Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s."

Transkript

1 Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

2 Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek na základních a středních školách v Brně; určit s jakými návykovými látkami se žáci a studenti nejčastěji setkávají, v jakém věku u jednotlivých látek dochází k prvnímu kontaktu s látkou, a zda a v jaké míře v užívání návykových látek respondenti pokračují. Tato zjištění by mohla (a měla) pomoci při koncipování preventivních aktivit pro danou cílovou skupinu (např. zaměření na primární, sekundární, terciární prevenci, širší spolupráce s rodinami, příp. školami, atp.) Průzkum byl anonymní a dobrovolný. Uskutečnil se formou dotazníkového šetření, dotazník obsahoval 15 otázek. Dotazníkem byly obeslány všechny základní a střední školy v Brně a také v Jihomoravském kraji. Tento výstup analyzuje data pouze za brněnské školy. Průzkumu se zúčastnilo 22 brněnských škol, z toho 14 základních škol, 3 gymnázia, 3 střední odborné. Celkový počet respondentů byl Správně vyplněná data obsahovalo 1699 dotazníků. Dotazníky byly vyplňovány v průběhu února až dubna Vzhledem k výběru škol a respondentů, si průzkum neklade nároky na reprezentativnost a uvedené analýzy jsou platné pouze pro zkoumaný soubor. Data budou archivována po dobu jednoho roku na adrese A Klubů ČR, o.p.s. Školám, které na průzkumu spolupracovaly, jejich žákům, studentům a pedagogům velmi děkujeme. Bez jejich přístupu bychom nemohli výzkum realizovat.

3 Obsah 1. Charakteristika souboru respondentů Respondenti dle typu školy, kterou navštěvují Respondenti dle pohlaví Respondenti dle věkových kategorií Vlastní zkušenosti studentů a žáků s návykovou látkou a s hazardním hraním Vlastní zkušenost s návykovou látkou a s hazardním hráčstvím/ zkušenost dle pohlaví Vlastní zkušenost dle věku respondenta Vlastní zkušenost dle typu školy Setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Věk prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Cigarety věk prvního setkání Alkohol věk prvního setkání Marihuana - věk prvního setkání LSD věk prvního setkání Pervitin věk prvního setkání Extáze věk prvního setkání Lysohlávky věk prvního setkání Těkavé látky věk prvního setkání Trip věk prvního setkání Hazardní hry věk prvního setkání Jiné věk prvního setkání Přístup k návykové látce/hazardní hře při první vlastní zkušenosti Pravidelné užívání návykových látek a hraní hazardních her Hazardní hry - pravidelné užívání a druh hazardní hry Cigarety - pravidelné užívání a množství vykouřených cigaret Pivo - pravidelné užívání a množství Víno - pravidelné užívání a množství Trávení volného času Místo setkání s drogou Z čeho mám největší strach Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky Typ vyhledané odborné pomoci... 35

4 Seznam grafů a tabulek Tabulka 1: Typy škol a % zastoupení respondentů... 5 Tabulka 2: Pohlaví respondentů... 6 Tabulka 3: Věkové kategorie respondentů... 6 Tabulka 4: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle pohlaví... 7 Tabulka 5: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle věku respondenta... 8 Tabulka 6: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle typu školy... 8 Tabulka 7: Počet výskytů setkání se s návykovými látkami... 9 Tabulka 8: Průměrný věk, medián a modus uživatelů návykových látek Tabulka 9: Přehled věk prvního setkání - cigarety Tabulka 10: Přehled věk prvního setkání alkohol Tabulka 11: Přehled věk prvního setkání marihuana Tabulka 12: Přehled věk prvního setkání LSD Tabulka 13: Přehled věk prvního setkání pervitin Tabulka 14: Přehled věk prvního setkání extáze Tabulka 15: Přehled věk prvního setkání lysohlávky Tabulka 16: Přehled věk prvního setkání těkavé látky Tabulka 17: Přehled věk prvního setkání trip Tabulka 18: Přehled věk prvního setkání - hazardní hry Tabulka 19: Přehled věk prvního setkání - jiné Tabulka 20: Souhrn - Přistup k návykové látce Tabulka 21: Přehled frekvence užívání Online her, Výherních automatů a Kurzového sázení Tabulka 22: Přehled užívání Online her, Výherních automatů a Kurzového sázení dle věku Tabulka 23: Frekvence užívání cigaret Tabulka 24: Frekvence užívání cigaret dle věku Tabulka 25: Frekvence užívání piva Tabulka 26: Frekvence užívání piva dle věku Tabulka 27: Frekvence užívání vína Tabulka 28: Frekvence užívání vína dle věku Tabulka 29: Frekvence užívání tvrdého alkoholu Tabulka 30: Frekvence užívání tvrdého alkoholu dle věku Tabulka 31: Frekvence užívání marihuany Tabulka 32: Frekvence užívání marihuany dle věku Tabulka 33: Přehled ostatních návykových látek - Extáze, Pervitin a jiných... 30

