Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s."

Transkript

1 Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

2 Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek na základních a středních školách v Brně; určit s jakými návykovými látkami se žáci a studenti nejčastěji setkávají, v jakém věku u jednotlivých látek dochází k prvnímu kontaktu s látkou, a zda a v jaké míře v užívání návykových látek respondenti pokračují. Tato zjištění by mohla (a měla) pomoci při koncipování preventivních aktivit pro danou cílovou skupinu (např. zaměření na primární, sekundární, terciární prevenci, širší spolupráce s rodinami, příp. školami, atp.) Průzkum byl anonymní a dobrovolný. Uskutečnil se formou dotazníkového šetření, dotazník obsahoval 15 otázek. Dotazníkem byly obeslány všechny základní a střední školy v Brně a také v Jihomoravském kraji. Tento výstup analyzuje data pouze za brněnské školy. Průzkumu se zúčastnilo 22 brněnských škol, z toho 14 základních škol, 3 gymnázia, 3 střední odborné. Celkový počet respondentů byl Správně vyplněná data obsahovalo 1699 dotazníků. Dotazníky byly vyplňovány v průběhu února až dubna Vzhledem k výběru škol a respondentů, si průzkum neklade nároky na reprezentativnost a uvedené analýzy jsou platné pouze pro zkoumaný soubor. Data budou archivována po dobu jednoho roku na adrese A Klubů ČR, o.p.s. Školám, které na průzkumu spolupracovaly, jejich žákům, studentům a pedagogům velmi děkujeme. Bez jejich přístupu bychom nemohli výzkum realizovat.

3 Obsah 1. Charakteristika souboru respondentů Respondenti dle typu školy, kterou navštěvují Respondenti dle pohlaví Respondenti dle věkových kategorií Vlastní zkušenosti studentů a žáků s návykovou látkou a s hazardním hraním Vlastní zkušenost s návykovou látkou a s hazardním hráčstvím/ zkušenost dle pohlaví Vlastní zkušenost dle věku respondenta Vlastní zkušenost dle typu školy Setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Věk prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Cigarety věk prvního setkání Alkohol věk prvního setkání Marihuana - věk prvního setkání LSD věk prvního setkání Pervitin věk prvního setkání Extáze věk prvního setkání Lysohlávky věk prvního setkání Těkavé látky věk prvního setkání Trip věk prvního setkání Hazardní hry věk prvního setkání Jiné věk prvního setkání Přístup k návykové látce/hazardní hře při první vlastní zkušenosti Pravidelné užívání návykových látek a hraní hazardních her Hazardní hry - pravidelné užívání a druh hazardní hry Cigarety - pravidelné užívání a množství vykouřených cigaret Pivo - pravidelné užívání a množství Víno - pravidelné užívání a množství Trávení volného času Místo setkání s drogou Z čeho mám největší strach Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky Typ vyhledané odborné pomoci... 35

4 Seznam grafů a tabulek Tabulka 1: Typy škol a % zastoupení respondentů... 5 Tabulka 2: Pohlaví respondentů... 6 Tabulka 3: Věkové kategorie respondentů... 6 Tabulka 4: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle pohlaví... 7 Tabulka 5: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle věku respondenta... 8 Tabulka 6: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle typu školy... 8 Tabulka 7: Počet výskytů setkání se s návykovými látkami... 9 Tabulka 8: Průměrný věk, medián a modus uživatelů návykových látek Tabulka 9: Přehled věk prvního setkání - cigarety Tabulka 10: Přehled věk prvního setkání alkohol Tabulka 11: Přehled věk prvního setkání marihuana Tabulka 12: Přehled věk prvního setkání LSD Tabulka 13: Přehled věk prvního setkání pervitin Tabulka 14: Přehled věk prvního setkání extáze Tabulka 15: Přehled věk prvního setkání lysohlávky Tabulka 16: Přehled věk prvního setkání těkavé látky Tabulka 17: Přehled věk prvního setkání trip Tabulka 18: Přehled věk prvního setkání - hazardní hry Tabulka 19: Přehled věk prvního setkání - jiné Tabulka 20: Souhrn - Přistup k návykové látce Tabulka 21: Přehled frekvence užívání Online her, Výherních automatů a Kurzového sázení Tabulka 22: Přehled užívání Online her, Výherních automatů a Kurzového sázení dle věku Tabulka 23: Frekvence užívání cigaret Tabulka 24: Frekvence užívání cigaret dle věku Tabulka 25: Frekvence užívání piva Tabulka 26: Frekvence užívání piva dle věku Tabulka 27: Frekvence užívání vína Tabulka 28: Frekvence užívání vína dle věku Tabulka 29: Frekvence užívání tvrdého alkoholu Tabulka 30: Frekvence užívání tvrdého alkoholu dle věku Tabulka 31: Frekvence užívání marihuany Tabulka 32: Frekvence užívání marihuany dle věku Tabulka 33: Přehled ostatních návykových látek - Extáze, Pervitin a jiných... 30

