Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s."

Transkript

1 Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

2 Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek na základních a středních školách v Brně; určit s jakými návykovými látkami se žáci a studenti nejčastěji setkávají, v jakém věku u jednotlivých látek dochází k prvnímu kontaktu s látkou, a zda a v jaké míře v užívání návykových látek respondenti pokračují. Tato zjištění by mohla (a měla) pomoci při koncipování preventivních aktivit pro danou cílovou skupinu (např. zaměření na primární, sekundární, terciární prevenci, širší spolupráce s rodinami, příp. školami, atp.) Průzkum byl anonymní a dobrovolný. Uskutečnil se formou dotazníkového šetření, dotazník obsahoval 15 otázek. Dotazníkem byly obeslány všechny základní a střední školy v Brně a také v Jihomoravském kraji. Tento výstup analyzuje data pouze za brněnské školy. Průzkumu se zúčastnilo 22 brněnských škol, z toho 14 základních škol, 3 gymnázia, 3 střední odborné. Celkový počet respondentů byl Správně vyplněná data obsahovalo 1699 dotazníků. Dotazníky byly vyplňovány v průběhu února až dubna Vzhledem k výběru škol a respondentů, si průzkum neklade nároky na reprezentativnost a uvedené analýzy jsou platné pouze pro zkoumaný soubor. Data budou archivována po dobu jednoho roku na adrese A Klubů ČR, o.p.s. Školám, které na průzkumu spolupracovaly, jejich žákům, studentům a pedagogům velmi děkujeme. Bez jejich přístupu bychom nemohli výzkum realizovat.

3 Obsah 1. Charakteristika souboru respondentů Respondenti dle typu školy, kterou navštěvují Respondenti dle pohlaví Respondenti dle věkových kategorií Vlastní zkušenosti studentů a žáků s návykovou látkou a s hazardním hraním Vlastní zkušenost s návykovou látkou a s hazardním hráčstvím/ zkušenost dle pohlaví Vlastní zkušenost dle věku respondenta Vlastní zkušenost dle typu školy Setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Věk prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Cigarety věk prvního setkání Alkohol věk prvního setkání Marihuana - věk prvního setkání LSD věk prvního setkání Pervitin věk prvního setkání Extáze věk prvního setkání Lysohlávky věk prvního setkání Těkavé látky věk prvního setkání Trip věk prvního setkání Hazardní hry věk prvního setkání Jiné věk prvního setkání Přístup k návykové látce/hazardní hře při první vlastní zkušenosti Pravidelné užívání návykových látek a hraní hazardních her Hazardní hry - pravidelné užívání a druh hazardní hry Cigarety - pravidelné užívání a množství vykouřených cigaret Pivo - pravidelné užívání a množství Víno - pravidelné užívání a množství Trávení volného času Místo setkání s drogou Z čeho mám největší strach Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky Typ vyhledané odborné pomoci... 35

4 Seznam grafů a tabulek Tabulka 1: Typy škol a % zastoupení respondentů... 5 Tabulka 2: Pohlaví respondentů... 6 Tabulka 3: Věkové kategorie respondentů... 6 Tabulka 4: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle pohlaví... 7 Tabulka 5: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle věku respondenta... 8 Tabulka 6: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle typu školy... 8 Tabulka 7: Počet výskytů setkání se s návykovými látkami... 9 Tabulka 8: Průměrný věk, medián a modus uživatelů návykových látek Tabulka 9: Přehled věk prvního setkání - cigarety Tabulka 10: Přehled věk prvního setkání alkohol Tabulka 11: Přehled věk prvního setkání marihuana Tabulka 12: Přehled věk prvního setkání LSD Tabulka 13: Přehled věk prvního setkání pervitin Tabulka 14: Přehled věk prvního setkání extáze Tabulka 15: Přehled věk prvního setkání lysohlávky Tabulka 16: Přehled věk prvního setkání těkavé látky Tabulka 17: Přehled věk prvního setkání trip Tabulka 18: Přehled věk prvního setkání - hazardní hry Tabulka 19: Přehled věk prvního setkání - jiné Tabulka 20: Souhrn - Přistup k návykové látce Tabulka 21: Přehled frekvence užívání Online her, Výherních automatů a Kurzového sázení Tabulka 22: Přehled užívání Online her, Výherních automatů a Kurzového sázení dle věku Tabulka 23: Frekvence užívání cigaret Tabulka 24: Frekvence užívání cigaret dle věku Tabulka 25: Frekvence užívání piva Tabulka 26: Frekvence užívání piva dle věku Tabulka 27: Frekvence užívání vína Tabulka 28: Frekvence užívání vína dle věku Tabulka 29: Frekvence užívání tvrdého alkoholu Tabulka 30: Frekvence užívání tvrdého alkoholu dle věku Tabulka 31: Frekvence užívání marihuany Tabulka 32: Frekvence užívání marihuany dle věku Tabulka 33: Přehled ostatních návykových látek - Extáze, Pervitin a jiných... 30

