2012/leden CPIV PRAHA INFORMAČNÍ OBČASNÍK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2012/leden CPIV PRAHA INFORMAČNÍ OBČASNÍK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky"

Transkript

1 2012/leden CPIV PRAHA INFORMAČNÍ OBČASNÍK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Slovo redakce Vážení a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává druhé číslo Informačního oběžníku Centra podpory inkluzivního vzdělávání Praha. Vzhledem k tomu, že jeho vydání spadá na počátek ledna, dovolte nám, abychom Vám ještě jednou v novém roce popřáli hodně zdraví, osobní spokojenosti a pracovní energie. Na následujících stránkách Vám představíme příspěvky pracovníků CPIV Praha a možné náměty v podobě příkladu dobré praxe ze škol zapojených do projektu. Součástí textu je rovněž přehled uskutečněných i plánovaných aktivit našeho týmu ve školách, aktuální informace a nabídka služeb CPIV Praha. V závěru občasníku se nachází seznam zapojených škol a kontakty na naše pracoviště. Doufáme, že Vás druhé vydání občasníku zaujme a nestane se pouze nevyžádaným spamem ve Vašich ových schránkách. Za tým CPIV Praha Uvnitř textu My si myslíme, že je to autismus, ale Analýza grantového kalendáře Peer program Přehled aktivit CPIV Praha Setkání skupiny pedagogů Výtvarná a slohová soutěž Sada pomůcek pro školy Podoby extremismu KUPOZ Instrumentální obohacování R. Feuersteina Služby CPIV Praha Seznam škol zapojených do projektu CPIV Pracovní CPIV Praha a kontakty Mgr. Petra Košlíková 2 S t r á n k a

3 Příspěvky pracovníků CPIV My si myslíme, že je to autismus, ale 1 Mgr. Alena Krnáčová, speciální pedagožka Vstupujeme do dveří 5. třídy a jenom pár metrů od nás poskakuje dívka z jedné nohy na druhou, mává u toho rukama, pohledem úplně někde jinde. A skáče, dokud nezazvoní. Tak to vidíte! říkají skoro všichni ve škole. Dívka navštěvuje školu od první třídy a paní učitelka, která si od počátku všimla, že není něco v pořádku, doporučovala rodičům návštěvu poradny. Neuspěla. Dívce učení šlo celkem dobře, v kolektivu nebyly výrazné problémy. Že by však byla zrovna oblíbená, se ale taky říct nedá. Proč máte pocit, že by mohlo jít právě o autismus? vyptáváme se a zjišťujeme, proč nás vlastně škola požádala o pomoc. A paní učitelka vzpomíná, že dívka: - za celá léta ji ani jednou neoslovila jménem, nebo jakkoli jinak - uhýbá pohledem - je jakoby mimo, nevnímá a poté pokračuje správně - nemá kamarády - píše si, když někam jdeme, co vidí, kudy jdeme a jak se má - doma připravuje pro rodinu strukturované hodiny, soutěže, hraje si na paní učitelku - nemluví, odpovídá jednou větou - poskakuje o přestávce pořád dokola - je opravdu jiná než ostatní Prostřednictvím neformálního rozhovoru se postupně se dozvídáme, co škola potřebuje. Učitelé chtějí vědět, zda se domnívají správně, že jde o autismus, protože v tomto ohledu nemají žádné zkušenosti. Ze všeho nejvíc však chtějí, aby dívka mohla bezproblémově přejít na druhý stupeň v jiné škole, neboť tato škola je jen prvostupňová. Z tohoto důvodu by chtěli vytvořit určité doporučení, ať již svépomocí či prostřednictvím poradny, neboť si uvědomují, že dívka bude potřebovat individuální přístup jak učitelů, tak kolektivu. Škola se snažila vlastními silami poznat, jestli by mohlo jít o autismu, a zkoumala jednotlivé projevy, které jsou pro PAS příznačné: 2 Postřehy v komunikaci - nereaguje nebo málo reaguje na své jméno - vyjadřuje hlavně křikem a afektem, že něco chce - opožděný vývoj řeči - nepružně nebo málo reaguje na pokyny - často působí dojmem, že neslyší 1 Příklad aktivity speciální pedagožky CPIV Praha ve škole zapojené do projektu. 2 Níže uvedené projevy PAS vypracoval Mgr. Radomír Juřička, speciální pedagog CPIV Olomouc 3 S t r á n k a

