = VL5 N16 = VL3 N17 = VL1 N18 = Lc2 N19 = MSe1 N20 = MVk1

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb

o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb 398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2597 ze dne 23.10.2015 k návrhu na vydání Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux008mga3* CRDUX008MGA3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0266/15-5/Km V Olomouci dne 2. června 2015 Č. j.: DUCR-31370/15/Km Telefon: +420 972 741

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP

PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP 1. FÁZE OVĚŘENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSADY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obsah textové části 1. Předmět a cíle studie 2. Urbanistické a územní podmínky 3. Zásady řešení tramvajové

Více

Název testu: V-08 D1 (varianta A)

Název testu: V-08 D1 (varianta A) Název testu: V-08 D1 (varianta A) 1. V-08 D1 60 Správný název návěsti je: [předpis SŽDC (ČD) D1 čl. 510, 511, 512] a. Jízda přímým směrem zleva doprava b. Jízda přímým směrem zprava doleva c. Jízda vedlejším

Více

PROGRAM RP83. Kreslení perspektiv a vyhodnocení rozhledů. Příručka uživatele. Revize 5. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP83. Kreslení perspektiv a vyhodnocení rozhledů. Příručka uživatele. Revize 5. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 PROGRAM Kreslení perspektiv a vyhodnocení rozhledů Příručka uživatele Revize 5. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 Kreslení perspektiv 1. Úvod

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í České vysoké uče í te h i ké v Praze Fakulta stave í Diplo ová prá e Želez ič í ost přes dál i i v Hodějovi í h Te h i ká zpráva 2014 Bc. Martin Macho Obsah 1. Umístění objektu a popis železniční tratě...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 9. listopadu 2015 Cena Kč 210,- O B S A H: 294. Vyhláška, komunikacích Strana 3730 Sbírka zákonů č. 294 / 2015 Částka 122 294 VYHLÁŠKA

Více

1,0 m při obnově a s použitím technických opatření

1,0 m při obnově a s použitím technických opatření Specifické hodnoty Příloha č. 1 k nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy 1. Stromy a inženýrské sítě K ustanovení 16 odst. 5; 19 odst. 3 a 5 Výsadbová plocha Pro strom musí být zajištěna minimální výsadbová

Více

Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby

Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby Ing. Miroslav Codl Cíl Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 10/2014 : V

Více

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE STUDENEC TECHNICKÁ ZPRÁVA. BRNO, listopad 2005 upravil Richard Svoboda

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE STUDENEC TECHNICKÁ ZPRÁVA. BRNO, listopad 2005 upravil Richard Svoboda REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE STUDENEC TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO, listopad 2005 upravil Richard Svoboda 1 Obsah Tady bude obsah 2 1. Úvod 1.1 Zásady pro vypracování Železniční stanice Studenec leží na trati

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. 28 144/08 - OAE TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Zabezpečovací zařízení dle TNŽ 34 2620 Část 2 Návěstění

Více

Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace

Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace Silniční vývoj ZDZ spol. s r.o. Jílkova 76, 615 00 Brno Brno, 2011 1.

Více

je tvořen nosníkem (pro malé nosnosti z tyče průřezu I, pro větší nosnosti ze dvou tyčí téhož průřezu, pro velké nosnosti z příhradové konstrukce.

je tvořen nosníkem (pro malé nosnosti z tyče průřezu I, pro větší nosnosti ze dvou tyčí téhož průřezu, pro velké nosnosti z příhradové konstrukce. 1 JEŘÁBY Dopravní zařízení, která zdvihají, spouštějí a dopravují břemena na určitou vzdálenost. Na nosné konstrukci je uloženo pojíždějící, zdvihající, případně jiné pohybové ústrojí. 1.1 MOSTOVÉ JEŘÁBY

Více

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Změna: 13/1997 Sb. (část), 281/1997 Sb. Změna: 259/1998 Sb. Změna: 146/1999 Sb. Změna: 102/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 102/2000 Sb. (část) Změna: 489/2001 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 256/2002 Sb.,

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

MINISTERSTVO PRO MISTNI ROZVOJ - ICO: 66002222. Tato CSN je zverejnena se souhlasem CNI.

