2012/leden CPIV PRAHA INFORMAČNÍ OBČASNÍK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2012/leden CPIV PRAHA INFORMAČNÍ OBČASNÍK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky"

Transkript

1 2012/leden CPIV PRAHA INFORMAČNÍ OBČASNÍK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Slovo redakce Vážení a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává druhé číslo Informačního oběžníku Centra podpory inkluzivního vzdělávání Praha. Vzhledem k tomu, že jeho vydání spadá na počátek ledna, dovolte nám, abychom Vám ještě jednou v novém roce popřáli hodně zdraví, osobní spokojenosti a pracovní energie. Na následujících stránkách Vám představíme příspěvky pracovníků CPIV Praha a možné náměty v podobě příkladu dobré praxe ze škol zapojených do projektu. Součástí textu je rovněž přehled uskutečněných i plánovaných aktivit našeho týmu ve školách, aktuální informace a nabídka služeb CPIV Praha. V závěru občasníku se nachází seznam zapojených škol a kontakty na naše pracoviště. Doufáme, že Vás druhé vydání občasníku zaujme a nestane se pouze nevyžádaným spamem ve Vašich ových schránkách. Za tým CPIV Praha Uvnitř textu My si myslíme, že je to autismus, ale Analýza grantového kalendáře Peer program Přehled aktivit CPIV Praha Setkání skupiny pedagogů Výtvarná a slohová soutěž Sada pomůcek pro školy Podoby extremismu KUPOZ Instrumentální obohacování R. Feuersteina Služby CPIV Praha Seznam škol zapojených do projektu CPIV Pracovní CPIV Praha a kontakty Mgr. Petra Košlíková 2 S t r á n k a

3 Příspěvky pracovníků CPIV My si myslíme, že je to autismus, ale 1 Mgr. Alena Krnáčová, speciální pedagožka Vstupujeme do dveří 5. třídy a jenom pár metrů od nás poskakuje dívka z jedné nohy na druhou, mává u toho rukama, pohledem úplně někde jinde. A skáče, dokud nezazvoní. Tak to vidíte! říkají skoro všichni ve škole. Dívka navštěvuje školu od první třídy a paní učitelka, která si od počátku všimla, že není něco v pořádku, doporučovala rodičům návštěvu poradny. Neuspěla. Dívce učení šlo celkem dobře, v kolektivu nebyly výrazné problémy. Že by však byla zrovna oblíbená, se ale taky říct nedá. Proč máte pocit, že by mohlo jít právě o autismus? vyptáváme se a zjišťujeme, proč nás vlastně škola požádala o pomoc. A paní učitelka vzpomíná, že dívka: - za celá léta ji ani jednou neoslovila jménem, nebo jakkoli jinak - uhýbá pohledem - je jakoby mimo, nevnímá a poté pokračuje správně - nemá kamarády - píše si, když někam jdeme, co vidí, kudy jdeme a jak se má - doma připravuje pro rodinu strukturované hodiny, soutěže, hraje si na paní učitelku - nemluví, odpovídá jednou větou - poskakuje o přestávce pořád dokola - je opravdu jiná než ostatní Prostřednictvím neformálního rozhovoru se postupně se dozvídáme, co škola potřebuje. Učitelé chtějí vědět, zda se domnívají správně, že jde o autismus, protože v tomto ohledu nemají žádné zkušenosti. Ze všeho nejvíc však chtějí, aby dívka mohla bezproblémově přejít na druhý stupeň v jiné škole, neboť tato škola je jen prvostupňová. Z tohoto důvodu by chtěli vytvořit určité doporučení, ať již svépomocí či prostřednictvím poradny, neboť si uvědomují, že dívka bude potřebovat individuální přístup jak učitelů, tak kolektivu. Škola se snažila vlastními silami poznat, jestli by mohlo jít o autismu, a zkoumala jednotlivé projevy, které jsou pro PAS příznačné: 2 Postřehy v komunikaci - nereaguje nebo málo reaguje na své jméno - vyjadřuje hlavně křikem a afektem, že něco chce - opožděný vývoj řeči - nepružně nebo málo reaguje na pokyny - často působí dojmem, že neslyší 1 Příklad aktivity speciální pedagožky CPIV Praha ve škole zapojené do projektu. 2 Níže uvedené projevy PAS vypracoval Mgr. Radomír Juřička, speciální pedagog CPIV Olomouc 3 S t r á n k a