4 - zdá se, že slyší, ale zejména na řeč reaguje velmi málo - neukazuje ukazováčkem na zajímavé předměty - nemává na rozloučenou - nezapojuje se aktivně do dětských hříček typu paci-paci - nenapodobuje aktivně, často a s radostí - říkal/a několik slov, ale přestal/a - je obtížné ji/ho upozornit na vzdálené předměty - špatný oční kontakt, nepodívá se co my na to Postřehy v sociálním chování - málo používá nebo chybí sociální úsměv - raději si hraje o samotě, neprojevuje radost při společné činnosti, nerozvíjí společnou hru - dává přednost sebeobsluze, používá ruku druhé osoby - nepožádá o pomoc vydáváním zvuků, očním kontaktem, vedením za ruku - více se zajímá o své činnosti než o kontakt - málo se zajímá o ostatní děti, nedokáže se zapojit - je obtížné s ním sdílet pozornost (společné prohlížení obrázků, společná hra) - ostatní lidi dokáže ignorovat, nerad/a navazuje kontakt s lidmi - nespolupracuje (nepodá na výzvu, nevyhoví výzvě, netouží se předvést) Postřehy v chování - záchvaty vzteku - hyperaktivita/neschopnost spolupracovat/ negativismus/nesoustředěnost/u ničeho nevydrží - nehraje si správně s hračkami - zabývá se určitými věcmi stále dokolečka (řadí, točí, hází, otevírá-zavírá apod.) - chodí po špičkách, točí se dokola, zvláštní pohyby - třepe výrazně rukama např. při radosti - neobvyklá fixace na určité hračky (neustále s sebou nosí nějaký předmět) - reaguje přehnaně na určité podněty (zvuky, změny) - celkově málo reaguje na okolní podněty - fascinován/a detaily či určitými podněty (písmena, číslice, závory, značky aut) Jaký byl tedy můj návrh řešení, jako speciální pedagožky CPIV Praha? Nabídla jsem uskutečnit setkání s rodiči dotyčné dívky, kdy se pokusím vysvětlit rodičům, jak je důležité, aby dívku nechali vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně či ve speciálně pedagogickém centru. Dále jsem navrhla vytvořit společnými silami portfolio, které by mohlo nové škole lépe poznat dívku z hlediska jejích potřeb a usnadnit její přijetí v novém kolektivu. Při tvorbě portfolia jsme se s paní učitelkou snažily vytvořit prostřednictvím dívčiných spolužáků, učitelů a rodičů sestavit obraz dívky, který ji představí v nové škole. Tento obraz, jenž mimo jiné shrnuje dosavadní zkušenosti ze školního života dívky, popisuje, co funguje, v čem se dívka cítí spokojeně, co umí a co ji zajímá, o čem sní a kdo je pro ni důležitý. Paní učitelka se následně rozhodla vypracovat plány pro všechny žáky ve své třídě. Tímto způsobem tak žáci od svých spolužáků, rodiny 4 S t r á n k a

5 a školy dostanou výpověď o sobě samém, který mohou, když budou chtít, dát nové třídní učitelce či poslat do nové školy. Uvidíme, jak to celé dopadne. Nicméně Můj plán je nový nástroj, který pomáhá nezapomínat na to, že na prvním místě jde o dítě a že naplňování jeho specifických potřeb vychází z potřeb, které máme všichni stejné. Portfolio neboli Můj plán vychází z nástrojů používaných ve společnosti Quip - Společnost pro změnu, která se dlouhodobě zabývá plánováním zaměřeným na člověka, a to jak prakticky v přímé práci s lidmi s potížemi v učení, tak i teoreticky sledováním zkušeností v zahraničí. Informace do plánu lze shrnout jakýmkoliv způsobem. Může se psát, kreslit, používat fotky či obrázky o tom: co máš rád co nemáš rád jaká jsou tvé naděje a sny do budoucnosti co je pro tebe důležité co chceš, aby zůstalo stejné co chceš, aby se změnilo a spousta dalších věcí z tvého pohledu a z pohledu blízkých osob i školy Pracovní listy k vypracování portfolia Můj plán lze stáhnout ze stránek Je možné s nimi pracovat dle vlastního uvážení. 5 S t r á n k a