5 Tabulka 34: Přehled trávení volného času Tabulka 35: Přehled míst setkání s drogou Tabulka 36: Přehled míst setkání s drogou dle věku Tabulka 37: Přehled Z čeho mám největší strach Tabulka 38: Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky Tabulka 39: Typ vyhledané odborné pomoci při závislosti kamaráda/ky Tabulka 40: Ne/dostatek informací o následcích zneužívání Graf 1: Typy škol a % zastoupení respondentů... 5 Graf 2: Vlastní zkušenost s návykovou látkou v % dle pohlaví... 7 Graf 3: % Návykové látky - podíl setkání v %... 9 Graf 4: Věk prvního setkání - cigarety Graf 5: Věk prvního setkání - alkohol Graf 6: Věk prvního setkání - marihuana Graf 7: Věk prvního setkání - LSD Graf 8: Věk prvního setkání - pervitin Graf 9: Věk prvního setkání - extáze Graf 10: Věk prvního setkání - lysohlávky Graf 11: Věk prvního setkání - těkavé látky Graf 12: Věk prvního setkání - trip Graf 13: Věk prvního setkání - hazardní hry Graf 14: Věk prvního setkání - Jiné Graf 15: Přistup k návykové látce Graf 16: Trávení volného času Graf 17: Přehled míst setkání s drogou Graf 18: Přehled míst setkání s drogou dle věku Graf 19: Z čeho mám největší strach Graf 20: Ne/dostatek informací o následcích zneužívání... 36

6 1. Charakteristika souboru respondentů 1.1. Respondenti dle typu školy, kterou navštěvují Soubor respondentů byl tvořen žáky a studenty brněnských základních (61,3%), gymnázií (20,7%) a středních odborných škol a učilišť (18,1%). Typ školy Počet respondentů % zastoupení Základní škola 2. Stupeň ,3 Víceleté gymnázium ,2 Čtyřleté gymnázium 77 4,5 Střední odborné učiliště 74 4,4 Střední odborná škola ,7 Celkem ,0 Tabulka 1: Typy škol a % zastoupení respondentů Graf 1: Typy škol a % zastoupení respondentů 5

7 1.2. Respondenti dle pohlaví Mezi respondenty tvořili většinu muži (51,0%), ženy byly zastoupeny v 49,0% celkového souboru. Pohlaví Počet respondentů % Žena ,0 Muž ,0 Celkem ,0 Tabulka 2: Pohlaví respondentů 1.3 Respondenti dle věkových kategorií Anketní dotazníky byly vyplňovány žáky a studenty ve věku 11 až 21 let. Nejvíce jsou v souboru zastoupeni respondenti věkové kategorie let (69,0%), dále věkové let (30,1%). Kategorie let byla zastoupena pouze 0,9% respondentů. Věkové kategorie Počet respondentů % , , ,9 Celkem ,0 Tabulka 3: Věkové kategorie respondentů 6

8 2. Vlastní zkušenosti studentů a žáků s návykovou látkou a s hazardním hraním 2.1 Vlastní zkušenost s návykovou látkou a s hazardním hráčstvím/ zkušenost dle pohlaví Vlastní zkušenost s návykovými látkami a hazardním hráčstvím uvádí 55,7% respondentů, naopak bez této zkušenosti je 44,3%. Dle pohlaví vlastní zkušenost uvádí 50,9 % žen a 60,3 % mužů. Vlastní zkušenost Ženy Muži Všichni Počet % Počet % Počet % Ano , , ,7 Ne , , ,3 Celkem , , ,0 Tabulka 4: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle pohlaví Graf 2: Vlastní zkušenost s návykovou látkou v % dle pohlaví 7

