zpravodaj OBSAH ČÍSLA: číslo 2/2012 vychází 25. června 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj OBSAH ČÍSLA: číslo 2/2012 vychází 25. června 2012"

Transkript

1 zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Oka mžiky vzpomínání na akce 3) Jaké akce jsou připraveny na prázdniny a po prázdninách 4) Pozvánka na 20. výročí založení organizace 5) Znáte pověst o založení města Vyškov??? 6) Rady od přátel klubu 7) Některé ze zeměpisných rekordů Česka 8) Aby naše pomoc nebyla zároveň tou poslední 9) Informace z Bulletinu vydává ARPZPD Praha 10) A ještě několik informací o 11) Zajímavé výročí v červenci 12) Zajímavé výročí v srpnu 13) Zajímavé výročí v září 14) Služby nejen pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi 15) Recepty nejen pro kuchařky 16) Narozeninové přání + noví členové klubu 17) Poděkování sponzorům str. 2 str. 3-6 str. 6 str. 7 str. 8,9 str. 10 str. 11 str. 12 str str. 15,16 str. 16 str. 17 str. 18 str. 18,19 str str. 22 str. 23

2 Základní informace o členství v Asociaci na rok 2012: Máte-li jakkoliv zdravotně postižené dítě, můžete se stát členem organizace, i když nebydlíte přímo ve Vyškově a okolí. Pokud bydlíte ve větší vzdálenosti, musíte počítat s dovozem dítěte do místa odjezdu týká se to hlavně vícedenních pobytů. Pokud jedeme kolem dítě vyzvedneme po cestě A jak na to??? Stále stejně. Stačí zavolat (kontakty na poslední/předposlední straně zpravodaje) a požádat o zaregistrování, popřípadě další informace. Zašleme Vám přihlášku, pro obvodního lékaře potvrzení o zdravotním stavu Vašeho dítěte, plán akcí na stávající rok, vše vyplníte a zašlete zpět na adresu klubu. Zároveň obdržíte složenku k uhrazení členského příspěvku a pak jen stačí vše zaslat zpět na adresu: Tyršova 29, Vyškov Máte jen dvě povinnosti za rok: 1) Uhradit členský příspěvek do v dané výši, schválené členskou schůzí 2) Zúčastnit se členské schůze 1x za rok Po těchto krocích je již na Vás, kdy, kam a s kým přijdete mezi nás. Akce, které uvedete v celoročním plánu, Vám budeme průběžně nabízet. Jsou určeny především zdravotně postiženým dětem, ale některých se mohou zúčastnit i zdraví sourozenci s rodiči či Vaši kamarádi. Jedním z cílů naší organizace je integrace zdravotně postižených dětí do kolektivu s dětmi zdravými a proto krátkodobé jednodenní akce jsou přístupny celým rodinám se zdravotně postiženými dětmi i široké veřejnosti. Členský příspěvek na rok 2011 pro jednotlivce 250,- Kč / osobu kolektiv 100,- Kč / osobu Co Vám nabízíme Rehabilitační a ozdravné vícedenní prázdninové pobyty v ČR bez rodičů Činnost zájmovou, kulturní, poznávací a sportovní činnost Benefiční koncert, ples, sbírky, filmové představení K dalším aktivitám patří : Pravidelné vydávání zpravodaje organizace Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek včetně jejich prodeje Spolupráce s výrobcem speciální ortopedické obuvi pro děti i dospělé LUNA Základní odborné sociální poradenství ZDARMA Zprostředkování speciálního školení pro oddílové a hlavní vedoucí k handicapovaným dětem Asociace PAPRSEK spolupracuje s centrálou v Praze, pomocí ní s různými ministerstvy MŠMT, MZ a MPSV Krajským úřadem Jihomoravského kraje, státní správou a samosprávou nestátními a neziskovými subjekty, zabývající se péčí o zdravotně postižené pediatry, odbornými lékaři, psychology, socio-terapeuty, speciálními pedagogy, právníky, sociálními pracovníky, policií státní i městskou

3 Oka mžiky vzpomínání na akce Benefiční srdíčkový ples Benefiční srdíčkový ples opět v PDA ve Vyškově. Tentokrát jeho hlavním pořadatelem byla naše organizace PAPRSEK ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi PIAFA, Nadací Tři brány, Mateřským centrem Radost a Domem dětí a mládeže ve Vyškově. Z Blanska za námi i letos přijela kapela TRIO AMETHYST. Jelikož zábava probíhala až do časných ranních hodin, přestože jsme ples ukončili, lze vyvodit pouze jediný závěr, že se účastníkům mezi námi moc líbilo. Ples zahájili Michael Turčan s Eliškou Reichovou, kteří jsou profesionální tanečníci a nám pak nezbývá nic jiného než závidět. A než jsme se pustili do tanečního reje, mohli jsme shlédnout vystoupení břišní tanečnice, která měla u mužů nevídaný úspěch. I když jsme si v loňském roce mysleli, že letos na ples přijde více klientů se sdružení PAPRSEK, tak se tak nestalo. Můžeme si jen postesknout, že o tuto akci není zájem. Kde jinde se mohou např. vozíčkáři cítit dobře, než na našem plese Jerry Valná hromada Letošní Valná hromada ( ), kterou každoročně pořádá centrála z Prahy, byla celkem bouřlivá. Účastníci byli seznámeni s mnohými změnami nejen zvenčí, což tím myslím slavné reformy, ale také vnitřní. Jednalo se o schválení návrhu nových stanov a zde tedy byly úporné boje (až jsem já přišla o hlas...). Ne všichni se zněním souhlasili (klub Asociace PAPRSEK zastupovala Jaroslava Bednářová a Margita Sommerová), ale až čas ukáže, zda budou ze strany Prahy (ústředí) dodrženy sliby, které se dohodly v kuloárech a nemohly být dány do stanov. Nechybělo celoroční hodnocení práce všech klubů v republice i pracovníků na ústředí a informace o dotování aktivit klubů na rok K tomu bych dodala jen jedno v loňském roce byla dotace ,- Kč na oba prázdninové pobyty, kdy náklady se pohybovaly kolem 250 tisíc. A to jsem si říkala, že letos musí být lépe. Prozatím je našemu klubu přislíbeno ,- Kč na červencový pobyt a předběžný rozpočet je 143 tisíc, takže ještě horší dotace než rok loňský. Přesto jsme ve výboře rozhodli o uspořádání dvou prázdninových pobytů za příznivou výši poplatků a to mimo jiné i z důvodu 20. výročí založení naší organizace, které se připomeneme 15. září ve výstavní síni Muzea Vyškovska. Jerry