4 - zdá se, že slyší, ale zejména na řeč reaguje velmi málo - neukazuje ukazováčkem na zajímavé předměty - nemává na rozloučenou - nezapojuje se aktivně do dětských hříček typu paci-paci - nenapodobuje aktivně, často a s radostí - říkal/a několik slov, ale přestal/a - je obtížné ji/ho upozornit na vzdálené předměty - špatný oční kontakt, nepodívá se co my na to Postřehy v sociálním chování - málo používá nebo chybí sociální úsměv - raději si hraje o samotě, neprojevuje radost při společné činnosti, nerozvíjí společnou hru - dává přednost sebeobsluze, používá ruku druhé osoby - nepožádá o pomoc vydáváním zvuků, očním kontaktem, vedením za ruku - více se zajímá o své činnosti než o kontakt - málo se zajímá o ostatní děti, nedokáže se zapojit - je obtížné s ním sdílet pozornost (společné prohlížení obrázků, společná hra) - ostatní lidi dokáže ignorovat, nerad/a navazuje kontakt s lidmi - nespolupracuje (nepodá na výzvu, nevyhoví výzvě, netouží se předvést) Postřehy v chování - záchvaty vzteku - hyperaktivita/neschopnost spolupracovat/ negativismus/nesoustředěnost/u ničeho nevydrží - nehraje si správně s hračkami - zabývá se určitými věcmi stále dokolečka (řadí, točí, hází, otevírá-zavírá apod.) - chodí po špičkách, točí se dokola, zvláštní pohyby - třepe výrazně rukama např. při radosti - neobvyklá fixace na určité hračky (neustále s sebou nosí nějaký předmět) - reaguje přehnaně na určité podněty (zvuky, změny) - celkově málo reaguje na okolní podněty - fascinován/a detaily či určitými podněty (písmena, číslice, závory, značky aut) Jaký byl tedy můj návrh řešení, jako speciální pedagožky CPIV Praha? Nabídla jsem uskutečnit setkání s rodiči dotyčné dívky, kdy se pokusím vysvětlit rodičům, jak je důležité, aby dívku nechali vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně či ve speciálně pedagogickém centru. Dále jsem navrhla vytvořit společnými silami portfolio, které by mohlo nové škole lépe poznat dívku z hlediska jejích potřeb a usnadnit její přijetí v novém kolektivu. Při tvorbě portfolia jsme se s paní učitelkou snažily vytvořit prostřednictvím dívčiných spolužáků, učitelů a rodičů sestavit obraz dívky, který ji představí v nové škole. Tento obraz, jenž mimo jiné shrnuje dosavadní zkušenosti ze školního života dívky, popisuje, co funguje, v čem se dívka cítí spokojeně, co umí a co ji zajímá, o čem sní a kdo je pro ni důležitý. Paní učitelka se následně rozhodla vypracovat plány pro všechny žáky ve své třídě. Tímto způsobem tak žáci od svých spolužáků, rodiny 4 S t r á n k a

5 a školy dostanou výpověď o sobě samém, který mohou, když budou chtít, dát nové třídní učitelce či poslat do nové školy. Uvidíme, jak to celé dopadne. Nicméně Můj plán je nový nástroj, který pomáhá nezapomínat na to, že na prvním místě jde o dítě a že naplňování jeho specifických potřeb vychází z potřeb, které máme všichni stejné. Portfolio neboli Můj plán vychází z nástrojů používaných ve společnosti Quip - Společnost pro změnu, která se dlouhodobě zabývá plánováním zaměřeným na člověka, a to jak prakticky v přímé práci s lidmi s potížemi v učení, tak i teoreticky sledováním zkušeností v zahraničí. Informace do plánu lze shrnout jakýmkoliv způsobem. Může se psát, kreslit, používat fotky či obrázky o tom: co máš rád co nemáš rád jaká jsou tvé naděje a sny do budoucnosti co je pro tebe důležité co chceš, aby zůstalo stejné co chceš, aby se změnilo a spousta dalších věcí z tvého pohledu a z pohledu blízkých osob i školy Pracovní listy k vypracování portfolia Můj plán lze stáhnout ze stránek Je možné s nimi pracovat dle vlastního uvážení. 5 S t r á n k a