5 Tabulka 34: Přehled trávení volného času Tabulka 35: Přehled míst setkání s drogou Tabulka 36: Přehled míst setkání s drogou dle věku Tabulka 37: Přehled Z čeho mám největší strach Tabulka 38: Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky Tabulka 39: Typ vyhledané odborné pomoci při závislosti kamaráda/ky Tabulka 40: Ne/dostatek informací o následcích zneužívání Graf 1: Typy škol a % zastoupení respondentů... 5 Graf 2: Vlastní zkušenost s návykovou látkou v % dle pohlaví... 7 Graf 3: % Návykové látky - podíl setkání v %... 9 Graf 4: Věk prvního setkání - cigarety Graf 5: Věk prvního setkání - alkohol Graf 6: Věk prvního setkání - marihuana Graf 7: Věk prvního setkání - LSD Graf 8: Věk prvního setkání - pervitin Graf 9: Věk prvního setkání - extáze Graf 10: Věk prvního setkání - lysohlávky Graf 11: Věk prvního setkání - těkavé látky Graf 12: Věk prvního setkání - trip Graf 13: Věk prvního setkání - hazardní hry Graf 14: Věk prvního setkání - Jiné Graf 15: Přistup k návykové látce Graf 16: Trávení volného času Graf 17: Přehled míst setkání s drogou Graf 18: Přehled míst setkání s drogou dle věku Graf 19: Z čeho mám největší strach Graf 20: Ne/dostatek informací o následcích zneužívání... 36

6 1. Charakteristika souboru respondentů 1.1. Respondenti dle typu školy, kterou navštěvují Soubor respondentů byl tvořen žáky a studenty brněnských základních (61,3%), gymnázií (20,7%) a středních odborných škol a učilišť (18,1%). Typ školy Počet respondentů % zastoupení Základní škola 2. Stupeň ,3 Víceleté gymnázium ,2 Čtyřleté gymnázium 77 4,5 Střední odborné učiliště 74 4,4 Střední odborná škola ,7 Celkem ,0 Tabulka 1: Typy škol a % zastoupení respondentů Graf 1: Typy škol a % zastoupení respondentů 5

7 1.2. Respondenti dle pohlaví Mezi respondenty tvořili většinu muži (51,0%), ženy byly zastoupeny v 49,0% celkového souboru. Pohlaví Počet respondentů % Žena ,0 Muž ,0 Celkem ,0 Tabulka 2: Pohlaví respondentů 1.3 Respondenti dle věkových kategorií Anketní dotazníky byly vyplňovány žáky a studenty ve věku 11 až 21 let. Nejvíce jsou v souboru zastoupeni respondenti věkové kategorie let (69,0%), dále věkové let (30,1%). Kategorie let byla zastoupena pouze 0,9% respondentů. Věkové kategorie Počet respondentů % , , ,9 Celkem ,0 Tabulka 3: Věkové kategorie respondentů 6

8 2. Vlastní zkušenosti studentů a žáků s návykovou látkou a s hazardním hraním 2.1 Vlastní zkušenost s návykovou látkou a s hazardním hráčstvím/ zkušenost dle pohlaví Vlastní zkušenost s návykovými látkami a hazardním hráčstvím uvádí 55,7% respondentů, naopak bez této zkušenosti je 44,3%. Dle pohlaví vlastní zkušenost uvádí 50,9 % žen a 60,3 % mužů. Vlastní zkušenost Ženy Muži Všichni Počet % Počet % Počet % Ano , , ,7 Ne , , ,3 Celkem , , ,0 Tabulka 4: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle pohlaví Graf 2: Vlastní zkušenost s návykovou látkou v % dle pohlaví 7

9 2.2. Vlastní zkušenost dle věku respondenta Následující tabulka ukazuje, jak respondenti odpovídali na otázku vlastní zkušenosti s požitím návykové látky či hraním. Ve věkové kategorii je to 45,3 %, ve věkové kategorii 16-19: 78,5%, a ve věkové kategorii let uvádí 93,3% respondentů vlastní zkušenost. Vlastní zkušenost Věkové kategorie Celkem Ano počet % 45,3 78,5 93,3 55,7 Ne počet % 54,7 21,5 6,7 44,3 Celkem počet Tabulka 5: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle věku respondenta 2.3. Vlastní zkušenost dle typu školy Vlastní zkušenost uvádí 46% žáků základních škol, 61,1% studentů víceletých gymnázií, 63,6% studentů čtyřletých gymnázií, 78,4% studentů středních odborných učilišť a 82,8% studentů středních odborných škol. Typ školy Vlastní zkušenost Ano Ne Celkem Základní škola 2. Stupeň počet % 46,0 54,0 Víceleté gymnázium počet % 61,1 38,9 Čtyřleté gymnázium počet % 63,6 36,4 Střední odborné učiliště počet % 78,4 21,6 Střední odborná škola počet % 82,8 17,2 Celkem počet % 55,7 44,3 Tabulka 6: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle typu školy 8