4 Oka mžiky vzpomínání na akce pokračování Filmové představení... V poslední době se snažíme nabízet zajímavé filmy v provedení 3D, které prozatím televize nedokáže. Rádi bychom tak zachovali návštěvu kin, jako jednou z kultur, která pomalu schází na úbytě. V dubnu jsme Vám nabídli zajímavý film Hněv Titánů, který nás zavedl mezi Bohy a polobohy. Potkali jsme se s Perseem, Áreem či Hádesem. Nechybí ani Bůh Zeus ale už víc neprozradíme, pouze snad že všechno dopadlo dobře a v závěru filmu nás fascinovalo filmové ztvárnění Kronose, který byl, jak jinak, než opět poražen. Film připomínal pohádku pro děti i dospělé, ale v každém případě všichni, kteří se na film přišli podívat, nebyli zklamáni. Škoda jen, že nás bylo méně, než jsme předpokládali... Jerry S Paprskem na dopravní hřiště" Připadá mi, že je to nedávno, co jsme se sešli na dopravním hřišti, abychom si zopakovali nejen dopravní předpisy, ale také si vyzkoušeli nanečisto jízdu přes zapnuté semafory, aniž bychom dostali od příslušníka policie pokutu Většinou máme při akcích nádherné počasí, ale tentokrát nás pořádně potrápilo. Jenže to neznáte naše děti. Jestli si myslíte, že je mraky a déšť zaskočil. Ani omylem. Jezdilo se, jen se za koly prášilo a když přišel čas poledního oběda, tak i ten jsme si nenechali ujít. Opékaly se buřtíky a věřte nevěřte, pod deštníkem Vždy se po obědě soutěží. Hod na plechovky, skoky v pytli, překážkový běh a ještě dalších 5 soutěží. I nyní bylo všechno připraveno, ale déšť byl neúprosný. Chtěli jsme soutěže zrušit, ale děti nás nakonec přesvědčily, že si chtějí zaházet alespoň s vajíčky. Je to totiž nejoblíbenější soutěž, pořádána na závěr celé akce Jerry

5 Oka mžiky vzpomínání na akce pokračování Filmové představení... Následovala nabídka filmového představení Avengers opět v 3D. Je zřejmé, že nabízené filmy jak Hněv Titánů tak i film Avengers jsou filmy fantastické. O nabídce představení či jakékoliv akce vždy rozhodují všichni členové výboru. Jsem přesvědčena, že volíme výběr dobře, abychom nabízeli akce pro všechny věkové skupiny, včetně klientů (dětí) již dospělých. V Sokolském domě jsem sama obě filmové představení navštívila. Mohu jen konstatovat, že se mi velice líbily. Neúčast či slabou účast si dokáži vysvětlit pouze tím, že dnes je možnost film shlédnou či stáhnout z Internetu a pak naše snaha vyjde na prázdno. Třeba se příště povede lépe Jerry Noční návštěva ZOO v Brně Již v létech minulých jsme nabízeli k Mezinárodnímu dni dětí zájezd do zoologické zahrady v Brně, ale ne normální návštěvu za denního světla. Naše nabídka je tak trošku nabídkou speciální, protože návštěva se koná cca od 18 hodiny až do tmy tmoucí Tato pozdní návštěva je umožněna pouze zdravotně postiženým dětem (i dospělým osobám), ale protože vždy o tento zájezd mají zájem i přátelé a kamarádi, mohou jet s námi také. A protože i letos o zájezd projevilo zájem hodně rodin s dětmi, rozhodli jsme se vyrazit do Brna za zvířátky autobusem. Kdo byl šikovný a pospíšil si, mohl vidět nejen zvířátka, ale i jejich krmení a na horní plošině pak různá vystoupení tanečních skupin. Nechyběly country písničky, které jsme si mohli společně zazpívat. Náklady na dopravu nám pomohl uhradit pan Jan Chrištof, takže mu i touto cestou patří velké poděkování od všech účastníků dětí i rodičů... Jerry Výlet na dukovanskou elektrárnu, rozhlednu Babylon... Poslední akcí před prázdninami byl zájezd na Mohelenskou hadcovu step, rozhlednu Babylon, do dalešického pivovaru, kde se točil film Postřižiny a nakonec jsme navštívili dukovanskou elektrárnu. Sluníčko se na nás celý den usmívalo, takže se výlet opravdu vydařil. Viděli jsme zajímavou přírodu české stepi kdo o ní z vás ví??? O kousek dál jsme si skoro všichni vyšlapali 112 schodů na vrchol babylonské rozhledny a skrze dalekohled se podívali na okolní krajinu. Protože se blížilo poledne, rozjeli jsme se do dalešického pivovaru na oběd, zároveň shlédli muzeum pivovaru a vydali se na kýženou prohlídku dukovanské elektrárny.

6 Chcete-li se podívat na fotografie ze zájezdu, navštivte naše webové stránky a třeba se příště rozjedete poznávat krásy naší republiky s námi. Stojí to za to Jerry Jaké akce jsou připraveny na prázdniny? Červen červenec Týdenní rehabilitační pobyt v obci Suchý v penzionu Athéna. Program zajišťuje Jaruška Režná z DDM. A že s sebou budeme opět brát naše čtyřnohé přátele koníčky to je přece samozřejmé. Téma Muži v černém Srpen Týdenní rehabilitační pobyt u obce Radějov v rekreačním středisku Hutník, blízko přehrady. Program připravila Verča Osičková z DDM a téma??? Přece Drákuloviny Jaké akce budou připraveny po prázdninách? Září se opět vypravíme na záhadný pochoďák kolem Vyškova prezentace ke 20. výročí založení klubu ve výstavních síních Muzea Vyškovska návštěva vyškovské hvězdárny

7 Pozvánka na slavnostní prezentaci klubu PAPRSEK 20 let činnosti Vyškov Klubu PAPRSEK Poradny a půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek PAPRSEK Informačního centra poskytovatelů sociálních služeb PAPRSEK oficiální zahájení v Muzeu Vyškovska v 10,00 hodin Stálá expozice: Sobota od 12,00 16,00 Neděle od 10,00 16,00 Neděle od 10,00 16,00 Neděle od 10,00 16,00 Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Ch. Dickens

8 Znáte pověst o založení města Vyškova??? Pověst o založení Vyškova Před dávnými časy, v těch dobách, kdy v našich zemích vládl mocný Samo, černaly se tmavé hvozdy na místě, kde stojí dnes Vyškov. Nebylo ani dědin v okolí a řeka vlekla se zvolna tichými, divoce zarostlými bažinami. Na východ ostud vyrůstal ze zvlněné půdy příkrý vrch a na něm stál hrad Orlov. Založil jej kdysi smělý lovec Jacek, který tu na vrcholku hory našel orlí hnízdo s třemi orlíky. Podle orlů pak nazval hrad i rod svůj, jenž se tu trvale usadil. Přešla léta a hrad obýval mocný pán Radimil z Orlova, jehož dcera Viška stala se manželkou Samovou. Měl sice Samo dvanáct žen z krve slovanské a s nimi 22 synů a 15 dcer, ale ze všech nejmilejší mu byla Viška. Urostlá postava, krása pohledu a líbeznost pohybů pojila se u ní neobvykle s odvahou a silou. Dovedla celé dny stříleti z luku, honiti divokou zvěř a leckdy na lovu zvedla uštvané zvíře ze země docela lehce a nesla je v rukou velký kus cesty. S posvátnou hrůzou všichni k ní hleděli, když se zabývala kouzly, nebo když s tváří nadzemsky změněnou a očima planoucíma u vytržení věštila události budoucí. V těch dobách vytáhl Samo do pole proti Avarům a Viška, která jindy svého manžela věrně doprovázela na výpravách válečných, odebrala se k svému otci na hrad Orlov, aby tu očekávala dítě, které se jí mělo naroditi. Doprovázena družinou a otcem svým Radimilem, usedla jednou na návrší proti hradu Orlovu tváří k východu slunce a zachvácena věšteckým duchem, s hořkým pláčem předpověděla, že se jí brzy narodí syn, ale že jemu i matce jest osudem určena smrt, která je oba uchvátí. Věštila i rozkvět a velikost říše moravské, její vzrůst i pád a zase opětné vzkříšení a slavnou vládu nad zeměmi sousedními. Pak obrátila oči k hustému lesu nedaleko Orlova v údolí řeky se prostírajícímu a řekla, že tam bude místo posledního odpočinku pro ni i jejího syna, jemuž určila jméno Samoš. Objímala vzrušeně otce a prosila ho, aby dal po smrti její i syna Samoše spálit těla a popel obou aby uložil do kamenné nádoby. Pak měl zavolati jejího bělouše, na němž tak často doprovázela svého manžela do bitev, nádobu přivázati k sedlu a pak koně volně pustiti a sledovati jeho cestu. Až se bělouš zastaví v lese u vysokého dubu, označí sám místo pro mohylu: kde třikrát pravou nohou zahrabe, tam vyprýští ze země pramen čisté vody. Na tom místě má popel uložiti do země a u nasypané mohyly mají se konati o výročí její smrti zápalné oběti za zpěvu žalozpěvů na usmíření bohů. Kouzelná moc pak způsobí, že pramen utvoří u její mohyly studánku, do níž přejde věštecký dar, od bohů Višce udělený kdykoliv Moravané vytáhnou do boje proti nepříteli, bude studánka věštiti šťastný i nešťastný výsledek; čeká-li je vítězství, bude voda jasná a průhledná až na dno, bude-li souzena porážka, pak prudce zrudne voda do krvava a povrch se pokryje popelem. Tak věštila Viška osud sobě i své zemi. Marně se snažil Radimil ji uklidniti, marně obětoval bohům na odvrácení zlé sudby. Po několika dnech splnila se věštba a Viška