9 2.2. Vlastní zkušenost dle věku respondenta Následující tabulka ukazuje, jak respondenti odpovídali na otázku vlastní zkušenosti s požitím návykové látky či hraním. Ve věkové kategorii je to 45,3 %, ve věkové kategorii 16-19: 78,5%, a ve věkové kategorii let uvádí 93,3% respondentů vlastní zkušenost. Vlastní zkušenost Věkové kategorie Celkem Ano počet % 45,3 78,5 93,3 55,7 Ne počet % 54,7 21,5 6,7 44,3 Celkem počet Tabulka 5: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle věku respondenta 2.3. Vlastní zkušenost dle typu školy Vlastní zkušenost uvádí 46% žáků základních škol, 61,1% studentů víceletých gymnázií, 63,6% studentů čtyřletých gymnázií, 78,4% studentů středních odborných učilišť a 82,8% studentů středních odborných škol. Typ školy Vlastní zkušenost Ano Ne Celkem Základní škola 2. Stupeň počet % 46,0 54,0 Víceleté gymnázium počet % 61,1 38,9 Čtyřleté gymnázium počet % 63,6 36,4 Střední odborné učiliště počet % 78,4 21,6 Střední odborná škola počet % 82,8 17,2 Celkem počet % 55,7 44,3 Tabulka 6: Vlastní zkušenost s návykovou látkou dle typu školy 8

10 3. Setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Jak můžeme vidět v následující tabulce, nejvíce respondentů má zkušenosti s alkoholem (39,43%), následovaným cigaretami (31,93%). Na třetím místě v žebříčku oblíbenosti návykových látek se umístila marihuana, kterou vyzkoušelo 16,24% respondentů. Následují hazardní hry s 8,24%. Návykové látky Počet % Cigarety ,93 Alkohol ,43 Marihuana ,24 LSD 8 0,37 Pervitin 7 0,32 Extáze 18 0,83 Lysohlávka 26 1,20 Těkavé látky 18 0,83 Trip 5 0,23 Hazardní hry 178 8,24 Jiné 8 0,37 Celkem ,00 Tabulka 7: Počet výskytů setkání se s návykovými látkami Graf 3: % Návykové látky - podíl setkání v % 9

11 4. Věk prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Kromě pořadí, v jakém se respondenti setkávali s návykovými látkami, měli také uvádět věk, tohoto setkání. Z následující tabulky lze zjistit věkové průměry, mediány a modusy uváděného prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami. Při interpretaci těchto dat bychom měli mít na paměti, že setkání uvedla vždy jen část respondentů z celkového počtu 1699 respondentů. Překvapivým zjištěním je, že věkový průměr je nejnižší u těkavých látek a alkoholu, které v tomto neslavném prvenství předstihly první zkušenost s cigaretami. "Nejpozději" se setkávají respondenti s tripem. Návykové látky Průměrný věk Medián Modus Počet Cigarety Alkohol Marihuana LSD Pervitin Extáze 15 15, Lysohlávka 15 14, Těkavé látky 12 11, Trip Hazardní hry Jiné Celkem Tabulka 8: Průměrný věk, medián a modus uživatelů návykových látek 10

12 4.1 Cigarety věk prvního setkání První osobní setkání s cigaretami kulminuje ve věku 13 let, kdy nejčastěji dochází k prvnímu setkání s cigaretami. Cigarety - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,12 0,29 0, ,71 1,74 2, ,53 1,30 3, ,29 3,19 6, ,59 3,91 10, ,24 7,97 18, ,00 7,39 25, ,30 17,97 43, ,12 22,46 66, ,30 15,51 81, ,89 12,03 93, ,35 3,33 97, ,82 2,03 99, ,29 0,72 99, ,06 0,14 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo ,61 Neodpovědělo / neužívají ,39 Celkem 1699 Tabulka 9: Přehled věk prvního setkání - cigarety Graf 4: Věk prvního setkání - cigarety 11

13 4.2 Alkohol věk prvního setkání Výpověď respondentů o první osobní zkušenosti s alkoholem kulminuje ve čtrnácti letech. 95,64 % respondentů se zkušeností s alkoholem zažije první zkušenost do 15-ti let věku. Alkohol - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,12 0,24 0, ,12 0,24 0, ,65 1,30 1, ,24 2,47 4, ,18 2,36 6, ,53 3,06 9, ,35 2,71 12, ,47 8,95 21, ,24 6,48 27, ,59 15,19 42, ,89 17,79 60, ,30 22,61 83, ,12 12,25 95, ,77 3,53 99, ,35 0,71 99, ,06 0,12 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo ,97 Neodpovědělo / neužívají ,03 Celkem 1699 Tabulka 10: Přehled věk prvního setkání alkohol Graf 5: Věk prvního setkání - alkohol 12

