C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3 se čtyřmi funkcemi a s akustickým výstupem (reproduktor) C.A.T3V se čtyřmi funkcemi a s akustickým a vizuálním výstupem (LCD displej) C.A.T3+ se čtyřmi funkcemi, s akustickým a vizuálním výstupem a s odhadem hloubky v režimu Genny C.A.T3+ i C.A.T3V mohou být vybaveny funkcí Power StrikeAlert, která umožňuje detekci mělce uložených živých kabelů, které vyzařují silové (50Hz) nebo Genny signály Řada lokátorů C.A.T3 a Genny3 se vyznačuje šedým pouzdrem. Vysílač Genny3 je kompatibilní se všemi třemi verzemi C.A.T3 a také s předchozími modely lokátorů C.A.T s frekvencí 33kHz. C.A.T³ přijímač - popis 1 Zapnuto/Vypnuto Stiskněte a držte při používání přijímače C.A.T3 2 Reproduktor Odnímatelný reproduktor pro použití v hlučném prostředí. 3 LCD displej Jen u modelů C.A.T3V a C.A.T3+ 4 Otočný ovladač citlivosti 5 Přepínač funkcí Výběr režimu lokalizace

2 6 Bateriové pouzdro Chcete-li vyměnit baterie, otevřete pouzdro šroubovákem nebo mincí. Použijte dvě alkalické baterie typu LR20 nebo D (nebo ekvivalentní baterie NiMH s možností dobíjení). VÝSTRAHA Používáte-li C.A.T3 v hlučném prostředí, lze odmontovat reproduktor a přiblížit ho k uchu. Abyste nebyli vystaveni přílišnému hluku, doporučujeme nedávat reproduktor do vzdálenosti menší než 15 cm (6 ) od ucha. Vyhýbejte se takovému způsobu používání po delší dobu. Genny3 vysílač - popis 1 Tlačítko Zapnuto/Vypnuto Pro zapnutí a vypnutí stiskněte. Pro snížení hlasitosti: při zapínání stiskněte a podržte tlačítko asi 3 sekundy. 2 Konektor pro propojovací kabely nebo indukční kleště 3 Reproduktor 4 Bateriové pouzdro Chcete-li vyměnit baterie, otevřete pouzdro šroubovákem nebo mincí. Použijte čtyři alkalické baterie typu LR20 nebo D (nebo ekvivalentní baterie NiMH s možností dobíjení). 5 Schránka pro příslušenství Propojovací kabely (červený/černý), zemnicí kolík. 6 Přepínač pulsní/tónový signál Umístěn ve spodní části vrchního dílu Genny³ C.A.T3V a C.A.T3+ s LCD - popis hloubka režim/ciferník indikátor baterií intenzita signálu tlačítko pro měření hloubky Základní funkce C.A.T3V a C.A.T3+ jsou totožné s C.A.T3, avšak doplňkový displej s tekutými krystaly přináší větší možnosti, než má typ C.A.T3: Měření hloubky (jen u C.A.T3+) Indikátor kapacity baterií (blikající ikona indikuje téměř vybité baterie) Indikátor intenzity signálu Indikátor režimu/ciferníku Tlačítko měření hloubky Genny3 je kompatibilní se všemi 33kHz verzemi C.A.T3 / C.A.T3V / C.A.T3+.

