Zpravodaj ORM č. 1/ 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ORM č. 1/ 2013"

Transkript

1 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Tel , Nový Jičín dne 20.února 2013 Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Všem: vedoucím kolektivů MH, vedoucím kolektivů dorostu, členům ORM OSH. Obsah: 1) Soutěže mladých hasičů a dorostenců 2) Plnění odborek odznaky odbornosti 3) Požární ochrana očima dětí ) Změna pravidel Plamen 5) Kontaktní údaje na OSH Nový Jičín 6) Prokázání totožnosti a věku při soutěžích 7) Různé ad 1) Soutěže mladých hasičů a dorostenců Bordovice 22. ročník soutěže mladých hasičů O putovní pohár ORM OSH Nový Jičín Kategorie: mladší, starší, Disciplíny: požární útok, požární útok s překážkami CTIF. Pohárová soutěž bude organizována dle Směrnic hry Plamen s následujícími úpravami pro kategorii mladší při požárním útoku CTIF: 1. úsek vodní příkop šířka 1,8 zmenšena na 1,0 m 2. nástřiková stěna bude nahrazena stojánky se 6 plechovkami Lubojaty II. část okresního kola celostátní hry Plamen Kategorie: mladší, starší Disciplíny: požární útok, požární útok s překážkami CTIF, štafeta požárních dvojic, štafeta 400m CTIF Jednotlivci si budou moci získat příslušnou výkonnostní třídu v disciplíně běh na 60 m s překážkami Mniší Okresní soutěž dorostu Kategorie: družstva dorostenců, dorostenek a smíšená, jednotlivci, jednotlivkyně Disciplíny: kolektivy - požární útok, běh na 100m s překážkami,test z PO jednotlivci - běh na 100 m s překážkami, dvojboj, test z PO Český Těšín Krajské kolo celostátní hry Plamen mladých hasičů

2 Český Těšín Krajské kolo celoroční činnosti dorostu Slavkov (okres Opava) O pohár starosty KSH ČMS Pořadatel - OSH ČMS Opava Kategorie: mladí hasiči mladší a starší Disciplíny: požární útok a štafeta 4 x 60m člunkově Účast za okres Nový Jičín - 3 družstva v obou kategoriích dle postupového klíče: 1. vítězové okresního kola hry Plamen 2. vítězové a druzí v pořadí soutěže O putovní pohár ORM OSH Nový Jičín 3. při shodnosti družstev nebo při odmítnutí účasti vždy další v pořadí soutěže O putovní pohár ORM Děrné Závody požárnické všestrannosti jako I. část okresního kola hry Plamen a celoroční činnosti dorostu. Mladí hasiči budou v rámci této soutěže absolvovat i disciplínu štafetu 4x60m. Kalendář soutěží pro rok 2013 je vyvěšen na a ad 2) Plnění odborek odznaky odbornosti Získáním nejméně 5 odznaků odbornosti MH nebo specializace dochází u soutěžního družstva ke splnění jednoho ze čtyř okruhů celoroční činnosti. Kromě výchovného cíle a pokud je to provedeno níže popsaným způsobem a řádně zadokumentováno v kronice se družstvo tímto vyvaruje získání zbytečných trestných bodů do celkového hodnocení v rámci hry Plamen. Bližší informace k plnění odznaků odborností jsou na (úsek mládeže / publikace / odznaky odborností). Vedoucí kolektivů a instruktoři ve spolupráci s dalšími členy SDH provádějí v průběhu soutěžního ročníku hry Plamen vzdělávání mladých hasičů v příslušných oblastech, poté vedoucí zajistí přezkoušení mladých hasičů a následně odeslání vyplněné Zprávy o splnění podmínek k získání odborností a specializace (dále Zpráva) v termínu do na OSH ČMS Nový Jičín. Formulář je přílohou tohoto zpravodaje. Po zkušenostech z minulých let doporučujeme zaslat Zprávu o splnění podmínek k získání odborností a specializace v požadovaném termínu tak, aby mohlo dojít k řádnému zpracování a vyhodnocení dat. Rozdílný zápis v kronice nebude posuzován a zohledněn pro celkové hodnocení hry Plamen, rozhodující je Zpráva doručená na OSH Nový Jičín. ad 3) Požární ochrana očima dětí 2013 Vedoucí družstev mladých hasičů a dorostenců, využijte konce zimního období a zapojte hasičskou mládež do soutěže Požární ochrana očima dětí 2013, kterou vyhlašuje stejně jako v minulých létech Okresní sdružení hasičů Nový Jičín. Mladí hasiči si tímto navíc v průběhu jarní přípravy mohou splnit jeden z okruhů celoroční činnosti v rámci celostátní hry Plamen Děti a mládež do věku 18-ti let soutěží ve čtyřech věkových kategoriích části literární nebo osmi věkových kategoriích části výtvarné. Obsahově je letos zaměřena na: - vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, hořlavinami apod., nebezpečné hry dětí se