6 Analýza grantového kalendáře 3 Mgr. Petra Košlíková, projektová manažerka Euroregion Labe průběžný termín odevzdání Fond malých projektů Okruh pomoci: kultura/ životní prostředí/ vzdělávání/ volný čas/ regionální a komunitní rozvoj/ ostatní Platnost: Česká republika, Ústecký kraj 26 Kontaktní osoba: Klára Pavlíčková Kontakt: Adresa: Velká Hradební 2, Ústí nad Labem, ČR Garris, a.s. průběžný termín odevzdání Aktivní využití volného času, výchova a vzdělávání Okruh pomoci: sociální/zdravotní/humanitární/ vzdělávání/ volný čas Platnost: Hlavní město Praha 20 Kontaktní osoba: Mgr. Zdenka Suchardová Kontakt: Adresa: Bozděchova 7, Praha 5, ČR Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových průběžný termín odevzdání Individuální nadační příspěvky Okruh pomoci: : sociální/zdravotní/humanitární/ vzdělávání/ lidská práva/ volný čas Platnost: Česká republika 78 Kontaktní osoba neuvedena Kontakt: ; Adresa: Hrad, Praha 1, ČR Nadace O Think Big Okruh pomoci: kultura, životní prostředí, sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, ostatní Platnost: Česká republika 34 Kontaktní osoba neuvedena Kontakt: Adresa: Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, ČR Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové průběžný termín odevzdání Cesty k integraci Okruh pomoci: sociální/zdravotní/humanitární Platnost: Česká republika 12 Kontaktní osoba: není uvedena Kontakt: Adresa: Senovážné náměstí 2, Praha 1, ČR Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Počítače proti bariérám průběžná uzávěrka Okruh pomoci: sociální/zdravotní/humanitární, vzdělávání, volný čas Platnost: Česká republika 28 Kontaktní osoba: Eva Hajdušková Kontakt: ; (tel.); ; (fax); Adresa: Melantrichova 5, Praha 1, ČR 3 Grantový kalendář, Datum poslední aktualizace , Neziskovky.cz 6 S t r á n k a

7 Příklad dobré praxe Peer program 4 Mgr. Petra Košlíková, kulturní antropoložka Charakteristika školy 5 Jedná se o úplnou základní školu bez profilace, která si klade za cíl přípravu žáků pro další vzdělávání i budoucí pracovní uplatnění, což umožňuje plnohodnotné začlenění do společnosti. Je umístěna v klidné okrajové části Prahy s dobrou dopravní dostupností. Zaměřuje se na všestranný rozvoj všech žáků školy s důrazem na jejich individuální možnosti a schopnosti. To přispívá k dobrému jménu školy v očích veřejnosti, což se projevuje například i tím, že do školy docházejí také žáci ze širšího okolí. Škola vzdělává všechny typy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Cíl Záměrem školy je podporovat pozitivní vztahy mezi žáky, omezovat výskyt sociálně patologických jevů, usnadnit přestup budoucím prvňáčkům z MŠ do ZŠ a u žáků podporovat pocit zodpovědnosti za jinou osobu. Příklad dobré praxe Škola spolupracuje s dalšími vzdělávacími subjekty, příkladem může být účast v řadě projektů partnerství se zahraničními školami nebo úzká spolupráce s místní mateřskou školou. Kromě komunikace ohledně nastupujících žáků do prvního ročníku ZŠ pořádají obě školy společné akce. Příkladem je projekt Školka ve škole a škola ve školce zaměřený na předškoláky a žáky osmých ročníků. Cílem je sblížit dvě místa setkávání dětí. Předškolním dětem je rovněž přisouzen patron z řad žáků 2. stupně. Žáci šestého ročníku tak například vymýšlejí program pro děti z MŠ k Mezinárodnímu dni dětí. Systém patronů funguje i napříč ročníky v samotné základní škole. Příkladem toho je aktivita Čtu s patronem, jejímž cílem je rozvoj čtenářských dovedností. Společné čtení probíhá dle následujícího rozpisu: patroni žákyň a žáků I. ročníku žákyně a žáci VII. ročníku patroni žákyň a žáků II. ročníku žákyně a žáci VIII. ročníku patroni žákyň a žáků III. ročníku žákyně a žáci IX. ročníku patroni dětí z mateřské školy žákyně a žáci VI. ročníku Shrnutí Zavedený systém patronství mezi žáky napříč ročníky během vybraných školních akcí napomáhá zlepšení vztahů mezi žáky a celkové atmosféry školy. Zároveň funguje jako přirozený prostředek prevence sociálně patologických jevů. Mladší žáci mají díky tomu možnost navázat vztah se starším spolužákem a získat tím i další osobu, na kterou se mohou v případě potřeby obrátit. 4 peer program aktivní zapojení vrstevníků do procesu formování postojů ostatních dětí; Základní myšlenkou programu je, že se jedinec ztotožní spíše s někým, kdo je mu bližší z hlediska sociálního zázemí, věku, role, zájmů a životní orientace, a který jej proto v jeho názorech a postojích má schopnost ovlivňovat (www.zkola.cz). 5 Příklady dobré praxe jsou čerpány ze škol zapojených do projektu CPIV. Text byl anonymizován. 7 S t r á n k a