5 Tabulka 34: Přehled trávení volného času Tabulka 35: Přehled míst setkání s drogou Tabulka 36: Přehled míst setkání s drogou dle věku Tabulka 37: Přehled Z čeho mám největší strach Tabulka 38: Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky Tabulka 39: Typ vyhledané odborné pomoci při závislosti kamaráda/ky Tabulka 40: Ne/dostatek informací o následcích zneužívání Graf 1: Typy škol a % zastoupení respondentů... 5 Graf 2: Vlastní zkušenost s návykovou látkou v % dle pohlaví... 7 Graf 3: % Návykové látky - podíl setkání v %... 9 Graf 4: Věk prvního setkání - cigarety Graf 5: Věk prvního setkání - alkohol Graf 6: Věk prvního setkání - marihuana Graf 7: Věk prvního setkání - LSD Graf 8: Věk prvního setkání - pervitin Graf 9: Věk prvního setkání - extáze Graf 10: Věk prvního setkání - lysohlávky Graf 11: Věk prvního setkání - těkavé látky Graf 12: Věk prvního setkání - trip Graf 13: Věk prvního setkání - hazardní hry Graf 14: Věk prvního setkání - Jiné Graf 15: Přistup k návykové látce Graf 16: Trávení volného času Graf 17: Přehled míst setkání s drogou Graf 18: Přehled míst setkání s drogou dle věku Graf 19: Z čeho mám největší strach Graf 20: Ne/dostatek informací o následcích zneužívání... 36

6 1. Charakteristika souboru respondentů 1.1. Respondenti dle typu školy, kterou navštěvují Soubor respondentů byl tvořen žáky a studenty brněnských základních (61,3%), gymnázií (20,7%) a středních odborných škol a učilišť (18,1%). Typ školy Počet respondentů % zastoupení Základní škola 2. Stupeň ,3 Víceleté gymnázium ,2 Čtyřleté gymnázium 77 4,5 Střední odborné učiliště 74 4,4 Střední odborná škola ,7 Celkem ,0 Tabulka 1: Typy škol a % zastoupení respondentů Graf 1: Typy škol a % zastoupení respondentů 5

7 1.2. Respondenti dle pohlaví Mezi respondenty tvořili většinu muži (51,0%), ženy byly zastoupeny v 49,0% celkového souboru. Pohlaví Počet respondentů % Žena ,0 Muž ,0 Celkem ,0 Tabulka 2: Pohlaví respondentů 1.3 Respondenti dle věkových kategorií Anketní dotazníky byly vyplňovány žáky a studenty ve věku 11 až 21 let. Nejvíce jsou v souboru zastoupeni respondenti věkové kategorie let (69,0%), dále věkové let (30,1%). Kategorie let byla zastoupena pouze 0,9% respondentů. Věkové kategorie Počet respondentů % , , ,9 Celkem ,0 Tabulka 3: Věkové kategorie respondentů 6

8 2. Vlastní zkušenosti studentů a žáků s návykovou látkou a s hazardním hraním 2.1 Vlastní zkušenost s návykovou látkou a s hazardním hráčstvím/ zkušenost dle pohlaví Vlastní zkušenost s návykovými látkami a hazardním hráčstvím uvádí 55,7% respondentů, naopak bez této zkušenosti je 44,3%. Dle pohlaví vlastní zkušenost uvádí 50,9 % žen a 60,3 % mužů. Vlastní zkušenost Ženy Muži Všichni Počet % Počet % Počet % Ano , , ,7 Ne , , ,3 Celkem , , ,0 Tabulka 4: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle pohlaví Graf 2: Vlastní zkušenost s návykovou látkou v % dle pohlaví 7