9 odešla na věčnost krátce po smrti svého syna Samoše. Zarmoucený otec vyplnil její přání, dal snésti na nádvoří Orlova hranici vonného dříví a spálil obě těla. Popel vložil do kamenné nádoby a zavolal, jak si Viška přála, jejího bělouše, k sedlu mu při vázal nádobu a za nářku a zpěvu žen pustil koně volným krokem, sám pak s celou družinou za ním se ubíral smutně. Hluboko do lesa vedl je zvolna bělouš. Ač ho nikdo nepobídl, přece kráčel jistě, jako by znal svůj cíl, až stanul u starého dubu, žalostně zařičel a třikrát zahrabal pravou nohou do země. Tu vytryskl do výše silný pramen čisté vody, ale hned zase ztratil se v zemi a zůstala malá jen studánka. Bez dechu sledoval Radimil s družinou, jak plní se doslovně předpověď nešťastné Višky a tehdy se teprve rozléhal les v dál hlasným nářkem a kvílením žen, za něhož kladli do země popel a vršili do výše okrouhlou mohylu, u ní pak obětí zápalnou slavili památku věštkyně Višky. Po smrti obou svých drahých chtěl otec být na blízku popela jejich, i poručil mýtiti les a tvrz si tu zbudoval, kterou pak nazval jménem své dcery Viška. Na ní se usa dil, opustiv staré své sídlo, hrad Orlov a dočkal se brzy zprávy o vítězství vojska Samova a avarské zemi. Tehdy se poprvé projevila kouzelná věštecká moc studánky, jejíž voda prudce proudila do velké výšky a při tom zůstala jasná a průzračná do dna. Od té doby se šířila pověst o zázračné věštecké studánce a často tu viděl bázlivý zrak, že voda v ní zrudla a povrch byl popraškem popela poset. Samo vítěz vrátil se z boje, jímž podmanil si celou panonskou zemi. Zarmoucen nad ztrátou syny i manželky ze všech nejmilejší, rozkázal vzíti ji do počtu božstev chránící zemi, aby již nikdy nebylo zapomenuto jméno a aby šlo od rodu k rodu. Mohylu dal ozdobiti bronzovou sochou a kol tvrze vystavěl vladařské sídlo, jemuž zůstalo jméno Viška. Celý věk vládl Samo a ve stáří 100 let zemřel. Po boku mohyly první nasypána byla druhá, pod níž uložen popel Samův a za 10 roků pak třetí, jež chovala popel Radimila z Orlova. Léta a staletí míjela, zanikl věštecký pramen, mohyly byly smeteny, jen pověst zů stala a ta klade místo mohyl i studánky ta,. Kde je presbytář vyškovského farního kostela. Tak končí pověst o vzniku Vyškova. publikoval Michael Novotný

10 Rady od přátel klubu Hřebíček proti hmyzu (mouchy, komáři i vosy...) Proti mouchám a jinému létavému hmyzu v místnostech pomáhá dát do mističky asi 15 ks hřebíčku, zalít je vodou a nechat je louhovat. Misku uložit kdekoliv v místnosti, kde máme celý den otevřená okna. Je to vyzkoušeno v chatě u rybníka (pro lepší účinek ponecháno na stole v blízkosti oken i dveří). Dokonce i vosa, která vlétne dovnitř, dá po půl metru zpátečku a zase odletí. A stačí jen, aby byly hřebíčky stále ponořené pod vodou (proto je třeba dolít občas vodu). Vyzkoušejte a uvidíte!!! Fígle, finty, triky i zlepšováky v praxi... Cibule potřete se po bodnutí včelou Citron rozpouští bradavice Jedlá soda přidat do fazolí, když se vaří špetku proti nadýmání čistí připálené hrnce (5 lžic ve vodě povařit a nechat odstát) nasypat trochu sody na špinavý sporák sodou posypat koberec, nechat 15 minut a vysát leští stříbrné a zlaté šperky (ne perly) čistí zahradní gril Koření šalvěj 2 lístky nasypat do bot proti zápachu když bolí zub hřebíčkový olej Lak na nehty potřené bradavice do týdne zmizí ochrana karoserie před rzí Ocet čistí chladničku a odstraňuje zápach odstraňuje plíseň odstraní mastnotu na vařiči a v troubě pár kapek dát do vody, kde se vaří vejce pokud nehty před lakováním potřeme octem, vydrží lak déle potřít včelí bodnutí bílí ponožky a odstraňuje žlutý nádech neředěný bílý ocet odstraní skvrny po krvi barvě na vlasy, kečupu a červeného vína skvrny od potu, deodorantu, kávy Peroxid vodíku 1 lžička peroxidu a zubní pasty - vetřít na skvrny neznámého původu a poté vymáchat odstraní skvrny od plísně v koupelně i stopy po trávě odstraní bakterie z kuchyňské desky odstraní skvrny od vína a krve rady od přátel

11 Některé ze zeměpisných rekordů Česka nejvyšší přírodní bod nejvyšší umělý bod vrchol Sněžky v Krkonoších, 1602 m n. m. horní plošina vysílače na vrcholu Pradědu v Jeseníkách, 1653 m n. m. nejnižší přírodní bod hladina řeky Labe na hranici s Německem u Hřenska 115 m n. m. nejdelší jeskyně Amatérská jeskyně v Moravském krasu, 35 km nejhlubší propast Hranická propast (u Teplic nad Bečvou), 289,5 m největší národní park Šumava, 1630 km2 nejdelší řeka Vltava, 433 km nejvodnatější řeka Labe, průměrný roční průtok v Hřensku 308 m3/s největší povodí Labe, km2 největší jezero Černé jezero (Šumava), 18,4 ha nejhlubší jezero Černé jezero (Šumava), 39,8 m největší rybník Rožmberk (u Třeboně), 4,89 km2 největší přehradní nádrž Lipno, 48,7 km2 nejvyšší přehradní nádrž Dalešice na řece Jihlavě, 100 m nejvyšší vodopád Pančavský vodopád v Krkonoších, 148 m nejvyšší absolutní teplota 40,2 C, , Praha Uhříněves nejnižší absolutní teplota -42,2 C, , Litvínovice okr. České Budějovice nejsilnější vítr 216 km/h, , Sněžka nejvýše ležící obec Kvilda okr. Prachatice, 1062 m n. m. nejníže ležící obec Hřensko, okr. Děčín, 116 m n. m. nejteplejší minerální pramen nejvyšší průměrná roční teplota nejnižší průměrná roční teplota nejvyšší průměrné roční srážky nejmenší šířka státního území nejobjemnější přehradní nádrž nejnižší průměrné roční srážky nejvýše ležící železniční stanice Vřídlo (v Karlových Varech), 72 C 10,1 C, Praha - Klementinum 0,4 C, Sněžka 1390 mm, Lysá hora (Beskydy) 143 km (mezi Mikulovem a Králíky) Orlík na Vltavě a Otavě), m3 pod 450 mm, Žatecko Kubova Huť (Šumava), 995 m n. m. vzdálenost mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem státního území 493 km vzdálenost mezi nejsevernějším a nejjižnějším bodem státního území 278 km nejkratší vzdálenost nejsevernějšího bodu od moře 290 km (od Štětínského zálivu Baltského moře) nejkratší vzdálenost nejjižnějšího bodu od moře 326 km (od Terstského zálivu Jaderského moře)