14 4.3 Marihuana - věk prvního setkání Uváděný věk prvního setkání s marihuanou kulminuje v 15 letech, nejčastěji se respondenti s marihuanou poprvé setkali mezi 14. a 15. rokem. Více než tři čtvrtiny uživatelů (76,92%) uvedly, že se s marihuanou setkala poprvé do 15-ti let (včetně). Marihuana - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,24 1,14 1, ,35 1,71 2, ,88 4,27 7, ,47 11,97 19, ,53 26,78 45, ,42 31,05 76, ,06 14,81 91, ,18 5,70 97, ,47 2,28 99, ,00 0,00 99, ,06 0,28 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo ,66 Neodpovědělo / neužívají ,34 Celkem 1699 Tabulka 11: Přehled věk prvního setkání marihuana Graf 6: Věk prvního setkání - marihuana 13

15 4.4 LSD věk prvního setkání Z celkového počtu respondentů uvedlo zkušenost s LSD 0,47%. V období 13 až 15 let se s LSD setkalo 100% uživatelů. LSD - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,18 37,50 37, ,12 25,00 62, ,18 37,50 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 8 0,47 Neodpovědělo / neužívají ,53 Celkem 1699 Tabulka 12: Přehled věk prvního setkání LSD Graf 7: Věk prvního setkání - LSD 14

16 4.5 Pervitin věk prvního setkání S pervitinem se setkalo celkem 0,41% respondentů výzkumu. Do 14 let se s pervitinem setkalo přes 71% respondentů. Pervitin - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 14,29 14, ,12 28,57 42, ,12 28,57 71, ,06 14,29 85, ,00 0,00 85, ,00 0,00 85, ,06 14,29 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 7 0,41 Neodpovědělo / neužívají ,59 Celkem 1699 Tabulka 13: Přehled věk prvního setkání pervitin Graf 8: Věk prvního setkání - pervitin 15

17 4.6 Extáze věk prvního setkání Setkání a zkušenost s extází uvádí 1,06 % respondentů a nejčastěji se s ní tito respondenti setkali ve věku 16 let. Do 15 let se s touto drogou setkalo 50,0% uživatelů. Extáze - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 5,56 5, ,00 0,00 5, ,00 0,00 5, ,12 11,11 16, ,12 11,11 27, ,24 22,22 50, ,35 33,33 83, ,18 16,67 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 18 1,06 Neodpovědělo / neužívají ,94 Celkem 1699 Tabulka 14: Přehled věk prvního setkání extáze Graf 9: Věk prvního setkání - extáze 16

18 4.7 Lysohlávky věk prvního setkání S touto drogou se setkalo 1,53% respondentů. Do 14 let se s touto drogou setkalo 50% uživatelů. Lysohlávky - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,12 7,69 7, ,06 3,85 11, ,18 11,54 23, ,41 26,92 50, ,29 19,23 69, ,24 15,38 84, ,12 7,69 92, ,06 3,85 96, ,06 3,85 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 26 1,53 Neodpovědělo / neužívají ,47 Celkem 1699 Tabulka 15: Přehled věk prvního setkání lysohlávky Graf 10: Věk prvního setkání - lysohlávky 17

19 4.8 Těkavé látky věk prvního setkání Zkušenost s těkavými látkami uvedlo 1,06% účastníků výzkumu. Věk prvního setkání se v tomto případě kulminuje nízko, a to v 10 letech. Do 14-let mělo zkušenost s touto látkou 72,22% uživatelů drogy. Těkavé látky - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 5,56 5, ,06 5,56 11, ,35 33,33 44, ,06 5,56 50, ,12 11,11 61, ,06 5,56 66, ,06 5,56 72, ,12 11,11 83, ,18 16,67 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 18 1,06 Neodpovědělo / neužívají ,94 Celkem 1699 Tabulka 16: Přehled věk prvního setkání těkavé látky Graf 11: Věk prvního setkání - těkavé látky 18

20 4.9. Trip věk prvního setkání Setkání a zkušenost s tripem uvádí 0,29 % respondentů a nejčastěji se s ním tito respondenti setkali ve věku 16 let. Do 17 let se s touto drogou setkalo 80,0% uživatelů. Trip - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 20,00 20, ,00 0,00 20, ,00 0,00 20, ,00 0,00 20, ,00 0,00 20, ,12 40,00 60, ,06 20,00 80, ,06 20,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 5 0,29 Neodpovědělo / neužívají ,71 Celkem 1699 Tabulka 17: Přehled věk prvního setkání trip Graf 12: Věk prvního setkání - trip 19