10 3. Setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Jak můžeme vidět v následující tabulce, nejvíce respondentů má zkušenosti s alkoholem (39,43%), následovaným cigaretami (31,93%). Na třetím místě v žebříčku oblíbenosti návykových látek se umístila marihuana, kterou vyzkoušelo 16,24% respondentů. Následují hazardní hry s 8,24%. Návykové látky Počet % Cigarety ,93 Alkohol ,43 Marihuana ,24 LSD 8 0,37 Pervitin 7 0,32 Extáze 18 0,83 Lysohlávka 26 1,20 Těkavé látky 18 0,83 Trip 5 0,23 Hazardní hry 178 8,24 Jiné 8 0,37 Celkem ,00 Tabulka 7: Počet výskytů setkání se s návykovými látkami Graf 3: % Návykové látky - podíl setkání v % 9

11 4. Věk prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Kromě pořadí, v jakém se respondenti setkávali s návykovými látkami, měli také uvádět věk, tohoto setkání. Z následující tabulky lze zjistit věkové průměry, mediány a modusy uváděného prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami. Při interpretaci těchto dat bychom měli mít na paměti, že setkání uvedla vždy jen část respondentů z celkového počtu 1699 respondentů. Překvapivým zjištěním je, že věkový průměr je nejnižší u těkavých látek a alkoholu, které v tomto neslavném prvenství předstihly první zkušenost s cigaretami. "Nejpozději" se setkávají respondenti s tripem. Návykové látky Průměrný věk Medián Modus Počet Cigarety Alkohol Marihuana LSD Pervitin Extáze 15 15, Lysohlávka 15 14, Těkavé látky 12 11, Trip Hazardní hry Jiné Celkem Tabulka 8: Průměrný věk, medián a modus uživatelů návykových látek 10

12 4.1 Cigarety věk prvního setkání První osobní setkání s cigaretami kulminuje ve věku 13 let, kdy nejčastěji dochází k prvnímu setkání s cigaretami. Cigarety - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,12 0,29 0, ,71 1,74 2, ,53 1,30 3, ,29 3,19 6, ,59 3,91 10, ,24 7,97 18, ,00 7,39 25, ,30 17,97 43, ,12 22,46 66, ,30 15,51 81, ,89 12,03 93, ,35 3,33 97, ,82 2,03 99, ,29 0,72 99, ,06 0,14 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo ,61 Neodpovědělo / neužívají ,39 Celkem 1699 Tabulka 9: Přehled věk prvního setkání - cigarety Graf 4: Věk prvního setkání - cigarety 11

13 4.2 Alkohol věk prvního setkání Výpověď respondentů o první osobní zkušenosti s alkoholem kulminuje ve čtrnácti letech. 95,64 % respondentů se zkušeností s alkoholem zažije první zkušenost do 15-ti let věku. Alkohol - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,12 0,24 0, ,12 0,24 0, ,65 1,30 1, ,24 2,47 4, ,18 2,36 6, ,53 3,06 9, ,35 2,71 12, ,47 8,95 21, ,24 6,48 27, ,59 15,19 42, ,89 17,79 60, ,30 22,61 83, ,12 12,25 95, ,77 3,53 99, ,35 0,71 99, ,06 0,12 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo ,97 Neodpovědělo / neužívají ,03 Celkem 1699 Tabulka 10: Přehled věk prvního setkání alkohol Graf 5: Věk prvního setkání - alkohol 12

14 4.3 Marihuana - věk prvního setkání Uváděný věk prvního setkání s marihuanou kulminuje v 15 letech, nejčastěji se respondenti s marihuanou poprvé setkali mezi 14. a 15. rokem. Více než tři čtvrtiny uživatelů (76,92%) uvedly, že se s marihuanou setkala poprvé do 15-ti let (včetně). Marihuana - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,24 1,14 1, ,35 1,71 2, ,88 4,27 7, ,47 11,97 19, ,53 26,78 45, ,42 31,05 76, ,06 14,81 91, ,18 5,70 97, ,47 2,28 99, ,00 0,00 99, ,06 0,28 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo ,66 Neodpovědělo / neužívají ,34 Celkem 1699 Tabulka 11: Přehled věk prvního setkání marihuana Graf 6: Věk prvního setkání - marihuana 13

15 4.4 LSD věk prvního setkání Z celkového počtu respondentů uvedlo zkušenost s LSD 0,47%. V období 13 až 15 let se s LSD setkalo 100% uživatelů. LSD - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,18 37,50 37, ,12 25,00 62, ,18 37,50 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 8 0,47 Neodpovědělo / neužívají ,53 Celkem 1699 Tabulka 12: Přehled věk prvního setkání LSD Graf 7: Věk prvního setkání - LSD 14