12 Aby naše pomoc nebyla zároveň tou poslední aneb plánovaný seriál rad I když bez slunečního svitu není život na planetě Země možný, přesto nás před ním lékaři výrazně varují. Jaká jsou pro a proti? Pro: Sluníčko likviduje mikroby, plísně i roztoče Sluníčko zvyšuje počet bílých krvinek, které jsou potřebné pro imunitní reakce. Opálená kůže sama o sobě lépe odolává infekcím Sluníčko tělu umožňuje tvorbu vitamínu D, který je potřebný pro vstřebávání vápníku z trávicího traktu (přijaté potravy), a jeho následné ukládání do tkání, včetně kostí. Je to vlastně protiosteoporosní opatření. Sluníčko zvyšuje hladinu serotoninu hormonu dobré nálady. Proto v létě netrpíme depresemi jako v zimě. Serotonin také potlačuje chuť na jídlo, proto je v létě hubnutí snazší Sluníčko potlačuje produkci spánkového hormonu Melatoninu proto se nám vstává lépe a ihned po probuzení jsme čilejší Proti: Sluneční paprsky zvyšují riziko vzniku kožního zhoubného nádoru melanomu, který velmi brzy metastazuje je považován za nejnebezpečnější. Za posledních 10 let se četnost jeho výskytu zvýšila čtyřikrát Sluneční paprsky poškozují vlákna kolagenu kůže tak ztrácí svou elasticitu, stává se svraštělou/vrásčitou, nažloutlou a suchou Příliš intenzivní sluneční paprsky (resp. UV záření) mohou poškodit/popálit oční rohovku obnažená volná nervová zakončení jsou velmi citlivá. Bolest při této fotoelektrické oftalmii je značná Pro tělo potřebnou dávku vitaminu D stačí tělo vyprodukovat díky působení sluníčka na hlavu, ruce a ostatní části těla mohou být zakryté oděvem Podtrženo-sečteno se sluníčkem jako s velmi silným lékem opatrně dávkovat po malých dávkách. Hodně slunečných dnů bez jakýchkoliv negativních následků přeje MUDr. Libor Němec Informace z Bulletinu vydává ARPZPD Praha Proč roste počet dětí s poruchami autistického spektra? Poruchy autistického spektra (PAS) se vyskytují v naší populaci poměrně často. Současné údaje uvádějí dětí na 10 tisíc narozených. Mimo osoby s typicky vyjádřenou PAS se setkáváme s autistickými rysy u dalších osob, které tuto skupinu rozšiřují až na dětí na 10 tis. narozených. PAS se projevují poměrně různorodou symptomatologií, kvůli které v minulosti často docházelo (v současnosti méně, ale stále dochází) k záměně diagnózy PAS za např. atypickou schizofrenii, hraniční a schizoidní osobnost, atypické obsedantně kompulzivní poruchy, mentální retardaci s poruchou chování, atypický vývoj s poruchou emocí, nespecifické poruchy vývoje

13 řeči. Včasné stanovení diagnózy a zavedení adekvátních intervenčních programů je však zásadní pro zamezení prohlubování deprivace dítěte, jeho komunikačního a sociálního handicapu. Dítě plně nerozumí tomu, co prožívá Společnou charakteristikou poruch autistického spektra je stav, kdy dítě plně nerozumí tomu, co prožívá, vidí i slyší. Duševní vývoj dítěte je narušen zejména v oblasti komunikace, sociálního chování, vnímání a představivosti. Je typická určitá míra stereotypního, rigidního až kompulzivního chování. Dítě má zvláštní, často nutkavé a neodklonitelné zájmy. Frekvence tíže symptomů se velmi liší, někdy určité schopnosti zcela chybí, jindy jsou jen výrazně opožděny. Řečové schopnosti se pohybují od různých stupňů dysfazie až po výrazné jazykové nadání. Intelekt se pohybuje od pásma mentální retardace přes nerovnoměrný vývoj s ostrůvkovitými schopnostmi až po nadprůměrně inteligentní děti. Různí se také zájem o sociální interakci dítě může být pasivní a odtažité, ale i mazlivé a fixované na blízké osoby. Jednotlivé symptomy se mohou vyskytovat v různých kombinacích, s různou tíží. PAS ovlivní vývoj dítěte, přináší komplikace ve vztahu s rodinou, vrstevníky, ve vzdělávání. Vhodně zvolená intervence a specifický přístup může handicap dítěte zmírnit umožní dítěti využít jeho schopnosti, osvojit si důležité dovednosti a tím zlepšit jeho vyhlídky na budoucí uplatnění a maximální možnou míru samostatnosti. Z uvedeného vyplývá, že rodiny s dítětem s diagnózou PAS potřebují nejen včasnou diagnózu, ale i účinnou a přiměřenou sociální pomoc státu, aby mohly existující intervenční programy efektivně využít. Statistická zjištění z posuzování dětí s PAS na OSSZ Kolín a v ČR V roce 2006 bylo v ČR posouzeno pro dávky nepojistného systému celkem dětí do 18 let, z toho 140 dětí s dg. pervazivní vývojové poruchy F.84 (dále jen F.84). V roce 2010 počet posudků vzrostl celkem 1,8krát na posouzených dětí, z toho počet posouzených s dg. F.84 vzrostl 18krát na případů. Ve stejném časovém období vzrostl ve Středočeském kraji počet posouzených dětí z případů na případů (1,8krát), z toho s dg. F.84 z 15 případů na 306 případů (20krát). Na OSSZ Kolín nebyl v roce 2006 ze 158 posuzovaných dětí evidován žádný případ s dg. F.84, v roce 2007 pouze jeden případ, v roce 2010 již 36 případů. Počet posu zovaných žádostí vzrostl do roku 2010 na 286 (1,8krát). Počet případů roste kvůli větší informovanosti Frekvence diagnózy F. 84 u dětí při posuzování zdravotního stavu pro účely dávek nepojistných systémů sociálního zabezpečení (sociální péče, státní sociální podpora, sociální služby) vzrůstá s řádově rychlejší dynamikou proti celkovému nárůstu počtu posuzovaných případů. Tento fakt je zapříčiněn větší informovaností odborné i laické veřejnosti o problematice PAS, více dětí je včas zachyceno a diagnostikováno. Pedagogičtí pracovníci jsou školeni v rozeznávání symptomatologie PAS u dětí ve školních i předškolních zařízeních. Specializovaná pracoviště jsou více dostupná ve všech regionech. Diagnóza autismu je více medializována, sami rodiče na poruchu častěji pomýšlejí.