21 4.10 Hazardní hry věk prvního setkání S hazardními hrami má zkušenosti 10,48% respondentů a kulminace první zkušenosti s tímto návykovým chováním se objevuje ve 12. letech. První zkušenost do 13-let věku uvedlo 49,44% hráčů. Hazardní hry - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,12 1,12 1, ,00 0,00 1, ,12 1,12 2, ,06 0,56 2, ,24 2,25 5, ,29 2,81 7, ,29 2,81 10, ,53 5,06 15, ,59 5,62 21, ,82 17,42 38, ,12 10,67 49, ,41 13,48 62, ,35 12,92 75, ,24 11,80 87, ,47 4,49 92, ,77 7,30 99, ,06 0,56 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo ,48 Neodpovědělo / neužívají ,52 Celkem 1699 Tabulka 18: Přehled věk prvního setkání - hazardní hry Graf 13: Věk prvního setkání - hazardní hry 20

22 4.11. Jiné věk prvního setkání S jinými návykovými látkami než výše uvedenými se setkalo 0,47 % respondentů. Nejranější zkušenost byla získána ve věku 10 let. Jiné - věk prvního setkání Počet % zastoupení % odpovědí % kumulativně 2 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 12,50 12, ,00 0,00 12, ,00 0,00 12, ,18 37,50 50, ,00 0,00 50, ,12 25,00 75, ,12 25,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100,00 Celkem odpovědělo 8 0,47 Neodpovědělo / neužívají ,53 Celkem 1699 Tabulka 19: Přehled věk prvního setkání - jiné Graf 14: Věk prvního setkání - Jiné 21

23 5. Přístup k návykové látce/hazardní hře při první vlastní zkušenosti Respondenti, kteří uváděli vlastní osobní zkušenost s návykovými látkami a hazardními hrami, dále odpovídali na otázku, jak se k první návykové látce/hazardní hře dostali. Nejčastěji probíhá první kontakt prostřednictvím kamaráda/ky, a to v 64,51% případů. 12,61% respondentů uvedlo, že jim první kontakt zprostředkovali rodiče. 10,16% respondentů uvedlo, že si návykovou látku koupili sami. V 8,15% případů účastníkům výzkumu nabídl návykovou látku někdo jiný. Pro první kontakt s návykovou látkou se tak zdá podle výsledků důležitá druhá osoba, která tento kontakt zprostředkuje. Přístup k návykové látce Počet % % uživatelů Užívá nadále Koupil jsem 91 5,36 10,16 48 Ukradl jsem 14 0,82 1,56 7 Nabídl mi kamarád ,02 64, Nabídl mi rodič 113 6,65 12,61 35 Nabídl mi někdo jiný 73 4,30 8,15 25 Nabídl mi neznámý 1 0,06 0,11 1 Zkusil jsem kvůli příteli 14 0,82 1,56 4 Byla mi vnucena 12 0,71 1,34 4 Zodpovězeno ,74 Bez odpovědi ,26 Celkem 1699 Tabulka 20: Souhrn - Přistup k návykové látce Graf 15: Přistup k návykové látce 22

24 6. Pravidelné užívání návykových látek a hraní hazardních her V následující části se budeme věnovat odpovědím na otázku zaměřenou na to, jaké návykové látky či hazardní hry v době průzkumu respondenti užívají, a jak často je užívají. 6.1 Hazardní hry - pravidelné užívání a druh hazardní hry Hazardní hry v tomto oddíle dělíme na on-line hry, výherní automaty a kurzovní sázení. Podle přiznané frekvence pravidelného hraní a sázení se ukázalo, že on- line hry hraje pravidelně 23,88% z celkového počtu respondentů a z toho více než jedna třetina denně (43,84% hráčů on-line her). U výherních automatů uvedlo pravidelné hraní 1,46% respondentů, z toho byla nejčastější frekvence 1x týdně (88% hráčů na výherních automatech). U kurzovního sázení uvedlo 3,44% respondentů pravidelné sázení s nejčastější frekvencí 1x týdně (68,97% kurzových sázkařů). Online hry Frekvence Počet % Denně ,84 1x týdně ,86 Víckrát ,30 Celkem 406 Výherní automaty, VLT Frekvence Počet % Denně 1 4 1x týdně Víckrát 2 8 Celkem 25 Kurzovní sázení Frekvence Počet % Denně 8 13,79 1x týdně 40 68,97 Víckrát 10 17,24 Celkem 58 Tabulka 21: Přehled frekvence užívání Online her, Výherních automatů a Kurzového sázení 23