6 Analýza grantového kalendáře 3 Mgr. Petra Košlíková, projektová manažerka Euroregion Labe průběžný termín odevzdání Fond malých projektů Okruh pomoci: kultura/ životní prostředí/ vzdělávání/ volný čas/ regionální a komunitní rozvoj/ ostatní Platnost: Česká republika, Ústecký kraj 26 Kontaktní osoba: Klára Pavlíčková Kontakt: Adresa: Velká Hradební 2, Ústí nad Labem, ČR Garris, a.s. průběžný termín odevzdání Aktivní využití volného času, výchova a vzdělávání Okruh pomoci: sociální/zdravotní/humanitární/ vzdělávání/ volný čas Platnost: Hlavní město Praha 20 Kontaktní osoba: Mgr. Zdenka Suchardová Kontakt: Adresa: Bozděchova 7, Praha 5, ČR Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových průběžný termín odevzdání Individuální nadační příspěvky Okruh pomoci: : sociální/zdravotní/humanitární/ vzdělávání/ lidská práva/ volný čas Platnost: Česká republika 78 Kontaktní osoba neuvedena Kontakt: ; Adresa: Hrad, Praha 1, ČR Nadace O Think Big Okruh pomoci: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, ostatní Platnost: Česká republika 34 Kontaktní osoba neuvedena Kontakt: Adresa: Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, ČR Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové průběžný termín odevzdání Cesty k integraci Okruh pomoci: sociální/zdravotní/humanitární Platnost: Česká republika 12 Kontaktní osoba: není uvedena Kontakt: Adresa: Senovážné náměstí 2, Praha 1, ČR Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Počítače proti bariérám průběžná uzávěrka Okruh pomoci: sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, volný čas Platnost: Česká republika 28 Kontaktní osoba: Eva Hajdušková Kontakt: ; (tel.); ; (fax); Adresa: Melantrichova 5, Praha 1, ČR 3 Grantový kalendář, Datum poslední aktualizace , Neziskovky.cz 6 S t r á n k a

7 Příklad dobré praxe Peer program 4 Mgr. Petra Košlíková, kulturní antropoložka Charakteristika školy 5 Jedná se o úplnou základní školu bez profilace, která si klade za cíl přípravu žáků pro další vzdělávání i budoucí pracovní uplatnění, což umožňuje plnohodnotné začlenění do společnosti. Je umístěna v klidné okrajové části Prahy s dobrou dopravní dostupností. Zaměřuje se na všestranný rozvoj všech žáků školy s důrazem na jejich individuální možnosti a schopnosti. To přispívá k dobrému jménu školy v očích veřejnosti, což se projevuje například i tím, že do školy docházejí také žáci ze širšího okolí. Škola vzdělává všechny typy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Cíl Záměrem školy je podporovat pozitivní vztahy mezi žáky, omezovat výskyt sociálně patologických jevů, usnadnit přestup budoucím prvňáčkům z MŠ do ZŠ a u žáků podporovat pocit zodpovědnosti za jinou osobu. Příklad dobré praxe Škola spolupracuje s dalšími vzdělávacími subjekty, příkladem může být účast v řadě projektů partnerství se zahraničními školami nebo úzká spolupráce s místní mateřskou školou. Kromě komunikace ohledně nastupujících žáků do prvního ročníku ZŠ pořádají obě školy společné akce. Příkladem je projekt Školka ve škole a škola ve školce zaměřený na předškoláky a žáky osmých ročníků. Cílem je sblížit dvě místa setkávání dětí. Předškolním dětem je rovněž přisouzen patron z řad žáků 2. stupně. Žáci šestého ročníku tak například vymýšlejí program pro děti z MŠ k Mezinárodnímu dni dětí. Systém patronů funguje i napříč ročníky v samotné základní škole. Příkladem toho je aktivita Čtu s patronem, jejímž cílem je rozvoj čtenářských dovedností. Společné čtení probíhá dle následujícího rozpisu: patroni žákyň a žáků I. ročníku žákyně a žáci VII. ročníku patroni žákyň a žáků II. ročníku žákyně a žáci VIII. ročníku patroni žákyň a žáků III. ročníku žákyně a žáci IX. ročníku patroni dětí z mateřské školy žákyně a žáci VI. ročníku Shrnutí Zavedený systém patronství mezi žáky napříč ročníky během vybraných školních akcí napomáhá zlepšení vztahů mezi žáky a celkové atmosféry školy. Zároveň funguje jako přirozený prostředek prevence sociálně patologických jevů. Mladší žáci mají díky tomu možnost navázat vztah se starším spolužákem a získat tím i další osobu, na kterou se mohou v případě potřeby obrátit. 4 peer program aktivní zapojení vrstevníků do procesu formování postojů ostatních dětí; Základní myšlenkou programu je, že se jedinec ztotožní spíše s někým, kdo je mu bližší z hlediska sociálního zázemí, věku, role, zájmů a životní orientace, a který jej proto v jeho názorech a postojích má schopnost ovlivňovat (www.zkola.cz). 5 Příklady dobré praxe jsou čerpány ze škol zapojených do projektu CPIV. Text byl anonymizován. 7 S t r á n k a