3 Použití režimů Power (50Hz), Radio a Avoidance Scan Přesnost C.A.T3 a Genny3 pravidelně kontrolujte ve všech režimech nad kabelem poskytujícím známou odezvu. AvoidanceScan (A) Režim AvoidanceScan (A) používejte pro úvodní zmapování požadované oblasti, kde se mají provádět výkopové práce. AvoidanceScan je automatický režim, při kterém lokátor pracuje se všemi režimy současně tzn. Power- 50Hz, Radio i Genny-33kHz. V tomto režimu nefunguje při použití vysílače měření hloubky. Silový režim 50Hz (Power) Tento režim detekuje signál vyzařovaný zatíženými nesymetrickými kabely. Tento signál se může nacházet i na některých sousedních inženýrských sítích, které "sekundárně" vyzařují silový signál 50Hz. Rádiový režim (Radio) Tento režim detekuje signál, který se indukuje do podzemních inženýrských sítí ze vzdálených vysokofrekvenčních vysílačů. Radiový signál proniká do země a je sekundárně vyzařován v zemi uloženými vodiči. Tento signál není ovšem přítomen vždy. Režim vysílače (Genny) Slouží k detekci inženýrských sítí uložených v zemi, na něž byl aplikován signál z vysílače Genny. K dispozici jsou různé způsoby aplikace Genny signálů (viz Lokalizace pomocí C.A.T 3 a Genny3). Použití AvoidanceScan Uchopte přijímač za madlo a stiskněte tlačítko pod rukojetí. Uslyšíte akustický signál indikující, že jsou v pořádku baterie. Jestliže se akustický signál neozve nebo když bliká ikona baterie na displeji, baterie vyměňte. Nastavte přepínač funkcí do polohy A (AvoidanceScan ). V tomto režimu nebude aktivní tlačítko pro vyhodnocení hloubky (CAT³+) a otočným ovladačem citlivosti bude možno nastavit pouze úroveň Genny signálu (P a R budou nastaveny na maximální citlivost.) Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete v režimu AvoidanceScan, když Genny nastavíte na pulsní provoz. Držte pevně C.A.T3 s čepelí ve svislé poloze a spodním koncem těsně nad zemí. Celou oblast musíte přejít ve tvaru mřížky. Maximální odezva na displeji (C.A.T 3V a C.A.T3+) a v reproduktoru indikuje polohu v zemi uloženého vodiče. V případě potřeby přepněte přístroj pro přesnější vytyčení vodiče do režimu Power, Radio nebo Genny. Pohybujte přijímačem nad terénem ze strany na stranu a snižujte nebo zvyšujte citlivost tak, abyste získali odezvu sloupcového grafu v užším viditelném pásmu na displeji. Následně otáčejte přijímačem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud nedostanete maximální odezvu. K doladění citlivosti použijte opět citlivostní kotouč. C.A.T3 nyní svírá s vodičem pravý úhel. Lokátor C.A.T3 pracuje v režimu tzv. maxima, takže při pohybech čepelí ze strany na stranu v kolmém směru na vedení bude vždy maximální odezva přesně nad vodičem. (V silovém režimu Power to může být vzhledem k povaze silového signálu méně přesné).

4 Trasujte v zemi uložený vodič, přičemž držte C.A.T 3 svisle a rovnoměrně jím pohybujte ze strany na stranu. Sledujte trasu v zemi uloženého vodiče a zaznamenávejte ji v oblasti výkopových prací křídou nebo barvou. Činnost v režimech Power (50Hz) a Radio Režimy Power a Radio můžete používat nezávisle na AvoidanceScan a doporučujeme je používat pro přesnější vytyčování v hustě zastavěných oblastech. Přesnost C.A.T3 a Genny3 pravidelně kontrolujte ve všech režimech nad kabelem poskytujícím známou odezvu. Používání režimu Power Nastavte na přijímači přepínač funkcí do polohy Power. Uchopte přijímač za madlo a stiskněte tlačítko pod rukojetí. Uslyšíte akustický signál indikující, že jsou v pořádku baterie. Jestliže se akustický signál neozve nebo když bliká ikona baterie na displeji, baterie vyměňte. Ovladač citlivosti otočte ve směru hodinových ručiček na doraz na maximální citlivost, avšak v případě rušivého nebo příliš silného signálu v daném místě citlivost snižte. Určete oblast, v níž se mají provádět výkopové práce, a proveďte přecházení ve tvaru mřížky, jak je popsáno v AvoidanceScan. Přítomnost v zemi uloženého kovového potrubí nebo kabelu bude indikována akustickým signálem z reproduktoru. Držte čepel C.A.T3 ve svislé poloze a pohybujte jí pomalu ze strany na stranu přes kabel nebo potrubí, přičemž snižujte citlivost tak, abyste získali odezvu v užším zvukovém pásmu. Používáte-li C.A.T3V nebo C.A.T3+, snižujte citlivost tak, abyste získali odezvu sloupcového grafu v užším viditelném pásmu na displeji. Maximální údaj indikuje polohu vodiče. Trasujte vodič daným směrem v požadované oblasti, přičemž označujte jeho polohu křídou nebo barvou. StrikeAlert (zkontrolujte aktivační štítek StrikeAlert na boku C.A.T 3 vedle displeje). Jestliže je možnost StrikeAlert aktivovaná (verze C.A.T3V nebo C.A.T3+), bude v případě, že lokátor zjistí v malé hloubce kabel vyzařující silový nebo Genny signál, blikat ikona "*". Je to užitečný indikátor kabelů v malé hloubce, avšak musíte si uvědomit, že ne všechny živé silové kabely vyzařují signál, který může být přístrojem C.A.T3 detekován. Funkci StrikeAlert nepoužívejte na potvrzení skutečnosti, že se v oblasti nevyskytují kabely uložené v malé hloubce. KOPEJTE VŽDY OPATRNĚ!!! Používání režimu Radio Nastavte přepínač funkcí do polohy Radio. Postupujte podle popisu v odstavci "Použití režimu Power".