3 zápalnými prostředky, s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd. - pomoc hasičů při požárech, haváriích, nehodách, živelních pohromách a ochraně životního prostředí - zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku Základní kola probíhají v rámci SDH měst a obcí, včetně vyhodnocení. Následně se tři nejlepší práce z každé kategorie odešlou společně s informací o celkovém počtu zúčastněných na: Okresní sdružení hasičů ČMS v termínu do 17. dubna Každá práce musí být na zadní straně řádně označena : 1) označením kategorie (písmeno + číslo) 2) jménem a příjmením autora 3) úplnou adresou bydliště včetně uvedení okresu 4) názvem a adresou SDH, telefonním číslem a kontaktní osobou. Dle zkušeností z minulých let doporučujeme formáty výkresů max. A 3 tj. 30 x 42 cm, u literární části max. 4 stránky formátu A4. Vyhlašovatel soutěže SH ČMS si vyhrazuje právo ponechat si soutěžní práce, použít je při preventivně výchovné práci a propagaci požární ochrany. Znění celého metodického pokynu k soutěži, vč. rozdělení do kategorií a vyhodnocovacího formuláře naleznete na a ad 4) ad 5) Změna pravidel Plamen Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS schválila na jednání dne Dodatek č. 3 ke směrnici hry Plamen s účinností změn od Dochází ke změnám nejen v kapitole 1 podmínky účasti, ale i v technickém provedení požárně technických disciplín a ZPV, nechybí ani platné limity pro získání I, II a III výkonnostní třídy mladých hasičů v běhu 60m s překážkami. Úplné znění Dodatku č.3 směrnice hry Plamen naleznete na a Kontaktní údaje na OSH Nový Jičín Stanislav Kotrc, starosta OSH Nový Jičín pozor na změnu adresy sídla od : Nový Jičín,, PSČ (v budově HZS Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín mobil: (O2 - volejte levněji s hasiči) mobil: (T-mobile) web: ad 6 ) Prokázání totožnosti a věku při soutěžích V předchozích dvou létech bylo odhaleno v rámci hry Plamen a při pohárových soutěžích neférové jednání některých kolektivů ohledně zařazování soutěžících do příslušných kategorií. Odhalování těchto nešvarů je mnohem jednodušší při postupových soutěžích v rámci hry Plamen, kde se podrobně provádí prezence soutěžících a průběžná kontrola jejich nasazování k plnění disciplín. Součástí prezencí je předkládání průkazů členů SH ČMS s aktuální fotografií.

4 Víme, že se prezence při pohárových soutěžích neprovádí, to ale nic nemění na faktu, že vedoucí kolektivů mají obecnou povinnost prokázat totožnost popř. věk soutěžícího platným členským průkazem. Doporučujeme proto organizátorům soutěží provádět namátkové kontroly a odpovídajícím způsobem reagovat na případná pochybení či úmyslná podvodná jednání. A kratičce k vedoucím předpokládáme, že nechtějí učit hasičskou mládež podvodům či nemají radost z podvodně získané ceny při pohárové soutěži. Aby došlo k vymýcení těchto nešvarů při pohárových soutěžích, je potřeba poctivého a razantního přístupu všech zúčastněných pořadatelů akcí, rozhodčích, vedoucích družstev i soutěžících. Doporučujeme všem organizátorům soutěží při odhaleném podvodném jednání k nekompromisnímu vyloučení účastníků ze soutěže, jinak se posune sport a výchova mladých hasičů a dorostenců někam, kam určitě nechceme. Již dříve OSH Nový Jičín avizovalo a stále platí, že fotografie ve členském průkazu musí být nalepena, musí odpovídat aktuálně vzhledu soutěžícího a připouští se, aby se nemuselo při změně fotografie na OSH Nový Jičín, označení fotografie razítkem sboru. Ad 7) Různé Školení vedoucích kolektivů MH a dorostenců proběhne v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele v termínu Do konce července 2013 oznamte závazně starostovi OSH Nový Jičín nové zájemce o získání odborné způsobilosti a účastníky prodlužující si platnost svých stávajících osvědčení. V okrese Nový Jičín je organizována celoroční liga Floriánek Cup pro mladé hasiče kategorie mladší a starší. ORM OSH Nový Jičín podporuje tuto celoroční ligu mladých hasičů v okrese Nový Jičín a k zachování odborné úrovně přispívá nominacemi zkušených rozhodčích na pozice rozhodčích disciplín všech dílčích soutěží. Účastníci ročníku 2012 obdrží automaticky pozvánky na pracovní poradu k FC2013 em (3-4/2013), další zájemci o účast v letošním roce, popř. pouze o získání bližších informací, se mohou obracet na Ing. Radomíra Fešara tel Lubomír Kahánek v.r. vedoucí ORM