25 Nejčastěji respondenti mezi roky hrají on - line hry. Jejich počet stejně jako u výherních automatů s přibývajícím věkem klesá. Opačnou, tedy narůstající četnost respondentů pozorujeme u kurzového sázení. Online hry Počet % Počet % Počet % Denně , ,84 0 0,00 1x týdně 68 26, , ,67 Vícekrát denně 72 28, , ,33 Celkem Výherní automaty, VLT Počet % Počet % Počet % Denně 0 0, ,11 0 0,00 1x týdně 14 93, , ,00 Vícekrát denně 1 6, ,11 0 0,00 Celkem Kurzovní sázení Počet % Počet % Počet % Denně 3 11, ,13 0 0,00 1x týdně 19 73, , ,00 Vícekrát denně 4 15, ,35 0 0,00 Celkem Tabulka 22: Přehled užívání Online her, Výherních automatů a Kurzového sázení dle věku 24

26 6.2 Cigarety - pravidelné užívání a množství vykouřených cigaret Pravidelné kouření celkem uvedlo 18,30% respondentů. Nejvyšší procento respondentů - kuřáků kouří denně (52,05%). Tato frekvence užívání byla nejčastější u všech věkových kategorií. Cigarety Frekvence Počet % Denně ,05 1x týdně 94 29,65 Víckrát 58 18,30 Celkem 317 Tabulka 23: Frekvence užívání cigaret Cigarety Počet % Počet % Počet % Denně 66 44, , ,89 1x týdně 54 36, ,16 0 0,00 Vícekrát denně 29 19, , ,11 Celkem Tabulka 24: Frekvence užívání cigaret dle věku 25

27 6.3 Pivo - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití piva celkem uvedlo 19,93% respondentů. Nejčastější frekvencí pití piva bylo jednou týdně (75,26%) a tato frekvence byla uváděna nejčastěji ve všech třech věkových skupinách. Pivo Frekvence Počet % Denně 14 4,81 1x týdně ,26 Víckrát 58 19,93 Celkem 291 Tabulka 25: Frekvence užívání piva Pivo Počet % Počet % Počet % Denně 6 5,04 8 4,94 0 0,00 1x týdně 92 77, , ,00 Vícekrát denně 21 17, , ,00 Celkem Tabulka 26: Frekvence užívání piva dle věku 26

28 6.4 Víno - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití vína celkem uvedlo 9,38% respondentů. Pravidelné pití vína při frekvenci 1x týdně udává 80,75% respondentů kteří pijí víno. Tato frekvence je opět nejčastější ve všech třech věkových skupinách. Víno Frekvence Počet % Denně 5 3,11 1x týdně ,75 Víckrát 26 16,15 Celkem 161 Tabulka 27: Frekvence užívání vína Víno Počet % Počet % Počet % Denně 2 3,03 3 3,37 0 0,00 1x týdně 54 81, , ,33 Vícekrát denně 10 15, , ,67 Celkem Tabulka 28: Frekvence užívání vína dle věku 27

29 6.5 Tvrdý alkohol - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití tvrdého alkoholu celkem uvedlo 10,83% respondentů. Stejně jako u piva a vína, je i v případě užívání tvrdého alkoholu nejčastější frekvencí užívání 1x týdně. Shodně tuto frekvenci jako nejčastější udaly všechny tři věkové skupiny respondentů. Tvrdý alkohol Frekvence Počet % Denně 7 3,76 1x týdně ,26 Víckrát 26 13,98 Celkem 186 Tabulka 29: Frekvence užívání tvrdého alkoholu Tvrdý alkohol Počet % Počet % Počet % Denně 6 8,57 1 0,93 0 0,00 1x týdně 54 77, , ,50 Vícekrát denně 10 14, , ,50 Celkem Tabulka 30: Frekvence užívání tvrdého alkoholu dle věku 28

30 6.6 Marihuana - pravidelné užívání a množství Pravidelné užívání marihuany celkem uvedlo 4,83% respondentů. U marihuany se frekvence užívání neliší od četnosti užívání alkoholu. Celkově opět jako nejčastější frekvenci udávají respondenti kuřáci marihuany užívání 1x týdně (67,47% kuřáků marihuany) ve všech věkových kategoriích. Marihuana Frekvence Počet % Denně 12 14,46 1x týdně 56 67,47 Víckrát 15 18,07 Celkem 83 Tabulka 31: Frekvence užívání marihuany Marihuana Počet % Počet % Počet % Denně 6 17, , ,00 1x týdně 24 70, , ,00 Vícekrát denně 4 11, ,00 0 0,00 Celkem Tabulka 32: Frekvence užívání marihuany dle věku 29