14 Jednotlivé dávky sociálního zabezpečení jsou v současnosti pro dg. PAS uznávány ve vyšším stupni a ve větším procentu případů než před pěti lety. Nejčastějším důvodem pro posuzování dg. PAS je řízení o příspěvek na péči a mi mořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany. Sociální pomoc státu formou různých dávek a služeb v případě dětí s PAS umožňuje dítěti adekvátně se sociálně začlenit a jeho rodině lépe fungovat. Péči o děti s PAS kromě rodin zajišťuji profesionálové odborníci příslušných oborů (neurologie, psychiatrie). Poruchy autistického spektra je možné zmírnit různými speciálními postupy a podpůrnými programy. Ty umožní dětem podle míry jejich postižení zlepšit fungování v rodině, ve škole a později v dospělosti i začlenění do společnosti a pracovního procesu. Patří sem zejména raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny, služby osobního asistenta, respitní (odlehčovací) služby, sociální rehabilitace, bezplatné sociální poradenství, tréninkové bydlení a další. MUDr. Vanda Bártlová referát lékařské posudkové služby OSSZ Kolín MPSV spustilo nový web o důchodové reformě Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes spustilo nový web o důchodové reformě. Na adrese občané najdou přehledně a srozumitelně vysvětleno vše podstatné, co se reformy penzí týká. Stránky jsou členěny do tematických kategorií a přináší přehled nejdůležitějších změn, které začnou platit po startu reformy od ledna Stránky Telefóniky myslí i na osoby se zdravotním postižením Na adrese spustila Telefónika Czech Republic nové stránky, na které soustředila informace o svých aktivitách souvisejících se společenskou odpovědností. Jednu sekci představují i přehledně shrnuté informace pro osoby se zdravotním postižením. Je v ní i nový formulář, kde se zákazník jednoduše dozví, na jakou slevu má nárok. Může si vybrat, zda o ni chce zažádat poštou nebo si zajít na prodejnu. V tom případě zvolí město, poté si vybere z nabídky konkrétní prodejnu a na závěr na jedné stránce dostane kompletní informaci. Ta shrnuje, kolik bude platit po odečtení slevy za zvolený tarif, jaká je adresa a otevírací doba vybrané prodejny, jaké doklady má vzít s sebou a rovnou si může stáhnout i žádost o poskytnutí slevy. Informace pro osoby se zdravotním postižením se nacházejí v sekci Myslíme na zákazníky. Podobně přehledným způsobem jsou zde popsány informace pro seniory a služba Hovor pro neslyšící. LUMIUS založil svůj nadační fond Společnost Lumius, spol. s r.o., dodavatel elektřiny a plynu velkoodběratelům, založila Nadační fond LUMIUS ve spolupráci s Nadací Charty 77. Účelem fondu je podpořit řešení obtížné sociální a ekonomické situace osob se zdravotním posti žením a seniorů. Výše daru pro rok 2012 je 500 tisíc Kč. Není nám jedno, co se děje kolem nás, proto je firemní dárcovství součástí dlouhodobé strategie naší společnosti. Vždy jsme se snažili o cílenou a dlouhodobou podporu a vznik Nadačního fondu LUMIUS je přirozeným vývojem. Pro letošní rok jsme dar stanovili ve výši půl milionu korun, pro další roky nevylučujeme jeho navýšení, řekl Ing. Miloň Vojnar, ředitel společnosti LUMIUS.

15 Nadační fond LUMIUS v roce 2012 podpoří hlavně tyto tři projekty: Nový start slouží lidem, kterým se za posledních měsíců stal úraz nebo jiným způsobem došlo k nenávratným změnám jejich zdravotního stavu, Rehabilitační a kompenzační pomůcky přednostně pro ty, kteří se obracejí přímo na společnost Lumius, SENSEN (senzační senioři) bude podporovat aktivity dle preferencí zakladatelů (aktivní kluby, školy a podobně). Lumius, spol. s r.o., ul. Míru 3267, Frýdek-Místek tel: , fax: , A ještě několik informací o Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na vnější podněty, které jsou běžnou součástí našeho okolí (pyly, plísně, zvířata, potraviny, hmyz apod.). Látky, které alergickou reakci vyvolají, nazýváme alergeny. Alergeny jsou většinou látky bílkovinné povahy. Imunitní systém je strážcem organismu, má za úkol přiměřeně reagovat na všechny podněty - zevní (baktérie, toxické látky, viry apod.), ale i vnitřní (nádorové buňky, poškozené nebo přestárlé buňky apod.) a chránit před nimi jedince. Tyto vnější i vnitřní podněty, na které imunitní systém reaguje, nazýváme antigeny. Pokud imunitní systém nepřiměřeně reaguje na látky bílkovinné povahy (alergeny), mluvíme o alergii. Celiakie je vrozená, celoživotní nesnášenlivost lepku. Podstatou celiakie je abnormální reakce imunitního systému jedince na lepek. Nemocné s celiakií nelze vyléčit, ale lze je velmi úspěšně léčit. Jediným, základním a dostatečným léčebným opatřením je úplné vynechání lepku ze stravy bezlepková dieta. Diabetes je nejběžnější název pro onemocnění, při kterém dochází k abnormálnímu průběhu metabolismu některých základních živin, hlavně cukrů a tuků, v těle (česky se mu také říká cukrovka, nebo starším odborným termínem úplavice cukrová). Počet léčených diabetiků v České republice stále stoupá. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se ke konci roku 2004 léčilo v Česku 712 tisíc pacientů, tedy o 45 tisíc nemocných více než dva roky předtím. Z toho 160 tisíc se léčilo inzulínem. Hluchoslepota je jedinečné postižení, které vzniká kombinací sluchového a zrakového poškození. Způsobuje v důsledku účinků souběhu poruch funkcí sluchu a zraku závažné potíže v psychosociální oblasti, při komunikaci, sociální a funkční interakci s prostředím a při zajišťování vlastních životních potřeb takto postiženého člověka. Současně zabraňuje plnohodnotnému začlenění a zapojení do běžného života a společnosti. V České republice by podle světové statistiky mělo žít zhruba 4000 osob posti žených hluchoslepotou. V evidenci občanských sdružení pro hluchoslepé je jich kolem 150, jde o osoby s postižením zraku a sluchu různého stupně. Zájemci o problematiku lidí s hluchoslepotou nebo zájemci o služby naleznou nejdůležitější informace v češtině na serverech organizací Klub přátel červenobílé hole, LORM, Okamžik a Záblesk. Odbornou pomoc poskytuje také Tyfloservis.