9 2.2. Vlastní zkušenost dle věku respondenta Následující tabulka ukazuje, jak respondenti odpovídali na otázku vlastní zkušenosti s požitím návykové látky či hraním. Ve věkové kategorii je to 45,3 %, ve věkové kategorii 16-19: 78,5%, a ve věkové kategorii let uvádí 93,3% respondentů vlastní zkušenost. Vlastní zkušenost Věkové kategorie Celkem Ano počet % 45,3 78,5 93,3 55,7 Ne počet % 54,7 21,5 6,7 44,3 Celkem počet Tabulka 5: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle věku respondenta 2.3. Vlastní zkušenost dle typu školy Vlastní zkušenost uvádí 46% žáků základních škol, 61,1% studentů víceletých gymnázií, 63,6% studentů čtyřletých gymnázií, 78,4% studentů středních odborných učilišť a 82,8% studentů středních odborných škol. Typ školy Vlastní zkušenost Ano Ne Celkem Základní škola 2. Stupeň počet % 46,0 54,0 Víceleté gymnázium počet % 61,1 38,9 Čtyřleté gymnázium počet % 63,6 36,4 Střední odborné učiliště počet % 78,4 21,6 Střední odborná škola počet % 82,8 17,2 Celkem počet % 55,7 44,3 Tabulka 6: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle typu školy 8

10 3. Setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Jak můžeme vidět v následující tabulce, nejvíce respondentů má zkušenosti s alkoholem (39,43%), následovaným cigaretami (31,93%). Na třetím místě v žebříčku oblíbenosti návykových látek se umístila marihuana, kterou vyzkoušelo 16,24% respondentů. Následují hazardní hry s 8,24%. Návykové látky Počet % Cigarety ,93 Alkohol ,43 Marihuana ,24 LSD 8 0,37 Pervitin 7 0,32 Extáze 18 0,83 Lysohlávka 26 1,20 Těkavé látky 18 0,83 Trip 5 0,23 Hazardní hry 178 8,24 Jiné 8 0,37 Celkem ,00 Tabulka 7: Počet výskytů setkání se s návykovými látkami Graf 3: % Návykové látky - podíl setkání v % 9

11 4. Věk prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Kromě pořadí, v jakém se respondenti setkávali s návykovými látkami, měli také uvádět věk, tohoto setkání. Z následující tabulky lze zjistit věkové průměry, mediány a modusy uváděného prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami. Při interpretaci těchto dat bychom měli mít na paměti, že setkání uvedla vždy jen část respondentů z celkového počtu 1699 respondentů. Překvapivým zjištěním je, že věkový průměr je nejnižší u těkavých látek a alkoholu, které v tomto neslavném prvenství předstihly první zkušenost s cigaretami. "Nejpozději" se setkávají respondenti s tripem. Návykové látky Průměrný věk Medián Modus Počet Cigarety Alkohol Marihuana LSD Pervitin Extáze 15 15, Lysohlávka 15 14, Těkavé látky 12 11, Trip Hazardní hry Jiné Celkem Tabulka 8: Průměrný věk, medián a modus uživatelů návykových látek 10

12 4.1 Cigarety věk prvního setkání První osobní setkání s cigaretami kulminuje ve věku 13 let, kdy nejčastěji dochází k prvnímu setkání s cigaretami. Cigarety - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,12 0,29 0, ,71 1,74 2, ,53 1,30 3, ,29 3,19 6, ,59 3,91 10, ,24 7,97 18, ,00 7,39 25, ,30 17,97 43, ,12 22,46 66, ,30 15,51 81, ,89 12,03 93, ,35 3,33 97, ,82 2,03 99, ,29 0,72 99, ,06 0,14 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo ,61 Neodpovědělo / neužívají ,39 Celkem 1699 Tabulka 9: Přehled věk prvního setkání - cigarety Graf 4: Věk prvního setkání - cigarety 11

13 4.2 Alkohol věk prvního setkání Výpověď respondentů o první osobní zkušenosti s alkoholem kulminuje ve čtrnácti letech. 95,64 % respondentů se zkušeností s alkoholem zažije první zkušenost do 15-ti let věku. Alkohol - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,12 0,24 0, ,12 0,24 0, ,65 1,30 1, ,24 2,47 4, ,18 2,36 6, ,53 3,06 9, ,35 2,71 12, ,47 8,95 21, ,24 6,48 27, ,59 15,19 42, ,89 17,79 60, ,30 22,61 83, ,12 12,25 95, ,77 3,53 99, ,35 0,71 99, ,06 0,12 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo ,97 Neodpovědělo / neužívají ,03 Celkem 1699 Tabulka 10: Přehled věk prvního setkání alkohol Graf 5: Věk prvního setkání - alkohol 12