8 Přehled aktivit CPIV Praha Uskutečněné aktivity ( ) : Poslední prezentace projektu v ZŠ Velké Přílepy, jemuž předcházel sběr dat v říjnu : Konzultace sociálního pracovníka a psycholožky s vedením ZŠ Mnichovice : Vzdělávání členů týmu v oblasti motivačních rozhovorů, právních náležitostí, dotací a inkluzivní problematiky. Pracovníci CPIV Praha se v tomto období rovněž zúčastnili řady celostátních a zahraničních konferencí a jednání u kulatého stolu na téma inkluzivního vzdělávání pedagogických pracovníků : Speciální pedagožka společně s psycholožkou navázala úzkou spolupráci s Pedagogickopsychologickou poradnou Praha 7, respektive s její pracovnicí Kateřinou Papouškovou : Pedagožka didaktička navštívila ZŠ Ratibořickou, kde bylo dohodnuto pozorování 5. třídy, která by se mohla jevit jak problémová při přechodu na 2. stupeň. Před vlastním pozorováním proběhla krátká informační schůzka s třídní učitelkou a vyučující AJ : V ZŠ Poznaňská se uskutečnila ukázka třídnické hodiny za přítomnosti psycholožky a speciální pedagožky. V rámci této hodiny se pracovalo na vztazích, sebepoznávání a vzájemném poznávání : Pedagožka didaktička se společně s kulturní antropoložkou zúčastnila pracovní skupiny pro tvorbu Školního podpůrného programu. Tento dokument, jenž ukazuje možné směry rozvoje školy v oblasti inkluze, bude pro jednotlivé školy zpracováván přibližně od února roku : Psycholožka navštívila ZŠ a MŠ logopedickou - Praha 10 pro rozšíření další možné podpory v zapojených školách : Setkání speciální pedagožky s pracovníky z APLA v kanceláři CPIV Praha : Cílem návštěvy speciální pedagožky v ZŠ Poznaňské bylo metodicky podpořit jednu z třídních učitelek z hlediska různorodých SVP, které žáci její třídy mají. Proběhlo několik skupinových aktivit se žáky se SVP, které měly poukázat a ukázat možnosti intervence s těmito žáky : Účelem návštěvy sociálního pracovníka v ZŠ Kamenné stezky v Kutné Hoře byla účast na schůzce pracovní skupiny pro vzdělávání v rámci lokálního partnerství. Hlavním tématem byly možnosti doučování sociálně znevýhodněných žáků : Psycholožka navštívila ZŠ Velvary, jejíž vedení projevilo zájem o vstup do projektu, ačkoliv kapacita pro tento rok již byla naplněna. Rovněž proběhl náslech ve 2. ročníku s řadou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a konzultace s třídní učitelkou k řešení situace ve třídě. Při 8 S t r á n k a