8 Přehled aktivit CPIV Praha Uskutečněné aktivity ( ) : Poslední prezentace projektu v ZŠ Velké Přílepy, jemuž předcházel sběr dat v říjnu : Konzultace sociálního pracovníka a psycholožky s vedením ZŠ Mnichovice : Vzdělávání členů týmu v oblasti motivačních rozhovorů, právních náležitostí, dotací a inkluzivní problematiky. Pracovníci CPIV Praha se v tomto období rovněž zúčastnili řady celostátních a zahraničních konferencí a jednání u kulatého stolu na téma inkluzivního vzdělávání pedagogických pracovníků : Speciální pedagožka společně s psycholožkou navázala úzkou spolupráci s Pedagogickopsychologickou poradnou Praha 7, respektive s její pracovnicí Kateřinou Papouškovou : Pedagožka didaktička navštívila ZŠ Ratibořickou, kde bylo dohodnuto pozorování 5. třídy, která by se mohla jevit jak problémová při přechodu na 2. stupeň. Před vlastním pozorováním proběhla krátká informační schůzka s třídní učitelkou a vyučující AJ : V ZŠ Poznaňská se uskutečnila ukázka třídnické hodiny za přítomnosti psycholožky a speciální pedagožky. V rámci této hodiny se pracovalo na vztazích, sebepoznávání a vzájemném poznávání : Pedagožka didaktička se společně s kulturní antropoložkou zúčastnila pracovní skupiny pro tvorbu Školního podpůrného programu. Tento dokument, jenž ukazuje možné směry rozvoje školy v oblasti inkluze, bude pro jednotlivé školy zpracováván přibližně od února roku : Psycholožka navštívila ZŠ a MŠ logopedickou - Praha 10 pro rozšíření další možné podpory v zapojených školách : Setkání speciální pedagožky s pracovníky z APLA v kanceláři CPIV Praha : Cílem návštěvy speciální pedagožky v ZŠ Poznaňské bylo metodicky podpořit jednu z třídních učitelek z hlediska různorodých SVP, které žáci její třídy mají. Proběhlo několik skupinových aktivit se žáky se SVP, které měly poukázat a ukázat možnosti intervence s těmito žáky : Účelem návštěvy sociálního pracovníka v ZŠ Kamenné stezky v Kutné Hoře byla účast na schůzce pracovní skupiny pro vzdělávání v rámci lokálního partnerství. Hlavním tématem byly možnosti doučování sociálně znevýhodněných žáků : Psycholožka navštívila ZŠ Velvary, jejíž vedení projevilo zájem o vstup do projektu, ačkoliv kapacita pro tento rok již byla naplněna. Rovněž proběhl náslech ve 2. ročníku s řadou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a konzultace s třídní učitelkou k řešení situace ve třídě. Při 8 S t r á n k a