5 VÝSTRAHA Jestliže před výkopovými pracemi správně nelokalizujete potrubí, kabely a další předměty, zvyšuje se tím riziko věcných škod, vážného zranění nebo smrti. Při používání C.A.T3 a Genny3 si přečtěte všechny pokyny a výstrahy uvedené v uživatelské příručce a řiďte se jimi. C.A.T3 zjistí většinu v zemi uložených kabelů a vodičů, AVŠAK NĚKTERÉ KABELY A VODIČE (I ŽIVÉ) NEVYZAŘUJÍ ŽÁDNÉ SIGNÁLY, TAKŽE JE C.A.T 3 NENÍ SCHOPEN DETEKOVAT. C.A.T3 rovněž nezjistí, zda signál pochází z jednoho nebo z více kabelů nebo vodičů, které jsou v zemi uloženy blízko sebe. Při používání C.A.T3 vyhledejte štítky "StrikeAlert Activated" umístěné po obou stranách displeje a zjistěte, zda je aktivována funkce StrikeAlert. Funkce StrikeAlert je aktivována kabely nebo vodiči vyzařujícími silový nebo Genny signál, který může C.A.T3 detekovat, AVŠAK NE VŠECHNY ŽIVÉ KABELY A VODIČE VYZAŘUJÍ SIGNÁL, KTERÝ MŮŽE C.A.T 3 ZJISTIT. NENÍ-LI TEDY FUNKCE StrikeAlert AKTIVOVANÁ, NENÍ TO ZÁRUKA TOHO, ŽE SE V OBLASTI NEVYSKYTUJÍ V MALÉ HLOUBCE ULOŽENÉ ŽIVÉ KABELY NEBO VODIČE. I když používáte C.A.T 3 a Genny3, KOPEJTE VŽDY OPATRNĚ!!! Dotazy týkající se správného používání, údržby a oprav C.A.T 3 a Genny3 směřujte na místní podporu na telefonním čísle, které zjistíte na Lokalizace pomocí C.A.T 3 a Genny3 Vysílač Genny3 slouží k přímé aplikaci signálu na vodič uložený v zemi. Signál lze trasovat přijímačem C.A.T3 přepnutým do režimu Genny. Přímé připojení pomocí propojovacích kabelů Přímé připojení je účinný způsob aplikace signálu a je vhodné pro připojení k ventilu, měřicímu přístroji, skříňovému rozváděči nebo jiným přístupným místům. VÝSTRAHA Přímé připojení vysílače Genny³ na silové kabely by měli provádět pouze kvalifikovaní pracovníci! Rozhodněte se, zda Genny3 přepnete do pulsního nebo tónového režimu. Jako pomůcku uvádíme, že měření hloubky se provádí nejlépe pomocí tónového signálu. Chcete-li šetřit baterie, přepněte do pulsního režimu. Pulsní signál může být rovněž snadněji detekován, protože signál směrem ke konci trasované délky slábne. Přepínač pro pulsní/tónový signál se nachází na spodní straně vrchního dílu Genny3. Zasuňte propojovací kabely do zásuvky na boku vysílače Genny 3 a červený vodič připojte k cílovému vedení. V případě potřeby očistěte místo připojení, abyste zajistili dobrý elektrický kontakt. Připojte černý zemnicí vodič svorkou k zemnicímu kolíku, který by měl být umístěn v zemi aspoň 3 až 4 kroky od cílového vedení, v pravém úhlu k němu. Genny3 zapněte. Po úvodním akustickém signálu je dobré zemnění potvrzeno poklesem tónu reproduktoru. Nevydává-li vysílač žádný tón, nebo jen slabý, vyměňte baterie.