16 4.5 Pervitin věk prvního setkání S pervitinem se setkalo celkem 0,41% respondentů výzkumu. Do 14 let se s pervitinem setkalo přes 71% respondentů. Pervitin - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 14,29 14, ,12 28,57 42, ,12 28,57 71, ,06 14,29 85, ,00 0,00 85, ,00 0,00 85, ,06 14,29 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 7 0,41 Neodpovědělo / neužívají ,59 Celkem 1699 Tabulka 13: Přehled věk prvního setkání pervitin Graf 8: Věk prvního setkání - pervitin 15

17 4.6 Extáze věk prvního setkání Setkání a zkušenost s extází uvádí 1,06 % respondentů a nejčastěji se s ní tito respondenti setkali ve věku 16 let. Do 15 let se s touto drogou setkalo 50,0% uživatelů. Extáze - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 5,56 5, ,00 0,00 5, ,00 0,00 5, ,12 11,11 16, ,12 11,11 27, ,24 22,22 50, ,35 33,33 83, ,18 16,67 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 18 1,06 Neodpovědělo / neužívají ,94 Celkem 1699 Tabulka 14: Přehled věk prvního setkání extáze Graf 9: Věk prvního setkání - extáze 16

18 4.7 Lysohlávky věk prvního setkání S touto drogou se setkalo 1,53% respondentů. Do 14 let se s touto drogou setkalo 50% uživatelů. Lysohlávky - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,12 7,69 7, ,06 3,85 11, ,18 11,54 23, ,41 26,92 50, ,29 19,23 69, ,24 15,38 84, ,12 7,69 92, ,06 3,85 96, ,06 3,85 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 26 1,53 Neodpovědělo / neužívají ,47 Celkem 1699 Tabulka 15: Přehled věk prvního setkání lysohlávky Graf 10: Věk prvního setkání - lysohlávky 17

19 4.8 Těkavé látky věk prvního setkání Zkušenost s těkavými látkami uvedlo 1,06% účastníků výzkumu. Věk prvního setkání se v tomto případě kulminuje nízko, a to v 10 letech. Do 14-let mělo zkušenost s touto látkou 72,22% uživatelů drogy. Těkavé látky - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 5,56 5, ,06 5,56 11, ,35 33,33 44, ,06 5,56 50, ,12 11,11 61, ,06 5,56 66, ,06 5,56 72, ,12 11,11 83, ,18 16,67 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 18 1,06 Neodpovědělo / neužívají ,94 Celkem 1699 Tabulka 16: Přehled věk prvního setkání těkavé látky Graf 11: Věk prvního setkání - těkavé látky 18

20 4.9. Trip věk prvního setkání Setkání a zkušenost s tripem uvádí 0,29 % respondentů a nejčastěji se s ním tito respondenti setkali ve věku 16 let. Do 17 let se s touto drogou setkalo 80,0% uživatelů. Trip - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 20,00 20, ,00 0,00 20, ,00 0,00 20, ,00 0,00 20, ,00 0,00 20, ,12 40,00 60, ,06 20,00 80, ,06 20,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 5 0,29 Neodpovědělo / neužívají ,71 Celkem 1699 Tabulka 17: Přehled věk prvního setkání trip Graf 12: Věk prvního setkání - trip 19

21 4.10 Hazardní hry věk prvního setkání S hazardními hrami má zkušenosti 10,48% respondentů a kulminace první zkušenosti s tímto návykovým chováním se objevuje ve 12. letech. První zkušenost do 13-let věku uvedlo 49,44% hráčů. Hazardní hry - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,12 1,12 1, ,00 0,00 1, ,12 1,12 2, ,06 0,56 2, ,24 2,25 5, ,29 2,81 7, ,29 2,81 10, ,53 5,06 15, ,59 5,62 21, ,82 17,42 38, ,12 10,67 49, ,41 13,48 62, ,35 12,92 75, ,24 11,80 87, ,47 4,49 92, ,77 7,30 99, ,06 0,56 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo ,48 Neodpovědělo / neužívají ,52 Celkem 1699 Tabulka 18: Přehled věk prvního setkání - hazardní hry Graf 13: Věk prvního setkání - hazardní hry 20

22 4.11. Jiné věk prvního setkání S jinými návykovými látkami než výše uvedenými se setkalo 0,47 % respondentů. Nejranější zkušenost byla získána ve věku 10 let. Jiné - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 12,50 12, ,00 0,00 12, ,00 0,00 12, ,18 37,50 50, ,00 0,00 50, ,12 25,00 75, ,12 25,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 8 0,47 Neodpovědělo / neužívají ,53 Celkem 1699 Tabulka 19: Přehled věk prvního setkání - jiné Graf 14: Věk prvního setkání - Jiné 21