5 SH ČMS Okresní sdružení hasičů Nový Jičín Z P R Á V A o splnění podmínek k získání odborností a specializací mladých hasičů Kroužek mladých hasičů SDH:. jméno a příjmení datum narození získaná odbornost Zkoušku k získání odborností kronikář, strojník-junior, strojník, preventista-junior a preventista provádí členové výboru SDH ve spolupráci s vedoucím mládeže okrsku. Zkoušku k získání odbornosti cvičitel a velitel provádí členové výboru SDH ve spolupráci se členem odborné rady OSH Nový Jičín. Složení zkušební komise: jméno a příjmení funkce podpis Datum konání zkoušky: razítko SDH: Odeslat na adresu: Okresní sdružení hasičů (

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů

Více

Metodika výuky k získání odbornosti - KRONIKÁŘ

Metodika výuky k získání odbornosti - KRONIKÁŘ Metodika výuky k získání odbornosti KRONIKÁŘ Nejméně půl roku pečuje o kroniku kolektivu, zná základní fakta o historii hasičstva v Čechách a na Moravě i v místě, kde působí jeho kolektiv MH, získává dokumentační

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

Výroční zpráva SH ČMS

Výroční zpráva SH ČMS Výroční zpráva SH ČMS 2014 Obsah výroční zprávy SH ČMS za rok 2014 1. Úvodní slovo starosty sdružení 2. Vznik organizace, její poslání a cíle 3. Organizační struktura 4. Zprávy o činnosti a) Zpráva o

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I. Článek

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Dobrovolní hasiči

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Dobrovolní hasiči Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Dobrovolní hasiči Jméno a příjmení: Martina Nováková Třída: 9.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Ilona Sedláčková Datum odevzdání: 31.

Více

Statut odborných rad

Statut odborných rad Soubor předpisů SH ČMS I / 7 2010 Statut odborných rad Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

Zpráva o činnosti úseku mládeže SH ČMS za rok 2012

Zpráva o činnosti úseku mládeže SH ČMS za rok 2012 Zpráva o činnosti úseku mládeže SH ČMS za rok 2012 V roce 2012, v roce ve kterém jsme oslavili 40. výročí od založení hry Plamen, bylo ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska organizováno 49 254 dětí

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í Soubor předpisů SH ČMS I / 5-2006 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

Březen 2013. Vážení čtenáři,

Březen 2013. Vážení čtenáři, Březen 2013 Interní zprávy pro hasičské sbory a funkcionáře pracující na úseku požární ochrany. HASIČSKÝ ZPRAVODAJ Vydává okresní sdružení hasičů ČMS ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského

Více

Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin.

Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin. Propozice II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS Pardubického a Královéhradeckého kraje 2015 pořadatel Krajská sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického a Královéhradeckého kraje

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O LETNÍCH ŠKOLÁCH SH ČMS V ROCE 2014

ZÁKLADNÍ INFORMACE O LETNÍCH ŠKOLÁCH SH ČMS V ROCE 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE O LETNÍCH ŠKOLÁCH SH ČMS V ROCE 2014 MOTTO: Jen ten může rozumět dětem, kdo sám zůstal dítětem! I. Co je Letní škola? Pojem Letní škola LŠ zahrnuje cca 14-ti denní prázdninový pobyt

Více

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly:

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly: 4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE Obsah kapitoly: AKTUALITY V ELEKTRONICKÝCH MATERIÁLECH... 28 ATLETICKÝ ČTYŘBOJ... 29 ATLETICKÝ TROJBOJ PRO 1. ST. ZÁKLADNÍCH ŠKOL... 30 KINDERIÁDA ATLETICKÁ SOUTĚŽ

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07. v y d á v á. pro KSH,OSH respektive SDH

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07. v y d á v á. pro KSH,OSH respektive SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07 v y d á v á M E T O D I C K Ý P O K Y N pro KSH,OSH respektive SDH k čerpání dotací poskytnutých MŠMT ČR na základě rozhodnutí

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2010 V Praze dne: 26. 11. 2010 Číslo: 3 Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno. ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno. ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Vydávají SMĚRNICE k soutěži TFA mladého hasiče platné pro rok 2012 III. ročník TFA mladého

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD TENISU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD TENISU KLASIFIKAČNÍ ŘÁD TENISU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBSAH I. Úvodní ustanovení.................................................. 207 II. Bonusová hodnota hráčů, bonusové skupiny............................. 207

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více