31 6.7 Ostatní návykové látky - pravidelné užívání U ostatních návykových látek bylo zaznamenáno nejvíce odpovědí pro užívání extáze a jiných látek. Opět s nejčastější frekvencí jedenkrát týdně. Extáze Pervitin Jiné Frekvence Počet % Frekvence Počet % Frekvence Počet % Denně 0 0,00 Denně 0 0,00 Denně 4 28,57 1x týdně 6 85,71 1x týdně 3 100,00 1x týdně 6 42,86 Víckrát 1 14,29 Víckrát 0 0,00 Víckrát 4 28,57 Celkem 7 Celkem 3 Celkem 14 Extáze Počet % Počet % Počet % Denně 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1x týdně 1 50, , ,00 Vícekrát denně 1 50,00 0 0,00 0 0,00 Celkem Pervitin Počet % Počet % Počet % Denně 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1x týdně 1 100, , ,00 Vícekrát denně 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Celkem Jiné Počet % Počet % Počet % Denně 2 25, ,00 0 0,00 1x týdně 3 37, , ,00 Vícekrát denně 3 37, ,00 0 0,00 Celkem Tabulka 33: Přehled ostatních návykových látek - Extáze, Pervitin a jiných 30

32 7. Trávení volného času Nejčastěji respondenti tráví volný čas doma u PC (24,94%). Následuje pobyt venku s kamarády (22,69%). 19,42% respondentů tráví volný čas sportem. Naopak pouze 1,53% uvedlo, že volný čas vyplňuje brigádou. Trávení volného času Počet respondentů % Doma - knihy, hudba ,13 TV 116 5,93 PC ,94 Sport ,42 Venku s kamarády ,69 V klubu 35 1,79 Na koncertech 12 0,61 Mám brigádu 30 1,53 Učím se 76 3,88 Nemám volný čas 36 1,84 Jinak 83 4,24 Celkem odpovědí 1957 Tabulka 34: Přehled trávení volného času Graf 16: Trávení volného času 31

33 8. Místo setkání s drogou Nejčastěji se respondenti setkávají s návykovými látkami na diskotékách, v klubech a hospodách (29,37 %), dále pak na ulici (24,07 %). S 6,24% následuje prostředí školy. Místo setkání s drogou Počet % všech respondentů % uživatelů návykových látek Diskotéky, kluby, hospody ,37 44,64 Koncerty 31 1,82 2,68 Ulice ,07 26,56 Večírky 73 4,30 5,13 Škola 106 6,24 8,93 Jiné. 51 3,00 0,45 Potkává ,81 Nezodpovězeno/Nepotkává ,19 Celkem 1699 Tabulka 35: Přehled míst setkání s drogou Graf 17: Přehled míst setkání s drogou 32

34 8.1. Místo setkání s drogou dle věku Mladší věková kategorie uživatelů návykových látek let se častěji setkávají s drogami na ulici (46,11%) a na diskotékách (30,27%). Mezi roky převládá jako místo setkání diskotéky a hospody (61,66%). Místo setkání s drogou Počet % Počet % Počet % Diskotéky, kluby, hospody , , ,43 Koncerty 16 2, ,14 1 7,14 Ulice , , ,29 Večírky 43 6, ,73 0 0,00 Škola 78 11, ,28 0 0,00 Jiné. 30 4, ,04 1 7,14 Celkem Tabulka 36: Přehled míst setkání s drogou dle věku Graf 18: Přehled míst setkání s drogou dle věku 33

35 9. Z čeho mám největší strach Respondenti uvedli, že největší strach mají ze závislosti (40,49%). A také ze smrti (14,01%). Naopak 23,07% respondentů uvedlo, že strach nemají. Z čeho mám největší strach Počet respondentů % Ze závislosti ,49 Někdo mi nabídne - já neodolám 71 4,18 Bude mi opakovaně nabízená 44 2,59 Někdo mi podstrčí ,48 Bude mi špatně 88 5,18 Ze smrti ,01 Nemám strach ,07 Celkem 1699 Tabulka 37: Přehled Z čeho mám největší strach Graf 19: Z čeho mám největší strach 34

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Jan Hlaváč Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Číslo projektu:

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Minimální preventivní program 2012/2013

Minimální preventivní program 2012/2013 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48. Žamberk 564 01 Minimální preventivní program 2012/2013 Školní metodik prevence: Mgr. Vendula Hebrová 1. Minimální preventivní program východiska Metodické doporučení k

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

PREVENCE V KOMIKSECH

PREVENCE V KOMIKSECH PREVENCE V KOMIKSECH PRŮZKUM SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH TÉMAT A JEJICH PREVENCE NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚNOR 2012 Bc. Patrik Hujdus Projekt PREVENCE V KOMIKSECH podpořila

Více

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 A ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 ESPAD 03 The European School Survey on Alcohol and Other Drugs The Czech Republic, 2003 PŘEHLED HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Z LET

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah NÁRODNĺ ZAOSTŘENO NA DROGY 1 MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

preventivního programu na Praze 6

preventivního programu na Praze 6 Užívání návykových látek l u dětíd 5. a 7. tříd: hlavní výsledky prvního testování v rámci r kvaziexperimentáln evaluační studie komunitního preventivního programu na Praze 6 Konference PPRCH 3, Praha

Více

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka.