23 5. Přístup k návykové látce/hazardní hře při první vlastní zkušenosti Respondenti, kteří uváděli vlastní osobní zkušenost s návykovými látkami a hazardními hrami, dále odpovídali na otázku, jak se k první návykové látce/hazardní hře dostali. Nejčastěji probíhá první kontakt prostřednictvím kamaráda/ky, a to v 64,51% případů. 12,61% respondentů uvedlo, že jim první kontakt zprostředkovali rodiče. 10,16% respondentů uvedlo, že si návykovou látku koupili sami. V 8,15% případů účastníkům výzkumu nabídl návykovou látku někdo jiný. Pro první kontakt s návykovou látkou se tak zdá podle výsledků důležitá druhá osoba, která tento kontakt zprostředkuje. Přístup k návykové látce Počet % % uživatelů Užívá nadále Koupil jsem 91 5,36 10,16 48 Ukradl jsem 14 0,82 1,56 7 Nabídl mi kamarád ,02 64, Nabídl mi rodič 113 6,65 12,61 35 Nabídl mi někdo jiný 73 4,30 8,15 25 Nabídl mi neznámý 1 0,06 0,11 1 Zkusil jsem kvůli příteli 14 0,82 1,56 4 Byla mi vnucena 12 0,71 1,34 4 Zodpovězeno ,74 Bez odpovědi ,26 Celkem 1699 Tabulka 20: Souhrn - Přistup k návykové látce Graf 15: Přistup k návykové látce 22

24 6. Pravidelné užívání návykových látek a hraní hazardních her V následující části se budeme věnovat odpovědím na otázku zaměřenou na to, jaké návykové látky či hazardní hry v době průzkumu respondenti užívají, a jak často je užívají. 6.1 Hazardní hry - pravidelné užívání a druh hazardní hry Hazardní hry v tomto oddíle dělíme na on-line hry, výherní automaty a kurzovní sázení. Podle přiznané frekvence pravidelného hraní a sázení se ukázalo, že on- line hry hraje pravidelně 23,88% z celkového počtu respondentů a z toho více než jedna třetina denně (43,84% hráčů on-line her). U výherních automatů uvedlo pravidelné hraní 1,46% respondentů, z toho byla nejčastější frekvence 1x týdně (88% hráčů na výherních automatech). U kurzovního sázení uvedlo 3,44% respondentů pravidelné sázení s nejčastější frekvencí 1x týdně (68,97% kurzových sázkařů). Online hry Frekvence Počet % Denně ,84 1x týdně ,86 Víckrát ,30 Celkem 406 Výherní automaty, VLT Frekvence Počet % Denně 1 4 1x týdně Víckrát 2 8 Celkem 25 Kurzovní sázení Frekvence Počet % Denně 8 13,79 1x týdně 40 68,97 Víckrát 10 17,24 Celkem 58 Tabulka 21: Přehled frekvence užívání Online her, Výherních automatů a Kurzového sázení 23

25 Nejčastěji respondenti mezi roky hrají on - line hry. Jejich počet stejně jako u výherních automatů s přibývajícím věkem klesá. Opačnou, tedy narůstající četnost respondentů pozorujeme u kurzového sázení. Online hry Počet % Počet % Počet % Denně , ,84 0 0,00 1x týdně 68 26, , ,67 Vícekrát denně 72 28, , ,33 Celkem Výherní automaty, VLT Počet % Počet % Počet % Denně 0 0, ,11 0 0,00 1x týdně 14 93, , ,00 Vícekrát denně 1 6, ,11 0 0,00 Celkem Kurzovní sázení Počet % Počet % Počet % Denně 3 11, ,13 0 0,00 1x týdně 19 73, , ,00 Vícekrát denně 4 15, ,35 0 0,00 Celkem Tabulka 22: Přehled užívání Online her, Výherních automatů a Kurzového sázení dle věku 24

26 6.2 Cigarety - pravidelné užívání a množství vykouřených cigaret Pravidelné kouření celkem uvedlo 18,30% respondentů. Nejvyšší procento respondentů - kuřáků kouří denně (52,05%). Tato frekvence užívání byla nejčastější u všech věkových kategorií. Cigarety Frekvence Počet % Denně ,05 1x týdně 94 29,65 Víckrát 58 18,30 Celkem 317 Tabulka 23: Frekvence užívání cigaret Cigarety Počet % Počet % Počet % Denně 66 44, , ,89 1x týdně 54 36, ,16 0 0,00 Vícekrát denně 29 19, , ,11 Celkem Tabulka 24: Frekvence užívání cigaret dle věku 25

27 6.3 Pivo - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití piva celkem uvedlo 19,93% respondentů. Nejčastější frekvencí pití piva bylo jednou týdně (75,26%) a tato frekvence byla uváděna nejčastěji ve všech třech věkových skupinách. Pivo Frekvence Počet % Denně 14 4,81 1x týdně ,26 Víckrát 58 19,93 Celkem 291 Tabulka 25: Frekvence užívání piva Pivo Počet % Počet % Počet % Denně 6 5,04 8 4,94 0 0,00 1x týdně 92 77, , ,00 Vícekrát denně 21 17, , ,00 Celkem Tabulka 26: Frekvence užívání piva dle věku 26