6 Přepněte přijímač C.A.T3 do režimu Genny (nebo při provádění předběžného průzkumu do AvoidanceScan ) a začněte trasovat vedení od místa aplikace signálu. Držte čepel C.A.T 3 svisle a kolmo k pravděpodobnému směru vedení. Pohybujte jí pomalu ze strany na stranu přes vodič, přičemž snižujte nebo zvyšujte citlivost, abyste získali odezvu v užším zvukovém rozsahu. Používáte-li C.A.T3V nebo C.A.T3+, snižujte nebo zvyšujte citlivost tak, abyste získali odezvu sloupcového grafu v užším viditelném pásmu na displeji. Maximum akustického signálu a sloupcového grafu na displeji indikují polohu cílového vedení. V tomto místě nastavte úroveň citlivosti asi na tři čtvrtiny. Otáčejte přístrojem C.A.T3 kolem jeho osy, dokud nenajdete minimum signálu. Směr čepele nyní souhlasí se směrem cílového vedení. Pokračujte v trasování vedení, jak je popsáno výše. Indukce Indukce je vhodná a rychlá metoda, jak aplikovat Genny3 signál na potrubí nebo kabel, je-li přímé připojení nemožné z důvodu nepřístupnosti vedení nebo nemožnosti použití červeného a černého kabelu se svorkami. Přepněte Genny3 do pulsního nebo tónového režimu. Umístěte Genny3 v zobrazené orientaci přesně nad předpokládané místo vodiče. Začněte trasovat cílové vedení nejméně pět kroků od Genny 3; Přijímač C.A.T3 přitom mějte nastavený do režimu Genny. Pracujete-li příliš blízko Genny 3, můžete dostat chybné údaje, protože C.A.T 3 bude detekovat signály vyzářené přímo z Genny 3, nikoli signály z cílového vedení. Aktivní vyhledávání pomocí indukce Když Genny3 položíte na bok, signál se rozšíří do celého prostoru v okolí Genny. Jestliže zpozorujete, že při této orientaci není signál vysílán přímo pod Genny3, úkon zopakujte, přičemž Genny3 na boku nejméně o jeden metr posuňte. Alternativně použijte pro průzkum v zemi uložených vodičů techniku dvou osob, viz vyobrazení. Použití indukčních kleští Indukční kleště aplikují spolehlivě Genny signál na potrubí nebo živé kabely až do průměru 76 mm.

7 Zapojte indukční kleště do připojovací zásuvky na boku Genny 3. Nasaďte kleště na potrubí nebo kabel tak, aby byly čelisti uzavřené. Zapněte Genny3. Kleště znovu otevřete a zavřete. Jestliže se kleště uzavřou správně, mění se při jejich zavírání vydávaný zvuk. Uzemnění se v tomto případě neprovádí, ale účinného přenosu signálu je dosaženo pouze tehdy, je-li cílové vedení uzemněno na obou koncích. To je obvykle případ silových kabelů. Z toho vplývá, že nelze nasadit kleště na mrtvý konec potrubí nebo kabelu. Indukční kleště lze používat s Genny3 jak v pulsním, tak tónovém režimu. Použití zásuvkového konektoru a konektoru na živý vodič Pomocí zásuvkového konektoru se aplikuje Genny signál přímo do domovní zásuvky 230V a pomocí konektoru na živý vodič se aplikuje Genny signál přímo galvanicky pomocí červené a černé svorky na živé kabely. Připojte konektor do připojovací zásuvky na boku Genny3 a vysílač zapněte. Poznámka Zásuvkový konektor zajišťuje ochranu do 250Vac a konektor na živý vodič do 440Vac. Použití sondy Sonda je malý uzavřený vodotěsný vysílač. Signál z této sondy může být detekován přijímačem C.A.T3 pokud je přepnut do režimu Genny.