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka. VEKTOR 4 SCIO 2014 Žáci oktáv absolvovali v říjnu 2014 testy Vektor, které vypovídají o jejich pozici mezi žáky jiných škol. Škola obdržela celkové výsledky tříd. Společnost Scio zpracovala také individuální

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr.

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Lucie Jurystová Obsah příspěvku Úvod - Proč právě tento příspěvek? Cíl analýzy

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Výroční zpráva 2011-2012

Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva 2011-2012 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 23. 10. 2012 I. - Základní charakteristika školy Základní škola a

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Slovo úvodem. Ať ten který tvrdí, že něco nejde, nezdržuje toho, který to dělá.

Slovo úvodem. Ať ten který tvrdí, že něco nejde, nezdržuje toho, který to dělá. Obsah Obsah... 1 Slovo úvodem... 2 Poslání A Klubů České republiky... 4 Filozofie zařízení... 4 Důležité události roku 2009... 5 Sociální a léčebné služby pro osoby závislé na alkoholu, hazardních hrách,

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

Fiktivní průzkumné šetření

Fiktivní průzkumné šetření Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Fiktivní průzkumné šetření Výzkumné metody a zpracování dat 2010 Jana Nováková Obsah 1. Úvod. str. XY 2. Průzkumné cíle a stanovení

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín Zadavatel studie: Město Kopřivnice Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice Realizátor: Sdružení

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek)

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Cílová skupina se na území města Oseka v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 19-41 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013.

Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013. Stránka1 OPEN HOUSE Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013. Úvod: V rámci plánovaného rozšíření

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Minimální preventivní program a prevence patologických jevů ve společnosti

Minimální preventivní program a prevence patologických jevů ve společnosti Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17, 664 51 Minimální preventivní program a prevence patologických jevů ve společnosti Vychází z pokynu MŠMT ČR 16227896-22 ze dne 7.5.1996 včetně

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Patologické hráčství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Patologické hráčství aneb není

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

P A N E L B O O K 2015

P A N E L B O O K 2015 P A N E L B O O K 2015 2 50 000 respondentů v České republice 20 000 respondentů na Slovensku Český a Slovenský národní panel Společnost Český národní panel s působností v České a Slovenské republice byla

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANTÉNA PRAHA 1998

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANTÉNA PRAHA 1998 INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANTÉNA PRAHA 1998 VÝZKUM DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ U STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE PRAHA, LISTOPAD 1998 Úvod 3 1. Chování respondentů ve volném čase

Více

P A N E L B O O K 2014

P A N E L B O O K 2014 P A N E L B O O K 2014 2 65 000 respondentů v České Republice 25 000 respondentů na Slovensku ČESKÝ a SLOVENSKÝ národní panel Sloučením online panelů předních českých výzkumných agentur STEM/MARK, NMS

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambulantní léčba a poradenství

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambulantní léčba a poradenství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Ambulantní léčba a poradenství Sociální a adiktologické služby pro uživatele alkoholu, patologické hráče a jejich blízké A Kluby ČR o.p.s. Hybešova 956/1-areál Nádražní 7 602 00 Brno

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY dotazník obsahuje 8 + 1 otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit:

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT Registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/03.0021 Název projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Příjemce Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání

Více

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Přítomni: Mgr. Jana Brožová (ÚZIS ČR), PhDr. Ladislav Csémy (PCP), PhDr. Petr Sadílek

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva Ústav pro studium totalitních režimů 25. června 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohody mezi Ústavem pro studium totalitních režimů a firmou Factum Invenio

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Vliv reklamy na životní styldětí

Vliv reklamy na životní styldětí Vliv reklamy na životní styldětí Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice 18. 06. 2013 Mgr. František Kotrba, doc. MUDr. Kvetoslava

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Rakovina není náhoda

Rakovina není náhoda Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů mezi studenty středních škol Agentura J.L.M. VII/2011 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více