16 Epilepsie. Ve světě žije asi 100 milionů epileptiků, v České republice Jsou mezi nimi děti i dospělí a netěší je ani konstatování, že touto nemocí trpělo mnoho slavných lidí: Caesar, Napoleon, Beethoven, Paganini, Dostojevskij, van Gogh. Je to choroba, se kterou se musí naučit žít. Epilepsie je nejčastější neurologickou nemocí. Nemocných přibývá s věkem, i když ve stáří jsou epileptické záchvaty často zaměňovány se známkami demence a epileptik zůstává neléčen. U epilepsie ani nemusíme znát příčinu onemocnění: může být následkem poranění hlavy, podmíněna geneticky anebo se na její příčinu nikdy nepřijde. V každém případě mají už děti předškolního a školního věku problémy se sociálním zařazením, protože je znevýhodňují projevy jejich nemoci. U 60 % nemocných se podaří najít účinný lék hned napoprvé, u dalších se hledá delší dobu a jen 5 % případů se musí řešit operačně. Lupénka. Zhruba psoriatiků představuje po diabeticích, sluchově postižených, mentálně postižených a lidí s vadami pohybového ústrojí pátou nejpočetnější skupinu zdravotně postižených v České republice. Lupus je porucha imunitního systému známá jako autoimunní nemoc. V autoimunních nemocích tělo ubližuje jeho vlastním zdravým buňkám a tkáním. To vede k zanícení a škodě na různých tělesných tkáních. Lupus může ovlivnit mnoho částí těla, včetně kloubů, kůže, ledvin, srdce, plic, cév a mozku. Ačkoli lidé s nemocí mohou mít různé symptomy, ty nejobyčejnější zahrnují krajní únavu, bolavé nebo naběhlé klouby (artritida ), nevysvětlitelnou horečku, kožní vyrážky a ledvinové problémy. V této době neexistuje žádný lék na lupus. Nicméně lupus může být velmi úspěšně léčen vhodnými léky a většina lidí s touto nemocí může vést aktivní, zdravý život. Nejkomplexnější informace o této problematice poskytuje web Klub lupusinek. Nespecifické střevní záněty jsou zánětlivá onemocnění trávící trubice, jejichž příčinu neznáme. Jsou to Crohnova choroba a Ulcerózní kolitida. Obě choroby mají mnoho společného, ale liší se tím, kterou část střeva postihují a do jaké hloubky postihují střevní sliznici. Obě se mohou poprvé objevit v jakémkoliv věku a výjimkou není ani postižení dětských pacientů. od přátel klubu Zajímavé výročí v červenci... Jaroslav Foglar Český spisovatel, publicista a redaktor dětských časopisů, známý pod skautskou přezdívkou Jestřáb, se narodil v Praze 6. července V roce 1914 se Foglarovi přestěhovali z Nuslí na Vinohrady a roku 1920 Foglar poprvé navštívil skautský oddíl klub oldskautů Jestřábi, podle kterého později dostal i svoji přezdívku. Jako třináctiletému (1920) mu vyšel první literární pokus, báseň Měsíční noci. V roce 1921 se mu naskytla možnost vstoupit do 34. pražského oddílu Ohnivci. Jeho první publikovaná povídka Vítězství byla vydána časopisecky roku 1923 a byla prvním krůčkem ke spisovatelské dráze. V roce 1925 ukončil Foglar Veřejnou obchodní školu a byl zaměstnán jako úředník. V roce 1934 vydalo nakladatelství Melantrich první Foglarovu knihu - Pří

17 stav volá. Brzy přichází období Foglarova redaktorského působení v časopise Mladý hlasatel, kde 8. května 1937 vychází výzva k zakládání čtenářských klubů Ml. hlasatele. V létě vyšlo první vydání knihy Hoši od Bobří řeky s ilustracemi Zdeňka Buriana. Od listopadu 1938 vedli redakci Jaroslav Foglar spolu s Karlem Burešem a od 17. prosince vycházel na pokračování dnes již legendární seriál - comics Rychlé šípy, kreslený JUDr. Janem Fischerem. Roku 1941 byl Mladý hlasatel zastaven nacisty. Těsně po válce redigoval Foglar časopis Junák, brzy odsud ale odešel pro názorové neshody, aby založil nový časopis Vpřed. První foglarovské číslo Vpředu (č. 18) vyšlo 9. dubna 1946 s legendární kresbou Rychlých šípů na titulní straně (autor Bohumil Konečný - Bimba). Tento časopis ukončil svoji činnost v roce 1948, byl zastaven naopak komunisty. V padesátých letech Foglar působil jako vychovatel v domově mládeže pod dohledem StB. Ani v tuto dobu ale nepřestal psát. Po delší odmlce se v roce 1965 na trhu objevila Tajemná Řásnovka. V Ostravském kulturním zpravodaji vycházely Rychlé šípy i s novými příběhy, kreslenými Marko Čermákem. Osmdesátá léta byla poznamenána spoluprací s výtvarníkem Karlem Saudkem na kreslených seriálech Modrá rokle a Ztracený kamarád. Po roce 1989 se Foglarovi otevřela cesta ke čtenářské veřejnosti. V nakladatelství Olympia vydal stínadelskou trilogii Dobrodružství v temných uličkách (Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého Vonta). Od jara 1995 byl dlouhodobě hospitalizován. K jeho devadesátinám a nedožitým devadesátinám Jana Fischera uspořádalo Muzeum hl. m. Prahy rozsáhlou výstavu s názvem Po stopách Rychlých šípů. Jaroslav Foglar zemřel po delší nemoci 23. ledna 1999 v pražské Thomayerově nemocnici. Zajímavé výročí v srpnu Jožo Nižnánsky byl slovenský básník, spisovatel-prozaik, publicista a překladatel, autor populárních historických románů a pověstí. Narodil se 30. srpna 1903 Brestovany, Slovensko. Pocházel z nemajetné rodiny, jeho otec byl železniční dozorce. Základní školu navštěvoval v Brestovanech, Zavaru a v Satu Mare (Rumunsko), gymnázium potom ve Svätém Juru a v Trnavě. Po maturitě se zapsal na práva, která však nedokončil, neboť dal z finančních důvodů přednost novinářské praxi. Od roku 1923 se tak stal novinářem z povolání. Mezi lety 1924 a 1938 byl redaktorem deníku agrární strany Slovenská politika, kde uveřejnil většinu svých románů na pokračování. Postupně redigoval časopisy Nový svet (v době Druhé světové války byl jeho majitelem a vydavatelem), časopisy Demokratické strany Čas v obrazoch a Demokratický týždenník (v obou ve funkci šéfredaktora), Život v obrazoch a jiné. V letech pracoval jako redaktor ve Vydavatelství ROH, v letech pracoval ve vydavatelství Obroda, od roku 1952 byl také redaktorem Světa socialismu, později Slovenského nakladatelství dětské knihy a do roku 1957, kdy odešel do důchodu, ve slovenském vydavatelství Mladé letá. Tvorba Svojí literární tvorbu začal psaním poezie, přestože se později věnoval výlučně psaní dobrodružně-historických románů. Jeho poezie vyjadřuje oslavu života

18 rolnických předků. Jeho básnická tvorba byla velmi dobře přijata, nicméně později v ní nepokračoval, ale začal se věnovat próze. V ní se vracel do slovenské minulosti a k historickým postavám jako jsou Móric Beňovský nebo Alžběta Báthoryová. Pro jeho tvorbu je charakteristický napínavý děj, dobrodružství, zápas dobra a zla, hrdinství i zbabělost, a také příběhy lásky. Svoje díla se snažil psát velmi jednoduše tak, aby byla přístupná široké veřejnosti (inspirovala ho díla W. Scotta, A. Dumase, M. Jókaie, H. Sienkiewicze a jiných). Pro nás je nejznámější dílo Čachtická paní, román o Alžbětě Báthoryové a v roce Žena dvoch mužov, román. Zajímavé výročí v září... Yvetta Blanarovičová se narodila se 24. září v Bojnicích u Prievidzi. Je česká herečka a zpěvačka slovenského původu. Vystudovala státní konzervatoř v Žilině, obor zpěv a hru na housle a poté Státní konzervatoř v Praze. Čeští filmoví diváci ji znají především jakožto půvabnou představitelku čertíka z filmové pohádky Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky z roku 2000 nebo čarodějnici Černavu z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. V roce 1988 získala cenu za nejlepší herecký výkon za roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícim ševci. Také za svou roli čertíka v Princezně ze mlejna byla roku 1995 nominována na Českého lva a za tutéž roli obdržela v roce 1994 cenu za nejlepší herecký výkon. Za své herecké výkony byla oceněna nejen na českých, ale i na zahraničních festivalech. Kromě herectví se také věnuje dabingu a v současné době nahrává své nové CD. Je autorkou mnoha benefičních koncertů a v roce 2004 založila Nadační fond Fantazie. Služby nejen pro rodiny s postiženými dětmi Po dohodě s různými podnikateli lze poskytnout různé služby (mnohé z nich se slevou) Autoservis Kalivoda, Vyškov 15% sleva na náhradní díly s výjimkou vozů Lysovice , ŠKODA opravy vozidel přednostně do 24 hodin odvoz osob po okrese Vyškov z opravny a zpět zdarma možnost odvozu vozidla do opravny a zpět zdarma MICHELIN při zakoupení pneumatik montáž zdarma PANDA PV s.r.o. Dukelská 10, Vyškov PC-WORD Havránek na servisní práce 50% sleva zboží i služby se slevou