8 Odšroubujte pouzdro a vložte jednu alkalickou baterii typu LR6 nebo AA. Orientujte ji podle vyobrazení uvedeného v pouzdře. Poznámka Přepólováním baterie se sonda nezničí a je to vhodný způsob uložení baterie, když se sonda nepoužívá. Položte sondu na zem, nastavte C.A.T 3 do režimu Genny, držte C.A.T3 souběžně se sondou a přesvědčte se, že je přijímán správný signál. Vložte sondu asi 1m do kanálu nebo potrubí a nastavte citlivost C.A.T3 tak, aby byl přijímán signál. Před místem hlavního maximálního signálu a za ním se objevují signály menší intenzity "duchy". Lokalizujte všechna tři maxima, abyste se ujistili, že jste identifikovali prostřední, největší maximum. Duch Vrchol Duch Otáčejte přijímačem C.A.T3 kolem jeho osy tak, abyste získali největší signál (čepel C.A.T 3 je v této pozici souběžně se sondou), je to vhodný způsob identifikace směru kanálu nebo potrubí. Měření hloubky vedení pomocí C.A.T 3 + a Genny3 Pro dosažení nejvyšší přesnosti měření hloubky používejte Genny 3 v tónovém režimu. Hloubku lze měřit i v pulsním režimu, avšak můžete zaznamenat mírné snížení přesnosti. Podle dříve uvedených metod lokalizujte cílové vedení. Používáte-li Genny3 v induktivním režimu, zajistěte, aby se měření hloubky provádělo nejméně 30 kroků od Genny. Používáte-li přímé připojení nebo indukční kleště, můžete tuto vzdálenost zmenšit asi na 5 kroků.

9 Držte přijímač C.A.T3 stále svisle a v pravém úhlu k vedení uloženému v zemi. Krátce stiskněte tlačítko pro vyhodnocení hloubky. Na displeji se zobrazí ciferník s pohybující se ručičkou a následně údaj hloubky. Měření hloubky při použití sondy a C.A.T3+ Měřit hloubku uložení sondy lze jen tehdy, když použijete přijímač C.A.T3+ v režimu Genny. Lokalizujte hlavní signál sondy, jak bylo popsáno dříve. Držte přijímač C.A.T3+ svisle k zemi a čepel souběžně se sondou. Stiskněte tlačítko pro měření hloubky a podržte je, dokud se na displeji vpravo neobjeví "M" spolu s údajem o hloubce. Pak tlačítko uvolněte. Když se provádí výpočet hloubky, zobrazuje se v pravém horním rohu displeje ciferník. Potom se zobrazí přibližná hloubka, ve které se nachází sonda. Poznámka Je-li k dispozici funkce StrikeAlert, při lokalizaci sondy se asi v hloubce 1,2 m aktivuje alarm. Je-li to nevhodné, lze funkci StrikeAlert v režimu Genny vypnout stiskem a podržením tlačítka pro vyhodnocení hloubky po dobu akustického signálu při testu baterií hned po zapnutí přijímače. Chybové kódy C.A.T 3+/C.A.T 3V Chybová hlášení Blikající indikují vodič mimo dosah. pokus o měření hloubky v režimu Radio, Power nebo AvoidanceScan, což není povoleno. nelze změřit hloubku, např. kvůli velkému rušení. VÝSTRAHA Nepoužívejte měření hloubky pomocí C.A.T 3+ pro účely rozhodnutí, zda je vhodné mechanické nebo ruční kopání nad vodičem uloženým v zemi. Test funkčnosti C.A.T3 / C.A.T3V / C.A.T3+ Zapněte vysílač Genny³, nastavte pulsní režim a položte na zem Zkontrolujte, zda vysílač vydává správný tón Položte přijímač CAT³ na zem a namiřte jej směrem k vysílači Genny³ jak je uvedeno na obrázku Testovací vzdálenost Přijímač zapněte a nastavte citlivost na maximum. Zkontrolujte, zda je zvuková odezva přijímače synchronizovaná se zvukovým výstupem vysílače přesně podle níže uvedené tabulky.