MINISTERSTVO PRO MISTNI ROZVOJ - ICO: 66002222. Tato CSN je zverejnena se souhlasem CNI. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Leden 2006 Projektování místních komunikací Design of urban roads Dessins des communications local Projektierung der Stadtstrassen Nahrazení předchozích norem Touto

Více

- úprava nastavení zvýraznění odchylek v tabulce odchylek bodů od osy při dávkovém zpracování - nastavení se ukládá do INI souboru

- úprava nastavení zvýraznění odchylek v tabulce odchylek bodů od osy při dávkovém zpracování - nastavení se ukládá do INI souboru RAIL 4.77.150911 - při exportu polohové a výškové trasy do CSV se exportují ve výškovém řešení lomy sklonu podle nastavení zobrazení lomu sklonu při výběru hlavních bodů trasy - pokud je volba nastavení

Více

1 POPIS OPATŘENÍ. Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty

1 POPIS OPATŘENÍ. Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty 1 POPIS OPATŘENÍ Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty Úvod: "Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty" (dále jen Opatření 2011) stanoví standardní způsob zaměření prvků

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

DSA Dopravní stavby obor A

DSA Dopravní stavby obor A Dopravní stavby obor A ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha, Štěpán Verner 1. Úvod Pomůcka slouží jako podklad pro cvičení týkající se železniční části předmětu 136.

Více

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Bezpečnost zdravotně postižených účastníků pěšího provozu na pozemních komunikacích Revize přechodů pro chodce na silnicích I.,

Více

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4. Železniční spodek

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4. Železniční spodek Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4 Železniční spodek Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Rozsah platnosti

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Rozsah platnosti 369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ministerstvo

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3061/2012-1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3061/2012-1 Spis.zn.: 375/2009/VÝST/Li/Š Ukládací skartační znak: 328 A/999 Vyřizuje: Luboš Šulc Tel.: 491 405 441 E-mail: lubos.sulc@mestonachod.cz Datum: 3.8.2012 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547

Více

SKUPINA PŘÍLOH VI. Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců

SKUPINA PŘÍLOH VI. Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců SKUPINA PŘÍLOH VI Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců Příloha VI k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Společná ustanovení 1. Všechny v této skupině uvedené stroje jsou SHV - pracovními

Více

Prostorová poloha koleje

Prostorová poloha koleje Prostorová poloha koleje Zajištění. Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 3. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce

Více

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Rozsah platnosti

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Rozsah platnosti 369 VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ministerstvo pro místní

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Základní údaje o stavbě... 2 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 Předpokládaný průběh stavby... 2 Vazba na územní plán... 2 Stručná charakteristika

Více

Infrastruktura kolejové dopravy

Infrastruktura kolejové dopravy Infrastruktura kolejové dopravy O n d ř e j T r e š l ČVUT FD, Ústav dopravních systémů (K612) Téma č. 3 Železniční spodek Anotace: těleso železničního spodku klasifikace a parametry zemin a hornin konstrukční

Více

369_2001_sb.txt. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

369_2001_sb.txt. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Změna: 492/2006

Více

Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním díl 1. Pr vodní zpráva 2. Technické ešení stavby

Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním díl 1. Pr vodní zpráva 2. Technické ešení stavby 1 Dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodním dílům Tento oddíl je koncepčně vypracován společně pro oba základní druhy hydromelioračních staveb s tím, že specifika jednotlivých staveb budou zdůrazněny.

Více

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato Pavel Vokřál Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

0 - A 0 - A 0 - A B B B

0 - A 0 - A 0 - A B B B 0 - A 0 - A 0 - A 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým

Více

Evidované údaje: Pozn. výkonná jednotka, která má objekt ve správě DÚ číslo a název určujícího DÚ podle předpisu SŽDC (ČD) M12

Evidované údaje: Pozn. výkonná jednotka, která má objekt ve správě DÚ číslo a název určujícího DÚ podle předpisu SŽDC (ČD) M12 2.D Přehled evidovaných údajů a koncept evidenčního listu V tabulkách přílohy je uveden přehledně seznam evidovaných údajů v rámci IS MES. Relevantní údaje z tohoto přehledu rovněž slouží jako koncept

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

SEKCE 1 BUDOVY. 112 Budovy dvou a vícebytové 1121 Budovy dvoubytové. ZT: - dvoubytové domky hrázného, jezného (se služebním vybavením)

SEKCE 1 BUDOVY. 112 Budovy dvou a vícebytové 1121 Budovy dvoubytové. ZT: - dvoubytové domky hrázného, jezného (se služebním vybavením) SEKCE 1 BUDOVY 11 Budovy bytové Poznámka: Pod pojmem budova se rozumí též hala (tj. budova s halovými prostory). Z: - budovy rodinné, budovy bytové typové nebo netypové, budovy bytové přízemní volně stojící

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE Změna č. 1 Účinnost od: 15.4.2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní

Více

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015.