9 jednání s ředitelem školy byly nastíněny možnosti intenzivnější práce se žáky, kvůli kterým škola projevila zájem o vstup do projektu : V ZŠ Horoměřice proběhly náslechy speciální pedagožky v 5. ročníku kvůli žákovi s podezřením na poruchy autistického spektra : Speciální pedagožka navštívila 4. ročník v ZŠ Koloděje s cílem metodicky podpořit vyučující a předat praktické listy k výuce žáků se SVP : V prostorách ZŠ U Obory se uskutečnilo první setkání podpůrné skupiny pedagogů, které vedl sociální pracovník : Za přítomnosti psycholožky a kulturní antropoložky proběhla práce s třídním kolektivem v 5. ročníku ZŠ a MŠ Koloděje za účelem zlepšení vztahů mezi žáky. Třída byla na konci velmi pozitivně naladěná a sama přišla s nápadem, jak pomoci vyčleněnému žákovi : Konzultace sociálního pracovníka s ředitelkou ZŠ a MŠ Slivenec na téma evaluace Školního podpůrného programu a dosavadních aktivit CPIV ve škole : Pedagožka didaktička společně se speciální pedagožkou navštívila ZŠ Libušín. Záměrem návštěvy bylo pozorování ve třídách, kde se nachází vyšší počet žáků se SPUCH a žáků sociálně znevýhodněných a následná metodická podpora pedagogům : Cílem návštěvy speciální pedagožky v ZŠ Poznaňská byla konzultace s pedagogem a poradenství v oblasti spolupráce s rodinou. Proběhla schůzka s maminkou žáka se SVP, byly poskytnuty informace ohledně učení v domácím prostředí a metodické pokyny pro konkrétní rizikové situace : V ZŠ Poznaňská proběhlo další z řady setkání ve třídě na 2. stupni, kde kromě sebepoznávání, vzájemného poznávání a podpory pozitivních vztahů ve třídě se žáci učí sociálním dovednostem jako je komunikace, přiměřené vyjadřování emocí, aj : Vzhledem k přestupu na 2. stupeň a sloučení dvou tříd do jedné společné psycholožka za asistence kulturní antropoložky provedla práci s třídním kolektivem v 6. ročníku v ZŠ Mnichovicích. Dále proběhlo jednání s výchovnou poradkyní a speciální pedagožkou tamní školy : Záměrem návštěvy v ZŠ T.G. Masaryka Ortenovo náměstí bylo pozorování ve třídách, kde se nachází vyšší počet žáků se SPUCH a žáků sociálně znevýhodněných. Následně pedagožka didaktička poskytla metodickou podporu pedagogům a konzultovala s výchovnou poradkyní plány pedagogické podpory : Konzultace sociálního pracovníka s vedením ZŠ Kamenná stezka ohledně přípravného ročníku a situace žáků se sociálním znevýhodněním. 9 S t r á n k a

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro období Kyberšikana Lektor: PhDr. Jan Traxler Vzdělávací akce je zaměřena na proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu i v profesním životě a na podporu rozvoje odpovídajících kompetencí. Počítačová kriminalita, netolismus a kyberšikana jsou dalšími z řady sociálně patologických jevů, které se objevují s nástupem informačních technologií. Metodici prevence, výchovní poradci a učitelé pracují v počítačových učebnách, by měli být s touto problematikou seznámeni, aby znali všechna rizika a mohli jim tak předcházet. Součástí semináře je seznámení se všemi typy počítačové kriminality, s negativními jevy, které mohou nastat v souvislosti s využíváním internetu nejen ve škole, i s problematikou prevence před těmito jevy. Pozornost bude věnována i tolik aktuální kyberšikaně - zejména jejím projevům, způsobům předcházení a strategii řešení jednotlivých případů ZŠ Kamenná stezka, Kutná Hora ZŠ Veltrusy, Veltrusy ZŠ a MŠ Koloděje, Koloděje Poruchy autistického spektra příklady praxe Lektor: Mgr. Miroslav Vosmik Vzdělávací program, jehož cílem bude prezentovat konkrétní kazuistiky dětí s poruchami autistického spektra a jejich integraci v ZŠ Truhlářská, v rámci níž lektor působí jako výchovný poradce. Na základě tohoto vzdělávání dojde rovněž k zasíťování a předání zkušeností se školou, která má několikaleté zkušenosti v práci se žáky s poruchami autistického spektra ZŠ Emy Destinnové, Praha SPU na II. stupni ZŠ Lektorka: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Program je rozdělen na dvě části. Teoretická část obsahuje definice a terminologie poruch učení; jednotlivé typy poruch učení; příčiny vzniku poruch učení; projevy jednotlivých poruch učení a odlišnosti poruch učení na 2. a 3. stupni (včetně ADHD, ADD). V praktické části jsou zahrnuty obecné zásady pro práci, hodnocení a klasifikaci SPU; metody práce, hodnocení a klasifikace poruch učení; seznámení s platnými předpisy MŠMT ČR týkajícími se SPU; konkrétní formy práce, hodnocení a klasifikace v předmětech; metody práce při přijímacích i maturitních zkouškách na SŠ; a orientačně metody reedukace SPU, profesionální orientace žáků se SPU. Kurz je doplněn praktickými ukázkami a doporučenou literaturou k dalšímu studiu ZŠ Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem ZŠ Horoměřice, Horoměřice 6 Přehled zahrnuje pouze DVPP, u nichž je stanoveno konkrétní datum. Není tedy kompletní co do ohledu všech vzdělávacích akcí. 10 S t r á n k a