10 REŽIM TESTOVACÍ VZDÁLENOST ZVUKOVÝ VÝSTUP Power 30cm Pulsující, čistě slyšitelný Radio 1.5m Pulsující, čistě slyšitelný Genny 15m Pulsující, velmi hlasitý Avoidance 15m Pulsující, velmi hlasitý Sondy do nemetalických potrubí poznámka Baterie, které napájí tyto přístroje nevydrží většinou příliš dlouho. Sondy by proto měly být vždy osazeny před použitím novými bateriemi. Pamatujte, že čepel přijímače se musí při trasování sondy pohybovat podélně s vedením. Je to přesně naopak, než při trasování potrubí nebo kabelů, kdy se čepel musí pohybovat kolmo na pruběh vedení. Servis a údržba CAT³ a Genny³ jsou konstruovány tak, že nevyžadují pravidelnou kalibraci. Nicméně kvůli bezpečnosti je doporučeno, aby byly přístroje pravidelně kontrolovány v autorizovaném servisním středisku jednou za rok. Výrobky firmy Radiodetection podléhají stálému vývoji a jsou předmětem změny bez upozornění. Prodej servis Radeton s.r.o. Mathonova Brno tel.: fax

RD315/RD316 Návod k obsluze

RD315/RD316 Návod k obsluze Lokátor feromagnetických předmětů RD315/RD316 Návod k obsluze Obsah 1 Symboly použité v tomto návodu k obsluze... 3 2 RADIODETECTION RD315/316... 3 2.1 Úvodem... 3 2.2 Určené použití... 4 2.3 Bezpečnost...

Více

PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ. Návod k použití MXL Lokátor MXT Generátor Příslušenství

PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ. Návod k použití MXL Lokátor MXT Generátor Příslušenství PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ Návod k použití MXL Lokátor MXT Generátor Příslušenství PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ A KABELŮ VAROVÁNÍ C.Scope Lokátor detekuje veškerá vedení vyzařující signál, který je možno

Více

CS9000HPX II. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01. Tel: 731 102 713, 604 490 003. E-mail: info@lovecpokladu.

CS9000HPX II. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01. Tel: 731 102 713, 604 490 003. E-mail: info@lovecpokladu. CS9000HPX II Návod Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz Autorizovaný distributor pro Českou a Slovenskou Republiku

Více

UT 9000 zkrácený návod k obsluze UT 9000 & UT 9012 TX. návod k obsluze

UT 9000 zkrácený návod k obsluze UT 9000 & UT 9012 TX. návod k obsluze UT 9000 zkrácený návod k obsluze UT 9000 & UT 9012 TX návod k obsluze Ovládací ikony - 2 UT 9000 - zkrácený návod k obsluze Obsah kapitoly Přijímač 18 Tlačítka 18 Displej 19 Nabídky 20 Vysílač 21 Tlačítka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120096

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120096 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120096 Před použitím důkladně čtěte tento manuál Úvod Tento přístroj je pokročilý detektor. Může odhalit a lokalizovat kov, AC napětí a překlady. Dále má zabudované měřící pásmo.

Více

ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 11. vydání 10/11 Radeton s.r.o. tel: +420 5432 5 7777 Radeton SK s.r.o. tel: +421 (0)46 542 4580 Mathonova 23 fax: +420 5432 5 7575 J. Kollára 17 fax: +421 (0)46 542

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Detektor kovu, napětí a dřeva 3 v 1 DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Návod k obsluze Tento přístroj využívá

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120098

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120098 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120098 Úvod Tento přístroj je pokročilý detektor s mnoha funkcemi. Umožňuje odhalit a vyhledat kovy, AC napětí a překlady. Může být použít ve stavebnictví, instalacích atd. Hlavní

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

Návod k obsluze. testo 316-4 detektor úniku chladiv

Návod k obsluze. testo 316-4 detektor úniku chladiv Návod k obsluze testo 316-4 detektor úniku chladiv 2 Jistota měření a ochrana životního prostředí Jistota a ochrana životního prostředí Poznámky k návodu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 37 07

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 37 07 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití přístroje... 2 Součásti a ovládací tlačítka detektoru... 2 Vložení (výměna) baterie... 3 Zapnutí / vypnutí detektoru (provádění měření)... 3 Vyhledávání

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Úvodem. Neţ začnete. Důleţité poznámky

Úvodem. Neţ začnete. Důleţité poznámky Úvodem Neţ začnete Děkujeme vám za váš zájem o lokátor kabelů a potrubí RD7000 od firmy Radiodetection. Model RD7000 přináší nejnovější technologie do oblasti lokalizace kabelů a potrubí a to ve výkonném

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

DETEKTORU KOVŮ model GC1005 Návod k použití

DETEKTORU KOVŮ model GC1005 Návod k použití DETEKTORU KOVŮ model GC1005 CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si tento návod k použití dříve, než začnete detektor kovů používat. Návod k použití si uschovejte

Více

CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH. kitsound.co.uk. NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie

CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH. kitsound.co.uk. NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie kitsound.co.uk CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH JB. 3079/Vyrobeno v Číně. KitSound 2015 NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie 1 1 Jsme mistři svého oboru. Jsme hudebníci.