28 6.4 Víno - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití vína celkem uvedlo 9,38% respondentů. Pravidelné pití vína při frekvenci 1x týdně udává 80,75% respondentů kteří pijí víno. Tato frekvence je opět nejčastější ve všech třech věkových skupinách. Víno Frekvence Počet % Denně 5 3,11 1x týdně ,75 Víckrát 26 16,15 Celkem 161 Tabulka 27: Frekvence užívání vína Víno Počet % Počet % Počet % Denně 2 3,03 3 3,37 0 0,00 1x týdně 54 81, , ,33 Vícekrát denně 10 15, , ,67 Celkem Tabulka 28: Frekvence užívání vína dle věku 27

29 6.5 Tvrdý alkohol - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití tvrdého alkoholu celkem uvedlo 10,83% respondentů. Stejně jako u piva a vína, je i v případě užívání tvrdého alkoholu nejčastější frekvencí užívání 1x týdně. Shodně tuto frekvenci jako nejčastější udaly všechny tři věkové skupiny respondentů. Tvrdý alkohol Frekvence Počet % Denně 7 3,76 1x týdně ,26 Víckrát 26 13,98 Celkem 186 Tabulka 29: Frekvence užívání tvrdého alkoholu Tvrdý alkohol Počet % Počet % Počet % Denně 6 8,57 1 0,93 0 0,00 1x týdně 54 77, , ,50 Vícekrát denně 10 14, , ,50 Celkem Tabulka 30: Frekvence užívání tvrdého alkoholu dle věku 28

30 6.6 Marihuana - pravidelné užívání a množství Pravidelné užívání marihuany celkem uvedlo 4,83% respondentů. U marihuany se frekvence užívání neliší od četnosti užívání alkoholu. Celkově opět jako nejčastější frekvenci udávají respondenti kuřáci marihuany užívání 1x týdně (67,47% kuřáků marihuany) ve všech věkových kategoriích. Marihuana Frekvence Počet % Denně 12 14,46 1x týdně 56 67,47 Víckrát 15 18,07 Celkem 83 Tabulka 31: Frekvence užívání marihuany Marihuana Počet % Počet % Počet % Denně 6 17, , ,00 1x týdně 24 70, , ,00 Vícekrát denně 4 11, ,00 0 0,00 Celkem Tabulka 32: Frekvence užívání marihuany dle věku 29

31 6.7 Ostatní návykové látky - pravidelné užívání U ostatních návykových látek bylo zaznamenáno nejvíce odpovědí pro užívání extáze a jiných látek. Opět s nejčastější frekvencí jedenkrát týdně. Extáze Pervitin Jiné Frekvence Počet % Frekvence Počet % Frekvence Počet % Denně 0 0,00 Denně 0 0,00 Denně 4 28,57 1x týdně 6 85,71 1x týdně 3 100,00 1x týdně 6 42,86 Víckrát 1 14,29 Víckrát 0 0,00 Víckrát 4 28,57 Celkem 7 Celkem 3 Celkem 14 Extáze Počet % Počet % Počet % Denně 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1x týdně 1 50, , ,00 Vícekrát denně 1 50,00 0 0,00 0 0,00 Celkem Pervitin Počet % Počet % Počet % Denně 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1x týdně 1 100, , ,00 Vícekrát denně 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Celkem Jiné Počet % Počet % Počet % Denně 2 25, ,00 0 0,00 1x týdně 3 37, , ,00 Vícekrát denně 3 37, ,00 0 0,00 Celkem Tabulka 33: Přehled ostatních návykových látek - Extáze, Pervitin a jiných 30

32 7. Trávení volného času Nejčastěji respondenti tráví volný čas doma u PC (24,94%). Následuje pobyt venku s kamarády (22,69%). 19,42% respondentů tráví volný čas sportem. Naopak pouze 1,53% uvedlo, že volný čas vyplňuje brigádou. Trávení volného času Počet respondentů % Doma - knihy, hudba ,13 TV 116 5,93 PC ,94 Sport ,42 Venku s kamarády ,69 V klubu 35 1,79 Na koncertech 12 0,61 Mám brigádu 30 1,53 Učím se 76 3,88 Nemám volný čas 36 1,84 Jinak 83 4,24 Celkem odpovědí 1957 Tabulka 34: Přehled trávení volného času Graf 16: Trávení volného času 31

33 8. Místo setkání s drogou Nejčastěji se respondenti setkávají s návykovými látkami na diskotékách, v klubech a hospodách (29,37 %), dále pak na ulici (24,07 %). S 6,24% následuje prostředí školy. Místo setkání s drogou Počet % všech respondentů % uživatelů návykových látek Diskotéky, kluby, hospody ,37 44,64 Koncerty 31 1,82 2,68 Ulice ,07 26,56 Večírky 73 4,30 5,13 Škola 106 6,24 8,93 Jiné. 51 3,00 0,45 Potkává ,81 Nezodpovězeno/Nepotkává ,19 Celkem 1699 Tabulka 35: Přehled míst setkání s drogou Graf 17: Přehled míst setkání s drogou 32