11 Aktuální informace Setkání skupin pedagogů Řešíte ve své praxi akutní problém s výchovnými otázkami, s problematickou komunikací s rodiči žáků, s nevyhovujícími vztahy na pracovišti, se speciálními potřebami žáků ve své třídě nebo s dalšími otázkami a máte pocit, že už nevíte, kudy dál? Nebojte se přijít a možná zjistíte, že se svým problémem nejste sami a že možná dokonce právě Vaše zkušenosti mohou pomoci ostatním kolegům. 26. ledna v 15:00 se uskuteční v pořadí druhé setkání podpůrných facilitovaných skupin pedagogů pořádané CPIV Praha, tentokrát ve spolupráci se ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze 7, která umožnila využít pro tento účel prostory školy. Skupiny jsou prostorem pro kolegiální setkávání učitelů, společné sdílení problémů z pedagogické praxe a tvořivé hledání jejich řešení s využitím zkušeností ostatních účastníků. Důležitým prvkem těchto setkání je účast pedagogů z různých škol a vytvoření příležitostí k získání nových kontaktů, navázání vzájemné spolupráce a porovnání způsobů řešení různých typů problémů napříč jednotlivými školami. Náplň jednotlivých setkání přinášejí sami účastníci a v jejich průběhu jsou formou facilitované (moderované) diskuze společně řešeny skupinou vybrané kazuistiky nebo témata. Skupiny jsou otevřené pro všechny pedagogické pracovníky a účast na jednotlivých setkáních není vázána na participaci na předchozích setkáních ani nezavazuje k účasti na setkáních následujících. Při účasti pedagogů z téže školy (maximálně dva) je předpokladem předchozí vzájemná domluva. Účast na programu je striktně dobrovolná a zcela bezplatná. Informace o účastnících a průběhu setkání jsou považovány za důvěrné. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme zájemcům předběžně nahlásit účast: em na nebo telefonicky na čísle ZŠ Strossmayerovo náměstí sídlí u tramvajové zastávky Strossmayerovo náměstí nedaleko stanice metra C Vltavská na adrese: Strossmayerovo náměstí 990/7, Praha 7 Srdečně děkujeme vedení školy za ochotu a spolupráci Soutěž pro spolupracující školy - téma Všichni společně MŠ + I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ + SŠ výtvarné zpracování zadání slohové zpracování zadání (max. 1 normostrana) V rámci tématu nám jde o ztvárnění přátelství, vzájemné pomoci, trávení volného času či řešení problému. Společnou myšlenkou by mělo být to, že když se chce, všechno jde, bez ohledu na to, že jsme rozdílní a někomu jde něco lépe a něco hůře. Díla lze zasílat prostřednictvím pracovníků centra při jejich návštěvě či poštou do Výběr vítězů z obou kategorií proběhne , přičemž třída, z níž vítěz pochází, si může 11 S t r á n k a