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015. Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Technické údaje daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 3 3.1 Žáci... 3 3.2 Zaměstnanci... 4 3.3 Rodiče dětí... 4 3.4 Veřejnost...

Více

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Ludvík Vébr 21.5.2013, Praha 9 hotel STEP 1. Úvod V současnosti probíhá/proběhla revize většiny českých technických norem pro projektování pozemních komunikací,

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Hanušovice Staré Město pod Sněžníkem Lipová Lázně

Více

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Záplavové území Úterského potoka ř. km 0,000 37,600 Technická zpráva říjen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade fasdrain PROFILINE POPIS VÝROBKU: Odvodňovací žlab fasdrain PROFILINE je vyroben z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). Představuje praktickou a hospodárnou alternativu k tradičním způsobům liniového

Více

VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY RADSLAVICE SUŠICE V TRASE JANTAROVÉ STEZKY

VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY RADSLAVICE SUŠICE V TRASE JANTAROVÉ STEZKY Veřejná zakázka: Vybudování cyklostezky Radslavice Sušice v trase Jantarové stezky Zadavatel: Obec Radslavice VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE VYBUDOVÁNÍ

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh 3. změna účinnost od 1. 8. 2006 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis 1 1.10.2004 2 1.12.2004 3 1.8.2006 1,4,28,32,54,55, 73 22,54,55,116,

Více

Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice ("GAGARIN")

Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice (GAGARIN) Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice ("GAGARIN") Ing. Jan Šedivý, SUDOP BRNO, spol. s r.o. Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s.o., OMT Ing. Lumír Dobiáš, SŽDC,

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ Čj.: 30-1259a/08-DÚ/Sg Plzeň 16. dubna 2009 Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Souček, tel. 972 524 098-linka 228 mobil: 602 669

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 4 MOSTY květen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 50/2015-120-TN/1 ze dne 12. 5. 2015 s účinností od 15. května 2015. Tento dokument

Více

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom.

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom. Páteřní cyklotrasa přeložka stávající cyklotrasy - začátek řešené oblasti na komunikaci vedoucí po okraji Stromovky, návaznost na stávající vedení cyklotrasy (vedoucí z centra ČB) místní asfaltová, šířky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS REKONSTRUKCE

Více

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo... V... dne... 20......... * 415 758 1/5

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_399 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Stupeň: DSP B.6 Bezbariérové užívání 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE Účinnost od: 1.6.2006 Josef Štefko v.r..... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 32/2006 dne: 17.5.2006 Karel Červenka

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Silniční stavby 2 Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Schopnost přenášet síly vyvolané účinkem dopravy Zajistit bezpečný provoz Odolávat účinkům povětrnostních

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Webové aplikace Ústí nad Labem

Webové aplikace Ústí nad Labem Webové aplikace Ústí nad Labem - Bezbariérové a přístupové trasy Cykloportál Publikace Bezbariérové a přístupové trasy Použité vizuální prvky - - mapový podklad - ortofotomapy fotodokumentace objekty,

Více

SEZNAM SOUŘADNIC ( S-JTSK )

SEZNAM SOUŘADNIC ( S-JTSK ) Tomáš Kaněra geodetické práce Na Křečku 339, 109 00 Praha 10 IČ: 74283031 DIČ: CZ7904290229 tel.: 777 663 462 tomas.kanera@seznam.cz SEZNAM SOUŘADNIC ( S-JTSK ) číslo bodu Y X Z popis 1 726588,94 1046300,20

Více

Průmyslová sekční vrata Hloubka 42 mm

Průmyslová sekční vrata Hloubka 42 mm Průmyslová sekční vrata Hloubka 42 mm Montážní údaje: stav 01.04.2014 Obsah Přehled obsahu Strana Popisy výrobků 4 5 Přehled technických údajů 6 7 Přehled druhů kování 8 9 SPU 42 Křídlo vrat z ocelových

Více

Podélný profil komunikace 4

Podélný profil komunikace 4 AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, 481 120 160, autopen@volny.cz 606 638 253 Podélný profil komunikace 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Více