19 Poradna a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek PAPRSEK, Lípová 364/2, Vyškov otevřeno: PO ČT 8,00 12, ,30 16,00 Marie Mikulášková Margita Sommerová Pozn.: V případě, že potřebujete využít poradenství, doporučujeme napřed dohodnout schůzku telefonicky. Trochu receptů na štrúdly Plzeňský štrúdl Suroviny: 30 dkg hladké mouky, půl kostky ztuženého tuku, vejce, 16 polévkových lžic piva, jablka, cukr, skořici, oříšky, rozinky, strouhaný perník (nebo strouhanku) Pracovní postup: Z mouky, tuku, piva a vajíčka vy pracujeme těsto, které necháme půl hodiny odpočívat přikryté nahřátým kastrolem. Pak vyválíme placku, posypeme ji perníkem (strouhankou), na něj nakrájíme jablka na plátky a přidáme skořici, cukr, oříšky a rozinky. Zabalíme a pečeme na plechu asi půl až tři čtvrtě hodiny. Babiččin štrúdl Suroviny: 250 g hladké mouky, špetku soli, 1 lžíci sádla, 1 lžíci octa, 1 dl teplé vody, 1 vejce a sádlo na potření na náplň: jablka rozkrájená na plátky, strouhanku (nebo rozdrcené piškoty), skořici, rozinky, citronovou kůru Pracovní postup: Na vál prosejeme mouku, uděláme důlek, do kterého vlijeme sádlo rozpuštěné v teplé vodě, ocet, vejce a sůl. Nožem zpracujeme těsto, které nesmí být příliš tuhé, ale také se nesmí chytat válu. Těsto přikryjeme nahřátým kastrolem a necháme chvíli odpočinout. Pak těsto na utěrce posypané moukou rozválíme a ještě vytáhneme hodně dotenka. Těsto pomastíme, posypeme strouhankou, jablky, skořicí, rozinkami a citronovou kůrou. Těsto na utěrce stočíme, závin přendáme na vymazaný plech, potřeme sádlem a v předehřáté troubě zvolna upečeme.

20 Jahodový závin Suroviny: 250 g listového těsta, 300 až 400 g jahod, 100 g cukru, 2 vejce, tuk, strouhanku, vanilkový cukr Pracovní postup: Na dvou lžících rozpuštěného másla dozlatova osmahneme strouhanku a necháme ji vychladnout. Potom ji smícháme s krystalovým cukrem, rozšlehaným vejcem a žloutkem. Koupené listové těsto rozválíme na obdélníkový plát, který potřeme strouhankovou pastou. Na celou plochu rozložíme omyté, osušené rozpůlené jahody (mohou být i mražené). Závin svineme, potřeme rozšlehaným bílkem a pečeme ve vyhřáté troubě na pomaštěném plechu nebo na pečicím papíru. Po vychladnutí závin posypeme vanilkovým cukrem. Slavnostní štrúdl Suroviny: 200 g lískového těsta, 4 jablka, lžíci citronové šťávy, lžíci vlašských ořechů, lžíci medu, 2 lžíce meruňkové marmelády, 3 lžíce moučkového cukru Pracovní postup: Jablka nakrájíme a okamžitě je pokapeme citronovou šťávou. Nasekané ořechy smícháme s medem a přimícháme jablka. Rozválený plát těsta přeneseme na plech, doprostřed rozprostřeme jablkovou směs a stočíme do závinu. Těsto shora nakrojíme rádýlkem. Závin pečeme prudce asi 35 minut. Po upečení ho potřeme zahřátou meruňkovou marmeládou a pocukrujeme. Perníkový štrúdl Suroviny: 600 g hladké mouky, 300 g moučkového cukru, 4 vejce, 4 lžíce medu, 3/4 sáčku prášku do pečiva, špetku perníkového koření, povidla, jádra vlašských ořechů Pracovní postup: Ze všech surovin (kromě povidel) vypracujeme těsto, které necháme přes noc odpočinout. Potom vyválíme na válu plát, potřeme jej povidly, poklademe půlkami ořechových jader a zabalíme jako štrúdl. Pečeme asi při 150 C. Po upečení horký štrúdl potřeme žloutkem rozmíchaným s vlažnou vodou. Barcelonský závin Suroviny: 4 vejce, 2 lžíce cukru, 40 g mletých mandlí, 1 lžička skořice, 4 lžíce kukuřičné mouky, prášek do pečiva náplň: jablka, lžička skořice, 100 g cukru a 200 ml šlehačky Postup: Ze 4 bílků a 2 lžic cukru ušleháme tuhý sníh. Opatrně vmícháme mleté mandle, skořici, kukuřičnou mouku a prášek do pečiva. Těsto nalijeme na plech vyložený pečicím papírem a zvolna pečeme asi 10 minut až je povrch těsta pevný. Necháme vychladnout a mezitím si připravíme směs z nastrouhaných jablek, skořice, cukru a šlehačky. Směs naneseme na těsto a zavineme. Povrch posypeme

zpravodaj str. 27 Informace z Bulletinu vydává ARPZPD Praha Zajímavosti o nadcházejících vánočních svátcích Služby nejen pro zdravotně postižené

zpravodaj str. 27 Informace z Bulletinu vydává ARPZPD Praha Zajímavosti o nadcházejících vánočních svátcích Služby nejen pro zdravotně postižené zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Oka mžiky vzpomínání na a poděkování sponzorům Jaké akce budou připravovány po novém

Více

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA:

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Usnesení z členské schůze Asociace PAPRSEK 2012 3) Plán akcí na rok 2012 4) Pozvání na Benefiční srdíčkový ples 5) Informace

Více

zpravodaj OBSAH ČÍSLA: číslo 2/2014 vychází 23. června 2014

zpravodaj OBSAH ČÍSLA: číslo 2/2014 vychází 23. června 2014 zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Oka- mžiky vzpomínání na akce 3) Jaké další akce připravujeme 4) Informace z pražského Zpravodaje 5) Aby naše pomoc nebyla

Více

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA:

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK str. 2 2) Oka mžiky vzpomínání na str. 3,4 3) Jaké se nyní připravují akce str. 5 4) Informace z netu str. 6-9 5) Informace z

Více

Velikonoční. cukrátka strana. magazín pro rodiny s dětmi do 18 let. elektronické vydání. www.facebook.com/rodinnepasy.