34 8.1. Místo setkání s drogou dle věku Mladší věková kategorie uživatelů návykových látek let se častěji setkávají s drogami na ulici (46,11%) a na diskotékách (30,27%). Mezi roky převládá jako místo setkání diskotéky a hospody (61,66%). Místo setkání s drogou Počet % Počet % Počet % Diskotéky, kluby, hospody , , ,43 Koncerty 16 2, ,14 1 7,14 Ulice , , ,29 Večírky 43 6, ,73 0 0,00 Škola 78 11, ,28 0 0,00 Jiné. 30 4, ,04 1 7,14 Celkem Tabulka 36: Přehled míst setkání s drogou dle věku Graf 18: Přehled míst setkání s drogou dle věku 33

35 9. Z čeho mám největší strach Respondenti uvedli, že největší strach mají ze závislosti (40,49%). A také ze smrti (14,01%). Naopak 23,07% respondentů uvedlo, že strach nemají. Z čeho mám největší strach Počet respondentů % Ze závislosti ,49 Někdo mi nabídne - já neodolám 71 4,18 Bude mi opakovaně nabízená 44 2,59 Někdo mi podstrčí ,48 Bude mi špatně 88 5,18 Ze smrti ,01 Nemám strach ,07 Celkem 1699 Tabulka 37: Přehled Z čeho mám největší strach Graf 19: Z čeho mám největší strach 34

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Mládež a návykové látky

Mládež a návykové látky Mládež a návykové látky Výzkumná zpráva Rok 2011 1 Výzkum Mládež a drogy Brno 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba, 7.listopadu, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 009/00 Rizika sociálně patologického chování žáků Vypracovala: Mgr. M. Janoušková

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření na základních školách v Chrudimi 6. 9. třídy Rok 2006 Vyhodnocení a zpracování dat provedl Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim Vyhodnocení průzkumu

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

ANKETA. Užívání návykových látek 2007/2008

ANKETA. Užívání návykových látek 2007/2008 ANKETA Užívání návykových látek 2007/2008 OBSAH: Obsah 2 Úvod 3 Výsledky celkové graficky 4 Výsledky v 6.A 6 Výsledky v 7.A 7 Výsledky v 7.B 9 Výsledky v 8.A 11 Výsledky v 8.B 13 Výsledky v 9.A 15 Výsledky

Více

Výskyt sázkového hraní v populaci

Výskyt sázkového hraní v populaci Výskyt sázkového hraní v populaci Mgr. Pavla Chomynová 7/11/2013 Obsah zdroje dat prevalence hraní v obecné populaci výsledky studií charakteristika hráčů prevalence problémového hraní PGSI škála hraní

Více

RSPCH 1. 1 2 3 4 5 7 9 37 17 12 8,53% 19.97% 45,12% 20,73% 14,63%

RSPCH 1. 1 2 3 4 5 7 9 37 17 12 8,53% 19.97% 45,12% 20,73% 14,63% RSPCH 1. Dotazník rizik sociálně patologického chování žáku pro učitele. Tento dotazník mapuje názory pedagogů na míru rizik výskytu jednotlivých sociálně patologických jevů u svých žáku a studentů. Odpovědi

Více

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými látkami na Prachaticku a Strakonicku Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Představujeme se 2 kontaktní centra 1 společný tým Proč monitoring?

Více

Rakovina není náhoda. Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol

Rakovina není náhoda. Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol Agentura J.L.M. II/2012 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Kam si chodíme posedět?

Kam si chodíme posedět? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: Nadezda.Horakova@soc.cas.cz Kam si chodíme posedět? Technické parametry Výzkum:

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravá vysočina, o.s. a Státní zdravotní ústav ve spolupráci s SZŠ a VOŠ Jihlava a VŠP Jihlava Jihlava 2012

Více

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Již čtvrtým rokem probíhá výzkum pomocí dotazníkového šetření

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči

Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči Výchovný ústav, střední škola a školní Jídelna Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118 PREZENTACE VÝZKUMU VZORKU 47 DÍVEK UMÍSTĚNÝCH VZAŘÍZENÍ

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K VÝUCE PROBLEMATIKY HIV/AIDS NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K VÝUCE PROBLEMATIKY HIV/AIDS NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K VÝUCE PROBLEMATIKY HIV/AIDS NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH Státní zdravotní ústav, 215 Pracoviště manažerky Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 27 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 27 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr.

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Lucie Jurystová Obsah příspěvku Úvod - Proč právě tento příspěvek? Cíl analýzy

Více

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku?

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku? 1. Co si představuješ pod pojmem dělám si co můžu, čas pro své koníčky,kamarády 3 VOLNÝ ČAS? alkohol a přátelé 4 čas na to co mě baví, kamarádi, kreslení 1 čas práce a posilovacích cviků a spánek 1 čas

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr.