14 4.3 Marihuana - věk prvního setkání Uváděný věk prvního setkání s marihuanou kulminuje v 15 letech, nejčastěji se respondenti s marihuanou poprvé setkali mezi 14. a 15. rokem. Více než tři čtvrtiny uživatelů (76,92%) uvedly, že se s marihuanou setkala poprvé do 15-ti let (včetně). Marihuana - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,24 1,14 1, ,35 1,71 2, ,88 4,27 7, ,47 11,97 19, ,53 26,78 45, ,42 31,05 76, ,06 14,81 91, ,18 5,70 97, ,47 2,28 99, ,00 0,00 99, ,06 0,28 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo ,66 Neodpovědělo / neužívají ,34 Celkem 1699 Tabulka 11: Přehled věk prvního setkání marihuana Graf 6: Věk prvního setkání - marihuana 13

15 4.4 LSD věk prvního setkání Z celkového počtu respondentů uvedlo zkušenost s LSD 0,47%. V období 13 až 15 let se s LSD setkalo 100% uživatelů. LSD - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,18 37,50 37, ,12 25,00 62, ,18 37,50 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 8 0,47 Neodpovědělo / neužívají ,53 Celkem 1699 Tabulka 12: Přehled věk prvního setkání LSD Graf 7: Věk prvního setkání - LSD 14

16 4.5 Pervitin věk prvního setkání S pervitinem se setkalo celkem 0,41% respondentů výzkumu. Do 14 let se s pervitinem setkalo přes 71% respondentů. Pervitin - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 14,29 14, ,12 28,57 42, ,12 28,57 71, ,06 14,29 85, ,00 0,00 85, ,00 0,00 85, ,06 14,29 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 7 0,41 Neodpovědělo / neužívají ,59 Celkem 1699 Tabulka 13: Přehled věk prvního setkání pervitin Graf 8: Věk prvního setkání - pervitin 15

17 4.6 Extáze věk prvního setkání Setkání a zkušenost s extází uvádí 1,06 % respondentů a nejčastěji se s ní tito respondenti setkali ve věku 16 let. Do 15 let se s touto drogou setkalo 50,0% uživatelů. Extáze - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 5,56 5, ,00 0,00 5, ,00 0,00 5, ,12 11,11 16, ,12 11,11 27, ,24 22,22 50, ,35 33,33 83, ,18 16,67 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 18 1,06 Neodpovědělo / neužívají ,94 Celkem 1699 Tabulka 14: Přehled věk prvního setkání extáze Graf 9: Věk prvního setkání - extáze 16

18 4.7 Lysohlávky věk prvního setkání S touto drogou se setkalo 1,53% respondentů. Do 14 let se s touto drogou setkalo 50% uživatelů. Lysohlávky - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,12 7,69 7, ,06 3,85 11, ,18 11,54 23, ,41 26,92 50, ,29 19,23 69, ,24 15,38 84, ,12 7,69 92, ,06 3,85 96, ,06 3,85 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 26 1,53 Neodpovědělo / neužívají ,47 Celkem 1699 Tabulka 15: Přehled věk prvního setkání lysohlávky Graf 10: Věk prvního setkání - lysohlávky 17

19 4.8 Těkavé látky věk prvního setkání Zkušenost s těkavými látkami uvedlo 1,06% účastníků výzkumu. Věk prvního setkání se v tomto případě kulminuje nízko, a to v 10 letech. Do 14-let mělo zkušenost s touto látkou 72,22% uživatelů drogy. Těkavé látky - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 5,56 5, ,06 5,56 11, ,35 33,33 44, ,06 5,56 50, ,12 11,11 61, ,06 5,56 66, ,06 5,56 72, ,12 11,11 83, ,18 16,67 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 18 1,06 Neodpovědělo / neužívají ,94 Celkem 1699 Tabulka 16: Přehled věk prvního setkání těkavé látky Graf 11: Věk prvního setkání - těkavé látky 18

20 4.9. Trip věk prvního setkání Setkání a zkušenost s tripem uvádí 0,29 % respondentů a nejčastěji se s ním tito respondenti setkali ve věku 16 let. Do 17 let se s touto drogou setkalo 80,0% uživatelů. Trip - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 20,00 20, ,00 0,00 20, ,00 0,00 20, ,00 0,00 20, ,00 0,00 20, ,12 40,00 60, ,06 20,00 80, ,06 20,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 5 0,29 Neodpovědělo / neužívají ,71 Celkem 1699 Tabulka 17: Přehled věk prvního setkání trip Graf 12: Věk prvního setkání - trip 19