9 jednání s ředitelem školy byly nastíněny možnosti intenzivnější práce se žáky, kvůli kterým škola projevila zájem o vstup do projektu : V ZŠ Horoměřice proběhly náslechy speciální pedagožky v 5. ročníku kvůli žákovi s podezřením na poruchy autistického spektra : Speciální pedagožka navštívila 4. ročník v ZŠ Koloděje s cílem metodicky podpořit vyučující a předat praktické listy k výuce žáků se SVP : V prostorách ZŠ U Obory se uskutečnilo první setkání podpůrné skupiny pedagogů, které vedl sociální pracovník : Za přítomnosti psycholožky a kulturní antropoložky proběhla práce s třídním kolektivem v 5. ročníku ZŠ a MŠ Koloděje za účelem zlepšení vztahů mezi žáky. Třída byla na konci velmi pozitivně naladěná a sama přišla s nápadem, jak pomoci vyčleněnému žákovi : Konzultace sociálního pracovníka s ředitelkou ZŠ a MŠ Slivenec na téma evaluace Školního podpůrného programu a dosavadních aktivit CPIV ve škole : Pedagožka didaktička společně se speciální pedagožkou navštívila ZŠ Libušín. Záměrem návštěvy bylo pozorování ve třídách, kde se nachází vyšší počet žáků se SPUCH a žáků sociálně znevýhodněných a následná metodická podpora pedagogům : Cílem návštěvy speciální pedagožky v ZŠ Poznaňská byla konzultace s pedagogem a poradenství v oblasti spolupráce s rodinou. Proběhla schůzka s maminkou žáka se SVP, byly poskytnuty informace ohledně učení v domácím prostředí a metodické pokyny pro konkrétní rizikové situace : V ZŠ Poznaňská proběhlo další z řady setkání ve třídě na 2. stupni, kde kromě sebepoznávání, vzájemného poznávání a podpory pozitivních vztahů ve třídě se žáci učí sociálním dovednostem jako je komunikace, přiměřené vyjadřování emocí, aj : Vzhledem k přestupu na 2. stupeň a sloučení dvou tříd do jedné společné psycholožka za asistence kulturní antropoložky provedla práci s třídním kolektivem v 6. ročníku v ZŠ Mnichovicích. Dále proběhlo jednání s výchovnou poradkyní a speciální pedagožkou tamní školy : Záměrem návštěvy v ZŠ T.G. Masaryka Ortenovo náměstí bylo pozorování ve třídách, kde se nachází vyšší počet žáků se SPUCH a žáků sociálně znevýhodněných. Následně pedagožka didaktička poskytla metodickou podporu pedagogům a konzultovala s výchovnou poradkyní plány pedagogické podpory : Konzultace sociálního pracovníka s vedením ZŠ Kamenná stezka ohledně přípravného ročníku a situace žáků se sociálním znevýhodněním. 9 S t r á n k a

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro období Kyberšikana Lektor: PhDr. Jan Traxler Vzdělávací akce je zaměřena na proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu i v profesním životě a na podporu rozvoje odpovídajících kompetencí. Počítačová kriminalita, netolismus a kyberšikana jsou dalšími z řady sociálně patologických jevů, které se objevují s nástupem informačních technologií. Metodici prevence, výchovní poradci a učitelé pracují v počítačových učebnách, by měli být s touto problematikou seznámeni, aby znali všechna rizika a mohli jim tak předcházet. Součástí semináře je seznámení se všemi typy počítačové kriminality, s negativními jevy, které mohou nastat v souvislosti s využíváním internetu nejen ve škole, i s problematikou prevence před těmito jevy. Pozornost bude věnována i tolik aktuální kyberšikaně - zejména jejím projevům, způsobům předcházení a strategii řešení jednotlivých případů ZŠ Kamenná stezka, Kutná Hora ZŠ Veltrusy, Veltrusy ZŠ a MŠ Koloděje, Koloděje Poruchy autistického spektra příklady praxe Lektor: Mgr. Miroslav Vosmik Vzdělávací program, jehož cílem bude prezentovat konkrétní kazuistiky dětí s poruchami autistického spektra a jejich integraci v ZŠ Truhlářská, v rámci níž lektor působí jako výchovný poradce. Na základě tohoto vzdělávání dojde rovněž k zasíťování a předání zkušeností se školou, která má několikaleté zkušenosti v práci se žáky s poruchami autistického spektra ZŠ Emy Destinnové, Praha SPU na II. stupni ZŠ Lektorka: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Program je rozdělen na dvě části. Teoretická část obsahuje definice a terminologie poruch učení; jednotlivé typy poruch učení; příčiny vzniku poruch učení; projevy jednotlivých poruch učení a odlišnosti poruch učení na 2. a 3. stupni (včetně ADHD, ADD). V praktické části jsou zahrnuty obecné zásady pro práci, hodnocení a klasifikaci SPU; metody práce, hodnocení a klasifikace poruch učení; seznámení s platnými předpisy MŠMT ČR týkajícími se SPU; konkrétní formy práce, hodnocení a klasifikace v předmětech; metody práce při přijímacích i maturitních zkouškách na SŠ; a orientačně metody reedukace SPU, profesionální orientace žáků se SPU. Kurz je doplněn praktickými ukázkami a doporučenou literaturou k dalšímu studiu ZŠ Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem ZŠ Horoměřice, Horoměřice 6 Přehled zahrnuje pouze DVPP, u nichž je stanoveno konkrétní datum. Není tedy kompletní co do ohledu všech vzdělávacích akcí. 10 S t r á n k a