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití Účel použití Měření a zobrazování elektrických parametrů v rozsahu kategorie přepětí CAT II až do maximální hodnoty 600 V, resp. do 300 V v kategorii CAT III v souladu s Nařízením EN 61010-1 a ve všech

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL CZ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL SK EN Model: RC004T For Dogs Bezdotykový teploměr pro psy Bezdotykový teplomer pre psov Non-Contact Thermometer For Pets www.helpmation.com OBSAH Bezpečnostní

Více

POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com

POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 CS HALOGENOVÝ SVĚTLOMET S ĈIDLEM 1000W POWLI031 1 OBLAST POUŅITÍ Toto venkovní svítidlo s pasivním infračerveným

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka SS760 Zvukoměr Uživatelská příručka Nákupem tohoto digitálního zvukoměru jste zvýšili přesnost svých měření. Ačkoliv je tento zvukoměr složitý a citlivý přístroj, jeho robustnost umožňuje dlouhodobé využití.

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

ENGINEERING. www.lovecpokladu.cz. Instruktážní Manuál

ENGINEERING. www.lovecpokladu.cz. Instruktážní Manuál ENGINEERING www.lovecpokladu.cz Instruktážní Manuál ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali detektor kovů Nokta Výroba high-tech detektorů kovů začala v závodu Nokta Engineering v roce 2001. Společnost si zakládá

Více

Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ

Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Canon Speedlite 90EX je kompaktní blesk určený pro fotoaparáty Canon EOS, který pracuje s automatickými zábleskovými

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Popis přístroje Užití zesilovače zvuku Nastavte hlasitost na

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C Návod k obsluze Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Displej: Diskriminátor: 1 Detekční sonda s cívkou. 2 Systém k připevnění detekční sondy. 3 Spojovací trubky

Displej: Diskriminátor: 1 Detekční sonda s cívkou. 2 Systém k připevnění detekční sondy. 3 Spojovací trubky NÁVOD K OBSLUZE 2. Vybavení detektoru Displej: Na tomto displeji z tekutých krystalů (LCD) jsou zobrazovány druhy nalezených kovů, hloubka nelezeného objektu (kovu), velikost nalezené mince (kovového předmětu

Více

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Honeywell Honeywell Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Návod k montáži a obsluze Obsah Honeywell 1. Přehled... 3 1.1. Použití... 3 1.2. Rozdíly

Více

Digitální teploměr E-127

Digitální teploměr E-127 Digitální teploměr E-127 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Obsah SOUHRN VLASTNOSTÍ PRODUKTU. 3 POPIS ČÁSTÍ PŘÍSTROJE....4 SPECIFIKIACE SYMBOLŮ TEPLOMĚRU..5

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze testo 512 Digitální tlakoměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení UR 89 Univerzální ovladač (CZ) Návod k použití Vivanco UR 89 dálkový ovladač pro téměř všechna TV, audio, video a ostatní zařízení s infra-červeným ovládáním Vkládání baterií Otevřete krytku baterií na

Více

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku 1 Důležité 1Před použitím Tento holící strojek pro mokré/suché holení se používá pro mokré holení s pěnou na holení nebo pro suché holení. Tento holící strojek je vodotěsný, a lze jej tudíž používat ve

Více

Provozní příručka FERROPHON ELH 2 / ELH 6

Provozní příručka FERROPHON ELH 2 / ELH 6 Provozní příručka FERROPHON ELH 2 / ELH 6 Měřitelné úspěchy s přístroji Sewerin Rozhodli jste se pro precizní přístroj od naší firmy. Blahopřejeme k vaší volbě! Naše přístroje se vyznačují garantovanou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model: RC008. Bezdotykový teploměr. 008-manual-CZ-SK-EN.indd 1 9.4.2013 21:04:05