21 4.10 Hazardní hry věk prvního setkání S hazardními hrami má zkušenosti 10,48% respondentů a kulminace první zkušenosti s tímto návykovým chováním se objevuje ve 12. letech. První zkušenost do 13-let věku uvedlo 49,44% hráčů. Hazardní hry - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,12 1,12 1, ,00 0,00 1, ,12 1,12 2, ,06 0,56 2, ,24 2,25 5, ,29 2,81 7, ,29 2,81 10, ,53 5,06 15, ,59 5,62 21, ,82 17,42 38, ,12 10,67 49, ,41 13,48 62, ,35 12,92 75, ,24 11,80 87, ,47 4,49 92, ,77 7,30 99, ,06 0,56 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo ,48 Neodpovědělo / neužívají ,52 Celkem 1699 Tabulka 18: Přehled věk prvního setkání - hazardní hry Graf 13: Věk prvního setkání - hazardní hry 20

22 4.11. Jiné věk prvního setkání S jinými návykovými látkami než výše uvedenými se setkalo 0,47 % respondentů. Nejranější zkušenost byla získána ve věku 10 let. Jiné - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 12,50 12, ,00 0,00 12, ,00 0,00 12, ,18 37,50 50, ,00 0,00 50, ,12 25,00 75, ,12 25,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 8 0,47 Neodpovědělo / neužívají ,53 Celkem 1699 Tabulka 19: Přehled věk prvního setkání - jiné Graf 14: Věk prvního setkání - Jiné 21

23 5. Přístup k návykové látce/hazardní hře při první vlastní zkušenosti Respondenti, kteří uváděli vlastní osobní zkušenost s návykovými látkami a hazardními hrami, dále odpovídali na otázku, jak se k první návykové látce/hazardní hře dostali. Nejčastěji probíhá první kontakt prostřednictvím kamaráda/ky, a to v 64,51% případů. 12,61% respondentů uvedlo, že jim první kontakt zprostředkovali rodiče. 10,16% respondentů uvedlo, že si návykovou látku koupili sami. V 8,15% případů účastníkům výzkumu nabídl návykovou látku někdo jiný. Pro první kontakt s návykovou látkou se tak zdá podle výsledků důležitá druhá osoba, která tento kontakt zprostředkuje. Přístup k návykové látce Počet % % uživatelů Užívá nadále Koupil jsem 91 5,36 10,16 48 Ukradl jsem 14 0,82 1,56 7 Nabídl mi kamarád ,02 64, Nabídl mi rodič 113 6,65 12,61 35 Nabídl mi někdo jiný 73 4,30 8,15 25 Nabídl mi neznámý 1 0,06 0,11 1 Zkusil jsem kvůli příteli 14 0,82 1,56 4 Byla mi vnucena 12 0,71 1,34 4 Zodpovězeno ,74 Bez odpovědi ,26 Celkem 1699 Tabulka 20: Souhrn - Přistup k návykové látce Graf 15: Přistup k návykové látce 22

24 6. Pravidelné užívání návykových látek a hraní hazardních her V následující části se budeme věnovat odpovědím na otázku zaměřenou na to, jaké návykové látky či hazardní hry v době průzkumu respondenti užívají, a jak často je užívají. 6.1 Hazardní hry - pravidelné užívání a druh hazardní hry Hazardní hry v tomto oddíle dělíme na on-line hry, výherní automaty a kurzovní sázení. Podle přiznané frekvence pravidelného hraní a sázení se ukázalo, že on- line hry hraje pravidelně 23,88% z celkového počtu respondentů a z toho více než jedna třetina denně (43,84% hráčů on-line her). U výherních automatů uvedlo pravidelné hraní 1,46% respondentů, z toho byla nejčastější frekvence 1x týdně (88% hráčů na výherních automatech). U kurzovního sázení uvedlo 3,44% respondentů pravidelné sázení s nejčastější frekvencí 1x týdně (68,97% kurzových sázkařů). Online hry Frekvence Počet % Denně ,84 1x týdně ,86 Víckrát ,30 Celkem 406 Výherní automaty, VLT Frekvence Počet % Denně 1 4 1x týdně Víckrát 2 8 Celkem 25 Kurzovní sázení Frekvence Počet % Denně 8 13,79 1x týdně 40 68,97 Víckrát 10 17,24 Celkem 58 Tabulka 21: Přehled frekvence užívání Online her, Výherních automatů a Kurzového sázení 23