11 Aktuální informace Setkání skupin pedagogů Řešíte ve své praxi akutní problém s výchovnými otázkami, s problematickou komunikací s rodiči žáků, s nevyhovujícími vztahy na pracovišti, se speciálními potřebami žáků ve své třídě nebo s dalšími otázkami a máte pocit, že už nevíte, kudy dál? Nebojte se přijít a možná zjistíte, že se svým problémem nejste sami a že možná dokonce právě Vaše zkušenosti mohou pomoci ostatním kolegům. 26. ledna v 15:00 se uskuteční v pořadí druhé setkání podpůrných facilitovaných skupin pedagogů pořádané CPIV Praha, tentokrát ve spolupráci se ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze 7, která umožnila využít pro tento účel prostory školy. Skupiny jsou prostorem pro kolegiální setkávání učitelů, společné sdílení problémů z pedagogické praxe a tvořivé hledání jejich řešení s využitím zkušeností ostatních účastníků. Důležitým prvkem těchto setkání je účast pedagogů z různých škol a vytvoření příležitostí k získání nových kontaktů, navázání vzájemné spolupráce a porovnání způsobů řešení různých typů problémů napříč jednotlivými školami. Náplň jednotlivých setkání přinášejí sami účastníci a v jejich průběhu jsou formou facilitované (moderované) diskuze společně řešeny skupinou vybrané kazuistiky nebo témata. Skupiny jsou otevřené pro všechny pedagogické pracovníky a účast na jednotlivých setkáních není vázána na participaci na předchozích setkáních ani nezavazuje k účasti na setkáních následujících. Při účasti pedagogů z téže školy (maximálně dva) je předpokladem předchozí vzájemná domluva. Účast na programu je striktně dobrovolná a zcela bezplatná. Informace o účastnících a průběhu setkání jsou považovány za důvěrné. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme zájemcům předběžně nahlásit účast: em na nebo telefonicky na čísle ZŠ Strossmayerovo náměstí sídlí u tramvajové zastávky Strossmayerovo náměstí nedaleko stanice metra C Vltavská na adrese: Strossmayerovo náměstí 990/7, Praha 7 Srdečně děkujeme vedení školy za ochotu a spolupráci Soutěž pro spolupracující školy - téma Všichni společně MŠ + I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ + SŠ výtvarné zpracování zadání slohové zpracování zadání (max. 1 normostrana) V rámci tématu nám jde o ztvárnění přátelství, vzájemné pomoci, trávení volného času či řešení problému. Společnou myšlenkou by mělo být to, že když se chce, všechno jde, bez ohledu na to, že jsme rozdílní a někomu jde něco lépe a něco hůře. Díla lze zasílat prostřednictvím pracovníků centra při jejich návštěvě či poštou do Výběr vítězů z obou kategorií proběhne , přičemž třída, z níž vítěz pochází, si může 11 S t r á n k a