NÁVOD K OBSLUZE. Model: RC008. Bezdotykový teploměr. 008-manual-CZ-SK-EN.indd 1 9.4.2013 21:04:05 CZ NÁVOD K OBSLUZE Model: RC008 Bezdotykový teploměr 008-manual-CZ-SK-EN.indd 1 9.4.2013 21:04:05 OBSAH Bezpečnostní instrukce Představení bezdotykového teploměru Instrukce před používáním Funkce Použití

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka GLOWBUOY Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka Gratulujeme Vám ke koupi našeho produktu. Jste jedním z mnoha chytrých majitelů bazénů, kteří objevili novou cestu jak oživit své

Více

CS 4PI. Návod. Detektor kovů od

CS 4PI. Návod. Detektor kovů od CS 4PI Návod Detektor kovů od 15 14 3 5 13 11 1 2 4 12 1 13 17 6 9 16 1. Upevnění řídící jednotky 2. Ovladač Zap/Vyp/citlivost 3. Reproduktor 4. Kontrolka intenzity signálu 5. Ovladač pulzní frekvence

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití.

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Nebezpečí Udržujte nabíječku a dezinfekční stanici mimo dosahu vody či jiných čisticích prostředků.

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Kabelový Lokátor Provozní manuál

Kabelový Lokátor Provozní manuál Kabelový Lokátor Provozní manuál Před použitím tohoto přístroje si přečtěte pečlivě bezpečnostní informace, které jsou uvnitř tohoto provozního manuálu. 1 Obsah Strana 1. Mezinárodní Bezpečnostní Informace

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

Uživatelský manuál T5622

Uživatelský manuál T5622 Uživatelský manuál T5622 BEZPEČNOST PRODUKTU A ÚČINKY RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ PŘENOSNÝCH RADIOSTANIC Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny pro bezpečné používání, které jsou obsaženy

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF OBSAH SOUPRAVY 12 13 4x 4x 2 Černý 3 Modrý 6 19 15 PRIMER 4298UV 3,3-4 10 20 4x 27 9 2,4-3,2 22 4x 4x 14 4x 25 18 5x 24 11 21 Černo-žlutý: Hnědý: rychlostní signál GND km/h

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

BIO SHAKE SLIMMER NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny.

BIO SHAKE SLIMMER NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ BIO SHAKE SLIMMER Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Důležitá upozornění 1. Těhotné ženy,

Více

Návod k použití. Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách. FL 500HV-G FLG 500HV-G Green

Návod k použití. Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách. FL 500HV-G FLG 500HV-G Green Návod k použití Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách FL 500HV-G FLG 500HV-G Green OBSAH DODÁVKY Laser se sklony ve 2 osách FL 500HV-G, přijímač FR 45 s upínací svěrou, dvojcestné rádiové

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR600 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

MIDLAND G8. Obsah 1x Midland G8 1x stolní nabíječka 1x síťový adaptér 1x baterie 1x spona na opasek

MIDLAND G8. Obsah 1x Midland G8 1x stolní nabíječka 1x síťový adaptér 1x baterie 1x spona na opasek MIDLAND G8 Děkujeme, že jste si vybrali Midland! Midland G8 je přenosná radiostanice, která se používá téměř v celé Evropě. Pro více informací doporučujeme projít si schéma omezení použití. Midland G8

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Návod k obsluze. Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení...

Návod k obsluze. Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení... testo 416 Vrtulkový anemometr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení...6 4. Uvedení do

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním Montážní materiál 3 x šroub 32 x 3-1/4 (#8) 3 x distanční kolík Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747 6 x Plochá podložka (#6) 3 x šroub 32 x ½ (#8) 6 x Pojistný kroužek (#8) 2 x vázací páska kabelů

Více

ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK

ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK Elektronický stetoskop 3M Littmann Model 3100 S redukcí okolního hluku ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK Zesiluje zvuk až 24krát více než nejlepší klasické stetoskopy Littmann Snižuje

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV Návod k použití PHOTON EUROPE DPL ProV Popis zařízení: Typ záblesku DPL ProV - 400 DPL ProV - 600 DPL ProV - 800 Výkon v jaulech 400Ws 600Ws 800Ws Směrné číslo 66 80 90 Čas znovu-dobití 0,2-0,9 s 0,2-1,5

Více