25 Nejčastěji respondenti mezi roky hrají on - line hry. Jejich počet stejně jako u výherních automatů s přibývajícím věkem klesá. Opačnou, tedy narůstající četnost respondentů pozorujeme u kurzového sázení. Online hry Počet % Počet % Počet % Denně , ,84 0 0,00 1x týdně 68 26, , ,67 Vícekrát denně 72 28, , ,33 Celkem Výherní automaty, VLT Počet % Počet % Počet % Denně 0 0, ,11 0 0,00 1x týdně 14 93, , ,00 Vícekrát denně 1 6, ,11 0 0,00 Celkem Kurzovní sázení Počet % Počet % Počet % Denně 3 11, ,13 0 0,00 1x týdně 19 73, , ,00 Vícekrát denně 4 15, ,35 0 0,00 Celkem Tabulka 22: Přehled užívání Online her, Výherních automatů a Kurzového sázení dle věku 24

26 6.2 Cigarety - pravidelné užívání a množství vykouřených cigaret Pravidelné kouření celkem uvedlo 18,30% respondentů. Nejvyšší procento respondentů - kuřáků kouří denně (52,05%). Tato frekvence užívání byla nejčastější u všech věkových kategorií. Cigarety Frekvence Počet % Denně ,05 1x týdně 94 29,65 Víckrát 58 18,30 Celkem 317 Tabulka 23: Frekvence užívání cigaret Cigarety Počet % Počet % Počet % Denně 66 44, , ,89 1x týdně 54 36, ,16 0 0,00 Vícekrát denně 29 19, , ,11 Celkem Tabulka 24: Frekvence užívání cigaret dle věku 25

27 6.3 Pivo - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití piva celkem uvedlo 19,93% respondentů. Nejčastější frekvencí pití piva bylo jednou týdně (75,26%) a tato frekvence byla uváděna nejčastěji ve všech třech věkových skupinách. Pivo Frekvence Počet % Denně 14 4,81 1x týdně ,26 Víckrát 58 19,93 Celkem 291 Tabulka 25: Frekvence užívání piva Pivo Počet % Počet % Počet % Denně 6 5,04 8 4,94 0 0,00 1x týdně 92 77, , ,00 Vícekrát denně 21 17, , ,00 Celkem Tabulka 26: Frekvence užívání piva dle věku 26

28 6.4 Víno - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití vína celkem uvedlo 9,38% respondentů. Pravidelné pití vína při frekvenci 1x týdně udává 80,75% respondentů kteří pijí víno. Tato frekvence je opět nejčastější ve všech třech věkových skupinách. Víno Frekvence Počet % Denně 5 3,11 1x týdně ,75 Víckrát 26 16,15 Celkem 161 Tabulka 27: Frekvence užívání vína Víno Počet % Počet % Počet % Denně 2 3,03 3 3,37 0 0,00 1x týdně 54 81, , ,33 Vícekrát denně 10 15, , ,67 Celkem Tabulka 28: Frekvence užívání vína dle věku 27

29 6.5 Tvrdý alkohol - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití tvrdého alkoholu celkem uvedlo 10,83% respondentů. Stejně jako u piva a vína, je i v případě užívání tvrdého alkoholu nejčastější frekvencí užívání 1x týdně. Shodně tuto frekvenci jako nejčastější udaly všechny tři věkové skupiny respondentů. Tvrdý alkohol Frekvence Počet % Denně 7 3,76 1x týdně ,26 Víckrát 26 13,98 Celkem 186 Tabulka 29: Frekvence užívání tvrdého alkoholu Tvrdý alkohol Počet % Počet % Počet % Denně 6 8,57 1 0,93 0 0,00 1x týdně 54 77, , ,50 Vícekrát denně 10 14, , ,50 Celkem Tabulka 30: Frekvence užívání tvrdého alkoholu dle věku 28

30 6.6 Marihuana - pravidelné užívání a množství Pravidelné užívání marihuany celkem uvedlo 4,83% respondentů. U marihuany se frekvence užívání neliší od četnosti užívání alkoholu. Celkově opět jako nejčastější frekvenci udávají respondenti kuřáci marihuany užívání 1x týdně (67,47% kuřáků marihuany) ve všech věkových kategoriích. Marihuana Frekvence Počet % Denně 12 14,46 1x týdně 56 67,47 Víckrát 15 18,07 Celkem 83 Tabulka 31: Frekvence užívání marihuany Marihuana Počet % Počet % Počet % Denně 6 17, , ,00 1x týdně 24 70, , ,00 Vícekrát denně 4 11, ,00 0 0,00 Celkem Tabulka 32: Frekvence užívání marihuany dle věku 29