12 zvolit jeden z níže uvedených programů CPIV Praha. Z tohoto důvodu díla dobře označte jménem žáka a názvem třídy i školy. Došlá výtvarná i slohová díla budeme publikovat v dalších číslech tohoto občasníku. Výběr výher: 1. Břišní tance 2. Canisterapie 3. Extremismus 4. Kyberšikana 5. Multikulturní výchova 6. Nahlédnutí pod pokličku kultur mládeže 7. Práce s třídním kolektivem 8. Ubrousková technika Sada didaktických pomůcek pro všechny školy zapojené do projektu CPIV Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám oznámit, že do kanceláře CPIV Praha v polovině prosince došly přislíbené sady didaktických pomůcek, které jsou určeny všem školám zapojeným do projektu CPIV od roku Touto cestou bychom chtěli poprosit školy, které si sady ještě neodebraly, o jejich vyzvednutí po předchozí domluvě s kterýmkoliv pracovníkem CPIV Praha (viz kontakty str.15) v prostorách centra. Pomůcky jsou uloženy v krabicích o velké hmotnosti, z tohoto důvodu by bylo vhodné využít automobilové dopravy. Součástí sady jsou například odborné publikace, pracovní listy pro žáky se specifickými poruchami učení a jinými vzdělávacími potřebami či počítačové programy. Úplný přehled pomůcek lze na vyžádání školy zaslat elektronicky. Podoby extremismu Organizuje: CPIV Praha Lektor: Mgr. Petra Košlíková za asistence Bc. Jana Heinricha Cílová skupina: Žáci 2. stupně ZŠ (max. 30 osob) Čas: 180 minut Anotace: Cílem vzdělávacího programu je interaktivní formou seznámit žáky s projevy a současnými podobami extremismu v České republice. Úvodní část programu bude věnována samotnému pojmu extremismus a rozlišení na levicová a pravicová hnutí. Pro pochopení kontextu bude třeba podniknout krátký exkurz do historie, který vysvětlí, z čeho vycházejí myšlenky pravice i levice. Další část programu se zabývá ideologií, organizacemi, symbolikou v rámci neonacistického a anarchistického hnutí. V závěrečné části žáci dostanou prostor pro shrnutí získaných poznatků a diskuzi. Součástí vzdělávacího programu je skupinová práce žáků, PPT prezentace a promítání audiovizuálních nahrávek. 12 S t r á n k a

13 KUPOZ program pro zlepšení pozornosti CPIV Praha nabízí rodičům žáků pražských škol zprostředkování bezplatného programu KUPOZ, který je určen především dětem pro zlepšení pozornosti (počet míst je omezen). Program trvá cca 15 týdnů a vyžaduje pravidelnou domácí přípravu rodičů (přibližně 15 minut denně). Jakých výsledků lze v rámci programu dosáhnout? - zrychlení psychomotorického tempa - zklidnění křivky pozornosti - zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem - navození schopnosti pravidelné práce - zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci - zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny - odbourání časového stresu - celkové zlepšení při školní práci V případě zájmu kontaktujte prosím psycholožku CPIV Praha. Program Instrumentální obohacování R. Feuersteina Rodiče žáků pražských škol mohou rovněž využít bezplatnou účast v programu Instrumentální obohacování R. Feuersteina. Jedná se o metodu, která je založena na zprostředkovaném přístupu k dětem a která rozvijí jejich kognitivní a intelektový potenciál. Tato metoda nachází široké uplatnění při práci s žáky s poruchami učení, poruchami chování, žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a s žáky s Downovým syndromem. Počet míst je omezen. V případě zájmu kontaktujte prosím psycholožku CPIV Praha. 13 S t r á n k a

14 Služby CPIV Praha Psychologické, pedagogické, sociální a projektové poradenství a metodické vedení v oblastech péče o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) prevence sociálně patologických jevů podpora při komunikaci s rodiči náslechy, poradenství při reedukacích metodické materiály dle potřeby školy poradenství při tvorbě IVP, ŠVP workshopy (průřezová témata ŠVP, podpora začínajících pedagogů, apod.) Zajištění dalšího vzdělávání pedagogického sboru Poradenství v oblasti podpůrných služeb (asistenti pedagoga, školní psycholog, školní speciální pedagog) a zasíťování s dalšími subjekty (nestátní neziskové organizace, vzdělávací zařízení, poradenská pracoviště, apod.) Programy (šité na míru jednotlivým třídám dle jejich složení, zkušeností a požadavků školy) Subkultury dnešní mládeže Práce s třídním kolektivem Ukázka třídnické hodiny Sociometrie Programy CPIV Praha Kyberšikana (pro pedagogy i žáky) Multikulturní výchova (pro ZŠ i MŠ) Extremismus Genderové stereotypy ve společnosti Příprava předškoláků Podpůrné skupiny (pro pedagogy) 14 S t r á n k a