12 zvolit jeden z níže uvedených programů CPIV Praha. Z tohoto důvodu díla dobře označte jménem žáka a názvem třídy i školy. Došlá výtvarná i slohová díla budeme publikovat v dalších číslech tohoto občasníku. Výběr výher: 1. Břišní tance 2. Canisterapie 3. Extremismus 4. Kyberšikana 5. Multikulturní výchova 6. Nahlédnutí pod pokličku kultur mládeže 7. Práce s třídním kolektivem 8. Ubrousková technika Sada didaktických pomůcek pro všechny školy zapojené do projektu CPIV Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám oznámit, že do kanceláře CPIV Praha v polovině prosince došly přislíbené sady didaktických pomůcek, které jsou určeny všem školám zapojeným do projektu CPIV od roku Touto cestou bychom chtěli poprosit školy, které si sady ještě neodebraly, o jejich vyzvednutí po předchozí domluvě s kterýmkoliv pracovníkem CPIV Praha (viz kontakty str.15) v prostorách centra. Pomůcky jsou uloženy v krabicích o velké hmotnosti, z tohoto důvodu by bylo vhodné využít automobilové dopravy. Součástí sady jsou například odborné publikace, pracovní listy pro žáky se specifickými poruchami učení a jinými vzdělávacími potřebami či počítačové programy. Úplný přehled pomůcek lze na vyžádání školy zaslat elektronicky. Podoby extremismu Organizuje: CPIV Praha Lektor: Mgr. Petra Košlíková za asistence Bc. Jana Heinricha Cílová skupina: Žáci 2. stupně ZŠ (max. 30 osob) Čas: 180 minut Anotace: Cílem vzdělávacího programu je interaktivní formou seznámit žáky s projevy a současnými podobami extremismu v České republice. Úvodní část programu bude věnována samotnému pojmu extremismus a rozlišení na levicová a pravicová hnutí. Pro pochopení kontextu bude třeba podniknout krátký exkurz do historie, který vysvětlí, z čeho vycházejí myšlenky pravice i levice. Další část programu se zabývá ideologií, organizacemi, symbolikou v rámci neonacistického a anarchistického hnutí. V závěrečné části žáci dostanou prostor pro shrnutí získaných poznatků a diskuzi. Součástí vzdělávacího programu je skupinová práce žáků, PPT prezentace a promítání audiovizuálních nahrávek. 12 S t r á n k a

13 KUPOZ program pro zlepšení pozornosti CPIV Praha nabízí rodičům žáků pražských škol zprostředkování bezplatného programu KUPOZ, který je určen především dětem pro zlepšení pozornosti (počet míst je omezen). Program trvá cca 15 týdnů a vyžaduje pravidelnou domácí přípravu rodičů (přibližně 15 minut denně). Jakých výsledků lze v rámci programu dosáhnout? - zrychlení psychomotorického tempa - zklidnění křivky pozornosti - zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem - navození schopnosti pravidelné práce - zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci - zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny - odbourání časového stresu - celkové zlepšení při školní práci V případě zájmu kontaktujte prosím psycholožku CPIV Praha. Program Instrumentální obohacování R. Feuersteina Rodiče žáků pražských škol mohou rovněž využít bezplatnou účast v programu Instrumentální obohacování R. Feuersteina. Jedná se o metodu, která je založena na zprostředkovaném přístupu k dětem a která rozvijí jejich kognitivní a intelektový potenciál. Tato metoda nachází široké uplatnění při práci s žáky s poruchami učení, poruchami chování, žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a s žáky s Downovým syndromem. Počet míst je omezen. V případě zájmu kontaktujte prosím psycholožku CPIV Praha. 13 S t r á n k a

14 Služby CPIV Praha Psychologické, pedagogické, sociální a projektové poradenství a metodické vedení v oblastech péče o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) prevence sociálně patologických jevů podpora při komunikaci s rodiči náslechy, poradenství při reedukacích metodické materiály dle potřeby školy poradenství při tvorbě IVP, ŠVP workshopy (průřezová témata ŠVP, podpora začínajících pedagogů, apod.) Zajištění dalšího vzdělávání pedagogického sboru Poradenství v oblasti podpůrných služeb (asistenti pedagoga, školní psycholog, školní speciální pedagog) a zasíťování s dalšími subjekty (nestátní neziskové organizace, vzdělávací zařízení, poradenská pracoviště, apod.) Programy (šité na míru jednotlivým třídám dle jejich složení, zkušeností a požadavků školy) Subkultury dnešní mládeže Práce s třídním kolektivem Ukázka třídnické hodiny Sociometrie Programy CPIV Praha Kyberšikana (pro pedagogy i žáky) Multikulturní výchova (pro ZŠ i MŠ) Extremismus Genderové stereotypy ve společnosti Příprava předškoláků Podpůrné skupiny (pro pedagogy) 14 S t r á n k a