31 6.7 Ostatní návykové látky - pravidelné užívání U ostatních návykových látek bylo zaznamenáno nejvíce odpovědí pro užívání extáze a jiných látek. Opět s nejčastější frekvencí jedenkrát týdně. Extáze Pervitin Jiné Frekvence Počet % Frekvence Počet % Frekvence Počet % Denně 0 0,00 Denně 0 0,00 Denně 4 28,57 1x týdně 6 85,71 1x týdně 3 100,00 1x týdně 6 42,86 Víckrát 1 14,29 Víckrát 0 0,00 Víckrát 4 28,57 Celkem 7 Celkem 3 Celkem 14 Extáze Počet % Počet % Počet % Denně 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1x týdně 1 50, , ,00 Vícekrát denně 1 50,00 0 0,00 0 0,00 Celkem Pervitin Počet % Počet % Počet % Denně 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1x týdně 1 100, , ,00 Vícekrát denně 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Celkem Jiné Počet % Počet % Počet % Denně 2 25, ,00 0 0,00 1x týdně 3 37, , ,00 Vícekrát denně 3 37, ,00 0 0,00 Celkem Tabulka 33: Přehled ostatních návykových látek - Extáze, Pervitin a jiných 30

32 7. Trávení volného času Nejčastěji respondenti tráví volný čas doma u PC (24,94%). Následuje pobyt venku s kamarády (22,69%). 19,42% respondentů tráví volný čas sportem. Naopak pouze 1,53% uvedlo, že volný čas vyplňuje brigádou. Trávení volného času Počet respondentů % Doma - knihy, hudba ,13 TV 116 5,93 PC ,94 Sport ,42 Venku s kamarády ,69 V klubu 35 1,79 Na koncertech 12 0,61 Mám brigádu 30 1,53 Učím se 76 3,88 Nemám volný čas 36 1,84 Jinak 83 4,24 Celkem odpovědí 1957 Tabulka 34: Přehled trávení volného času Graf 16: Trávení volného času 31

33 8. Místo setkání s drogou Nejčastěji se respondenti setkávají s návykovými látkami na diskotékách, v klubech a hospodách (29,37 %), dále pak na ulici (24,07 %). S 6,24% následuje prostředí školy. Místo setkání s drogou Počet % všech respondentů % uživatelů návykových látek Diskotéky, kluby, hospody ,37 44,64 Koncerty 31 1,82 2,68 Ulice ,07 26,56 Večírky 73 4,30 5,13 Škola 106 6,24 8,93 Jiné. 51 3,00 0,45 Potkává ,81 Nezodpovězeno/Nepotkává ,19 Celkem 1699 Tabulka 35: Přehled míst setkání s drogou Graf 17: Přehled míst setkání s drogou 32

34 8.1. Místo setkání s drogou dle věku Mladší věková kategorie uživatelů návykových látek let se častěji setkávají s drogami na ulici (46,11%) a na diskotékách (30,27%). Mezi roky převládá jako místo setkání diskotéky a hospody (61,66%). Místo setkání s drogou Počet % Počet % Počet % Diskotéky, kluby, hospody , , ,43 Koncerty 16 2, ,14 1 7,14 Ulice , , ,29 Večírky 43 6, ,73 0 0,00 Škola 78 11, ,28 0 0,00 Jiné. 30 4, ,04 1 7,14 Celkem Tabulka 36: Přehled míst setkání s drogou dle věku Graf 18: Přehled míst setkání s drogou dle věku 33

35 9. Z čeho mám největší strach Respondenti uvedli, že největší strach mají ze závislosti (40,49%). A také ze smrti (14,01%). Naopak 23,07% respondentů uvedlo, že strach nemají. Z čeho mám největší strach Počet respondentů % Ze závislosti ,49 Někdo mi nabídne - já neodolám 71 4,18 Bude mi opakovaně nabízená 44 2,59 Někdo mi podstrčí ,48 Bude mi špatně 88 5,18 Ze smrti ,01 Nemám strach ,07 Celkem 1699 Tabulka 37: Přehled Z čeho mám největší strach Graf 19: Z čeho mám největší strach 34

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín Zadavatel studie: Město Kopřivnice Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice Realizátor: Sdružení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ 11 14 LET ZNOJMO

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ 11 14 LET ZNOJMO ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ 11 14 LET ZNOJMO v rámci akce Zpracování analýz pro potřeby KPSS Znojemska pro projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku, registrační