15 Seznam škol zapojených do projektu CPIV Praha 2009/2010 ZŠ Emy Destinnové, nám. Svobody 3/930, Praha 6 ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská 350, Praha 18 ZŠ Praha 2, Londýnská 34, Praha /2011 Gymnázium pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené, Radlická 115, Praha 5 ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská Praha 5 ZŠ Chvaly, Stoliňská 823, Praha 9 ZŠ a MŠ J. A. Komenského, U dělnického cvičiště 1100/1, Praha 6 ZŠ a MŠ Praha 6 Lysolaje, Žákovská 164/3, Praha 6 ZŠ Marjánka, Bělohorská 52/417, Praha 6 ZŠ nám. Curieových, nám. Curieových 2, Praha 1 Základní škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760, Praha 5 ZŠ Praha Dolní Chabry, Spořická 34/400, Praha 8 ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17/11, Praha 8 ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, Ke Smíchovu Praha 5 ZŠ v Praze Strossmayerovo nám., Strossmayerovo nám. 990/4, Praha 7 ZŠ Trojská, Trojská 110, , Praha Středočeský kraj ZŠ a PŠ Beroun, Karla Čapka 1457, Beroun ZŠ a MŠ Červené Pečky, Kutnohorská 181, Červené Pečky MŠ Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700 B, Neratovice ZŠ Jílové u Prahy, Komenského 365, Jílové u Prahy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, Milovice ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav ZŠ Slaný, Politických vězňů 777, Slaný ZŠ Veltrusy, Opletalova 493, Veltrusy ZŠ Bedřicha Hrozného, Nám. B. Hrozného 12, Lysá n. Labem ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora ZŠ a MŠ Klobuky, Nová 136, Klobuky ZŠ a MŠ při Olivově dětské léčebně o.p.s., Olivova 224, Říčany ZŠ a MŠ při Léčebně Dr. L. Filipa, nám. T. G. Masaryka 482/II, Poděbrady ZŠ Zlonice, Zlonice, Komenského 305, Zlonice 2011/2012 ZŠ a MŠ Koloděje, Lupenicka 20, Praha 21 ZŠ při psychiatrické léčebně dislok. pracov. ZŠ Poznaňská, Poznaňská 830/32, Praha 8 ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9 ZŠ T. G. Masaryka, Ortenovo nám. 34, Praha 7 ZŠ U Obory, Vachkova 630, Praha 10 ZŠ a MŠ Bratronice, Bratronice 76, Bratronice ZŠ Horoměřice, okr. Praha západ, Velvarská 310, Horoměřice ZŠ Libušín, Komenského , Libušín ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ, Bezručova 346, Mnichovice ZŠ Velké Přílepy okr. Praha západ, Pražská Velké Přílepy 15 S t r á n k a

16 Pracovníci CPIV Praha a kontakty PhDr. Martina Urbancová psycholog tel.: Bc. Jan Heinrich sociální pracovník tel.: Mgr. Helena Brožovská koordinátor tel.: Mgr. Alena Krnáčová speciální pedagog tel.: Mgr. Petra Košlíková projektový manažer kulturní antropolog tel.: Mgr. Romana Růžičková pedagog didaktik tel.: CPIV Praha Tovačovského 92/ Praha 3 tel.: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 16 S t r á n k a

2011/listopad CPIV PRAHA INFORMAČNÍ OBČASNÍK

2011/listopad CPIV PRAHA INFORMAČNÍ OBČASNÍK 2011/listopad CPIV PRAHA INFORMAČNÍ OBČASNÍK Slovo redakce Vážení a milí čtenáři, právě jste otevřeli první vydání Informačního občasníku, které si pro Vás připravilo Centrum podpory inkluzivního vzdělávání

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Náš projekt Centrum integrované podpory

Náš projekt Centrum integrované podpory Kliknutím lze upravit styl. Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách

Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Základní škola J. Gutha-Jarkovského Centrum pro podporu integrace dětí s PAS Truhlářská 22, Praha 1 Vzdělávání žáků s PAS na běžných základních a středních školách Miroslav

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ NAŠE ČINNOST: skupina pro žáky 1.stupně skupina pro žáky 2.stupně rodičovská skupina artefiletická skupina pro středoškoláky artefiletická

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

ZŠ Štěchovice, Školní 122, 252 07 Štěchovice CZ.1.07/1.2.05/03.0014

ZŠ Štěchovice, Školní 122, 252 07 Štěchovice CZ.1.07/1.2.05/03.0014 CZ.1.07/1.2.05/03.0014 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.1 Počáteční vzdělávání 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsah projektu:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více