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr. ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje všech žáků školy. Tento průzkum se

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

PREVENCE V KOMIKSECH

PREVENCE V KOMIKSECH PREVENCE V KOMIKSECH PRŮZKUM SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH TÉMAT A JEJICH PREVENCE NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚNOR 2012 Bc. Patrik Hujdus Projekt PREVENCE V KOMIKSECH podpořila

Více

Příloha tiskové zprávy Praha, 3. listopadu 2010. Děti a zájmová sdružení. Výsledky průzkumu a komentáře projekt Není nám to jedno!

Příloha tiskové zprávy Praha, 3. listopadu 2010. Děti a zájmová sdružení. Výsledky průzkumu a komentáře projekt Není nám to jedno! Příloha tiskové zprávy Praha, 3. listopadu 2010 Výsledky průzkumu a komentáře projekt Není nám to jedno! Děti a zájmová sdružení Otázka č. 1 - Navštěvuješ nějaký zájmový kroužek? Z výsledků průzkumu je

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování

Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování Mgr. Anna Milerová Chomutov - září 2011 Metodika výzkumu Sběr dat probíhal v

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

preventivního programu na Praze 6

preventivního programu na Praze 6 Užívání návykových látek l u dětíd 5. a 7. tříd: hlavní výsledky prvního testování v rámci r kvaziexperimentáln evaluační studie komunitního preventivního programu na Praze 6 Konference PPRCH 3, Praha

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD.

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Konopné drogy jsou po alkoholu a tabáku třetí nejužívanější skupinou drog nejen u nás, ale i ve světě UNODC odhaduje počet uživatelů 162 miliónů

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Dotazník - Domácí zvířata

Dotazník - Domácí zvířata Dotazník - Domácí zvířata Diplomová práce se nakonec zaměřila spíše na kočky, ale dotazník byl zpracován i pro psy. Děkuji všem za účast na dotazníku a přeji příjemné počtení. :) Pokud byste chtěli vidět

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na období 2003-2004 Odbor školství, mládeže a sportu,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Miroslav Mann, velitel městské policie; Komise pro

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba, 7.listopadu, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 009/00 Rizika sociálně patologického chování žáků Vypracovala: Mgr. M. Janoušková

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Business & Finance Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná zpráva z omnibusového šetření pro Hnutí DUHA Praha, leden 2004 1 Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Semestrální práce do předmětu MVY

Semestrální práce do předmětu MVY Semestrální práce do předmětu MVY Vypracovali: Krpálek Jan, Koška Petr Téma marketingového výzkumu a způsob získávání dat: Zaujala mě spotřeba alkoholu v České Republice na jednoho obyvatele. V tabulce

Více

Respondenti dle věku a pohlaví

Respondenti dle věku a pohlaví ECSM 2014 výsledky průzkumu Průzkumu, který proběhl v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014, se zúčastnilo celkem 478 respondentů, z čehož 466 dotazníků bylo použitelných pro další zpracování.

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Pití piva v české společnosti v roce 2006

Pití piva v české společnosti v roce 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pití piva v české společnosti v roce 2006 Technické parametry

Více

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas Závěrečná zpráva z výzkumu, 5. května 2016 Nadace Proměny Karla Komárka Obsah závěrečné zprávy Představení výzkumu 3 7 Klíčová zjištění

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Zdravý životní styl. www.survio.com 24. 09. 2014 19:41:07

Zdravý životní styl. www.survio.com 24. 09. 2014 19:41:07 www.survio.com 24. 09. 2014 19:41:07 Základní údaje Název výzkumu Zdravý životní styl Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/b4t2w7l2v9n2o5w3u

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2014 Dotazníkového šetření v listopadu 2014 se zúčastnilo 116 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2015 V listopadu 2014 již počtvrté hodnotili

Více

PROJEKT: Hrou proti AIDS

PROJEKT: Hrou proti AIDS PROJEKT: Hrou proti AIDS Jiří Stupka SZÚ Praha KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Praha, 20. říjen 2010 Motto: Jediný způsob jak ochránit naše děti před AIDS je dokázat, aby uměly ochránit samy sebe.

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Veřejné mínění na téma herny a casina na území Karlových Varů a jejich regulace ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Veřejné mínění na téma herny a casina na území Karlových Varů a jejich regulace ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Veřejné mínění na téma herny a casina na území Karlových Varů a jejich regulace ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 Název studie: Veřejné mínění na téma herny a casina na území Karlových Varů a jejich regulace Zadavatel

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s.

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. 1 KD HDM SZÚ, 6 10.2011 Stručně o studii HBSC Studie HBSC (The

Více

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. února 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší studie občanského

Více

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků K získání informací o spokojenosti zákazníků v restauraci CENTRUM Ropice bylo provedeno písemné dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo získat přehled o tom, jak jsou zákazníci spokojeni

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 0 12 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o drogách květen 2011 Technické parametry

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy. Září říjen 2012

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy. Září říjen 2012 Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy Září říjen 2012 Počet respondentů adresný online dotazník byl rozeslán na 7285 adres, návratnost 45% počet dokončených dotazníků:

Více