Více

Sejmutí a dílčí zpracování dat: Miroslav Piňos, Stanislav Toman - Citadela Bruntál. Obal: Poděkování:

Sejmutí a dílčí zpracování dat: Miroslav Piňos, Stanislav Toman - Citadela Bruntál. Obal: Poděkování: Sejmutí a dílčí zpracování dat: Lenka Bradová, Zbyněk Crha, Lucia Novobilská, Beata Dostálová, Michal Dufek, Milena Hebnarová, Jitka Krätschmerová, Eva Wiesnerová, Soňa Olivová, Marie Slánská, Mirka Stáňová,

Více

Průzkum rizikového chování a bezpečnosti v ZŠ na území hl. m. Prahy a v jejich okolí

Průzkum rizikového chování a bezpečnosti v ZŠ na území hl. m. Prahy a v jejich okolí VÝSLEDKY PROJEKTU Průzkum rizikového chování a bezpečnosti v ZŠ na území hl. m. Prahy a v jejich okolí Základní škola Kuncova 1580 Praha 5 Stodůlky Praha 13 155 00 Tabulka: Rizikové jednání žáků a žákyň

Více

Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP)

Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP) Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP) Motto: Do moře problémů lidstva patří i drogy. Je proto neuvěřitelné, že právě od drog očekává řada

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10 Názory mládeže ve věku 15-20 let na kriminalitu a některé další sociálněpatologické jevy v jejich okolí Zpracoval: PhDr. František Pelka Únor 1998 Obsah:

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU SE ZAMĚŘENÍM NA POTŘEBNOST NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽEB A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE V LOKALITĚ VELKÁ OHRADA

ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU SE ZAMĚŘENÍM NA POTŘEBNOST NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽEB A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE V LOKALITĚ VELKÁ OHRADA PROXIMA SOCIALE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Rakovského 3138, Praha 12 Modřany, telefon 241 770 232 office@proximasociale.cz, www.proximasociale.cz ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU SE ZAMĚŘENÍM NA POTŘEBNOST NÍZKOPRAHOVÝCH

Více

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová Státní zdravotní ústav, 2014 1 Státní zdravotní ústav Publikace

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Koncept rizikové chování I

Koncept rizikové chování I Školní dotazníková studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování a pilotní studie o uţívání těkavých látek na základních školách praktických: Karlovarský kraj Sdruţení SCAN PhDr. Martin

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji závěrečná zpráva k projektu Fakulta sociálně ekonomická

Více

VÝSKYT ZÁVISLOSTNÍHO CHOVÁNÍ V PILOTNÍM VZORKU OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM*

VÝSKYT ZÁVISLOSTNÍHO CHOVÁNÍ V PILOTNÍM VZORKU OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM* VÝSKYT ZÁVISLOSTNÍHO CHOVÁNÍ V PILOTNÍM VZORKU OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM* Petr Kachlík Anotace: V pilotním vzorku 228 osob s motorickým postižením bylo pomocí anonymního dotazníku zjišťováno závislostní

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno Ing. Roman Chmelař RNDr. Kateřina

Více

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV TENTO PROJEKT 3/4160 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Komunitní plánování sociálních služeb Statutárního města Mladá Boleslav ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ

Více

IUCUNDA MEMORIA EST PRAETERITORUM MALORUM (Cicero) Příjemné je vzpomínat na nebezpečí, která již minula.

IUCUNDA MEMORIA EST PRAETERITORUM MALORUM (Cicero) Příjemné je vzpomínat na nebezpečí, která již minula. Obsah Slovo úvodem.............................................. 2 Důležité události roku 2008................................... 3 Poskytované služby......................................... 4 A Poradna.................................................

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, 612 00 Brno Jihomoravský kraj STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 2007/2008 Primární prevence drogové závislosti Obor 14: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

Znalosti rodičů o problematice drog a drogových závislostí

Znalosti rodičů o problematice drog a drogových závislostí Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, Havlíčkovy sady 58, Praha 2 Znalosti rodičů o problematice drog a drogových závislostí Závěrečná zpráva z výzkumného úkolu 04/94 odpovědný řešitel: PhDr. Iva Petrová řešitelé:

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Vypracovali: Josef Brůna Ing. Hana Janů Jana Musilová Rita Skalníková, DiS. Jakub Topinka 1 Jedním z dalších a důležitých

Více

Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek

Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek VÝZKUMNÁ ZPRÁVA 7 Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Výsledky průzkumu v České republice v roce 011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ

Více