15 Seznam škol zapojených do projektu CPIV Praha 2009/2010 ZŠ Emy Destinnové, nám. Svobody 3/930, Praha 6 ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská 350, Praha 18 ZŠ Praha 2, Londýnská 34, Praha /2011 Gymnázium pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené, Radlická 115, Praha 5 ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská Praha 5 ZŠ Chvaly, Stoliňská 823, Praha 9 ZŠ a MŠ J. A. Komenského, U dělnického cvičiště 1100/1, Praha 6 ZŠ a MŠ Praha 6 Lysolaje, Žákovská 164/3, Praha 6 ZŠ Marjánka, Bělohorská 52/417, Praha 6 ZŠ nám. Curieových, nám. Curieových 2, Praha 1 Základní škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760, Praha 5 ZŠ Praha Dolní Chabry, Spořická 34/400, Praha 8 ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17/11, Praha 8 ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, Ke Smíchovu Praha 5 ZŠ v Praze Strossmayerovo nám., Strossmayerovo nám. 990/4, Praha 7 ZŠ Trojská, Trojská 110, , Praha Středočeský kraj ZŠ a PŠ Beroun, Karla Čapka 1457, Beroun ZŠ a MŠ Červené Pečky, Kutnohorská 181, Červené Pečky MŠ Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700 B, Neratovice ZŠ Jílové u Prahy, Komenského 365, Jílové u Prahy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, Milovice ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav ZŠ Slaný, Politických vězňů 777, Slaný ZŠ Veltrusy, Opletalova 493, Veltrusy ZŠ Bedřicha Hrozného, Nám. B. Hrozného 12, Lysá n. Labem ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora ZŠ a MŠ Klobuky, Nová 136, Klobuky ZŠ a MŠ při Olivově dětské léčebně o.p.s., Olivova 224, Říčany ZŠ a MŠ při Léčebně Dr. L. Filipa, nám. T. G. Masaryka 482/II, Poděbrady ZŠ Zlonice, Zlonice, Komenského 305, Zlonice 2011/2012 ZŠ a MŠ Koloděje, Lupenicka 20, Praha 21 ZŠ při psychiatrické léčebně dislok. pracov. ZŠ Poznaňská, Poznaňská 830/32, Praha 8 ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9 ZŠ T. G. Masaryka, Ortenovo nám. 34, Praha 7 ZŠ U Obory, Vachkova 630, Praha 10 ZŠ a MŠ Bratronice, Bratronice 76, Bratronice ZŠ Horoměřice, okr. Praha západ, Velvarská 310, Horoměřice ZŠ Libušín, Komenského , Libušín ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ, Bezručova 346, Mnichovice ZŠ Velké Přílepy okr. Praha západ, Pražská Velké Přílepy 15 S t r á n k a

16 Pracovníci CPIV Praha a kontakty PhDr. Martina Urbancová psycholog tel.: Bc. Jan Heinrich sociální pracovník tel.: Mgr. Helena Brožovská koordinátor tel.: Mgr. Alena Krnáčová speciální pedagog tel.: Mgr. Petra Košlíková projektový manažer kulturní antropolog tel.: Mgr. Romana Růžičková pedagog didaktik tel.: CPIV Praha Tovačovského 92/ Praha 3 tel.: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 16 S t r á n k a

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Gymnázium osmileté, 7941K/81 (nižší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola, mateřská škola, s.r.o. (od 1. 9. 2015)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Závěrečná zpráva. Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR

Závěrečná zpráva. Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR Závěrečná zpráva Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR 1 Švýcarský partner: Kreisschulpflege Letzi der Stadt Zürich,

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Otevřená škola I Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA 1. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8-Karlín, 186

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost školy... 2 2.1.3 Vybavení školy... 2 2.1.4 Charakteristika

Více