Velikonoční. cukrátka strana. magazín pro rodiny s dětmi do 18 let. elektronické vydání. www.facebook.com/rodinnepasy. www.rodinnepasy.cz jaro 2015 NEPRODEJNÉ magazín pro rodiny s dětmi do 18 let NEPRODEJNÉ www.facebook.com/rodinnepasy @ elektronické vydání Ukliďme Česko 10 Sportujeme s technikou: Tipy na sportovní kamery

Více

číslo 12 prosinec 2003

číslo 12 prosinec 2003 číslo 12 prosinec 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 Nastal vánoční čas strana 4 Oslavenkyně Helena Kružíková strana 6 Vánoční recepty

Více

Jan Říha vylezl Macochu, myslí na Schody do nebe

Jan Říha vylezl Macochu, myslí na Schody do nebe Ročník XI., číslo 4/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Jak roste Kosatec Výstavba nového sídla České abilympijské asociace Abilympiáda obrazem i slovem Připomínka dvou květnových dnů Pomůcky,

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

Slovo předsedy SDČR, o.s.

Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Je třeba životu více dávat, než ho urychlovat. Slovo předsedy SDČR, o.s. Gándhí Vážení přátelé, mocná čarodějka příroda nám opět připravila jedno

Více

O invalidní důchod si bude od příštího roku potřeba zažádat

O invalidní důchod si bude od příštího roku potřeba zažádat Stěžeň 4/2008 - Proč si nemocní vybírají peritoneální dialýzu? TVÁŘ Z OBÁLKY 8. Jaké jsou hlavní motivace nemocných Psycholožka Marcela Znojová zjišťovala v rámci Interního oddělení Strahov VFN motivace

Více

bulletin lormu podzim

bulletin lormu podzim 72 2012 bulletin lormu podzim VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor sociálně PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

konkurz, který byl přijat, bylo také

konkurz, který byl přijat, bylo také 3/99 12. února 1999 Cena 4,80 Kč Začátkem roku stoupla nezaměstnanost Ke zvýšení procenta nezaměstnanosti přispěla koncem minulého roku nejen likvidace Sololitu, a. s., ale hlavně, tak jako každoročně,

Více

listopad 2010 Úvodník Rozkoš na handbiku Na svatého Václava vozíčkářů oslava již posedmnácté Rozhovor s Markem Ebenem

listopad 2010 Úvodník Rozkoš na handbiku Na svatého Václava vozíčkářů oslava již posedmnácté Rozhovor s Markem Ebenem Rozhovor s Markem Ebenem str. 1 Deprese nebo jenom.? str. 4 Paraple revue najdete uprostřed Informace Svazu Paraplegiků str. 9 foto: Veronika Souralová Rozkoš na handbiku Týdenní cyklistický kurz za krásami

Více

časopis lorm z.s. jaro

časopis lorm z.s. jaro 82 2015 časopis lorm z.s. jaro VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce rozhovor PRÁVNÍ PORADNA haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY

Více

Čtení pro lidi. Kluci ze starší přípravky žáků ve čtvrtek 1.5.2014 po vítězství nad Štěkní 16:1 s trenéry Zdeňkem Vilánkem a Václavem Radou.

Čtení pro lidi. Kluci ze starší přípravky žáků ve čtvrtek 1.5.2014 po vítězství nad Štěkní 16:1 s trenéry Zdeňkem Vilánkem a Václavem Radou. Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ BUĎTE, LIDÉ, NA SEBE HODNÍ Z REGIONU SPORT ROZHOVOR JESLIČKY. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 4

PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ BUĎTE, LIDÉ, NA SEBE HODNÍ Z REGIONU SPORT ROZHOVOR JESLIČKY. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 4 MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 4 ZDARMA prosinec 2010 PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ BUĎTE, LIDÉ, NA SEBE HODNÍ více na str. 8 až 10 Bláhově jsem se těšila, že vám v prosincovém čísle zpravodaje

Více

RFK Invest, a.s. Husinecká 10, 130 00 Praha 3. tel.: +420 739 541 921. přijme do svého nového týmu obchodní manažery distributory

RFK Invest, a.s. Husinecká 10, 130 00 Praha 3. tel.: +420 739 541 921. přijme do svého nového týmu obchodní manažery distributory JIHOČESKÝ KRAJ ČÍSLO 2 ROČNÍK I 19. BŘEZNA 2010 Profil Zpěvačka a herečka Hanka Křížková se narodila 15. srpna 1957 v jihočesrodinu. Vztah k muzice zdědila po rodičích. Před maturitou začala zpívat ve

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014 1 1 / 2015 Milé čtenářky a milí čtenáři, vítám vás v roce 2015 a zároveň vám přeji, aby vás v něm provázelo vše jen to NEJ! I nadále se budu těšit na spolupráci s vámi, jež mi jistě pomůže vytvořit časopis,

Více

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET 11/2013 POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET Psal se rok 1913, rok, kdy ve světě Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, kdy Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu, kdy v Norsku

Více

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč.

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč. sleva ve výši 500 Kč/osoba SLOVO ÚVODEM OBSAH 500 Kč na dovolenou pro pojištěnce Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS poskytuje pojištěncům OZP 500 Kč na dovolenou do Černé Hory, Chorvatska, Bulharska nebo

Více

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň 3 2008 vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň PASTVINY Chaty patříci k pensionu Pastviny Zemská brána Stěžeň 3/2008 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu........................................................................

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

8 duben. Kamínka zahřála i pobavila reportáž. Sami o sobě zprávy ze sdružení. Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk

8 duben. Kamínka zahřála i pobavila reportáž. Sami o sobě zprávy ze sdružení. Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk MOZAIKA PIONÝRA 8 duben 2011 Kamínka zahřála i pobavila reportáž 67 Sami o sobě zprávy ze sdružení 1213 Putování se psem Klíčení program pro mladší školní věk 18 Znáte rostliny? kvíz 15 Clona má vítěze

Více

Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 5 JE 11. KVĚTNA 2012

Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 5 JE 11. KVĚTNA 2012 1 Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 5 JE 11. KVĚTNA 2012 Z obsahu: - PČR varuje - Den učitelů - Příprava na povodně - Sbor dobrovolných hasičů příjme nové

Více

Magazín BENU. Homeopatie Péče o oči. Pavel Nový. Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015

Magazín BENU. Homeopatie Péče o oči. Pavel Nový. Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015 Magazín BENU Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015 Pavel Nový...pokud můžete, vyhýbejte se lékům a doktorům. Homeopatie Péče o oči Podstata tkví v tom, že se k léčbě První oční vyšetření doporučujeme

Více

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně Ročník X., číslo 6/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Kdy a kde budou abilympiády v roce 2010 Základní informace o nadcházejících soutěžních přehlídkách Nebývalý zájem o miniauto Speciální vozidlo

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

léto 2012 VERŠE SloVo ŠéFREDAKtoRA ZPRÁVY Z lormu NAD DoPISY ČtENÁŘŮ PŘÍBĚH PRÁVNÍ PoRADNA ZDRAVÍ HAF INFoRMACE osobnosti ZE SVĚtA HlUCHoSlEPÝCH

léto 2012 VERŠE SloVo ŠéFREDAKtoRA ZPRÁVY Z lormu NAD DoPISY ČtENÁŘŮ PŘÍBĚH PRÁVNÍ PoRADNA ZDRAVÍ HAF INFoRMACE osobnosti ZE SVĚtA HlUCHoSlEPÝCH 71 2012 bulletin lormu léto VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY VZKAZY MOUDRÝCH

Více